Haldenwang: Geen aanleiding om de ” Laatste Generatie” in de gaten te houden

Door: Redactie PI.

Thomas Haldenwang, president van het zogeheten “Bondsbureau voor de Binnenlandse Veiligheid”, ziet momenteel geen aanleiding om de “Laatste Generatie” in de gaten te houden. Op dit ogenblik erkent hij niet, “dat deze groepering zich tegen de vrije democratische basisorde keert, dus wat dat betreft is het geen aandachts-object voor de BVD”, aldus Haldenwang volgens SWR.

Haldenwang liet zich kritisch uit over uitlatingen van het hoofd van de deelstaatgroep van de CSU, Alexander Dobrindt, die in verband met acties van de ‘Laatste Generatie’ had geëist, dat het ontstaan van een “klimaat-RAF” zou moeten worden verhinderd. “Wanneer ik deze opmerking van de heer Dobrindt hoor, kan ik alleen maar vanuit mijn gespecialiseerde perspectief zeggen, dat ik dat onzin vind”, aldus Haldenwang op het Hambacher kasteel in Neustadt aan de Weinstrasse.

“Extremistisch is het, als de staat, de samenleving, de vrije democratische basisorde ter discussie gesteld wordt, en juist dat doen deze mensen immers eigenlijk niet”, lichtte Haldenwang toe. Ze zouden de functionarissen stimuleren om te handelen en hebben daarmee aangetoond, aldus Haldenwang, “hoezeer ze dit systeem in de grond respecteren”.

Stephan Brandner: Geïnstrumentaliseerde BVD maakt zichzelf belachelijk

Stephan Brandner plaatsvervangende woordvoerder van de AfD, ziet dit geheel een anders: “Het is weinig verrassend, dat de BVD, die allang een hondstrouwe regeringsbeschermer is, geen aanleiding ziet om wat betreft de radicale en criminele “Laatste Generatie” actief te worden. – het duidelijk meer, dan twijfelachtige doel heiligt hier kennelijk de middelen van de klimaat-terroristen. Nadat steeds opnieuw snelwegen en straten worden geblokkeerd, eerzame burgers worden uitgedaagd en gesard, cultuurgoed wordt aangegrepen en vernietigd en zelfs de eerste dode moet worden betreurd, kan niemand in ernst beweren, dat het hier niet om bedreiging gaat.

Brandner voorts: “De klimaatplakkers tiranniseren Duitsland, doen pogingen om regering en parlement te chanteren, stellen klaarblijkelijk het ‘systeem’ ter discussie en vormen hoe dan ook een bedreiging. Dat de geïnstrumentaliseerde BVD hierin geen bijzonder gevaarlijke situatie ziet, toont alleen maar eens te meer aan, hoe belangen-gestuurd en hoe weinig onafhankelijk die ageert.”


Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/haldenwang-kein-anlass-fuer-beobachtung-der-letzten-generation/