Renate Bahner: Hoe is het eigenlijk met de Corona-critica?

Door: David Berger.

Ze haalde als één van de eerste critici van de Corona-maatregelen in het voorjaar de krantenkoppen. Vervolgens kreeg ze het gedoe met het steeds meer totalitair agerende systeem van Merkel te verduren, maakte schijnbaar pas op de plaats, om in de zomer opnieuw op te treden op een dwarsdenkersmanifestatie: De advocate Beate Bahner. Wat doet ze hu eigenlijk? Hoe gaat het met haar?

“Publico”, het blog van Alexander Wendt, voormalig redacteur van Focus, blijft sinds zijn ontstaan naar verhouding stilletjes in de schaduw van de slagvaardige blogs van de alternatieve media. Zijn bijdragen zijn te weinig spectaculair.

In plaats daarvan blinken deze vaak uit door gedegen onderzoek m. b. t. onderwerpen, die men tevergeefs zoekt bij de grote mainstream media. Zoals bv. de meest recente bijdrage van het blog onder de titel “De verordende verrijzenis”. In de inleidende tekst (auteurs Oliver Driesen en Alexander Wendt) valt te lezen:

Luidruchtige critica van Corona-maatregelen

“De Heidelbergse advocate voor het Medisch Recht Beate Bahner werd reeds in het voorjaar van 2020 de luidruchtige critica van de Corona-maatregelen. Vervolgens raakte ze in een persoonlijke crisis – en kwam terecht in een toestand van totale ontreddering. Wat gebeurde er met de vrouw?”

Na een uitvoerige samenvatting van de Bahner-story dit voorjaar, die de media rond ging en die wij tevens onze lezers niet wilden onthouden https://philosophia-perennis.com/?s=Bahner, volgt een naar verhouding kort uittreksel, uit datgene, wat Bahner momenteel doet:

Er wordt bericht over het optreden van Bahner op 18 juli bij een Dwarsdenker-demonstratie in Mannheim. En een te beluisteren tekst, die zij Publico daarbij gegeven heeft: “Het was voor mij eenvoudigweg belangrijk om aan te tonen: Niet ik ben hier de gek. Ik was 25 jaar lang een competente advocate en ben het nog steeds.”

Alleen samen zijn wij sterk

Eén ding heeft Beate Bahner geleerd: Als individuele strijdster komt zij niet verder, zij dient het “ik” te vervangen door het “wij”. Daarom heeft ze zich aangesloten bij het netwerk “Advocaten voor Voorlichting”, dat zich ertegen verzet, “dat de staat de kern van de rechtsstaat aantast door de wetgevende- en uitvoerende reactie op Corona.”

Ze vertegenwoordigt over de hele Bondsrepubliek cliënten, die bij demonstraties of door quarantaine-maatregelen in conflict raken met de gevestigde orde”, stelt “open brieven aan de politiek” samen, en probeert “de bescherming van de grondrechten ook in de noodtoestand door te zetten.”

“Ik houd rekening met het allerergste.”

Evenwel dreigt er ook haar juridisch onheil: “Verschillende zaken vanwege de gebeurtenissen in het voorjaar zijn aanhangig gemaakt. Een groot deel van haar medische cliënten heeft de Kanselarij verloren. Maar in het medisch recht zal meer dan genoeg te doen zijn”, denkt ze, “in het bijzonder als binnenkort de vaccinatieplicht komt. En hoe gaat het verder met de rechtsstaat Bondsrepubliek? De avond van 18 november, toen de “Wet Bevolkingsbescherming” met de volmacht voor draconische inperkingen van de grondrechten voor gevallen van epidemie door parlement en senaat werd geranseld, terwijl protesteerders voor de Rijksdag werden verdreven met waterkanonnen en Pepperspray, overdenkt Bahner kort in het video-gesprek, waarop ze vervolgens zegt: Ik houd rekening met het allerergste.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/06/beate-bahner-was-wurde-eigentlich-aus-der-corona-kritikerin/

Duitse media: Volle laag tegen Trump

VALSE BERICHTGEVING OVER TELEFOONTJE MET BRAD RAFFENSPERGER

Door: Wolfgang Hübner.

Laat, zeer laat hebben zelfs de Duitse staatsmedia zich gerealiseerd, dat de door hen zo gehate Amerikaanse president Trump nog niet geheel aan het einde van zijn Latijn is. Want ook zij weten niet, wat er zich woensdag bij het congres in Washington zal afspelen.

En vooral: Met welk resultaat. De staatsmedia hebben hun consumenten immers ook lang genoeg zowel niet- als verkeerd geïnformeerd. Dan zijn de lezers van alternatieve media over de politieke en constitutioneel-rechtelijke mogelijkheden op deze niet alleen voor de VS beslissende dag al langere tijd veel beter op de hoogte.

Niets kon de hoge nervositeit bij ARD, ZDF, FAZ en alle andere strijdorganen beter documenteren als de momenteel op hoog niveau gespeelde ontzetting over een telefoontje van Donald Trump https://sciencefiles.org/2021/01/04/auch-2021-ard-tagesschau-ist-ein-schmierensender-der-lugen-uber-donald-trump-verbreitet/ met de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, Brad Raffensperger. Volgt men de gepubliceerde valse berichtgeving hier te lande, dan zou Trump deze “held”(FAZ) zogenaamd als ultimatum hebben gesteld, om hem nog genoeg stemmen te bezorgen voor de overwinning bij de presidentsverkiezingen in Georgia. Dat zou inderdaad meer dan schandalig geweest zijn. Maar Trump, die via Twitter onmiddellijk over het telefoontje had bericht, maakte metterdaad de minister zeer indringend opmerkzaam op indrukwekkende bewijzen voor kiezersbedrog en manipulatie in zijn staat ( Zie bovenstaande video, hier het volledige, één uur durende gesprek https://www.youtube.com/watch?v=AW_Bdf_jGaA).

Of Trump dat handig heeft aangepakt, staat te bezien, maar is minder van belang. Belangrijker is, dat hij de minister enigszins in verlegenheid heeft gebracht. Want het telefoontje werd vanzelfsprekend opgenomen. De Democraten nemen de gebeurtenis te baat, om zich danig ontzet te tonen. Daarentegen uiten zij geen woord over de nieuwe groots aangelegde censuurmaatregelen tegen Trump-ondersteuners in het nieuwe jaar 2021 door machtige internetconcerns. Ook in de Duitse staatsmedia zal men hierover niets vinden.

Daarentegen brengen deze thans grootscheeps de boodschap naar buiten, dat alle tien de vroegere Amerikaanse ministers van Defensie hun zorgen zouden hebben uitgesproken over een eventuele inmenging in de strijd om de verkiezingsuitslag ten gunste van Trump. Want de vredelievende overdracht van de macht na de verkiezingen is het kenmerk van de democratie. Precies dezelfde ministers van Defensie zijn het, die vanwege de Amerikaanse oorlogen en openlijke of heimelijke interventies in Lybië, Afghanistan, Irak, Syrië of de Oekraïne bijna allemaal veel bloed en dood op hun geweten hebben. Dat zijn “kenmerken”, die het presidentschap van Donald Trump zoals bekend veel minder belasten.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/01/deutsche-medien-volle-pulle-gegen-trump/

Nigeria: Islamistische extremisten stellen vijf christenen terecht

Door: David Berger.

Islamistische terroristen hebben vijf van de elf bij het kerstfeest onvoerde christenen in het Noordoosten van Nigeria terechtgesteld. Ze gaan prat op hun daad in een video, die door Islamitische Staat werd gepubliceerd via de AMAQ-nieuwsberichtendienst. Aldus o. a. een bericht van “Morning Star News https://morningstarnews.org/2020/12/iswap-terrorists-execute-five-christians-in-nigeria-video-shows/”.

De 49 seconden durende video , daterend van 29 december, toont vijf bewapende leden van de provincie Islamitische Staat West-Afrika (SWAP), die zich opstellen achter vijf mannen in oranjekleurige uitdossing, die met geboeide handen neerknielen. Op het bevel in de Hausa-taal, om hun namen te noemen, zegt elk van de knielende mannen in de rij zijn naam en voegt er aan toe: “Ik ben een christen.”

De christenen beschuldigd van Goddeloos handelen

Morning Star News, dat verslag doet van de moordpartij, noemt de namen van de terechtgestelde christenen: Uka Joseph, Sunday, Wilson, Joshua Maidugu en Garba Yusuf.

In de in Noord-Niigeria verbreide Hausa-taal zegt één van de strijders vervolgens: “Dit is een waarschuwing aan de christenen in alle delen van de wereld en aan die in Nigeria. Wij hebben niet vergeten, wat jullie onze broeders in de stad Zangon Kataf en in andere delen van Nigeria hebben aangedaan. Gebruik de hoofden van deze vijf broeders van jullie om verder te gaan met jullie Goddeloze vieringen.”

Hierop werden de vijf christenen neergeschoten.

Soortgelijke shockerende berichten komen vanuit de staat Niger, die in het zuiden aan Nigeria grenst. Vatican-News https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-01/niger-terrorismus-angriff-doerfer-tote-verletzte.html meldt hierover: “Minstens 70 burgers zijn zondag ten prooi gevallen aan terroristische aanvallen in Niger. Terroristen hadden in het Noordwesten van het land vlakbij de grens met Mali overvallen, zoals door een regeringsfunctionaris werd bevestigd. Pas afgelopen zondag hadden in Niger de verkiezingen voor een nieuwe president plaatsgevonden.

Bijna 40.000 mensen gedood door de Boko Haram-Moslims

Daarnaast werd nu bekend, dat de in het afgelopen weekeinde ontvoerde hulpbisschop uit het Aartsbisdom Owerri, Moses Chikwe, evenals zijn chauffeur weer op vrije voeten zijn. “Beide ontvoerden zouden op Nieuwjaarsdag zijn bevrijd in het kader van een actie door de politie”, aldus Domradio https://www.domradio.de/themen/weltkirche/2021-01-03/wieder-zu-hause-entfuehrter-weihbischof-nigeria-befreit.

De verbanden verbaal verdoezelend bericht de FAZ in een actuele bijdrage over de mate van Islam-terreur in Nigeria:

“De jihadisten terroriseren met hun aanvallen vooral het Noordoosten van Nigeria. Maar hun invloed beslaat intussen de gehele Sahelzône”.

en voorts: “In de regel zijn het gruwelijke nieuwsberichten, als het over de terroristische organisatie Boko Haram gaat. Steeds opnieuw begaan de jihadisten aanslagen en overvallen op dorpen, kerken of scholen in Nigeria en in het Tsjaadmeer-gebied, vermoorden burgers, veiligheidskrachten en politici. Volgens informaties van de Nigeria Security Tracker, een platform van de Amerikaanse Counsil on Foreign Relations, zijn in Nigeria sinds 2009 bijna 40.000 mensen ten prooi gevallen aan het conflict met Boko Haram.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/04/nigeria-muslimische-extremisten-richten-fuenf-christen-hin/

Schäuble: Het behoort tot de Corona-solidariteit, dat Duitsers sterven, om Afrikanen te redden

Door: Michael van Laack.

Meneer de President van de Bundestag stond schuldbewust de Neue Osnabrücker Zeitung” (NOZ) een interview toe. Hierin maakte hij duidelijk, ergens te kunnen begrijpen, dat veel Duitsers voor zichzelf en hun naasten immuniteit wensen tegen het Corona-virus, maar waarschuwde hij tegelijk voor vaccinatie-racisme: “Wij kunnen ons ongeduld niet als maat nemen voor alle dingen en het vaccin afpakken van mensen in armere delen van de wereld.”

Kunnen wij dat niet, meneer de President van de Bundestag? Maar lithium voor accu’s van smartphones, watervoorraden (Bronrechten) evenals bepaalde landbouwproducten nemen wij ze toch ok af. Of aldaar goedkoop onze kleren laten vervaardigen en de beste houtsoorten importeren voor onze meubels. Hoezo dus deze plotselinge scrupules?

Zijn ongevaccineerden slechter naar Europa te importeren?

De Caritas vreest, dat in 2021 maximaal 10% van de mensen in de 70 armste landen zouden kunnen worden gevaccineerd, wanneer de geïndustrialiseerde landen grote hoeveelheden aan vaccins zouden reserveren voor de eigen bevolking. Dat betekent, dat zij, die naar Duitsland (Pardon: politiek correct moet er van “naar Europa” worden gesproken) vluchten, bijna allemaal ongevaccineerd zouden zijn. Zouden wij hier daarom al geen grotere hoeveelheden nodig hebben?

En is het niet buitengewoon belangrijk, dat in de economisch sterke landen de productiviteit verzekerd blijft? Wat heeft het voor zin, als er in menige Afrikaanse of Aziatische staat de mensen kerngezond voor hun handjevol rijst zitten, terwijl b. v. de Duitser juist getergd door koortsaanvallen in elkaar zakt boven zijn filetsteak en óf helemaal niet meer, óf tenminste voor langere tijd niet meer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt?

Schäuble wil de Duitsers weer eens een slecht geweten bezorgen

“De crisis overwinnen wij alleen met solidariteit, in Europa en daarbuiten” vermaant Schäuble verder. Daar is het weer, het sponzige begrip solidariteit. Hoofdarts: “Als wij meer vaccinaties ter beschikking gehad hadden, waren uw oma’s vermoedelijk in april 2021 niet ziek geworden door Corona en iets later overleden. Maar troost u zich er dan maar mee: Uw oma is gestorven uit solidariteit met een jonge man in Somalië, door het wegschenken van haar vaccinatie. Overigens heeft die eergisteren een asielverzoek ingediend. Als u hem wilt leren kennen….” Toegegeven, deze fictieve uitlating van een Duitse medicus is zeer kras geformuleerd. Maar hij drukt datgene uit, wat Schäubles onzin uiteindelijk betekent.

Ons oriënteren op de zwaksten?

Ook de kritiek van de Beierse minister-president op de nieuwe messias van de Bondsrepubliek – Jens Spahn – werd door Schäuble afgewezen: “Het was juist. dat Minister van Volksgezondheid Jens Spahn voor de Europese weg heeft gekozen en wij in Europa samen voorop lopen”. Zichzelf altijd op de langzaamste en zwakste te oriënteren, gaat voortdurend verkeerd. Daartoe zou Schäuble alleen maar een blik moeten werpen op het Duitse schoolwezen en het hele inclusiviteits-/migrantenkinderen-stimuleringsgedoe.

De capaciteit van de sterken daalt binnen afzienbare termijn, die van de zwakken blijft op hetzelfde niveau. Wat Schäuble in de Osnabrücker Zeitung eist en verdedigt is: Wanneer bananenrepublieken niet ons niveau kunnen bereiken, dienen wij te bukken tot op ooghoogte. – Dat zal, zoals zoveel, de afgelopen jaren, verkeerd lopen. Maar soit, wij hebben immers onmetelijke financiële reserves. En mocht onze bevolking, naast de onwil wat betreft geboortes, nog op andere manieren worden gedecimeerd, dan weten wij immers: Er zijn vele export-bereidwillige staten met immune, krachtige en werkwillige jonge mannen.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/30/schaeuble-zur-corona-solidaritaet-gehoert-dass-deutsche-sterben-um-afrikaner-zu-retten/

Nu zelfs Coronaboete voor samenleven met partner

Door: Redactie JouWatch.

In Oostenrijk worden mensen thans bestraft omdat ze samenleven met hun op Corona positief geteste partner. Het kan nog slechts een kwestie van tijd zijn, totdat ook in het Corona-land van Merkel partners -net zoals ten tijde van de Pest – worden bestraft, omdat ze niet buigen voor het Corona-dictaat en weigeren, hun levenspartner de deur uit te zetten.

Het klinkt werkelijk ongelofelijk, maar het is in tijden van Corona-dictatuur de realiteit: Verschillende burgers van Karinthië ontvingen post van hun districtsbestuurders: Ze werden ervan beschuldigd, tegen het Corona-contactverbod te zijn ingegaan en moeten nu 300 Euro boete betalen of zes dagen hechtenis uit gaan zitten. Motivering: De getroffenen waren ingegaan tegen het contactverbod, omdat ze met hun op Corona positief geteste partners nog steeds in een gemeenschappelijk huishouden (!) zouden leven.


De verbijsterende willekeur wordt aangetoond aan de hand van het volgende geval van één der getroffenen: De autoriteiten schijnen algemeen lucht gekregen te hebben van de partners van de positief op Corona geteste personen via het Contact Tracing. Gerd Pedarnig is één van de getroffenen. Hij woont met zijn levensgezellin in een huurwoning van 60 vierkante meter. Midden November rees bij de orthopedie-technicus het vermoeden, dat hij was besmet met het Coronavirus. Hij moest in quarantaine: “Toen ik het positieve resultaat ontving, zei ik, dat ik met mijn levenspartner in de woning samenwoon. Daarop werd zij opgebeld en ondervraagd over wanneer zij voor het laatst met mij contact had gehad. Zij zei, doordat wij samenwonen, vanmorgen vroeg.” Daarop werd de boete toegestuurd.

Voor de betreffenden geldt, dat de boete kennelijk werd vastgesteld voor een tijdstip, waarop de partners nog niet eens positief op het Coronavirus waren getest.

Zoals de ÖRF bericht, heeft een advocaat in het district deze gevallen pro deo op zich genomen, omdat hij er van overtuigd is, dat deze Corona-waanzin ingaat tegen het geldende recht. Bovendien is rechtmatig alternatief gedrag een voorwaarde voor elke strafbaarheid. Men moet de mogelijkheid hebben om zich zo te gedragen, dat het niet strafbaar is. In genoemd geval gaat dat echter niet, want waar zou de levenspartner dan heen moeten? Hij kan haar immers niet buitensluiten, ze kan naar geen enkel hotel, want zoals bekend zijn die gesloten. Ze kan niet naar familieleden, dat is verboden volgens de Corona-maatregelen” De advocaat vertegenwoordigt momenteel al drie zaken en tekende beroep aan. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/12/28/jetzt-coronastrafe-zusammenleben/

Corona en Links: Een faillietverklaring

WAAR BLIJFT HET”ANTI-KAPITALISME”?

Door: Wolfgang Hübner.

“Harde lockdown”of “lockdown light”: In deze politiek besloten uitzonderingssituaties wordt het zo ongestoord mogelijk doorvoeren van de industriële productie, van de bouwactiviteit en van het beheerderswezen in de kantoren nooit in twijfel getrokken. Op deze gebieden werken dag aan dag miljoenen Duitsers dóór, meestal met mondkapjes en min of meer te respecteren afstandsregels. Dus is er voor deze miljoenen mensen een groot deel van de dag schijnbaar geen besmettingsgevaar te duchten. Deze veronderstelling is een stilzwijgende consensus in de politiek, in de media en waarschijnlijk ook bij verreweg de meeste burgers.

Vanzelfsprekend is dat eigenlijk überhaupt niet. Want de arbeidswereld is geen taboezône voor de virussen, die in café’s, restaurants, winkels, theaters en bioscopen dusdanig als gevaarlijk worden ingeschat, dat al deze instellingen nu alweer sinds maanden gesloten moeten blijven. Noch wordt deze opvallend tegenstrijdige situatie door het politieke midden, noch door het grootste deel van Rechts in twijfel getrokken. In Duitsland wordt er nu eenmaal graag gewerkt, ook onder extreme voorwaarden. Toch komen er ook geen bezwaren tegen deze abnormaliteit van degenen, van wie ze het eerste te verwachten waren geweest: van het zogenaamd kapitalisten-vijandige Links. Ook voor hen is het Corona-gebeuren klaarblijkelijk slechts een over de mensheid gekomen natuur-catastrofe, die op de één of andere manier moet worden doorstaan.

En als er van Links al eens kritiek is op deze tijd, dan ontbrandt die met betrekking tot secundaire verschijnselen zoals de ontoereikende toestand van de gezondheidszorg of de mogelijke onsociale gevolgen van de gedwongen maatregelen. Daarentegen is er bij mijn weten geen kritische discussie over het voortzetten van het productie- en arbeidsproces ondanks het virusgevaar, maar evenmin over wat het virus met de kapitalistische globalisering te maken zou kunnen hebben. Veel eerder schuift Links in Duitsland braaf aan in het Corona-front tegen alle critici en twijfelaars, het liefst ook militant zoals de criminele “Antifa” bij acties tegen “dwarsdenker” protesten. Links toont hiermee aan, dat ze ook hier deel uitmaakt van het heersende machtscomplex en ondanks enkele resterende bedenkingen ook hier wordt geaccepteerd.

Het virus is niet louter een natuurcatastrofe

Metterdaad hebben pandemieën en pandemie-gevaren echter zeer veel te maken met de kapitalistische globalisering. Het industriële houden van dieren, het meedogenloze toebrengen van schade aan het milieu en het internationale warentransport zijn nu eenmaal niet onschuldig aan gebeurtenissen als vogelgriep, varkenspest, of nu het Coronavirus. Reeds de vroegere pest-pandemieën, die wezenlijk hebben bijgedragen aan de ondergang van het Romeinse Rijk, werden binnengehaald door handelsbetrekkingen met het Oosten. Links zwijgt in alle talen over de open Duitse grenzen, die reeds vanwege de nauwe economische afhankelijkheden en het “Just-in time” -principe een evenzeer onbeschermde- als getaboeïseerde invalshoek zijn voor het binnenhalen van virussen.

Een linksmens, die dergelijke problemen niet langer wil waarnemen en het vanwege zijn ideologische verblinding ook niet meer kan, is bijna een uitdaging voor intellectueel Rechts om zich met deze vraagstukken bezig te houden. Want het virus is een, mede of zelfs hoofdzakelijk door mensen veroorzaakt gevolg, dus niet louter een natuurlijke catastrofe. Deze oorzaken moeten worden onderzocht en benoemd om hen en hun gevolgen succesvol te kunnen bestrijden. Links in Duitsland is daartoe bereid noch in staat, in plaats daarvan volledig in beslag genomen door van staatswege gesubsidieerde “Nazi” -verdachtmakingen en “racisme”-bestrijding – een faillietverklaring.

Door
: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/12/corona-und-die-linke-eine-bankrotterklaerung/

De politie je beste kameraad?!! Nauwelijks, waarschijnlijk.

Door: Renate Sandvoss*)

Sinds het begin van de Corona-periode laat de politie zich van een andere kant zien: bruut, onverzoenlijk, arrogant, boven het volk verheven, onverbiddelijk en volkomen gespeend van elke empathie. Oude man, oude vrouw, kinderen of journalisten, doet er niet toe – men ranselt er uiterst bruut en meedogenloos op los; zowat altijd zonder reden en zonder voorafgaande provocatie.

Het is al voldoende, als iemand bij het eten van zijn appel eventjes kort zijn mondkapje omlaag trekt, of dat men zich in de kou een verkwikkende kop koffie veroorlooft: Onmiddellijk voelen enkele politieagenten zich dan al geroepen, binnen de kortste keren op de consumptie in te slaan – ook onder bedreiging met geweld.

In Thüringen werd een oude man in elkaar geslagen, die gewond op straat bleef liggen. Een ambulance-hulpverlener schoot te hulp en werd door meerdere agenten met klappen verhinderd, om eerste hulp te verlenen.

Ik vraag me af, wat dat voor mensen zijn? Wie geeft bevel om op een dergelijke manier op tetreden tegen volkomen vredelievende mensen? Men heeft de mond vol van Belarus – Wit Rusland – en de Duitse regering, die de arme burgers aldaar te hulp wil komen. Waarom, als het er hier in ons eigen land precies hetzelfde aan toe gaat?

Voor Corona ben ik niet bang, maar ik ben wel bang voor de onmenselijk brute politie, die de opdracht heeft om ons naar de zin van de regering te intimideren – temeer daar ons bijna alle grondrechten worden afgenomen. En dat noemen ze dan in alle ernst nog democratie? DUITSLAND; HET LAND WAARIN MEN GOED EN GRAAG WOONT………


(Orig.: https://www.facebook.com/renate.sandvoss)

*) Renate Sandvoss is zowel schilderes en illustratrice als sinds vele jaren schrijfster bij Journalistenwatch en conservo.

Door: Renate Sandvoss.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/12/21/die-polizei-dein-freund-und-helfer-wohl-kaum/

Verboden te lachen – de aanval op onze manier van leven

Door: Renate Sandvoss*)

Ik ken maar één persoon, die een aanval is begonnen op onze manier van leven, – en wel met desastreuze gevolgen: Angela Merkel. De aan haar toevertrouwde burger behandelt ze als onmondige, domme, lastige wezens, die geen van alle recht van bestaan hebben zonder een opperbevelhebber als zij. Mensen, die het zich permitteren om na te denken, ja “tegen de draad in te denken”, zijn in dit land niet-gewenst.

Als ze het zich dan ook nog eens veroorloven, hun mond open te doen en het résumée van hun overdenkingen hardop uitspreken, dan kan het alleen maar gaan om complottheoretici, covidioten of Nazi’s die het beste kunnen worden opgesloten. Wat er niet mag zijn, kan er nu eenmaal niet zijn. Een werkelijke aanval op onze manier van leven noem ik het overspoelen van ons land met vreemde culturen, terwijl bij ons de tradities overboord worden gezet. Eerst werd met Pasen al voor maar weinig mensen de toegang tot de kerk mogelijk gemaakt vanwege het besmettingsgevaar door Corona, en nu wacht ons een kerstfeest dat die naam niet verdient, met ingrepen in het privéleven van elk individu. Waarbij elk individu voorgeschreven krijgt, of alleen Tante Helena, of tevens Oom Albert uit Amerika kan overkomen. Meneer Söder raadt af, kerstcadeautjes in te slaan, “er zijn belangrijker dingen”…..

En onze kinderen dan? Is iedereen dan al vergeten, wat het betekent om met Kerstmis in die stralende kindergezichtjes te kijken, die met rode wangen scherp opletten, of ze de Kerstman niet horen aankomen…. Och nee, Kerstmannen zijn verboden vanwege het besmettingsgevaar…. Ook de oeroude traditie om met Oudjaar vuurpijlen en -kogels af te steken, wordt ons op schoolmeester-manier verboden en omdat men zogenaamd bang is, dat enkelen van het 83 miljoen mensen tellende volk besmet zouden kunnen raken met een griepachtig virus en de zogenaamd overbezette ziekenhuizen ook nog vuurwerk-slachtoffers zouden moeten behandelen.

Dan is het toch beter om meteen maar een nachtelijk uitgaansverbod af te kondigen, want een toast uitbrengen van veraf met een glas sekt is immers evenmin mogelijk, bij het aankomende alcoholverbod. Ook de eeuwenoude traditionele feesten in de verschillende deelstaten en landsdistricten worden getroffen. Zo staat ook het beroemde ‘Biikebrennen’ op Sylt op het spel. Zelfs het zingen van oude liederen wordt ons door de almachtige kanselier verboden.

Verboden te lachen! Is dat géén aanval op onze manier van leven, mevrouw Merkel?

In plaats van eens overleg te plegen met de internationaal gerenommeerde wetenschappers, klampt ze zich vast aan de woorden van van de voormalige bankemployé Spahn, van een op medisch gebied absoluut onwetende meneer Söder en van een meneer Lauterbach, die eerder een zenuwpees dan een specialist is. Wegwijzer is uitgerekend een meneer Drosten, die reeds bij de varkenspest in 2009 totaal heeft gefaald…

En met deze troep brengt een van macht bezeten, empathie-loze en verblinde kanselier de bevolking in angst, paniek en een zekere staat van verlamming. Mensen, word toch eindelijk wakker, want Duitsland staat al aan de rand van de afgrond! (Orig.: Facebook https://www.facebook.com/renate.sandvoss/posts/3757820180944510?comment_id=3758165750909953&notif_id=1608055309605629&notif_t=close_friend_comment&ref=notif)

*)Renate Sandvoss is schilderes en illustratrice, en schrijft al sinds vele jaren voor Journalistenwatch
en conservo.

Door: Renate Sandvoss.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/12/17/lachen-verboten-der-angriff-auf-unsere-lebensweise/

Pastor Jakob Tscharntke: “De macht van het Kwade woedt”

MARKUS GÄRTNER IN GESPREK

Door: Markus Gärtner.

Pastor Jakob Tscharntke voert het bewind over de evangelische Freikirche in het Schwabische Riedlingen. Hij is voor de politieke en mediële mainstream een doorn in het oog, sinds hij in de herfst van 2015 de migratie-politiek van de regering-Merkel in niet mis te verstane bewoordingen bekritiseerde (http://www.pi-news.net/2016/12/pastor-ich-zaehle-sie-frau-merkel-zu-den-groessten-verbrechern-der-menschheitsgeschichte/?preview=true).

Binnen de MSM werd hij gestigmatiseerd als haatprediker. Wie echter tegenover deze man zit, heeft absoluut niet de indruk, dat Tscharntke ophitst of tweespalt zaait, integendeel zelfs: Hij is een goedmoedige, terughoudende, zijn woorden zorgvuldig afwegende man. Dit beschermt hem niet tegen de censors. Omdat hij preken als audio en per video verbreidt, heeft Youtube hem al meerdere malen gecensureerd.

Daarnaast spreekt de dappere Pastor alleen maar datgene uit, wat velen denken: Dat de Corona-politie “existenties vernietigt, kleine firma’s zonder blikken of blozen ruïneert” en de middenstand decimeert. Hierachter vermoedt Tscharntke een kwaadwillige vernietiging van ons bestaande industrielandschap, zodat globale firma’s later het puin kunnen ruimen.

Wie ziet, hoe Big Tech en Big Pharma – maar ook Wall Street in het algmeen – profiteren van Corona, kan de vrees van Tscharntke goed begrijpen. Bovendien klaagt hij diep-ingrijpende sociale, emotionele en over de hele wereld economische schadelijke gevolgen aan. “Ook de ontwikkelingslanden worden kapot gemaakt”, zegt hij, hiermee niet alleen verwijzend naar het ineenstortende toerisme.

Vele oude mensen heeft men daarenboven door verkeerde maatregelen laten sterven, is zijn indruk. “De lockdown-maatregelen, die zogenaamd getroffen werdenter bescherming van onze gezondheid”, zegt hij “hebben immers in de regel allemaal negatieve uitwerkingen”. Als pastor en zielzorger krijgt hij momenteel steeds vaker telefoontjes van vertwijfelde en huilende mensen.

Steeds weer gaat het om angst om hun beroep, om hun directe bestaan, de gezondheid van de kinderen en hun afnemende sociale contacten, vooral met hun familie. “De mensen”, aldus de Pastor, “kunnen het emotioneel niet meer aan”. Het wordt tijd, “dat wij weer een regering krijgen, die opkomt voor de belangen van het Volk.”

Door: Markus Gärtner.
Vertalng: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/12/pastor-jakob-tscharntke-die-macht-des-boesen-tobt-sich-aus/

Nederlandse lockdown nog vóór Duitse – Holland gaat om middernacht op slot

Door: Redactie JouWatch.

De voor woensdag in Duitsland aangekondigde lockdown zorgt in Nederland voor heftige reacties. Aangezien kan worden gevreesd, dat vele Duitsers vervolgens eenvoudigweg de grens oversteken en in plaats daarvan in Nederland gaan shoppen, kondigt Minister-President Mark Rutte deze avond de totale lockdown af tot en met 19 januari 2021. Van beroeps- en bedrijfsverboden zoals deze keer is tot nu toe nooit eerder sprake geweest. Holland gaat tot op de bodem.

Voor 19.00 uur is aangekondigd, dat Minister-President Mark Rutte op TV de lockdown zal uitroepen. Vijf weken lang zal het grootste deel van de bedrijven, winkels en andere instellingen volledig sluiten. Deze keer zal het er strenger aan toegaan, met minder uitzonderingen. Holland wil met de lockdown, die vanaf middernacht in werking dient te treden, de voor woensdag geplande lockdown in Duitsland vóór zijn en de regering past hiermee haar politiek aan die van Duitsland aan.

Onmiddellijk na het bekend worden van de plannen begon het hamsteren. Schappen werden leeggekocht. De Nederlandse regering plant een verregaande sluiting door het hele land. Alles wat niet van levensbelang is, moet tot en met 19 januari 2021 worden gesloten.

Een avondklok, wat de regering misschien nog te radicaal vond, is tot nu toe niet gepland. Evenwel worden alle scholen en alle niet-essentiële winkels gesloten. Supermarkten, apotheken en banken blijven open.

Dierentuinen, bioscopen en aanverwante instellingen moeten voor vijf weken hun deuren sluiten, net als turnhallen en fitness-studio’s. Outdoor-sportbeoefening blijft nog toegestaan.

De uitoefening van contactberoepen zoals kappers wordt voor vijf weken wettelijk verboden. Medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen mogen binnen de tijd openen. Hotels mogen geopend blijven, evenwel moeten gasten in dat geval zelf hun eten meebrengen, want het serveren van eten is verboden.

Lockdown in Nederland na middernacht

Minister-President Rutte licht de Nederlanders Maandag om 19.00 uur in over de verregaande matregelen. Hij zal dan ook aanstippen, dat men dient af te zien van bezoeken aan vrienden en er aan herinneren dat van nu af aan strenge regels gelden. Toegestaan zijn maximaal 2 personen bij een bezoek, uitgezonderd met Kerstmis, wanneer er 3 zijn toegestaan.

Overzicht van de geplande lockdown in Holland:

 • Sluiting van alle scholen, KDV’s en crèches tot en met 19.02.2021
 • Sluiting van alle niet-essentiële winkels, met inbegrip van musea, bioscopen, theaters en dierentuinen en andere soortgelijke plekken met doorlopend verkeer
 • Hotels blijven waarschijnlijk geopend, zij het zonder eetmogelijkheid
 • Afhalen en aanleveren van eten door restaurants blijft verder toegestaan
 • Het uitoefenen van contactberoepen zoals kappers wordt voor vijf weken verboden
 • Medische beroepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen mogen geopend blijven
 • Fitness-studio’s en turnhallen worden zonder meer gesloten, enkel outdoor-sport blijft toegestaan
 • Kerken blijven geopend
 • Voor bezoeken geldt der maximum van twee personen. Met Kerstmis zijn drie personen toegestaan
 • Uitgaansverboden worden níet gepland
 • De mensen worden ertoe opgeroepen, zo veel mogelijk thuis te blijven.

Deze extreme vorm van lockdown, die niets anders voorstelt als beroepsverboden en gedwongen sluitingen, wordt in Nederland voor het eerst sinds het begin van de Corona-politiek-crisis doorgevoerd. (BH)

https://www.telegraaf.nl/nieuws/293613733/bijna-alles-dicht-harde-lockdown-tot-en-met-19-januari

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/12/14/niederlande-lockdown-deutschland/