Een openbaring voor de Duitse klimaatpolitiek

Door: Widergänger.

Het Bureau voor milieuvraagstuken in Dessau heeft een bom laten barsten – het aldaar pas gepubliceerde onderzoek toont de volstrekte waanzin van de Duitse klimaatpolitiek aan. Niettemin zou men daar tegelijk dankbaar voor moeten zijn.

Op enkele bladzijden heeft de aan de Minister van Milieu ondergeschikte autoriteit enkele eisen gepubliceerd, die geen enkele politicus met gezond verstand ooit ook maar zou willen horen. Deze publicatie kan maar het beste worden beschouwd als een papier van de waanzin, want niets meer of minder dan een onmiddellijk uitstappen uit de kolen, een verbod op oliestook en verbrandingsmotoren eisen de auteurs, teneinde de actuele, zelf opgeroepen klimaatdoeleinden te realiseren. Nog eens ter herhaling: Om de doeleinden in de klimaatsector in 2030 te bereiken, zou men van vandaag op morgen elke verbranding van fossiele brandstoffen moeten verhinderen, omdat anders de doeleinden rekenkundig niet realiseerbaar zouden zijn (ironisch genoeg eist men immers in sommige kringen zelfs nog, deze doeleinden een volgende keer aanzienlijk te verhogen). Zelfs tabak of de gezellige barbecue-avonden in de zomer zouden hiermee dan worden verboden.

Ook de autofabrieken zouden al vanaf 2025 quasi moeten afzien van verbrandingsmotoren en zich concentreren op E-auto’s – een nu al zeer kwetsbaar geworden industrie zou volgens de auteurs dus nog meer moeten bloeden.
Autosnelwegen zouden door het hele land in een recordtijd moeten worden geëlectrificeerd (ja, men eist dat in een land, dat niet eens vluchthavens of metrostations kan bouwen), van alle subventies voor mobiliteit zou moeten worden afgezien. Vooral automobilisten zouden volgens de UBA meer moeten gaan betalen – maar alleen, wie geen E-auto rijdt (natuurlijk als aanvulling op de nu al bestaande belastingen zoals KFZ-belasting. Verwarmingsolie en motorbrandstof zouden dus al quasi onbetaalbaar worden, zodat er een sturend effect ontstaat.

Op 32 bladzijden heeft het Bondsbureau voor milieu de burger dus twee signalen gegven. Ten eerste – het is onmogelijk, de klimaat-doeleinden te bereiken (behalve als men een eco-dictatuur in het leven roept – wat de auteurs van het inderzoek zelf toegeven, want ze schrijven zelf, dat de vereiste maatregelen politiek niet om te zetten zoden zijn). Ten tweede: De Duitse industrie en de burgers worden voor totaal niets belast en afgezet. Volgens Prof. Dr. Hans von Storch doet het er zelfs niet toe, wat de duitse politiek doet, omdat het resultaat te gering is. Desondanks licht men de duitse autoconcerns beentje, tast de burger dieper in de geldbuidel en worden meer verboden overwogen, hoewel het eigenlijk nergens goed voor is (tenminste niet zo veel, dat het de belastingen ook maar bij benadering zou kunnen rechtvaardigen). Conclusie: De Duitse politiek doet op dit moment aan feel-good-politiek. Het dient voor het goede geweten en voor de moraal, maar het milieu dient het níet.

Link naar het onderzoek van het UBA:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimawand-in-deutschland-neuer-monitoringbericht

Door: Widergänger
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://younggerman.com/2019/12/06/eine-offenbarung-fuer-die-deutsche-klimapolitik/

De CDU wordt de nieuwe SPD, de AfD vervangt de CDU, de SPD gaat naar de Linksen en de Groenen

Door: Klaus Hildebrandt

Lieve CDU en CSU,

Op het ogenblik gaat er bijna geen dag voorbij, waarop Duitsland niet “jonger, moderner en vrouwelijker” wordt, zoals de kanselier twee jaar geleden aankondigde. De jonge 30-jarige linkse Kevin Kühnert laat het U allen zien en laat zijn poppetjes dansen. Wie weet, misschien maakt hij wel spoedig zijn opwachting als kanselier. Van steun van de Groenen kan hij daarbij verzekerd zijn. https://www.youtube.com/watch?v=ZHFt12VM3jE

Door haar ruk maar links is het de CDU gelukt, de SPD min of meer overbodig te maken, wat ertoe leidt, dat het “rechtse” spectrum thans braak ligt en het nog slechts een kwestie van tijd is, tot de AfD deze plaats inneemt. Ik begroet deze ontwikkeling ten zeerste, want de representatieve democratie heeft beide vleugels en een zo breed mogelijk midden nodig.

Met de migratiepolitiek van de kanselier is ons land plotselng in haar nadeel veranderd. Dit kan en zal ook niet beter worden,zolang het probleem niet openlijk tot onderwerp wordt gemaakt en als zodanig gehanteerd, en men zich in Berlijn nog steeds slechts concentreert op personeelskwesties. Waar in de Grondwet staat iets over globalisering, over multiculturalisme (multiculti) of over Gender, die bij nader inzien allemaal met elkaar verbonden zijn? Dat zijn allemaal -constitutie-vrije – vraagstukken, die de politiek zich in de loop der jaren stap voor stap eigen heeft gemaakt en die elke gerechte democratische grondslag ontberen, ook als ze onder doorslaggevende medewerking van Duitsland in de Verenigde Naties en de EU tot stand zijn gekomen.

Is het werkelijk zo moeilijk,om zich slechts met de essentiële dingen van het regeren tevreden te stellen? Zoals ik gisteren hoorde, steeg de Bondshuishouding sinds 2010, dus in minder dan 10 jaar, naar verluid met om en nabij de 100 mld. Euro. Wat is er met al dat geld gebeurd en waarom moesten desondanks in het afgelopen jaar alweer 20 procent meer gepensioneerden vergeleken met het voorgaande jaar hun eten bij een van de om en nabij 1000 voedselbanken vandaan halen? Voor miljoenen migranten, die zich overigens vaak alleen maar willen onttrekken aan de strafvervolgingen in hun vaderland, bent U kennelijk bereid, alles te doen, maar de eigen mensen, die dit land hebben opgebouwd en ervan hebben gehouden, laat U verrekken.

CDU noch SPD zijn wat mij betreft nog verkiesbaar, want ze buiten de burgers uit, in plaats van zorg te dragen vor hun welzin. Daarom gaat mijn steun naar de AfD, die de situatie doorziet en die het is gelukt, in slechts een paar jaar op te klimmen tot de belangrijkste oppositiepartij. Dat alles was te voorzien, ook als vele politici uit uw gelederen deze newcomer nog maar een paar jaar geleden het tegendeel voorspelden. Reeds uw belasterings- en uitsluitingspolitiek op DDR-manier is afstotelijk en maakt duidelijk, dat u niet veel goeds in uw schild voert

Met vriendelijke groeten en “ga zo door”! U “redt het” wel, waarbij ik moet toegeven, dit gezegde al enige tijd niet meer te hebben gehoord.

Klaus Hildebrandt

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/09/die-cdu-wird-die-neue-spd-die-afd-ersetzt-die-cdu-die-spd-geht-zu-den-linken-und-gruenen/

Augsburg: “Groep jonge mannen” ranselt echtgenoot dood voor de ogen van zijn vrouw

Door: David Berger.

Het bezoek aan de kerstmarkt van Augsburg resulteerde vrijdagavond voor twee echtparen een dramatisch einde. Twee echtparen werden – toen ze de markt verlieten – door een zevenkoppige groep “jonge mannen” bruut aangevallen. Hierbij werd één man voor de ogen van zijn vrouw zó afgeranseld, dat hij kort daarop overleed.

Op vrijdagavond tegen 22.40 u. kwam het op de Augsburgse Königsplatz tot een confrontatie met verstrekkende gevolgen, waarbij een 49-jarige man uit de omgeving van Augsburg werd gedood.
Twee bevriende echtparen liepen na het bezoek aan de Augsburgse kerstmarkt richting Königsplatz, waar ze vervolgens een zevenkoppige groep jonge mannen tegen het lijf liepen en met hen in een ruzie verzeild raakten.

Ernstige verwondingen in gezicht

Een man uit deze groep sloeg de 49-jarige tegen het hoofd, waarop deze neerstortte en tegen de grond sloeg. Ook de 50-jarige begeleider van de 49-jarige werd door minstens één man uit de groep daders geslagen en daarbij ernstig in het gezicht verwond. De twee echtgenotes werden volgens de eerste getuigenissen niet aangevallen en bleven ongedeerd.

Direct daarop vluchtte de groep daders richting Bahnhofstrasse. Politie-agenten verleenden de op de grond liggende slachtoffers onmiddellijk eerste hulp tot de EHBO-arts arriveerde. Ondanks per omgaande genomen re-animerende maatregelen stierf de 49-jarige tegen 22.30 u. voortijdig in de ambulance.

Op zoek naar daders zonder nadere gegevens over hen

Bij het dodelijke slachtoffer gaat het om een lid van de professionele brandweer Augsburg.

De plaats van het misdrijf op de Königsplatz werd afgezet, de onderzoekingen zijn in volle gang. De politie zoekt momenteel naar de daders. Preciezere gegevens over hen werden echter niet gepubliceerd. En dat terwijl er op de plaats delict bewakingscamera’s waren, die beelden van de daders opgenomen zouden moeten hebben, op welke basis men zeer nauwkeurige nasporings-oproepen zou kunnen doen.

De burgemeester van Augsburg heeft zich ontzet getoond over de daad: “Mijn hart is vervuld van droefenis. Augsburg is het toneel geworden van een daad van geweld met verstrekkende gevolgen. Midden onder ons, op de Königsplatz, heeft een 49-jarige man na een handtastelijke onenigheid de dood gevonden, zijn vriend raakte zwaargewond. De gewelddadigheid is verbijsterend en maakt machteloos. Ons aller medegevoel is voor de nabestaanden van de gestorvene, zijn vrienden en collega’s in de stad Augsburg, in het bijzonder zijn mannelijke en vrouwelike kameraden bij de professionele brandweer. Ik bedank allen, die thans een solidaire houding aannemen en zich aan de zijde scharen van geweldloosheid en van onze waarden.”

Waarom niet?

Daaronder heeft een burger van Augsburg gereageerd: “Klaarblijkelijk is er dus een “groep jonge mannen”, die gisteren iemand hebben gedood en nog steeds vrijj rondlopen – er zijn minstens drie getuigen (de vrouwen en de gewonde man) en zelfs video-opnames, maaarrrr er is geen signalement van de daders, nu vraag ik me dus af – waarom niet?

Worden de moordenaars als zo gevaarlijk beschouwd, dat men de bevolking zegt, hoe ze er uitgezien hebben, welke kleren ze droegen of iets dergelijks?

De verdenking dringt zich hier onweerstaanbaar op, dat men hier nog iets anders wenst achter te houden…

De rechtsstaat toont zich hier weer eens van haar beste kant.

En dan verbazen jullie je er nog over, dat rechts zich hier graag meester van maakt… Dat is een faillietverklaring – waanzin… .

Mijn deelneming aan de echtgenote, aan de familie, de vrienden en de kameraden – verschrikkelijk.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/08/augsburg-gruppe-junger-maenner-pruegelt-ehemann-vor-den-augen-seiner-frau-tot/

Vakbonden en terreurgroeperingen van de Antifa paaien de Islam in Stuttgart

Door: Michael Stecher.

Heilige koe zonder vlekken: Islamsatire blijft verder taboe

Antifa-knokploegen in plaats van gerechtigheid: Ontslagene verliest zaak voor Arbeids-rechtbank Stuttgart

(Het video-bericht hierover: https://youtu.be/uTSi6bz150w)

De Islam is ook verder de heilige koe van de linkse goedmenschen en de groene volksvertegenwoordigers. Elke zweem van kritiek, maar ook van de humoristische spot op zichzelf wordt met de uiterste bruutheid en met gebruik van wapens in de kiem gesmoord, zoals de aanslag op het franse satirische magazine “Charlie Hebdo” van 7 januari 2015 heeft bewezen, waarbij twaalf mensen door de hand van Moslims om het leven kwamen.

Met het vonnis van de Stuttgartse Arbeidsrechtbank van Donderdag 5 december 2019 werd de onaantastbaarheid van de zelfbenoemde “Religie van de Vrede” eens te meer gecementeerd.

Wat was er precies voorgevallen? Vorig jaar zomer stuurde een 46-jarige duitse medewerker van Daimler Benz AG een islamitische collega in een weken durende persoonlijke WhatsApp-dialoog diverse Smartphone-plaatjes, die volgens hem een mengeling van satire en islamkritiek vormden. De genoemde medewerker werd laaiend, wees alle racistische aantijgingen (racisme dekt de gelovige Moslims niet, daar de Umma uit vele verschillende volksgroepen bestaat) terug, omdat die volgens zijn verklaring door islamitische ontvangers werden opgeëist, ging bij de rechtbank in beroep tegen zijn ontslag – en verloor. De bedrijfs-interne onderzoeksgroep kwam als bewijs met 3 afbeeldigen, waarop te zien is dat de volledige dialoog niet openbaar werd gemaakt.

Terwijl de gebruskeerde Moslim ongegeneerd-hoog van de toren mocht blazen, werd door de staatsdienaren eens te meer het voorbeeld gesteld, hoe men om heeft te gaan met mensen, voor wie de moskeeën en de Koran geen culturele verrijking is. Voornoemde man in deze B-ploeg schitterde door afwezigheid, en de inlichtingen aan de leidinggevenden werden genegeerd:

Hoewel in een zogeheten MEE-groep de waarneming van de delen volgens Daimler- vertegenwoordigers niet werden beoordeeld op het aantal stuks, werd later toch geconstateerd, dat de A-groep naar verhouding meer delen voltooide en om deze reden kwam het tot het gesprek, waarin wederom werd besproken, waarom het aantal stuks geringer was – de Moslim-collega was immers zelden of nooit op de werkplek aanwezig. Deze verklaring vertoornde de Moslim, en zijn tirades eindigden met het ontslag van deze medewerker.

De Daimler Benz Werkgroep steunde het vonnis van Justitie en stond daarin niet alleen: Buiten voor het Gerechtsgebouw hadden ettelijke Antifa-knokkers zich verzameld, die volgens de media-berichten niet alleen maar handtastelijk werden: Naast twee verwonde politie-agenten werden belangstellenden door geduw verhinderd, het gebouw te betreden. Eieren en kastanjes vlogen door de lucht, anti-Nazi- spandoeken werden gehesen en er werd met rode vlaggen gezwaaid. De DGB, Daimler, De Südwestmetall en de SPD toonden zich op de gebruikelijke manier solidair met de Moslim. Jens Heidrich van het links-extremistische Lilo Herrmann-Ventrum in Stuttgart, zowel als Alfred Denzinger, de chef van het neo-communistisch ophitsings-platform “Beobachternew” werden in de loop van het proces eveneens waargenomen.

Zeer interessant is ook de uitspraak over de “veilige Escorte” van de vakbondsfuctionaris, die de invloed van de vakbonden op de terreurgroep Antifa duidelijk dekt en deze duidelijk erkent als haar knokploeg.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.urteil-in-stuttgart-rauswurf-von-daimler-arbeiter-wegen-rassismus-vorwurfs-rechtens.e67816b3-6465-4285-aec3-7f856f7a8946.html

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rassismus-prozess-gegen-daimler-arbeiter-rangeleien-zwischen-polizei-und-demonstranten-in-stuttgart.39be9b61-b766-4783-8f11-662cad00d2b8.html

Klik hier voor de film van Zentrum Automobiel: https://youtu.be/kylYs6l2ZOk

Door: Michael Stecher.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/07/gewerkschaften-und-terrorgruppen-der-antifa-hofieren-den-islam-in-stuttgart/#more-26378

“Fridays for Future” dient zich duidelijk te distantiëren van ‘Extinction Rebellion’ en Antifa!

Door: David Berger.

Doordat ze getalsmatig duidelijk ineenschrompelt, radicaliseert de “Fridays for Future”-beweging op een gevaarlijke manier. De demonstraties vorden inmiddels gevormd door radicale en constitutie-vijandige organisaties als de zogeheten Antifa en de eco-terroristische splintergroepering ‘Extinction Rebellion’. Ter geledenheid van de meest recente protesten van “Fridays fof Future” toont de AfD-afgevaardigde Johannes Huber zich zeer bezorgd.

“Het protest, dat aan het begin van de demonstraties nog zeer groot was en gedragen werd door een zeer grote massa, is duidelik kleiner geworden en daarnaast aanzienlijk geradicaliseerd.”

Huber, die zelf bij de Berlijnse protestoptocht ter plekke was, om haar eens gade te slaan, beschrijft deze ontwikkeling als volgt:

“De demonstraties worden intussen gevormd door radicalen en constitutie-vijandige organisaties als de zogeheten Antifa en de eco-terroristische splintergroepering ‘Extinction Rebellion’. Kinderen en jongeren zijn intussen gelukkig grotendeels teruggekeerd naar de scholen.”

Deelname bij FFF van het “Zwarte Blok”.

De verkleining, aldus Huber, ontslaat de plitiek en de autoriteiten echter niet van de plicht, nauwkeuriger te observeren. Juist de deelname van het Zwarte Blok beziet Huber kritisch:
Men heeft de toenmalige beweging zonder consideratie met arbeidsplaatsen en (gezond) verstand elke eis van de lippen afgelezen en geprobeerd, die te vervullen. Thans, nu ze zich ook wat betreft de deelnemende personen heeft geradicaliseerd, ligt het toch in de lijn der verantwoordelijkheid van iedereen, dit waar te nemen en er paal en perk aan te stellen.

FFF in de gaten laten houden door de BVD?

In de gaten laten houden door de BVD zou reeds na de herhaalde aanslagen door eco-terroristen, onder meer opde Berlijnse tram, op zin plaats geweest zijn.

“Als Friday for Future zich nu niet duidelijk van ‘Extinction Rebellion’ en links-radicale groeperingen distantieert, komt ook een oplettend oog op Fridays for Future in de buurt van het mogelijke”, aldus Huber.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/06/fridays-for-future-muss-sich-deutlich-von-extinction-rebellion-und-antifa-distanzieren/

EXXION-MOBIL, BP, SHELL, ORANJE-NASSAU, Rothschild enz. willen de ‘groene nieuwe wereldorde van de VN!

Een horror-beeld, dat tegenwoordig door de vrije media waart (De Mainstream media hebben het natuurlijk niet over zoiets)! Doorgesijpelde strategie-documenten openbaren, dat de Verenigde Naties een “groene wereldorde” aanbevelen, die door middel van een structuur van globaal regeren moet worden doorgezet en gefinancierd door middel van een transfer van welstand uit de rijkere naties ter hoogte van een gigantische 45 biljoen Dollar.

Het document behandelt de missie, een “radicale transformatie van de economische en sociale orde op de wereld” te bewerkstelligen, zodat “een nieuw verdrag als hoeksteen van de groene wereldorde” in werking treedt. Dit systeem zal door “een aanvullende, door precies deze ingewijden vervaardigde, regeringsstructuur worden beheerd.

Öp een groene economie afstevenen zou daarnaast een gelegenheid bieden om nationale en globale structuren van het regeren uit te proberen, en te onderzoeken of dergelijke structuren de internationale gemeenschap zouden toestaan op actuele en toekomstige milieu- en ontwikkelingsproblemen te reageren en uit komende gelegenheden voordeel te trekken,” zegt het document. Het opleggen van dergelijke “structuren van het globale regeren” zal worden bereikt door ‘een enorme transfer van welstand” van de rijkere landen (in de vorm van koolstofheffingen, die bij de burgers worden geheven) naar de armere naties, welke een omvang zal hebben van minstens 45 biljoen Amerikaanse Dollar.

Het document licht bovendien de noodzakelijkheid toe om de “consumptiepatronen” van de bevolkingen in de rijkere landen te veranderen, wat ongetwijfeld een eufemisme (vergoelijkend begrip) is voor het verlagen van de levensstandaard. Deze richtlijn stelt voor, dat het oude economische model wordt vervangen door een nieuwe globale groene wconomie, die draait om “groene banen”. Zoals wij in het verleden hebben aangetoond, is beloven, dat het scheppen van “groene banen” de onafwendbare schade, die de economie door een reductie van koolstofdioxide-emissies zou lijden, zou compenseren, een volledige vergissing.

De invoering van zogeheten “groene banen” heeft in andere landen de economie verwoest en miljoenen aan banen gekost. Zoals de Seattle Times in juni berichtte, is het enorme aantal werkelozen in Spanje van meer dan 18% hedeeltelijk terug te voeren op omvangrijke verliezen van banen, welke wederom het resultaatwaren van de poging, de bestaande industrie te vervangen door windmolens en andere vormen van alternatieve energie.

In een zogeheten groene economie “heeft elke nieuwe baan het verlies van 2,2 andere banen tot gevolg, die in andere takken van de industrie óf verloren gaan, óf vanwege politiek gemotiveerde toebedeling van middelen – wat vanuit het oogpunt der economische efficiëntie sub-optimaal is – niet worden geschapen”,
heet het in het bericht. (…)

Simon Linnett, de leidende vice-prsident van de Rothschild Bank, heeft eveneens een “nieuwe internationale vereniging” geëist, die CO2 reguleert en belast. Linnett schrijft voor de Telegraph:

“Een belangrijke uitwerking bij het scheppen van een wettelijk en tegelijkertijd globaal handelssysteem, is het verlies van soevereiniteit, dat wordt geïmpliceerd. Regeringen moeten bereid zijn, nationale belangen ondergeschikt te maken aan deze wereld-initiatieven, vanwege het problem van de emissies. Dat hoeft geen nieuw regeringssysteem te betekenen, dat boven de individuele naties staat.

De Europese naties zin reeds zo ver, om vanwege verschillende problemen hun soevereiniteit over te dragen aan de EU. En hoe dan ook moet vervolgens tenslotte de EU wiken voor een groter systeem – een systeem met inbegrip van de economische giganten India en China!”(…)

Bij de bespreking hield de voorzitter van de Trilaterale Commissie, Bilderberger en voorzitter van British Petroleum, Peter Sutherland, een toespraak voor de elitaire mensen uit zijn gevolg, waarin hij sprak van een “universele afgelasting van de strijd, teneinde de opwarming van de aarde met “een gezamenlike stem” tegemoet te treden.

Een soortgelijke uitlating kwam van General Lord Guthrie, directeur van N. M. Rothschild & Sons, lid van The House of Lords en voormalige chef van de Verdedigingsstaf in Londen, die er bij de Trilaterale Makelaars van de Macht op aandrong,

“de globale klimaatcrisis een enkele stem te verlenen en regelingen in te voeren, die wereldwijd geldig zijn!”

Regelingen, die ongetwijfeld aan het Rothschild-imperium ten goede zullen komen door hun grote aandeel, dat ze hebben in de koolstofhandel.”{ (Bron: http://recentr.com/2019/09/23/exxon-und-rothschild-wollen-die-die-gruene-weltordnung-der-un/

Allemaal speculaties? Mogelijk. Ik kan gesprekken, waarvoor geen ‘vrije’getuigen voorhanden zijn, niet verifiëren. Maar van de hand te wijzen is de waarschuwing voor datgene, wat daar aan de top van economie en politiek wordt “bekonkeld” zeker niet.

Om het nog maar eens duidelijk te zeggen: Daar staan geen idealisten achter, maar keiharde grootkapitalisten. Waar hun belang ligt, zou voor ieder helder denkend mens duidelijk moeten zijn.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/05/exxon-mobil-bp-shell-oranie-nassau-rothschild-etc-wollen-die-gruene-neue-weltordnung-der-uno/#more-26364

De vrouwen in de Islam

Door: Michael Stecher.

Over de BPE-manifestatie van 30. 11. 2019

Doorvoering, Koran, Hadiths, rechtsleer, samenleving

1. Het onderwerp drong in Duitsland pas rond 2005 en na een opzien barende moord op een jonge Berlijnse Turkse in verband met de gedwongen huwelijken en eremoorden tot het algemene bewustzijn door. De positie van de vrouw is in de 57 islamitische landen heel verschillend, opleidingsniveau en verhoudingen tussen stad en platteland spelen eveneens een grote rol. Daar komt nog bij, dat vele gedragspatonen tegenover vrouwen niet eigenlijk religieus, maar door de patriarchale maatschappij worden bepaald. Een algemene kritiek op de Islam maakt met goede redenen bezwaar tegen de onderdrukking van de vrouwen, terwijl Islam-geleerden de religieuze gelijkwaardigheid van man en vrouw benadruken.
2. Benadeling van vrouwen en geweld tegen ze is typisch voor alle patriarchale samenlevingen, en alle islamitische gebieden resp. staten waren resp. zijn patriarchaal gevormd. Deze stand van zaken wordt versterkt, doordat de Koran de mannelijke superioriteit sterk benadrukt. De rechten en plichten van de vrouw in de Islam worden vooral in de vierde Soera in de Koran beschreven. Bijzonder belangrijk is Soera 4, 34: “De mannen staan boven de vrouwen, omdat God ze ( voor dezen) bestemd heeft en vanwege de uitgaven, die ze van hun vermogen [morgengave] hebben gedaan….En wanneer gij vreest, dat vrouwen zich op welke manier dan ook verzetten, dan vermaant gij hen, mijdt hen in het huwelijksbed en slaat hen! Als zij U (wederom) gehoorzamen, dan onderneemt verder niets tegen hen!”

Uit meerdere Koranstellingen komt naar voren, dat de uit de man geschapen vrouw (aldus de meeste vertalingen), die eveneens een ziel heeft, zich met betrekking tot haar menselijkheid niet van de man onderscheidt. Ze is ervoor om de man seksueel te bevredigen (Soera 7,189) en hem vele (mannelijke) nakomelingen te schenken (Soera 16,72). Net zoals de man wordt zij beloond voor vroomheid (Soera 33, 35). “Ik zal geen handeling onbeloond laten, die één van jullie begaat, evenveel, of het nu gaat om man of vrouw”(Soera 3, 195). De Soera9, 71f. (net als 4, 124) belooft gelovige mannen en vrouwen de tuin het Paradijs. Anderzijds lijkt het Paradijs voornamelijk een mannenzaak te zijn, want de mannen zullen daar seksuele geneugten met “grootogige Hoeri’s”, mooie maagdelijke meisjes, beleven; bij de vrouwen is hiervan geen sprake.
Voor het leven aan deze zijde geldt: “De vrouwen zijn uw akker, gaat op uw akker, hoe en wanneer gij wilt” (Soera 2,223). De Koran beschouwt seks uitsluitend vanuit het mannelijk standpunt. Vrouwen erven half zo veel als mannen, en hun getuigenis voor het gerecht geldt niet altijd sterk. (Soera 2,282). Alleen mannen hebben wezenlijk recht om te scheiden, en vele bezigheden (b.v. oproep tot gebed, preken, paardrijden o.a.) zijn voorbehouden aan mannen. Terwijl Moslims weliswaar geen Heidense, maar wel Joodse en Christelijke vrouwen mogen huwen, is aan islamitische vrouwen volgens Soera 60 hetzelfde verboden.

3. Gelovige Moslims in dit land wijzen er graag op, dat de Koran niet vrouw-vijandig, maar integendeel vrouwvriendelijk is. Islamgeleerden verwijzen niet alleen naar Koranstellingen, volgens welke man en vrouw over en weer attent, liefdevol en goed voor elkaar moeten zijn, (b. v. Soera 30, 21), maar wijzen er tevens op, dat veel Koranische voorschriften een duidelijke verbetering lieten zien tegenover toenmalige, gedeeltelijk zeer brute, oud-Arabische, pré-islamitische gebruiken. Zo verbood de Koran, slavinnen tot prostitutie te dwingen, en het gebruik om pasgeboren meisjes leven te begraven. De tevens pré-islamitische gewoonte van vrouwenverminking (clitoris-besnijding) vindt in de Koran geen ondersteuning. Ze komt echter bijna uitsluitend voor in islamitische regio’s, wordt door veel islamisch-afrikaanse Imams aanbevolen en alles bij elkaar niet of te weinig bestreden. De Koran geeft toestemming voor verkeer naar believen zelfs met getrouwde slavinnen, en ook met betaalde concubines is het toegestaan.
4. Mohammed groeide op in een door geweld gedomineerde omgeving, waarin vrouwen doorgaans golden als voorwerpen, waarme willekeurig kon worden omgegaan; Er waren echter ook zelfbewuste vrowen met eigen kuddes geiten of karavanen (bijvoorbeeld de eerste vrouw van de profeet Mohammed, de weduwe Khadijja). Met het oog hierop bracht de Koran, die de vrouw erkende als persoon met rechten, zeker wezenlijke verbeteringen.Maar vanuit tegenwoordig oogpunt kan men – ongeacht de grote interpretatie-problemen, die plaats- en tijdgericht vele Islamgeleerden de Koranteksten vrouwvijandig deed uitleggen – niet de talloze Koranteksten negeren, die de vrouw onmiskenbaar neerzetten als ondergeschikt en minderwaardig.[1]

Ten diepste islamitisch zijn, nog meer dan de Koran, de overlevering (Hadith) en de interpretaties van de geleerden der verschillende rechtsscholen in het kader van de Sharia van praktische betekenis. Tezamen laten ze wat betreft vrouwvijandigheid nauweliks iets te wensen over. De hele islamitische civilisatie heeft zich (zoals ook de christelijke) vrouw-vijandig ontwikkeld. Hiertoe alleen maar een paar voorbeelden. Zo heeft Al-Ghazzali (1058-1111), één van de grote autoriteiten, de inferieure positie van de vrouw tot in detail beschreven: Zij mag het huis niet zonder toestemming verlaten, zou gevoeglijk oude kleding moeten dragen, marktplaatsen vermijden, met een vriend van haar man zou ze niet eens noodgedwongen mogen spreken. Al-Ghazzali waarschuwt alle mannen voor de vrouwen, want “hun arglist is grenzenlos … ze zijn zonder moraal en beperkt van gezindheid”. Een beroemde Hadith zegt: “De vrouwen hebben minder verstand en minder geloof.” Een andere luidt: Het is voor een man beter, door een varken te worden besproeid, dan de elleboog te beroeren van een vrouw, die hem niet is toegestaan.”

5. Ongeacht de mogelijk verschillende omgang met de islamitische teksten is de gevoeglijk harde onderdrukking van de vrouwen de praktijk van alledag in de meeste islamitisch georiënteerde landen. De sterk verschillende wetgeving in deze 57 landen en de huidige volkstraditie hebben veelal een veel grotere betekenis dan de religieuze voorschriften. De pré-islamitische en buiten-koranische vrouwelijke besnijdenis met haar gruwelijkheden[2] en nog tegenwoordig miljoenen slachtoffers is zo goed als enkel in de islamitische wereld te vinden. Wijd verbreid zijn de eermoorden en de overige voltrekking van “eermisdrijven” op onschuldige meisjes en vrouwen.[3] Ze worden zelfs voltrokken op verkrachte vrouwen, teneinde de “familie-eer weer te herstellen. Dat alles heeft met de islamitische religie niets te maken, maar wordt door haar klaarblijkelijk ook niet effectief bestreden of minstens afgewezen. De in Afrika en Arabië voorkomende stenigingen van levende vrouwen, die religieus resp. door de Sharia worden gemotiveerd en door de islamitische autoriteiten worden voorgeschreven, zijn alles bij elkaar echter de uitzondering.

Eén van de hoofdoorzaken van vele integratieproblemen (in Duitsland speciaal van traditionele Turkse families) is de opvoeding van de zonen tot “prinsen” en van de dochters tot “dienaressen” en het binden van de familie-eer aan de “kuisheid” van de vrouwen. Meisjes worden hierdoor vanaf hun puberteit onderworpen aan de strengste bewaking door vaders, ooms en broers. In de islamitische wereld worden oogcontacten al erotisch uitgelegd en zijn dus gesanctioneerd. De bijbehorende dubbele moraal geeft de mannen desondanks alle vrijheid.

6. Positieve aspecten (Vrouwen als geleerden enz.) zijn tot nu toe in islamitische samenlevingen individuele gevallen gebleven of worden zeer bemoeilijkt. In Duitsland zijn Moslima’s echter al sinds lang in staat om een passende plaats in de samenleving en in het openbare leven in te nemen, ongeacht het nog sterk vertegenwoordigde patriarchale denken. (Uit: “Instituut voor wereldbeschouwingsrecht” https://weltanschauungsrecht.de/Islam-Frauen)

————————-

Wat betreft de Livestream van BPE in Linz am Rhein: https://youtu.be/_5-xXvtAGnA
Een geslaagde manifestatie, die het motto “Voorlichten in plaats van versluieren” nakomt.

Hier de uitzending van de Livestream: https://youtu.be/zZxQIVTYmEE

Met Michael Stürzenberger

Dem Remstalrebell

Inge Steinmetz

Iris Swoboda

Voor Burgerbeweging Pax Europa – https://paxeuropa.de/

klik hier voor de site van de manifestatie: https://paxeuropa.de/blogseite/

Door: Michael Stecher.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/03/die-frauen-im-islam/