Sancties tegen China werken zelfbeschadigend

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/03/wang_yi-696×391.jpg

INREISVERBOD VOOR EX-MAOÏST BÜTIKOFER

Door: Wolfgang Hübner.

Eigenlijk was er niemand zo voorbeschikt als pleitbezorger voor de islamische Oeigoeren in China als de Turkse president Erdogan. De Oeigoeren zijn een volk van Turken, dus naaste verwanten. En in Turkije leeft de grote diaspora der Oeigoeren op de wereld. Leden van deze nazaten van vluchtelingen uit de Communistische Volksrepubliek vestigen steeds weer de aandacht op de slechte situatie van hun volksgenoten in westelijk China.

Maar Erdogan en de Turkse leiding hebben heel andere buitenpolitieke prioriteiten. Want goede betrekkingen met de Chinese Reus zijn economisch en financieel van de grootste betekenis voor het economisch kwakkelende Turkije. Daarom heeft het onderwerp-Oeigoeren bij het actuele bezoek van de Chinese Minister van BZ, Wang Yi https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/chinas-aussenminister-wang-yi-zu-besuch-in-der-tuerkei-17263537.html , in Ankara geen rol van betekenis gespeeld .

Dat staat in flagrante tegenstelling tot EU-Europa en de VS, waar steeds luider wordt geprotesteerd teen de reële en vermeende onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinezen. Voor het eerst zijn er daarom ook van de kant van de EU sancties teen China aangekondigd https://web.de/magazine/politik/eu-verhaengt-sanktionen-menschenrechtsverletzungen-china-35651398. Die zijn weliswaar concreet beschouwd nogal onschuldig, maar worden niettemin door Peking prompt beantwoord met tegenmaatregelen en dreigementen.

De Chinese boodschap is duidelijk: Wij zullen ons niet en nooit meer laten intimideren, want wij zijn niet langer zwak, maar sterk. Niet in de laatste plaats was de boodschap aan het adres van Duitsland gericht. Voor de Duitse export-economie is de handelspartner China absoluut onontbeerlijk. Vanzelfsprekend is dat in Peking maar al te goed bekend en wordt dat gebruikt.

Eens te meer belicht dit conflict van de EU met China de twijfelachtigheid en de dubbelzinnigheid van politieke sancties, die er teen Rusland reeds lang en in nog veel grotere mate worden genomen. In de regel is de schade, die sancties aanrichten, aanmerkelijk groter dan het opgeleverde voordeel.

Noch zal de Russische leiding de binnenlandse oppositie meer ruimte toestaan – integendeel; noch zal de Chinese leiding haar kennelijk repressieve houding tegen het Oeigoerse streven naar grotere autonomie of algehele statelijke zelfstandigheid veranderen. Juist sancties tegen de economische supermacht China zullen zonder resultaat verzanden. En ook Rusland heeft zich allang bij de negatieve uitwerkingen van de sancties neergelegd.

Bijzonder ergerlijk is de rol van de Groenen in de EU en in Duitsland bij de zg. “mensenrechtenpolitiek”, die dient ter argumentering van de sancties. Het is niet geloofwaardig, om als in toenemende mate autoritair-intolerante verbodspartij openlijke sympathie te tonen – zoals de voorzitter van de Groenen, Habeck – met de politiestaat China. Maar anderzijds zichzelf te beklagen als slachtoffer van de Chinese tegenmaatregelen, zoals de ex-maoïst- en groene EU-parlementsafgevaardigde Bütikofer, die als invloedrijk lid in de commissies van het EU-parlement voor externe aangelegenheden en handel juist met betrekking tot China een sleutelrol heeft. Met het toekomstige inreisverbod voor Bütikofer https://www.deutschlandfunk.de/buetikofer-gruene-chinas-sanktionen-sind-ein-feindseliges.694.de.html?dram:article_id=494593 hebben de Chinezen hoe dan ook niet geheel en al de verkeerde getroffen.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/03/sanktionen-gegen-china-sind-selbstschaedigend/

Pop-icoon Nena verklaart zich solidair met Dwarsdenker-beweging

Door: David Berger.

Met een post op haar Instagram-profiel heeft pop-icoon Nena zich solidair verklaard met de Dwarsdenker-beweging. Preciezer gezegd, met de demo van Kassel, die afgelopen weekeinde voor furore zorgde.

Aldaar waren het afgelopen weekeinde meer dan 20.000 de straat opgegaan tegen de Coronapolitiek van de Duitse regering. Met een kort, maar ondubbelzinnig “Bedankt,, Kassel” schaarde de popzangeres zich via haar Instagram-kanaal https://www.instagram.com/stories/nena_official/2535680667959084799/?hl=de achter de “Dwarsdenker”- demonstratie.

De video die zij daarnaast postte, laat in versnelde beelden scènes van de demonstratie zien van 20.03 in Kassel. De beelden worden geaccentueerd door songs van de zangers Jan en van Xavier Naidoo, die zich al sinds geruime tijd solidair hebben verklaard met de Dwarsdenkers. Het motto hierbij: “Liefde ontstaat uit moed”.

Reeds kort nadat Nena haar post over de wereld had gestuurd, begon de strijd van de mainstream-journalistiek tegen de zangeres. Zo vraagt de FAZ, zeer bewust demagogisch een volledig verkeerde indruk wekkend: “Heeft Nena een hart voor Corona-ontkenners?” – in dezelfde geest het media-magazine turi2: “99 Aluhoedjes?”

Reeds protest in oktober 2020

Al in oktober van het vorige jaar berichtten wij op PP:

Met een post bij Instagram, dat getuigt van geloof in God èn tegen de paniekzaaierij, zorgt het pop-icoon Nena voor een enorme opschudding. Hoewel zij met geen woord van Corona heeft gerept, wordt zij er nu van verdacht, kritiek uit te oefenen op het officiële Corona-dogma. De heksenjacht is begonnen.

De sociale verbanning, ook in de media, van hen, die twijfelen aan het Corona-mainstream-dogma, is inmiddels zo ver voortgeschreden, dat zelfs teksten, waarin het woord Corona niet wordt genoemd, maar die kunnen worden opgevat als kritiek op de zuivere leer van het systeem, voor de grootste beroering zorgen:

“…niet gehypnotiseerd door angst in de duisternis laten trekken”

Dat toont nu wederom een uitlating van het Duitse pop-icoon Nena aan. Die schreef gisteren op Instagram:

“Ik geloof in het diepst van min hart in God. Daaruit komt mijn vertrouwen in het leven voort. En ik beschik over mijn gezonde mensenverstand, dat de berichtgevingen en de paniekzaaierij die van buitenaf op ons afkomen totaal uit hun verband zijn gerukt. En zo is het voor mij mogelijk om mij niet gehypnotiseerd door angst in de duisternis te laten trekken. Laten wij in het licht treden en pal staan voor de liefde, want ondanks alle waanzin die wij hier meemaken geloof en weet ik, dat de positieve verandering niet langer tegen te houden is. #liebeistdieantwort #licht”

Klinkt eigenlijk slechts als de promotietekst voor haar één deze dagen te verschijnen nieuwe album “Licht” en hoeft in het geheel niets met de Coronahysterie te maken te hebben.

Hartje van Xavier Naidoo

Niettemin vraagt de “Welt” bezorgd: Loopt nu ook Nena over naar het Corona-complottheorie-kamp?” En de Stuttgarter Zeitung https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nena-entfacht-corona-diskussion-sie-spricht-von-panikmache-von-naidoo-gibt-s-ein-herzchen.3b63651e-0cf6-418b-9b02-df550e5aa14a.html merkt in aansluiting op een artikel in dpa https://philosophia-perennis.com/2020/03/09/deutsche-presseagentur-dpa-erfindet-besuch-eines-afd-politikers-auf-lesbos/ op:

“Met een post op Instagram geeft Nena te verstaan, dat zij minstens kritisch tegenover de Corona-beperkingen in Duitsland staat. Al in de zomer was te zien, dat zij ambivalent staat t.o.v. de regels.”
De aanleiding voor deze starre stelling: Xavier Naidoo https://philosophia-perennis.com/2020/03/11/xavier-naidoo-an-die-deutschen-ihr-seid-verloren/, die de boodschap op Instagram met een hartjes-emoji heeft becommentarieerd. Kennelijk heeft Nena zich niet meteen van dit hartje gedistantieerd, zodat nu de contactschuld zich aandient.

En: Weliswaar had Nena zich in de zomer trouw getoond aan het systeem, toen ze in heel Duitsland haar concerten ‘op drive-in-bioscoop-wijze hield: “Ook in Stuttgart waar ze zichtbaar moeite had met de afstandsregels en zelfs een fan omhelsde.”

Collectieve razernij over de tijdperk-verandering der getraumatiseerde generaties

https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2020/10/121308530_3749204318423086_2782098012237899987_o-560×420.jpg


Wie een beetje met de geschiedenis bekend is, voelt zich in toenemende mate herinnerd aan de heksenjachten. Bill Six heeft daarover kort geleden opgemerkt:

“Om het tot voor kort nog onbegrijpelijke hoofdstuk van de “heksen”vervolging vormen zich foutieve feiten-beweringen, die door scholen & media mogelijk niet toevallig worden verspreid: “Fake History”. Ten eerste: Het was geen typisch fenomeen van de Middeleeuwen, maar van de vroege Nieuwe Tijd. Ten tweede: Het betrof in eerste instantie het Protestantse gebied – en tekende zich in aansluiting daarop in beperkte mate af in de katholieke landen. Ten derde: Ten Derde: Het was niet de kerk,, die deze vervolgingen in haar vaandel scheef, maar wereldlijke autoriteiten, rechtbanken, universiteiten en media – datgene dus wat wij tegenwoordig “de Staat” plegen te noemen.

Hun strategie – volgens Prof. Heinsohn doelbewust gericht tegen de in voorbehoedsmiddelen gespecialiseerde kruidenvrouwen, teneinde de geboortecijfers op te krikken en de ontstane soevereine staten demografisch veilig te stellen – raakte mettertijd de controle kwijt en verwerd tot collectieve razernij van de getraumatiseerde generaties over de verandering van tijdperk.

Een geestelijke epidemie. Andere landen werden – zoals nu in de Corona-waan – onder de morele verplichting gesteld, om mee te doen. Meelopers verklikkers en profiteurs bestonden toen ook al. En juist in het vers gereformeerde deel van Europa – waar tevens de verlichting begon – voelden mensen, die in de kunstmatig verordende nieuwe wereldbeelden nog geen wortel geschoten hadden, zich meegesleurd.

Thans zijn dat degenen, die hun heil zoeken in volksvermenging, “klimaatredding” en in de eindoverwinning van virussen als vervangende religie. Ons goede oude leven zou voor altijd verloren kunnen gaan – en “het Nieuwe” zullen ook de machtigen niet voor 100 procent weten te sturen. Vrij naar Clausewitz: Het enige, wat in oorlogen kan worden gepland, is het eerste schot.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/24/pop-ikone-nena-solidarisiert-sich-mit-querdenken-bewegung/

NRW: Overkoepelende Administratieve Rechtbank heft inperkingen detailhandel volledig op – Tot vanavond

Door: Michael van Laack.

Wat er op het eerste gezicht als een overwinning van de rechtsstaat uitziet, zal waarschijnlijk vanavond na de conferentie met Merkel en de minister-presidenten alweer flauwekul blijken te zijn! De overkoepelende administratieve rechtbank NRW heeft op grond van schending van het grondbeginsel gelijke behandeling alle detailhandelaren in de dichtstbevolkte deelstaat toestemming gegeven om hun winkels met onmiddellijke ingang te heropenen https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/22_210322/index.php. Zonder bestellingen-vooraf en zonder inperking van het aantal klanten.

Uit de verklaring van het vonnis

“Vanwege de onverbrekelijke samenhang tussen de regelingen met betrekking tot de handel heeft de rechtbank deze allemaal voorlopig buiten werking gesteld. Dit betekent, dat met onmiddellijke ingang in de gehele detailhandel in Noordrijn-Westfalen geen beperking van het aantal klanten per vierkante meter meer van toepassing is en de eis om op termijn te bestellen vervalt. De senaat heeft er hoe dan ook op gewezen, dat het het land vrij staat, om ook op korte termijn een nieuwe regeling te treffen, die geen ontoelaatbare verschillen bevat.

De door Media-Markt naar voren gebrachte, ten grondslag liggende bedenkingen tegen de evenredigheid van de inperkingen voor de detailhandel deelt de senaat niet. In het bijzonder is de inperking van de grondrechten der detailhandelaren ten aanzien van de diepgaande gevolgen, een zoveelste ongecontroleerde stijging van nieuwe besmettingen voor leven en gezondheid van een groot aantal mensen zou hebben, vermoedelijk gerechtvaardigd.”

UPDATE 15.30 U. : REEDS MEERDERE UREN VOOR DE IN DE TITEL EN IN DE DAAROPVOLGENDE TEKST VAN HET DOOR MII VERMOEDE TIJDSTIP VERKLAARDE DE REGERING NRW HET VONNIS ONGEGROND EN VERSCHERPT THANS VOOR DE DETAILHANDEL DE VERPLICHTINGEN.

Voor Merkel en Co. waarschijnlijk een “Nu pas in orde!”

De deelstaatregering van Armin Laschet, die zich al met z’n kont op de pluchen stoel in de kanselarij waant, heeft voor het onderscheidngs-systeem geen verklarende argumentatie geboden,, volgens welke sommige detailhandelaren helemaal niet, sommige slechts met bestellingen op afspraak en weer anderen met en beperkt aantal klanten per vierkante meter zouden mogen openen.

Wel, wij weten al langer dan vandaag, dat de lockdown-maatregelen elke paar weken willekeurig opnieuw worden opgehoest. Nu heeft de rechtbank klare taal gesproken. Schijnbaar! Wat de beslissing is weliswaar onmiddellijk van kracht, maar ook voorlopig. Want vanmiddag staat weer de roemruchte constitutie-conforme Ronde op het programma.

Merkel en vele deelstaat-premiers willen strengere regels

Daarom is het waarschijnlijk, dat vanaf een incidentie van 50 wederom de complete detailhandel zonder uitzondering in de opening op afspraak- en vanaf 100 in de sluiting wordt geloodst en alleen de levensmiddelenhandelaren open mogen. De rechtbank kon vandaag dus – zonder zich te veel illusies te hoeven maken over de uitwerking – dit voorlopige besluit aangrijpen.

want vanavond respectievelijk morgen voor de middag wordt het door het in werking treden van de momentele besluiten der kanseliersronde volgens nieuwe verordeningen ongegrond verklaard. Vanzelfsprekend wil ik er de rechtbank niet van betichten, dat het hier gaat om een tactische maatregel. Want de rechters hebben zeer goed onderbouwd, waaruit de ongelijke behandeling bestaat.

Deze zwakke punten zullen Merkel en de minister-presidenten nu voor kennisgeving aannemen en de aanscherping van de lockdown rechtmatig waterdicht maken, waarop ze volledige sluiting verordenen. Er is dus nog niets mee gewonnen. De burgers in NRW mogen alleen maar weer eens aan snuffelen, hoe Vrijheid aanvoelt, om haar morgen meten weer afgenomen te zien.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/22/nrw-oberverwaltungsgericht-hebt-beschraenkungen-im-einzelhandel-komplett-auf-bis-heute-abend/

Spahn-vertrouweling Lauterbach in Duitse persconferentie: Er moet onmiddellijk een nieuwe lockdown komen!

Door: Michael van Laack.

“Wij staan aan het begin van een acute derde golf…” verkneukelt Merkel- en Spahn-fluisteraar Karl Lauterbach, de gedoodverfde volgende Duitse Minister van gezondheid, zich. Derhalve zouden wij snel weer in de lockdown moeten en deze keer ook niet zo snel aan versoepelingen denken. Pas als een toereikend aantal burgers de eerste vaccinatie heeft gekregen en de mutant is overwonnen, kan er over worden gepraat om de te snel teruggegeven grondrechten opnieuw op het vrijheidsconto van de burgers bij te schrijven.

Tijdens de persconferentie maakte Spahn duidelijk, dat hij zeer vertrouwelijk en nauw met Karl Lauterbach samenwerkt en daarom niet twijfelt aan diens inschatting. Aangezien de Bondskanselier Spahn nog steeds voor één van haar meest waardevolle ministers houdt (niet vanwege zijn villa van 4,6 miljoen euro, maar vanwege zijn onberispelijke werk) en tenminste de CDU-minister-presidenten steeds weer in het zadel worden geholpen, wegen de eisen van Lauterbach dubbel zwaar!

Daar gaan we weer!

Wat vele deskundigen vooruit hadden voorspeld, is nu uitgekomen. De stoute mutant uit het EU-vijandige Groot-Brittannië zet steeds verder door en zorgt voor toenemende besmettings- en alarmeringscijfers, lichtte Lauterbach toe. Als we nu niet direct de scholen weer sluiten en onze contacten beperken, zouden wij gevaar lopen om over heel Duitsland tegen Pasen de 300ste incidentie te overschrijden en de IC’s (weer eens) te overbelasten.

De eindeloze geschiedenis rond de eeuwige lockdown gaat dus het volgende hoofdstuk in. Terwijl in andere staten vanwege een gestaag dóór-vaccineren al weer feestjes gevierd kunnen worden en de Duitsers ook naar de Ballermann (op Mallorca – vert.) mogen vliegen, zal de binnenlandse gastronomie waarschijnlijk niet voor Pinksteren haar poorten kunnen openen. Vanzelfsprekend alleen die hoteliers of kroegbazen die tot dan toe niet failliet gegaan zijn.

De volgende strategie van de Duitse regering mislukt

Had men voor de verkiezingen in Rjnland-Palts en Baden-Württemberg nog de hoop verbreid dat de mutant helemaal niet zo ernstig was en dat men immers spoedig tien miljoen mensen per week zou vaccineren, dan ziet de verschrikkelijke realiteit er anders uit. Het vaccineren functioneert niet alleen vanwege AstraZeneca nog steeds niet. De sneltests komen maar niet, veel burgers benutten de teruggewonnen vrijheid niet naar de zin van de regering, maar ontmoeten elkaar wanneer ze willen en met wie ze willen, omdat ze het sociale isolement niet langer kunnen verdragen.

Als men de beslissingen van de regering en van de MP sinds het laatste voorjaar bekijkt, kan men daaraan de chaos-theorie afleiden. Een voortdurend af en aan, niet-nagekomen toezeggingen, onnodige hardheid, loodzware schuldenlast. Het geheel zal eindigen in een catastrofe. En dat komt bij de landelijke verkiezingen misschien wel een beetje FDP en AfD ten goede, maar hoofdzakelijk de post-communisten, de groen-geverniste donkerroden en de in het socialisme verzuipende SPD. Vanuit het oogpunt van Merkel kan dus worden gezegd: Mission accomplished! Nu kan zij met een gerust hart aftreden.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/19/spahn-vertrauter-lauterbach-in-bundespressekonferenz-ein-neuer-lockdown-muss-sofort-kommen/

Rechtbank geeft toestemming voor mega-demonstratie zaterdag in Kassel

Door: Redactie JouWatch.

De stad Kassel had een gebod uitgevaardigd voor de aangemelde mega-demonstratie. Het verbod om te demonstreren is nu woensdagavond – na twee spoedeisende moties – door de administratieve rechtbank afgeblazen.

Een paar dagen geleden had de door de SPD geregeerde stad Kassel de aangemelde mega-demonstratie komende zaterdag verboden. De beslissing werd eens te meer onderbouwd met het zogenaamd verhoogde risico op besmetting met het Coronavirus tijdens de manifestatie. De organisatoren – onder andere de “Freie Bürger Kassel” https://freiebuergerkassel.de/ gingen tegen het verbod in beroep door middel van een spoedeisende motie.

Woensdagavond werden beide spoedeisende moties behandeld door de administratieve Rechtbank Kassel. Concreet gaat het om een demo aan de Karlsaue in Kassel,, waarvoor 17.500 deelnemers zijn aangemeld,, alsmede een manifestatie op de Schwanenwiese met 6000 mensen. de manifestanten spreken van “minstens een dozijn demo’s”, waarbij zal worden gedemonstreerd voor de basisrechten en tegen de Coronamaatregelen.

De rechtbank stelde onder andere vast, dat er door de geplande demonstratie geen acuut gevaar dreigt voor het gezondheidssysteem. Daarnaast werd – in tijden van het Merkel-Coronaregime al de moeite van het benoemen waard – gewezen op de in de grondwet gewaarborgde vrijheid van manifestatie: De stad Kassel “verkent [ …] de uit Art. 8 van de grondwet voortkomende constitutierechtelijke richtlijnen der vrijheid van manifestatie, die voor een vrije democratische staatsordening eenvoudigweg constituerend is”, zo heette het met betrekking tot het verbod in de beslissing. De stad Kassel zou nu tegen de opheffing van het verbod bezwaar kunnen aantekenen bij het Hessische Administratieve Gerechtshof.

Het commentaar op de mslukte poging van de stad Kassel door Dwarsdenker-advocaat Ralf Ludwig tegen de Nordkurier https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/gericht-erlaubt-grossdemonstration-in-kassel-1842816103.html: “Ik ben verheugd over de beslissing van de administratieve rechtbank Kassel, omdat eindelijk de buitengewone betekenis van het manifestatierecht niet slechts als holle frase wordt gehanteerd, maar metterdaad in acht wordt genomen.”

De mainstream-pers creëert intussen al de stemming en vraagt – net als de HNA https://www.hna.de/kassel/kassel-corona-demo-leugner-wolfgang-wodarg-verbot-gericht-polizei-news-90243185.html – of het zaterdag in Kassel tot een “mega-opmars” zal komen. De Tagesspiegel jut de angst voor “nieuwe escalatie” op. Niet ontbreken bij de stemmingmakerij mogen natuurlijk de “verbonden” -lees: de linkse- tot links-extremistische organisaties. Zoals de politiek- linksgerichte Deutsche Gewerkschaftsbund Region Nordhessen, die heeft verklaard, dat men net als vele andere maatschappelijke representanten, “om verschillende redenen kritisch staat tegen over deze beweging van Coronacritici”. Ook vertegenwoordigers van de Evangelische Kerk, de AWO Nordhessen alsmede het “Mobiele Adviesteam tegen rechts-extremisme en racisme voor democratische cultuur in Hessen” gaan reeds ijverig tekeer tegen burgers, die niet langer wensen te buigen voor het Corona-dictaat.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron:https://www.journalistenwatch.com/2021/03/18/gericht-grossdemonstration-samstag/

Straf van het onderste plankje: Mild vonnis voor asielzoekers na groepsverkrachting van 14- jarig meisje

Door: Redactie JouWatch.

Vier mannen uit Irak en Afghanistan verkrachtten meermalen een 14-jarig meisje. Desondanks is het vonnis er nagenoeg “één van het onderste plankje”.

De arrondissementsrechtbank Ulm achtte bewezen dat vier asielzoekers uit Irak en Afghanistan tijdens Halloween 2019 een 14-jarig meisje in een asielzoekerscentrum in Illerkirchberg (Alb-Donau-district) deels meermalen hadden verkracht. Desondanks werd een – zoals intussen gewoonlijk in dergelijke gevallen – mild vonnis uitgesproken:

Twee beklaagden moeten nu voor twee jaar en drie maanden de gevangenis in. De rechtbank verklaarde één der beklaagden schuldig aan verkrachting en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, zowel als de anderen in drie gevallen aan verkrachting. De twee overige beklaagden moeten voor twee jaar en twee maanden de gevangenis in. De één werd schuldig bevonden aan verkrachting, de ander aan het behulpzaam zijn bij de verkrachting en aan het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel. Een 16 jaar oude Iraniër was aanvankelijk eveneens aangeklaagd. Het proces tegen hem was echter volgens het vergelijk op een dader-slachtoffer-compromis gecanceld. Het ging bij de 16-jarige asielzoeker om een kennis van het slachtoffer.

De tussen de 17- en de 26 jaar oude mannen hadden de meeste tijd van het in juli 2020 begonnen proces gezwegen. De dienstdoende rechter beschouwde het volgens de Berliner Zeitung https://www.berliner-zeitung.de/news/maedchen-vergewaltigt-vier-maenner-erhalten-zweijaehrige-haftstrafen-li.146249 dientengevolge als strafverzachtend, dat ze zich tegen het einde van het proces toch gedeeltelijk over hun daden hadden uitgelaten. De straffen tegen de asielzoekers zijn “nagenoeg op het onderste randje” van de strafmaat, zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis. “Er was twijfel en er is nog steeds twijfel.”

Het proces werd vooral gekenmerkt door het moeizame verhoor van het slachtoffer. Ontstellend daarbij: “In de loop van het proces kwam naar voren, dat het 14-jarige slachtoffer vanwege haar psychische gemoedstoestand niet meer onbeperkt in staat was, ter beschikking te staan voor verder verhoor. Bij verder verhoor was ernstige gezondheidsbeschadiging te verwachten”, aldus een woordvoerder van de rechtbank Dinsdag tegenover de Junge Freiheit.

De asielzoekers zouden de 14-jarige in de herfst van 2019 achtereenvolgens weerloos hebben gemaakt met verdovende middelen en zich vervolgens aan haar hebben vergrepen. Eerder hadden ze de aangeschoten jongeren ertoe hebben overgehaald, met hen naar het “vluchtelingenonderkomen” in Illerkirchhberg te rijden. De scholiere had later haar ouders en de politie verteld van de misdrijven in de Halloween-nacht en de daaropvolgende dag. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/03/17/strafe-rand-mildes/

Lüttich: “Covidioten” redden politieagent van lynchpartij door “antiracistische” geweldplegers van BLM

Door: David Berger.

Tot extreem gewelddadige ongeregeldheden en plunderingen kwam het afgelopen weekend in Lüttich. Geweldplegers van de BLM-beweging sloegen onder het slaken van “Allahu akbar”- kreten met ijzeren staven in op politieagenten, dappere demonstranten tegen de Coronamaatregelen hebben daarbij één van de agenten vermoedelijk zelfs het leven gered.

Het 39 kilometer van Aken verwijderde Lüttich staat bij veel West-Duitsers bekend als populair uitgaansdoel en-shopping-paradijs. Shoppen was ook afgelopen zaterdagmiddag aangekondigd. Maar terwijl duizenden mensen aldaar vreedzaam boodschappen deden, vlogen er plotseling straatstenen door etalageruiten, geschreeuw, waterkanonnen, plunderingen ontstelden de passanten. Het kwam tot een daar nooit eerder vertoond exces van geweld.

“Allahu akbar”-kreten begeleiden plunderingen

De oorzaak: een zichzelf als “antiracistisch” profilerende demonstratie van de BLM-beweging was plotseling uit z’n voegen gebarsten: Hierbij ontlaadde zich het totale geweldspotentieel vooral tegen de politie. 250 politiefunctionarissen kwamen tegenover een kleine 300 extreem gewelddadige relschoppers te staan, die zich, begeleid door “Allahu-akbar”-kreten hadden bewapend met straatstenen en ijzeren staven.

Beelden laten agenten zien, die in de hagel van stenen, te midden van scherven ineenstorten, terwijl de overwegend donker getinte relschoppers winkels plunderen en toeristen het spektakel filmen met handy-camera’s. De twee uur durende straten-slag kon pas worden beëindigd door versterking en het inzetten van waterkanonnen een traangas.

“Covidioten” redden agenten van geweldplegers

De FAZ https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/strassenschlacht-in-luettich-mit-steinen-gegen-polizisten-17244123.html hierover: “Zondag maakte de Lüttichse politiechef Christian Beaupère nuchter de balans op: 36 van zijn 250 ingezette krachten raakten gewond, negen moesten worden behandeld in het ziekenhuis,, onder wie de beveiliger van de ingang van de galerie. Een agente liep een gebroken sleutelbeen op. Een ander had geluk: Aanvallers duwden hem van zijn motorfiets, hij ging tegen de vlakte en werd bijna gelyncht.

Demonstranten, die op het plein protesteerden tegen de voortdurende sluiting van gastronomie en culturele instellingen, kwamen hem te hulp – “met hun protestborden”, zoals Beaupère zei. “Zonder deze inmenging zou die agent veel ernstiger gewond zijn geraakt”,, aldus de politiechef.

Dies irae

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/15/luettich-covidioten-retten-polizisten-vor-dem-lynchmob-antirassistischer-blm-gewalttaeter/

Wie zwijgt stemt toe – Aanslag van Antifa op Paul Rzehaczek

Door: Maria Schneider.

“Toen ze de ‘Dwarsdenkers’ in Berlijn met waterkanonnen “besproeiden”,
zweeg ik; want ik was braaf thuis gebleven.
Toen ze 1% van alle rijken wilden neerschieten,
zweeg ik; ik was immers niet rijk.

Toen ze de rechts-extremisten halfdood ranselden,
zweeg ik; ik was immers geen rechts-extremist.
Toen ze de AfD’ers in de gaskamer wilden stoppen,
zweeg ik; ik was immers geen AfD’er.

Toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer, die kon protesteren.”
(vrij naar Martin Niemöller https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_martin_niemoeller_thema_gemeinschaft_zitat_9331.html)

Op Donderdag 11 Maart 2021 wendde een als politieagenten vermomde knokploeg van links-extremisten een huiszoeking voor bij Paul Rzehaczek – sinds 2019 landelijk voorzitter van de “Jonge Nationalisten” en sinds meerdere jaren wethouder in Eilenburg bij Leipzig – en verschafte zich toegang tot diens woning.

Aldaar dwongen de nepagenten Paul Rzehaczek, om op de grond te gaan liggen en sloegen vervolgens – vermoedelijk doelbewust – met hamers op beide enkels van het slachtoffer in, die zwaar gewond raakten. Rzehaczek stond vlak voor zijn afronding van een een opleiding tot rij-instructeur.

Voorts sloegen zij op zijn hoofd met een uit bussen bekende noodhamer en spoten, voor ze op de vlucht sloegen, pepperspray in Pau Rzehaczeks gezicht. Hij ligt nu in het ziekenhuis.

Laten wij ons inhouden en ons afvragen: “Welk ‘misdrijf’ heeft Paul Rzehaczek begaan, dat een dergelijk eigenrecht überhaupt in de verste verte zou rechtvaardigen?

Heeft hij een kind voor de trein “geduwd”?
Heeft hij op het Domplein in Keulen om vrouwen “heen gedanst”?
Heeft hij met drie kameraden een 11-jarige “ingereden”?
Heeft hij met 10 andere kornuiten en 18-jarige Duitse gedrogeerd en urenlang “eer bewezen”?

Nee, Paul Rzehaczek is wat men in Duitsland algemeen een “rechts-radicaal” en in Turkije, Frankrijk Italië, Amerika, Syrië, Afrika – in feite in alle andere landen van de wereld – een “patriot” noemt.

Zijn pogingen om zijn land, zijn vaderland, zijn cultuur en zijn taal te bewaren,, zijn verzet tegen illegale massale immigratie, zijn pogingen,,, om vrouwen te beschermen tegen aanvallen door criminele buitenlanders, worden als meer zwaarwegend beschouwd dan eermoorden, graai-orgies zoals in Keulen, of groepsverkrachtingen zoals in Freiburg.

“Ik ben inderdaad van mening dat het Kwaad steeds slechts extreem is, maar nooit radicaal, dat het geen dieptes, geen demonie heeft. Het kan de hele wereld verwoesten,, juist omdat verder woekert als een paddestoel aan de oppervlakte. Evenwel, diepgaand en radicaal is steeds slechts het Goede.”(Hannah Ahrendt aan Gershom Scholem, New York https://www.focus.de/orte/new-york/, 20 juli 1963)

Twee maten – omwille van de macht en de lafheid

Stel je voor, dat een Duitser openlijk tegen een Arabier zou zeggen, dat hij óf zich moet aanpassen aan onze gewoontes en dankbaarheid tonen, dat hij hier mag wonen, óf terugkeren naar zijn land van herkomst. Dat alleen was dan al voldoende geweest om de Duitsers van haat, ophitsing en Nazisme te betichten. Dagenlang hadden wij geen mogelijkheid gehad, om verschoond te blijven van berichten over deze ‘misdaad’.

Over de aanslag op Paul Rzehaczek, die doet denken aan de stoottroepen uit het Derde Rijk, hoort men in de media niets. Per slot van rekening is hij …”maar een Duitser”.

“Vanaf zijn geboorte tot aan de universiteit hoort geen Duitser ook maar een positief woord over zijn vaderland. Hij hoort alleen maar over de zonden,,, over de verschrikkelijke twaalf jaren van het ‘Hitlerisme’. De rest van de geschiedenis wordt onder tafel geveegd. Ik zie geen wedergeboorte van het Fascisme geen wedergeboorte van het militairisme in Duitsland. De Duitsers zijn misschien wel de minst militaristische mensen in Europa. Ik vrees eerder voor de Duitse politieke correctheid dan voor een nieuwe Hitler.” (Frederick Forsythe https://www.focus.de/auto/neuheiten/kultur-ich-bin-ein-soeldner_aid_204256.html in interview met Focus, 2013)

Het oorspronkelijke Chinese wereldbeeld gaat uit van cyclussen, van Yin en Yang. Alles op Aarde bereikt zonder uitzondering zijn hoogtepunt en vergaat.

Het Boeddhisme leert, dat De Mens in verschillende bewustzijnsstadia kan leven en zich kan ontwikkelen vanuit het animale stadium naar het plotselinge inzicht, dat er immer en altijd is.

Het Hindoeïsme heeft kennis van de wereld-encyclieken en heeft weet van het duistere tijdperk Kaliyuga, in hetwelk de mensen ten ondergaan in haat, hebzucht en strijd.

In het Christendom heeft Jezus 2000 jaar geleden zijn Christuslicht gevestigd, dat tot op heden oplicht en al het Kwaad aan het Licht brengt.

Elk van deze leren kent demonen en duivels, die gemakkelijk spel hebben,, omdat elkeen de macht van het Kwaad onderschat. Maar uiteindelijk is het Kwaad dom. Het is aanmatigend en heeft geen diepgang En – het zal nooit winnen.

Daarom gold en geldt nog steeds:

“Ich bin ein Teil von jener Kraft,,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.”
(Mephisto in “Faust”, Johann Wolfgang von Goethe)

Bijdragen voor Paul Rzehaczek – s.v.p. toesturen onder noemer “Paul”:
IBAN: DE34 7001 1110 6041 2728 46
BIC: DEKTDE7GXXX

Bronnen:

Aanslag op Paul Rzahaczek – stoottroepen der Antifa https://www.lvz.de/Region/Eilenburg/Paul-Rzehaczek-Vermummte-attackieren-NPD-Politiker-in-Wohnung-in-Eilenburg

https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/eilenburg-falsche-polizisten-stuermen-wohnung-von-jn-chef-rzehaczek-75703780.bild.html

“Bomber Harris, do it again”
https://www.focus.de/politik/deutschland/bomber-harris-do-it-again-dieser-nackt-protest-gegen-pegida-schockt-dresden_id_4420184.html

https://taz.de/Kolumne-Alles-Bio/!5100760/

“1% van alle rijken afknallen”- lid van de Linkse Partij op partij van “Die Linke” https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/linke-zur-energiewende-ein-prozent-der-reichen-erschiessen-16662124.html

https://www.welt.de/politik/deutschland/article206296277/Linke-Konferenz-Erschiessungen-von-Reichen-Skandal-in-Kassel.html

“Wij schieten ze niet neer, wij zetten ze wel in voor nuttige werkzaamheden” – Voorzitter “Die Linke” Riexinger
https://www.n-tv.de/politik/Linken-Clip-entfacht-Entruestungssturm-article21617330.html

“AfD’ers naar de gaskamer”- Bianca Deubel, nr. 2 op de kieslijst der Linkspartij, over Erika Steinbach

https://www.giessener-allgemeine.de/kreis-giessen/linden-ort848774/shitstorm-politikerin-linke-linden-stadtparlament-twitter-gaskammer-afd-gewaltaufruf-falsch-verstanden-kreis-giessen-90213237.html

Door: Maria Schneider.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/03/12/wer-schweigt-stimmt-zu-antifa-uberfall-auf-paul-rzehaczek/#comment-89036

“Antiracisme” is het nieuwe racisme

Door: David Berger.

De TV-moderator Malcolm Ohanwe heeft tegenover de parlementaire afgevaardigde voor de AfD, Jürgen Braun, een Verklaring van Beëindiging met Boetebeding afgegeven. Malcolm Ohanwe verplicht zich in deze verklaring om beweringen uit een tegen Braun gerichte tweet niet te herhalen of verder uit te dragen.

Ohanwe had op 9 februari in deze tweet beweerd dat de AfD-afgevaardigde in 2018 in zijn toenmalige functie van voor de media verantwoordelijke parlementaire coördinator, hem in een gesprek had gezegd, dat Ohanwe geen echte Duitser zou zijn. Na een nadrukkelijke vermaning door een advocaat had Ohanwe voorlopig slechts de tweet verwijderd, maar geweigerd de verklaring van beëindiging te ondertekenen.

Hierop verzocht Braun bij de arrondissementsrechtbank Berlijn om een voorlopige beschikking tegen Ohanwe wegens wederrechtelijke valse beweringen. Vóór een besluit van de rechtbank ondertekende de TV-moderator de Verklaring van Beëindiging met Boetebeding.

Jürgen Braun stelt in verband hiermee vast, dat hij het ook in de toekomst niet over zijn kant zal laten gaan, openlijk te worden belasterd, door wie dan ook.

Antiracisme als business

“Nadat de heer Ohanwe meer dan twee jaar lang in mijn woorden niets aanstootgevends heeft gevonden,, ontdekt hij plotseling fantasierijk zogenaamde uitlatingen van mij, omdat ik hem met recht heb gewezen op zijn mensen-verachtende uitlatingen over de massamoordenaar Idi Amin.

Er zijn in het tegenwoordige Duitsland mensen,, die het antiracisme hebben ontdekt als business. Deze vorm van ‘antiracisme’ is echter in feite het nieuwe racisme. Deze ‘antiracisten’ beoordelen mensen niet op hun prestaties en hun individuele persoonlijkheid maar alleen naar huidskleur en herkomst. Deze ‘antiracisten’ verraden de nalatenschap van strijders voor burgerrechten zoals Martin Luther King. King wenste, dat ieder mens juist níet op zijn huidskleur wordt beoordeeld.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/12/antirassismus-ist-der-neue-rassismus/

Vertwijfelde oproep: Genoeg is genoeg!

Door: Redactie JouWatch.

Deze vertwijfelde oproep bereikte ons per mail. Hij toont aan hoe catastrofaal inmiddels de stemming in dit land is na een jaar Coronacrisis en kunstmatig in stand gehouden pandemie.

Wat vindt U ervan?

Lieve medemensen,

Wij bevinden ons allemaal in dezelfde situatie: Door de Corona-pandemie ZONDER een vastgestelde oversterfte zitten wij met z’n allen in een kleine kooi: Mondkapjesplicht, bijdrageplicht, dreigende vaccinatie-verplichting, afstand nemen van je medemensen, beperkte bewegingsvrijheid, vernietiging van werkgelegenheid en van de economie, treiteren van kinderen verboden en strenge straffen en nu ook nog de CO-2-belasting zijn alleen nog maar de meest in het oog lopende uitwerkingen. En vervolgens nog de vraag: Hoe lang moet het allemaal nog gaan duren? Juist nu, nu er voortdurend zogenaamde mutaties opduiken. Waar komen die zo plotseling vandaan? Hoe lang houden wij dit nog uit? En waarom dit alles als er toch geen sprake is van oversterfte?

Vele miljoenen mensen werken vaak al sinds maanden in deeltijd en weten niet of ze hun oude arbeidsplek zullen behouden. Honderdduizenden jobs zijn al weggevallen. Kleine ondernemers en zelfstandigen in vele branches zijn reeds geruïneerd of staan op het punt failliet te gaan. Hele branches worden economisch vernietigd. En reeds nu ontbreekt het veel mensen aan geld voor het dagelijks leven, terwijl veel merkbaar duurder wordt. Komt er ooit een eind aan? Zullen wij ooit het oude normaal terugkrijgen? NEE! Alles wijst erop, dat deze toestand blijft bestaan, tot IEDEREEN is gevaccineerd. Waartegen en waarmee? Tegen een Coronavirus, dat voortdurend verandert (muteert) en met een volledig nieuw, tot nu toe niet nader uitgeprobeerd op het DNA inwerkend vaccinatiemiddel, dat “heet van de naald” in slechts een paar maanden werd vervaardigd. Zonder toereikend onderzoek ook, naar de duur van de werking, betekent dit: Alle gevaccineerden zijn de proefkonijnen voor dit onderzoek! En voor mogelijke schadelijke gevolgen draait noch de samensteller op, noch de staat, die ons deze vaccinaties al bijna gedwongen opdringt. Wie dan wel? U zelf, lieve medemensen. Elk individu voor zichzelf!

Is dit nu ons onafwendbare noodlot?

Nee! Alleen, als wij ons verder door een kleine kliek (regering en haar zogenaamde deskundigen en door de GEDWONGEN bijdrage-zenders en eenzijdig-berichtende druk-media) zo zonder verzet en onderworpen laten manipuleren. Deze kleine kliek beslist met verordeningen, verboden, willekeurige maatregelen en harde straffen ons leven – precies zoals in een dictatuur. Alle critici – de echte deskundigen dus – worden buitenspel gezet en monddood gemaakt. Van een democratische meningsuiting zijn wij dus reeds zeer ver verwijderd. En de twee Gedwongen bijdragen-zenders berichten, alsof zij echte regeringszenders zouden zijn. Net als helaas ook de meeste kranten en tijdschriften.

Wat zouden wij kunnen- en moeten doen?

In de wiskunde is sprake van de wet van het grote getal. Wij zijn met om en nabij de 83.000.000 mensen. De ons manipulerende kliek bestaat vermoedelijk uit een paar duizend. Zij kunnen ons niet allemaal bestraffen! Zij kunnen ons niet allemaal opsluiten! Zij kunnen ons niet allemaal verhinderen, onze medemensen te ontmoeten! Zij kunnen onze levensvreugde niet voortdurend bederven! En het zal ze ook niet lukken,, om onze economie en daarmee onze arbeidsplaatsen en onze inkomens permanent te vernietigen! Maar daartoe moeten wij hen NU eindelijk zeer consequent laten zien: Genoeg is genoeg! Tot hier en niet verder! Wij doen hier nu niet meer aan mee!

Maakt U alstublieft gebruik van uw contactmogelijkheden met uw medemensen. Telefoon, mail, sociale media,, telegram enz. Spreekt U af voor gemeenschappelijke acties. Hoe groter onze “zwerm” is, des te on-aangrijpbaarder is hij. Vermijd de regeringszenders ARD en ZDF en de overeenkomstig berichtende kranten en tijdschriften. Bouw gezamenlijk een argumenteringsbank op: Waarom is de PCR-test volledig misleidend en nutteloos? Welke gerechtelijke vonnissen verbieden de regeringsverordeningen? Welke echte deskundigen ontmaskeren deze zogenaamde Corona-pandemie? Welke alternatieve media berichten fair en waarheidsgetrouw? Het komt in beslissende mate aan op het netwerk aan en op de gemeenschappelijke moed, om eindelijk op te staan voor onze rechten en voor onze levensvreugde. Welke toekomst hebben uw kinderen,, wanneer deze inperkingen nog maandenlang zo doorgaan? Bent U bereid, om genoegen te nemen met de rol van onderzoeksobject bij deze volledig nieuwerwetse en niet-doorproefde vaccinaties? Wat bent U voor uzelf waard? Riskeert U zo eenvoudigweg uw gezondheid en die van uw familie alleen, omdat het van “bovenaf” zo wordt opgelegd? In een echte democratie zijn wij soeverein!!! Nu komt het op uw fantasie, uw eigenliefde en uw moed aan, om de wet van het grote getal te benutten voor uw bevrijding. Laten wij gezamenlijk een machtige lawine van bevrijding ontketenen, die steeds meer mensen mee zal nemen. Zij zal niet te stuiten zijn als wij allemaal met alle mogelijke eigenliefde en enthousiasme meedoen. Het gaat om ons leven!

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/03/11/verzweifelter-aufruf-genug/