Einde in zicht voor Annalena Baerbock: Het linkse strijdblad “taz” laat haar vallen.

Door: Michael van Laack.

Al enkele dagen lang vragen wij ons af, waarom Robert Habeck in de zaak rondom de geplagieerde boekcitaten niet openlijk achter Annalena Baerbock is gaan staan. Nu wordt duidelijk, dat hem al van linkerzijde was toegeroepen: “Ophouden met juichen, Robert!”

Duidelijker dan ARD, ZDF, SPIEGEL en FAZ bij elkaar het ooit zouden hebben gewaagd, heeft vandaag het linkse dagblad “taz” kritiek uitgeoefend op de topkandidate: Voor de Kanselier der Harten is het einde verhaal. Ze heeft al haar reputaties verspeeld en kan haar partij alleen nog maar met veel mazzel in een zwart-groene coalitie manoeuvreren. Of het stokje doorgeven aan Robert Habeck. Als die het al zou willen aannemen! Maar waarom zou de door de strijdster voor de volkerenrechten vernederde boer van de foute sekse het overnemen weigeren?

Zit de zoete wraak van de varkensboer er aan te komen?

Want erger, ook dat stelt de “taz” vast, kan het voor de Groenen eigenlijk niet meer worden. Daarnaast heeft Habeck alle reden, om met het overnemen van de topkandidatuur een revanche-misslag te begaan, die hem eerder de rode- dan de groene kaart zou opleveren. Weliswaar zou de droom van het kanselierschap geen werkelijkheid meer worden, maar nog altijd die van een grote kleine coalitiepartner voor de Unie van Laschet. Voor de SPD zou dat natuurlijk geen gunstig teken zijn. Want in de afgelopen weken is menige kiezer van de Groenen naar haar overgelopen.

https://twitter.com/tazgezwitscher/status/1411691270108495876?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1411691270108495876%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2021%2F07%2F04%2Fannalena-baerbocks-ende-naht-das-linke-kampfblatt-taz-laesst-sie-fallen%2F
https://pbs.twimg.com/card_img/1411668627896549382/TPDAkAHb?format=jpg&name=small

Met spanning en veel popcorn mogen wij dus de komende week tegemoet zien. Hoe zullen partijtop en parlementsfractie zich tegenover Baerbock opstellen. Want voor velen van hen staat er veel op het spel. Bijvoorbeeld met betrekking tot het verlies van mandaten, die men reeds veilig gesteld had gedacht. En bij geld eindigt zoals bekend ook bij de milieu-socialisten de vriendschap.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/07/04/annalena-baerbocks-ende-naht-das-linke-kampfblatt-taz-laesst-sie-fallen/

Dwangarbeid, zodat de groene duim naar boven wijst?

Door: Redactie JouWatch.

Zoals bekend zijn de Groenen een kindvriendelijke partij. Om die reden hebben ze zich vast en zeker ook sterk gemaakt voor de elektrische auto’s. Tenslotte kregen de kleintjes in de kobalt-mijnen een job om de familie te kunnen onderhouden.

Nu is er sprake van een actueel bericht, dat kan bevestigen, dat de Groenen zich eveneens sterk maken voor andere beroepstakken:

Nadat de Amerikaanse regering vanwege beschuldigingen van dwangarbeid sancties tegen Chinese zonne-energieondernemingen uit de provincie Xingjiang heeft afgekondigd, raken volgens een bericht in het “Handelsblad” Duitse zonne-energieconcerns overbelast. dientengevolge werden ook hier te lande overwegend projecten van Chinese producenten geïnstalleerd, die materiaal hebben ingezet van de onder verdenking staande ondernemingen. “Ook wij hebben in het verleden projecten doorgevoerd met modules van ondernemingen, wier voorliggende toegevoegde waarden-ketens thans gedeeltelijk worden verdacht van dwangarbeid in de Chinese regio Xinjiang”, zei Jochen Hauff van BayWa Re.

Men werkt aan alternatieven. Desgevraagd schrijft het energieconcern EnBW, dat zijn beide hoofdleveranciers met de beschuldigingen zijn geconfronteerd, “momenteel zijn er noch bij de leveranciers, noch bij ons gevallen van mensenrechtenschendingen van dit soort binnen de leveranciersketen bekend”. De zonne-energie-componenten-producent Wacker Chemie heeft, volgens het bericht in het “Handelsblad”, zijn leveranciersbetrekkingen in de betreffende regio reeds beëindigd bij het bekend worden van de beschuldigingen aan het eind van het afgelopen jaar.

De Duitse Unie van de Duitse zonne-energie-economie en het Europese zonne-energie-verbond Solar Europe bekijken het “volledige verbod van producten uit Xinjiang of het instellen van accijnzen zoals in de VS” kritisch. In plaats daarvan zou, ook in het kader van de nieuwe Duitse leveranciersketen-wet, de transparantie van de globale toegevoegde-waardenketen gemeenschappelijk met de politiek verbeterd moeten worden. Zij eisen bovendien het opbouwen van productiecapaciteiten in Europa-zelf.

Oh ja, deze door de Groenen op gang gebrachte energie-omslag heeft voor velen voordelen, vooral júist voor de armsten der armen op de wereld: Zij verdienen eindelijk geld, en verblijden tegelijkertijd de klimaat-fanatici in Duitsland.

Bovendien: Dwangarbeid? En wat dan nog? In ernst: Er is waarschijnlijk geen partij, die de mensen op deze planeet zo onverschillig laat, als de Groenen. Op naar beneden, richting de 4,9 procent, dient derhalve het devies te luiden. ( Met materiaal van dts)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/07/02/zwangsarbeit-damit-der-gruene-daumen-nach-oben-zeigt/

Sawsan Chebli’s lering uit “Würzburg’: Anti-islamitisch racisme is het grootste probleem!

Door: Michael van Laack.

“Anti-islamitisch racisme” zou het grootste probleem zijn, dat wij in Duitsland actueel zouden hebben, denkt de nog-staatssecretaris voor alles en niets, Sawsan Chebli.

Dus alle Moslims vormen volgens haar een apart ras. Dan is ze qua denken nauw verwant met de Nationaalsocialisten, voor wie de Joden een religieus ras representeerden. Misschien zat ik er dan toch niet helemaal naast, als ik mevrouw Chebli zo nu en dan een veelkleurig-fascistisch buikspreekpoppetje heb genoemd. Aan de ene kant benadrukken, dat er geen rassen bestaan, maar vervolgens de politieke tegenstanders en bezorgde burgers ervan beschuldigen, dat ze in de volgelingen van de Koranreligie een zelfstandig ras zouden zien, is al zeer perfide.

Bekering tot een nieuw ras?

Als ik als bio-Duitse christen (behorende tot het blanke ras, dat niet bestaat) mij tot de Islaam bekeer, behoor ik dus genetisch tot het ras der Moslims? Van deze gedachte schijnt Chebli allen te beschuldigen, die zich ernstige zorgen maken over de islamitische terreur in Duitsland, die de asielpolitiek bekritiseren, of misschien ook eenvoudigweg niet willen, dat hun kinderen in het dagverblijf geen varkensvlees meer te eten krijgen uit respect voor het islamitische voedselverbod. Want dergelijke islamofobe (nu en dan schrijft ze ook “Islam-vijandige”) burgers zijn voor mevrouw Chebli racisten.

De beslissende vraag hierbij: Houdt die lieve Sawsan ons voor racisten, omdat ze denkt, dat wij de Moslims voor een apart ras houden, of sluimert daar misschien een andere vanzelfsprekendheid achter, volgens welke de Moslims een bijzonder, een edel, en aldus een uitverkoren volk zouden zijn, dat dan waarschijnlijk ook betere genen moet hebben, dan niet-Moslims?

Groep daders onzichtbaar maken in volk van slachtoffers

Vragen over vragen, die zij voor ons zeker niet zal beantwoorden. Hoe dan ook schandalig is haar tweet van vandaag om een andere reden. Niet alleen moet hij de aandacht afleiden van de discussie rond de Jihad-killer van Würzburg, maar de betreffende groep daders in het volk van slachtoffers onzichtbaar maken.

https://twitter.com/SawsanChebli/status/1410536938684178432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1410536938684178432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2021%2F07%2F01%2Fsawsan-cheblis-lehre-aus-wuerzburg-anti-islamischer-rassismus-ist-das-groesste-problem%2F
https://pbs.twimg.com/media/E5M73kXXEAA3gmW?format=jpg&name=small

Navenant omkadert ze vervolgens ook de reactie op haar provocatie:
Sawsan Chebli @Sawsan Chebli – 48m
“Kijk naar de 500 reacties, dan weet u waarmee Moslims of diegenen, die vanwege hun uiterlijk of hun naam voor Moslims worden gehouden, dagelijks te kampen hebben.”

Lieve Sawsan: Ga met Allah, maar ga!

Lieve Sawsan, ik denk, dat het voor jou en voor ons zeer goed zou zijn, als jij jezelf verder een meerdere maanden durende twitterpauze gunt. Want je ziet immers: Maar zo weinig mensen begrijpen, dat je het eigenlijk alleen maar goed met ze meent en één van de belangrijkste strijdsters voor de Ji… voor barmhartigheid,+ gerechtigheid en tolerantie bent. En het staat immers al in de Bijbel (een boek dat jij immers ook op waarde schat en waaruit je graag zo nu en dan citeert, als het zo te pas komt), dat men de plek, op welke men wordt veracht of waar men niet gewenst is, dient te verlaten en het aldaar verzamelde stof van zijn voetzolen dient te kloppen.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/07/01/sawsan-cheblis-lehre-aus-wuerzburg-anti-islamischer-rassismus-ist-das-groesste-problem/

Sprookje uit 1001 Nacht: Würzburg-killer Abdirahman J. – Slachtoffer van Nazi’s in Chemnitz?

Door: Redactie JouWatch.

Of de afgewezen Somalische asielzoeker, die afgelopen vrijdag in Würzburg die vrouwen neerstak en zeven andere uiterst zwaar verwondde, heeft slimme advocaten en adviseurs uit de gelederen van “geëngageerde” vluchtelingenhelpers – of hij is ondanks zijn zogeheten “psychische aandoening” clever genoeg om te weten welke knoppen hij bij Duitse goedmenschen en journalisten moet indrukken, teneinde van het daderschap weer rap terug te keren naar het slachtofferschap: Uit het niets is nu een video opgedoken, waarin hij kond wenst te doen van de zogeheten “Nazi-aanvallen” in Chemnitz 2018.

De “Welt” https://twitter.com/kranzschwinger/status/1409864898033692672?s=21 vond gisteren, nog geen 80 uur na het misdrijf niets belangrijkers over het onderwerp Würzburg dan deze melding, volgens welke de killer een goede twee-en-een-half jaar geleden op video over de (tot nu toe niet bewezen) “hetzejagerijen” in de Saksische stad sprak – en zich daarnaast uitliet over het plan om het Oosten (waar hij destijds een verblijfsplaats had gevonden) te verlaten. Alle in hun geloof geschokte vrienden van de welkomstcultuur en professionals van de in Duitsland tot in de perfectie gebrachte dader-slachtoffer-inversie kunnen opgelucht ademhalen: Uiteindelijk is de getraumatiseerde vluchteling dus het eigenlijke weerloze slachtoffer; Duitse Nazi’s hebben hem – dat moet hier althans gesuggereerd worden – tot vertwijfeling en waanzin gedreven, uit welke hij tenslotte tot zijn gruweldaad moest kom en. Eigenlijk kon hij er helemaal niets aan doen.

Ook al heeft vermoedelijk nog niemand het zo duidelijk geformuleerd of openlijk uitgesproken: In exact deze richting, daar kan vergif op ingenomen worden, gaan de gedachten van geesteszieke xenofielen en veelkleurigheids-visionairs, voor wie alle nieuwkomers niet alleen “Gods Evenbeeld https://www.welt.de/vermischtes/article224277378/Volker-Kauder-CDU-Jeder-Fluechtling-ist-Ebenbild-Gottes.html” (ex-CDU-secretaris-generaal Volker Kauder) zijn, maar zoiets als edele wilden, betere mensen dan wij, alle Duitsers, die ons “zo veel schenken en brengen”. In geen enkel land op de wereld worden moordenaars terroristen, fanatici en recidivisten met de passende etnische achtergrond zo verheerlijkt en heilig verklaard als in dit “beste Duitsland aller tijden”. Voor het geval Abdirahman J. met verwijzing naar zijn – zogenaamde of feitelijke – Chemnitz-verweer hoopt op een bonus voor de rechtbank,, dan heeft hij definitief op het juiste paard gewed. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/06/30/maerchen-nacht-wuerzburg/

Manuel Neuer: Vanzelfsprekend zullen wij neerknielen voor de misdadiger George Floyd!


Door: Michael van Laack.

Regenboog-held Manuel Neuer die vol trots tijdens het Europees kampioenschap voetballen de aanvoerdersband met de nieuwe nationale vlag van de Bondsrepubliek Duitsland draagt, heeft gisteren op de persconferentie van de DFB verkondigd dat de spelers van het nationale Elftal voor de competitie van vandaag tegen Engeland vanzelfsprekend op de knieën zullen gaan voor de crimineel George Floyd.

Dat voetbal voor sommigen als een plaatsvervangende religie geldt, is niets nieuws. Nieuw is ook niet de liturgie-reformatie van de UEFA, die de knieval voorziet voor een dealer, die een zwangere vrouw een mes op haar buik heeft gezet.

Wij zijn geen racisten zoals de Italianen


Nieuw is wel de weigering van een deel van het Italiaanse Nationale Elftal, dat voor haar laatste wedstrijd tijdens de EK als traditionalist uit de kast gekomen is,, die aan de modernistische knieval-flauwekul niet meedoet. Voor linkse twitteraars een veeg teken: Bij deze spelers gaat het om racisten, die het niet waard zijn, om het tricot van een Nationaal Elftal te dragen. Het antwoord van de Italianen op deze veelkleurige knots was even duidelijk als verrassend: Wij zijn een team en zullen daarom bij de volgende wedstrijd eensgezind NIET neerknielen.

Voor de Duitse aanvoerder een onding en een alarmsignaal. Duitsland zal voor Europa ook qua voetbal een voorbeeld zijn waardoor het moet genezen. Derhalve heeft aanvoerder en wereld-doelverdediger Neuer tezamen met Jogi Löw (en Angela merkel?) besloten dat alle spelers hebben neer te knielen!

Wie weigert om op de knieën te gaan is een Nazi

En zo zullen kort voor 18 uur alle Duitse spelers op de knieën gaan voor het martelaarschap dat een PoC heeft geleden, teneinde het zwarte ras (dat uiteraard helemaal niet bestaat) te bevrijden van het oppergezag van het witte ras (dat in tweeledige zin eveneens niet bestaat). Want geen speler heeft er belang bij om al na enkele minuten zonder grondige reden te worden uitgewisseld of reeds tijdens de wedstrijd door het eenheidsfront van de MSM, bestaande uit BILD, taz en Neues Deutschland te worden gebasht als ellendige racist en AfD-Nazi.

Tja, laten wij hopen, dat de knieval slechts symbolisch blijft en dat het Duitse Elftal uiteindelijk ook niet in sportief opzicht voor het Engelssprekende team door de knieën gaat. Want de Britten hebben het neerknielen en opstaan reeds een paar maanden langer geoefend.

Herbestemming

Desondanks zal ik vanavond de EK-wedstrijd bekijken. Ik stel mij dan eenvoudigweg voor, dat ons Nationale Elftal op de knieën gaat voor de slachtoffers van Würzburg. Nadien kan ik de wedstrijd emotielozer bekijken en misschien ook af en toe voor de “Mannschaft” duimen!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/06/29/manuel-neuer-selbstverstaendlich-werden-wir-vor-dem-kriminellen-george-floyd-niederknien/

Nieuwe cijfers uit het VK: Vaccinatie tegen Corona in hoge mate zonder uitwerking

Door: David berger.

De met enkele bijwerkingen en niet te voorziene gevolgen op langere termijn behepte “vaccinatie” schijnt nauwelijks een positieve invloed te hebben op het risico, zwaar ziek te worden door Covid resp. aan de kwaal zelfs te overlijden. Dat werd aangetoond door de nieuwste cijfers uit het VK.

Nadat reeds honderdduizenden in Duitsland wonende mensen – de meesten gedwongen door de door de politici onverdraaglijk gemaakte omstandigheden – zijn overgegaan tot het risico van de zogeheten Corona-vaccinatie, laten thans echte- en zelfbenoemde wetenschappers de kat uit de zak:

De met enkele bijwerkingen en niet te voorziene gevolgen op langere termijn behepte “vaccinatie” (die eigenlijk in het geheel geen vaccinatie is,, maar een soort geneesmiddel voor een milder verloop moet voorstellen), ” schijnt nauwelijks een positieve invloed te hebben op het risico, zwaar ziek te worden door Covid resp. aan de kwaal zelfs te overlijden. Dat werd aangetoond door de nieuwste cijfers uit het VK.

Verbazingwekkend genoeg geeft zelfs de epidemie-geile Lauterbach dit nu toe, uiteraard niet zonder voor zijn kliek een enorme nieuwe kans te zien. De roemruchte SPD-politicus twitterde vannacht/vanmorgen om 1 uur:

“43% van de Covid-doden in het VK zijn gevaccineerd. Vaak maar één keer. Maar ook tweemaal gevaccineerden. Bij ouderen is het overlijdensrisico zó hoog dat ook 95% bescherming tot vele sterfgevallen leidt. Dat wil zeggen: In de winter, als de uitwerking van de vaccinatie afzwakt, zal er waarschijnlijk een boostervaccinatie nodig zijn”

Steeds veiliger kunnen wij er daarom vanuit gaan, dat de Corona-dictatuur – die in plaats van met geloofwaardigheid, met angst, dwang en geweld door de staat werkt – het nog lang zal uithouden: De mondkapjes zullen blijven de minimale afstand en altijd weer nieuwe versies van lockdowns, die ons steeds meer laten vergeten, dat de diefstal van de staat van aan ons toekomende rechten, die hij niet verleent en die hij aldus ook niet eenvoudigweg van ons kan afnemen, een schandaal van de eerste orde is.

Of ze nu Baerbock, Kretschmer of Söder heten: Van één ding kunnen de dictators van de toekomst zeker zijn. De Duitsers zullen ook deze keer niet succesvol in opstand komen. Ook deze keer – zoals voorzien door de great reset – zal er een complete ineenstorting of een ingrijpen van buitenaf voor nodig zijn…

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/06/28/neue-zahlen-aus-uk-impfung-weitgehend-wirkungslos-gegen-corona/

Mondkapje geweigerd: Vrouw naakt vernederd in mannengevangenis – 5 dagen opgesloten

Door: David Berger.

Schandalig: Vanwege drie maal zonder mondkapje op de markt wordt een vrouw gearresteerd en vijf dagen lang in de gevangenis opgesloten. Night Talk Berlin met Petr Bystron in gesprek met Silvia Löw.

Voor wie in tijden van Corona-dictatuur bij de disciplinering z’n boekje te buiten gaat, is er in Beieren geen pardon. Driemaal zat de mondkapjes-tegenstandster Silvia Löw als solo-demonstrante in de binnenstad van Weiden zonder mondkapje in een voor mondkapjes verplicht gebied. De gevolgen waren buitenproportioneel en een rechtsstaat onwaardig.

Naakt op de mannenafdeling van de gevangenis in Neurenberg

Nu was de tegen de mondkapjeswaanzin agerende vrouw gisteravond te gast bij Night Talk van Petr Bystron (zie onderstaande video). Aldaar deed zij verslag van hoe het tot haar arrestatie gekomen was, hoewel zij niemand in gevaar had gebracht. “De enigen die haar te na kwamen, waren de politieagenten” zegt ze. Men verneemt tevens dat zij twee- van haar vijf dagen durende gevangenisstraf naakt op de mannenafdeling van de gevangenis in Neurenberg in een lege cel (met alleen een gat in de grond) was opgesloten en op de grond moest slapen.

Dat was nog niet alles. Silvia Löw spreekt over folteringen. Een verbijsterende documentatie hoe snel toestanden weer van stal kunnen worden gehaald, die men eerder alleen maar uit dictaturen kende, als het er om gaat, weerspannige personen te breken.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/06/25/maske-verweigert/

Corona- “herfst van zorgen”: Jens Spahn wil onze zomervakantie verpesten

Door: Michael van Laack.

Zomer, zon en ontspanning? Ja maar vergeet niet, wat de Duitse regering jullie gelast heeft, beste burgers. Blijf waakzaam. De angst om besmet te raken moet jullie elke vakantiedag weer op je nek blijven zitten. Derhalve doet Minister van verspilling Jens Spahn een beroep op de burgers, om ook op vakantie er alles aan te doen, om niet de kwaaie Delta-variant mee terug in het land te brengen.

“Ik doe een beroep op allen,, die op reis gaan, om zich gedegen op de hoogte te laten brengen over het besmettingsgebeuren, het aanbieden van tests te accepteren en de quarantaineverplichtingen serieus te nemen”, verklaarde Spahn tegenover het Handelsblad. Met andere woorden: Beste burgers,, ga alleen op vakantie in landen, waarin het gemene virus zich nog niet heeft uitgebreid. En zelfs daar moeten jullie te veel nabijheid van je medemensen vermijden en je steeds voor ogen houden: “Het zou mijn schuld kunnen zijn als na de zomer de IC’s weer vollopen.

Zorgeloosheid is Delta’s vriend

Vanzelfsprekend, aldus Spahn, kunnen de burgers dit jaar weer zorgeloos vakantie vieren, evenwel: “Bij vakantielanden, die reeds sterk zijn getroffen door de Delta-variant, ziet het er nog weer anders uit.” Volgt men hoe dan ook het RKI en de andere huis- tuin- en keukenvirologen van de Bondskanselier, dan zal Delta zich spoedig in alle landen presenteren als zijnde dominerend. Een mutatie waarvan wordt beweerd dat Biontech er voor 90%, AstraZeneca er slechts voor 50% tegen beschermt.

En zo grijpen wederom twee angstcampagnes in elkaar. Want hier en daar verlangt er wel iemand terug naar de tijd van de zware lockdown, toen straten en restaurants niet zo angstwekkend vol met vrijheidslievende mensen waren. Derhalve zijn nu twee dingen belangrijk: Ten eerste het overeind houden van het paniekgehalte, ten tweede reeds nu argumenten bij de hand te hebben waarom in de herfst het magische besmettingspeil weer zal oplopen.

Laat jullie vakantie niet verpesten

Want dat mag in geen geval alleen aan het klimaat liggen (zoals b. v. bij de seizoensgebonden griepgolven), maar dient een andere oorzaak te hebben. En dat zou dan uiteraard de onvoorzichtigheid van de burgers zijn. Als Spahn dus laat weten, dat hij het aan de verantwoordelijkheid van de burgers overlaat, of wij een “herfst van zorgen” krijgen of niet, heeft hij daarmee reeds de schuldverwijzing voorbereid, die uiterlijk na de parlementsverkiezingen in het kwadraat door de MSM naar buiten wordt gebracht.

Veel mensen – dat moeten wij hier ook niet vergeten – zijn financieel überhaupt niet in staat om met vakantie te gaan. Aan hen zal de voorpret, die politiek en MSM actueel verspreiden, zonder meer voor het grootste deel voorbijgaan.

Maar zij, die zich een vakantie kunnen veroorloven (of hem zich veroorloven, juist omdat het rentepeil zo laag is en de Duitse regering immers heeft voorgespiegeld,, dat verregaand schulden maken absoluut oké is), zouden de wondermooie tijd van ontspanning en het samenzijn met familie of vrienden niet door bangmakerij moeten laten verpesten. Want van regeringswege veroorzaakte angst is één van de belangrijkste bouwstenen van het Nieuwe Normaal”, dat het ombouwen van de samenlevingen tot een totalitaire Centrale EU-staat moet voorbereiden.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/06/24/corona-sorgenherbst-jens-spahn-moechte-uns-den-sommerurlaub-vermiesen/

Verjaardag: Philosophia Perennis wordt vandaag vijf jaar oud

Door: David Berger.

Vandaag wordt “Philosophia Perennis” vijf jaar oud. Een lustrum, dat werd bepaald door de strijd voor de mensenrechten, voor de democratie, voor onze grondwet, in het bijzonder voor de vrijheid van meningsuiting, -pers en -demonstratie. Hoe zal het verder gaan?

Reeds de op de eerste levensdag van het blog (23 juni 2016) verschenen artikelen toonden aan, welke kant het op zou gaan. Waaronder vooral “Als voor een bisschop de minaret belangrijker is, dan de kerktoren” https://philosophia-perennis.com/2016/06/23/bischof/ of “Vluchtelingendebatten: De vrijheid van religie staat op het spel” https://philosophia-perennis.com/2016/06/23/blog-post-title-3/. Laatstgenoemde bijdrage zette zich tevens in voor de negatieve vrijheid van religie. En eindigde met de conclusie:

“Het gaat niet om het voor of tegen vluchtelingen zijn. Het kan er slechts om gaan, voor de MENS en zijn rechten te zijn. En dit geheel onafhankelijk van zijn huidskleur, zijn herkomst zijn sociale status, zijn geslacht en zijn seksuele geaardheid alsook zijn al dan niet voorhanden zijnde religie. Hier zou plaats zijn voor een lobbyisme van de humaniteit, waarbij alle mensen van goede wil samenwerken. Desnoods ook tegen een mentaliteit, die een groot aantal van de mensen met een migratie-achtergrond, die zich bij ons ophouden, kenmerkt.”

Liberaal-conservatief voor de toekomst.

Hoewel deze basisinstelling in de ijver van het gevecht en onder de druk der omstandigheden nu en dan in de vergetelheid leek te raken, bleef zij toch het voortdurende ideaal van het blog en diens strijd voor de zaak van het menselijke – verbonden met een liberaal-conservatieve basisoriëntering.
Meer concreet uitgedrukt: Ruim vijf jaar voerde PP een strijd, die er tegelijkertijd één was tegen de islamisering, tegen de toenemende verruwing en tweedeling van onze samenleving, tegen een instrumentalisering vaan de mensenrechten onder ideologisch aspect https://philosophia-perennis.com/2021/05/06/spd-und-cdu-desinteresse-an-menschenrechtsverletzungen-im-eigenen-land/, en tenslotte tegen een willekeurige Corona-dictatuur. Kortom, het was vanuit Duits perspectief een strijd tegen het systeem-Merkel, dat de persoon van de huidige Bondskanselier nog lang zal overleven en dat ons vaderland, ja heel Europa een immense schade heeft berokkend.

Basis van mijn werk waren – naast journalistieke basisregels – waarden en waarheden, die door de tijd heen geldig zijn en hun oorsprong vinden in de Europese, joods-christelijke traditie. Deze3 overtuigingen zijn nauw verwant met de waarden van de Duitse constitutie resp. van de grondwet, wiens verdediging een van mijn centrale verlangens is.

Mijn engagement werd gevoed vanuit de verantwoordelijkheid, deze waarden ook voor de toekomstige generaties te behouden. Dientengevolge richtte ik mij voortdurend consequent tegen elk totalitarisme, hetzij Nationaalsocialisme, hetzij Communisme of Islam. En was ik vóór vrijheid en recht. Tegen de onrechtvaardige discriminatie van mensen op grond van hun huidskleur, hun geslacht en hun seksuele oriëntering maar ook op grond van hun religie of hun politieke overtuigingen in zoverre die de kaders van de grondwet niet te buiten gaan.

De “Great Reset

Thans bevinden wij ons op een punt, waarop bovendien het systeem-Merkel zich bewijst als belangrijke springplank voor een volledige vernietiging van onze economische ordening en van ons aardensysteem, dat tot nu toe het veilige kader is geweest voor ons leven onze welstand, onze veiligheid en ook voor onze thuisbasis in het joods-christelijke Avondland.

Geen steen zal op de andere blijven staan. Wat daarna komt, is nog ongewis. Zullen wij überhaupt nog beleven,, hoe uit de thans al jaren dreigende chaos,, uit ruïnes een nieuwe orde ontstaat? En hoe zal dit “Nieuwe Normaal” eruit zien? Ik vrees het ergste. De wereld waarin wij zijn opgegroeid was zeer zeker niet de beste maar afgezet tegen de hel, die ons nu dreigt, was ze een paradijs.

Gedurende de hele zware tijd zullen wij ons afvragen, of wij verstandig genoeg en intensief genoeg gestreden hebben, om deze neergang te verhinderen. In dit verband kreeg ik een oude video in handen die ik enkele jaren geleden – net op het tijdstip, toen Merkel begon, ook de constitutie gelijk te schakelen.

https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2021/03/berge-maassen.mp4?_=1

Slechts één stap van vele kleine etappes op weg naar de nieuwe hel, die echter evenzeer onvoorwaardelijk door de Duitse onderdaan werd geslikt als alle andere. Overgehaald door de gelijkgeschakelde media marcheerde iedereen mee, ja nog erger, zetten de gewillig voorraden toiletpapier aanleggende mededaders allen, die waarschuwden, weg als complottheoretici, “rechtspopulisten”, Nazi’s enz.

Meer dan ooit tevoren lijkt mij daarom de compromisloze inzet voor de grond- en mensenrechten als afweermiddel tegen de inmenging van de staat het Gebod van het Eerste Uur!

Hoe zal het verdergaan met PP?

Velen van mijn medestrijders hebben intussen de strijd opgegeven, sommigen hebben de we van de fysieke suïcide gekozen, anderen zijn extreem geworden of hebben zich – zoals Jürgen Fritz – van het ene moment op het andere onderworpen aan het systeem-Merkel en aldus een soort van intellectuele zelfmoord gepleegd.

Toen ik al bijna aan het opgeven was, heeft bij PP een man mij onder de armen gegrepen, die thans voor vele lezers een vast begrip is en die bijna bijna niemand meer wil missen: Michael van Laack. Hier op deze plek – zeker ook namens de lezers – spreek ik mijn allerhartelijkste dank uit.

Aan het begin van de Coronacrisis hadden wij over nagenoeg alle maatregelen rondom de zogenaamde epidemie compleet verschillende meningen., maar hebben die met wederzijds respect en vertrouwende op de vaardigheid van onze lezers om zelf te denken en zich een oordeel te vormen, hier naar voren gebracht. En werden wij aldus een van de weinig fora, misschien zelfs het enige forum in deze duistere tijd, dat in plaats van te preken en propaganda te maken, de debatten en de faire uitwisseling op de eerste plaats liet komen. Daarnaast kwam het het blog ten goede, dat van Laack meer het conservatieve- en ik duidelijk sterker het liberale aspect vertegenwoordigde.

Dat dit lukte was de vuurproef voor dit blog en zijn liberaal-conservatieve oriëntering, die hem in het concert der alternatieve media zo enig in zijn soort en onvervangbaar maakt.

En ook als de vooruitzichten hoe het alles bij elkaar verder moet gaan, niet altijd even rooskleurig schijnen, is er sprake van een vastbeslotenheid, om door te gaan met PP – zolang het nog maar enigszins mogelijk is. Hoe dit precies dient te gebeuren, daarover zullen we het in de komende weken nog hebben. Deze keer zullen wij de reacties onder dit artikel buitengewoon aandachtig lezen en zijn wij benieuwd naar de adviezen van jullie, beste lezers!

Hartelijk Dank aan het lezerspubliek van PP

Last but not least ie er één enkel punt in de geschiedenis van “Philosophia Perennis”, dat geen enkel donker wolkje laat zien maar gedurende de hele vijf jaar alleen maar vrienden heeft opgeleverd: Dat was de fantastische steun van lezers en fans van PP.

https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2021/06/kahane-696×192.jpg

Elke keer, als er een noodsituatie ontstond en men van “Spiegel” tot aan ex-Stasi-medewerkers aan toe er zeker van was, het blog financieel door aangiftes te kunnen ruïneren, als men door bepaalde technische aanvallen PP wilde vernietigen en het verhuizen naar een zeer prijzige server in Zwitserland noodzakelijk werd, waren het de lezers, die vooral met ontelbaar vele kleine en soms ook grotere particuliere bijdragen het blog hebben gered.

Zo kon PP als een van de weinige grotere alternatieve media vrij van reclames, en daardoor ook werkelijk een “vrij medium” blijven. In het vaste vertrouwen dat dit niet zal veranderen, moet PP in elk geval dóórgaan: Ad multos annos!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/06/23/geburtstag-philosophia-perennis-wird-heute-5-jahre-alt/

Pandemie: Mensen innig dankbaar voor het terugkrijgen van afgenomen grondrechten

Door: David Berger.

In de straten van Parijs vieren de mensen euforisch, dat de zogenaamd ter indamming van het Coronavirus afgekondigde avondklok Maandag vervroegd werd opgeheven. Oorspronkelijk was er in het kader van de pandemie een avondklok gepland tot en met 30 juni.

De hele ellende van het invoeren van de Coronamaatregelen komt tot uitdrukking, waar mensen dankbaar vieren dat hen datgene teruggegeven wordt wat misdadigers hen tevoren hadden afgepakt.

Psychologisch mogen deze reacties begrijpelijk zijn, tegelijkertijd verraden ze hoezeer juist de mensen van de 21ste Eeuw te manipuleren zijn en zich dom laten houden. Nooit waren de mensen zo bereid tot het aanvaarden van totalitaire heerschappijvormen als thans.

Vervroegde teruggave van de mensenrechten

Onze tweet van de dag van RT Deutsch: “In Parijs vierden de mensen feest in de straten, aangezien de ter indamming van het Coronavirus afgekondigde avondklok maandag vervroegd werd opgeheven. Oorspronkelijk was er een avondklok tot 30 juni gepland.”

https://twitter.com/de_rt_com/status/1407323772860915713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1407323772860915713%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2021%2F06%2F22%2Fplandemie-menschen-zutiefst-dankbar-fuer-rueckgabe-gestohlener-grundrechte%2F

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/06/22/plandemie-menschen-zutiefst-dankbar-fuer-rueckgabe-gestohlener-grundrechte/