25 januari 2023: Niet één dodelijke messensteker, maar twee

Door: MANFRED ROUHS

Op 25 januari 2023 vermoordde een Arabier twee Duitse treinpassagiers met messteken en verwondde meerdere andere mensen ernstig. Terzelfder tijd werd in het Spaanse Andalusië een katholieke geestelijke door een Marokkaan neergestoken.

De moordenaars hebben een soortgelijk daderprofiel gemeen: Beide delinquenten zijn Moslim en reeds eerder veroordeeld. Beiden werden in Europa geduld, maar hadden uitgezet kunnen – ja, móeten worden. De bewapening van beide dagers was soortgelijk. Ook de reactie van de openbaarheid op de bloedige daden is soortgelijk: De ontzetting van verantwoordelijke politici lijkt groot te zijn en ze bieden tegen elkaar op met toezeggingen volgens welke in de toekomst de veiligheidskrachten wandaden van dit soort zullen verhoeden.

Wie evenwel de Gettovorming in de Europese steden bevordert, stelt de kadervoorwaarden voor verdere bloederige misdaden. Meelevende betuigingen en bezwerende formules helpen niets. Wie de groei van Turkse-, Arabische- en Afrikaanse islamitische parallelle gemeenschappen stimuleert, brengt het leven van ontelbare niet- islamitische Europeanen in gevaar.

Ook de Duitse politieke klasse doet zich korte tijd ontzet voor, maar wijzigt vervolgens niet haar immigratiepolitiek. Hierdoor zijn verdere misdrijven voorgeprogrammeerd.

Opmerkelijk is het tempo geweest, waarin de Duitse massamedia van de moorden in Noord-Duitsland verslag hebben gedaan. De ongeveer gelijktijdige machete-moord in Spanje daarentegen werd in ons land door de massamedia niet opgemerkt.

De sociale netwerken, non-conforme publicisten en de AfD zetten pers, omroepen en televisie in Duitsland onder druk. Waren zij er niet, dan zouden talloze migrantenmoorden onder het vloerkleed worden geveegd. De verantwoordelijken kunnen noch de eigen fouten erkennen, noch zin ze bereid, het multiculturalisme te erkennen als mislukt. Zolang het hen aan elk inzichtelijk vermogen ontbreekt, gaan hun betuigingen van medeleven aan het adres van de familieleden van de slachtoffers vergezeld van een wrange bijsmaak.

Door: MANFRED ROUHS.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/01/25-januar-2023-nicht-ein-messermoerder-sondern-zwei/