Hardnekkig zwijgen:: Berlijnse Senaat weigert voornamen van Oudejaars-relschoppers openbaar te maken

Door: Redactie ZUERST!
De Berlijnse Senaat klapt dicht: Ondanks meerdere verzoeken van AfD en CDU wil de Senaat voor Binnenlandse Zaken geen inlichtingen geven over de voornamen van de verdachten bij de Oudejaarsonlusten. Volgens agenten, brandweerlieden en getuigen ging het bij de relschoppers voor het merendeel om jongeren van Arabische afkomst en jonge mannen.

De inlichtingen van de politie omtrent de nationaliteit van de verdachten waren naar de mening van de Berlijnse afgevaardigden van AfD en CDU niet uitdrukkelijk genoeg voor een objectief beeld van de situatie. Want veel van de verdachten-met-migratieachtergrond zijn intussen in het bezit van het Duitse staatsburgerschap.

De AfD-fractie in het Berlijnse Huis van Afgevaardigden diende derhalve direct na de jaarwisseling schriftelijk een verzoek in, waarin het tevens om de voornamen van de verdachten ging. Ook de CDU diende in de Binnenlandse commissie een vragenlijst in met 47 vragen, onder andere eveneens over de voornamen van de verdachten.

De Berlijnse Binnenlandse Senaat onder Senator van Justitie Lena Kreck (Linkspartij) wees een antwoord af op grond van gegevens-beschermingsredenen. De AfD-fractie in het Berlijnse Huis van Afgevaardigden diende hierop wederom een verzoek in om de voornamen en liet de constitutioneel-rechtelijk onderbouwde aanspraak op informatie van afgevaardigden gelden. De overheid klapte andermaal dicht.

Waarnemers herinneren er nu aan, dat de Binnenlandse Senaat er bij voorgaande verzoeken blijkbaar geen probleem in zag, om voornamen en ook verdere nationaliteiten, die de verdachten naast de Duitse nationaliteit bezitten, aan te geven. Zo werden aan de AfD-afgevaardigde Marc Vallendar op zijn schriftelijk verzoek van 13 april 2021 om informatie m. b. t. steekpartijen en achtergrond van de daders in de aren 201 en 2020 tabellarisch de voornamen van de verdachten genoemd en tevens de tweede nationaliteiten in kaart gebracht. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/03/05/hartnaeckiges-schweigen-berliner-senat-verweigert-bekanntgabe-der-vornamen-der-silvester-randalierer/