Vluchtelingenopvang afgebrand: Jammer, het was geen “rechts-extremistische” aanslag

Door: Redactie “ZUERST!”

Gross Strömkendorf/Schwerin. Alweer een blamage, die media en politici bepaald niet geloofwaardiger maakt: De brand in een vluchtelingenopvang in Gross Strömkendorf in Mecklenburg-Voor-Pommeren was klaarblijkelijk geen “rechts-extremistische daad. “Wij gaan gezien het resultaat van de onderzoekingen ervan uit, dat de daad in Gross Strömkendorf deel uitmaakt van een serie branden”, aldus Officier van Justitie Claudia Lange tijdens een persconferentie.

De in verband met de daad gearresteerde 32arige verdachte is volgens de gegevens zowel binnen de beroeps- alsook binnen de vrijwillige brandweer actief. Van een “rechts-extremistische” achtergrond is echter geen sprake.

De brand in de nacht van 19 op 20 oktober, waarbij het opvangcentrum, een voormalig hotel, verregaand was uitgebrand, had de gemoederen doen oplopen, aangezien hij bij voorbaat in het gewoonlijke beeld van “rechts-extremistische” aanvallen paste. Minister-presidente Manuela Schwesig (SPD) zowel als De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) Bezochten onverwijld de plaats van de brand terwijl er bij de steeds toenemende steekmoorden van de laatste tijd doorgaans niet eens een droge spijtbetuiging van af kan).

De onderzoeksresultaten van de recherche en Justitie weerspreken de direct na de grote brand in het openbaar en in de media geuite vermoedens van een racistisch gemotiveerde strafbare daad. Die waren ontbrand door de bekladding met een hakenkruis, waarmee twee dagen voor de brand een bord van het Duitse Rode Kruis voor het gebouw werd beklad. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/18/fluechtlingsunterkunft-brannte-ab-peinlich-es-war-kein-rechtsextremistischer-anschlag/

Haldenwang: Geen aanleiding om de ” Laatste Generatie” in de gaten te houden

Door: Redactie PI.

Thomas Haldenwang, president van het zogeheten “Bondsbureau voor de Binnenlandse Veiligheid”, ziet momenteel geen aanleiding om de “Laatste Generatie” in de gaten te houden. Op dit ogenblik erkent hij niet, “dat deze groepering zich tegen de vrije democratische basisorde keert, dus wat dat betreft is het geen aandachts-object voor de BVD”, aldus Haldenwang volgens SWR.

Haldenwang liet zich kritisch uit over uitlatingen van het hoofd van de deelstaatgroep van de CSU, Alexander Dobrindt, die in verband met acties van de ‘Laatste Generatie’ had geëist, dat het ontstaan van een “klimaat-RAF” zou moeten worden verhinderd. “Wanneer ik deze opmerking van de heer Dobrindt hoor, kan ik alleen maar vanuit mijn gespecialiseerde perspectief zeggen, dat ik dat onzin vind”, aldus Haldenwang op het Hambacher kasteel in Neustadt aan de Weinstrasse.

“Extremistisch is het, als de staat, de samenleving, de vrije democratische basisorde ter discussie gesteld wordt, en juist dat doen deze mensen immers eigenlijk niet”, lichtte Haldenwang toe. Ze zouden de functionarissen stimuleren om te handelen en hebben daarmee aangetoond, aldus Haldenwang, “hoezeer ze dit systeem in de grond respecteren”.

Stephan Brandner: Geïnstrumentaliseerde BVD maakt zichzelf belachelijk

Stephan Brandner plaatsvervangende woordvoerder van de AfD, ziet dit geheel een anders: “Het is weinig verrassend, dat de BVD, die allang een hondstrouwe regeringsbeschermer is, geen aanleiding ziet om wat betreft de radicale en criminele “Laatste Generatie” actief te worden. – het duidelijk meer, dan twijfelachtige doel heiligt hier kennelijk de middelen van de klimaat-terroristen. Nadat steeds opnieuw snelwegen en straten worden geblokkeerd, eerzame burgers worden uitgedaagd en gesard, cultuurgoed wordt aangegrepen en vernietigd en zelfs de eerste dode moet worden betreurd, kan niemand in ernst beweren, dat het hier niet om bedreiging gaat.

Brandner voorts: “De klimaatplakkers tiranniseren Duitsland, doen pogingen om regering en parlement te chanteren, stellen klaarblijkelijk het ‘systeem’ ter discussie en vormen hoe dan ook een bedreiging. Dat de geïnstrumentaliseerde BVD hierin geen bijzonder gevaarlijke situatie ziet, toont alleen maar eens te meer aan, hoe belangen-gestuurd en hoe weinig onafhankelijk die ageert.”


Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/haldenwang-kein-anlass-fuer-beobachtung-der-letzten-generation/

Historisch: Berlijnse verkiezingen van 2021 compleet ongeldig

Door: Manfred Rouhs.

De hele Berlijnse verkiezingen van 2021 waren ongeldig. Dit heeft het verantwoordelijke Constitutionele Gerechtshof op 16 november 2022 besloten, en het vonnis is historisch. De hele santenkraam dient in februari 2023 te worden herhaald. Nooit eerder is in Duitsland de gebeurtenis van een deelstaatverkiezing totaal ongeldig verklaard.

De onbekwaamheid van het bestuur van de Duitse hoofdstad, om ook maar verkiezingen te organiseren, maakt de neerwaartse spiraal, waar Duitsland zich in bevindt, voor iedereen zichtbaar. Ongeldige verkiezingen zijn het koren op de molen van iedereen, die democratische tekortkomingen van het politieke bedrijf bekritiseren. Tot dan toe had men ze eerder toegeschreven aan ontwikkelingslanden – nu echter is ook Duitsland geheel officieel en gerechtelijk-notoir een land met democratische tekortkomingen.
Wie zo’n schade heeft opgelopen, hoeft voor de bespotting niet meer te zorgen.

Bij de eerste verkiezingspoging in september vorig jaar waren, zoals het Constitutioneel Gerechtshof vaststelt, 2256 verkiezingslokalen tijdens de openingstijden bij elkaar 83 uren gesloten vanwege ontbrekende stembiljetten, met het gevolg, dat een onbekend aantal kiesgerechtigden geen stem konden uitbrengen. Na de officiële sluitingstijd van de verkiezingslokalen bleven zij voor bij elkaar gerekend nog eens 350 uren open, wat in 1066 verkiezingslokalen ook nog het geval was, toen de eerste resultaten reeds openbaar waren gemaakt.

De daaruit voortkomende aanzienlijke inbreuk op de kieswet wensten de Berlijnse rechters niet te slikken en zij beëindigden de rechtszaak over de Berlijnse verkiezingen 2021 met een hamerslag.

Bijna geen toon kon echter hoog genoeg zijn, om in Duitsland de verhoudingen te doen omslaan. Aldus sleept het Berlijnse stadsbestuur, dat op 14 november 2022 meteen maar zonder bericht vooraf vele bureaus voor verkiezingsvoorbereidingen sloot en Jan modaal met zijn ambtelijke afspraken tegen de muur liet lopen, zich met lood in de schoenen naar de tweede poging, teneinde een democratisch gekozen parlement in functies en relatieve waarden tot stand te brengen.

Deze verkiezingsherhaling bewijst, niet enkel, maar tevens: Het Duitsland van onze tijd is een natie op haar retour.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/historisch-berlinwahl-von-2021-komplett-ungueltig/

45 procent van alle Hartz IV-ontvangers in Duitsland zijn buitenlanders

Door: Manfred Rouhs.

De actuele politieke discussie over de verhoging en vereenvoudiging van Hartz IV naar een zogeheten ‘burgergeld’ is tevens een debat over de migratiepolitiek van de gevestigde politieke partijen. Want de meeste ontvangers van sociale uitkeringen in Duitsland hebben een migratieachtergrond. Momenteel zijn 45 procent van de Hartz-IV-ontvangers geen Duitse staatsburgers.

De “Epoch Times” heeft hierover opmerkelijke cijfers gepubliceerd https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/debatte-um-buergergeld-mittlerweile-45-prozent-der-hartz-iv-bezieher-aus-dem-ausland-a4034606.html Volgend deze leefden in 2015 nog 4,6 miljoen Duitse staatsburgers van Hartz IV. Daarvan had hoe dan ook een in de statistiek niet genoemd deel een migratieachtergrond. Thans, in 2022, zijn het nog een kleine 3 miljoen. Het aantal is dus duidelijk teruggelopen Daarentegen nam het aantal buitenlandse Hartz IV-ontvangers in hetzelfde tijdsbestek toe van 1,3 miljoen naar 2,4 miljoen. Dat komt overeen met een toename van 23 naar nota bene 45 procent van alle toekomstige ontvangers van het ‘burgergeld’.

Het burgergeld dient dus kennelijk ook, zo niet alleen maar, om Duitsland voor armoede-migranten overal ter wereld verder aantrekkelijk te houden. Als politieke doelstelling is dit over het algemeen navoelbaar: Het rood-groene politieke milieu heeft behoefte aan doelpersonen, aan welke zin protagonisten hun goedmenschendom kwijt kunnen.

Daarnaast worden veel armoede-migranten, wier economisch bestaan door het burgergeld wordt veiliggesteld, vroeg of laat ingeburgerd. De bovenste gelederen van de rood-groene partijen zetten blijkbaar hierbij in op een uitbouw op lange termijn van hun kiezersbasis. Want op wie moeten deze mensen anders stemmen, dan op die politici, die hen, zo niet van werk, dan toch minstens van brood voorzien hebben?

En elkeen, die dit cynische spelletje met het noodlot van mensen doorziet, wordt door politiek en massamedia uitgescholden voor racist en buitenlander-vijandig.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/45-prozent-aller-hartz-iv-bezieher-in-deutschland-sind-auslaender/

Poolse journalist over Russische aftocht uit Cherson: Is het een deal geweest?

Door:: Redactie ZUERST!

Warchau/Moskou. Interessante speculaties in verband met de Russische aftocht uit Cherson – zij het ook zonder mogelijkheid om te verifiëren. De Poolse journalist en schrijver Vaclav Radzivinovicz heeft zondag op de website van het links-liberale Poolse dagblad “Gazeta Wyborcza”de opvatting geuit, dat er onderbouwde aanwijzingen zijn, dat de Russische aftocht het resultaat is van een ‘deal’ tussen Kiev, Moskou en Washington.
Radzivinovicz schrijft in zijn analyse: “Toen woensdagavond (…) de Russische generaal Sergej Soerovikin het plan dat de Russische troeppen zich uit Cherson zouden terugtrekken “opperde” en de Russische generaal Sergej Schoigu dit voorstel “accepteerde”, was de evacuatie van de Russische troepen al bijna voltooid”.

Als aanwijzing voor zijn stellling haalt de Poolse journalist o. a. de omstandigheid aan, dat de Russen de terugtrekking van hun troepen uitstekend is gelukt – zonder dat er, zoals in september, deze keer sprake was van verdere verliezen door Oekraïense aanvallen. 30.000 soldaten en 5000 militaire voertuigen konden zonder problemen via de Dnjepr worden teruggestuurd – en dit onder de ogen van de Oekraïners, die dankzij hun drones en de spionagesatellieten uit de VS een uitstekend overzicht hadden van de situatie. Radzivinovicz deed er verslag van, dat er ook in Russische media berichten rondgingen, dat Russen en Oekraïners het eens waren geworden over de terugtrekking.

Daarentegen heeft de Russische kant enkele voordelen kunnen behalen. In de dagen voor de aftocht zijn Russische diplomaten er in geslaagd , een paar sancties door de EU te laten opheffen en van de EU de toestemming te werkrijgen, geconfisqueerde kunstmest via EU-havens uit te voeren. Maar verluid was er tevens sprake van constructieve gesprekken met diplomaten van de VN, teneinde de uitvoer van Russisch graan voorrang te verlenen.

Verder schrijft Radivinovicz: “Volgens de oppositionele en Poetin-kritische columnist Stanislav Belkovsky is Moskou bereid, compromissen aan te gaan. Naar zijn mening zouden de Russen nu spoedig kunnen instemmen met het afgeven van de kerncentrale Saporitschja aan de Oekraïne. Want het Kremlin heeft belang bij een tijdelijke wapenstilstand aan het Oekraïense front. Maria Sacharova, woordvoerster van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, sprak bijvoorbeeld Woensdag nog over de bereidheid van Moskou tot een dialoog met Kiev over dit onderwerp.”

Bovendien wijst Radzivinovicz er op, dat de tussentijdse verkiezingen in de VS Voor de Russische leiding teleurstellend zijn afgelopen: “Rusland zou nog meer belang kunnen hebben bij een wapenstilstand, nadat de Amerikaanse verkiezingen niet, zoals door het Kremlin gehoopt, een nederlaag hebben betekend voor de Democraten en Joe Biden. Intussen is het duidelijk, dat de houding van het Witte Huis ten opzichte van de Oekraïne minstens twee jaar niet noemenswaardig zal veranderen.” Tevens is er een distantiëring van China tegenover Rusland te bespeuren. De aftocht van de Russische troepen is voor Poetin een zware symbolische nederlaag.

De Poolse journalist laat de vraag, of een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne thans meer waarschijnlijk geworden is, onbeantwoord. Hoe dan ook stelt hij vast, dat de Russische aftocht in de Russische media geen groot onderwerp is. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/14/polnischer-journalist-zum-russischen-rueckzug-aus-cherson-war-es-ein-deal/

Homo-propaganda niet gewenst: Het decreet van Poetin beoogt tevens strijd tegen “vreemde gedachten”

Door: Redactie ZUERST!

Moskou. De culturele kloof tussen Rusland en het liberale Westen met zijn “waarden” wordt nog dieper:: Terwijl in het Westen de genderwaanzin en LGBT-propaganda al in het KDV hun intrede houden, gaat Rusland in de tegengestelde richting: Kremlinbaas Poetin heeft thans een decreet voor de landsverdediging ondertekend, dat, naast de bedreiging door andere staten ook “homo-propaganda” inhoudt. In het Woensdag uitgevaardigde decreet wordt de betekenis “traditionele waarde als grondbeginsel van de Russische samenleving” onderstreept.

Moskou zou “dringende maatregelen” moeten aangrijpen, teneinde bedreiging door terroristische organisaties, “bepaalde massamedia” zowel als door de VS en “andere vijandig gezinde vreemde staten” af te weren, aldus het document.

Ook tegen bedreigingen door “bepaalde organisaties en lieden op Russisch grondgebied” zouden de “traditionele waarden” van het land moeten worden verdedigd. Zij zouden “vreemde gedachten” binnen de samenleving kunnen brengen en “met behulp van propaganda voor niet-traditionele seksuele betrekkingen de vernietiging van de traditionele familieverhoudingen” kunnen bewerkstelligen.

Het Russische parlement discussieert momenteel tevens over uitbreiding van de in 2013 uitgevaardigde wet, waarin aan minderjarigen gerichte “homo-propaganda” wordt verboden. Onderwerp van gesprek is een uitbreiding van de wet tot volwassenen.

Een vertegenwoordiger van de Russisch-orthodoxe kerk begroette het thans uitgevaardigde decreet. Daarmee zouden “onze mensen en onze kinderen kunnen worden beschermd voor bezoedeling”, aldus de hooggeplaatste geestelijke Fjodor Lukjanov tegen het staatspersbureau Tass. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/11/schwulenpropaganda-unerwuenscht-putin-dekret-sieht-auch-kampf-gegen-fremde-gedanken-vor/

Waarom activisten van de “Laatste Generatie” zichzelf aan de straten vastplakken

Door: JONNY CHILL.

In Duitsland en andere Europese landen plakken de laatste weken de zogeheten klimaat-activisten zich vast aan stadsverkeerswegen, historische schilderijen en andere mikpunten. De reacties van de bevolking lopen uiteen van onbegrip, via woede tot aan verbazing.

Justitie reageert tot nu toe op deze kennelijke strafbare daden flauwtjes. Als het überhaupt al tot aangifte komt, mondt de veroordeling selden in meer uit, dan in matige geldboetes. Voor de activisten vormen die echter geen probleem. Want zij hebben de beschikking over goedgevulde ondersteunende ‘potjes’, waaruit deze boetes betaald worden.

Dit verklaart echter niet, waarom mensen, die vanuit hun oogpunt strijden voor een hoogstaand doel, uitsluitend acties voeren, die psychisch normale mensen witheet maken. Hoe kunnen deze lieden verwachten, sympathie te winnen voor hun zaak, als ze iedereen irriteren?

Dat verwachten ze ook helemaal niet. De activisten zelf zouden er geen idee van hebben, waarom zij dit überhaupt doen. Zoals men ziet aan hun gedragingen bij arrestaties, hebben ze in elk opzicht linkse demonstratie-scholingen doorlopen. Wat betekent, dat ze door een strak-georganiseerde organisatie worden aangestuurd, opgeleid en gefinancierd.

Regeringen regeren met angst, met behulp van de media. Er is steeds meer sprake van hoofd-catastrofes, die in de media domineren. Waartegen de regering ons zogenaamd beschermt. Aan welke partij deze bescherming wordt toegeschreven, en wordt beloond met kiezersstemmen, hangt af van hun programmatische tactiek.

De Groenen beschermen ons zogenaamd voor de gewisse klimaat-dood. De burger heeft evenwel niet het vermogen, om te vrezen voor tien bedreigingen tegelijk. Derhalve was er de laatste 50 jaar altijd sprake van twee hoofdbedreigingen. In de dagelijkse berichtgeving was en is er steeds sprake van een bedreigende ziekte en van een milieuramp. De milieuramp werd van tijd tot tijd vervangen door angst voor terrorisme- of voor oorlog.

Sinds begin 2020 domineerde Covid de volksangst. Toen reeds bemerkten de Groenen, dat hun hoofdonderwerp hiermee al te zeer naar de achtergrond verdwijnt. Vanaf Februari 2022 bestand de angst voor Covid nog steeds, maar vervaagde door de Oekraïne-oorlog als dominante bestaansangst. Hiermee zakte de klimaat verandering van plaats twee als doodsangst naar plaats drie of vier. Voor de catastrofe op plaats drie interesseert al niemand zich meer.

Bijna tegelijkertijd met het begin van het Oekraïne-conflict begonnen de klimaatplakkers hun effectieve activiteiten in het openbaar. Hun acties zijn duidelijk zo zinloos en ergerniswekkend,, dat niet alleen alle media, maar ook zowel het hele linkse- als het rechtse spectrum elk individueel nieuwsbericht erover gedeeld hebben. Aldus is indirect ook weer de Groene klimaatverandering onderwerp van gesprek.

Wanneer men een product bekend wil maken, dan is elke soort van publiciteit goed, ongeacht positief of negatief. Hun acties dienen daarom niet – zoals velen misschien denken – om sympathie voor hun zaak te verkrijgen. Nee, de nieuwsberichten over het activisme dienen uitsluitend te verhinderen, dat de bevolking vanwege reële bedreigingen zoals een oorlog met Rusland, of het eigen verlies aan welstand, ophoudt om over de klimaatverandering na te denken of te spreken.

Wie ook deze schertsfiguren naar de stadsverkeerswegen en naar de musea stuurt, weet absoluut zeker, dat bijna niemand onder de bevolking voor dit gebeuren sympathie zal opbrengen. De activisten dienen eenvoudigweg slechts het onderwerp klimaatverandering overeind houden in de media.

Hierbij zijn de winnaars – de Groenen. Hun hoofdonderwerp is wederom dagelijks in het nieuws, zonder dat hun reputatie hierbij schade oploopt. Nog beter, dat ze naar verhouding een uiterst gematigde en verstandige indruk maken. Wat ook de reden zou kunnen zijn, dat verbazend weinig Groene politici openlijk blijk geven van instemming.

De ondersteuningspotjes, waaruit de boetes van de activisten worden betaald, worden echter naar vermoeden deels gevild vanuit de kluizen van de propagandistische organisaties van de Groenen. Want nuttiger kanonnenvlees dan de “Laatste Generatie” hebben de Groenen sinds “Fridays For Future” niet meer gehad.

Door: JONNY CHILL.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/warum-sich-letzte-generation-aktivisten-an-strassen-festkleben/

“Specialisten”-farce: 70 procent van de migranten kan lezen noch schrijven

Door: Redactie ZUERST!

Wenen. Nog steeds houden politici en Mainstream Media verbeten vast aan het sprookje van de “specialisten”-migratie. Het tegendeel is waar – het opleidings- en kwalificatieniveau van de migranten wordt steeds gebrekkiger, het aandeel van minder-gekwalificeerden en analfabeten steeds groter.

Uit Buurland Oostenrijk komen daarnaast thans actuele cijfers – die tevens op Duitsland van toepassing zouden kunnen zijn.

Zeven van de tien migranten – dus 70 procent! -, die in de loop van het jaar 2022 in Oostenrijk asiel of gesubsidieerde bescherming gekregen hebben, kunnen lezen noch schrijven. In vergelijking met het jaar 2019 komt dit om en nabij neer op een toename van 50 procent. Dat werd thans meegedeeld door het Oostenrijkse Integratiefonds (ÖIF) in een persbericht. Een sterk groeiend aandeel van deze groep personen heeft een zogeheten primaire alfabetisering nodig – dat wil zeggen, dat de betreffende personen ook in hun moedertaal nooit hebben leren schrijven. Eén op de vier door OIF gefinancierde plaats voor cursussen Duits in 2022 was een alfabetiseringscursus-plaats, een toenemende tendens.

Het lage opleidingsniveau bemoeilijkt de taalkundige en sociale integratie aanzienlijk. “Niet-gealfabetiseerde” personen (analfabeten dus) zouden bij het leren van de Duitse taal duidelijk langzamer vorderingen maken en de leerdoelstelling van het cursus-niveau minder vaak halen, aldus het integratiebericht. Volgens de gegevens van het ÖIF legt slechts één op de drie personen met behoefte aan alfabetisering vervolgens een positief integratie-examen af, niettemin maken deze personen duidelijk meer gebruik van Duitse lessen dan gealfabetiseerde personen. De omvang van de lessen moest reeds in het voorjaar worden aangepast aan het dalende opleidingsniveau van de doelgroep. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/09/fachkraefte-farce-70-prozent-der-zuwanderer-koennen-weder-lesen-noch-schreiben/

Het contante geld moet weg: Nederland vil overschrijvingen vanaf 100 euro in de toekomst in de gaten houden

Door: Redactie ZUERST!

Amsterdam. Meer in de schaduw van de “grote” onderwerpen wordt in veel landen hardnekkig getornd aan het behouden van het contante geld. Veel regeringen willen het contante geld stapsgewijs afschaffen en sturen voor de toekomst aan op louter digitale transacties. Dat deze koers algemeen omstreden is, werd pas deze dagen duidelijk gemaakt door de nieuwe Italiaanse minister-presidente Meloni – zij heeft aangekondigd, in Italië de bovengrens voor contante betalingen van tot nu toe 2000 in de toekomst te willen verhogen naar 10.000 euro.

Met volle kracht in de tegengestelde richting marcheert Nederland. Aldaar moeten, als het aan minister van Financiën Kaag ligt, in de toekomst alle transacties vanaf 100 euro door de banken in de gaten worden gehouden – een verregaande ingreep in de privésfeer. Bovendien maakt de minister zich, weinig verrassend, sterk voor het invoeren van de digitale euro.

Volgens het Nederlandse persbureau Business AM werkt de minister momenteel aan een desbetreffend wetsontwerp. Overschrijvingen, die het bedrag van 100 euro overschrijden, moeten in de toekomst worden vastgelegd in een eigen databank, die toegankelijk is voor de regering.

Daarenboven dringt Kaag aan op de invoering van een over de hele EU digitaal Centraal Banksysteem. “Het invoeren van de digitale euro wordt steeds meer reëel. Ik dank, dat het belangrijk is, dat wij in Nederland met onze innovatieve en open economie actief deelnemen aan deze overwegingen”, zo wordt de minister geciteerd in een brief, die zij deze zomer richtte aan het Huis van Afgevaardigden. De transfer-controle vanaf 100 euro zou een duidelijke stap in deze richting zijn. (st)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/08/das-bargeld-soll-weg-niederlande-wollen-ueberweisungen-ab-100-euro-kuenftig-ueberwachen/

Meloni over buitenlandse politiek van EU: Europa verspilt tijd “met tweederangs onderwerpen als de geslachtsidentiteit”

Door: Redactie ZUERST!

Rome. De nieuwe Italiaanse minister-presidente Giorgia Meloni klaagt over een ontoereikende buitenlandse politiek van de EU. “Van een Europese buitenlandse politiek is geen sprake: In Libië zijn wij in willekeurige volgorde opgetreden, hetzelfde gebeurde in de Oekraïne-crisis. In plaats daarvan moeten wij met lede ogen aanzien, hoe Europa tijd verspilt met tweederangs onderwerpen als geslachtsidentiteit”, bekritiseerde Meloni in een interview met de Italiaanse TV journalist Bruno Vespa.

Meloni legde in het interview de nadruk op haar voornemen, de binnenkomst van meer “vluchtelingen”schepen in Italië een halt toe te roepen. Voor het opnemen van migranten, die door Duitse reddingsschepen worden opgenomen, moet Duitsland de verantwoording op zich nemen, zo vond Meloni.

Momenteel wachten om en nabij de 1.000 migranten aan boord van drie reddingsschepen op de binnenkomst in Zuid-Italië. De voormalige Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini (2018/199) had tijdens zijn ambtsperiode de Italiaanse havens rigoureus gesloten voor de schepen met illegalen aan boord. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/06/meloni-ueber-eu-aussenpolitik-europa-vergeudet-zeit-mit-zweitrangigen-themen-wie-der-geschlechtsidentitaet/