De Corona-verwerking begint: “Nature” publiceert studie over discriminatie van ongevaccineerden


Door: Redactie ZUERST!

Londen. Ook in landen, waarin de afgelopen tweeëneenhalf jaar sprake is geweest van een naar verhouding rigide Corona-regime, heeft de “pandemie” intussen haar afschrikwekkendheid voor een groot deel verloren. Nog niet vergeten is hoe dan ook een diepingrijpende tweedeling in de samenleving en de de hele gebieden bestrijkende discriminatie van ongevaccineerden door media, politici en talloze meelopers. Deense onderzoekers hebben de mechanismes van de uitsluiting thans systematisch onderzocht.

In de, in hun vakblad “Nature” gepubliceerde studie onderzochten de auteurs in 21 landen, of mensen discriminerende opstellingen in de vorm van negatieve opwellingen, stereotypes en buitensluitende houdingen in familiaire- en politieke contexten uitdroegen ten opzichte van welke andere groep dan ook.

Het resultaat is verbijsterend. Het brengt namelijk aan het licht, dat “gevaccineerde mensen een discriminerende opstelling tonen tegenover niet-gevaccineerden, die even sterk is als tegenover de gebruikelijke doelgroepen zoals immigranten en andere mindereden.” Opmerkelijk: “In tegenstelling hiertoe is er geen sprake van bewijs, dat ongevaccineerde personen een discriminerende opstelling tonen tegenover gevaccineerde personen, met uitzondering van een negatieve opwelling in Duitsland en de Verenigde Staten.

De onderzoekers vonden in alle landen bewijzen voor een discriminerende opstelling tegenover ongevaccineerden, behalve in Hongarije en Roemenië. Dat is in zoverre interessant, dat juist Hongarije zich sinds jaar en dag door westerse media aan de kaak gesteld ziet, omdat aldaar zogenaamd “Europese waarden” zouden worden geschonden.

Algemeen wordt door de Deense wetenschappers benadrukt, dat de gevaccineerden zich principieel tot de kant van de “goeden” rekenden, aangezien zij zogenaamd bijdroegen aan het “bestrijden van de epidemie”. De keerzijde: “De elites en de gevaccineerde openbaarheid beriepen zich op morele verplichtingen, teneinde de Covid-19-vvaccinatiequote te verhogen,, maar de voorhanden zijnde resultaten wijzen er op, dat hiermee tegelijkertijd discriminerende opstellingen de kop opstaken, tezamen met et ondersteunen van het afschaffen van grondrechten.”

De studie, onder de titel ” Discriminatory Attitudes Against the Unvaccinated During a Global Pandemic”van Alexander Bor, Frederik Jörgensen en Michael Bang Petersen werd op 8 december gepubliceerd op de Online-site van het blad “Nature”. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/12/13/die-corona-aufarbeitung-beginnt-nature-veroeffentlicht-studie-ueber-diskriminierung-ungeimpfter/