BILD: Berichten Onderwerpen Van De Dag van een totale journalistieke afwezigheid

De ARD verdoezelt nog steeds het feit, dat een belangrijk deel van de daders bij de Oudejaarsrellen niet van Duitse herkomst is. Het volgende geval getuigt hiervan uitdrukkelijk: De redactie van “Tagesthemen” heeft de uiteenzettingen van de Berlijnse brandweerman Baris Coban eenvoudigweg gecensureerd! Het dappere commentaar van de politieke redacteur van BILD Sebastian Geisler – op de redactie anders een man van de tweede orde – vat het hele dilemma van de politieke correctheid in één keer samen, wat vroeger of later ertoe zal leiden, dat ARD & Co. zichzelf op deze manier steeds meer de-legitimeren en tenslotte ook zichzelf zullen afschaffen.

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/01/bild-tagesthemen-berichte-ein-journalistischer-totalausfall/