Ayaan Hirsi Ali: “De Islam is één van de grootste bedreigingen voor de vrouwenrechten in Europa”

Door: Redactie JouWatch.

De voorvechtster voor vrouwenrechten Ayaan Hirsi Ali uit scherpe kritiek op de leiders van de Europese staten. Zij zouden de vrouwenrechten niet voldoende beschermen tegen de bedreiging door islamitische migranten.

Wij mogen ons onze vrijheid niet laten afnemen! Aldus het appèl van Ayaan Hirsi Ali in haar nieuwe boek “Prooi https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=26&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2FBeute.htm%3Fwebsale8%3Dkopp-verlag%26pi%3DA7201741”. De Islamcritica legt er de nadruk op, dat niet alle islamitische mannen minachting voor vrouwen hebben, maar verschillenden toch wel. Ayaan Hirsi Ali benoemt in haar boek de ongemakkelijke waarheid, die wij ons voor ogen moeten houden: Vele islamitische mannen hebben een radicaal ander beeld van vrouwen, dan bij ons gebruikelijk is.

Met de toegenomen immigratie uit islamitische landen neemt het geweld tegen vrouwen aantoonbaar toe, en worden vrouwen hierdoor steeds sterker ingeperkt n hun bewegingsvrijheid. Niet alleen islamitische vrouwen, maar alle vrouwen in de westerse democratieën.

Verkeerde tolerantie, aldus Hirsi Ali, helpt hier niet meer. Omdat wij gevaar lopen om onze hard bevochten vrijheidsrechten te verliezen. Alleen als wij de problemen duidelijk benoemen en de bedreiging der emancipatoire verworvenheden door migranten uit islamitisch-Arabische cultuurkringen erkennen, nemen wij de populisten de wind uit de zeilen. En alleen dan kan integratie succesvol zijn.

De politieke wetenschapster en voorvechtster voor de vrouwenrechten Ayaan Hirsi Ali werd in 1969 geboren in het Somalische Mogadishu en vluchtte als jonge vrouw voor een gedwongen huwelijk naar Nederland. Ze werkte eerst als schoonmaakster en postsorteerster, vervolgens als tolk voor de sociale- en immigratieautoriteiten. Van 2003 tot 2006 was ze parlementslid.

Haar Islam-kritische statements leidden ertoe, dat ze moordbedreigingen ontving en onder politiebescherming kwam te staan. In 2006 werd haar het Nederlandse staatsburgerschap ontzegd, toen bekend werd, dat Hirsi Ali bij haar verzoek om asiel in 1992 valse informatie had verstrekt.

Zij schreef talloze boeken, waaronder een autobiografie, en woont inmiddels met haar echtgenoot, de historicus Niall Ferguson en zoon Thomas in Washington, waar zij werkzaam is in diverse thinktanks.

Bestelinformatie: https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=26&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2FBeute.htm%3Fwebsale8%3Dkopp-verlag%26pi%3DA7201741

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/04/20/ayaan-hirsi-ali-2/

Düsseldorf: Politie kan demonstratieve optocht door binnenstad niet stoppen

Door: Redactie PI.

Zaterdag vonden over heel Duitsland 16 demonstraties plaats onder het motto: “Het is genoeg”, onder andere in de de districtshoofdstad van Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf. “Vandaag is er voor een legale manifestatie geen toestemming gegeven. Er zal in de stad GEEN legale manifestatie plaatsvinden. Waarvan geen sprake zal zijn, is een optocht door de binnenstad.” ( video hier https://youtu.be/RutWIxhFIdA) Maar vervolgens kwam hij er dan tóch…

Hiier een korte terugblik op het verloop van de demo (Bron: https://www.facebook.com/watch/?v=360425152003847):

‘Om 14u. begon de aangemelde demonstratie volgens plan in de Hofgarten, Höhe Inselstrasse. Op dit tijdstip was de oorspronkelijk daartoe bestemde verzamelplaats reeds overvol. in het aangrenzende park bevonden zich nog meer deelnemers. Moeilijk te zeggen hoeveel het er bij elkaar waren. Hierover zo meteen meer.

De organisatoren hebben vervolgens – onder druk van de politie – om te beginnen de demo-optocht gecanceld en kort daarop de manifestatie voor beëindigd verklaard. Tegelijk met de omsingeling van een groepering, die de aandacht op de Great Reset vestigde en door de politie per abuis werd aangezien voor verstorende tegendemonstranten, ontstond er een zelf-dynamiek en zette de massa zich in beweging.

Zonder leiding, zonder vastgesteld doel, maar vastbesloten en het zwerm-instinct volgend begon er een kat-en-muis-spelletje met de politie. Die kon niet overal tegelijk zijn.

Hieruit ontwikkelden zich onafhankelijk van elkaar twéé demonstratieoptochten van ongeveer dezelfde omvang. Hier kan men het toegenomen aantal deelnemers op ca. 2.000 schatten. Individuele deelnemers en kleine groepjes waren eveneens nog op de oorspronkelijke manifestatieplek resp. in de binnenstad op pad.

De twee demo-optochten baanden hun weg door Düsseldorf: Binnenstad, Rheinpromenade, aangrenzende stadswijk en Deelstaat-parlementsgebouw. Sloot de politie een straat af, dan week de massa onmiddellijk uit naar een andere en was ze aldus voor de politie ongrijpbaar – zonder geweld, zonder escalatie, simpelweg clever.

Een aaneensluiting kon door de politie weliswaar worden verhinderd, maar daarvoor in de plaats moest ze de definitieve controle opgeven. Zelfs de afzetting in sterk gefrequenteerde straten werd door de deelnemers overgenomen. Ook dit functioneerde zonder vooraf gegeven orders fantastisch.

Eén groep werd omstreeks 17.30 bij het deelstaatparlement gestopt en ontbonden. Na drie uren door Düsseldorf te hebben gedemonstreerd dus. De andere was pas later terug in de Hofgarten.

Een geslaagde demonstratie-dag.’

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/04/duesseldorf-polizei-kann-demozug-durch-innenstadt-nicht-stoppen/I

De Dood is ineens een “ingreep in de grondrechten”

Door: WOLFGANG HÜBNER.

De fractievoorzitter van de SPD in het Düsseldorfse deelstaatparlement, Thomas Kutschaty, jammert, dat hij “zwaar is bedreigd”. En waarom? Vanwege de reacties op zijn schandalige uitlating over de geplande avondklokken van Merkel: “Het is niet onze allereerste doelstelling om bij privéwoningen naar binnen te gluren, maar op weg daarheen kan ik mensen betrappen.”

Aangezien Kutschaty het monsterlijke van zijn woordkeuze niet kan of wil begrijpen, klaagt hij huilerig https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-neue-heisse-liebe-zur-diktatur/
“Maar hoe ver zijn we gekomen, dat ik wordt bedreigd, omdat ik het wetsontwerp van de kanselier ondersteun?” Want de SPD-politicus is volgens eigen zeggen een “uitermate vrijheidslievende man”.

Wat hem er echter in geen geval voor doet terugschrikken om andere uiterst vrijheidslievende mensen ten prooi te laten vallen aan de jacht. Maar uiteráárd slechts uit oprechte zorg voor het virusgevaar en de gevolgen: “De zwaarste ingreep in de grondrechten is niettemin helaas de Dood.”

De Dood als “ingreep in de grondrechten”- Zoiets kan waarschijnlijk alleen een totaal van de pot gerukte SPD-politicus verzinnen, aan wie na deze uitlating de juridische staatsexamens nog met terugwerkende kracht zouden moeten worden ontzegd. Nog erger: Kutschaty was in de voormalige SPD-regering minister van Justitie (!!) in Noordrijn-Westfalen. Duitsland veroorlooft zich politici, die deze staat blijkbaar met opzet belachelijk willen maken en ruïneren. Iemand moet ze hoe dan ook immers gekozen hebben.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/04/der-tod-ist-neuerdings-ein-grundrechtseingriff/

Uit ongerustheid, dat hij “christelijk” opgroeit: Turkse moeder doodt 4-jarige zoon

Door: Redactie JouWatch.

Nieuws uit het integratie-wonderland Duitsland met zijn veelkleurige- en facettenrijke “successtory immigratie” ( F. W. Steinmeier): Voor de arrondissementsrechtbank Werden wordt sinds eergisteren de welhaast verbijsterende zaak behandeld van een 40-jarige Turkse, die haar vierjarige zoon eind november 2020 zwaar mishandelde, hem na levensreddende operaties ontvoerde uit het ziekenhuis, hem in de rivier de Wümme gooide en hem liet verdrinken – omdat ze vreesde, dat hij, mocht zij de ouderlijke macht over hem verliezen, “zou kunnen opgroeien in het Christelijke geloof”.

Inderdaad dreigde ontzetting uit de ouderlijke macht, aangezien de vierjarige Muhammed herhaaldelijk zwaar was verwond – vermoedelijk door zijn moeder. Gedurende zijn laatste levensdagen werd hij derhalve, aldus de “Kreiszeitung https://www.kreiszeitung.de/deutschland/mutter-angeklagt-prozessbeginn-um-kinderleiche-in-der-wuemme-zr-90457243.html”, driemaal geopereerd, alvorens zijn moeder hem uit de kinderkliniek weghaalde en met hem op de vlucht sloeg. Toen de moeder met het zwaar gehavende kind naar de kliniek gekomen was, twijfelden de noodartsen onmiddellijk aan de zogenaamde toedracht, hoe de verwondingen zouden zijn ontstaan: Muhammeds brandwonden zouden quasi ontstaan zijn bij het wassen.

Na de spoedoperaties deelden de dokters de moeder vervolgens mee, dat ze uitgingen van schending van een kinderwelzijn, en dat ze derhalve Jeugdzorg wilden inschakelen. De vrouw kreeg zichtbaar een kleur – en sloeg met haar zoon op de vlucht. Met de bekende afloop: Liever wilde ze hem dood hebben, dan hem in een Duits gezin niet-islamitisch te laten opgroeien, aldus de Officier van Justitie in de aanklacht tegen de vrouw.

Genadeloze mildheid van Justitie valt te verwachten

Over de beklaagde zal in deze zaak waarschijnlijk weer eens worden geoordeeld met de notoire empathie van Duitse rechters, die met grote kans op succes in het bijzonder dán tot milde vonnissen leidt, als de twee trigger-bijkomende omstandigheden “andere culturele- resp. migratie-achtergrond” en/of “psychisch labiel/gestoord/latent ontoerekeningsvatbaar” erbij worden gehaald. Precies dat probeert hier klaarblijkelijk de verdedigster van de vrouw: Onmiddellijk na de daad zou deze een poging tot suïcide hebben ondernomen, en daardoor in de psychiatrie terechtgekomen zijn, voor ze vervolgens werd gearresteerd. Sindsdien zit ze in de JVA Vechta. De reden voor haar panische angst, dat haar zoon christelijk zou kunnen worden gesocialiseerd ligt aan haar “religieuze stempel” en aan haar culturele gevangenschap in de traditie, verklaarde de beklaagde naar de geest volgens aanwezigen bij het proces.

Die toer werkt in Duitse rechtszalen altijd: In de rechtszaal huilde de vrouw hevig en ongeremd, om niet te zeggen theatraal – waarop de voorzittende rechter “invoelend”, zo schrijft de Tageszeitung zeer ontroerd, zich “rechtstreeks tot de beklaagde” wendde en haar troostend verzekerde, dat hij begreep, dat de situatie “Zeer belastend” voor haar was: Voor haar tranen hoefde zij “zich niet te schamen”. Dat liedje hennen wij al van buiten: Het slachtoffer is dood, maar de daderes leeft en ook zij is een slachtoffer. Klinkt net alsof verzachtende omstandigheden en de culturele bonus hier quasi zijn ingecalculeerd. Het zou toch een wonder zijn, als de Duitse knuffeljustitie in haar grenzeloze toegefelijkheid niet ook hier wederom met genadeloze lankmoedigheid toeslaat! (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/04/15/aus-sorge-tuerkische/

Ondanks Corona-lockdown – Al-Quds-mars voor 8 mei aangemeld in Berlijn

Door: Redactie JouWatch.

Ondanks de Corona-lockdown zal dit jaar wederom de antisemitische Al-Quds-mars, die wordt gesponsord door Hezbollah en Iran, in Berlijn plaatsvinden.

Naar vermeld door de Berliner Zeitung https://www.bz-berlin.de/berlin/israel-hasser-wollen-wieder-ueber-den-kudamm-marschieren%22%20%5Co%20%22Opens%20internal%20link%20in%20current%20window ligt er bij de Berlijnse politie en aanmelding voor de Al-Quds-mars voor 8.5. De organisatoren zouden rekening houden met ca. 2000 deelnemers. Vanaf 14.30u. willen de deelnemers van de Adenauerplatz via de Kurfürstendamm en de Tauentzienstrasse naar de Wittenbergplatz trekken, aldus de BZ.

De mars wordt sinds 1996 gehouden, maar werd vorig jaar wegens Corona afgelast. In het verleden https://www.youtube.com/watch?v=1Vgs0kEWwwA%22%20%5Co%20%22Opens%20internal%20link%20in%20current%20window werd er vaak met vlaggen van de Hezbollah gezwaaid, Israëlische vlaggen verbrand, de Hitlergroet gebracht en haatslogans als “Hamas, Hamas,, Joden aan het gas!” en “Kindermoordenaars Israël!” geroepen.

De plaatsvervangende fractievoorzitter van de AfD in het Duitse parlement Beatrix von Storch https://www.deutschlandfunk.de/von-storch-afd-zum-al-kuds-tag-nichts-anderes-als-ein.694.de.html?dram:article_id=450160%22%20%5Co%20%22Opens%20internal%20link%20in%20current%20window noemde in 2019 de “islamitische antisemitische haat op Al-Quds-dag” in Berlijn “onverdraaglijk”: “Het heersende antisemitisme in Duitsland draagt vooral een islamitisch stempel, ook al wordt dit feit door de regering, de gevestigde partijen en talloze media bijna altijd genegeerd”, aldus von Storch. De AfD is “de enige partij, die helder en duidelijk waarschuwt voor deze geïmporteerde islamitische Jodenhaat.”

In 2019 eiste de Israëlische Ambassade https://embassies.gov.il/berlin/NewsAndEvents/Pages/40-Jahre-islamistischer-Al-Quds-Hass-sind-genug.aspx in Berlijn een verbod van de terroristen-opmars. Zelfs de omstreden linkse Berlijnse senator van Binnenlandse Zakken Andreas Geisel (SPD) noemde de Al-Quds-mars “een van de meest walgelijke antisemitische manifestaties” en noemde de afgelasting vorig jaar “goed nieuws voor Berlijn”.

“Tegen bijna zonder uitzondering vredelievende dwarsdenkers gooit de senaat waterkanonnen in de i, wanneer men al niet meteen probeert, hun demonstraties te verbieden. Daarentegen duldt men deze anti-Israëlische optocht, die al 25 jaar gehouden kan worden. Dat toont aan, dat de getuigenissen van ontstemming en tegendemonstraties van linkse groeperingen tegen de Al-Quds-mars slechts woorden zijn”, aldus de plaatsvervangende fractievoorzitter van de AfD in de Berlijnse Senaat Roland Gläser.

“In de Rijkstop, die wordt geregeerd door elke partij,, wier vertegenwoordigers vanwege Auschwitz in de politiek zijn gegaan, moet begin mei door islamitische hordes weer ‘Hamas Hamas, Joden aan het gas’ worden gescandeerd”, aldus de ‘Joden in de AfD’ op Facebook https://www.facebook.com/380162436147660/posts/1001576940672870/. “Wij hopen echt, dat de Duitse regering onze islamitische medeburgers het plezier doet, voor die tijd de lockdown weer op te heffen, nadat het haar spijtig genoeg en ondanks pogingen van de kant van Markus Söder niet is gelukt, hem reeds op 12.4. (begin van de Ramadan) weer op te heffen.”

Oorspronkelijk verschenen bij Freie Welt.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/04/13/trotz-corona-lockdown/

PR-worstcase-scenario: Ook Günther Jauch heeft vaccinatie tegen Covid alleen maar voorgespiegeld

Door: David Berger.

Hij is onze Man van de Maand: Günther Jauch. Want hij heeft Uschi Glas https://philosophia-perennis.com/2021/04/06/promi-kampagne-der-bundesregierung-die-fake-impfung-von-uschi-glas/ niet alléén in de kou laten staan. En in opdracht van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid en op kosten van de belastingbetaler een vaccinatie tegen Covid voorgespiegeld. Het ministerie laat de fake-afbeelding in heel Duitsland rondgaan.

De Berlijnse Party- organisator Lars Svenson merkt op: De grap van de dag: Jauch maakt reclame voor vaccinatie, maar doet alleen alsóf… Nu heeft hij metterdaad Corona….!

Minister van Volksgezondheid maakt reclame met gemanipuleerde beelden

En Reitschuster merkt op:” PR-worstcase-scenario: Het Ministerie van Volksgezondheid maakt reclame met een opname, die de indruk wekt, dat Dünther Jauch is ingeënt. Maar hij heeft zich versproken: De opname is gemanipuleerd, Jauch is niet ingeënt. De reclame-actie leidt de burgers bewust om de tuin.”

Dure grap om de burgers om de tuin te leiden

Neverforgetnicki hierover op Twitter: “Na ziek geworden te zijn door Corona geeft Günther Jauch toe, dat hij in het kader van de vaccinatiecampagne van de regering alleen maar gedáán heeft alsof hij zich heeft laten inenten. Volgt u het nog? Hoe moet een dergelijk bedrog dan wel op welke manier dan ook bij de burgers het vertrouwen opkrikken?”

En: “Iedereen zou moeten weten: Als Günther Jauch niet positief was getest op Corona, zou de bevolking niet eens geweten hebben, dat hij helemaal niet gevaccineerd ís. Aan ons wordt een foto getoond, waarop hij een pleister op zijn arm heeft. Als dit geen manipulatie van de regering is, wat dan wel?”

Hier valt niets meer aan toe te voegen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/04/12/pr-gau-auch-guenther-jauch-taeuschte-covid-impfung-nur-vor/

Mickey de Muis in het Witte Huis – Mickey Mouse into the White House!

Door: Alex Cryso.

Wordt Amerika de volgende bananenrepubliek? Verwisselt de nieuwe president Joe Biden binnenkort de rode knop, bestemd voor de nachtverpleegster, met die voor de lange-afstands-raketten?

Wie het altijd al wat opmerkelijk vond, dat in het machtige Amerika voormalige acteurs en Hollywoodsterren als Ronald Reagan of Arnold Schwarzenegger in politieke functies opnieuw van zich lieten horen, voor hen doet de 78-jarige Biden er nu nog een schepje bovenop: Amper plaatsgenomen op de presidentsstoel in het Witte Huis werpt de zelfbenoemde “Democraat” de eerste bom, wil hij het land overspoelen met Latijns-Amerikaanse vluchtelingen en solt gevaarlijk met Rusland.

En nu dit ook nog: Daar komt me Biden niet eens meer de vliegtuigtrap op, zonder hoogst ongelukkig over zijn eigen benen te struikelen. Maar zoals gevoeglijk bekend valt de appel niet ver van de boom, want ook herdershond “Major” schijnt ietwat depressief te zijn. De eerste “First Dog” in het Witte Huis ging al twee bewakers te lijf, die hij om onduidelijke redenen aanviel en beet. Druk van het succes? Star-allures? Hoe dan ook had Biden al aangekondigd, binnenkort ook een kat te willen adopteren. Eigenlijk vrezen medewerkers vanwege deze nieuwe viervoeter al een ineenstorting van Internet.

Daarnaast is er binnen de familie Biden nóg iemand uitermate bekend met ineenstortingen: Biden’s zoon Hunter, die thans zijn memoires heeft gepubliceerd. “Crack was mijn beste vriend” heet het daarin onverbloemd, om vervolgens te verhalen over alcohol-excessen, therapieën en zijn totale ondergang.

Hunter verschanste zich wekenlang thuis, dronk wodka bij sloten tegelijk, waarbij de enige wandeling van zijn woning naar de kiosk aan de overkant voerde, teneinde zich nieuwe spiritualiën te verschaffen. Biden’s zoon bedronk zich bij tijd en wijle dagelijks tussen de twaalf en zestien uur lang, om tenslotte überhaupt niet meer in staat te zijn om de drank in zijn glas te schenken. Overigens was zijn vader in die tijd Amerikaans Vicepresident.

Op de één of andere manier kwam er bij Hunter nog de Crack bij, en trokken criminele daklozen bij hem in. Hoe Hunter en Joe werkelijk tegenover elkaar staan, wordt niet geheel en al duidelijk, naar het schijnt zou echter ook de 51-jarige van een Russische oligarch geld hebben aangenomen, teneinde de deur naar zijn vader te openen. Bovendien zou Hunter Biden tevens verstrikt zijn geweest in goed betaald- maar ook dubieus adviesoverleg met nauw met de staat verbonden Chinese ondernemingen.

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron :https://conservo.wordpress.com/2021/04/10/micky-maus-ins-weise-haus-mickey-mouse-to-the-white-house/#more-31467

Ursula von der Leyen te gast bij de Sultan

Door: Manfred Rouhs.

SCHANDAAL OF NORMALE OMGANGSVORMEN?
\

Daar stond me President-Commissaris van de EU, Ursula von der Leyen, even verbaasd, toen zij Recep Erdogan in Ankara bezocht: De plaats naast de Sultan was niet voor haar bestemd, maar voor Raadspresident van de EU Charles Michel. Von der Leyen werd enkele meters verderop op een sofa neergezet,, die breed genoeg was, om plaats te bieden aan nog twee of drie van haar adviseurs. Het voorval waart rond op de sociale netwerken als “sofa-Gate”.

Hierbij was formeel bezien alles in orde. De verhouding van de Raadspresident van de EU tot de President-Commissaris is te vergelijken met die van de Duitse President tot de Bondskanselier: De Kanselier, evenals de President-Commissaris heeft in feite politiek de broek aan, maar de Raadspresident resp. de President bekleden in naam het hogere ambt. Conform daaraan houdt de Turkse kant zich van de domme en beweert, de diplomatieke beleefdheid ten volle tegemoet gekomen te zijn.

Feitelijk gaat het integendeel eenvoudigweg om een politieke vernedering, waarmee von der Leyen en haar adviseurs algemeen rekening hadden kunnen houden. Want qua onderwerp ging het bij de ontmoeting om de stand der betrekkingen van de EU tot Turkije. De toetreding van het land aan de Bosporus tot de Europese Unie staat in naam nog steeds op stapel, maar is in feite van tafel geveegd.

De Turkse kant ziet zichzelf arrogant behandeld door de instituties van de EU, vertoont zonder meer voortdurend de tendens, zich beledigd te voelen, en bovendien koestert zij in de omgang met de Duitsers sedert decennia een op zakelijk gebied over het algemeen niet geheel en al ongegrond minderwaardigheidscomplex. Dus zint zij min of meer permanent op wraak. En zolang deze behoefte slechts tot uitdrukking kan komen in de toewijzing van zitplaatsen, is immers eigenlijk alles in orde: Wie elkaar plaagt, schiet elkaar niet overhoop.

Mijn (gratis) goede raad aan Mevrouw von der Leyen: Dit a. u. b. de volgende keer creatief terugkaatsen. Of thuisblijven.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
http://www.pi-news.net/2021/04/ursula-von-der-leyen-zu-gast-beim-sultan/

De Corona-APO op straat werkt!

HET POLITIEKE MEDIACOMPLEX WORDT ZENUWACHTIG

Door: Wolfgang Hübner.

Zowel na de mega-demonstratie van bekritiseerders van de met het virusgevaar onderbouwde politiek en de gedwongen maatregelen iin Kassel op 20 maart, alsook na de misschien nóg grotere protestmanifestatie in Stuttgart op Paaszaterdag is de reactie van het politieke media-machtscomplex zeer geprikkeld en agressief uitgevallen. De confrontatie met burgerlijk verzet, massale boycot van mondkapjes en afstandsregels inbegrepen, bevalt de min-achters van de rondrechten in Berlijn en elders überhaupt niet. Zij weten namelijk maar al te goed, dat ZIJ voor hún politiek nimmer demonstraties van deze dimensies op de been zouden kunnen krijgen.

Anderzijds bewijzen Kassel, Stuttgart en spoedig ook massale manifestaties in andere steden hoe effectief zichtbare buitenparlementaire activiteiten zijn. Geen nog zo goed gefundeerd en retorisch briljant parlementair initiatief, geen nog zo grote storm in de sociale media kan het straatprotest vervangen. En dit straatprotest is in tijden, waarin de wederzijdse distantiëring, de verpulvering en de vereenzaming van de mensen de onverhulde doelstelling van de heersende politiek is, belangrijker dan ooit. Het massa-gebeuren,, de gezamenlijk beleefde wil, de opgelegde realiteit niet machteloos te hoeven dulden, maar met anderen een tegenstrijdige wil te demonstreren, het treffen van vele ademhalende lijven in plaats van virtuele contacten heeft een menselijke kracht in zich, die zich door niets laat vervangen.


Op de lange duur vertrouwen in de goede zaak

Vanzelfsprekend blijven de parlementaire initiatieven, blijven de gepubliceerde bijdragen en informaties,, blijven de activiteiten in de sociale media ook verder van belang. Ze winnen zelfs aan gewicht naarmate de buitenparlementaire straatacties zich meer laten gelden. Er is geen sprake van óf zo, óf zo maar slechts van en zowel als ook. Dat deze erkenning uitgerekend in een partij, die zichzelf neerzet als Alternatief voor Duitsland omstreden is, brengt het voortbestaan van deze partij meer in gevaar, dan het voortbestaan van de Corona-APO. Zonder twijfel heeft deze beweging echter veel machtiger en gevaarlijker tegenstanders. Als nu de regering in Noordrijn-Westfalen https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/herbert-reul-die-corona-leugner-radikalisieren-sich-17278513.html?GEPC=s3&premium=0x0fda3d673630ca0cbc1c3f4fbd3ab28e onder de “Corona-ontkenners” een steeds groter aandeel van rechts-extremisten vermoedt, zal de doelgerichtheid van het doelbewuste neerslaan en criminaliseren van het protest kenbaar worden gemaakt.

Buitengewoon laag-bij-de-gronds is het streven van het politieke media-c0mplex,, om de straatprotesten verdacht te maken als hoogst gevaarlijk voor de gezondheid voor zowel de deelnemers als vooral ook de hele bevolking. Ook als beide zorgen vanzelfsprekend alleen maar gehuicheld zijn: Hiermee wordt een tweedeling afgeroepen,, die over het algemeen geheel moedwillig haat en minachting zaait. Het is voor alle deelnemers aan straatacties belangrijk, tegenover het passieve de gedwongen maatregelen accepterende deel van de bevolking bij zichzelf haat noch minachting toe te laten. Wie strijdt voor een goede, eerlijke zaak, kan en moet vertrouwen op de lange adem van zijn zaak.

(Video hierboven: Dr. Heinrich Fiechtner wordt bij de demo van 5 april aangehouden door de politie voor de Brandenburger Tor. Deelnemers aan de demonstratie, die dit merkten, kwamen hem te hulp. Er ontstond een grote mensendrom en de mensen eisten van de politie “Vrede, vrijheid, geen dictatuur” en “Laat hem vrij”. Hier Fiechtners statement m.b.t. het gebeuren https://youtu.be/vTcJSMr21HU )

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/04/die-corona-apo-auf-der-strasse

Syrische patriarch: “Islamistische ‘vluchtelingen’ komen om jullie te vernietigen”

Door: David Berger.

“Velen van hen, die naar Europa zijn geëmigreerd, waren terroristen. Zij willen vernietigen: Niet alleen Syrië, maar ook Europa.” Dit heeft Gregorius III,, de katholieke patriarch van de Syrisch-Grieks-Melkitische Kerk, voor het einde van de oorlog in Syrië verklaard.

Hij wist, waarover hij sprak, aangezien zijn neef door de zogenaamde “gematigde rebellen” werd opgehangen; deze rebellen werden in de tijd van Obama gefinancierd door de VS en de EU.

Toen de patriarch over Syrië en Assad sprak, maakte hij er geen geheim van:
“Een democratie zijn wij niet, zij het evenmin de ergste van alle tirannieën. Maar afgezien van Israël en Libanon is Syrië het enige Arabische regime, dat de vrijheid van religie respecteert.”

Vele terroristen onder vluchtelingen

Over de mensen die in het westen als “vluchtelingen” worden aangemerkt, verklaarde de patriarch:

“Vanwege de oorlog, waarin bij ons de rebellen van de ‘Islamitische Staat’ zijn opgedoken, hebben veel mensen het land verlaten. Maar onder hen, die naar Europa emigreerden, bevonden zich vele terroristen. Zij willen vernietigen: niet alleen Syrië maar ook Europa.”

Gregorius III hoopt, dat de Christenen in het Nabije Oosten niet zijn gedoemd, te verdwijnen of in een getto te worden opgesloten: “Onze kerken zitten zo vol, dat ze uit hun voegen barsten. Het is een wonder. Ik ben trots op de Kerk van Syrië, in tegenstelling tot wat in Irak gebeurd is, waar vele priesters zijn gevlucht, terwijl de voltallige clerus hier gebleven is.”

Opmerkelijk. ‘Gevlucht voor de oorlog’ zijn aldus eerder de Islamisten en niet de Christenen?

Zij willen de oorlog naar ons toe brengen

De katholieke bisschop zei dus, dat de Syrische “vluchtelingen” helemaal niet voor de oorlog zin gevlucht, maar koers hebben gezet naar Europa, teneinde de oorlog naar ons toe te brengen! En nu, nu in Syrië de oorlog voorbij is, halen wij nog meer vluchtelingen binnen vanuit Libanon, in plaats van ze naar huis, naar Syrië te sturen…

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij UNSER MITTELEUROPA https://unser-mitteleuropa.com/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/04/02/syrischer-patriarch-islamistische-fluechtlinge-kommen-um-euch-zu-vernichten/