Liberalisme in het laatste stadium: In Zweden kunnen in de toekomst 12-jarigen hun geslacht laten veranderen

Door: Redactie ZUERST!

Stockholm: Genderwaanzin in het laatste stadium: De Zweedse regering heeft een wetsontwerp ingediend, waarin het voor kinderen en jongeren vanaf twaalf aar mogelijk moet worden gemaakt, hun wettelijk geslacht te wijzigen zonder onderzoek door een arts of toestemming. Voor de fysieke verandering zou vervolgens alleen de toestemming van de ouder/voogd vereist zijn.

Volgens de huidige wetgeving is de verandering van het wettelijke geslacht in Zweden pas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar en alleen op doktersadvies. De regering houdt zich al lange tijd bezig met een modernisering van de actuele wet.

De Zweedse LGBT-kring begroet het wetsontwerp en betitelt het als een belangrijke impuls voor de rechten van transseksuelen. Daarentegen had de Democratische afgevaardigde Angelica Lundberg vorig jaar voorgesteld de leeftijdsgrens voor geslachtsaanpassing te verhogen naar 25 jaar, en er voor gewaarschuwd, dat veel jonge mensen, die een biologische geslachtsverandering ondergaan, later spijt krijgen van deze stap. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2021/11/12/liberalismus-im-endstadium-in-schweden-koennen-kuenftig-12jaehrige-ihr-geschlecht-aendern-lassen/

Oslo: “Psychisch zieke” messensteker roept Allahu akbar

Door: Redactie PI.

In Oslo heeft Dinsdag een “man” geprobeerd, medemensen midden op straat neer te steken. Hij leed aan de in het bijzonder onder Moslims wijd verbreide ziekte, om medemensen midden op straat neer te steken en hierbij zijn God te prijzen (“Allahu akbar”).

Zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk (in Noorwegen en in Duitsland), woonde de man tot dan toe volledig verzorgd in een psychiatrische inrichting. En wel reeds sinds 2019 “vanwege een soortgelijk voorval”.

Tot twee dagen geleden. “Maandag had hij voor korte tijd verlof gekregen”, schrijft de NZZ https://www.nzz.ch/panorama/polizei-erschiesst-in-oslo-einen-messer-angreifer-ld.1654442. Hoe dan ook was deze korte tijd voor hem lang genoeg om zich een mes aan te schaffen en op zijn manier wederom zijn missie te volbrengen.

Zoals reeds opgemerkt schijnt deze psychische kwaal in het bijzonder Moslims te overvallen. Een genetische fysieke afwijking kan hierbij nauwelijks de oorzaak zijn, aangezien de religie (evenals de kwaal) immers niet biologisch wordt overgedragen. Ze wordt aangeleerd in Moskeeën en vindt zichzelf terug in de Koran. Hier zou dus moeten worden uitgeplozen en nagezocht, waar deze regelmatige terreur als symbool van deze kwaal vandaan komt. A propos terreur. Die wordt hier door de Noorse politie natuurlijk consequent niet gezien, zoals de NZZ verder laat weten:

De politie heeft volgens eigen zeggen geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. “Dit is een persoon, die eerder al bij ons bekend was en die een geschiedenis heeft”, zei een politiewoordvoerder bij een persconferentie. “En op deze basis zien wij geen aanwijzingen voor een terroristische daad, tegelijkertijd sluiten wij niets uit.”

Met dergelijke “dokters” hoeft men niet verbaasd te zijn over de verspreiding van de “kwaal”. In het betreffende geval is hoe dan ook een herhaling van het misdrijf definitief uitgesloten. Hoe dat mogelijk is, staat in het NZZ-artikel.

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/11/oslo-psychisch-kranker-messerstecher-ruft-allahu-akbar/

Keulen: “Minderwaardige Kuffar-vrouw” vóór de Roep van de Muezzin

Door: Reinhard Wenner.

De Keulse burgemeester Henriëtte Reker stemt met haar toestemming voor de Roep van de Muezzin in het openbaar indirect in met haar eigen dé-kwalificatie. Want volgens de Koran zijn vrouwen minderwaardig en dienen zij zo ver mogelijk te worden weggehouden van bestuurlijke aangelegenheden. Een gastbijdrage van Reinhard Wenner.

Wie de Roep van de Muezzin uitsluitend vergelijkt met andere openbare oproepen tot het gebed en daarnaast de comparatieve- resp. superlatieve aspecten van de oproep weglaat – zoals op 24. 10. 2021 in een bijdrage in de “WELT am Sonntag” gebeurde – kan door de bank genomen tot de conclusie komen: “De Roep van de Muezzin hoeft voor ons niet vreemd te zijn”.

Strijd tegen de Kuffar

Wie echter weet, wie de Allah is, tot wiens erkenning en verering bij de Roep van de Muezzin wordt bevolen, gaan er wellicht alarmbellen af. Want de Allah van de Islam verordonneert zijn gelovigen, zo nodig ook met wapens te strijden tegen alle niet-Moslims (zie bv. de Koranverzen 2, 193; 2,216; 9,5; 8,12),totdat nog slechts de Islam heerst (Koranvers 2, 193).

Dat dit geen griezelsprookje is,, toont een blik in de geschiedenis van de Islam met het brede bloedspoor, die hij achter zich gelaten heeft, aan. Dit wordt bevestigd door de eeuwenlange slavenjachten, de Joden- en Christenvervolgingen, de veroveringsoorlogen tot in Spanje en Afghanistan zowel als de zogeheten zelfmoorddaden en roofovervallen, die momenteel zowat wekelijks worden begaan. Want een Moslim die bij de Jihad sterft voor zijn Allah, kan er op rekenen, direct te worden binnengehaald in het Paradijs van Allah, met een leven als in Luilekkerland (Koranvers4, 74) en bijbehorend met 72 “grootogige Hoeri’s” (Koranvers 56,22) met “zwellende borsten” (Koranverzen78,31-34).

Voor menig Moslim kan dat een nastrevenswaardig alternatief zijn t. o. v. het moeizame leven op Aarde, temeer, daar hij er dan zelfs op kan rekenen,,, door andere Moslims te worden vereerd als martelaar.

Reker in de vrouwenruilhandel?
Wie de Koran heeft gelezen, weet, dat daarin niet alleen wordt opgeroepen tot het bestrijden van niet-Moslims, maar tevens wordt meegedeeld:

 • Allah vervloekt Christenen en Joden zowel als alle andere zogeheten ongelovigen (4,52; 513: 33,64), betitelt ze als “de slechtste schepselen”(98,6), noemt ze hersenloos (2,171; 2,18; 9,29; 9, 127) en erger dan dieren (8,55 f.), betitelt ze als leugenaars (37, 151) en verklaart ze voor onrein (9,28).
 • Allah verkondigt, dat hij de christenen, omdat ze geloven aan de Bijbelse God van de Drievuldigheid, in zijn Hel zal stoppen (9,17; 98,6).
 • Allah deelt mee, dat de “umma” (de gemeenschap van Moslims onder een Kalifaat waarin het Sharia-“recht” geldt,) de beste leef- en samenlevingsvorm is (3,110; 63,8).
 • Allah verordent lijfstraffen voor reputatiebeschadiging (24,4) 3n voor seksuele misstrappen (24,2) en verbiedt, uit medelijden af te zien van de 80 resp. 100 zweepslagen.
 • Allah deelt mee, dat bij “het stichten van onheil” (5,33) hand en voet kunnen worden afgehouwen en bij diefstal één hand (5,38)
 • Allah staat toe, dat mensen tot slaaf worden gemaakt en zou Mohammed zelfs in eigen persoon slavinnen hebben toegewezen, waarvan deze ook seksueel gebruik kon maken (33,50).
 • Allah verklaart, dat de mannen boven de vrouwen staan, omdat hij de mannen met meer verstand en lichaamskracht heeft toegerust en de vrouwen van de mannen bij het huwelijk een “Morgengave” zouden ontvangen (2,228; 4,34).
 • Allah staat de mannen tot vier vrouwen toe (4,3) en daarnaast ook geslachtsverkeer met slavinnen (23,6; 70,30).
 • Allah staat de Moslims uitruil van vrouwen toe (4,20).
 • Allah verklaart, dat dochters bij erving slechts recht hebben op de helft van wat de zonen ontvangen (4, 11).

Ter ere van deze “God” weerklinkt vanaf de Minaret de Muezzin.

De oproepen van de Muezzin herinneren echter niet alleen aan de aanspraak op almacht van de Koran-Allah, maar ook aaan zijn “levensordening”. Hiertoe telt mee, dat de gebeden aan hem verplichtend zijn. Vanaf een leeftijd van 10 jaar kunnen bv. jongens volgens een Hadith tot bidden worden gedwongen door ze te slaan, Volwassen Moslims, die ondanks dat zij ertoe worden aangezet het gebed weigeren mogen volgens een Fatwa zelfs worden gedood. Wie belangstelling heeft voor bevestiging hiervan zowel als voor andere details van de Islam, kan deze vinden in het boek “Vrijheid en Islam”.

Minderwaardige Keulenaren

De Keulse burgemeester Henriëtte Reker stemt met de toestemming voor de openbare Roep van de Muezzin niet alleen indirect in met met haar eigen dé-kwalificatie, maar zij staat ook toe, dat indirect alle niet-islamitische Keulse vrouwen ( en Keulse mannen) worden beledigd. Want volgens de Koran zijn vrouwen minderwaardig en alle niet-islamitische mannen eveneens en dienen derhalve zoveel mogelijk verre te worden gehouden van bestuurlijke instituties en aangelegenheden.

Hoe kan Burgemeester Reker dit in overeenstemming brengen met haar ambtelijke eed?

Mevrouw Reker, die heeft gesproken van het veelkleurige Keulen, helpt thans mogelijk er aan mee dat vrouwen binnenkort alleen nog in zwarte Boerka’s het huis uit mogen – als ze dat al mogen.

Minstens alle Keulse vrouwen zouden er luidkeels tegen moeten protesteren, dat nu in Keulen ook vanaf minaretten reclame wordt gemaakt voor een religie, die hen naar believen mensenrechten en menselijke waarden in de zin van de VN-verklaring van de Rechten van de Mens kan ontzeggen – en ook het veelkleurige Keulse Carnaval!

Door: Reinhard Wenner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/10/koeln-minderwertige-kuffar-frau-fuer-muezzinruf/

Pandemie van de ongevaccineerden”? Merkel, Spahn & Co zijn de eigenlijke vaccinatieweigeraars

Door: David Berger.

Tijdens de pandemie werden ziekenhuizen vrolijk verder gesloten, bedden op de IC’s ontmanteld en verplegend personeel naar andere beroepen gedreven vanwege slecht betaling en overbelasting. Het door de Duitse regering en de haren gepropageerde strijdbegrip van de “Pandemie der ongevaccineerden” moet de aandacht afleiden van hun tot op heden aanhoudende falen m. b. t. de Corona-crisis.

Onze vondst van de week komt van Oscar Lafontaine, die zich de hele Corona-crisis een zowel scherpzinnige als vooruitziende analist heeft getoond. Hij schrijft op zijn Facebook-account:

“Het ondraaglijke geklets over de “Pandemie van de ongevaccineerden” slaat terug op Merkel, Spahn & Co. Aangezien ze er niets voor gedaan hebben om in Duitsland, zoals in vele andere landen ter wereld, een klassieke vaccinatiestof ingezet te krijgen, teneinde het ziek worden door het Coronavirus te bestrijden, behoren ze op hun eigen manier ook tot de vaccinatieweigeraars.

Tijdens pandemie ziekenhuizen gesloten, bedden op IC’s ontmanteld

Van de Chinese klassieke vaccinatiestoffen CoronaVac en Sinopharm werden om en nabij de 3,5 miljard vaccinatiedoses en daarmee zowat de helft van alle Covid-19 vaccinatiedoses geleverd. De bij elkaar meest ingezette vaccinatiestof CoronaVac wordt intussen in meer dan 50 landen gebruikt.

Waarom niet in Duitsland en Europa? De presidente van de toelatingscommissie EMA, Emer Cooke was jarenlang op Europees niveau lobbyiste voor de farmaceutische concerns Pfizer en Astra-Zeneca. Wanneer men de bok tuinman maakt, hoeft men er zich niet over te verbazen, dat klassieke vaccinatiestoffen in Europa en Duitsland niet worden ingezet.

Nadat tijdens de pandemie ziekenhuizen verder werden gesloten, bedden op de IC’s werden ontmanteld en verplegend personeel vanwege slechte betaling en overbelasting andere beroepen ingedreven werd, is deze “vaccinatieweigering” door regeringsambtenaren een zoveelste voorbeeld van hoe de Duitse regering,, tezamen met haar lobby, de aandacht afleidt van haar eigen fouten en haar eigen verantwoordelijkheden met behulp van het strijdbegrip “pandemie van de ongevaccineerden”.

Wederom wordt de stelling waarheid, dat “hij, die met de vinger naar anderen wijst, niet dient te vergeten, dat hierbij drie vingers van zin hand op hemzelf zijn gericht.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/09/pandemie-der-ungeimpften-merkel-spahn-co-sind-die-eigentlichen-impfverweigerer/

Wekelijkse terugblik op de Islam #4: Steekpartijen, kind-huwelijk, hoofddoek

Door: Michael Stürzenberger.

Islamistenjager Irfan Peci heeft voor zijn vierde wekelijkse terugblik op de Islam wederom verhelderende gebeurtenissen uit binnen- en buitenland geselecteerd. Zo voltrekt zich de sluipende islamisering in Duitsland met daadkrachtige medewerking van de openlijk-correcte media. Het ZDF-magazine ‘wiso”, bijvoorbeeld, heeft een bijdrage over een bijdrage over een “auto-abonnement” gevisualiseerd met een symbolische foto van een hoofddoek-dragende moslima.

Irfan Peci vraagt zich met recht af, of dat de representatieve Duitse automobilist moet voorstellen – of dat het er, al dan niet geheel bewust, om gaat, de bevolking steeds en steeds opnieuw de islamitische hoofddoek subtiel te bejubelen als iets volkomen normaals en, zoals in dit geval, door een glimlachende automobiliste ook nog als iets vriendelijks en sympathieks. Peci toont aan, dat zelfs onder islamitische vrouwen in Duitsland de hoofddoek slechts wordt gedragen door een minderheid van ca. 30%.

Op plaats drie van de wekelijkse lijst komt bij Irfan Peci de Afghaanse Moslim terecht die de kerk in Nordhausen heeft leeggeroofd. Peci heeft er kritiek op, dat hierbij in geen enkel bericht in de mainstream media het typische islamitische motief werd benoemd: Alle symbolen van andere religies gelden als “afgoderij” en dienen te worden vernietigd. Zoals bijvoorbeeld de Taliban het in Maart 2001 aanpakten door middel van de vernietiging van de Boeddha-standbeelden https://www.deutschlandfunkkultur.de/zerstoerung-von-kulturstaetten-barbarischer-akt-religioeser.2165.de.html?dram:article_id=467403. Aldus is deze daad in geen geval die van een “verwarde individuele dader”, maar volgt dit een islamitisch principe. In dit verband bekritiseert Peci tevens de capitulatie van de christelijke kerken in Duitsland voor de Islam.

Plaats twee wordt bezet door een bericht van CNN over een kind-huwelijk in Afghanistan. Hierbij zou een negenjarig meisje zijn uitgehuwelijkt aan een 55-jarige man. Ook dit is in het geheel geen op zichzelf staand geval, maar zijn kind-huwelijken islamitisch gelegitimeerd. Ook de profeet Mohammed heeft het huwelijk met een negenjarig meisje geconsumeerd, toen hij zelf midden vijftig was. Peci bekritiseert het opvallende zwijgen van alle zelfbenoemde strijdsters voor de vrouwenrechten in Duitsland die bij de onderdrukking van de vrouw binnen de Islam meestal wegkijken.

Plaats één wordt deze week bezet door de Syrische messentrekker in de trein tussen Regensburg en Neurenberg, die3 volkomen onverwachts op drie mannen instak en ze zwaar verwondde. Twee- tot driehonderd treinpassagiers waren getuige van deze brute aanval. Ook hier wordt weer gesproken over een “psychisch gestoorde” man, wiens daad absoluut geen terroristische achtergrond zou hebben.

Peci gaat in op de terreuraanslag van Wenen, waarbij ook sprake zou zijn van een “individuele dader”. Achter de coulissen wordt intussen echter een onderzoek ingesteld naar een netwerk van minstens 30 personen, dat achter de terreurdaad zou staan.

De naam van de 27-jarige Syrische messensteker in de trein, Abdulrahman, betekent “De dienaar der barmhartigen.” Welk een passende naam. Evenzeer past het in het plaatje, dat de vader “Mohamad” heet. Hij werd eveneens door de politie gearresteerd. In 2014 is de messen steker Duitsland binnengedrongen onder de dekmantel asiel. In 2020 werd hij bekend bij de politie door een klein “oplichtersdelict”. Daarvoor was de “psychische stoornis” kennelijk nog niet ernstig genoeg.

De voorgaande dag zou de Moslim zijn arbeidsplaats hebben verloren. In de trein zou hij om hulp hebben geroepen. En vervolgens op volledig onschuldige mensen hebben ingestoken. Met Duitsland is her ver gekomen, meent Irfan Peci. Nu moet men reeds op klaarlichte dag vrezen, om midden in voetgangersgebieden, in winkels of in treinen met een mes te worden aangevallen door een “psychisch gestoorde” Moslim.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/11/islam-wochenrueckblick-4-messerattacke-kinderehe-kopftuch/

Nu zijn door de goedmensen de poppen aan het dansen: MOVL marionet Little Amal kuiert dwars door Europa

Door: Alex Cryso.

Voor de zelfbenoemde wereldredders is elk middel gerechtvaardigd, om bij het publiek naar behoren de tranen naar boven te laten komen. En wat ligt er dan meer voor de hand, dan maar weer eens in de oude trukendoos te duiken, er een paar oude marionetten uit te vissen en het geheel in een eigentijds jasje te steken? Little Amal is de naam van een ca. 3,5 meter grote, door meerdere personen in beweging te zetten marionet, die momenteel “on the walk”- zogezegd “op pad” is, om hierbij alles bij elkaar acht Europese landen te doorkruisen. Natuurlijk moet genoemde Amal de aandacht vestigen op de zogeheten vluchtelingencrisis, tenslotte belichaamt de zwervende stellage een negenjarig meisje uit Syrië, dat meer dan 8000 kilometen op weg naar een betere wereld bevindt.

Turkije, Griekenland, Italië, Frankrijk, Zwitserland, België, Duitsland en Groot-Brittannië mogen zich dus verheugen op hoog bezoek, dat voor de verandering nu eens niet Greta Thunberg heet. Vanaf Gaziantep, vlakbij de Turks-Syrische grens tot aan het Engelse Manchester gaat de moeizame reis, waarbij Amal op de meest verschillende openbare plekken, maar ook bij manifestaties, opduikt, teneinde de passende mate aan aandacht te wekken. Hierbij werd Amal zelfs al ontvangen door de Engelse acteur Jude Law “A.I. – Kunstmatige Intelligentie”): Kenmerkend in de badplaats Folkestone, waar al meerdere keren vluchtelingen in hun opblaasbare rubberbootjes zijn gearriveerd.

Dat dit kijkobject weer eens op bedenkelijke manier appelleert aan de kleinsten en hun politieke onschuld, ligt duidelik voor de hand. De pop moet emoties opwekken, niet tot nadenken bewegen. Zo heeft Amal haar ouders in de oorlog verloren en is zodoende een echte MOVL (= Minderjarige Onbegeleide Vluchteling), hier moeten bij de kinderen geheel natuurlijke beschermers-instincten worden gewekt. “Het is belangrijker dan ooit, om de discussie opnieuw op gang te brengen en het narratief te wijzigen. Ja vluchtelingen hebben voedsel en dekens nodig, maar ook waardigheid en een stem”, zegt Amir Nizar Zuabi, de artistieke leider van “The Walk”. Hier ziet men in eerste instantie de brug tussen culturele ambitie en sociaal-politiek engagement. Initiator van dit maffe idee zijn de Good Chance Productions in Londen, die al meerdere soortgelijke projecten hebben gerealiseerd. De gebruikelijke oproep tot meer menselijkheid, maar tevens de overwinning van de grenzen door kunst en cultuur is in het Wereldheil-jargon mee- inbegrepen, zoals altijd.

Niet weinig mensen vinden de optredens van Amal maar bizar. Herinneringen aan “De Heirscharen der Heiligen” van Jean Raspail worden gewekt, anderen stellen deze rare massa-attractie op één rij met de klimaathysterici van Extinction Rebellion.

Links:

https://www.wochenblick.at/wp-content/uploads/2021/10/imago0140167932h-2-300×160.jpg
https://www.westfalenspiegel.de/little-amal-in-recklinghausen/

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/11/06/jetzt-lassen-die-gutmenschen-die-puppen-tanzen-mufl-marionette-little-amal-stiefelt-quer-durch-europa/

Korte-afstanden-Uschi: Is voor politici alles geoorloofd vanwege Corona?

Door: David Berger.

Presidente van de EU-commissie Ursula von der Leyen rechtvaardigt haar ecologisch “zondige” korte-afstands-vliegtrip https://www.diepresse.com/6055894/kritik-an-19-minuten-flug-von-der-leyen-flog-von-wien-nach-bratislava door zich te beroepen op de Corona-crisis. En gaat hiermee een stap verder naar de Corona-dictatuur: De regerende politici mogen niet alleen met ons, maar zelfs ook met wat precies in hun ego-concept past, alles doen, zolang ze zich maar beroepen op Corona.

In totaal liggen Wenen en Bratislava 60 kilometer van elkaar verwijderd. 60 kilometer, die de presidente van de EU-commissie Ursula von der Leyen in de zomer van dit jaar per se moest overbruggen met een vliegreis van 19 minuten met de privéjet.

Dat ze daarbij net zoveel kilometers per auto (60) terug moest afleggen, om naar het vliegveld, resp. van het vliegveld naar de binnenstad te komen, maakt de hele zaak nog meer bizar. Het zijn vooral de Britse media, die over dit schandaal berichten.

1130 kilogram CO2

Met de, de Duitse burgers permanent als reismiddel aanbevolen trein had de reis ca. één milieuvriendelijk uur geduurd. Bij de vliegreis en de huidige reis ernaartoe werden meer dan 1130 kilogram CO2 in de atmosfeer uitgestoten. En dit hoewel von der Leyen steeds opnieuw aandringt op meer tempo en hardere maatregelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar die gelden kennelijk alleen voor het klootjesvolk, die zelfs het houden van honden https://philosophia-perennis.com/2021/10/22/klimakiller-jetzt-wird-gegen-hunde-stimmung-gemacht/ en het krijgen van kinderen nog verweten wordt, nét voor de heersers.

Terecht merkt daarom de secretaris-generaal van de Europese Bond van belastingbetalers, Michael Jäger, op: “Deze vliegreis wordt voor de commissiepresidente driemaal zo duur. Want: Hij kostte veel belastinggeld, veel tijd door de weg van- en naar de luchthavens en vooral: veel geloofwaardigheid. Deze korte- afstandsvlucht is een ecologische zonde.

Bezorgdheid, om in openbare verkeersmiddelen te worden besmet met het Coronavirus

Compleet perfide wordt het ageren van van der Leyen echter, als haar woordvoerder ( zeker niet zonder voorafgaande afspraak) dit probeert te rechtvaardigen met de Coronacrisis: “Reden voor het gebruik van de privéjet op kosten van de EU-belastingbetaler bij een afstand van 47 kilometer zijn logistische moeilijkheden geweest, zowel als de bezorgdheid, om in openbare verkeersmiddelen met het Coronavirus besmet te raken, zei een woordvoerder van de CDU-politica tegen de Bild-krant. (Bron: https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/von-der-leyen-kurzflug/)

Tot in het excessieve hebben Politici het er de laatste 17 maanden op sadistische manier https://philosophia-perennis.com/2020/04/28/sadomaso-oder-warum-einkaufen-mit-mundschutz-einfach-nur-geil-ist/ bij ons ingestampt, dat zij in het kader van Corona praktisch alles met ons kunnen doen, zelfs, dat zij ons de meest fundamentele mensenrechten mogen ontnemen.

Nu neemt van der Leyen de laatste stap: De regerende politici mogen zelfs met wat precies in hun ego-concept past, alles doen, zolang ze zich maar beroepen op Corona. De rechtvaardiging van van der Leyen voor haar asociale, klimaat schadende gedrag is de universele sleutel geworden, die de sluizen openzet voor een mensen-verachtende sadistische dictatuur, welke in de geschiedenis haar gelijke niet kent.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/04/von-der-leyens-kurzstreckenflug-erlaubt-corona-politikern-alles/

Keulse Roep van de Muezzin: Islamiseringsprogramma tegen de wil van de bevolking

Door: Imad Karim.

In een actuele studiobijdrage houdt Imad Karim zich bezig met de Keulse Roep van de Muezzin en vraagt met behulp van een onlineverbinding met Caïro de Islamgeleerde Dr. Rashed, wat hij vindt van het besluit van mevrouw Reker, de burgemeester van Keulen. Interessante antwoorden!

De Islamtheoloog Dr. Rashed beschrijft de Islam, “zijn islam” dus, als een zeer vredelievende en spirituele religie, die met de sinds 1400 jaar gepraktiseerde Islam niets gemeen zou hebben. Persoonlijk denk ik, dat Dr. Rashed in werkelijkheid veel humaner is, dan zijn Allah, op wie hij zich beroept, maar daarover meer in de uitzending en vooral, men moet zijn interview-partner niet achteraf beoordelen, want dat zou, zoals ik het beroep journalistiek heb geleerd, niet fair en niet fatsoenlijk zijn.

Ik ben zeer benieuwd, hoe u de totale uitzending zult vinden. Hoewel het bericht over “de Keulse Roep van de Muezzin” meer dan 20 dagen oud is, kan ik u mijn uitzending pas vandaag voorschotelen. Ik ben niet zo snel als andere collega’s, aangezien ik niet blog, maar traditioneel en kostbaar produceer. Niettemin was het een “Turbo-prestatie”, het interview met de Imam.

Het in het Arabisch gevoerde gesprek moest ik snel vertalen en het door twee van mijn dierbare collega’s van hun Duitse “voice-over” laten voorzien. Met dank aan Jürgen Ströbele en Viktor Loginov voor het lenen van hun stem.

Ik verheug me er op, uw feedback te lezen en onder de toeschouwers een constructieve discussie op gang te mogen brengen. Deelt u a. u. b. deze link op Youtube en verspreidt u hem verder, als de uitzending u bevallen is. Het zou zo jammer zijn, als ze ondanks de dure productie door maar weinig mensen wordt bekeken.

Als u wilt weten, wat de zin “Ik getuig, dat er geen God is dan Allah” betekent voor een gelovige en welke betekenis islamitische geleerden aan deze zin toekennen, zoek het dan op in Google. Voert u deze zin in het Arabisch in: ماذا تعني جملة أشهد أن لا إله إلا الله؟

Hiermee vraagt u in het Arabisch wat de zin “Ik getuig, dat er geen God is dan Allah en u zult antwoorden in het Arabisch krijgen, die u met behulp van Google-vertalers kunt vertalen in het Duits.

Lieve toeschouwers, ergens in de uitzending zeg ik, dat ik mij bij mijn werk beroep op de geur van de vrijheid, die ik in Duitsland voor het eerst mocht inademen, de vrijheid van het Woord en de vrijheid van de Geest.

Door: Imad Karim.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/04/koelner-muezzinruf-islamisierungsprogramm-gegen-den-willen-der-bevoelkerung/

Kijkersklacht tegen het ZDF vanwege anti-Pegida-hetze

Door: Redactie PI.

Van het Pegida-jubileum op 17 oktober in Dresden met HC Strache en vele andere prominente sprekers had het ZDF de volgende dag op de gebruikelijke misprijzende manier verslag gedaan in zijn “Nachrichten”, zie de navenante bijdrage van PI-NEWS https://www.pi-news.net/2021/10/heute-nachrichten-ueber-pegida-hass-und-rechtsextremismus/. In het bijzonder ging het om deze versies van moderatrice Jana Pareigis in de Heute-uitzending https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/211017-heute-sendung-19-uhr-100.html (vanaf minuut 8:00):

“Pegida staat bekend als racistisch en wordt door de BVD als extremistische beweging in de gaten gehouden. [ … ] In de directe omgeving van Pegida maakten meerdere duizenden mensen een statement tegen haat en rechts-extremisme.”

Vragen van lezers PI-NEWS

Conform onze suggestie hadden enkele lezers zich met vagen tot het ZDF gewend (enigszins ingekort door PI-NEWS):

Lezer 1: Waar denkt uw zender zondag dan wel bij Pegida “haat en racisme” te hebben gezien, resp. te hebben waargenomen? In afwachting van concrete voorbeelden verblijf ik,

Lezer 2: Weloverwogenheid in uw berichtgeving heb ik duidelijk gemist. Uw partijdige tekst zoals bv. “Pegida staat bekend als racistisch” beschouw ik als overduidelijk niet-weloverwogen, temeer daar bij Pegida telkens weer ook sprekers met bv. Turkse en Servische roots optreden.

Lezer 3.: Zoudt u mij a. u. b. met welk voorbeeld dan ook kunnen bevestigen, op welke plek zondag in Dresden “haat” of “rechts-extremisme” werd verbreid? Tenslotte insinueert u dit immers indirect in uw formulering.

Antwoord van het ZDF

Het antwoord aan alle drie de lezers was identiek. Het is uitsluitend gebaseerd op het eerste deel van het hierboven geciteerde citaat van Pareigis, dat gedeeltelijk correct is, en negeert de concrete vragen van lezer 1 en 3 naar voorbeelden van haat, racisme of rechts-extremisme. Het ZDF schrijft:

“In genoemde uitzending van 17.10 om 19.00 uur heeft mevrouw Pareigis letterlijk gezegd: ‘Pegida staat bekend als racistisch en wordt als extremistische beweging in de gaten gehouden door de BVD.’ Dit is correct. In mei van dit jaar heeft de BVD Saksen Pegida geregistreerd als een “bewezen poging tot rechts-extremisme.”

Kijkersklacht van lezer 3

Dit antwoord van het ZDF bevredigde een der vragenstellers niet. Hij diende bij het ZDF een formele kijkersklacht https://www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-fernsehrat-foermliche-programmbeschwerde-100.html in en stuurde haar ons toe. Wij publiceren haar hier in haar volledige lengte en ongewijzigd:

“Zeer geachte Dames en Heren,

Op 17. 10. 2021 deed de hoofdnieuwsuitzending van Heute verslag van een Pegida-demonstratie in Dresden. Hierbij werd de focus geelegd op het optreden van de tegendemonstraties en hun posities.

 1. Daarnaast werd Pegida negatief- en werden de tegendemonstraties positief beoordelend voorgesteld.
 2. Enkele uitspraken over Pegida zijn met grote waarschijnlijkheid niet conform de waarheid.
  Hiermee schendt U de volgende grondbeginselen, waaraan u verplicht bent:

  “Berichtgeving en informatieve uitzendingen dienen overeenkomstig de journalistieke grondbeginselen […] te zijn. U dient onafhankelijk en zakelijk te zijn.
  Nieuwsberichten dienen voor hun verspreiding met de volgens de omstandigheden geboden zorgvuldigheid te worden gecheckt op waarheidsgehalte en herkomst.

  Reacties dienen duidelijk te worden gescheiden van de berichtgeving en onder benoeming van de schrijver als zodanig te worden gekenmerkt.”
  (= Staatsverdrag ter modernisering van de media-ordening https://www.zdf.de/zdfunternehmen/grundlagen-staatsvertrag-telemedien-100.html in Duitsland van 7 november 2020, Par. 6 zorgvuldigheidsverplichtingen, regel 1, afgekondigd op 27.10.2021)

  Over de individuele punten:
  Ten eerste: Met de eenzijdige stellingname tégen Pegida en vóór de tegendemonstranten id het jjournalistieke grondbeginsel van de weloverwogenheid geschonden.

  De zin “Pegida staat bekend als racistisch en wordt als extremistische beweging door de BVD in de gaten gehouden” kan in beperkte mate kloppen.
  Wat betreft de weloverwogenheid zou vervolgens echter bijvoorbeeld een vergelijkbare zin passend zijn voor de aldaar aanwezige geweld-beluste en extremistische “Antifa”, die eveneens door de BVD in de gaten wordt gehouden.

  Als tweede voorbeeld wordt de eenzijdige partijdigheid van uw omroep nog duidelijker. Het gaat om het volgende gezegde van mevrouw Pareigis (vanaf min. 8.14):
  “Talloze verenigingen hadden vandaag tegenprotesten georganiseerd. In de directe omgeving van Pegida maakten meerdere duizenden mensen een statement tegen haat en rechts-extremisme.”

  Hier wordt Pegida op zwart-witte manier gelijkgesteld met haat en extremisme en wel niet meer zoals in bovenstaande zin, onder benoeming van degenen, die dit als zodanig beweren (BVD). In de gegeven formulering wordt de plaatsing (Pegida = haat en rechts-extremisme) door ZDF-zelf gepresenteerd als feit. Tegelijkertijd worden de tegendemonstranten abusievelijk positief neergezet: Zij zouden met hun acties “een statement maken”. Deze formulering wordt ondubbelzinnig opgevat als positief, zie bijvoorbeeld hier https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~ein%20Zeichen%20setzen&suchspalte%5B%5D=rart_ou.

Men had evengoed kunnen zeggen, dat de tegendemonstranten probeerden, d. m. v. lawaai (slaan op pannen) de vrijheid van meningsuiting te verstoren of te verhinderen. Nu valt het verstoren of laten mislukken van een niet-welgevallige demonstratie door ongemanierden op te vatten als “een statement maken”. Als mevrouw Pareigis dat zo bedoelt, zou zij er echter bij moeten zeggen, dat zij dit zo ziet en dat het een reactie is.
“Reacties dienen duidelijk te worden gescheiden van de berichtgeving en onder benoeming van de schrijver als zodanig te worden gekenmerkt.” Dit grondbeginsel werd hier eveneens geschonden.

Ten tweede: Enkele uitspraken over Pegida zijn met grote waarschijnlijkheid niet conform de waarheid.
Ik wilde na het bekijken van de nieuwsuitzending graag van de toeschouwersservice van het ZDF weten, wáár op de door het Nieuws bekritiseerde Pegida-demonstratie van 17 . 10 “haat en rechts-extremisme” waren verbreid of te herkennen waren geweest. Aangezien ik geen antwoord mocht ontvangen op de eerste mail van 18 oktober, schreef ik op 20 oktober opnieuw over de beschreven problematiek:
“Als u dat voor een feit laat doorgaan [Pegida = haat en rechts-extremisme] en het aldus verspreidt in de hoofdnieuwsuitzending van het ZDF, zou u tevens in staat moeten zijn, om dit zonder grote moeite en heel snel met een voorbeeld te kunnen onderbouwen.”

Zoals te verwachten viel kreeg ik deze voorbeelden niet. Ik ga er daarom vanuit, dat de uitspraak in het gunstigste geval, uit domme gedachtenloosheid of uit tekortschietende professionaliteit, mogelijk vanuit de wens, het goede te dienen, zo klakkeloos gedaan werd. In het ergste geval zou men het zodanig moeten beoordelen, dat hier bewust werd gelogen en in de grond datgene werd gedaan, wat de nieuwsberichten van vandaag juist bekritiseerden, namelijk, het verbreiden van haat (en tevens het stimuleren van links-extremisme). De journalistieke basisregel “Nieuwsberichten dienen voor hun verspreiding met de volgens de omstandigheden geboden zorgvuldigheid te worden gecheckt op waarheidsgehalte en herkomst.” werd hier op grove wijze geschonden. Denkt u er aan: Zelfs bekendmakingen door de regering of kennisgevingen door de BVD (Ook die kunnen verschillend uitpakken en politiek bestemd zijn, zie de zaak Maassen): Alles, alles behoort eerst te worden gecheckt, zoals de geciteerde grondregel U duidelijk vertelt.

Uw antwoord van 26. 10.2021,om 11.07 u. op mijn verzoek om voorbeelden en bewijzen is daarom te oppervlakkig en kan alleen maar worden beschouwd als een goedkope en ontwijkende smoes.

“In genoemde uitzending van 17.10 om 19.00 uur heeft mevrouw Pareigis letterlijk gezegd: ‘Pegida staat bekend als racistisch en wordt als extremistische beweging in de gaten gehouden door de BVD.’ Dit is correct.”

Dat heb ik ook in het geheel niet betwist. Ik zie die formulering door de bank genomen als te verdedigen, zoals ook kan worden gezegd:
“Het ZDF staat bekend als deel van de leugenpers en als werkgever van Israëlhaters https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/zdf-zusammenarbeit-israel/”.
Voor sommigen is dat zo, voor anderen niet. Als individuele personen en als commentatoren mag u dit uitspreken, maar niet binnen een stramien, waarbinnen de zakelijkheid en de waarheid verplicht is.

Met mijn kijkersklacht verzoek ik derhalve, het misbruik van de nieuwsberichten voor eenzijdige politieke propaganda te beëindigen en terug te keren tot de basisregels, die voor het ZDF helder en duidelijk gelden. Ik verwacht een ontvangstbevestiging voor mijn klacht en later een (onderbouwd) antwoord, of mijn kijkersklacht wordt geaccepteerd, of niet. Ik verwacht, dat het ZDF terugkeert naar algemeen erkende journalistieke basisregels en dat het journalistieke tekortkomingen zoals bij mevrouw Pareigis door middel van bijscholing uitwist.”

Een ontvangstbevestiging van het ZDF van 27 oktober aan Lezer 3 ligt bij PI-NEWS. Het antwoord zal ons benieuwen. De schrijver heeft ons verzekerd, dat hij het dan aan PI ter beschikking zal stellen.

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/11/programmbeschwerde-gegen-das-zdf-wegen-anti-pegida-hetze/

Kinder-doodrijder van Witzenhausen is Turk – opzettelijke terroristische moord?

Door: Michael Stürzenberger.

Toen vrijdag bekend werd, dat in Witzenhausen bij Kassel een automobilist inreed op een groep kinderen en hierbij een achtjarig meisje doodde en twee andere meisjes in de leeftijd van zeven en acht jaar zwaar verwondde, rezen er weer eens de gebruikelijke vragen: Ongeluk op opzet? In het laatste geval, terrorist of psychopaat?

Ikzelf ging eerst nog uit van een ongeluk. De chauffeur had immers aangegeven, dat het hem plotseling zwart voor de ogen geworden was. Een “black-out”. Aanvankelijk klonk dat plausibel. Evenwel vertelde een goede vriend, die de stand der nieuwsberichten hierover sedert jaren intensief volgt, en al doende intussen een scherpzinnige speurzin heeft ontwikkeld, mij zondag, dat het rondom de persoon van de chauffeur verdacht stil blijft.

Vervolgens sijpelden maandag nieuwe nieuwsberichten door: Een getuige heeft verklaard, dat de chauffeur zijn wagen opzettelijk richting de groep heeft gestuurd. RTL spreekt https://www.rtl.de/cms/maedchen-8-in-witzenhausen-totgefahren-fahrer-spricht-von-blackout-ermittlungen-wegen-mordes-4858396.html van een “actieve stuurbeweging richting de kinderen”. Een deskundige ter plaatse moet deze inschatting bevestigen. Zo zijn er bijvoorbeeld op de plaats van het misdrijf ook geen remsporen gevonden.

Het resultaat van de bloedproef, die bij de chauffeur was afgenomen, zou nog niet bekend zin. De Hessische Niedersächsische Allgemeine (HNA) heeft echter vernomen https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/witzenhausen-ort44473/witzenhausen-hessen-meadchen-polizei-unfall-auto-kinder-verletzt-kita-rettungshubschrauber-news-91082440.html, dat hij niet de indruk heeft gewekt, onder invloed van drugs of alcohol te hebben verkeerd.

Focus bericht, dat de dader een 30-jarige Turk https://www.focus.de/panorama/welt/polizei-teilt-mit-auto-erfasste-schuelergruppe-in-witzenhausen-ein-kind-gestorben_id_24376854.html is. Bild vult aan https://www.bild.de/regional/frankfurt/news/hessen-todesfahrer-von-witzenhausen-fuhr-offenbar-absichtlich-in-kindergruppe-78119650.bild.html dat zijn rijbewijs hem al een keer is afgenomen. Een tijdlang heeft hij in de Dönerzaak van zijn broer gewerkt, momenteel is hij werkeloos.

De Hessenschau meldt https://www.hessenschau.de/panorama/todesfahrer-soll-absichtlich-in-kindergruppe-gefahren-sein,witzenhausen-unfall-104.html thans de klassieker: De Turk bevindt zich volgens de politie intussen in een psychiatrische inrichting. Het bevestigt de verdachtmaking, dat de man aan een psychische aandoening leidt, die de oorzaak geweest zou zijn van de daad. Aanwijzingen voor een extremistische- of terroristische achtergrond waren tot nu toe niet voorhanden.

Bij dergelijke officiële mededelingen van overheidswege dient men intussen zeer, zeer achterdochtig te zijn. Al te grif worden zulke daden, waarbij dikwijls sprake is van een mengeling van psychische stoornissen en radicaalislamitische motieven, uitsluitend in het psycho-laadje gestopt. Hiermee slaat het door de gevestigde partijen gecontroleerde staatsapparaat twee vliegen in één klap: De bevolking wordt niet in ongerustheid gebracht door berichten over radicaalislamitische terreur, wat de AfD kiezers zou kunnen opleveren. Tegelijkertijd behoeft men zich niet openlijk bezig te houden met de gevaarlijke ideologie van de politieke Islam. Wat men schuwt als de Pest.

‘Tichys Einblick’ stelt hierover treffend vast: “Ontoerekeningsvatbaar? De rechtsstaat verkent de nieuwe terreursituatie”. Radicalisering en psychische stoornissen zouden steeds vaker optreden en zijn niet te scheiden. Beide motieven zijn gelijktijdig mogelijk. Als echter het woord “ontoerekeningsvatbaar” valt wordt welk extremistisch motief dan ook onderschat.
Schrijfster Zara Riffler zet uiteen https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wuerzburg-schuldunfaehig-rechtsstaat-neue-terrorsituation/:

“De politiek-radicale Islam is een ideologie, die doelbewust mensen aanspreekt, die psychisch onstabiel tot psychisch zwaar verziekt zijn. Het begrip Islamisme gaat allang een terroristische organisatie te boven – in de grond hebben wij bij Islamisme te maken met een wereldwijde islamistische beweging en theologie. Islamistische misdrijven in Europa worden tegenwoordig verregaand uitgeoefend door individuele daders, wat deze juist zo noodlottig maakt. Want het is veel moeilijker om individuele daders op te sporen en achter slot en grendel te krijgen, dan een georganiseerde groep daders. (..)
Psychisch gestoorden kunnen daarnaast de tendens volgen, om hun daden een ideologische lading te geven. Hierbij gaat de radicalisering hand in hand met de psychische stoornis. Het en e motief sluit echter het andere niet uit. Integendeel: Islamistische ideologie en psychische problemen versterken elkaar vaak wederzijds.”

Frankrijk heeft in dit opzicht al duidelijk meerdere pijnlijke ervaringen moeten incasseren. Thans is, na Würzburg, mogelijk het 15.000 inwoners tellende stadje Witzenhausen, ten Noordoosten van Kassel, getroffen. Het plaatsje verkeert in shocktoestand, zoals burgemeester Daniël Herz (onpartijdig), die vroeger bij de recherche heeft gewerkt, aan Focus verklaart:

“De sfeer hier is sinds vrijdag bijzonder terneergeslagen, of het nu een ongeluk geweest is, of opzet. De wending, die de zaak genomen heeft, is verrassend. De meeste burgers nemen aan, dat er iets medisch achter zit.”

Zaak is het, de verdere onderzoekingen en het daaropvolgende juridische proces nauwlettend in de gaten te houden.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/11/kindtotfahrer-von-witzenhausen-ist-tuerke-absichtlicher-terrormord/