Berlijnse ‘Groene’ politicus beticht agenten van racisme

Door: MANFRED ROUHS

De ‘Groene Berlinse districtspoliticus Kadir Sahin heeft aangifte gedaan tegen twee politieagenten, door wie hij zich racistisch beledigd voelt. Het maffe voorval is een lering in verband met het inzetten van de racisme-knuppel in conflicten van elke soort binnen- en buiten de politiek – want de beide ambtenaren in functie hebben zich blijkbaar niet ergens aan schuldig gemaakt.

Het was nog in de zomer, toen de 35-jarige districts-afgevaardigde met zijn PKW door Berlin reed. Op de bijzitterstoel zat een kleine jongen. Twee agenten hadden Sahin in de gaten bij het hanteren van een smartphone. ze lieten hem stoppen en het werd een boete: 100 Euro geldboete plus een punt in Flensburg.

Bovendien echter, zouden de ambtenaren de in het Berlijnse openbare leven volkomen onbekende gemeentelijke Groene mandaats-drager Kadir Sahin hebben gevraagd, of hij al eens met de politie in aanraking was geweest. Die zou zich hierop verontrust getoond hebben en hebben gevraagd: “Weet u eigenlijk wel, wie ik ben??”Aldus bericht de “BZ” https://www.bz-berlin.de/berlin/neukoelln/unbekannter-gruenen-politiker-wehrt-sich-gegen-polizei-kontrolle

En hij liet het niet bij die verontrusting, maar diende tegen de beide agenten aanklacht in wegens een strafbaar feit, omdat hij zich door de vraag, of hij al eens met de politie in aanraking was geweest, racistisch beledigd gevoeld wil hebben. De logica achter deze aanklacht luidt: Mensen met een migratieachtergrond moeten zich dergelijke onverkwikkelijke vragen laten welgevallen, bio-Duitsers niet.

Daarnaast zou men juist van Kadir Sahin meer gelatenheid mogen verwachten, en wel om twee redenen:

Op de eerste plaats is de goede man leraar aan een Berlijns gymnasium. Dit beroep is alleen maar iets voor mannen met zenuwen van beton. Een sensibel iemand springt als leraar in Berlijn vroeg of laat in de Spree.

Ten tweede is hij secretaris-generaal van de Alevitische Gemeenschap in Berlijn en weet hij heel goed, dat de wereld niet zwart-wit is. De in Berlijn woonachtige Turken schat hij in als “een plurale massa met overeenkomstige conflicten”. En hij eist: “Wij mogen conflicten vanuit Turkije niet overbrengen naar Duitsland.”

Had hij ook nog Karl Schmitt gelezen, dan zou hij op de hoogte zijn geweest van de betekenis van het onderscheid tussen vriend en vijand en zou hij begrijpen, dat de Berlijnse politie globaal gezien juist niet echt zijn vijand is. En hij zou zijn idiote aanklacht tezamen met de onzinnige racisme-beschuldigingen terugtrekken.Door: MANFRED ROUHS.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/berliner-gruenen-politiker-bezichtigt-polizisten-des-rassismus/