Zweedse Imams verwikkeld in prostitutie en mensenhandel

Door: ALEX CRYSO

Vanaf de kansel prediken ze de scheiding van de geslachten en de minderwaardigheid van de vrouw, maar in de stille achterafkamertjes ziet het er al weer een beetje anders uit: Nog onlangs zijn in Zweden https://orf.at/stories/3303333/ zowel twee Imams als twaalf sji’itische functionarissen ontslagen. De reden: Reeds vorig jaar hadden de islamitische haatpredikers aan de betaalde seks hun zegen gegeven als zijnde een tijdelijk zogenaamd “amusementshuwelijk” https://www.welt.de/kultur/kino/article13521155/Wie-der-Islam-Prostitution-mit-Zeitehe-umgeht.html en hiervoor nog geld ontvangen ook.

De beschuldiging van mensenhandel is eveneens nog niet opgelost. Het overkoepelend orgaan van sji’itische gemeenschappen in Zweden (ISS) trok aan de bel, maar betitelde de gebeurtenissen niettemin als “individuele gevallen” aldus de orgaanwoordvoerder Haider Ibrahim. Daarnaast is de prostitutie sinds 19998 in Zweden niet langer legaal.

Naast de schorsing werden tussendoor ook alle middelen van staatswege voor de shi’itische gemeenschap in Zweden bev,roren. Daarnaast geldt het Mut’a-huwelijk oftewel het “amusements- en tijdelijk huwelijk” onder het twaalftal shi’iten als toelaatbaar. Hier kunnen mannen, die niet willen trouwen of ook niet beschikken over de passende middelen, een huwelijk aangaan met een contractueel vastgelegd einde, waarbij de vrouw een zekere “bezoldiging” ontvangt.

De man mag al getrouwd zijn, maar hoeft zijn volgens de regels aangetrouwde vrouw hoe dan ook niet van het tijdelike huwelijk op de hoogte te brengen. Dikwijls gaat deze verbintenis samen met absolute geheimhouding. Binnen de rest van de Islam is deze verbintenis niettemin niet toegestaan: In Saoedi-Arabië staat er zelfs de doodstraf op, omdat het tijdelijke huwelijk wordt gelijkgesteld met prostitutie.

De verhouding van Zweden tot de Islam staat niet slechts sinds de Koranverbranding onder een slecht gesternte. In de grote steden zorgen islamitische bendes voor voortdurende burgeroorlogachtige toestanden. Daarenboven wordt de geplande toetreding tot de NAVO geblokkeerd door Turkije.

Door: ALEX CRYSO.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/01/schwedische-imame-in-prostitution-und-menschenhandel-verwickelt/