Historisch: Berlijnse verkiezingen van 2021 compleet ongeldig

Door: Manfred Rouhs.

De hele Berlijnse verkiezingen van 2021 waren ongeldig. Dit heeft het verantwoordelijke Constitutionele Gerechtshof op 16 november 2022 besloten, en het vonnis is historisch. De hele santenkraam dient in februari 2023 te worden herhaald. Nooit eerder is in Duitsland de gebeurtenis van een deelstaatverkiezing totaal ongeldig verklaard.

De onbekwaamheid van het bestuur van de Duitse hoofdstad, om ook maar verkiezingen te organiseren, maakt de neerwaartse spiraal, waar Duitsland zich in bevindt, voor iedereen zichtbaar. Ongeldige verkiezingen zijn het koren op de molen van iedereen, die democratische tekortkomingen van het politieke bedrijf bekritiseren. Tot dan toe had men ze eerder toegeschreven aan ontwikkelingslanden – nu echter is ook Duitsland geheel officieel en gerechtelijk-notoir een land met democratische tekortkomingen.
Wie zo’n schade heeft opgelopen, hoeft voor de bespotting niet meer te zorgen.

Bij de eerste verkiezingspoging in september vorig jaar waren, zoals het Constitutioneel Gerechtshof vaststelt, 2256 verkiezingslokalen tijdens de openingstijden bij elkaar 83 uren gesloten vanwege ontbrekende stembiljetten, met het gevolg, dat een onbekend aantal kiesgerechtigden geen stem konden uitbrengen. Na de officiële sluitingstijd van de verkiezingslokalen bleven zij voor bij elkaar gerekend nog eens 350 uren open, wat in 1066 verkiezingslokalen ook nog het geval was, toen de eerste resultaten reeds openbaar waren gemaakt.

De daaruit voortkomende aanzienlijke inbreuk op de kieswet wensten de Berlijnse rechters niet te slikken en zij beëindigden de rechtszaak over de Berlijnse verkiezingen 2021 met een hamerslag.

Bijna geen toon kon echter hoog genoeg zijn, om in Duitsland de verhoudingen te doen omslaan. Aldus sleept het Berlijnse stadsbestuur, dat op 14 november 2022 meteen maar zonder bericht vooraf vele bureaus voor verkiezingsvoorbereidingen sloot en Jan modaal met zijn ambtelijke afspraken tegen de muur liet lopen, zich met lood in de schoenen naar de tweede poging, teneinde een democratisch gekozen parlement in functies en relatieve waarden tot stand te brengen.

Deze verkiezingsherhaling bewijst, niet enkel, maar tevens: Het Duitsland van onze tijd is een natie op haar retour.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/historisch-berlinwahl-von-2021-komplett-ungueltig/