Erdogan doet, wat hij wil en de EU kijkt laf toe

DUITSE MARINE WORDT TERUGGEFLOTEN

Door: KEWIL

Zondag werd een Turks vrachtschip 150 kilometer voor de kust van Lybië door een fregat van de Bundeswehr op bevel van de EU vanuit Rome (Actie Irini) tegengehouden op verdenking van wapensmokkel en moest worden doorzocht. Kort daarop liet de Turkse sultan Recep Tayyip Erdogan zijn schoenpoetsers in ‘Almanya’ opbellen om daartegen te protesteren. Onmiddellijk werd de actie gestopt en de schroot-marine van Merkel onder Opperbevelhebster A(nnegret) K(ramp) K(arrenbauer) droop als een geslagen hond af. Ertegen protesteren, ho maar. Het is de nieuwste brutaliteit van de Turkse president en opnieuw een falen van het Westen.

Erdogan doet letterlijk, wat hij wil, incasseert van de EU en van Berlin nog ettelike miljardenbedragen, om het tegendeel te doen van wat de EU wil, en onze politieke mannelijke en vrouwelijke pantoffelhelden hangen als marionetten aan zijn touwtjes.

Erdogan mengt zich m. b. t. de islamitische DITIB direct in de Duitse binnenlandse politiek, beledigt de Franse president Macron, kaapt Syrisch staatsgebied van de Koerden, helpt het islamitische Azerbeidsjan tegen de christenen in Armenië, op wie de Turken reeds een volkerenmoord hebben gepleegd, wil de Grieken verdrijven van hun eilanden en eist hun zee op voor Turkije, en stelt in de Middellandse Zee voor zichzelf olie- en gaswinning veilig rondom het reeds 70 jaar geleden illegaal door de Turken bezette Noord-Cyprus.

Daarnaast incasseert hij miljarden van de onnozele Duitse kanselier Merkel, opdat hij “vluchtelingen” voor Europa tegenhoudt, en stuurt ze desondanks door middel van chantage. En precies daarbij past ook zijn wapenexport naar Lybië. Zijn bondgenoten aldaar zitten namelijk aan de kust, en hiermee heeft Erdogan een nieuwe troefkaart tegen de EU. Nu kan hij Mohammedaanse “vluchtelingen” en asielzoekers niet alleen vanaf de Bosporus, maar ook vanuit Lybië naar Europa sturen. Daarmee heeft hij de EU in de tang.

Men moet Erdogan, oftewel zijn strategische vooruitziende blik, waarbij hem t. o. v. de onbeholpen lafaards en volslagen idioten in Berlijn en Brussel de islamitische verovering van Europa tamelijk gemakkelijk valt, steeds opnieuw bewonderen. (Zie hierover ook Tichys Einblick! https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/kommandiert-erdogan-eine-deutsche-fregatte-im-un-einsatz/)

Door: KEWIL.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/11/erdogan-macht-was-er-will-und-die-eu-guckt-feige-zu/

En nu, lieve kerk? Iran laat christenen geselen

Door: Redactie JouWatch.

De vredelievende religie der Islam toont weer eens haar lelijke en ware gezicht: De Islamitische Republiek Iran veroordeelde zondag Zaman Fadaee, een Iraanse christen, tot een straf van 80 zweepslagen, omdat hij bij het avondmaal wijn gedronken had. De kerk kijkt deze praktijk al jaren aan, zonder luid en verstaanbaar haar stem te verheffen. Liever steekt ze haar energie in de “redding van drenkelingen”.

Sinds Iran in 1979 een Islamitische republiek werd, ligt de macht over het land in handen van de religieuze staatsautoriteit, het Mullah-regime. De regering oefent op de christenen een aanzienlijke druk uit. In het bijzonder christenen met een islamitische achtergrond en christenen uit vrijheidskerken, die aan Moslims het evangelie doorgeven, worden hard vervolgd.

Zo verging het tevens Zaman Fadaee, een Iraanse christen. De islamitische mensenrechtenschenders veroordeelden hem afgelopen zondag tot een straf van 80 zweepslagen, omdat hij bij het avondeten wijn had gedronken. “Het Iraanse regime veroordeelde Saheb tot een gevangenisstraf van zes jaar in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran, omdat hij erediensten aan huis had georganiseerd en het ‘zionistische’ christendom heeft gestimuleerd”, bericht https://www.mena-watch.com/iran-laesst-christen-auspeitschen/ Mena-Watch hierover. Fadaee, die van de Islam is overgestapt op het christendom, heeft bij de geseling kwetsuren opgelopen. “Het drinken van alcohol is voor Moslims illegaal, maar er zijn uitzonderingen voor erkende religieuze minderheden, met inbegrip van christenen. Bekeerden als Youhan en Saheb worden echter niet erkend als christen”, heet het voorts, met verwijzing naar de Jerusalem Post. Daarin wordt een soortgelijk geval vermeld, waarbij een bekeerling eveneens tot 80 zweepslagen werd veroordeeld.

Het feit, dat christenen inmiddels tot de grootste vervolgde groep wereldwijd behoren in aanmerking genomen, wekt het vervolgens toch verbazing, dat sinds jaren vanuit de christelijke kerken geen verontwaardiging te bespeuren valt. In het bijzonder de Evangelische kerk schijn intussen haar voornaamste taak te zien in het als zogenaamde “redder” van drenkelingen, voor het merendeel jonge, islamitische mannen, via de Middellandse Zee naar Europa over te brengen, in plaats van hun in het nauw gebrachte broeders en zusters in het geloof terzijde te staan. Dat het Duitse Staatsopperhoofd Frank-Walter Steinmeier onverdroten en meermaals het Iraanse mensenrechtenschenders-regime gelukwensen heeft gestuurd in verband met de verjaardag van de Islamitische Revolutie, is niet minder veelzeggend. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/11/23/und-kirche-iran/

22 november 2020: Eindhoven als toneel van de overwinning van onze Nederlandse Zwarte Piet- traditie!

Door: Theresa Geissler.

Eindhoven, zondagmiddag 22 november 2020:

De aangekondigde demonstratie door KOZP/EindhovenKanHet is afgelast: geen demonstrant van genoemde duo-beweging te bekennen.
Wie in plaats daarvan wèl aanwezig zijn: een aantal leden van het activistische Pegida-Nederland, die – en dat is in dit verband het allerbelangrijkste – uitgedost als TRADITIONELE Zwarte Pieten, compleet met rode lippen en oorringen, lekkers uitdelen aan langslopende kinderen en hun ouders, ZOALS IN NEDERLAND VANOUDS GEBRUIKELIJK.

En dat is een schitterende uitkomst van de eerder verwachte gebeurtenissen in het centrum van Eindhoven, waarover de afgelopen dagen alweer zo druk gespeculeerd werd; Van Eindhoven de Victorie, zogezegd! Rest de vraag, aan wie we deze -voorlopige- triomf van een oud-Nederlandse traditie strikt genomen te danken hebben.

Uiteindelijk niet aan Pegida Nederland, want deze beweging, die al geruime tijd noodgedwongen haar toevlucht neemt tot dergelijke ‘ludieke’ acties, omdat zij door falend beleid helaas nooit kans zag, door te groeien tot de omvang van de ‘moederbeweging’ in Dresden (zie ook: https://theresasvisie.com/2018/09/13/pegida-dresden-leeft-nog-steeds-wat-is-haar-geheim/) heeft hier doodeenvoudig enorme mazzel gehad. Mazzel, die er in resulteerde, dat zij hier vanmiddag in alle rust (niettegenstaande één arrestatie) hebben kunnen fungeren als -ere wie ere toekomt- de even smakelijke, als passende “kers-op-de-taart”. In die zin had hun aanwezigheid dus zéker zijn nut. Op de vraag, aan wie zij de mogelijkheid hiervoor te danken hebben gehad, moet echter het antwoord luiden: Niet aan zichzelf, maar aan de supporters van PSV Eindhoven!

Want DIE zijn het geweest, die dit succes uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt. Die er twee jaar geleden, in november 2018, al de “aftrap” voor hadden gegeven. Die het gemêleerde groepje van gefrustreerde ‘zwarte’- en linkse ‘witte’ drammers tóen al te verstaan wisten te geven, dat niet heel Nederland deemoedig van plan was/is, om zijn tradities op hún bevel nederig knikkend af te zweren, dan wel onherstelbaar te laten verminken. EN die bereid waren, dit te laten vóelen ook: Het einde van het liedje was geweest, dat KOZP zich onder politiebescherming de stad uit had moeten laten brengen….

Ja, èn? èn? Was dat dan te ver gegaan? Buitenproportioneel geweld tegenover een “vredelievende” groepering, die “alleen maar een geweldloos protest” had willen voeren?

Naar mijn bescheiden mening dus niet, want wat die “vredelievende” groepering met haar “geweldloze protest” destijds al had willen bereiken, was de algehele afschaffing van de figuur Zwarte Piet – en daarmee de verminking van het Sinterklaasfeest. Het liefst al het jaar daarop en anders toch zeker nu, twee jaar nadien. TEGEN DE WIL VAN -NOG STEEDS- DE MEERDERHEID VAN HET NEDERLANDSE VOLK!

De supporters van PSV Eindhoven zijn er, achteraf bekeken, op dat moment al in geslaagd, om tot deze dreinende minderheid te laten dóórdringen, dat we in Nederland nu eenmaal zó nog altijd niet getrouwd zijn. En dat de les beter was doorgedrongen, dan menigeen had durven drómen, zagen we dus vandaag, nu het vooruitzicht van een hernieuwde confrontatie met diezelfde PSV-supporters (die, naar KOZP vreesde, aangetrokken zouden worden door om het even wèlke ludieke actie van Pegida Nederland) voor hen voldoende bleek te zijn om definitief af te zien van de demonstratie!

Hulde aan de supporters: KOZP, nu zelfs zónder gebruik van geweld, geweerd uit Eindhoven, EN en passant Pegida (die dat mogelijk niet op eigen kracht had gered) in de gelegenheid gesteld, om de kroon op jullie werk te zetten : Zwarte Piet blijft de Nederlandse traditie!

Klasse, jongens!!! En tegelijkertijd een voorbeeld voor alle burgers in de rest van Nederland, die zich niet wensen te laten ondersneeuwen door een selectie frustraten annex- wereldverbeteraars!

Het volk heeft gesproken; vandaag bij monde van Eindhoven!

Door: Theresa Geissler.

Corona-demo: Politie zette waterkanonnen ook in tegen kinderen

Door: David Berger.

De Berliner Zeitung kopt vandaag: “Berlijnse politie bevestigt het inzetten van waterkanonnen tegen kinderen” https://www.berliner-zeitung.de/news/polizei-bestaetigt-einsatz-von-wasserwerfern-auch-gegen-kinder-li.119890. De politie laat in dit verband weten, dat er dus bij de demo van gisteren bij de Brandenburger Tor https://philosophia-perennis.com/2020/11/19/querdenken-demo-polizei-wirft-sanitaeter-brutal-zu-boden/ voor een buitengewoon milde vorm van dit geschut gekozen is. Bij deze een commentaar van Vera Lengsfeld over het inzetten van waterkanonnen bij de dwarsdenker-demo van gisteren:

(Vera Lengsfeld) Wie nog niet gemerkt heeft, waar de Regering-Merkel het land heen stuurt, zou eens gauw moeten kijken, wat er thans in Berlijn plaatsvindt. Terwijl in de hermetisch afgegrendelde regeringswijk de afgevaardigden braaf besluiten tot hun zelf-monddood makende wet en in aansluiting daarop meteen met hun stem zorgen, dat de “epidemische lange nationale draagkracht” overeind blijft, demonstreren buiten voor de Brandenburger Tor en niet alleen daar, duizenden mensen tegen deze willekeur. Het is louter willekeur, wat zich voor de ogen van ons allen afspeelt.

Ongeëvenaard tempo

Deze wet, die de regering verregaande volmachten verschaft, om de grondrechten van de burgers, waarvoor zij hard hebben gestreden, buiten werking te stellen in een “epidemische toestand”, die niet eens hoeft te bestaan, maar volgens de beschermingswet tegen besmetting slechts wordt gevreesd en daardoor onbeperkt kan worden verlengd, wordt in een ongeëvenaard tempo door de colleges geranseld. Nadat de parlementsafgevaardigden slechts één week nadat de deskundigen waren gehoord, waarbij er sprake schijnt te zijn geweest van veel tegenspraak tot en met afwijzing, in slechts één uur “beraad”, waarbij de meeste deelnemers aan de discussie de definitieve wettekst nauwelijks hebben mogen inzien, de stemmen werden uitgebracht. Vervolgens moet het parlement dezelfde dag in een speciale vergadering zijn toestemming geven, hoewel ook daar van de volledige tekst wegens tijdgebrek nauwelijks kennis genomen kon worden. In aansluiting onderschrijft de parlementsvoorzitter de wet, zonder dat hij de noodzakelijke keuring heeft verricht.

In de afgelopen week werden de tig-duizenden bezwaren van de burgers unaniem veronachtzaamd als spam-mails en werd er bijna geen notie van genomen. Slechts een paar afgevaardigden namen de moeite, hun kiezers tenminste met voorgedrukte brieven te antwoorden. De volksvertegenwoordigers geven het volk niet langer gehoor, ja, ze voelen zich door hun kiezers lastiggevallen.

Berlijn lijkt vandaag op een politiestaat

Berlijn lijkt vandaag op een politiestaat. Op weg naar het station heb ik vanuit de tram een dichte mensenmenigte gezien achter het Elisabeth-Lüders-Huis, dat zich aan de rand van de regeringswijk bevindt. Dat waren honderden, zo niet zelfs duizenden mensen, die de Bandenburger Tor niet meer hadden bereikt, of niet verder gekomen zijn, omdat er geen doorkomen meer aan was. Dat was zo tegen negenen. Het station, in verband met Corona tamelijk leeg, zag eruit, of er een militaire staatsgreep gefilmd werd. Het wemelde van de agenten, geüniformeerd en in burger, die kennelijk wachtten op komende demonstranten. Teneinde ze veilig naar de manifestatie te begeleiden? Vast niet. Ter intimidatie. De laatste keer, dat ik een dergelijke concentratie van veiligheidspersoneel zag, was in de herfst van 1989, toen er in de DDR demonstraties werden gehouden.

Zo tegen twaalf uur hoorde ik op Internet, dat er waterkanonnen waren uitgerukt, om het dringende verzoek, de demonstraties te beëindigen, kracht bij te zetten. Waterkanonnen worden anders alleen ingezet tegen gewelddadige “activisten”, evenwel moeten die dan wel talloze agenten hebben verwond en concrete vernielingen hebben aangericht.

Dictatoriale willekeurige maatregelen

Hier echter gaat het om vredelievende mensen, die de absurde en de gezondheid schadende verordening weigeren, om in plaats van frisse lucht hun eigen CO2 te moeten inademen. Onder de dekmantel van voorzorg worden dictatoriaal willekeurige maatregelen doorgedrukt. Dat ondanks maandenlange Corona-propaganda door politiek en staats-gebonden media duizenden, zo niet tienduizenden mensen zich tegen deze willekeur verzetten, is een klein hoopvol teken. Maar wij dienen onze inspanningen te versterken en nog veel meer mensen aan te moedigen, zich te verzetten, zodat de Corona-dictatuur niet het “Nieuwe Normaal” wordt, die ons door de politici sinds kort met de paplepel wordt ingegeven.

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij VERA LENGSFELD https://vera-lengsfeld.de/2020/11/18/mit-wasserwerfern-gegen-das-volk/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/11/19/corona-demo-polizei-setzte-wasserwerfer-auch-gegen-kinder-ein/

De waarheid over Corona

UITGEREKEND ARTE REDT HET TELEVISIE-KIJKEN

Door: Manfred Rouhs.

De berichtgeving van de politiek-correcte media over alles, wat met het onderwerpen-complex Corona te maken heeft, gaat steeds meer lijken op het oorlogsnieuws van de Duitse Wochenschau in de jaren 139 tot 1945. Goed en kwaad worden streng gescheiden, wat juist- en wat verkeerd is, schijnt totaal niet de vraag te zijn: wie de pandemie-politiek van de Duitse regering bekritiseert, wordt bestempeld als Coronaverloochenaar, hem wordt het virtuele aluhoedje opgezet. Van genuanceerde stemmen is geen sprake meer.

In deze situatie heeft uitgerekend het Duits-Franse gemeenschappelijke project ARTE een objectieve bestandsopname gepubliceerd van de Corona-ontwikkelingen in Duitsland, Frankrijk en Zweden. Met licht en schaduw en vele tinten grijs: Televisie vanuit een andere, voor ons Duitsers ongewone wereld.

Het bericht laat ons niet alléén, maar óók deelnemen aan de angst van artsen en juristen, analytici en juristen voor maatschappelijke boycot, die hen bedreigt, wanneer ze open en eerlijk hun mening geven. Want wie nu, in de totale politieke en mediale uitzonderingstoestand, niet meegaat, die belandt niet alleen aan de schandpaal van de gepubliceerde mening. Hij moet in de toekomst ook nog vrezen voor zijn baan. Aldus worden meningen geproduceerd en mensen geïnformeerd.

Eén van de commentators van deze video bij Youtube brengt het ter sprake:

“Sinds maanden het eerste journalistiek overtuigende werk zonder enige framing. Arte. De laatste der Mohikanen…”

Dus snel downloaden, vóór Youtube de video wist!

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/11/die-wahrheit-ueber-corona/

“Onze vrijheid kunt u ons afnemen, maar ons verzet niet!”

Open brief van strijdster voor het burgerrecht Angelica Barbe*) aan de afgevaardigden van het Duitse parlement en van de Eerste Kamer

Als voormalig afgevaardigde, die tot het eerste gemeenschappelijke parlement mocht behoren, wend ik mij tot u, met het verzoek, mij aan te horen.

Ik spreek tot u als voormalig DDR-burgeres, die in de dictatuur van de SED werd bestraft met beroepsboycot, wier kinderen collectieve opsluiting moesten ondergaan omdat ik het samen met gelijkgestemde oppositionelen had gewaagd, de almachtige SED tegen te spreken en mij openlijk verzet tegen het reëel bestaande socialistische on-rechtssysteem te veroorloven…

De basisrechten van de burger en van de rechtsstaat zijn in de grondwet van de Bondsrepubliek veiliggesteld. Aldus dienen zij ter bescherming van de burgers tegen het willekeurige ingrijpen van de staat – het is de meest wezenlijke garantie, die wij , burgers, hebben.

Dat het nooit mag worden aangetast, daarop hebben wij vertrouwd, toen wij stemden vóór de Eenheid van Duitsland in de enige vrij gekozen Volkskamer.

Mijn leermeester, SPD-fractievoorzitter Hans Jochen Vogel, heeft mij geleerd, om de grondwet te eerbiedigen. Vooral heeft hij mij verzekerd, dat voor het veranderen van de grondrechten altijd de toestemming nodig is van twee-derde van het parlement. Nooit zou de rechtlijnige jurist Vogel instemmen met deze machtigingswet onder de noemer “bescherming der bevolking”, waartoe met een enkele meerderheid dient te worden besloten.

Anno 2020 wordt er gebruik gemaakt van een virus teneinde de basisrechten in te perken, worden de artikelen 8 (Vrijheid van Vergadering) en5 (Vrijheid van Meningsuiting) eenvoudigweg door verordeningen in gevaar gebracht.

Ik ga de straat op, teneinde het aan mij toevertrouwde recht als burgeres te verdedigen. Toen ik in april en Berlijnse politieagent, die mij wilde tegenhouden bij mijn bezoek aan de Rosa-Luxemburg-Platz, duidelijk maakte dat ik gebruik wilde maken van mijn recht op verzet, antwoordde hij: “Ach, begint u daar ook nog mee!” en kreeg ik een plaatsbewijs. Toen ik in mei op de Alexanderplatz het reilen en zeilen van de door de politie beschermde Antifa aanschouwde, werd ik met bruut politiegeweld afgevoerd en ter afschrikking bedreigd met een proces-verbaal.

Er is het verbod in de grondwet, dat uitdrukkelijk verbiedt om ter bescherming van de bevolking vrijheids-beperkende maatregelen in overvloedige mate op te leggen aan alle burgers, hoewel het slechts een klein deel van de bevolking (zwaar zieke patiënten met onderliggende kwalen, rokers enz.), ca. 3% betreft. Alle burgers (de resterende 97%) in “verzekerde bewaring” te nemen, is noch naar verhouding, noch passend en al helemaal niet noodzakelijk.

In de communistische DDR hadden wij een doel – Vrijheid en rechtsstaat te verkrijgen – voor ons en voor onze kinderen. Wij hadden ons bevrijd van onze angst en hiermee door middel van actief verzet de vrijheid gewonnen. Te veel doet mij nu al weer aan de DDR denken. De methodes ter veiligstelling van de macht van vandaag zowel als die van gisteren lijken op elkaar.

Voortdurend werd er angst verspreid – voor de klasse-vijand, voor oorlog, voor arrestatie, enz.

De samenleving raakte verdeeld – in de SED, hun aanhangers en de klasse-vijanden, “Wie niet voor ons is, is tegen ons. En wie tegen ons is, is tegen de wereldvrede!”

Voortdurende had er waarheids-vervalsende propaganda plaats door de staatsmedia – “Actuele Camera” en “Zwart Kanaal”.

Thomas Jefferson erkende het al: “De weg naar de tirannie begint met de vernietiging van de waarheid”

In dictaturen zijn er vooral verboden. En er is de dwang, steeds opnieuw de afgekondigde dwang, om dingen te doen, die men niet wil doen. Hierover schreef Jean-Jacques Rousseau: “Vrijheid betekent niet, dat men kan doen, wat men wil, maar dat men niet móet doen, wat men níet wil.”

Tot de onderwerpingsattributen in dictaturen, die zijn gekoppeld aan repressies, behoorde de dwang, om in het reëel bestaande socialisme pioniershalsdoeken of FDJ-hemden te dragen.

De Jodenster werd voorgeschreven in de Nationaalsocialistische dictatuur. En Friedrich Schiller beschrijft voor ons in Wilhelm Tell, hoe zelfs de hoed van de despoot Gessler in zijn afwezigheid moest worden begroet. In deze categorie hoort de mondkapjesplicht thuis. Mondkapjesdwang is het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel,, hetgeen wordt bevestigd door laboratoriumtests en studies.

De “nieuwspraak” van Orwell wordt op perfide wijze voortdurend door de machthebbers ingezet, om de burgers angst en schrik aan te jagen, teneinde ze aldus inschikkelijk te maken t. o. v. hun maatregelen, in plaats van dat het valse Corona-alarm toegeven.

Wij Oost-Duitsers reageren allergisch op woordleugens, zoals de “antifascistische beschermende muur” in de DDR. Die verhinderde de burgers in hun recht, het land te verlaten. Thans verhindert de “antivirale beschermende muur” niet alleen het reizen naar zogeheten “risicogebieden”, maar zelfs naar andere deelstaten die men evenwel voor zijn werk dagelijks moet aandoen.

Aan het afglijden van het leven – ik weiger om daarvoor het verontschuldigende begrip “lockdown” te gebruiken – zijn zij, als politici, schuldig. Ze hebben gelogen met misleidende cijfers van een test, die niet voor diagnoses is toegestaan. De testen dienen ter bewering, dat de vernietiging van economie en van honderdduizenden menselijke existenties nodig geweest is, wat zelfs door de WHO wordt bestreden.

Intussen moeten wij door middel van aanklachten het recht, dat ons door de grondwet wordt gegarandeerd, eerst weer zien terug te krijgen. Hoe pervers wil je het hebben?

Van hulp van de regering aan de horeca is echter alleen sprake, als er niet wordt aangeklaagd. Wordt dat niet protectiegeld genoemd?

U, Dames en Heren politici, verordenen dwingende maatregelen, om ons te beschermen tegen onszelf. U neemt ons onze vrijheid af en veinst zogenaamde veiligheid.
In een democratie heeft het principe “dwang” niets te zoeken. Zou het de democratie niet beter passen, het te proberen met het principe van vrijwilligheid – zoals in Zweden?

Gelooft u mij, er is nog een leven na het parlement. Zeker, er moet worden afgezien van geliefde privileges zoals de dienstauto, het mooie kantoor. En ook de ijverige medewerkers zullen worden gemist. het gesubsidieerde parlementaire kantine-eten is natuurlijk ook een verlies. Troost u, de vele daklozen krijgen tot het huis, dat gewijd is aan “Het Duitse Volk”, uiteraard evenmin toegang.

Maar men wint er veel bij – namelijk zelfrespect, en de eer terug, die eenieder bij louter onderwerping aan de wil van machtige partijleiders verliest.

Willekeur ontstaat, waar het recht met voeten getreden wordt. Waar bereidwillige onderdanen macht krijgen, zonder gebonden te zijn door het recht, verliezen wij, burgers, onze vrijheid.

Democratie wordt een scheldwoord, als de burgers door politiek en media alleen maar worden veracht als “aanhangsels”, misbruikt als belastingbetalers en worden geïntimideerd als muilkorfdragers in paniek voor een pandemie.

Daarom is de grondwet (die wij in de DDR niet hadden) voor mij heilig, en daarom kom ik in verzet, als hij wordt bedreigd.

“Het kan zijn, dat men zich over 50 jaar minder herinnert van het virus, dan van het moment, waarop het bewaken door de regering begon.”(Prof. Yuval Noah Harari, Israëlische historicus mensenrechten)

Deze wet ter “bescherming van de bevolking bij een epidemische toestand van nationaal draagvlak” doet me denken aan de “Wet ter opheffing van de nood van Volk en Rijk” van 24 maart 1933 – toen de wetgevende macht van het parlement werd overgedragen aan Hitler. Toentertijd had de SPD als enige fractie nog de moed, de machtigingswet af te wijzen.

Nu heeft deze partij, die ik in 189 in Schwante mee- opgericht heb, deze nalatenschap van het verzet verraden.

Wij zullen u in de ogen kijken, wanneer u zich op weg begeeft om te gaanstemmen, wij zullen hen verachten, die ons recht en onze vrijheid afnemen en voor altijd hen vereren, die tegen een machtigingswet stemmen.

U kunt proberen, om ons de vrijheid af te nemen, maar niet ons verzet tegen de machtigingswet!

*) Angelika Barbe (geb. Angelika Mangoldt in Brandenburg an der Havel 1951) was lid van de oppositie on de DDR, mede-oprichtingslid van de Sociaaldemocratische Partij in de DDR en afgevaardigde hiervoor in de laatste rij gekozen Volkskamer. Van 1990 t/m 1994 was ze parlementsafgevaardigde en lid van het partijbestuur der Verenigde Duitse SPD. Sinds 1996 is Barbe lid van de CDU. (Wikip.)

Door: Angelika Barbe.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/11/17/sie-koennen-uns-die-freiheit-nehmen-aber-unseren-widerstand-nicht/

Reddingsacties vanwege “Corona-suïcide” nemen hand over hand toe

Door: Redactie JouWatch.

Onder de interne inzetcode 25D03 moest de Berlijnse brandweer in het Corona-jaar alleen al tot nu toe 24 keer uitrukken. Hierachter verbergt zich een inzet onder het steekwoord “Bijna gewurgd/opgehangen, thans wakker met ademproblemen”. Het suïcide-peil, opgewekt door een door politiek en media aangewakkerde Corona-paniek, neemt hand over hand toe. Dat wees een interpellatie uit van de buitenparlementaire afgevaardigde Marcel Luthe bij het Senaatsbestuur voor Binnenlandse Zaken en Sport.

Het suïcide-peil loopt in deze tijden op, net als de gevallen van huiselijk geweld.” Dit wordt vastgesteld door Micha Quäker, brandweerman in actieve dienst en deelstaatvoorzitter van de Duitse Brandweervakbond, volgens de Berliner Zeitung. In 2020 was er tot oktober al sprake van 294 acties. In het totale voorgaande jaar was er sprake van niet meer dan zeven acties onder genoemde actie-code. In dit geval weer eens zeer nuttig voor de Corona-politiek van Merkel: Vanwege de gegevensbescherming valt er uit het aantal acties op zichzelf niet op te maken, waar de extreme toename van de aantallen m. b. t. de trefwoorden “Bijna gewurgd/ opgehangen” op duidt.

Geheel overeenkomstige ontwikkelingen zijn er tevens in de VS waar te nemen. “Amerikaanse wetenschappers waarschuwen ervoor, dat in de komende jaren om en nabij de 75.000 Amerikanen extra zullen omkomen, hetzij door misbruik van alcohol en drugs, het zij door zelfmoord.” Hier aarzelde bv. de Tagesschau https://www.tagesschau.de/ausland/usa-corona-psyche-101.html in mei niet, om de collaterale schade van de Corona-politiek toe te schrijven aan de Amerikaanse president Trump en liet de directeur van het Robert Graham Center in Washington vallen, dat banenverlies en de daarmee samenhangende angsten om het bestaan de redenen zijn, die op de eerste plaats tot suïcide hebben geleid. “De tweede factor is de verregaande sociale isolatie. Iets dergelijks hebben wij in deze vorm nog nooit gehad. Noch in de VS, noch ergens anders. We weten, dat sociale isolatie psychische stoornissen oproept en aldus suïcide en drugsmisbruik enorm stimuleert.”

Geheel in overeenstemming hiermee is de conclusie van Michael Tsokos, directeur van het Instituut voor Rechtsmedicatie van de Charité en het Medisch College Berlijn, en zijn collega Claas T. Buschmann. Zij maken reeds in mei melding https://www.focus.de/gesundheit/news/rechtsmediziner-mahnt-michael-tsokos-wir-werden-eine-psycho-soziale-pandemie-erleben_id_11988295.html van acht dodelijke gevallen binnen twee maanden, “waarin de Corona-pandemie werd beoordeeld als oorzaak of tenminste als medeoorzaak voor de suïcidale daad”. Hierbij is volgens Tsokos een “nieuw soort motief voor suïcide voorhanden, dat voorheen nog niet bekend was: Mensen kiezen voor de dood als uitweg uit angst voor de dood. “Dat ken ik tot nu toe noch van HIV, noch van kanker- of influenza-aandoeningen, dat mensen, die in het geheel niet aan een kwaal leiden, zich uit louter angst daarvoor van het leven beroven.

Het tragische is, dat deze mensen, die wij hebben onderzocht, immers ook in het geheel niet leden aan Covid-19″, aldus de Patholoog-Anatoom, daarnaast leidend medicus van de ambulance ter bescherming tegen geweld van de Charité en auteur van verscheidene gespecialiseerde- zowel als populair-wetenschappelijke werken. En ook Tsokos eiste: Wij moeten geen paniek zaaien, maar wij moeten de mensen geruststellen. Dat is veel meer beslissend, dan in talkshows steeds maar weer met horror-scenario’s te komen aanzetten. Waaraan ik mij echt erger, is, dat er voortdurend wordt beweerd, dat de sterftecijfers toenemen”, aldus de medicus, die bevestigt, dat die cijfers vanzelfsprekend toenemen, aangezien alles cumulatief wordt opgeteld. “Eén dode erbij is al een toename. Maar dat zegt niets over de procentuele toename en is voor velen niet transparant. Vervolgens worden de mensen bang”. Dat is geen moderate communicatie, die politici en virologen zo zouden moeten voeren, aldus de medicus.

De buitenparlementaire afgevaardigde Marcel Luthe, die de actuele interpellatie betreffende de aantallen had aangevraagd, zegt volgens de Berliner Zeitung https://www.berliner-zeitung.de/news/berliner-feuerwehr-zahl-der-einsaetze-wegen-moeglichem-suiziden-steigt-massiv-an-li.117723 over de nieuwe aantallen van het Senaatsbestuur voor Binnenlandse Zaken: “Elk individueel geval is het resultaat van een diepgaande vertwijfeling. Waartoe die leidt, en met welke reden er sprake is van een dergelijke immense toename, moet de Senaat ophelderen en de oorzaken, die in veel gevallen mensenlevens kunnen kosten, moeten onmiddellijk worden ontmanteld.” (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/11/16/rettungseinsaetze-corona-suizid/

AfD maakt korte metten met mondkapjesplicht in winkelcentra van Hannover

SUCCESVOLLE AANKLACHT VAN DIETMAR FRIEDHOFF EN DIRK BRANDES VOOR ADMINISTRATIEVE RECHTBANK

Door: Redactie PI-News.

Volledig succes voor de AfD-Nedersaksen tegen de mondkapjesplicht: De Administratieve Rechtbank Hannover verklaart volgens de beslissing van 10 oktober de algemene beschikking van de regio Hannover betreffende het dragen van mondkapjes in winkelwijken, winkelcentra, winkelstraten voor wederrechtelijk. Hiermee heeft de rechtbank de aanklagers Dietmar Friedhoff en Dirk Brandes (beiden AfD), die op het recht op eigen verantwoordelijkheid voor de burgers stonden, volledig in het gelijk gesteld. Woensdag gaf de regio Hannover een nieuwe beschikking af, waarin het dragen van mond-neusbescherming in winkelpassages wordt opgeheven https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/region-muss-nachbessern-maskenpflicht-im-freien-ist-zu-ungenau-73876434.bild.html.

Reden voor het afblazen van gedeeltes van de algemene beschikking van de regio Hannover is de dilettantistische aanpak door de regio Hannover. Deze wordt momenteel vertegenwoordigd door de nog zittende regionale president Hauke Jagau https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/corona-regeln-maskenpflicht-in-allen-firmen-und-oeffentlichen-gebaeuden-73488764.bild.html (SPD).

De beschuldigingen van de BILD-krant http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2020/11/maskenrebellen.jpg, “mondkapjesrebellen” te zijn, kunnen Friedhoff en Brandes niet delen. Hier gaat het in geen geval om rebellie, zijn beide AfD-politici van mening. “Het gaat om het recht van de burgers Het gaat er om, hun belangen en vrijheden te verzekeren, het daar tegenin gaan en willekeur door autoriteiten aan banden te leggen. Dat is de taak van elke politicus”, aldus Brandes, die sinds drie jaar het AfD-kringverband in de regio leidt. “Wij als partijvertegenwoordigers zullen ons verder inzetten voor de belangen van de burgers.”

“Dat vele gevolmactigden van de gevestigde partijen hun taak jegens hun kiezers – resp. burgers onvoldoende of in het geheel niet nakomen, is niet alleen een minder fraaie, maar ook democratisch gezien een hoogst bedenkelijke zaak”, merkt friedhoff op, voorts verwijzend naar het onheilspellende ontwerp van de “Wet ter bescherming van de bevolking in een epidemische situatie van nationale draagwijdte” in het Parlement. “Hier gaat het om een in-acceptabele uitholling van de grondrechten”, aldus Friedhoff.

Ook de mede-aanklagers tegen de “Coronabeschikking”, de voorzitters van de gemeenteraden Jürgen Klingler (Regio-Ost), Rocco Kever (Neustadt) en AfD-lid André Marburg wachten op de noodzakelijke verbeteringen, die nu door de regio Hannover moeten worden geleverd. Mochten deze, naast onevenredig, niet rechtelijk-conform zijn, dan zal men verder juridisch reageren. Ze beoordelen de maatregelen voor hun gemeenschappen eveneens voor onevenredig.

Door: Redactie PI-News
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/11/afd-kippt-maskenzwang-in-einkaufsbereichen-von-hannover/

Berlijn: Islamitische basisscholier bereid, zijn onderwijzeres te onthoofden!

Door: Michael van Laack.

Ik geef toe: Aan het einde van mijn tijd op de basisschool en aan het begin van de tijd op het Gymnasium heb ook ik me deze of gene lerares wel eens brandend op de brandstapel voorgesteld. Omgekeerd kreeg ik zo nu en dan de aanwijzing: “Als je nu niet stil bent, maak ik je een kopje kleiner!”. Dit alles had echter niet het gehalte van de bedreigingen van een elfjarige basisschoolleerling in Berlijn-Spandau, een paar dagen geleden.

Want noch gaf ik uiting aan het voornemen, een lerares te wurgen met mijn rozenkrans, omdat ze zich onfatsoenlijk had gekleed, noch zou de frustratie van de leraar vanwege mijn betweterige manier van doen ertoe hebben geleid, dat hij de bijl uit de kelder was gaan halen. De leden van de kid-club van Allah en Mohammed hebben echter duidelijk minder gevoel voor humor!

Moord op Paty in Parijs voorbeeld voor een elfjarige

Zo nu en dan zijn er oudergespreksdagen. Ook ik ervaar dergelijke samenkomsten grotendeels als overbodig en vooral als onvruchtbaar. Hoe dan ook! De onderwijzeres van de Christian-Morgenstern-basisschool had in haar klas op de komende bijeenkomst gewezen en, het moet worden toegegeven, in typisch socialistisch bevelsjargon verklaard: “Deze gesprekken zijn belangrijk, omdat er problemen besproken worden. Ouders, die niet meewerken en er niet aan deelnemen, moeten rekening houden met de consequenties.”

Voor de trouwe leerling van de schijngod Allah een absolute No-go. Niet-Moslims hadden Moslims niets te bevelen, zo was hij van mening. De eer van zijn ouders te verdedigen was voor hem de hoogste plicht! En: “Als dat gebeurt, omdat mijn ouders niet gekomen zijn, dan doe ik met jou hetzelfde, als die jongen met die leraar in Parijs https://www.tagesspiegel.de/politik/lehrer-in-paris-enthauptet-was-ueber-den-taeter-und-die-tat-bisher-bekannt-ist/26286958.html.”

Wie de Profeet beledigt, mag worden gedood!”

Een week geleden al had de toekomstige middelbare-school-spijbelaar en mogelijk ook lid van het Berlijnse Huis van Afgevaardigden vanaf 2035 (Uiteindelijk schuilt er in de veelkleurige leden der bevolking een meer dan gemiddeld hoog potentieel) met betrekking tot een minuut stilte duidelijk gemaakt: Wie de Profeet beledigt, mag worden gedood! Ik wil niet hebben, dat jullie dat met dat stil zijn hier doen!

Het onderwijzend personeel heeft – nadat het incident tevergeefs was aangekaart bij een groot overkoepelend orgaan, per omgaande haar ontzetting tot uitdrukking gebracht. En vanzelfsprekend er op gewezen, dat dit gedrag voor Moslims volkomen atypisch zou zijn, waardoor ook de politiek reeds optimaal voorgelichte andere kinderen in zijn klas zich ontzet hadden getoond.

Welke consequenties zal het gebeurde hebben?

In één woord: Geen! Er zal nu vanzelfsprekend een gesprek plaatsvinden met Jeugdzorg en andere kringgesprekken met het betreffende kind, zijn vervolgens onteerde ouders en de mede-leerlingen. Misschien ook een kort debat in het verantwoordelijk schoolorgaan ter verdere preventiemaatregelen op Berlijnse basisscholen. Vervolgens zal echter snel de rust terugkeren. Tot de volgende individuele zaak of tot op het tijdstip, waarop de leerling – wat dan vanzelfsprekend niemand kon voorzien – feitelijk een kapitaal misdrijf zal begaan.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/11/11/berlin-grundschueler-bereit-seine-lehrerin-zu-enthaupten/

Bloedbad in Mozambique: Islamisten onthoofden- en slachten meer dan 50 mensen in een dorp af

Door: David Berger.

Meer dan 50 mensen zijn in het dorp Muatide in het Noorden van Mozambique onthoofd en afgeslacht, aldus o. a. de BBC https://www.bbc.com/news/world-africa-54877202.In een ander dorp schoten de terroristen van de “Islamitische Staat” talloze mensen neer en brandden ze de huizen plat.

De fanatieke moslims gebruikten het voetbalveld in Muatide als een soort “executieplaats”, alwaar ze de inwoners van het dorp onthoofdden en de lijken in stukken hakten. Hierbij riepen ze voortdurend “Allahu Akbar”. De gruweldaad duurde van afgelopen vrijdagnacht tot en met zondag.

In andere dorpen losten ze bovendien schoten, ontvoerden vrouwen en staken huizen in brand.

Meest brute aanval van IS in de regio

Het bloedbad is de nieuwste etappe in een hele reeks van verschrikkelijke aanvallen, die de Islamisten sinds 2017 in de gasrijke provincie Cabo Delgado hebben begaan.

De moordenaars werken nauw samen met de Islamitische Staat (IS), waardoor ze in Zuidelijk Afrika voet aan de grond konden krijgen. Ook hier heeft IS gebruik gemaakt van de vertwijfeling over armoede en werkeloosheid, teneinde jongeren te recruteren voor zijn strijd ter oprichting van een islamistische heerschappij in de omgeving.

De BBC https://www.youtube.com/watch?v=AUm8rpraOdM&t=23s beoordeelt de meest recente aanval als de waarschijnlijk meest brute, die door IS in het gebied werd doorgezet. De schok is bij veel mensen groot.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/11/10/blutbad-in-mosambik-islamisten-koepfen-und-zerhacken-mehr-als-50-menschen-in-einem-dorf/