Heksenjacht door de heksen – op een onnavolgbare ‘klokkenluider’!

Door: Theresa Geissler.

Hoe ziek kan een samenleving zijn – en hoe verwrongen daardoor zijn rechtspraak?

Die vraag móet wel bijna opkomen bij ieder redelijk denkend mens, die intussen heeft vernomen van de laatste juridische verwikkelingen rondom Michael Stürzenberger, welbekend als journalist voor het alternatieve medium PI – News en onovertroffen als realistisch activist. Het oordeel van de Münchense rechtbank gisteren: Schuldig bevonden aan verheerlijking (?!) van geweld en van – de klassieke-aanklacht-met-zó’n-baard – haatzaaien https://theresasvisie.com/2019/07/16/acht-maanden-voorwaardelijke-gevangenisstraf-voor-islamcriticus-michael-sturzenberger/.

Om die laatste afgetrapte beschuldiging dan maar even te laten voor wat hij is – Stürzenberger is bepaald niet de enige Realist, die dit om de haverklap in de schoenen geschoven krijgt – Wát te denken van die éérste?

Wie de aard van het ‘strafbare feit’ voldoende tot zich laat doordringen: verspreiding van de video (door hem te linken), waarop de twee jonge, Scandinavische vrouwen worden onthoofd, die in februari van dit jaar, in Marokko, in handen vielen van islamitische fanatici – tevens de makers van de video – begrijpt onmiddellijk, dat hier van “verheerlijking van geweld” geen sprake is; geen sprake kán zijn. Het kleinste kind begrijpt dat. Ergo zou je denken: Verkeerd geformuleerde aanklacht; ergo: Sepot van de aanklacht. Maar niets daarvan. Zoals Stürzenberger het zelf al formuleerde: “De rechter en de Officier van Justitie speelden volkomen onder één hoedje.”

Een vooringenomen rechter dus. Tegen alle regels van de rechtspraak in, maar helaas op dit moment in de Westerse wereld schering en inslag – op dit gebied althans.
En in het geval van Michael Stürzenberger: L’ histoire se repète: Twee jaar geleden bevond hij zich in exact dezelfde situatie https://ejbron.wordpress.com/2017/08/19/urgent-zes-maanden-gevangenisstraf-voor-pi-news-auteur-michael-sturzenberger/. Oók aangeklaagd èn veroordeeld wegens vergelijkbare “strafbare feiten”. Overigens in Hoger Beroep even ondubbelzinnig vrijgesproken, dus logisch, dat hij al heeft aangekondigd, onmiddellijk wéér Beroep aan te tekenen: Geen zinnig mens, bij wie dat níet meteen zou opkomen. Temeer, daar het bij zaken als deze eenvoudigweg bittere noorzaak is: Hier staat niets minder op het spel dan de Vrijheid van Meningsuiting, die tot het bittere einde verdedigd dient te worden, zeker als er overduidelijk zoiets in het spel is als pure rechtsbuiging!

Saillant detail bij deze ‘terugkerende geschiedenis’ is echter wel, dat tevens de rechter in beide gevallen een vróuw geweest is. Beiden vooringenomen, beiden krampachtig wegkijkend van de realiteit, beiden emotioneel uit de bocht vliegend: De tweede door honorering van een belachelijke, aan alle kanten rammelende aanklacht, de eerste, behalve door een soortgelijke werkwijze, door destijds onbeheerst uit te vallen naar het Stürzenberger-gezinde publiek op de tribune (“De activiteiten van Stürzenberger zijn wel zó fout … maar dat zien jullie niet, omdat zulke zaken jullie niet interesseren!”) Geen van beiden helaas een afdoende bevestiging van de emancipatoire stelling, dat een hoogopgeleide, op de functie van magistraat voorbereide vrouw evenzeer in staat is, op de nuchtere feiten af te gaan als een man in dito omstandigheden. En geloof mij, lezer: Juist omdát ikzelf vrouw ben, betreur ik dit oprecht.

Telkens weer kom je dit tegen: Dat uitgerekend vróuwen zo gevoelig blijken voor de idealen van de neo-liberale, ‘maakbare’ samenleving, waar iedereen maar naar believen kan binnenvallen zonder iets te duchten te hebben van welke kritiek dan ook, dat ze er alle middelen voor over hebben – van wegkijken tot rechtsbuigen – om hun ‘ideaal’ maar vooral te realiseren. Maar het is duidelijk, dat daarvoor de Realiteit geweld moet worden aangedaan, waarbij het er vooral aankomt,de prominente klókkenluiders in dienst van die Realiteit het zwijgen op te leggen. Dat is, wat momenteel hier gaande is en niets anders!

Dit soort vrouwen, hoogopgeleid en op hoge sleutelposities, ontwikkelen zich helaas maar al te vaak tot de “moderne heksen”, wier streven het steeds weer blijkt, de utopie te laten prevaleren boven de realiteit. En aangezien zij, in tegenstelling tot hun voorgangsters uit het verleden, De Tijdgeest méé hebben, is het thans hún beurt om hun eigen ‘heksenjachten’ te organiseren op wie hen hierbij maar in de weg staat. Hoog tijd om ze te ontmaskeren, voor hun fatale invloed niet meer te keren valt!

Blijf vooral overeind, Michael: Laten dergelijke irrationele feeksen JOU niet klein krijgen … want dan is het einde zoek!

Door: Theresa Geissler.

Acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor Islamcriticus Michael Stürzenberger

Door: David Berger.

De bekende journalist en Islamcriticus Michael Stürzenberger is vandaag door een rechtbank in München veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf voorwaardelijk. Stürzenberger had de video van de onthoofding van de in Marokko vermoorde Scandinavische vrouwen gelinkt en zou aldus geweld hebben verheerlijkt. Ook de beschuldiging van volksophitsing werd in verband met zijn Islamkritiek weer eens van stal gehaald.

Over het vonnis schrijft Michael Stürzenberger: “Er zijn van die dagen, waarop men het geloof in de gerechtigheid, voor zover nog voorhanden, totaal kan verliezen. Vandaag is er zo één. De (vrouwelijke – vert.) rechter speelde zowat onder één hoedje met de officier van Justitie en negeerde alle ingebrachte argumenten.

Die acht maanden voorwaardelijk, die drie jaar gaan duren, zouden voor mij neerkomen op een beroepsverbod, wat waarschijnlijk ook de bedoeling is.. Men wordt weer eens bekropen door het onbestemde gevoel, dat hier een feitelijk argumenterende, duidelijke Islamcriticus monddood moet worden gemaakt.

Bij de huidige totale zaak werden vier aanklachten behandeld: Ten eerste het linken van de onthoofdingsvideo in het kader van de berichtgeving over de twee Scandinavische vrouwen, die tijdens hun backpackers-vakantie afgelopen December in Marokko in de meest letterliijke zin van het woord hun hoofd verloren. Geweldsvoorstelling.

WORDT HIER MET TWEE MATEN GEMETEN?

Dat BILD de video van de dader van Christchurch in de Moskee niet alleen linkte, maar zelfs heeft ingebed en dit ook uitvoerig heeft becommentarieerd – doet er niet toe. Misschien is er sprake van twee klassen daders en slachtoffers. Eigenlijk zou men de hoofdredacteur van BILD, Julian Reichelt nu ook moeten aanklagen wegens het tentoonspreiden van geweld en afwachten, wat er gebeurt.

De foto van de klokkenluidende predikante Simone Hahn op de “plaats van de misdaad” voor haar kerk werd aangemerkt als inbreuk op de wet voor het kunst-auteursrecht. Ze was in de rechtbank aanwezig als getuige, samen met haar advocaat en speelde de in shock verkerende zielenpoot, die na de “haat”- e-mails, die ze vanwege het PI-bericht had gekregen, zich een week ziek had moeten melden. Ze zou er zelfs nog steeds “psychisch” onder lijden en keek voortdurend dweperig op naar haar advocaat, ene meneer von Schirach.

BELEDIGING VAN DE ANTI-PEGIDA-PREDIKANTE

De prijs voor haar “engagement” en haar “burgermoed” tegen de “smaad- en haattoespraken” van de “rechts-extremisten voor haar kerkdeur”kon ze echter in juni trots in ontvangst nemen en zich uitlaten over “beledigingen”, “smadelijkheden” en een “agressief, respectloos klimaat” bij Pegida-manifestaties, wat haar “geshockeerd had” https://www.sonntagsblatt.de/artikel/menschen/nuernberger-pfarrerin-mit-gebeten-und-glockenlaeuten-gegen-pegida. Zes maanden na het eerste klokgelui had ze haar protestkabaal tegen Pegida nog opgevoerd tot de penenetrante duur van 20 minuten. Mijn beoordeling van haar gedrag in het kader van mijn berichtgeving ervoer ze als “belediging”, wat dan ook een op een door de rechter werd doorverwezen.

Wat zich vandaag van 9 uur tot 14.30 uur in de Münchense rechtbank afspeelde, was een echte smeerlappen-komedie. Als toefje slagroom werden er ook nog telkens twee gevallen van meerdere uren durende manifestaties uit de jaren 2015 en 2016 in München naar voren gehaald, afzonderlijk zonder verband beoordeeld en gerangschikt onder “volksophitsing”. Vanzelfsprekend gaan wij tegen dit vonnis, dat volgens mijn vaste overtuiging al op de morgen voor het begin van het proces vaststond, in beroep.” Tot zover Stürzenberger over het vonnis van vandaag.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/acht-monate-haft-auf-bewaehrung-fuer-islamkritiker-michael-stuerzenberger/

Kerken in Beieren dreigen met ontzetting uit het ambt bij “rechts-populistische uitlatingen”

Door: David Berger.

Gekozen kerkelijke autoriteiten of kerkelijke parlementariërs, die zich “rechts-populistisch” uitlaten, worden bedreigd met consequenties tot aan het verlies van de functie toe. Dat de kerken door hun strijd tegen “kerkelijk rechts-populisme” in werkelijkheid het rechts- en links-extremistische moeras stimuleren, schijnt ze niet te interesseren.

Met de gebruikelijke tentoongespreide bezorgdheid bericht de Bayerische Rundfunk https://www.br.de/nachrichten/bayern/kirchen-stellen-sich-gegen-rechtspopulisten-in-eigenen-reihen,RWI4Av7 vandaag over een versterkt binnendringen van “rechts-populistische tendenzen”, ook in de kerken. Het bewijs voor de stelling:

“Regelmatig krijgt Martin Becher van de ‘Projektstelle gegen Rechtsextremismus’ in Beieren https://www.br.de/nachrichten/bayern/zehn-jahre-projektstelle-in-bad-alexandersbad,6ctkad1j74uked9n6rwkgctk74w38 aanvragen van kerkleden en kerk-medewerkers over rechts-populistische tendenzen: “Dat is de discussie betreffende homosexualiteit, dus homofobie, dat is het onder werp gender en gelijkberechtiging, en dat is het onderwerp Islam.”

IS DE INZET VOOR DE GRONDWET RECHTS-POPULISTISCH?

Maar ook bij het door verstokte katholieken buitengewoon gehate “Forum van Duitse Katholieken”, dat een tegenwicht vormt voor het meer en meer de linkse afgrond in glijdende “Centrale Comité (!) van Duitse Katholieken https://philosophia-perennis.com/2019/04/27/afd-bashing-praesident-des-zentralkomitees-der-deutschen-katholiken-missbraucht-sein-amt/” ziet men een “rechts-populistisch tong-geklak” aan het werk. Bij een congres in Beieren zijn namelijk regeringsvertegenwoordigers bekritiseerd vanwege het veranderen van “het grondwettelijk vastgelegde woord “Duitse Volk” in “bevolking”. Borg staan voor de grondwet gaat natuurlijk helemaal niet!

Die mag men niet alleen tegemoet treden met uitsluiting, maar ook ter discussie stellen. Dat klinkt tenminste nog eens goed. Zo heel erg schijnt men echter ook weer niet te geloven in de macht van de discussie. Want helemaal aan het einde van het artikel valt vervolgens te lezen:

“Gekozen kerkelijke autoriteiten of kerkelijke parlementariërs, die zich rechts-populistisch uitlaten, worden bedreigd door consequenties. Ze kunnen hun functie verliezen. Dat geldt ook voor employées en predikanten. Tot nu toe is er hoe dan ook nog geen geval bekend, waarbij dit ook gebeurd is.”

TOTAAL GEDESORIËNTEERD: DE ZOGENAAMDE STRIJD VAN DE KERKEN TEGEN RECHTS

Of dit de bereidheid verhoogt om mee te werken aan een dergelijke dialoog, is meer dan twijfelachtig. Op geen enkele manier twijfelachtig blijft in elk geval het probleem, dat momenteel m. b. t. de actuele “strijd tegen Rechts” steeds duidelijker wordt:

De begrippen “rechts-populistisch”, “rechts-radicaal” en extreem-rechts” werden de laatste jaren – in verband met de dtrijd tegen rechts – zo vaak door elkaar gehaald en mibruikt, dat ze compleet wazig geworden zijn. Planmatig en gestimuleerd met miljoenen aan belastinggeld werden in dit verband door Heiko Maas en de zijnen de grenzen tussen (liberaal-)conservatieven en extreem-rechtsen uitgewist. Precies deze fout begaan nu ook de kerken in Beieren met hun mega-offensieven tegen “rechts-populisme”, dat zogenaamd haaks zou staan op het christelijke mensbeeld.

Zoals de medische stand, die decennialang bij elke kleine verkoudheid sterke anti-biotica voorschreef, tot er zich ressistenten ontwikkelden en de medicamenten niet langer hielpen, schieten nu de kerken met kanonskogels op mussen, terwijl de extreem-rechtse wolven en linkse slangen in hun vuistje lachen.

WIE DE STRIJD FOCUST OP “RECHTS-POPULISTEN”, DOET DE ECHTE RECHTS-EXTREMISTEN EEN ENORM PLEZIER

Een situatie, waarvan rechts-extremisten en neo-nazi’s gebruik maakten om zich te verbergen achter de om rechtsstaat en democratie bezorgde burgers, resp. om het verzet tegen het gevaarlijke afglijden naar links van onze republiek te ondermijnen.

En dat tevens in katholieke en protestantse kring, binnen welke zich metterdaad rechts-extremisten bevinden, die onder de dekmantel van het katholicisme, resp. het nationalistische protestantisme, en regelmatig in de kringen rondom de door de BVD als rechts-extremistisch gekwalificeerde “Identitaire Beweging” ageren. En wier denken en spreken metterdaad haaks staat op het christelijke mensbeeld.

De strijd tegen dergelijke kringen is natuurlijk wezenlijk omvangrijker en vraagt meer moed dan met de gebruikelijke straatjes-om tegen rechts mee te hobbelen. Reeds éénmaal, bij destrijd tegen het criminele, antisemitische en extreem-rechtse haatblog kreuz.net, hebben de kerken – zoals Kardinaal Lehmann pijnlijk geroerd moest erkennen – comleet gefaald https://www.sueddeutsche.de/kultur/kreuz-net-offline-kardinal-lehmann-bedankt-sich-bei-schwulen-1.1545687. De volgende blunder schijnt thans te zijn voorgeprogrammeerd.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/07/16/kirchen-in-bayern-drohen-mit-amtsentzug-bei-rechtspopulistischen-aeusserungen/

Syrische leerling slaat lerares bruut in elkaar – kaakfractuur en shock

Door: David Berger.

De zaak zorgt momenteel in Zwitserland voor grote ontzetting: Twee weken geleden had een 14-jarige Syriër zijn lerares dermate bruut in elkaar geslagen, dat ze een kaakfractuur opliep. En daarbij komt nog: Onderzoekingen van “Weltwoche” https://www.blick.ch/news/schweiz/mittelland/neue-details-zum-syrischen-schueler-14-von-moeriken-ag-der-seine-lehrerin-verpruegelte-vor-kieferbruch-eklat-kam-er-mit-dolch-in-die-schule-id15416396.html brachten nu andere verschrikkelijke details aan het licht.

Zoals Alex Baur, journalist van “Weltwoche” ontdekte, is descholier uit Möriken-Wildegg niet, zoals aanvankelijk werd gemeld, 13, maar reeds 14 jaar oud. Het strategisch werken met bewust vervalste opgaven van leeftijd schijnt in dit gebied steeds meer om zich heen te grijpen. De jongeman leeft met zijn kinderrijke familie reeds sinds zes jaar in een modern huis in Zwitserland en de familie geniet hulp van de Sociale Dienst.

HIJ DWONG MEDE-LEERLINGEN MET EEN DOLK, ZICH ZEDIGER TE KLEDEN

Bovendien heeft de scholier de lerares niet slechts één, maar meteen talloze slagen verkocht, die vervolgens leidden tot een kaakfractuur, en, toen ze probeerde te vluchten, met zijn voeten naar haar getrapt. Pas toen een andere leraar zijn collega te hulp schoot, liet de syrische leerling haar met rust. Aanleiding voor de amok was de eis van de lerares, dat hij zijn rugzak voor haar zou openmaken, aangezien ze wilde controleren of hij weer eens uitgerust met een mes de school binnengekomen was. Dit bracht de jonge Syriër tot razernij.

Hoewel hij aanvankelijk doorging voor vriendelijk en intelligent, was er sprake van duidelijke moeilijkheden met de integratie. Intussen spreekt hij alleen nog maar over de Koran, heeft vrouwelijke mede-leerlingen “in naam van Allah” en uitgerust met een dolk, bevolen, zich zediger te kleden https://sezession.de/25076/kopftuchmadchen.

VADER: ZOON WERD DWARSGEZETEN VANWEGE ZIJN RELIGIE

De scholier werd weliswaar aangehouden en zat twee dagen in verzekerde bewaring. Zijn vader verontschuldigde zijn gedrag er echter mee, dat zijn zoon vanwege zijn religie en herkomst wordt dwarsgezeten. De autoriteiten zijn radeloos over wat er verder met de jongen moet gebeuren.

De lerares is zelf moeder van twee volwassen zoons,staat vlak voor haar pensionering en is nog steeds in shock. Haar feestelijke afscheid zou ze naar zeggen hebben afgezegd vanwege de “aanblik”.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/07/15/syrischer-schueler-lehrerin/

Bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie

Door: altmod*)

De “bestorming van de Bastille” op 14 juli 1789 wordt geïnterpreteerd als symbolische inleiding en symbolisch geboorte-uur van de Franse Revolutie. Van een echte bestorming is evenwel geen sprake geweest, aangezien haar commandant direct aan het bevel tot overgave voldeed. Er zaten nog maar zeven gevangenen in deze gevangenis, bewaakt door de commandant, die 80 oorlogsveteranen en 32 soldaten onder zich had.

Niettemin ontstond hieruit een historische mythe, evenals uit het hele gebeuren van de Franse Revolutie een mythe ontstond van alle progressivisten, socialisten, enkele “Liberalen”, de zogenaamde realisten en alle ideologische verbeteraars van de mensheid.

Zeer zeker zal Emmanuel Macron de dag vieren en zichzelf zien als actuele erfgenaam en uitvoerder in de Franse traditie. Niet weinig linkse en zich eveneens als erfgenamen van de Franse Revolutie beschouwende politici in dit land, alsmede de Europese “intelligentsia” zullen met hem op de trom slaan.

Wat valt er daar dan eigenlijk te vieren, luidt mijn “défaitistische” vraag. Op welke “verworvenheden” baseren de politici en intellectuelen, die ons de Franse Revolutie van A tot Z in lichtende kleuren voorspiegelen, zich op? Op de constitutionele Nationale Vergadering, die de feodale rechten en privileges van Adel en Geestelijkheid afschafte en de “algemene mensenrechten” heeft geproclameerd – en vervolgens de weg plaveide voor de despotische minderheid?

Kloostergemeenschappen b. v. werden tegen hun wil opgeheven, priesters gedwongen tot eedaflegging op de burgerlijke constitutie en gedegradeerd tot staatsdienaren. De historisch gegroeide regio’s van Frankrijk werden teniet gedaan door een schematische verdeling in departementen.

En: Wie niet met de “Verworvenheden van de Revolutie” sympathiseerde, werd niet alleen in Parijs afgeslacht. Men denke aan de septembermoorden van 1792. Toen kwam de bevolking in de Vendée en in Bretagne in opstand tegen de Revolutionaire regering. Franse burgers, die hun pas gedeclareerde mensenrecht op vrije uitoefening van religie bedreigd zagen. In de jaren durende burgeroorlog werden hele landstreken uitgemoord door de legers van de Revolutionaire regering. In het hele land heersten het terreurregime en de guillotine. Er zijn gevallen bekend, waarbij weerspannige dorpsgemeenschappen in boten werden gezet en op zee verdronken, daar men de guillotine te langzaam vond werken. Alleen al in Bretagne (opstand van de Vendée) slachtten de revolutionairen tussen 1793 en 1800 oneindig veel méér mensen af dan de Inquisitie sinds het begin van de 13de Eeuw.
Dit zij opgemerkt, aangezien de verlichters graag de “misdrijven” van de kerk in de mond nemen.

Alles in naam van de Verlichting en de Ratio.

Met Descartes begon het “Tijdperk van de Ratio”. De opvolgers van Descartes brachten zijn conclusies evenwel naar een nieuw hoogtepunt, namelijk, dat alles, wat niet verstandig is, automatisch onverstandig zou moeten zijn. Met name de ënyclopedisten”, Voltaire, Rousseau en wat dies meer zij. En ook denkers van elders en in Duitsland deden daaraan mee.

“Dronken van het idee, dat nu het verstand de nieuwe heerseres over de wereld is, staan de nieuwe docenten van de Ratio echter op het punt, De Wereld tot in detail te moeten verklaren. Ze noemen zichzelf “verlichters” , om licht in de duisternis te brengen. De Verlichting wordt tegenwoordig op school en in de media vereerd als het keerpunt in de geschiedenis. Dat wordt reeds hierdoor duidelijk, dat de EU deze waarden brengt als zijnde van hen afkomstig. Hier wordt gebazeld over “Verlichting” en “Mensenrechten” die uiteindelijk zouden zijn voortgekomen uit de glorierijke Franse Revolutie. …
“mensenrechten”, die evenwel totaal niet hebben gegolden, als men niet dezelfde mening aanhing als de Rationelen – de Royalisten van Bretagne, de clericalen onder de Guillotine, de Partisanen in Spanje en überhaupt alle mensen, die de zegeningen van de Ratio niet verwelkomden, werden gedeeltelijk gruwelijk vervolgd en gedood.”

Schrijft Marco Gallina http://www.marcogallina.de/traktate/die-welt-der-vernunft-und-der-geschichte/

De Franse Revolutie had als parool “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap”.
“Deze principes stonden tenslotte zo hoog in het vaandel, dat de Revolutionairen er handig onderuit konden komen en de afschuwelijkste misdrijven konden bedrijven”.

Laten wij niet vergeten: de culturele Revolutie onder Mao Zedong moest China van zijn historische en culturele wortels “bevrijden”. De blauwdruk daarvoor leverde Frankrijk met zijn “glorierijke” revolutie: De oude politieke en in het land gebruikelijke orde werd neergeslagen en ook de christelijke kalender en de zondag werden afgeschaft en vervangen door een nieuwe tijdrekening.

Laten we ook niet vergeten,dat de algemene dienstplicht (Levée en Masse), die nu de staat de mogelijkheid verschafte, om zijn verworvenheden met militair geweld de buurlanden binnen te loodsen, tot de “verworvenheden” van de Franse Revolutie behoort.

Laten wij de universeel geschoolde en conservatieve denker Erik von Kuehnelt-Leddhin (“Sade, Robespierre en de gevolgen”) aan het woord laten:

“Sinds de Franse Revolutie leven wij in het tijdperk van de “G” – van de guillotine, halgen, gevangenissen, Gestapo-ondervragingen, geestes-ziekenhuizen, gaskamers, nek(Vert.: Genick)schoten en goelags.

Metterdaad schepte Goebbels er over op, dat de “omwenteling” de Duitse tegenhanger van de Franse Revolutie vormde, en Hitler liet zich op een vergelijkbare manier uit. … Het is ook duidelijk, dat, zoals Harold Laski ons heeft onderwezen, het socialisme de logische (zij het niet on-ontwijkbare) eindconclusie van de democratie is.

Geen Marx en Engels zonder de mannen van 1793 en 1794. Lenin eerde de Jacobijnen, en de twee grootste slagschepen van de Sovjet-Unie werden in 1918 gedoopt met de namen Danton en Marat, en aan de Newa in Leningrad ligt een Robespierre-kade.

Puur intellectueel was de Franse Revolutie een allegaartje van niet-doordachte, maar fanatiek -gelóófde ongerijmdheden, maar ze toonde, zoals zoveel andere revoluties, het ware karakter van de grote meerderheid der Genus Humanum ondubbelzinnig aan. Aan deze catastrofe ziet men, hoezeer Georges Bernanos gelijk had, toen hij zei, dat de mensheid eigenlijk een slijmmassa, een brij, een substantie is, en dat, als de helden en de heiligen, de heiligen en de helden er niet zouden zijn, menhet woord “mens” nauwelijks in de mond zou mogen nemen. Maar misschien heeft Alexander Hamilton zich nauwkeuriger uitgedrukt, toen hij tegen Washington zei: “The people, Sir, your people is a great beast!”

Tijdens de Franse Revolutie heeft het uitschot van Frankrijk in een roes van bloeddorstigheid de slechte deur en poort geopend. Marat, de grote “Volksvriend” zorgde niet alleen voor 100.000 executies, maar ook (vooruitlopend op de wandaden van zwarte terroristen) afgesneden neuzen, oren, gespleten tongen en brandstapels. Charlotte Corday maakte een einde aan de aardse loopbaan van dit basis-democratische monster, maar wij produceerden totaal andere jongedames. Denk bv. aan Ulrike Meinhof, die voor de rechtbank Auschwitz enthousiast verdedigde, volgens haar woorden stiervan daar alleen maar “kapitalistische geldjoden”. Links is nu eenmaal grenzeloos bloeddorstig. …

Op 14 juli zal in Frankrijk en overal oppervlakkig de betrekking op de motivering van de “mensenrechten” worden gevierd.

Wat schreef Marco Gallina? “Mensenrechten”, die er echter totaal niet toe deden, wanneer men er niet dezelfde mening op nahield als de Ratio-gelovigen…”?

Alweer zijn we zover, – zonder revolutie – dat mensenrechten er niets toe (mogen) doen, als men niet dezelfde mening aanhangt, als dezelfbenoemde erfgenamen van de Verlichting en van het”geloof in de Ratio”. Dat in het zogenaamd meest vrije en democratische Duitsland uit de geschiedenis. En ze zullen enthousiast mee-feesten, de plaatselijke bewaarders en verdedigers van “Verlichting en mensenrechten”.

Ik zeg het maar eens grof: Sch..t er eindelijk eens op!

In oktober 1986 heeft een Franse afgezant in het Europa-parlement, Bernard Antony, een lange en indrukwekkende toespraak gehouden, waarin hij zijn collega’s waarschuwde, anno ’89 vooral niet de Franse Revolutie te vieren, die zich niet alleen schuldig had gemaakt aan infernalistische gruwelijkheden, maar ook volledig schulig zou zijn aan de Russische en Duitse Revoluties van 1917 en 1933. Zij is de basiswortel van alle kwaad in ons tijdperk. (Naar Kuehnelt-Leddhin)

(Bron: Erik Kuehnelt-Leddhin “Konservative Weltsicht als Chance – Entlarvung von Mythen und Klischees”- MM-Verlag, Aachen 2010, ( http://altmod.de/#google_bookmarks

*****

*) “altmod” is gespecialiseerd arts en zowel blogger ( http://altmod.de/) als columnist bij sonservo.

Door: “altmod”.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/07/13/sturm-auf-die-bastille-und-die-franzoesische-revolution/

Moeder Theresa der Zeeën

Door: DR. PHIL. MEHRENS

De linkse activiste Carola Rackete gooit met modder naar de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini. Desondanks wordt ze vanwege inzet bij de redding van schipbreukelingen in de Middellandse Zee aanbeden als een nieuwe Moeder Theresa. Niettemin blijven er twijfels, of barmhartigheid de drijfveer van haar handelen is.

In de theologie bestaat het begrip van de ‘goedkope genade’. Bedoeld wordt een geloofshouding, die voor zichzelf gebruik maakt van de dood-voor-onze-zonden van Christus, zonder dat de ontvanger van de hierdoor verkregen genade zich verplicht ziet, op grond van wat Jezus heeft bewerkstelligd, een beter mens te worden. In een seculier tijdperk als het onze met zijn op autonomie gestoelde moraal kan weliswaar nog bijna niemand iets beginnen met het begrip genade, maar van het beschreven fenomeen is hoe dan ook sprake. Men kan het misschien beter ‘goedkope ethiek’ noemen

Wat de goedkope ethiek zo attractief en praktisch maakt, is haar belangrijkste karakteristiek: Men kan zichzelf opwerpen als haar aanhanger, of zelfs als haar vaandeldragende voorvechter en daarboor openlijk bijval oogsten, zonder het bewijs te moeten leveren, dat men in zijn privé-domein ethisch correct volgens de richtlijnen van de (bij voorbeeld op demonstratie-optochten) openlijk aan het adres van de politiek-gerichte eisen voldoet.

Ik kan een mooie poster schilderen met het opschrift “Hulp aan drenkelingen is geen misdrijf”, daarmee door een Duitse binnenstad lopen en desondanks, wanneer mij wordt gevraagd, een Afrikaanse migrant een half jaar bij mij te laten wonen, weigeren. Politiek moeten immers alstublieft-dankuwelbeleefd hullie daar aan de top bedrijven en niet ik!

Toen afgelopen juni een undercover-speurder van de zogeheten rechtse scene zich, afdoende vermomd door een afgewassen t-shirt met “peace”-embleem, onder de deelnemers aan een “Fridays for Future”- demo mengde en zijn mede-demonstranten er op aansprak, dat er grondstoffen in hun mega-coole mobiele telefoons zijn verwerkt, wier afvalstoffen in ecologisch niet geheel en al onbedenkelijke slikbezinksels belanden, oogstte hij het te verwachten onbegrip.Daarnaast verspreiden zich deze bezinksels, als het even scheef zit, als een lawine van gifbezinksel over hele landstreken, worden mensen en huizen er onder bedolven en maken de omgeving voor jaren onbewoonbaar. Wj herinneren ons: Een dergelijke ecologische catastrofe vond in januari van dit jaar plaats in Brazilië.

Zou dat niet genoeg reden zijn, om weer over testappen op het feestnet? Het moet ook al voorgekomen zijn, dat minderjarige demonstranten na gedane arbeid zich bij McDonald’s dikke burgers met vette vleessubstanties in dezelfde keelholtes proppen, als waaruit enige minuten eerder nog “klimaatbeschermings”leuzen in een doorwoelde of nog te doorwoelen wereld werden uitgekrakeeld. Daarnaast weet toch intussen iedereen, hoeveel energie er moet worden verbruikt voor de verwerking van één enkel vat rundvlees.

Er was van de kant der klimaat-activisten ook geen sprake van een landelijke storm van protest bij het omstellen van analogen op digitale TV-toestellen, hoewel daarmee ettelijke tonnen elektronisch afval werden geproduceerd, en dat volledig onnodig, want de tot schroot te verwerken apparatuur was n de regel nog volkomen bruikbaar.

Het aantal milieubeschermers, die overtuigde kouddouchers zijn en eind oktober hun ijskast uitschakelen, hem leegruimen en de bederfelijke waar tot tot eind maart voor het huis opslaan, is hoe dan ook schrikbarend klein.Ook klimaat-activisten zitten blijkbaar graag voor het HD-televisietoestel,terwijl in de tot 20 graden opgewarmde keuken de ijskast snort, teneinde de biogroenten wederom te bevriezen beneden de 7 graden.

Vorige week Zaterdag ( 6 juli) werd in de binnensteden van Duitsland de volgende trap van de “goedkope ethiek gelanceerd: Op de demo’s betuigden activisten sympathie voor een zekere Carola Rackete, van wie men graag zou willen weten, waar en onder welke omstandigheden ze haar kapiteinspatent heeft verworven, met het oog op haar behoorlijk eigenzinnige opvatting van het zeerecht.

De dame gaat door voor de nieuwe Moeder Theresa, als symbolische figuur van een nieuwe in het leven geroepen zee-esoteriologie. Anderen zien in haar het symbool van de illegale massa-immigratie.

Laten wij niet vergeten: Wij leven in een verdeelde samenleving (vroeger werd dat democratie genoemd). In ieder geval kan worden vastgesteld, dat de ethiek van de kapiteinse weliswaar toertochten over de Middellandse Zee met zich meebrengt, die gegarandeerd niet saai worden en voor haar, die zich door de links-orthodoxe media in het zonnetje laat zetten als moderne Christophorus Columbus (geen Columbus, die Amerika ontdekt, maar de oever van een nieuw, beter mens-zijn), dat deze ethiek in principe echter niet verder gaat dan van zee naar de dichtstbijzijnde kust. Een paar zeemijlen na de mediagenieke redding doet de reddingsbrigade de verantwoording voor de mensen over aan de kust van een staat, wiens bevolking voor het merendeel niet bereid is om deze verantwoording op zich te nemen. Daarmee heeft ze een probleem op korte termijn opgelost, maar op lange termijn een probleem laten ontbranden. Hier moeten structuren worden gevonden, die de weg vrijmaken voor oplossingen met wederzijds goedvinden en de gerechtvaardigde veiligheidsbelangen van de beoogde immigratielanden beter tot hun recht laten komen dan tot dusverre.

Waar de meeste activisten graag aan voorbij zien: Lankmoedigheid is geen taak van de staat, maar van Charitatieve instellingen. Achter deze competentieverdeling zit de overtuiging, dat men barmhartigheid niet kan opleggen: Ze moet het gevolg zijn van een vrijwillige impuls.

Laten wij, om dat te exemplificeren, nog eens even de Bijbel er op naslaan: Aldaar wordt ons, als voorbeeld van naastenliefde, de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan verteld: Een man vindt aan de kant van de weg een gewonde. Had hij gehandeld als Carola Rackete, dan had hij de man in de dichtstbijzijnde plaats tegen de zin van de plaatselijke bewoners achtergelaten op het marktplein. De Samaritaan echter werd er om geroemd, dat hij de man niet alleen waar nodig verzorgde, maar tevens de verantwoording voor zijn algehele genezing op zich nam. Hij behandelde hem medisch en bracht hem in aansluitingnaar een herberg. Hij betaalde de waard voor de door hem gemaakte kosten en zei: “Zorg voor hem en als U te zijner behoeve meer nodig heeft, zal ik het betalen (Lucas 10,35).

Het humanitarisme van Rackete eindigt echter daar, waar ze haar, zoals ze zelf toegeeft, belastende vracht kan afladen. Op de staat aan wiens kust dit geschiedt, oefent ze morele druk uit. Ze wil de Europese staten hetopvoeden tot deugdstaten, waarin alle mensen denken zoals zij.

Haar privé-fittie met Salvini dient overeenkomstige propaganda-doeleinden. Wij kennen dat uit de geschiedenis: Ook de Jacobijnen wilden de Fransen opvoeden tot deugdzaamheid en deze deugdzaamheid doordrammen door middel van staatsgeweld. Wie niet dacht zoals zij, dacht fout en moest onder de guillotine.

Carole Rackete is bezield van dezelfde Jacobijnse ijver. Ze is geen Columbus en al helemaal geen Moeder Theresa van de Middellandse Zee, maar een Calamity Jane van het Internet, die in plaats vanuit colts vanuit bankrekenngen bij sociale netwerken vuurt, teneinde haar tegenstanders neer te halen.

Moeder Theresa werd op hoge leeftijd na een levenslange, zelfopofferingsvolle dienst aan de allerarmsten beroemd, wildwestheldin Calamity Jane door een paar vanuit de heupen geschoten kogels. Moeder Theresa vertegenwoordigde een ethiek, die het hele leven kost, Rackete komt er voor haar ethiek met een paar dagen autoriteitenstress vanaf. Buitengewoon goedkoop.

Door: DR. PHIL. MEHRENS.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/07/12/mutter-theresa-der-meere/

Curio: De Groenen willen de Duitsers hun eigen cultuur en geschiedenis niet toestaan

Door: Dr. Gottfried Curio

De Groenen dragen, ontoepasselijk genoeg, het etiket, een jonge en onaangepaste milieu- en klimaatpartij te zijn. In feite verbergt zich achter de vermeende groene “vooruitstrevendheid” dikwijls alleen maar verloochening van de identiteit en vergeetachtigheid op het gebied van geschiedenis. Zo was er vanuit groene gelederen metterdaad sprake van eisen om van lieverlee verkregen gebruiken op te geven: Bijvoorbeeld een verbod op het Paasvuur – wegens overlast door fijnstof! Of het afgelasten van de kerstboom uit het winterse stadsbeeld – waarbij het zou gaan om een “on-eigentijds ritueel”. Of het omdopen van de Sint Maarten- lampionnen-optocht in “lichtjesfeest”- moeten de kinderen soms hun jonge leven beginnen met uitsluiting en discriminering van hun islamitische mede-leerlingen? Het is bij de Groenen een steeds weer terugkerend patroon: De Duitsers wordt de eigen cultuur en -geschiedenis niet vergund, in plaats daarvan dienen minderheden op overdreven manier worden ontzien – zoals bijvoorbeeld: aparte bezoektijden voor transseksuelen in zwembaden. Dat heb je alleen met de Groenen!

Door: Dr. Gottfried Curio.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2019/07/12/curio-die-gruenen/