Heilloze Heilstaat

Door: George Berben.

Dat de Staat der Nederlanden al heel lang geen democratische rechtsstaat meer is, hoeft feitelijk niet eens meer te worden bewezen.

Nederland is verworden tot een heilstaat voor autochtone criminelen of voor hen, die in dit land hun toevlucht hebben gezocht.

Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht kijken toe, wachten af en nemen maatregelen die voor het gros van de burgers onbegrijpelijk en onverteerbaar zijn. Slachtoffers van criminelen worden geconfronteerd met beslissingen van het OM en de RM die haaks staan op hun rechtsgevoel,maar ook een gevoel van onveiligheid teweeg brengen.
De voorbeelden van, voor burgers onbegrijpelijke beslissingen van het OM en de RM, zijn dagelijks te vinden in de dagbladen en in TV journaals of reportages.
Een zesvoudige koelbloedige Turkse moordenaar die levenslange gevangenisstaf heeft gekregen loopt alweer vrij rond, heeft een gezin gesticht en woont gewoon bij zijn vrouw.
Dat gegeven stemt hem niet eens tot tevredenheid, want hij wil nu ook gratie aanvragen.

De toestanden rondom de moordenaar van Anne Faber zijn in de media al meer dan voldoende belicht,maar hoeveel daders van ander slachtoffers lopen er inmiddels vrij rond omdat softe behandelaars van TBS klinieken het risico van recidive verkeerd inschatten, er weer miscommunicatie is of dat er weer een administratieve fout is gemaakt.
In een TBS kliniek is het mogelijk dat daders Kinderporno kunnen bekijken en verspreiden,in drugs gebruiken en daarin handelen, of een wapenhandeltje opzetten waarbij met deze wapens liquidaties worden verricht.
De van seksueel misbruik verdachte atletiektrainer die minimaal 9 minderjarige meisjes heeft misbruikt/verkracht waarbij één van hen zwanger is geraakt is weer op vrije voeten in afwachting van zijn rechtszaak.

Ook binnen het OM rommelt het,hebben hoofdofficieren een heimelijke seksuele relatie en een andere hoofdofficier heeft een seksuele relatie met een 16 jarige jongen.
Hoe dit mogelijk is? In het verleden al waren er rechters die niet met hun handen van minderjarigen konden afblijven en veel werd met de mantel der liefde bedekt.
Onderzoeken werden stilgelegd als er namen opdoken van personen hoog op de maatschappelijke ladder waarbij een Minister van Justitie zich bemoeide met de rechtsgang.
In strijd met Wetgeving en regels belemmerde hij een rechter-commissaris in zijn werk door steeds opnieuw aan te geven dat de hooggeplaatste verdachte onschuldig was.
Keer op keer zijn Parlementariërs geschokt door het handelen van het OM en leden van de RM,maar maatregelen blijven uit.
Zij die meer willen weten over het reilen en zeilen binnen het OM en het College van Procureurs-Generaal kunnen dit hier vinden: https://www.ad.nl/binnenland/nar-otte-zwijgt-nooit-behalve-na-kritiek-van-vader-anne-faber~a3fe7770/

‘Nar’ Otte zwijgt nooit, behalve na kritiek van vader Anne Faber
‘Nar’ Otte zwijgt nooit, behalve na kritiek van vader Anne Faber. De nar van de rechtspraak, noemt hij zichzelf. Wie is de voormalige raadsheer Rinus Otte, van wie Wim Faber, vader van de …
http://www.ad.nl

Indien men als burger tracht het Ministerie van veiligheid en Justitie, middels een zeer lange brief met felle aanklachten op de hoogte wil stellen met mistoestanden die maar blijven doorgaan en daders de dans ontspringen en niet hoeven te vrezen voor vervolging,geeft men niet thuis.
Steeds opnieuw worden er uitvluchten verzonnen om niet inhoudelijk te hoeven antwoorden. Beloften gedaan als men blijft aanhouden,maar die worden even snel vergeten als ze worden gedaan.
Criminelen weten dat ze weinig te vrezen hebben van het OM en de RM en die ijverige politieambtenaren die pogen hun werk goed te doen lopen achter de feiten aan en raken gefrustreerd door de vonnissen en arresten die aan daders van zware misdrijven door bepaalde rechters worden opgelegd.

Ook binnen het OM en de RM regeert blijkbaar de angst voor criminelen door de bedreigingen van deze lieden in de richting van (Hoofd) officieren van Justitie en leden ven de rechterlijke macht.
Daarnaast is de eigenzinnigheid en het niet willen luisteren van bepaalde rechters naar de mening van deskundigen als het om strafeisen of een TBS- oplegging gaat zeer verontrustend voor de veiligheid van burgers.
Indien er onafhankelijke instelling een enquête zou plegen waaraan burgers uit alle lagen van de bevolking zouden mogen meedoen met de vraag over de betrouwbaarheid van het OM en de RM, denk ik de uitslag te kennen.

Helaas moet men ook vaststellen dat de betrouwbaarheid van de MP en zijn ministers daaraan bijdragen. Keer op keer kunnen we constateren dat er ministers en staatsecretarissen zijn die er geen moeite mee hebben, een leugen te vertellen in de media, zelfs binnen de CU!

Arm Nederland, het afglijden naar een bananenrepubliek lijkt niet te stoppen.

G..Berben

Wilders en het fenomeen ‘beveiliging’

Door: Rob Meyer.

Het is toch zoveel makkelijker om je als AIVD en OM te verschuilen achter ‘moeilijk te achterhalen IP-adressen’ van doodsbedreigingen (meer dan 200 inmiddels!) gericht aan Wilders, dan om een gedegen, de man waardig onderzoek te starten om deze zieke terreurelementen achter de broek te zitten?
Deze jarenlang voortschrijdende terreur jegens een ‘iets andere’ politieke mening verkondigende politicus eens ècht bij de wortel aan te pakken blijkt een bepaalde Haagse club heel goed uit te komen en derhalve wordt een grondig onderzoek getraineerd.

Maar ik krijg inmiddels sterk het vermoeden dat er een links addertje onder het politieke gras zit: stiekem hopen dat Wilders uit de weg wordt geruimd door een buitenlandse terrorist. Dan kunnen de links geslepen messen weer in de lade en men kan met ‘schone’ handen verder gaan met het vernietigen van het mooie Nederland.

Rob Meyer 19 april 2019.

Vaccinatie, alweer…

Door: Rob Meyer.

Column gelezen in de telegraaf van vrijdag 12 april 2019:

‘Het is een kwestie van gezond verstand dat vaccinaties nodig zijn. Daarmee beschermen we onze kinderen tegen een dodelijke ziekte. Het is te gek voor woorden dat anti-vaxxers met hun vaak waanzinnige complottheorieën zoveel gevaar voor de volksgezondheid kunnen veroorzaken. Als de dalende vaccinatiegraad niet met minder dwingende maatregelen kan worden gekeerd, is het verplicht stellen van inentingen onvermijdelijk.’

Met groot afgrijzen heb ik kennis genomen van dit opinieverhaal van een onbekende schrijver. Er stond namelijk geen naam onder.
Wel begrijpelijk, want deze ongelooflijke nonsens reiken tot ver buiten de grenzen van de ons bekende kosmos, zogezegd, hoogstwaarschijnlijk voortkomende uit een zwart gat…
De klim in de maatschappijkritische pen ligt voor handen.
Waarvan akte.

Verdienmodel.

Als ik veel geld wil gaan verdienen middels gedwongen afname van mijn producten, dan doe ik dat vanuit de geneesmiddelenindustrie: de farma-maffia.

Het zoeken is naar iets dat het volk angst inboezemt middels een ‘ernstige’ ziektedreiging.
Zoals bijvoorbeeld het ‘levensgevaarlijke’ mazelen of de om zich heen slaande grieppandemieën.
En dan hebben we het over grote rampen met ‘duizenden en duizenden’ doden als gevolg van deze van oudsher als ‘ongevaarlijk’ bekend staande volksziektes.
Ik heb ze gehad, mijn kinderen hebben ze gehad, mijn voorouders hebben ze doorstaan, waar gaat het eigenlijk over??
Dan heb ik het uiteraard niet over miljoenen slachtoffers die sneuvelen in de vele burgeroorlogen, terreuraanslagen, natuur- en milieurampen.
Ook niet de slachtoffers van een wreed totalitair regime annex religie(…).
Maar daar zijn geen vaccins voor, helaas.

Nee, dan heb ik het over griep en mazelen, volksziektes waar de vorige generaties op hun sloffen doorheen zijn gekomen, op een enkele uitzondering na dan.
Maar juist dat volksgegeven kan mijn grootverdienplan uitstekend van dienst zijn.

1. allereerst dien ik het volk ervan te overtuigen dat er een groot pandemie gevaar dreigt, en hele volkeren ten onder zullen aan mazelen en de griep.
2. als de pers en de politiek hun werk goed hebben gedaan, en de burger siddert in hopeloze angst, dan komt mijn bedrijf op de proppen met DE OPLOSSING: levensreddende vaccinaties, die, als het even kan, vanuit de politiek verplicht worden aangeboden, nee, sterker nog: opgedrongen.
3. Die miljarden vaccins vormen inmiddels een leuk verdienplaatje. Maar ik kan nog verder gaan door bepaalde ‘ongevaarlijke’ stoffen aan de vaccins toe te voegen die weer andere ziektesymptomen veroorzaken, waardoor de burger steeds vaster in de bankschroef van de geneesmiddelenindustrie komt te zitten, en bij mij de euro’s als een tsunami binnen stromen.
4. De volgende en – voorlopig – laatste stap in het uitzuigen van het tot melkkoe verworden kuddevolk, is het tegengaan van kritische kanttekeningen, die in langzaam toenemende mate zichtbaar worden, helaas.
Dat is lastig en verstoort mijn plannen en dient te worden tegengegaan.
Dat doen we middels een censuurmodel, met name toegepast op social media platforms en de pers.

Maar dan komt de overheid met dat geweldige idee van nano-chips toevoegen aan vaccins, uiteraard zonder medeweten van de burger, en dan is de cirkel rond:
Burger bang gemaakt, verplichte vaccinatie dat een open kanaal is om de burger precies te laten doen wat de leiders willen, en ik ongestoord mijn verdienmodel breder en breder kan uitzetten.
Ik word steeds rijker.
Goed plan toch?

Rob Meyer 16 april 2019.

Anne Faber en de krochten van de juridische (onder)wereld

Auteur Gerrit Krol in 1990:
‘Wie met opzet onschuldigen heeft gedood, verdient – dat is de consequentie – geen ander lot dan die dood te delen!’

Procureur generaal Rinus Otte, voorzitter van het hof dat in 2012 besloot Michael P. een veel kortere straf en geen tbs op te leggen voor 2 gruwelijke verkrachtingen, ‘gelooft niet in tbs en hecht geen waarde aan het oordeel van deskundigen.’
Daardoor is hij mede verantwoordelijk voor de dood van Anne Faber.

Nu bekleedt deze humane jurist een hoge post bij het O.M., ook zo’n instantie die keer op keer ongelooflijke miskleunen maakt binnen het gebied van strafoplegging.
Otte geeft aan dat er tegenwoordig binnen de rechtspraak wel degelijk ruimte is voor rechters om over hun beslissingen te communiceren met de betrokken burger. Maar waar en wanneer zien we dat dan plaats vinden? Een grotere zwijgzaamheid dan die binnen de wereld van de rechterlijke macht heerst, is er bijna niet.
Vrouwe Justitia heeft niet alleen haar ogen dicht, maar ook haar mond en oren.

Slotconclusie:

1) een rechter die een verkrachter vrij laat rondlopen, ondanks allerlei zorgwekkende rapporten van diverse deskundigen, is in feite de echte moordenaar.
2) de diverse instanties die niet samenwerken en vanuit ‘privacy’ dossiers niet overleggen bij overplaatsing, zijn mede verantwoordelijk voor de moord annex verkrachtingen die de dader – weer – pleegt.
3) eerder geciteerde uitspraak van Gerrit Krol staaft mijn mening dat iemand die verkracht en moordt, zijn rechten op een leven heeft verspeeld en derhalve zou doodstraf op zijn plek zijn.

Dit zou alles bijeen genomen een heleboel ellende kunnen voorkomen.

Rob Meyer, 18 april 2018.

Trump biedt hulp aan bij wederopbouw van Notre Dame

VS – President Donald Trump biedt Frankrijk zijn ondersteuning aan inzake Notre Dame. Amerikaanse deskundigen zouden kunnen helpen bij de wederopbouw van de kathedraal, verklaarde hij in een telefoongesprek met Paus Franciscus.

Hoewel het met de bouw van zijn muur tot nu toe niet opschiet, telefoneerde Trump volgens eigen zeggen met de paus in Rome en dood de hulp van Amerika aan bij de wederopbouw van de kathedraal Notre Dam. Los daarvan hebben zich reeds vele grote donateurs van het katholieke geloof, maar ook atheïstische prominenten aangediend, die bereid zijn, voor de wederopbouw donaties te doen. Onder hen bijvoorbeeld de Hollywood-actrice Salma Hayek, die sinds 2009 getrouwd is met de 52-jarige miljardair François-Henri Pinault. Hij betoonde zich “grootmoedig”en maakte 100 miljoen euro over. Alles bij elkaar zou er volgens MailOnline https://www.dailymail.co.uk/news/article-6934225/Salma-Hayek-posts-gushing-tribute-billionaire-husbands-generosity.html reeds een miljard euro voor de wederopboud bij elkaar gekomen zijn.

In de VS wonen om en nabij de 70 miljoen katholieken. Velen van hen zijn van Europese afkomst. Maar het percentage latino’s groeit gestaag. In Latijns Amerika domineert de Rooms-Katholieke kerk, terwijl in Noord-Amerika het protestantisme het merendeel van de bevolking uitmaakt. (CK)

Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2019/04/18/trump-hilfe-wiederaufbau/

Media opgelucht: “Oorzaak voor de brand van Notre Dame wordt misschien wel nooit gevonden”

Door David Berger.

Terwijl al kort na de uitbraak van de brand in de kathedraal “Notre Dame” zowel door ARD en ZDF, als door de andere mainstream media gefluisterd werd, dat de bouwwerkzaamheden aan de kathedraal waarschijnlijk de oorzaak zouden zijn voor de catastrofe, komen nu bij dezelfde media de eerste twijfels op, of dat metterdaad het geval was. wellicht ook terwille van de eigen gemoedsrust is nu het devies: De “oorzaak voor de brand van Notre Dame wordt misschien nooit gevonden” – aldus de “Nordkurier” https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/genaue-ursache-wird-wohl-nie-gefunden-1735216304.html.

De reden, dat men de bouwvakkers-stelling heeft opgegeven, is niet alleen het feit, dat in Franse ambachtelijke firma’s voor het grootste deel een categorie mansen werkt, die onmogelijk iets met de aanslag op een christelijke kerk tee maken heeft, resp. mag hebben. Ook de directeur van de kathedraal Notre-Dame heeft de vanaf het begin geventileerde stelling uit geheel ideologie-vrije motieven afgewezen:

GEEN GEBREK AAN VEILIGHEID BIJ DE BRANDBESCHERMING

Er zijn geen veiligheidsgebreken bij de brandbeveiliging https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/wie-steht-es-um-den-brandschutz-in-mvs-kirchen-1635200504.html vastgesteld: “Dat zei Patrick Chauvet tegen de zender France Inter. Zo zouden bouwopzichters driemaal daags de dakstoel hebbengeïnspecteerd. “Ik denk, dat men niet meer kan doen.” Maar er zijn natuurlijk altijde voorvallen, die men niet heeft kunnen voorzien. Er moet nu worden onderzocht, wat er gebeurd is.”

Vervolgens gaat men nu destelling na, volgens welke een kortsluiting in deelectriciteit van een lift het vuur kan hebben veroorzaakt.

De stelligen worden daarnaast verkondigd resp. door de media verkocht met een verbazingwekkend onwetenschappelijke mentaliteit. Iedereen,die het ook maar waagt, een andere mogelijke oorzaak te berde te brengen, wordt onmiddellijk uitgeleverd aan de inquisitie van het systeem-Merkel en openlijk aan de kaak gesteld. https://philosophia-perennis.com/2019/04/16/notre-dame-es-gab-auch-jubel-ueber-die-zerstoerung-der-kathedrale/

WAT IN GEEN GEVAL ALS OORZAAK AAN DE ORDE KOMT

Michael Klonovsky https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna had desondanks de moed om reeds twee dagen geleden op te merken: “Notre-Dame staat in brand. Waarom, vraagt mijn zoon, waarom, voor de Duivel, komt bij deze beelden bij mij meteen de gedachte op, dat de brand aangestoken kon zijn? Een tegenvuur van het geloof, zogezegd?

Ten eerste hierom:
“In Frankrijk zijn de afgelopen weken meerdere kerken ontwijd of doelwit geworden van vandalisme, zoals het portaal ‘katholisch.de bercht. Tot nu toe wilde de Franse bisschoppenconferentie zich nog niet officieel over de voorvallen uitlaten. Men zou geen olie op het vuur willen gooien, zo heette het.

De woordvoerder van de bisschoppenconferentie, Olivier Ribadeau Dumas liet zich niettemin uit op Twitter: ‘Kerken stonden in brand, werden geplunderd en ontwijd. Wij kunnen er nooit aan wennen, dat oorden van vrede ten offer vallen aan geweld, dat het Lichaam Christi, het mooiste en meest waardevole voor ons, met voeten getreden wordt’, schrijft hij.” (https://www.tagesstimme.com/2019/03/31/frankreich-immer-haeufiger-angriffe-auf-katholische-kirchen)

Ten tweede hierom:
“A dozen catholic churches have been desecrated across France over the period of one week in a egregious case of anti-Christian vandalism.” (https://www.breitbart.com/faith/2019/03/20/twelve-french-churches-attacked-vandalized-in-one-week/)

Ten derde hierom:
Een twitteraar heeft de smileys verzameld, waarmee een zekere, onnodig nader te benoemen groepering op het eventueel moedwillig aangestoken vuur reageert (https://twitter.com/PrisonPlanet/status/1117854455473397763)

Ten vierde en ten langen leste hierom:
“De beelden van de brandende kathedraal in Parijs hebbende bouwmeesteresse van de Dom Regine Hartkopf ontzet – en verbaasd ‘Hout ontvlamt niet zo snel.'” (https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_85590894/feuer-von-notre-dame-dombaumeisterin-kann-brand-kaum-begreifen.html)

Maar dat zijn natuurlijk allemaal maar verwarde overwegingen van rechtse, evenals witte- zowel als testosteron-toxische CIS-mannetjes, kortom politiek incorrect – wat intussen een even zwaar misdrijf schijnt te zijn als in koelen bloede een mens doden…

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/18/medien-erleichtert-ursache-fuer-den-brand-von-notre-dame-wird-vielleicht-nie-gefunden/#

Beweging bergafwaarts: Aanvoerster Gele Hesjes stopt ermee.

Parijs. De aanvoerster van de Franse partij van de Gele Hesjes, Ingrid Lavavasseur, gooit de handdoek in de ring. Tegenover de media toonde de 31-jarige ziekenverpleegster, die in januari de opstelling van een eigen verkiezingslijst voor de Europese Verkiezingen bekendmaakte, zich gelaten en teleurgesteld over de interne verhoudingen binnen de Gele Hesjes-beweging, die “macho-achtig” en met rechtsen doorspekt zou zijn.

Bovendien zou tevens haar verkiezingslijst geïnfiltreerd zijn door geweld-beluste revolutie-activisten, liet ze het Oostenrijkse dagblad “Standard” thans weten. Nadat haar woordvoerder Christophe Chalançon blijk gaf van sympathieën voor rechtse ideeën zoals de inzet van “para-militaire troepen” ende Italiaanse vice-premier Luigi di Maio buiten haar om uitnodigde in Frankrijk, was het voor haar welletjes, en Igrid Levavasseur maakte onlangs de terugtrekking van haar lijst bekend.

De prominente aanvoerster van de Gele Hesjes wil nu in haar geboortestreek in Normandië een vereniging voor alleenstaande moeders oprichten. Waarnemers zien in haar uittreden eenindicatie voor de neergang van de beweging, die afgelopen weekeinde nog slechts 22.000 aanhangers de straat op liet gaan. (mü)

Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://zuerst.de/2019/04/17/bewegung-im-abstieg-gelbwesten-frontfrau-steigt-aus/