Afwijzing van gedwongen “ver-italianisering”: Zuid-Tiroolse Beschermers brengen vervalste plaatsnamen in herinnering

Door: Redactie ZUERST!

Bozen. De Zuid-Tiroolse Beschermingsbond, de belangrijkste cultuurorganisatie van de Duitstalige Zuid-Tirolers, heeft een opmerkelijke actie gestart, teneinde honderd jaar na de fascistische machtsovername in Italië 1922) de “foute” plaatsnamen in de regio in herinnering te brengen. Zuid-Tirol moest na de verloren Eerste Wereldoorlog worden afgestaan aan Italië, dat onder Mussolini een verregaande ver-italianisering uitoefende. Hierbij werden de overgeleverde Duitse plaatsnamen vervangen door lukraak bedachte italiaanse plaatsnamen, die de italiaanse Nationalist Ettore Tolomei ((1865-1952) reeds lang voor de Eerste Wereldoorlog door middel van minutieus acribisch peuterwerk had uitgedacht.

De Zuid-Tiroolse Beschermingsbond wenst dit nu in herinnering te brengen middels een landelijke actie. In een persverklaring laat hij zich kritisch uit, dat “de cultuurnatie Italië in Zuid-Tirol blijft staan op willekeurig bedachte- en fascistisch verordende plaats- en terrein-namen, die er op berekend zijn, om de identiteit van een land te vervalsen en in nationalistische zin te herbenoemen”.
Het gaat de Bond van Beschermers om een “eerlijke en vreedzame oplossing”. Al veel te lang heeft de regionale politiek in Bozen de kwestie van de plaatsnamen veronachtzaamd en in het bijzonder nagelaten, “een algemene bewustwording tot stand te brengen, in welke brede lagen van de bevolking zijn betrokken.

“Onrecht verjaart niet en wordt geen gerechtigheid, louter omdat het lang genoeg bestaan heeft of omdat het leven in onrecht en met vervalsing comfortabeler en meer opportuun lijkt”, zo schrijft de Zuid-Tiroolse Beschermingsbond. Dit land heeft “een toekomst zonder geschiedkundige- en identiteits-vervalsingen verdiend: Dat zijn wij de generaties na ons verschuldigd.” Men zal het onderwerp toponomastiek in de komende weken “hernieuwd opwerpen en hierbij tevens voor verrassingen zorgen. Wij beloven spannende weken”, verklaarde de cultuur-referendaris van de Zuid-Tiroolse Beschermingsbond, Martin Robatscher.

Intussen gaan de eerste foto’s van de actie al digitaal. Hierop is te zien, hoe beschermers in hun traditionele klederdracht poseren voor Italiaanse plaatsnaamborden en met zelf vervaardigde bordjes de aandacht vestigen op vervalste plaatsnamen. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/04/04/absage-an-zwangs-italianisierung-suedtiroler-schuetzen-erinnern-an-gefaelschte-ortsnamen/