Donald Trump: De dapperste der anarchisten

Door: David Berger.

Eeygisteren werd Joe Biden beëdigd als nieuwe president van Amerika en is hij in functie getreden. Zonder dat Donald Trump erbij aanwezig was. Aldus bleef deze tot op de laatste minuut van zijn ambtstermijn trouw aan het basisprincipe, dat zijn gehele politieke handelen kenmerkte: Die van de radicale eerlijkheid, aan welke iedere vorm van hypocrisie, die momenteel de wereldpolitiek kenmerkt, geheel ontbreekt.

Hij was de ongekunstelde boer, die een hele klasse van intellectuelen, politici en diplomaten, die elkaar over en weer complimenteerden met hun uitgelezen parfumgeur, eerst eens duidelijk moest maken, hoe ver ze wel tot hun nek in de gierput staan.

Onze vondst van de week komt van Jens A. Sprenger https://www.facebook.com/profile.php?id=100004873624306, die de kunst verstaat om het misschien wel belangrijkste aspect van het presidentschap van Donald Trump uiterst kort samen te vatten:

“Weg is hij. Een Amerikaans presidentschap, dat in wezen niet ten einde is, is beëindigd. Hier faalt een man, die niet bereid was, zich aan de regels te houden. En dat was verfrissend, verstorend, vaak grappig. Ik mocht deze anarchist, die een helder, simpel doel voor ogen had en eenvoudige, duidelijke woorden vond om precies die mensen enthousiast te maken, die in zijn land in de regel gemangeld zijn door de geschiedenis.

Hij is geen oorlogen begonnen

Zijn zwakheden waren zijn grootste voortreffelijkheid. Zo ijdel, zo verliefd op zichzelf, zo onbeschaafd als hij vaak was; zo rechtlijnig was deze man. Dat is, waarom 70 miljoen Amerikanen van hem houden. Hij is geen oorlogen begonnen, heeft Arabieren en Joden een heel eind met elkaar verzoend (iets, waarin al zijn voorgangers hebben gefaald) en zelfs Kim tot zwijgen gebracht. Wat er nu komt, is wederom glad, welgevormd en tot in de wortels doordrenkt met leugenachtigheid.

Thans staat alles weer op zijn plaats. Geschiedenis is iiets heel speciaals. Zij leeft van collectieve herinneringen, verklaringen, mythes en vervormingen. Deze man zal verworden tot een geest, die, wanneer zijn opvolgers ook maar de geringste vernietigende kritiek ontlokken, de kracht heeft om niet alleen de VS uit de nesten te halen. Of dat ons nu bevalt, of niet.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/22/donald-trump-der-mutigste-der-anarchisten/

Gemaskerd bal en spookuur met Lady Gaga

BIZARRE INAUGURATIE VAN BIDEN

Door: Wolfgang Hübner.

Niemand buiten de meest intieme familiekring van de nieuwe president van de VS zal in ernst denken, dat hij vanwege zijn persoonlijkheid en politieke uitstraling zogenaamd of werkelijk door 81 miljoen Amerikanen is gekozen. En niemand (behalve misschien Mike Pence) zal serieus bestrijden, dat de 75 miljoen Amerikanen of meer, die onmiskenbaar hebben gekozen voor Donald Trump dat gedaan hebben vanwege Trump en niet vanwege zijn partij.

Derhalve viel het te verwachten, dat de inauguratie van Joseph Biden geen gebeurtenis zou worden, die massa’s zou aantrekken of enthousiast zou maken. Weliswaar waren er naast zijn familie nog een paar bekenden zoals de familie Obama, het echtpaar Clinton, meneer Pence en enkele anderen uit het belastingparadijs Delaware en Hollywood gekomen.

En ijverig werden er hoe dan ook ontelbare nationale vlaggen uitgestoken, zogezegd plaatsvervangers voor het ontbrekende, want niet- geïnteresseerd zijnde of zich bedrogen voelende volk. Aangezien de bezoekers zich, niet alleen vanwege het virusgevaar, achter maskers verborgen, voltrok de ceremonie samen met de beëdiging zich spookachtig, als nooit tevoren.

Dat valt niet te bekritiseren, omdat dit spookuur, terugblikkend op het ontstaan van de officieel verkondigde verkiezingsresultaten, buitengewoon passend genoemd kon worden. En dat ter ere van het spookfeest een popzangeres als “Lady Gaga” het Nationale Hymne ten gehore bracht, was in geen geval een waardeloos dieptepunt, maar kondigde reeds veelbelovend de richting aan van de beginnende ambtsperiode van een president, die in de benijdenswaardige gezondheidspositie verkeert, dat hij steeds minder vaak merkt, wie hem en de VS vanaf nu regeert.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/01/maskenball-und-geisterstunde-mit-lady-gaga/

Mevrouw Merkel, u kwelt niet alleen kinderen, maar het hele land!

Door: Michael van Laack.

De hashtag #merkelkweltkinderen breidt zich momenteel uit over Twitter. Daarnaast had onze geliefde kanselier er gisteren nog uitdrukkelijk op gewezen, dat ze met datgene, wat kinderen sinds het begin van de Coronarestricties dulden en waaronder ze lijden, ook maar niet het geringste te maken heeft. Er moeten thans nu eenmaal offers worden gebracht, omdat de lockdown, zoals alles wat de kanselier in de afgelopen negen jaar sinds de energie-omslag heeft beslist, zonder alternatief is.

Niets functioneert er! Het digitale onderwijs op school valt in 50% van de gevallen uit, omdat wij sinds jaren tijdens de digitale omslag hebben zitten slapen en niet beschikken over toereikende server-capaciteiten en snelle leidingen. In andere gevallen zijn leraren logistisch niet in staat, of onwillig, om de leerlingen op andere manieren onderwijsmateriaal te doen toekomen.

Dubbele belasting Home-Office en school

Met het besluit van gisteren en de verordening van Minister van Werkgelegenheid Heil om elke medewerker, waar mogelijk, in Home-Office te sturen, ontstaan er nieuwe conflictsituaties. Want slechts enkele huishoudens beschikken over toereikend MBit en/of twee PC’s, aan welke gelijktijdig storingsvrij online kan worden gewerkt. Dat zal leiden tot verdere interne familiaire conflicten, want de werkgever maakt dat niets uit. Hij wil resultaat zien. En de leraren, die digitaal onderwijs aanbieden accepteren evenmin uitvluchten.

Sociaal-zwakke kinderen worden in de steek gelaten

In veel huishoudens is er geen geld voor een laptop of PC. Daarenboven zijn veel ouders hooguit in staat om basisschoolkinderen te helpen, hun schoolwerk op te lossen. Daar, waar taalbarrières in het geding zijn, is dát niet eens mogelijk. Deze kinderen leven meestal in huishoudens, waar aan “het huiselijk geluk” zonder meer bijna altijd wel iets schort. Conflicten tussen de echtelieden worden op het kind overgedragen. of de alleenstaande ouders groeit alles boven het hoofd. Dat kunnen de kinderen niet eens meer compenseren door het spelen met vrienden, omdat ze immers met niemand meer mogen afspreken. Op één vriend na, als Mama of Papa dat toestaan en niet uit angst voor het virus ook dit laatste contact met de buitenwereld afkappen.

Agressie-potentieel bij jeugd neemt toe

Oudere kinderen verweren zich bij voor en bij na tegen de druk van de ouders. Vervolgens ontstaan er nieuwe conflicten en gevaarlijker situaties. Anderen – jongeren of kinderen – vervallen in depressies. Bij velen kroppen ook de frustraties zich op. Die zullen zich volledig ontladen, zodra de lockdown gedeeltelijk of volledig is opgeheven. Dan zullen we weer vele alarmerende krantenkoppen lezen.

Actueel neemt ook het aantal gemelde zelfverwondingen (Borderline) onder jongeren toe, evenals de aantallen zelfmoordpogingen en zelfmoorden. Allemaal, omdat een kanselier zich bewust omgeeft met adviseurs, die zeggen, wat zij wil horen. Allemaal, omdat een nagenoeg niet-functionerende lockdown steeds opnieuw wordt verlengd.


Kinderen van gescheiden ouders eveneens getroffen

Officieel mogen drie kinderen, die bij de moeder wonen, niet meer samen hun vader bezoeken of het weekeinde met hem doorbrengen, omdat ze niet in hetzelfde huishouden wonen. Velen doen het toch. En dat is maar goed ook. Hopelijk zijn er niet te veel kwaadwillige buren. Want het “meldwezen” in Duitsland is intussen weer net zo ontwikkeld als in de DDR.

Veel kinderen lijden er echter onder, dat dat ze alleen nog maar via de telefoon of de skype met hun vrienden kunnen communiceren. Dat vervangt het samenzijn, het samen dollen of met elkaar “avonturen” beleven niet bij jongere kinderen. Of het “knuffelen” bij jongeren. Relatieverstoringen kunnen en zullen daarvan het gevolg zijn.

Merkel kwelt kinderzielen

Men hoeft niet zelf ter plekke aanwezig te zijn om een mens te kwellen. Daarom is het verwijt volledig terecht. De kanselier riskeert zienderogen, dat onze samenleving – en vooral de zwaksten in haar – kinderen en oude mensen – in een emotionele crisis raken. En scholieren daarnaast in een vormingscrisis. Het laatste lijkt mij echter weer inhaalbaar te zijn, het eerste niet. Bijna een jaar met restricties zal op vele zielen van kinderen en jongeren krassen achterlaten, die steeds weer pijn doen of gaan ontsteken.

Het ergste echter: Veel burgers laat dat koud. Sowieso de meeste kinderlozen. Maar ook veel ouders. Dit toont aan, dat hun relatie tot hun eigen kinderen met de jaren bekoeld is. Wat daarmee ook kan samenhangen, is, dat de staat zijn soevereiniteit over de kinderbedjes verkregen heeft en velen maar al te graag de opvoedingsbemoeienissen aan hem hebben gedelegeerd. Niet meer het gezin, maar de samenleving voedt de kinderen op in een staat, waarin werkzaamheid boven alles voorrang heeft. Daardoor kunnen ook steeds minder ouders zich in hun kinderen verplaatsen en de vraag “Vertel eens, schat, hoe gaat het met je?”, verwordt tot een frase zoals het “Goedendag” in de richting van de buurman, die men zonder meer niet mag.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/20/frau-merkel-sie-quaelen-nicht-nur-kinder-sondern-das-ganze-land/

Oudejaarsrellen in Essen: Beschuldigden heten Saïd, Ibrahim, Younes en Muhammed

Door: Redactie JouWatch.

In de Oudejaarsnacht kwam het in het district Altenessen van het Noord-Noordrijns-Westfaalse metropool Essen tot omvangrijke rellen. Thans is het vermoeden, dat de beruchte “Event- and Partyscene” erachter zat, bevestigd, hoewel de MSM er wel voor uitkeken, in verband met deze berichtgeving het aspect “migrantengeweld” te verzwijgen. De AfD-fractie NRW deed hier het werk van de pers door middel van een interpellatie bij het door de CDU geleide ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen. Het antwoord toont eens te meer de mate en de gevolgen aan van de over de hele linie mislukte, voor het merendeel islamitische massa-immigratie.

Terwijl de burgers van dit land waren gedoemd, onder de Corona-knoet bedaard en gehoorzaam de jaarwisseling te laten verlopen, “begroette” en “groep mannen” in het noorden van Essen het Nieuwe Jaar aldus behoorlijk luidruchtig. Tijdens het “Welkomstvuur” voor 2021 maakte een groep van ca. 50 personen omstreeks 0.38u. amok op de Altenessener Markt. De daar aanwezige ambtenaren werden geconfronteerd met een indruk van de vernielingen: Brandende vuilnisemmers, een vernield bushokje – zelfs een nachtbus was door de “Party-people” belaagd, volgens ooggetuigen. Om te beginnen werd de bus met een op straat gegooide brandende vuilnisemmer tot stoppen gedwongen. Vervolgens zou hij zijn omsingeld en bekogeld met vuurbollen. De poging de deuren van de bus met geweld te openen, mislukte echter. Zodra de politie arriveerde, vluchtte een groot deel van de groep weg van de plaats van de misdaad. De agenten konden hoe dan ook vier verdachten aanhouden. Weliswaar ontkenden die, aan het vandalisme te hebben deelgenomen, maar getuigen erkenden één van hen toch als mogelijke aanvoerder van de rel.

De beschuldigden zijn 19 tot 22 jaar oud en staan te boek als “Duitse staatsburgers”, heette het hierover in de MSM, die slechts zeer terughoudend berichtten over de relnacht.

De AfD-fractie NRW wilde – vanwege de terughoudende en summiere berichtgeving – van het miniserie van Binnenlandse Zaken NRW – geleid door de CDU-politicus Herbert Reul – weten, of het bij de geweldplegers ging om Hannes, Frank of Stefan.

Het schriftelijk antwoord https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-4503.pdf aan de AfD leverde echter een pikant detail op. Dit bericht niet bv. een Duits nieuuwsblad, maar de Oostenrijkse Wochenblick https://www.wochenblick.at/silvester-krawalle-said-ibrahim-younes-und-muhammed-in-aktion/?fbclid=IwAR0p1yVfcgVL4ZGeAvDDQAYci6y1dG3LMevShs5a6tQm5y4QpkvP8XsO-F0: De voornamen van deze Duitse staatsburgers luiden Saïd, Ibrahim, Younes en Muhammed. Zoals vermeld hadden getuigen volgens de politie reeds aangegeven, dat het bij de relschoppers ging om Libanezen, resp. Arabieren, en dat de daders hoofdzakelijk Arabisch gesproken zouden hebben.

AfD-fractieleider Marcus Wagner reageert op Facebook https://www.facebook.com/afdfraktionNRW/posts/2829026677309710:

“Pas enkele weken voor de Oudejaars-ongeregeldheden had een in Altenessen wonende lokale politicus zijn medeburgers aangeraden, daar weg te trekken. De integratie is pertinent mislukt, had hij benadrukt. De gevestigde politiek zou hebben gefaald.”
Wagner stelt vast: Of het nu gaat om rellen, mes-delicten of zogeheten geluidsoverlast: In vele parlementaire initiatieven heb ik bewijzen gevonden, dat mensen met een Arabische immigratie-achtergrond, gemeten naar hun aandeel in de totale bevolking helaas bij veel stafbare feiten oververtegenwoordigd zijn. Juist omdát veel migranten zich vanzelfsprekend aan onze wetten houden, moet hier eindelijk eens worden doorgepakt.” (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/01/19/silvester-krawalle-essen/

Duitsland is vandaag jarig!

150 JAAR GELEDEN KEIZERSPROCLAMATIE IN HET LAND VAN DE VIJAND

door: Wolfgang Hübner.

De Frans-Duitse oorlog was nog niet definitief ten einde, toen op 18 januari 1871 in de Spiegelzaal van het pronkkasteel van Versailles de vorstelijke- en militaire elites van de Duitse landen bijeen kwamen voor een historische gebeurtenis. Weliswaar was 1 januari 1871 de officiële oprichtingsdag van de nieuwe nationaalstaat, omdat op deze dag de nieuwe Rijksconstitutie in werking trad. Doch nu kwam het er op aan, de lange tijd tegenstribbelende Pruisische koning feestelijk te installeren als Wilhelm I, keizer van Duitsland.

Het bleef aan de architect van de uiteindelijk voltooide moderne Rijkseenheid der Duitsers, dus de Pruisische minister-president en latere rijkskanselier Otto von Bismarck, voorbehouden, de tekst voor te dragen, waarin Wilhelm zich bereid verklaarde, het keizerschap op zich te nemen. Aangezien de koningen van Beieren, Württemberg en Saksen bij de gebeurtenis waren weggebleven, was het aan de hoogste in rang van de aanwezige vorsten, de Groothertog van Baden, om over de nieuwe keizer het “Hoch” uit te roepen. Het werd enthousiast beantwoord vanuit vele kelen in de Spiegelzaal en tevens door die van de Duitse soldaten rondom het slot van een Zonnekoning, die ooit de Pfalz had laten verwoesten.

Midden in het land van de vijand vlakbij de nog steeds belegerde Franse hoofdstad Parijs voltrok zich aldus een hoogtepunt in de Duitse geschiedenis, dat tot op heden weerklinkt. Weliswaar is er geen rijk meer en ook geen keizer. Maar een na twee verloren wereldoorlogen territoriaal geamputeerde en aan betekenis ingeboete nationaalstaat, die zich thans Bondsrepubliek Duitsland noemt, bestaat, ondanks alle nekslagen en politieke catastrofes van de laatste 150 jaar, nog steeds.

Historische realiteit is niet a la Carte.

Voor de geschiedenisloze politieke en geestelijke dwergen, die dit land momenteel domineren, is de verbindingslijn tussen 1871 en 2021 zo vreemd, ja ergerlijk, dat ze het huidige jubileum op een door aangekweekte betweterij en op een door (terechte) minderwaardigheidscomplexen bepaalde manier proberen te negeren. Aangezien de historie nog steeds al haar negeerders heeft overleefd, zal ook de 18de januari 1871 langer in de collectieve herinnering blijven dan de verachtelijke onwil van de bondsrepublikeinse dwergen Steinmeier, Merkel & Co., om deze bijzondere dag met volk en staat omdat toentertijd bij elkaar kwam, wat bij elkaar hóórde, waardig gestalte te geven.

Als dat in 1871, bij al het gejuich over het oorlogssucces tegen Frankrijk, nog in het geheel niet alle Duitsers beviel, dan bewees de ongelofelijke economische, sociale, wetenschappelijke en culturele opkomst van het met bloed, ijzer en het politieke genie van Bismarck verenigde land tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 wel de historische legitimatie van de verlate nationaalstaat in het hart van Europa.
Zeker, deze was gefundeerd onder vreedzame omstandigheden, als hij in 1848 in de Pauluskerk in Frankfurt niet in de eerste aanzet niet was verkwist in ruzie en kleinzieligheid. Maar net als het leven is de historische realiteit niet a la Carte, hier gelden de feiten.

Daarom is er voor de huidige generatie van Duitsers geen reden om het gebeuren van 150 jaar geleden te negeren of zelfs te demoniseren als een duister aspect van een onheilsgeschiedenis., die zg. rechtstreeks moest leiden tot de Naziterreur. Wie het ene of het andere doet, volgt daarmee politieke bedoelingen, die goed noch eerlijk zijn. Vanzelfsprekend was het Keizerrijk van 1871 tot het begin van de oorlog in 1914 niet louter een idylle, de maatschappelijke, politieke en sociale verhoudingen werden gekenmerkt door conflicten zoals de culturele strijd tegen de katholieken, het lange verbod op de sociaaldemocratie, eigendunk van de adel en verheerlijking van het militarisme.

Het Keizerrijk was een bloeiend land

https://antaios.de/antaios-liefert-jedes-buch/89956/leben-im-kaiserreich?number=9783806240443

Maar binnen welke andere grote Europese natie waren er toentertijd minder problemen? Niemand, die zich met de geschiedenis van het Duitse Keizerrijk heeft beziggehouden, kan verloochenen, dat het een bloeiend land was met een stabiele valuta, interne zekerheid, eersteklas universiteiten en een ontkiemende sociaalstaat, die wereldwijd bewondering opriep. En wie door de straten van onze steden loopt, kan geheel zintuiglijk ervaren, hoe goed en liefdevol aan alle woonhuizen en en representatieve bouwwerken, die gelukkig de laatste oorlog hebben doorstaan, destijds gestalte gegeven werd.

Ondanks alle inspanningen van de talloze verachters van de Duitse nationaalstaat, zijn ontstaansgeschiedenis en het Keizerrijk: Ettelijke nieuwe boeken en publicaties geven voeding aan het vermoeden, dat op 18 januari 1871 voor bijna een halve eeuw het beste en meest vruchtbare Duitsland het levenslicht zag, dat er sindsdien 150 jaar lang geweest is. Maar onze momentele dwergen in het Berlijnse parlement willen en zullen vasthouden aan hun geschiedenisloze vertekende beeld van het Keizerrijk. Moeten ze vooral doen. Voor de Duitse nationaalstaat en zijn volk geldt echter: Een gelukkige verjaardag gewenst en al het goede en betere tijden voor een hopelijk nog lange toekomst!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/01/deutschland-hat-heute-geburtstag/

Paniekzaaierij met fakenews: Overbelaste crematoria

Door: David Berger.

Het behoort tot de huidige paniekzaaierij, die de burgers de nutteloze lockdown toch nog probeert te verkopen als noodzakelijk, dat er steeds vaker berichten verschijnen over overbelaste mortuaria en crematoria. Bijvoorbeeld in Saksen. De politica Barbara Lenk was vandaag met twee collega’s in crematorium Meissen aanwezig en doet wezenlijk uitvoeriger verslag dan de krantenkoppen van de Merkelmedia het doen.

Op Facebook schrijft ze:

“Met de districtshoofden Annett Schön en Dieter Vogt, alsmede met de wethouder Oliver Eggert was ik vandaag in het crematorium Meissen, om me objectief te vergewissen van de situatie aldaar. In de pers werd tot nu toe een dramatisch beeld geschetst.

Cliëntèle uit heel Duitsland in Meissen

Het is een feit: Ja, er zijn veel – ook opgestapelde – doodskisten te zien. Er werd ons bericht, dat de aantallen duidelijk hoger zijn als normaal. Momenteel vinden er per dag 60 crematies plaats. Een crematie duurt ca. 30-45 minuten. In 50 procent van de gevallen gaat het om Corona-doden. [vermoedelijk in verband met Corona overledenen! – redactie]

De arbeidssituatie in het crematorium werd evenwel niet beschreven als catastrofaal of hoogproblematisch. De ovens functioneren en er is sprake van personele ondersteuning van de stad Meissen. Men kan ook zeggen – de medewerkers weten, wat ze doen. Dit trekt cliëntele uit heel Duitsland aan.

Volgens eigen zeggen voert het crematorium meissen met zijn twee ovens een derde van de saksische crematies door. Met veel dank aan de bedrijfsleider van het crematorium voor dit informatieve en constructieve gesprek!”(Bron: https://www.facebook.com/barbara.lenk.5015/posts/152988503257040)

In de media alleen maar verbreiding van paniek

Barbara Lenk hierover: Voor mij is het belangrijk om er neutraal en zakelijk over te berichten. In de media wordt alleen maar paniek verbreid.”

Daar komt nog bij, dat men “Corona-doden” vanwege de vrees voor een besmettingsrisico met voorrang cremeert, wat vervolgens natuurlijk leidt tot meer volledige belasting in de crematoria.

Maar juist deze paniekzaaierij heeft het systeem-Merkel nodig om zijn plannen voor de komende maanden te realiseren. Zojuist bericht de Focus https://www.focus.de/gesundheit/news/aktuelle-corona-lage-im-ticker-corona-pandemie-merkel-will-lockdown-offenbar-massiv-verschaerfen_id_12870291.html: “Uit angst voor de mutaties van het Coronavirus plant de Kanselarij rondom Angela Merkel kennelijk een duidelijke verscherping van de lockdown. Dat bericht de “Bild”- krant.
Nagedacht wordt bijvoorbeeld, of het plaatselijke- en lange-afstandsverkeer compleet moet worden gecanceld. Ook een uitgaansverbod komt ter sprake, aldus het bericht, evenals een homeoffice-verplichting.
Minister van Verkeer Andreas Scheuer onderzoekt momenteel, hoe in zo’n geval de verzorging van de bevolking te waarborgen zou zijn.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/14/panikmache-mit-fakenews-ueberlastete-krematorien/

Ruprecht Polenz – Liegen voor de waarheid

Door: David Berger.

Het behoort tot het paradoxale karakter van de huidige antifascistische mainstream, om te denken, dat men met onwaarheden en onoprechtheden het “Nooit Meer!” naar de overwinning dient te helpen. Een gastbijdrage van Stephan Eissler https://philosophia-perennis.com/?s=Stephan+Eissler

Reeds vaker in de geschiedenis waren de herauten van de ideologische mainstream er vast van overtuigd, een vermeende “waarheid” met kennelijke onwaarheden aan de overwinning te moeten helpen.

Dat liep echter nooit goed af. Vooral niet in de Duitse geschiedenis! Desondanks keert het “liegen voor de waarheid” nu weer terug. En wel uitgerekend door diegenen, die om het hardst “Nooit meer!” roepen. Hier een voorbeeld:

Ruprecht Polenz schrijft https://www.piqd.de/medien-gesellschaft/es-war-ein-putschversuch?ref=dailydigest&utm_campaign=viewpiq&utm_content=2021-01-11 over de gebeurtenissen rondom het Capitoool in alle ernst het volgende:

[…] Tot de iconografie van de aanslag op het Amerikaanse parlement behoort de in felle kleuren uitgedoste man met gehoornde helm. Men houde dat niet voor een carnavalsoutfit. De man is verkleed als Thor, het symbool voor white supremacy. […]

Ontbrekende feiten

Wie de foto’s van de man bekijkt, concludeert zonder moeite, dat de bewering van meneer Polenz op geen enkel feit berust (een echt goede opname van genoemde man valt hier https://www.srf.ch/news/international/sturm-auf-kapitol-mann-mit-fell-und-hoernern-verhaftet te bekijken). Niet alleen, omdat deze man geen hamer, maar een speer in de hand houdt, maar omdat ook alle andere uiterlijkheden eerder tot de conclusie leiden, dat de man zich voor zijn outfit liet inspireren door de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Dat zou metterdaad logisch zijn – zij het dan op een volledig andere manier, dan de draai, die Ruprecht Polenz er aan probeert te geven.

En wie twee minuten de tijd neemt voor een korte bestudering, vindt het kennelijke ook metterdaad op veel plaatsen op internet bevestigd. BILD https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/usa-das-ist-der-mann-der-beim-sturm-aufs-kapitol-fell-und-hoerner-trug-74781052.bild.html schrijft bijvoorbeeld het volgende:

[…] Jake Angeli (32) is een rechts-extremistische activist uit Arizona. Hij is een fervente fan van Trump en vertoont zich al jaren met deze kleren.

Angeli noemt zichzelf Sjamaan. Een jaar geleden schreef hij op Facebook: “Ik bevind mij sinds ruim een decennium op de sjamaanse weg en beschik over talloze verschillende vaardigheden en gaven […]

Dogma’s in plaats van verstand

Ruprecht Polenz toont dus met zijn uitspraak overduidelijk aan, hoezeer men in dit land bepaalde dogma’s heeft verinnerlijkt. Klaarblijkelijk zo zeer, dat bepaalde beweringen intussen niet slechts volledig ongegrond blijken te zijn, maar de feiten ook nog eens tegenstrijdig… Veel belangrijker schijnt het te zijn, dat het beweerde “goed” voelt, omdat het zo wonderwel past in het over-geordende (in dit geval: antiracistische en antifascistische) narratief.

Een dergelijk streven laat zich naar mijn mening zeer treffend beschrijven als “liegen voor de waarheid”.

Het behoort tot het paradoxale karakter van de huidige antifascistische mainstream, om te denken, dat men het “Nooit Meer!” met onwaarheden en onoprechtheden aan de overwinning dient te helpen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/12/ruprecht-polenz-luegen-fuer-die-wahrheit/

Joe Biden: Ik zal mij vanaf de eerste dag van mijn presidentschap bekommeren om de belangen van de Moslims

Door: David Berger.

“Ik zal de wensen van de Amerikaanse Moslims vanaf de eerste dag van mijn presidentschap deel laten uitmaken van mijn regeringspolitiek”- beloofde Biden tijdens zijn verkiezingscampagne. Men hoeft geen insider of pessimist te zijn, om ervan uit te gaan, dat Biden deze belofte zal inlossen. De zogeheten verkiezingszege van Biden is tevens een zoveelste etappe-zege voor de wereldwijde islamisering.

Nauwelijks in het vizier van de publiciteit heeft Joe Biden zich reeds afgelopen juli bij een online-top verzekerd van de ondersteuning van de Moslims.

Daarbij hoefde hij – ondanks zijn twijfelachtige deelname aan de acties van oorlogsvoerder Obama – beslist niet over zijn eigen schaduw te springen en zal hij de hoop, die islamiseerders over de hele wereld verbindt met zijn verkiezingszege, meer dan vervullen. Een facebookvideo van Imad Karim http://www.imad-karim.de/:
(kon helaas niet worden overgenomen).

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/11/joe-biden-islam/

Bisschop tegen invasie: “Immigratie is destructief voor Italië en Europa”

Door: David Berger.

Niet de hele katholieke kerk denkt volgens hetzelfde schema. Daarom is het belangrijk, het verstandige deel ervan, dat geen plaats vindt in de mainstream media, een stem te geven: Dat deel, dat anders slechts door weinigen wordt gehoord, vooral wat betreft de immigratieproblematiek. Bijvoorbeeld de uitlatingen van één van de weinige Italiaanse bisschoppen, die de massale immigratie zien als datgene, wat ze is: Een Kwaad.

Deze woorden stammen van de emeritus-Aartsbisschop van Ferrara, Luigi Negri, het “geweten van de katholieke kerk” :

“In de laatste decennia is de katholieke kerk ondanks het buitengewone pontificiaat van Johannes Paulus II en Benedictus XVI een weg ingeslagen, die ertoe uitnodigt, te capituleren voor de alomtegenwoordige kracht van het antichristendom: Ze buigt voor de heersende mentaliteit en stelt zich tevreden meet een soort terughoudendheid, die in tijden als deze reeds vele andere religieuzen en culturele minderheden werd opgelegd”.

Zachtgekookt katholicisme

“Paus Franciscus wordt door het heersende Denken helaas meer en meer geïnstrumentaliseerd en verliest zijn aanvankelijk kritische houding aan kracht. (…) Momenteel is de inconsequentie, die de kerk teistert, de ideële natuur. Er is sprake van een tendens, om zich te verbinden met het secularisme, een kleine plaats te reserveren voor zichzelf en het katholicisme welhaast tot een element van folklore te maken, waardoor deze atheïstische samenleving niet wordt verstoord”.

De emeritus-Aartsbisschop over de Islam:

“De Islam is meer dan een geloof, hij is een wet, een status, die wordt samengevat onder het begrip Sharia. (…) Voor de Moslim is alleen de sociale en politieke context, waarin hij leeft, geldig (…) Een ander zorgwekkend aspect is de tendens van de Islam om de waarden van de westerse beschaving te vervangen, vooral die van de scheiding tussen politiek en religie, die Paus Ratzinger steeds weer heeft benadrukt en die mijzelf voorkomt als één der beste aspecten van onze constitutie.”

Ik ben katholiek en derhalve voor veelzijdigheid

“Integratie dient verstandig te zijn. Men kan niet de deuren openen, alsof er sprake zou zijn van een party, zonder daarbij tevens de menselijke en cultureel-economische kosten van de immigratie in ogenschouw te nemen, want dat zou alleen maar stimulering van qualuquicisme (politieke landerigheid) betekenen.

Ik ben katholiek en derhalve ben voor het welkom heten van de veelzijdigheid, maar zonder inperkingen zal dat niet gaan, omdat het zonder dat zou leiden tot vertrapping en eliminatie van onze samenleving. Dit is niet de manier van doen, zoals het christelijke Europa in de loop der eeuwen nieuwe factoren heeft geïntegreerd, die hebben bijgedragen aan zijn rijkdom”.

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij “Ons Midden-Europa” https://unser-mitteleuropa.com/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/10/bischof-gegen-invasion-einwanderung-ist-destruktiv-fuer-italien-und-europa/

Bestorming van het Capitool: Een false flag operation?

Door: Redactie YouWatch.

Washington – De berichten, volgens welke het bij de bestorming van het Capitool door zogeheten Trump-aanhangers om een enscenering gegaan zou zijn, nemen toe. Intussen zijn er video’s opgedoken, die “politieagenten” laten zien, die bezig zijn , de versperringen voor het Capitool weg te ruimen, om vervolgens de “protesterende stormtroepen van Trump” formeel het gebouw binnen te leiden. (b. v. in deze video vanaf min. 2:29 waarin de “bestormers van het Capitool” zich volgens de opnamen van de bewakingscamera’s in de VS- Senaatszaal gedroegen zoals bij de toeristische bezichtiging van een verbazingwekkende bezienswaardigheid. Geen haast, geen bewustzijn van onrecht, geen vernietigingsdrang. Een tweede video houdt zich bezig met de focus op één van de betoogsters in het Capitool.

Marie Gentric, verslaggeefster voor “124 News”, bericht hier https://www.youtube.com/watch?v=JK6Ht5BFp6I vanaf min. 3.20 over een gesprek, dat ze had gevoerd met een agent van the Capitol Police. De man zou hebben verklaard,, dat the Capitol Police reeds tijdens de toespraak van Trump, laat op de ochtend van 6 januari het aanbod om de politiemacht in het Capitool te versterken met de National Guard, zou hebben verworpen. Hijzelf is zo om en nabij 9.30u. naar huis gestuurd, en ook niet meer opgeroepen, zelfs niet, toen de “bestorming van het Capitool” in volle gang was. Uit louter plichtsbesef is hij desondanks nog naar zijn arbeidsplek teruggekeerd. De agent, aldus Marie Gentric, heeft blijk gegeven van onbegrip jegens zijn superieuren.

De toestand in Washington doet denken aan de zogeheten kleurrevoluties, zoals bv. de Maidan-proptesten in Kiev in 2013/2014. (RB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/01/08/sturm-capitol-eine/