Nieuwe “Anti-Haat-Wet” – Waar is de rechtsstaat?


Door: Renate Sandvoss.

Heeft u nog behoefte aan een in het geheim, midden in de Corona-warboel in allerijl in elkaar geflanste, nieuwe wet? Nee? Geeft niets, hij zal er desondanks komen (hij is Steinmeier al ter ondertekening voorgelegd), want het ontbreekt onze geweldige minister van Justitie Lambrecht nog aan een “anti-haat-wet voor haar verzameling.

Haat is een gevoel, net zoals liefde, verdriet, heimwee.


Moeten wij, burgers, in Duitsland nu naast verbale uitlatingen ook nog onze gevoelens onderdrukken? Ook als wij ons gedwongen terughoudend uitdrukken, staan achter onze geschreven, gedachte of gesproken woorden nog steeds menselijke GEVOELENS! Moeten wij in de toekomst onze baby’s, kleuters en schoolkinderen met geweld een eigen mening en gevoelsuitdrukkingen afleren? Waar dat op uitdraait, zien wij immers aan onze empathie-loze kanselier.

Wie de van tevoren opgelegde mening van de regerings-conforme media tegenspreekt, wordt buitengesloten, geschorst, gewist, ontslagen – diens boeken worden geboycot, diens muziek wordt niet meer gespeeld, onwelgevallige sprekers worden verdreven uit hogescholen, en de algemene censuur grijpt steeds verder om zich heen. Dokters, die een ander inzicht vertegenwoordigen dan de onbeschrijfelijke Prof. Drosten, worden geschorst uit de dienst, want anders zouden immers ook de burgers een kunnen merken, wat voor misdadig spelletje hier met ze wordt gespeeld.

Geheel openlijk spreken journalisten en politiek intussen van het “reguleren” van ‘rechtse’ meningen.

De politie en de soldaten van de Bundeswehr licht men door als zware misdadigers, of men ergens geen “rechts gedachtengoed” kan ontdekken. En o wee, als men alleen maar een kritische noot laat vallen over de ons opgedrongen toestroom van andere culturen jaarlijks, dan volgt er een melding bij de BKA en een strafvervolging.

Met behulp van de omgekochte media ( ze ontvangen nu juist weer meer dan 200 miljoen aan “subsidies”, terwijl men de middenstand laat verhongeren), hamert men ons links-socialistische eenheidsmeningen in.

Wij worden totaal onmondig gemaakt, kunnen geen beslissing nemen voor onze eigen persoon, maar hebben alleen nog maar opgedrongen voorschriften op te volgen. Naast de vrijheid van meningsuiting wordt ons tevens het recht van vergadering- en demonstratie afgenomen. Waar is de rechtsstaat? De rechtbanken handelen intussen meestal volgens de richtlijnen van de regering.

Wie zou hebben gedacht, dat het dictatoriale China zich thans oriënteert op de wetten van onze “democratie” en er over nadenkt, om ook zo’n anti-haat-wet te introduceren? Wij in Duitsland – in het land, waarin wij “goed en graag leven” – hebben het waarachtig ver gebracht… Wat willen wij nog méér?


Door: Renate Sandvoss.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/24/neues-anti-hass-gesetz-wo-ist-der-rechtsstaat/

Bloemen voor Duitsland – een statement tegen de linkse monumentenbestorming

Door: David Berger.

Onze foto van de week komt uit Berlijn: Om een statement te maken tegen de linkse monumentenbestorming, heeft Beatrix von Storch samen met de Jungen Alternative Berlin bloemen gelegd bij het monument van onze grootste nationale dichter, Johann Wolfgang von Goethe.

In het kader van Black Lives Matter en andere beeldenstorm-acties van linkse activisten werden ook in Duitsland talrijke monumenten van historische grootheden uit politiek en geestelijk leven ontsierd en beschadigd.

#BloemenvoorDuitsland: Doet u mee!

Hiertegen wil Beatrix von Storch, waarnemend woordvoerster voor de AfD, een statement maken: “Samen met de Jungen Alternative Berlin heb ik bloemen gelegd bij het monument voor onze grootste Nationale dichter, Johann Wolfgang von Goethe. Hiermee start ons initiatief #BloemenvoorDuitsland. Dat er vele bloemenleggingen mogen volgen bij vele monumenten in Berlijn en over heel Duitsland!

Met mijn oproep op de sociale media ‘doet u mee aan #BloemenvoorDuitsland’ appelleer ik aan alle burgers: Legt u bloemen bij alle monumenten van de Duitse geschiedenis, in uw stad, in uw gemeente, in uw naaste omgeving.

Laten wij nu, in de periode voor de dertigste verjaardag van de Duitse Eenheid tonen, dat wij prijs stellen op onze traditie en onze identiteit en van Duitsland houden.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/09/22/blumen-fuer-deutschland-zeichen-setzen-gegen-linken-denkmalsturm/

Anarcho-city Pforzheim: Sociaal Darwinisme en Hooton-plan

Door: Alex Cryso.

Lang voor de relnacht van Stuttgart kon men er in Pforzheim regelrecht de klok op gelijkzetten: Volgens een bijna wekelijks ritme vonden aan de rand van het noordelijke Zwarte Woud buiten de perken tredende massale vechtpartijen plaats met een sterke multiculturele deelname. Landen zoals Zweden, Frankrijk en Engeland hadden hun voorboden gestuurd, in welke zij in toenemende mate verwerden tot toneel van burgeroorlogachtige toestanden. Bij de G20-top in Hamburg liet de Antifa een veld van verwoesting achter en toonde zij aan, dat ook in Duitsland de binnenlandse veiligheid ernstig gevaar loopt. Thans dus ook in Pforzheim, waar vos en haas tegen zichzelf goede nacht zeiden, als ze er al niet allang vandoor zijn gegaan.

Vrijdagavond nog sloeg de politie weer groot alarm: Uitgerekend op de Leopoldplatz, waar enkele jaren geleden alles is begonnen, moet het tot toenemende vechtpartijen gekomen zijn, zoals meerdere gebruikers van de sociale netwerken onafhankelijk van elkaar hebben bericht. Het centrum van de stad is allang een smeltkroes van islamitische verrijkers. Zelfs de migranten voelen zich hier niet langer veilig, de Duitsers worden systematisch verdrongen en verjaagd. Voortdurende pesterijen, geweld, samenhang onder de clans en geen afremming door de goedmenschen of door de stedelijke autoriteiten zijn de hoofdoorzaken. Survival of the fittest, sociaal Darwinisme levensecht gerealiseerd.

In een pas kort geleden vrijgegeven video spreekt zelfs een (voormalige?) moslim over de “realisering van het Hooton-plan” en over de “vernietiging van het Duitse volk”. Woorden, die bij de in linkse vervoering verkerende “meerderheid” helaas ongehoord blijven, terwijl de primitieve volkeren hun oerwoud-vandalisme verder mogen uitleven:

Nog een kleine twee weken geleden was er op klaarlichte dag opnieuw sprake van een massale vechtpartij tussen de naties, waarbij twee groepen personen met knuppels en ijzeren staven op elkaar insloegen. Verdere grote gebeurtenissen werden begin juni en in juli vermeld. Het scenario is altijd hetzelfde: Tumult, grootscheepse politie-inzet en een scenario van angst. Hier geldt het recht van de sterkere, of beter gezegd: van wie kunstmatig tot de sterkere wordt gemaakt, denk aan Moslims en vluchtelingen. Vervolgens helpen morele superioriteit noch intelligentie, wanneer de tegenstander de afslachting op een heel ander niveau voert: Numerieke superioriteit, ordinair geweld en het negeren van alle slagvaardige argumenten.

Het stadsbestuur van Pforzheim en de politie wilden in de zomer van 2019 vanwege de maar niet eindigende ongeregeldheden Arabisch sprekende jonge mannen binnen de scene infiltreren, om aldus voor een betere verstandhouding te zorgen. Effectief beschouwd is dat zo ongeveer, alsof men met mottenballen op de Tyrannosaurus schiet, want van afschrikwekkende straffen of zelfs van uitwijzingen was bij de van tolerantie doordrenkte- en sociale romantici nooit sprake.

Het genoemde sociale Darwinisme is volledig terug, alleen vanuit een andere richting. Het rare is, dat de Moslims tegenwoordig nog van ettelijke kanten moeten worden ondersteund – hetzij door de media, Justitie, Links, de politiek, de opportunisten, door wie dan ook – om hun vertoon van superioriteit ten volle te kunnen uitleven. Interessant ook, dat de meeste Duitsers steeds dieper kunnen zinken, maar de migranten zelden of nooit een trede hoger opklimmen. Moest vroeger de goede erfelijke aanleg de slechte uitwissen, thans is het precies het omgekeerde. Het is bij het fatale bijeendrijven van een in verval geraakt, links-geworden Duits volk met zijn Afrikaans-islamitische verrijkingen ook geen wonder meer, dat de blanke, gezonde en normale burgers tot slachtoffers worden gemaakt. Erger dan ooit wordt de superioriteit van de in verval geraakten nog slechts gedefinieerd door “meerderheid” en onvermoeibaar als troefkaart uitgespeeld.

Ook het geciteerde Hooton-plan zette reeds in de jaren ’40 in op de biologische vernietiging van het Duitse volk door het constante binnenstromen van buitenlanders. De totale assimilatie treedt in werking en in verband daarmee een dramatische deformatie van het karakter, van de waarneming, van het sociale gedrag, van de moraal en van de intelligentie. En meer nog: Verreweg de meesten genieten van hun eigen ondergang en geloven van Corona via de redding van het klimaat tot aan de multiculti elke leugen, die hen wordt opgedist. Duitsers worden beschouwd als vijanden, moordenaars en verkrachters als getraumatiseerden en vrienden. Ooit intelligente zowel als verlichte en moderne mensen verliezen zichzelf in volledige absurditeit en ziekelijkheid. Kracht berust dus ook op de systematische verzwakking van de eertijdse superieur.

In een stad als Pforzheim is men allang in het gevorderde stadium beland. Het aantal buitenlanders ligt hier ver boven de 60 procent, Het percentage werkelozen bedraagt het hoogste van heel Baden-Württemberg. Wanneer het zelfs de islamitische migranten opvalt, dat er iets niet klopt, dan is het de hoogste tijd om wakker te worden. de ontelbare massale vechtpartijen zouden allang als meer, dan als slechts een waarschuwingsschot begrepen moeten worden.

Links:

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/22/anarcho-city-pforzheim-sozialdarwinismus-und-hooton-plan/#more-29042

Antifa Stuttgart schopt meteen twee maal rellen tegen de AfD

Door: Alex Cryso.

Wat was de hoofdstad van de deelstaat Baden-Württemberg vroeger niet allemaal: Bastion van educatie, een centrum van vooruitgang en innovatie, symbool van welstand en de bakermat van de alles-behalve-Hoogduits-beheersers. In 2013 kwamen Kretschmann en de Groenen om met geweld de knop om te zetten. Sindsdien is niets er meer zoals voorheen: Baden-Württemberg verwerd tot Baden-Turkenberg, zelfhaat en anti-kapitalisme vindt men er in elke hoek en ook in de Stuttgartse kookpot pruttelt het onophoudelijk.

Afgelopen weekeinde nog liep de plaatselijke Antifa continu volijverig te hoop- en zich in het zweet. Slachtoffer was twee keer de AfD, zowel vrijdag als zaterdag. De meest bedorven Stuttgartse welvaartskids moesten er dus ook in het weekend tegenaan – in plaats van lui in bed te liggen of wiet te roken, maar wat wil je??!! Onder het afbladderende Red-de-Wereld-motto “Rechtse ophitsing stoppen – voor het te laat is!”, waartoe onder andere het constitutie-vijandige linkse sufferdje “Beobachternews” had opgeroepen, werd een AfD-manifestaatie (“Politiek in tijden van Corona”), waarbij onder andere Alice Weidel, de parlementsafgevaardigde Markus Frohmaier en Kandidaat voor het Burgemeesterschap Dr. Malte Kaufmann aanwezig waren, op vrijdagavond geflankeerd in het stedelijke raadhuis.

Zo om en nabij de 200 deelnemers, waaronder de Antifa en het Verbond “Stuttgart tegen Rechts” zorgden hierbij voor alle soorten chaos en rellen:

Zo kwam het niet alleen opnieuw tot geweld tegen de politie, het lukte ook bij elkaar acht zelfbenoemde linkse “activisten”, ongeoorloofd het raadhuis binnen te dringen, teneinde aldaar voor meer oproer te zorgen. Eveneens was er sprake van een zit-blokkade aan de ingang. Zelfs na zowel de relnacht van Stuttgart, als na de brandstichtingen van Moria en Vathy worden de linksen het niet zat, islamitische terroristen en misdadigers verder te beschermen en het land binnen te halen. Claudia Häussler van Verdi-Stuttgart noemde het integendeel zelfs een schandaal, dat de AfD in het Stadhuis een manifestatie mocht houden.

Overval nummer twee voltrok zich op de daaropvolgende zaterdag: Doelwit was een infostand van genoemde kandidaat voor het burgemeesterschap Dr. Malte Kaufmann, die in de race gaat voor de AfD. Kaufmann wil zich niet alleen inzetten voor de auto, maar ook voor Recht en Orde van het zwaar door elkaar geschudde schwabische metropool. Deze attributen werden zaterdag opnieuw met voeten getreden, toen de Antifa opdook, het trottoir blokkeerde en luidkeels haar overbekende parolen scandeerde.

De hasjkids denken metterdaad, met erbarmelijke Rap-rijmpjes zoals dit, door te gaan voor jonge, creatieve bollebozen:

“…FCK joe Kaufmannetje…stay at your house, verpest je neighbourhood niet nog verder …met je dirty toxic words op twitter en daarenboven, go away, Malte… en take your fascist party with you…Alerta, alerta Antifascista”.

En bij zoiets voelen de linksen zich meteen oneindig belangrijk! Kaufmann en zijn mensen bewezen hoe dan ook uitstekend hun moed ten opzichte van de Antifa-overmacht en dienden de ideologische verwardheid met cool zelfbewustzijn en geestelijke superioriteit van repliek. Niettemin waren de blamerende optredens van de Antifa het bewijs, dat Stuttgart noch een veilige stad is, noch de mening van de andersdenkende respecteert. Veelkleurigheid en tolerantie stelt men zich op de een of andere manier anders voor! Schaffa schaffa, bouwen aan de shit – de rode SA laat zien, hoe dat gaat!

Links:

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gegendemo-in-stuttgart-demonstranten-blockieren-afd-veranstaltung-im-stuttgarter-rathaus.f362d014-7f79-4301-8334-2b7e89e6ab06.html


Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/21/stuttgarter-antifa-macht-gleich-zwei-mal-randale-gegen-die-afd/#more-29036

“De georganiseerde criminaliteit van Links”: Linksen begaan hun daden ijskoud en rechtsen eerder emotioneel

Door: Peter Helmes.

Thans wordt van de schijnheiligen van Links hun schijn van heiligheid bruut afgerukt.

Eindelijk ziet een specialist zich eens genoodzaakt – en heeft hij de moed – om duidelijk de achterbaksheid van linkse goedmenschen te ontmaskeren.

Een speciale commissie van het Saksische Openbare Ministerie – INES genaamd – onderzoekt in heel Saksen zwaarwegende gevallen en aanzienlijke zaken van zowel de georganiseerde-, milieu- en economische criminaliteit als de corruptiemisdaden. Ter strafvervolging worden onder één dak zowel officieren van Justitie, politieambtenaren, economische- en boekhoudkundige specialisten als desgewenst specialisten op ander terrein gebundeld.

De leidinggevende van de Geïntegreerde Onderzoekscommissie (D.: Integrierte Ermittlungseinheit; INES), Guido Hahn komt hierbij tot een resultaat, dat de publiciteit zou kunnen verrassen, maar dat voor hen, die vertrouwd zijn met de materie, geen verrassing is – als zij geen door de politieke correctheid verordende oogkleppen ( hoeven te ) dragen. Zijn conclusie: De strijd tegen het links-extremisme manifesteert zich veel moeizamer dan de strijd tegen rechts.

“De rechtsen gegaan hun misdaden in emotionele opwelling. Daarom maken ze ook permanent fouten.” (G. Hahn)

Zij (de “rechtsen”) chatten en telefoneerden zich zogezegd de gevangenis in. Zo heeft de groepering “Revolution Chemnitz” de ‘proefloop’ voor hun couppoging ondernomen op een schiereiland, tot hetwelk er niet meer dan één ingang was.

“De linksen daarentegen plegen hun daden ijskoud”, aldus Hahn. Professioneel voorbereid en professioneel doorgevoerd.” Dat maakt de onderzoekswerkzaamheden zo moeilijk.

“Hier wordt niet getelefoneerd. Ge-chat wordt er wel, maar alleen met chats, die binnen enkele uren automatisch verdwijnen.”

Afspraken m. b. t. misdaden zouden hoe dan ook persoonlijk worden gearrangeerd. “Dat is niets anders dan georganiseerde criminaliteit”, verklaarde de baas van INES.

Dergelijke daders en groeperingen kan men niet tegemoet treden met de routine van alledag. Lange adem, geduld en vlijt zijn daarom de belangrijkste middelen, om daartegen op te treden.

“En een organisatievorm, die garandeert, dat resultaten van individuele strafbare feiten naast elkaar kan toetsen en samenvoegen.”

De speciaal hiertoe ingerichte “SoKo Linx”, die de strijd tegen het links-extremisme leidt, wordt daarom geflankeerd door twee officieren van Justitie van Justitie Leipzig en het Openbaar Ministerie. De toewijzing der zaken geschiedt door de Procureur-Generaal van de Vrijstaat Saksen. Mededelingen aan vertegenwoordigers van de media worden uitsluitend verstrekt door Openbaar Ministerie Dresden (telefoon: 0351 446-).

De Ines PMK werd uitgebreid met het taakgebied van het internationale terrorisme/Islamisme. Hiermee meemt Saksen de uiterst welkome en allang te laat gekomen poging op zich, om met beide ogen te kijken – en niet alleen naar “rechts”, waar, naar de vaste overtuiging van de goedmenschen, het kwaad schuilt.

De Minister-President van Saksen Guido Kretschmer heeft intussen aangekondigd, zich samen met minister van Justitie Katja Meier (Groenen) bij de komende huishoudelijke onderhandelingen in te zetten voor een betere personele versterking van de autoriteiten. Meier zei over de arrestaties m. b. t. de nog niet opgehelderde bouwplaats-branden: “Politiek-gemotiveerd geweld valt met niets te rechtvaardigen en dient ten strengste te worden veroordeeld.”

Wie daar naar grijpt, begaat misdaden, berokkent de slachtoffers schade, alsmede al diegenen, die duurzaam en creatief de veelzijdige middelen hebben ingezet, die de democratie verschaft.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/18/organisierte-kriminalitaet-auf-links-linke-begehen-ihre-taten-eiskalt-und-rechte-eher-emotional/

Corona: compleet verlies van de evenredigheid der verhoudingen

Door: Hans Heckel.

Het valt op, dat de meest recente horrorberichten over de bliksemsnelle toename van positief uitgevallen Corona-testen uitgerekend afkomstig zijn uit landen, die een harde lockdown achter de rug hebben. Landen, die daarnaast al maandenlang vasthouden aan de mondkapjesplicht en allerlei andere harde restricties, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Israël of Spanje. Uit het zwaar verguisde Zweden zijn daarentegen geen berichten over een “tweede golf” te vernemen.

Geen werkelijk nut van mondkapjes

Deze bevinding ondersteunt de bedenkingen van talrijke deskundigen, die het nut van mondkapjes en restrictieve afstandsregels sinds maanden grootscheeps in twijfel trekken. Maar over deze twijfels wordt heengelopen als zijnde “individuele meningen” (wat ze
echt niet kunnen zijn met het oog op het aantal en de reputaties van de twijfelaars), ze worden van tafel geveegd of zelfs politiek aangegeven ( “Corona-verloochenaars”).

In plaats daarvan worden de burgers dagelijks opgezweept met “het aantal nieuwe besmettingen”. “Nieuwe besmetting” leest voor vele leken bijna als “ziekte”, wat al een grove vertekening laat zien. Ziek wordt, zoals allang bekend is ,slechts een fractie van de vermoedelijk nieuw-besmette personen. En zelfs over het begrip “besmet” bestaan twijfels. Zoals de PAZ vorige week berichtte, heeft de Amerikaanse epidemioloog Michael Mina van de in aanzien staande Harvard-universiteit bewezen, dat de PCR-testen tevens positief aanslaan, als de geteste zo’n geringe viruslast, of zelfs alleen maar erfgoed-fragmenten met zich meedraagt, dat hij noch ziek kan worden, noch anderen kan aansteken. Volgens Mina betreft dit 80 á 90 procent van de positieve testresultaten.

Aantal relevant besmette personen volkomen onbelangrijk

Hiermee schrompelt het aantal relevant besmette personen tot een minimum ineen. Van echte betekenis is uiteindelijk alleen de hoeveelheid zieken op de IC-afdelingen in de ziekenhuizen en de doden. Zelfs ongeacht het feit, dat volgens deskundigen verreweg de meeste dodelijke slachtoffers aan ernstige onderliggende kwalen leden en Corona daarom vaak slechts “de allerlaatste druppel” geweest is (aldus al maanden geleden de baas van de Forensische Geneeskunde in Hamburg, Klaus Püschel), sterven in Duitsland slechts zo’n 20 tot 50 mensen per week onder 8000 tot 9000 positief geteste personen.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden, dat er tot nu toe slechts een fractie van het volk werd getest, terwijl een besmetting met het Corona-virus bij metterdaad overleden personen hoe dan ook zou worden ontdekt. Dit meegenomen in de overwegingen daalt het aantal dodelijke slachtoffers in verhouding tot de vermoedelijk (ontdekte en onontdekte) besmette personen nog eens aanzienlijk.

Het gaat om de evenredigheid der verhoudingen

Dit alles mag niet dienen, om het lot te verdringen van degenen, die zwaar ziek worden of sterven door Covid-19. Evenmin mag het betekenen, dat de bescherming van bijzonder kwetsbare personen dient te worden verwaarloosd.

Het gaat om de evenredigheid der verhoudingen. Het met sprongen stijgende aantal zelfmoorden door de lockdown en de voortdurende vernietiging van economische existenties moeten worden afgewogen tegen de maatregelen. Dit gebeurt veel te weinig, hoewel het ook h i e r gaat om gezondheid en mensenlevens. Nut en schadelijkheid van een maatregel zorgvuldig afwegen is niettemin noodzakelijk.

De bijdrage verscheen aanvankelijk bij de PAZ https://paz.de/

Door: Hans Heckel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/09/17/corona-kompletter-verlust-der-verhaeltnismaessigkeit/

Goedkope ver-van-mijn-bed- liefde in plaats van concrete naastenliefde

Door: Wolfgang Hübner.

Ettelijke Duitse steden overtreffen elkaar momenteel met het aanbod, om sociale asielzoekers uit het succesvol in brand gestoken kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos op te nemen en te verzorgen.

Gemotiveerd wordt dat met humanitaire motieven. Zelfs linkse atheïsten ontdekken hun volledig verdorde christelijke wortels en spreken van “naastenliefde”.

Maar hoe staat het bij nader inzien eigenlijk met deze geclaimde naastenliefde? Laten wij de multimediaal gekoesterde schreeuwlelijken over humaniteit en naastenliefde eens eventjes een paar vragen stellen:

  • Bevinden er zich in jullie steden, waar dan ook, geen arme gepensioneerden, die flessen verzamelen om wat geld aan te spenderen?
  • Staan er in jullie steden, waar dan ook, geen rijen voor de “voedselbanken”, die levensmiddelen uitdelen aan behoeftige mensen?
  • Zijn er in jullie steden geen personen, die aanzienlijke ontberingen lijden in de virus-crisis, of wier materiële bestaan zelfs ineengeschrompeld is?
  • Zijn er in jullie steden geen huurders, die met hun maandelijkse huur overbelast worden of die een goedkopere woning zoeken, maar niet vinden?
  • Worden er in jullie steden geen bezuinigingsmaatregelen op gemeentelijke inrichtingen en projecten tot Nut van het Algemeen voorgenomen, of werden zulke inrichtingen zelfs al gesloten?
  • Zijn er in jullie steden welvarende burgers en burgeressen, die voor de komende vijf jaar bereid zijn, alle kosten voor nieuw-aangenomen sociale asielzoekers op zich te nemen?
  • Zijn in jullie steden de sinds 2015 en later legaal verklaarde sociale asielzoekers intussen voor het merendeel niet langer afhankelijk van uitkeringen van staatswege en vanuit de gemeenten?

Vanzelfsprekend zouden er nog meer lastige vragen kunnen worden gesteld. Maar wie deze acht vragen met betrekking tot een praktische verantwoordingsethiek oprecht zo kan beantwoorden, dat er naast de bestaande sociale belasting door de opname van nieuwe sociale asielzoekers geen nieuwe belastingen ontstaan, die mag verder praten over humaniteit en naastenliefde.

Wie echter zulke antwoorden niet kan geven, zou op z’n minst eerlijk genoeg moeten zijn om toe te geven, ver-van-mijn-bed-liefde te bedrijven op kosten van de algemeenheid, alleen bedoeld voor de egocentrische- of politieke profilering.

Deze bijdrage verscheen aanvankelijk hier: http://www.pi-news.net/2020/09/billige-fernstenliebe-statt-konkrete-naechstenliebe/

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/16/billige-fernstenliebe-naechstenliebe/

Bedford-Strohm: Opname van 400 minderjarigen uit Moria te weinig

Door: Joachim Kuhs.

https://www.journalistenwatch.com/linkout/296326

De voorzitter van de EKD heeft een goed idee, om de lege kerken te vullen en de kerkbelasting verstandig, dus christelijker dan u het geval is, te gebruiken:

Na de brand in Moria heeft de raadsvoorzitter van de Evangelische Kerk Duitsland, Heinrich Bedford-Strohm, de beslissing om 400 minderjarigen te verdelen over tien Europese staten bekritiseerd als zijnde te weinig. “Het is bij lange na niet genoeg”, zei Bedford-Strohm tegen de redactie van RTL/n-tv. De EU is naar verhouding rijk.

In Europa is het een “schande”, “dat 400 mensen vervolgens voor een groots humanitair gebaar moeten doorgaan”. Europa is tot veel meer in staat. De kerken van de Europese staten verwachtten dat er wegen worden gevonden om de humanitair-onverantwoorde situatie te beëindigen.

“De bereidheid tot opnemen is er immers, in Europa, ze mag alleen niet langer door de regeringen van de staten worden geblokkeerd”, aldus Bedford-Strohm. “Wij kunnen er nu eenmaal niet op blijven wijzen, dat wij een gezamenlijke Europese oplossing nodig hebben en ondertussen gaat het met die mensen steeds slechter.” Er kan geen sprake van zijn, dat enkele staten zich aan hun verantwoordelijkheid onttrekken.

“Als ze vervolgens ook schermen met christelijke formuleringen, is dat des te onverdraaglijker”, aldus de raadsvoorzitter. “wij kunnen niet op alle staten wachten. Dat hebben wij nu al jarenlang gedaan. Ook mijn geduld raakt nu langzamerhand op.”

Goed gesproken, kopstuk, laat dan maar de kinderkes tot je komen. Maar wee jou, als je kerk niet minstens 1,5 miljoen arme mensen opneemt en ze vetmest, dan kon je weleens in de hel belanden, huichelachtige Antichrist!

Door: Joachim Kusch (met materiaal van dts)
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/14/bedford-strohm-aufnahme/

Brand in Moria: Brandstichting wordt tot “humanitaire catastrofe” gemaakt.

Door: Alex Cryso.

Soms is het waarachtig toch de moeite waard om de tweets van onze goedmenschen te lezen – bijvoorbeeld die van de Groene EU-afgevaardigde Erik Marquardt: Deze twitterde onlangs, dat een “bende van 40 mensen was begonnen, het vuur in het kamp aan te steken. “Deze mensen zijn waarschijnlijk uit het kamp afkomstig”, stelde de Groene vast. Een groots opgezette brandstichting in het vluchtelingenkamp van Moria, een klein plaatsje met iets van krap 1.450 inwoners? Ale indicaties wijzen er op.

Op het eiland Lesbos, waar Moria zich bevindt, wonen slechts 86.000 Grieken. Die hebben sinds de oprichting van de opvangkampen geen rustige minuut meer. De door leed gekwelden zijn niettemin zoals altijd de talrijke vluchtelingen, die zich aldaar vrijwillig een onderkomen hebben gezocht.
Het opvangkamp van Moria kan op Google worden beoordeeld. Een gebruiker beschreef de omstandigheden en de megabrand echter zo: “Steken het kamp in brand, verhinderen door met stenen te gooien, dat de brandweer blust, breken met geweld uit, omdat het kamp vanwege Covid onder quarantaine werd gesteld, inclusief bedreiging van de eilandbewoners. Hartelijk welkom, dat zijn de mensen, die wij nodig hebben!” Een andere gebruiker sprak van “Helse groeperingen met meer dan 20.000 personen, waaronder 1000 onbegeleide kinderen.”

Het kamp was oorspronkelijk opgezet voor 3.000 vluchtelingen. Zelfs diverse staatsmedia willen de verdenking van brandstichting niet uitsluiten, daarnaast is er sprake van onlusten. 99 procent van het kamp is afgebrand, de mensen aldaar allemaal dakloos, wat neerkomt op een aantal van 12.000 tot 20.000 vluchtelingen. Velen vluchtten de nabijgelegen bossen en heuvels in, waar de eilandbewoners hen de weg versperden. De politie moest zelfs gebruik maken van traangas, teneinde de vluchtelingen even af te houden, de dorpen en steden te bereiken.

Sinds het uitbreken van Corona stond het kamp extra onder quarantaine: De aanleiding voor de brandstichting was waarschijnlijk een protest tegen de afgekondigde voorschriften. Defecte gasketels of het aanroeren hiervan met lappen stof waren eerder al de oorzaken voor brandjes.

Op Lesbos zelf heerst de noodtoestand. De eerste evacuaties van minderjarige “asielzoekers” zijn reeds begonnen. Horst Seehofer en Heiko Maas hebben ondersteuning voor de vluchtelingen van Moria gegarandeerd.
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) wil tot nu toe 2.000 migranten opnemen, Seehofer sprak zelfs van 5.000 verdere vluchtelingen.

Daarentegen wil Oostenrijk ook verder geen nieuwe asielzoekers meer over de grens laten komen. “Wij moeten voorzichtig zijn, hier geen signalen af te geven, die vervolgens een kettingreactie teweegbrengen, die wij niet langer de baas zijn”, aldus Minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg. En: “Mocht het kamp door herverdeling over Europese staten worden ontruimd, dan zou het spoedig alweer vol zitten!”

In Nederland koestert men dezelfde standpunten, maar ook in Duitsland is er sprake van stemmen, ingegeven door het klassieke verstand: “Deze uitbraak van geweld van enkelen mag niet worden beloond. Noch door een transport naar andere Europese landen, noch bij de duur of het resultaat ban het asielgebeuren”, zei de Hessische Europaminister Lucia Puttrich. “De beelden van het brandende vluchtelingenkamp, doen ons ook afvragen, wat enkele mensen ertoe brengt, hun veilige onderkomen in Europa in brand te steken”, aldus de CDU-politica. Ook de CDU-parlementsafgevaardigde Marian Wendt wil geen opname van de door de brand getroffen migranten in Duitsland. “Wie brand sticht en brandweerkrachten aanvalt, kan niet naar Duitsland worden gehaald.”

Het is altijd: Wie de eigengereidheid van de Griekse Militia ter bescherming van de grenzen niet kan overwinnen, moet met vileine trucjes zijn geluk op de rails helpen. De goedmenschen en volkshaters van Duitsland lieten zich daardoor niet kennen en gingen gedeeltelijk met duizenden de straat op: 3.000 in Berlijn, 1.800 in Leipzig, 1.200 in Hamburg. Daarbij werd niet alleen de vluchtelingenpolitiek van de EU twijfelachtig betiteld als “racistisch en mensen-verachtend”, maar werd er ook de onmiddellijke evacuatie vanuit Lesbos, evenals betaalbare woonruimte voor allen geëist. Om laatstgenoemde reden kwam het onlangs in Leipzig tot achtereenvolgens drie relnachten.

Links:

https://twitter.com/ErikMarquardt?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.n-tv.de/panorama/Was-wir-wissen-zum-Brand-in-Moria-und-was-nicht-article22024450.html

https://www.focus.de/politik/ausland/moria-neues-feuer-in-moria-ausgebrochen-griechischer-minister-schickt-warnung-an-migranten_id_12409411.html

https://www.tagesspiegel.de/politik/fluechtlingscamp-durch-brandstiftung-zerstoert-polizei-muss-traenengas-bei-evakuierung-von-moria-einsetzen/26174884.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/13/feuer-in-moria-brandstiftung-wird-zur-humanitaeren-katastrophe-gemacht/

Deze burgemeesters willen Moria-vluchtelingen opnemen

Door: Redactie JouWatch.

Freiburg – Chantage wèrkt in Duitsland. De burgemeesters van Hannover, Potsdam, Oldenburg, Düsseldorf, Göttingen, Giessen, Keulen, Bielefeld en Krefeld hebben in een brief aan Kanselier Angela Merkel (CDU) en Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) verklaard, bereid te zijn om vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos op te nemen, en beiden verzocht, hiervoor de weg te effenen.

“Met grote verbijstering hebben wij er kennis van moeten nemen, dat het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in de nacht van dinsdag op woensdag bijna volledig is afgebrand”, zo heet het in de brief, waarover de kranten van het “Redactienetwerk Duitsland” berichten. “De 13.000 mensen, die daar moesten wonen, hebben nu ook nog hun laatste dak boven hun hoofd verloren.”

Dat een paar van hen met vuur hadden gespeeld, wordt vanzelfsprekend onder tafel geveegd. Hier is iets heel anders belangrijk:

De brief gaat verder:

Daar komt nog bij, dat, zoals door velen wordt gevreesd, intussen ook met het Corona-virus besmette mensen zich onder hen bevinden. Als burgemeesters, die zich sinds twee jaar bereid verklaren tot opname zijn wij ontzet, dat het het de Europese Unie ondanks veelvuldig waarschuwen niet is gelukt om deze escalatie in Moria te verhinderen en dat de mensonwaardige situaties in de kampen aan de Europese buitengrenzen zijn blijven bestaan”. Derhalve bekrachtigen zij hun bereidheid, “om een humanitaire bijdrage te leveren aan een menswaardig onderbrengen van de bescherming-zoekenden in Europa”.

“Wij zijn bereid, mensen uit Moria op te nemen, teneinde de humanitaire catastrofe te verzachten.” Er dient eindelijk te worden gehandeld, schrijven de burgemeesters van de tien genoemde steden, die de Duitse regering vragen, “hier voorop te gaan en niet langer te wachten op een gezamelijke Europese oplossing”. Door heel Europa zijn gemeenschappen bereid om mee te helpen.

Dit zou mogelijk gemaakt moeten worden. “Laat u ons de mensen uit Moria de waardigheid teruggeven, die hen ergens anders werd afgenomen.” Seehofer had tot nu toe geweigerd om deze mogelijkheid toegankelijk te maken voor bereidwillige gemeenschappen
.

Ook huichelachtig, dat uitgerekend een doorgewinterde socialist als Ramelow opeens – voor anderen – zijn geloof wederom heeft ontdekt:

De Minister-president van Thüringen heeft in het kader van het debat om consequenties uit de brand in het vluchtelingenkamp Moria een pleidooi gehouden voor het aanwenden van christelijke naastenliefde. “De toestanden in Moria waren al vóór de brand een Europes schande, en de levensomstandigheden aldaar waren onverdragelijk”, zei hij tegen het “Redactienetwerk Duitsland” (vrijdagseditie). “De brand maakt het alleen zichtbaar, ook als ik de brandstichters bestempel als strafbare daders.”

Het wordt de hoogste tijd het opname-gebeuren te bespoedigen en de asielzoekenden over Europa te verdelen. “Thüringen is bereid, zijn aandeel onmiddellijk te realiseren. Als Minister Seehofer tegen onze humanitaire hulptoezegging nee blijft zeggen, moet hij als Bond de door ons aangeboden contingenten overnemen.”

De ‘Linksen”-politicus benadrukte, dat “gekibbel over principes met het oog op de schreeuwende noodsituatie inhumaan is; christelijke naastenliefde is hier gewenst”. Frank Remus, vertegenwoordiger van het vluchtelingenhulpwerk van de Verenigde Naties (UNHCR), zei de RND, dat na de branden “de hele misère zelfs degene, die zich tot nu voor de ellende had afgesloten, duidelijk werd”. Europa blijft verantwoordelijk en kan helpen, bijvoorbeeld door een snelle herverdeling en asielonderzoek, maar ook door verdere ondersteuning voor een uitbouwen van de capaciteiten t. b. v. een menswaardig onderbrengen op het vasteland.

“Beide moet in deze noodsituatie snel worden gerealiseerd. Uit solidariteit met de asielzoekenden en met Griekenland als opnemende staat, en om verdere catastrofen van dit soort te verhinderen”, aldus Remus.

Interessant, dit alles. Terwijl Duitsers, die zogenaamd zijn besmet met Corona, maar ook zij, die volkomen gezond zijn, het reizen wordt verhinderd, mogen besmette Moria-migranten door de wereld heen naar Duitsland komen.

Dat is eenvoudigweg cynisch – tegenover de eigen bevolking. Het zal ons benieuwen, hoe lang Herr Drehhofer standhoudt tegen de druk van uiterst Links. ‘Wedden, dat’ …

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/11/diese-oberbuergermeister-moria/