Will Biden oorlog met Rusland?


De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft Woensdag na het NATO-overleg in de Letse hoofdstad Riga Rusland beschuldigd van voorbereidingen voor een aanval op de Oekraïne.


Door: Wolfgang Hübner.

Stel u voor, dat Rusland aan de USA het ultimatum stelt, dat het zijn atoomwapens in Duitsland inpakt en naar huis stuurt. Maar dat zullen de Russen niet doen, omdat ze weten, dat hun ultimatum zonder gevolg zou blijven. Nu evenwel hebben de Amerikanen onder President Joe Biden https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-konflikt-putin-kennt-den-preis-fuer-landraub-in-europa-17660248.html met nieuwe beslissende sancties gedreigd, als Rusland niet in eigen land (!!) een zogenaamde troepenconcentratie aan de grens met de Oekraïne beëindigt.

Met andere woorden: De door NATO-staten omsingelde Russische Federatie dient op haar eigen territorium niet meer te mogen beslissen, waar ze militair stationeert! Dat is een agressieve, hoogst arrogante aanval op de soevereiniteit van een staat. Concreet gesteld houdt het niets anders in, als de verlangde capitulatie van de atoommacht Rusland.

Geen regering in Moskou, zij het geleid door Poetin, zij het door wie dan ook, zou op straffe van haar eigeen ondergang deze chantage kunnen nakomen. Dat weten Biden en zijn momenteel de Belten ophitsende minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heel goed – en desondanks verscherpen zij op deze manier niet alleen hun toon, maar ook de meest bedreigende escalatie in Europa.

Daarom is de vraag, of Biden oorlog met Rusland wil provoceren, zeker niet polemisch over de top, maar alleen maar logisch. Voor Duitsland middenin het continent en militair volledig uitgeleverd aan de USA, is dat een noodlotsvraag. Want in het geval van een militair conflict zullen zowel de USA als Rusland vermijden, de eerste klap aan het wederzijdse territorium van de vijand toe te brengen.

De russen moeten strategisch een primair belang hebben, om in geval van oorlog het economisch belangrijkste Europese land op zijn minst lam te leggen. Wat dit voor Duitsland zou betekenen, mag iedere lezer voor zichzelf bedenken. Dat de nieuwe regering in Berlijn zichzelf de waanzin veroorlooft, met de groene dilettante Baerbock een minister van Buitenlandse Zaken aan de macht te brengen, die het aan stomme geluiden tegenover Rusland en China niet heeft laten ontbreken, is door het Kremlin zeer opmerkzaam geregistreerd.

De Groenen, binnen welke bijna niet één politicus zelf soldaat is geweest, zijn allang een ideologisch verhulde agressieve kracht, die op onverantwoordelijke manier met een vuur speelt, dat Duitsland definitief zou kunnen verbranden. Het is de hoogste tijd dat hier te lande partij- en wereldbeschouwings-overkoepelend een nieuwe vredesbeweging wordt gevormd.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/will-biden-krieg-mit-russland/

Constitutioneel Gerechtshof ligt op koers: de “Staatsnoodrem” was legitiem

Door: Redactie ZUERST!

Karlsruhe. Wie in tijden van Corona zijn hoop nog vestigt op het Constitutioneel Gerechtshof als onafhankelijke instantie wordt alweer teleurgesteld. Het Hoogste Gerechtshof in Karlsruhe heeft thans de aanklachten tegen de “Staatsnoodrem” met haar uitgaans- en contactbeperkingen afgewezen Ook de schoolsluitingen in het voorjaar waren dientengevolge geoorloofd.

De “Staatsnoodrem” van april 2021 was volgens het vonnis verenigbaar met de grondwet. Alle restricties waren evenredig en “dienden constitutioneel-gerechtelijk legitieme doelstellingen”, zo heet het in de beslissing. Bovendien zouden ze “in totaliteit van levens- en gezondheidsbescherming” zowel als het overeind houden van het Gezondheidssysteem hebben gediend.

Tot aan de tweede helft van augustus waren er bij het Constitutioneel Gerechtshof meer dan 300 constitutionele aanklachten in behandeling genomen, zodat er sprake was van 8500 klagers m/v. enkel en alleen over sluitingen in de detailhandel en verboden op presentie bij cultuurmanifestaties heeft der Constitutioneel Gerechtshof nog niet beslist. Na de nu genomen beslissing is overtrokken hoop op op de Hoogste Rechter in Karlsruhe hoe dan ook misplaatst. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2021/12/01/bundesverfassungsgericht-liegt-auf-linie-die-bundesnotbremse-war-legitim/

Grensconflict: Paus Franciscus valt de katholieke Polen in de rug aan

Door: David Berger.

Met een propagandistische oproep tot gebed op het Sint Pietersplein heeft Paus Franciscus de katholieke Polen, die momenteel aan hun grens met Wit-Rusland voor heel Europa (en ook voor het Vaticaan) strijden, in de rug aangevallen.

Dat er pausen geweest zijn, die wapens zegenden, die zelf oorlog voerden, of in oorlogen duidelijk positie kozen voor één bepaalde kant, resp. ten voordele van de katholieke kerk, is geen geheim. Sinds de grote vredespausen van de 20ste Eeuw, te beginnen bij Benedictus XV, via Pius XII tot en met Johannes XXIII en Johannes Paulus II leek het, of de Kerk iets had bijgeleerd.

Maar ook op dit punt neemt Paus Franciscus een eigenzinnige bizarre houding aan. Dat bleek de afgelopen Zondag. De eerste dag van de week bidt de paus gewoonlijk het Angelus aan het raam van zijn paleis met de op het Sint Pietersplein verzamelde gelovigen.

“…die aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen bevriezen”

Dit keer had hij iets heel bijzonders in petto: Franciscus verzocht de bezoekers op het Sint Pietersplein, om zich een ogenblik aan te sluiten bij het gebed in stilte voor migranten, in het bijzonder voor hen, die onlangs in Het Kanaal en op de Middellandse Zee zijn verdronken, en voor hen, die bevriezen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland.

“Hoeveel migranten zijn er deze dagen aan ernstige gevaren blootgesteld en hoevelen verliezen hun leven aan onze grenzen?”, vroeg de paus op 28 november, nadat hij in het Vaticaan het middaggebed Angelus had uitgesproken.

Waarom geen gebed voor de bedreigde Polen en het christelijke Avondland?

Nu kan worden aangevoerd, dat er voor alle mensen in nood, voor zondaars, voor geweldplegers, zelfs voor terroristen en moordenaars moet worden gebeden. En dat is in principe juist. Zo bidden katholieken na elk Rozenhoedje “Bewaar ons voor het vuur van de Hel en leid alle Zielen in de Hemel, in het bijzonder die, welke Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.”

maar gebeden in het openbaar en Oproepen tot het Gebed van de paus hebben een heel ander, voortdurend (kerkelijk)politiek karakter. Met de religieuze rite gaat een stellingname gepaard. Zo ook hier. Dus zal men vervolgens de vraag stellen: Waarom geen gebed voor de Poolse natie, waarom geen gebed voor het overleven van het Joods-christelijke Avondland?

“Wat een schande!”

In het bijzonder het aanhalen van het Wit-Russisch- Poolse grensconflict, dat – dat weet ook de Vaticaanse diplomatie precies – geen vluchtelingendrama is in letterlijke zin, maar een oorlogszuchtige aanval op Polen resp. heel Europa, zorgt zowel in Polen als in de hele katholieke wereld voor verbazing. Eén van de PP-contactpersonen in het Vaticaan tegenover mij:

“Franciscus volgt in zijn pijnlijke onwetendheid, die steeds het Goede wil en toch het Kwade bewerkstelligt, hiermee de oorlogszuchtige houding van Lukasjenko en valt de Polen in de rug aan! Wat een schande!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/30/grenzkonflikt-papst-franziskus-faellt-den-katholischen-polen-in-den-ruecken/

Berichten van de Pools-Wit-Russische grens uit de eerste hand

Door: David Berger.

Maar liefst twee geëngageerde prominenten – Imad Karim en Roger Beckamp – verblijven momenteel onafhankelijk van elkaar met camerateams aan de Pools-Wit-Russische grens, teneinde zich aldaar een eigen beeld te vormen van de situatie, die thans zal beslissen over de verdere lotgevallen van Europa. Voor beiden is het doel van de reis niet alleen het vergaren van getuigenissen uit de eerste hand, maar tevens de informatie van de Duitse publiciteit via media-kanalen naast de mainstreampers en de politiek-correcte zenders.

Maar liefst twee geëngageerde mannen, die wilden weten, hoe het er aan de Pools-wit-Russische grens echt voorstaat, verblijven daar en zorgen ter plaatse voor spannende informaties

Imad Karim: In wat voor Europa zullen de komende generaties wonen?

Enerzijds de bekende filmmaker Imad Karim, van wiens reportage er eerst een trailer is, die echter veelbelovend is. Anderzijds de parlementsafgevaardigde van de AfD Roger Beckamp, die sinds vrijdag met een eigen camerateam en een Poolse tolk onderweg is naar de Pools-Wit-Russische grens

“Tenslotte weten wij hooguit sinds het jaar 2015, dat de berichtgeving van de GEZ inzake migratie dikwijls genoeg niet de realiteit weerspiegelt, maar eerder dient als bekendmakingsorgaan van de politiek der gevestigde partijen”, aldus Beckamp op een tussenstation op zaterdag voor vestigingen van het ZDF en de dichtbij de CDU staande Konrad-Adenauer-Stichting in Warschau:

“Meer dan 500miljoen euro belastinggeld vloeien jaarlijks vanuit de stichtingen naar de gevestigde partijen, die met deze middelen ook doelbewust politiek graafwerk verrichten in migratie-kritische landen als Polen. De gedwongen bijdragen voor de politiek-correcte zender belopen intussen jaarlijks de astronomische 8 miljard Euro. Desondanks produceren deze instituties in beginsel niet datgene, waarvoor wij allemaal moeten betalen.”

Duizenden migranten aan de grens met Polen


https://youtu.be/B2dv7zwjY3M


Zondag ging de reis vervolgens verder het directe Pools-Wit-Russische grensgebied in, waar nog steeds duizenden migranten met welhaast alle middelen pogen, toelating tot Europa en in het bijzonder Duitsland af te dwingen Roger Beckamp zal over de verdere stations doorlopend berichten met behulp van pers-uitzendingen evenals met eigen video’s op Youtube en met zijn andere kanalen op de sociale media.

Imad Karim bericht: “In mijn actuele buitenlandse reportage vanuit Polen zullen er minder voyeuristische beelden zijn over de gedeeltelijk door eigen schuld veroorzaakte ellende van de mensen aan de Pools-Wit-Russische grens, maar onderzoek ik eerder de vraag, in wat voor Europa de komende generaties zullen leven. In een Europa dat zijn specifieke, historisch gegroeide en waarden-verbindende culturele identiteit zal herontdekken en bewaren, of in een gemulticulturaliseerd en mogelijk sterk ver-nahostelijkt Europa, waarin officieel, vele verschillende ethnici, vele gedeeltelijk met elkaar concurrerende geloofsbelevingen en vele verschillende geslachten leven, die alles bij elkaar in geen enkele verbinding staan of willen staan met de oude traditie en met de waarden van dit continent.

Ik denk, dat het mij is gelukt, belangrijke en voor de toeschouwers eventueel interessante filmische stations vast te leggen. De film bevindt zich nog de postproductie (coupe, sprekersopname, geluidsopname, kleurencorrectie enz.) en zou misschien binnen 10 of 15 dagen voltooid kunnen worden. Geeft u mij alstublieft nog wat de tijd!” – aldus Imad Karim.

https://youtu.be/-btE7yMWYFg

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/29/berichte-aus-erster-hand-von-der-polnisch-weissrussischen-grenze/

Het vuile spelletje van CDU/CSU

Door: Wolfgang Hübner

Het zou ook de meer argeloze zielen al opgevallen moeten zijn, dat de meest agressieve eisen om vaccinatiedwang en de meest scherpe voorstellen betreffende repressies tegen tegenstanders van de experimentele “vaccinatie”- stoffen vanuit de gelederen der toppolitici van de CDU/CSU komen. Dit vermindert of verontschuldigt overeenstemmende uitlatingen van politici van de nieuwe verkeerslichten-coalitie op geen enkele manier.

Maar het zijn Merkel, Spahn https://www.pi-news.net/2021/11/ein-virus-als-brennglas-der-deutschen-gesellschaft-kein-bisschen-freiheit/,, Söder, Braun, Merz, Brinkhaus en metgezellen die uit hoogst doorzichtige partij-tactische motieven, met verachtelijk cynisme de paniekstemming in Duitsland hoofdzakelijk opstoken. Het primaire motief hierbij is de doelstelling, de gedesigneerde nieuwe regering als Corona-zwakkelingen in de hoek te drijven.

De Scholz-coalitie moet murw worden gemaakt, teneinde tenslotte – met alle onoverzienbare gevolgen van dien – te besluiten tot een vaccinatieplicht en ter de verantwoording voor te nemen, die de CDU/CSU om goede redenen in haar regeringstijd heeft uitgesloten. Hier komt natuurlijk de zogenaamde “Ebola”- variant uit Zuid-Afrika precies op tijd. En vanzelfsprekend willen de schreeuwers zonder scrupules van SDU en CSU zo perfect als maar mogelijk is verdonkeremanen, welke politieke kracht onder welke kanselier Duitsland in het Corona-disaster heeft geleid -en gestort.

Dit vuile spelletje van de door Merkel en Söder geruïneerde ‘Unie’ moet alleen al daarom in al zijn doortraptheid aan de kaak worden gesteld, teneinde elke poging te verijdelen, CDU en CSU aan de Duitsers te presenteren als alternatief voor het knipperlichten-kwaad. Met deze Ünie”is het afgelopen, voor altijd – Punt uit!

Door Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron:https://www.pi-news.net/2021/11/das-dreckige-spiel-von-cdu-csu/

Beieren: Het ophemelen in het deelstaatparlement van Turkse gastarbeiders

Door: Michael Stürzenberger.

Onder de bij ons wonende Turken zitten natuurlijk democratisch ingestelde Kemalisten, Alevieten, Koerden en modern-georiënteerde Moslims , die geen integratieproblemen veroorzaken en niet zelden ook positief meewerken aan de totstandkoming van onze vrijheidslievende samenleving. Onder hen ook enkelen, die waarschuwen voor de politieke Islam en zijn representanten hier in het land.

In de massa hebben wij echter zonder twijfel genoeg problemen: 64,8% van de bij ons wonende Turken https://www.sueddeutsche.de/politik/wahlen-in-der-tuerkei-so-haben-die-deutschtuerken-gewaehlt-1.4028731 met Turks paspoort stemden in juni 2018 op de autocraat Erdogan, een politiek-religieuze hardliner, die tegenstanders bij bosjes in de gevangenis laat gooien. Zij met Turkse roots zijn tevens buitenproportioneel werkeloos. Terwijl van de Duitsers 4,4% zonder werk zit bedraagt de quote bij Turken 155. Ook het aandeel onbemiddelbare personen, die niet streven naar een officiële baan is bij Turken in Duitsland met 485 zeer hoog https://www.focus.de/finanzen/videos/familienbild-schwarzarbeit-geburtenrate-warum-48-prozent-der-tuerken-in-deutschland-nicht-arbeiten_id_7338076.html.

Wij hebben groeiende, zich zichtbaar inkapselende parallelsamenlevingen net een hoog hoofddoekpercentage, een visueel teken van de politieke Islam. Ook door de invloed van Erdogan en zijn verlengde arm de DITIB is hier in het land een toenemende neiging tot een fundamenteel-radicale uitleg van de Islam waar te nemen. Er is sprake van zeer bedenkelijke organisaties zoals de Grijze Wolven, de grootsterechts-extremistische vereniging in Duitsland met 18.000 leden https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/260333/graue-woelfe-die-groesste-rechtsextreme-organisation-in-deutschland. Daarnaast religieus-fanatieke groeperingen als Milli Görus, die de westelijke “ordening van het onrecht” wil vervangen door een islamitische “rechtvaardige ordening”, ideologisch dichtbij de Moslimbroeders staat en zich met hen wenst te verbinden.

Niet te vergeten de toenemende clan-criminaliteit: Veel van deze clans hebben hun wortels in de provincie Mardin https://mediendienst-integration.de/artikel/arabische-grossfamilien-und-die-clankriminalitaet.html in Zuid-Oost Turkije zitten. van daaruit emigreerden ze in de eerste helft van de 20ste eeuw naar Libanon en van daaruit vanaf eind jaren ’70 naar Duitsland Ook de criminele rockergangs worden steeds meer beheerst door Turken.

Dit alles was op 15 november in München compleet vergeten, toen bij een feestelijke gelegenheid in de eerbiedwaardige Senaatszaal van het Beiers Deelstaatparlement “60 jaar aanwervingsovereenkomst met Turkije” werd herdacht. Uli Henkel was als vertegenwoordiger van de AfD-deelstaatfractie uitgenodigd en moest twee uur lang niet te verdragen geflikflooi over de Turkse immigranten aanhoren – bijna zonder welke kritische ondertoon dan ook. In de BPE-studio doet hij verslag van deze martelgang. (video hierboven).

Om een indruk te krijgen wat Uli Henkel allemaal moest doorstaan, enkele uitlatingen van de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann (CSU):

“De zogeheten gastarbeiders en hun gezinnen hebben onze samenleving over de generaties heen tot op heden heel beslissend mede vormgegeven. de vele mensen met Turkse migratiegeschiedenis verrijken onze gemeenschap op de meest veelzijdige manier”.

“Het huidige Duitsland valt nauwelijks voor te stellen zonder alle vrouwen en mannen, die als zogeheten gastarbeiders naar de Bondsrepubliek zijn gekomen”. Niet alleen hebben ze het eerste Duitse Wirtschaftswunder mogelijk gemaakt, ze hebben uiteindelijk hun eigen- en onze welstand mee-bewerkstellig. Ze hebben meer veelzijdigheid,, meer pluraliteit en meer openheid naar de wereld in ons land gedragen. En veel van hen hebben ons met hun moed, hun levensvreugde en hun gastvrijheid zelfs in het buitenland geïnspireerd”.

“Hier zijn mensen naar ons gekomen. Ten eerste, omdat wij hen toentertijd dringend nodig hebben gehad. Het was geen vluchtelingengolf of iets dergelijks, maar de Bondsrepubliek Duitsland, die Turkije dringend heeft gevraagd om een arbeidsovereenkomst. Ja dat moet op de eerste plaats maar weer eens voor eens en altijd in herinnering worden gebracht. Wij wilden deze mensen bij ons hebben. Ten tweede hebben zij geweldig gewerkt, zij hebben bijgedragen aan het Wirtschaftswunder.”

“Ik bewonder de moed van de toentertijd jonge Turken en Turksen, die gehoor hebben gegeven aan de oproep van de toentertijd jonge Bondsrepubliek. Wij zijn hen ook nu nog dank en respect verschuldigd, omdat zij met veel ijver en discipline, met hun levensinstelling hun bijdrage geleverd hebben. Het Duitse Wirtschaftswunder zou er zonder hen niet zijn geweest. In het kader van de waardering dient dit duidelijk te worden gezegd.”

Vicepresident van het deelstaatparlement Sr. Wolfgang Heubisch ((CSU), die van 2008-2013 nog minister van Wetenschap was, ging volgens hetzelfde stramien verder:

“Ik heb bewondering voorde moed van de toentertijd jonge Turken en Turksen, die gehoor hebben gegeven aan de oproep van de jonge Bondsrepubliek. Wij zijn hen ook thans nog dank en respect verplicht, omdat zij met veel ijver en discipline, met hun levensinstelling hun bijdrage hebben geleverd. Het Duitse Wirtschaftswunder zou er zonder hen niet geweest zijn. In het kader van de waardering dient dit duidelijk uitgesproken te worden.”
“Aan deze vorm van genegenheid verbinden wij de duidelijke afwijzing van vooroordelen, vreemdelingenvijandigheid, en van haat en hetze. Hier zouden ook de radicale krachten, die sinds kort helaas ook in de parlementen aanwezig zijn, goed moeten luisteren: In Duitsland is geen plaats voor mensenvijandigheid.”

Neemt men deze uitspraken van Joachim Herrmann en Wolfgang Heubisch bij de feestelijkheden te midden van een genodigd publiek van Turken en functionarissen van Turkse afkomst serieus, dan is het wel duidelijk welke kant het bij de CSU opgaat: Schouder-aan-schouder en generaliserende solidariteitsverklaring en de Turkse community naast gelijktijdige oorlogsverklaring aan de AfD, zowel als aan andere critici van de politieke Islam en de teugelloze migratie.

Wie de hele bewierokings-manifestatie voor Turkse gastarbeiders wenst de doorstaan: Hier is de video van de twee uur durende Live stream: https://www.youtube.com/watch?v=11Rh2osungc.

Link-gerelateerd:

SDoor: Michael Stürzenberger.
vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/11/bayern-lobhudelei-im-landtag-auf-tuerkische-gastarbeiter/

Pervers: Zo viert de elite van Oostenrijk de harde Lockdown

Door: David Berger.

Terwijl het gepeupel met uitgaansverbod in de Lockdown zit, viert de heersende klasse in de ORF een Corona-party “voor het goede doel” – alleen maar een commentaar over een evenement, dat de Oostenrijkse bevolking momenteel vreselijk woedend maakt. En dit met recht.
“Licht in de duisternis” noemde het ORF-gala in Wenen, waaronder zich o. a. de nieuwe kanselier Alexander Schallenberg, President Alexander van der Bellen en vicepresident Werner Kohler zich bevonden, zichzelf.

Meedeinen, applaudisseren – zonder mondmasker, zonder minimum afstand

De over het algemeen opgewekte stemming bereikte haar hoogtepunt toen toen bij de song “Live is life” van de Oostenrijkse band “Opus” alle gasten opstonden, applaudisseerden en meedeinden – vanzelfsprekend zonder mondmaskers en zonder het aanhouden van de veiligheidsafstand – en dat in een gesloten ruimte!

Elmar Foster heeft de situatie zeer treffend beschreven: “De optiek had niet vernietigender kunnen zijn…. Ze provoceert zo ongeveer beelden van de “Dans op de vulkaan”: Zo ongeveer het Russische tsarenregime kort voor het uitbreken van de 1ste Wereldoorlog of aan de uitspraak van de Franse heerseres Marie-Antoinette: “Hebben ze geen brood? Dan eten ze toch gebak.” ( Bron: https://www.fischundfleisch.com/elmar-forster/verkommene-orf-gutmenschen-polit-eliten-tanzen-covid-ab-75327)

Knuffelen met Weense nachtclubeigenaar

Teneinde het geheel nog wat aan te dikken, liet Schallenberg zich na het Gala vereeuwigen met de eigenaar van een Weense nachtclub – ook hij opnieuw zonder monsmasker en zonder afstand

https://twitter.com/heimolepuschitz?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464170019626139650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2021%2F11%2F26%2Fso-feiert-die-elite-oesterreichs-den-harten-lockdown%2F

Backstage ging het vrolijk verder

Überhaupt moet het, nadat de camera’s van het ORF waren uitgeschakeld,, backstage noch heftiger er aan toe gegaan zijn. OE24 https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/neue-bilder-der-backstage-party-so-feierten-die-politiker/500625029 daarover: “Na het “Licht in de Duisternis”-gala vierden politici en vooraanstaanden in het Centrum van het ORF uitgelaten feest, zonder afstand en maskers – en dat, terwijl Oostenrijk zich in de Lockdown bevindt.”

Hier kan men reageerders op de sociale netwerken heen ongelijk geven, als ze woedend opmerken: “Het pleit niet voor onze samenleving, dat een dergelijke manifestatie in de hele constellatie van omstandigheden niet door een woedende Mob uiteen wordt gejaagd. Het zou niet alleen gerechtvaardigd zijn, zo langzamerhand wordt het zelfs een plicht.” En iemand uit het buurland: Hoeveel bewijs heeft men nog nodig dat het allemaal een farce is? Net als met Oudejaar 2020: Niemand mag feest vieren, alleen ZDF. Zijn wij nu soms mensen van de 2de of de 3de rang?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/26/so-feiert-die-elite-oesterreichs-den-harten-lockdown/

Wij zullen jullie – als jullie überhaupt willen – veel te vergeven hebben!

Door: David Berger.

Er zijn beelden, die men zijn hele leven niet vergeet. En ook niet de reacties van familieleden, bekenden en vrienden op deze beelden. Hiertoe behoren wat mij betreft talrijke foto’s en persoonlijk beleefde scènes van de laatste weken, die boven mijn privé-psyche uit, er geknipt voor zijn, om de trauma’s van onze collectieve herinneringen nog wat verder te verrijken.

Waarom volksgerichten de laatste tijd duidelijk hebben gemaakt, dat het vergelijken van de corona-maatregelen met die van de Nationaalsocialisten tegen katholieken of een andere volksgroepering als volksophitsing een zware strafbare daad vormt, wordt de laatste dagen steeds duidelijker

Alleen maar niet denken aan de Duitse geschiedenis!

Al te zeer verleiden iemand de maatregelen (geen doktershulp, totale sociale uitsluiting van ongevaccineerden enz.), waarmee onze politici schermen, en waarvoor de meerderheid van het volk óf applaudisseert op Sportpalast-manier óf schuw, maar wijselijk zwijgt, om te denken aan de weken na de Rijksdagbrand

Van tevoren dient meteen gezegd te worden, dat een dergelijke vergelijking natuurlijk helemaal niet opgaat en dat ik elke keer, als hij zogezegd als een golf opnieuw in de richting van mijn gedachten rolt, door mij wordt afgeweerd als door een reusachtige golfbreker. Wie wil er nu in de gevangenis belanden, om dat vervolgens op het een of andere tijdstip tenslotte onder on-mensen zonder alle rechten, zoals vaccinatieweigeraars, te verblijven?

Het vervallen van de Mens in het Kwade

Ook strategisch is deze, zich op de een of andere manier steeds weer aan mij opdringende vergelijking eenvoudigweg zinloos: enerzijds, omdat de geschiedenis zich niet herhaalt, uitsluitend de omvang en tegelijkertijd het vervallen van de Mens in het kwade steeds opnieuw in dezelfde mate duidelijk wordt. Anderzijds, omdat bij zeer veel mensen het vermogen tot analoog denken ontbreekt en ze aldus vergelijking en gelijkstelling niet kunnen onderscheiden, bv. als de meer intelligente mensen niet willen (zo was bv. het feit, dat men AfD-politici voor “Nazi’s” uitmaakte, voor Justitie geen enkel probleem, hoewel ook deze vergelijking de misdrijven van de Nationaalsocialisten op de allerergste manier bagatelliseerde).

Maar tegen één ding kan ik mij op de een of andere manier niet verweren: Ik registreer momenteel met opmerkzaamheid wie er in mijn directe omgeving en in het maatschappelijk leven meedoet of zwijgt en hierdoor toestemt. Als iemand, die ondanks zijn hardnekkigheid wil overleven, omdat hij weet, dat ook de duistere tijden voorbijgaan, behartig ik natuurlijk hierbij de Bijbelse spreuk “Zijt dapper als de slangen en argeloos als de duiven”.

In deze zin heb ik consideratie met “vrienden”, die thans zwijgen uit angst of meelopen omwille van hun carriëre. Maar zij doen momenteel iets, dat niet teruggedraaid zal kunnen worden. En waarvoor men hen – om met Spahn te spreken – Later veel zal moeten vergeven, als men tenminste wil, resp. christelijk gesproken de Genade Gods hem daartoe in staat stelt.

Wat Gij thans doet, kan ik niet uit mijn gedachten bannen

Het zij u gezegd: Dat Jullie momentele gedrag,zeer nauwkeurig wordt geregistreerd als datgene, wat het is, zo heeft nu ook de journalist Manaf Hassan op Twitter tot uitdrukking gebracht. Aldaar plaatste hij gisteren een foto, die ook mij het bloed in de aderen deed stollen. Hij schrijft erover:

“Deze afbeelding zal ik zo bewaren, dat de mensen hem over 100 jaar nog onder ogen krijgen. Ik heb mij steeds de vraag gesteld, hoe het (Duitse) verleden zulke donkere plekken kon krijgen. Hoe ziekelijke en onmenselijke ideologieën de meerderheid achter zich gekregen hebben. Nu weet ik het.”

https://twitter.com/manaf12hassan?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1463146903437291524%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2021%2F11%2F25%2Fwir-werden-euch-wenn-wir-ueberhaupt-wollen-viel-zu-vergeben-haben%2F

https://pbs.twimg.com/media/FE4kWmgXwA0HKWP?format=jpg&name=900×900

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/25/wir-werden-euch-wenn-wir-ueberhaupt-wollen-viel-zu-vergeben-haben/

Het groen-zwarte virus woedt.

Door: Wolfgang Hübner.

Twee zuid-Duitse deelstaat-minister-presidenten hebben dinsdag in het Frankufrter Centrale Orgaan voor Corona-paniek en pharma-aandeelhouders samen een tekst gepubliceerd: “De vaccinatieverplichting beschermt de vrijheid” https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfpflicht-von-soeder-und-winfried-kretschmann-gefordert-17647078.html . intussen heeft de Hessische minister-president Volker Bouffier zich bij zijn collega’s Markus Söder en Winfried Kretschmann aangesloten. Hiermee is de vaccinatieverplichtende coalitie bestaande uit Groenen, CSU en CDU perfect. De definitieve overwinning over het virus zou eigenlijk hiermee een besloten zaak kunnen zijn, als er niet een paar lastige feiten zouden zijn, die tégen een succes voor het zozeer met de vrijheid bezig zijnde Zuid-Front zouden spreken

Dat is nu eenmaal het voor alle vrienden van de vaccinatie-verplichting zo netelige feit van het massale falen van de experimentele gen-therapie. Dit kan de hoopvol miljoenen-gewijs voor het experiment ter beschikking gestelde lichamen noch immuun maken tegen het virus, noch ze ertegen beschermen, andere mensen met het virus te besmetten. Er is nog niet eens zekerheid, of ze de met het gen geprepareerde lichamen althans een zeer beperkte tijd tegen het zware ziektenverloop van een besmetting beter beschermt dan andere medische maatregelen of preparaten. Zeker is hoe dan ook allang, dat de gentherapie ontelbare lichte tot dodelijke bijwerkingen heeft. En zeker is ook de onwetendheid over hun mogelijke uitwerking op lange termijn.

Er is geen verplichting voor politici, om naar de feiten te kijkenof zelfs rekening met hen te houden. Als het anders was, konden Kretschmann, Söder en nu ook Bouffier de oplossing van het virus-probleem niet in alle ernst door een van staatswege verordende en van staatswege uitgevoerde dwang tot terbeschikkingstelling van meer miljoenen menselijke lichamen voor de experimentele gentherapie verwachten. De triomferende aanwijzing van deze populisten in de slechtste zin van het woord, de grote meerderheid van de reeds met gentherapie behandelde bevolking achter zich te hebben, dus geheel trouwhartig naar de richtlijnen der democratie te willen handelen, getuigt er alleen maar van, dat ze ge democratie niet hebben begrepen.

Want de acceptatie van de democratie bestaat slechts zo lang de minderheid zich ook door de meerderheid geacht en beschermd voelt. De zelfbestemming over het eigen lichaam, zijn bescherming tegen afgedwongen experimentele ongerechtvaardigde verlangens is de de meest ingrijpende substantie van de onaantastbare waarde van de mens in artikel 1 van de grondwet. weliswaar kan in het recht op Leven en lichamelijke onaantastbaarheid volgens artikel 2 met een wet worden ingegrepen. Maar een meerderheid in het Duitse Parlement, die tot een wettelijke drang voor experimentele gentherapieën tegen het virus zou besluiten, zou niet alleen de bovenvermelde feiten bewust negeren, maar ook kennen – en willens en wetens de acceptatie van de democratie door de minderheid verliezen van diegenen, die de onaantastbaarheid van hun lichaam niet in gevaar willen brengen.

Dus kan men hieraan vasthouden: het groen-zwarte politieke virus is bij elkaar veel gevaarlijker dan het individueel potentieel gevaarlijke medische virusprobleem. Een werkzame vaccinatiestof, die deze naam ook verdient, is tot nu toe noch tegen het ene, noch tegen het andere voorhanden.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/11/das-gruen-schwarze-virus-wuetet/

De Olympische Winterspelen in Peking en de “Zaak” Peng Shuai

Door: Peter Helmes

Ondanks de aankomende Olympische Winterspelen schijnt het autoritaire regime in Peking er geen belang bij te hebben om zijn internationale aanzien bij te spijkeren. Moslims worden in heropvoedingskampen gestopt, in Hong Kong is de democratiebeweging neergeslagen, de bedreigingen tegen Taiwan nemen toe, en andersdenkenden worden gearresteerd of verdwijnen op een vreemde manier.

Over drie maanden beginnen dus in China de winterspelen, in deze steeds meer brute dictatuur. Dit feest is slechts voor weinigen een aanleiding om te vieren. De Communistische Partij China heeft onder haar almachtige leider Xi Jinping bij haar critici de duimschroeven verder aangedraaid.

De laatste, die kennismaakte met de klauwen van de partij was de tennisspeelster Peng Shuai.Begin november had ze beschuldigingen geuit tegen een Chinese toppoliticus wegens seksueel misbruik. Sindsdien geldt de 35-jarige als verdwenen. Om druk van buitenaf bekommert China zich niet. Maar alles, wat met de zaak te maken heeft, wordt binnen China volledig verzwegen en gecensureerd.

“Volledig nieuwe vorm van collaboratie met China”

Door het verdwijnen van de tennisspeelster Peng wordt echter de morele druk op het internationaal Olympisch Comité, dat kennelijk inzet op een demonstratieve samenwerking met de Chinese leiding in de zaak-Peng, versterkt. President van het Olympisch Comité Thomas Bach zwijgt in alle talen over de verdwijning van de tennisspeelster – een houding, die bij hem geen onbekende is. Goed mogelijk, dat hij de stemming van het staatshoofd van China, Xi, uit louter economische belangen niet wil bederven.

Bach heeft “een half uur lang met haar gesproken via de video”, verklaarde het IOC dit weekeinde. Peng heeft verzekerd, dat het goed met haar gaat, maar dat ze momenteel niet gestoord wil worden. Internationale waarnemers gaan ervan uit dat het IOC zich door China’s veiligheidsfunctionarissen voor hun karretje heeft laten spannen. Een woordvoerster van de Organisatie voor de Rechten van de Mens, Human Rights Watch reageerde ontzet, zij noemde het optreden van de Duitse IOC-baas een “volledig nieuwe vorm van collaboreren” met de leiding van China.

Maar er is ook sprake van andere, moediger stemmen: In een tijd, waarin door ondernemingen, regeringen en organisaties met dezelfde belangen veel dubbelzinnigs over de heersende schendingen van de mensenrechten in China valt te vernemen, klinkt Steve Simon, voorzitter en bedrijfsleider van de Women’s Tennis Association, als de spreekwoordelijke Roeper in de Woestijn. Simon dreigde China, zich uit het land terug te trekken, ingeval de leiding in Peking de zaak van de verdwenen Tennisspeelster niet uit de doeken zou doen.

De door Peng naar buiten gebrachte beschuldigingen van seksuele intinmidatie en censuur zijn ernstig en “belangrijker dan de zaak’. Deze ene zin getuigt van veel burgermoed en zou naam moeten maken – vooral bij organisaties, die China vanuit economische belangen nog steeds de hand boven het hoofd houden. Bedoeld wordt hier bv. het Internationaal Olympisch Comité onder leiding van Thomas Bach.

Nu lijkt het, of ik over de zaak- Peng Shuai uitweid ten behoeve van een internationale politiek. De regeringen van Groot-Brittannië en van de USA b. v. hebben de Staatsleiding van China dringend verzocht, veilig te stellen, dat het goed gaat met de 35-jarige. Het Wereldverbond Vrouwentennis (WTA) toonde zich vol twijfel. Het blijft onduidelijk, of Peng op vrije voeten is en of zji werkelijk haar eigen beslissingen kan nemen, verklaarde WTA-president Steve Simon.

Het zal interessant zijn, te aanschouwen, hoe de “Zaak” Peng Shuai ad acta zal uitpakken; want Peking zal alles ondernemen om over de aangelegenheid gras te laten groeien. Een welwillend Olympisch comitë zal daarbij nauwelijks in de weg staan.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.conservo.blog/2021/11/23/olympische-winterspiele-peking-und-der-fall-peng-shuai/