De wereld houdt de adem in: Greta heeft gehoest!

Door: Redactie JouWatch.

Ja, het is stil geworden rondom Klimaat-Greetje en haar Fridays-For-Future-beweging-van-hysterici. De totale vergetelheid, het verdwijnen in de mottenballenkist met het opschrift “dingen, waaraan de wereld geen behoefte heeft” ten spijt, meldt Greta zich nu weer eens en verkondigt met optimisme, dat ze is geïnfecteerd met Corona.

Nadat Corona klaarblijkelijk veel mensen weer met beide benen op de grond heeft gezet en idiote onderwerpen als gendermainstreaming of het redden van het klimaat door verwende, hooglijk geïndoctrineerde welvaartskids een pauze hebben ingelast, trekt het boegbeeld van de Fridays-for-Future-hysterici weer eens aan de bel.

Greta Thunberg, het Gouden Kalf van de klimaatredders-lobby, is er zeker van, minstens zo zeker als zij ervan is, CO2 met het blote oor te kunnen waarnemen, dat zij is geïnfecteerd met het Coronavirus. Op Instagram deelt het Asperger-klantje mee, zich sinds twee weken in huiselijke quarantaine op te houden.

“Ik had koude rillingen, keelpijn en heb gehoest”, schrijft ze, haar vader zou dezelfde symptomen hebben gehad, maar “déze gingen echter nog gepaard met koorts”. Greta legde daarenboven haar vermoedelijk hoogst ongeruste schare aanhangers dinsdag uit, dat in Zweden een test op Covid-19 niet mogelijk is,als men niet acuut medische hulp nodig heeft. Ze gaat evenwel op grond van de symptomen en de omstandigheden vast uit van een besmetting.

Voor allen, die nu op het punt staan, in diepe neerslachtigheid te vervallen in verband met de gezondheidstoestand van Greetje: Er is sprake van het signaal “veilig”: Hare Heiligheid is weer opgeknapt! Mocht ze inderdaad met het virus geïnfecteerd zijn geweest, dan heeft de 17-jarige vermoedelijk gefungeerd als virus-centrifuge. Want: Greta was in februari en begin maart op pad in verschillende Europese steden, teneinde haar ‘heilsboodschap’ te verkondigen. In Hamburg bv. dartelde ze een maand geleden nog rond, temidden van tienduizenden aanhangers. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/03/25/die-welt-atem/

Kretschmann verbiedt kerken datgene, wat ergens anders is toegestaan

Door: Albrecht Künstle

– Groepen begrafenisgangers met maximaal tien personen van de kerkhoven verbannen.

– De meeregerende CDU sluit eveneens af – maar het land blijft open voor asiel-migranten.

Ik schrijf dit klaagschrift op een zondagmorgen op een tijdstip, waarop ik normaal gesproken in de kerk ben voor de DIENST. Maar die is vanwege een decreet van de deelstaatregering Baden-Württemberg gesloten, ondanks de grondwettelijk beschermde vrijheid van religie, die tevens het gemeenschappelijke kerkbezoek omvat. Ondanks de formele scheiding van Kerk en Staat beslist deze deelstaatregering, wat kerken mogen. Dat gaat zelfs zover, dat deze regering de begrafenisstoeten – dinsdag wordt mijn schoonmoeder ter aarde besteld – verbieden, om zich vrijelijk met meer dan tien personen op het kerkhof te laten zien. Afgezien van de priester/dominee en zijn assistentie blijven er acht over, d. w. z. niet eens een normale familie met kleinkinderen mag de overledene de laatste eer bewijzen. Hoewel kerkhoven groot genoeg zijn om afstanden te kunnen bewaren.

Met bescherming tegen Corona-besmetting valt een dergelijk machtsvertoon niet te verklaren. Wat nog geldt voor het dagelijks leven – het afstandsgebod van 1,5 meter uit elkaar – wordt voor het kerkelijk terrein van bovenaf zonder tegenspraak gedecreteerd. Winkels blijven terecht open en er wordt opgepast, dat deze afstand tot elkaar niet alleen bij de kassa’s in acht wordt genomen, maar ook in de winkelruimtes. Op deze manier zou men ook in de kerken diensten kunnen houden. Ik nam het meetlint erbij, en onderzocht de omstandigheden in onze kerk. Bij een afstand van zelfs iets meer dan 1,50 meter vinden 100 Bezoekers een plaats in de banken en 20 op het balkon. En méér kerkbezoekers dan deze 120 telde men ook vóór Corona nauwelijks. Dus wat er achter deze rigoureusheid van de regering zit? Willekeur of een test?

Ik vraag me af, of het een proefballonnetje is van de gezagsdragers, van wat niet alleen gelovige christenen,maar ook burgers, die geloven in de democratische rechtsstaat, allemaal voor lief nemen. Want met afsluiting alléén valt dit machtsvertoon niet te verklaren. Beieren kondigde zelfs een uitgaansverbod af en zondert daarmee zelfs de nauwste verwantschap voor elkaar af. Ook politici, die anderen “volks” denken verwijten, “beschermen” hun volk tegen anderen en sluiten de grenzen. Dat geldt ook voor Europeanen. Maar in het uur van de waarheid dragen ze weer hetzelfde “nationalisme” uit, dat ze anderen verwijten.

Deze politieke spagaat laat echter te openlijk zien, waarom de afscherming voor anderen wordt gerelativeerd. Hier worden mensen uit het buitenland “heim ins Reich” gehaald, alleen omdat ze een Duits paspoort hebben. Zelfs uit landen, waar nog geen Corona heerst, en ze beter waren beschermd dan momenteel in Duitsland Maar daarvan heeft minister van Buitenlandse Zaken Maas-los (verbastering van “mateloos” – vert.) geen benul. Duits is Duits! En wie er eveneens nog steeds naar Duitsland mogen, zijn buitenlanders, die het woord ‘asiel’ uit kunnen spreken. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde desgevraagd:

“Aan de Duitse EU-buitengrenzen (vlucht- en zeehavens) heeft zich qua gebeuren tot nu toe geen verandering voorgedaan. Dat geldt ook voor de Schengen-binnengrenzen”.

Maar weer van de wereldlijke politieke chaos teruggeblikt op onze christelijke vanzelfsprekendheid, die helaas niet langer vanzelfsprekend is. Hiertoe citeer ik een vroeg-christelijke bron uit de Brieven der Apostelen(de Evangeliën zijn voldoende bekend), vertaald door Klaus Berger en Christiane Nord (Insel Verlag), en voorzie ze van aantekeningen

“Als mede-christenen van buitenaf in nood verkeren, dan help ze door middel van uw gaven, gastvrijheid is uw hoogste doel.”(uit de Brief aan de Romeinen van Paulus).
Opm.: De kerken zouden daaraan al meer dan hun handen vol hebben, het hoeft niet om het even welke “naaste” te betreffen.

“Eenieder moet zich onderwerpen aan het geweld van de staat.Want elke vorm van geweld is ingezet door God. (uit de Brief aan de Romeinen van Paulus).
Opm.:Of onze kerken zich daarom dienen de onderwerpen aan het decreet van Kretschmann en zich van hun macht moeten laten beroven?

“Eenieder, die U tegemoet treedt in Naam van de Heer, moet principieel worden opgenomen… Als hij op doorreis is, helpt hem naar vermogen. Hij dient hoogstens twee, of desnoods drie dagen bij U te blijven.
Opm.: Ook hier richt zich het appèl op de broeders en zusters in het geloof. Dat met de drie dagen lijken de Zuid-Europeanen ter harte te nemen, die Migranten doorsturen naar Duitsland.

“Als hij zich echter blijvend bij U wil vestigen, bijvoorbeeld als handwerker, dan moet hij leven van zijn handarbeid …opdat geen christen bij U werkeloos dient te leven. Wanneer hij geen arbeid wil aanvaarden, dan is hij geen christen, maar een klaploper. Weest op uw hoede voor dezulken”(uit de Handelingen der twaalf Apostelen).
Opm.: De nieuwe migranten dartelen rond in fitnessstudio’s; of zij nu ook helpers bij de oogst uit Oost-Europa zullen vervangen?

Er zouden dus redenen genoeg zijn, om het christelijk leven niet ook nog op zondag aan de wilgen te hangen. In het bijzonder niet op bevel van de overheid! De bisschoppen zouden zich niet ook nog door de hoge heren de kaas van het brood moeten laten eten.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/24/kretschmann-verwehrt-kirchen-was-woanders-erlaubt-ist/#comments

SPOEDBERICHT: Merkel moet in quarantaine

Door: Redactie JouWatch

Bondskanselier Angela Merkel moet nu zelf thuis in quarantaine. De kanselier is na haar persconferentie vanavond ervan op de hoogte gebracht, dat, nadat zij vrijdag met een arts contact had, deze arts intussen positief is getest op het Coronavirus, zoals haar woordvoerder meedeelt.

De kanselier is er na haar persconferentie deze avond over ingelicht, dat, nadat zij vrijdag contact met een arts had gezocht, deze intussen positief is getest op het Coronavirus, bericht de Bild-Zeitung. In het persbericht heet het: “Daarop heeft de Bondskanselier besloten, zich onverwijld in huiselijke quarantaine te begeven. Ze zal zich de komende dagen regelmatig laten testen, aangezien een test in dit stadium nog geen volledig uitsluitsel zou geven. Ook vanuit de huiselijke quarantaine zal de kanselier haar ambtelijke taken blijven vervullen”.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/03/22/eilt-merkel-quarantaene/

Corona: Als vrije burgers de machthebbers smeken om opschorting van hun grondrechten

Door: David Berger.

De corona-crisis heeft niet alleen een medisch, maar tevens een maatschappelijk aspect: Ze ontpopt zich tot een leerstuk over hoe snel mensen bereid zijn, fundamentele grondrechten op te geven, ja, zelfs om de machthebbers nog devoot te smeken om hun opschorting.

In tijden van van bovenaf opgelegde maatschappelijke paniek schiet één ding meestal te kort: het nadenken. De hoofdrol speelt de emotie – het verlangen naar moeders, die iemand troostend verzekeren, dat er ook in de toekomst genoeg toiletpapier voorhanden is, en naar vaders, die ons streng vertellen, wat we mogen doen en wat niet.

Merkel en Söder spelen deze rollen thans op voorbeeldige manier.

De momentele instelling van onze samenleving onder invloed van de Corona-crisis komt echter evenzeer tot uitdrukking in de bijna smachtende roep om een uitgaansverbod, die op de sociale netwerken intussen legio is. Kijk alleen maar,naar wat er zich gedurende de laatste 24 uur heeft afgespeeld onder de Hashtag #AugangsSperreJetzt https://twitter.com/search?q=%23AusgangsSperreJetzt&src=trend_click

Het wat mij betreft verbazingwekkende hierbij: Ook bij hen, die nog maar enkele weken geleden, toen het ging om de strijd tegen Rechts en klimaatverloochenaars, het beroemde dictaat (van Voltaire?) als een wapenspreuk voor zich uitdroegen: “Ik vervloek, wat je hier zegt, maar ik zal er mijn leven voor inzetten, dat je het mag zeggen”, tekent zich een snelle verandering van houding af. Terwijl anderen, van wie men dat totaal niet had verwacht, zich opeens als liberaal presenteren:

Georg Restle@georgrestle op Twitter: Passend? Noodzakelijk? Evenredig? Met alle begrip voor het doorpakken van staatswege in de crisis: Het gaat om onze grondrechten. Daarom dient elke (!) ingreep te worden gerechtvaardigd. Dat mogen wij niet uit het oog verliezen. #Corona #ausgangsperre https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hash https://twitter.com/hashtag/ausgangsperre?src=hash

Bij nacht worden Liberalen tot Fascisten

Nu wil men allen, die ook maar enige twijfel uiten over de zin van de huidige omgang met Corona, de mond snoeren, ze wegzetten als “schadelijk voor de samenleving”. En allen, die kritiek hebben op Söders uitgaansverbod meteen maar een internetverbod opleggen. Zo snel speelt een klein virus het klaar, van zelfbenoemde Liberalen kleine Fascisten en fans van de Chinese politiek te maken

Er zijn in Duitsland maar een paar media, die dit durven te zeggen, waarschijnlijk wetende, dat dit bij het brede, om uitgaansverbod en opschorting van de vrijheid van meningsuiting voor “Corona”-loochenaars roepende publiek niet goed valt. Tot deze schaarse media behoort verbazingwekkend genoeg de “Bild”, die zich reeds kritische aanmerkingen veroorloofde met betrekking tot de Corona-toespraak van Merkel.

Evenals nu ook een commentaar van Simon Schütz in de “Bild” https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/kommentar-zur-corona-krise-debatte-muss-erlaubt-sein-69510220.bild.html:

Zijn de burgers zich überhaupt bewust van de draagwijdte van datgene, wat er nu allemaal gebeurt?

“Terwijl wij aanvankelijk met afschuw en gedeeltelijk met verachting gekeken hebben naar de restrictieve maatregelen in China, wordt de eis om een uitgaansverbod in Duitsland luider. Terwijl wij aanvankelijk hebben gezegd, dat deze maatregelen in onze democratieën ondenkbaar zijn, doet het doorzetten ervan in Duitsland intussen nauwelijks hiervoor onder.

Onze grondrechten worden in een dergelijk tempo en dusdanig vrij van enig kritisch debat buiten werking gesteld, dat men zich moet afvragen, of we ons überhaupt bewust zijn van de draagwijdte. En nee, het gaat bij het ter discussie stellen van uitgaansverboden niet eenvoudigweg om egoïsme, maar tevens om de zorg om onze samenleving.”

Hier valt niets aan toe te voegen…

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/20/corona-wenn-freie-buerger-die-maechtigen-um-aussetzung-ihrer-grundrechte-anbetteln/

Haar toespraak op TV toont aan: Merkel moet weg!

Door: Vera Lengsfeld.

Met de noodtoestand zou het eeuwige kanselierschap van Merkel zijn veiliggesteld, wat enkele media reeds bevestigen. ‘Angela Merkel op haar zelfverkozen pad, noch de os, noch de ezel evenaren dat’. Dat kunnen alleen wijzelf. Als wij ons niet onmiddellijk vastbesloten verzetten, worden wij binnenkort wakker in een permanente noodtoestand.Dan is de gezindheidsdictatuur een stevige heerschappij van gewelddadigheid geworden. Een gastbijdrage van Vera Lengsfeld

Eigenlijk kan ik Merkel niet meer zíen, haar stem niet meer horen, haar holle frasen niet verdragen. Haar toespraak op TV aanhoren was een beproeving, maar helaas zonder alternatief, als men wil weten, waarover men schrijft. Wij zagen een vrouw, die volledig emotieloos met een schoolse, geaffecteerde intonatie van de teleprompter een boodschap aflas, die gespeelde empathie moest overbrengen, maar alle werkelijke informaties achterwege liet.

Naargeestiger dan deze toespraak waren alleen de jubelende reacties in de staatspers en haar links-groene aanhangers in de sociale media. Hun lofprijzingen doen denken aan de journalisten van Die Zeit, die in de voorzomer van 1989 door de ten onder gaande DDR reisden en beweerden, dat de bevolking Staatsvoorzitter Erich Honecker zoiets als stille verering betoonden.

Pijnlijke zelfaanmatiging

In feite vertoont Merkel steeds meer overeenkomsten met Honecker in zijn laatste stadium. Haar toespraak was doordrenkt van pijnlijke zelfaanmatiging.

“Ik wil U uitleggen, hoe wij er momenteel in de epidemie voorstaan, wat de regering en de staatsniveaus doen, om iedereen in onze gemeenschap te beschermen en om de economische, sociale, culturele schade in te perken”.
Precies dat deed ze voor geen halve cent. Ze zei niet, welke maatregelen haar regering aangrijpt, om de economische en culturele schade in te perken. Natuurlijk had ze geen woord van verontschuldiging voor het falen van haar regering. Terwijl ze praatte, landden er nieuwe vliegtuigen vanuit de risico-gebieden China en Iran op Duitse luchthavens, waar de passagiers ongecontroleerd het land werden binnengelaten, hoewel haar verkeersminister Scheuer toch zogenaamd een landsverbod heeft uitgesproken. Terwijl ze praatte, passeerden opnieuw duizenden privé-auto’s de grenzen, die toch allang gesloten hadden moeten zijn. Alleen aan de Poolse grens ontstonden door controles, die zelfs de autopapieren omvatten, lange files, hoewel Polen, in tegenstelling tot Frankrijk, geen risico-gebied is. Welk voorbeeld moet hier worden gesteld?

Vervolgens prees de kanselier het Duitse “excellente gezondheidssysteem, misschien wel één van de beste ter wereld”,zonder er één enkel woord aan te verspillen, dat er in ziekenhuizen en dokterspraktijken een acuut gebrek heerst aan mondkapjes, wegwerphandschoenen,desinfecterende middelen en beademingsapparaten. Zelfs noodzakelijke medicamenten worden op sommige posten al schaars. Men zou graag weten, wat de regering er aan doet, om deze knelpunten uit de weg te ruimen. Had je gedroomd.

Deskundigen doen denken aan Merkel-klonen

In plaats daarvan is haar toespraak één grote vermaning aan diegenen, “die hier al langer wonen”, om gehoorzaam alle maatregelen die de regering van Merkel heeft aangekondigd en zal aankondigen, zeer serieus te nemen.

“Het gaat er om, het virus op zijn weg door Duitsland te vertragen. En daarnaast moeten wij, dat is existentieel, ons op één ding concentreren: Het openbare leven, voor zover dat mogelijk is, op een laag pitje te zetten… Ik weet, hoe hard de beslissingen, waar republiek en deelstaten het over eens geworden zijn, in ons leven en ook in onze democratische vanzelfsprekendheid ingrijpen. Het zijn inperkingen, zoals er hier in de Bondsrepubliek nog nooit geweest zijn”.

Geadviseerd wordt zij over deze inperkingen door deskundigen van het Robert-Koch-Instituut, wiens baas, Wieler, in zijn bekendmakingen doet denken aan een Merkel-kloon en die reeds de drastische maatregelen aankondigt, die Merkel klaarblijkelijk plant en met deze toespraak voorbereidt.

“Ik appelleer aan haar: Houdt U zich aan de regels, die thans voor de komende tijd gelden. Wij zullen als regering steeds hernieuwd onderzoeken, wat wederom kan worden bijgesteld, maar ook: wat mogelijk nog meer nodig is. Dit is een dynamische situatie, en wij zullen er leerbereid in blijven, om elk moment ons denken te wijzigen en met andere instrumenten te kunnen reageren. Ook dat zullen wij vervolgens uitleggen”.

Vooral dienen wij het zelfstandige denken en onszelf op de hoogte stellen te laten varen.
“Vandaar, dat ik U verzoek: Gelooft U geen geruchten, maar alleen de officiële mededelingen, die wij tevens steeds in vele talen laten vertalen. Wij zijn een democratie. Wij bestaan niet van dwang, maar van gedeeld weten en medewerking. Dit is een historische taak en zij is slechts gemeenschappelijk onder de knie te krijgen”.

Wij moeten dus liever een kanselier geloven, die ook af en toe op een dubieuze Antifa-video leunt, teneinde ophitsingen in Chemnitz voor te geven, waarvan geen sprake was, dan de mensen, die met hun informaties de waarheid hebben verbreid. Heeft de kanselier stelling genomen tegen de gevaren voor de openbare veiligheid door IS-sympathisanten, die als zogenaamde “beschermingzoekenden”nog steeds ongehinderd naar ons toekomen en, zoals in Suhl is gebeurd, reeds in de eerste opname-instelling demonstreren, dat ze er niet over denken, zich aan onze regels te houden? Was er in verband dáármee sprake van een stellingname van Merkel of van informatie over de hele Bondsrepubliek over de horrorscenario’s, die Suhl heeft moeten meemaken?
Maar dan ook geen spoor. Maar wij dienen slechts hen te geloven, die ons steeds onbeschaamder des-informeren.

Zelfs Christian Lindner kruipt op bijna zelfverloochenende manier

In Merkels toespraak komt steeds opnieuw het woord democratie voor. In feite is het een afdanken van de democratie. Dat doet fataal denken aan de zin “Soeverein is hij, die beslist over de noodtoestand”, van de staatsrechter Carl Schmitt, een vijand van de Weimarrepubliek, door wie anti-democraten nog steeds worden gefascineerd.

Hoe gevaarlijk de situatie is, demonstreert de inbreng van Christian Lindner, die op kruiperige manier de toespraak van de kanselier, die zogenaamd “de juiste woorden” zou hebben gevonden, heeft geprezen. De FDP, dat is in de Lindner-tijd in de vergetelheid geraakt, was ooit de partij van de vrijheid. Tegenwoordig is ze alleen nog maar een tamelijk jammerlijke mee-surfster-op-de-tijdgeest. Lindners lofprijzing doet denken aan de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, toen de keizer geen partijen meer kende, alleen nog Duitsers. Tegenwoordig zijn er (bijna) geen partijen meer, maar alleen nog Merkelianen, in elk geval bij de functionarissen.

Wie zwijgt, stemt toe.

Met de noodtoestand zou het eeuwige kanselierschap van Merkel veiliggesteld kunnen zijn, wat enkele media reeds bevestigen. . ‘Angela Merkel op haar zelfverkozen pad, noch de os, noch de ezel evenaren dat’. Dat kunnen alleen wijzelf. Als wij ons niet onmiddellijk vastbesloten verzetten, worden wij binnenkort wakker in een permanente noodtoestand. Dan is de gezindheidsdictatuur een stevige heerschappij van gewelddadigheid geworden.

Maakt uw protest kenbaar! Zeg uw mening, aan de media, de lokale autoriteiten en vooral aan de kanselarij. Allemaal hebben ze een homepage en een mail-adres!

Wie zwijgt, stemt toe!

Door: Vera Lengsfeld.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/19/ihre-fernsehansprache-zeigt-merkel-muss-weg/

Corona-crisis: Nareizen van familie wordt opgeschort, asiel-inreis blijft

HALFHARTIGE MAATREGELEN IN PLAATS VAN OPTIMALE BESCHERMING VAN DE BEVOLKING

Door: Eugen Prinz

Zoals een woordvoerder van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft meegedeeld https://www.welt.de/vermischtes/article206632627/Coronavirus-Deutschland-setzt-humanitaere-Fluechtlingsaufnahme-aus-20-000-Zurueckweisungen-an-Grenze.html, werd dinsdag met het oog op de maatregelen ter indamming van de Covid-19-pandemie het Bondsbureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) geïnstrueerd om de resettlement-procedure met Turkije en voor mensen in humanitaire noodsituaties tot nader order op te schorten.

Niet geheel los van deze beslissing staat waarschijnlijk het feit, dat volgens een woordvoerder op het ministerie de duitse humanitaire opnemingsprocedures vanwege verscheidene reisbeperkingen en operatieve inperkingen ook van de kant van belangrijke partners sinds afgelopen vrijdag tot stilstand gekomen zijn.

Zo zouden de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Vluchtelingenhulpverlening van de Verenigde Maties (UNHCR) eveneens dinsdag de opnemingsprogramma’s voor vluchtelingen hebben opgeschort.

“Asiel” is nog steeds het toverwoord

Anders staat het er echter voor met deasielzoekers. Dezen worden aan de buitengrenzen van de EU tot nu toe niet afgewezen, aangezien het aanspraak maken op asiel wordt beoordeeld als uitzonderingsbestand in het kader van de woensdag besloten regelingen. Een deugniet, die vermoedt, dat Merkel haar politieke gewicht heeft ingezet om dit er doorheen te krijgen.

Hoe lang dit uitzonderingsbestand het nog volhoudt, blijft afwachten, daar bijvoorbeeld in Duitsland vanwege de verbreiding van het Coronavirus het werk van de voor de asielzoekers verantwoordelijke Bondsbureaus voor Migratie en vluchtelingen (BAMF) nog slechts in zeer beperkte mate mogelijk is.

Bovendien zijn van de bevolking verlangde inperkingen, die mogelijk spoedig zullen uitmonden in uitgaansverboden, nauwelijks nog acceptabel, als intussen nog steeds vreemdelingen in onbekende gezondheidstoestand en van ongewisse herkomst het land worden binnengelaten.

Door: Eugen Prinz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/03/corona-krise-familiennachzug-wird-ausgesetzt-asyl-einreise-bleibt/

Corona-doden moeten worden gecompenseerd door migranten?!

Door: Albrecht Künstle.

– In alle ernst menen sommigen: Ouderen het graf in, jonge migranten er voor in de plaats!

– Tast het Coronavirus niet alleen de longen, maar ook de hersens aan?

Wie tot nu toe speculaties over een “bevolkingsuitruil” afdeed als volksophitsing vanuit “rechtse” hoek, kan nu beter weten. op 12 maart publiceerde de Badische Zeitung weer eens zes brieven van lezers, die zonder één enkele tegengestelde mening de teneur hadden, dat de duitse grenzen voor de “vluchtelingen” in Turkije en Griekenland weer moesten worden geopend. Opinies zoals de mijne worden door dergelijke gazetten uitgebannen.

Eén van deze schrijvers, ene Ludwig D. uit Ettenheim, klaagt de “stemmingsomslag” van mevrouw Merkel aan. “Ze verhindert, dat deze vluchtelingen een compensatie worden voor de dodelijke gevallen, die Duitsland vanwege het Corona-epidemie te wachten staan.” En verderop, dat de nieuwe politiek van de beveiliging van de Europese grenzen “verhindert, dat deze vluchtelingen een verrijking voor Duitsland worden”.

Terwijl de Corona-slachtoffers nog niet eens koud zijn, wil dit slag (goed)menschen de nabestaanden begiftigen met lieden uit Azië en Afrika. En deze krant drukt iets dergelijks af zonder scrupules. Of dat een troost is voor de getroffen families? En zijn de buitenlandse “leemte-opvullers” eigenlijk wel Corona-ressistent? Tevens is de vraag geoorloofd, hoe moreel het is om zichzelf te verrijken met mensen van andere continenten. Is dat geen kolonialistisch gedachtengoed?

Wat dergelijke bevolkings-uitruil-strategen niet zien: in de laatste acht jaar trokken 12,3 miljoen mensen naar Duitsland, of werden ze aangetrokken door deze regering. De bevolking groeide in hetzelfde tijdvlak met bijna drie miljoen. Nu zouden er voor dergelijke bevolkingsstabiliseerders een paar miljoen mensen moeten sterven om wederom in balans te raken.

Maar misschien redeneren deze lieden ook zo: Wij gelasten Duitsland een verjongingskuur. Degenen die nu sterven, zijn meestal ouderen. Daarvoor in de plaats halen wij “onbegeleide jongeren” het land binnen en als hun families met hen meetrekken, dan laten wij de openbaarheid in de waan, dat ze onbegeleid zijn. Zijn tienjarigen echt alleen bijna tweeduizend kilometer richting de europese grenzen gereisd? Alleen hebben dergelijke uitruilers (of blindgangers) er niet aan gedacht, dat de gepensioneerden als doodskandidaten hooguit 2.000 euro per maand kosten, een minderjarige migrant meer dan het dubbele.

Ofwel, denkt dit type duitse burger überhaupt niets bij dergelijke waanzin, doordat het Coronavirus reeds zijn brein heeft aangetast? Van de longen dáárnaartoe is het immers niet ver.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/17/corona-tote-sollen-durch-migranten-kompensiert-werden/