“Hier is Reichelt”: Vader van de doodgestoken Ann-Marie over de steekmoord van Brokstedt

Door: Redactie PI.

(Tekst overgenomen van “Hier is Reichelt”): Beste vrienden van “Hier is Reichelt”, Wij denken, dat wij thans één van de belangrijkste interviews in dit land laten zien. En wij hopen uit de grond van ons hart, dat de mensen, die beslissen over de Duitse migratiepolitiek, de woorden horen van Michael K.: Hij is de vader van de 17-jarige Ann-Marie, die op 25 januari in een regionale trein in Brokstedt met een mes werd neergestoken door een asielzoeker, die al zou worden uitgezet.

Michael zegt: “Voor ons is ons oude leven voorbij. Ons leven is kapot gemaakt. Er is geen sprake meer van individuele gevallen.. Er is een onbeschrijfelijk leed, dat nu overblijft voor de familie, voor de vrienden. Dit valt niet in woorden tot uiting te brengen. Ik dank, dat dit tot op heden niet in Berlijn is doorgedrongen.”

President Frank-Walter Steinmeier heeft een brief geschreven. Nancy Faeser? “Geen woord, geen kaartje. Niets.”

Bondskanselier Olaf Scholz heeft in een interview gezegd, dat het hem spijt “dat die lui om het leven zijn gekomen”. Michael K. is verbijsterd: Hij wist niet, dat ‘die lui’ Danny en Ann-Marie heetten. Dat is een klap in het gezicht voor alle familieleden. Dat hij het niet eens heeft over mensen, maar over lui. Dat tekent de hele Duitse regering, hoe zij zich tot nu toe in deze kwestie heeft gedragen.”

Hoe Michael K. en zijn vrouw hun dochter in herinnering houden, hoe het beeld is, dat zij in gedachten van haar hebben? “Haar aanstekelijke lachen. Dat is, wat ik het allermeeste mis. Als ze ’s morgens nog maar even de tijd had, zette ze luide muziek op, huppelde zingend door de kamers. Ze was altijd goed gehumeurd. Dat is voor mij het ergste: Als ik ’s morgens binnen kom en het is daar zo stil.”

Ann-Marie was het enige kind van Michael K. en zijn vrouw. “Ze wilde kinderen. Dat blijft ons als ouders ontzegd, dat wij de bruiloft van onze dochter kunnen meebeleven, dat wij kleinkinderen kunnen hebben.”

Door:: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/03/achtung-reichelt-vater-der-erstochenen-ann-marie-ueber-den-messer-mord-von-brokstedt/

Hoe ARD, ZDF & Co. manipuleren

Door: MANFRED ROUHS.

De medewerker van politiek-correcte mediale instituten doen beledigd, als ze worden geconfronteerd met het begrip “leugenpers”. Liegen is een bewuste gebeurtenis, die het bekend zijn met de waarheid vereist, alsmede een doordachte beslissing om in plaats daarvan onwaarheden te uiten. Iets dergelijks komt voor in het massa-mediale bedrijf, is evenwel niet de regel.

ARD, ZDF & Co. manipuleren over hun keuze van onderwerpen. Ze benoemen echter niet alleen bepaalde politici en partijen – in het bijzonder SPD, Groenen, CDU, CSU en FDP en dier woordvoerders – vaker dan andere, maar overladen ze tevens dikwijls met lofprijzingen, terwijl ze anderen – in het bijzonder de AfD en haar vertegenwoordigers – expliciet negatief neerzetten. Dit geschiedt blijkbaar systematisch en gepland, en het manipulatieve karakter van de eenzijdige berichtgeving kan niet alleen de toeschouwers niet ontgaan, maar moet tevens worden opgemerkt door diegenen, die de manipulatie bedrijven.

Dat is gemakkelijk te beweren, maar alleen in concrete cijfers te vatten als resultaat van een enorm arbeidsintensief werk. Aan Roland Schatz van het Zwitserse instituut “Media Teneur” danken wij een dergelijk werk: Hij heeft onlangs zijn actuele “Berichtgeving over de gesteldheid van de informatiekwaliteit in Duitsland” http://www.mediatenor.com/images/library/reports/Weissbuch_Vollversion.pdf gepubliceerd en geeft ons hiermee een aanwijzing over de groots opgezette manipulatie van de openbare mening in Duitsland door middel van de politiek-correcte media in handen. Zijn doelstelling is pretentieus en wordt door hem duidelijk geformuleerd:

“De door de staat bezoldigde media – vooral radio en televisie – moeten worden verplicht, niet te handelen als vervullingshulpjes van de uitvoerende macht.”

Evenwel is dit momenteel precies, wat ze zijn; een “tendensbedrijf”, zoals de studie uitwijst, die volks-pedagogische opdrachten teniet doet. ARD, ZDF, & Co. lopen hun wettelijke informatieverplichting mis, en aan Roland Schatz en Media Teneur hebben wij het onomstotelijke bewijs van deze misstap te danken.

Door: MANFRED ROUHS.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/03/wie-ard-zdf-co-manipulieren/

“Hier is Reichelt!”: ARD vergelijkt barbecueën met kinderporno

Door: Redactie PI.

De Duitse Omroep staat plaatsvervangend voor één van de griezeligste fenomenen van onze tijd: De haat van een welgestelde linkse erfenis-elite tegen alles, wat miljoenen mensen in dit land fijn vinden, waarderen, voor zichzelf wensen en waar ze van houden.. De klassenstrijd van oven naar onder, die ons wil voorschrijven, hoe wij dienen te praten en wat wij dienen te eten.

Wat men aldaar te horen krijgt, is volkomen losgekoppeld van de realiteit in ons land. Er wordt hier een wereld beschreven, waarin dappere veganisten, dappere transgender-mensen en natuurlijk linkse- en groene politici vastbesloten de bedreigingen van onze tijd, het racisme, dat ons land overwoekert, de klimaatverandering, de verbrandingsmotor tegengaan.

Momenteel zendt de Duitse Omroep een zesdelige podcast-serie over vleesconsumptie uit, onder de titel “Wie mogen wij eten?”. Bij alle waanzin, die wij al in de Duitse Omroep hebben gehoord, speelt deze serie in haar geheel eigen dimensie van politieke opvoedingswaanzin. Het gaat erom, of het juist kan zijn, om vlees te kopen en te eten.

U moet deze passage aanhoren anders gelooft u het niet: De ARD, die deze podcast heeft geproduceerd, en De Duitse Omroep, die deze waanzin op de radio uitzendt, vergelijken barbecueën en het consumeren van vlees met het consumeren van kinderpornografie. Als u aan barbecueën doet, bent u een kinderverkrachter.

Dat is de realiteit in het Duitsland van 2023 – geregeerd door een groene partij, die geheel openlijk zegt, hoe zij wenst om te gaan met haar onaangename ambtenaren: Hen ontslaan it de dienst, zonder gerechtelijk proces, volgens de beoordeling van de werkgevers. Bij de politie zijn dit commissarissen, die gezindheids-controles in praktijk brengen en mensen kunnen “verwijderen”. Hoe wordt dit genoemd? Juist, politieke commissarissen en politieke officieren van Justitie. Precies, wat de Groene partij wil.

(Tekst overgenomen van ” Hier is Reichelt!”)

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
BBron: https://www.pi-news.net/2023/02/achtung-reichelt-ard-vergleicht-fleisch-grillen-mit-kinderpornos/

Plaats voor vluchtelingen: Kerk gooit 110 senioren uit haar tehuis

Door: MANFRED ROUHS

Het onderdak brengen van vluchtelingen uit alle hoeken van de wereld is economisch aantrekkelijker dan het verzorgen van ouderen. Prikkels van dit soort blijven niet zonder uitwerkingen op de branche. En deze uitwerkingen maken evenmin pas op de plaats, waar het kerkelijke instellingen betreft.

Zo beëindigt de kerkelijke Johannesstichting-diaconie in Wedding (Berlijn) het opnemen van 110 verzorgingsbehoeftige oude mensen in de Paul Gerhardt Stichting in de Müllerstrasse 58 aan het eind van het jaar 2024. Tot dan mogen de bewoners afsterven, van nieuwe opnames is geen sprake meer.

In plaats daarvan worden in het gebouw “plaatsen voor meervoudig getraumatiseerde beschermings-behoeftigen gecreëerd”, zoals de “Focus” laat weten https://www.focus.de/panorama/plaetze-fuer-mehrfach-traumatisierte-schutzbeduerftige-berlin-110-senioren-aus-heim-geworfen-weil-fluechtlinge-mehr-geld-bringen_id_186945741.html. Hiervoor moet de capaciteit van de inrichting nog worden uitgebreid. De kerk gaat er blijkbaar vanuit, zich te installeren in een groeimarkt. De “Focus” schrijft hierover:

“Voor vluchtelingenonderkomens betaalt dit land zoveel subsidies, dat ze er in tegenstelling tot kosten-intensievere verzorgingstehuizen al gauw financieel beter van worden

In de DDR werd, zoals bekend, het brood zo uitvoerig gesubsidieerd door de staat, dat menigeen het aan de varkens gevoerd heeft. Thans wordt de asielmarkt dusdanig overspoeld met belastinggeld, dat de reeds precaire ouderenzorg economisch onaantrekkelijk wordt.

Niet alleen, maar ook daarom hebben verschillende politieke waarnemers de indruk, dat de Bondsrepubliek Duitsland van onze dagen mogelijk steeds meer op de DDR zou kunnen gaan lijken.

Leuk is dat niet: “Verzorgingsbehoeftige senioren, die hun hele leven lang steeds braaf kerkbelasting hebben betaald en collectes gegeven hebben, de deur uitzetten, is geen fraaie aangelegenheid”, citeert de “Focus” familieleden van een bewoner van het Ouderentehuis, die er kennelijk van uitgaan, dat hun familielid het jaar 2024 zal overleven.

Door: MANFRED ROUHS.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/02/platz-fuer-fluechtlinge-kirche-wirft-110-senioren-aus-ihrem-heim/

Slechte invloed van Baerbock? Duitse ambassadrice verwisselt Hongarije met Nederland

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn/Boedapest. Duits minister van Buitenlandse Zaken Baerbock (de Groenen) laat niets onbeproefd, om de competentie van de Duitse buitenlandse politiek, waar het maar enigszins mogelijk is, af te breken – zoals bekend geeft ze zelf het slechtte voorbeeld. Vorig jaar zomer gaf ze opdracht, de eisen voor de diplomatieke dienst significant te verlagen, nadat vooral vrouwelijke kandidaten in het verleden steeds opnieuw zakten.

Intussen slaat Baerbocks eigen incompetentie al zwaar over op het diplomatieke personeel van de Bondsrepubliek. Een pijnlijk voorbeeld werd thans geleverd door de Duitse ambassadrice in Hongarije, Julia Gross. Zij verwisselde haar gastland met Nederland.

Op de agenda van de ambassadrice stond deze dagen een ontmoeting met de Hongaarse minister voor Regionale Ontwikkeling, Tibor Navracsics. “Coöperatie bij cultuur en opleiding is een steunpilaar van de Duits-Nederlandse betrekkingen”, twitterde de Duitse diplomate naar aanleiding van deze gelegenheid. De tweet werd door haar versierd met een emojï in de kleuren van de Nederlandse vlag.

Maar het werd nog mooier: Kennelijk aangesproken op haar stommiteit, verklaarde de ambassadrice, dat ze “in het donker” getwitterd had, corrigeerde zichzelf – en twitterde nu de vlag van Tadzjikstan. Pas met de derde tweet beëindigde mevrouw Gross haar pijnlijke blunder: “Alle goede dingen bestaan uit drieën”, schreef ze nu dan maar. – onder gebruikmaking van de juiste Hongaarse kleuren.

Voor de door haar directe bazin Baerbock in deze dagen aangekondigde “feministische Buitenlandpolitiek” is dit nu niet bepaald een aanbeveling. (tw)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/02/24/baerbocks-schlechter-einfluss-deutsche-botschafterin-verwechselt-ungarn-mit-den-niederlanden/

“Lelijk” en “dik” mag niet: Kinderboeken van Roald Dahl worden herschreven

Door: Redactie ZUERST!

Londen. De politieke correctheid heeft een nieuw prominent slachtoffer: Enkele boeken van de in 1990 overleden succesvolle Britse schrijver Roald Dahl dienen nu te worden herschreven, omdat in de originele versie enkele formuleringen ‘misstaan” resp. “niet-sensibel” zouden kunnen zijn.

De boeken van Dahl zijn – net als de reisromans van Karl May, die in Duitsland intussen eveneens als ‘fout’ worden bejegend – klassieken in de kinder- en jeugdliteratuur. Generaties zijn opgegroeid met verhalen als “James en de reuzenperzik,”, “Sjakie en de chocoladefabriek”, “GVR – de Grote Vriendelijke Reus”, de fantastische Meneer Vos” of “Matilda”; talloze verfilmingen en musical-adepten hebben navenant bijgedragen aan hun populariteit, en niet alleen in het Angelsaksische taalgebied. De totale oplage van de fantastische, geestige en steeds aan de kant van de kinderen staande boeken van Dahl ligt thans om en nabij de 250 miljoen verkochte exemplaren.

Maar: ettelijke daarvan moeten nu verschijnen in een nieuwe, gecensureerde druk. Dahls uitgeverij Puffin Books wil “aanvallende” taal en “aanstootgevende passages” eruit halen – de jeugdige lezers dienen daartegen te worden beschermd. Bij die gelegenheid moeten tevens de twijfelachtige omslagen meteen worden “gemoderniseerd”, zodat ze ook nu nog “door iedereen kunnen woorden gewaardeerd”, zo berichtte de “Daily Telegraph”.
Prominente schrijverscolleges namen onverwijld stelling tegen deze onverholen bevoogding. Zo bekritiseerde de Brits-Indische schrijver Salman Rushdie ( “De Duivelsverzen”) de door Puffin Books bedreven “absurde censuur”.

De “Guardian” ontdekte intussen, dat er al meerdere honderden wijzigingen aan het oorspronkelijke werk van Dahl op stapel staan. Zo wordt bijvoorbeeld de “dikke” Augustus Glupps in “Sjakie en de chocoladefabriek” nu beschreven als ” enorm”, de “kleine mannen”, de Oempa Loempa ‘s, worden in de toekomst betiteld als “kleine mensen”. En mevrouw Zwik, die in “De Zwiks staan op hun kop” wordt voorgesteld als “lelijk en beestachtig”, wordt in de gecensureerde nieuwe druk nog slechts beschreven als “beestachtig – “lelijk” wordt zonder meer eruit gelaten. Ook het woord “vrouwelijk” moet in de werken van Dahl algemeen verdwijnen. Daarentegen zijn er enkele passages toegevoegd, die niet van Dahl afkomstig zijn.

De wijzigingen zouden “gevoelige “onderwerpen betreffen, zoals gewicht,, psychische gezondheid, geweld, gender en huidskleur, zo citeerde de Britse persdienst PA een woordvoerder van de Roald Dahl Story Company. Het is niet ongewoon, de taal en andere details aan te passen bij boeken, die lange tijd geleden zijn geschreven. De uitgeverij is hiervoor te rade gegaan bij “Inclusive Minds”, een organisatie voor inclusiviteit, diversiteit en barrière-vrijheid in kinderboeken. mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/02/23/haesslich-und-fett-darf-nicht-sein-roald-dahls-kinderbuecher-werden-umgeschrieben/

Waarmee de wereld vooruitgaat: Baerbock benoemt ambassadrice voor “feministische Buitenlandse Politiek”

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn. Over haar prioriteiten als bazin vvan het Bureau voor Buitenlandse Zaken heeft Annalena Baerbock (de Groenen) vanaf het begin geen twijfel laten bestaan. Helemaal bovenaan de agenda: de “feministische Buitenlandse Politiek”. Bepaald goed doorgedrongen is de groene minister van Buitenlandse Zaken hiermee ook nog niet, na een jaar in functie, maar ze is vastbesloten, deze zaak serieus aan te pakken. Derhalve wil zij binnenkort een ambassadrice voor “feministische buitenlandse politiek” benoemen.

Dit blijkt uit de hoofdlijnen van het Buitenlands Bureau voor feministische Buitenlandse Politiek, die op 1 maart moeten worden gepresenteerd. Weliswaar zin ze nog niet definitief, maar enkele kernpassages zijn reeds doorgesijpeld. Binnenkort moet de nieuwe ambassadrice, wier basissalaris wordt begroot op 12.000 euro, “zorg dragen voor de “mainstreaming feministische Buitenlandse Politiek”.

Bovendien wil men tezamen met de partners “in het kader van een Feminist Foreign Policy rechten, ressources en representatie van vrouwen en meisjes wereldwijd versterken en maatschappelijke diversiteit bevorderen”, zo heet het verder. Ook wil men meer vrouwen in internationale leidende posities afvaardigen. Er moet sprake zijn van een “culturele omslag”, en “historisch gegroeide machtsstructuren” dienen opgebroken te worden.

Het is duidelijk, dat het Baerbock in de eerste plaats gaat om vrouwen-lobbywerk, dat nationaal noch internationaal leidt tot meer sociale samenhang, maar tot meer genderbepaalde frustratie, vermoedelijk ook tot het inboeten aan deugdelijke prestatiestandaards. De Groene bureaubazin loopt hierbij op haar eigen gebied voorop qua ongunstig voorbeeld: In juli vorig jaar heeft ze verordend, de toelatingsexamens voor diplomaten aanmerkelijk te vereenvoudigen. Concreet werden de moeilijke algemene kennis-test en de psychologische test afgeschaft – uiteindelijk, omdat hierbij buitengewoon veel vrouwelijke kandidaten afvielen.

In andere landen heeft men allang ingezien, dat “feministische Buitenlandse Politiek” niemand verder helpt. In Zweden heeft de nieuwe burgerlijke minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström al spoedig na zijn verkiezing in de herfst van 2022 aangekondigd, niet langer een feministische Buitenlandse Politiek, waartoe tot dan toe ook de voorgaande regeringen in Stockholm waren overgegaan, te willen aanhouden. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/02/22/was-die-welt-weiterbringt-baerbock-ernennt-botschafterin-fuer-feministische-aussenpolitik/

Oostenrijk laat klimaatplakkers eenvoudigweg plakken, waar ze zich vastgeplakt hebben

Door: Bettina Sauer.

“Plakken en laten plakken” vrij naar dit motto laat de Oostenrijkse politie de doorgedraaide klimaatplakkers vastgeplakt zitten, waar ze zich hebben vastgeplakt en verwijdert de klimaatterroristen niet meer van de straat. Het krankzinnige resultaat: De Laatste Generatie beklaagt zich bitter, dat ze eenvoudigweg vastgeplakt worden “achtergelaten”.

De klimaatplakker-gekkies bestoken in buurland Oostenrijk de burgers sinds maanden met precies dezelfde terreur als bij ons en plakken zich aan de straten vast, teneinde deze te blokkeren.

Naar het schijnt, is de Oostenrijkse politie evenwel in de omgang met de krankzinnige klimaatplakker-terroristen an tactiek veranderd. De oplossing is zo simpel: De politie maakt de vastgeplakte ‘jatjes’ van de klimaat-hysterici niet meer van de straat los, maar laat de gasten vastgeplakt zitten, waar ze zich hebben vastgeplakt.

De reactie van de aldus aan hun lot overgelaten vastgeplakten: Zij beklagen zich hierover luidkeels en jammeren: “De politie laat opzettelijk mensen achter op een schildersbrug boven de randweg. Mensen, die zich nu juist inzetten voor de overlevingskansen van ons allemaal.”
https://twitter.com/letztegenAT?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1627606113880342529%7Ctwgr%5Eca7599373315ea87b0d2b2c715fad727b705ccf7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fjournalistenwatch.com%2F2023%2F02%2F21%2Foesterreich-laesst-klima-kleber-einfach-da-kleben-wo-sie-sich-festgeklebt-haben%2F

De reactie – vermoedelijk onder het motto “Plakken en laten plakken”- van de van gender doordrenkte politie van het door Rood geregeerde Wenen:

“Vrouwelijke collega’s (tevens opgeleide ambulance-medewerksters) blijven in de buurt. Mocht men zichzelf niet kunnen bevrijden, dan is het uiteraard aan ons, te zorgen, dat de verantwoordelijke reddingsdienst, de EAH ISd. par. 19 SPG wordt ingeschakeld.”

Op Internet is voor het grootste deel instemming te zien, dat idioten, die zichzelf volledig bewust in een bepaalde situatie hebben gebracht, er ook de verantwoording voor dragen, zichzelf er weer uit te bevrijden:

“Waarom schuiven jullie de schuld op de politie? Je hebt je zelf in deze situatie gebracht, en jezelf en anderen ermee in gevaar gebracht. Je doelstelling alweer geschaad.”

“Ik ben ervan overtuigd, dat jullie echt ongelofelijk dom zijn. Wat heeft deze actie voor zin? Jullie klimmen ergens op, plakt je vast en verlangt vervolgens, dat de politie je ervan afhaalt? Waarom zouden ze? JULLIE hebben jezelf daar toch vastgeplakt? Wat verbijsterend naïef…”

“Jezelf vastplakken en dan heibel maken, omdat niemand jullie meeneemt? Ik kom niet meer bij van het lachen.”

“Had de politie fopspenen moeten meebrengen, of wat willen jullie van ze?”

“Huh? ergens op klimmen en dan jammeren, omdat niemand je er af haalt? Wat dacht je van omlaag klimmen? of moet er èrgens toch nog wel sprake zijn van een speciale politieafdeling, zodat het media-voordelige beelden oplevert?”

Door: Bettina Sauer.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://journalistenwatch.com/2023/02/21/oesterreich-laesst-klima-kleber-einfach-da-kleben-wo-sie-sich-festgeklebt-haben/

Berlijnse vader dient aanklacht in tegen gendertaal op scholen: “Kinderen onder “enorme druk om zich aan te passen”

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn. Gender-willekeur en gender-waanzin zijn geen natuurwetten. Men kan zich ertegen verzetten – vooral, wanneer de slachtoffers van de waanzin er hulpeloos aan zijn overgeleverd. Een Berlijnse vader dient thans een aanklacht in tegen het ‘genderen’ op scholen. Er wordt “druk uitgeoefend op zijn kinderen” om zich aan te passen, leraren hebben zich gedragen als activisten, zo heeft hij geargumenteerd.
Met zijn spoedprocedure bij de administratieve Rechtbank in Berlijn wil de man een consequent genderverbod op Berlijnse scholen bewerkstelligen. “Gedurende de laatste twee tot drie jaar is het dramatisch toegenomen, ook op de scholen van mijn andere kinderen”, verklaarde de aanklager tegenover journalisten. Een dergelijke “ideologie” hoort niet in het onderwijs thuis.

Vooraf had de man zich volgens eigen zeggen herhaaldelijk tot de directie van het Berlijnse gymnasium gewend en zich onder andere beklaagd over een “enorme druk op de leerlingen, om zich aan te passen. Bovendien ging het ‘genderen’ in tegen de geldende spellingsregels.

De nu lopende rechtszaak wordt tevens ondersteund door de Vereniging Duitse Taal, beweert de aanklager. Diens bestuurslid Sabine Mertens heeft onlangs zelf een volksinitiatief in het leven geroepen tegen gender-rechtvaardige taal op scholen in Hamburg. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/02/20/berliner-vater-klagt-gegen-gendersprache-an-schulen-kinder-unter-enormem-anpassungsdruck/

Bevolkingsuitwisseling ook in Oostenrijk: Bijna 20 procent is nu buitenlander

Door:: Redactie ZUERST!

Wenen. In buurland Oostenrijk hetzelfde beeld als in Duitsland: De bevolking groeit – maar het percentage autochtonen wordt steeds geringer. De bevolking van de Alpenrepubliek is in 2022 nog sterker gegroeid dan in de voorgaande jaren. 9,1 miljoen mensen wonen er momenteel in het land, waarvan intussen meer dan 1,7 miljoen buitenlanders. Het aantal Oostenrijkers is daarentegen gedaald met meer dan 16.000.

De bevolkingsgroei werd verwacht door de deskundigen van de Statistik Austria, want meer dan de helft van de toename (66.899) gaat alleen terug op oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne. Intussen wonen er in Oostenrijk 79.572 Oekraïners.

Het totale percentage buitenlanders nam binnen anderhalf jaar toe van 17,7 naar 19 procent. 143.577 buitenlanders (+ 9%) zijn er in 2022 alleen al bijgekomen.
Het aantal Oostenrijkse staatsburgers verminderde met ca. 16.380 personen ((min 0,2 procent). De grootste procentuele bevolkingstoename van alle bondsstaten liet Wenen zien met 2,6 procent. Aldaar is het Buitenlandse bevolkingspercentage nu al exorbitant: Bijna de helft (43,9 %) van de Weense bevolking had al in 2017 een migratieachtergrond, dat zijn er zowat dubbel zoveel als het gemiddelde door heel Oostenrijk (22,8%). (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/02/16/bevoelkerungsaustausch-auch-in-oesterreich-fast-20-prozent-sind-jetzt-auslaender/