Het mondkapje als machtsinstrument

Door: Redactie PP. – Vera Lengsfeld

Het mondkapje beschermt niet zijn dragers tegen virussen, maar wordt, zoals de kanselier terecht zei, na hooguit een half uur een virus-centrifuge. het beschermt vooral de heersers tegen ongemakkelijke vragen en verhult hun verkeerde beslissingen. Daarom zal, wanneer er geen sprake is van besliste, niet te negeren tegenwerpingen, het mondkapje blijven. Wie zwijgt, stemt toe! Een gastbijdrage van Vera Lengsfeld.

Een paar weken geleden vonden in Berlijn enorme Black-lives-matter- demonstraties plaats, waarbij dienduizenden deelnemers zonder mondkapjes en dicht op elkaar urenlang bij elkaar stonden. De politie keek machteloos toe. Wanneer er metterdaad sprake was geweest van een pandemie, hadden nu de Berlijnse ziekenhuizen tot de nok vol moeten zitten met Covid 19-patienten, waren de begrafenisondernemingen overbelast geweest. Net zoals in Italië had het leger gemobiliseerd moeten worden, om de vele doden weg te werken.
In plaats daarvan waren de demo’s het onbedoelde bewijs, dat de dwangmaatregelen van staatswege, die tijdens ze zogeheten Corona-crisis werden afgekondigd, zinloos zijn geweest. Want als het resultaat van de dwangmaatregelen geweest was, dat de zogenaamd dodelijk gevaarlijke pandemie in Duitsland eerder verliep als een gemiddelde griepgolf, zou het negeren ervan door de demonstranten talloze nieuwe infecties ten gevolge gehad hebben. Niets van dit alles is er gebeurd.

Alle prognoses, die van begin af aan werden verspreid, waren fout.

Hiermee is tegelijkertijd het bewijs geleverd, dat er van de door het parlement op 25 maart besloten “epidemische toestand van nationaal draagvlak” in werkelijkheid geen sprake geweest is. Het gevaarlijkste aan de pandemie was de ononderbroken propaganda. Net als in de Oorlog waren er ieder uur in alle nieuwsberichten meldingen over haar verloop.

Daarnaast waren alle prognoses, die in het begin werden verbreid, vals. Dat het niet tot een ineenstorten van het gezondheidssysteem vanwege om en nabij de één miljoen doden gekomen is, vraagt om een verklaring. Daarom werd de zogeheten “voorzorg-paradox” in het leven geroepen. Alleen maar omdat er zulke goede voorzorgsmaatregelen waren getroffen, lockdown inbegrepen, had men de catastrofe kunnen afwenden.

De politiek werd actief, toen de pandemie al aan het afzwakken was.

Deze argumentatie is meer dan fragiel, want de politieke dwangmaatregelen werden in werking gezet, toen de pandemie al aan het afzwakken was. Intussen wordt de vraag of de de door de inperking van het maatschappelijke en economische leven veroorzaakte collatorale beschadigingen niet veel groter zijn, dan de schade, die door Covid 19 werd veroorzaakt, steeds dringender. Aldus hebben wij thans te maken met een werkelijke paradox: Hoe meer het aantal ge-infecteerden afneemt, hoe scherper de politieke dwangmaatregelen worden geëxecuteerd.

In Berlijn heeft de senaat nu besloten tot drastische straffen voor iedereen, die in openbare verkeersmiddelen wordt aangetroffen zonder mondkapje. Opdat de strafmaatregelen ook effectief kunnen worden, werd per senaatsdecreet aan het BVG het recht toegekend om mondkapjes-loze passagiers ter plekke 50 euro af te troggelen. Het BVG https://philosophia-perennis.com/2020/07/07/rassismus-irrsinn-in-berlin/, dat eigenlijk alleen maar verantwoordelijk is voor het transport van passagiers, wordt zo tot sanctie-instrument.

Merkel verdraagt ook maar de kleinste tegenspraak niet

Daarentegen mislukte de voorzet van de minister van economische zaken van Mecklenburg-Voorpommeren Harry Glawe. De minister zei in het weekend, dat hij bij de geringe infectiecijfers heen noodzaak meer zag om in de handel vast te houden aan een mondkapjesverplichting. Daar echter een opheffing van de verplichting meteen de vraag zou hebben opgeworpen, of het invoeren ervan werkelijk zinvol was, kreeg Glawe onmiddellijk hevige tegenwind in de media. Tenslotte had bondskanselier Angela Merkel zich vastgelegd op een lange handhaving van de mondkapjesplicht. En zoals bekend verdraagt Merkel niet de geringste tegenspraak. Reeds op dezelfde zondag werd in de Merkel-horige media een trommelvuur begonnen tegen Glawe en allen, die hem bijvielen. Slechts twee dagen later, op dinsdag, besloten de in allerijl voor een spoedconferentie bij elkaar geroepen ministers van Volksgezondheid, dat de mondkapjesplicht gehandhaafd moest worden. De onderbouwing was zowat het toppunt van absurditeit. De mensen zouden de indruk krijgen, dat de pandemie voorbij zou zijn, vandaar, dat de mondkapjes moesten blijven.

De pandemie is al sinds weken voorbij, maar dat feit mag niet uitlekken. De politici hebben de mondkapjes allang ontdekt als machtsinstrument. Een mens wordt achter een mondkapje in permanente angst gehouden. Angst blokkeert het logische denken. Alleen als angst verder wordt aangescherpt, bestaat er een kans, dat de harde tijden van economische repressie, waaraan dankzij de permanente foute beslissingen van de politici tegemoet wordt gekomen, verregaand zonder tegenspraak worden ondergaan. Daarnaast tekent zich de economische catastrofe reeds duidelijk af. Tegelijk kwam het bericht, dat de economische inbreuk, die voor de EU wordt verwacht, ernstiger zal zijn, dan tot nu toe in de pessimistische scenario’s werd aangenomen.

Het mondkapje is en blijft een “virussencentrifuge”(Merkel)

Er wordt al sporadisch, bijvoorbeeld in de wereld, op gewezen, dat de sociale staat, zoals wij hem tot nu toe gewoon waren, op z’n einde zou kunnen lopen. Waar moet ook het geld voor de gestadig gegroeide prestaties vandaan komen, als er een significante ineenstorting van de belastingontvangsten aankomt? Zelfs de Merkel-bejubelaars in ‘Focus’ geven toe, dat het er nu op aan zou komen, of de grootste conjunctuur-injectie van staatswege sinds het bestaan van de Bondsrepubliek resultaat zal boeken, of slechts ineen zal doen schrompelen. Ik vrees dat het laatste zal gebeuren. Dan zal het mondkapje erbij helpen, de protesten al helemaal niet te laten opkomen.

Het mondkapje beschermt zijn drager niet tegen virussen, het is, zoals de kanselier terecht zei, hooguit na een half uur een virussen-centrifuge. Het beschermt vooral de heersers tegen ongemakkelijke vragen en verhult hun foute beslissingen. Daarom zal, als er geen besliste, niet te negeren tegenwerpingen komen, het mondkapje blijven. Wie zwijgt, stemt toe!

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij VERA LENGSFELD https://vera-lengsfeld.de/

Door: Vera Lengsfeld.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/11/die-maske-als-machtinstrument/

Ongeregeldheden in de metropolen, de kritische massa is bereikt

Door: Albrecht Künstle.

– Als de halve maan opgaat, schittert alles, alleen de gouden sterren niet.

– In de politiek totaal andere natuurwetten dan in de fysica en de chemie?

‘Kritische massa’ “beschrijft in de kernfysica https://de.wikipedia.org/wiki/Kernphysik en de kerntechniek https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie de kleinste massa https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik) van een uit splijtbaar https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung bestaand object, vanaf welke de effectieve neutronenproductie een kettingreactie https://de.wikipedia.org/wiki/Kettenreaktion#Neutroneninduzierte_Kernspaltung van de kernsplijting overeind kan houden.”

In de chemie: “Een chemische kettingreactie is een reactie https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktion_(Chemie) waarbij een startgebeurtenis een reactie veroorzaakt, wiens tussenproduct https://de.wikipedia.org/wiki/Zwischenprodukt (veelvuldig radicaal) geheel of gedeeltelijk dient als uitgangspunt voor één of meer opeenvolgende reacties en die wordt beëindigd door een afbreek-reactie.”(beide volgens Wikipedia)

Niet veel anders verhoudt het zich sociologisch. Tot voor een paar jaar bedroeg het aandeel der “niet-Duitsers” aan de bevolking in dit land tien procent. Het aandeel der mensen met migratie-achtergrond – kortweg migratie-achtergronders genoemd – was en is om de nabij tweemaal zo hoog. De quote der inwoners “met Duits paspoort, maar met migratie-achtergrond” (begrip overgenomen, niet zelf bedacht), komt ongeveer overeen met de quote van hen, die nog geen Duits paspoort hebben. Tezamen lag hun aandeel bij een vijfde van de bevolking.

Behalve om het oppergezag op bepaalde gebieden van de onroerend goed- en drugshandel alsook de prostitutie was er “slechts” sprake van ettelijke verkrachtingen en individuele terroristische aanslagen. Maar niets wat voor een gevestigde maatschappij als de onze werkelijk gevaarlijk zou hebben kunnen worden. Elke samenleving of cultuur op de wereld verdraagt vreemde culturen en levenswijzen, ziet deze ook als verrijking, als een voortzetting van indrukken uit vakantiereizen.

Maar het aandeel der migratie-achtergronders stijgt van jaar tot jaar en heeft intussen de 26 procent bereikt. Dat geldt voor het “dagelijkse” leven, maar erzijn ook nachtelijke intriges. En veel van deze migratie-achtergronders zijn nog niet zo ver, dat ze geschikt zijn voor het dagelijks leven, in het bijzonder niet voor de arbeidswereld. En in deze tijd tussen zonsondergang en -opgang maken ze in de grote steden veel meer dan 50 procent uit – te veel van het on-goede. Van de 24 lui, die de in Stuttgart aangevallen politie kon inrekenen, waren er 15 migratie-achtergronders, dus meer dan 60 procent, bij 26 procent van de inwoners opvallend veel. Dat was de stand van zaken, onmiddellijk na de aanvallen.

Nu berichtte de Junge Freiheit over een nieuwe aanval op de politie – niet van Stuttgartse relschoppers, maar van hun linkse beveiligingstroep resp. de zg. Antifa – die de politiespeurders met videomateriaal opzadelt. “Tot nu toe zijn er bij de politie om en nabij de 10.000 aanwijzingen binnengekomen, waaronder 7.500 gegevens op video met een totale grootte van 100 gigabyte… Tot nu toe zijn er onderzoeken tegen 37 verdachten gestart… 16 buitenlanders, 21 bezitten volgens deze onderzoeken weliswaar een Duits staatsburgerschap, evenwel hebben acht van hen een migratie-achtergrond. Bij de overige (13) verdachten is nog niet duidelijk, of ze afkomstig zijn uit geïmmigreerde families. 15 personen bevinden zich momenteel in verzekerde bewaring.”

Het kan louter toeval zijn, dat van 37 daders minstens 24 een migratie-achtergrond hebben. Maar: Bij een bevolkingsaandeel van 26 procent betekent dat in verhouding tot 13 autochtone daders van 74 procent van hun bevolkingsaandeel een 5,25-voudig geringer geweldsaandeel van de vermoedelijk autochtone daders. Mbt. omgekeerd een meer dan vijfvoudig keer opvallender geweldscriminaliteit van migratie-achtergronders.

Zo kan het zijn, dat de kritische massa werd overschreden en zich zelfstandiger heeft gemaakt. Absurd? Ik denk het niet, want waarom moeten zij, alleen omdat zij door Duitsland worden opgenomen en ondersteund, hun afkomst en cultuur afleggen? In de regio’s van herkomst gaat het om de absolute heerschappij van clans, om het buitensluiten van anderen, de verhoging van de “eigen” religie, het afwijzen van de staatsautoriteit, het afbakenen van heerschappij-gebied en de voorbereiding op de absolute heerschappij in het land – nu in ons land? Blijkbaar, ja, want in vele stadswijken durft de politie zonder militaire strategie niet meer naar binnen.

In de fysica en de chemie laat een kettingreactie van het overschrijden van een kritische massa zich niet stoppen – met bekende gevolgen. Een probleemoplossing in de kernfysica bestaat hierin, de gloeiende kolen uit de “heksenketel” te halen of ze er al helemaal niet zo diep in te laten duiken. De sociologie is er nog niet uit, of men – om bij het beeld te blijven – in laats van het splijtmateriaal onschadelijk te maken, het afkoelingsreservoir groter maakt, resp. de politiekrachten versterkt. Of moet de militie te hulp snellen, waartoe reeds in de vluchtelingen-brandhaarden werd opgeroepen?

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/10/ausschreitungen-in-metropolen-die-kritische-masse-ist-erreicht/

Waarom de “Black Lives Matter”- beweging aan volksophitsing doet

Door: Pommes Leibowitz.

Door de instrumentalisering van tragische individuele gevallen, zowel als lukrake berichtgeving met uit hun context gerukte statistische gegevens, maakt Black Lives Matter, on tenminste delen ervan, stemming tegen de politie, tegen de staat en in het algemeen tegen blanken, doet dus letterlijk aan volksophitsing met een racistische ondertoon, reden waarom tevens steeds meer zwarte intellectuelen zich van deze beweging distantiëren. Een gastbijdrage van Pommes Leibowitz.

Steeds weer kwam het tot zware ongeregeldheden, gedeeltelijk met vele doden, en zelfs als het niet tot geweld komt, komt het toch in toenemende mate, ook in Duitsland, tot opstand tegen het staatsgezag. Zo, alsof het opeens legitiem zou zijn verzet te bieden tegen de politie, zij het als getroffene of door willekeurige passanten, die persoonscontroles en arrestaties willen verhinderen.

Wat dan wederom vermeerderd politiegeweld noodzakelijk maakt en zo tot een spiraal van geweld voert. Zou de staat zijn geweldsmonopolie opgeven, dan zou dat pas goed tot excessen leiden, temeer daar de statistiek laat zien, dat zwarten veel vaker het slachtoffer worden van zwarten, dan van blanken, laat staan van de politie.

Gaat het geweldsmonopolie van de staat verloren, dan gaat de staat verloren. Enkelen schijnen daar naar te streven.
Voor ik in ga op het toenemende aantal zwarte (!) wetenschappers en professoren, die de BLM-beweging bestempelen als contraproductieve slachtoffer-cult en hysterie kort over het gedachten-experiment met de volksophitsing.

Komt het ten gevolge van BLM- manifesten en – demo’s tot verstoring van de openbare orde, zich baserend op de ( racistische) belastering van een groep ( de politie), dan gaat het ondubbelzinnig om volksophitsing.

In Duitsland wordt deze paragraaf eigenlijk – ondanks de algemeen gehouden formulering – traditioneel alleen aangewend tegen rechts-extremisme, en in de VS bestaat hij niet eens, aangezien men daar uitgaat van mondige burgers, die zich niet laten “ophitsen” door welke doorgedraaide gekken dan ook. Hoe dan ook interessant, hoe verschillend mens- en wereldbeelden kunnen zijn, in Duitsland en in de VS, en hoe links-verblind de Duitse rechtspraak is resp. geworden is, want volksophitsing van links wordt opzettelijk over het hoofd gezien of gerelativeerd.

Zwarte bekritiseerders van de Black Lives Matter beweging

Om deze blog-bijdrage te begrijpen, is het niet nodig, de volgende clip te bekijken, des te meer verwijst hij naar twee gerenommeerde critici, Glenn Loury https://de.wikipedia.org/wiki/Glenn_Loury, (professor in de economie) en John McWhorter https://en.wikipedia.org/wiki/John_McWhorter (professor in de Filosofie en Comparatistiek) en hun videoblog “Bloggingheads.tv”

Vervolgens enkele citaten van beide heren:

“Huichelarij, slachtoffer- en martelaar-comlex van enkele woordvoerders maakten de Black Lives Matter-beweging tot een melodramatisch theater, dat zwakheid uitspeelt als een vorm van kracht. Wij verkeren in de greep van een hysterie.”
John McWhorter (professor Filosofie en comparatistiek)

“De waarschijnlijkheid, dat een individu in conflict raakt met de politie, hangt af van de frequentie, waarmee dit individu zich gedraagt op een manier, die de aandacht van de politie op hem vestigt. Dit gedrag is niet gelijkelijk verdeeld over alle bevolkingsgroepen. Afro-Amerikanen zijn in de gevangenis oververtegenwoordigd, omdat ze meer daden begaan, die met gevangenis kunnen worden bestraft.”

Glenn Loury (Professor economie)

Sommige politieagenten zijn monsters. Maar het idee, dat de ‘kit’ er in z’n geheel op uit is, om zwarte levens te vernietigen, is een extreme generalisering.”

John McWhorter

“De grootste bedreiging voor de levenskwaliteit van mensen, die in de zwarte ghetto’s wonen, is het criminele gedrag van hun medeburgers, en de meesten van hen zijn zwart. […] Zwarten hebben de politie nodig.”
Glenn Loury

https://www.nzz.ch/feuilleton/afroamerikanische-intellektuelle-gegen-black-lives-matter-ld.1563701

https://www.nzz.ch/international/proteste-in-den-usa-der-rassismus-erklaert-nicht-was-passiert-ld.1559746

Een beetje statistiek:

De volgende grafiek heeft veel opwinding veroorzaakt, omdat ze de in feite relevante cijfers en verhoudingen weergeeft, in plaats van ideologische onderwerpen met uit de context gerukte gegevens te onderbouwen. Des te belangrijker is ze echter.

Bronnen gegevens: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/611009/umfrage/durch-polizisten-getoetete-menschen-in-den-usa-nach-bevoelkerungsgruppen/; https://www.odmp.org/search/year?year=2018

Metterdaad worden zwarten getalsmatig vaker neergeschoten dan blanken, maar dat ligt eenvoudig hieraan, dat ze ca. 6 maal zoveel in de gevangenis zitten, meer dan twee maal zo vaak gewelddadig worden en 8 maal zo vaak moorden begaan Zoals hierboven Prof. Glenn Loury al zei:

“De waarschijnlijkheid, dat een individu in conflict raakt met de politie, hangt af van de frequentie, waarmee dit individu zich gedraagt op een manier, die de aandacht van de politie op hem vestigt.”

Dat ligt niet aan de huidskleur, maar aan de wezenlijk hogere bereidheid tot geweld en criminaliteit in zwarte wijken. Het gaat hier om een complex sociaal probleem, dat met het (racistische) racismedebat nog verder verwijderd raakt van een oplossing. Pas, als men de gegevens accepteert als feiten, kan er naar oplossingen worden gezocht.

Hier naar het blog van de auteur: https://pommesleibowitz.wordpress.com/

Door: Pommes Leibowitz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/10/warum-die-black-lives-matter-bewegung-volksverhetzung-betreibt/

EU-voorzitterschap: De EU-staten eisen, Duitsland moet leveren

Door: Renate Sandvoss.

Merkel moet het in orde maken: Corona-crisis, Brexit & Co.

De EU-staten verwachten veel van het Duitse voorzitterschap. Daarnaast zou het fundament kunnen worden gelegd voor een nieuw Europa. Maar mocht het verkeerd gaan, dan dreigt iets ergers.

Het gezicht van Merkel was vertrokken van woede, toen ze zei: “Een pandemie kan niet met leugens worden overwonnen! En ook niet met haat en hetze.”

Mag ik u eraan herinneren, mevrouw Merkel, dat ú het was, die, samen met de WHO, een normale jaarlijkse griep heeft opgeblazen tot een pandemie? Nadat u jaar na jaar onverschillig had toegekeken, hoe telkens tussen de 10.000 en de 25.000 mensen overleden door het griepvirus, wordt dit jaar heel Duitsland op de korrel genomen en slaat u geheel bewust onze economische kracht en de beroepsmatige toekomst van vele burgers neer.

Waarom? Wat is er in dit jaar zo anders dan in de voorgaande jaren? Nog geheel afgezien van het feit, dat wij in dit jaar veel minder dodelijke slachtoffers te beklagen hebben, aangezien ze allemaal MET Corona zijn overleden, en niet DOOR Corona:

Dr. Püschel heeft intussen bij alle pathologische onderzoeken niet één ècht Corona-slachtoffer kunnen ontdekken.

Waarom wordt een volk van 83 miljoen mensen gekweld, geïntimideerd en onmondig gemaakt, alleen, omdat de jaarlijks te verwachten griepgolf zich aandient? Waarom maakt u de mensen angstig, brengt u ze in paniek, hoewel van een pandemie nu in de zomer niet meer het aller-geringste te bespeuren valt. Geïnfecteerden zijn alleen besmettelijk, als de ziekte is uitgebroken, maar toch worden de mensen in quarantaine geplaatst. Is het mogelijk, dat u heel andere redenen heeft, om heel Duitsland een muilkorf om te doen?

U heeft gelijk, mevrouw Merkel: Een pandemie kan niet worden overwonnen met (uw) leugens en met (uw) haat en ook niet met( uw) hetze!

Door: Renate Sandvoss.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/09/eu-ratspraesidentschaft-die-eu-staaten-fordern-deutschland-muss-liefern/

De Corona-kwitantie: 25 miljoen werkelozen!

ALS DREHHOFER (vert.: Seehofer) ZIJN LAATSTE CAPRIOLEN MAAKT, DE POSTBODE NIMMER HET TANDENKLAPPEREN STAAKT

Door: Peter Bartels.

BILD https://www.bild.de/politik/2020/politik/eu-kommission-wirtschaft-bricht-noch-staerker-ein-als-erwartet-71737608.bild.html en FAZ staan verbaasd: “De economie stort nog erger in elkaar dan verwacht.” De politieke commissarissen van de Alpenpravda murmelen: “25 miljoen werkelozen wereldwijd – alleen al in Duitsland 2, 8 miljoen, een half miljoen meer als vorig jaar!” … De schelmen van Schilda bouwden ooit een raadshuis zonder ramen en verbaasden zich erover, dat het binnen donker was.

Corona maakt niet alleen de mondkapjes- en WC-papier-producenten rijk, ze maakt zelfs blijkbaar onnozelaars als Merkel en haar media-Corona rijker aan ervaringen: ’s Nachts is het kouder dan buiten!! Het is om kotsmisselijk van te worden, maar ook om je dood te lachen: Hier leggen de Schilda-schelmen van deze tijd een staat lam, ketenen 81 miljoen mensen maandenlang vast in de Corona-Goelag (“Merkel-Mallorca”) aan het balkon met de “Proleten-pool” (waskom). En dan staan ze er nog verbaasd over, dat er in de werkgelegenheden geen “licht” meer in-, geen asem meer uitkomt. BILD: “De economische resultaten in ze Eurozone zouden in 2020 om en nabij de 8,7 procent kunnen kelderen, in alle 27 EU-landen om en nabij de 8,3 procent, zo deelde de Brusselse autoriteit dinsdag mee”.

Vervolgens wordt een druilerige EU-eunuch, genaamd Valdis Dombrovskis (48!) geciteerd: “De economische uitwerkingen van de Lockdown zijn ernstiger, dan wij oorspronkelijk hadden verwacht”.

“De zwaar door de Corona-pandemie getroffen landen Frankrijk, Italië en Spanje zijn door de crisis buitengewoon zwaar getroffen: Aldaar wordt een achteruitgang van het Bruto Nationaal Product (BNP) van meer dan tien procent verwacht.”

“Vervolgens sloeg Corona toe”

En de Alpenpravda https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-krise-oecd-befuerchtet-25-millionen-arbeitslose-mehr-1.4959427, het propaganda-politbureau van Merkel, slaat stompzinnig de pan-trom: (Daarnaast hadden toch…) “de 37 OECD-leden … aan het begin van dit jaar een nieuw arbeidsmarkt-record bereikt. Vervolgens sloeg Corona toe en vernietigde bijna alle werkgelegenheidssuccessen sinds de financiële crisis van 2008 …” Maar meteen merkelt hij bezwerend: “De gezondheidsmaatregelen tegen de pandemie hebben volgens berekeningen van de OECD honderdduizenden, mogelijk miljoenen doden verhinderd.” en neuzelt tenslotte, even verbeten als kernachtig: “Komt het tot een tweede besmettingsgolf met opnieuw massieve inperkingen van de economie, dan stijgt het werkelozenpeil dit jaar met meer dan twaalf procent. Vervolgens zou het aantal werkzoekenden … met meer dan 80 miljoen worden verhoogd.”

Noch door het zieltogende BILD, het juveniele taz-FAZ, noch door de politcommissarissen van de Alpenpravda ook maar één woord erover, dat de Corona-griep het verlangde vijgenblaadje was/is: Voor de Grieken, die sinds 150 jaar schulden betalen met schulden…. Voor de Italianen, die tijdens de rooftochten van de Romeinen behalve vino, salami, Fiat en Gelati nauwelijks iets van de grond kregen … De Spanjaarden na Franco alleen een koning … De Fransen na de Concorde alleen de banlieues …

De Duitsers – Europa’s modelvolk

De Duitsers daarentegen liepen steeds voorop als Europa’s modelvolk: Regelmatig aan het werk, zelden dronken, nog zeldener ziek, punctuele belasting- en strafrechtelijke mandaten. En in 2015 gilden niet weinigen met natte slips de fiere, jonge omvolkers uit Arabië en Afrika als popstars met teddybeertjes het “welkom” toe. En dokken sindsdien jaarlijks meer dan 30 miljarden euro’s voor logies, halalkost, sneakers, snoepgoed, flat, zakgeld. Meer dan 150miljard tot nu toe. De overige miljoenen voor de “bootvluchtelingen”-piraten, moskeeën, hele rissen advocaten, Stasi- Kahane- en Antifa-stichtingen daar nog bovenop. Zoals PI-NEWS onlangs schreef: 150 miljard tegen 1500 biljoen? Kassa!

De even ongegronde als dwaze “Germaanse Angst” voor de Corona-griep zweepte zieltogende partijen, zoals de CDU/CSU, de pers en/of de staats-TV in de enquêtes voor korte tijd weer op; Frontberichten waren altijd al de beste zieltjeswinnaars. En zo hopen, hekelen en huichelen allen, die allang door het gezonde mensenverstand van de AfD met de tanden klapperen, dat de Corona-angst nog minstens tot de volgende verkiezingen in het volgende jaar aanhoudt. Zodat de AfD niet weer ‘doormarcheert’, hen de potten met goud betwist, die de zwarten, roden en groenen zo mooi voor zichzelf hebben gevuld.

Met of zonder maskerade

Ze grijpen naar ieder bot: ’s Morgens na acht uur bij ‘MorgenMagazine’ mag een grijze oude man nieuwe “vluchtelingen”-capriolen uithalen: Het EU-Oosten wil nog steeds geen vluchtelingen opnemen … De media moeten helpen … In BILD klappert een oude “postbode” -met-Grappa-gebit https://www.bild.de/politik/kolumnen/franz-josef-wagner/post-von-wagner-betrifft-dankesbrief-an-die-maske-71732128.bild.html: “Dat ik nog steeds aan deze zijde leef … dank ik aan mijn mondkapje. Zij geeft me veiligheid in de supermarkt … Als wij onze mondkapjes afdoen …kan alleen God ons nog helpen…”

Iemand, wie dan ook, moest Drehhofer eens aan het verstand brengen, dat hij met 71 jaar te oud is voor capriolen. En Grappa-Gustl, dat hij met 77 jaar een gezegende leeftijd bereikt heeft, die zelfs Merkels virologen “doelgroep” noemen; de secretaresse van zijn hoofdredacteur zou eens op haar hoge hakken voor hem naar de supermarkt moeten strompelen, zijn dagelijkse biopap kopen. Met of zonder mond”maskerade”.

Door: Peter Bartels.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2020/07/die-corona-quittung-25-millionen-arbeitslose/

Persvrijheid – en wat ervan overblijft…

Door: Klaus Hildebrandt

Open brief aan mevrouw Angela Merkel

angela.merkel@cdu.de zowel als angela.merkel@wk.bundestag.de
(gebaseerd op: https://deref-web.de/mail/client/C22GVna6yKI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Funser-mitteleuropa.com%2Furlaubsgruesse-aus-paris%2F)
(Link a. u. b. kopiëren en invoegen in browser!)

Zeer geachte Mevrouw de Bondskanselier Angela Merkel (CDU),

Hoogstwaarschijnlijk kunt u zich nog deze video https://www.youtube.com/watch?v=uTMfc-2yyY0&feature=youtu.be met uw lofzang op de democratie en de persvrijheid nog herinneren. Het is goed, dat u zich dit onderwerp eigen heeft gemaakt. Allemaal juist, wat u erover zei, maar hoe ziet het er feitelijk hier uit?

Ja, het gaat om de persvrijheid, een speciale vorm van vrijheid, waarvan er momenteel in Duitsland – geheel in tegenspraak met uw hartstochtelijke verzekeringen en vermaningen in de video – niet veel meer over is. Gisteren nog werden van mij wederom twee mails gecensureerd en bij de meeste ontvangers niet bezorgd, wat absoluut ingaat tegen het door u geciteerde Artikel 5 GG. Daarnaast kon er van “haat en hetze” toch überhaupt geen sprake zijn. Hoe kunt u een lofzang houden op de persvrijheid in D. en zeggen dat die er in de DDR niet geweest is, als u aldaar toch zelf actief heeft meegewerkt aan de beeldvorming resp. onderdrukking en als secretaris van de FDJ zogezegd van tijd tot tijd zelfs de verantwoordelijkheid had voor propaganda ( en agitatie) https://www.n-tv.de/politik/Nichts-verheimlicht-nicht-alles-erzaehlt-article10631536.html ?

Te uwer informatie en ter verduidelijking van mijn kritiek sluit ik hierbij een van twee (gecensureerde) brieven in (zie hieronder), namelijk die aan Prof. Jörg Meuthen van de AfD, die mogelijk reeds vanwege zijn daarin geciteerde interviews met de Neue Züricher Zeitung niet aan de geadresseerden is verzonden. Wat is er zo verwerpelijk aan, dat het niet aan politiek-geïnteresseerde burgers zou mogen versturen, als er het volgende jaar toch parlementsverkiezingen op stapel staan en de burger zich bijtijds op de hoogte zou moeten stellen van het bestaande partijenspectrum? Is er tegenwoordig al genoeg reden voor censuur, als men niet langer jubelend de houding van de regering ondersteunt?

Dergelijke overwegingen waren ons hier in het westen vroeger volkomen vreemd.

Als de mensen hier in een “democratische dictatuur”, zoals de DDR vroeger immers was, vurig verlangen naar persvrijheid en die uiteindelijk door succesvol strijden hebben verkregen, dan kan ik dat begrijpen. Maar dat burgers omgekeerd in een democratie, zoals wij in het westen immers meer dan vele decennialang hadden en op waarde wisten te schatten, nu plotseling verlangen naar de censuur en alles van staatswege zomaar accepteren en goedkeuren, houd ik voor uitgesloten en wereldvreemd. De waarheid laat zich niet onderdrukken!

En burgers ontwikkelen snel eigen mechanismes en communiceren, wat in het bijzonder geldt voor de omgang met de politiek. Ze zullen altijd wegen vinden om, indien nodig, ook weer terug te grijpen op de postduif en de Pony-Expres, hetzij in D. of in de VS, in Parijs of in Kinsjasa, hetzij in Bagdad, Pjongtsjang of in Ankara, want het streven naar vrijheid van meningsuiting, waartoe ook de persvrijheid behoort, lijkt alle mensen op de wereld in dezelfde mate in de genen te zijn meegegeven, en dit zou door de politiek moeten worden gerespecteerd.

De belangrijkste zin in uw toespraak was ongetwijfeld:

“Democratie moet het verschil maken tussen waarheid en leugen.”

Wij zullen zien, waar dit allemaal nog toe leidt. Stuttgart en Keulen met hun “slechts feestgangers” was alleen maar een voorproefje. Gaat u rustig “verder zo”.

Met vriendelijke groeten,

Klaus Hildebrandt.

(Verzonden: maandag, 06. juli 2020, door: “Klaus Hildebrandt” , aan: “Jörg Meuthen’, Joerg.Meuthen@afd.de)

Zeer geachte Professor Meuthen (AfD),

met belangstelling las ik uw meest recente interview met de Neue Züricher Zeitung (z. bijlage).

Ik ben het eens met uw ziens- en handelwijze. Binnen de AfD dartelen vele mensen met de meest verschillende inzichten en profielen rond, zoals nu eenmaal geheel normaal is binnen een nieuwe, nog in de experimentele fase verkerende partij, die evenwel allemaal een ding gemeen hebben: Zij willen terugkeren naar recht en orde, waarvoor in feite een andere politiek noodzakelijk is. Wat in 2013 begon met over het algemeen gerechtvaardigde kritiek op de EU, nam in de loop der jaren toe via individuele onderwerpen als de migtratiepolitiek, want noch de wereld noch de politiek staan stil. U heeft goed bijgeleerd en beheerst uw taak prima.

U en de AfD leveren goed werk, waarvoor ik en met mij vele burgers in het land dankbaar zijn. Interne conflicten binnen de partij spelen zich meestal af aan de vleugels, maar dat ligt eenvoudigweg in de aard der zaak. Hiermee op de juiste manier om te gaan is altijd moeilijk en eist een hoge mate aan feeling, zoals overigens ook alle andere partijen kennen, zelfs als de personen, waar het om gaat, voor de waarheid gaan (bv. Thilo Sarrazin bij de SPD). Vaak spreken ze slechts datgene uit, waarvoor de anderen niet uit durven te komen.

De AfD is momenteel de enige verstandige en echte oppositiepartij en niet langer weg te denken. Ik ben er vast van overtuigd, dat ze zal blijven (“here to stay”). Blijft u “cool” en laat u niet provoceren, want authenticiteit, integriteit en de waarheid zullen altijd weer zegevieren, vroeger of later.

Al het andere wordt wel door de tijd geregeld, een heel belangrijke factor in deze zaak.

Klaus Hildebrandt (Rijnland-Palts)

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/07/pressefreiheit-und-was-davon-bleibt/#more-28367

Mecklenburg-Voorpommeren wil mondkapjesplicht in handel afschaffen, Duitse regering wil vakantie afschaffen

Door: Reactie JouWatch.

Schwerin – Dat werd wel eens tijd ook: Mecklenburg-Voorpommeren wil de mondkapjesplicht in de handel afschaffen. “Als het aantal infecties zo gering blijft, zie ik geen reden om nog langer vast te houden aan de mondkapjesplicht in de handel”, zei minister van Economische Zaken Harry Glawe (CDU) van Mecklenburg-Voorpommeren tegen “Welt am Sonntag”. Glawe gaat ervan uit, dat het kabinet in Schwerin in zijn zitting van 4 augustus a. s. zal besluiten om een einde te maken aan de mondkapjesplicht.

“ik kan me het ongeduld van de handel om de mondkapjesplicht af te schaffen zeer goed voorstellen”. De afstandsregel zal echter grondwettelijk blijven. Glawe kondigde tevens gesprekken aan met zijn collega’s in Bremen, Hamburg, Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein.

Er wordt geprobeerd, voor alle Noord-Duitse deelstaten een eenheidsregel te verkrijgen. “Nog liever zou me een landelijk einde van de mondkapjesplicht in de handel geweest zijn”, aldus de CDU-politicus. Ondertussen liet de minister van Sociale Zaken van Saksen, Petra Köpping (SPD) weten: Wij bekijken juist, of wij kunnen afzien van de mondkapjesplicht bij het boodschappen doen.”

In Nedersaksen pleit minister van Economische Zaken Bernd Althusmann (CDU) ervoor, de verplichting om te zetten in een aanbeveling. “De mondkapjesplicht kondigt een gevaar aan, dat er met het oog op de regelmatige afstanden in grote delen van de detailhandel niet is”, zei Althusmann. Ook Minister van Gezondheid van Saksen-Anhalt Petra Grimm-Benne (SPD) kan zich op middellange termijn een verandering voorstellen.

“Wij moeten erover in discussie, of de mondkapjesplicht in de handel kan worden teruggedraaid, daar, waar het mogelijk is, afstand te bewaren”, liet de SPD-politica weten. In Sleeswijk-Holstein wil de deelstaatregering “de actuele situatie begin augustus beoordelen en naar gelang het aantal infecties aangepaste maatregelen invoeren”, deelde het Ministerie van Gezondheid mee. Senator van Economische Zaken Kristina Vogt (Linksen) wil het onderwerp in de Senaat volgens eigen informaties ter discussie stellen
.

Laten we hopen, dat de andere deelstaten zullen volgen en als vervolgens nog de registratieplicht wordt afgeschaft, kan ook de gastronomie weer op gang komen.

Eigenlijk staat de Duitse regering er nog steeds op, de uitzonderingssituatie zo lang mogelijk in stand te houden en dat wil ze nu er doorheen krijgen met een goedkope truc:

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) heeft zich bijvoorbeeld uitgesproken voor kostenloze Corona-tests voor iedereen in Duitsland. “Markus Söder heeft gelijk. Wij moeten de bestrijding van een potentieel levensgevaarlijke infectie consequent bevorderen”, zei Seehofer tegen de “Welt am Sonntag”.

Alsof niet bijna alles in het leven potentieel levensgevaarlijk is – zoals bijvoorbeeld het verkeer op straat.

Tot nu toe is er geen duidelijkheid over het feitelijke aantal infecties in het land. De Beierse Minister-president Markus Söder (CSU) had als eerste deelstaat-baas gratis Corona-tests voor de gehele bevolking aangekondigd. De kosten voor dergelijke tests kan “alleen de Bond primair op zich nemen”, zei Seehofer verder.

“De bijdragen ziektekostenverzekering moeten immers niet stijgen, dat hebben wij in het conjunctuurpakket besloten.” Tegen de mensen, die voor te hoge kosten waarschuwden, zei hij: “Het meeste heeft het gebeuren tot nu toe gekost. We hebben nog nooit zo veel geld uitgegeven voor het bedwingen van een crisis als bij deze pandemie.

Daar komt beslist nog meer bij. En een test kost immers ook minstens 50 Euro. Tot vervolgens de laatste Euro uit de belastingzak is verdwenen.

De Duitse regering waarschuwt ook verder voor toeristische reizen, ook binnen Duitsland, hoewel het vakantieseizoen vooral aan de kust na de opheffing van de Corona-beperkingen goed begonnen is en er momenteel sprake is van een volledig benutte belasting van 80 procent en meer. Dit bericht de “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”. Ook de leidinggevende van de Duitse Centrale voor gezondheidsvoorlichting, Heidrun Thaiss, maande tot voorzichtigheid.

“Het Coronavirus houdt helaas geen vakantie.” Sinds het begin van de pandemie maakt men mee, dat door de maatregelen ter bescherming tegen infectie, die de mensen in dit land met z’n allen succesvol tot stand zouden hebben gebracht, de aantallen ziektegevallen duidelijk zijn teruggelopen. “Opdat dit zo blijft, is het buitengewoon belangrijk, om ook op vakantie de AHA-formule in de bagage te hebben.”

Dat betekent: Afstand bewaren, hygiëneregels in acht nemen en dagelijks mondkapjes dragen. “Zo beschermt men zichzelf en anderen. Voor een onbezorgde vakantie en de tijd daarna.”

Ondertussen zei de Minister van toerisme van Nedersaksen Bernd Althusmann (CDU): “Na de stapsgewijze openingen van de voorgaande weken zie ik voor het toerisme in Nedersaksen weer een duidelijk positieve ontwikkeling” Zijn ambtscollega uit Sleeswijk-Holstein , Bernd Buchholz (FDP) vulde aan: “De vakantiegangers zoeken juist in dit jaar naar vakantiebestemmingen met zee, water, veel ruimte, veel plaats en zonder grote mensenmenigten.” Overal aan de kust zouden aanbiedingen aftrek vinden, waarbij de mensen zich zo onafhankelijk mogelijk kunnen bewegen, bijvoorbeeld camping- en woonbootvakanties alsook vakantie met de camper. Ook Minister van Toerisme van Mecklenburg-Voorpommeren Harry Glawe (CDU) toonde zich voorzichtig optimistisch: “De vooruitzichten voor het hoogseizoen zijn goed, en alles wat daarna komt, zullen we dan wel weer zien.”

De vakantieplaatsen zelf bevelen dringend aan, zich nauwkeurig te laten inlichten over de situatie in de plaats van bestemming alvorens de reis te aanvaarden, bericht de krant.

En zolang vakantiegangers mogen worden “gearresteerd”, als zich in hun thuisgebied meer dan 50 nieuwe infecties voordoen, zouden de reislustigen er goed over moeten nadenken, waar ze naartoe reizen.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/05/endlich-mecklenburg-vorpommern/

Omdat ze bij het bidden geen mondkapje wilde dragen: Mindervalide oudere wordt in de Stephansdom afgevoerd door de politie

Door: Redactie Jouwatch.

Oostenrijk/Wenen – Orwell heeft met zijn roman “1984” nog zeer rustig aan gedaan, de staatsterreur á la het stalinisme is teruggekeerd:
Omdat zij bij het biddengeen mondkapje wilde dragen, werd een mindervalide 75-jarige gepensioneerde in de Stephansdom door de politie afgevoerd.

Het “Initiatief voor onafhankelijke Corona berichtgevingen (ICI) bericht https://www.initiative-corona.info/aktivitaeten/ over een buitengewoon schandalige zaak rondom de Corona-terreur.

De 75-jarige, aanzienlijk mindervalide katholieke Gisela R. ging op 17 mei jl. in het Aartsdiocees Wenen naar de Stephansdom om te bidden. in de grotendeels lege Dom en op grote afstand van anderen weigerde ze het dragen van een mondkapje met het argument: “Omdat ik zonder gezichtsbedekking wil bidden tot mijn Vader in de Hemel, er is sprake van recht op vrije uitoefening van Godsdienst”. Nadat een buitengewoon ijverige Dom-toezichthouder de politie geroepen heeft, begint voor de oude dame een waar martelaarschap.

De politie voert de totaal in shock verkerende oudere af uit de Dom. Gisela R. brengt uit: “Jezus Christus is de Heer over de kerk, wat doet de politie hier? Dat is waarachtig als in het communisme!”

Bedreigd met verwijzing in de psychiatrie

De aanzienlijk mindervalide vrouw, die sinds enkele maanden wacht op twee knie-operaties, wordt door de politie over de Stephansplatz gesleept. De politie stelt haar in bewaring. Gisela R. heeft de politie uitgelegd, dat zij zich door het mondkapje geïntimideerd voelde, omdat ermee wordt getoond, dat de één de vijand is van de ander, en dat nu veel mensen alleen moeten sterven.

Tegen middernacht overweegt de politie een overdragen van de intussen doodsbang gemaakte vrouw aan de psychiatrie. Pas na bijna vier uur door de politie in bewaring gehouden te zijn wordt de oude dame door een dienstdoende arts in vrijheid gesteld. Later krijgt ze een boete van meer dan 120 euro vanwege “verstoring van de Godsdienstrust”. Gisela R. heeft volgens ICI bezwaar aangetekend. Ze is “geen hond”, die een muilkorf nodig heeft.

Daar komt nog bij, dat zij na een longembolie om medische redenen überhaupt geen mondkapje mag dragen. Een paar dagen later wordt ze thuis door drie politieagenten opgezocht, om haar nogmaals te ondervragen. Ze wordt op het politiebureau verbaliseerd en overleg betrokken. “Ik ben een vrije burger, die haar rechten opeist en niet hoeft te voldoen aan dictatoriale wetten. De politiek stoort zich hier niet aan de wet”, aldus Gisela R. “Maar er zijn immers geen wetten meer, nu is immers Corona de wet”.

Het Oostenrijkse online-magazine kath.net heeft de afgelopen week het Aartsdiocees Wenen verzocht, stelling te nemen, maar tot nu toe geen antwoorden op het voorval gekregen.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Ge3issler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/03/weil-beten-maske/

Tweede echtgenote wordt de trend: Partnersite voor islamitische polygamisten

Door: Redactie Jouwatch

Een dating-platform voor Moslims, die doelbewust op zoek zijn naar een tweede- en derde- of zelfs vierde echtgenote, grafisch bevallig gestyled en doelgroepsgericht opgezet voor jonge leden van de parallelle samenlevingen in de Europese steden? In Groot-Brittannië is dit allang realiteit. Terwijl hier te lande nog elke 11 minuten een single verliefd wordt via Parship, kunnen Mohammed en Ali op Het Eiland online hun privé-harem samenstellen. De islamisering is tot het partnerbemiddelingsbedrijf doorgedrongen.

In Groot-Brittannië is men wat betreft de islamisering al een hele stap verder als in Duitsland, maar zoals de tekenen des tijds er uitzien, zal deze achterstand – dankzij de proactieve inzet van de gevestigde partijen, landelijk en in de deelstaten – met reuzenstappen worden ingehaald. Vandaar, dat het niet al te lang zal gaan duren, tot ook hier de religie van de vrede, volgens oude patriarchale zeden, de polygamie tot een normaal rechtsinstituut zal laten verklaren; bij vluchtelingen met meerdere vrouwen knepen de autoriteiten in het verleden immers allemaal al een oogje toe.

De site “Secondwife.com” https://secondwife.com/ wendt zich als partnerbeurs van iets andere soort tot Korangetrouwe Mohammedanen, die met een beroep op de Koran (Soera 4:3) het huwelijksleven – in het kader van hun seksuele- en financiële draagkracht – enigszins divers wensen te maken. Reeds op de startpagina wordt het passende Woord van de Profeet in het Engels geciteerd: “Then marry women of your choice, two or three, or four but if you fear that you shall not be able to deal justly, then only one.” Daaronder een allerschattigste islamitische gezinsidylle, de bebaarde pasja met drie gesluierde gemalinnen en talrijke kinderen, de dochters eveneens ingepakt.

“We are a Muslim polygamy matchmaking service. We set up this service as we believed this is a Sunnah we needed to revive.
This service is for practising Muslims who are seeking marriage and accept polygamy as lifestyle”, zo propagandeert de site: De Soenna, aldus de gemeenschap der Ware Gelovigen, moet opnieuw worden beleefd en polygamie als “Lifestyle” worden geaccepteerd. Snelle aanmelding, een paar klikken – en reeds vinden niet alleen zonen van de woestijn en explosieve gelovigen de passende tweede- en derde vrouw (Gevorderden ook de vierde- en vijfde vrouw enz.).
Verontrustend is het, dat de zich hier “vrijwillig” aanbiedende vrouwen, net als de mannelijke leden, overwegend uit Engeland komen. De site registreert een stijgende toeloop en wordt door de makers beschreven als “buitengewoon succesvol”.

Dat is dus de realiteit van de jammerlijk mislukte “islamitische integratie”, die nog steeds enthousiast wordt besproken – vooral vaak door dezelfde vrouwen, die ooit het puikje van het Westerse feminisme waren, de emancipatie en seksuele zelfbeschikking als alternatief voor het klassieke gezin boven alles stellen. Thans bejubelen ze patriarchaal- seksistische excessen in geïmmigreerde parallelle samenlevingen als veelzijdigheid en culturele eigenheden.

Door: Redactie Jouwatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/01/der-trend-zweitfrau/

Boekentip: Waarom in Amerika en overal de hel losbarst

Door: Redactie PI

De huiveringwekkende beelden uit de VS, Groot-Brittannië en andere “veelkleurige” landen lijken op elkaar als twee druppels water: Overal maken zwarten en leden van andere minderheden redeloos amok, gedreven door louter vernietigings- en plunderingswoede, terwijl mensen met een lichte huidskleur op de achtergrond olie op het vuur gooien en in de media luidkeels schreeuwen om “gerechtigheid” en “gelijkheid”. En evenzeer overal tonen politieagenten, journalisten en politici zich bereid, voor het geweld op straat letterlijk op de knieën te gaan en de daders hun gang te laten gaan, ja, zelfs met hen in te stemmen.

De onlusten in Amerika en in de hele westelijke wereld zijn de definitieve nagels aan de doodskist van de multiculti en van de grote, erbarmelijke leugen van de rozengeur-en-maneschijn-samenleving. Alle mensen zijn gelijk, wilde men ons wijsmaken. Alle constateerbare verschillen tussen bevolkingsgroepen, van opleidingsniveau tot criminaliteitscijfers, zouden slechts het gevolg zijn van “racistische” behandeling en tekortschietende “stimulatie”.

Evenwel staat de wereld van deze gelijkheidsfanatici nu volledig op z’n kop: De rellen lopen haarfijn langs de etnische breuklijnen, waarover men thans niet meer mag spreken! En natuurlijk ging het vanaf het begin niet om het vermoedelijke politiegeweld, maar om alle kwaad, dat “Whitey” zijn medemensen van andere huidskleur sinds eeuwen zogenaamd zou aandoen.

Daarnaast is de zaak volkomen logisch – als men niet volledig groen-links is verblind en droomt van eenduidige eenheidsmensen. Ieder mens kan met het blote oog waarnemen, dat er verschillende mensenrassen zijn, en al de zogenaamde “vooroordelen” over bepaalde gedragsbijzonderheden van deze of gene etnische groep zouden nooit eeuwenlang hebben standgehouden, als ze niet iets van waarheid zouden inhouden. In academische kring wordt echter zonder voorbehoud gefocust op een oude man en Nobelprijswinnaar en wordt hem de levensavond tot een hel gemaakt, zodra hij de bewijsbare “racistische” waarheid uitspreekt ( http://www.pi-news.net/2019/01/nobelpreistraeger-james-watson-wegen-wahrsagerei-abgestraft/).

Tenslotte heeft de gerenommeerde antropoloog Andreas Vonderach in zijn dappere opheldering http://www.pi-news.net/2020/05/andreas-vonderach-die-dekonstruktion-der-rasse/ gewezen op de ernstige gevolgen voor wetenschap en geneeskunde, die het momentele spreekverbod over deze feiten heeft. Maar ook op staatsniveau kan de menselijke natuur niet simpelweg worden rechtgebogen. Wie een computer volstopt met verkeerde gegevens, mag niet verbaasd zijn over onzinnige resultaten – en evenmin kan een politiek, die de verschillen van mensen niet respecteert en met volkomen on-passende eenheidsoplossingen aankomt, zorgen voor maatschappelijke vrede of zelfs maar vooruitgang. De huidige chaos in de VS vormt een bloedige getuigenis voor deze waanzin.

Een vroege waarschuwer, bijna een pionier m. b. t. dit onderwerp was de in 2012 overleden Brits-Canadese psychologie-professor en gedragsonderzoeker John Philippe Rushton. Zijn basiswerk “Race, Evolution and Behaviour” verscheen voor het eerst in 1995 en beschreef omvangrijk, puttend uit talloze bronnen en desalniettemin goed te begrijpen, dat- en waarom de mensenrassen op diverse gebieden te verschillend zijn, om ons allemaal in één grote “melting pot” te willen samensmelten. Zo wordt duidelijk, dat een dergelijk project gelijkstaat aan een misdrijf, omdat hierdoor van niemand de behoeften worden vervuld en alles bij elkaar worden verwaarloosd. – geheel anders dan bij een “racistische” politiek, die verschillen erkent en dienovereenkomstig op de mensen ingaat.

Wij herinneren ons: Eind 2015 werd een toespraak van Björn Höcke over gedragswijzen van “vluchtelingen” en migranten voor “racistisch” uitgemaakt. De AfD-politicus had zich beroepen op de onderzoeksresultaten van John Philippe Rushton! in 2005 heeft het Oostenrijkse Ares-Verlag de studie van Rushton gepubliceerd in het Duits. Het is thans meer dan ooit de moeite waard, om een blik te slaan in deze klassieker: Niet alleen, om te begrijpen, hoe wij niettegenstaande alle wetenschap sinds decennia in naam van een absurd “anti-racisme” en misplaatste tolerantie worden gekweld. Nog veel belangrijker is het, zich onderbouwd te weer te kunnen stellen, als de volgende “Black Lives Matter”- demo van start gaat en de dreigende vragen komen, waarom men wel niet wenst mee te schreeuwen….

Bestelinformatie:
John Philippe Rushton: “Rasse, Evolution und Verhalten”- Hier bestellen https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/ares-verlag/1265/rasse-evolution-und-verhalten-eine-theorie-der-entwicklungsgeschichte!

Door: Redactie PI
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2020/06/warum-es-in-amerika-und-ueberall-knallt/