Inreisverboden in EU dienen niet te gelden voor asielzoekers

Door: David Berger.

Sinds 16 maart zijn ook de duitse grenzen dicht. Wat ons tot nu toe door Merkel en haar hofstaat als onmogelijk werd verkocht, is thans opeens tóch mogelijk. Evenwel moeten de grenzen verder open blijven voor “personen, die vragen om internationale bescherming”.

Zoals de presidente van de Commissie, Ursula von der Leyen, gisteren meedeelde, wil de Europese Unie alle “niet-essentiële inreizen” vanuit andere staten in de EU verbieden. Hier geldt als basisregel: “Hoe minder reizen, des te beter kunnen wij het virus indammen”.

EU: Uitzonderingen op de inreis-blokkering

De FAZ bericht nu https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-eu-plant-verbot-nicht-notwendiger-einreisen-fuer-30-tage-16681813.html, dat er echter uitzonderingen op deze inreis-blokkering zullen zijn:

“In de mededeling worden ook alle uitzonderingen op de inreis-blokkering opgesomd.Zo vallen alle EU-burgers, hun familieleden en mensen uit de Derde wereld, die op lange termijn een verblijfsvergunning in een lidstaat bezitten onder de uitzonderingen. Daarenboven moeten opgenomen worden: Medisch personeel, personeel aan de grens, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, zowel als passagiers, die óf op doorreis zijn, óf op reis vanwege absoluut noodzakelijke familiaire redenen. Voor het overige dienen tevens personen, die om internationale bescherming vragen, binnengelaten te worden.”

Grenzen blijven open voor migranten

Kortom, en verstaanbaar uitgedrukt: De grenzen blijven open voor migranten! In hoeverre hier de mogelijkheid resp. de wil van de verantwoordelijken voorhanden zijn, zoveel mogelijk omvangrijke en betrouwbare gezondheidschecks door te voeren, blijft volkomen onduidelijk.

Daarbij komt nog het fatale feit, dat tot op dit moment nog steeds vliegtuigen vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran ongestoord naar Duitsland kunnen vliegen. Er worden bij de inreizenden geen Corona-testen uitgevoerd, en dientengevolge wordt ook niemand in quarantaine geplaatst.

“Vijf nieuw-aangekomen asielzoekers gediagnosticeerd met Covid-19”

En dat heeft gevolgen. Zo berichtte reeds op 13 maart “Heidelberg24” https://www.heidelberg24.de/heidelberg/coronavirus-corona-heidelberg-fluechtlinge-test-ankunftszentrum-asylbewerber-infiziert-phv-13584667.html: “Coronavirus in Heidelberg: Vijf nieuw-aangekomen asielzoekers gediagnosticeerd met Covid-19”.

Intussen breken in de eerste vluchtelingenkampen, die onder Corona-quarantaine staan, eerste opstootjes uit, waarbij een deel van de vluchtelingen probeert, uit de quarantaine te ontsnappen.

Bericht: “Suhl: Vluchtelingen met IS-vlaggen proberen kamp, dat onder Corona-quarantaine staat, te saboteren.

Op 13.03.20 werd in de Thüringse instelling voor eerste opvang op de Suhler Friedberg een bewoner positief getest op Corona, waarna de 533 bewoners onder quarantaine werden gesteld. Sinds enkele dagen proberen nu vooral jonge mannen, het kamp te saboteren: Ze zwaaien met IS-vlaggen, stichten brand en treden de politie met extreme agressiviteit tegemoet. Sinds het afgelopen weekeinde moet het kamp worden beveiligd door zwaarbewapende politie-krachten.”

(Philosophia Perennis)

Dan kan men Ursula von der Leyen eigenlijk alleen maar dankbaar zijn, dat ze er zo energiek voor strijdt, dat voor vluchtelingen de grenzen verder wijd open blijven.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/17/corona-einreisestopps-in-eu-sollen-nicht-fuer-asylbewerber-gelten/

Zondagsoverpeinzingen: Merkel en de grenzen van de hoogmoed

Door: Peter Helmes

Iedereen praat over het Coronavirus. Ik ook. En waarom ook niet!

Deze nieuwe gesel van een overmoedig geworden mensheid heeft ons weer eens twee fundamentele inzichten voor ogen gehouden:

1.) Wij kunnen niet alles!

2.) Wij redden dat – niet!

Daarom is het zinvol, eens pas op de plaats te maken en er over na te denken, wat dat voor ons betekent, voor ons, die (naar het schijnt) “alles in de hand hebben”, op alles voorbereid zijn, steeds een antwoord vinden – en onszelf plotseling, zeer bruut, terugvinden in een werkelijkheid, die wij totaal niet meer kenden; want wij leven al te lang in een schijnwereld, die ons voorspiegelt, dat alles maakbaar is – aangevoerd en verleid door een kanselier, wier inhoudsloze mantra sinds jaren luidt: “Wij redden dat.”

Steeds duidelijker wordt vanuit haar door egomanie vervormde gedrag zichtbaar, dat het haar totaal onverschillig is, of wij “het” redden – in elk geval zolang zij weigert, aan dit zinnetje ínhoud te geven. Dus: Wat “redden wij”? – En wat redden wij niet?

Het tweede deel van de vraag riekt de heersenden zeer naar gebrekkige onderwerping, naar insubordinatie; want vanzelfsprekend verlangt de Merkelse tijdgeest een luidkeels “Ja” op “Wij redden dat”. Niet alleen dat! Wie denkt, dat het níet zou gaan, laadt de verdenking van hoogverraad op zich.

En nu DIT! Merkel was (voelbaar) minstens een hele week lang onder water. Klaarblijkelijk ontbreken haar de antwoorden op de brandende vragen van dit moment, die slechts uiterlijk verband houden met het coronavirus en in werkelikheid de totale hulpeloosheid van deze kanselier en haar entourage aantonen tegen nieuwe risico’s en nieuwe uitdagingen.

Het Coronavirus legt de nalatigheden van de regerig-Merkel genadeloos bloot. Ontbrekende voorbereiding op crisissen, ontbrekende afspraken met de deelstaten en, wat nog veel zwaarder weegt, niet toereikende afspraken met de Europese buurlanden – eigengereidheden, die door haar knechten worden verkocht als tekenen van kracht, maar in de realiteit de toets niet doorstaan.

Weg uit de droom van “Europa grenzenloos!”

Geen wonder, want voor Merkel gold tot “5 over 12”: “De deuren blijven open!” – terwijl het voor onze buren allang duidelijk was, dat wij de grenzen onder controle moeten houden. Kort en Goed: Weg uit de droom van “Europa Grenzenloos!” Er zijn weer grenzen en die dienen te worden behouden! Terwijl de duitse kanselier doorzwatelt van “dat wij ons niet mogen afscheiden”, sluiten onze buren àf. Wij verzamelen de risico’s en vermeerderen ze op die manier, de buren beschermen zich ertegen.

Hiermee gaat Merkel in tegen één van de belangrijkste geboden van verantwoordelijkheidsbewuste politiek:

De veiligheid van zijn burgers is de eerste taak van een staat!

Hiertoe staan de staat navenante organen ter beschikking: Grenspolitie, grensbescherming en grenzen. Nu wreekt zich Merkels voornaamste fout, namelijk: te denken: “Wij kunnen toch de grènzen niet sluiten!” en daar naar te handelen.

Merkel, ingeburgerd in de socialistische DDR, toont daarmee aan, dat ze het functioneren van een democratische rechtsstaat niet begrepen heeft. De democratische rechtsstaat behoeft – een hééft – wetten, die onontbeerlijk zijn om met elkaar te leven met zo min mogelijk wrijvingen. Vandaar dat de rechtsstaat GRENZEN stelt – ook voor zijn heersende klasse, ook voor mevrouw Merkel.

Het is tijd om weer eens na te denken – bijvoorbeeld over dat het er niet alleen om gaat, wat er gaande is, maar tevens over hou de wereld zou kúnnen zijn. De beslissende kracht van het denken reikt oneindig veel verder dan de bewijzende kracht van het weten. Dit denken leidt ons tot (denkbare -sic!) antwoorden naar de zin van het geheel, naar ons “waar vandaan” en “waarheen”. Wij, echter, hebben het verleerd om te vrágen. Wij consumeren – gedachtenloos. En raken nu in paniek, omdat een virus ons dreigt wakker te schudden. De dromen van Europa spatten uiteen.

Iets meer rust, iets meer reserve, iets meer beteugeling zou ons allemaal goed doen. Paniek helpt niets, maar werkt aanstekelijk – En daarmee begint een duivelse kringloop. Wie zich tegen de gevaren van een dergelijke kringloop niet heeft gewapend,, verliest zijn oriëntering. Voor oppervlakkige waarnemers gold Merkel als een voorbeeld van een politieke leidster, die ‘het’ in zich had. Wat een vergissing! Haar vermeende “het-in-zich-hebben” was altijd al niets dan gecamoufleerde onzekerheid – de uiterlijke kentekenen, daarop van toepassing: volledig afgebeten vingernagels en -toppen. Honi soit qui mal y pense!

Niets is zonder alternatief

De uitkomst moet voor Merkel heel ernstig zijn (dat zal ze tegenover ons echter nooit toegeven): Haar tweede mantra, “Mijn politiek is zonder alternatief”, is eveneens uit elkaar gespat. En dát doet buitengewoon pijn. Want het berooft de duitse kanselier van haar sinds jaren stijf en strak beweerde leidende rol in Europa.

Nu staat de kanselier daar naakt, zonder kleren. De stier, op wiens rug rijdend zij het oude Europa wilde platwalsen, heeft de dame van Europa afgeworpen. Zij heeft de strijd verloren! Het was de laatste jaren nog slechts de verkrampte strijd om haar vermeende erfgoed als “Kanselier van de Open Grenzen”.

Ze heeft het land verspeeld, ze heeft zichzelf verspeeld – en ze heeft daarmee tevens haar plaats in het Guinness’Book of Records van betekenisvolle staatsbestuurders verspeeld. Een spookgestalte is uit elkaar geklapt.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/15/sonntagsgedanken-merkel-und-die-grenzen-des-hochmuts/#comment-57878

Corona, de kanselier en het griezelen – Duidelijke taal over het catastrofale corona-“crisismanagement” van de Duitse regering

Door:
David Bendels, hoofdredacteur van de Deutschland Kurier

Beste lezers,

een naargeestige voorstelling was het, die Bondskanselier Angela Merkel en Minister van Gezondheidszorg Jens Spahn (beide CDU) daar voor de Duitse persconferentie hebben opgevoerd. Acht weken lang was de kanselier eenvoudigweg ondergedoken, terwijl de Corona-crisis zich steeds hoger opstapelde.

Acht weken lang heeft ze het aan de overvraagde minister van Gezondheidszorg overgelaten om de situatie recht te praten en het volk van verbale kalmeringspillen te voorzien. Sinds acht weken spelen autoriteiten en instituties elkaar over en weer de zwartepiet toe en verklaren zichzelf voor niet-verantwoordelijk. En thans, nu de kanselier eindelijk weer eens boven water is: Geen leiding, geen plan, geen vastberadenheid, alleen hol gepraat.

“Wij zullen het noodzakelijke doen”, beloofde de kanselier. Niet alleen klinkt dat verdacht als: “Wij gaan dat redden”, dat komt uit dezelfde koker. Wederom toont de Duitse regering zich niet tegen een nationale crisis opgewassen, wederom schuift ze de verantwoordelijkheid af op de goedmoedigheid, het plichtsbewustzijn en de opofferingsbereidheid van de burgers.

Wederom de holle predikersfrasen van “samen pal staan”, van de “solidariteit”, van dat elk individu zich nu om de anderen en om in buitengewoon in gevaar gebrachte medeburgers moet bekommeren. Alles goed en wel; maar van een handelingsbekwame regering kunnen de burgers meer verwachten dan kalenderwijsheden. Terwijl het virus op Europa kwam afgestevend,heeft men de burgers voorgespiegeld, dat men “goed was voorbereid”, en voor het overige de handen in de schoot gelegd… (Origineel: http://www.deutschland-kurier.org/klartext-des-chefredakteurs)

Door:David Bendels, hoofdredacteur van de Deutschland Kurier
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/15/corona-die-kanzlerin-und-das-gruseln-klartext-ueber-das-katastrophale-coronavirus-krisenmanagement-der-bundesregierung/

Het “Oma-zwijn”was pas het begin: “FFF”- jongeren van de ARD bejubelen de dood van oude mensen

Door: Michael van Laack.

Corona, het gerechtvaardigde virus – Doodstraf voor de milieuzondaars: Ik kan me niet herinneren, ooit zo’n mensenverachtende video te hebben gezien, die grofweg als satire wordt bestempeld. Een gastbijdrage van Michael van Laack

Ouderen worden gepakt,de jongeren overleven bijna “moeiteloos”.
Afgezien van dat deze bewering al vanuit medisch oogpunt volgens de nieuwste bevindingen van het Robert-Koch-instituut fout is, omdat bij de sterfgevallen in China en Italië alle generaties werden getroffen, kent de perversie in denken en uitspreken bij Luisa Neubauers media-protectors geen grenzen meer.

Het is een gerechtvaardigde zaak, zo heet het al aan het begin van de video, dat de ouderen sterven. Want de generatie 65+ zou tenslotte de planeet gedurende de laatste 50 jaar al hebben laten crashen.

Amerikanen met overgewicht moeten eveneens spoedig sterven

Want tenslotte wonen daar de meeste hart-/bloedsomloop-patienten. En groei tegen elke prijs was uitsluitend de gedachte van Amerikaanse tijdgenoten. Het jaarlijkse streven van Duitsland naar de titel “export-wereldkampioen” daarentegen is slechts om de welvaart veilig te stellen en is vermoedelijk klimaat-neutraal.

Gejuich over het in gevaar komen van arbeidsplaatsen en in rook opgegaan geld bij de beurzen

Voor de van links doordrenkte milieus bij “Begeleid Denken”- TV was het kapitalisme altijd al de grootste vijand. Dankzij Corona komen thans arbeidsplaatsen in gevaar,de Beurs stort in elkaar en de milieuvervuiling wordt teruggedrongen
.

– Zo totaal zonder medelijden kunnen uiteraard alleen diegenen, wier inkomens door de GEZ-verplichte uitkeringen worden gefinancierd, wier arbeidsplaatsen dus nooit in gevaar zijn en die vermoedelijk ook hun vermogen in goud en onroerend goed hebben geïnvesteerd, uit de hoek komen.

Inkrimping van de wereldbevolking dankzij Corona

Laat ze toch allemaal doodgaan in China, in Afrika en bovengenoemde “juiste personen” in Europa en de VS. Want wij zijn toch met veel te veel mensen op deze wereld. Hoe minder mensen erademhalen, hoe zuiverder de lucht, aldus de boodschap van deze video.

Corona is een mooie en zinvolle reflex van de natuur!

Want “minder mensen” betekent minder honger, dát weer minder oorlogen en daarmee minder aanleiding om tevluchten. Weg met het egoïsme, heet het aan het einde van de video. Er is sprakevan Corona, omdat “wij” (wie daarmee níet moet worden bedoeld is ook duidelijk) niet beter hebben verdiend
.

Conclusie

Walgelijk, uit sociale gelden gefinancierd eco-fascisme, geproduceerd voor een jeugd-channel. Doel: de kloof tussen de generaties en onder de lagen van de burgerbevolking te verbreden.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/14/die-oma-sau-war-nur-der-anfang-fridays-for-future-juenger-der-ard-bejubeln-den-tod-alter-menschen/

CORONA -De pandemie is niet meer tegen te houden

Door: Manfred Rouhs.

Scholen en KDV’s sluiten, manifestaties van elke soort en omvang worden afgelast, het economische leven wordt lamgelegd. Vanaf nu kan niemand meer om Corona heen. Bij de door de staat getroffen maatregelen gaat het er niet om, de uitbreiding van de epidemie tegen te houden. Alleen nog maar om haar te vertragen, om het gezondheidsmechanisme meer tijd te geven voor de behandeling van de minderheid onder de Corona-geïnfecteerden, die moeten worden opgenomen in een ziekenhuis en wier leven mogelijk in gevaar is. Tijd spaart mensenlevens.

Wat elk individu kan doen, om de kans om zelf ziek te worden kleiner te maken, hadden wij reeds uitvoerig besproken http://www.pi-news.net/2020/03/die-drei-goldenen-corona-regeln/

De econoom en journalist Torsten Kleinz heeft het verschil tussen Corona en de van oudsher bekende griep kort samengevat: “Weliswaar zijn de symptomen en soorten van infectie hetzelfde als bij de griep. Een cruciaal verschil is echter: Wij hebben tegen het nieuwe Corona-virus geen vaccin, geen uitgeteste medicamenten en geen basis-immuniteit bij grote delen van de bevolking. Ook als de meeste patienten de aandoening COVID-19 uiteindelijk doorstaan, is toch een aanzienlijk deel van hen op langdurige en intensieve medische verzorging aangewezen. Volgens de WHO dient één op de vijf patienten in het ziekenhuis te worden verzorgd. Velen hebben kunstmatige beademing nodig.

Pas wanneer 60 tot 70 procent van de bevolking met Corona is geïnfecteerd, is het verbreidingspotentieel van de ziekte uitgeput, zie hier: https://www.swr.de/wissen/Infektionsgeschehen-Kurve-der-Corona-Infizierten-wird-abflachen,artikel-corona-infektionsgeschehen-100.html. Duidelijk is dus: Het grotere deel van het probleem ligt vooralsnog vóór ons.

De economische gevolgen van Corona zullen – ook dat staat reeds vast – catastrofaal zijn. Daarover heeft beurs-expert en economie-journalist Dirk Müller al het nodige gezegd: “Hier komt een werkelijke Trunami op ons af.” https://www.youtube.com/watch?v=4Kv_gJp3Q9o. De hele wereld staat voor de recessie.

De meeste mensen, die met Corona worden geïnfecteerd, zullen het nauwelijks merken. Zolang het virus alleen de bovenste luchtwegen aantast en niet de longen doet ontsteken, blijft het bij de klassieke symptomen van een verkoudheid. Voor bijna ieder van ons geldt aldus:

Wij zullen Corona overleven!

De internist en longarts Wolfgang Wodarg heeft vaak gestelde vragen hierover beantwoord indeze video https://www.youtube.com/watch?v=jtl7S2kCGUo

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/03/die-pandemie-ist-nicht-mehr-aufzuhalten/

“EU heeft gefaald in de omgang met het Corona-virus”- Trump kondigt naar Europa toe inreisverbod af

Door: David Berger.

De afgelopen nacht hield de amerikaanse president een toespraak tot het amerikaanse volk. Hij kondigde daarbij een vooreerst 30 dagen durende inreisstop vanuit de meeste landen in Europa af. De inreisstop treedt in de nacht van vrijdag op zaterdag in werking.

“Geen land is beter voorbereid of robuuster dan de VS”

Wij zullen waakzaam zijn, zei de president, en: “Geen natie is beter voorbereid of robuuster dan de VS”. Hier heeft men de beste economie, het beste gezondheidssysteem, de beste artsen, wetenschappers en onderzoekers. De toekomst van Amerika blijft beter, dan men het zich kan voorstellen”, zegt Trump.

Wij zullen zieken genezen en “sterker en meer verenigd” dan ooit tevoren uit deze uitdaging tevoorschijn komen: “God zegene U en God zegene Amerika.” – Woorden, die men binnen een verkommerde EU nauwelijks zal horen …

Merkel: Zal de Corona-crisis net zoals de vluchtelingen-crisis onder de knie krijgen

Pas gisteren verklaarde de kanselier, dat ze wat betreft “Corona” vol vertrouwen is. Deze crisis zal onder de knie gekregen worden, zoals alle andere crisissen eerder. Concreet noemde ze de banken- en vluchtelingen-crisis.

Bron: https://civ7.wordpress.com/ eigen bijdrage

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/12/eu-hat-im-umgang-mit-dem-corona-virus-versagt-trump-verhaengt-einreiseverbot-nach-europa/

De leugen van de “vluchtelingenkinderen” – geheel concreet

Door: Wolfgang Hübner

Ook de kleurrijke republiek heeft momenteel enkele problemen met dat zekere virus. Alleen maar goed, dat Merkel en Spahn alles onder controle hebben. Daardoor kan zelfs de president op zijn eindeloze tekstballonnen-tournee verder vol haat de haat van de anderen aan de kaak stellen. En Seehofer mag volgens één van zijn beroemde ‘Drehhofer’-pirouettes al spoedig gelukkige “vluchtelingenkinderen” samen met de ouders en véle broertjes/zusjes vanuit de onmenselijke Griekse kampen hartelijk, zij het dan ook liever zónder handdruk begroeten.

Onder hen zullen familiair begeleide onbegeleide minderjarige meisjes, die zogenaamd buitengewoon worden gewenst door de Berlijnse Coalitie, echter bijna niet worden vertegenwoordigd. Want volgens een bericht van de FAZ van 11 maart 2020 hebben de Grieken 5463 onbegeleide minderjarige “vluchtelingenkinderen” in hun land geregistreerd.Hiervan zijn 92,5 procent van het mannelijk-, maar slechts 7,5 procent van het vrouwelijk geslacht. Aangezien Griekenland veeleer een behoudend- dan een divers land is, hebben de autoriteiten aldaar schandalig genoeg niet één ‘multiple’ geslacht vastgesteld.

Kinderen onder de 14, die door de Coalitie evenzeer worden gewenst, maken evenwel slechts 9 procent van de onbegeleide minderjarigen uit. De zeer grote meerderheid van deze groep bestaat namelijk uit mannelijke jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. 44 Procent daarvan is afkomstig uit Afghanistan, 21 procent uit Pakistan, pas op de derde plaats komen de 11 procent, die afkomstig zijn uit Syrië of dit althans beweren. Zelfs de leidinggevende van een Griekse hulporganisatie moet toegeven: “Mannelijke jongeren worden vaak door hun families of dorpsgemeenschappen van geld voorzien en op reis gestuurd, teneinde vervolgens andere leden van de familie over te laten komen”.

Echter niet naar Griekenland, maar bij voorkeur naar Cuitsland, desnoods ook naar Frankrijk of Finland. Al deze feiten hoeven de beslissende organen van de Berlijnse Coalitie niet uit de krant te halen, een telefoontje naar Athene is daarvoor voldoende. Of dit ook gebeurd is – niemand weet het. Zeker is desondanks, dat De Duitse Openbaarheid weer eens van voor naar achter wordt voorgelogen. Want als volgens de verklaring van bovengenoemde leidinggevende van de hulporganisatie het aandeel aan onbegeleide minderjarigen beneden de 14 jaar in Griekenland bij minder dan 500 ligt, maar Merkel & co. er tot 1500 willen opnemen voor AWO, Caritas en Diaconie, dan zal logischerwijs elke hoeveelheid mannelijke jongeren tussen de 15 en de 35 jaar samen met hun families in het sociale paradijs belanden.

Aanvulling: Volgens Griekse informaties is er in de kampen tot nu toe geen sprake van testen om infecties met het Corona-virus aan het licht te brengen. Maar zoals Jens Spahn hoopt en miljoenen voetbalfans heel zeker weten, zal het storende virus toch nog een grote barmhartige boog om Duitsland heen maken. Daardoor kan de “Wir schaffen das!”-republiek ook zonder probleem de ca. 100 doodzieke kinderen uit de Griekse kampen ophalen.

Ingeval het vervolgens hier te lande toch nog krap zou worden met de ziekenhuisbedden: De door het virus aangestoken oude blanke kostgangers vreten toch zonder meer alleen nog maar pensioengeld, dat door steeds minder mensen moet worden opgebracht. Duitsland blikt vooruit, aan gezonde islamitische kinderen behoort de toekomst!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/03/11/die-fluechtlingskinder-luege/