Keulen:Links-extremistische drijfjachten worden volgens de generale staf georganiseerd

Door: Ravid Berger.

Links wordt steeds agressiever en heeft geen remmingen meer. Dat ligt voor een groot deel ook hieraan, dat de politici van de gevestigde partijen, de aan hen gelijkgeschakelde media, en delen van Justitie links geweld en criminaliteit bagatelliseren of geheel bewust verzwijgen. In dit milieu kon de ooit vredelievende Bondsrepubliek zich ontwikkelen tot een land waar stelselmatig de pure terreur tegen andersdenkenden https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/ heerst.

PP heeft zich voorgenomen, hier de zwijgspiraal verder te doorbreken en nog meer dan tot nu toe te berichten over de linkse terreur, zijn netwerken en voorafgaande organisaties, zowel als over zijn handlangers.

Mensen met migratie-achtergrond als beschermers tegen links-extremistisch geweld

In dit verband publiceren wij hier een actueel bericht van een ondersteuner van “Verzet groeit aan” uit Keulen. Hij was met meerdere mensen op 4 januari in Café Riese. Het beruchte “Autonome Centrum” in Keulen heeft de standplaatsposities van o. a. ook de bezoekers van het café doorgegeven, wat de daaropvolgende drijfjachten in de feitelijke mate pas mogelijk heeft gemaakt. Ook in dit bericht valt opnieuw op, dat vooral in Duitsland wonende mensen met nigratie-achtergrond de door links-extremistisch geweld in het nauw gebrachte mensen het doeltreffendst hebben geholpen:

Hier nu het ervaringsbericht:

“Ik wilde met mijn vrienden zaterdag om 14 u. naar de demo voor de WDR op de Appelhofplatz in Keulen komen. Maar toen ik vanuit het station op het plein kwam, stond een grote groep ondersteuners van de Antifascistische Beweging aan de bovengrondse uitgang van de Appelhofplatz. Door de hysterisch schreeuwende groep, die met antifascistische actievlaggen zwaaide, kon ik mijn vrienden niet vinden. Na een telefonade vond ik mijn vrienden elders, verder weg van het aangegeven trefpunt. Ze waren bang voor tegendemonstranten, dus trokken ze daarheen, waar ik ze vond. De politie hield de Antifa-demonstranten op de plaats delict in de gaten.

Nazi-waan: Vrouwen, die hysterisch schreeuwen

Teneinde te bekomen van de schok van de tegendemonstratie, gingen wij in Café Riese zitten. Enkele tegendemonstranten moeten ons vanaf een korte afstand gevolgd hebben, want kort nadat wij onze bestelling hadden opgegeven, begon een in het zwart geklede vrouw door het restaurant te krijsen. Ze schreeuwde door het restaurant, om de andere gasten ervan op de hoogte te brengen, dat er leden van de Burgerbeweging “Verzet groeit aan” aanwezig waren, die kort bij de WDR demonstreerden en thans tussen de andere gasten in het restaurant aan een bepaalde tafel zaten.

Een van de mannen, die met de roepende vrouw in het restaurant te maken had, wees met de vinger op mij en verzocht mij, met hem mee naar buiten te gaan. Hij viel mij op, omdat hij zonder mijn toestemming begonnen was, mij aan tafel te fotograferen. Hierop begon de groep indringers zeer luid “Nazi’s Raus” te roepen, alsof ze daarmee wilden zeggen, dat dit tevens in het belang van de andere gasten zou zijn. Niemand stemde met zijn oproep in.

Medewerkers van Café Riese doen alles om de gasten hoe dan ook te beschermen

Hierop begonnen de medewerkers van Café Riese, de ongenode Antifa-lui naar buiten te jagen. Een serveerster probeerde behalve mij ook andere klanten tot kalmte te brengen. Aanhezien ik mij door de openlijk gewelddadige bedoelingen van de man, die mij verzocht, met hem naar buiten te gaan, bedreigd voelde, anwoordde ik, dat ik geen Nazi, maar een buitenlander uit Afrika was.

Ze reageerden nog heftiger op mijn antwoord en noemden ons opnieuw Nazi’s Vervolgens zei ik tegen ze, dat ik Afrikaan ben en dat zij een groep Duitsers vormden, dus dat de rollen moesten worden omgedraaid. Zij moesten de Nazi’s zijn, vanwege hun vijandige geschreeuw tegen mij, nadat ik me toch bekend had gemaakt als buitenlander. Dus riep ik: “Deze Nazi’s moeten eruit!”

Mijn dank aan de zeer aardige mensen van Café Riese, die ook buitenlanders waren en met mij sympathiseerden. Ik ben heel dankbaar voor de helder denkende mensen, die in Keulen wonen.”

Redactie: Ook vanwege het extreem lekkere gebak, taarten e. d. kunnen wij Café Riese buitengewoon aanbevelen aan onze lezers:

Home

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/18/koeln-linksextreme-hetzjagden-werden-generalstabsmaessig-geplant/

David Berger door links-extremisten bruut verjaagd van manifestatie bij Keulse CSD

Door: Redactie PP.

Bij een manifestatie van de Keulse Homoparade-demonstranten kwam het gisteren tot een regelrechte klopjacht op de journalist en PP-maker David Berger. Hadden zijn partner, twee beveiligings-beambten en de GROENEN-politicus Niclas Ehrenberg hem niet moedig in bescherming genomen tegen de opgezweepte groep van overwegend links-extremistische agressors, die probeerde, op hem in te slaan en hem zijn handy af te pakken, dan had hij zijn hier volgende bericht over de gebeurtenissen de afgelopen nacht nog niet kunnen opschrijven.

Al sinds maanden is er sprake van wrijving: In Keulen hebben homoseksuelen, die anders doorgaan voor de brave schoothondjes van linkse tot links-extremistische kringen, – vermoedelijk volledig achteloos – een zware fout begaan: 30 jaar na de hereniging van Duitsland hebben homo-activisten, die de in de komende zomer geplande “Christopher Street Day” willen organiseren, als motto voor de manifestatie “Eensgezindheid en Recht en Vrijheid” gekozen.

Fantastisch, zou je denken. Want wie profiteert er nou meer van recht en vrijheid, dan subculturen, die door hun anders-zijn altijd aan het gevaar van onderdrukking en discriminering zijn blootgesteld? En ook de Duitse Eenheid heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de laatste resten van paragraaf 175 uiteindelijk onderuit zijn gehaald. Een motto dus, dat staat voor het respect voor rechtsstaat, democratie en open samenleving. En waarmee iedereen eigenlijk onbeperkt gelukkig zou moeten zijn.

Als de anders brave schoothondjes eens een keer niet “opzitten”

Maar in tijden, waarin minder verstand en recht heersen, maar de ideologische burgeroorlog en de Nazi-hysterie brede lagen van onze bevolking stevig in hun greep hebben, werd dit motto vooral in linkse kring een schandaal en daarmee indirect een gevreesd precedent, waarbij de brave hondjes voor het eerst ( dus niet al kort voor het vrouwtje “Zit” heeft gezegd) de eerste vlagen van een weigering om te gehorzamen lieten vermoeden. En aldus was de opwinding bij degenen, die homoseksuelen gewoonlijk voorschrijven, hoe ze moeten denken en wat ze moeten zeggen, groot.

Om nu de plooien glad te strijken waren de manifestanten gisteren bij een manifestatie in Keulen in de zalen van de Sociale Dienst https://caritas.erzbistum-koeln.de/koeln-skf van katholieke vrouwen (!) aan de Mauritiussteinweg uitgenodigd. Reeds een half uur voor het begin van de manifestatie was echter duidelijk, dat er niet zozeer katholieke vrouwen zouden komen, maar veeleer hele groeperingen uit de links-extremistische scene van Keulen https://philosophia-perennis.com/2020/01/14/antifa-blockade-der-kundgebung-von-gez-kritikern-in-koeln-wer-ist-der-verantwortliche-der-stadt/ , gedeeltelijk overduidelijk met hygiëne- en drugsproblemen. Dat ze ook met algemeen aanvaarde omgangsvormen en discussie-cultuur moeilijkheden hebben, werd vervolgens al kort na het begin van de manifestatie duidelijk.

De manifestatie ontglipt de manifestanten compleet

Aan de manifestanten, die alles hadden georganiseerd op de manier van een Duitse boekhouder (bij iedere sprekersbijdrage moest er een grote klok meetikken, die elke spreker precies 1:30 minuten de tijd gaf), ontglipte de manifestatie compleet. Vooral jonge mensen (de stemmen volgens de vrouwen?) lieten luide muziek spelen, klommen op stoelen en scheeuwden hysterisch allerlei liks-extremistische parolen. En toonden door hun lompe, alle regels van het debat doorbrekende gedrag de manifestanten en de paar aanwezige homoseksuele mannen hun totale minachting.

Deze opgefokte stemming wist Norbert Blech http://www.pi-news.net/2013/12/koelner-journalist-nimmt-paedophile-in-schutz/, een van de makers van het Online-portal “queer.de” https://www.facebook.com/lgbtgermany/ ten eigen bate te benutten, doordat hij mij – toen de eerste links-extremisten, die om mij heen waren komen staan (een jonge vrouw op uiterst inbreukmakende manier tussen mijn benen, zodat ik haar moest verzoeken, fysiek van mij op afstand te blijven) mij te lijf gingen, omdat ik foto’s maakte van de manifestatie – mij zeer luid “Jij bent alleen maar een rechtse klootzak” toeschreeuwde. Kort daarbovenop kwam opnieuw één van de capuchon-meisjes overeind en schreeuwde luid, dat de manifestanten onder één hoedje zouden spelen met de AfD. Er was hier zelfs een persoon aanwezig, die met de AfD en met de “IB” onder één hoedje speelde – als op afspraak stonden daarbij zo’n 10 personen op, die eerder al door hun agressiviteit waren opgevallen, stortten zich op mij, schreeuwden luid: “Eruit, jij klootzak!”, Nazi-zwijn eruit” en andere beledigingen.

Eerst opjagen, vervolgens omsingelen en onschadelijk maken

Als er op dat ogenblik niet twee zeer sterke mannen, vermoedelijk met migratie-achtergrond (beveiliging?), de GROENEN-politicus Niclas Ehrenberg, en mijn partner, die ik al bij het begin van de manifestatie telefonisch had gealarmeerd en die op dat tijdstip net arriveerde, tussen gekomen waren, had ik ik nu dit bericht vermoedelijk niet kunnen schrijven.

De twee beveiligingsmannen (?) zeiden tegen mij: “David, je moet hier zo snel mogelijk vandaan, wij brengen je in veiligheid”- maar de “Antifanten” toonden zich daarmee niet tevreden, poogden, op me in te slaan en me mijn handy af te nemen. Een rugzak met daarin een dure camera ging hierbij verloren in deze menigte, wat ik ps merkte, toen ik eenmaal in veiligheid was. Op de binnenplaats voor de congreszaal aangekomen nam het opjagen pas goed zijn loop. Eén van de agressors rende naar de toegangspoort en probeerde die af te sluiten, om mijn vlucht te verhinderen. Als dit was gelukt, dan hadden de beveiliging en mijn twee andere beschermers ook geen kans meer gezien om mij heelhuids uit de menigte te bevrijden. Weer waren het hier mijn partner en Niclas Ehrenberg, die met inzetting van al hun krachten het sluiten van de poort en het barricaderen van de vluchtweg verhinderden.

GROENEN-politicus gewond

Hierbij liep Ehrenberg een verwonding aan de schouder op, waarbij medisch moet worden onderzocht, of het om een schouder-ontwrichting gaat. In de Mauritiusstrasse ging vervolgens het opjagen verder, onder een enorm geschreeuw van de ongeveer vijf lui, die ons achtervolgden.

Ook hier een gelukkige omstandigheid, dat mijn partner over de kortste weg met de fiets was gekomen en dat ik mijn fiets op afstand van het conferentie-oord op slot had gezet. Terwijl ik de mijne losmaakte, kreeg ik nog een trap in mijn rug, zodat ik zowat voorover sloeg en me aan een been licht lichtelijk bezeerde. Verder kwam ik er echter zonder andere lichamelijke blessures vanaf.

De aangifte werd vervolgens opgenomen door twee politiemannen, die kort na het voorval neer de woning kwamen, waar wij naar binnen waren gevlucht. Nog dezelfde nacht verbreidde een links-radicaal twitter-account het vermoedelijke fake-bericht, dat de manifestanten niet de geweldplegers, maar mij hadden aangegeven:

Door: Redactie PP/David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/

Levert Nederland een nieuw “klimaat-kindsoldaatje”?

Door: Theresa Geissler.

Als beheerder van een realistisch-georiënteerde site kun je er tenslotte niet omheen: Hoezeer ook de eerste berichten over een “Nederlandse Greta Thunberg” aanvankelijk vooral een gevoel van weerzin oproepen (“Oh néé, dít wens ik even te negeren; alsjeblíeft…”) zit men er de volgende dag alweer het één en ander over te googlen om maar niet achter te blijven bij de ‘rest’. Lars Westra uit Nijmegen dus. 12 jaar oud (da’s trouwens wel héél jong). Ik bijt dapper door de zure appel heen en zoom in op zijn confrontatie met PVV-Statenlid Marjolein Faber. Wat vanuit de beschikbare video-fragmenten de eerste indrukken zijn?

Kijk, zij heeft gelijk, natuurlijk. Los van hoe je tegenover haarzelf staat -of waar dan ook in de politiek – ja, zelfs wanneer men zelf wèl ontvankelijk blijkt voor de hele klimaatwaanzin en zich daardoor zorgen maakt over de toekomst, kan men nóg beseffen, dat het géén natuurlijke zaak is, als jongeren er zich tot op een bepaalde leeftijd zó bij betrokken tonen.

De ginnegappers-mentaliteit van de talloze ‘meelopers’ tijdens de FFF-demo’s, vrolijk pauzerend met hamburgers en stickies, en ervan uitgaande, dat het omstreeks de vakantietijd wel weer even ‘mooi’ geweest is – want dan wachten de vliegreizen naar exotische bestemmingen – is wèl natuurlijk en in zekere zin geruststellend: Je zíet gewoon, dat het vroeg of laat weer weg-ebt. Groeistuipen, meer niet. Dat jongeren zich echter zo door de klimaatangst laten meeslepen, dat ze, schijnbaar uit zichzelf, verbeten een voortrekkersrol opeisen en daar hun hele leven op richten, is níet langer natuurlijk. Sterker: geen jongere doet dat volledig uit zichzelf; tenzij ze door anderen worden beïnvloed en gestimuleerd.

En mag dan in sommige gevallen, zoals bij Greta Thunberg, nog de mentale beperking de belangrijkste stimulator zijn – die haar nu eenmaal haar zeer begrensde belevingswereld laat concentreren op haar eigen “ik” , en waarbij zij zelfs datgene, wat ze op school ooit heeft opgevangen ziekelijk aanwendt – bij anderen, zoals nu bij de wel zéér jeugdige Lars Westra, moet de oorzaak wel bijna gelegen zijn in de niet minder bedenkelijke drang om datgene, wat hem vanuit de wereld der volwassenen ter ore komt, zèlf in praktijk te brengen en wel met de grootste haast; jaren vóór het zijn tijd is, zogezegd.

Komt men, zijn naam googlend, op de door hemzelf opgerichte site “Visie Van Kinderen” terecht, dan leest men om te beginnen dit:

“Persoonlijk

Mijn naam is Lars Westra. Ik ben geboren op 27-02-2007 in Nijmegen. Ik ben een jonge ondernemer (?) die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (??). Ik was altijd al met projecten bezig en met ideeën te bedenken. Het leek me leuk om een bedrijf te hebben zodat ik die projecten en ideeën goed in de praktijk te kunnen brengen” (Ha, een ontspoorde zin; men slaakt onwillekeurig een zucht van opluchting, dat dit ongelofelijk voorlijke kind tóch nog niet in álle opzichten perfect functioneert – TG). “Met Visie Van Kinderen heb ik daar een start mee gemaakt. Naast mijn bedrijf zit ik op de middelbare school, Karel de Grote college. Ik hou ook erg van sport. Ik voetbal bij Union en ik hou heel erg van wielrennen op mijn eigen racefiets. Zelf vind ik dat ik vrolijk en enthousiast ben. Anderen(sic) mensen noemen me: creatief in denken, eigenwijs en ondernemend.”

Wat meteen al opvalt: Naast het verschil in leeftijd – 4 á 5 jaar – verschilt deze jongen op meerdere cruciale punten met het Thunbergje: Hij is niet depressief, maar heeft integendeel spontane levenszin – hij is dan ook duidelijk allesbehalve autistisch. Ondanks dat ook hij kennelijk is gegrepen door de klimaatangst (waarschijnlijk op het idee gebracht door zijn omgeving, t. w. ouders en pedagogen) vormt dat op zichzelf voor hem geen beletsel om plannen te maken voor zijn toekomst … hij heeft alleen de neiging om die op stel en sprong gerealiseerd te willen zien: Hij koestert in alle ernst de wens, dat ‘kinderen’ te allen tijde serieus genomen worden en mee kunnen- en mogen praten op dezelfde voet als volwassenen, waarbij het inzicht, dat zijn hersenen en die van zijn leeftijdgenoten nog volop in ontwikkeling zijn en dat dit een proces is, dat nu eenmaal jaren in beslag neemt, hem volledig ontbreekt.

Dat is hem door zijn eigen omgeving mogelijk ook nooit met zoveel woorden aan het verstand gebracht, om dezelfde reden als b. v. het links-liberale streven om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen: Hoe jonger de kiezer, hoe gemakkelijker hij meegaat in de naieve denkbeelden van de Frankfurter Schule, zonder daar nader bij stil te staan… míts hij tussentijds bij voorkeur niet wijzer gemaakt wordt.
Met andere woorden: Links spant zijn nageslacht wel degelijk bewust voor zijn karretje, maar laat het voorkomen, alsof de opvoeding gericht is op louter mondigheid en zelfbeschikking…Ook als het, zoals hier, niet realistisch is om bepaalde doelstellingen (te) snel te willen realiseren.

Toch is deze Lars geen Greta: Hem slechts een paar minuten gadeslaan op video is voor elke buitenstaander voldoende om dat te constateren. In tegenstelling tot het in zekere zin beklagenswaardige Asperger-klantje heeft deze jongen ook zonder ‘actievoeren-voor-het-klimaat’ genoeg om zich op te richten – en het vermogen óm dat te doen. Dat hij zich op dit punt – en ook waarschijnlijk aangemoedigd door zijn eigen omgeving – nu door haar heeft laten inspireren, is zeker voor hèm geen reden om onvoorwaardelijk naar háár op te blijven zien, omdat in de toekomst wel eens zou kunnen blijken, dat hij oneindig veel meer pijlen op zijn boog heeft, die hij ook zal weten te benutten. Maar daar heb je het weer: Op dit moment is hij niet in staat om dat al te beseffen, aangezien daarvoor eerst zijn dènkvermogen zich – in een natuurlijk tempo – zal moeten ontwikkelen.

Alles aan hem straalt echter uit, dat de prognoses voor hem wat dat betreft op zichzelf goed zijn: Zijn heldere oogopslag stelt meteen gerust, zijn levenslust is -ook voor wie hem voor het eerst ziet – onmiskenbaar!

Het enige, wat hem mogelijk ontbreekt, is een gezonde dosis realisme in zijn té links-liberale opvoeding, door ouders, die nu eenmaal hun prioriteiten elders neerleggen… Maar het gegeven, dat talloze mensen zich, met het klimmen der jaren, uiteindelijk anders ontwikkelen, dan door hun opvoeders beoogd, maakt de zaak voor deze jongen nog niet hopeloos:

In ieder geval is het gevaar, dat zijn omgeving, zoals bij Greta, zal worden gedwongen om tot in het absurde in zijn klimaat-fanatisme mee te gaan, omdat hij anders ophoudt met praten, eten en ademhalen, bij deze Lars niet aanwezig:

De jongen l i j k t nú even een wat minder gelukkige ontwikkeling in Nederland, maar naar mijn bescheiden mening wordt hij geen Greta. Hij i s geen Greta.
En daar mogen we blij om zijn.

De tijd kan de rest doen. Op de natuurlijke manier.

Door: Theresa Geissler.

De nieuwe Helmes-brochure is uit: “Klimaathysterie en Greta-theater”

Door: Joachim Siegerist*)

Vergaat het U hetzelfde als mij? Ik kan het woord “klimaat” niet meer horen, en bij het onderwerp “Greta” gaan mijn nekharen overeind staan.

Waarom? het antwoord lag al op het puntje van mijn tong, vóór ik dit begon te schrijven: Het werd en wordt allemaal mateloos overdreven. Ja, de “symboolfiguur”, de “heilfiguur” der klimaatjongeren, wordt bijna vereerd als een heilige. Ontelbare staatsmannen, zelfs de paus, ontvangen haar, de pers jubelt.

Maar door de bank genomen: Het gaat om Greta Thunberg, een alles bij elkaar 17-jarig Zweeds schoolkind. Greta is er in het nu afgelopen jaar in geslaagd, de wereld voor paal te zetten – vanwege “prima klima(at – vert.)”. Nee, predikt zij, ons klimaat is verpest, vooral door dat verdomde kooldioxide (CO2). Dat de natuur, de levende wezens en de plantenwereld deze stof dringend nodig hebben om te léven, wordt verzwegen of onderschat – zoals zoveel, wat niet in de links-ideologische kraam van de klimaatprofeten te pas komt.

Zogenaamd “gerenommeerde wetenschappers” laten zich voor het karretje van een geheel nieuwe industrie, de “Ons-klimaat-gaat-kapot”-industrie, spannen. Hier wordt niet serieus geargumenteerd, maar hier wordt gepolemiseerd en geïndoctrineerd – en geïncasseerd.

Zodra ik de nieuwe brochure van Peter Helmes las, stokte mij meerdere keren de adem in de keel. Zo brutaal zijn wij zelden gemanipuleerd! Zo onbeschaamd werden wij nog nooit door de veroorzakers van de “klimaatwaanzin” bij de neus genomen!

En waartoe dient het allemaal? Ik zeg het meteen maar : In elk geval niet ten behoeve van het klimaat – alleen al, omdat het klimaat zich door ons niet laat sturen. Maar het dient ten behoeve van de linkse ideologen, die ons een nieuwe, door hen aangestuurde wereld beloven en die een Nieuwe Mens, een Nieuwe Samenleving willen creëren. Daarover leest U meer in de Helmes-brochure (zie onder).

En wat U nog meer kunt lezen, zal ook U – om het zeer voorzichtig uit te drukken – ergeren. Mij maakte het woedend: Het theater rondom Greta is een ongelofelijk verrijkingsprogramma van de mensen, die de marionet Greta op de Bühne hebben gebracht – allereerst de schaamteloos agerende ouders. Wat zij met hun minderjarige – en daarenboven zieke – dochter uithalen, verdient voornamelijk het etiket “kindermisbruik”, want het meisje wordt regelrecht uitgebuit.

Dat de vaderlijke onderneming en de “bevriende” firma’s (Rentzhog) hiermee een goudmijn hebben aangeboord, wordt in het openbaar echter verzwegen. De acties van Greta’s vader “Ernman Productie AB” verveelvoudigden hun waarde gedurende het laatste jaar evenzeer als de acties van de “oprichtersfirma” van de “klimaat-icoon Greta”, Northern Grace AB. (Overigens resideren beide ondernemingen op hetzelfde adres in een prestigieuze wijk in Stockholm.) Ja, geld stinkt niet.

Door de Zweedse PR-grootbelegger Ingmar Rentzhog en diens mediateam wordt van Greta perfect het juiste plaatje neergezet. Goed belichte foto’s en emotioneel doordachte video’s – PR-professioneel maar meteen in het Engels – laat het persbureau van Rentzhog viraal verbreiden van Facebook tot Instagram. De krant “Svenska Dagbladet” zegt Rentzhog na, dat hij de ontdekker van Greta is, teneinde voor een groen Facebook-concern (de actie-maatschappij “We don’t have time”) miljoenen in te zamelen: “Ja, zo was het. Ik heb Greta vervolgens ook met veel geholpen en daartoe ook mijn metwerk aan contacten gebruikt.”(Rentzhog)

En wat er vervolgens komt, zouden wij allemaal te danken hebben aan een 17-jarig meisje, dat “onbaatzuchtig strijdt voor een beter milieu”? Nee, nee, wij worden voor de gek gehouden – sinds het begin van de hele geschiedenis, toen de “kleine Greta eenzaam maar dapper” met een zelfgemaakt protestbord -“Schoolstaking voor het klimaat”- in de binnenstad van Stockholm op een trap zat en protesteerde tegen de milieuvervuiling. Geheel toevallig (?) was er een fotograaf ter plaatse en “geheel toevallig” werden sindsdien alle activiteiten van Greta begeleid door fotografen en cameramensen.

Binnen enkele weken moet er over Greta’s spijbelaars-beweging “Fridays for Future”een film verschijnen. “Geheel toevallig” hebben de filmmakers Greta sinds het begin van de beweging begeleid en gefilmd. En de hoofdrolspeelster van deze enscenering wist daar niets vanaf? Ze is volgens de schildering van de “Goedmenschen” door dik en dun de “kleine, onschuldige, dappere” Greta. Maar er was een hiaat in de enscenering, die het hele Theater ad absurdum voert: Bij haar terugreis van de klimaatconferentie in Madrid reisde ze overwegend Eerste klasse en werd daarnaast met voorrang bediend. “Eerste klasse”? En met het oog op de vele koffers, die Greta naast zich op de treinbodem had uitgestald, mag worden aangenomen, dat ook de (zeker niet kleine) entourage evenzeer eerste klasse meereisde. En wéér was “toevallig” de hoffotograaf ter plekke. Hier schoot men in eigen voet. Want in de Duitse openbaarheid groeit ondanks “Greta’s bescheidenheid” sindsdien de twijfel of het allemaal niet van A tot Z is geënsceneerd.

Peter Helmes biedt ons weer eens spannende lectuur over de toestanden in onze republiek – spannend geschreven, als een krimi, die ons de ogen opent over de “nieuwe politiek”van de “nieuwe mensen”. Daarenboven biedt de brochure alle nuchtere, maar alarmerende informatie over weer, klimaat en maatschappij-verandering. Een opsteker!

Met hartelijke groeten,

Uw Joachim Siegerist, uitgever en voorzitter van “Die Deutschen Konservatieven”

Bijvoegsel:

“Bijgelovig, decadent, dom, hysterisch, infantiel, smachtend naar verlossing”

Hoe kon het zo ver komen, dat de dommen Duitsland beheersen – en wat gaat dat betekenen voor het jaar 2020? Henryk M. Broder, DIE WELTWOCHE (Zürich), 28.08.2019:

“Ik houd van Greta. Niet vanwege haar vlechten, niet vanwege haar vollemaansgezicht, niet omdat zeziek is, en ook niet omdat ze het spijbelen tot moreel imperatief heeft verheven. Ik houd van Greta, omdat ze er – zij het ook ongewild – in is geslaagd, de westerse samenleving te ontmaskeren als datgene, wat zij is: bijgelovig, decadent, dom, hysterisch, infantiel en smachtend naar verlossing.”

“Wie er ook de klimaat-cultfiguur GRETA geconcipiëerd heeft, plant iets groters”, concludeert WELT-columnist Henryk M. Broder. En Philipp Krohn valt hem in een bijdrage in FAZ van 12.04.2019 (blz. 16) bij:

“Thunbergs boodschap ‘ons huis brandt’ dwingt tot het verbouwen van de samenleving. Het is nu niet de tijd, om ons diplomatiek uit te drukken.”

—————–

U ontvangt de 116 bladzijden tellende brochure als eenmalig exemplaar kostenloos bij:

Die Deutschen Konservatieven e. V., Beethovenstr. 60, 22083 Hamburg, tel.040 / 2994401, e-mail: info@konservative.de

Door: Joachim Siegerist.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/15/die-neue-helmes-broschuere-ist-da-klima-hysterie-und-greta-theater/

Antifa-geweld in het teken van het klimaatprotest

Door: Michael Stecher.

Patriottische maker van documentaire films door verscheidene linksen gewelddadig benaderd

https://www.bitchute.com/video/v3FheEsSqREq/

Rond de door de media hooggeprezen Friday For Future- demo’s is het de laatste tijd tamelijk stil geworden – rond het geweld van de links-extremistische Antifa helaas niet. hoewel er allang een verbod op de rode SA van kracht is, komt het steeds opnieuw tot ongeregeldheden en inmengingen.

Deze ervaring moest de patriottische documentaire-maker Michael Stecher op vrijdag 10 mei van het afgelopen jaar opnieuw opdoen: Op de Stuttgarter Marktplatz werd een zoveelste FFF-demo gehouden, toen Stecher door verscheidene Linksen werd gehinderd in zijn werk en gewelddadig benaderd.

Dat de infantiele klimaatprotesten allang door de Antifa zijn gekaapt, is voldoende bekend. Daarnaast waren de Antifanten evenwel niet te beroerd om ook nog weer eens met meerdere personen op één individu af te gaan. Een rechtszaak daarover vindt 20.1.2020 in Stuttgart plaats. Waarmee bewezen is, dat het hierbij gaat om een louter linkse indoctrinering, maar niet om serieus bedoelde milieubescherming!
Spreekkoren of spandoeken met holle frasen als: “Nooit meer Duitsland!” of “Duitse aardappelen stampen!” zijn bij FFF geen zeldzaamheid! Tig duizenden scholieren waren bereid, om daarvoor elke vrijdag de les te verzuimen!

Overigens: Op 3 januari van dit jaar werd de niet minder twijfelachtige leidende figuur Greta Thunberg 17 jaar oud. In dit geval feliciteren wij desondanks niet!

Door: Michael Stecher.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/14/antifa-gewalt-im-zeichen-der-klimaproteste/

Waarom de energie-omslag niet kan slagen

Door Jörgen Bauer.

De klimaatwaanzin neemt langzamerhand trekken aan, die parallellen vertonen met de rassenwaanzin van de Nazi’s. Wat mij steeds opnieuw ontstelt is, dat de Duitsers volledig op alle ideologieën afstormen en daarna niets hebben geleerd. Zoals ze ooit achter Adolf aangelopen hebben, hebben ze thans een nieuwe heilsbrengster gevonden in
Angelika (begint allebei met een “A”).

Dat dat met de CO2 en het klimaat uitgesproken waanzin is, kan men al opmaken uit het feit, dat er talloze bergtoppen uit kalksteen zijn, wat bestaat uit deschalen van zeedieren, die hun schalen en hun beendergestel gevormd hebben vanuit de in de atmosfeer verkregen CO2, dat in vroeger tijden in aanzienlijk grotere mate in de atmosfeer verkregen was. Tegenwoordig zijn het nog maar 0,038%, wat neerkomt op een afstand van 38 meter over 100 kilometer. CO2 is absoluut noodzakelijk om te kunnen leven.

Misschien lukt het de klimaat-enthousiastelingen nog tot 2050, de waarde door een absoluut vermijden van CO2 op nul te houden, teneinde de wereld te redden door het uitsterven van de mensheid. Voor het geval de CO2-gelovigen zich niet laten overtuigen, zou er nu met meer nadruk op een andere reële bedreiging moeten worden gewezen:

“Stroom is niet meteen stroom – Waarom de energie-omslag niet kanslagen”,

is de titel van een verhelderend, vaktechnisch gekwalificeerd boek, waarin ik me thans heb verdiept.

Om het netwerk stabiel te houden, moet regelmatig dezelfde hoeveelheid stroom worden geproduceerd, als er aan de andere kant wordt verbruikt, anders komt het op grote staal tot stroomuitval. Bij een tekort moeten binnen seconden conventionele energie-centrales worden ingeschakeld, die men echter allemaal stil wil leggen.

De “onregelmatige” stroom uit “windmolens” en zonnepanelen is hiervoor volledig ongeschikt. Een in ideale weersomstandigheden teveel geproduceerde stroom wordt, ver onder de prijs, in het buitenland versjacherd en brengt de netwerk-stabiliteit aldaar in gevaar. In het tegenovergestelde geval moet er vanuit het buitenland duurdere stroom worden betrokken. Desnoods werden ook al eens, verbonden met hoge kosten die moeten worden vergoed, grootverbruikers van het netwerk afgesneden. Dit alles betalen wij bovenop de regelmatig stijgende stroomprijs.

Wat heel belangrijk is: Zonnepanelen en windmolens, in verband met hun constructie verrijkt met uiterst giftige stoffen, zijn het extra afval van morgen, wier verwerking nog volledig onopgelost is. De eerste windmolens moeten reeds worden vervangen. Er worden hier waardevolle grondstoffen verkwist, die onder überhaupt niet ecologische voorwaarden worden gewonnen, waar elke massa uiterst gevaarlijke en gedeeltelijk radio-actieve vergiften ontsnappen in het milieu engedeeltelijk in het grondwater sijpelen. Het gezondheidsgevaar van de aldaar werkzamen en van de omwonenden interesseert de milieu-bevlogen wereldverbeteraars niet.

Wie op zijn grond windmolens laat opstellen of zonnepanelen laat verrijzen, kan weliswaar naar omstandigheden hoge pachttarieven bewerkstelligen, maar moet in het meest ongunstige geval de troep op eigen kosten laten afvoeren, wat in de honderdduizenden kan lopen.

Voorlichting is dringend geboden.

Ter afsluiting een “groet van Greta”:

“Ik houd van Greta. Niet vanwege haar vlechten, niet vanwege haar vollemaansgezicht, niet omdat ze aan Asperger leidt en ook niet, omdat ze het spijbelen heeft verheven tot een moreel imperatief. Ik houd van Greta, omdat het haar – zij het dan ook ongewild – gelukt is, de westerse samenleving te ontmaskeren als datgene, wat zij ís:

bijgelovig, decadent, dom, hysterisch, infantiel en smachtend naar verlossing.”( Henryk M. Broder, Die Weltwoche, 28.08.2019)

Sinds het gezwam in de ruimte over de klimaatverandering en de energie-omslag in de mode is, houd ik mij uitvoerig met deze thematiek bezig. Men kan alleen maar hopen dat het deze keer bijtijds tot een ontwaken komt, vóór ons land naar de Filistijnen geholpen wordt.

Door: Jörgen Bauer.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/14/warum-die-energiewende-nicht-gelingen-kann/

Den Haag: Politie treedt met gummiknuppels en honden op tegen gewelddadige migranten

Door: David Berger.

Reeds een week geleden bekogelden asielzoekers uit Eritrea in Den Haag de Nederlandse politie met stenen en flessen, omdat die wilden verhinderen, dat ze buiten de veiligheidscontole om en zonder toegangskaartjes bij een concert naar binnen liepen. Hierbij raakten vier agenten gewond. Toen de situatie dreigde te escaleren greep de politie hard in. Met betrekking tot de volgende video schrijft Mark Grigi:

“100 migranten uit Eritrea willen op 5. 1. 2020 in Zalencentrum Kristal een party bezoeken. Ze bezitten geen entreekaartjes, maar lopen eenvoudig zonder te betalen de manifestatiehal binnen. Hierop wordt de politie geroepen, die evenwel wordt bekogeld met stenen en flessen. De stemming is opgefokt. Vier politieagenten raken gewond. Honden en bereden politie worden ingezet. Een hond bijt zich vast in de knie van een Eritrese relschopper, de man schreeuwt en probeertde hond met de hand te weren. Maar dit lukt hem niet.

Relschoppers kunnen rekenen op uitwijzing

Na een uur heeft de Nederlandse politie de zaak onder controle. De relschoppers uit Eritrea moeten thans rekening houden met uitwijzing.”

Nederlandse media https://denhaagfm.nl/2020/01/05/agenten-bekogeld-met-stenen-na-ongeregeldheden-vier-agenten-gewond/ bevestigen deze beschrijving van de gebeurtenissen, waarvan op de video alleen het deel te zien is, waarbij de politie optreedt tegen de gewelddadige Eritreër:

In Nederland is er sindsdien een discussie over aan de gang, of de politie niet te hard heeft gereageerd

Na alles, wat ik weet en heb gezien…

O … heeft de politie te hard ingegrepen.
O … heeft de politie juist goed gehandeld

geef mijn stem

Resultaten bekijken https://philosophia-perennis.com/2020/01/12/den-haag-polizei-geht-mit-schlagstoecken-und-hunden-gegen-gewalttaetige-migranten-vor/#ViewPollResults:

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/12/den-haag-polizei-geht-mit-schlagstoecken-und-hunden-gegen-gewalttaetige-migranten-vor/