Geweld door bepaalde gewetenloze mannen tegen “eigen” vrouwen

Door: Albrecht Künstle

– Vorig jaar een aangifte tegen Giffey, omdat de “Bioduitsers” beschuldigde

– Ook cijfers ter gelegenheid van de VN-jaardag van dit jaar verhullen meer, dan dat ze duidelijk maken

Elk jaar weer plaatst de VN het geweld tegen vrouwen in de schijnwerpers. Ook in Duitsland werd op deze jaardag weer als aanleiding gebruikt, om het helaas toenemende geweld tegen huwelijkspartners tot onderwerp te maken. En het ligt in de aard der dingen, dat mannen uit cultuurkringen, die het stempel van de Koran dragen, nog opvallender zijn dan mannen in de westerse wereld. Wat de Duitse minister Franziska Giffey er vorig jaar niet van weerhield, de feiten op hun kop te zetten, en ons, “bioduitse” mannen, ervan te beschuldigen, buitengewoon gewelddadig te zijn tegen onze vrouwen.

Derhalve deed ik destijds aangifte tegen Giffey vanwege het maken van inbreuk op paragraaf 130 regel 2 Wetboek van Strafrecht (volksophitsing). Want in verband met de publikatie van het bericht “Geweld tegen vrouwen binnen het partnerschap” beweerde de minister, dat de verdachten van (deze) strafbare feiten en de strafbaar geworden mannen hoofdzakelijk (“in meerderheid”) “bioduitsers” zouden zijn. M.i. belasterde ze hiermee de nog grotere groep der bevolking “die hier al langer zijn”, kwaadwillend, omdat ze beter zou moeten weten. Weliswaar werd dit onderzoek door de Officier van Justitie ingesteld. Maar tenslotte zag ze dit jaar af van haar volle laag tegen ons, “inheemse” mannen. Nu zette ze “bloedige drama’s in burgerlijke eengezinswoningen” op de voorgrond. Ook de media hameren op hetzelfde aambeeld. Ze hielden achter, dat 32 procent van het geweld tegen vrouwen werd begaan door 23 procent niet-Duitsers met migratie-achtergrond of 13 procent “biobuitenlanders”. Ook de cijfers van dit jaar roepen vragen op. Want meer dan 114.000 vrouwen zouden in 2018 “elk uur” slachtoffer geworden zijn van geweld binnen het partnerschap. Maar een jaar heeft slechts 8.760 uren. Dan zouden deze mannen elk feitelijk uur meer dan één vrow geweld aangedaan hebben. Dus wie had tegelijkertijd meer dan één vrouw, die hij mishandelde?

Daarom een blik geslagen in deauthentieke opgaven van de BKA: “Het aantal slachtoffers steeg van 138.893 in 2017 naar 140.7545 in het afegelopen jaar. Meer dan vier vijfde van de slachtoffers – 81,3 procent – zijn vrouwen. 122 vrouwen kwamen o het leven door geweld van de partner – door moord, doodslag en het toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. Dat betekent: Dit vindt statistisch gezien elke derde dag plaats.

Meer dan één keer per uur wordt statistisch gezien een vrouw door haar partner lichamelijk gevaarlijk verwond. De grootste slachtoffergroep bevindt zich onder de 30- tot 39-jarigen: 37.000 van de in totaal 114.000 door partnergeweld getroffen vrouwen waren van deze leeftijd. 99.000 van alle slachtoffers van partnerschapsgeweld waren Duits, 5.580 waren afkomstig uit Turkije, 4.492 uit Polen, en 2.808 uit Syrië.” Tot zover de BKA.

Over de daders werden geen cijfers gepubliceerd. Maar dat 87 procent van de slachtoffers “Duits” was, wil niet zeggen, dat de daders eveneens Duitsers zijn. Zet men de algemene BKA-statistiek om in geweld tegenover vrouwelijke partners, dan zijn niet-Duitsers 3,9 maal opvallender aanwezig bij “strafbare daden tegen het leven”, tegen de seksuele zelfbeschikking en aanranding 4,4 maal zo vaak en bij de verkrachting in buitengewoon zware gevallen 6,3 maal erger als Duitse daders – in verhouding tot hun bevolkings-aandeel. Waarbij buitenlanders zich niet algemeen strafbaarder maken. Niet-islamitische buitenlanders vallen minder op! Polen waren de uitzondering.

Maar men moet islamitische mannen te goede houden, dat ze niet vanaf hun geboorte minder respect voor vrouwen hebben. Dat dit tijdens hun jeugd- en volwassen jaren verandert, zou aan de basiswet van deze mannen liggen – aan de Koran. Deze opent voor de “Heren der Schepping” een breed speelveld om te handelen tegenover hun vrouwen. Ze werden niet zo vanwege het behoren tot een “ras”. Nee, of islamitische mannen nu uit Nahost, Afrika of waar vandaan dan ook komen, de zijn gevormd door de Koran. En die op zijn beurt vormt de gehele cultuur dan de islamische staten. En verandert stenslotte ook onze westerse cultuur in Europa, in het bijzonder in Duitsland.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/11/27/gewalt-von-gewissen-gewissenlosen-maennern-gegen-eigene-frauen/

Ik ben fatsoenlijk, oprecht, democratisch – Daarom groet ik geen AfD’er!

Door: Michael van Laack

Er zijn mensen, die je eenvoudigweg niet mag: Buren, collega’s op het werk of tijdgenoten, waarvoor je om de meest uiteenlopende redenen geen greintje sympathie over hebt. Ook in de politiek waren door alle tijden heen velen niet onbesmet, zijn publiek of privé zwaar aangevallen. Maar minimum-standaards zijn hierbij steeds aangehouden. Tenminste in democratische landen.

Toestanden op de vloer van de Rijksdag zoals in de maanden voor de Machtigingswet?

Wat ik echter vanmorgen in “Der Welt” moest lezen over de weigering van vele afgevaardigden der “gevestigde partijen” om “Goedemorgen” of “Goedendag!” te wensen of minstens een “Hallo” over de lippen te krijgen…

Nee, een verrassing is het niet echt, maar het geeft toch een duidelijker beeld van zekere proporties. Al enkele maanden geleden hoorde ik van twee Berlijnse AfD-politici – een parlementslid en een lid van het Huis van Afgevaardigden), dat er meerdere keren op de gangen voor hen op de grond werd gespuwd, als er zich geen (bewakings-)camera’s en geen onpartijdige getuigen in de buurt bevonden…

Het openlijk zichtbare verificeert het beweerde, niet-openbaar zichtbare gebaar.

Nu ja, bewezen worden kan dat niet. Maar of iemand zich in een privégesprek over iets dergelijks uitlaat om het slachtoffer uit te hangen?

Nauwelijks denkbaar, temeer wij immers ook in het openbaar zien, hoe er in het Parlement met de vertegenwoordigers van de AfD wordt omgegaan, met welke schimpscheuten als “bruine flessengeest”, via “Fascist”, tot aan “racist” hun leden nagenoeg zonder uitzondering worden getorpedeerd; en hoe ze principieel discours wordt geweigerd; hoe er in het commissie-werk wordt buitengesloten, partijvoorstellen niet vanwege de inhoud, maar uit principe worden afgewezen; toegestane functies vanwege het vage begrip gewetensvrjheid worden geweigerd door hen, die zich bij andere vraagstukken maar al te graag verstoppen achter het begrip “fractiedwang”.

GOEDE MORGEN, DUITSLAND!

Deze groet schrijf ik als administrateur van de Facebooksite van ons blog elke dag boven mijn eerste bericht. Dat is niet louter vriendelijkheid (vanzelfsprekend ook) en geen losse flodder, maar vanzelfsprekendheid, een “minimum-standaard” in de omgang met elkaar. En de groet komt vanuit het hart: Iedereen wens ik een “goedemorgen”! Alleen al het idee, iemand een “slechte morgen!” te wensen of stilletjes voor me heen een “Zal me een r..zorg zijn, hoe het met jullie gaat! Als je mijn bijdragen maar liket” eruit te gooien…

Vanzelfsprekend is het een virtuele, tot de brede massa gerichte groet, die iedereen betreft. Niets persoonlijks. Toch zou ik evenmin op het idee komen om het “Goede morgen” te laten volgen door: “Deze groet geldt niet voor de Linksen, de Groenen, migranten resp. leden van de BVD en van de regering, die mogelijk meelezen!”

Slechte herinneringen

Ook in het echte leven groet ik iedereen (en daaronder bevinden zich er enkelen, die ik niet buitengewoon waardeer), omdat dat eenvoudigweg behoort bij het omgaan met elkaar. Omdat dat eventueel ook een opstapje kan zijn naar een gesprek. Uit een simpel “Hallo!” kan zich ook een “Hallo, hoe gaat het?” ontwikkelen, misschien zelfs de afspraak, eens “samen een koffie te gaan drinken”. Echter… de groet te weigeren toont meer als welke discoursweigering dan ook, de minachting voor de ander. Dat is on-christelijk en ook niet humanistisch, dat is alleen maar a-sociaal….dwaas, armzalig!

Zichzelf de groet te ontzeggen aan (tegenover) je naaste… wel, De HJ-leiders hebben hun kids ook “aangeraden”,Joden niet te groeten! Maar ik wil geen vergeliking maken met de Nazi’s, anders komen de moralistische wijsvingers er weer aan! Hoogstwaarschijnlijk ook – zo al niet primair – die van de groet-weigeraars!

PS: Ook op ons telegram-kanaal wordt u ’s morgens vriendelijk begroet: Word nu hier lid!: https://t.me/davidbergerpp

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/11/26/ich-bin-anstaendig-aufrecht-demokratisch-deshalb-gruesse-ich-keinen-afdler/

conservo-citaat van de dag over haat tegen de AfD

Door: Renate Sandvoss*)

“Hoe ver gaat de haat tegen de AfD eigenlijk nog?**)

Mensen, die met zekerheid nog nooit met AfD-politici hebben gesproken, en die van hun partijprogramma geen flauw benul hebben, weigeren in de functie van gastopvang-moeders de zorg op zich te nemen voor een 1-jarig kind, omdat de ouders van de baby sympathie voor de AfD hebben (zoals men denkt op te maken uit private Facebook-notities).

De dagelijkse haat in alle media tegen de enige oppositie-partij neemt steeds groteskere vormen aan.

De verkeerde mening? Verlies van de arbeidsplaats, pesterijen, bedreiging van de kinderen, brandende auto’s of fysieke aanvallen als gevolg zijn schering en inslag. Hoe groot moet de angst voor machtsverlies en het verlies van de overvolle vreetbak wel niet zijn! En dat alles onder voortdurende verzekering, dat wij in een geweldige democratie leven (die zij bedreigd zien door de slechte AfD). Haat en ophitsing komen uitsluitend van één kant: Die van de SPD, CDU, FDP, Groenen en de Linksen.”

*) Renate Gerlach (vroeger: Sandvoss) is schrijfster bij Journalstenwatch. Haar bijdragen verschijnen ook op conservo.

**) Het bovenstaande citaat is een reactie op het focus-artikel: “Omdat zijn ouders AfD-aanhangers zijn: Gastopvang-moeders weigeren dreumes” : https://www.focus.de/politik/deutschland/in-brandenburg-weil-seine-eltern-afd-anhaenger-sind-tagesmuetter-lehnen-kleinkind-ab_id_11384333.html?fbc=fb-shares&fbclid=IwAR0CZ90H5tRv4Enc2ocD_ZA3z8c3WOuNmAErOXlnGKoix6boG4D5g0xizeU

Door: Renate Sandvoss.
Vertaling: Theresa Geisler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/11/25/conservo-zitat-des-tages-zum-hass-gegen-die-afd/

Interview met scholier ontmaskert en blameert de FFF- beweging

Door: Eugen Prinz.

“OMDAT DE LERAREN DAAR PERSÉ NAARTOE WILDEN; JE MOCHT IMMERS NIET THUIS BLIJVEN”

Sinds zaterdag is er op YouTube een video te zien, waarbij vergeleken elke comedy-aflevering op TV een rouwdienst lijkt.

Wie ook maar over een sprankje humor beschikt, zal zich kapot lachen over wat de 14-jarige Berlijnse scholier Florian F., die, zoals zoveel van zijn leeftijdsgenoten door middel van sociale druk tot deelname aan een Friday For Future- demonstratie werd bewogen, van de manifestatie denkt.

Dat laten ze op de televisie niet zien!

Nee, dat brengen ze niet op de televisie, hoewel de opvattingen van de jongeman wel eens representatief zouden kunnen zijn woor de meerderheid van hen, die in zo’n demo meelopen.

De beweegredenen voor de deelname, opgelepeld met een trouwhartig glimlachje: “Het is nog altijd beter dan les – en omdat onze leraren van die eco-freaks zijn.”

Deze motieven, aldus de scholier, gaan ook op voor de anderen, die hebben meegelopen: Slechts “drie tot vijf lui” in zijn klas geloven er in. Zodoende was het voor de demonstranten ook geen moreel probleem, plastic-afval op de grond te gooien en met de dieselbus naar de demo en weer terug te rijden. Hoeveel CO2 er in de lucht zit? “Geen idee, maar ik kan het eens googlen…” Zijn eigen schatting: 50 – 60%. “…en onze leraren zeggen beslist 95%”.

Exclusief op PI-News: De reactie van Greta Tonij…. eh, Thunberg op de video. (“How dare you!!!”)

Dat zijn slechts enkele highlights van dit kostelijke intervieuw, dat de FFF- beweging ontmaskert als datgene, wat ze is: Een instrumentalisering van onschuldige jonge mensen door fanatieke, Links-groene eco-ideologen.

Door: Eugen Prinz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/11/interview-mit-einem-schueler-entlarvt-und-blamiert-die-fff-bewegung/

Moderne, uit Pakistan afkomstige Moslim: “Een religie heeft in de politiek niets te zoeken!”

Door: David Berger.

Wie denkt, dat het lot van Duitsland zou worden bepaald door huidkleur, afkomst, of de religie van mensen, die hier invloed hebben, die stelt zijn ideologie boven echte hulpvaardige intitatieven om tot een oplossing te komen. Dan kan hij zichzelf nog zo vaak “patriot” noemen, wat hij evenwel niet is: want voor hem zijn zijn vooroordelen belangrijker dan zijn vaderland.

Jonge mannen als deze uit Pakistan afkomstige Moslim zijn belangrijke bondgenoten in de strijd voor onze rechtsstaat, de vrijheidslievende democratie en de open maatschappij:

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/11/23/moderner-pakistanisch-staemmiger-moslem-eine-religion-hat-in-der-politik-nichts-zu-suchen/

‘General Winter’ decimeert ‘Fridays For Future’

Door: Philolaos *)

Laatst was ik met mijn personeel in een Aziatisch restaurant. Tot de culinaire favorieten behoorde daar een gerecht met exotische vleesspecialiteiten zoals kangoeroe, krokodil, zebra en kamelenvlees, dat men daar naar wens voor zichzelf kon laten klaarmaken. Alle pogingen van het object van mijn liefde, om mij daarvoor enthousiast te maken, waren tevergeefs.

Onze lounge in de nabijheid van deze vleesgeworden exotica voorzag mij van inzichten en informaties, die alle cliché’s rond het onderwerp jeugd en Fridays For Future als een zeepbel uit elkaar deden spatten. Uitgerekend de Generatie-Greta propte zich, magistraal uitgedost, vol met vlees uit verre continenten met de flair resp. vraatlust van uit hun voegen barstende kerosine-fonteinen en over-dimensionale CO2- voetafdrukken. Het waren juist deze dreumesen, lummels en sukkels – die zich door Greta-met-de-zeiloren onbespied waanden – die zich als jonge leeuwenwelpen op de exotische vleesbergen stortten en tijdens geen ledig moment aan afkalvende ijsbergen en smeltende poolkappen dachten.

Terwijl de zogenaamd klimaatbewuste generatie-Greta alle goede voornemens aan haar laars lapte, speelde zich aan de tafel ernaast een, voor oerbraaf-oppassende burgers, leerzaam voorbeeld af betreffende het thema “andere landen – andere gewoontes”. Een twintiger met rasta- en landlopers-haar propte zich aldaar samen met een, zo te zien, vermoedelijk uit twee Cannabis-trutten bestaande harem zijn maag vol. Dat ze in het Engels zwatelden, was niet te negeren en vermoedelijk kwamen die gasten vanuit het MacDonalds-Continent naar Good Old Germany. Na het copieuze diner gingen de gourmands stil en onopvallend van tafel en lieten slechts halflege glazen en het gebruikte bestek als douvenir achter. Weliswaar stootte mijn Monalisa mij aan en fluisterde, dat ze helemaal niet betaald hadden, wat ik, stommeling, ongelofelijk genoeg helaas probeerde te sussen met de drogreden “die zullen hun rekening waarschijnlijk wel direct met de kellnerin vereffenen”. Pas toen de Aziatische bediening bij hun verlaten tafel kwam, en ontzet, als door de bliksem getroffen, terneergeslagen reageerde met “Die zijn ervandoor”, was mijn waarde-oordeel voor de toeristen en wanbetalers van Uncle Sam niet bepaald ter hoogte van het Vrijheidsbeeld.

De Fridays For Future- sukkels met hun pukkelige koppen en hun schreeuwerige leuzen vond ik in hun exponentiële puberale zelfoverschatting en hun bolwangigheid al helemaal vlokkerig en onzinnig, in het bijzonder, wanneer Luisa in haar rol van roodwangetje aanzet tot bijdehandheden.

Bij mezelf citeerde ik Wikimedia-rotsvast: “klimaat-noodtoestand (c) Hadi [CCo] “Marmor, stein und Eisen bricht, aber unsere Frucht- und Klima-Zwerge nicht!”. Nu, nu alles op z’n mooist is, klinkt uitgerekend de alles tenietdoende boodschap: https://rundertischdgf.wordpress.com/2019/11/20/fridaysforfuture-in-dingolfing-eingeschlafen/
Zijn de plaatselijke demonstranten tot inzicht gekomen over de zinloosheid van hun onderneming of is het buiten simpelweg te koud https://bayernistfrei.com/2018/03/23/zaehneklappern-bei-klimaschuetzern/?

De vrije val van de klimaatdemonstranten – en dat in het groene Baden-Württemberg! De Stuttgarter Zeitung bericht, dat er nu nog op vrijdag met nauwelijks 100 mensen in Stuttgart wordt gedemonstreerd https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fridays-for-future-in-stuttgart-weniger-schueler-kommen-zum-klimastreik.597d0be3-a0a5-47d2-987a-288951f22ee7.html. Eind september waren het er nog 20.000.

Als het ongezellig wordt zitten onze wereld-ondergangs-jongeren liever bij Moeders warme kachel.

Vadertje Vorst laat alrijd zijn tanden zien als men er het minst https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fridays-for-future-in-stuttgart-weniger-schueler-kommen-zum-klimastreik.597d0be3-a0a5-47d2-987a-288951f22ee7.html op rekent.

Wie het ergst beeft en bibbert heeft door hoest, verkoudheid, koorts https://bayernistfrei.com/2019/03/15/fridays-for-future-viel-laerm-um-nichts-wettergott-watscht-windmacher-jugend-ab/ het aureool van een klimaat-martelaar en optimale perspectieven voor een plaatsje op het helden-kerkhof van FFF.

Tja, Fridays For Future, to be – or not to bee or https://bayernistfrei.com/2019/05/17/winter-im-mai-das-klima-setzt-ein-zeichen-gegen-greta/ bibber for future?

Bronverwijzingen:

Winter im Mai. Das Klima setzt ein Zeichen gegen Greta

Fridays for future. Viel Lärm um nichts. Wettergott watscht Windmacher-Jugend ab

(Origineel: https://bayernistfrei.com/2019/11/20/general-winter-dezimiert-fridays-for-future/)

*) https://bayernistfrei.com/2018/06/16/nahles-bonsai/ “bayernistfrei” is een partnerblog von conservo waarmee wij een uitwisselings-overeenkomst van artikelen onderhouden.

Door: Philolaos.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/11/22/general-winter-dezimiert-fridays-for-future/

Zwembaden alleen voor Moslims?

Door: Redactie PI-News.

SCHEIDING NAAR SEKSE EN RELIGIE

De Frankfurtse ondernemer Abdullah Zeran wil in het Main-metropool een zwembad bouwen voor alleen Moslims. Aldaar dient bij het zwemmen sekse-scheiding de norm zijn. Momenteel verzamelt hij voor dit project drie miloen Euro startkapitaal.

De 38-jarige Zeran motiveert zijn bouwplannen niet religieus, maar louter ondernemend: “Ik heb marktonderzoek gedaan en ik zeg: Een zwemmbad voor orthodoxe Moslims is een gat in de markt.” De achtergrond is vooral de naar zijn mening door miljoenen in Duitsland wonende moslims als onredelijke eis ervaren verplichting, om bij het schoolzwemmen de ontbrekende sekse-scheiding in Duitse zwembaden voor lief te moeten nemen.
“Islamitische ouders hebben een probleem, als de kinderen in de klas gezamenlijk zwemles hebben”, citeert de regionale krant “HNA” https://www.hna.de/welt/frankfurt-mann-will-schwimmbad-muslime-bauen-sorgt-aerger-zr-13230533.html de man met de islamitische ringbaard, die een handeltje in zeep drijft, maar officieel werkzaam is als concierge bij een Duitse Overheids-instelling.

Ook op een stuk bouwgrond heeft Abdullah Zeran reeds zijn oog laten vallen. Het ligt aan de Griessheimer Eichenstrasse in Frankfurt a. M.

De beoogde opdrachtgever ziet er uit als een typische Oosterling, maar beweert nadrukkelijk: “Ik ben Duitser. (…) Ik heb uitsluitend het Duitse paspoort. Ik ben Duits patriot, misschien wel patriottischer dan sommigen, die mij aanvallen.” Hij zou een probleem onder ogen hebben gezien, aan welks oplossing hij wil bijdragen.

Heins-Peter Meininger, voorzitter van de leraren-vakbond, geeft hem gelijk. “Spiegel Online” https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/muslimische-schuelerinnen-pflicht-zum-schwimmunterricht-ist-rechtens-a-1129404.html citeert Meininger met de inschatting, dat er in Duitsland sprake zou zijn van “waarschijnlijk meer conflictgevallen, dan openlijk tot onderwerp worden gemaakt” in verband met het zwem-onderricht.

Want: Veel islamitische scholieren, met name meisjes, leren niet zwemmen. Hun ouders melden hen regelmatig ziek, om maar deelname aan de zwemlessen op school te vermijden. (mr)

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/11/schwimmbaeder-nur-fuer-muslime/