Wie vergiftigde Aleksej Nawalny?

QUI BONO?


Door: Manfred Rouhs.

Reeds in het oude Rome was de gifmoord een geliefd, zij het ook geen zonder meer als eerbaar beschouwd middel, om ongewenste tgenstanders in het steekspel om de macht uit de weg te ruimen. Bovendien effende het voor vrouwen de weg naar de gelijkberechtigde deelname aan de politieke mededinging https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2007/daz-39-2007/giftmorde-meilensteine-der-forensischen-toxikologie: Mannen versloegen hun tegenstanders met het blanke zwaard. Vrouwen mengden de dood heimelijk door hun maaltijd of strooiden het in hun bekers. En altijd, wanneer er weer eens een slachtoffer van vergiftiging te beklagen viel, luidde de eerste vraag: “Cui bono?”- “Wie is er bij gebaat?”

Vervolgens vragen wij toch maar eens in alle onschuld: Wie zou er gebaat zijn bij een achterbaks door gif vermoorde Aleksej Nawalny?

Poetin in geen geval. In deze dagen legt hij het er op aan, inzake het grote project Nordstream 2 spijkers mer koppen te slaan. Het gaat om het verkopen en stimuleren van 110 miljard kubieke meter gas jaarlijks per pipeline van Rusland naar Duitsland. Het is geen kinderspel, maar een volkseconomisch project van betekenis voor Russen èn Duitsers – zowel als indirect voor iedereen, die bij de export van grondstoffen als concurrent van Rusland optreedt op de internationale markt. Voor Poetin zou een mislukken van dit project een debacle zijn, temeer daar Duitsers en Russen reedsw immense financiële middelen in Nordstream 2 hebben geïnvesteerd.

Als de Russische president uitgerekend nu, nu het bij Nordstream 2 om alles gaat, en de vraag wordt opgeworpen, of dit megaproject moet worden bezegeld of toch nog verworpen, wat-dan-ook totaal niet kan gebruiken, dan is het wel een zoveelste moord door vergiftiging op een min of meer belangrijke criticus van het Kremlin.

Daarnaast is Aleksej Nawalny vanuit patriottisch-Russisch oogpunt eigenlijk een heel passabele kerel, mogelijk afgezien van zijn notoire zelfoverschatting. Nawalny beschouwt zichzelf als “nationalistisch democraat” en nam het voortouw bij meerdere grote demonstraties in a. a. Moskou tegen de massale immigratie van buitenlanders naar Rusland.

Naar de maatstaven van de Duitse “Binnenlandse Veiligheidsdienst” is hij zonder twijfel in te delen als “rechts-extremist”. Helaas heeft hij ongeveer tien jaargeleden een groter geldbedrag verduisterd en werd daarom tot een meerdere jaren durende gevangenisstraf veroordeeld. Politiek is hij sindsdien voor de Russische interne ontwikkeling tamelijk onbelangrijk. Hij had het hoogtepunt van zijn politieke ontwikkeling allang achter zich, toen een onbekende dader klaarblijkelijk gif door zijn thee roerde.

Gregor Gysi, die zich sinds zijn jeugd verbonden voelt met Moskou, speculeert in een interview met de WDR https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/gysi-vorverurteilung-russland-nawalny-100.html: “Het is immers ook mogelijk, dat het om een tegenstander van de aardgasleiding naar Duitsland ging. Of een tegenstander met een opdracht, die wist: Als een dergelijke moord wordt geënsceneerd, die vervolgens de regering in de schoenen geschoven wordt, leidt dat tot een verslechtering van de betrekkingen.”

Dom is ze niet, deze opmerking. Nawalny zou in een internationaal steekspel om macht en geld tussen de fronten geraakt kunnen zijn. en wie nu met de blik op Poetin “Houd de dief!” roept, zou beter eerst bij zichzelf terade kunnen gaan en volgens oud vaderlijk ( en moederlijk) gebruik kunnen vragen: “Cui bono?”

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/09/wer-vergiftete-alexei-nawalny/

Berlijn maakt het mogelijk: De Hoofddoek klaagt ons aan

Door: Manfred Rouhs.

Wie in de toekomst in Berlijn deelneemt aan ongewenste demonstraties en zich vervolgens om meer of minder goede redenen voor het Gerecht gesleept ziet, kan tegenover een justitiële vertegenwoordigster met islamitische hoofddoek komen te staan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Groene senator van Justitie Dirk Behrendt. Hij wil zo snel mogelijk vrouwelijke rechtsreferendarissen met islamitische hoofddoek op de aanklachtbanken van de deelstaat Berlijn toelaten, zoals de RBB bericht https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/09/berlin-justizsenator-kopftuch-referendarinnen-gerichtssaal.html.

Achtergrond van deze beslissing is een vonnis van het Duitse Arbeidsgerecht in Erfurt https://www.tagesspiegel.de/berlin/bundesarbeitsgericht-sieht-diskriminierung-berlin-unterliegt-im-streit-um-kopftuchverbot-fuer-lehrerinnen/26132820.html tegen de deelstaat Berlijn, waarbij het ging om de vraag, of leraressen bij de uitoefening van hun beroep een islamitische hoofdbedekking mogen dragen. Behrendt wil de dictie van deze beslissing volgen en de gerechtelijk vrijgegeven islamisering van de openbare dienstverlening in de justitiële sector mogelijk maken.

Hierop reageren momenteel niet alleen CDU, AfD, FDP en de met de Groenen in verbinding staande atheïstische Linksen, maar ook zijn sociaal-democratische coalitiepartner nog geïrriteerd. Diens Rechtsdeskundige Sven Dohlmeier citeert de “Tagesspiegel” https://www.tagesspiegel.de/berlin/eklat-bei-rot-rot-gruen-in-berlin-justizsenator-erlaubt-angehenden-staatsanwaeltinnen-kopftuch-im-gerichtssaal/26153338.html met de regel: “Hier moeten wij als coalitie een unanieme richtlijn vinden. Het eigenmachtig optreden van Dirk Behrendt is niet goed.”

Schoolsenator Sandra Scheeres (SPD) wil tegen de hoofddoekbeslissing van Erfurt de weg gaan via de instanties en spreekt de wens uit voor een schoolgebeuren vrij van religieuze symbolen. Behrendt daarentegen heeft geen probleem met vertegenwoordigsters van de deelstaat Berlijn, die met hoofddoek de aanklacht voorlezen en verkondigt: “In de multireligieuze samenleving moet het er om gaan, wat iemand IN zijn hoofd- en niet, wat hij OP zijn hoofd heeft.”

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/09/das-kopftuch-klagt-uns-an/

Bejaardenhuis ontslaat Corona-demonstrante

Door: Redactie JouWatch.

Een bejaarden- en Verpleeghuis in Itzstedt heeft een medewerkster ontslagen, omdat zij heeft deelgenomen aan de Corona-demo in Berlijn, het afgelopen weekend. Nadat ze een Corona-test weigerde, heeft ze haar ontslag gekregen.

Het senioren- en verpleeghuis “Huize Itzstedt http://www.haus-itzstedt.de/” in het Sleeswijk-Holsteinse gebied Segeberg heeft op staande voet een schoonmaakkracht ontslagen, omdat ze na de deelname aan de demonstratie tegen de Corona-maatregelen in Berlijn een Corona-test heeft geweigerd. Het Hoofd Verpleegdienst van de privé-instelling bevestigde Dinsdag het ontslag tegenover de “Lübecker Nachrichten” https://www.ln-online.de/Nachrichten/Norddeutschland/Test-verweigert-Segeberger-Altenheim-kuendigt-erkaelteter-Corona-Demonstrantin (LN).

“U heeft zich vandaag ziek gemeld wegens een verkoudheid. Op uw Facebook-account valt te lezen, dat u het afgelopen weekend heeft deelgenomen aan een manifestatie tegen de mondkapjesplicht in Berlijn”, zo luidt de ontslagbrief van Maandag, die bij de “LN” berust. Het verpleeghuis heeft de medewerkster verzocht, een Corona-test te doen. “Dat heeft u geweigerd. Bij deze krijgt u ontslag op staande voet”, citeert de LN uit de brief van het Ouderen- en verpleegtehuis Huize Itzstedt.

De gedupeerde postte op de sociale media een foto van het ontslag:

Actueel klaagt het seniorentehuis erover, uitgescholden te zijn door “Corona-verloochenaars”. De directrice bericht tegenover de LN van “dramatische uren”.

Wolfram Dudda, rechtsspecialist voor Arbeidsrecht in Lübeck, verklaarde tegenover de LN-krant, dat het onduidelijk is, of het ontslag volgens het arbeidsrecht überhaupt rechtsgeldig is. Zelf beschouwt hij het ontslag eerder als “niet-rechtsgeldig”, omdat de ziekmelding van maandag niet pertinent iets te maken moet hebben met het het bezoek aan de demonstratie dit weekend. Met de steeds krankzinniger wordende heksenjacht op burgers, die kritisch staan tegenover de Corona-maatregelen van de regering, heeft het intussen hoe dan ook iets te maken. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/03/altenheim-corona-demonstrantin/

Zijn Rijksvlaggen voor een “Rijksdag” iets om je over op te winden?

Door: Albrecht Künstle

– Waarom is men ondanks zijn geschiedenis trots op de Rijksdag?

– Gedachten over het “schandaal”, dat misschien wel helemaal geen schandaal ís.

“Daar hebben we het gedonder in de glazen.” Vlaggen voor het parlementsgebouw, wier houdbaarheidsdatum allang is afgelopen. Metterdaad doken er zwart-wit-rode Rijksvlaggen op. Het waren de kleuren van het Keizerrijk, maar niet alleen dat. In de Weimarrepubliek van het Duitse Rijk werd weliswaar zoals vanouds zwart-rod-goud gehesen, wat vanaf de revolutie van 1848 tot 1871 de staatsvlag was. Vervolgens werd in het Keizerrijk goud weer vervangen door wit. Deze vlag gold ook na 1918 nog tot 1933 als Duitse handelsvlag. Hitler-Duitsland hield de kleurencombinatie in ere, het Hakenkruis zwart op witte ondergrond, de voornaamste kleur soci-rood.

Vanaf 1945 golden vervolgens eindelijk weer de kleuren van de in de voorgaande eeuw bevochten vrijheid, zwart-rood-goud, vanaf 1949 in beide Duitse staten. Alleen waren beide landen tezamen duidelijk kleiner dan eerder Hakenkruis-Duitsland. En de twee Duitse vlaggen wapperden ver van elkaar verwijderd aan de regeringsgebouwen in Berlijn en Bonn.

Wie wilde na de Duitse hereniging van 1990 beslist weer naar Berlijn? Bonn bevindt zich in het herenigde Duitsland meer centraal dan Berlijn, dat in het Oosten ligt, aan de uiterste rand van de republiek. Desondanks verhuisde de Rijksdag – sorry, de ‘Bundestag’- in 1999 naar de “Reichstag” in Berlijn, koste wat het kosten mocht. De euforie over de Duitse overwinningsmacht was zo groot, dat de ex-DDR niet Oost-Duitsland werd genoemd, maar de “nieuwe deelstaten” of “Midden-Duitsland”! Midden-Duitsland, omdat Oost-Duitsland in Polen ligt? Nog steeds heet de staatszender MDR – Mittel_Deutscher-Rundfunk, niet Ost-Deutscher Rundfunk. Wie waren en zijn hier de revanche-nemers?

Wat echter buitengewoon eigenaardig is: In plaats van het nieuwe parlementsgebouw eenvoudigweg Bondsdag te noemen, hield men de naam Rijksdag in ere, alsof dit gebouw niet de bekende on-roemrijke rol van Duitsland heeft gespeeld. in 1882 aanbesteed aan “Architecten van Duitse tong” brak bij de eerste steenlegging door Keizer Wilhelm I het symbolische gereedschap stuk – een slecht voorteken. In 1894 werd de Rijksdag voltooid en bijna 40 jaar lang conform de doelstelling benut. in 1933 lieten de Nationaalsocialisten het gebouw in brand steken, 96 afgevaardigden vermoord en de Rijksdag alleen nog maar gebruikt als opruiïngs-bühne. Tijdens de oorlog werd hij gebruikt als lazaret en tenslotte als schuilkelder.

Op 2 mei 1945 plantten de sovjets hun Rode Vlag op het dak van de Rijksdag. Alles bij elkaar geen roemrijke bladzijde in de Duitse geschiedenis. Desondanks werd de naam “Rijksdag” in ere gehouden, hoewel op ander gebied ware orgieën van naamsveranderingen plaatsvinden. En nu verbazen enige hoge heren, samen met hun media, zich erover, dat nostalgici met de Rijksvlag opmarcheren naar de Rijksdag? Of vreesden de vlaggendragers soms, dat een zwart-rood-gouden vlag hen ui handen zou worden gerukt en op de grond gegooid, zoals de Dame des Huizes Merkel al eens met onze vrijheidsvlag heeft gedaan?

Alle gekheid op een stokje: Wie in het glazen huis vertoeft, dat Rijksdag heet, moet niet met stenen gooien. En nog iets: Op de Rijksdag waren niet alleen zwart-wit-rode vlaggen te zien. De foto op de voorpagina in onze regionale krant laat een bonte vlaggenzee uit vele landen zien tot uit de VS aan toe, slechts één enkele Rijksvlag. Op TV was echter ook een bloedrode te zien: Dit keer niet van het Rode Leger, maar de vlag van Turkije! Wie waren deze vlaggendragers? Gaat het Erdogan met z’n eis van vijf in plaats van drie kinderen in Turkse gezinnen niet snel genoeg? Moeten niet alleen Griekse eilanden, maar ook het parlementsgebouw van buitenaf worden gekaapt? Binnen in de Bundestag hebben ze zich immers al nadrukkelijk genesteld. Sinds jaren sluist de Sultan van de Bosporus zijn vazallen in Duitsland en via zijn moskeeën naar binnen. En nu stonden ze op de trap van de Duitse Bundestag. Thans werd nog bekend, dat Erdo0gan ook functionarissen van Hamas van Turkse paspoorten voorziet, om aldus ook op deze manier zijn Trojaanse paarden in Europa te plaatsen, wat via Duitsland het gemakkelijkste gaat.

Nog een woord over de “escalatie” bij de ingang van de Rijksdag. De drie politieagenten, één zonderhelm, deden hun werk goed, zoals verwacht mag worden. Maar het dankwoord door de president had eigenlijk niet alleen hen, maar ook de opgeruide demonstranten – zij lieten de paar agenten ongedeerd. Hadden die tegenover de Antifa gestaan, dan was er finaal over ze heen gelopen en had de Heer Steinmeier de drie mannen in het ziekenhuis of in het lijkenhuis kunnen bezoeken.

Waar blijven jullie nou met je vragen en commentaren, hoogbetaalde hoogst-verontwaardigden en wannabe-journalisten? Jullie hebben toch alleen nog maar de euro-tekens in je pupillen en het veelkleurige Corona-teken in je hersens. Schaam jullie!

Ter ontzenuwing van de discussie nog een satire van de realiteit: Kameraad leraar vraagt zijn leerlingen naar de symboliek van de DDR-vlag. Ter zake kundig antwoorden zij hem, dat de hamer voor de Arbeidersklasse staat. Een andere klasse, de Boerenklasse, is te vinden in de Erekrans. De volgende, en mijn Papa, behoort tot de intelligentsia, voor hem staat de cirkel in het wapen. “En waar bevindt zich mijn tante, die is secretaresse van de FDJ”, vraagt een leerlinge? De leraar antwoordt: “Kijk maar naar het NIETJE bovenaan in de cirkel – dat alles bij elkaar houdt!”

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/02/sind-reichsflaggen-vor-einem-reichstag-ein-aufreger/#more-28869

Nabeschouwing over de “bestorming van Berlijn”

Door: Renate Sandvoss

Nauwelijks zijn de rookwolken van de grootscheeps aangekondigde “bestorming van Berlijn” opgetrokken, en daar is het tijd voor een resumée. Wat blijft er over van alle beloften, grootse plannen en wekenlange aankondigingen door het geëngageerde team der ‘Dwarsdenkers’? Zijn de verwachtingen van zovele burgers waarheid geworden?

Meegesleept werd ik door de videobeelden op de vroege morgen van 29.8, toen Samuel Eckert vol van voorpret en met de meest stralende lach zichzelf al filmend op weg naar Berlijn begaf. Zelf maakte ik het me zaterdag voor de televisie gezellig, omdat ik me om gezondheidsredenen helaas niet in eigen persoon naar de hoofdstad kon komen. Evenwel toonden diverse camera-teams de demo-mijlen vanuit alle hoeken, opdat men niets kon missen. Ter plaatse aanwezige FB-vrienden voorzagen mij bovendien van foto’s video’s en commentaren.

Vervolgens vulden de straten zich met goedgehumeurde, opgewekte burgers – sommige met kinderen, ettelijke jonge mensen, maar ook verbazingwekkend veel ouder dan 50 jaar. Ze toonden een gemiddelde van onze bevolking. In bepaalde straten zag men aan de rand van de weg metalen dranghekken. Waar die voor bedoeld waren? Bij deze dranghekken verzamelden zich politiemensen, die steeds meer demonstranten door piepklein doorgangetje – vergelijkbaar met een flessenhals – leidden. Zij geraakten echter in een doodlopende steeg, waar ze niet meer uit konden. Nogal logisch, dat onder deze omstandigheden een voorgeschreven minimum afstand niet mogelijk was, zodat alle burgers werden verzocht, een zogeheten niet-medisch mondkapje voor te doen. Aangezien de toestemming voor de demo door het opperste Gerechtshof uitdrukkelijk GEEN mondkapjes-verplichting in zich droeg, hadden niet alle burgers er één bij zich.

Op aanwijzing van de Senator van Binnenlandse Zaken Geisel toonden de “aardige” politieagenten vervolgens, wat er zoal in ze steekt….

Dat was bepaald lolliger, dan steeds maar weer de smartelijke tegenreacties van de Antifa in de Rigaer Strasse te moeten incasseren. Urenlang hield de politie de demonstranten vast, tot ze hen uiteindelijk in kleine groepjes lieten gaan met de aanbeveling, naar huis te gaan. Het is onbegrijpelijk, waarom Michael Ballweg later op het podium Zijn dank uitdrukte voor het optreden van de politie….

Hoe langer de demo duurde, hoe meer de politieagenten zich bereid toonden tot geweld.

Wat begon met pepperspray, mondde uit in vreselijke vechtpartijen, bij welke de absoluut rustige en bezonnen demonstranten zich niet mochten verdedigen. Ze gedroegen zich absoluut defensief, uit angst, dat anders de manifestatie zou moeten worden afgebroken. Vooral vrouwen werden beestachtig toegetakeld. Hoe moet je je voelen, als je volkomen onschuldige mensen in elkaar slaat? Vrijwel zeker waren er instructies van bovenaf, om de demonstranten het vuur na aan de schenen te leggen, maar eens te meer probeert men, de mensen te intimideren en te dirigeren met angst en paniek. Menswaardig gedrag houdt iets anders in!

“Liefde, vrijheid en vrede”

Om15.30 begon het uur van de Dwarsdenkers; want vele duizenden demonstranten hadden zich rondom de Overwinningszuilen verzameld, om het reilen en zeilen op het nabijgelegen podium aandachtig te volgen. “Liefde, vrijheid en vrede” is het motto, waaronder de organisatie de demonstratie gesteld hebben.

Toen alle mensen op verzoek onder zachte muzikale begeleiding met hun handen boven hun hoofden een hartje vormden, had ik het gevoel, dat ik me eerder op de Love-Parade bevond, in plaats van op een demo, waarop het gaat over het verlies van onze burgerrechten, ja, van de democratie. Gevoeld hebben wij die allang niet meer.

Zeer spijtig vind ik, dat op het grote podium de kans bleef liggen, om deze onzeker gemaakte, verontruste, beangstigde mensen, die zich om de overwinningszuilen hadden verzameld, met verstand van zaken en competentie voor te lichten over de zogenaamde Corona-pandemie en wat daar werkelijk achter zit.

Intussen is het bewezen, dat de dagelijks aangewende PCR-testen absoluut zinloos zijn; daar de vervaardiger van deze testen (overal na te lezen) zelf openbaar heeft gemaakt, dat de testen niet geschikt zijn voor klinisch gebruik. 70% van alle testresultaten zijn vals. Waar waren prof. Bakdi, Bodo Schiffmann en al die andere specialisten, die de demonstranten op de hoogte hadden kunnen brengen van wat zij mee kunnen nemen naar hun stad, hun woonplaats en hun vriendenkring, en het door kunnen geven? Allemaal hebben ze toch sinds maanden de Dwarsdenker-stream gevolgd en zijn kilometers ver gereisd, om deze personen eindelijk eens persoonlijk te leren kennen. Maar op het podium was men gelukkig, ons in plaats daarvan een happening dichterbij te brengen van mensen van de meest verschillende religies – nog afgezien van een zingende en verward ouwehoerende pastor, die meer dan eigenaardig overkwam. Niets tegen een evenwichtige pastor, wiens woorden de mensen vertrouwen en ruggensteun bieden.

Waar was een prof. Homburg, die had kunnen berichten ober de economische consequenties door de op-ge-octrooieerde Coronamaatregelen?
Aan de demonstranten moet de draagkracht van dit falen van de regering, dat naar schatting ca. 800.000 firma’s tot insolventie heeft gedreven en nog zal drijven, duidelijk worden gemaakt.

“De hele wereld kijkt mee”

Na alle leugens in alle gelijkgeschakelde media hebben de mensen behoefte aan de waarheid. Daarvoor zijn goede, geschoolde redenaars nodig, die hun voordrachten niet spontaan uit de hoge hoed toveren, omdat ze zichzelf zo graag horen praten, maar eigenlijk tegelijkertijd niets te zeggen hebben. Zoals Michael Ballweg zo treffend zei: “De hele wereld kijkt naar ons!” Ja, precies DAT is de reden, waarom de sprekersbijdragen zo bewust moeten worden uitgezocht! Men kan niet – zoals tot nu toe – ’s middags de mensen het podium op sturen, die men ’s morgens in de stad op een klein podium ontdekt- en in het voorbijgaan heeft goedgekeurd. Robert F. Kennedy heeft zijn – overigens zeer goede -speech immers ook vóór zijn optreden goed doordacht en voorbereid.

Dat de groepering der Dwarsdenkers over geen enkele politieke opinie beschikt, kon men helaas al aan verschillende uitlatingen bemerken. Zo ook zaterdag op het Berlijnse podium. Zo eiste men zonder nadere uitleg het aftreden van de kanselier en van de Senator van Binnenlandse Zaken van Berlijn, Geisel. Denkt men in alle ernst, dat beiden aan deze wens zo eenvoudigweg gevolg zullen geven?

En waarom geeft men een lid van de Groenen vrij spel om op het podium zijn al zo vaak gehoorde onderwerpen aan de man te brengen, maar weigert men hetzelfde recht een burgerlid van aanzien van de AfD? Heeft men zich laten beïnvloeden door de vooroordelen? Wanneer men politiek wil bedrijven, zou men ook op de hoogte moeten zijn van die politiek.

“Bestorming van de Rijksdag”

Tegen de avond kwam dan het bericht, dat Rijksburgers en rechts-extremisten hadden geprobeerd, de Rijksdag te bestormen. Strikt genomen werd enkel de trap naar de Rijksdag bezet onder kreten als “Wij zijn het Volk!” Meer niet. Aanvankelijk waren het 50 mensen, die een eigen demo hadden aangekondigd, later kwamen daar nog zo’n 300 bij.

Velen hebben vrolijk gezwaaid – ze waren zich misschien niet eens bewust van hun krankzinnige daad. Maar deze gekken hebben meer kapot gemaakt, dan ze doorhadden.

In de media spreekt elkeen over de drie dappere politieagenten, die immers zo dapper 400 Rijksdagbestormers hebben tegengehouden. Steinmeier heeft ze een eervolle vermelding laten geven. Ogenblik – Steinmeier? Is die geen fan van “Feine Sahne Fischfilet”, die er in hun vunzige songs van dromen, de “smerissen hun knuppels in hun kleppen te rammen”?

Zeer onvoordelig was na de trappenbestorming een uitlating van Dwarsdenkster Miriam Hope. Zij citeerde op open podium: “De Rijksdag is bestormd. Het volk is de Rijksdag binnen gegaan. Er zijn in Duitsland toch nog mannen met bállen!”. Pfoeh… Dat is blaaskakerij, die de verzetsbeweging grote schade berokkent. En niet alleen hen. Ook de AfD, die immers altijd al met de Rijksburgers en de rechts-extremisten in één adem wordt genoemd, wordt erdoor gekwetst. In de media is de “bestorming van de Rijksdag” het enige, wat er over de vrijheids-demo van 29.8 wordt bericht. Later distantieerden de Dwarsdenkers zich van de zg. Rijksburgers. Te laat!

Het team van “Dwarsdenken 711” is een ronduit sympathieke groepering, die volledige inzet laat zien. Dat dient niet onbenoemd te blijven. De rechtskundigen weten, waar ze het over hebben en de podium- en witte doek-uitrusting is hoogst professioneel. Wat ze binnen korte tijd uit de grond gestampt hebben, is reeds verbazingwekkend. Maar hier gaat het niet om een mega-party, maar om iets zeer, zeer ernstigs: Om ons aller toekomst. De demonstranten willen antwoorden op vele vragen over de zogeheten pandemie, en ze willen een weg uitgestippeld krijgen, over hoe ze in de toekomst zonder angst en paniek in vrede en vrijheid kunnen leven.

De stemming onder het Overwinningsmonument was enkele uren vrolijk en uitgelaten. Maar wat komt daarna, als het weer ieder voor zich is? Radeloosheid, desoriëntatie en hulpeloosheid? Een spontane oplossing bracht de demo van 29.8.2020 niet – maar ze ontstak een kleine vonk van hoop, waarop kan worden voortgebouwd.

(Origineel: https://www.facebook.com/peter.helmes.12/posts/3416611751718804?notif_id=1598882378891850&notif_t=share_wall_create)

Door: Renate Sandvoss.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/01/nachlese-zum-sturm-auf-berlin/

De Pforzheimer Zeitung viert “jubileum”: Vijf jaar vluchtelingencrisis!

Door: Alex Cryso.

Wie als normaal, helder denkend mens de online-editie van de Pforzheimer Zeitung (PZ) opzoekt, gelooft zijn eigen ogen niet: Daar werd afgelopen zaterdag een regelrecht jubileum gevierd – vijf jaar vluchtelingencrisis en wat daaruit voortgekomen is. Natuurlijk overgoten met een sterk goedmenschelijk sausje. Het kleine verteluurtje, dus kom maar op met de tissues.

Terwijl in Berlijn honderdduizenden, zo zelfs niet meer dan een miljoen mensen demonstreerden voor vrijheid, democratie en tegen de besnoeiïng van de grondrechten door Corona, wordt bij de PZ de loftrompet gestoken over datgene, wat ons niets anders dan chaos, verarming en sociale ballast heeft opgeleverd. In zeven propaganda-artikelen wordt alles herkauwd, wat het onderwerp omvat: Zo behoort Irak-vluchteling Yousif Adb-Alkareem tot het gezin van een ondernemer “… opgenomen als een pleegzoon”), terwijl de tot voorbeeld-Syriër gemaakte Abdoellah Aladi een zogenaamd zo succesvolle opleiding als metaalbewerker heeft voltooid en nu al “beter Duits spreekt al menig ander, die al veel langer hier woont”, meent baas Alexander Grosskopf.
Natuurlijk zijn de aantallen gevallen inzake vluchtelingencriminaliteit duidelijk gedaald, aldus het politiebureau van Pforzheim. In een ander artikel valtte lezen over de “wonden van de nazomer van 2015” en in het voorpagina-bericht mogen Pforzheimse goedmenschen zoals voorbeeldige prominenten analyseren, wat er in de afgelopen vijf jaar allemaal is bereikt.

Kortom: Het is het schriftelijke overstromen van geluk van één der meestaan lagerwal geraakte en economisch meest belabberde steden van Duitsland, te vergelijken met de vreugde van de doodzieke alcoholist bij een nieuwe kist met flessen sterke drank.

Pforzheim heeft zichzelf geestelijk-mentaal allang buitengesloten uit het Duits-zijn, en wat de PZ thans levert, is daar exact de bevestiging van. Het is de getuigenis van een zelf-hatend, van zichzelf vervreemd volk en een weerspiegeling van zijn eigen desolate gemoedstoestand. Een decennialange mislukte linkse politiek heeft de stad wat betreft vervreemding, schuldophoping en zelfverloochening in de voorste gelederen geslingerd, wat men van andere, werkelijk positieve aspecten bij lange na niet kan beweren.

Terug evenwel naar de artikelen, waar Abdullah monter de lasapparatuur bedient (Grosskopf: “Hij is één van de beste aluminiumlassers, die we hebben”) en een vluchtelingenbegeleider uit het vlakbij Pforzheim gelegen Schömberg quasi leeft voor zijn werk. Met betrekking tot de Keulse Oudejaarsnacht zowel als de buiten zijn oevers getreden stratenafslachting in Stuttgart “mag men alle vluchtelingen niet over één kam scheren”, aldus de voornoemde vluchtelingenbegeleider Tino Bayer.

Alleen: Vandaag de dag is er helaas sprake van zeer vele kammen, waarover men kan en moet scheren. Er wonen in Pforzheim zogezegd 2038 asielzoekers, waarbij men het met de feitelijke statistieken inzake werkloosheid of criminaliteit nog nooit zo nauw nam.

Allang vóór Stuttgart werd de stad regelmatig achtervolgd door steeds terugkerende “veelkleurige” massale vechtpartijen en nog steeds is het einde niet in zicht. Wie slechts vijf minutendoor het centrum van Pforzheim loopt, heeft het gevoel, beland te zijn op één groot sociaal kerkhof. Werkelijk tolerant en openstaand voor ware veelzijdigheid is hier allang niemand meer.

“Europa was iets groots van plan”,

Schreef PZ-redacteur Lisa Scharf in haar commentaar, en natuurlijk mocht het beroemde Merkel-citaat: “Wij redden dat!” niet ontbreken. Of daarmee het karakteristieke, mentale en sociale omschakelen van een heel volk bedoeld is? Berlijn wil demo’s verbieden, waarin mensen opkomen voor de vrijheid, dat alleen al als voorbeeld Zoals altijd zijn er talrijke profiteurs, die uit de vluchtelingencrisis hun kapitaal konden slaan. Dat is in een verwarde, overzichtelijke en zeer besloten 130.000 inwoners tellende gemeenschap als Pforzheim niet anders als elders. “Houd jij ze dom, dan houd ik ze arm”, zegt de politicus tegen de journalist.

De ‘Enzkreis'(het district, waarin zich Pforzheim bevindt) staat door het hele land heen aan de top, waar het de toewijzing van woningen en de integratie op de arbeidsmarkt betreft”, aldus het sociale afdelingshoofd Katja Kreeb. De parlementsafgevaardigde Gunther Krichbaum (CDU) spreekt zelfs van een “geweldige geste van humaniteit”, vluchtende mensen bescherming en veiligheid te bieden. In Pforzheim zakken ondertussen huizen bij hele rissen in elkaar, man heeft de hoogste werkloosheidsquote in heel Baden-Württemberg en de gepensioneerden moeten hun levensmiddelenrantsoenen op de schroothoop bijeen scharrelen, vóór de hele grote systeemomwenteling in het EU-Sharia-eco-communiste voor de deur staat. Wij redden dat!

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/08/30/die-pforzheimer-zeitung-feiert-jubilaeum-fuenf-jahre-fluechtlingskrise/

Rechtbank: Geen mondkapjesplicht voor anti-Corona-demo in Berlijn zaterdag!

Door: David Berger.

De arrondissementsrechtbank in Berlijn heeft het door Andreas Geisel (vroeger SED/nu SPD) verordende verbod van de voor morgen geplande demonstratie tegen Corona-politiek van de Duitse regering gecanceld https://philosophia-perennis.com/2020/08/28/verwaltungsgericht-berlin-sed-verbotsverordnung/. Zij het onder voorwaarden. Het verbazingwekkende: De mondkapjesplicht zit niet bij die voorwaarden.

De voor morgen geplande massale demo tegen de Corona-maatregelen van de Duitse regering en van de deelstaten mag nu toch doorgaan. Er is echter wel sprake van strenge voorwaarden, die ertoe zouden kunnen leiden, dat de demonstratie metterdaad niet kan doorgaan. Ook de politie verklaart zich onderworpen aan de overheid en kondigt buitengewoon strenge maatregelen aan.

De “Welt” https://www.welt.de/vermischtes/article214516964/Berlin-Gericht-kippt-Verbot-von-Demonstration-gegen-Corona-Politik.html hierover: “Bovendien moet de organisatie regelmatig door middel van mededelingen per luidspreker en verordeningen zekerstellen, dat deelnemers aan de manifestatie de minimum afstand in acht nemen. Een mondkapjesplicht behoort dus niet tot de vereisten”.

Zal de Berlijnse politie zich aan de uitspraak van de Rechtbank houden?

In tegenspraak daarmee staat een aankondiging van de patrouilleleider van de politie Stephan Katte op een persconferentie van vandaag: “Mochten de demonstranten zich niet houden aan afstands- en mondkapjesregels, dan zal de demonstratie “per direct” worden ontbonden.”

Alle instanties zijn ervan overtuigd, dat er morgen meer dan 30.000 deelnemers in Berlijn zullen demonstreren. Insiders koesteren de vrees, dat de politie haar instructies zou kunnen hebben, naar escalatie te streven, teneinde later de geweldsbeelden te instrumentaliseren tot doorvoering van nieuwe, meer restrictieve maatregelen. Moet hier reeds bij voorbaat twijfel en daarmee ook geweld worden geprovoceerd?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/08/28/gericht-keine-maskenpflicht-fuer-anti-corona-demo-in-berlin-am-samstag/

Arrogantie en stupiditeit – Verbod op Corona-demo “onacceptabele inbreuk op één van onze belangrijkste grondrechten”

Door: Peter Helmes.

Sinds gisteren is een provinciale politicus in heel Duitsland bekend geworden, wiens naam staat voor politieke stupiditeit, democratie-vijandigheid en onbekwaamheid: Senator voor binnenlandse politiek in Berlijn Andreas Geisel (SPD).

De Duitse hoofdstad heeft zoëven de demonstraties tegen de Corona-regels van de Bondsregering en van de deelstaten verboden. Dat is een onacceptabele inbreuk op één van onze belangrijkste basisrechten, tegen elke proportie en daarenboven qua politieke stupiditeit nauwelijks te overtreffen.

“Uitgerekend hier grijpt de staat met maximale hardheid in, omdat de demonstranten niet appelleren aan zijn politiek. Dat is een onverdraaglijke taboedoorbreking”,

schrijft de BILD-krant in een opzienbarend artikel, dat afsluit met de volgende woorden:

“Corona is de grootste politieke uitdaging van onze tijd. De maatregelen tegen de pandemie behoren tot de zwaarste inperkingen van de basisrechten in de Duitse geschiedenis. Politieke strijd, confrontatie en ook demonstraties beschermen ons systeem van vrijheid ertegen, om ten opzichte van een bedreiging te vervallen in ideologie…”

In het BILD-artikel, dat – aangezien er geen naam wordt genoemd – klaarblijkelijk door de voltallige redactie wordt gedragen, heet het onder andere:

– “De zuivere aanname, dat er tegen geldende regels ingegaan zou kunnen worden, mag geen aanleiding zijn om uitgerekend in de stad, waarin de Muur gevallen is, zo bruut in te hakken op de Vrijheid van Demonstratie en Vergadering (…)”
– “Uitgerekend hier grijpt de staat thans met maximale hardheid in, omdat de demonstranten politiek niet aan hem appelleren. Dat is een onverdraaglijke taboe-doorbreking. (…).
– “Ja, tienduizenden mensen zonder mondkapjes, dicht op elkaar, zijn reden tot zorg. Ja, met zeer veel mensen, die in Berlijn willen demonstreren, wil men alleen al totaal niets te maken hebben. Maar ware politieke betekenis hebben ze nu pas gekregen door dit waanzinnige verbod. Ze zullen desondanks komen, ze zullen door het verbod mobiliseren, en ze wanen zich thans in legitiem verzet tegen “de politiek”.
– “Men had niet sneller, onnodiger, en op meer stupide manier meer mensen kunnen radicaliseren…”
– “Wie uit politieke motieven demonstraties verbiedt, zwakt ons land, ons politieke systeem, ons vermogen om crisissen democratisch het hoofd te bieden af, en maakt de tegenstanders van de Corona-regels tot martelaren. Het demonstratieverbod van Berlijn behoort óf duidelijk beter en logischer te worden onderbouwd – óf anders onmiddellijk te worden gecanceld…”

(BILD 26.08.2020 – 18.21 U.)

Hiermee is over dit ongelofelijke voorval al het wezenlijke gezegd. Zo duidelijk heeft wellicht geen politicus zichzelf – en zijn partij de SPD met hem – geblameerd en aangetoond, dat het hen ontbreekt aan het verschuldigde respect voor Het Volk.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/08/27/arroganz-und-dummheit-verbot-gegen-corona-demo-inakzeptabler-angriff-auf-eines-unserer-hoechsten-grundrechte/

Berlijnse Senaat verbiedt massale Corona-demonstratie op 29 augustus

Door: David Berger.

Het moest – aldus de organisatie – de ultieme doorbraak, het einde van het systeem-Merkel worden: De nieuwe non-conformistische demo komende zaterdag. Maar nu heeft de Berlijnse Senaat de demo, op welke de organisatoren meer dan 22.000 personen hadden verwacht, verboden.

De voor demonstraties verantwoordelijke manifestatie-autoriteit heeft de voor komende zaterdag geplande demonstraties tegen de Corona-maatregelen van de regering verboden.

Dreigende overtredingen tegen beschermende verordening tegen besmetting

De motivering van het Senaatsbestuur voor binnenlandse zaken is simpel: Men dient er rekening mee te houden, “dat het bij de te verwachten kring van deelnemenden tot overtredingen tegen de geldende beschermende verordening tegen besmetting zal komen”. Reeds bij een soortgelijke manifestatie op 1 augustus zouden de deelnemenden “bewust over bestaande hygiëneregels en desbetreffende voorwaarden heen gestapt zijn”.

De door een gemeenschappelijk non-conformisme van de meest verschillende groepen gedragen massademonstratie moest onder de titel “Manifestatie voor de Vrijheid” plaatsvinden, het verwachte aantal deelnemers schommelt tussen tienduizenden en miljoenen (!).

Of deze beslissing met het oog op het verlangen van organisatie en demonstranten werkelijk verstandig is geweest, kan ten zeerste worden betwijfeld. Liana Bednarz schrijft: “I maak me ernstig zorgen, dat de anti-Corona-scene nu op tilt zal slaan.”

Wederrechtelijk verbod?

Reeds begin augustus had de bekende jurist Prof. Ralf Höcker opgemerkt, dat een verbod op corona-demo’s op grond van de gezondheidsbescherming inging tegen het fundamentele recht op vrijheid van demonstratie volgens art. 8 1 van de Grondwet:

“Want de deelnemers brengen zichzelf op eigen verantwoording in gevaar. Ze weten, dat ze op een demonstratie besmet kunnen raken met griep, Corona of andere besmettelijke ziektes en nemen dit risico voor lief.

De staat is niet verplicht, mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. De staat is niet verplicht, ze tegen zichzelf te beschermen, als het juist hun in het kader van de demonstratie uitdrukkelijke wens is, precies dit niet te willen.

Anders zou het er uitzien, als ons gezondheidssysteem zowat op instorten zou staan. Zijn functionaliteit is in het belang van alle burgers – ook van hen, die niet deelnemen aan Corona-demo’s en in het geval van een intensief-medische, noodzakelijk te behandelen kwaal recht hebben op behoorlijke verzorging.

Aan het begin van de pandemie vreesde men, dat COVID-19 te veel van ons gezondheidssysteem zou kunnen vergen. De beelden uit Italiaanse ziekenhuizen gaven aanleiding tot grote zorgen. Gelukkig werden de plaatsen op de IC in Duitsland toch niet schaars en ook momenteel schijnt overgeorganiseerde rechtsgoed van de functionaliteit van ons gezondheidssysteem niet in gevaar te zijn.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/08/26/berliner-senat-verbietet-corona-grossdemonstrationen-am-29-august/

Gifmenger Poetin? Nawalny – en nog zoveel anderen

Door: Peter Helmes.

“Ik ken het antwoord, maar uitspreken kan ik het niet”

De Russische oppositionele politicus Alexej Nawalny is de “enige oppositioneel, die het Poetin-regime het hoofd biedt”, aldus de mening van Manfred Sapper, hoofdredacteur van het tijdschrift “Osteuropa”. Nawalny neemt bij de mensen de angst voor het regime weg. Met zijn onthullende berichten over corruptie en machtsmisbruik is Kremlin-criticus Nawalny in Rusland buitengewoon veel erkenning binnen de samenleving ten deel gevallen. ( Bron: Dlf 24.8.20)

Momenteel wordt Nawalny behandeld in de Berlijnse “Charité”. Volgens de informatie van de medici is er weliswaar geen sprake meer van acuut levensgevaar, en krijgt hij de best-mogelijke medische verzorging. Maar de afloop van zijn kwaal blijft onzeker, nawerkingen kunnen niet worden uitgesloten.

In – in diplomatiek opzicht hoogst ongewone – openhartigheid heeft regeringswoordvoerder Steffen Seibert reeds namens de bevindingen van de Charité gesproken van de “waarschijnlijkheid van een vergiftiging” en gewezen op vergelijkbare gevallen in de meer recente Russische geschiedenis.

Het vergif behoorde tot dezelfde groep als Nowitschok.

De concrete substantie, waarmee Alexej Nawalny werd vergiftigd, en tenminste voorlopig monddood werd gemaakt, is niet bekend. Evenwel behoort het zenuwgif tot een substantiële groep, waartoe ook Nowitschok behoort, dat sinds de aanslag van twee jaar geleden op Sergej Skripal en diens dochter als gif bekend staat.

Nawalny is het leidende kopstuk van de liberale oppositie en één van de scherpste critici van de president van Rusland, Wladimir Poetin. Hij beschuldigt regering en oligarchen regelmatig van corruptie en machtsmisbruik. In de afgelopen jaren organiseerde hij door het hele land protesten – waaraan in het bijzonder werd deelgenomen door jonge mensen.

Zijn woordvoerster Jarmysch brengt het voorval in verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Rusland in september. “Er is geen twijfel aan, dat Nawalny vanwege zijn politieke positie en zijn bezigheden werd vergiftigd”, zei Wjatscheslaw Gimad, de advocaat van Nawalny’s Fonds ter bestrijding van Corruptie.

De “Vergifaanslag van Salisbury”

Alexej Nawalny is niet de eerste Russische Oppositioneel, die onder mysterieuze omstandigheden monddood werd gemaakt. Nemen wij b. v. het “voorval” betreffende Sergej Skripal, dat wereldwijd bekend raakte als de “Vergifaanslag van Salisbury”: Op 4 maart 2018 werden de Russische dubbelspion en zijn dochter Julia bewusteloos aangetroffen op een parkbank in het Britse Salisbury. Kort tevoren zouden zij met twee Russen thee hebben gedronken in een hotel. Onderzoekers stelden vast, dat zij waren vergiftigd met het zenuwgif Nowitschok. Vader en dochter overleefden de aanslag.

(Terzijde opgemerkt: aan de aanslag op Skripal vielen ook buitenstaanders ten offer: Een Brits paar uit de omgeving had in Salisbury een fles gevonden, waarmee het vergif blijkbaar was vervoerd. Beiden kwamen in aanraking met bezinksels van het gif. De vrouw stierf aan haar vergiftiging, de man werd blind.)

“In het zand bijten”

Poetin wijst weliswaar elke Russische verantwoording van de hand. Onduidelijk is echter hoe dan ook zijn veelbetekenende uitspraak van 2010, die hij deed over de toenmalige begenadiging van Skripal en over andere toenmalige begenadigden:

“De verraders zullen in het zand bijten. Heb vertrouwen in mij. Deze mensen hebben hun vrienden bedrogen, hun wapenbroeders.”

Of een andere zaak:

Alexander Litwinenko, die voor de Sovjet-geheime dienst KGB- en na de ineenstorting van de USSR voor de daaropvolgende dienst FSB werkte. Nadat hij al vaker het Kremlin er van had beschuldigd, door middel van de Geheime Dienst tegenstanders te willen uitschakelen, vestigt hij zich, net als Skripal, in Groot-Brittannië. “De bastaards hebben me te pakken gekregen”, zegt hij in zijn laatste interview met de “Times”. Het Kremlin heeft hem tot zwijgen gebracht. “Ik wil overleven, alleen om het hen te tonen.” Medici vonden in zijn urine aanzienlijke hoeveelheden radioactief Polonium.

Of de tot op heden onopgeloste zaak van de Russische ex-premier Jegor Gaidar, die één dag na de dood van Litwinenko ziek werd. Op een conferentie in Dublin werd hij onwel, bloed vloeide hem uit mond en neus. Tot op heden is de oorzaak onduidelijk. Hijzelf twijfelde niet: Hij was vergiftigd om politieke redenen. In tegenstelling tot Litwinenko overleefde hij het.

Vervolgens het Pussy Riot-lid (Russische Punkband) Pjotr Wersilow,

dat plotseling (na een rechtszaak in september 2018) door onopgehelderde oorzaken niet meer kon zien, spreken, en zich bewegen.

Volgens berichten in de media vonden artsen in zijn bloed sterke psychopharmaceutica.
Levenspartner Nadescha Tolokonnikowa zei tegen de “Bild”- krant op het vliegveld Schönefeld, dat ze er van uitging, dat haar partner met opzet was vergiftigd en dat het óf om intimidatie, óf zelfs om een moordaanslag ging. Opgelost werd de zaak van Wersilow tot op heden niet. (Pussy Riot was wereldwijd bekend geworden door hun acties tegen willekeur door Justitie en corruptie.)

In de opsomming hoort wellicht ook Viktor Juschtschenko thuis,

de favoriet in de Oekraïense presidentsverkiezingen van 2004. Zijn toenmalige tegenstander: Minister-President Viktor Janukowitsch, die openlijk werd ondersteund door de Russische president Wladimir Poetin. Juschtschenko werd vergiftigd met dioxine en raakte daardoor levensgevaarlijk gewond.

Volgens zijn eigen verklaringen werd het gif hem toegediend bij een avondmaaltijd met Oekraïense geheime agenten. “Overeenkomstig de onderzoeken was het gif bij het eten door de rijst gemengd”, vertelde Juschtschenko aan de “BBC”.

In Maart 2018 antwoordde Juschtschenko in een interview met de BBC op de vraag, of president Poetin bij zijn verklaring betrokken was geweest, dat hij daarop een antwoord had, aar dit niet kon uitspreken.

Deze en vele andere zaken maken deel uit van een groot aantal regeringscritici, die werden ontvoerd, neergeschoten of vergiftigd.

De cruciale vraag zal voor ons echter misschien wel nooit worden beantwoord, temeer daar er ook bij de eerdere aanslagen nooit antwoord kwam op de vraag:

WAT WIST EN WEET POETIN?

Daarover zouden de anders zo luidkeelse Poetin-bewonderaars zich eens moeten uitlaten! En daarbij zouden ze één ding moeten bedenken:

Wie steeds maar weer reflexmatig eist, eindelijk de sancties tegen Rusland te versoepelen en Wladimir Poetin te accepteren als constructieve partner, zou eerst eens een onafhankelijke Justitie moeten eisen en een coöperatie bij de voorlichting over geweldsmisdrijven tegen leden van de oppositie. Pas als Rusland daartoe bereid is, zouden de voorwaarden voor een normalisering van de betrekkingen met Moskou tot stand gekomen zijn. Zolang dit niet het geval is, zouden ze liever moeten zwijgen.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/08/25/giftmischer-putin-nawalny-und-viele-andere-mehr/