Een uiterst cynische verlenging van de lockdown

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/verbrecher.jpg

14 MAART IS HET VERKIEZINGSDAG

Door: Wolfgang Hübner.

Nog steeds leven veel mensen in de vaste overtuiging, dat het steeds opnieuw verlengen van de lockdown noodzaak is vanwege de harde medische feiten en ter bescherming van de gezondheid van de bevolking. Weliswaar is dat al langere tijd een misvatting, maar als zodanig slechts met veel bewijsmateriaal te weerleggen.

Bij de actuele verlengingsvariant t/m 14 maart zijn de politieke motieven en calculaties zo zonneklaar als nog nooit tevoren: Want 14 maart 2021 is verkiezingsdag: Deelstaat-parlementsverkiezingen in de deelstaten Baden-Württemberg en Rijnland-Palts, zowel als gemeenteraadsverkiezingen in Hessen.

Voor de voornaamste politieke profiteurs van de lockdown-maatregelen, dus de CDU en de Groenen, lijkt het zeer voordelig, om minstens tot en met deze datum de democratie en de grondrechten lam te leggen. En de SPD doet sowieso aan alles mee. Hier speelt het feitelijke verloop van het virusgebeuren geen rol, het gaat veel eerder om macht en mandaten.

En nog valt hiervan voor de twee partijen met een in angst en paniek gebrachte kiezersmassa in de lockdown een goede oogst te verwachten. Daarnaast is het de bedoeling, ook de met de lockdown reeds ontevreden kiezers kort voor de verkiezingen ermee te lokken, dat nu, vanaf de 15de maart, eindelijk het ergste voorbij is.

Vanzelfsprekend valt deze strategie van Merkel en haar diefjesmaten niet te bewijzen. Evenwel is er geen afluisterapparatuur in de Kanselarij of het CDU-hoofdkwartier voor nodig om deze cynische politieke calculatie te voorzien. En zeker mogen de kappers eens wat vroeger openen, een soort lokaas voor de vrouwelijke kiezers en en het nog met hoofdhaar bedeelde andere geslacht.

Mochten desondanks voor de CDU de verkiezingen niet goed verlopen, dan kan het RKI beslist na de verkiezingsdag een brandgevaarlijke mutatie ontdekken, die toch nog kan zorgen voor een overbruggings-lockdown tot en met de landelijke parlementsverkiezingen in de herfst. Mooie vooruitzichten.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
http://www.pi-news.net/2021/02/eine-zutiefst-zynische-lockdown-verlaengerung/

Winterse storm Tristan laat Greta-jongeren in de kou staan

Door: Sven Reuth.

Een sneeuw-orkaan heeft het afgelopen weekeinde delen van het land lamgelegd, zodat het enkele waarnemers zelfs herinnerde aan de winter van de eeuw 1978/79. De ijsstorm Tristan weerlegde evenwel ook de klimaat-amazones Greta en Luisa. In onze bestseller COMPACT-Special ‘Klimaatverandering – feiten contra hysterie https://www.compact-shop.de/shop/compact-spezial/compact-spezial-15-klimawandel-fakten-gegen-hysterie/ , die u nog steeds als PDF-download https://www.compact-shop.de/shop/compact-spezial/compact-spezial-15-klimawandel-fakten-gegen-hysterie/ kunt verkrijgen, tonen wij zakelijk en gefundeerd aan, waar de klimaat-Jakobijnen verkeerd zitten en waarom men zich zou moeten hoeden voor deze ‘religie’.

Dergelijk winterweer is er in Duitsland reeds lang niet meer geweest. Eigenlijk zouden toch ook de doorgewinterde klimaatbeschermers eens hun ogen moeten uitwrijven, want al sinds minstens 15 jaar wordt er onverdroten beweerd, dat zelfs het Duitse Middengebergte binnen afzienbare tijd sneeuwvrij zou zijn. Maar in plaats daarvan brengt de winter van 2020/21 thans ijzige temperaturen en sneeuwmassa’s tot in het laagland met zich mee.

Vroege voorspellingen voor een koude winter.

Zo ontzettend als een verrassing komt dat allemaal echter helemaal niet. De meteorologen van de Amerikaanse weersvoorspellingsdienst NOAA bijvoorbeeld voorspelden al in de vroege zomer van 2020 een koud en sneeuwrijk winterseizoen voor het Noordelijk Halfrond.

Als reden daarvoor noemden ze het optreden van een La Niña (“Het meisje”), dus een klimaatgebeuren, dat zogezegd de koude variant is van een El Niño, en hoe dit samenhangt met veranderde stromings- en luchtdrukverschillen in de Stille Oceaan tussen Zuid-Amerika en Zuid-Oostazië. Beide fenomenen hebben globale uitwerkingen, maar zijn definitief niet terug te voeren op de klimaatverandering, bestaan integendeel al sinds duizenden jaren.


Het onbekende zusje van El Niño

La Niña is duidelik minder bekend dan zijn tegenhanger El Niño – vermoedelijk omdat het leidt tot koudere winters op het Noordelijk Halfrond en het ijsmeisje niet past in het straatje der protagonisten van de door mensen gemaakte klimaatverandering. Daarnaast kwam David Ubilava, professor aan de universiteit van Sydney, in een onderzoek naar de correlaties tussen de prijzen van verschillende agrarische waren en El-Niño- respectievelijk La-Niña-periodes tot de conclusie, dat het koude La-Niña-meisje de prijzen sterker beïnvloedt dan het warme El Niño-Christuskind.

Ook de Oostenrijkse Centrale voor Meteorologie en Geo-dynamiek (ZAMG) wees reeds eind september 2020 op deze verbanden, nadat het toen al zeer vroeg tot eerste hevige sneeuwbuien in enkele Alpengebieden was gekomen. De klimaat-ideologen houden bij dergelijke gelegenheden liever hun oren dicht, omdat zij niet in hun straatje van door mensen veroorzaakte klimaatverandering passen. Dat verandert evenwel niets aan het feit, dat het klimaat zeer sterk wordt beïnvloed door cyclussen en natuurlijke schommelingen, die al duizenden jaren hebben bestaan.

Een groot sneeuwgebied trekt over Duitsland! Was er voor onze tijd niet voorspeld, dat er zelfs in het Middengebergte ’s winters geen sneeuw meer zou vallen? Laat u zich door Greta Thunberg en Luisa Neubauer niet langer in de luren leggen! in onze COMPACT-special ‘Eco-dictatuur: De verborgen agenda van de Groenen’ https://www.compact-shop.de/shop/compact-spezial/oeko-diktatur-die-heimliche-agenda-der-gruenen/ laten wi u zien, dat de zogenaamde klimaat-amazones geen oppositionelen zijn, maar allang overgelopen naar de kant van de globale elite. HIER https://www.compact-shop.de/shop/compact-spezial/oeko-diktatur-die-heimliche-agenda-der-gruenen/ te bestellen of door het aanklikken van onderstaande banner!


Door: Sven Reuth.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.compact-online.de/wintersturm-tristan-laesst-greta-juenger-nackt-dastehen/?cookie-state-change=1612889005710

Administratieve rechtbank heft nachtelijk uitgaansverbod in Baden-Württemberg op

Door: Redactie JouWatch.

Het kort geding van een vrouw uit Tübingen heeft succes gehad: De administratieve rechtbank heeft het voor de hele deelstaat geldende nachtelijke uitgaansverbod opgeheven – Donderdagnacht moet ze voor het laatst gelden. De deelstaatregering heeft daarop aangekondigd, haar strategie te willen veranderen. Iets dergelijks zou in Beieren ook kunnen gebeuren.
De administratieve rechtbank heeft de met Corona in verband staande nachtelijke uitgaansbeperkingen in Baden -Württemberg opgeheven. in een maandag in Mannheim bekendgemaakt onaanvechtbaar besluit honoreerden de rechters het kort geding van een vrouw uit Tübingen. De maatregel geldt dientengevolge in de nacht van woensdag op donderdag voor het laatst.

Volgens het besluit is het van 20 tot 5 uur geldende algemene uitgaansverbod vanwege de aanmerkelijk verbeterde pandemie-situatie niet langer passend. Volgens de beschermingswet tegen besmetting zijn uitgaansbeperkingen alleen mogelijk, als het verzuimen ervan tot welk nadeel dan ook leidt in het bestrijden van de Pandemie. Ze zouden alleen dan in aanmerking komen, als het afzien van uitgaansbeperkingen – ook onder inachtneming van alle andere aangegrepen maatregelen – tot een wezenlijke verslechtering van het besmettingsgebeuren leidt.

Daarnaast dient de deelstaat te toetsen, of deze uitgaansbeperkingen alom zouden moeten worden afgekondigd, of gedifferentieerde, op regionaal besmettingsgebeuren georiënteerde regelingen in aanmerking zouden moeten komen De wettelijke verplichtingen zijn uiteindelijk voor de deelstaat – anders dan eind december en midden januari, toen korte gedingen zonder succes bleven – niet langer passend , zo bericht de BNN https://bnn.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/gericht-kippt-naechtliche-ausgangssperre-in-baden-wuerttemberg.

Nog om en nabij twee weken geleden had de groene Minister-president van Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, evenals zijn groene kameraad, minister van Gezondheid Manfred Lucha alsook de Groene- binnenlandse politicus Hans-Ulrich Sickerl, een versoepeling van de uitgaansbeperkingen ’s avonds en ’s nachts afgewezen. De FDP had als argument: “Er is geen rechtvaardiging meer voor het uitgaansverbod, als geen district meer boven de besmettingswaarde van 200 zit.

Of er nu in het Corona-maatregelenbastion Beieren van Söder iets dergelijks gebeurt? Tot nu toe werden in München aanklachten integendeel met verwijzing naar het hoge aantal besmettingen afgewezen. Maar intussen wijzen verschillende districten en ook de stad Regensburg een besmettingspeil van beneden de 50 uit. De argumentatie zou dus ook goed op Beieren van toepassing kunnen zin, mocht metterdaad iemand een aanklacht indienen, denkt de Münchener Merkur https://www.merkur.de/bayern/corona-bayern-markus-soeder-muenchen-lockdown-lockerungen-zahlen-aktuell-inzidenz-news-zr-90194680.html . (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/02/08/verwaltungsgerichtshof-ausgangssperre-baden/

Het cynisme van Poetin en het ontbrekende harde antwoord van Europa


Door: Peter Helmes.

De schurkenstreek van Poetin: Nawalny eerst vergiftigd, vervolgens tot meerdere jaren durende gevangenisstraf veroordeeld.

Het verbijsterende vonnis tegen Kremlin- resp. Poetin-bekritiseerder Nawalny kwetst het rechtvaardigheidsgevoel van vele mensen – en zeker ook van vele Russen. Daarenboven is het een teken van zwakte van de schijnbaar zo sterke Man in Moskou, die zich gedurende de Corona-crisis in zijn paleis hermetisch afschermt van de buitenwereld.

Een binnen het verantwoordelijkheidsgebied van Poetin vergiftigde man te veroordelen, zoals op 2. 2. 21 geschiedde, omdat hij zich zogenaamd niet aan de justitiële voorwaarden heeft gehouden, is het toppunt van cynisme. Poetin zou zich hier weleens verrekend kunnen hebben. De causa Nawalny neemt de afmetingen aan van David-tegen-Goliath-heldenepos. Door een verstandige tactiek is Nawalny er in geslaagd, met moed en uithoudingsvermogen de Russische president Poetin in de verdediging te dringen. Poetin heeft jarenlang gepoogd, Nawalny een niet al te grote betekenis toe te kennen, teneinde geen martelaar van hem te maken.

“Partij van de oplichters en dieven”

Maar aangezien Nawalny na zijn genezing in Duitsland vrijwillig naar Rusland was teruggekeerd en daarenboven nog over Poetins vermeende paleis aan de Zwarte Zee een vernietigende YouTube-video publiceerde, liet de oppositieleider de president blijkbaar geen andere keuze, dan hem naar een werkkamp te sturen. Nú is Nawalny pas echt een machtige symboolfiguur van het Russische verzet.

Tien jaar geleden is het, dat Rusland voor het eerst een opstand meemaakte, en reeds toen was Alexej Nawalny de protagonist in een al langer durende strijd om de macht. ‘Partij van de oplichters en dieven’, zo noemde hij raak de regeringspartij, die juist verworden was tot profiteuse van een gemanipuleerde parlementsverkiezing. Nu is hij zelf de aanleiding voor een uitbarsting van protest in het hele land Het opnieuw geselende antwoord hierop toont de nood en het gebrek aan inventiviteit van de leiding in Moskou aan.

Voor wie demonstranten generaliserend ‘provocateurs’ en ‘rowdy’s’ noemt, is een dialoog met het kritische deel van het volk blijkbaar geen optie.

Acht maanden voor de parlementsverkiezingen ziet het Kremlin geen aanleiding om de teugels te laten vieren. Want vrijheid en bewegingsvrijheid voor Nawalny en zijn team zouden voor het op controle inzettende Kremlin een verkiezingsstrijd betekenen, die duidelijk moeizamer te plannen zou zijn.

Een Pyrrusoverwinning voor Poetin?

Dit harde vonnis tegen Nawalny zou voor het Kremlin nog wel eens kunnen uitpakken als een Pyrrusoverwinning. Tactisch wint de Russische leiding, aangezien zij Nawalny isoleert, maar strategisch verliest ze, omdat de oppositioneel thans tot symboolfiguur van het protest zou kunnen worden, ook al voert hij dat nu niet meer zelf aan. Klaarblijkelijk is het Kremlin vooral bang voor een rechtstreekse confrontatie van Poetin met Nawalny. De Russische leiding heeft in Nawalny een serieuze vijand herkend, die er in slaagt, de mensen de straat op te laten gaan en zodoende een omslag-stemming te bewerkstelligen.

De omgang van Poetin met Nawalny en zijn vrouw Julia zijn bijna een geschenk voor de oppositie. Zeker zou men Nawalny’s beschuldigingen ook met zakelijke argumenten tegemoet kunnen treden. Maar in plaats daarvan reageert het regime slechts met nieuw machtsmisbruik.

En onderstreept daarmee wat er al langer onder het volk broeit: Natuurlijk vreest President Poetin “zijn” volk.

De klassieke Russische literatuur bevat genoeg aanwijzingen, hoe een dergelijke geschiedenis kan eindigen: Het begin van het einde is meestal een volksopstand, en daarom moet de wil van het volk worden bestreden.

Tenslotte heeft Poetin gezien, wat er in de Oekraïne met zijn vriend Janukowitsch is gebeurd. Hij zou zich er pijnlijk van bewust moeten zijn, dat de mensenmassa’s in de Russische straten niet automatisch manifestaties voor Nawalny zijn . Maar nog veel doorslaggevender: Ze zijn een protest tegen Poetin-zelf.

Mooi socialisten-proza als kalmeringspil

Sinds maanden voltrekt zich voor de ogen van Europa over Rusland een zwarte wolk van onderdrukking. Europese politici tonen zich bezorgd maar machteloos. Dat is voor Poetin – nog – een soort vrijbrief, die echter een beperkte looptijd heeft. Rusland verstaat alleen harde taal en neemt de “sussers” niet serieus. Stemmen zoals de volgende van Platzeck zijn druppels op de gloeiende platen van de Heren van het Kremlin:

De voormalige Brandenburgse Minister-president en kortstondig SPD-voorzitter Matthias Platzeck, baas van het Duits-Russisch Forum, houdt volgens typisch socialistisch “broeder-denken” een ter sprake gebrachte verscherping van de “sancties tegen Rusland niet voor doeltreffend”. Die zouden noch de ontplooiïng van de Russische samenleving tot nut zijn, noch de verhouding met Rusland verbeteren, zei hij op Deutschlandfunk. Hij pleit ervoor, gesproken contact op ooghoogte te onderhouden. Maar dat is mooi oud Socialisten-proza, dat tot niets leidt en uiteindelijk de fronten verhardt.

Het schandalige vonnis toont echter ook aan, dat de Russische president zich in de misschien wel moeilijkste situatie bevindt sinds de protesten van 2011 wegens kiezersbedrog. De aanslag op Nawalny en zijn arrestatie hebben een nieuwe golf van protest uitgelokt. Poetin heeft alle reden om zich zorgen te maken.

Het westen dient thans Nawalny te ondersteunen, zonder hem te grote vriendelijkheid jegens het westen aan te rekenen en het moet als één man optreden, teneinde de druk op het Kremlin zo effectief mogelijk te verhogen.

Concreter en consequenter is al het voorstel van een Nawalny-vertrouweling: Het uitbreiden van de sancties op de binnenste machtskring rondom Poetin, zou het systeem tot in de vezels raken. Bovendien zou het een taal zijn, die de koele strateeg in het Kremlin, die met zijn status van paria in het westen al te gemakkelijk overweg kon, verstáát. Eens slaat het uur voor iedere despoot.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/02/06/putins-zynismus-und-die-fehlende-harte-antwort-europas/#more-30725

LONGREAD: Nieuw proces over politieke Islam voor Kantongerecht Gelsenkirchen

Door: Michael Stürzenberger

AAN HET ROLLEN GEBRACHT DOOR EEN VERWARDE AANKLACHT VAN EEN LINKSE PERMANENTE TEGENDEMONSTRANT

Op 21 januari moest ik weer eens een gele enveloppe uit de brievenbus halen. Meestal betekent dit de aankondiging van een nieuwe rechtszaak. Ook nu weer: Het Kantongerecht Gelsenkirchen stuurde me een aanklacht vanwege de manifestatie van Burgerbeweging Pax Europa op 21 Juni 2019 m. b. t. de voorlichting over de politieke Islam.

Deze manifestatie is om verschillende redenen duurzaam in de herinnering gebleven, en als niet alles op video opgenomen geweest zou zijn, zou men het nauwelijks kunnen geloven. Zo werd ik daar tegen mijn hoofd getroffen door een halfvolle plastic 1,5 liter- fles, werden er drie eieren en twee blikjes naar me gegooid en werd er meermalen in mijn richting gespuugd. Bovendien werd ik door Moslims uitgemaakt voor “hoerenzoon”, “vuile bastaard”, “lul”, “duivel”, “grote terrorist”, “aap” en “varken”. Herhaaldelijk werd ik met de dood bedreigd.

Toen ik de leiding van het ingezette politiekorps verzocht, de persoonsgegevens op te nemen van een Moslim, die mij ondanks veelvuldige waarschuwingen vijf maal “bastaard” had genoemd, kwam het tot een gedenkwaardige gedachtewisseling, die in bovenstaande video te zien valt.

Nadat ik vervolgens tegen de korpsleider een aanklacht had ingediend vanwege straf-verijdeling in functie en via een advocaat inzicht in het dossier gekregen had, zag ik, dat er, verbijsterend genoeg, ook sprake was van een aanklacht tegen m i j . En wel van een een aangever uit het linkse milieu in München, die een desbetreffende oude bekende is.

In het dossier is een fax te zien waarmee hij de aangifte indiende. Die staat vol grammaticale fouten, geeft blijk van een notoir-zwakke schrijfstijl en toont tevens een zekere geestelijke verwardheid. Vóór men nu evenwel met deze heer medelijden gaat krijgen: Hij verstoorde sinds 2012 als tegendemonstrant voortdurend onze manifestaties, diende aan de lopende band aanklachten tegen ons in wegens strafbare feiten, stuurde aan de werkgever van een medestrijdster, die in München justitieel employée was, permanent pesterige schrijfsels en probeerde bij haar meerderen aan te dringen op haar ontslag.

Deze meneer trad ook op 19 april 2013 op de Leonrodplatz tegen ons op, als spreker bij een demonstratie van “München is veelkleurig”, zodat hij een persoon der tijdgeschiedenis is. Andreas S. kondigde in zijn toespraak wederom aanklachten tegen mij aan, beweerde, dat ik “feitelijk alles verkeerd zou voorstellen” en belasterde mij als vermeende “rechts-extremist”. Ook deze obscure toespraak is te zien in bovenstaande video.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Redner-2.jpg

Andreas S. stuurde nu een regelrecht pamflet aan het justitieel apparaat Essen, aan het hoofdbureau van politie Wiesbaden en aan het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin hij mij o. a. vergelijkt met Hitler. Dit uittreksel is letterlijk overgenomen:

“In boven genoemd stnd fan zaken stuur ik u hiermee een video van de heer Michael Johanes Stürzenmebrger iut München

1 waar men ziet zijn “nationalistiese optreden”
2 zijn manier fan bewegen meneer personen lijkt op die 75 jaar geleden
3 Meneer Stürzenberger schijnt nog steeds niet heeft begrepen, dat ook “nationailistius orienteerde mensen” zich moeten houwen aan de rechspuraak in Duitsland
4 Meneer Stürzenebrger was tot nou toe altijd gwend, bij zn manfestasies hier in München, dat hij daarvoor zijn er bewijzen de politie dacht hier in Müncnhe anwijzingen leveren te moeten, hij isset niet gwend, schijnbaar, het is nu aannaam, in Beieren met politieambtenaren m/v te doen te krijgen hebben, die hem heel duidelijk “grensbeschermd hbenn aangetoond hebben” en die een buitenlandse medeburger hebben beschermd voor rechts psychisch geweld.

Hier haalt Andreas S. kennelijk een voorval aan van 2 maart 2013: Bij een manifestatie voor onze burgerbelangen tegen de bouw van het Europees Islamitisch Centrum in München had een jonge Moslim een petitie beklad. Toen ik hem daarop midden op de Marienplatz aansprak op zijn wangedrag en een aangifte wegens zaakbeschadiging aankondigde, kwam Andreas S., die bijna altijd als tegendemonstrant bij onze manifestaties rondhing, ertussen en trapte met zijn volle gewicht op mijn schoen, zodat de zool afscheurde. Vervolgens verkondigde hij in alle ernst tegen de politie, dat hij een “buitenlandse medeburger tegen een rechts-radicale geweldpleger had beschermd” en deed vervolgens ook nog aangifte tegen mij. Hij hallucineerde, dat ik hem “lichamelijk had aangevallen”. De video hierover heeft op you tube al 174.000 toeschouwers en is in de video hierboven gedeeltelijk behouden.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Marienplatz.jpg

In zijn brief aan het justitieel apparaat Essen fantaseerde hij, dat ik “bekend was in rechts-extremistische kring”. Daarnaast zou ik “bij de Britse Veiligheidsautoriteiten met zekerheid ooki negatief bekend staan” omdat ik een ontmoeting gehad zou hebben met “meneer Robbins”. Waarschijnlijk bedoelt hij Tommy Robinson en het feit, dat ik hem als journalist meermalen heb geïnterviewd. Andreas S. verzocht letterlijk:

dat Justisie toch asjeblief de video in de eerste 6 minuten toch preciezer eens bekijken moet

Andreas S. dacht dus metterdaad, mij een vermeende holocaust-ontkenning in de schoenen te kunnen schuiven, wat natuurlijk de grootste flauwekul is. Ik had bij de manifestatie in Gelsenkirchen veeleer vragen van toeschouwers over de actuele kennis van de Duitse bevolking over de holocaust beantwoord. Het betreffende gedeelte van de manifestatie is in bovenstaande video te zien.

Justitie Essen wees deze zaak dan ook consequent af, wat mij op 2 oktober 2019 ook schriftelijk werd meegedeeld. Andreas S. ontving hierover een twee bladzijden lange sluitende argumentatie, die hij echter niet wenste te accepteren en waartegen hij in beroep ging. Hier een letterlijk uittreksel uit dit eveneens tamelijk verwarde proza:

“Deze toespraak van meneer Stürzenberger Michael op 21. 06. 2019 in Gelsenkirchen is echt ongelofelijk hier word evtl de holcaust waar in hij ook nog de “Holocaust andere landen toe schuift namelijk Polen ne Rusland, landen die ook ook onde meneer Hitler en ook onder meneer Stalkin met miljoenen doden hun leven gegeven hebben, ook hier werden joodse medeburgers dan door de “Duitse bezetting” opgejaagd en gedood en naar het Kz gebracht. (..) Polen was ne is een zeer geschaad volk geweest ne da een mneer als deze meneer Stürzenberger aan komt, ne het “Poolse ne ook het Russisceh volk van zo iets besculdiggt, over stijgt alle grenzen van de “menselijke waarde”
Het wordt verzocht tochj nog eens van de kant van justitie Nrw eensj de video heel precies te bekijken, nog asjeblief eens przs precies te kijken..

Aanwijzing
Meneer Stürzenebrger had of had meerer strafsaaken lopen, b. v. Lübeck, waar justitie Lübeck zoals Hmaburg tegen meneer Stürzenberger, asjeblief bekijk u nog eens de videos precies, waar hij evtl posters getoond heb, waar hier onder de smeos van”zogenaamde geschiedenisvoorlichting, daar evtl op de transparente beelden getoond worden met hakenkruizen, wat ook justitie Lübeck terecht in overweging heeft genomen hier de passende gerechtelijke stappen te nemen.

Aanwijzi 2
het zal u vast ook bekend zijn, dat meneer Sturzenberger de buitenlandse veiligheids veiligheidsdiensten en ambassades negatief bekend staat

Aanwijzing 3
Astublief kijk og in een derde punt video wat hij over de rechtspopulist in Christchurch gezegd had, hoe hij hier proebeert de feiten te verdraaien ne ook og te recht vaardigen.

Aanwijzing 4
astublief kjik u eens dat hoe meneer Sturzenberger met het onderwerp waarheid bv gewelddelicten tegen Moslims buitenlanders en vluchtelingen in Duitsland ongaat en welke onderliggende toontaal hij daarbij voert.
en hoe hij dan weer probeert te draaien, hoe hij van zijn tegendeel buitging.
Met vriendelijke groeten
Andreas S.

Normaal gesproken zou ervan moeten worden uitgegaan, dat zo’n farce regelrecht in de prullenbak van het Centraal Justitieel Apparaat Essen belandt en de aanklacht wordt afgewezen. Maar niets daarvan: Op grond van deze onzin ging toch metterdaad een Officier van Justitie aan de slag en zag ik de zeven uur van onze manifestatie compleet terug. Om vervolgens vijf korte passages er uit te zoeken, waarvan hij denkt, dat ze deel zouden kunnen uitmaken van een “volks-ophitsing” en dat ze getuigen van “beschimping van religieuze overtuigingen”. Is natuurlijk niet waar, want ik bekritiseer uitsluitend de politieke Islam.

Interessant genoeg zitten er bij de aanklachtpunten ook uitspraken, die ik letterlijk citeerde van Hamed Abdel-Samad. Hiertoe tonen wij sinds drie jaar ook een grote A0-poster. Natuurlijk dien ik het verzoek in, dat deze zaak wordt geseponeerd, en heb ik reeds een uitgebreide feitelijke reactie voorbereid. Maar deze juridische zaken kosten een heleboel tijd, en, als het vervolgens ook nog voor de rechter komt, eveneens een heleboel geld.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Salafisten.jpg

Dat dit vervolgens echter ook nog stoelt op een onzinnige aangifte van Andreas S. is buitengewoon kwalijk. Niet voor het eerst, overigens: Zo had hij mij op 30 maart 2015 voor de arrondissementsrechtbank in München gesleept, omdat hij dacht, dat hij was afgebeeld op één van onze flyers. Wat uiteraard ook alweer complete nonsens was, want op de fotostond ons paviljoen afgebeeld, waarin een medestrijder handtekeningen verzamelde:

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Flyer.jpg

Andreas S. was nog nooit ook maar in de buurt van deze handtekeningen-standplaats geweest. Hij lijkt alleen vanuit de verte op deze medestrijder. Maar een grote advocatenkanselarij in München ondersteunde hem metterdaad bij zijn belachelijke aanklacht. Door deze kanselarij werd vervolgens absurd genoeg beweerd:

“Op de voorgrond van deze afbeelding, vlak onder de Banner is onze cliënt de Heer Andreas S. duidelijk herkenbaar te zien. De afbeelding suggereert, dat onze cliënt bereid is, voor het door hen gewenste Burgerverlangen te ondertekenen. Zoals hen hoogstwaarschijnlijk bekend is, is onze cliënt geen vriend van de ideeën, die zij vertegenwoordigen. Wat dat betreft is er reeds sprake van een zekere ironie, en u heeft klaarblijkelijk gevoel voor humor, dat u een persoon, die vast en zeker niet heeft ondertekend, op de door u geïnitieerde handtekeningen-verzamelplek er uit licht en zijn afbeelding publiceert. Het komt al in het geheel niet te pas, dat onze cliënt hier ook nog een ontstellend verband wordt gebracht.”

Eenvoudigweg alleen maar belachelijk. Voor de rechtbank, kreeg ik uiteraard gelijk, maar met dergelijk vullis moest ik me al die jaren steeds opnieuw nader verklaren. Zo ook nu voor het Kantongerecht Gelsenkirchen. Over details van de aanklacht zal ik het in een andere video hebben.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Neuhauser.jpg

Voor deze Andreas S. schijnt zijn hele zin in het leven eruit te bestaan, om mij vanwege alle denkbare nonsens aan te klagen. Op vrijdag 22 januari stuurde hij mij via Facebook het volgende bericht (uittreksel):

“al uw video’s gaan naar de verantwoordelijke justtie-apparaten en zal woreden aangegeven, eveneen,sl worden ook de verantwoordelijke autoriteiten ne ministeries op de hhogte gebrach, dat zijn de slachtoffers van rechte geweld in Duitsland te schuldig 690 dode slachtoffers van rechte Duitse geweld tegen moslime die tot de christendom horen en bij Duitsland, voor deze schande ne nu beklagen, wat wij tot weinig zorgkrachte met migratieachtergrond in ziekenhuizen bespougt, geslagen en bedreigd door sogenamde Duitsegoeien, deze onderwerpen worden alemaal in Duitsland onderwerp, omdat miljoenen Duitsers hebben van deze Duitsegoeien hun buik vol,en Euroipa en de Coroan Pandemie heeft bewezen, dat men zulke Duitsegoeien nergsens nodig heeft

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Marienplatz-4.jpg

De man lijkt welhaast maniakaal bezeten te zijn van het idee, het tegen mij te moeten opnemen. In 2013 had ik bij het kantongerecht München al eens om een contactverbod verzocht, zodat Andreas S. niet langer bij onze manifestaties burgers lastigvalt met kwalijke belasteringen aan mijn adres, maar voor een dergelijk contactverbod bestaan helaas zeer hoge obstakels.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Rindermarkt-2.jpg
Normaal gesproken negeren wij dergelijke obscure linkse types. Maar dat nu vanwege deze figuur een rechtszaak is begonnen, verandert de zaak. En aldus zijn er aan het einde van de video talloze belasterende acties van Andreas S. tijdens onze manifestaties over het Burgerverlangen tegen het Islamcentrum in München en bij discussies bij Salafisten-standplaatsen bijgevoegd. Hoogtepunten van de optredens van een permanente tegendemonstrant, aangever-aan-de-lopende-band en doorlopende belasteraar.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/02/neues-verfahren-zum-politischen-islam-vor-amtsgericht-gelsenkirchen/

Berlijnse imam: Vrouwen moeten in hun huizen ingesloten blijven

Door: David Berger.

“Een preek, die sprakeloos maakt. De Al-Nur-Moskee in het Berlijnse stadsdeel Neukölln: Sjeik Abdel Moez al-Eila houdt tot de gelovigen zijn vrouw-verachtende preek, die reeds op Internet rondgaat” – aldus de Bildkrant, die bericht over deze verbijsterende preek en daartoe de video met ondertiteling heeft gepubliceerd.

Unser Mitteleuropa https://unser-mitteleuropa.com/berliner-imam-frauen-duerfen-das-haus-nicht-verlassen/ heeft hierover enkele passages vertaald en gepubliceerd:

“De meeste huwelijksproblemen hangen hiermee samen: “Toen ik met haar trouwde, was ze mooi en slank. Ze zei altijd leve dingen. Nu is ze een en al vet en beenderen en heeft een verbeten gezicht. Als ik haar aankijk, doet ze me denken aan – Allah zij mij genadig – Satan! Sommige mannen zeggen: “Mijn vrouw heeft niet de schoonheid van de vrouwen, die ik op de televisie zie.” De vrouwen op de televisie kronkelen als slangen.

[…]

Op TV kan men zien, hoe een vrouw naakt optreedt – haar boezem, haar hals, haar armen en zelfs haar dijbenen. Zij is naakt. Zij kronkelt en bezigt vulgaire taal. Een man denkt automatisch: Dat is mijn soort vrouw! God beware me! Maar wat wil je van deze vrouw? Houd je van de manier, waarop ze zich beweegt?! Wat bevalt je zo aan haar? Je kunt gaan en naar zo’n vrouw zoeken. Daar zijn vele verhalen over geschreven.

“Bovendien mag een vrouw niet weigeren, om met haar man te slapen”

[…]

Bovendien mag een vrouw niet weigeren, om met haar man te slapen. Zij mag geen excuses bedenken of gebruik maken van voorwendsel. De profeet Mohammed heeft gezegd, wanneer een man zijn vrouw bij zich in bed roept en zij weigert … “Kom hier! Ik wil je!” Maar zij weigert en slaapt in … De engelen zullen haar vervloeken, tot zij ontwaakt. Wanneer een vrouw zich buiten het bed van haar man de slapen legt, zullen de engelen haar vervloeken, tot zij ontwaakt.

Een echtgenote mag niet onder welk voorwendsel dan ook “neen” zeggen. Zelfs als een vrouw haar periode heeft, is er niets, wat haar man ervan weerhoudt, om tot zijn genoegen gebruik te maken van haar lichaam, zolang hij haar vagina maar vermijdt… Zij trekt over haar vagina een tanga aan en hij kan zijn gang gaan en genieten van haar lichaam.

Aisha heeft gezegd, dat de profeet Mohammed over haar vagina een tanga aantrekke en vervolgens de rest van haar lichaam tot zijn genoegen gebruike. Hoe beleeft een man plezier aan zijn menstruerende vrouw? Welnu, hij heeft haar hele lichaam, behalve de vagina en de anus. Dat is toegestaan (halal).

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/02/04/berliner-imam-frauen-muessen-in-ihren-haeusern-eingeschlossen-bleiben/

Grondrechtelijke inperkingen: Wordt Links nu ook wakker?

Door: David Berger.

Langzaam lijken – afgezien van de FDP en de AfD – thans ook de linkse fracties in de parlementaire oppositie wakker te worden. En te merken, dat er momenteel iets enorm scheefloopt in onze democratie. Een goed voorbeeld van dit wakker worden is een toespraak, die de politicus Jan Korte https://www.facebook.com/jankortemdb/ recentelijk in het Duitse parlement gehouden heeft.

Het komt niet vaak voor, dat ik hier op PP niet anders kan, dan linksgroene politici mijn uitdrukkelijke applaus te doen toekomen. Ten aanzien van de uitlatingen van Heribert Prantl heb ik echter reeds hier opgemerkt https://philosophia-perennis.com/2021/02/01/bekannter-publizist-zu-lockdown-ich-habe-angst-um-unsere-grundrechte/ : “Zo zonder succes als het werk van een dwarsliggers-front lange tijd geweest mag zijn, in maatschappelijke uitzonderingssituaties als de huidige zouden wij op verstandige manier de moed moeten opbrengen om tot nieuwe, ongewone allianties te komen.

Ondanks het enorme maatschappelijke schisma, dat sinds het regeren van Merkel en door een gelijkgeschakeld journaille steeds groter geworden is, komt het er thans op aan, niet op de eerste plaats te kijken naar wie er in het democratische spectrum links of rechts staat, wie Moslim of katholiek is, wie homo- of heteroseksueel is enz.

De oppositie der democraten moet gezamenlijk optrekken tegen het systeem-Merkel!

In plaats daarvan is het de hoogste tijd, dat wij een buitenparlementaire oppositie van democraten vormen, die opstaat tegen een gezondheidstotalitarisme, dat ons in de illusie laat, “ziekte en pijnen en virussen volledig te kunnen ontduiken”. En zonder geweld te strijden voor “het mooiste en beste en belangrijkste”, wat wij in dit land juist in crisissituaties hebben: Onze grondrechten!”

In dit verband wil ik hier de aandacht vestigen op een toespraak, die Jan Korte (Die Linke) reeds een paar dagen geleden in het parlement heeft gehouden.

“Inperkingen van de grondrechten moeten in het parlement ter discussie worden gesteld”

Zijn verzoek: “Inperkingen van de grondrechten moeten in het parlement ter discussie worden gesteld. Waar ligt eigenlijk het probleem, om voor het Corona-topoverleg een lijn in het parlement overeen te komen? Dat zou de navoelbaarheid van de beslissingen en de acceptatie ervan verhogen.”

En: “Vrijheid van vergadering, bewegingsvrijheid, vrijheid van religie – Grondrechten kunnen niet maar eenvoudigweg per decreet worden opgeheven. Zoiets dient van tevoren in het parlement te zijn be-discussieerd & de argumenten van elke individuele afgevaardigde te worden afgewogen!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
https://philosophia-perennis.com/2021/02/03/grundrechtseinschraenkungen-wachen-die-linken-jetzt-auch-auf/

Politieagent: “… Oké. Maar enkele Corona-verordeningen zijn absurd!”

Door: Peter Helmes.

Hier volgt een klein verhaaltje uit het ware leven met- en te midden van Corona – mij aangeleverd door een absoluut betrouwbare persoon, van wie ik om hem te beschermen nu noch zijn naam noch zijn woonplaats kan noemen. Deze persoon vertelde mij van het volgende voorval:

“…Kort geleden nam iemand van de plaatselijke politie (een stel) zijn intrek bij mij in het appartementengebouw – tot mijn grote vreugde! Mij blijft, bij God, niets bespaard…!

Interessant echter – en dit verdient om bekend te worden gemaakt: Ik leerde deze twee in de hal kennen en wist meteen een gesprek over Corona tot stand te brengen. Dat zal ik U bij deze weergeven.

Ik stelde het volgende vast: “Maar u houdt u ook niet aan de beslissingen van uw baas, de grote minister van Binnenlandse Zaken Strobl.”

“Hoezo niet?”

“Omdat vanavond bij uw intrede een massa mensen op het toneel zijn verschenen. En zeer duidelijk uit verschillende huishoudens! En zonder mondkapjes! Volgens de Coronawetgeving mag u alleen door familie en 1 extra persoon worden omringd. Heb ik toevallig ontdekt in de deelstaat-wetten.”

Antwoord uit de politiemond:

“Oké. Maar een paar Corona-verordeningen zijn absurd!”

Hoort/leest en verwondert u! Wel te verstaan: Het antwoord uit een Zuidduitse politiemond!

Mijn antwoord:

“Juist. En wel een hele serie. En die zijn in feite ook niet te handhaven.


“Klopt!”

Mijn vraag, hoe dan de situatie ingeschat moet worden mbt verdere lockdowns: Antwoord: “Er zal nog lang sprake zijn van lockdowns. Misschien wel tot Pasen of tot in de zomer. De … (politici)) … zullen misschien wel elke 14 dagen verder verlengen!”

Mijn tegenwerping: er kunnen toch niet eeuwig lockdowns afgekondigd blijven worden. Antwoord:

“Hoe wilt u dan uiteindelijk het virus de baas worden?”

Mijn antwoord:

  1. Ik ben niet achterlijk!
  2. Ik houd mij op de hoogte, b. v. over hoe het er voorstaat. Federaal Bureau. Heb tevens dokers in mijn familie- en vriendenkring. Daardoor weet ik, dat

a) meer dan 90% van de bevolking gezond is en ook een hoog percentage besmette personen totaal geen symptomen vertonen/vertoonden – hier bracht hij tegenin: “of weer zijn genezen!”

b) ik: van de overige percentages zijn er ongeveer 3% die ernstig ziek geworden zijn, voor een deel met dodelijke afloop, evenwel niet allemaal

c) alle anderen niet ernstig ziek geworden zijn.”

Antwoord van de politieagent: “Klopt!”


P. H..: De mooiste satires zijn uit het leven gegrepen!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/02/03/polizist-o-k-aber-einige-corona-verordnungen-sind-widersinnig/#more-30710

Aan de heidenen overgeleverd: Economische ethicus stelt “lockdown-waanzin” aan de kaak – laffe collega’s distantiëren zich van hem

Door: Redactie JouWatch.

Christoph Lütge, econoom en houder van de Peter-Löscher-stichting-leerstoel voor economische ethiek, heeft datgene, wat het merendeel van zijn collega’s ontbreekt: Ruggengraad – omdat hij sinds maanden de Corona-politiek van de regering-Merkel en de “lockdown-waanzin” aan de kaak stelt. Het statement van zijn laffe collega’s uit de kringen van de Beierse Raad voor de Ethiek en de deelstaat- Kanselarij: “Zijn individuele mening provoceert regelmatig de bijval van uitgesproken Corona-ontkenners”.

Vanwege zijn heftige kritiek op de Coronamaatregelen van de Merkel-administratie en van de Corona-waanzinnige Markus Söder is Prof. Christoph Lütge, economisch ethicus en lid van de Beierse Raad voor de Ethiek, thans aan de heidenen overgeleverd. Van Christoph Lütge, 51 jaar oud, houder van de Peter-Löscher-stichting-leerstoel voor economische ethiek aan de Technische Universiteit van München (TUM) en leider van het door financiële ondersteuning door Facebook opgerichte Instituut voor Ethiek in de Kunstmatige Intelligentie, keren de pretentieuze collega’s zich thans bij bosjes af.

In het bijzonder valt de troep van Söder, de Beierse deelstaatregering, hem in de rug aan, vanwege een medio januari gehouden twistgesprek. Lütge trad toen bij de Deutsche Welle in discussie met de “Zero Covid” -activist Dr. Marc Hanefeld, die tot de Linksgroene groepering behoort, die Europa in een volledige lockdown wensen te manoeuvreren, tot de besmettingsgraad tot nul is gedaald.

Op de alleen nog maar als louter waanzin te bestempelen eisen van de linkse “Zero-Covid”- groepering reageerde Lütge onder andere met de uitspraken, dat de “Middeleeuwse lockdown” onmiddellijk dient te worden beëindigd of dat de intensive care-capaciteiten van de Duitse ziekenhuizen “in vergelijking met voorgaande jaren niet bovenmatig zijn belast”. Het risico door de mutaties uit Groot-Brittannië noemde de professor in het radiogesprek “louter speculatie”.

De voorman van de Beierse deelstaatkanselarij, Florian Herrmann (CSU), hielenlikker en witwasser van Söder, bestempelde de uitlatingen van Lütge als “verstorend”. Tegenover de SZ brabbelde hij iets over veelzijdigheid van debat- en mening, maakte vervolgens echter duidelijk, wat lieden als Söder en hij daar in feite onder verstaan: Met zijn “twijfelachtige bijdragen” zou Professor Lütge hoe dan ook de grenzen van een algemeen controversiële en feitelijk gefundeerde discours overschrijden. “Zijn individuele mening provoceert veelvuldig de bijval van uitgesproken Corona-ontkenners en schaadt aldus het aanzien van de Beierse Raad voor de Ethiek.”

Over de totalitaire eisen van de “Zero Covid”- beweging liet Herrmann zich als volgt uit:

Ook de deelstaat-universiteit TUM wist niet, hoe snel ze zich in deze aangelegenheid van Lütge moest distantiëren. Het grondrecht op een vrije meningsuiting wordt gerespecteerd, aldus het gangbare cliché. De universiteit hanteert een “open, gereflecteerde en op wetenschap gebaseerde discours”. In deze vertegenwoordigt Lütge met zijn woordkeuze echter niet de zienswijze van de leiding van de universiteit, zo heet het voorts vanuit het deelstatelijke vormingsinstituut.

Intussen hebben ook individuele leden van de in oktober opgerichte Beierse Raad voor de Ethiek zich van Lütge gedistantieerd. Susanne Breit-Kessler, voormalige regionale vrouwelijke bisschop en voorzitster van de Gremium, verklaart, geheel in de stijl van de Evangelische kerk, die zich altijd al in dienst heeft gesteld van de machthebbers, dat zij zich als zodanig “niet wenst uit te spreken over individuele meningen.”

Armin Nassehi, socioloog aan de Ludwig-Maximilians-Universiteit en lid van de Raad voor de Ethiek, is eveneens getroffen door de ‘distantiëritis’: Hij kan zich van de uitlatingen van Lütge “alleen maar distantiëren”. Dat Lütge in het openbaar spreekt met de autoriteit van de Raad voor de Ethiek, is een “inbreuk op de etiquette.”Nassehi stoot zich er ten zeerste aan, dat Lütge beweert, dat ook hij, Nassehi, het nut van de lockdown-maatregelen betwijfelt. Hij is integendeel al sinds maanden op de bres voor “een eerder strenge strategie”.

Op twitter sprak Lütge zich eind januari duidelijk uit – voor hij zich thans, van pure uitputting, uit het discours terugtrok – over waar hij stond in deze kwestie:

https://twitter.com/chluetge?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1355472855153176578%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.journalistenwatch.com%2F2021%2F02%2F02%2Fzum-abschuss-wirtschaftsethiker%2F

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/02/02/zum-abschuss-wirtschaftsethiker/

PAUS WIL MET GROOTIMAM VAN CAÏRO “WERELDDAG VAN DE BROEDERLIJKHEID” VIEREN

Door: David Berger.

Met een digitale ontmoeting zal Paus Franciscus deze week (4 februari) samen met de soennitische Grootimam van Al-Azhar in Caïro, Ahmad Al-Tayyeb, voor het eerst de “Werelddag van de Broederlijkheid”, een soort hoogtijviering van de “Nieuwe Wereldorde”, vieren. Aldus een mededeling van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, deze maandag.

De “Internationale Dag van de Broederlijkheid” – oftewel de “Dag der Broederlijkheid” is een islamitisch-Vaticaanse uitvinding. Ze vindt plaats in Abu Dhabi en wordt georganiseerd door Sjeik Mohammed Bin Zayed.

Het idee voor deze viering klinkt in de officiële bewoordingen van de Vaticaanse autoriteiten op het eerste gezicht onschuldig: “deze viering is een antwoord op de heldere en duidelijke uitnodiging van Paus Franciscus aan de gehele mensheid, om door de ontmoeting met De ander mee te werken aan de bevordering van de vrede in onze omgeving,” aldus Kardinaal Miguel Angel Ayuso Guixot MCCJ, president van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.

Met steun van de Islam de “Nieuwe Wereldorde” scheppen

Tegelijkertijd benadrukt de kardinaal echter ook, dat deze feestdag mogelijk is geworden op basis van de encycliek “Fratelli Tutti” van de Argentijn.

Over de voorgeschiedenis van dit geschrift van Franciscus, dat de katholieken over de hele wereld shockeerde: Op 4 frebruari 2019 ondertekenden Paus Franciscus en Ahmad Al-Tayyeb de “Verklaring over de broederlijkheid van alle mensen”. Een voortzetting van deze verklaring volgde in oktober 2020 met de encycliek Fratelli Tutti. Met dit geschrift wil Franciscus met ondersteuning van de Islam de “Nieuwe Wereldorde” tot stand brengen https://philosophia-perennis.com/2020/10/04/neue-enzyklika-papst-will-mit-unterstuetzung-des-islams-eine-neue-weltordnung-schaffen-2/.

Ondanks Ischias

Dit basisidee moet nu op 4 februari geheel officieel vanuit een centrum van de islamitische Wereld over de hele wereld worden gevierd. Insiders gaan ervan uit, dat deze afspraak niet – zoals de religieuze feestelijkheden rondom het Kerstfeest – vanwege de Ischias-klachten van Franciscus worden afgelast. Ook bij ziektes -dat weten wij met het oog op de Corona-crisis – moeten er nu eenmaal prioriteiten worden gesteld.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/02/01/papst-will-mit-grossimam-von-kairo-welttag-der-geschwisterlichkeit-feiern/