Saksen: Kind weggehaald bij vergrijp tegen Coronamaatregelen

Door: Redactie PP

Over de Ouderbrief van het Saksische Cultministerie http://schule-sachsen.de/20_05_16_Elternbrief_GS_FS.pdf, die ouders bij vergrijpen tegen Corona-maatregelen dreigt met in bewaringneming van hun kind door de instanties heeft de AfD-parlementsafgevaardigde Nicole Höchst zich thans uitgesproken:

Wie had een paar maanden geleden nog geloofd, dat enkel en alleen de verdenking van een griep-gerelateerde aandoening überhaupt zou kunnen leiden tot onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag door ambtelijke in bewaringneming en daarmee tot de ergste aanval van de staat op kinderzielen en ouders? Waarschijnlijk niemand!
Niettemin is dit horrorscenario reeds nu realiteit. In een Ouderbrief dreigt het Saksische Cultministerie de ouders met dit scenario, als er een verdenking van besmetting bestaat of een dagelijks verklarings- en geen bezwaar-document niet is ingevuld en geen van beide ouders onder schooltijd te bereiken zijn.

Op die manier kan niemand meer vroeg naar zijn werk gaan en er zeker van zijn, zijn kind ’s avonds nog thuis te hebben, als hij niet van uur tot uur bereikbaar kan zijn. Waarom brengt men een kind, waarbij men Corona vermoedt niet naar de dokter en informeert men de ouders zo snel mogelijk hierover, zodat die hun kind onverwijld aldaar kunnen afhalen? Dezelfde gang van zaken vindt toch ook plaats bij een kind dat een ongeluk krijgt in het KDV of op school. Waarom wordt bij een geval van Corona-verdenking een verscherpte regeling ingevoerd? En hoe is de ‘teruggave’ van het kind geregeld? Daarover zwijgt het document.

Ideologisch agerende dictaturen handelen navoelbaar willekeurig ter eigen machtsbehouding en bedreigen gezinnen, zoals destijds in de DDR gebeurde. Democraten daarentegen meten niet met twee maten, handelen navoelbaar staatsrechtelijk in het belang van hun burgers en ondersteunen gezinnen. Leidt nu een virus tot het oppergezag van de staat over de kinderbedden? Hoe men ook tegenover de Saksische beschermingsmaatregelen staat, hier gaat het om een onmenselijke en absoluut ethisch-moreel verwerpelijke dwangmaatregel of tenminste om het dreigen ermee.

Voor ons als AfD-fractie vertegenwoordigen gezinnen met hun kinderen een buitengewoon beschermingswaardig element als sociale kiemcellen van onze vrijzinnig-democratische samenleving. Niet voor niets werd in de Grondwet juist dit stevig verankerd. Wie een virus instrumentaliseert, om ouderrechten en kinderwelzijn buiten werking te stellen, verlaat de bodem van de Grondwet en miskent al onze gegroeide waarden van de samenleving.

De AfD-fractie zal de steeds meer diepgaande, stapsgewijze beknotting van onze grondrechten niet accepteren. Kinderen behoeven geen in bewaringneming door de staat volgens nieuwe wetten en verordeningen, maar hart en verstand.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/05/24/sachsen-kindesentzug-bei-verstoss-gegen-coronamassnahmen/

Politie zoekt getuigen voor poging tot seks met getinte fiets

Door: Albrecht Künstle.

De Badische Zeitung doet weer eens een poging om een “seksueel delict” te omzeilen. Het gaat om aanvallen op twee vrouwen aan de nördliche Kaiserstuhl. Albrecht Künstle geeft commentaar.

Op 20 mei bericht de Badische Zeitung in een locale publicatie over een mededeling van het hoofdbureau van politie Freiburg, dat twee dagen eerder twee vrouwen op twee niet ver van elkaar liggende plekken werden overvallen. In het eerste geval werd een een kort uitrustende jogster van achteren omklemd en tegen de grond gewerkt. Na een handgemeen wist de vrouw zich te bevrijden. Twee en een half uur later werd een andere vrouw op een bospad tegen de grond gesmakt en werd geprobeerd, haar te ontkleden. Ook hier lukte het het slachtoffer, om zich te bevrijden. Beide vrouwen raakten – aan de buitenkant – slechts licht gewond.

Verdachte uit de groepering “man”

In beide gevallen was de “verdachte een man” – natuurlijk de mannen weer. In beide gevallen vluchtte de “man met een donkergekleurde fiets”.
Schijnbaar betekent verdacht voor de politie, dat de vrouwen alleen de kleur, maar niet het merk van de fiets konden aangeven.

Waarom konden beide vrouwen zich alleen de donkerkleurige fiets herinneren, maar niet het model van de fiets en het type van zijn berijder? Maar toch, helemaal aan het einde van de haarkloverij verneemt de lezer, dat niet alleen de fiets, maar tevens de “man” die werd gearresteerd donker getint was.

Maar waarom zoekt de politie desondanks nog getuigen, hoewel de dader-beschrijving van de gekwetste vrouwen onafhankelijk van elkaar overeenkomstig waren? Denkt de politie dat een Afrikaan niet met de fiets richting zijn daad rijdt, omdat er in Afrika meer auto’s dan fietsen zijn?

Zwarte man met witte fiets?

Misschien had de zwarte man nu een witte fiets en valt daarmee af als dader? Of zou het kunnen, dat de politie wel weet, dat ook zwarte mannen met zwarte of witte fietsen dader kunnen zijn?

Maar Minister Giffey heeft toch beweerd, dat seksuele delinquenten voornamelijk Duitsers zijn! Mijn raad daarom aan het hoofdbureau van politie: Belt U eenvoudig de minister op over wie de dader geweest zou kunnen zijn, “niet gedraald, Giffey erbij gehaald”.

Ter redding van de eer (?) van de Badense pers: Het was alleen maar de Badische Zeitung, die er problemen mee had, “man en paard” resp. rijwiel-/vrouwenberijder en rijwiel te noemen. Waar deze regionale krant geen monopolie heeft, viel er b.v. in de Lahrer Zeitung te lezen, dat het bij de “verdachte” gaat om een Nigeriaan, die werd gearresteerd.

Die avond legde hij in ieder geval zijn hoofd niet op een kussen in zijn vaderland te ruste. Wellicht ook niet, als hij voor het Gerecht gesleept mocht worden, en vermoedelijk, omdat er “niks is gebeurd”, wederom op anderen wordt losgelaten.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/05/22/polizei-sucht-zeugen-fuer-sexversuch-mit-dunkelhaeutigem-fahrrad/

Sharia en Apartheid op Duitse scholen: Dankzij Corona terug in de duisternis

Door: DW / Journalistenwatch

De waanzin is in Duitsland inmiddels planmatig: Hoezeer door de pandemie de grenzen van het voorstelbare en het vertrouwde zijn opgeschoven, maken verschillende praktijken van risico-minimalisering aan openbare instellingen, die alleen nog maar sprakeloos maken, duidelijk: Op verschillende scholen krijgen jongens en meisjes naar geslacht gescheiden les – of worden bewezen gezonde leerlingen onderscheiden van mogelijke virusdragers met kleur-gerelateerde kenmerken.

In naam van de zogeheten besmettingsbescherming is intussen zelfs de nieuwe oplage van de Jodenster weer en vogue, zij het dan met tegengestelde betekenis – hier: ter markering van de “onschuldigen”, de “gezonden”. Op het stadsgymnasium Carolinum in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) – under leiding van schoolleider Henry Tesch, van beroep sinds 2011 vormingsminister in Mecklenburg – test de Rostockse biotech-onderneming Centogene elke leerling twee keer per week op Corona – vooralsnog weliswaar alleen op vrijwillige basis, maar de uitwerkingen van het testresultaat zijn bepalend in de dagelijkse gang van zaken op school: Wie niet is besmet, krijgt als aantekening een groene stip – en voor hem gelden voortaan andere regels als voor niet-geteste leerlingen, zoals “Focus” https://m.focus.de/familie/eltern/familie-heute/schule-kennzeichnet-nicht-infizierte-mit-gruenem-punkt-psychologe-schlaegt-alarm_id_12004568.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-netmoms&fbc=facebook-netmoms&ts=202005181632&cid=18052020 bericht: Niet-besmette leerlingen mogen zich nadien vrij bewegen op het schoolterrein, alsook gebruik maken van een “Fast Lane”, om sneller dan de rest in hun klaslokaal te belanden. De rest mag in de rij staan en moet wachten.

Daarentegen zijn de test-onwillige leerlingen niet alleen gedeeltelijk rechteloos, genieten dus minder vrijheden dan de bewezen “gezonde” rest. Erger nog: Ze staan onder onuitgesproken algemene verdenking, worden argwanend bekeken – en kleeft ze bij hun medescholieren de smet van “virussenverspreider” aan, omdat ze de ontlastende aantekening missen. De school rechtvaardigt deze Corona-discriminering met de zogeheten doelstelling, zo “sneller naar de normale toestand te kunnen terugkeren”.

Niet alleen ouders en pedagogen op andere scholen zijn ontsteld over deze praktijken, ook deskundigen slaan alarm. In “Focus” bekritiseert de psycholoog Thilo Hartmann de manier van doen: Hij kijkt kritisch naar het onderverdelen van mensen, aangezien “met de punten…twee voor iedereen zichtbaar niet gelijkberechtigde groepen leerlingen ontstaan. De ene groep is door de speciale regels duidelijk bevoorrecht boven de andere. Dat kan het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen zonder groene punt aan het wankelen brengen en rivaliteit provoceren tussen de groepen. Ook kan het ertoe leiden, dat ik me kritiekloos aan regels onderwerp, alleen om bij de groep te horen, die mij aantrekkelijker lijkt,” aldus Hartmann.

Leerlingendiscriminatie van ambtswege

Ergens anders is men met het “onderscheiden”- lees: discrimineren – van leerlingen volgens door geboorte bestemde, dus niet beïnvloedbare kenmerken (die volgens de grondwet ven geen enkele betekenis mogen zijn wat betreft berechtiging en behandeling door de staat!) kennelijk al een stap verder: Op de Hollenstedter Glockenberg-basisschool in het district Harburg krijgen – officieel in het kader van de Corona-gerelateerde reducering van klassengrootte – momenteel meisjes en jongens meteen maar compleet gescheiden les. Wat dit te maken heeft met het besmettingsrisico, blijft onduidelijk – kennelijk zocht men naar een criterium, volgens welk de bij toerbeurt te onderrichten groepen leerlingen konden worden ingedeeld. In het schoolbestuur is eenstemmig besloten, om meisjes en jongens bij toerbeurt te laten komen, bericht de “Norddeutsche Rundfunk https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Grundschule-trennt-Schueler-nach-Geschlecht,unterricht156.html” (NDR).

Welke rol bij deze scheiding van geslachten de invloed van islamitische leerlingen en hun ouders heeft gespeeld, is speculatief; in elk geval kan dit separeren zeer wèl geheel naar de smaak van islamisten zijn. Het zou daarom weinig verrassend zijn, als het voorbeeld – hoewel de maatregel geldt als zijnde “van tijdelijke aard” – langer duurt dan de Corona-crisis en spoedig ook elders letterlijk “schoolgeschiedenis schrijft”. Dat voor ons in Duitsland een virus verhoudingen dichterbij brengt, waarvan aanhangers van de Sharia allang dromen, en daarnaast eventjes rollen-cliché’s worden vastgelegd, die bij ons sinds de jaren ’50 zijn afgeschaft, schijnt in naam van de pandemiebestrijding goedkeurend op de koop toe genomen te worden. Schijnbaar kan ket nog steeds gekker. (Oorspr. tekst: DM/ https://www.journalistenwatch.com/2020/05/19/scharia-apartheid-schulen/

Door: DW/ Journalistenwatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/05/19/scharia-und-apartheid-an-deutschen-schulen-dank-corona-zurueck-in-die-finsternis/

Déja-vu over drie maanden van een niet- ziek geworden Corona-gedupeerde

Door: Albrecht Künstle.

Wanneer ik ’s morgens mijn regionale Badense krant aanraak, doe ik dat het liefst na het desinfecteren van mijn handen of met handschoenen aan, opdat ik niet word besmet met de verbreide dramatiek van de Corona-“pandemie”. En met uitgestrekte armen, omdat tenslotte de aanbevolen mondbescherming, zelfs bij anderhalve meter afstand, niets zal helpen. Mijn vrouw leest de krant pas twee uur later – omdat het krantenvirus dan zijn ergste werking heeft verloren?

Maar nu alle gekheid op een stokje èn over hoe ik in mijn persoonlijke omgeving Corona, resp. het omgaan ermee door de politiek, heb ervaren.

Mijn schoonzuster bracht in februari een bezoek aan haar vaderland Thailand. Op de luchthaven aldaar werd bij iedereen contactloos de temperatuur opgenomen, een kleinscheepse maar goedkope Coronatest. Drie weken later, terug in Frankfurt niets van dien aard, hoewel de besmettingen verder waren voortgeschreden. Net als zij reisden ontelbare anderen vanuit alle “prominente landen” naar hier. De Duitse leiding nog diep in slaap. Die zijn gek, dacht ik.

Reeds zeer vele gevallen van Corona met dodelijke afloop waren er in de Elzas bekend, toen een Duitse lerares Frans het besluit nam, om daar met haar schoolklas op excursie heen te gaan. Terug van weggeweest werd de hele klas voor twee weken in thuisquarantaine geplaatst. Maar mijn kleindochter heeft een broer, en deze potentiële virusdrager moest niettemin naar school – naar een andere school. Die zijn gek, dacht ik; in feite was het zo en de school werd gesloten.

Maar vervolgens liet het betweterige Berlijn zwaar geschut aanrukken. Bijna alles werd op slot gedaan, gesmoord, verboden. Niet alleen pensions en hotels, maar ook vakantiewoningen mochten niet langer worden verhuurd, hoewel dergelijke gasten dezelfde samenstelling hebben als thuis en er geen besmettingsgevaar via personeel dreigt. Mijn verzoek om vermindering van de grondbelasting vanwege het verhuurverbod bleef door de Zwarte Woud-gemeente Schönwald onbeantwoord. Die zijn allemaal gek, dacht ik, en verkocht mijn vakantiehuisje. Evenwel maakten diezelfde gekken nu een dubbele business, aangezien ze de waardevermeerdering van het Onroerend Goed belasten en aansluitend van de koper opnieuw de vijf procent grondaankoopbelasting incasseren, die ik intussen al had betaald. De financiële maffia bevindt zich niet alleen in het bankwezen, denk ik. Misschien zijn ze, zolang zij er het profijt van trekken, toch níet gek?

Vervolgens kwam de “normale” dood van mijn 96-jarige schoonmoeder. De Here heeft het beschikt, dat mijn vrouw tijdens haar moeders’ laatste uren bij haar mocht zijn. De dag daarna werd het tehuis gesloten en werd er in de week daarop beslist, dat de overledenen door nog slechts tien mensen begeleid mogen worden op hun laatste tocht. Hoewel het grote kerkhof ondanks een minimum afstand het tienvoudige aantal aan begrafenisgangers zou kunnen herbergen. Die zijn gek, denk ik nog steeds.

In april was mijn kroonverjaardag. De uitnodigingen waren klaar, de gelegenheid gereserveerd en mijn gasten verheugden zich al op het feest. Eten en drinken kunnen ze bij onze verjaardagsfeesten altijd rijkelijk en mijn familieleden en vrienden kunnen nadien regelmatig een vette plus op de weegschaal bijschrijven – tezamen met tegelijkertijd een min op mijn bankrekening. Evenwel hadden we weliswaar niet buiten de waard, maar buiten de politiek gerekend. Deze verbood ook het ontvangen en bedienen van besloten gezelschappen. Die zijn gek, dacht niet alleen ik, maar ook de waard. Nu zit ik op de 2000 Euro en de waard heeft het nakijken.

Vervolgens wilde ik zoals gewoonlijk naar de zondagse eredienst, maar de regering-Kretschmann verbood deze resoluut, hoewel de kerken zo spaarzaam worden bezocht, dat aan de afstandsregels gemakkelijk de hand zou kunnen worden gehouden. Omdat men de rest van de Ramadan niet wilde verpesten voor de moslims, heeft men thans ook de kerken weer min of meer vrijgegeven. Echter, lees en huiver, de kerkautoriteiten besloten tot een nog grotere afstand van elkaar dan de staat, en dat ondanks het dragen van een mondkapje. Die zijn allemaal gek, dank ik. Waarom willen de bisschoppen nog roomser zijn dan de Duitse Pausin? Zonder mij!

Vervolgens wilde ik onze volgende schoolklassen-reünie organiseren, zoals ik als voormalig klassenvertegenwoordiger altijd doe. De café’s gaan immers binnenkort weer open. Evenwel krijg ik van de kastelein te horen, dat hij niet weet, hoe hij in zijn zaak een tweede uitgang kan regelen, zoals hem door de politiek wordt voorgeschreven. Die zijn gek, denk ik, en zocht naar een café met terras. Maar ik herken mijn klasgenoten m/v niet terug: Op één na hebben ze allemaal de “bibbers”. De wekenlange (des)informatiepolitiek van de regeringen en hun berichtenhofhoudingen meerdere uren per dag had zelfs bij uitgesproken ‘kerels’ zo’n angst veroorzaakt, dat ik op de klassen-reünie de enige zou zijn. Zijn die ook al gek, vraag ik me af?

En nu kreeg ik een brief van het reisbureau, dat onze georganiseerde bus/-fietsreis van Wenen naar Boedapest vanwege Corona wordt geannuleerd, hoewel ze pas zou plaatsvinden ná de reisinperking tot midden juni. Zijn ze nu allemaal gek, ook de Oostenrijkers en de Hongaren? Nee, Oostenrijk gaat open en Hongarije zal volgen. Het reisbureau stuurde mij een “tegoedbon”, maar “goed” vind ik die bon niet. Hoewel ik tot nu toe gepleit heb voor de oplossing door middel van tegoedbonnen, zie ik na de opheffing van de maatregelen nog niet, dat ondernemers achterover leunen en zich door de staat overeind laten houden.

Blijft dus niets anders over, dan vakantie te houden in het plaatselijke zwembad. Maar Kretschmann heeft de sluiting van de zwembaden opnieuw verlengd, hoewel volgens het Robert-Koch-Instituut water geen groter besmettingsgevaar in zich bergt. En de zwembad-directie maakt geen aanstalten, waaruit een aanstaande opening blijkt. De voorverkoop van jaarkaarten valt dit jaar in het niet voorhanden zijnde water. Zijn de plaatselijke ondernemers ook al gek?

Blijft over: Het golfspelen, dat nu is vrijgegeven. Alleen stomme pech, dat ik geen golf speel. Dus dacht ik er over om een nieuwe auto te kopen, aangezien al het gespaarde geld, dat ik anders uitgeef aan reizen, café-bezoeken, cultuur enz. nutteloos op mijn rekening staat. Maar op een reclameprospectus waren alle technische feitelijkheden van de vele auto’s aangegeven, behalve de afmetingen. Die zijn echter belangrijk, omdat de parkeerplaatsen en mijn garage niet groter zijn geworden. Dus ging ik ’s avonds naar de dealer om de carrosserieën na te meten. Maar ook daar heerste Corona-hysterie. GVD, denk ik, werkelijk iedereen is gek.

Gepensioneerden leven zelden alleen van hun pensioen, ook ik niet. Ooit investeerde ik in een windmolenpark en hoopte, ook op mijn oude dag hierop te kunnen teren – net als anderen van windenergie. Tot nu toe leefde het Windpark al “van de hand in de tand” en leverde behalve stroom überhaupt niets, in elk geval geen financiële opbrengst. En nu komen onze Bonds- en deelstaatregeringen en wurgen de economie onder het mom van “Corona”. De energieopbrengst ging omlaag, de verkoopwinsten op de energiebeurs kelderen en de samenleving zal waarschijnlijk insolvent moeten worden gemeld. Of er nog geld over zal zijn om de windmolens ooit te slopen, zal nog moeten blijken. Hoeveel Corona-ruïnes zullen er ooit in het landschapstaan zonder stroom te leveren? Zijn we nu allemaal gek?

Het blijft spannend, wat de dames/heren in Berlijn nog allemaal zullen bekonkelen om de Corona-crisis en daarmee bovendien hun goede enquêtewaarde voor de volgende verkiezingsstrijd te redden. Tussen haakjes menings-enquête: Ik ben nu 70 jaar oud en ben nooit “uitgekozen” in het kader van één van de duizenden “representatieve” menings-enquêtes. Niet alleen om die reden denk ik, dat degenen die nog geloof schenken aan opinieonderzoekers, hoewel aan hen net zo min iets gevraagd wordt als aan mij, eveneens gek zijn. En welke rol spelen de media, die zulke enquêteresultaten nog liever presenteren en becommentariëren dan verkiezingsresultaten? Die zijn natuurlijk pas echt gek!

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/05/17/dreimonats-rueckblick-eines-nicht-erkrankten-corona-geschaedigten/#more-27845

Corona-crisis: Het ernstige tekortschieten van de kerk duurt voort

Door: David Berger.

De Corona-crisis zal niet alleen op het totale seculiere vlak – van de economie tot en met de geloofwaardigheid van de politiek – zware beschadigingen achterlaten, het tekortschieten van de katholieke kerk ten aanzien van de epidemie vormt één van de ernstigste dieptepunten van haar hele geschiedenis tot nu toe. Nooit tevoren, niet eens in tijden van zware besmettelijke ziektes en oorlog, heeft de kerk de gelovigen zo in de steek gelaten als in de laatste maanden.

En zo is de Corona-crisis tot lakmoesproef geworden voor de geloofwaardigheid van momentele kerkvertegenwoordigers en tevens voor ons geloof, die ons allen een schrikwekkende spiegel voorhoudt.

De eerste bisdommen lasten Sacramentsprocessies af

En verschillenden, die zichzelf in de spiegel bekijken, schijnen met dit beeld volkomen tevreden te zijn. Zo neemt – hoewel ambtelijke instanties voor de kerken zowat de rode loper hebben uitgerold – het houden van openbare erediensten maar mondjesmaat toe.

Bijna krijgt men de indruk, dat de geestelijken niet veel zin hebben om überhaupt door te gaan. Nadat men voor de eerste keer in de hele geschiedenis van de kerk het Paasfeest praktisch heeft laten uitvallen, lasten nu reeds – vele weken voor het eigenlijke gebeuren – de eerste bisdommen schaamteloos de sacramentsprocessies af.

Aldus wordt Corona de welkome aanleiding om het allang verloren gegane geloof in het sacrament der eucharistie ook praktisch om te zetten. En tegelijkertijd een traditie, die zoals bijna geen andere staat voor de openlijke levensbetuiging der Catholica in het Avondland, weg te strepen.

Daarbij passen ook de nagenoeg pijnlijke tot blasfemische vormen, waarin tegenwoordig op veel plaatsen de Heilige Communie wordt toegediend.

Nooit eerder in haar geschiedenis…

Ons Citaat van de Week komt derhalve van de internetsite “Summorum Pontificum”, die de kern van het probleem ter sprake brengt:

“Ernstiger voor het zielenheil, voor de geestelijke en de psychische dispositie der gelovigen, is echter de omstandigheid, dat in het teken van contactverboden en hygiënemaatregelen ook vele zieken en stervenden de troost en de genade der sacramenten en de begeleiding van een priester of een familielid bij hun laatste ademtocht moesten ontberen. Nooit eerder in haar geschiedenis heeft de kerk geslikt, dat haar deze primaire dienst van naastenliefde werd verhinderd – en zelden eerder heeft door en door materialistische samenleving zo openlijk laat blijken, dat voor haar alleen het louter animale leven in zijn meest primitieve vorm geldt als waardig om te behouden, en dat haar elk begrip voor het eigenlijke wezen van de menselijke existentie ontglipt. Zo hangt deze samenleving haar stervenden vooralsnog aan alle slangen van de Intensive Care, om ze vervolgens alleen, ongetroost en on-verlost te laten sterven. De cijfers der infectie-statistiek en het algemeen welzijn verlangen het.

Was er nog iets? De ziel kan in elk geval sinds de politieke dwangmaatregelen van de afgelopen weken doorgaan voor ambtelijk afgeschaft of tenminste voor onbelangrijk verklaard – net zoals met de geforceerde migratiepolitiek van de laatste jaren immers ook reeds “cultuur” als bestempelend element van het menselijke Zijn voor irrelevant werd verklaard. Het begrip “haardenimmuniteit” krijgt zo een geheel eigen betekenis: Ook bij slachtvee telt slechts het aantal koppen.

Sacramenten – de ziel van de kerk

Hier kan het hele artikel ( in het Duits – vert.) worden nagelezen: Sacramenten – de ziel van de kerk http://www.summorum-pontificum.de/themen/glaubenskrise/1837-sakramente-die-seele-der-kiche.html

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/05/15/corona-krise-das-schwere-versagen-der-kirche-dauert-an/

Het wordt steeds gekker: CNN nodigt Klimaat-Greta uit bij Corona-deskundigenronde

Door: Redactie Jouwatch.

Met alle geweld wordt er voor gezorgd, dat Greta Thunberg maar niet in de vergetelheid raakt en het circus dóórloopt. Nu heeft de links-politieke Amerikaanse zender CNN in alle ernst de pilarenheilige der klimaathysterici uitgenodigd bij een “Corona-deskundigenronde”. Kan het eigenlijk nog gekker?

Als men nog iets positiefs wenst te ontworstelen aan de hele Corona-waanzin, dan wellicht de omstandigheid, dat het rondom Greta Thunberg en haar kleuterschool-klimaathysterici-groepering “Fridays for Future” stil, zeer stil geworden is. Nadat echter het merk Greta met zoveel moeite tot stand werd gebracht, trachten de klimaat-Greetje-producenten hun “kip met de gouden eieren” met alle middelen wederom in de focus te duwen.

En daarvoor is de politiek links-georiënteerde Amerikaanse televisiezender CNN kennelijk precies het juiste medium. Want daar is men gek genoeg om het intussen 17-jarige Aspergerklantje zomaar eventjes tot specialiste op het gebied van Corona-vraagstukken te maken. Zoals de zender op Twitter apetrots meedeelde, zal deze donderdag een videogesprek – gepresenteerd als “deskundigen-panel”- plaatsvinden, waaraan dan ook Klimaatgreetje is toegevoegd, om over het onderwerp “Coronavirus: Feiten en angsten” hun straaltje modder bij te dragen.

Naar het schijnt doen de aan de gespreksronde deelnemende wetenschappers en professoren ook deze keer zonder kritiek mee aan deze poppenkast. Beschikbaar gesteld hiervoor hebben zich Obama’s voormalige minister van Volksgezondheid en Werkgelegenheid Kathleen Sebelius en de voormalige directeur van het Centre for Disease Control and Prevention – het Amerikaanse equivalent voor het Robert-Koch-Instituut, Richard Besser.

Op het gebied van reacties krijgt men ergens de indruk, dat deze flauwekul zelfs het linksdraaiende CNN-publiek te veel wordt:

“Wat heeft zij in Godsnaam in zo’n deskundigenronde te zoeken?”

“Had Kim Kardashian het te druk?”

“Wat kan Greta Thunberg in Godsnaam bijdragen aan een discussie over Covid? Het wordt langzamerhand belachelijk. ZIJ zijn totaal belachelijk!”

“Jullie steken de draak met me. Dus is Greta nu een Covid-specialiste?”

“Dit kan toch niet waar zijn. Dus Greta is nu een Covid-specialiste? Het zou niet ‘Feiten en Angsten’ moeten heten, maar ‘Leugenaars en Gekken’.”

“Als ze huilt, wordt dat een fantastisch moment op TV. CNN kent de Reality-TV als geen andere nieuwsberichten-organisatie!”

“We moeten dus niet naar Trump luisteren, maar Greta is een deskundige?”

“Hahaha Greta Thunberg? Ze wenden zich tot een kind, dat van niets enig benul heeft? Maar verrassen doet het me niet.”

“CNN is één grap”

Maar zoals altijd is er vervolgens toch nog iemand, die dit kleuterschoolaanbod verdedigt. Zoals de schrijfster Roxane Gay, die het één of ander doet met vrouwenliteratuur. Zij schrijft: “Niet-gekwalificeerde mannen verschijnen elke dag de hele dag op de kabeltelevisie en brabbelen eindeloos, maar Greta Thunberg is te veel?”

Door: Redactie Jouwatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/05/14/nur-cnn-klima/

“Corona-verloochenaars” geven elkaar de hand – de rest lacht achter zijn lapje stof

Door: Redactie Jouwatch

Van alle tegenwoordig over de hele wereld in gebruik zijnde begroetingswijzen is de handdruk de meest verbreide. De eerste weergaven van de bijna universele manier om iemand te begroeten vindt men in het Antieke Griekenland. Thans komt dit oeroude ritueel der westerse cultuur in het kader van de Corona-paniek danig onder druk te staan: Terwijl men zich in Griekenland zorgen maakt over haartoekomst, springen in Duitsland de linkse elites op de bres om de “achterhaalde geste” definitief om zeep te helpen.

De handdruk is de strijders voor een wereldwijd “veelkleurige” samenleving zonder eigen ‘roots’ allang een doorn in het oog, daar hij immers migranten uit een vreemde cultuur uitsluit van “deelname aan de samenleving”.
In de Tagesspiegel https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/geschuetztes-kulturgut-warum-auch-zukuenftig-auf-das-haendeschuetteln-verzichtet-werden-kann/25822856.html laten twee medewerkers van het Wetenschappelijk Centrum Berlijn (WZB) voor Sociaal Onderzoek zich gelijktijdig uit over de “maatschappelijke afspraken”. Ashley Mantha-Hollands en Liav Orgad hopen op niet minder, dan dat het “medisch aanbevolen afzien een allang nodige culturele omslag in Europa inluidt”. Tenslotte worden mensen uit de islamitische culturele kring er niet buitengewoon hard door getroffen, aangezien zij de sinds eeuwen vriendelijk bedoelde begroetingsgeste vaak genoeg weigeren. Beroeps- en huwelijksverboden tot aan afgewezen inburgering bedreigen de “onaangepaste” Europese nieuwe burgers, laten de beide “deskundigen” zien aan de hand van voorbeelden. Mantha-Hollands en Orgad gaan in hun bijdrage zelfs nog verder en begroeten uitdrukkelijk voor allen de mondmaskerplicht, want in post-Corona-tijden zal ook “het gezicht tonen” naar hun mening geen grote rol meer spelen en de kennelijk verhitte discussie rondom boerkadraagsters tot een einde komen: “In plaats van vast te houden aan huidige conventies zouden politieke besluitvormsters en -vormers zich moeten oefenen in tolerantie jegens de veelvuldigheid aan begroetingsvormen en de motiveringen voor de meest verschillende kledings-verordeningen…. De momentele verplichting, geen hand te geven en het gezicht te bedekken toont aan, dat een etiquette voor de communiteit niet zo essentieel is, als tot nu toe aangenomen”, vinden de twee.

Uiteraard krijgen ze hier steun vanuit het virologenkamp: “Ik denk niet, dat wij elkaar ooit nog de hand zouden moeten geven”, verklaarde de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci https://time.com/5818134/anthony-fauci-never-shake-hands-coronavirus/ begin april. Uiteindelijk zou men op die manier ook de Influenza kunnen bestrijden, aldus de 79-jarige viroloog.

Gregory Poland https://www.bbc.com/worklife/article/20200413-coronavirus-will-covid-19-end-the-handshake, infectie-deskundige aan de Mayo Clinic, één van de grootste onderzoeksinstituten van Amerika, vergeleek het uitsteken van de hand met een “biologisch wapen”. Wat hem betreft is het een “verouderd gebruik”, waarvoor in onze cultuur, die ervan uitgaat, dat ziektes worden veroorzaakt door kiemen en micro-organismes, geen plaats meer is.

Voor Thoms Vitzthum, politiek redacteur van de ‘Welt’, is de handdruk in de toekomst een “statement, waarmee de verbondenheid met een groep onaangepasten wordt bevestigd”. De tot nu toe onvervangbare geste ervaart een andere uitleg, die haar haar reputatie zou kunnen kosten. Ze verwordt “tot herkenningsteken van de Corona-negeerders en politieke populisten als de Amerikaanse president Donald Trump of de Braziliaanse president Bolsonaro, aldus Vitzthum. “Best mogelijk, dat de handdruk afdrijft in het gebied der a-socialen”, voorspelt hij verder.

De eerste bekende artistieke voorstellingen van de handdruk in de geschiedenis der mensheid stammen uit de 5de Eeuw v. Christus in het Oude Griekenland, bericht greece.greekreporter https://greece.greekreporter.com/2020/05/12/the-handshake-ancient-greek-gesture-may-fade-away-in-post-coronavirus-era/
De geste werd in de antieke kunst ‘Dexiose’ genoemd. Dit begrip betekent letterlijk, de andere persoon de rechter hand – de “goede” hand – aan te bieden, teneinde vriendschappelijk contact tot stand te brengen.

De oudste verwijzing naar de handdruk bij wijze van begroeting is een antieke Griekse sculptuur, die op een grafzerk uit het graf van Agathon en Sosycrates werd gevonden.

De reliëfsculptuur uit de 5de Eeuw v. Chr. met drie figuren is aan de ingang van de Kruisweg van het Archeologisch Museum Kerameikos in Athene opgesteld. Een andere sculptuur uit dezelfde eeuw op een grafsteen toont twee soldaten, die elkaar de hand schudden. Deze laatste steen bevindt zich in het Pergamonmuseum in Berlijn. Daarenboven toont de sokkel van een zuil in in het Akropolismuseum in Athene Hera, de vrouw van Zeus, die Athene, de Godin van de Wijsheid, de hand schudt.

Verwijzingen naar de handdruk zijn ook te vinden in de Ilias van Homerus, die ongeveer afkomstig is uit het jaar800 v. Chr. De geste wordt aldaar beschreven als een symbool van overeenstemming, van Eed, als aanbod van troost voor de achtergeblevenen of als blijk van vertrouwen.

Kenmerkend betekende een handdruk in het Oude Griekenland, dat beide partijen gelijk waren: Goden schudden Goden de hand, Krijgers schudden elkaar de hand en atleten gaven elkaar de hand om het respect voor hun rivalen te benadrukken.

Dit werd een gedragsmodel in de hele westerse wereld – en het geldt tot op heden, aldus greekreporter. Staatshoofden in de meeste delen van de wereld geven elkaar tegenwoordig de hand, sporters drukken elkaar routinematig de hand bij wijze van begroeting, van respect en van vertrouwen.

Tot op heden bevestigt de geste tevens een zakelijke overeenkomst. Een warme, oprechte handdruk toont aan, dat iemand kan worden vertrouwd. Een stevige handdruk symboliseert normaal gesproken ook, dat iemand precies dat bedoelt, wat hij zegt.

Enkele historici denken, dat de praktijk van het handen schudden teruggaat naar de tijd van de holenmensen en ontstaan is als geste van de vrede, aangezien er werd getoond, dat er in de hand geen wapen ligt.

In de tijd ná Corona, als die er ooit mocht zijn, zouden misschien aanrakingsloze begroetingsgestes de communiteit bepalen. Gestes, die de warmte, de vriendelijkheid en het comfort van de handdruk ontberen. Maar in tegenstelling tot de Duitse mainstream Media hoopt men bij greekporter, dat Covid-19, en niet het oude ritueel van de handdruk, spoedig tot het verleden zal behoren. (MS)

Door: Redactie Jouwatch (MS)
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/05/13/coronaleugner-hand-rest/