De moord op Peter R. de Vries: In GEEN geval Islam-gerelateerd!

Door: Theresa Geissler.

De strijd is gestreden voor Peter R. de Vries.


Na een week eerder vijf kogels in zijn hoofd te hebben geïncasseerd, afgeschoten door een zogeheten “kleine jongen”, in opdracht van een vermoedelijk “grote jongen” (al moet het bewijs daarvoor op dit moment nog worden afgerond) heeft de ‘kanjer’, de ‘nationale volksheld’, de ‘koene, 20ste-eeuwse ridder’, de ‘onversaagde strijder tegen het onrecht’, het vechten voor zijn leven moeten opgeven… Waarop definitief het rouwbeklag kon losbarsten, waar we in de voorafgaande week al de nodige voorproefjes van hadden gehad:

“Een kolossaal verlies”, aldus de één.
“Een man, die geen onrecht kon zien”, zo oordeelt de ander.
“Verschrikkelijk voor zijn nabestaanden” (Dat klopt uiteraard; ook mij hoor je dat niet ontkennen).
“Een vreselijke aanslag op de persvrijheid!” (Dat zie ik persoonlijk niet zo, aangezien de activiteiten van Peter R. , zeker de laatste jaren, nog maar summier aan de ‘pers’, in de zuiverste betekenis van het woord konden worden gelinkt, maar enfin, dat terzijde…)

Hoe ik echter zelf in dit dramatische gebeuren sta… Tja…

Laat ik vooropstellen, dat iedereen die over een greintje humaniteit beschikt, uiteráárd geen medemens de dood toewenst – alleen al niet vanwege de nabestaanden. Er is echter nog een verschil tussen een ‘medemens’ en een ‘naaste’. De Vries was van mij geen ‘naaste’; ik kende hem niet – open deur, aangezien dit voor praktisch elke gemiddelde Nederlander ten opzichte van BN’ers geldt: De enige indruk, die je van ze krijgt, is via de media. Per definitie afstandelijk, waardoor die indruk gunstig kan uitpakken, of niet. Wat mij betreft in dit geval dus niet.

Ongetwijfeld heeft hij zich ‘als een pitbull’ vastgebeten in hartverscheurende zaken als die van Natalee Holloway, Nicky Verstappen en Milica van Doorn, en is het niet meer dan logisch, dat hij zich hiermee de eeuwige erkentelijkheid van hun nabestaanden heeft verschaft. Maar wie zelf geen pitbull nodig heeft, schaft er zich geen aan, en wie ongezocht door zo’n dier wordt aangevallen, ontwikkelt er weerstand tegen. Zo is het nu eenmaal, al heeft datzelfde dier ánderen nog zulke onschatbare diensten bewezen.

Mijn weerstand tegen de Vries ontwikkelde zich vooral door de manier, waarop hij steevast de zienswijzen van “andersdenkenden” van tafel veegde. Doen wij dit van tijd tot tijd niet allemaal? hoor ik de lezer nu vragen. Inderdaad, maar het lag hem hier dan ook aan de “manier-waaróp”- geaccentueerd door ontelbare kleinigheden – die de irritatie aanwakkerde: Zoals de meeste BN’ers presenteerde hij zichzelf als dé kosmopoliet, de politiek-correcte wereldverbeteraar, zonder al te veel interesse in de belangen van de gemiddelde Nederlander, maar des te meer in die van de “Nieuwe Nederlanders”, oftewel de immigranten, de islamieten inbegrepen.
Groepen Nederlanders, politici, die hun zorgen durfden te uiten over de underdogpositie, die de Nederlandse cultuur op die manier ten deel dreigt te vallen, werden door deze man slechts ondoordacht ‘gebasht’, en wel met een dédain, dat elk weldenkend mens de haren te berge had moeten doen rijzen…. Ware het niet, dat de Nederlandse samenleving in dit opzicht inmiddels al dusdanig is vervlakt, dat deze misplaatste ‘beten van de pitbull’ er ook al niet meer toe schijnen te doen!

Niettemin zit de enkele reaguurder op deze of gene Realistische site – ik zal geen namen noemen – die, wellicht over-geëmotioneerd, suggereert, dat “deze moord de zoveelste islam-gerelateerde is”, er volstrekt naast:
De moord op een man als Peter R. de Vries KAN eenvoudigweg niet Islam-gerelateerd zijn, alleen al niet door bovengenoemde feiten – en niemand die dat zo goed doorheeft als de islamitische gemeenschap-zelf! Wie daar nog aan twijfelt, hoeft alleen maar kennis te nemen van dit persbericht, dat gisteren werd verspreid: https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5242064/moslimorganisaties-de-vries-hield-samenleving-een-spiegel.

“De Vries hield de samenleving een spiegel voor”? Vanuit islamitisch perspectief ongetwijfeld, ja: Hij heeft zich nooit anders geprofileerd dan als een uitgesproken vriend en beschermer van de Moslimgemeenschap, en mochten sommige uiterst geradicaliseerde onder hen hem nog stilzwijgend als een ‘idioot’ beschouwen, dan toch ongetwijfeld als een uiterst NUTTIGE – wat uiteindelijk voor hen niet te versmaden valt.

Eenieder kan begrijpen, dat deze moordaanslag niet Islam- of zelfs politiek-, maar ONDERWERELD-gerelateerd is; dat de Vries dit langzamerhand had kunnen zien aankomen (maar principieel weigerde, ernaar te handelen), en dat de gemiddelde Nederlander er daarnaast part noch deel aan heeft, zodat het geen zin heeft, hier verder de samenleving op aan te spreken: Men doet er beter aan, dit te vereffenen met het – parallelle – gangstercircuit – waar overigens ook de Vries zijn kennissen had zitten, zoals wij allemaal weten.

Een “waakhond van de Rechtsstaat” was hij, zoals sommigen beweren? Persoonlijk heb ik liever een herdershond dan een pitbull…

Rust in vrede, de Vries – en, oh ja: De groeten aan je grote vriend Cor van Hout!

Door: Theresa Geissler.

Mes-moordenaar van Würzburg kort voor zijn daad: “Wij zien elkaar terug in het Paradijs, Moeder!”


Door: Michael van Laack.

Men dient begrip te hebben voor het Beierse Hoofdbureau van Politie en voor de Duitse regering. Het zou zeer slecht geweest zijn voor de misdaadstatistiek, als de drievoudige moord van Würzburg zou worden beoordeeld als islamitische terroristische daad. Temeer, daar de opperpatroon van het Gezag pas een dag voor de daad had verklaard, dat er voor onze democratie geen grotere bedreiging zou zijn, dan die van Rechts.

En voor de regering dient het er ook om tee gaan, geld te sparen: de Corona-hulpdiensten, de Green Deal, de kosten voor de migratie. Dat alles heeft de schatkist zwaar belast. Als de daad zou worden geclassificeerd als islamitisch, zouden de nabestaanden echter ook als getraumatiseerde gekwetsten dienovereenkomstig aanspraak kunnen maken op “smartengeld”. En wie gaat dat in ’s hemelsnaam betalen?

Classificatie als terroristische daad politiek niet gewenst

Dat is nu allemaal goed en wel, zei onlangs minister van Binnenlandse Zaken Seehofer. De moordenaar heeft “Allahu Akbar” geroepen. Maar dat wordt door honderden Moskeeën ook in het gebed geroepen,, dus dat is te vergelijken met een schietgebedje van de katholieken, een “God sta me bij” bijvoorbeeld. Dat kan dus niet worden beschouwd als een aanwijzing voor een islamitische achtergrond.

Ook heeft de moordenaar tegenover een politieagente verklaard,, dat hij zich in de Jihad bevindt. Maar dat heeft hij er vermoedelijk alleen maar uitgeflapt. Want hij is psychisch ziek en is zich daardoor nauwelijks bewust van zijn woorden en de uitwerking ervan op vooringenomen niet-Moslims.

Iedereen komt toch op de één of andere manier in het Paradijs, nietwaar?

Last but not least: Ja, hij heeft aan zijn in Somalië wonende moeder enkele minuten voor zijn daad vanaf een van zijn twee beveiligde smartphones (niet kwaad voor een door de samenleving veronachtzaamde dakloze, die zich er in Duitsland doorheen moet sappelen) een tekstbericht gestuurd, dat als volgt luidt:

“Wij zien elkaar terug in het Paradijs!” https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/wuerzburg-messerangriff-105.html Maar ook dat, zo zijn het Beierse Hoofdbureau van Politie en de Duitse regering van mening, zouden alleen kwaadwillige mensen in een radicaal-islamitische context zetten. De moordenaar zou hiermee ook bedoeld kunnen hebben: Er is geen kans op dat ik je vanuit Somalië naar Duitsland kan laten overkomen Moeder. In dit leven zullen wij elkaar niet meer terugzien.

Verdere zogenaamde aanwijzingen voor niet-islamitisch motief

De dader – aldus het Beierse Hoofdbureau van Politie – zwijgt over zijn motief. Als hij een islamitische terrorist zou zijn, zou hij aan iedereen vertellen wat hem drijft, omdat hij op die manier erkenning zou verkrijgen in de wereld van het terrorisme. Zijn zwijgen is een teken, dat hij zelf niet weet, waarom hij aan het moorden geslagen is. Wederom is dit slechts het geval bij psychisch zieke mensen.

Ook – zo heet het – zouden islamitische terroristen alles op alles zetten om na hun daad te worden gedood. Maar dat heeft Abdirahman J. A. niet gedaan. Hij heeft zich nagenoeg zonder verzet laten arresteren, na een paar agenten zijn mes te hebben “laten zien”. Geweldig, nietwaar? Eindelijk kennen wij de waarheid. Het gewauwel over een “islamitische terreuraanslag” was alleen maar weer Nazipropaganda en AfD-hetze van de ergste soort, met het doel, de asielzoekers en migranten in Duitsland in een negatief daglicht te zetten.

Vandaar mijn voorstel: Alle fatsoenlijke en rechtschapen leden van de burgermaatschappij, die, zoals bekend, de meerderheid vormen, moeten zich hiertegen keren en ter gedachtenis aan de moordenaar van Würzburg protestwakes voor moskeeën en demo’s voor AfD-bedrijfspanden organiseren, waarbij ze zich uit solidariteit met Abdirahman J. A. en alle Moslims neerknielen op een gebedskleedje, teneinde de BLM- onderwerpingsgeste tegenover de crimineel George Floyd een beetje uit te breiden.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/07/15/messermoerder-von-wuerzburg-kurz-vor-der-tat-wir-sehen-uns-im-paradies-wieder-mutter/

De vijand van Markus Söder is de vrijheid

Door: Wolfgang Hübner

Het moet een echte Corona-Taliban als Söder de laatste dagen erg hebben dwarsgezeten, dat nu ook al provinciale artsen in Rijnland-Palts http://www.pi-news.net/2021/07/weiterer-vorschlag-fuer-die-behandlung-von-impfunwilligen/ de aandacht op zich vestigen met bekrompen vaccinatie-Fascisme. Tenslotte is hij, Söder, toch de ster op het Duitse paniek-podium. Er moest eens dringend een nieuwe Söder-knaller de media in geslingerd worden. En wat is daar nu beter voor geschikt dan een staatsbezoek aan het vaccinatiecentrum http://www.pi-news.net/2021/07/weiterer-vorschlag-fuer-die-behandlung-von-impfunwilligen/, waar, tot zijn genoegen, de bang gemaakte onderdanen zich gehoorzaam laten inenten. Dus sprak de voormalige grootste zoon van Neurenberg bij deze gelegenheid: “Van volkomen, onbeperkte vrijheid is slechts sprake met vaccinaties. Zonder vaccinaties geen vrijheid – in elk geval niet in de vorm, zoals wij het ons voorstellen.

Deze twee zinnetjes bevestigen twee dingen: Söder heeft nog enig idee, noch enige voorstelling van wat echte vrijheid is. En Söder is in elk geval een vijand van iedere vrijheid, die hij niet begrijpt en in zijn toekomstige leven ook niet meer begrijpen zal. Want vanzelfsprekend, dat geldt ook voor Beieren, bestaat er noch een volledige, noch een ‘beperkte’ vrijheid. Vrijheid moet namelijk steeds opnieuw worden onderbouwd,, bevochten en verdedigd, in het bijzonder tegen figuren als Söder. En er mag dan een vaccinatie beschikbaar zijn tegen het virus – een vaccinatie ter veiligstelling van “volledige, onbeperkte vrijheid” is echter, behalve in de scheve fantasie van Söder noch door AstraZeneca noch door Biontech beschikbaar. Zelfs Goethe, al kwam die uit Hessen, wist wel beter: Slechts hij verdient de vrijheid en het leven, die ze dagelijks moet veroveren.”

Het is ook niet bekend, dat de vrijheidsstrijders van het verleden een vaccinatie nodig gehad zouden hebben, om actief te worden. Ergo is de formulering “Zonder vaccinatie geen vrijheid” ‘Söderse’ onzin, zoals bijna alles, wat aan zijn gelimiteerde geest ontsnapt met dezelfde luidruchtigheid als bij andere tijdgenoten een boer, die haar bekende uitweg vindt. En welke “vorm” van vrijheid de CSU-politicus zich voorstelt, is, gezien zijn allang bekend geworden gebrek aan karakter duidelijk: Söder helemaal bovenaan, de rest onderaan. Tot deze constellatie reduceert zich zijn wereldbeeld.

Wie niet bereid is, dat te accepteren, dient daarom noch recht te hebben op de grote humanitaire verworvenheid vrijheid, waarvan Söder niets begrijpt, maar wier doodsvijand hij is – noch dient iemand recht te hebben op de “vrijheid”, die in het armzalige consumptiekapitalistische brein van de minister-president hierin bestaat, alleen met een vaccinatiebewijs naar Mallorca te kunnen vliegen, naar de bioscoop te kunnen gaan of een bordeel te mogen bezoeken. Om het samen met Friedrich Dürrenmatt te zeggen: “Niets komt de mensheid duurder te staan als een goedkope vrijheid”. En precies die is het, die alle Söders met de vaccinatie van harte willen “toestaan”.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/07/markus-soeders-feind-ist-die-freiheit/

Actrice kreunt voor vaccinatiecampagne

Door: Manfred Rouhs.

Wereldwijd slaan de Coronavaccinatie-campagnes niet echt in, zoals ze zouden moeten. Dus moet choquerende propaganda de vaccinatie-bereidheid vleugels geven. Over het algemeen kan dit averechts werken en contraproductief worden, zoals een voorbeeld uit Australië aantoont.

Aldaar kreunt een actrice met slangetjes in haar neus luidkeels in de camera, teneinde de toeschouwers bang te maken voor Corona. De scène komt onrealistisch over, zodat het niet lang duurde, eer de campagnevoerders openlijk moesten erkennen: Ja, de jonge vertolkster is niet echt bang, ze acteert. Nee, ze is ook niet echt ziek. Desondanks wordt er door dik en dun in ambtelijke taal over deze video gezegd:

“De volgende video laat een geval van ernstige COVID-19 zien. Sommige kijkers kunnen deze video als schrikwekkend ervaren. Wij verzoeken de kijker dringend om discretie.”

Dat is gladweg gelogen: Acteren is geen ernstige ziekte en vereist evenmin discretie. De kijker wordt ronduit voor de gek gehouden.

Zelfs bij enkele journalisten van de Duitse mainstream begint het door te dringen, dat hun taak om officiële waarheden over de Coronaproblematiek aan de man te brengen door dergelijke wanprestaties bepaald niet gemakkelijker wordt gemaakt. Zo citeert zelfs het SPD-verwante “Redactienetwerk Duitsland”(RND) een wetenschapster met de inschatting https://www.rnd.de/panorama/australien-junge-corona-patientin-im-video-empoerung-ueber-aktion-der-regierung-5MG5SN6AYVGP5NYVIQ2LFYXXG4.html , dat een dergelijke video “de aarzeling om zich te laten vaccineren zelfs nog zou kunnen verhogen, en, aangezien in het filmpje een actrice te zien valt, als manipulatief kan worden gezien, en het wantrouwen tegenover de regering kan laten toenemen.

Een eye-opener, ja, exact dat zou er kunnen plaatsvinden. En wij moeten vaststellen: Niet geheel en al onverdiend!

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/07/schauspielerin-stoehnt-fuer-impf-kampagne/

10 inzichten vanuit het EK – Voetbal


Door: Wolfgang Hübner.

  1. Geen van de “getinte-“, maar een “wit” elftal heeft gewonnen.
  2. Het waren uitgerekend de drie “getinte” Engelse elfmeterschoppers, die geen doel troffen. Daarentegen troffen de twee “witte” Engelsen doel.
  3. Hieruit valt de conclusie te trekken: Op z’n minst zijn de jonge “witte” mannen nog niet geheel en al verloren.
  4. Gewonnen heeft het elftal, dat haar Nationale hymne het luidst en met de grootste geestdrift heeft gezongen.
  5. Maar ook de Italianen gingen – uit niet geheel onbegrijpelijk opportunisme – op de knieën. Wie dat niet doet, haalt zich tegenwoordig de verdenking van racisme en rechtspopulisme op de hals.
  6. De “Mannschaft” van de DFB is wederom vroeg, echter dit keer een spel te laat afgevallen.
  7. In de toekomst zou de DFB het met het Nationale hymne op de Spaanse manier moeten aanpakken: Alleen de muziek, geen tekst, dan hoeft er ook niemand mee te zingen als een boer met kiespijn.
  8. Aangezien ook het voetbal in Duitsland wordt gekenmerkt door de hoogste gezindheidseisen, dient de deelname van de “Mannschaft” aan het WK 2022 in Qatar met onmiddellijke ingang te worden afgezegd.
  9. Voor de organisatie van het “Regenboog”- EK 2024 in Duitsland moet duidelijk gemaakt worden, dat aldaar elftallen uit Hongarije, Polen en Rusland alleen ná een tot uiterlijk Maart 2024 succesvolle wisseling van regime in deze staten welkom zijn.
  10. Vanaf de Achtste finale worden bij toernooien alle spelen van het begin af aan gedurende 120 minuten uitgespeeld zonder verlenging. Na elke 40 minuten is er 10 minuten pauze, waarin alle uitwisselingen dienen te worden aangebracht.

Update 13.30u.: Ter verduidelijking: Het gaat mij er niet om, de absurde stelling te poneren dat, “witte” scorers beter elf meter zouden kunnen scoren dan “zwarte” scorers. Ik wilde slechts ironisch opmerken, dat ook de veelgesmade “witten” af en toe nog in staat zijn tot successen. Overigens deel ik het inzicht, dat de Engelse trainer nooit twee spelers direct van de bank in het diepe had moeten gooien en daarnaast nog een piepjonge speler in de grote verantwoordelijkheid liet delen. Daarmee zat hij er totaal naast!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/07/zehn-erkenntnisse-aus-der-fussball-em/

Aanklacht van AfD tegen Merkel: Beïnvloeding tijdens kanseliers-etentje met constitutionele rechters?

Door: Michael van Laack.

Waat wij ons ervan herinneren: Nadat FDP-afgevaardigde Kemmerich bij geheime stemming verkozen was tot minister-president van Thüringen, besloten de Antifa, de SPD, Bündnis 90/De Groenen en de Linkse Partij samen met de kanselier, dat verkiezingen alleen dan democratisch gelegitimeerd zijn, als hierbij het juiste resultaat uit de bus komt.

Aangezien Merkel in Zuid-Afrika op bezoek was, kon zij de politieke liquidatie van Kemmerich niet persoonlijk ter plaatse bewerkstelligen. Nadat de Antifa Kemmerich en zijn gezin adequaat hadden bedreigd en nadat partij-overkoepelend georganiseerde (niet volledig vrij van geweld zijnde) demonstraties voor een nieuw Weimar hadden gewaarschuwd, liet de kanselier haar volk weten, dat niet de afgevaardigden, maar z i j bij elke nieuwe minister-presidentsverkiezing het laatste woord heeft.

Onvergeeflijk is uitsluitend het gedrag van de kanselier

Hieraan refererend sprak zij vervolgens de veelbetekenende woorden “dat deze gebeurtenis onvergeeflijk is en derhalve tevens het resultaat dient te worden teruggedraaid”. Wat dan ook vanzelfsprekend binnnen 24 uur geschiedde. Kemmerich trad terug, de communist Ramelow werd met hulp van de CDU in zijn voor korte tijd verloren functie terug verkozen en zijn minderheidspartij wordt tot op heden door de partij van Merkel getolereerd.

Alles is zo gelopen, als IM Erika het wenste. Als daar niet de AfD, de enige partij in het Duitse parlement, die zich volgens de mening der gevestigde partijen niet op het gebied der Grondwet bevindt, geweest was. Deze slechte tijdgenoten hadden eigenlijk allang door de BVD verboden verklaard kunnen worden, als Haldenwang niet al vanaf het begin tactische fouten had gemaakt, die voor dit plan een stokje staken.

Aanklacht van de AfD tegen Merkel

Slechts vanwege het falen van haar ondergeschikten kwam Merkel dus in de hachelijke situatie terecht, om door de AfD in het buitenland te worden overvallen met een aanklacht vanwege haar uitlatingen. Haar eigen rechtskundigen hebben in de afgelopen weken duidelijk gemaakt, dat deze aanklacht over het algemeen gesproken succes zou kunnen hebben.

Maar daartegen kan immers iets worden ondernomen. Tijdens het reeds langer geplande etentje met de rechters van het Constitutionele Gerechtshof. Om te beginnen de rechters er eens uitbundig voor bedanken, dat ze alle aanklachten tegen de Corona-lockdown, geheel in de lijn met de regering, hebben afgewezen, om vervolgens misschien in individuele gesprekken met de rechter van de tweede senaat (die voor de aanklacht verantwoordelijk is) duidelijk te maken, dat de AfD in belangrijke vragen grondwettelijk geen gelijk zou mogen krijgen. Noch in het parlement, noch bij aanklachten, die de constitutie raken.

De verleiding kan groot geweest zijn

Welnu… Wij weten niet, of Angela Merkel dit metterdaad heeft gedaan. Maar het lijkt er op. Op 22 juli zal het BVG onderhandelen over “uitzonderingsbevoegdheden van regeringsleden”, ook in het kader van het ingrijpen in verkiezingen. Dan is het al de moeite waard, om drie weken van tevoren de rechters in een vertrouwelijk gesprek onder handen te nemen, ze complimenten te geven of bij een goed glas wijn (geheel vrijblijvend) met ze te babbelen over verdere carrièremogelijkheden. Telefonisch kan dat immers niet worden gedaan. Want, ook al is alles beter beveiligd tegen afluisteren, de individuele verbindingen worden toch gedocumenteerd. En stel je voor, dat die eens in verkeerde handen zouden vallen…

Zoals gezegd: Het is allemaal slechts speculatie. Maar het gebeuren heeft een zeer sterk bijsmaakje! Merkel had het jaarlijkse etentje deze keer ook kunnen cancellen, of toch minstens de rechters van de tweede senaat op een later tijdstip kunnen uitnodigen. Of zich kunnen laten vertegenwoordigen door haar vice-kanselier. Op de een of andere manier een signaal afgeven, dat overwegingen als deze, waarvoor BILD met haar artikel https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/trotz-klage-gegen-kanzlerin-merkel-laedt-verfassungsrichter-ins-kanzleramt-77026096.bild.html de aanzet heeft gegeven, al helemaal niet mogelijk maken.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/07/09/afd-klage-gegen-merkel-beeinflussung-beim-kanzlerabendessen-mit-verfassungsrichtern/

Neergeschoten journalist in Amsterdam: Zit er een Marokkaans-Nederlandse drugsbaas achter?

Door: Redactie JouWatch.

Nederland verkeert – weer eens – in shocktoestand. Dinsdagavond werd in Amsterdam de misdaadjournalist en “nationale held” Peter R. de Vries neergeschoten en vecht hij sindsdien voor zijn leven. Verdachte: de uit Marokko afkomstige “Nederlander” en vermoedelijke drugsbaron Ridouan Taghi.

De meest bekende journalist van het land, die met vijf kogels in zijn hoofd en elders in zijn lichaam werd neergelegd, vecht op het ogenblik voor zijn leven De media vermoeden achter de moordaanslag de vermoedelijke baas van het drugscircuit “Engel des Doods”, die volgens Welt https://www.welt.de/politik/ausland/plus232352493/Was-hinter-dem-Anschlag-auf-Peter-R-de-Vries-steckt.html momenteel in een zwaar beveiligde bunker in Amsterdam voor de rechtbank staat. Justitie beschuldigt hem van het bedrijven van “een goed geolied moordapparaat” met minstens tien slachtoffers. Ridouan Taghi was afgelopen jaar ontdekt in een schuilplaats in Dubai en door de autoriteiten resoluut met het vliegtuig naar Nederland overgebracht. Sindsdien vloeit er bloed in zijn omgeving.

Peter R. de Vries rapporteert al decennialang over de georganiseerde misdaad, onopgeloste moordzaken en justitiële dwalingen en adviseerde recentelijk Nabil Bakkali, de belangrijkste kroongetuige in de zaak, wiens niet-betrokken broer Ridouan in 2018 werd vermoord. Angst heerst tevens onder de advocaten van de kroongetuigen, nadat in 2019 de advocaat van Bakkali, Derk Wiersum, voor de deur van zijn huis in Amsterdam werd neergeschoten. Twee advocaten hebben in de loop van het proces uit angst hun mandaat neergelegd, de overgebleven advocaten van Bakkali blijven anoniem.

De 64-jarige de Vries zou volgens politiekringen op Taghi’s dodenlijst hebben gestaan. Niet echt verrassend, aangezien zijn collega’s, zoals misdaadjournalist Paul Vugts van de krant “Het Parool”, al geruime tijd onder politiebescherming staan, wat de Vries zelf steeds weer had afgewezen. De “nieuwe generatie van criminelen” schrikt nergens meer voor terug”, had Paul Vugts in 2018 aan het Nederlandse parlement meegedeeld.

Wie er precies achter de moordaanslag zit, is nog niet opgehelderd, vermeldt ‘Die Welt’ kalmerend. Dinsdagavond werden twee verdachten, waarvan de politie er één voor de schutter houdt, gearresteerd, over wie tot nu toe geen nadere gegevens bekend zijn. (MS)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/07/08/niedergeschossener-journalist-amsterdam/

Horst Seehofer raadt af, aan scholieren de Nationale Vlag uit te reiken!

Door: Michael van Laack.

De voormalige minister-president van Brandenburg – Matthias Platzeck – heeft het voorstel gedaan om ter verhoging van de “zichtbaarheid der nationale kleuren Zwart-Rood-Goud”, ter afsluiting van de schoolloopbaan aan elke scholier een Nationale Vlag te schenken. Voor de Duitse regering met wuivende-vlaggen-haatster Merkel aan de top is dit een gruwel, waardoor het voorstel thans werd afgewezen.

Het uitreiken van de Grondwet, waarop de kleuren van de vlag ook best afgedrukt zouden mogen worden, is alleszins voldoende, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer vandaag tegen de verblufte leider van de Commissie ’30 jaar vreedzame revolutie en Duitse Eenheid’. “De afzonderlijke uitreiking van de Nationale Vlag aan het einde van de schoolloopbaan wordt daarentegen afgeraden.”

Goedkope brochure Grondwet voldoende

Het idee, dat aan het einde van het schooljaar -tigduizenden afzwaaiers van onze scholen bij het afsluitingsfeest of misschien later zelfs op demo’s de vlag van Duitsland kunnen zwaaien is voor de Duitse regering klaarblijkelijk een gruwel.

Maar aangezien men zich kennelijk toch niet al te vijandig jegens de nationale trots wil presenteren, heeft Seehofer in naam van de laatste verdedigster der vrije wereld vastgesteld: “Het uitreiken van een hoogwaardige uitgave van de Grondwet in de kleuren van de Nationale vlag aan elke leerlinge en elke leerling zal – de beschikbaarheid van de huishoudelijke middelen ter hoogte van 800.000 euro voorbehouden – worden bepleit.”

Zou de regenboogvlag een meer acceptabel voorstel geweest zijn?

Misschien had Platzeck van Merkel & Co wel eerder een welwillende reactie ontvangen, als hij de regenboogvlag als geschenk had voorgesteld. We weten het niet, maar we kunnen het vermoeden.

De gebeurtenis toont eens te meer aan, dat in brede delen van de Duitse regering alles eraan gedaan wordt, opdat vaderlandsliefde en nationale trots geen plaats meer vinden bij de jonge generatie. Wat eigenlijk geen verwondering mag wekken. Wie na de parlementsverkiezingen een coalitie met de Groenen – de Duitsland-hatende partij no. 1 – nastreeft, mag van tevoren geen fouten maken. Niet met de klimaat- gender- en migratiepolitiek en al helemaal niet met onderwerpen, die ook maar bij benadering Rechts in de kaart zou kunnen spelen, zoals het zo “mooi” wordt gezegd. En wat is er nou meer ‘Nazi’ dan “Zwart-Rood-Goud”?

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/07/07/seehofer-raet-davon-ab-schuelern-die-nationalflagge-auszuhaendigen/

Het probleem met de hardnekkige vaccinatieweigeraars

Door: Wolfgang Hübner.

Hubert Aiwanger is Nederbeier, drinkt graag ‘Apfelschorle’ en wil zich niet laten vaccineren https://youtu.be/7VDE5HyLs1g. In elk geval niet met de ternauwernood goedgekeurde experimentele vaccinatiestoffen, die momenteel in de aanbieding ter beschikking staan van de voor Corona bang gemaakte Duitsers. Dat heeft hem al een openlijke sneer opgeleverd van zijn qua karakter onderbelichte coalitiepartner Markus Söder. Het lijkt er sterk op, dat de motieven van Aiwanger voor zijn weigering om zich te laten vaccineren niet zijn ontsproten aan politieke berekening, maar aan persoonlijke zorgen over de uitwerking van het vaccin op lange termijn. Maar zelfs als dit niet zo zou zijn: De baas van de Partij der Vrije Kiezers (FW) en plaatsvervangende Beierse Minister-President heeft een belangrijk signaal afgegeven in het zich toespitsende conflict rondom het vaccineren.

Want hoe meer mensen er zijn gevaccineerd – en zich daarmee beschermd voelen tegen het virus, des te meer dringt zich bij hen natuurlijk het verlangen op, om eindelijk mondkapjesplicht, afstandsgeboden en alle verdere inperkingen te beëindigen. Tenslotte moet het toch ergens goed voor geweest zijn, om de inenting met Biontech, AstraZeneca of Moderna tot zich genomen te hebben. Evenwel is er sprake van het niet te veronachtzamen aantal tijdgenoten, die dit juist níet met zich hebben willen laten doen. In geen geval slechts de Corona-paniekzaaiers Lauterbach en Söder zien dergelijke mensen als “gevaarlijk” voor het algemeen welzijn en zouden de algehele vaccinatie verplichting liever vandaag dan morgen invoeren. Wie maandag jl. de “Tagesschau” van 20.00u. https://www.ardmediathek.de/video/tagesschau/tagesschau-20-00-uhr/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUvN2U5ZDQ0ODYtYzM0MS00MmQ1LThjY2MtZDdmN2QxMzNhNzhh/ over zich heen heeft laten komen, weet, hoe het loopt bij de “democratische” vaccinatiepropaganda.

Aangezien de politieke klasse vanwege de te verwachten protesten en verzetshandelingen (nog) huiverig zijn voor een vaccinatieverplichting, worden de vaccinatieweigeraars onder druk gezet door openlijke campagnes en de dreiging van benadeling in beroep, bij vrijetijdsbesteding enz. Men schrikt niet alleen niet terug voor een verdere tweedeling onder de Duitse bevolking, maar stimuleert die bewust. Daarnaast wordt er uitgegaan van het reeds beproefde neo-totalitaire principe, dat weliswaar elkeen voor zijn mening kan uitkomen, resp. zich niet laten vaccineren, maar dan nu eenmaal ook daarvan de negatieve gevolgen te dragen heeft.

Hoe dan ook is er inzake vaccineren daarbij sprake van een probleem: Hoe moet in het dagelijks leven onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds genezen- en gevaccineerde mensen, anderzijds nog niet-gevaccineerden en vaccinatieweigeraars? In de praktijk: Hoe kunnen vaccinatieweigeraars zo effectief worden getreiterd en buitengesloten, dasat de door de RKI geplande vaccinatiequote van 85 procent wordt bereikt zónder vaccinatieverplichting? Hiervoor is de actieve hulp nodig van zakenlieden van elke soort, gastronomen, hoteliers, de reis- en evenementenbranche. Er dient dus een reusachtig controlesysteem te worden doorgevoerd.

Helaas is er weinig twijfel, dat het hier te lande aan helpers en sympathisanten wat dat betreft niet zal ontbreken. Evenwel, 20, misschien ook 30- en meer procent van de bevolking zo verregaand te discrimineren, is een riskante poging met politiek- en maatschappelijk riskante gevolgen. Die worden des te riskanter, naarmate het verzet van de vaccinatieweigeraars meer georganiseerd wordt. Het wordt dus spoedig niet alleen spannend voor Hubert Aiwanger.

Door: Wolfgang hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/07/das-problem-mit-den-laestigen-impfverweigerern/

Antifa slaat in op doodzieke AfD-politicus – Politie raadt aan om af te zien van aangifte!

Door: Miichael van Laack.

Er zijn van die onderwerpen, waarbij woorden mij eenvoudigweg tekortschieten. Daarom laat ik het dringende en hartverscheurende statement van de familie Hebner van gistermiddag op Facebook voor zichzelf spreken en vraag ik slechts aan onze lezers, als zij zich ertoe geroepen voelen, om onder de posting van de familieleden een paar woorden te zetten tot troost en als teken van solidariteit.

“Martin Hebner MdB
14 uur geleden
Onze vader en echtgenoot Martin Hebner ligt op sterven.
Het zal slechts een kwestie zijn van dagen. Zijn thans iets meer dan een jaar durende strijd tegen een hersentumor gaat hij verliezen. De toestand binnen onze familie is dienovereenkomstig vervuld van rouw. In feite was er ook in het meer recente verleden sprake van gebeurtenissen, die deze rouw gepaard hebben laten gaan met angst. Het gaat ons hierbij niet om de angst, een familielid te verliezen. Wij vrezen voor de rust van onze moeder en onze doodzieke vader gedurende zijn laatste dagen.

Wij hebben lang geaarzeld, deze regels te schrijven. Op zichzelf is ons in deze dagen elke vorm van politiek volkomen om het even. In een situatie als deze zijn andere onderwerpen belangrijker. Maar de laatste aanvallen op het huis, waarin een mens op sterven ligt, dwingen ons thans, een incident aan het licht te brengen.

Ter verklaring: Het is nu al sinds vele maanden bekend, dat onze vader een hersentumor heeft en daaraan zal sterven. Desondanks komen de aanvallen op hem en zijn huis ook gedurende de laatste maanden niet tot een einde. Nadat hij zijn eerste hersenoperatie had doorstaan en weer enkele stappen zelfstandig kon lopen, werd hij “s avonds buiten op straat aangevallen. Het ging hierbij niet om louter verbaal beledigen, maar om een man met een knuppel, die op een door ziekte getekend mens insloeg. De reactie van de politie was echter, nog geen aangifte te doen, daar dit enerzijds weinig zou opleveren, en anderzijds ingeval van twijfel tot nog meer agressie zou leiden. Op dit tijdstip had onze vader zich allang teruggetrokken van welk politiek platform dan ook. Wij hebben het niet openbaar gemaakt, aangezien rust en veiligheid voor ons belangrijker zijn dan een vingerwijzing richting delen van onze samenleving.

Vannacht werd mijn vader alweer door de Antifa bezocht. Onder het raam van een stervende werden waarschuwingen als “warm aankleden” en de afbeelding van een, het Zwarte Blok waarschijnlijk te na staande, persoon aan het huis geplakt. Bedreigingen van dit soort komen op vele anderen mogelijk onschuldig over. Bij mensen, die dag en nacht waken aan het bed van een stervende, ligt het heel anders. Dit soort bedreigingen verspreiden angst in een tijd, waarin het mogelijk zou moeten zijn, om afscheid te nemen van een vader. Er wordt een mens bedreigd, die nu waarlijk ook voor de Antifa geen doelwit zou moeten zijn.

Waarom , evenwel, wordt in onze samenleving iets dergelijks getolereerd? Waarom staan er in zo’n situatie geen collega’s, ook van andere partijen, op, om toestanden zoals deze aan de kaak te stellen? Staat de juiste partijkleur intussen boven waarden, die eigenlijk voor elk mens vanzelfsprekend zouden moeten zijn? Waarom is de uitvoerende macht hier niet tot steun en raadt in plaats daarvan passiviteit aan? Wat zijn dat voor mensen, die de familie van een stervende bedreigen en die stervende niet een paar pijnloze dagen gunnen? Waar blijft de ontzette reactie van de media?

,In feite hopen wij niet eens, op onze vragen antwoord te krijgen. Wij smeken echter om één ding: Laat onze vader en echtgenoot in vrede sterven en zaai in dit huis niet nog meer angst.”

Slechts een paar hulpeloze woorden

Lieve familie Hebner! In gedachten zijn wij bij U, in deze zware uren, waarin u afscheid moet nemen van uw echtgenoot en vader. De toespraken van Martin Hebner in het Duitse parlement, vooral echter zijn mensvriendelijkheid, zijn optimisme en zijn toewijding heb ik altijd zeer gewaardeerd. Dat wij elkaar ooit mogen terugzien in een betere wereld.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/07/05/antifa-schlaegt-auf-todkranken-afd-politiker-ein-polizei-empfiehlt-keine-anzeige-zu-erstatten/