De Groenen als her-opvoedingspartij: Vlees eten in de toekomst alleen nog bij uitzondering?

Door: Redactie ZUERST!

Bremen. Voor de Groenen kan de her-opvoeding van de samenleving niet ver genoeg gaan. In Bremen wil de voormalige milieupartij zich nu ook mengen in de eetwijze van de bevolking en het eten van vlees liever vroeger dan later tot uitzondering maken.

Dit eist de Groene fractie in de gemeenteraad althans in een standpuntennota. Principieel spreken de Groenen er zich voor uit, dat in Bremen om en nabij de 75 procent minder dierlijke producten – dus naast vlees ook melk en eieren – moeten worden geconsumeerd. Onder andere moeten daarom ook bij festiviteiten als Vrijmarkt, Paasweide en Kerstmarkt in de toekomst de helft van alle gastronomische aanbiedingen veganistisch zijn.

Het idee van de nota is afkomstig van de Groene burgerij-afgevaardigde Philipp Bruck. Hij is er zeker van: “Wanneer men de consequenties van de voeding voor de klimmaatverandering in ogenschouw neemt wanneer men ziet, hoe wij wat dat betreft meet dieren omgaan, als men erover nadenkt, welke risico’s wij lopen voor nieuwe pandemieën, die ook voedings-gerelateerd zijn, dan is voeding in elk geval tevens een politiek vraagstuk.”

In de standpunten-nota van de Bremer fractie heet het letterlijk: “Als meest milieuvriendelijke voedingswijze geldt derhalve de veganistische voeding […] Zij is tegelijkertijd vermoedelijk de meest effectieve maatregel ter vermindering van onze individuele invloed op de planeet. Ergo is heet de taak van de politiek, op elk gebied de plantaardige voeding te stimuleren. […] Gerechtigheid tegenover dieren valt niet te verenigen met het consumeren van dierlijke levensmiddelen.”

Bovendien wordt in de nota geëist, dat in openbare eetgelegenheden en kantines dierlijke producten perspectivisch nog slechts uitzondering moeten zin. Ook willen de Groenen,, dat in alle Restaurants en cafetaria’s in Bremen in de toekomst veganistische gerechten meer de ruimte krijgen. “Koken zonder dierlijke producten dient de standaard te worden, ook in gastronomische bedrijven”, heet het in de standpunten-nota.

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/09/02/die-gruenen-als-umerzieher-partei-fleischnahrung-kuenftig-nur-noch-als-ausnahme/

Een nieuwe “klimaat”- leugen spat uit elkaar: Windmolens zijn erger dan alle binnenlandse vluchten bij elkaar

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn/Brussel. Het lievelingskind van niet slechts Duitse milieu- en klimaatbeschermers is de windmolen. Bij duizenden duiken enorme windmolens intussen op in het Duitse landschap en dienen zij te zorgen voor ‘duurzame’ energie. Maar niet alleen deze vlieger gaat niet op. Veel erger is het,, dat de vermeende milieu-zuiverende windmolens in de allergrootste mate zelf schadelijk zijn voor milieu en klimaat.

Want: De installaties bevatten een stof, die aanzienlijk bijdraagt aan het broeikaseffect – veel meer dan binnenlandse vluchten. Er is sprake van zwavel-hexafluoride. De substantie is een volmaakte isolator en wordt daarom ingezet in schakelinstallaties, in welke de energie wordt verdeeld. en omdat door gas ge-isoleerde schakelinstallaties daar worden ingezet, waar geen plaats is, vindt men ze hoofdzakelijk in windparken. Zwavel-hexafluoride heeft echter een duistere keerzijde: Het heeft van alle(!) bekende substanties het sterkste broeikaseffect.

22.800 keer zo sterk als de identieke hoeveelheid kooldioxide is het broeikaseffect van zwavel-hexafluoride. In de atmosfeer bouwt de stof zichzelf pas weer af na 3000 jaar. Daarom moet men het verbruik ook melden per wet – wat echter niet altijd gebeurt. In Europa bevindt zich namelijk 500 procent meer zwavel-hexafluoride in de lucht, dan de actuele emissiegegevens suggereren. En: De belangrijkste luchtvervuiler van Europa is uitgerekend Duitsland met zijn windmolen-manie.

Zwavel-hexafluoride bevindt zich in bijna elke windmolen, hoewel die eigenlijk moesten bijdragen aan het redden van het klimaat. Alleen al de massa’s die in Duitsland door de windmolens in de atmosfeer worden gebracht, dragen sterker bij aan het broeikaseffect dan het hele Duitse binnenlandse luchtverkeer bij elkaar.

Alternatieven zouden er allang zijn. Maar de installateurs van windmolens houden in de prijzenpropaganda nog steeds vol, dat de klimaatkillers onontbeerlijk zouden zijn. De EU zou nu in een nieuwe verordening de inzet van zwavel-hexafluoride willen inperken en verbieden. Zoiets is in Europa echter een langdurig proces, dat door de fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement, Bas Eickhout, in de AD werd beschreven met de woorden: “Er waren grote acteurs in de markt, die hier geld mee verdienen. Zij hebben met succes lobbywerk gedaan, hebben geargumenteerd, dat men de energie-omslag niet mag tegenhouden, en daarvoor het gas nodig zou hebben.”

Eens te meer ontpopt de groene “energie-omslag” zich niet slechts als een gigantische leugen; het is nog veel erger: Zij is in hoge mate schadelijk voor mens en natuur. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/09/01/eine-weitere-klima-luege-platzt-windraeder-sind-schlimmer-als-alle-inlandsfluege/

Nekslag voor de linksen van de LGBTI: Servische regering last homo-parade af

Door: Redactie ZUERST!

Belgrado/Brussel. Lange gezichten in Brussel: nadat de Servische president Aleksandar Vucic de voor september geplande homo-parade “EuroPride” in de hoofdstad Belgrado heeft afgelast, tonen Eu-functionarissen zich teleurgesteld en geschokt. reeds in de aanloop naar de manifestatie was er sprake van protesten, onder andere vanuit de kringen der orthodoxe kerk.
Zondag hebben duizenden conservatieven en kerkgetrouwen in de binnenstad van Belgrado geprotesteerd.

De EU heeft over de ontwikkeling en over de beslissing van de Servische regering haar spijt betuigd en er op gewezen, dat het gaar om “grondrechten”. Verwacht wordt “dat onze nauwe partners die eveneens respecteren”, zo zei de woordvoerster in de EU-commissie, Ana Pisonero, tegenover Radio Free Europe.

De berichtgever voor Servië in het Europese Parlement, Vladimir Bilcik, sprak de verwachting uit, dat Belgrado de “EuroPride” toch nog zal organiseren. Zo niet, dan “moeten wij ons afvragen, of wij er als internationale partner op kunnen rekenen, dat Servië op andere gebieden de verwachtingen vervult, of aan andere verplichtingen, die het is aangegaan, voldoet”, aldus Bilcik.

In Belgrado wordt deze stelling niet door iedereen gedeeld. Zo verklaarde de burgemeester van Belgrado, Aleksandar Sapic, dat hij een manifestatie als de “EuroPride” ook dan zou afwijzen, “als zij door heteroseksuelen zou worden georganiseerd”. in een interview met Prva TV verklaarde Sapic, dat het probleem niet het doorvoeren van de “EuroPride” of het uitdrukken van de seksuele oriëntatie is, maar “hoe zij er uitziet.”. Hij voegde er aan toe, dat “zij in tegenspraak is met enkele van onze traditionele waarden.” (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/08/31/nackenschlag-fuer-die-lgbti-linke-serbische-regierung-sagt-schwulenparade-ab/

Schrijfverbod voor Hans-Georg Maassen?

Door: Manfred Rouhs.

Hans-Georg Maassen, voormalig president van de Duitse BVD, zal in de toekomst bij uitgeverij C. H. Beck niet langer de gelegenheid krijgen, publicaties m. b. t. het onderwerp migratierecht aan te pakken. Dit bericht de “Legal Tribune Online” https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hans-georg-maassen-beck-verlag-migrationsrecht-grundgesetz-epping-hillgruber-kommentar-distanzierung/. Bovendien zou de uitgeverij volgens dit bericht Maassen ook graag kwijtraken als criticus van de grondwet, maar deze openlijk geuite wens tot scheiding wordt blijkbaar geblokkeerd op grond van contractuele bepalingen.

C. H. Beck is een van de leidende uitgeverijen voor juridische vakliteratuur in Duitsland. Dat was hij ook al in de tijd van de Keizer en daarvóór – de onderneming bestaat al sinds 1763.

Sindsdien laat het Huis C. H. Beck zijn vlaggetjje vroliik met alle winden mee waaien. Eerst waren ze koningsgetrouw, vervolgens keizersgetrouw, en in het Derde Rijk profiteerde C. H. Beck van de ‘arisering’ van het Joodse eigendom. Verandert de wind van richting, dan draait C. H. Beck mee.

Andere Beck-auteurs laten gelden, dat ze de opvattingen van Maassen, die afwijzend staat tegenover een ongecontroleerde massale immigratie van buitenlanders naar Duitsland, “niet salonfähig willen maken”. Derhalve wensen zij niet samen met hem in één van de juridische verzamelde werken van de uitgeverij te verschijnen. Maassen zou “de bijl aan de wortels van democratie en rechtsstaat leggen”, beweren zij, echter zonder met steekhoudende bewijzen te komen.

Een vertegenwoordiger van de uitgeverij put zich uit in verklaringen,, waarom zijn Huis niet eenvoudigweg niet elke band met Maassen doorsnijdt: “Een opzegging van deze contractuele overeenkomst zou voor de uitgeverij alleen mogelijk zijn bij een contractbreuk van de heer Maassen, of vanwege een andere uitzonderlijke reden tot opzegging. Beide voorwaarden zijn momenteel evenwel niet van toepassing.”

Andere Beck-auteurs geven Maassen rugdekking en merken op: “Wij erkennen geen enkele vorm van welke ‘contactschuld’ dan ook. Wie dit desondanks ervaart als iets ‘storends’, met het oog op de medewerking van een andere schrijver/schrijfster, dient zelf te beslissen, hoe hij of zij daarmee omgaat.”

En: “Wat in de sociale media bij tijd en wijle wordt uitgedragen en verbreid, is soms eenvoudig ongepast, waarachtig niet alleen bij de heer Maassen. In de regel wordt het, zoals ook bij de heer Maassen, gedekt door de individuele vrijheid van meningsuiting.”

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/08/schreibverbot-fuer-hans-georg-maassen/

Antifa: “Rechtsen in Coma ranselen is een heldendaad”

Door: Alex Cryso.

De morele scheve situatie in ons land lijkt volkomen perfect te zijn! Aan de ene kant dient indianenhoofdman Winnetou te worden verboden, omdat het veel te racistisch zou zijn; aan de andere kant eist de links-extremistische Antifa al geruime tijd de vrijlating van twee delinquenten, die van zich hebben doen spreken door een brutale overval.

Jo en Dy, die op 16 mei 2020 de Stuttgarter vakbondsman Andreas Ziegler van Zentrum Automobil afranselden tot coma erop volgde en twee van zin kameraden permanent lichamelijk letsel bezorgden. De overval vond plaats in het kader van een Dwarsdenker-demo in de ongelijke krachtsverhouding van 50 tegen drie, waarbij waarschijnlijk niet slechts de politieke achtergrond, maar ook het dominantiegehalte van de twijfelachtige antifascisten beslissend was.

Stik! De rechter was geen Antifa-sympathisant!

Niettemin werden Jo en Dy gearresteerd https://www.tag24.de/nachrichten/politik/international/terror/stuttgart-attacke-daimler-betriebsrat-zweiter-tatverdaechtiger-gefasst-jo-dy-antifa-zentrum-automobil-1716886 en veroordeeld tot viereneenhalf resp. vijfeneenhalf jaar https://perspektive-online.net/2022/02/die-bundesweite-solidaritaet-war-ueberwaeltigend-und-hat-jo-und-dy-den-ruecken-gestaerkt/ . Volgens hun wijdvertakte, links-extremistische ondersteuners moeten ze echer weer snel op vrije voeten komen. Sindsdien zijn er vooral in het zuidwesten steeds opnieuw groots opgezette graffitti’s van het kaliber “Free Jo & Dy” te zien als solidariteitsbetuiging, want: ‘Ik spuit het op elke wand – nieuwe helden zijn nodig voor het land!’

Zij het op het kantongerecht van Pforzheim, op een openbare parkeerplaats in de Stuttgarter stadswijk Feuerbach, aan een brug van de Autobahn 5 bei Karlsruhe, aan het kantongerecht van Ludwigsburg of zelfs op een regionale trein in Landau in de Pfalz valt de onmiskenbare eis te lezen, dat de twee bijna-doodslagplegers onverwijld op vrije voeten horen te komen https://www.unsere-zeit.de/gegen-das-skandal-urteil-des-landgerichts-stuttgart-gegen-jo-und-dy-solidaritaet-mit-allen-antifaschistinnen-161870/ . Dit alles is volkomen legitiem, zolang alleen maar de klimaatbescherming, het antiracisme en de afschaffing van het het uitbuitende kapitalisme als argumenten worden gebruikt.

Solidariteit en financiële giften voor de coma-ranselaars

Naast verschillende antifa-demo’s voor de gevangenis in Stuttgart-Stammheim worder bovendien de onderzoekers ervan beschuldigd, op het gebied van DNA-vergelijking onbetrouwbaar werk geleverd te hebben, teneinde de slachtofferrol aldus verder uit te bouwen, men zou uitgerekend in het groen-doordrenkte Baden-Württemberg met de twee een voorbeeld stellen. In een wijd en zijd veelkleurige solidariteitsactie is ertoe opgeroepen,, om giften te verzamelen, brieven de schrijven aan justitiële autoriteiten of eigen solidariteitsacties te starten. Links-extremistische organisaties als Die Rote Hilfe https://www.rote-hilfe.de/77-news/1133-feindbild-antifaschismus-prozessbeginn-gegen-jo-und-dy-am-19-april-in-stuttgar stellen zich op voor Jo en Dy, voor wier vrijheid zelfs een eigen internetpagina https://freiheit-fuer-jo.org/ werd geopend. De vonnissen zullen vanzelfsprekend verder worden aangevochten.

En ook de intrede in de gevangenis van o op 22 augustus van dit jaar in Ravensburg in Oberschwaben werd begeleid door luid kabaal van de Antifa, waarbij de deelname van om en nabij de 120 zelfbenoemde kameraden door henzelf als “veel te klein” werd beoordeeld. Er werden de groeten overgebracht van twijfelachtige verenigingen als het Bondsbestuur van de Rote Hilfe, het Platform Perspectief Communisme, de antifaschistischen Aktion Süd, de 129a-Solidarkreis, de Waterkant Antifa, de OTFR Tübingen en de Inhaftierten Genossen Findus, die gevangen gehouden wordt in de penitiaire Inrichting Heimsheim, nabij Pforzheim. Vuurwerk werd afgestoken. Natuurlijk zal de de vrijheids(k)ramp van on ze linkse jongeren doorgang vinden. Zij hebben immers niets anders te doen dan zich sterk te maken voor dit soort individuen. Wat zouden deze mensen niet allemaal kunnen bereiken, als ze zich eens voor een echt goed doel zouden inzetten…?

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.conservo.blog/2022/08/29/antifa-rechte/

Ook Hamburg stuurt de zwakkeren richting “transbajes”

Door: Jochen Sommer.

Deze week heeft de Hamburger Senaat het besluit genomen https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/16431024/2022-08-23-bjv-geschlechtervielfalt-in-justizvollzugsanstalten-wird-staerker-beruecksichtigt/ , zowel de justitiële voltrekkingswet als de voltrekkingswet van maatregelen te veranderen, teneinde eindelijk een van de eigenlijke, waarlijke en urgente problemen in ons land aan te pakken – EN de niet langer te rechtvaardigen misstand uit de weg te ruimen, dat gevangenen door dik en dun uitsluitend worden ingedeeld als “mannelijk” of “vrouwelijk”. Want: niet inflatie, gascrisis, dreigende black-outs en besnoeiïngen in de basisverzorging houden de Duitsers uit de slaap, maar de tot nog toe met voeten getreden rechten van personen, die zich niet laten onderbrengen on één van de twee biologische geslachten – of dit althans beweren; want meer dan een simpele bewering bij de Burgerlijke Stand is, dankzij de “zelfbeschikkingswet” van de Duitse regering https://www.tichyseinblick.de/meinungen/eckpunkte-selbstbestimmungsgesetz/, binnenkort immers niet meer nodig, om de seksuele identiteit (m. a. w.: “het bij de geboorte vastgestelde geslacht”) naar believen te kunnen veranderen. En wie weigert, deze zelfwaarneming van anderen te accepteren, ook al is ze nog zo absurd, kan voortaan rekening houden met een boete van 2. 500 euro.

Dus in Hamburg, waar het Generaal Justitieel Apparaat juist het onderzoek is begonnen tegen kanselier Scholz en de Eerste Burgemeester Peter Tschentscher in verband met Cum-E-affaire, handelt het zich wederom om de echt belangrijke dingen. De Hamburger justitiële senator Anna Gallina verklaart: “Het gaat om de kwestie, wat handelen van staatswege in de justitiële voltrekking voor uitwerking heeft op het onderbrengen bij een bepaald geslacht. Wij regelen nu het omgaan hiermee duidelijk. Alleen zo kan de seksuele en geslachtelijke identiteit van gevangenen nog sterker worden gerespecteerd en nog beter worden beschermd. Deze veranderingen plaatsen niet alleen de geslachtelijke identiteit van de gevangenen sterker op de voorgrond, het is tevens een belangrijke erkenning van een geslachts-inclusieve rechtsordening.” In klare taal betekent dit, dat zichzelf “trans-” en “inter-geslachtelijk” of “divers” noemende criminelen voortaan zelf kunnen beslissen, of ze in een mannen- of in een vrouwengevangenis willen worden ondergebracht. Het betreft hier ook personen in de overgangsfase, dus mensen, die zich op de weg naar welk geslacht dan ook in een metamorfose bevinden. De betreffende personen mogen dan ook beslissen, of ze door een man of door een vrouw willen worden gefouilleerd.

Seksuele afwisseling in het dagelijks leven in de bajes

Reeds in het afgelopen jaar had de shithole aan de Spree, Berlijn, besloten tot een overeenkomstige regeling voor de strafvoltrekking https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/berliner-gefaengnis-wird-trans-freundlich/, dat bij deze prioriteitenstelling van staatswege uiteraard geheel vooraan staat. Nu mogen dus ook spoedig in Hamburg vrouwelijke gevangenen en bewaaksters zich verheugen op biologische mannen, die iets van afwisseling wensen te brengen in hun dagelijkse leven in de bajes – en als “vrouw”, of algemeen uitgedrukt als “non-binaire” persoonlijkheid mogen binnendringen in tot dusverre vrouwelijke strafinrichtingen – ook,, wanneer dit voor de biologische vrouwen aldaar aanzienlijke tot gevaarlijke verstoring van hun dagelijkse leven betekent. In de VS https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/in-den-usa-trans-insassin-schwaengert-zwei-gefangene-80730688.bild.html en in Groot-Brittannië https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/angebliche-transgender-frau-vergreift-sich-an-mitgefangenen-158880.html kwam het al meerdere keren tot zwangerschappen en gewelddadigheden, nadat zich “vrouw” voelende mannelijke bajesklanten op eigen verzoek zonder probleem naar vrouwengevangenissen waren overgeplaatst en aldaar, in staat van permanente opwinding, een “gedekte” tafel vonden.

Met het oog op de in duizenden films en boeken tot cliché bestempelde toestanden in mannengevangenissen, waarin de gang naar het washok of de douche voor deze of gene “novice” een voortdurende ontmaagdingsbelevenis dreigt te worden, zou het in de toekomst buitengewoon veel mannen plotseling kunnen opvallen, dat ze zich immers altijd al vrouw hebben gevoeld, maar het tot dan toe niet durfden te zeggen, zodra hen de intrede in de gevangenis wachtte. Dan kan een uitzitten van de straf in een louter vrouwelijke omgeving over het algemeen meer lonend toeschijnen. Voor de vrouwen zal dit potentieel dramatische gevolgen hebben: Zelfs tussen de muren van de gevangenis zullen zij een opzienbarende ideologische verwarring moeten doorstaan, die hen vermijdbare gevaren oplevert – alleen, teneinde aan de zogenaamde behoeften van een inde normale bevolking nauwelijks meer waarneembare minderheid ter grootte van een tiende promille tegemoet te komen. Maar dergelijke offers dienen in het beste Duitsland aller tijden, in naam van de “geslachtelijke gerechtigheid” waarschijnlijk te worden gebracht.

Door: Jochen Sommer.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://ansage.org/auch-hamburg-stellt-die-weichen-richtung-transknast/

Het verkeerde signaal: UNESCO huldigt Merkel voor het openen van de grenzen in 2015

Door: Redactie ZUERST!

Parijs. Het is achteraf een bespotting van duizenden slachtoffers van de geïmporteerde criminaliteit: E-bondskanselier Angela Merkel wordt voor haar rol (“engagement”) in de “vluchtelingencrisis” van 2015 gedecoreerd met de UNESCO-prijs Voor De Vrede. Destijds had Merkel zonder enige ruggenspraak met andere EU-landen voor minstens 1,2 miljoen “vluchtelingen” de grenzen opengezet. De gevolgen zijn zeven jaar later nóg zichtbaar in de statistieken van criminaliteit en sociale hulp.

“De hele jury was geroerd door haar dappere beslissing, om meer dan 1,2 miljoen vluchtelingen uit in het bijzonder Syrië, Irak, Afghanistan en Eritrea op te nemen”, verklaarde de voorzitter van de jury en drager van de Nobelprijs voor de Vrede 2018, Denis Mukwege, in Parijs, en zei daarover: Het is een les, die zij [Angela Merkel] de geschiedenis nalaat.”

Ook UNESCO-directeur-Generaal Audrey Azoulay prees de inzet van Merkel. “Vrede stichten bestaat tevens uit het openen van deuren voor hen, die lijden”, doceerde zijn. “Het besluit van de jury herinnert er aan, dat het opnemen van migranten en vluchtelingen een centraal verlangen is.” Dat heeft de UNO tenslotte in 2018 vastgelegd door haar omstreden “Migratie-pact”, dat regelmatige en permanente migratie – vooral in de richting van Europa – tot een normale toestand moet maken. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/08/26/das-falsche-signal-unesco-ehrt-merkel-fuer-grenzoeffnung-2015/

Lauterbach stelt Coronaplan voor: de waanzin gaat de volgende ronde in

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn. Politici, media en op de eerste plaats Duits minister van volksgezondheid Lauterbach (SPD) had het lang genoeg aangekondigd: In het volledige komende winterseizoen geldt weer een buiten z’n oevers tredende mondmaskerplicht in Duitsland. Dat is een bestanddeel van het Coronaplan, welks ontwerp onlangs door Lauterbach werd gepresenteerd.

Volgens dit ontwerp moeten vanaf 1 oktober tot Pasen in april 2023 in alle binnenruimtes wederom FFP2-mondmaskers worden gedragen – dus in openbare vervoersmiddelen, op arbeidsplekken, scholen en ook in cafés en restaurants. Ook de mondmaskerplicht in lange-afstandstreinen en vliegtuigen gaan weer gelden. De Duitse regering vond het tot nu toe niet noodzakelijk, om voor Lauterbachs “winterbanden” steekhoudende argumenten te leveren – ze komt noch met overtuigende besmettingscijfers, noch met een nieuwe, mogelijk buitengewoon gevaarlijke virusvariant op de proppen.

Veeleer vreesde Lauterbach bij de presentatie van de nieuwe regels woensdag voor een nieuwe besmettingsgolf. “Ik reken op een duidelijke Coronagolf in de herfst”, maakte hij bekend. “met dit instrumentarium kunnen wij de te verwachten Coronagolf in de herfst de kop indrukken”.

Verdere regels worden daarenboven overgelaten aan de individuele deelstaten, de FFP2- mondmaskerverplichting dient evenwel weer spoedig overal te gelden. in de scholen moeten mondmaskers voor kinderen vanaf de vijfde klas verplicht kunnen worden gesteld, wanneer anders het presentie-onderwijs niet te handhaven valt. Welke criteria hiervoor in acht moeten worden genomen, is volkomen onduidelijk. (st.)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/08/25/lauterbach-stellt-coronaplan-vor-der-irrsinn-geht-in-die-naechste-runde/

Live uit multi-culti-land: Gewonden bij zware geweldsuitbarsting op Eritrea-festival in Giessen

Door: Redactie ZUERST!

Giessen. Scènes van het niveau-burgeroorlog: Zaterdag is het in Giessen bij een Eritrea-festival in de Hessenhal tot zware aanvallen gekomen. Volgens getuigenissen van de politie klommen om en nabij de 100 aanvallers over de omheiningen en zouden plotseling mensen hebben aangevallen met knuppels, ijzeren staven, messen en stenen, zo heeft de politie meegedeeld.

Bij de vermoedelijke daders ging het blijkbaar om deelnemers aan een manifestatie, die tegen het Eritrea-festival gericht was. Verdere informatie over de identiteit dan de aanvallers gaf de politie vooralsnog niet. 26 hulpkrachten m/v van het Eritrese evenement zijn gewond geraakt, ook zeven agenten zouden lichte verwondingen opgelopen hebben. De politie sprak van een “geweldsuitbarsting”. Ook na het afgebroken concert zou het vóór de hal steeds opnieuw tot conflicten gekomen zijn.

De politie gaat ervan uit, dat het om geplande acties is gegaan. Nu doet de staatsveiligheidsdienst onderzoek vanwege de verdenking van fysieke verwonding en gevaarlijke verwonding, materiële beschadiging en zware terreinvredebreuk.

Meerdere verenigingen poogden eerder, de manifestatie te laten verbieden, een desbetreffend spoedverzoek werd echter door de administratieve rechtbank Giessen afgewezen, ter onderbouwing hadden de verenigingen volgens informaties van de rechtbank aangevoerd, dat de manifestatie “door het Eritrese regime vooral werd gebruikt om volks-ophitsende en geweld-verheerlijkende inhoudelijkheden te propageren”. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling; Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/08/24/live-aus-multikulti-land-verletzte-bei-massivem-gewaltexzess-auf-eritrea-festival-in-giessen/

Een nieuw klimaatsprookje: Overgewicht bij jongeren is de schuld van de “klimaatverandering”

Door: Redactie ZUERST!

Londen. In alle leeftijdsgroepen is overgewicht – tenminste in de westerse landen – in opmars. Dit heeft vele redenen: Verkeerde voeding, ongezonde levenswijze, tekort aan beweging. Dit belet klimaatpropagandisten niet, om de klimaatverandering verantwoordelijk te maken voor de om zich heen grijpende zwaarlijvigheid, juist bij kinderen een jongeren.

Metterdaad verscheen er geruime tijd geleden een “studie”, die de klimaatverandering in verband bracht met overgewicht bij kinderen. Reeds de eerste zin van dit werk, dat in Maart werd gepubliceerd in het Britse vakblad “Temperaturen”, wekt verbazing. Aldaar staat te lezen: “De planeet Aarde ontwikkelt zich snel tot een extreme omgeving voor de Mens – te extreem eigenlijk, dan dat deze aldaar zou kunnen leven en gedijen. (…) Terwijl de wereld opwarmt, worden kinderen minder fit en zwaarlijviger, en de klimaatverandering zal de waarschijnlijkheid verhogen, dat nieuwe soorten door vectoren overgedragen ziekten doordringen tot de menselijke bevolking, waardoor de mogelijkheid van verdere bewegingsbeperkingen voor nieuwe uitbraken van ziekten waarschijnlijk wordt, wat wederom een vicieuze cirkel voortbrengt vanuit isolatie, lichamelijke aftakeling en verhoogd risico voor hittebeschadiging, in het bijzonder voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals pre-puberale kinderen.”

De klimaatverandering kan “zowel oorzaak alsook de consequentie zijn van meer lichamelijke inactiviteit, in het bijzonder bij kwetsbare bevolkingsgroepen als kinderen of oudere mensen”, zo heet het voorts.

De schrijfster van de studie beroept zich vervolgens op de Coronamaatregelen, die voor vele mensen tot een duidelijk tekort aan beweging leidden, en gooit ze op één hoop met de klimaatverandering, door te beweren: ” Bij soortgelijke negatieve terugkoppelingsstrikken kunnen als resultaat directe (bv. overstromingen, bosbranden hitte) of indirecte (bv. luchtvervuiling, zware seizoensgebonden allergieën) uitwerkingen van de klimaatverandering optreden, die het negatieve 24 uurs-bewegingsgedrag verder aanscherpen.

Volgens de inschatting van vele specialisten klopt hiervan slechts, dat vele Coronamaatregelen metterdaad volkomen zinloos zijn geweest en – zoals bijvoorbeeld home office en huiselijke quarantaine – bij velen het tekort aan beweging hebben aangescherpt. Hoe dan ook heeft de klimaatverandering hiermee niets te maken. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/08/19/ein-neues-klima-maerchen-am-uebergewicht-von-jugendlichen-ist-der-klimawandel-schuld/