Merkel 2018: Niemand heeft de bedoeling, een schulden-unie tot stand te brengen

Door: David Berger.

Opnieuw werd met betrekking tot de omvorming van de EU in een schulden-unie duidelijk, dat Merkel ook over dit onderwerp haar kiezers sinds twee jaar op onbeschaamde wijze voorgelogen heeft.

In 2018 beloofde zij de kiezers nog: “Er zal geen sprake zijn van een schulden-unie”.

De EU-top heeft onder aanvoering van Angela Merkel een zoveelste tragische mijlpaal in de geschiedenis van de EU bereikt. De Europese Unie werd heimelijk in een schulden-unie veranderd.

Het “wederopbouwfonds” is “de finale zondeval”, aldus Alice Weidel zeer juist: “De EU neemt schulden op, hoewel ze geen recht heeft op een eigen staatsbeheer en financiële soevereiniteit, Duitsland staat daarvoor in, en het geld gaat aan de parlementen en aan hun huishoudelijk recht voorbij.”

De “moeder van alle leugens”

En met betrekking tot de Duitse kiezers moet tevens worden gezegd: Hoewel Merkel hen iets heel anders had beloofd. Eens te meer heeft Merkel ons voorgelogen met een gotspe, die in de geschiedenis van ons land haar gelijke niet kent.

Daarom maken wij thans een tweet tot Tweet van de Dag, Waarmee de CDU- Duitsland bijna twee jaar geleden, op 28 Juni 2018 haar kiezers erin luisde:

“Merkel stelt duidelijk: Iedereen dient zich te houden aan de overeengekomen regels; elke lidstaat is verantwoordelijk voor zijn eigen huisgouden. Er zal geen sprake zijn van een schulden-unie: Stabiliteit en groei komen uit elkaar voort. #EUCO #RegErkl”

Steeds meer mensen verliezen vertrouwen in de Duitse regering

Precies het tegendeel heeft zij thans op de EU-raadstop – ondanks wat ze ooit heeft beloofd en ondanks de hevige tegenstand van enkele EU-landen – doorgezet. Zo is het geen wonder, dat steeds meer Duitse burgers ervan uitgaan, dat ze door het systeem-Merkel heel doelbewust worden voorgelogen. Twee dagen geleden kopte de Deutschlandfunk https://philosophia-perennis.com/wp-admin/post-new.php: “miljoenen mensen denken, dat de media de feiten rond Corona onder druk van de regering verzwijgen”.

Nee, ze denken het niet, ze wéten het – terwijl de voorgelogen schaapjes van Merkel doorgaan met in haar te geloven. Tegen alle beter weten in!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/22/merkel-2018-niemand-hat-die-absicht-eine-schuldenunion-zu-errichten/

Corona: Falen van de kerk zwaarwegender dan bij misbruikschandalen

Door: David Berger.

Als er in Duitsland één institutie is, die ten aanzien van de Corona-crisis haar absolute niet-systeem-relevantie en het geloof in de eigen overbodigheid buiengewoon geloofwaardig heeft bewezen, dan is dat de katholieke kerkbelasting-gemeenschap. Een polemiek.

Dit zeg ik als conservatieve katholiek, die de gelijkschakeling van de kerk met het systeem-Merkel sinds vele jaren bekritiseert en daar enorm onder lijdt. Dit zeggen intussen echter ook links-liberalen zoals de SZ-journalist Prof. Dr. Heribert Prantl. In een interview met Domradio https://www.domradio.de/themen/corona/2020-07-17/ich-war-noch-nie-so-enttaeuscht-von-der-kirche-heribert-prantl-uebt-harsche-corona-kritik-der-kirche heeft de omstreden journalist de gedragingen van de katholieke kerk in de Corona-crisis stevig onderhanden genomen.

Heribert Prantl: Wat de kerk biedt, is nogal gruwelijk

Hij merkt op: “Nooit was ik zo teleurgesteld in de kerk, als in de Corona-tijden. Ik vond de reactie van de kerk, van de officiële kerk, de diocesen, de bisschoppen en ook van vele gemeenten kleinzielig, bekrompen, terughoudend, te weinig, fantasieloos …

Ik herinner me de eerste Corona-zondag. Ik ging in Berlijn in St. Ludwig, een gemeente, waar ik erg op gesteld ben, naar de kerk en alle deuren waren gesloten. Wat was er buiten aangeplakt? “Wegens Corona gesloten”. Geen uitleg, totaal niets. Niet de mogelijkheid, om de kerk binnen te gaan of ergens te gaan zitten. Geen orgelmuziek. Niets, wat een vervanging voor een eredienst of om het nadenken, het bidden te ondersteunen.

Eerlijk gezegd vind ik alles, wat de laatste maanden van kerkelijke zijde officieel heeft plaatsgevonden, nogal gruwelijk. En ik denk, dat met deze kleingeestige en fantasieloze reactie de distantie tot de kerk eerder is toegenomen.”

Pasen alsof Jezus nooit opgestaan zou zijn

Ik heb, om het heel eerlijk te zeggen, soortgelijke ervaringen en dat niet in het zonder meer heidense als christelijke Berlijn, maar in het zogenaamd zo “heilige Keulen”. Op Palmzondag moest ik meer dan acht kerken in de binnenstad aflopen tot ik er één vond, die voor de gelovigen aan de kerkdeuren de gewijde palmtakken in een korf aanbood. Bij de andere kerken niets. Pasen ging aan de katholieke kerkbelastinggemeente voorbij, alsof Jezus nooit was opgestaan https://philosophia-perennis.com/2020/04/08/warum-der-kardinal-von-koeln-in-der-osternacht-die-domportale-oeffnen-wird/.

Ja, tamelijk gruwelijk, niet-geïnteresseerd in het zielenheil van haar gelovigen en er uitsluitend bezorgd over, dat de kerkbelasting-ontvangsten door Corona achteruit zouden kunnen gaan – dat was, wat ik – ook van de conservatieve – mensen van de kerk meekreeg. Natuurlijk volkomen subjectief, maar zelfs desondanks kenmerkend. En deze desinteresse van de meeste kerkmensen houdt aan. Afgezien van een paar individuele uitzonderingen, zoals de Berlijnse prelaat Goesche https://philosophia-perennis.com/2020/04/04/berlin-katholische-gemeinde-will-gottesdiensterlaubnis-zu-ostern-per-gericht-erzwingen/, die één van de weinigen was, die de indruk maakten, dat ze nog min of meer geloven in de belangrijkheid van hun “firma”.

In iedere fitnessstudio in Duitsland kan ik zonder vooraf te bespreken, zonder mondkapje, zonder minimum afstand en samen met talloze mensen in een ruimte, nauwelijks groter dan een zijkapel van de Dom van Keulen, zwetend en kuchend bij elke grote inspanning luidop door de studio jodelen. Bij het omkleden of douchen komt men zo dicht bij zichzelf, zoals in de voorgaande periode een heel volk tot hypochonders moest worden gedresseerd- en dat inmiddels, zonder dat wie dan ook zich zorgen maakt of hoeft te maken: De uitspraak “Corona was toch maar fake” valt hier steeds opnieuw te horen. Hier, waar men er nog niet van moet uitgaan, dat men door politici met afgebroken bankmanager-opleidingen in één groot bestand wordt vastgespijkerd, waartoe ook de BKA en de BVD toegang hebben.

Fitnessstudio in plaats van zondagsplicht

Geheel anders als het om de “bovennatuurlijke gezondheid gaat”, die volgens de leer van de grote kerkvaders toch de natuurlijke in het oneindige overtreft in betekenis en waarde: In dezelfde stad, waarin men in restaurants, sporthallen en supermarkten weer nauw bij elkaar komt, moet ik me – wil ik mijn zondagsplicht nakomen – via een programma op internet aanmelden, moet ik private details prijsgeven, waarvan ik niet weet wie ze in handen krijgt. Het zingen is mij streng verboden, evenals het zitten naast mijn partner. Is de kerkruimte met iets van 25 personen “overvol”, kan het zijn, dat men mij op onhoffelijke, blokwachter-achtige manier – zonder te vragen of ik dat überhaupt wil – in een kamer ernaast leidt, waarin door een krakende luidspreker het geluid van de eredienst wordt overgedragen. En ik de rest van de tijd de andere gelovigen kan bekijken, die eveneens hiernaartoe werden verplaatst. Dat er ook hier sprake is van lofwaardige uitzonderingen – bijvoorbeeld in één van de kerken uit mijn kindertijd, in Würzburg – wéét ik natuurlijk.

Ik wil mezelf hiervoor niet op de borst kloppen, maar het ook niet verheimelijken: De laatste weken ben ik ertoe overgegaan, op zondagmorgen voor de fitnessstudio te kiezen. Ik zou liegen, als ik niet toegaf, dat ik de keuze met bloedend hart gemaakt heb. Bij mij geheel persoonlijk wordt de onaangename indruk bevestigd, dat het falen van de kerk in de Corona-crisis duizendmaal zwaarder weegt dan bij de misbruikschandalen. De kerk, het “Huis vol van Glorie”, waar ik in geloof en waartoe ik mij beken in het Credo en bij de hernieuwing van mijn doopbelofte https://www.youtube.com/watch?v=CZ3SE5Aged0, schijnt in Duitsland in de brede realiteit niet meer te bestaan. Ze heeft blijkbaar reeds langer de poort gesloten, net op een tijdstip, waarop ze dringender dan ooit nodig was geweest.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/21/corona-versagen-der-kirche-schwerwiegender-als-bei-missbrauchsskandalen/

De brandende kathedraal in Nantes: Voorbode van aanstaande christenvervolging?

Door: Alex Cryso.

In het Franse Nantes staat de kathedraal in brand. Zwarte rookwolken en gloeiende vlammen schrijven onheilspellend in de hemel: Europa en het christendom zijn in oorlog met de Islam, maar zelfs die willen daar nu bijna niet rond voor uitkomen. In het geval van Nantes gaat de politie uit van Brandstichting, er werd intussen zelfs een man gearresteerd. Welke rol hij bij het voorval speelt, is nog niet duidelijk.

Het feit ligt er echter, dat zaterdagmorgen de inzet van meer dan 100 brandweermannen naadzakelijk was, om de situatie weer onder controle te krijgen.
De branden braken op drie verschillende plaatsen uit, het historische orgel van het uit de 16de Eeuw stammende Godshuis werd volkomen vernietigd, net als verschillende kunstobjecten en kerkvensters.

Wat er ook verder achter het geval van Nantes mag blijken te zitten: De Moslims en Links banen zich steeds verder een weg, stap voor stap. Taboegrenzen worden overschreden en heiligdommen aangevallen. Monumenten worden vernietigd en door de eeuwen gegroeid cultuurgoed met één slag met de grond gelijk gemaakt. Is dit het gedrag van vrienden en nieuwe burgers, democraten en wereldverbeteraars? Zeer zeker niet! wordt er echter een kauwgummetje aan een moskeedeur geplakt, dan is in de meest letterlijke zin van het woord de Duivel los!

Daarbij zijn tevens brandende kerken en kathedralen in onze contreien allang geen uitzondering meer: Niet vergeten is de grote brand in de Notre Dame in Parijs van een jaar geleden – bijna tegelijkertijd verkondigde IS-strijder en messensteker Mohammed J. uit Tunesië, dat hij “de Dom van Keulen kapot wilde maken”.

Vooral in Frankrijk echter laait het vuur zeer vaak op in de historische gebedshuizen. Alleen al in de laatste twee jaar werden er elf gevallen bekend van branden in christelijke kerken. Naast de Notre Dame en de kathedraal in Nantes werd er melding gemaakt van de volgende branden:

– De Notre-Dame in grace d’eyguières (april 2019)
– De Saint Sulpice Kerk in Parijs (Maart 2019)
– De kathedraal Saint Alain in Lavaur (maart 2019)
– De Saint Jacques-kerk in Grenoble (januari 2019)
– De Sacre Coeur-kerk in Angoulême (januari 2019)
– De Saint Jean-kerk in Bruel (oktober 2018)
– De Villeneuve-kerk in Bois-d’Amont (augustus 2018)
– De Saint Thérèse-kerk in Rennes (juli 2018)
– De Saint Paul-kerk in Bas Caraquet (juni 2018)
– De Notre-Dame in Ravel (juni 2018)

Bovendien vermelden meerdere media unisono, dat er in Frankrijk gemiddeld drie kerken per dag worden ontheiligd. Hierbij kent de inventiviteit van de gedegenereerden geen grenzen: Under andere werd er al met uitwerpselen een kruis op de muur van een christelijk Godshuis gesmeerd. populair zijn ook de schending en ontwijding van kerkhoven, trouwens ook Joodse. In Reichstett werden Satanssymbolen op de muur geschilderd, in Straatsburg achter het altaar geürineerd. Relikwi’s werden en masse gestolen, Mariabeelden vernietigd en standbeelden onthoofd. Reeds in April vorig jaar werden alleen in Frankrijk al 47 van dergelijke voorvallen publiek gemaakt. Exact 1063 kerkschendingen van elke denkbare aard zouden er in 2018 zijn geweest. De tendens is stijgende.

Eigenaardig genoeg (sarcasme modus uit!) is deze drastische toename pas waar te nemen sinds Europa veelkleurig, ge-islamiseerd en divers is, en sinds onze jeugd steeds meer opgroeit zonder normen, waarden en moraal. In Frankrijk eiste bijvoorbeeld een anarchistische groepering genaamd “Des courts-circuits” (“Kortsluitingen”) een brandstichting op. Maar ook in Frankrijk wordt zoals overal bijna nauwelijks of zo goed als helemaal niet over deze cultuurschendingen en afstotelijke taboe-doorbrekingen bericht.

Desondanks zouden wij er ernstig over moeten nadenken: Komt met het importeren van het antisemitisme nu ook nog de zogenoemde christianofobie mee naar binnen? Dat Frankrijk al sinds een eeuwigheid een extreem sterke islamitische gemeenschap heeft, is bekend. Evenals dat deze niets en niemand accepteert, dan zichzelf. Het algemene waardenverval heeft ook de jeugd onder onze buren allang bereikt. Moeten wij ons dus op korte of lange termijn instellen op een christenvervolging, zoals in de islamitische landen allang het geval is? Te denken zou ons ook dit moeten geven: Als Moslims vervolgen, dan doen zij dit met fanatische ijver en ziekelijke on-ophoudelijkheid.

Want de ware vervolgden op deze planeet zijn de christenen in de islamitische landen – tegenwoordig iets van 200 miljoen mensen wereldwijd. Daarnaast dienen noch Duitsland, noch Frankrijk, noch de rest van de westerse geciviliseerde wereld een tweede Afghanistan te worden, waarin niet één kerk meer staat. Een tweede Somalië, waar het christelijk geloof slechts heimelijk kan worden beleden. Een tweede Pakistan, waar het geweld tegen christenen wereldwijd het hoogst is, en evenmin een tweede Noord-Korea, waar meer dan 70.000 christenen in strafkampen worden uitgebuit en gefolterd!

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/20/die-brennende-kathedrale-von-nantes-vorboten-der-kommenden-christenverfolgung/

Keerpunt in zaak George Floyd?

VERMEEND SLACHTOFFER VAN POLITIE STIERF BLIJKBAAR ONDER INVLOED VAN DRUGS

Door: Manfred Rouhs.

Reeds in het eerste officiële autopsierapport https://www.welt.de/politik/ausland/article208735095/George-Floyd-Verband-verteidigt-offiziellen-Autopsiebericht-Tod-ist-komplexer-Prozess.html betreffende de intussen wereldwijd tot icoon verklaarde Afro-Amerikaan George Floyd zijn er in het bloed van de 46-jarige verdovende middelen aangetroffen, die in combinatie met een hartaandoening en hoge bloeddruk, evenals een Corona-besmetting tot diens dood geleid zouden kunnen hebben. Nu werden in de VS geluidsopnamen van de complete dialoog tussen Floyd en de aan zijn arrestatie deelnemende politieagenten gepubliceerd https://www.twincities.com/2020/07/09/george-floyd-transcript-read-it-in-full-here/.

Volgens deze was Floyd “high”, er stond hem van tijd tot tijd schuim op de lippen en hij vroeg er zelf om, door de politieagenten op de grond gelegd te worden, omdat hij blijkbaar rectaal drugs tot zich genomen had, waarvan hij zo dacht, de uitwerking beter te kunnen verdragen. De Duitse blogger Hadmud Danisch concludeert hieruit https://www.danisch.de/blog/2020/07/14/der-gefakenewste-todesfall-george-floyd/ : “Het tot fakenews gemaakte dodelijke geval-George Floyd zou wel eens als grotere politieke intrige de geschiedenis in kunnen gaan.”

De advocaten van de nog steeds gevangen zittende politieagenten, die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Floyd, willen, klaarblijkelijk gesteund door de voorhanden zijnde feiten en documenten, voor hun cliënten “vrijspraak” bepleiten.

De voormalige CIA-agent en rechts-georiënteerde blogger Larry C. Johnson ziet de aanklacht tegen de beschuldigde politieagenten al in elkaar storten https://www.thegatewaypundit.com/2020/07/must-read-body-cam-transcript-tells-different-story-death-george-floyd/:

“De kopie van de opnames van de door J. Alexander Kueng gedragen body cam laat duidelijke signalen zien, dat George Floyd aan ademnood leed vóór de politie de hand aan hem sloeg. Hij stierf aan een overdosis Fentanyl, niet aan verstikking door de politie in Minneapolis. Dit nieuwsbericht zal de krankzinnige linkse Mob, die er op staat, dat de koppen zullen rollen van de politiemannen van Minneapolis, die nu worden beschuldigd van de ‘moord’ op George Floyd, geen plezier doen.”

De opnames werden voor het eerst gepubliceerd op 7 juli 2020 en tot nu toe door de Duitse massamedia doodgezwegen.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/07/wende-im-fall-george-floyd/

Corona-staatsrouw in Spanje: geënsceneerde tranen in dienst van de globale nieuwe ordening

Door: Redactie JouWatch.

Madrid – Wat een absurd schouwspel: De Corona-rouwdienst vandaag in Spanje onderstreept ten volle, wat van begin af aan het probleem met deze pandemie geweest is: Selectief wordt hier één enkele ziekte gehuldigd als wereldcatastrofe, alsof er voorheen nooit mensen aan infectieziekten of andere afschuwelijkheden zijn gestorven. En dat vertegenwoordigers van WHO, VN, NAVO en EU als supranationale organisaties deze voorstelling van staatswege bijwoonden, bewijst protocollair: Bij Corona gaat het niet om mensenlevens, maar om een oefenloop voor globale controle.

Het “samen de schouders eronder”, de “gemeenschappelijke strijd der samenwerkende staten” tegen een “onzichtbare vijand”- dat het leidende thema van de pandemie sinds begin dit jaar, en in naam van deze strijd wordt sindsdien een politieke en ideologische cesuur meedogenloos doorgezet – die zich vertaalt in autoritaire, straffe noodwetten, inperking van de democratie inbegrepen, in de integratie van staatsschulden, in enorme machtstoenames van NGO’s, lobby’s en stichtingen met uitgesproken agenda’s, en en vooral zijn neerslag vindt in de poging, de allang hevig verlangde “ombouw van het systeem” te verwerkelijken.

Binnen de EU komt deze omwenteling onder andere tot uiting in een toenemende afhankelijkheid van economie en financiële markt van regeringen, in een nooit eerder vertoonde controle en bewaking van de burgers in naam van de bescherming tegen besmetting – en in een gigantische vermogens-herverdeling als gevolg van de Corona-gelegitimeerde schulden-unie via de achterdeur. Op internationaal vlak leidt de crisis tot een actief bedreven, verder naar voren dringend soevereiniteitsverlies van de nationale staten door verschuiving van de macht naar internationale instanties – die in de toekomst tevens over zowel vaccinatieprogramma’s als over klimaat- en migratiepolitiek moeten beslissen en zich, net als de WHO, kenmerken door ongezonde toenadering tot China en vergelijkbare agressieve regimes.

Om dit verregaande onmondig maken van de burgers juist in de hoogontwikkelde landen van de westerse wereld mogelijk te maken, kwam de epidemie als geroepen. Alleen domme pech, dat ze bij lange na niet zo gevaarlijk bleek te zijn, als ze de burgers was voorgespiegeld. Des te belangrijker is daarom de voortgezette enscenering van de catastrofe. En daartoe behoort uiteraard niet alleen de dagelijkse vermelding van de aantallen “Corona-doden”, die (in tegenstelling tot de tel-methodiek van alle andere kwalen) überhaupt niet causaal aan de infectie gestorven hoeven te zijn, of de paniekzaaierij over voortgezette, kunstmatig opgeblazen uitbraken – maar ook de rouw-choreografie door “herdenkingsmanifestaties” als die van vandaag.

Officiële show ter overdenking van onderliggende plannen

Officieel luidt de motivering, dat “Spanje onder de pandemie meer te lijden gehad zou hebben, dan de meeste andere Europese landen”, zo bericht bijvoorbeeld “n-tv https://www.n-tv.de/politik/Spanien-nimmt-Abschied-von-Corona-Toten-article21914445.html?fbclid=IwAR2cvCRLzFMUyBAhyX8zAZygbeS3SyQ2yAc7e9EXC4e-7iW4ANJKmvnJiS0”, omdat aldaar reeds sprake was geweest van meer dan 28.400 doden en “een zeer lange lockdown”. Dit als aanleiding te nemen voor een ingestudeerde “afscheidsceremonie”, is absurd: Heeft men ooit ergens, waar dan ook, zulke voorstellingen van staatswege meegemaakt voor verkeersdoden, slachtoffers van kanker- of van hartinfarcten, of van hen, die overleden aan levercirrose? Voor slachtoffers van griep, Aids of Hepatitis? Het is een huichelachtige, opgezette huldiging van het fragment, een selectieve individuele bedreiging, wier feitelijk medisch gevarenpotentieel waar mogelijk ver werd- en nog steeds wordt overschat.

Evenwel, zoals gezegd, dit alles is in werkelijkheid niet het onderwerp. Het gaat om de show, om de symboliek. Dat Commissiebazin Ursula von der Leyen er vandaag aan deelnam, stond onomwonden ten dienste van de doelstelling, “overtuigende signalen” uit te zenden voor het wederopbouwfonds der EU. En de Spaanse Minister-president Sánchez gebruikte de crisis ter ondersteuning door de EU: “Zonder eenheid zal er geen sprake zijn van opleving”. Wat fijn, dat er Corona kwam, voor Europa totaal in elkaar gedonderd zou zijn… (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/16/corona-staatstrauer-spanien/

Uitreisverbod – Merkel verrijkt Corona-debat met SED-formulering

Door: Michael van Laack.

De entourage van de kanselier noemt het verontschuldigend een verandering van strategie https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88229168/merkel-fuer-strategiewechsel-gibt-es-ausreisesperren-aus-corona-hotspots-.html . Tot nu toe moesten de individuele deelstaten regelen, vanuit welke zogenoemde Corona-hotspots de Duitse burgers bij hen binnenkomen en b. v. in een hotel logies mochten boeken. Een gebeuren met valkuilen. Nu heeft Angela Merkel zich bezonnen op een goede oude DDR-traditie, die wel eens wezenlijk effectiever zou kunnen zijn.

Toen zij nog FDJ-secretaris voor agitatie en propaganda was en zij nog niet met de zware taak was opgezadeld, om onze republiek ongemerkt voor de massa zo ver naar Links op te schuiven, totdat het proces onomkeerbaar zou worden, had mevrouw Merkel in haar republiek een probaat middel leren kennen, om de bewegingsvrijheid in te perken: Het uitreisverbod!

Als braaf meisje mocht Merkel altijd reizen

Hierbij ging het om een maatregel, waardoor alleen de stoute jongens en meisjes van de DDR getroffen werden. Tegenstanders van het regime, b. v. – Ook zij, die leidingfouten hadden gemaakt of die waren opgevallen, omdat ze bij het vervullen van de drie- of vijfjarenplannen niet de verwachte bijdrage leverden. Even hard werd hij bestraft, die het “aanbod” van de mfS, om zijn medeburgers te bespioneren, niet aannam. Wie in het Westen familie had, was dubbel verdacht. Uiteraard had Angela’s familie daarmee geen problemen. Was immers haar vader niet met zijn gezin naar de DDR gevlucht, om niet ten prooi te vallen aan de kapitalisten en Fascisten in het Westen!

Uitreisverboden betekenen vervolgens: Of er werd geen toestemming gegeven voor vakantiereizen naar het bevriende buitenland (B. V. Hongarije, Sovjet-Unie of Bulgarije) of er was geen sprake van een speciale toestemming om naar de begrafenis van de eigen broer in het Westen te reizen. Maar ook binnen de DDR was er sprake van bewegingsverboden. Dat was allemaal al erg genoeg. Wat Merkel thans plant, gaat nog een stap verder.

Hele steden de bewegingsvrijheid ontnemen

Het idee van Merkel: Wanneer er in een stad een zogeheten ziekte-hotspot optreedt, moet alle bewoners van de stad worden verboden, de grenzen van de gemeenschap te overschrijden.

Stellen wij ons voor: Midden in het centrum van de enige stad van Duitsland – die naar de opvatting van verschillende complottheoretici niet eens bestaat – en misschien nog in twee buitengebieden van de stad treden vaak Covid19-besmettingen op. Drie hotspots binnen een straal van 6 of 7 km. Vervolgens zou dan volgens de wil van de kanselier geen Bielefelder meer uit de 330.0000 inwoners tellende stad meer mogen uitreizen. Want de positie van de hotspot zou zo ongunstig liggen, dat de infectiehaarden zich niet meer terug zouden laten dringen en een het hele gebied bestrijkende uitbreiding mogelijk zou zijn. Iedere burger zou een Corona-verdachte zijn.

Afgrendeling door de politie? Of mag vervolgens het vervreemde KSK de uitvalswegen beveiligen?

Voor alle Bielefelders zou dan de vakantie zijn afgeschaft. Zakenreizen vanzelfsprekend ook. Familiebezoeken in de naburige omgeving? Goeie grap! Als forens naar het werk? Alleen voor werkzaamheden in systeem-relevante ondernemingen, zoals b. v. de döner-spiesjes-productie! Hoe dat precies moet worden geregeld, liet de kanselier gisteren nog open. Zoals bijna alles, wat ze de laatste jaren heeft beslist. Wij doen maar en vervolgens kijken we eens. Ook DDR-like!

Zou dan metterdaad een stadsdeel of zelfs een volledige grote stad worden afgegrendeld? Met welke middelen zou kunnen worden vastgesteld, dat iedereen de aanwijzingen opvolgt? Zou er sprake zijn van totale afgrendeling, of alleen van meer uitgebreide persoonsbewijzen-controle in heel Duitsland, teneinde ongehoorzame Bielefelders op te sporen en in virus-beschermings-arrest te kunnen laten nemen? Zou dat alleen gelden voor de reizen binnen Duitsland of ook voor het overschrijden van de grenzen van de Bondsrepubliek?

Binnenkomen niet te controleren, uitreizen wel?

Zou een Bielefelder vervolgens een vakantie-vluchtpoging over de groene grenzen naar Oostenrijk wagen? En welke straffen zouden dissidenten te wachten staan? Misschien moest Angela Merkel nog maar eens de handboeken van de Partij en de Stasi bestuderen. Daarin zou beslist de één of andere nuttige tip te vinden zijn.

Geheel afgezien van de vraag “Hoe gaan wij in Duitsland om met het virus?” en “Welke restricties hebben zin?” blijft er vast te stellen: De bondskanselier laat van dag tot dag meer zien, dat ze haartijd in de DDR niet alleen genoten heeft met alle privileges, die systeemgetrouwen zoals zij werden toegestaan, maar ook dat ze nog steeds gevangen zit in het socialistische denken. Dat concludeer ik niet aan de hand van het gebruik van het begrip “uitreisverboden”, maar aan de toekomst voor de burgers, die wordt aangetoond door overwegingen zoals deze. Tragisch is het vooral, dat bijna geen groot medium Merkels voorstel kritisch bekijkt. Wat eens te meer aantoont: De gelijkschakeling is op de goede weg. Misschien zelfs wel zonder alternatief!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/15/ausreisesperre-merkel-sed/

Het mondkapje als machtsinstrument

Door: Redactie PP. – Vera Lengsfeld

Het mondkapje beschermt niet zijn dragers tegen virussen, maar wordt, zoals de kanselier terecht zei, na hooguit een half uur een virus-centrifuge. het beschermt vooral de heersers tegen ongemakkelijke vragen en verhult hun verkeerde beslissingen. Daarom zal, wanneer er geen sprake is van besliste, niet te negeren tegenwerpingen, het mondkapje blijven. Wie zwijgt, stemt toe! Een gastbijdrage van Vera Lengsfeld.

Een paar weken geleden vonden in Berlijn enorme Black-lives-matter- demonstraties plaats, waarbij dienduizenden deelnemers zonder mondkapjes en dicht op elkaar urenlang bij elkaar stonden. De politie keek machteloos toe. Wanneer er metterdaad sprake was geweest van een pandemie, hadden nu de Berlijnse ziekenhuizen tot de nok vol moeten zitten met Covid 19-patienten, waren de begrafenisondernemingen overbelast geweest. Net zoals in Italië had het leger gemobiliseerd moeten worden, om de vele doden weg te werken.
In plaats daarvan waren de demo’s het onbedoelde bewijs, dat de dwangmaatregelen van staatswege, die tijdens ze zogeheten Corona-crisis werden afgekondigd, zinloos zijn geweest. Want als het resultaat van de dwangmaatregelen geweest was, dat de zogenaamd dodelijk gevaarlijke pandemie in Duitsland eerder verliep als een gemiddelde griepgolf, zou het negeren ervan door de demonstranten talloze nieuwe infecties ten gevolge gehad hebben. Niets van dit alles is er gebeurd.

Alle prognoses, die van begin af aan werden verspreid, waren fout.

Hiermee is tegelijkertijd het bewijs geleverd, dat er van de door het parlement op 25 maart besloten “epidemische toestand van nationaal draagvlak” in werkelijkheid geen sprake geweest is. Het gevaarlijkste aan de pandemie was de ononderbroken propaganda. Net als in de Oorlog waren er ieder uur in alle nieuwsberichten meldingen over haar verloop.

Daarnaast waren alle prognoses, die in het begin werden verbreid, vals. Dat het niet tot een ineenstorten van het gezondheidssysteem vanwege om en nabij de één miljoen doden gekomen is, vraagt om een verklaring. Daarom werd de zogeheten “voorzorg-paradox” in het leven geroepen. Alleen maar omdat er zulke goede voorzorgsmaatregelen waren getroffen, lockdown inbegrepen, had men de catastrofe kunnen afwenden.

De politiek werd actief, toen de pandemie al aan het afzwakken was.

Deze argumentatie is meer dan fragiel, want de politieke dwangmaatregelen werden in werking gezet, toen de pandemie al aan het afzwakken was. Intussen wordt de vraag of de de door de inperking van het maatschappelijke en economische leven veroorzaakte collatorale beschadigingen niet veel groter zijn, dan de schade, die door Covid 19 werd veroorzaakt, steeds dringender. Aldus hebben wij thans te maken met een werkelijke paradox: Hoe meer het aantal ge-infecteerden afneemt, hoe scherper de politieke dwangmaatregelen worden geëxecuteerd.

In Berlijn heeft de senaat nu besloten tot drastische straffen voor iedereen, die in openbare verkeersmiddelen wordt aangetroffen zonder mondkapje. Opdat de strafmaatregelen ook effectief kunnen worden, werd per senaatsdecreet aan het BVG het recht toegekend om mondkapjes-loze passagiers ter plekke 50 euro af te troggelen. Het BVG https://philosophia-perennis.com/2020/07/07/rassismus-irrsinn-in-berlin/, dat eigenlijk alleen maar verantwoordelijk is voor het transport van passagiers, wordt zo tot sanctie-instrument.

Merkel verdraagt ook maar de kleinste tegenspraak niet

Daarentegen mislukte de voorzet van de minister van economische zaken van Mecklenburg-Voorpommeren Harry Glawe. De minister zei in het weekend, dat hij bij de geringe infectiecijfers heen noodzaak meer zag om in de handel vast te houden aan een mondkapjesverplichting. Daar echter een opheffing van de verplichting meteen de vraag zou hebben opgeworpen, of het invoeren ervan werkelijk zinvol was, kreeg Glawe onmiddellijk hevige tegenwind in de media. Tenslotte had bondskanselier Angela Merkel zich vastgelegd op een lange handhaving van de mondkapjesplicht. En zoals bekend verdraagt Merkel niet de geringste tegenspraak. Reeds op dezelfde zondag werd in de Merkel-horige media een trommelvuur begonnen tegen Glawe en allen, die hem bijvielen. Slechts twee dagen later, op dinsdag, besloten de in allerijl voor een spoedconferentie bij elkaar geroepen ministers van Volksgezondheid, dat de mondkapjesplicht gehandhaafd moest worden. De onderbouwing was zowat het toppunt van absurditeit. De mensen zouden de indruk krijgen, dat de pandemie voorbij zou zijn, vandaar, dat de mondkapjes moesten blijven.

De pandemie is al sinds weken voorbij, maar dat feit mag niet uitlekken. De politici hebben de mondkapjes allang ontdekt als machtsinstrument. Een mens wordt achter een mondkapje in permanente angst gehouden. Angst blokkeert het logische denken. Alleen als angst verder wordt aangescherpt, bestaat er een kans, dat de harde tijden van economische repressie, waaraan dankzij de permanente foute beslissingen van de politici tegemoet wordt gekomen, verregaand zonder tegenspraak worden ondergaan. Daarnaast tekent zich de economische catastrofe reeds duidelijk af. Tegelijk kwam het bericht, dat de economische inbreuk, die voor de EU wordt verwacht, ernstiger zal zijn, dan tot nu toe in de pessimistische scenario’s werd aangenomen.

Het mondkapje is en blijft een “virussencentrifuge”(Merkel)

Er wordt al sporadisch, bijvoorbeeld in de wereld, op gewezen, dat de sociale staat, zoals wij hem tot nu toe gewoon waren, op z’n einde zou kunnen lopen. Waar moet ook het geld voor de gestadig gegroeide prestaties vandaan komen, als er een significante ineenstorting van de belastingontvangsten aankomt? Zelfs de Merkel-bejubelaars in ‘Focus’ geven toe, dat het er nu op aan zou komen, of de grootste conjunctuur-injectie van staatswege sinds het bestaan van de Bondsrepubliek resultaat zal boeken, of slechts ineen zal doen schrompelen. Ik vrees dat het laatste zal gebeuren. Dan zal het mondkapje erbij helpen, de protesten al helemaal niet te laten opkomen.

Het mondkapje beschermt zijn drager niet tegen virussen, het is, zoals de kanselier terecht zei, hooguit na een half uur een virussen-centrifuge. Het beschermt vooral de heersers tegen ongemakkelijke vragen en verhult hun foute beslissingen. Daarom zal, als er geen besliste, niet te negeren tegenwerpingen komen, het mondkapje blijven. Wie zwijgt, stemt toe!

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij VERA LENGSFELD https://vera-lengsfeld.de/

Door: Vera Lengsfeld.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/11/die-maske-als-machtinstrument/

Ongeregeldheden in de metropolen, de kritische massa is bereikt

Door: Albrecht Künstle.

– Als de halve maan opgaat, schittert alles, alleen de gouden sterren niet.

– In de politiek totaal andere natuurwetten dan in de fysica en de chemie?

‘Kritische massa’ “beschrijft in de kernfysica https://de.wikipedia.org/wiki/Kernphysik en de kerntechniek https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie de kleinste massa https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik) van een uit splijtbaar https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung bestaand object, vanaf welke de effectieve neutronenproductie een kettingreactie https://de.wikipedia.org/wiki/Kettenreaktion#Neutroneninduzierte_Kernspaltung van de kernsplijting overeind kan houden.”

In de chemie: “Een chemische kettingreactie is een reactie https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktion_(Chemie) waarbij een startgebeurtenis een reactie veroorzaakt, wiens tussenproduct https://de.wikipedia.org/wiki/Zwischenprodukt (veelvuldig radicaal) geheel of gedeeltelijk dient als uitgangspunt voor één of meer opeenvolgende reacties en die wordt beëindigd door een afbreek-reactie.”(beide volgens Wikipedia)

Niet veel anders verhoudt het zich sociologisch. Tot voor een paar jaar bedroeg het aandeel der “niet-Duitsers” aan de bevolking in dit land tien procent. Het aandeel der mensen met migratie-achtergrond – kortweg migratie-achtergronders genoemd – was en is om de nabij tweemaal zo hoog. De quote der inwoners “met Duits paspoort, maar met migratie-achtergrond” (begrip overgenomen, niet zelf bedacht), komt ongeveer overeen met de quote van hen, die nog geen Duits paspoort hebben. Tezamen lag hun aandeel bij een vijfde van de bevolking.

Behalve om het oppergezag op bepaalde gebieden van de onroerend goed- en drugshandel alsook de prostitutie was er “slechts” sprake van ettelijke verkrachtingen en individuele terroristische aanslagen. Maar niets wat voor een gevestigde maatschappij als de onze werkelijk gevaarlijk zou hebben kunnen worden. Elke samenleving of cultuur op de wereld verdraagt vreemde culturen en levenswijzen, ziet deze ook als verrijking, als een voortzetting van indrukken uit vakantiereizen.

Maar het aandeel der migratie-achtergronders stijgt van jaar tot jaar en heeft intussen de 26 procent bereikt. Dat geldt voor het “dagelijkse” leven, maar erzijn ook nachtelijke intriges. En veel van deze migratie-achtergronders zijn nog niet zo ver, dat ze geschikt zijn voor het dagelijks leven, in het bijzonder niet voor de arbeidswereld. En in deze tijd tussen zonsondergang en -opgang maken ze in de grote steden veel meer dan 50 procent uit – te veel van het on-goede. Van de 24 lui, die de in Stuttgart aangevallen politie kon inrekenen, waren er 15 migratie-achtergronders, dus meer dan 60 procent, bij 26 procent van de inwoners opvallend veel. Dat was de stand van zaken, onmiddellijk na de aanvallen.

Nu berichtte de Junge Freiheit over een nieuwe aanval op de politie – niet van Stuttgartse relschoppers, maar van hun linkse beveiligingstroep resp. de zg. Antifa – die de politiespeurders met videomateriaal opzadelt. “Tot nu toe zijn er bij de politie om en nabij de 10.000 aanwijzingen binnengekomen, waaronder 7.500 gegevens op video met een totale grootte van 100 gigabyte… Tot nu toe zijn er onderzoeken tegen 37 verdachten gestart… 16 buitenlanders, 21 bezitten volgens deze onderzoeken weliswaar een Duits staatsburgerschap, evenwel hebben acht van hen een migratie-achtergrond. Bij de overige (13) verdachten is nog niet duidelijk, of ze afkomstig zijn uit geïmmigreerde families. 15 personen bevinden zich momenteel in verzekerde bewaring.”

Het kan louter toeval zijn, dat van 37 daders minstens 24 een migratie-achtergrond hebben. Maar: Bij een bevolkingsaandeel van 26 procent betekent dat in verhouding tot 13 autochtone daders van 74 procent van hun bevolkingsaandeel een 5,25-voudig geringer geweldsaandeel van de vermoedelijk autochtone daders. Mbt. omgekeerd een meer dan vijfvoudig keer opvallender geweldscriminaliteit van migratie-achtergronders.

Zo kan het zijn, dat de kritische massa werd overschreden en zich zelfstandiger heeft gemaakt. Absurd? Ik denk het niet, want waarom moeten zij, alleen omdat zij door Duitsland worden opgenomen en ondersteund, hun afkomst en cultuur afleggen? In de regio’s van herkomst gaat het om de absolute heerschappij van clans, om het buitensluiten van anderen, de verhoging van de “eigen” religie, het afwijzen van de staatsautoriteit, het afbakenen van heerschappij-gebied en de voorbereiding op de absolute heerschappij in het land – nu in ons land? Blijkbaar, ja, want in vele stadswijken durft de politie zonder militaire strategie niet meer naar binnen.

In de fysica en de chemie laat een kettingreactie van het overschrijden van een kritische massa zich niet stoppen – met bekende gevolgen. Een probleemoplossing in de kernfysica bestaat hierin, de gloeiende kolen uit de “heksenketel” te halen of ze er al helemaal niet zo diep in te laten duiken. De sociologie is er nog niet uit, of men – om bij het beeld te blijven – in laats van het splijtmateriaal onschadelijk te maken, het afkoelingsreservoir groter maakt, resp. de politiekrachten versterkt. Of moet de militie te hulp snellen, waartoe reeds in de vluchtelingen-brandhaarden werd opgeroepen?

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/10/ausschreitungen-in-metropolen-die-kritische-masse-ist-erreicht/

Waarom de “Black Lives Matter”- beweging aan volksophitsing doet

Door: Pommes Leibowitz.

Door de instrumentalisering van tragische individuele gevallen, zowel als lukrake berichtgeving met uit hun context gerukte statistische gegevens, maakt Black Lives Matter, on tenminste delen ervan, stemming tegen de politie, tegen de staat en in het algemeen tegen blanken, doet dus letterlijk aan volksophitsing met een racistische ondertoon, reden waarom tevens steeds meer zwarte intellectuelen zich van deze beweging distantiëren. Een gastbijdrage van Pommes Leibowitz.

Steeds weer kwam het tot zware ongeregeldheden, gedeeltelijk met vele doden, en zelfs als het niet tot geweld komt, komt het toch in toenemende mate, ook in Duitsland, tot opstand tegen het staatsgezag. Zo, alsof het opeens legitiem zou zijn verzet te bieden tegen de politie, zij het als getroffene of door willekeurige passanten, die persoonscontroles en arrestaties willen verhinderen.

Wat dan wederom vermeerderd politiegeweld noodzakelijk maakt en zo tot een spiraal van geweld voert. Zou de staat zijn geweldsmonopolie opgeven, dan zou dat pas goed tot excessen leiden, temeer daar de statistiek laat zien, dat zwarten veel vaker het slachtoffer worden van zwarten, dan van blanken, laat staan van de politie.

Gaat het geweldsmonopolie van de staat verloren, dan gaat de staat verloren. Enkelen schijnen daar naar te streven.
Voor ik in ga op het toenemende aantal zwarte (!) wetenschappers en professoren, die de BLM-beweging bestempelen als contraproductieve slachtoffer-cult en hysterie kort over het gedachten-experiment met de volksophitsing.

Komt het ten gevolge van BLM- manifesten en – demo’s tot verstoring van de openbare orde, zich baserend op de ( racistische) belastering van een groep ( de politie), dan gaat het ondubbelzinnig om volksophitsing.

In Duitsland wordt deze paragraaf eigenlijk – ondanks de algemeen gehouden formulering – traditioneel alleen aangewend tegen rechts-extremisme, en in de VS bestaat hij niet eens, aangezien men daar uitgaat van mondige burgers, die zich niet laten “ophitsen” door welke doorgedraaide gekken dan ook. Hoe dan ook interessant, hoe verschillend mens- en wereldbeelden kunnen zijn, in Duitsland en in de VS, en hoe links-verblind de Duitse rechtspraak is resp. geworden is, want volksophitsing van links wordt opzettelijk over het hoofd gezien of gerelativeerd.

Zwarte bekritiseerders van de Black Lives Matter beweging

Om deze blog-bijdrage te begrijpen, is het niet nodig, de volgende clip te bekijken, des te meer verwijst hij naar twee gerenommeerde critici, Glenn Loury https://de.wikipedia.org/wiki/Glenn_Loury, (professor in de economie) en John McWhorter https://en.wikipedia.org/wiki/John_McWhorter (professor in de Filosofie en Comparatistiek) en hun videoblog “Bloggingheads.tv”

Vervolgens enkele citaten van beide heren:

“Huichelarij, slachtoffer- en martelaar-comlex van enkele woordvoerders maakten de Black Lives Matter-beweging tot een melodramatisch theater, dat zwakheid uitspeelt als een vorm van kracht. Wij verkeren in de greep van een hysterie.”
John McWhorter (professor Filosofie en comparatistiek)

“De waarschijnlijkheid, dat een individu in conflict raakt met de politie, hangt af van de frequentie, waarmee dit individu zich gedraagt op een manier, die de aandacht van de politie op hem vestigt. Dit gedrag is niet gelijkelijk verdeeld over alle bevolkingsgroepen. Afro-Amerikanen zijn in de gevangenis oververtegenwoordigd, omdat ze meer daden begaan, die met gevangenis kunnen worden bestraft.”

Glenn Loury (Professor economie)

Sommige politieagenten zijn monsters. Maar het idee, dat de ‘kit’ er in z’n geheel op uit is, om zwarte levens te vernietigen, is een extreme generalisering.”

John McWhorter

“De grootste bedreiging voor de levenskwaliteit van mensen, die in de zwarte ghetto’s wonen, is het criminele gedrag van hun medeburgers, en de meesten van hen zijn zwart. […] Zwarten hebben de politie nodig.”
Glenn Loury

https://www.nzz.ch/feuilleton/afroamerikanische-intellektuelle-gegen-black-lives-matter-ld.1563701

https://www.nzz.ch/international/proteste-in-den-usa-der-rassismus-erklaert-nicht-was-passiert-ld.1559746

Een beetje statistiek:

De volgende grafiek heeft veel opwinding veroorzaakt, omdat ze de in feite relevante cijfers en verhoudingen weergeeft, in plaats van ideologische onderwerpen met uit de context gerukte gegevens te onderbouwen. Des te belangrijker is ze echter.

Bronnen gegevens: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/611009/umfrage/durch-polizisten-getoetete-menschen-in-den-usa-nach-bevoelkerungsgruppen/; https://www.odmp.org/search/year?year=2018

Metterdaad worden zwarten getalsmatig vaker neergeschoten dan blanken, maar dat ligt eenvoudig hieraan, dat ze ca. 6 maal zoveel in de gevangenis zitten, meer dan twee maal zo vaak gewelddadig worden en 8 maal zo vaak moorden begaan Zoals hierboven Prof. Glenn Loury al zei:

“De waarschijnlijkheid, dat een individu in conflict raakt met de politie, hangt af van de frequentie, waarmee dit individu zich gedraagt op een manier, die de aandacht van de politie op hem vestigt.”

Dat ligt niet aan de huidskleur, maar aan de wezenlijk hogere bereidheid tot geweld en criminaliteit in zwarte wijken. Het gaat hier om een complex sociaal probleem, dat met het (racistische) racismedebat nog verder verwijderd raakt van een oplossing. Pas, als men de gegevens accepteert als feiten, kan er naar oplossingen worden gezocht.

Hier naar het blog van de auteur: https://pommesleibowitz.wordpress.com/

Door: Pommes Leibowitz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/10/warum-die-black-lives-matter-bewegung-volksverhetzung-betreibt/

EU-voorzitterschap: De EU-staten eisen, Duitsland moet leveren

Door: Renate Sandvoss.

Merkel moet het in orde maken: Corona-crisis, Brexit & Co.

De EU-staten verwachten veel van het Duitse voorzitterschap. Daarnaast zou het fundament kunnen worden gelegd voor een nieuw Europa. Maar mocht het verkeerd gaan, dan dreigt iets ergers.

Het gezicht van Merkel was vertrokken van woede, toen ze zei: “Een pandemie kan niet met leugens worden overwonnen! En ook niet met haat en hetze.”

Mag ik u eraan herinneren, mevrouw Merkel, dat ú het was, die, samen met de WHO, een normale jaarlijkse griep heeft opgeblazen tot een pandemie? Nadat u jaar na jaar onverschillig had toegekeken, hoe telkens tussen de 10.000 en de 25.000 mensen overleden door het griepvirus, wordt dit jaar heel Duitsland op de korrel genomen en slaat u geheel bewust onze economische kracht en de beroepsmatige toekomst van vele burgers neer.

Waarom? Wat is er in dit jaar zo anders dan in de voorgaande jaren? Nog geheel afgezien van het feit, dat wij in dit jaar veel minder dodelijke slachtoffers te beklagen hebben, aangezien ze allemaal MET Corona zijn overleden, en niet DOOR Corona:

Dr. Püschel heeft intussen bij alle pathologische onderzoeken niet één ècht Corona-slachtoffer kunnen ontdekken.

Waarom wordt een volk van 83 miljoen mensen gekweld, geïntimideerd en onmondig gemaakt, alleen, omdat de jaarlijks te verwachten griepgolf zich aandient? Waarom maakt u de mensen angstig, brengt u ze in paniek, hoewel van een pandemie nu in de zomer niet meer het aller-geringste te bespeuren valt. Geïnfecteerden zijn alleen besmettelijk, als de ziekte is uitgebroken, maar toch worden de mensen in quarantaine geplaatst. Is het mogelijk, dat u heel andere redenen heeft, om heel Duitsland een muilkorf om te doen?

U heeft gelijk, mevrouw Merkel: Een pandemie kan niet worden overwonnen met (uw) leugens en met (uw) haat en ook niet met( uw) hetze!

Door: Renate Sandvoss.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/09/eu-ratspraesidentschaft-die-eu-staaten-fordern-deutschland-muss-liefern/