In ijltempo naar de decadentie: “Wet Zelfbeschikking” moet er nog vóór het zomerreces komen

Door: ‘Razende Reporter’

Berlijn – “Kom, Schat, laten we van geslacht veranderen…” De door de ‘Verkeerslicht-coalitie’ geplande “Wet Zelfbeschikking” dient nog vóór het zomerreces van 2023 in het parlement te worden besloten. Dit verklaarde Minister van Gezinsaangelegenheden Lisa Paus (Groenen) in de “Welt am Sonntag”. De wet zal er komen, omdat deze coalitie de weder-mensenrechtelijke toestand in de huidige transseksuelenwet teniet wil doen”, aldus Paus.

“Deze mensen zijn al te lang gekweld en gediscrimineerd. Wij werken er aan, dat het hier nu snel vordert, en wij de Wet Zelfbeschikking kunnen besluiten vóór het zomerreces van het parlement in 2023.”De bedenking, dat vooral jonge vrouwen voorbarig hun geslachtelijke identiteit zouden kunnen veranderen, kan zij “slechts met moeite navoelen”, aldus Paus.

Bij een geslachtelijke verandering èn een verandering van de voornaam is men minstens een jaar gebonden aan deze beslissing – met alle consequenties van dien. “De naam wordt veranderd, het persoonsbewijs wordt veranderd. Dat is een drastische stap, die ook consequenties met zich meebrengt. Niemand zet die lichtvaardig”, aldus Paus voorts. “De heftigeid in het debat toont aan, hoe moeilijk het sommigen in onze samenleving nog steeds valt, om te accepteren, dat er mensen zijn, die zichzelf buiten de binaire geslachtsordening plaatsen.” Trans- , inter-geslachtelijke en non-binaire mensen bestaan al sinds duizenden jaren.

Tot nu toe heeft het evenwel grotendeels strafrechtelijke consequenties gehad, wanneer mensen hier naar wilden leven. “Juist de heftigheid van de afweermechanismes toont aan, dat deze mensen een buitengewone bescherming behoeven”, verklaarde Paus tegenover de “Welt am Sonntag”. “Het wettelijk beschermen van Trans- inter-geslachtelijke en non-binaire mensen gebiedt de Grondwet en het principe van de Menselijke Waardigheid.”

De dijkdoorbraak is een feit, want niemand kan uiteraard garanderen, dat het bij de intussen bekende GEVOELDE geslachtsvormen blijft. Spoedig staat er in ieder geval in mijn PB: Mensaap.

Door: Razende Reporter.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://journalistenwatch.com/2023/01/07/im-speed-tempo-in-die-dekadenz-selbstbestimmungsgesetz-soll-noch-vor-sommerpause-kommen/