Het Uur van het Sociale Alternatief

Door: Wolfgang Hübner.

Binnen het Berlijnse partijenkartel wordt momenteel, begeleid door het gepeupel van de media, onderhandeld over zowel de nieuwe regering alsook over het verdelen van de posities. Eén ding is zeke: Het machtscomplex in Duitsland zal door geen enkele mogelijke coalitievariant worden aangeraakt. Daarentegen wordt dit machtscomplex bedreigd door gevaren vanuit een heel andere richting.

Want zowel de avontuurlijke financiële politiek van de EU, alsook de consequenties van het “redden van het klimaat” zullen voor vele miljoenen mensen, die nu nog met grote meerderheid voor het partijenkartel hebben gestemd, steeds meer merkbaar: De inflatie stigt, de energiekosten evenzeer. Verbonden hiermee zijn zeer reële inkopmensverliezen, die in het bijzonder modale- en beneden-modale verdieners zowel als gepensioneerden treffen. Maar ook voor bovenmodale verdieners wordt het leven duurder, het gespaard vermogen verliest aan waarde.

Tegen deze ontwikkeling heeft geen van de gevestigde partijen een remedie. Hoe zou dat ook kunnen, waar ze allemaal immers achter achter de ECB-politiek van het voordelige geld en de daaruit voortvloeiende nul- resp. negatieve tarieven staan. Tevens stimuleren en verdedigen ze allemaal de wereldwijd unieke Duitse energiepolitiek, die thans ook materieel haar meedogenloze schaduwkanten laat zien.

Voor de werkelijk vermogenden, voor in openbare Dienst afgeschermde kringen en voor het niet geringe aantal onbemiddelden, die transferbetalingen van de staat betrekken, vormt dit alles geen buitengewoon pijnlijk probleem. Maar voor de grote massa van de werkende loonontvangers en de van hun pensioenen levende mensen in Duitsland is het een toestand, die hun financiële situatie elke maand sterker bedreigt.
Wie benut dit politiek-strategisch?

Deze situatie heeft er al toe geleid, dat de SPD – in illusionaire verkenning van hun ware karakter – bij de parlementsverkiezingen wederom een vermeerderde toeloop had. Het slechte resultaat van de Linkse partij weerspreekt deze inschatting niet, aangezien niemand de Linksen een echte verandering toevertrouwt. Daarnaast zijn velen afgeknapt op hun migratie- en identiteitspolitiek.

En in de AfD werd juist in het westen van Duitsland geen partij met een algemeen overtuigend sociaal programma erkend. Dat ligt uiteindelijk minder aan de miskenning van de kiezers, als hieraan, dat in het westen de AfD op veel plaatsen als verdedigster van de sociale staat, die de onontbeerlijke materiële basis van de nationale staat is en blijft, zich totaal onvoldoende representeert of zich al te heftig tegen een dergelijk nadrukkelijk principe verzet.

Mocht de Linkse partij – hoe onwaarschijnlijk dit momenteel ook mag zijn – zich na haar verkiezingsdebacle toch nog oriënteren op de koers van Sahra Wagenknecht, dan kan dat het bestaan van de AfD zeer snel aan een zijden draad doen hangen. Vooreerst evenwel heeft de AfD alle mogelijkheden om vanwege de nieuwe onsociale ontwikkelingen de politieke belangenvertegenwoordiging van de grote massa, die thans ook geheel openlijk wordt uitgeplunderd, te worden. De kartelpartijen zitten hoe dan ook in de val, die ze met de EU- klimaat- en energiepolitiek voor zichzelf hebben uitgezet, vooralsnog zonder uitzicht, daaruit te ontsnappen.

Weliswaar kunnen hun propaganda-handlangers uit de media veel onduidelijkheid verspreiden. Evenwel kunnen zij de krimpende inkomens van de modale- en beneden-modale verdieners, evenals van de gepensioneerden met ideologisch geklets niet uitwissen. Derhalve is het Uur van het Sociale Alternatief aangebroken. Of en hoe daarvan politiek gebruik wordt gemaakt, vooral echter door wie, dat is de vraag.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/10/die-stunde-der-sozialen-alternative/

Gender-minded hondenbelasting: Ook honden nu “divers” of “zonder opgave”

Door: David Berger.

Op het aanmeldingsformulier van de stad Neuenrade (Sauerland, NRW) voor de hondenbelasting kunnen houders van honden thans bij de opgave van het geslacht ook voor “divers” kiezen of met “geen opgave” afwachten tot de hond-zelf beslist heeft aan welk geslacht hij de voorkeur geeft.

Duitsland staat wereldwijd bekend om zijn geordende bureaucratie, die ervoor zorgt, dat alles in orde is, waarvan een akte werd opgemaakt en wat voorzien is van een registratienummer. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor het houden van huisdieren – van schaamluizen tot aan krokodillen in de tuinvijver. Heel in het bijzonder natuurlijk voor het houden van honden, waarvoor ook belasting wordt geheven.

Quote-regeling voor geslachten bij het houden van honden

https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2021/10/bahnhof-neuenrade-578×420.jpg
(Hier mogen ook honden divers zijn – Het belangrijkste treinstation van Neuenrade – Wikimedia Commons)

Reeds in het vooruitzicht, dat het onder een gevormde regering met deelname van de Groenen zou kunnen komen tot een quote-regeling voor een gelijkmatige verdeling van de geslachten bij het houden van honden, wordt thans bij het aanmelden van een hond in zeer buitengewoon vooruitstrevende gemeentebesturen ook naar het geslacht van het aan te melden huisdier gevraagd. Tenminste in het mooie stadje Neuenrade, dat mag pronken met een wapen, waarop de Moeder Gods en Maagd Maria met haar zoon prijkt.

Duitsland, het grootste gekkenhuis ter wereld! Hoe, in Godsnaam, beslist een hond, dat hij “divers” is? (Erika Steinbach)

Wie nu denkt, dat het bij de aanmelding van de honden gedaan is met reuen of “teefjes”, heeft reeds hier de verkeerde, want biologische en derhalve in de reuk van het Fascisme staande woordkeuze in zijn hoofd: Nee, de hondenbezitter hoeft slechts – nadat hij daarover lange tijd met zijn hondje heeft overlegd – te kiezen tussen vrouwelijk, mannelijk of divers. Mocht de hondenbezitter willen afwachten,, of de kleine pup niet zelf voor een bepaald geslacht wenst te kiezen – of dit bv. na een sterilisatie wil veranderen – dan kan men ook voor het hokje “geen opgave” kiezen.

Bronstige reuen

Ik vertel nu niet, wat onze on-gecastreerde reu in zijn “vlegeljaren” losgelaten, vermoedelijk bij zijn aanmelding met de dame van het bureau zou hebben geprobeerd te doen – en nog geheel daarvan afgezien, of wij hem daar zouden hebben ingeschreven als genderfluid, divers, mannelijk of vrouwelijk. In plaats daarvan laten wij alle biologie maar voor wat hij is en blijven geheel gendergelovig: De stad Neuenrade heeft erkend, waarom het thans werkelijk gaat en hoe wij onze wereld een heel stuk beter maken: Woef woef en hartelijke gelukwensen in Sauerland!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/10/01/gegenderte-hundesteuer-auch-hunde-jetzt-divers-oder-ohne-angabe/

Opwinding in Brandenburg: LHBTIQ”- verenigingen dienen nog “maar” 114.700 Euro aan staatssubsidie te krijgen

Door: David Berger.

De LHBTIQ-organisaties in Brandenburg bekritiseren in een open brief de plannen van de Brandenburger coalitie om te korten op het “extravagante gebied”. Hierbij wordt bekend, dat de betreffende organisaties het afgelopen jaar het aanzienlijke bedrag van 224.000 euro (!) aan staatssubsidies hebben ontvangen.

In een gemeenschappelijke open brief aan de deelstaatregering Brandenburg en de democratische fracties van het deelstaatparlement bekritiseren verschillende communiteiten in Brandenburg de huidige kortingsplannen van de coalitie.

Het komende jaar dienen de financiële middelen op het extravagante vlak om en nabij de 110.000 euro, en daarmee bijna 50 procent lager uit te vallen dan in het lopende jaar (2021: 224.000 euro / 2022: 114.700 euro. In de open brief wordt o. a. vermeld:

Zogenaamde extra behoeften van een half miljoen euro

“Alleen de projecten van de extravagante communiteiten heen bij elkaar extra behoeften van 500.000 euro vergeleken bij de uitgaven van 2021. Wij zijn ontzet over de minachting voor ons werk en beschouwen die als fataal politiek signaal van de rood-zwart-groene deelstaatregering ten aanzien van de betekenis van de rechten, de veiligheid en de kwaliteit van leven van extravagante mensen in de deelstaat Brandenburg.”

En voorts: “Dit geldt in het bijzonder met het oog op het omzetten van het deelstaat-actieplan Extravagant Brandenburg dat nog nooit conform de behoeftes en verlangens werd uitgewerkt. Mochten de kortingen permanent zin, dan zal dat de sociale infrastructuur van onze deelstaat duurzaam belemmeren en onherstelbare schade aanrichten. Een productieve, algemeen maatschappelijke belangen vertegenwoordiging van extravagante mensen in de deelstaat Brandenburg wordt hierdoor met de jaren onmogelijk gemaakt.”

Regenboogfamilies zien het einde van de regenboog naderen

Tot de bezwaarmakers behoren o. a. de deelstaatvereniging AndersArtig https://ea.newscpt23.de/_la.php?&nid=4730180&sid=290112952&lid=20930025&enc=687474703a2f2f7777772e616e6465727361727469672e696e666f&tg=, de Vereniging van homo’s en lesbiennes Berlin-Brandenburg (LSVD) https://ea.newscpt23.de/_la.php?&nid=4730180&sid=290112952&lid=20930030&enc=68747470733a2f2f6265726c696e2e6c7376642e6465&tg=, CSD Cottbus e.V., https://ea.newscpt23.de/_la.php?&nid=4730180&sid=290112952&lid=20930035&enc=68747470733a2f2f7777772e6373642d636f74746275732e696e666f&tg=, AIDS-hulp Lausitz e. V. https://ea.newscpt23.de/_la.php?&nid=4730180&sid=290112952&lid=20930040&enc=68747470733a2f2f7777772e616964732d68696c66652d6c61757369747a2e6465&tg=index.php/de/ , Vakbond voor geslachtelijke en sexuele veelkleurigheid, het Project “”Regenboogfamilies in Brandenburg versterken ” https://ea.newscpt23.de/_la.php?&nid=4730180&sid=290112952&lid=20930045&enc=68747470733a2f2f6265726c696e2e6c7376642e6465&tg=projekte/regenbogenfamilien-brandenburg/ alsook de extravagante Hogeschoolgroep UPride van de Universiteit Potsdam https://ea.newscpt23.de/_la.php?&nid=4730180&sid=290112952&lid=20930050&enc=68747470733a2f2f7777772e66616365626f6f6b2e636f6d&tg=UPrideUniPotsdam/.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/09/29/aufregung-in-brandenburg-lgbtiq-vereine-sollen-nur-noch-114-700-euro-staatliche-zuschuesse-bekommen/

AfD: “Zonder ons zou nu Rood-Rood-Groen aan de macht zijn!”

Door: David Berger.

Als de AfD er niet zou zijn, zou Rood-Groen-Stasi-rood nu in Duitsland de macht hebben. Denkt Prof. Meuthen in zijn commentaar op de momentele coalitieonderhandelingen.

Na de klinkende (en na 16 desastreuze regeringsjaren van Merkel welverdiende!) oorvijg aan de CDU/CSU draait momenteel in de berichtgeving en analyse van de media alles om de vraag, wie van de twee overgebleven kandidaten door FDP en ecologische socialisten in het kanseliersambt zal worden gehesen.

Nauwelijks een vermelding waard daarentegen schijnt datgene te zijn, wat tot en met de publicatie van de eerste prognose op de verkiezingsavond om precies 18 uur gold als DE Constellatie, die met grote waarschijnlijkheid rekenkundig mogelijk – en vanwege de weigering van de Heer Scholz, dit uit te sluiten, ook door de bank genomen als politiek waarschijnlijk – gold: namelijk Rood-Groen-Stasi-rood.

Burgerlijk kamp, bestaande uit AfD, FDP en Unie (vert: CDU/CSU) heeft deze meerderheid

Alle enquêtes van de afgelopen weken hadden voor dit horrorverbond een meerderheid voorspeld, gedeeltelijk van 5 procentpunten.

De nu onafhankelijk beschikte zetelverdeling in het volgende Duitse parlement ziet er echter heel anders uit: De drie linkse partijen komen tezamen op 363 zetels, en rekent men de ene zetel van het (traditioneel nu eenmaal linkse) Zuid-Sleeswijkse Kiezersverbond erbij, dan zijn het 364 zetels.

De meerderheid begint echter in dit uit 735 afgevaardigden samengestelde Duitse parlement met 368 zetels. Het burgerlijke kamp, bestaande uit AfD, FDP en Unie heeft deze meerderheid: 371 zetels vallen deze drie fracties toe. Dat deze getalsmatige meerderheid niet voor de vorming van een regering heeft gezorgd, heeft diverse redenen, waar ik nu niet op in wil gaan.

Aflossing van de macht door Radicaal-Links verhinderd.

Feit is echter: Als onze burgerpartij er NIET geweest was, had Rood-Groen-Stasi-rood in Duitsland nu de macht in handen. En wel enkel en alleen, omdat onze kiezers dan zonder twijfel niet algemeen Unie of FDP zouden hebben gestemd, maar omdat velen dan uit louter vertwijfeling over het politieke aanbod van deze partijen helemaal niet waren gaan stemmen of hun stem hadden weggegeven aan onbeduidende partijen.

Dit betekent: Louter het bestaan van onze Alternative für Deutschland heeft een machtswisseling in een toenemend links-radicale richting verhinderd. deze machtswisseling gold in het linkse kamp vóór onze oprichting als een uitgemaakte zaak en “slechts een kwestie van tijd”. Opnieuw is het er niet van gekomen. Het zou de meer conservatieve opinieleiders in de media algemeen sieren, om deze feitelijkheid in hun analyses te vermelden.

Door: David Berger.
Vertalingt: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/09/28/afd-ohne-uns-waere-jetzt-rot-rot-gruen-an-der-macht/

Na de verkiezingen begint de ellende pas


Door: Wolfgang Hübner.

Angela Merkel is nog lang niet met pensioen. Want het kan nog een tijdje duren, eer zich na het duidelijk aftekenende gekrakeel van het partijenkartel om politieke macht en posten een nieuwe Duitse regering kan vormen. Ondanks de winst van de SPD, de zware verliezen van de CDU/CSU, de teleurgestelde grootheidswaanzin van de groene lievelingen van de media zowel als van de weer eens versterkte FDP is er geen duidelijkheid over wie deze regering zal gaan aanvoeren.

Weliswaar spreekt momenteel alles voor de kanselierskandidaat van de SPD, maar die heeft enkele lijken in de kast, waarover van de kant van de Unie nog anders zou kunnen worden gepraat, als vóór de verkiezingen. Maar of nu Scholz Merkel opvolgt, of Laschet – ze moeten eruit zien te komen met twee partijen die in enkele wezenlijke posities ver uit elkaar liggen.

Er hoeft hier niet over gespeculeerd te worden, hoe het gekrakeel binnen het kartel zal eindigen. Het feit ligt er, dat de talloze onopgeloste en opgehoopte problemen van de politiek in Duitsland met de verkiezingsuitslag nog groter zijn geworden. Daaraan zal ook het schandalige verdere opblazen van het grootste parlement https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl/btw21-frag-mayer-das-groesste-parlament-der-welt-warum-sich-der-bundestag-immer-weiter-aufblaeht_id_13492686.html ter wereld niets veranderen.

Hoe dan ook is het spook van een linkse regering intussen behoorlijk duurzaam vervaagd. Daarentegen tonen de grote successen van de AfD in Saksen en Thüringen https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2021-afd-holt-in-sachsen-und-thueringen-etliche-direktmandate-a-c06102b9-8fa8-4e5a-8e8f-874002653393, die juist ook zouden kunnen berusten op het stemgedrag van jongeren en jonge kiezers, aan, wat er op politiek vlak mogelijk is, als het gewortelde patriottisme geloofwaardig wordt verbonden met sociale, maar geen socialistische oriëntatie.

Deze resultaten zijn in geen geval alleen voor de interne conflicten in de AfD leerzaam. Want sociale problemen zullen ook in de westelijke deelstaten van de oude Bondsrepubliek duidelijk toenemen: Inflatie, energiekosten, pensioenen, zorg, gevolgen van de massale migratie – dat zijn allemaal onderwerpen, die vele miljoenen mensen in Duitsland reeds of al spoedig ten zeerste aangaan.

Nog eens heeft over de hele Bondsrepubliek het sterk vergrijsde kiezerspubliek met grote meerderheid gestemd voor die partijen waarvan ze – even traditioneel als tevergeefs – de oplossing van deze en andere problemen hoopt te krijgen. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden, dat de relatieve welstand van veel burgers een erfenis uit betere tijden is, die steeds sneller verdwijnt, maar nu eenmaal nog niet verdwenen is.

Ikheb al in mijn voorbeschouwing op de verkiezingen http://www.pi-news.net/2021/09/nach-der-wahl-ist-vor-dem-aufwachen/ de stelling vertegenwoordigd: Na de verkiezingen zullen buitenparlementaire activiteiten en bewegingen een beduidend grotere betekenis krijgen. De feitelijke patstellingsituatie in het partijenkartel zal deze tendens tot voordeel strekken. Maar niets gaat vanzelf, er zijn vele initiatieven nodig, om de verhoudingen in Duitsland in beweging te brengen. Het duidelijke mislukken van het gevreesde linkse verbond en van de Linkse Partij toont aan, dat alles zeer zeker niet verloren is. De toekomst winnen zullen de krachten, voor welke het sociale patriottisme geen schelwoord zal zijn, maar een leidraad en een hartstocht. En vanzelfsprekend ook de beslissende strijd, om de geplande militarisering van de buitenlandse politiek tegen Rusland en China te verhinderen.

Blijft nog een zeer actueel probleem: De onverdraaglijke Corona-politiek van de onderdrukking van de grondrechten en van de manipulatie. De verkiezingen hebben geen duidelijke aanwijzing gegeven over hoe het in dit opzicht verder zal gaan. De AfD zou haar houding hieromtrent geschaad noch benut hebben. De Vrije Kiezers hebben ondanks of vanwege de vaccinatie-weigering van Hubert Aiwanger de gehoopte overwinning van de vijf-procent grens op geen stukken na gehaald. En de nieuwe partij “dieBasis” kan met 1,4 procent hooguit een respect-succesje incasseren, dat verbonden zal zijn met geldbedragen van de achterban. Dat zou tenminste het materiële voortbestaan van deze partij veilig kunnen stellen.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/nach-der-wahl-kommt-nur-die-qual/

Heinrich Fiechtner in Kempten: “We hebben een partij als de AfD nodig!”

Door: Redactie PI.

Dinsdag jl. manifesteerde het ‘Alternative für Deutschland’ in het kiesdistrict Oberallgäu het hoogtepunt van hun verkiezingsstrijd met de directe kandidaat voor het Duitse parlement, Dr. Rainer Rothfuss, in Kempten. Bij een demonstratie waarschuwden de sprekers voor een dreigende “vaccinatie-apartheid” door de inperking van de grondwettelijk gegarandeerde grondrechten van ongevaccineerden. Als gastsprekers waren de twee voormalige deelstaat-parlementariërs uit Baden-Württemberg, Dr. med. dent. Christina Baum, nummer 8 op de plaatselijke deelstatelijke kandidatenlijst van de AfD, en Dr. med. Heinrich Fiechtner uitgenodigd. Daarnaast sprak de directe kandidaat uit het kiesdistrict Ostallgäu, Christian Sedlmeir.

Bijna 100 deelnemers telden de ordebewaarders van de samenkomst. Rainer Rothfuss opende de manifestatie met een indringend appèl (hier de video https://youtu.be/TqC-Kp2tru4): “Wij zijn een vrij land met vrije burgers en wij laten ons door de regering niet onze grondrechten afnemen. Wij staan in voor het recht op fysieke integriteit, überhaupt het belangrijkste mensenrecht.” Rothfuss bekritiseerde de Cypriotische commissaris van gezondheidszorg, Stella Kyriakides, die als “Gezicht van de Europese Vaccinatiecampagne kort na het ondertekenen van de grote EU-vaccinatieverdragen plotseling een dubieuze som van vier miljoen Euro op haar gezinsbankrekening moest recht praten, wat zij in het openbaar weinig overtuigend deed voorkomen als het ondernemerskrediet voor haar man.

Christian Sedlmeir diepte in zijn toespraak (hier de video https://www.youtube.com/watch?v=dcmFki6qgHA&t=0s) verschillende mondmasker-deals op, waarbij CDU- en CSU-politici zich, door middel van orderbemiddeling voor veel te dure aankopen van mondmaskers op kosten van de belastingbetaler, verzekerd hadden van zeer hoge gratificaties. Sedlmeir eist een consequente uitleg en ook strafvervolging van deze gevallen van mogelijk zwaarwegende ontvreemding ten koste van de burgers, midden in de noodsituatie van een pandemie.

De voormalige gezondheidspolitieke woordvoerster van de AfD-fractie in der deelstaatparlement van Stuttgart, Christina Baum, concludeerde over de politieke situatie in de actuele Corona-tijd in een politiek nog steeds gespleten Duitsland, welks Oosten zij als vluchteling uit de republiek reeds voor de ‘wende” had verlaten (hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=Hhvo4U8dL6s&t=0s): “De Ossies – gekenmerkt door de slechte ervaringen met hun autoritaire regering – vertrouwen minder en vragen veel meer na. Te lang en te openlijk werden zij door hun politici belogen en bedrogen Dat zijn ze niet vergeten. De actuele toestand van onze samenleving overtreft alles,, wat ik destijds in de DDR heb meegemaakt Een dergelijke diepe tweedeling van de maatschappij is er in het Oosten nooit geweest!” Met het oog op de Corona-politiek bekritiseerde ze: “In de meest ernstige gezondheidscrisis sinds het bestaan van de republiek werden 21 ziekenhuizen gesloten en vele duizenden bedden op de IC’s ontmanteld. Vraagt niemand zich dan af, hoe dat samengaat?”

Hoogtepunt van de manifestatie was ongetwijfeld het optreden van de voormalige deelstaat-afgevaardigde van Baden-Württemberg Dr. Heinrich Fiechtner. De oncoloog uit Stuttgart en bekende maatregelcriticus spitste zijn uitlatingen toe op de kernzin: “Er is geen pandemie. Dat zeggen de gegevens, de sterftecijfers van het Bondsbureau voor de Statistiek. Wij hebben slechts een test-pandemie op grond van testen, die geen virussen, maar alleen snippers van moleculen kunnen bewijzen.”
De aanhoudende politieke discussie over de permanente afbreuk aan de grondrechten van ongevaccineerden en het reeds besloten gebruik van economische druk middelen die juist voor armere mensen feitelijk verworden tot financiële dwangmaatregelen, werd door Fiechtner gebrandmerkt als het vergeten van de geschiedenis: “” Als wij voortdurend beweren, dat wij van de geschiedenis hebben geleerd, dan vraag i me af, wat er van deze les eigenlijk is geworden, als wij de separatie doorzetten, wanneer mensen in medische vraagstukken niet datgene willen doen, wat het staatsgezag wil.”
In een vurig appèl riep Fiechtner op tot een stop van het mondmasker-dragen bij kinderen en jongeren: “Wat wordt er met onze kinderen gedaan? Zelfs op basisscholen worden ze gedwongen, mondmaskers te dragen, niet meer behoorlijk lucht te krijgen, zich niet meer te kunnen concentreren, het is een schande!”

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/heinrich-fiechtner-in-kempten-wir-brauchen-eine-partei-wie-die-afd/

De gespeelde democratie van Poetin: Het verlangde resultaat van de Doemaverkiezingen wordt werkelijkheid

Door: Peter Helmes.

Meer dan 110 miljoen Russische staatsburgers hadden deze keer de oproep ontvangen om een nieuw parlement te kiezen. Hiervoor hadden ze, wat deze keer iets nieuws was, zelfs drie dagen de tijd ( van vrijdag 17 tot zondag 19 september).

Thans, aan het einde van de verkiezingen, ligt, weinig verrassend, de Kremlin-partij “Verenigd Rusland volgens de tellingen tot nu toe ver vooraan. De argumentering van “Het enige Rusland” om aan de verkiezingen deel te nemen, leest zich als een sprookjesboek:

“‘Het enige Rusland’ treedt aan, om er ook in de toekomst aan te werken dat ons land zich verder ontwikkelt. Belangrijk is vooral, dat de natie wordt bewaard, dat eenieder de mogelijkheid krijgt, om voor zichzelf te verwerkelijken, een waardig en veilig leven te leiden. Het is onze plicht om de soevereiniteit van Rusland te verdedigen en de gemeenschap één te doen worden, teneinde gemeenschappelijke doelen te bereiken. Wij werken tezamen voor Rusland.”

Algemene oplossingen dus, aan welke Poetin hoe dan ook concrete verkiezingsgeschenken had toegevoegd: Op de laatste partijdag verkondigde hij, dat gepensioneerden dit jaar een extra uitkering van 10.000 Roebel (omgerekend zo’n 115 Euro) moeten krijgen. En het komende jaar dienen de pensioenen zelfs sterker te stijgen dan de inflatie, beloofde hij desbetreffend.

De verkiezingen worden overschaduwd door beschuldigingen van bedrog, wat in dit land niet nieuws is. Beschuldigingen van bedrog behoren tot Poetins “Democratie-DNA”. De oppositie bevond vanaf het begin af aan in een uitzichtloze positie. Politici in de oppositie zoals Nawalny zitten in de gevangenis of werden van deelname uitgesloten. De opkomst was laag, zoals gewoonlijk. Zo kan de partij van Poetin haar meerderheid in het parlement verdedigen. Met afstand volgen de communisten en de nationalistische LDPR, die de politiek van het Kremlin traditioneel steunen. De verkiezingen in Rusland zijn een hol ritueel geworden, dat het autocratische regime democratische legitimiteit moet verlenen.

De partij van president Vladimir Poetin “Verenigd Rusland” ligt ver voorop. Volgens de bekendgemaakte tellingsresultaten komt ze, zoals de verkiezingscommissie meedeelde, op minstens 49 procent van de stemmen. Bi de verkiezingen van vijf jaar geleden was het 54 procent. Verkiezingswaarnemers melden echter talrijke vergrijpen tegen het kiesrecht.

Hierover een aanmerking van Roman Udot van de Beweging tot bescherming van kiezersrechten “Golos” in Ulf, door welke de vergrijpen werden geregistreerd:

(Citaat:) Schending van het grondbeginsel der vrije verkiezingen

“De kiesgerechtigden zouden drie dagen lang de tijd moeten hebben om hun stem uit te brengen, zogenaamd om vanwege de Corona-pandemie het vormen van mensenmassa’s te vermijden. Evenwel stonden er voor de verkiezingslokalen hele rijen. De mensen werden onder andere door hun meerderen al ’s morgens gewdongen om te gaan stemmen.

Verkiezingsbiljetten liggen al in de stembussen.

De verkiezingsbussen in Rusland zijn doorzichtig. Op beelden is te zien, dat hele stapels verkiezingsbiljetten in de bussen liggen. De stapels zijn gedeeltelijk nog intact. Dat gebeurt niet, als de biljetten volgens de regels een voor een naar binnen geschoven zouden worden. Hier en daar werden enkele resultaten geannuleerd.

“Caroussel”

Mensen duiken op in verschillende verkiezingslokalen, dus brengen meerdere keren hun stem uit. Dit wordt in Rusland “Caroussel” genoemd.

Manipulatie van de “veiligheidstas”

Aangezien de Doema-verkiezingen zich dit jaat over drie dagen uitstrekken, worden de stembiljetten ’s nachts bewaard in zogeheten veiligheidstassen. Hierdoor doen zich diverse mogelijkheden voor om de documenten te vervalsen. Op foto’s zijn bijvoorbeeld opengescheurde enveloppen te zien. Andere werden ’s nachts door wie dan ook waar dan ook bewaard maar de verkiezingswaarnemers werd geen gelegenheid geboden, om dat na te gaan.

Selectie van kandidaten

De Russische regering heeft in de aanloop naar de verkiezingen binnen een dag nieuw wetten uitgevaardigd, teneinde kandidaten verdacht te maken. Hierop konden zij zich niet langer kandidaat stellen en aldus niet meer gekozen worden.”(Einde van de citaten)

Geen verkiezingswaarnemers van de OSZE

De OSZE zag ervan af om een delegatie van verkiezingswaarnemers te sturen. Want de Russische regering wenste het aantal verkiezingswaarnemers aanzienlijk te beperken – vanwege Corona, aldus de officiële motivering. En ook verborgen waarnemers kregen niet veel te zien. Weliswaar werden in 50.000 verkiezingslokalen videocamera’s geïnstalleerd. Maar anders als bij eerdere verkiezingen zijn hun beelden niet openlijk toegankelijk op Internet. Belangstellende burgers hadden in plaats daarvan naar één van de 86 waarnemingscentra moeten gaan. De partijen en kandidaten mochten echter slechts een fractie van de verkiezingslokalen tegelijk bekijken.

De Russische economische wetenschapper Wladislaw Inosemzew zei hierover in een interview met “Radio Swoboda”: Ik persoonlijk krijg het niet over mijn hart, om naar deze verkiezingen te gaan. Ja, vroeger heb ik mijn stem uitgebracht, ook bij de laatste parlementsverkiezingen was ik van de partij. Maar als je ziet, wat er de afgelopen negen maanden gebeurd is, dan is dat al meer dan een misvorming van het democratische systeem. Ik zie in ons hele partijsysteem alleen nog diverse vormen van ondersteuning voor het regime van Vladimir Poetin.”

Conclusie:

Of Poetin vrije verkiezingen met een vrije oppositie, vrije organisatie, vrije media en vrije debatten kan winnen, zullen wij nooit te weten komen. De Russische machthebber geniet vermoedelijk aanzienlijke steun in grote delen van zijn enorme rijk. Maar de voormalige agent van de Geheime Dienst neemt geen enkel risico en accepteert niet minder dan een overwinning, zelfs als dit de vervolging van zijn tegenstanders vereist. Poetin moest zich schamen. Rusland is economisch zwak en militair een rus op lemen voeten. De Russische ‘verkiezingen’ tonen eens te meer aan, dat Poetin een gevaarlijke man is.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/09/21/putins-gespielte-demokratie-das-geforderte-ergebnis-der-duma-wahl-wird-wirklichkeit/

Christenen uit Iran: Terugsturen of hier laten blijven?

Door: Redactie JouWatch.

Berlijn – Bij de asielaanvragen werd al zoveel gelogen en gesjoemeld, dat men begrip zou moeten hebben voor het wantrouwen van de ambtenaren van het BAMF. Hoe dan ook zijn er veel christenen uit Iran, die metterdaad vervolgd worden en aanspraak kunnen maken op asiel. Hen terugsturen betekent voor velen de dood. Een heikele aangelegenheid.

Thans heeft ex-fractievoorzitter van de CDU Volker Kauder weer het woord gevraagd met het verzoek om een revisie van asielbeslissingen betreffende bescherming zoekende bekeerlingen uit Iran. “Ik zou de Duitse regering werkelijk willen aanraden om de basisbeoordeling van het BAMF over de feitelijke reële situatie in Iran nog eens nader te bekijken”, zei de parlementsafgevaardigde van de “WELT”(dinsdagnummer). In een op deze maandag gepubliceerd bericht van de christelijke hulporganisatie “OpenDoors” heet het, dat het Duitse Bondsbureau voor migratie en vluchtelingen (BAMF) steeds opnieuw twijfelt aan de ernst van de bekeringen en uitzettingsbevelen uitvaardigt, hoewel de situatie in de landen van herkomst voor de bekeerde christenen extreem gevaarlijk kan zijn.

Volgens de organisatie hadden meer dan 5.000 christelijke bekeerlingen over hun ervaringen bericht. Hierdoor zou het daarnaast vaak voorgekomen zijn, dat het BAMF verklaringen over de serieusheid van de bekering van asielzoekers door dominees en pastors in vele gevallen niet erkent. Meer dan 2.000 in het bericht zouden door het BAMF zijn afgewezen.

Het BAMF wijst de kritiek af. Op de vraag van “Welt” heet het: “Het Bondsbureau wijst de in het bericht deels generaliserend geuite kritiek op zijn besluitvorming af. De bekering van een asielzoeker m/v wordt in het asielgebeuren vanzelfsprekend en ruimschoots in aanmerking genomen. Ze leidt principieel tot beschermingszekerheid, als er voor de asielzoeker in zijn land van herkomst vervolging dreigt vanwege zijn overstappen op een ander geloof en zijn serieuze verbinding met dit nieuwe geloof.”

Er zijn werkelijk vele “schijnchristenen” uit Iran, die hier hun geluk willen beproeven, er zijn echter ook steeds weer ware christenen, die wij welkom zouden moeten heten. Een probleem, dat niet op te lossen valt. (Met materiaal van dts)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://journalistenwatch.com/2021/09/21/christen-iran-zurueckschicken/

Overstroming van de Ahr – Het falen van de roodgroene deelstaatregering

Door: Peter Helmes.

Langzaam, zeer langzaam komt er meer duidelijkheid wat betreft de overstroming van de Ahr.

Nog geen 800 van mijn woonplaats – aan de andere oever van de Rijn – zie ik dagelijks de gevolgen van de overstroming, precies daar stroomt de Ahr namelijk in de Rijn. Praktisch ieder jaar leven wij hier met hoogwaterpeil. Voor ons allemaal is dat dus zoiets als een normale toestand die echter deze keer alleen de linker Rijnoever (en niet de rechter – , waar ik woon) heeft getroffen.

Vandaar, dat wij uit de eerste hand weten, dat het hoogwaterpeil (van 14 op 15 juli) niet, zoals anders, merkbaar werd door geleidelijke stijging van het waterpeil, maar dat het zich met ongelofelijke snelheid uitbreidde. De sterk glooiende dal-situatie van het Ahr-gebied maakte de normaal gesproken niet zo grote rivier tot een aanzwellende stroom, die aldus de doodsoorzaak werd voor meer dan 130 personen, en waarbij meer dan 700 personen gewond raakten. Des te duidelijker – en eerder – hadden alle alarmbellen moeten afgaan.
Evenwel vond dit alarm niet plaats, resp. verzandden de waarschuwingen. De deelstaatregering van Rijnland-Palts faalde bij deze overstroming evenzeer als de verantwoordelijke autoriteiten. Thans moet een onderzoekscommissie van het deelstaatparlement Rijnland-Palts naar de verklaringen zoeken.

Nog in de namiddag en pas goed in de avond, doen de watermassa’s niet meer te overzien vielen, kwamen er eerder kalmerende- dan alarmsignalen. Pas na 23 u., dus veel te laat riep het district Ahrweiler de noodtoestand uit. Toen was evacueren al niet meer mogelijk.

Nu staat districtshoofd Jürgen Pföhler (CDU), als districtshoofd als eerste voor de rampenbescherming verantwoordelijk, bovenaan de lijst van beschuldigden. Die probeerde er zich eerst nog uit te praten met dat hij de actieve leiding had gedelegeerd aan een medewerker van de crisisstaf. Inmiddels is de landraad ziek gemeld en van zijn missie ontheven, preciezer uitgedrukt, hij heeft zijn “permanente arbeidsongeschiktheid” aangekondigd. Het onderzoek van Justitie vanwege principiële verdenking van dood door schuld en toebrenging lichamelijk letsel door nalatigheid loopt echter door. Midden augustus was hem reeds door een resolutie van de SPD in het districtsparlement te verstaan gegeven, zich terug te trekken. Ook de meerderheid van zijn partijgenoten uit de CDU stemde hiermee in.

Volledig onopgehelderd is het gedrag van de deelstaatregering Rijnland-Palts. De parlementaire oppositie had eerder al kritische vragen gesteld. en de FAZ schreef in een helder artikel o. a.: Is het voldoende geweest, om het district te waarschuwen? Had de regering niet meer kunnen- of zelfs moeten doen? In andere deelstaat-districten was tenslotte de noodtoestand veel eerder uitgeroepen dan in Ahrweiler “Had de regering daar niets van gemerkt?”

Dat is belangrijk om een exceptionele reden: Een deelstaat-autoriteit namelijk het onder het ministerie van Milieu vallende deelstaatbureau voor Milieu (LfU) had reeds in de morgen van 14 juli de op twee na hoogste waarschuwingsgraad uitgeroepen voor de regio-Ahr, vervolgens vanaf 17 u. 17 de hoogste graad, volgens welke de “overstroming van de bebouwde kom in grotere omvang” dreigt, aldus de FAZ. Om 15 u.24 waarschuwde vervolgens het deelstaatbureau voor een waterpeil van meer dan vijf meter, om 20 u. 36 voor bijna zeven meter. derhalve had de deelstaatregering beter moeten weten.

Wat wist minister van Binnenlandse Zaken Roger Lewentz (SPD)?

Lewentz speelde na het bekend worden van de catastrofe allereerst de heilige onschuld en sprak van een “moment-explosie van het water”. Hoe dan ook waren zijn inspanningen er duidelijk op gericht, de indruk te wekken, dat het buiten de oevers treden van de rivier en alle gevolgen van dien niet te voorzien waren. Van het bijtijdse waarschuwen van het deelstaatbureau repte (wist?) hij niet(s). Zelfs na een bezoek aan het crisiscentrum Ahrweiler op de avond van de ramp berichtte hij de minister-presidente over een “rustig en geconcentreerd werkend crisiscentrum”. Vragen achteraf betreffende zijn verdere gedragingen werden door Lewentz resp. zijn ministerie niet beantwoord.

Ondanks catastrofe “nietsvermoedende Groenen”

Blijft nog Anne Spiegel van de Groenen, die de leiding heeft over het ministerie van Milieu. Juist dit “Specialistenministerie” had op de namiddag van de rampdag noch de geruststelling gegeven, volgens welke er geen extreem hoogwaterpeil dreigde. Op welke gronden ze tot deze conclusie kwam, blijft onduidelijk. Maar wie dergelijke uitspraken doet, zeker als gespecialiseerd minister, doet ze niet zonder beweegreden. Dus moest de minister over de peilstanden aldaar ingelicht zijn geweest. Ingelicht, wel te verstaan, maar blijkbaar niet gealarmeerd! Want ook hier gebeurde er niets!

En zo blijven er vele vragen open, die noch door de SPD noch door de Groenen (of de FDP) worden beantwoord. Hier zullen de in de deelstaat-onderzoekscommissie tot nu toe gegeven antwoorden niet helpen. Het klinkt als een postume onschuldige voorstelling van het drama, als Malu Dreyer, de minister-presidente van Rijnland-Palts, tegenover de enquêtecommissie van het deelstaatparlement lispelt: “veel mensen zoeken naar verklaringen voor de ramp”. Alle vragen zijn gerechtvaardigd. De getroffenen verwachten terecht antwoorden. “Als regering zullen wij de gebeurtenissen nauwkeurig analyseren. En wij zullen hun verwerking ondersteunen.”

Een beetje summier, deze reactie van de regeringsbazin.

De onderzoekscommissie zal hiermee geen genoegen nemen. De slachtoffers verlangen duidelijkheid!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/09/20/flut-an-der-ahr-das-versagen-der-rotgrunen-landesregierung/#more-34391

Ex-voorvechtster voor burgerrechten in de DDR Angelika Barbe roept op om op de AfD te stemmen


Door: Redactie PI.

De vroegere voorvechtster voor burgerrechten in de DDR Angelika Barbe, mede-oprichtster van de Sociaal-Democratische Partij in de DDR en afgevaardigde voor deze in de laatste vrij gekozen Volkskamer, roept met betrekking tot de verkiezingen voor het 20ste Duitse parlement in Saksen op, om op de AfD te stemmen. Barbe verklaart:

“De Alternative für Deutschland is in Saksen een duidelijk betere keuze dan de CDU. De saksische CDU met Kretschmer aan de top heeft de kiezers voorgelogen. Zo noemde hij critici van de Corona-maatregelen afkeurend complottheoretici. Bijvoorbeeld als de AfD waarschuwde voor de te verwachten ongelijke behandeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.”

Barbe heeft er bovendien kritiek op, dat de Saksische CDU deelneemt aan een coalitie met lonks-extremisten:

“Katja Meier werd Minister van Justitie, hoewel ze ‘smerissen wilde zien branden’. De partij ziet er evenmin been in om in Chemnitz manifestaties te bezoeken, waarin links-extremisten, zoals de muziekgroep ‘Feine Sahne Fischfilet’ optreden. Daarnaast staat de Saksische CDU voor de beperking van vrijheid en grondrechten en voor de industriële neergang en de lage lonen-sector. Met het gevolg, dat bijna de helft van de mensen in Midden-Duitsland, die 40 jaar lang hebben gewerkt, nog geen 1000 Euro pensioen per maand tot hun beschikking hebben.”

Angelika Barbe was van 1990 tot 1994 parlementsafgevaardigde en lid van het partijbestuur van van de algehele Duitse SPD. in 1996 sloot ze zich aan bij de CDU.

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/ex-ddr-buergerrechtlerin-angelika-barbe-cdu-ruft-zur-wahl-der-afd-auf/