Berlijnse rechtbank beslist: Ouders en kinderen moeten gendertaal op school accepteren

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn. Ouders moeten zich de gedwongen beïnvloeding van hun kinderen door “gender-neutrale taal” laten welgevallen. Dat is de teneur van een actueel vonnis van de Berlijnse administratieve rechtbank. Een vader wilde de gendertaal aan het gymnasium van zijn twee kinderen laten verbieden door middel van een kort geding – en is hierin niet geslaagd.

De Berlijnse administratieve rechtbank oordeelde het niet zeer waarschijnlijk, dat door de taalregels op school het ouderlijke opvoedingsrecht zo zijn aangetast en het de inmenging van de school een stap terug zo moeten doen. De schooldirecties lieten er de leerkrachten uitdrukkelijk vrij in, om gender-neutrale taal te gebruiken in het onderwijs. Daarnaast zijn ze er duidelijk op gewezen, dat de regels van de Duitse spelling dienen te worden aangehouden. Het gebruik van gender-neutrale taal in leermiddelen en vakbladen overschrijdt de door de leerplankaders vastgestelde speelruimte niet.

De gender-neutrale communicatie van de scholen met de ouders o met de jongeren zou ook niet ingaan tegen de richtlijnen van de Duitse ambtelijke taal, zo beargumenteert de rechtbank. Zelfs als er gebruik wordt gemaakt van speciale karakters, blijft de communicatie begrijpelijk.

De vader heeft geen zwaarwegende en onoverkomelijke nadelen voor in kinderen kunnen aantonen, temeer daar bij hen als tiende-klassers de spraakontwikkeling verregaand voltooid zou moeten zijn. Daarentegen had de vader doen gelden, dat zijn kinderen door het ‘genderen’, zowel als door de vanuit zijn standpunt in het ethiek-onderwijs eenzijdig voorgestelde identiteitspolitiek en de zogenoemde “Critical Race Theory” werden geïndoctrineerd. (st)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/04/03/berliner-gericht-entscheidet-eltern-und-kinder-muessen-gender-sprache-an-schulen-akzeptieren/