Dapper basisschoolhoofd: Het is verkeerd om kinderen een mondkapje op te zetten en ze te dwingen, afstand te bewaren!

Door: Michael van Laack.

“Ik ben verantwoordelijk voor de kinderen. En het is mijn plicht, die verantwoordelijkheid na te komen. Dat wil zeggen, zorg te dragen voor de rechten van de kinderen. Kinderen hebben recht op vorming, op gezondheid, op vrije tijd, op sport” zei Bianca Höltje, hoofdonderwijzeres van de Eugen-Naumann-basisschool in Bergen al enkele weken geleden. Haar appèl vond helaas bijna geen gehoor, ook al verheugde ze zich erover, dat meer dan 1000 mensen haar een hart onder de riem zouden hebben gestoken.

Haar standpunt zou haar haar werkplek kunnen kosten

Daarom willen wij hier nog eens wijzen op een video, die op Internet helaas niet wordt gedeeld in de mate,, die hij verdiend zou hebben. Het schoolhoofd hoopt, met haar standpunt ook vele collega’s ertoe te kunnen bewegen, om zich te verzetten tegen de instructie van het verplichte testen. Evenwel vrees ik eerder, dat ze zal worden vereenzelvigd met het “dwarsdenkers”-milieu, door vele collega’s in het beste geval stilzwijgende instemming toebedeeld krijgt en vroeg of laat haar baan verliest.
(Video te bekijken op origineel PP: Zie link onderaan)

Want beslissend voor de cultus-ministeries en de schoolbesturen is niet, wat goed is voor de kinderen, maar wat er in de wetten en verordeningen staat. Deze rechts-positivistische houding kennen wij maar al te goed uit de DDR en ook uit de non-vogelmest-periode, waarin achteraf bekeken onrechtvaardige wetten werden gekoesterd en nagevolgd.

Empathie – veelvuldig bezworen en gevraagd maar nauwelijks voorhanden

Ik ben ervan overtuigd, dat in de geschiedenisboeken over de novellen van Duitse besmettingsbeschermingswet en de Corona-verordeningen 2020/21 eveneens geen goed oordeel wordt geveld. Maar dat helpt minstens twee schooljaargangen niets meer. Daarom zou grootschalig verzet noodzakelijk zijn. Dit te organiseren zal echter in een staat, waarin de regering via de staatsmedia en talrijke MSM de openbaar gemaakte mening controleert, nauwelijks lukken.

Daarom moet men ieder basisschoolteam, dat in verzet komt, dankbaar zijn. Dankbaar, dat ze het tenminste hebben geprobeerd, ook als ze het tenslotte zouden moeten afleggen tegen hun superieuren. En vooral dankbaar, dat ze het welzijn van de kinderen voorrang hebben gegeven boven hun carrière.

En nee: Ik wil niemand in de hoogte steken. Ik spreek niet van Corona-helden. Maar van mensen,, die in hun steeds killer wordende vaderland hun empathie hebben bewaard en zich bewust zijn gebleven van van hun verantwoordelijkheid voor de zwaksten in onze samenleving: Voor onze kinderen!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/25/mutige-grundschulrektorin-es-ist-falsch-kindern-eine-maske-aufzusetzen-und-abstand-zu-erzwingen/

De Indiase golf, die geen golf geweest is

Door: Redactie Jouwatch.

Ook de Coronaberichtgeving-op-afstand van de Duitse pandemie-weekoverzicht-media met betrekking tot het onderwerp India gaat inmiddels de weg van al het aardse – en verstomt schuchter in dezelfde mate, als de cijfers aldaar (weinig verbazingwekkend) aan het dalen zijn. Eens te meer is de zogenaamde volgende grote catastrofe, waarmee de plaatselijke pandemie-politiek haar noodtoestand-doctrine overeind probeert te houden, uitgebleven. Intussen staat zelfs vast: Relatief is India met het oog op haar totale bevolking nog aanmerkelijk minder door het virus getroffen dan Duitsland.

Uiteraard drong daar praktisch niets van door bij het plaatselijke mediacircus; net zoals na Pasen plotseling niets meer te horen was over het virus-Armageddon Brazilië, omdat India wat dat betrof indrukwekkender beelden beloofde ter fundering van het grote sprookje van de meest dodelijke, alleen door dwarsdenkers en ontkenners “verloochende” pandemie. Waar zogenaamd de mensen op straat neervielen (in zoverre een opmerkelijk symptoombeeld, dat men eerder van plompverloren in elkaar stortende mensen bij dit virus nooit iets vernomen had) en de nieuwe “Indiase variant” dagelijks voor honderdduizenden besmettingen zorgde, interesseerde zich vervolgens spoedig reeds niemand meer voor de relatieve besmettingsgraad – bij een land met een om en nabij achttien maal zo grote bevolking als die van Duitsland.

native advertising ://ad.style/
Precies deze vertekende waarneming wordt nu uit zijn verband gerukt door actuele getallenreeksen die de feitelijke coronacijfers op het subcontinent in de juiste verhouding tot de plaatselijke gegevens zetten https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ – en indrukwekkend laten zien, wat nuchtere waarnemers zonder meer vanaf het begin duidelijk is geweest: In India was Corona op geen enkel tijdstip een systematisch gezondheidsprobleem – en al helemaal niet vergeleken bij de epidemieën en volksziekten aldaar, van Cholera via Malaria tot Tyfus, waarvoor ondanks de jaarlijks vele duizenden doden nog nooit iemand in dit land zich bijzonder heeft geïnteresseerd (even weinig als voor de toestanden in de hospitalen en op de IC’s aldaar):

Hier kan worden erkend: Na een piek van 400.000 gevallen dagelijks (te vergelijken met 22.000 gevallen in Duitsland) dalen de cijfers daar namelijk nog sneller dan ze eerder zijn opgelopen – en liepen ze binnen enkele dagen met meer dan 30 procent terug. “Zet deze trend door, dan zou er in India sprake zijn geweest van de één van de kortste golven,” aldus het commentaar van een viroloog tegenover JouWatch. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/05/24/die-indische-welle-die-keine-war/

Geïmporteerde haat jegens homoseksuelen: Levenslange gevangenisstraf voor mes-moordenaar van Dresden

Door: David Berger.

De Dresdener messenmoordenaar Abdullah al H. H. moet levenslang achter de tralies. Dat heeft het Gerechtshof Dresden vandaag besloten, en daarnaast – zij het onder voorbehoud – aansluitend een preventieve hechtenis verordend.

De 21-jarige Syriër Abdullah al Haj Hasan, die zich ten tijde van het misdrijf in Duitsland ophield met een zogenaamde gedoogstatus en tegelijkertijd door de autoriteiten was ingedeeld als gevaarlijke islamist, had op 4 oktober vorig jaar op een homoseksueel paar ingestoken.

Radicaal-islamitische homofoob

Eén van de mannen kwam om, de ander raakte zwaar gewond. Aanleiding voor de daad: Een radicaal-islamitische en homofobe overtuiging. “De beklaagde handelde vanuit radicaal-islamitische- en homofobe motieven. Het was een aanval op ons allemaal, aangezien het een aanval was op onze waarden en onze samenleving”, aldus Officier van Justitie Marcel Croissant – Het Hof volgde hem in deze argumentatie.

De beide homoseksuele mannen, die als toeristen in Dresden waren, had hij als toevallige slachtoffers uitgekozen. Tegen een deskundige zei hij dat ze elkaars handen hadden vastgehouden. Weliswaar had hij aanvankelijk getwijfeld, maar, zo zeggen de mediaberichten, door een eed tegenover God had hij zich verplicht gevoeld, de daad te volbrengen.

In de weken en maanden na de moord waren de slachtoffers in media en toespraken van politici de meeste tijd naamloos gebleven. Ook motief voor de daad bleef in vele gevallen onbesproken. Naar de verantwoordelijkheid van de staat werd door zo goed als niemand gevraagd.”( https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/der-messer-moerder-von-dresden-ist-zu-lebenslanger-haft-verurteilt/)

Open grenzen: Import van haat op homoseksuelen

Beatrix von Storch (Op de foto in gesprek met David Berger ), die zich telkens weer tevens sterk maakt tegen het homofobe geweld, toonde zich tevreden over het vonnis: “Een rechtvaardig vonnis voor een afschuwelijke en walgelijke daad. De Dresdener mes-moord maakt echter ook duidelijk, dat wij met de onverantwoordelijke politiek van de open grenzen bepaald niet alleen antisemitisme hebben geïmporteerd maar eveneens haat jegens homoseksuelen.

Of het nu in Berlijn is, in Frankfort of waar dan ook – ook voor homo’s en lesbiennes worden steeds meer stadswijken no-go-areas, waarin ze hun seksuele geaardheid dienen te verbergen. Hetzelfde geldt voor vrouwen die zich vrijmoediger kleden, dan de islamitisch-georiënteerde ‘bewakers van de deugdzaamheid’ goeddunkt.

Wie denkt, dat een paar schooluren les in westerse waarden of een paar toepasselijke integratie-cursussen zouden helpen, heeft het volkomen mis. Hij zal wanneer dan ook wakker worden in een land, dat veel kan zijn, maar amper nog vrijheidslievend-westers gevormd. Het is nodig, eindelijk consequent uit te zetten, en een migratiepolitiek te bedrijven, die uitsluitend integreerbare mensen selecteert.

Jonge homoseksuele Moslims als slachtoffers van de Islam

Over het geïmporteerde geweld tegen homoseksuelen heb ik op 5 mei gewezen in de mensenrechtencommissie van het parlement:

(Video kon helaas niet worden overgenomen.)

Gelijkgeslachtelijke seksualiteit voor jonge katholieken wordt steeds normaler.

Geheel anders dan binnen de Islam lijkt de situatie binnen het katholicisme te zijn, die toch bij ons door de media gretig op de voorgrond wordt geplaatst als het over “homofobie” gaat: Een studie van het Nationaal Amerikaans Centrum voor Gezondheidsstatistiek ter Controle en Preventie van Ziektes heeft thans aangetoond, dat onder jonge katholieken in de VS de acceptatie van gelijkgeslachtelijke seksualiteit in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. (https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/usa-gleichgeschlechtliche-sexualitaet-fuer-junge-katholiken-immer-mehr-normalitaet;art315,218360). Dit zou in Europa, in het bijzonder ook in Duitsland niet anders mogen zijn.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/21/importierter-hass-auf-homosexuelle-lebenslange-haft-fuer-messermoerder-von-dresden/

Pinksteren in Berlijn: Politie verbiedt alle demonstraties voor de grondrechten (update!)

Door: David Berger.

Het had een tot dusverre nooit eerder vertoond feest voor de vrijheid en tegen de Corona-maatregelen moeten worden. Meer dan tienduizend mensen hadden zich reeds aangemeld. Maar nu hebben de manifestatieautoriteiten het evenement verboden.

Update 20.05.21, 15.40 u.: De organisatie heeft PP zoëven medegedeeld: Op dit huidige tijdstip zijn de manifestaties op vrijdag en maandag niet verboden – met betrekking tot de manifestaties op zaterdag/zondag werd er een verbod afgekondigd, maar van de kant van onze advocaten is reeds de aanklacht ingediend. Actueel kunnen wij hierover – helaas – niets zeggen. Zodra wij dienaangaande over enige informatie beschikken wordt deze gepubliceerd op de homepage http://www.pfingsten-in-berlin.de/ resp. op ons telegramkanaal https://t.me/PfingsteninBerlin.

“Als het gaat volgens de wil van de organisatoren, moet het gehele Pinksterweekeinde in Berlijn worden gewijd aan de vrijheidsstrijd tegen de de Corona-maatregelen van de regering. De demonstranten wacht in Berlijn een tot dusverre nooit vertoond demo-programma, dat wel eens een soort Woodstock-festival van de nieuwe vrijheidsbeweging zou kunnen worden.”- schreven wij bij PP nog op 7 mei

https://philosophia-perennis.com/2021/05/07/pfingsten-in-berlin-woodstock-festival-der-neuen-freiheitsbewegung/

Besmettingsbeschermingswet als toverstaf

Dat wordt dus nu vermoedelijk niets. De “Berliner Zeitung” schrijft vandaag: “Vijf protestdemonstraties in Berlijn, die voor Pinksteren werden aangemeld, – waaronder twee demonstraties van bekritiseerders van de van staatswege opgelegde Corona-beperkingen met inmiddels 16.000 aangemelde deelnemers – zijn verboden door de manifestatie-autoriteiten. Dit werd woensdagavond door de Berlijnse politie desgevraagd meegedeeld.

Het verbod geldt allereerst voor de demonstratie van bekritiseerders van de Corona-maatregelen onder het motto “Pinksteren in Berlijn” op zaterdag”.

De argumentatie voor het verbod valt – zoals te verwachten viel – mager uit. Het stoelde “primair op de bescherming tegen besmetting en de vooraf bepaalde demonstratie-situatie”. Aldus een politiewoordvoerder gisteravond.

Heel anders zag de situatie eruit m. b. t. de antisemitische demo’s in de hoofdstad. Die schijnen de grote welwillendheid van de verantwoordelijken te hebben gevonden. en de Omroep Berlijn-Brandenburg zwijmelde daarna over een “enorm fijne atmosfeer” bij een antisemitische haat-demo – zoals de Bildzeitung https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/antisemitische-hass-demo-in-berlin-rbb-schwaermt-von-ganz-toller-atmosphaere-76453192.bild.html bericht.

Het Corona-mondmasker is tegelijkertijd een muilkorf.

In toenemende mate is er sprake van datgene, waarvoor enkelen (o. a. ook ik, zie foto) meer dan een jaar geleden hebben gewaarschuwd. De zogeheten epidemie resp. de daarmee verbonden verplichting tot het dragen van het Corona-mondmasker is slechts het symbolische begin van een groots opgezette vernietiging van de vrijheidsrechten, in het bijzonder van de vrijheid van meningsuiting- en van demonstratie resp. van de algehele monddood maken van de burgers.

Medio april heb ik geschreven: “Het Nieuwe Normaal”: Er zal geen weg terug meer zijn na het afschaffen van de fundamentele grondrechten! Politici uiten zich daar heel eerlijk over ten overstaan van een volk, dat schijnt te smeken om verdere, nog hardere onderdrukking.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/20/pfingsten-in-berlin-polizei-verbietet-alle-demonstrationen-fuer-die-grundrechte/

Merkel: de kanselier, die in Duitsland de openlijke Jodenhaat weer mogelijk heeft gemaakt

Door: Redactie PP.

Over de beelden van de Jodenhaat, die thans vanuit Duitsland de wereld overgaan, zwijgt Angela Merkel hardnekkig. Ze zal de geschiedenis ingaan als de Duitse kanselier die de openlijke Jodenhaat weer mogelijk gemaakt heeft.

Onze vondst van de week is afkomstig van de bekende publicist Chaim Noll https://www.achgut.com/autor/noll. Onder de titel “En Angela Merkel: Zwijgt” schrijft hij in de “Achse des Guten” https://www.achgut.com/artikel/und_angela_merkel_schweigt :

“De beelden, die thans de wereld overgaan, documenteren de nieuwe schande van Duitsland. Angela Merkel mag de verdienste op haar rekening schrijven, dat in een land waarin Jodenhaat, waar het voorkwam, althans zacht tot onhoorbaar bleef, opnieuw het gebrul van pogroms te horen is. Ze heeft de Duitse Joden verraden en verkocht.

Atmosfeer van angstig zwijgen

En niet alleen de Joden. Ook vele Duitsers, bijvoorbeeld al diegenen die sympathie voor Israël voelen of voor wie Jodenhaat onverdraaglijk is. Ze heeft door het demonstratieve afstraffen van Islamcritici in Duitsland een atmosfeer geschapen van angstig zwijgen. Die niet anders dan in de late jaren van de Weimarrepubliek, het gebrul van de Jodenhaters des te luider laat worden.

Angela Merkel zal de geschiedenis ingaan als de kanselier, die de openlijke Jodenhaat in Duitsland weer mogelijk gemaakt heeft.
Decennia van “opwerken” en “verwerking van het verleden”, van volksvorming en pogingen tot overwinning van een traumatische Duitse nederlaag werden door haar eenvoudigweg van tafel geveegd.

Zij zwijgt, dus zij stemt toe

Onder haar regering mag in Duitsland weer openlijk worden opgeroepen tot moord op Joden met gelijktijdige subventie van de staat. Zowel in het klein, als in het groot. Zoals duizenden in de Duitse straten schreeuwende Jodenhaters door geld van staatswege worden ondersteund, zoals in grote mate de terroristische organisatie Hamas via obscure “hulpverlening” en NGO’s, zoals er uiteindelijk in elke raket, die hier in Israël inslaat, ook een deel Duits geld zit.

Ook hierover zwijgt Angela Merkel. En ook dit wordt door de jonge Moslims in de straten van Duitsland begrepen als teken van haar zwakheid en haar heimelijk dulden.”

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/19/merkel-die-kanzlerin-die-den-offenen-judenhass-in-deutschland-wieder-moeglich-machte/

CSU-politicus Weber acht AfD medeschuldig aan Jodenhaat-demo’s

https://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/05/weber.jpg

“Radicale bewegingen zoals de AfD in Duitsland of de partij van Marine le Pen in Frankrijk” zouden bij het antisemitisme grensverleggingen hebben bevorderd zei de voorzitter van de EVP-fractie en plaatsvervangende CSU-leider van de Radio-mediagroep. Deze partijen zou men “eveneens moeten bestempelen als veroorzakers van dergelijke excessen.”

Door: Manfred W. Black.

Op buitengewoon macabere wijze heeft de plaatsvervangende CSU-voorzitter Manfred Weber openlijk geprobeerd, de feiten met betrekking tot de meest recente islamitische
Jodenhaat-demonstraties in Duitsland op hun kop te zetten. De Europa-afgevaardigde en spreker van de “Europese Volkspartij” heeft in het weekend de AfD bestempeld als medeverantwoordelijk voor de militante anti-Israëlische moslim-demonstraties.

Een uitermate leugenachtige misstap van de “christendemocraat”. Immers is momenteel de AfD – misschien ten dele afgezien van de FDP – de enige partij in het Duitse parlement, die zich steeds weer zonder ‘mits’ en ‘maar’ demonstratief achter de verdedigingspolitiek van Israël heeft opgesteld.

Hoe men ook in principe tegenover de AfD staat: Deze partij is het nooit moe geworden, onmiskenbaar de linkse NGO’s aan de kaak te stellen, die de “veelzijdige” acties van de terroristische organisatie Hamas en de Jihad materieel en in de media sinds vele jaren ondersteunen.

Jörg Meuthen: “De beschuldigingen van antisemitisme van Manfred Weber zijn min!”

Afd-woordvoerder in het parlement Jörg Meuthen wees de beschuldigingen van Weber tegen de AfD resoluut af. Tegenover het weekblad Junge Freiheit https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/afd-csu-antisemitismus/ verklaarde Meuthen: “Terwijl mijn partij standvasig en in alle benodigde duidelijkheid aan de kant van de Joden in Duitsland en Israël staat, vertegenwoordigt de heer Weber de partij, die het momenteel opkomende agressieve antisemitisme juist massief mogelijk heeft gemaakt door haar volslagen onverantwoordelijke politiek van de opening der grenzen in 2015 met als gevolg de asielcrisis door illegale massa-immigratie.”

De beschuldigingen van Weber, dat de AfD antisemitisme zou aanwakkeren, zijn min,, aldus Meuthen, die net als Weber in het EU-parlement zit. Als hij ruggengraad zou hebben, zou Weber het falen van zijn partij toegeven en zou hij “de bevolking om vergeving vragen voor deze uitwassen van de Merkel’se politiek, in plaats van te proberen, de schuld voor deze toestanden ook nog eens op anderen af te wentelen”.

Etnische achtergronden worden verzwegen.

In de Duitse media werd weliswaar bericht over talloze anti-Israëlische en agressieve demonstraties. Dat op deze militante manifestaties klaarblijkelijk in geheel overwegende mate Arabieren optraden, wordt echter door bijna alle radiostations, tv-uitzendingen, kranten en persdiensten tersluiks opgemerkt – als het al wordt opgemerkt.

Kennelijk moet in dit land de burger niet ongerust worden gemaakt – en niet op het idee komen dat ook in Duitsland een islamisering is ingezet, waarvan de gevolgen reeds nu niet meer kunnen worden ingeschat.

Door: Manfred W. Black.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/05/csu-politiker-weber-gibt-afd-mitschuld-an-judenhass-demos/

Kleine oorlog-voerster: Klimaat-Greta scherpt haat tegen Israël aan

Door: David Berger.

Samen met talloze andere linksen ondersteunt Greta Thunberg het terrorisme van Hamas tegen Israël, doordat zij op Twitter de boodschappen van Israëlhaters verspreidt. Maar ook een Patriot als Serge Manga borduurt op dit stramien voort.

Op zijn laatst sinds Hamas meer dan 1000 raketten op Israël, in het bijzonder op het buitengewoon gehate Tel Aviv https://philosophia-perennis.com/2016/10/22/tel-aviv-oase-der-freiheit-inmitten-barbarischer-wuesten/ heeft losgelaten, dodelijke burgerslachtoffers en een onnoemelijk aantal gewonden graag op de koop toe nam, ja, door de hagel aan raketten op een atoomcentrale https://www.tagesspiegel.de/politik/auf-israelischer-seite-stirbt-ein-soldat-hamas-meldet-den-tod-mehrerer-ihrer-anfuehrer/27175912.html de vernietiging van de hele regio heeft uitgelokt, is het duidelijk: Hier gaat het niet langer om één van de vele terroristische acties van Hamas tegen Israël, maar gaat het om een oorlogvoering.

Oorlog van het Islamisme

Het is niet alleen de oorlog van Palestijnse terroristen tegen Israël, maar – op grond van de dimensies en het feit, dat Hamas datgene, wat ze momenteel doet, slechts kan doen met steun van andere terroristische staten – een oorlog van het Islamisme tegen de vrije wereld. Dat dit uitgerekend plaatsvindt, enkele maanden nadat Trump de macht aan Biden moest overdragen, spreekt boekdelen.

Verbazingwekkender is het uiteraard om te zien, wie zich thans aan de zijde van het wereldwijd agerende Islam-terrorisme schaart. Ook hier wekt het geen verwondering, dat de Linkse Partij (https://alexanderdilger.wordpress.com/2020/12/07/jusos-verschwestern-sich-mit-israelfeindlicher-fatah-jugend/) opnieuw hun haat op Israël loslaten. De haat tegen Israël resp. het antisemitisme is diep in hun genetica geworteld.

Dat echter de van de Duitse media tot en met Paus Franciscus nagenoeg als een heilige vereerde Greta Thunberg zichzelf in deze uren tot spreekbuis van de haat- en daarmee tevens van het geweld tegen Israël maakt, is waarlijk verbazingwekkend:

Greta, Naomi en Luisa

Het blad Focus merkt op: “De andere Greta Thunberg heeft niets te maken met ecologie en het verhinderen van een klimaatcatastrofe. De andere Greta Thunberg steunt het terrorisme van Hamas tegen Israël, aangezien zij op Twitter de boodschappen van Israëlhaters verspreidt. Bijvoorbeeld een tweet van de Canadese https://www.focus.de/orte/kanada/e Naomi Klein, die Israël “van de ene oorlogsmisdaad na de andere” beschuldigt.

Klein is actief ondersteunster van de campagne BDS (boycot, desinvesteringen en sancties), die de staat Israël economisch, cultureel en politiek schade wil berokkenen. Ook FFF steunt BDS. Op het wereldwijde Instagram-kanaal van FFF werden maandag meerder posten gedeeld, waarin Israël verantwoordelijk werd gemaakt voor de meest recente escalatie. Bovendien wordt Jeruzalem beschuldigd van “etnische zuiveringen” en wordt er opgeroepen tot het boycotten van Israël.”

… en Serge Manga

En ook de Duitse lieveling van de media, Luisa Neubauer, deelt in deze mijn mening: “Eerst twittert Greta Thunberg tegen Israël en probeert ze zich vervolgens te presenteren als neutraal en vredelievend ( zie https://www.welt.de/politik/ausland/article231040461/Greta-Thunberg-reagiert-auf-Kritik-an-Tweet-zum-Nahostkonflikt.html). Haar beweging Fridays for Future deelt bijdragen van pro-Palestijnse activisten die niet alleen oproepen tot boycot van Israël,, maar Israël zelfs het bestaansrecht ontzeggen. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231036601/Luisa-Neubauers-Maassen-Vorwurf-Juedische-Gemeinden-in-NRW-sind-erbost.html” En dat, terwijl ze bij Anne-Will zonder enig bewijs Hans-Georg Maassen betichtte van de verspreiding van antisemitisme, wat haar eigen beweging metterdaad doet.” (https://alexanderdilger.wordpress.com/2021/05/11/hamas-attackiert-israel-physisch-und-fridays-for-future-digital/)

Hier is het waarschijnlijk geen troost, dat ook de door de Duitse “Patriotten” de hemel in geprezen Serge Manga hetzelfde liedje zingt https://www.youtube.com/watch?v=IxAxQHp2QsU.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/12/kleine-kriegstreiberin-klima-greta-schuert-hass-auf-israel/

Epidemie? Slechts vier procent van de bedden op de IC’s ingenomen door Coronapatiënten

Door: David Berger.

Tiijdens de zogeheten pandemie (2020) werden gemiddeld slechts 4 procent van alle bedden op de IC’s bezet door Coronapatiënten. Een zoveelste steunpilaar voor het bestaan van een gevaarlijke epidemie stort ineen.

Altijd als het er gedurende de laatste ruim 12 maanden om ging de burgers weer meer grondrechten af te nemen (sommigen spreken niet geheel onterecht van “stelen”), en ze in-effectieve willekeurige maatregelen op te dringen, werd door politici en gelijkgeschakelde media onder andere de catastrofe van volledig overbelaste IC-afdelingen op de muren geschreven. Een belangrijke stap van Merkels catastrofestrategie AAVA (Angst Aanjagen Vrijheid Afnemen).

Merkel-media verspreidden fakenews

Evenwel bewijst ook dit dreigscenario zich thans als fakenews, dat blijkbaar zeer bewust door kringen, die er belang bij hebben, werd rondgestrooid. Want nu is duidelijk: Tijdens de zogeheten pandemie (2020) werden gemiddeld slechts 4 procent van alle bedden op de IC’s bezet door Corona-patiënten.

Het zijn niet onze bewonderenswaardig onvermoeibare onderzoeksjournalisten die anders bij de niet-regeringsgetrouwe media elke verkeerd geplaatste komma tot schandaal verheffen, om vervolgens niet alleen Facebook ertoe te brengen, de zogenaamde fakenewsverspreiders te bestraffen, maar ook meteen om de BVD roepen, die dat hebben ontdekt.

Nee, het bewijs voor dit feit is te vinden in een Balans van de Adviescommissie van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Analyse_Leistungen_Ausgleichszahlungen_2020_Corona-Krise.pdf: “De adviescommissie van het VGZ stelt officieel vast, dat in het jaar 2020 gemiddeld slechts “vier procent van alle bedden op de IC’s werden ingenomen door Corona-patiënten”. “De leden van de adviescommissie benadrukten, dat de pandemie op geen enkel tijdstip de verzorging op de IC’s aan hun grenzen heeft gebracht.”

Seibert & Co: Emoties en schijnargumenten tegenover feiten

Boris Reitschuster heeft daarom in de Duitse persconferentie nagevraagd: “Een vraag aan de heer Seibert resp. de heer Gülde: de adviescommissie van het ministerie van Volksgezondheid is tot de conclusie gekomen, dat in het jaar 2020 gemiddeld vier procent van de bedden op de IC’s werd ingenomen door Coronapatiënten. Het argument voor de Coronamaatregelen was immers tot nu toe de kritieke situatie op de IC’s vanwege Corona. Kunt U deze tegenstrijdigheid voor mij uit de doeken doen?

Waarop Gülde met een antwoord kwam, wat eenieder bijna bij voorbaat had verwacht: “Meneer Reitschuster, om eerlijk te zijn, zie ik hier geen tegenspraak. Grondwettelijk volgden de maatregelen juist de doelstelling, de IC’s niet te overbelasten. Duitsland is tot nu toe relatief goed door de pandemie gekomen. Wij mogen niet vergeten: Wij hebben tot nu toe hoe dan ook 80.000 doden moeten registreren, dat geeft geen reden tot vreugde en vele mensen hebben ook achteraf te kampen met de gevolgen van Corona. Desalniettemin is het ons met deze maatregelen gelukt om een overbelasting van het gezondheidswezen in Duitsland te voorkomen. Dat is strikt genomen datgene, wat ik u hierover kan zeggen.”

En Seibert sprak met nóg meer meel in de mond, toen hij op de vraag naar de fake-berichten in de media over triage-gevallen zowel als volledig overvolle IC’s vanwege de zogeheten pandemie antwoordde:

“Ik wil daar echter graag aan toevoegen, Meneer Reitschuster: Het waren niet alleen de berichten uit de media. Er was sprake van kristalheldere uitspraken van mensen, zowel dokters als verplegend personeel, die dagelijks verantwoordelijkheid dragen op de IC’s en die vanuit hun dagelijkse praktijk hebben bericht, op de rand van de overbelasting te balanceren. Hier was sprake van zeer duidelijke uitspraken. Dat zijn niet alleen de berichten uit de media, maar dat zijn stemmen van mensen, die het dagelijks meemaken.”

Of de mensen echt zo dom zijn, als ze door Seibert niet alleen hier worden gehouden, zal aan het licht komen bij de komende Duitse parlementsverkiezingen. Ik vrees bijna van ja.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/11/epidemie-nur-vier-prozent-der-intensivbetten-mit-corona-patienten-belegt/

Duitse klimaatpolitiek is je reinste klassenstrijd

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/05/klimamerkel-696×388.jpg

Door: Wolfgang Hübner.

Razendsnel hebben de regeringspartijen in Berlijn met wild actionisme gereageerd op het schandalige klimaatvonnis van het Federaal Constitutioneel Gerechtshof http://www.pi-news.net/2021/04/karlsruher-klima-urteil-ist-sozialer-sprengstoff/. Dit tempo staat in krasse tegenstelling tot de reacties op andere namelijk impopulaire besluiten vanuit Karlsruhe,, die ofwel werden uitgesteld, gecanceld ofwel überhaupt niet werden bekeken.

In het bijzonder Bondskanselier Merkel wil kennelijk aan het einde van haar ambtsperiode nog een keer de toekomst in Duitsland met een zware hypotheek belasten: de over de hele wereld meest radicale en harde “klimaatbeschermings”doeleinden https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/merkel-klimaschutzgesetz-video-100.html. Of ze zich daarmee voor een toekomstige internationale functie wil opwerpen, of dat ze hierbij geleid wordt door veel ergere motieven doet hier niet ter zake. Feit is echter, dat zowel de CDU als de SPD en natuurlijk ook de Groenen deelnemen aan deze economische en sociale zelfverminkingsonderneming.

Het moge duidelijk zijn: Wat in Duitsland moet worden bedreven onder het volledig misleidende begrip “klimaatbescherming”, is een feitelijk helemaal niet goed verstopte, veeleer bewust bedreven klassenstrijd van een zich financieel en existentieel veiliggestelde ideologisch en moreel voelende minderheid tegen de grote meerderheid van het volk.

Dit inzicht zal, de politieke oriëntering van de media in aanmerking genomen, niet doordringen in de hoofden van de meerderheid, echter mogelijk wel in de dagelijkse materiële en sociale ervaringsrealiteit van de massa. Want zowel de kosten alsook de consequenties van de “Klimaatbescherming made in Germany” zullen met voorrang, ja, bijna in hun geheel worden gevoeld door hen, die met hun inkomen vechten voor hun allernoodzakelijkste levensonderhoud.
http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/05/klimadiktatur.jpg

Elke alternatieve, zich op de sociale behoeften van de meerderheid oriënterende politiek dient met dit feit rekening te houden. En vanzelfsprekend dient iedere maatregel, die metterdaad een bruikbare bijdrage aan klimaat- en milieubescherming in de wereld belooft, met voorrang, ja bijna in zijn geheel te laste te komen van welgestelde tot superrijke kringen in de Duitse samenleving.

Hiermee kunnen vervolgens belangrijke projecten worden opgestart in de staten en gebieden, die aanzienlijk meer globaal resultaat zouden kunnen behalen als het totale verknoeien van Duitse landschappen met gigantische windmolens of het gedwongen omschakelen op elektromobiliteit. Wanneer de minderheid bereid en instaat is, deze bijdrage te leveren, kan er in gemoede over worden nagedacht wat de meerderheid daar nog ter aanvulling aan kan bijdragen, zonder overbelast te worden.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/05/deutsche-klimapolitik-ist-klassenka

Meer vaccinatiepropaganda op scholen en in gezinnen. Duitse regering wil “veel overtuigingswerk leveren”

Door: Redactie JouWatch.

Hoe resoluter en duidelijker Duitse ministers zich vastleggen op een standpunt en zich daarover openlijk uitspreken, des te betrouwbaarder en zekerder kan men ervan uitgaan, dat het exact tegengestelde gaat gebeuren. Zo was het bij minister van Volksgezondheid Jens Spahn met zijn belofte, dat het niet nog eens tot een lockdown zou komen, of met zijn afwijzing van speciale rechten voor gevaccineerde en genezen personen. Beiden werden prompt enkele maanden later realiteit. En nu spreekt de Duitse minister van Onderwijs Anja Karliczek haar pertinente afwijzing uit van een vaccinatieverplichting voor kinderen en jongeren. De ouders zijn gewaarschuwd.

“Ik ben ervoor, dat vaccineren vrijwillig blijft”, zei Karliczek gisteren volgens “dts Nieuwsberichtendienst”; ze geeft overigens toe, dat “wij nog veel overtuigingswerk dienen te leveren.” In de praktijk betekent dat dus: Vaccinatiepropaganda reeds in de KDV’s, op de scholen, bij de ouders thuis. Het onkritische aanprijzen van de Corona-vaccinatiecampagne vindt daarnaast plaats met dezelfde argumenten, die inzake beproefde en sinds generaties wel-doorproefde vaccinatiestoffen in de strijd met categorische vaccinatie-tegenstanders gegrond zijn, die evenwel klinken als reclameslogans voor de farmaceutische industrie – en gelet op het experimentele karakter van het gen-technische Covid-pioniersvaccin zijn ze dat waarschijnlijk ook.

Vaccineren is een verworvenheid van de moderne geneeskunde, die het voor de samenleving mogelijk maakt, überhaupt zo snel mogelijk met de pandemie af te rekenen en daardoor tevens het aantal doden te beperken”, juicht Karliczek, en predikt in verheerlijkende verrukking: “Het vaccin dat wij hebben, is veilig en werkzaam, dat is bewezen!”. Vandaar ook, dat er is gekozen voor het geheel normale, beproefde toelatingsgebeuren en niet voor een toelating uit noodzaak. Evenwel, dat verzwijgt ze, geldt ook deze reguliere toelating verder slechts onder voorwaarden. De minister deed een beroep op de burgers, “vertrouwen te hebben in de wetenschap”. Natuurlijk worden hier alleen de voor de politiek aangename vertegenwoordigers van de wetenschap bedoeld.

Hoezo nu weer plotseling “groepsimmuniteit”?

Bovendien is het voor hen belangrijk, aldus Karliczek, er verder aan te werken, dat de mensen vertrouwen hebben, want: “Dan kunnen wij er in slagen, een groepsimmuniteit te generen.” Ogenblikje – hoezo nu tóch weer een groepsimmuniteit? Van zoiets is alleen sprake bij steriele immuniteit -dus als gevaccineerden noch worden her-besmet, noch het virus kunnen overdragen. Dat noch het een noch het ander het geval is bij de toegelaten Covid-vaccins, staat intussen vast – maar wordt ons door de verantwoordelijken voor de vaccinatiecampagne toch al wekenlang verkocht als zijnde geen reden tot ongerustheid, omdat het tenslotte alleen maar zou gaan om het verhinderen van moeilijke en zo mogelijk kritische verlopen – wat door de vaccinatiebescherming afdoende zou worden gewaarborgd.

Als dat klopt, zou er echter ook geen groepsimmuniteit meer nodig zijn – omdat dan de individuele bescherming het vaccinatiedoel is en dientengevolge eenieder,, die zelf helemaal geen of slechts een marginaal risico loopt om ziek te worden ( zoals kinderen en jongeren) ook geen vaccinatie nodig hebben. Zo ongeloofwaardig als het kalmerende sussen, dat er geen vaccinatieplicht zal komen (Indirect is ze er al, door de naderende vaccinatie-apartheid!), zo onlogisch is de beargumentering van de politiek, waarom zelfs de jongsten zouden moeten worden gevaccineerd. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/05/06/mehr-impfpropaganda-schulen/