Islamisten/moslimisten worden steeds schaamtelozer

Door: Albrecht Künstle
.

– Aan het einde van een manifestatie van de BPE verstoren moslims het nationale hymne

– Allahu akbar was hun strijdkreet op ons ingezette Duitslandlied

– en links-radicalen willen de gasten van Merkel in hun “Eenheidsfront”opnemen.

Door ziekte was ik verhinderd om deel te nemen aan de manifestatie van de Burgerbeweging Pax Europa (BPE). Maar ik had technisch gesproken de mogelijkheid om deze 5 uren live te volgen. Het eerste twee-derde van de burgerdialoog werden verstoord door een akoestische tegen-demonstratie van de Lahrse predikante en -gemeenteraadslid voor de Groenen Miriam Waldmann (zie ook: https://conservo.wordpress.com/2019/10/06/gruene-pfarrerin-verteilt-hetze-in-liedtext-die-frage-wer-hetzt-denn-nun/). Toen die het voor gezien hielden, doken direct haar islamitische beschermelingen op de demonstratieplek op. Ondersteund door links-radicale elementen.

Een uur voor het einde van de manifestatie waren vanuit de kring van tegendemonstranten teksten te horen van een Marxistisch strijdlied, dat ik nog ken uit mijn vroegere politieke leven, het Einheitsfront-lied. Het werd in 1934 door Brecht/Eisler gecomponeerd. De tweede strofe luidde: “D’rom links, twee, drie, d’rom links, twee, drie. Waar je plaats, kameraad, is! Sluit je aan bij het Arbeiderseenheidsfront, omdat jij ook een arbeider bent.” Deze strofe werd herhaaldelijk gezongen tegen de demonstranten. Daarnaast moet men weten, dat de toen door Hitler tegen elkaar uitgespeelde arbeidersbeweging reeds was gedecimeerd. Als gemeenschappelijke vijand bleef het Hitler-Fascisme over, waaraan de burgerij reeds was overgeleverd. En dan moet men ook nog weten, dat Hitler met de Islam goed door één deur kon. Wat hem verbond met de Grootmoefti van Jeruzalem, Hoesseini, was de Jodenhaat. Historici twisten er alleen maar over, of de georganiseerde vernietiging van de Joden in de concentratiekampen het idee is geweest van Hoesseini of van Hitler. Tot zover over de achtergrond van dit vroegere arbeiderslied.

Hoe komt het zover, dat de ideologische opvolgers van de toen marxistische linksen, tegenwoordig op zo’n manifestatie ter voorlichting over het gevaar van de politieke Islam, schouder aan schouder gaan met de moslims van allerlei pluimage, en ze in Duitsland willen inlijven in hun internationale arbeiders-eenheidsfront. Kwamen de gasten van Merkel mettedaad naar ons toe als arbeider? Waarvan weliswaar niet meer dan een paar werken, maar die des te meer de vruchten plukken van de “arbeidersklasse” alhier. Linksen en Groenen spannen samen met mensen uit arabische landen en Noord-Afrika, bij wie de haat jegens “ongelovige” Joden en christenen hen in hun moskeeën als het ware met de paplepel werd ingegeven.

De meerderheid der Christenen alhier behoort strikt genomen tot de aanhang van LINKS, tot het werkende volk. Maar blijkbaar moeten niet langer zij worden verrijkt, maar de nieuwe islamitische Avant garde – ter bezegeling van hun proletarische internationalisme? Vanuit hoeveel hoeken ik ook politiek heb leren denken, ik snap er geen jota van, wat er in al die hoofden van oude nieuw-linksen en nieuwe Groenen omgaat.

Het toppunt werd bereikt aan het einde van de manifestatie. Traditioneel wordt er dan verzoenend stemmend slechts één strofe van ons nationale hymne gespeeld, omdat daarin werkelijk goede dingen naar voren worden gebracht, allereerst “Eenheid en recht en vrijheid …” Maar dat werkte op de tegendemonstranten als een rode lap op een stier. Boe, boe schalde het vanuit hun gelederen. En vervolgens een luidkeels en aanhoudend Allahu akbar. Ik voelde me, of ik een schop kreeg toebedeeld van een paard van Mohammed.

Zo ontpopte zich ook de denkwijze van verstokte moslims. Met eenheid kan de islamitische wereld niets beginnen, hooguit in het gemeenschappelijk streven van de Jihad, om de Islam in al zijn schakeringen hierte verbreiden. En op het Duitse recht spugen ze, wat te zien viel aan de opgestoken middelvingers. Voor hen telt slechts het koranische recht, de sharia, dat boven alles staat. En vrijheid geldt voor mensen van deze geestelijke herkomst slechts eenzijdig voor henzelf, niet voor andersdenkenden.

Men zou toch denken, dat ze naar Duitsland zijn gereisd, om eveneens zulke grondrechten als recht en vrijheid te willen hebben en niet langer op hun minderheden hun superioriteitsdom te botvieren. Of niet langer te hoeven lijden onder de Islam van de andere richting. Maar vergeet het maar. Thans kwam ik tot de conclusie, dat deze mensen nooit te integreren zullen zijn, maar in plaats daarvan ons wensen te domineren, zoals ze het waren gewend vanuit hun landen van herkomst.

En wat deed de politie? Tenslotte geldt paragraaf 90a Wetboek van Strafrecht niet alleen voor het omgaan met vlaggen, maar betreft het ook het bekladden van onze staat door het verstoren van ons nationale hymne en hun verachtelijk-maken met Allahu-akbar-koren.

Het bekladden van de staat en zijn symbolen

(1) Wie openlijk, in een bijeenkomst of door het verbreiden van geschriften (par. 11 https://dejure.org/gesetze/StGB/11.html alinea 3)

1. De Bondsrepubliek Duitsland of één van haar deelstaten, of haar constitutionele orde uitscheldt of kwaadwillend verachtelijk maakt of
2. de kleuren, de vlag, het wapen of het hymne van de Bondsrepubliek Duitsland of één van haar deelstaten belastert,
wordt bestraft met een vrijheidsstraf van maximaal drie jaar of met een geldboete. (2) …

(3) De straf bedraagt maximaal vijf jaar of een geldboete, ingeval de dader zich door middel van de daad opzettelijk inzet voor pogingen tegen het voortbestaan van de Bondsrepubliek Duitsland of tegen constitutionele grondregels.

En de strijdkreet Allahu akbar verheft zichzelf ook boven onze rechtsstaat. Als Justitie nu werkeloos blijft toekijken, heb ik mijn twijfels over het bestaan van onze rechtsstaat. Bestaat die soms alleen nog maar in onze verbeelding?

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/09/islamisten-muslimisten-werden-immer-unverschaemter/#more-25637

Limburg: Aanwijzingen voor islamistische terreuraanslagen nemen toe

Door: David Berger

Ook als de terrorisme-deskundige van de ARD nog steeds in het midden wil laten, of het metterdaad gaat om een terroristische aanslag: De inlichtingen – o. a. van ZDF en SWR – volgens welke het voorval van gisteren, waarbij een gestolen LKM tegen 17.20 u. in Limburg verschillende auto’s crashte, een islamistische terreuraanslag was, nemen toe.

Feiten tot nu toe

– De dader zou van Syrische afkomst zijn, 32 jaar oud en Omar A. I. heten (volgens andere bronnen: Mohammed)
– Hij zou zich beroepen hebben op Allah – aldus de Bildzeitung https://www.bild.de/news/inland/news-inland/limburg-gezielter-massencrash-zeugen-hoerten-taeter-allah-sagen-65199380.bild.html, die zich op haar beurt beroept op berichten van ooggetuigen. Ook de FNP https://www.fnp.de/lokales/limburg-weilburg/limburg-terroranschlag-rammt-autos-mir-alles-weh-erlebten-zeugen-vorfall-zr-13078538.html bericht: “Tot de Eerste hulp-verleners behoorde ook een groep joggers, waaronder een vrouw. Ook zij zou hebben geprobeerd, de veroorzaker van het ongeluk te helpen. Hij zou Arabisch hebben gesproken. Omdat hij zou hebben geprobeerd, haar aan de vallen en zogezegd van “Allah”zou hebben gesproken, zou de groep de vermoedelijke dader hebben vastgehouden, berichten de eerste hulp-verleners.”
– Hij zou zich sinds 2015 met subsidiaire beschrming in Duitsland ophouden.
– De dader zou reeds eerder meermalen hebben geprobeerd, LKW’s te kapen.
– Hij is al langer bij de politie bekend vanwege gewelds- endrugs-delicten .

Nieuwsberichten,volgens welke er sprake zou zijn geweest van meerdere zwaargewonden, weden vanmorgen ontkend. Het belangrijkste nieuwsbericht voor de “Tagesschau”: Naast een aanslag-poging houden de onderzoekers ook een psychisch-gebonden amok-rit voor mogelijk.”

AFD eist stoppen van schipbrekelingenhulp

Het ZDF gaat daarentegen reeds met zekerheid uit van een terreur-aanslag.

Minister van Binnenlandse Zaken Seehofer waarschuwt evenwel voor voorbarige conclusies wat betreft een terreuraanslag. AfD-politici als Martin Hess eisen reeds strikte sonsequenties: “Er moet nu worden gehandeld. Door open grenzen komen terroristen ons land binnen. De Bondsregering moet herverdelings-verdragen opzeggen, schipbreukelingenhulp naar Europa stoppen, grenzen controleren en illegale migrantn consequent terugsturen!”- aldus Hess.

Soortgelijke geluiden ook van Alice Weidel: “Wie reeds de aandacht op zich gevestigd heeft, dient Duitsland onmiddellijk te verlaten. Daarenboven mag het terugsturen naar vredig geworden gebieden in Syrië niet langer taboe zijn. De Duitse regering moet eindelijk eens de eigen burgers gaan beschermen!” aldus Weidel in een statement op twitter.

Minister van Justitie wil krachtiger optreden tegen “rechtse ophitsing”

Passend bij het scenario nodigt Bondsmimister van Justitie Lambrecht vandaag uit tot een conferentie over deomgang met “rechtse ophitserij en geweld”, die een verdere verscherping van de wet Netwerkdoorzetting moet stimuleren.

Lees ook:

„LKW-Fahrer werden überall gesucht“: Angela Merkel gab noch vor sieben Monaten Flüchtlingen „Tipps“

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/10/08/limburg-hinweise-auf-islamistischen-terroranschlag-verdichten-sich/

7 oktober: Overwinning van de katholieken op de moslims bij de Zeeslag van Lepanto in 1571

Door: David Berger.

Op 7 oktober viert de katholieke wereld de overwinning op de moslims bij de Zeeslag van Lepanto in het jaar 1571. Volgens de legende is hij terug te voeren op de wonderbare uitwerking van het Rozenkransgebed.

Tegenwoordig blikt de kerk op 7 oktober met het Rozenkransfeest terug op maar liefst twee glorieuze momenten in de strijd van het Avondland tegen de islamisering van Europa: De legendarische Zeeslag van Lepanto (voor Patras in Griekenland), waarin de getalsmatig volledig superieure islamitische troepen door de katholieke vloten onder leiding van Juan de Austria werden verslagen. En de overwinning van de keizerlijke troepen onder Prins Eugen van Savoye in Peterwardein in Hongarije.

Invoering van het Rozenkransfeest

“Het Rozenkransfeest werd ingevoerd door Paus Pius V. (Paus van 1566-1572), die hiermee zijn dank wilde uitdrukken voor de overwinning van de christelijke vloot in de Zeeslag van Lepanto in 1571, als gedenkdag van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning. Het vond zijn ingang op de eerste zondag in oktober. Al in 1573 werd het door Paus Gregorius XIII herbenoemd tot ‘Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans’.

In het jaar 1716, na de overwinning van de keizerlijke troepen onder het commando van Prins Eugen van Savoye, een van de belangrijkste veldheren van het rijk van de Habsburgers, op het Osmaanse rijk in de veldslag van Peterwardein in Hongarije, werd het feest opgenomen in de Romeinse Lalender. in 1913 werd het vastgelegd op de 7de oktober” – aldus Wikipedia.

Het volledige artikel leest u hier: https://david-berger.org/2019/10/07/7-oktober-sieg-der-katholiken-ueber-die-muslime-bei-der-seeschlacht-von-lepanto-1571/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/10/07/7-oktober-sieg-der-katholiken-ueber-die-muslime-bei-der-seeschlacht-von-lepanto-1571-2/

Islamistische achtergrond van Parijse terreur-aanslag moest worden verdoezeld

VERONTWAARDIGDE POLITIE-AGENTEN SPELEN EXPLOSIEVE INFORMATIE DOOR AAN DE PERS

Door: Eugen Prinz.

PI-NEWS berichtte uitvoerig http://www.pi-news.net/2019/10/vier-erstochene-polizisten-in-paris-hat-das-etwas-mit-dem-islam-zu-tun/ over de vier mes-moorden op het Hoofdbureau van Politie in Parijs. Vervolgens werd door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken indruk gewekt, dat het daarbij ging om een soort amokmakerij van een medewerker, die problemen op het werk had. Hierdoor bleef het voor terreur-onderzoek verantwoordelijke Openbaar Ministerie erbuiten en werd de zaak behandeld als “normaal dodings-delict.”

Maar al kort daarna sijpelde door, dat de dader, de 45-jarige Mickaël Harpon uit Gonesse, een plaatsje ten noorden van Parijs, geboren op het Caribische eiland Martinique, was bekeerd tot de Islam. Daarnaast verkreeg PI-NEWS vanuit een Franse bron het bewijs, dat de hardhorende informatica-deskundige, die op de afdeling persdienst van het Hoofdbureau van Politie werkte, onlangs nog aan zijn bazin tekst en uitleg had moeten geven, waarom hij weigert,vrouwen de hand te geven.

Blamage voor het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Franse ministerie van binnenlandse Zaken staat nu te kijk als volledig incompetent, nadat door de aanslag bekend werd, dat het bij Mickaël Harpon om een islamist is gegaan, die men onvoorstelbaar nonchalant de toegang tot streng geheime documenten mogelijk had gemaakt. Hiertoe behoren de als bijzonder sensibel aangemerkte inlichtingen over gevaren, de gegevens over de terugkeerders uit Syrië en hun gezinnen, zowel als de privé-gegevens van medewerkers bij de Geheime Dienst.

Wat er nog bij komt: Deze Maandag vindt in de Franse Nationale Vergadering een debat plaats over immigratie. Daardoor kon de timing van de moord voor de regering al niet onaangenamer zijn. Volop redenen voor de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Castaner, om de verdenking van terreur zo lang mogelijk te verzwijgen, wat hij dan ook gedaan heeft. Hij weigerde zelfs om in zijn persconferentie na de mes-aanval, om van een aanslag te spreken en noemde de mes-aanval bezwerend een “dodelijk parcours”.

“De man heeft nooit opvallend gedrag vertoond” (Minister van Binnenlandse Zaken Castaner over de dader)

De richtlijnen van de Minister van Binnenlandse Zaken werden ook omgezet: De krant “Le Parisien” bericht, dat collega’s van de dader voor hun getuigenverklaring door hun meerderen werden gedwongen, om over de “islamistische verdenkingsmomenten” te zwijgen.

Door de wol geverfde islamist

En daarvan waren er een heleboel: Reeds in januari 2015 becommentarieerde Mickaël Harpon de terroristische aanslag op de redactie van “Charlie Hebdo” met de woorden: “Gerechtigheid is geschied!” Collega”s van de massamoordenaar lichtten een meerdere in over deze uitspraak. Behalve de aantekenig in een dossier werd er echter niets ondernomen. Verder was op het tijdstip van de aanslag reeds bekend, dat de informatica-deskundige weigerde, vrouwelijke collega’s de hand te geven, of – zoals gebruikelijk in Frankrijk- met kusjes op de wangen te begroeten. Op dit punt nogmaals het citaat van de Franse minster van Binnenlandse Zaken:

“De man heeft nooit opvallend gedrag vertoond”

Reeds op het tijdstip van de aanslag waren er dus genoeg redenen voorhanden om Harpon van deze delicate arbeidsplaats te verwijderen en een oogje op hem te houden. Wat uiteindelijk de eerste onderzoekingen na de terreur-aanslag – want niets anders had op het Parijse Hoofdbureau van Politie plaatsgevonden – aan het licht brachten, werpt een nog veel slechter licht op de veiligheidsarchitectuur van de autoriteiten.

De 45-jarige had zich niet, zoals oorspronkelijk bekend gemaakt, 18 maanden eerder tot de Islam bekeerd, maar reeds iets van 10 jaar eerder. Hij stond in contact met Salafisten https://www.welt.de/vermischtes/article201443460/Neue-Ermittlungsergebnisse-Angreifer-von-Paris-war-Anhaenger-eines-radikalen-Islam.html en behoorde tot een buitengewoon radicale stroming van de Islam, deelde hoofdonderzoeker Jean-François Ricard zaterdag bij de persconferentie in Parijs mee.

Met zijn vrouw wisselde Mickaël Harpon per mobiele telefoon uitsluitend religieuze nieuwsberichten uit. In totaal 33 van dergelijke SMS-jes bevondenzich in zijn Handy. Een buurman weet te vertellen, dat hij in de nacht voor de daad twee keer uit zijn slaap werd gerukt door een Ällahu Akbar” kreet.

Direct voor de daad had Harpon twee messen gekocht, één van metaal en één uit keramiek. Bij zijn bloedige terreur-veldtocht, die maar een paar minuten duurde, ging hij met extreme bruutheid te werk, zoals het sectierapport van het slachtoffer aantoont.

Aan zijn uit Marokko afkomstige vrouw had Harpon de aankoop door middel van een SMS medegedeeld. De vrouw, die alleen gesluierd op straat komt, antwoordde: “Alleen God kan over je oordelen”. Ze staat nu verder onder politie-toezicht, en dat is alleen maar goed. Opde Facebook-pagina vande terrorist staat de video van een Imam, die zegt: “Wat er toe doet, is te sterven voor de Islam.”

De parijse politiemensen en hun vakbonden zijn verontwaardigd. Verontwaardigd, dat een Islamist ongehinderd in deze betrekking kon werken en verontwaardigd over de omgang van de minister van Binnenlandse Zaken met de terreur-aanslag. De ordebewaarders werken vanwege de beweging van de Gele Hesjes en de uitwassen van de migratie zonder meer al op de grens van hun belastbaarheid. Hun zenuwen staan op springen, zoals ook het hoge percentage aan zelfmoorden onder Franse politie-agenten laat zien.

Commentaar:

Wie wil weten, hoe het er bij ons binnen enkele jaren uit zal zien, hoeft alleen maar in de richting te kijken, waar de ontwikkeling al een stuk verder is voortgeschreden. Binnen hooguit 10 jaar zal het er in Duitsland net zo aan toe gaan als in Frankrijk. De Duitse regering doet er alles aan, om ons maar op deze weg te laten blijven, hoewel het zonneklaar is, waar hij naartoe leidt. Niet te vergeten de mainstream media, die deze onheilzame massa-immigratie eveneens met al hun krachten ondersteunen. En in het geval vande terreur-aanslag op het Parijse Hoofdbureau van Politie hebben ze maar al te snel en opzettelijk het sprookje verbreid van de ontevreden medewerker, die is doorgedraaid. Vermoedelijk zal als volgende stap een psychische ziekte worden ingezet, om te redden, wat er qua aanzien nog te redden valt.
Dat het ook anders kan, laat de berichtgeving op PI-NEWS zien http://www.pi-news.net/2019/10/vier-erstochene-polizisten-in-paris-hat-das-etwas-mit-dem-islam-zu-tun/. Het resultaat: De Mainstream Media zullen in de toekomst nog minder worden vertrouwd en bij het zoeken naar de waarheid zullen nog vaker de alternatieve media worden bezocht. En dat is maar goed ook.

Door: Eugen Prinz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/10/islam-hintergrund-des-pariser-terroranschlags-sollte-vertuscht-werden/

Ter gelegenheid van de 30ste sterfdag van Franz Josef Strauss

Door: Peter Helmes.

Een eerbetoon in citaten

Zelfs voor de jongere generaties is de vandaag 30 jaar geleden overleden voormalige Beierse minister-president FJS, zoals hij vaak werd genoemd, een begrip, waarmee kracht, wil en visionair vormend vermogen samenhangen.

Strauss was hoekig, maar rechtlijnig, hard, maar ook zeer charmant, consequent, maar ook bereid tot compromissen. Zijn tegenstanders beten hun tanden op hem stuk, hij liet hun verwijten van zich afglijden.

Zijn intellect was enig in zijn soort, hij was een vriend van de schone kunsten, van de filosofie en van de cultuur.. En hij leefde het leven, waarvoor hij God dankbaar was.

Ik zal nooit vergeten, hoe hij voor de vuist weg op een middag een onvoorbereide toespraak in het Latijn hield – en hij had een fenomenaal geheugen, had zowat elke historische datum paraat en herinnerde zich tevens gebeurtenissen en gezichten van lang geleden (“U bent toch degene, die op 25.11 in … naar mij toekwam … “).

Ook zuiver politiek is FJS voor mij altijd een voorbeeld geweest. Hij streed voor de sociale markt-economie, het inbinden van Duitsland in de westerse alliantie en het in stand houden van de nationale soevereiniteit (zie de citaten
van Möller verder naar onder).

Ik had de eer en de vreugde, voor hem te mogen werken en zijn parlementsverkiezings-campagne 1980 mede te mogen organiseren – een herinnering, die mij voor altijd bij zal blijven.

Ik maak vol eerbied en dankbaarheid een buiging voor deze grote politicus.

Peter Helmes, 3 oktober 2019.

Citaten:

“Franz Josef Strauss geldt als het prototype van de Beierse natuurkracht en als symbool voor het opklimmen van Beieren van agrarische landstreek tot de economisch meest succesvolle Duitse deelstaat.”

“Sinds de jaren ’50 bedreven de Beierse deelstaatregeringen met sterke politieke ondersteuning van Strauss een gedecideerde moderniseringspolitiek.”

“van de op de toekomst georiënteerde politiek van Franz Josef Strauss profiteert Beieren nu nog, dertig jaar na zijn dood.”


“Als Minister-president was Strauss en verbeten strijder voor de soevereiniteit van de deelstaten.”

“Toen de Duitse minister-presidenten in 1987 voor het eerst bijeenkwamen met de president van de EU-commissie, Jacques Delors, heeft Strauss verklaard:
“De Duitse deelstaten zijn bereid, ook thuis te strijden voor de verwerkelijking van de historische taak van de Europese Eenheid. Zij willen echter ook, dat hun door de eeuwen gegroeid zelfbeschikkend handelen in een toekomstig Europa behouden blijft, zodat de daaruit ontspringende veelvoudige politieke krachten hun volledige werkzaamheid kunnen ontplooien ten behoeve van het slagen van de Gemeenschap.”

“Strauss was een overtuigde pleitbezorger van de Europese integratie, wat overigens niet wil zeggen: van èlke vorm van integratie. Zo wenste hij huidelijk omlijnde deelstaat-rechten te behouden en daarmee een sterk geaccentueerd subsidiairiteits-principe. Hij was een patriot, geen nationalist, en zou met zekerheid de her-nationalisering in Europa, zowel als in Duitsland, bestreden hebben. En tenslotte zou de op soliditeit gerichte financiële politicus waarschijnlijk een europese ‘schulden-unie’ zonder enige solide nationale huishoudingspolitiek nauwelijks hebben gedoogd.”

“Van de op de toekomst georiënteerde politiek van Franz Josef Strauss profiteert Beieren nu nog, dertig jaar na zijn dood.”

*************

*) Alle citaten zijn afkomstig van Horst Möller, van 1992 t/m 2011 directeur van het Instituut voor Recente Geschiedenis in München.Hij is auteur van de biografie: “Franz Josef Strauss. Heerser en rebel” (Piper Verlag).

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/03/zum-30-todestag-von-franz-josef-strauss/

De nieuwe kleren van de keizerin

Door: Alexander Seibel

Aandachtig en eerbiedig wordt ze rondgedragen, Greta Thunberg. Een hoogst emotionele, woedende toespraak bij de VN-klimaattop doet de aanwezigen huiveren van ontsteltenis, zoals het hoort wordt er geapplaudisseerd, want men heeft immers nu een profetische figuur voor zich, een icoon, die ons zal bewaren voor de komende klimaat-catastrofe.

De meest machtige en -invloedrijke politici, in het bijzonder de EU-Garde, staat stram in de houding. Vooral de westerse wereld bejubelt haar redster-van-de-aanstaande-CO2-apocalyps. Hier waagt een stem, die van Friedrich Merz, het, om vast te stellen: Dat kind is ziek.

Haar moeder, Malena Ernman, zet zelfs in haar biografie “Scènes vanuit het hart. Ons leven voor het klimaat” uiteen, hoe Greta’s hongerstaking bijna levensbedreigend wordt. Twee maanden lang eet ze bijna niets. Ze heeft er 53 minuten voor nodig om één derde van een banaan naar binnen te werken. Haar ouders brengen haar vanuit het ziekenhuis naar het Centrum voor eetstoornissen. Er worden aanstalten gemaakt om haar gedwongen te voeden. Er treedt een lichte verbetering op, maar de eetstoornissen blijven. Naast het Asperger-syndroom worden hoogfunctioneel autisme en OCD 9 (dwangmatigheidsstoornissen) bij haar vastgesteld.

Thans doet de zogenaamde klimaatverandering dienst als reden voor deze zwaarwegende problemen en hebben de veroorzakers ervan zogenaamd haar jeugd kapot gemaakt. Eenneurotische persoon vlucht in de klimaatwaanzin. Kooldioxide als therapie voor psychische stoornissen en angsten. Weliswaar wordt, in het bijzonder sinds de Verlichting, gedacht, dat de mens mondig is, maar wij zijn actuele getuigen van een massa-psychose. Zoals bekend vrezen de Goddelozen, waar niets te vrezen is (Psalm 53,6).

Zo is de klimaatreligie het projectieterrein geworden voor een even gedesoriënteerde- als door links-groene ideologie geneurotiseerde generatie. Deze mediëel gemanipuleerde klimaat-hysterie van onze tamelijk gelijkgeschakelde media is in hoge mate besmettelijk gebleken; in het bijzonder daar, waar men het Bijbelse geloof overboord heeft gegooid en thans ijverig timmert aan een nieuwe wereldreligie ter redding van de mensheid en van Moeder Aarde. Gelijk lemmingen verzamelen zich nu complete scharen van teenagers zich achter hun profetes van de nieuwe apocalyptische klimaatsekte. Een groen-ecologische massa-hysterie breidt zich uit. Ook zij, die piëtistisch bidden, maar humanistisch-socialistisch denken, sluiten zich gretig aan bij dergelijke demonstraties. Een zieke maatschappij kijkt eerbiedig op naar een ziek kind.

Slechts de generatie, die in 1958 onder Mao in China werd georkestreerd tot de grot “spreeuwencampagne” ter uitroeiïng van de spreeuwen, zou nog meer gemanipuleerd geweest kunnen zijn.

Henryk Broder heeft het tamelijk treffend en niet bepaald vleiend geformuleerd. Onder de titel “infantilisering der maatschappij” schrijft hij:
“ik houd van Greta. Niet vanwege haar vlechten, niet vanwege haar vollemaansgezicht, niet omdat ze lijdt aan Asperger en ook niet, omdat ze het spijbelen heeft verheven tot een moreel imperatief. Ik houd van Greta, omdat het haar – zij het onwillekeurig – is gelukt, de westerse maatschappij te ontmaskeren als datgene, wat ze is: bijgelovig, decadent, dom, hysterisch, infantiel en snakkend naar verlossing. Een niet te onderschatten prestatie voor een zestienjarige uit een Zweedse middenklasse-familie, die waarschijnlijk geen regel van Max Weber, Karl Marx, Sigmund Freud of Theodor W. Adorno heeft gelezen. Waarom ook?

Het fenomeen Greta staat voor de verdwazing van onze beschaving. Het enthousiasme voor de jongens en meisjes, die zich opeens politiek engageren, is louter huichelarij.”

https://www.weltwoche.ch/amp/2019-35/artikel/infantilisierung-der-gesellschaft-die-weltwoche-ausgabe-35-2019.html

Conclusie: De klimaatreligie is psychose voor het volk.Helaas ook een goudmijn, om nu CO2-belasting in te voeren en weer eens miljarden te verspillen aan ideologische hersenspinsels, men denke alleen al aan gender-mainstreaming.

Door: Alexander Seibel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/01/der-kaiserin-neue-kleider/#more-25557

Valse professoren en valse profeten. De klimaatcatastrofe tussen realiteits-satire en drama der mensheid

Door: Frank Steinkron.

Professor Pirkheimer en de botsing – Een gastbijdrage van Frank Steinkron

Toen de beweging Fridays for Future werd uitgeroepen met als parool, de wereld te bewaren voor een wetenschappelijk geprognostiseerde ondergang, namen velen dat niet bijzonder serieus. Sinds duizenden jaren is er sprake geweest van profeten, die het einde van de wereld voorspellen. En nu had zelfs ook de wetenschap in de ontplooiïng van escatologische scenario’s een toepasselijk werkterrein gevonden – en de universiteit daarmee gemaakt tot wat ze sinds de Verlichting niet meer geweest was: Een toevluchtsoord van het geloof. Maar ook dit was immers niet nieuw. Al drie decennia eerder had, Loriot-enthousiastelingen zullen het zich herinneren, de “internationaal erkende professor Pirkheimer” berekend, dat de maan van Venus, Tetra, zijn baan om Venus verlaten zou hebben en op de Aarde afgeraasd kwam. De botsing, zo liet Pirkheimer weten, zat er gegarandeerd aan te komen, wat het einde van de planeet Aarde zou betekenen.

Verantwoordelijkheidsbewuste leden van de burgermaatschappij dachten er toen al over na, hoe ze de wereld konden bewaren voor het dreigende ongeluk. Bijvoorbeeld het echtpaar op leeftijd Glöckner, dat onvermoeibaar van huis naar huis trok, om reclame te maken voor badbenodigdheden en handgemaakte badborstels (de laatste vanzelfsprekend van “zuiver natuurhaar” en aldus milieuvriendelijk en niet-industrieel vervaardigd). Wie “van binnen en van buiten schóón zou zijn, aldus de boodschap, zou “niets te vrezen” hebben. Door zachtzinnige bedreigingen lukte het zelfs om sceptici als de welgestelde vroeg gepensioneerde Heinrich Lohse over te halen tot een permanent abonnement en hem op die manier te verzekeren van het eeuwigdurende geluk.

Wat zich in 1991 in Loriots filmkomedie “Pappa ante Portas” liet aanzien als een maffe gril, verscheen na het uitroepen van de “klimaat-noodtoestand” als een voorbode van de tegenwoordige verhoudingen: Tot die tijd obscuur overkomende wetenschappers verlangden plotseling bekendheid en werden absolute autoriteiten, omdat ze – ook zonder toereikende basis voor bewijs – apocalyptische visioenen lieten doorgaan voor onomstotelijke waarheden. De door hen aangescherpte paniek zorgde voor een lichtgelovige schare van jongeren, teneinde de mensheid met nieuwe heilswaarheden het geluk op te dringen. En bekwame zakenlui grepen de gelegenheid aan om kapitaal te slaan uit de behoefte aan morele hygiëne.

Badborstels en windmolens tegen de ondergang van de wereld

Als niet minder vooruitziend bewees zich in de film van Loriot de dialoog, die het echtpaar Lohse voerde na de afname van de wereld-reddende benodigdheden. Kort daarvoor had de Heer Lohse namelijk ook nog voor de komende jaren een hele partij mosterd tegen reductie besteld, wat aan zijn gemalin een sarcastische opmerking ontlokte: “Nou, geweldig! De wereld vergaat, maar wij hebben mosterd, badborstels en badgoed.”
Dit citaat zou sommigen te binnen geschoten kunnen zijn, toen de locale Beierse pers uitbundig vermeldde, dat op de daken van alle Münchense politieposten bijenkorven waren aangebracht, om de insekten-sterfte een halt toe te roepen. Wat mooi, zullen de kritische lezers hebben gedacht: De veiligheidsorganen raken vertwijfeld met het oog op een met sprongen gestegen criminaliteit, het land koerst af op de hevigste sociale verschuivingen – maar wij hebben windmolens, electrische scooters en bijenkorven. Of, om met Katrin Göring_eckhardt, de fractievoorzitter van de Groenen, te spreken: Bij en vlinder weten thans, dat wij ons voor ze inzetten.

Het leven als realiteits-satire dus. So far so good. Of toch niet?

Uiterlijk sinds het tranenrijke woede-optreden van klimaat-profetes Greta Thunberg voor de VN, moge duidelijk geworden zijn, dat het er de milieu-activisten en de achter hen staande NGO’s niet alleen om gaat, het op zichzelf gerechtvaardigde verlangen van de milieubescherming te misbruiken voor handige charlatanerie (badborstels) en goedmenselijk welbevindings-activisme (bijenkorven) . Wat metterdaad dreigt, is de gelijkschakeling en de ontmondiging der maatschappij.

De beoogde werking blijft niet uit. Reeds nu nodigen angstig geworden demonstranten de regeerders uit om hen hun politieke en geestelijke vrijheden af te nemen: aangezien ze smeken om meer gedwongen belastingen, meer voorschriften, meer verboden en meer geestelijke leiding. De geproclameerde klimaat-noodtoestand verlangt naar een nieuwe nood-wetgeving. FFF – een ongewilde afkorting van “Free from Freedom”.

De klimaat-inquisitie

Dit alles doet denken aan het mensbeeld van de Groot-inquisiteur van Dostojewski. In een fictief gesprek met Christus rechtvaardigt de kerkvorst zijn tirannie met de bewering, dat de mens onwillig en ook niet in staat zou zijn om naar eigen zelfbeschikking te leven. Christus verwijt hij, te veel van de mensen te hebben gevergd met zijn aanbod van een absolute vrijheid en hen te hebben bedrogen, wat betreft hun geluk. Uiteindelijk heeft hij alle drie de mogelijkheden afgeslagen, die de Grote Verleider hem in de woestijn heeft voorgelegd. Ten eerste stenen te veranderen in brood, om de behoeftigen van alle materiële nood te bevrijden. Ten tweede zich van het dak van de Tempel te storten en zich door Engelen te latn opvangen, teneinde door het bewijs van zijn Goddelijkheid de twijfelaars van hun ongewisheid te verlossen. Ten derde de heerschappij over alle rijken der Aarde teniet te doen en de mensen ver verenigen in een globale gemeenschap, teneinde de angstigen te verlossen van hetgevoel van bedreiging.

Niets anders schijnt de nieuwe FFF-beweging na te streven – juist ook in samenspel met de migratie-agenda, de gender-ideologie en multiculturalisme. Net als de Grot-inquisiteur staat haar een gehomogeniseerde universele maatschapij voor ogen, die veiligheid belooft door supranationaal collectivisme, het geweten ontlast door het onttrekken van de vrijheid en oriëntering schenkt door het scheppen van een Messiaanse leidersfiguur. Sceptici worden als zondaars aan de kaak gesteld, dissidenten ziek verklaard. En enkele extremisten richten reeds de eerste verbale brandstapels op: Wie het bestaan van allen op het spel zet, verspeelt ook meteen zijn eigen bestaansrecht. Volgens het motto van de Beweging ’68 “Maakt kapot, wat jullie kapot maakt!” wordt de vervolging van andersdenkenden eerst noodweer, vervolgens verzet en tenslotte heilige plicht.

Uiteindelijk berust deze radicalisering op een dichotoom wereldbeeld. Er is niets dan Goed of Kwaad, acceptatie of verloochening, overgave of verraad. De zingeving verheft zich boven het recht, de emotie boven het verstand. Versterkt en gestuurd wordt dit manichaïsche sektariërdom door zelfbenoemde hogepriesters. In naam van een nieuwe burgerreligie verlossen zij van schuldgevoelens, die zij eerder zelf in de mensen hebben opgewekt. Ze nemen angsten weg, die ze zelf aanscherpen en bevrijden van twijfels die ze zelf zaaien.

Bekering in plaats van erkenning

Natuurlijk, en dit is meer dan alleen maar een neven-effect, ontwikkelt dit systeem ook nieuwe heerschappij-structuren. Een democratie, waarin de onwetende massa haar kortzichtige behoeftes door middel van het meerderheidsbesluit kan doorzetten en waarin de ‘verkeerde ‘meningen vrij kunnen worden geuit, geldt als niet meer ongeschikt voor de toekomst. Voortaan is er behoefte aan de sturende autoriteit door ‘deskundigen’. Die noemen zichzelf Scientists for Future. De keuze van de naam is programma.

De academische systeem-elite assisteert de nieuwe priesterkaste als intellectuele raad van bewakers. Haar competentie leidt ze slechts af uit de bewering, dat ze het voor 97 procent eens is. Erkenning komt dus niet voort uit het discours, maar uit een a priori gegeven gewisheid. Wetnschap wordt bekering. Ook dit is niet nieuw. Reeds in vrogere eeuwen heerste onder de deskundigen bij tijd en wijle volledige overeenstemming betreffende elementaire kwesties – bijvoorbeeld over dat de zon om de Aarde zou draaien. Wie het anders zag, werd door de Inquisitie gedisciplineerd.

De hel op Aarde.

Sindsdien ging jeugdterreur gepaard met huichelarij. De gewetenlozen appelleren aan het geweten, de immorelen prediken de moraal, de ongelovigen zweren bij het geloof. Zij aan zij met het bedriegen van de naïevelingen gaat het zelfbedrog der hoogmoedigen. De klimaat-activisten zijn ervan overtuigd, het verloren Paradijs te kunnen terugwinnen: niet langer door technische vooruitgang, zoals bij vroegere generaties, maar door terug te keren naar pre-industriële verhoudingen.

Tegelijkertijd wordt de rol van de redder der wereld, die ooit bij voorkeur werd opgeëist door tribuuns, revolutionairen, demagogen en dictators, gepopulariseerd (in zekere zin als schadeloosstelling voor de onttrekking van reële democratische grondrechten). Zoals bekend eindigden in vroeger tijden de pogingen om het Paradijs op Aarde af te dwingen steeds weer in één ding: de hel op aarde. Dat het dit keer anders zal gaan, valt te betwijfelen.

De volven in schaapsvacht

Daarmee is echter klimaat-waanzin geen Loriotse realistische satire meer. Het is een werelddrama in dezin van de Spaanse dichter en mysticus Calderon: Er woedt een strijd om de mensen en hun zielen. Des te meer zou men juist de vele jongeren met hun door ideologen msleide idealisme de waarschuwing van Jezus voor de valse profeten op het hart willendrukken. Zij zullen in tijden van verdrukking optreden als wolven in schaapsvacht, om de mensheid met goedkope beloftes tot waanzin te drijven (Evangelie vlgs. Mattheüs 7, 15-16 en 24, 23-32).

Als iets de wereld kan redden, is het de vastbeslotenheid om dergelijke totalitaire heilbrengers te weerstaan.

Door: Frank Steinkron.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/10/01/falsche-professoren-und-falsche-propheten-die-klimakatastrophe-zwischen-realsatire-und-menschheitsdrama/