Martin Sichert: Constitutioneel Gerechtshof kiest kant van pedofielen

Door: MARTIN SICHERT*

Het Constitutioneel Gerechtshof heeft beslist, dat een alomvattend verbod op kind-huwelijken tegen de grondwet is (https://www.pi-news.net/2023/03/bundesverfassungsgericht-sagt-ja-zu-islamischen-kinderehen/). Het heeft besloten, dat de in het buitenland op jonge leeftijd gesloten huwelijken na het bereiken van de volwassenheid ook volgens het Duitse recht geldig moeten kunnen worden.

Hiermee treedt het Constitutioneel Gerechtshof niet alleen de humanistische en civiel-rechterlijke verworvenheden met voeten, maar kiest het tevens de kant van de pedofielen.

Afghanistan is één van de belangrijkste landen op het geied van kind-huwelijken wereldwijd. Kind-huwelijken worden aldaar gesloten tussen meisjes en oudere mannen. Het meisje heeft hierbij geen keuze, haar wordt duidelijk gemaakt, dat zij moet trouwen met de man, die door de ouders is uitgezocht, anders wordt zij niet alleen door de familie, maar door de hele gemeenschap verstoten. Dus trouwt het meisje met de man, die haar regelmatig verkracht en die tot aan haar meerderjarigheid meerdere kinderen bij haar verwekt.

Als nu de man met het inmiddels meerderjarige- en zwaar getraumatiseerde meisje naar Duitsland komt, zal het meisje, dat is opgegroeid in een cultuur van onderdrukking en zonder vrouwenrechten, tegenover Duitse autoriteiten altijd beweren, dat zij graag met haar man getrouwd is. Want doet zij dit niet, dan dreigen voor haar zware consequenties, hoogstwaarschijnlijk zelfs de Eermoord.

Voor mensen, die zich aan kinderen vergrijpen, bestaat een woord: Pedofielen. Iedereen, die als volwassene met een kind in het huwelijk treedt, is een pedofiel. Het is onbeschrijfelijk, dat het Constitutioneel Gerechtshof er nu met dit vonnis betreffende het algemeen verbod op kind-huwelijken voor zorgt, dat Duitsland aantrekkelijker wordt voor pedofielen. Dat is niet alleen onverantwoordelijk, het vernietigt tevens de elementaire basiswaarden van onze samenleving.

Het vonnis toont ondubbelzinnig aan: Wie de geest der grondwet respecteert, zorgt er niet voor, dat de wet opnieuw wordt geschreven, maar dat het Constitutioneel Gerechtshof wordt voorzien van rechters, die het wezen van de menselijkheid, de gelijkberechtiging en de grondwet algemeen begrijpen.

*Martin Sichert is waarnemend woordvoerder voor de mensenrechten in de parlementaire fractie van de AfD.

Door: Martin Sichert.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/03/martin-sichert-verfassungsgericht-stellt-sich-auf-seite-von-paedophilen/