Wenen: Opnieuw bijna 100.000 mensen de straat op tegen de Corona-dictatuur

Door: David Berger.

Tussen de 44.000 (politie) en de 100.000 (organisatoren) deelnemers hebben dit afgelopen weekeinde in Wenen opnieuw gedemonstreerd tegen de Corona-dictatuur. Meerdere FPÖ-politici, op de allereerste plaats Herbert Kickl, hielden toespraken. De MSM stelden vast, dat het verplicht dragen van mondkapjes door veel deelnemers werd genegeerd

Zelfs de MSM spreken van meer dan 400.000 mensen, maar berichten vooral over 771 aangiften, die er tegen deelnemers aan de demo zijn gedaan, waarvan 734 wegens het zich niet houden aan de Covid-regels; wat immers natuurlijkerwijze uit de zaak voortkomt. Tot nu toe vertoont de politiek geen serieuze inspanningen, om de volkswil op welke manier dan ook ter harte te nemen.

Omdat het in deze tijden steeds zwaarder valt, om het lachen niet af te leren, eerst maar eens een ietwat opmonterende reactie op de demo:

https://youtu.be/WTsrxq8Qtr0

“Ik ben vandaag blij, Oostenrijker te zijn”

Maar nu weer in ernst: De katholieke activist en oprichter van het St. Bonifatius Instituut, Aleander Tschugguel, geldt intussen als éen van de belangrijke hopstukken binnen het verzet tegen de Corona-dictatuur, dier drogregels en methodes.

Tschugguel wees er op, dat de zogeheten overschrijdingen van geweld op de demo geheel bewust werden opgestookt door provocateurs on der de agenten, teneinde ze vervolgens alle demonstranten aan te wrijven en hun betrokkenheid in een negatief daglicht te stellen.

Hier vatte hij rechtstreeks op de Grote Demonstratie de belangrijkste punten samen:
https://youtu.be/gOcSN4DoXFE

Kickl: Katholieken en hun bisschoppen in de steek gelaten

In dit verband zijn ook de lovende woorden van Herbert Kickl voor het katholiek-gemotiveerde verzet interessant:
(Kon helaas niet worden overgenomen).
Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/12/13/wien-demo/#

Lof voor politicus Herbert Kickl

Door: Wolfgang Hübner.

Actueel bezien is het niet de beste tijd, om een actief politicus lof toe te zwaaien. En helaas kan ik niet één Duitse politicus noemen, die ik in dit geval zo zou kunnen prijzen als de Oostenrijker Herbert Kickl. Ook op het gevaar af, in de toekomst toch nog te worden teleurgesteld (zoals bijvoorbeeld door Matteo Salvini) wil ik het desondanks wagen, de voorzitter van de FPÖ naar voren te schuiven als de momenteel meest authentieke -geloofwaardige en -dappere politicus, en dat niet alleen in het Duitse taalgebied. Wie zaterdag jl. de emotionele, inhoudelijk heldere toespraak van Kickl op de Grote Demonstratie in Wenen heeft gehoord en gezien, zal het, wanneer hij geen totaal andere opvattingen is toegedaan, waarschijnlijk met mij eens zijn.

De tengere, steeds ietwat gespannen uitziende 53-jarige is een groot geschenk voor de na het geënsceneerde Ibiza-schandaal zwaar aangeslagen FPÖ, maar vooral voor de Oostenrijkers. Hij is geen charismatisch man zoals de eerdere FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache. Maar Kickl is dan ook als mens en politicus niet het type, dat zich zoals Strache, aangelokt door alcohol en vrouwelijk schoon in een delicate situatie zou begeven. De in Villach in een arbeidersfamilie geboren man, getrouwd en vader van een zoon maakt een gespannen indruk, omdát hij zich inspant. Dat is bij politici aan de top zeer zeker niet vanzelfsprekend, daar die toch allemaal een staf personeel ter beschikking hebben, die hen veel uit handen neemt.

Maar de voormalige Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, die die door de nu ontsnapte wonderjongen Sebastian Kurz in 2019 meedogenloos werd opgeofferd en ontslagen, heeft geen tekstschrijver nodig. Want dat kan hij zelf als de beste. Dat heeft hij vroeger al bewezen, als toespraakschrijver voor Jörg Haider, dat bewijst hij thans in het parlement en op manifestaties. In zijn helaas slechts korte tijd als minister van Buitenlandse Zaken heeft Kickl al getoond, dat hij met politieke macht kan omgaan en deze ook weet te gebruiken. Bij de Oostenrijkse politie zou zijn inzet voor hun versterking niet mogen worden vergeten. Dit kan tevens hun minder agressieve opstelling bij de Corona-demonstraties verklaren.

In het bijzonder bewijst de politicus actueel standvastigheid bij het onderwerp vaccinatieverplichting. De mensen merken: Dit is niet iemand, die er op uit is, om alleen maar overhaast de stemmen van vaccinatie-weigeraars en vaccinatie-sceptici neer te maaien. Veel eerder is de ongevaccineerde mondmasker-weigeraar Kickl een persoonlijk voorbeeld en bezit hiermee de steeds waardevoller wordende gouden standaard in de politiek, namelijk geloofwaardigheid. Dat hij zowel Strache alsook Norbert Hofer, zijn kleur- en vormloze voorganger als FPÖ-voorman, en nu ook nog Sebastian Kurz politiek heeft overleefd, schept hoop op een triomfale terugkeer van Kickl in de Oostenrijkse regering. Evenwel valt er ook niets af te dingen op een Duits staatsburgerschap voor deze Oostenrijker!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/lob-des-politikers-herbert-kickl/

Oversterfte – maar niet vanwege Corona

Door: Manfred Rouhs.

Met officiële statistieken is het altijd weer hetzelfde: Ze bewijzen alles en niets. Critici van de regering geloven hen regelmatig zonder meer niet en houden ze voor gemanipuleerd. En op de schouders van hen, die ze vervaardigen, drukken de verwachtingen van hun opdracht- en broodverstrekkers.
Des te merkwaardiger is het, dat de cijfers van het CBS – een staatsinrichting, die onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt – tot in het oneindige in Duitsland in het jaar 2020 ten opzichte van het voorjaar 2019 iets beweren, dat politiek en MSM niet kunnen gebruiken. En wel het volgende:

In het Coronajaar 2020 was er sprake van oversterfte. Die was echter bijvoorbeeld in oktober slechts voor een derde terug te voeren op Corona en heeft voor twee-derde andere, tot dusverre onopgehelderde oorzaken. Dat meldt ander andere t-online https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_91294358/statistisches-bundesamt-deutliche-uebersterblichkeit-seit-september.html naar aanleiding van een persconferentie van het CBS in Wiesbaden https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2021/corona/corona-uebersicht.html.

Wat zegt ons dit? Mogelijk, dat Corona voor een derde verantwoordelijk is voor de te verwachten cijfers van naar buiten tredende sterfgevallen en de Corona-maatregelen voor het dubbele van die sterfgevallen? Zijn er cijfers van gevolgen van vaccinatie en sterfgevallen? Blijkbaar niet. Waarom niet?

Mijn prognose luidt: Deze persconferentie van het CBS was niet geschikt om het vertrouwen van de bevolking in de staat te verstevigen, niet vanwege datgene,, wat de voordragers hebben meegedeeld, maar vanwege té veel, wat zij in het ongewisse hebben gelaten.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/uebersterblichkeit-aber-nicht-wegen-corona/

Duizenden de straat op tegen vaccinatie-verplichting

Door: David Berger.

Duizenden mensen hebben zich gisteren in München verzameld rondom de Wittelsbacher-Platz, teneinde te demonstreren tegen de gebroken belofte van de nieuwe regering met betrekking tot de Corona-maatregelen, in het bijzonder tot de geplande vaccinatie-verplichting.

Rozenkrans-kruistocht tegen de Corona-dictatuur

Parallel aan de demonstratie in München hebben gisteravond talrijke andere protestmanifestaties tegen de dreigende Corona-dictatuur plaatsgevonden.

In het bijzonder verdient het deaandacht, dat in talloze Italiaanse, Poolse, Zwitserse, Oostenrijkse, maar ook Duitse steden de katholieken de straat zijn opgegaan: Ze namen in het Rozenkransgebed hun toevlucht tot de Moeder Gods – zoals deze katholieken door de eeuwen heen hebben gedaan, als zich onder grote druk gezet voelden.

Zo ook in München bij de Mariazuil (zie foto hierboven)

Alleen al in Linz ontmoetten 350 deelnemer elkaar bij “Oostenrijk bidt” aan de Linzer Hauptplatz, door heel Oostenrijk heen namen duizenden mensen in meer dan 100 plaatsen deel: De “Rozenkrans-kruistocht” van de katholieken is groeiende”-aldus kath.net. https://www.kath.net/news/77032?fbclid=IwAR2uU0mYs7EyLXvjHqJ4VFUoGyzZ3MXUUSGOfoXSSEbD5jSdbBbvYCyeMwU

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/12/09/muenchen-tausende-gegen-impfpflicht-auf-den-strassen/

Éric Zemmour: het wordt tijd, dat Frankrijk wordt gered”

Door: redactie PI.

“Mijn beste landgenoten!

Al jaren dringt het gevoel zich aan jullie op, dat jullie beklemt en achtervolgt: een ondefinieerbaar en diep ingrijpend gevoel van onteigening. Jullie lopen door de straten van jullie steden, en jullie herkennen ze niet. Jullie kijken naar jullie beeldschermen en er wordt tegen jullie gesproken met een rare en vreemde taal. Jullie werpen een blik en een oor op reclameaffiches, televisieseries, voetbalwedstrijden, bioscoopfilms, theatervoorstellingen, liederen- en in de schoolboelen van je kinderen. Jullie rijden met metro’s en treinen, jullie gaan naar treinstations en vlieghavens. Je wacht na schooltijd op he dochter of je zoon, jullie begeleiden je moeder op weg naar de Eerste Hulp in het Ziekenhuis, staan in de rij bij het postkantoor of bij het arbeidsbureau of wachten op een politiebureau of in de rechtszaal. En jullie hebben het gevoel, dat jullie niet meer in het land zijn, dat jullie kennen.” (De algehele vertaling van de indrukwekkende toespraak van Éric Zemmour ten behoeve van de kandidatuur voor het presidentschap in Frankrijk is te vinden op Tichys Einblick https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/praesidentschaftskandidat-zemmour-rede-wahlkampf/

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/eric-zemmour-es-ist-an-der-zeit-frankreich-zu-retten/

FDP: Idealen van Vrijheid en Burgerrechten definitief verraden

Door: David Berger

Met de ondertekening vandaag van het coalitieverdrag heeft de FDP definitief afgedaan als partij van vrijheid en burgerrechten, en alle idealen, die politici als Guido Westerwelle, Wolfgang Kubicki of Gerhard Braun nog hoog hielden, verraden.

FDP-leider Christian Lindner heeft thans samen met de top van de Groenen en de SPD het 177 bladzijden lange coalitieverdrag voor hun toekomstige regering ondertekend. Hierover liet Lindner kort en bondig weten: “Nu begint de tijd van daden”.

Of hij er zich van bewust is, dat hij met de ondertekening van dit verdrag, dat de door Merkel geïnitieerde weg van Duitsland van een rechtsstaat naar een linksgroene gezindheids- en sanitair-dictatuur definitief bezegelt, niet alleen vele FDP-stemmers mateloos teleurstelt, maar ook het laatste beetje “liberaal” dat de FDP nog eigen was, heeft verraden?

Burgers die hun immuunsysteem zijn vergeten

Het blijft maar te hopen, dat de woorden van een politicus als Guido Westerwelle hem zo vaak mogelijk in slapeloze machten, als ze hem ooit mochten bereiken, hem op de een of andere manier een slecht geweten bezorgen. Ook als het dan voor hem en voor de FDP te laat is. Het is nu tijd dat de compromisloze verdediging van eensgezindheid, recht en vrijheid overgaat op anderen:

Onze Tweet Van De Dag daarom van Georg Pazderski met de woorden van Guido Westerwelle:
“Men kan met het voorwendsel, ‘zekerheid te scheppen’ elk burgerrecht in twijfel trekken. Vrijheid sterft altijd beetje bij beetje. Vrijheid gaat te niet, als de burgers hun immuunsysteem vergeten, dat hen tegen iedere bedreiging van de vrijheid dient te wapenen”.
https://twitter.com/Georg_Pazderski?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1468137763203694595%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2021%2F12%2F07%2Ffdp-ideale-der-freiheit-und-buergerrechte-endgueltig-verraten%

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/12/07/fdp-ideale-der-freiheit-und-buergerrechte-endgueltig-verraten/

Lauterbach: minister van Volksgezondheid door leugens en paniekzaaierij

Door: David Berger.

Op z’n laatst als men Lauterbach met zijn leugens zou kunnen aanschouwen bij Maischberger (Duits actueel-politiek praatprogramma – vert.) zou men weten: Deze man is als bijna niemand anders geschikt als minister van een volksgezondheidsdictatuur, wier belangrijkste machtsfactor naast de angst en domheid van de onderdanen de leugen is.

Door louter TV-optredens van de gewichtigdoener uit Keulen Mühlheim herinnert u zich al helemaal niet meer zo goed het thans genoemde optreden bij Maischberger?

Allereerst: Bijna tegelijkertijd met het leugenachtige optreden had Lauterbach getwitterd: “De mondmaskerverplichting mag niet vervallen, alleen al niet om aan de Dwarsdenkers een politiek signaal af te geven. Kinderen hebben bescherming nodig. Die gaan niet dood aan Corona, maar kunnen desondanks zwaar en lang ziek worden. Volwassen ongevaccineerden zijn het probleem.”
Maar kijkt u zelf:

Aan een kant heeft Lauterbach gelijk: Gezongen heeft de rode bende niet, want “daar, waar men zingt, vlij je er neer, slechte mensen kennen geen liederen”.
In plaats daarvan werd er – in zoverre de lichamelijke gezondheid het toeliet – op aanwijzing van een evenementen-dirigent – rond gesparteld en een frenetieke golf van gejuich brullend ten beste gegeven – kortom een superspreader-evenement, dat is opgepoetst. Strikt genomen zou daar bij onderdanen een straf op volgen van 5000 euro (dus voor allemaal samen 1 miljoen) …

Ook treffend wat op een ander twitter-account wordt genoteerd: “Als Maischberger al de leugen blootlegt! Hoe lang kan een politicus eigenlijk onmatig liegen en tegenspreken, daar, waar elkeen in woord en beeld op de hoogte wordt gebracht. Ca. 1 week geleden hetzelfde liedje! We worden bedonderd door de lui, die zichzelf benoemen als professionele politici!”

Het antwoord is nu duidelijk: Net zo lang, totdat hij – op de wens van een luidkeelse meerderheid der bevolking – minister van Volksgezondheid wordt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/12/06/maischberger-hier-kann-man-lauterbach-beim-luegen-zusehen-2/

Hoe men zich aan de vaccinatieplicht kan onttrekken

Door: Wolfgang Prabel*)

Er bestaat niets, wat niet óók voordelen heeft. In de EU is momenteel nog vooral sprake van vrijmoedigheid en de grenzen worden slecht bewaakt, de groene grenzen in de regel al helemaal niet.Ook als de Berlijnse administratie een uitreisverbod voor ongevaccineerden zou willen uitvaardigen, zouden er genoeg mogelijkheden zijn om er tussenuit te knijpen.

Ik heb altijd weer kennissen gehad, die na 13 augustus 1961 nog konden wegkomen, allereerst over de groene grens, later tijdens avontuurlijke survival-trips via het buitenland. Twee vrienden zijn bijvoorbeeld in Banat via de Roemeens-Joegoslavische grens gekomen, in Servië gearresteerd en na drie maanden uitgezet naar Wenen. De treincoupé hadden ze voor zich alleen, zozeer hadden ze ze na vier maanden nog steeds gestonken met dezelfde kleren. In Wenen kregen ze in het consulaat wat geld, waarmee ze ondergoed hebben gekocht. ik kreeg van daaruit een ansichtkaart met daarop Keizer Franz Josef, vergezeld van de spreuk “Gelukkig is er Oostenrijk”.

Natuurlijk moet men zich ervan op de hoogte stellen welke landen liberaal worden geleid en bestuurd. Bij een uitstapje naar Oostenrijk, Frankrijk of Italië komt men met het oog op de spuit vermoedelijk van de regen in de dr… – in de gen-techniek-drek terecht.

Bij langer verblijf in andere landen is er een bureaucratische horde te overwinnen. Tot en met een kwartaal gaat alles zonder problemen, daarna is een verblijfsvergunning benodigd. Deze krijgt men alleen, wanneer men in het bezit is van onroerend goed of een huurovereenkomst kan overleggen. Men dient zich te bewapenen met de voorgeschreven bescheiden en zich tot de buitenlander-autoriteiten wenden, het liefst met een tlumocník, tolmács, interpretator of interpret. In de regel zijn het persoonsbewijs, geboorte-uittreksel, koopovereenkomst of huurovereenkomst,, het actuele document van een ziekenfonds en een bankafschrift, dat bewijst, dat men niet onbemiddeld is, voldoende.

Wat het een beetje gecompliceerd maakt: De documenten worden niet naar het buitenland verzonden, maar alleen naar het opgegeven woonadres in het land van aankomst, waar ze meestal bij inschrijving heen worden gestuurd. Ik heb eens zes weken gewacht, tot het document aankwam. Vervolgens ging het opeens ral, de postiljon blies binnen het tuinhek op de elektrische hoorn en ik moest mij spoeden om de documenten – aldaar straatbrieven genaamd – in ontvangst te gaan nemen.

Als men zo ver is, kan men na enige tijd ook de auto’s ommelden, wat het effect heeft, dat alles goedkoper wordt In Polen bestaat er niet eens zoiets als Btw. Felix Polonia!

Als men maar eenmaal weg is, kunnen Söder, Kretschmann en Lauterbach iemand niet meer vangen, meevoeren en inspuiten.

De één of ander zal zich afvragen, hoe hij er in het buitenland financieel goed bij kan komen te zitten. Ten eerste is alles er veel goedkoper en zijn er Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse netwerken, waarin men kan blijven hangen tot men qua taal en communicatief wortel geschoten heeft. Geheel zonder vitamine B, of als men een geesteswetenschappelijk beroep heeft, is het moeilijk.

Groeten aan de BVD: “Wij zijn thans naar u toegekomen, om u mede te delen, dat thans uw emigratie …”(Hans-Dietrich Genscher)

Door: Wolfgang Prabel*)
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/wie-man-sich-der-impfpflicht-entziehen-kann/

Wenen: duizenden Oostenrijkers protesteren opnieuw tegen Corona-tirannie (LIVE)

Door: David Berger.

Nadat de laatste grote demo’s tegen het omzetten van Oostenrijk https://philosophia-perennis.com/2021/11/20/live-in-wien-demonstrieren-ueber-50-000-menschen-gegen-die-corona-diktatur/ in een soort sanitaire dictatuur met vaccinatie-verplichting reeds de eerste successen laten zien, zullen duizenden Oostenrijkers vandaag weer de straat op gaan, om te demonstreren voor vrijheid, recht en voor de democratische orde.

Onder andere met het motto “Beëindiging van het gezondheidsfascisme” zullen vandaag 27 verschillende demonstraties de binnenstad van Wenen lamleggen. Politiek en wereldbeschouwelijk zeer verschillend georiënteerde, maar wat betreft het behouden van de democratie en de mensenrechten energiek geëngageerde mensen zullen vervolgens weer in de straten zijn en vreedzaam demonstreren.

Momenteel heeft zich een grote groep katholieken verzameld in de Weense Karlskirche, om aldaar de Rozenkrans te bidden. Aangemoedigd door een indrukwekkende ondersteuningsvideo van Zijne Excellentie Wijbisschop Athanasius Schneider en diens zegen voor de demonstranten zullen de geëngageerde katholieken in aansluiting hierop deelnemen aan de demo.

Waar blijven de Duitsers?

Ook in vele andere Oostenrijkse steden komt het wederom tot protesten en demonstraties tegen het nieuwe “gezondheidsfascisme”. Als Duits burger vraag je je natuurlijk af – beseffende, dat bij ons de meerderheid geheel dienovereenkomstig plant: Waar blijven wij? Zijn wij van binnen reeds vetrokken, of hebben wij ons teruggetrokken in de innerlijke emigratie?

Na de gewelddadige excessen door de politie https://philosophia-perennis.com/2021/08/01/querdenken-demo-polizei-versucht-mit-starker-gewalt-demoauftakt-zu-verhindern/ bij de laatste dwarsdenker-demo’s zou dit psychologisch begrijpelijk zijn geweest. Historici en psychologen vertellen ons hoe dan ook, dat het typisch iets is voor het Duitse volk om lang, zeer lang eerst maar eens te dulden. Tot vervolgens het tijdstip aanbreekt, waarop geen steen meer op de andere blijft staan. Zouden dan Merkel, Söder, Spahn & Co. nog in leven zijn?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/12/04/tausende-gegen-corona-tyrannei/

Will Biden oorlog met Rusland?


De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft Woensdag na het NATO-overleg in de Letse hoofdstad Riga Rusland beschuldigd van voorbereidingen voor een aanval op de Oekraïne.


Door: Wolfgang Hübner.

Stel u voor, dat Rusland aan de USA het ultimatum stelt, dat het zijn atoomwapens in Duitsland inpakt en naar huis stuurt. Maar dat zullen de Russen niet doen, omdat ze weten, dat hun ultimatum zonder gevolg zou blijven. Nu evenwel hebben de Amerikanen onder President Joe Biden https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-konflikt-putin-kennt-den-preis-fuer-landraub-in-europa-17660248.html met nieuwe beslissende sancties gedreigd, als Rusland niet in eigen land (!!) een zogenaamde troepenconcentratie aan de grens met de Oekraïne beëindigt.

Met andere woorden: De door NATO-staten omsingelde Russische Federatie dient op haar eigen territorium niet meer te mogen beslissen, waar ze militair stationeert! Dat is een agressieve, hoogst arrogante aanval op de soevereiniteit van een staat. Concreet gesteld houdt het niets anders in, als de verlangde capitulatie van de atoommacht Rusland.

Geen regering in Moskou, zij het geleid door Poetin, zij het door wie dan ook, zou op straffe van haar eigeen ondergang deze chantage kunnen nakomen. Dat weten Biden en zijn momenteel de Belten ophitsende minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heel goed – en desondanks verscherpen zij op deze manier niet alleen hun toon, maar ook de meest bedreigende escalatie in Europa.

Daarom is de vraag, of Biden oorlog met Rusland wil provoceren, zeker niet polemisch over de top, maar alleen maar logisch. Voor Duitsland middenin het continent en militair volledig uitgeleverd aan de USA, is dat een noodlotsvraag. Want in het geval van een militair conflict zullen zowel de USA als Rusland vermijden, de eerste klap aan het wederzijdse territorium van de vijand toe te brengen.

De russen moeten strategisch een primair belang hebben, om in geval van oorlog het economisch belangrijkste Europese land op zijn minst lam te leggen. Wat dit voor Duitsland zou betekenen, mag iedere lezer voor zichzelf bedenken. Dat de nieuwe regering in Berlijn zichzelf de waanzin veroorlooft, met de groene dilettante Baerbock een minister van Buitenlandse Zaken aan de macht te brengen, die het aan stomme geluiden tegenover Rusland en China niet heeft laten ontbreken, is door het Kremlin zeer opmerkzaam geregistreerd.

De Groenen, binnen welke bijna niet één politicus zelf soldaat is geweest, zijn allang een ideologisch verhulde agressieve kracht, die op onverantwoordelijke manier met een vuur speelt, dat Duitsland definitief zou kunnen verbranden. Het is de hoogste tijd dat hier te lande partij- en wereldbeschouwings-overkoepelend een nieuwe vredesbeweging wordt gevormd.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/will-biden-krieg-mit-russland/