“Vluchtelingentop” bij de kanselier: Na zes uur nog geen bruikbare resultaten

Door: Redactie ZUERST!

Berlin. Als volkomen ontoereikend worden door waarnemers de resultaten beoordeeld van de zogeheten “vluchtelingen- top” van afgelopen woensdag. De Duitse deelstaten hadden voorafgaande aan de bespreking nog een eigen initiatief op gang gebracht, waarin zij onder andere meer financiële ondersteuning eisten van de staat, evenwel vooral strenge en veelomvattende grenscontroles. Aan het einde van te top is hiervan niets overgebleven.

De vertegenwoordigers van de gemeenschappen zijjn ontnuchterd en teleurgesteld. De hoofdvertegenwoordiger van de Duitse Bond van steden en gemeenten, Gerd Landsberg, verklaarde tegenover de “Rheinische Post”, dat de voor november in het vooruitzicht gestelde overeenstemming over extra financiële hulp van de staat voor het jaar 2024 eigenlijk te laat komt. Landsberg zei, dat het nu toegezegde miljard slechts een “druppel op een gloeiende plaat” is. Met dit bedrag moeten daarnaast de deelstaten worden ondersteund, om hun gemeenschappen dienovereenkomstig te ontlasten en de digitalisatie van buitenlander-autoriteiten (!) te financieren.

President van de Vereniging van Steden Markus Lewe (CDU) sprak van een slecht signaal aan de steden.
De Duitse Staat had bij de overeenkomst ’s avonds laat een miljard euro toegezegd als aanvullende deelname aan de kosten van de vluchtelingenzorg voor dit jaar. Over de toekomstige opsplitsing van de kosten moet echter dinnenkort in een werkgroep worden overlegd en pas in november worden beslist.

Ook de door de deelstaten geëiste volledige grensbescherming en de versnelde uitzetting van illlegalen was aan het einde van de zes uur durende conferentie met Kanselier Scholz niet langer een onderwerp.
Duidelijke kritiek komt van de parlementaire fractie van de AfD. Haar woordvoerder Chrupalla trok over de top een vernietigende conclusie: “De ongecontroleerde migratie naar Duitsland dient eindelijk te worden beëindigd, de talloze door de regering gemaakte pull-factoren (vooral geldelijke bijdragen) dienen te worden afgebouwd, de grenzen te worden gecontroleerd en er moet een groots aangelegd terugstuur-offensief worden gestart. Wanneer Scholz niet per omgaande de te late migratie-omkering inleidt, riskeert hij dramatische sociale verschuivingen en de toekomstige capaciteit van Duitsland.”

Zelf trekt de kanselier een andere balans: De ontmoeting is “constructief en goed” geweest, een “goede dag voor het Duitse federalisme, dat wij thans hebben.” Voor de gemeenschappen is dat geen goed signaal. Ze zijn nu al aan het einde van hn prestatievermogen.(rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/05/15/fluechtlingsgipfel-beim-kanzler-nach-sechs-stunden-keine-brauchbaren-ergebnisse/