Boerkaverbod: Het in Duitsland niet-gewaardeerde geschenk van Zwitserland ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag

Door: Michael van Laack.

Door geen ander voorbeeld wordt de dubbele moraal der feministen en hun mannelijke ondersteuners in politiek en media beter aangetoond dan door de discussies, voorafgaande aan- en na het resultaat van het referendum in Zwitserland betreffende het verbod op volledige versluiering.
Moslimvrouwen is nu het recht afgenomen, zich volledig te versluieren en zodoende openlijk hun geloof te belijden. Dat is islamofobisch racisme. Aldus redeneerden in de afgelopen weken en ook gisteren na de bekendmaking van de uitslag de partij- en mediavertegenwoordigers van het linkse spectrum. Niet alleen in Zwitserland-zelf maar ook in Duitsland https://www.deutschlandfunk.de/schweiz-die-argumente-pro-und-contra-burka-initiative.1939.de.html?drn:news_id=1235224. Der Spiegel sprak zelfs van een buitensluiten van Moslims.

De Koran kent geen Boerka en Niqab

Daarom gaat het argumernt van westerse feministen dat de vrouwen een deel van hun religieuze identiteit wordt afgenomen ook niet op. Ali Utlu schreef gisteren op Twitter: De hoofddoek/de hijab verdeelt de vrouwen in twee kampen: De “heiligen” en de “sletten”. – Treffender had het niet uitgelegd kunnen worden Zwitserland geeft dus in overdrachtelijke zin de vrouwen een stuk waardigheid terug als hen zich uitspreekt voor een verbod op volledige versluiering in het openbaar.

Nu zou men daar tegenin kunnen brengen: “Maar dat betekent aan de andere kant toch, dat hun echtgenoten hen vanaf nu zullen verbieden,, zichzelf in het openbaar te vertonen. Dus hebben de Zwitsers ervoor gestemd dat deze vrouwen de rest van hun leven in huis opgesloten blijven.” – Als dat in feite zo zou zijn zou de staat krachtig moeten ingrijpen en deze mannen opsluiten.

Voor zo weinig gevallen een constitutionele wijziging?

Plichtsgetrouw klaagden ARD en ZDF gisteren dat het verschrikkelijk is dat de meerderheid van de bevolking vóór een motie van Rechts heeft gestemd. Bovendien is er in Zwitserland toch echt geen nieuwe wet of zelfs een grondwetswijziging nodig voor een handjevol boerkadraagsters. En worden -tigduizenden rijke Arabische vrouwen ervan afgehouden hun vakantie in Zwitserland door te brengen en aldaar geld uit te geven.

Eens te meer toont dit aan: In Duitsland worden gretig mensenrechtenschendingen afgewogen tegen economische voordelen, tenminste als het gaat over Arabieren of chinezen.

Divers en genderjargonnetje: Ook respect voor minderheden

Het argument dat er voor kleine groeperingen toch geen speciale regelingen nodig zouden zijn laten feministen en gender-mindeds vanzelfsprekend op andere gebieden niet gelden. Honderden miljoenen Euro’s aan herzieningskosten moesten worden geïnvesteerd, opdat een paar duizend mensen zich “divers” laten inschrijven in hun identificatiebewijs, of “divers” formulieren kunnen aankruisen.

En het genderjargonnetje. Dat moeten 80 miljoen Duitse burgers nu schrijven of spreken omdat er een onvoorstelbaar klein aantal mensen is, die zich niet aangesproken voelen omdat ze tot de 52 tot 456 geslachten horen,, die men hen niet aanziet.

Boerkaverbod over de hele EU

Als de EU en ook de feministes in Duitsland metterdaad eens iets constructiefs tegen de onderdrukking van vrouwen willen doen, dan is er over de hele EU een boerka-verbod in het openbaar nodig. En meer staatscontrole op de gang van zaken binnen huishoudens van Moslims die bekend staan als radicaal. En die mannen te bestraffen die hun vrouwen houden als huisdieren. En vooral om de vrouwen hun waardigheid terug te geven. En hun gezicht!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/08/verhuellungsverbot-das-in-deutschland-ungeliebte-geschenk-der-schweiz-zum-weltfrauentag/

Syrische vader zou 12-jarige zoon hebben aangezet tot het doden van zijn dochter

Door: Redactie JouWatch.

De Syriër was niet ingenomen geweest met de levensstijl van zijn 16-jarige dochter. Teneinde zijn islamitische eer te redden, zou hij in 2017 zijn toen 12-jarige zoon ertoe hebben aangezet, diens eigen zuster te vermoorden. Ook de vriend van zijn dochter zou hij hebben geprobeerd te vermoorden.

De aangeklaagde 46-jarige Syriër wist kennelijk, hoe de zogenaamde Duitse rechtsstaat functioneert. Omdat de westerse levensstijl van zijn 16-jarige dochter niet in zijn culturele achtergrond te pas kwam, moet hij zijn twaalfjarige en daarmee in strafrechtelijk opzicht onmondige zoon ertoe hebben aangezet, zijn dochter te doden. Aldus tenminste de hoofdofficier van Justitie Jürgen Bundschuh ter inleiding van het proces voor de arrondissementsrechtbank Aschaffenburg.

Wat de vader in het bijzonder niet zou hebben bevallen, was de relatie met een oudere jongeman, aldus de aanklachtsvertegenwoordiging. Met zijn misdaad in mei 2017 heeft hij het meisje willen bestraffen, om zijn vermeende islamitische eer te herstellen. Het skelet van het meisje werd pas meer dan een jaar later door wandelaars gevonden in een bos bij Aschaffenburg, in een voormalige betonnen schacht gegooid, die was gebouwd als opslagplaats voor wildvoeder.

Of de toen twaalfjarige zoon van de Syriër zijn zuster de dodelijke messteken heeft toegebracht, of dat de vader zelf naar het slagersmes heeft gegrepen, konden de onderzoekers tot nu toe niet achterhalen. Bovendien zou de aangeklaagde Syriër de toen 23 jaar oude vriend van zijn dochter met een mes hebben aangevallen. Derhalve legt Justitie de man tevens poging tot moord en toebrenging van gevaarlijk lichamelijk letsel ten laste. De 46-jarige reageerde vooreerst niet op de beschuldigingen aldus de Berliner Zeitung https://www.berliner-zeitung.de/news/aschaffenburg-vater-soll-sohn-zur-toetung-seiner-tochter-aufgefordert-haben-li.143881?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3nngdsSG53-bwzApzCgWDaHi35PW3mSJdc2l1MmrHCMRhmpRX7CJ0w3dk#Echobox=1614849888.

Het is niet waarschijnlijk, zoals meestal in dergelijke gevallen van geïmporteerde mensenverachting, migranten eigen, dat de dader gestraft zal worden met de volledige hardheid van de Duitse rechtsstaat. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/03/05/syrischer-vater-sohn/

Politie met Corona-burgeroorlog totaal overbelast

Door: David Berger.

Als de top van de Duitse politievakbond (DPolG) op 4 maart (digitaal) bij elkaar komt voor overleg zal de situatie van werknemers bij de politie in de Corona-pandemie opnieuw helemaal bovenaan de agenda staan.

De toestand is zorgwekkend, de patrouillerende krachten staan dagelijks in de vuurlinie van tegenstanders van de Corona-politiek en pleitbezorgers, die onverzoenlijk en weinig bereid tot dialoog tegenover elkaar staan. Tegelijkertijd is het verzet tegen de Corona-regels, die deels door niemand meer worden begrepen, tot ver in de burgerlijke kringen van de samenleving doorgedrongen”, aldus de voorzitter van de DPolG in Berlijn, Rainer Wendt.

De mensen begrijpen de besluiten van de regering niet meer

De voorzitter verder: `De eenvoudigste maatregelen van de politie, zoals bv. het vaststellen van de personaliën of het wijzen op bestaande regels,, leiden tot verzetshandelingen en grootscheepser politieoptreden, omdat veel mensen niet langer begrijpen wat er wordt besloten. De patrouillerende krachten staan overal tussenin en moeten instaan voor de orde en het navolgen van verboden doorzetten, dat wordt steeds zwaarder.”

De DPolG vreest, dat de situatie verder zou kunnen escaleren, op veel plaatsen waar wordt gepatrouilleerd, is de stemming opgefokt en agressief. Het protest tegen de politiek richt zich in toenemende mate tegen de politie die zelfs veelvuldig wordt gedwongen, haar wettelijke taken te negeren.

Vaccineren van politie moet voorrang hebben.

Vooruitgang ziet de DPolG bij het vaccineren van de patrouillekrachten die eerst onderaan de lijst van prioriteiten hadden gestaan. Wendt:

“Ons protest had verregaand succes, in elk geval zorgen de desbetreffende ministeries er nu voor, dat onze collega’s zo gauw mogelijk de mogelijkheid krijgen om te worden gevaccineerd. Maar het zou allemaal nog veel sneller moeten gaan, politiewerk kan nauwelijks naar het home-office worden verplaatst. Wie van de politie verlangt dat zij personen fouilleert, arresteert, ze boeit en ze in verzekerde bewaring stelt dient te zorgen voor de bescherming van deze krachten. Er mag voor de operatief actieve politieambtenaren geen tijd meer verloren gaan!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/03/polizei-mit-corona-buergerkrieg-total-ueberfordert/

Censuur in sociale media gaat Steinmeier niet ver genoeg

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/03/steinm-696×391.jpg

Door: Wolfgang Hübner.

SCHERPE KRITIEK OP FACEBOOK TWITTER & CO.

Afgunstig kijkt de Duitse president Frank-Walter Steinmeier elke dag naar China dat hi als minister van Buitenlandse Zaken vaak heeft bezocht. Want daar in het Verre Oosten heeft een dictatuur allang gerealiseerd wat de SPD-politicus buitengewoon na aan het hart ligt: De rigoureuze controle van staatswege op de publicaties en discussies op Internet.

Ondanks aanzienlijke voortschrijdingen hier te lande bij de maatregelen betreffende censuur en verwijdering van ongewenste bijdragen op de zogeheten sociale media is de president van het partijenkartel er nog steeds ontevreden over, dat de vrijheid van meningsuiting nog steeds niet zo functioneert, als hij en het politiek-mediële machtscomplex het graag zouden zien.

Op de manifestatie “Forum Bellevue” in Berlijn https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2021/03/210301-Forum-Belleve-XI.html had Steinmeier er kritiek op dat platformen als Facebook en Twitter hun pijlen richtten op opwinding, ontsteltenis, woede en angst en orakelde hij: “het dealen met de aandacht wordt een gevaar voor de democratie.” Nog grootmoedig afgezien van wie momenteel onder het voorwendsel van virusgevaar de democratie en de grondrechten in Duitsland feitelijk binnen afzienbare tijd louter tot een façade gemaakt heeft, hij en zijn kornuiten toch zeker: Wat bedoelt Steinmeier als hij het heeft over “dealen met de aandacht”?

Dat op Facebook en op vele internetfora bijvoorbeeld wordt gediscussieerd over de zin van lockdowns en gedwongen vaccinaties? Dat blijkbaar corrupte en gecorrumpeerde politici daar als zodanig ook worden beschreven? Dat daar teksten kunnen verschijnen die in de van staatswege gesubventioneerde media niet eens meer de kans krijgen om als lezersbrieven te worden gepubliceerd? Ik weet zeker: Precies dat bedoelt Steinmeier wanneer hij spreekt over “dealen met de aandacht”.

Vanzelfsprekend is er, net zoals in het echte dagelijkse leven, ook op Internet sprake van leugens, onwaarheden en halve waarheden, valse informatie. Maar als ik in mijn meer dan vijftigjarige, politiek-bewuste leven alle leugens,, onwaarheden en halve waarheden of valse informaties van politici en partijen als Steinmeier en de SPD zorgvuldig hebben geregistreerd en er nu een lijst van zou kunnen maken – dan zou ik waarachtig vele pagina’s nodig hebben voor deze deprimerende statistiek van kiezersmisleiding en volksbedrog.

Waar de president zich feitelijk over beklaagt is de duidelijk buitengewone aanmatiging voor iemand zoals hij om niet alleen onder voortdurende kritische aandacht te staan maar ook nog met de daaruit voortkomende reacties te worden geconfronteerd. Als er in Duitsland sprake zou zijn van half zoveel vrije onafhankelijke massamedia,, zouden lui als Spahn Giffey Scheuer of de mislukte Ludwig Erhard-parodie Altmaier allang geen minister meer zijn. Nu echter moet er min of meer machteloos op het Net over worden geklaagd, dat het anders is. De hoog gevoelige president gaat dat allemaal veel te ver. Hiermee maakt hij duidelijk, wie er hier voor de democratie het werkelijke gevaar is.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/03/steinmeier-geht-zensur-in-sozialen-medien-nicht-weit-genug/

De democratie is Duitsland afhandig gemaakt

Door: David Berger.
De democratie is Duitsland afhandig gemaakt. Wij leven in een overgangsfase waarin een paar weerbaren nog proberen te verdedigen wat waarschijnlijk niet meer te redden is, terwijl de architecten van de “Brave New World” reeds werken aan het omzetten van hun lang van tevoren geproduceerde plannen. Een gastbijdrage van Ramin Peymani

Het is niet nodig om je eerst met het Corona-totalitarisme bezig te houden om te erkennen dat er een nieuw tijdperk is aangebroken waarin een tot in het groteske vervormde deugdzaamheid een op bevoogding intimidatie en heropvoeding gebouwd staatsmodel tot stand brengt.

Net drie decennia is het geleden dat dappere mensen tegen een Duits onrechtsysteem in verzet kwamen om het tenslotte tot capitulatie te dwingen. Zij moesten destijds vrezen,, simpelweg neer geknuppeld of overhoop geschoten te worden. Thans houdt reeds louter de vrees voor maatschappelijke buitensluiting of beroeps-benadeling velen ervan af zich überhaupt nog uit te spreken.

Het begon met de strijd tegen de vrijheid van meningsuiting

Aldus veranderen de tijden. En aldus hebben de regeerders en hun propaganda-organen van de leidende media niet alleen gemakkelijk spel bij het terugdringen van de vrijheid van meningsuiting maar ook bij het destabiliseren van de democratie.

Hierbij bevinden zich de Groenen continu in de voorste gelederen. De verbodspartij voor wie iedereen, die zich niet bij het sektarische eindtijd-begeren aansluit,, verdacht is, gaat nu een stap verder. Niet meer slechts door verboden, boycot en bedreiging met straf dienen de burgers in het gareel te worden gebracht maar het liefst door een ministerie wiens taak bestaat uit de samenleving opleggen, wat uit de koker van de Groenen komt. Zo wil het in elk geval een positie-document https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-02/gleichberechtigung-grundgesetz-artikel-3-buendnis-90-die-gruenen, waarmee vooraanstaande partijvertegenwoordigers onlangs op de proppen kwamen.

Groen-Linkse spokenacht in imaginair rechts moeras

De groep van prominente groene parlements- , deelstaat- en Europa- afgevaardigden wil bovendien de grondwet veranderen. Het voornemen staat Godzijdank de horde van een twee-derde meerderheid tegen. Een reden voor opgelucht herademen is dit echter niet. Hoe snel een parlementaire ondersteuning in de noodzakelijke dimensie ook voor de meest democratie-vijandige projecten kan worden georganiseerd, hebben niet alleen de stemmen voor de netwerk-doorzettingswet en ter verscherping van de wet ter besmettingsbescherming aangetoond.

De Groenen willen zich vergrijpen aan Artikel 3 van de Grondwet https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html. Hierin wordt reeds vastgesteld,, dat alle mensen gelijk zijn de staat het bevorderen van de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen te bewerkstelligen heeft en daarenboven niemand “vanwege zijn geslacht zijn afstamming, zijn ras, zijn taal, zijn vaderland en zijn herkomst, zijn geloof, zijn religieuze of politieke opvattingen” mag worden benadeeld of bevoordeeld. Voor de Groenen is dat niet genoeg.

Strijdbegrip “Groeps-betrokken mensenvijandigheid”

Geen normaal denkend mens zou er opkomen, dat er hier ongemerkt een soort van discriminatie zou zijn blijven hangen. De qua moraliteit door-en-door verzuurde wereldverbeteraars zien dat anders. De verankering van de verbanning van “alle vormen van groeps-betrokken mensenvijandigheid” zou zogenaamd pas voor totale gerechtigheid zorgen.

Hier naar te streven volgt het doel de Linksgroene spokenjacht in het imaginaire rechtse moeras, die gelijk staat aan het zoeken naar het monster van Loch Ness, te institutionaliseren. Teneinde hun aanval gewicht te geven, hebben de Groene opvoedings-gevolmachtigden de verjaardag van de moorden van Hanau uitgekozen voor hun publicatie. Tot op heden zijn vele achtergronden van de misdaad evenzeer onopgehelderd, als het feitelijke motief van de geestelijk gestoorde dader en de betekenis van zijn omgeving.

Hier kunt u verder lezen hoe de Groenen deze doelstellingen met een “Ministerie voor Maatschappelijke Samenhang” wensen te realiseren: LIBERALE WARTE https://peymani.de/gruener-totalitarismus-kommt-nach-der-bundestagswahl-das-erziehungsministerium/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/01/deutschland-ist-die-demokratie-abhanden-gekommen/#

Links Europa begrijpt de wereld niet langer: Biden blijkt oorlogsvoerder en migranten-vijand

Door: Redactie JouWatch.

De nieuwe lieveling van globaal Links brengt thans in toenemende mate de politiek in praktijk, die zijn pathologisch gehate voorganger in het ambt – grotendeels volledig onterecht – werd aangewreven: Joe Biden laat wederom bombarderen in Srië – Trump daarentegen had consequent van daaruit zijn troepen teruggetrokken en is er als president geen enkele oorlog begonnen. En ook aan de grens met Mexico zetten de VS precies het grensregime voort, waarvoor Trump vooral in het migratie-gekke Duitsland werd verketterd.

You Might Also Like

Alleen al de afgelopen week pakten eenheden van de US Border Patrol in de buurt van de grens met Mexico meer dan tweeduizend onbegeleide minderjarige vluchtelingen op – meest tieners, enkelen echter ook duidelijk jonger – en zetten ze vast volgens voorschrift. Deskundigen houden er rekening mee, dat het bij de aanzienlijk toenemende immigratie pas gaat om het begin van een ontwikkeling, die in gang werd gezet met het in functie treden van Biden: Eindelijk, zo dacht men, zat er iemand in Washington, die de hele wereld uitnodigt en alle migranten begroet met open armen. Reeds midden januari waren hele heirscharen in Guatemala, Honduras en San Salvador op weg gegaan, richting Zuidgrens VS. Het lijkt slechts een kwestie van tijd,, tot de recordaantallen aan minderjarige immigranten die van mei 2019 overtroffen zullen hebben – toen binnen enkele weken meer dan 11.000 van hen de grens overstaken en meteen werden geïnterneerd, wat de machteloze woede opwekte van de anti-Trump-gezworenen op deze planeet.

Alleen jammer, dat het onder Biden voor geen halve cent beter loopt: De seniele presidentiële held van Links liet zelfs reeds ontmantelde provisorische kampen heropenen, bijvoorbeeld een gesloten onderkomen in het Texaanse Carrizo, waarin de al meer dan 700 sinds Biden’s aantrede opgepakte tieners werden vastgezet. Duidelijk geïrriteerd stelde de “Spiegel” https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-und-die-fluechtlingspolitik-unter-joe-biden-erneut-tausende-migrantenkinder-inhaftiert-a-37ae1751-29f9-49a6-89df-c9b2e6c28d8a gisteren de vraag: “Keert Amerika’s president Joe Biden terug naar de vluchtelingenpolitiek van zijn voorganger in het ambt Donald Trump?”

De anti-Trump verwordt tot de overtreffende trap van Trump

De naïeve verrassing die ook in andere Democraten-vriendelijke media zoals de “New York Times https://www.nytimes.com/2021/02/26/us/migrant-children-border-detained.html?referringSource=articleShare” aan de daag treedt, is het onvermijdelijke gevolg van een misverstand, dat wortelt in een groteske vooringenomenheid en een uitgesproken vriend-vijandschema van veel journalisten en linkse intellectuelen: 90 procent van het dagelijks werk, ook in het Witte Huis, is nu eenmaal realiteitspolitiek, en die is naar alle maatstaven van verantwoordelijkheid en constitutionele conformiteit over de hele linie hetzelfde. Ook als “Sleepy Joe” – helemaal alsof hij de geruchten rondom zijn leeftijd-gerelateerde traagheid of over zijn aftakelen tegemoet wil treden door actionistische overijverigheid – onmiddellijk na zijn ambtsaanvaarding doeltreffend voor de media een hele cannonade van Executive Orders op gang bracht, waarmee hij tot verrukking van zijn linkse fans het ene na het andere besluit van Trump buiten werking stelde en schinbaar “leverde”(Bijv. door het schorsen van het “Operation Talon”- programma https://www.thefocus.news/business/operation-talon-cancelled/, dat voorzag in de uitzetting van buitenlandse plegers van sexuele misdrijven): Qua binnenlandse politiek blijft hij op de beslissende kernpunten zelfs behoorlijk trouw, en daarvoor is een reden: Trump was, tot de Corona-crisis hem de nek brak (wat door zijn tegenstanders propagandistisch tegen hem werd gebruikt) een verdraaid succesvolle president. Zo succesvol, dat hij vier maanden geleden de helft (mogelijk zelfs de meerderheid van alle stemmen) van de Amerikaanse kiezers verkreeg.

En de luchtaanvallen in Srië op Sjiítische milities, waarmee Biden Iran “een boodschap wilde geven”, verwarde en ontstelde zelfs medestanders in het eigen Democratische kamp van de president https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-02/syrienkrieg-luftschlaege-usa-biden-kritik-demokraten?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de. Onder Trump zou zo’n maatregel vermoedelijk wereldwijde protestdemonstraties teweeg gebracht hebben, nu zwijgen de Europese media er welwillend (of pijnlijk getroffen?) over. Het lijkt, of Biden de feitelijke oorlogsvoerderskoers van zijn voormalige baas Barack Obama weer oppakt, onder wie met Black-ops, aanvallen met drones en officiële militaire operaties in Noord-Afrika en Nahost niet alleen een ontzaglijke destabilisering werd afgedwongen, maar door niet aangehouden “rode lijnen” zowel als een volledige conceptloze aftochtstrategie in Irak ook De Islamitische Staat op het schild gehesen werd, die het fundament werd voor één van de meest beestachtige onrechts-regimes uit de recente geschiedenis.

In Duitsland verheugt menigeen zich waarschijnlijk al over Bidens nieuwe Syrië-politiek – betekent elke nieuwe bommen-aanval immers een nieuwe vlucht- en emigratie-boost, waarvan in de verkiezingsstrijd voor het migrantofiele partij-kartel van CDU tot Linkse Partij goed gebruik kan worden gemaakt. Voor Merkel vermoedelijk een nieuwe vorm van transatlantisch teamwork: De één verdrijft de massa’s, de ander neemt ze op. (DM)


Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/02/28/europas-linke-welt/

Slingerende patrouillewagen maakt jacht op jeugdige Corona-zondaar

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/BeiragsbildHH-696×388.jpg

VERBIJSTERENDE TAFERELEN IN HET JENISCHPARK IN HAMBURG-OTHMARCHEN

Door: De Analist.

Het zou verkeerd zijn, om de politieagenten in Duitsland allemaal over één kam te scheren. Maar een niet gering deel van de ordebewaarders is sinds het begin van de van staatswege verordende Corona-crisis bezig, elk krediet bij de bevolking te verspelen, aangezien ze t. o. v. de burgerij met Jakobijnse ijver de besmettings-beschermingsmaatregel-verordening in praktijk brengen, alsof het zou gaan om de vervolging van kapitale misdadigers.

Tegelikertijd moeten de Berlijners met lede ogen aanzien, hoe er in Görlitzer Park ongegeneerd drugs worden verhandeld, zonder dat hier door de Hermandad voor eens en voor altijd een eind aan wordt gemaakt, om maar eens een voorbeeld te noemen van de scheve toestanden binnen ons rechtssysteem.

Het voorlopige hoogtepunt van een absuluut buitenproportioneel en zelfs levensgevaarlijk optreden leverde gistermiddag een patrouilledienst in het Jenischpark in Hamburg-Othmarschen.

Nieuwe dimensie van buitenproportionaliteit

Een in de sociale netwerken circulerende en tevens door BILD gepubliceerde handy-video https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/streifenwagen-jagt-jugendlichen-wilde-verfolgung-im-hamburger-jenisch-park-75540362.bild.html toont een patrouilledienst, die met haar dienstauto in het Jenischpark in Hamburg-Othmarschen een klopjacht hield op een vluchtende jongere. Hierbij overstuurde de chauffeur de wagen, zodat deze kort begon te slingeren en op een haar na twee agentes aanreed, die eveneens de jongere achterna zaten. De scène wekte de indruk, alsof het om de arrestatie van een bankrover ging.

Hier vraagt men zich onwillekeurig af, wat de dienstdoende ambtenaren op de politieschool hebben geleerd en wat er in hun hoofden omgaat. http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/ParkHH2.jpg

Op de achtergrond ziet men nog een ander politievoertuig, zoals het hóórt bij de nieuwe, typische grote “Corona-operaties” tegen de brave burgers van dit land.

Als de patrouillewagen bij het achternazitten van de jongere met plankgas door een diepe kuil rijdt, vliegt er een onderdeel af. De opname laat geen twijfel, dat het niet veel had gescheeld, of de jongere was overreden.
http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/ParkHH.jpg

Dankzij de heroïsche inzet van de dienstdoende politieambtenaren kon de Corona-zondaar worden gegrepen. Hem staat nu een boete van 150 Euro te wachten. Zijn “Overtreding”: Hij had vrienden omarmd, met hen gekletst en geen mondmasker gedragen. Toen de agenten hem daar op wilden aanspreken, ging hij er vandoor.

Inzet wordt opnieuw “geëvalueerd”

Zoals BILD vermeldt, zullen de autoriteiten deze inzet nog eens met de deelnemende politieambtenaren “evalueren” en daarnaast tevens “bekijken”, of er sprake is geweest van oncontroleerbare risico’s. Bovendien wordt nagegaan, of de schade aan de patrouillewagen te vermijden was geweest.

Schade aan de patrouillewagen…. De agenten mogen van geluk spreken, dat na deze actie niemand in het ziekenhuis of zelfs in het lijkenhuis is beland.

Moet dat zo doorgaan, in ons land?

Door: De Analist.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/ParkHH.jpg

Worden Corona-lockdowns bijtijds beëindigd vóór begin van Ramadan?

Door: David Berger.

Het past in het beeld van de momentele neergang van de cultuur in Europa: Onder de dekmantel van bestrijding van de Corona-pandemie wordt het laatste jaar een veldslag geleverd tegen christelijke feest- en hoogtijdagen, die tevens het vernietigen van familiaire banden met zich meebrengt. Geheel anders ziet het er uit bij het door angst gemotiveerde Islam-appeasement van de machtigen.

Zo vielen Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en ook Kerstmis nagenoeg uit, werden kerken gesloten, kerkdiensten evenals familie-festiviteiten verboden en bezoeken aan kerkhoven en herdenkingen strikt ontraden.

Uitzonderingsregels voor islamitische feestdagen

Voor Moslims liggen de zaken anders: Vlak voor hún feestdagen worden de strikte Coronaregels – lockdowns inbegrepen – toevallig “plotseling” opgeheven.
Zo ging het vorig jaar m. b. t. Ramadan in April, toen de lockdown tien dagen van tevoren werd verlicht https://unser-mitteleuropa.com/naechster-kniefall-corona-massnahmen-puenktlich-fuer-feste-zum-ramadan-ende-aufgehoben/, en ook bi het Offerfeest in Augustus. En ook nu weer zou dit patroon zich kunnen herhalen.

Zowel in Duitsland als in Oostenrijk zullen de Corona-lockdowns namelijk tot Pasen (4 en 5 april) voortduren (vermoedelijk ook nog gedurende de feestdagen) en kort voor het begin van de Ramadan, die dit jaar op 12 april begint, eindigen. Dat werd niet alleen reeds aangekondigd door CDU-MP van Saksen, Michael Kretschmer (“Van Paasvakantie kan dit jaar helaas geen sprake zijn”), maar ook door de Bondskanselier van Oostenrijk Sebastian Kurz.

Hiermee brengt men blijkbaar de grote islamitische parallelle samenlevingen tot bedaren, opdat men later niet met de mond vol tanden staat over waarom de islamitische medeburgers zich niet aan de Corona-regels houden, maar overheid en politie zoals gewoonlijk niet durven ingrijpen. Daarenboven zouden Moslims, als men hun religieuze rechten wil inperken, zich niet verzetten met vreedzame wandelingen en demonstraties, maar met grof geweld.

FPÖ: Knieval voor de Islam

In Oostenrijk bekritiseert men vanuit de hoek van de FPÖ een hernieuwde knieval voor de Islam. Bondskanselier Kurz (ÖVP), die de Moslims in het land steeds weer enthousiast gelukwenst met hun feestdagen, maakt de lockdown en daarmee het rechteloos maken van de burgers en de neergang van de economie opnieuw afhankelijk van de Ramadan, aldus de vrijheidslievende secretaris-generaal Michael Schnedlitz https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210215_OTS0130/fpoe-schnedlitz-lockdown-soll-bis-ramadan-dauern-bis-dahin-ist-unsere-gastronomie-am-ende.

“Net als in het voorgaande jaar gaat Kanselier Kurz op de knieën voor de Islam. Tot nu toe wordt ons land geruïneerd. De komende weken zullen voor veel bedrijven – vooral in de gastronomie – de doodsteek zijn. Maar blijkbaar is voor de kanselier het islamitische breken van de Vasten belangrijker, dan onze volledige economie”, aldus Schnedlitz, die bij de regering aandrong op een onmiddellijke beëindiging van de evident-loze lockdown.

Even scherp bekritiseerde FPÖ-voorzitter Herbert Kickl de wederom verlengde lockdown in Oostenrijk tot Pasen. De Zwart-Groene regering gijzelt met haar niet-evidente en onevenredige gedwongen maatregelen alle Oostenrijkers. Men haalt slechts het spook van de mutaties uit de kast, om de bevolking verder in paniek te brengen en ze hun rechten te kunnen ontnemen.

Lockdown-termijnen in de toekomst koppelen aan Ramadan?

En FPÖ-leider Norbert Hofer drong opnieuw bij de Bondspresident aan op een ontslag van de volledige regering https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210215_OTS0139/fpoe-hofer-expertenkabinett-muss-regierungsgeschaefte-uebernehmen. Er moest liever een kabinet van deskundigen worden geïnstalleerd, en in de tussentijd nieuwe verkiezingen worden voorbereid, want de regering zou door haar incompetentie en haar talloze schandalen niet langer te handhaven zijn.

Hoe dan ook schertsen vele internetgebruikers reeds, dat men de toekomstige duur van de lockdown steeds kan koppelen aan de islamitische feestdagen per jaar. En precies dat voorspelde UNSER MITTELEUROPA een jaar geleden al. Leest u hier ons artikel “Pasen NEE – Ramadan JA – zo zijn wij voorgelogen” https://unser-mitteleuropa.com/ostern-nein-ramadan-ja-so-hat-man-uns-belogen/ van 23.04. 2020. Dan weet u, wat ons te wachten staat, zonder dat men begiftigd moet zijn met waarzeggerstalent.

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij UNSER MITTELEUROPA https://unser-mitteleuropa.com/.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/02/24/werden-corona-lockdowns-rechtzeitig-vor-ramadan-beginn-beendet/

Vlammen voor de vrijheid: Alkmaar laat zien, dat men Rutte’s Coronabeleid meer dan zat is!

Door: Theresa Geissler.

Het bericht over de fakkeloptocht, die zondagavond 21 februari door de Alkmaarse binnenstad gehouden zou worden als protest tegen het Coronabeleid van het kabinet-Rutte, stond bijtijds – op vrijdag 19 februari – in de Alkmaarse Courant:
Men had, aldus de initiatiefnemers, een aanvraag ingediend voor 50 deelnemers, al vermoedde men, “dat het er weleens zomaar veel meer zouden kunnen worden”.

Welnu, dat vermoeden werd dus waarheid: Meer dan driemaal zoveel mensen voelden zich uiteindelijk geroepen, hieraan deel te nemen, teneinde hun onvrede en frustratie over de krankzinnige situatie, die nu een jaar geleden begon en waarvan het einde nóg niet in zicht is, kenbaar te maken. – En ik was erbij; ook ik was één van die mensen.

Eh… pardon: Een jáár, zei ik? Ja, een jáár! Want zelfs gedurende de schitterende zomer van 2020, toen alles “de goede kant” op leek te gaan, slaagden Rutte&Co er in, de dreiging van de lockdown tastbaar te houden, als voorbereiding op wat er – zoals zij zelf waarschijnlijk heel goed wisten – nog zou gaan komen: De mondkapjesplicht in het Openbaar Vervoer was al eerder ingevoerd en sindsdien niet meer weggeweest; in warenhuizen en kledingzaken zou hij spoedig volgen. We konden weer onbelemmerd buiten op de terrassen zitten – MITS de voorgeschreven afstandsregel van 1,5 meter in acht genomen werd – maar de dreiging, dat dit maar tijdelijk zou zijn, hing achteraf bekeken toen al in de lucht. En jawel: De laatste dagen van augustus was er nog in mijn naaste omgeving een buurt-barbecue georganiseerd; dramatische cijfers in de media over ‘oplopende besmettingen’ wisten evenwel de initiatiefnemers zo’n angst aan te jagen, dat ze het hele gebeuren cancelden, nog vóór ze daartoe werden verplicht, m. a. w. de tactiek van het angst zaaien had succes. Logisch dus, dat het sindsdien gehandhaafd is, in combinatie met het (omzichtig) aantrekken van de vangnetten rondom de Nederlandse bevolking..

Want als de werkwijze van Mark Rutte gedurende zijn hele – te lange – ambtsperiode ergens door wordt getypeerd, is het wel door ‘omzichtigheid’: Het motto, dat hij schijnt te hebben overgenomen van Bassie en Adriaan (“Wat je ook doet, altijd blijven lachen”), zijn trouwe-honden-hielenlikken naar boven (Merkel en de EU), zijn (subtiele) trappen naar beneden (de signalen vanuit het volk, waaraan hij – even onuitgesproken als onmiskenbaar – máling heeft), zijn eeuwige gedraai, gekonkel en het doen van valse beloftes (Over die inmiddels stuk gekauwde 1000 Euro praat ik dan maar niet eens; het gaat hier over zijn Corona-beleid).

Want niemand, die hem ooit verplicht heeft, eerst openlijk a te verkondigen, om vervolgens uiteindelijk b te doen; dat komt volledig uit zijn eigen koker: De mondkapjesplicht in OV en ‘binnenruimtes’, de sluiting van de scholen, de algehele lockdown en – klap op de vuurpijl – de ‘avondklok’, letterlijk met álles is hij begonnen, te verzekeren, dat Nederland er níet aan zou beginnen, met als einduitkomst, dat alles inmiddels een feit is. Slechts met één ding ging het min of meer omgekeerd: Men herinnere zich, dat hij aan het begin van de “eerste golf” pathetische persconferenties pleegde te geven, waarin hij zich zinspelingen veroorloofde als “toegroeien naar het Nieuwe Normaal” en “ons voorbereiden op een leven in eenzaamheid” Of dit nu de eerste proefballonnetjes waren in de aanloop naar het ‘top secret’ New World Order, zal – ergens hopelijk – niet aan het licht komen, omdat hij het daar sindsdien niet meer over heeft gehad: Vermoedelijk heeft hij aan de reacties vanuit de samenleving wel gemerkt, dat geen zinnig mens er heil in ziet, om zich op een dergelijke koers te concentreren. Men wil maar één ding: terug naar het “Oude Normaal” en verder op dat punt geen flauwekul. Sinds dat duidelijk is, beperkt hij zijn uitlatingen consequent tot het “bestrijden van het virus, met alle beschikbare middelen.” Dus ook die, waarvan hij aanvankelijk uitriep, dat hij er niet aan zou beginnen….

….zoals ten langen leste de ‘Avondklok’. Heel Nederland zat sinds half december al in de ‘zware lockdown, toen er voorzichtige berichten begonnen door te sijpelen, dat ook déze maatregel er alsnog zat aan te komen, “met grote tegenzin van de kant van de regering, máár”…. de statistieken wezen niet uit wat de regenten graag wilden zien. Toen wist je het eigenlijk al: Het kwam ervan, al ging het halve land op zijn kop staan! Wat we op dat moment nog níet konden voorzien, was de enormiteit, waarmee Rutte zichzelf naderhand nog overtrof: Namelijk, door na zo’n anderhalve week vol bravoure tegenover de pers te verkondigen: “Dinsdag buigen we ons opnieuw over de maatregelen, en dan op de eerste plaats over de Avondklok: We moeten dat verdraaide ding zo gauw mogelijk kwijt!” Grote woorden, kortom, die bij de eerste de beste gelegenheid werden verloochend, doordat “dat verdraaide ding” juist tot 3 maart werd VERLENGD. Dat zijn dus van die momenten dat je je in gemoede afvraagt, wie Rutte wel denkt, dat hij is, en wie hij vóór zich heeft (het hele Nederlandse volk, waaronder zijn vaste- en potentiële kiezers. Maar hoeveel geeft hij daarom, als het er op aankomt?)

Maar die Avondklok was in feite al op het randje, als het dan nog net niet de befaamde ‘druppel’ was: Het ging eenvoudig een grens over, zij het dan één die misschien niet voor iedereen even goed na te voelen is. Echter: degenen, die beweren: “Het is niet zo erg, want hoe vaak moet je nu na negen uur nog de deur uit?” hebben niet zonder meer gelijk, omdat het niet dáárom gaat, maar om het onvervreemdbaar recht van elke democratische staatsburger om zich 24 uur per etmaal vrij te bewegen, waarheen hij maar wil. Een Avondklok past niet binnen een zichzelf respecterende democratie, tenzij om een heel wat meer concrete, acute reden dan een “pandemie”, en dan ook nog strikt binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek i. p. v. voor onbepaalde tijd.

Precies dat was dan ook het argument, dat de Haagse Voorzieningenrechter het zwaarst liet wegen in het Kort Geding van Dinsdag 16 februari jl., aangespannen door actiegroep Viruswaarheid. Dat de uitspraak dan ook ten gunste van eiser uitviel – wat inhield, dat de Avondklok onmiddelljk moest worden opgeheven – was in eerste instantie weliswaar verrassend voor wie het ter ore kwam, maar het volgende ogenblik vooral logisch. En daarbij opluchtend en hoopgevend: Het toonde aan, dat de Nederlandse rechtspraak haar zin voor de realiteit nog niet geheel kwijt was, virus of geen virus.

Dat Rutte&Co hierop echter niet reageerden op de manier, die de denkbaarst fatsoenlijke zou zijn geweest, namelijk door de beslissing van de rechtbank te accepteren en hun verlies te nemen; dat zij integendeel onmiddellijk alle ‘regenteske’ hulpmiddelen uit de kast hebben getrokken, niet alleen om dezelfde dag nog in beroep te kunnen gaan, maar tevens om tijd te winnen, teneinde de ‘Corona-noodwet’ zodanig dicht te timmeren, dat in het vervolg geen gerechtelijke ingreep van welk niveau ook er tussen zal kunnen komen, zolang het hèn, de regenten, goeddunkt… DAT is een manier van doen, die hooguit in de 17de Eeuw thuishoort – toen de regenten het metterdaad op elk maatschappelijk vlak nog voor het zeggen hadden – maar zeker niet meer in onze tijd! Een onfatsoenlijk en tegelijkertijd arrogant, van minachting voor het volk getuigend handelen is dit geweest; DIT was de druppel, die de emmer heeft doen overlopen!

Daarom was ik persoonlijk blij, dat ik afgelopen vrijdag bijtijds las over de voor zondagavond geplande fakkeloptocht door de binnenstad van Alkmaar. En daarom ben ik blij, dat ik daar gisteravond bij heb kunnen zijn.

Was het geslaagd? Voor mijn gevoel zeker! De veel grotere opkomst dan gepland mag dan misschien het gemeentebestuur hoofdbrekens gekost hebben – niet de politie, aangezien de hele tocht rimpelloos, zonder ook maar één ongeregeldheidje is verlopen, 50 of 170 deelnemers – maar ze is het ontegenzeggelijke bewijs, dat de onvrede, de frustratie, waaraan ze uiting heeft gegeven, bij velen in Alkmaar en omstreken – en trouwens door het hele land heen – lééft! Het is een waardig en tóch in het oog lopend streven geweest, daarnaast ook nog op basis van gelijkwaardigheid, doordat de initiatiefnemers van deze ‘stille tocht’ tijdens het gebeuren-zelf grotendeels in de anonimiteit bleven, in plaats van zich op te werpen als ‘woordvoerders’, die in dat geval alle aandacht opgeëist zouden hebben. Dit was een tocht van IEDEREEN, die er aan deelnam… en daardoor een voorbeeld, dat navolging verdient! In meerdere steden, meerdere dorpen, en het liefst ook nog vaker, dan eenmalig!

Een mede-deelneemster, met wie ik nog kort in gesprek raakte, verzekerde met klem, dat ze “ALLES over had voor het terugwinnen van de vrijheid van het Nederlandse volk, zoals het tot voor een jaar de gewoonste zaak van de wereld was geweest!” “Ik ook”, reageerde ik kort en bondig.

Daarmee was, tenminste voor dat moment, alles gezegd. Maar op termijn hopelijk het laatste woord nog niet gesproken, laat staan de laatste fakkeloptocht gelopen!

Door: Theresa Geissler.

Bestrijding Pandemie en “klimaatpolitiek” faliekant mislukt – Slechts China profiteert van de pandemie, alle anderen zijn de verliezers

Door: Peter Helmes.

De Derde Golf heeft – vanuit Portugal, via Spanje en Frankrijk – het westen van Duitsland bereikt.

In september 2020 berichtten de media over het “meedogenloze en onbeteugelde party’s houden van de bevolking in St. Wendel en Bitburg”. St. Wendel stond met de gestegen besmettingspercentages op de tweede plaats van de “besmettingspercentage-hitlijst” van het Robert-Koch-Instituut – en Angela Merkel veroordeelde de “ongedisciplineerde Eifel- en Saarland-bevolking” vanwege hun onverantwoordelijke gedrag, wat er de schuld van zou zijn, dat de virussen zich in West-Duitsland zo razendsnel zouden verspreiden.

Deze situatie kennen wij dus afdoende van september/oktober 2020, dat SARS-CoV-2-virussen – gemuteerd of kunstmatig (vanuit China) als “veranderde virussen” in de wereld worden gebracht – vanuit West- en Zuid-Europa (over Luxemburg en Frankrijk) het westen van Duitsland overtrekken en buiten onze schuld ervoor zorgen, dat de zg. “besmettingscijfers” opnieuw met sprongen stijgen.

In de laatste week waren het district Bitburg-Prüm, het district Trier-Saarburg en St. Wendel in Saarland met besmettingscijfers van 17, 19 en 23 d e districten, die de laagste besmettingspercentages over heel Duitsland lieten zien.

Eergisteren, op 17.02.21, sprong het besmettingspercentage in het district Bitburg-Prüm geheel buiten de schuld of door het toedoen der bevolking van een percentage bij ca. 17 naar een verbazingwekkend aantal van 84 positieve gevallen op 100.000 inwoners.

Reeds op 7 februari publiceerde ‘conservo’ een bericht over de dubieuze praktijken van China in Algeciras (Spanje) en Sines (Portugal) https://conservo.wordpress.com/2021/02/08/chinas-bio-weltkrieg-die-dritte-welle-rollt-von-portugal-ausgehend-auf-west-und-mitteleuropa-zu/

De eerder nog voor ca. eind maart/begin april 2021 voorspelde “Derde Golf” heeft reeds nu – via Luxemburg en Lotharingen/Frankrijk – het uiterste westen van Duitsland bereikt met sprongsgewijs verhoogde besmettingspercentages.

Wat voor ons weer eens werd verzwegen door media en politici, is het feit, dat het bij de opwekkers van de derde golf gaat om de uiterst besmettelijke “super-variant SARS-CoV-2-E484K”, die een kleine zes weken geleden voor het eerst was opgetreden in het zuiden van Lissabon, in de door China uitgebouwde haven Sines. Over de verdragen van China met Sines/Portugal (op 05.12.2018) en met Algeciras/Spanje (op 28.11.2018) hadden wij immers reeds uitvoerig bericht. (zie boven).

Deze uiterst besmettelijke variant hoeft weliswaar niet buitenproportioneel tot een ernstig verloop van Covid-19 te leiden, maar ze toont geen reactie op vaccinaties, geen vorming van antistoffen na vaccinering met de m-RNA-vaccins en/of de Adeno-virus-vaccins (Vectorvaccins zoals dat van Astra Zeneca!).

Deze momenteel bij de Duitse regering favoriete vaccins (BioNtech, cure vac, Moderna, AstraZeneca) werken zo goed als niet tegen deze “variant”die zich als super-mutant verhoudt tot een “bruiloft” van de Engelse variant B.1.1.7 (= 501Y.V1) en de Zuid-Afrikaanse variant (B.1.351,501Y.V2).

Beslissend helpen kan het medicament Camostat-Mesilate 100mg 3×2 per dag, vijf dagen achter elkaar in te nemen (Onmiddellijk nadat men positief getest is).

Dar werd door het Robert-Koch-Instituut eind januari 2021 voor het eerst bevestigd, nadat Prof. Christian Drosten reeds eind april 2020 deze verband had beschreven en gepubliceerd – samen met Prof. Hoffmann. Wij wezen hier reeds eerder op. https://conservo.wordpress.com/2020/12/27/skandaloes-corona-b-1-1-7-publikationen-der-halbwahrheiten/

De vraag is slechts, waarom het Robert-Koch-Instituut met deze waarheid over de werking van Camostat-Mesilate op de Protease TMPRSS2 tot en met 25 januari 2021 met haar publicatie heeft gewacht.

“SARS-CoV-2 gebruikt (net als SARS-CoV en HCoV-NL63) het trans-embranaire enzym ACE-2 als receptor om in de cellen van zin geastheer te belanden; ondersteund wordt het toetreden tot de cellen door de cellulaire protease TMPRSS2 en andere proteasen (Hoffmann et al., 2020) S. a. a. O..

ACE-2 en TMPRSS2 worden zo hoog mogelijk in de neusholte ingebracht, waardoor men de efficiënte vermeerdering in- en afscheiding van SARS-CoV-2 uit de bovenste luchtwegen verklaart(Sungnak et al., 2020)…” Citaat uit de bijdrage van het RKI (Robert-Koch-Instituut/Prof. Wieler http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_Basisdaten.html

TMPRSS wordt door Camostat-Mesilate (een Protease-remmer) DOELBEWUST GEBLOKKEERD, zodat de virussen NIET in de longen terecht kunnen komen!
https://conservo.files.wordpress.com/2021/02/tmprss.jpg?w=124&h=220
(Camostat-Mesilate- direct betrokken vanuit Japan)

De HERNIEUWDE toelating van dit medicament (Dat al sinds 17 jaar in Europa werd toegelaten ter behandeling van niet-functionerende spijsverteringsenzymen (“Pancreas”)! – en in 2020 door de EMA via de EU-Commissie in de toelating voor Covid-19 uit de handel genomen werd) – Zou duizenden levens hebben kunnen redden en zou sinds het begin van de SARS-CoV-2-pandemie honderdduizenden zieken en doden hebben KUNNEN REDDEN!
DAT is één van de misdaden tegen de mensheid waarbij uiteindelijk mevrouw von der Leyen een centrale rol speelt.

Maar er zit ook een positief, verheugend aspect aan de virussen van deze zg. super- “variant” made in China:

Terwijl deze virussen juist op dit moment onze omgeving van West-Duitsland hebben bereikt – vanuit Portugal (om precies te zijn vanuit de door CHINA uitgebouwde haven SINES bij Lissabon – zie boven), waar ze eind december 2020 de besmettingsgolf hadden veroorzaakt – is deze pandemie intussen na slechts zes weken in Portugal weer verregaand aan het afzakken.

Dit betekent voor oms: Deze Derde Golf met E484K duurt gemiddeld slechts een kleine zes tot acht weken,, tot ze in het getroffen gebied niet meer waar te nemen valt.

Dat de Derde Golf met deze NIEUWE virussen juist via Frankrijk en Luxemburg heel Duitsland overrompelt, heeft totaal n i e t s te maken met de levenswandel van de mensen, die in de getroffen regio’s wonen.

In Bitburg?Saarburg/Trier/St. Wendel worden GEEN wilde feesten gegeven, worden de Corona-regels pijnlijk nauwgezet in acht genomen, handelen de mensen hoogst-verantwoordelijk en voorbeeldig mbt. de hygiëne en de afstandsregels
.

Maar afgezien daarvan verspreiden deze virussen zich – volkomen los van wettelijk voorgeschreven en volledig ontoereikende maatregelen van de regering onder Merkel & Co. – razendsnel en onstuitbaar over heel Duitsland.

En in zes weken zullen ze in Thüringen en Saksen aangekomen zijn. Om dat te erkennen en vooruit te kunnen zeggen,, hoeft men geen helderziende te zijn.

Alleen zou de Duitse regering en zouden de hen adviserende en de Club van Rome na-staande “pseudo-virologen” er eindelijk eens mee moeten ophouden, om samen met de van de politiek afhankelijken, tendentieus-onvrije journalisten van de politieke correctheid nog meer onhoudbaar FAKE NEWS in de wereld te brengen en voor ons de ware verbanden en feiten om politieke redenen te verzwijgen.

Voor elk enigszins logisch en verstandig denkend mens is het inmiddels zonneklaar dat al deze virussen door China opzettelijk in de wereld werden gebracht, teneinde onze democratieën en onze vrije economische systemen te schaden en af te schaffen. Cui bono? Alleen China profiteert van de pandemie! Alle anderen zijn de verliezers.

Mocht op 23 mei deze Derde Golf door Klaus Schwab (Club van Rome-wef/world ecomic forum-Davos/Luzern) als “argument voor verkondiging en postulatie” van zijn zg. “Great Reset” worden misbruikt, dan dienen wij ons vehement te weren tegen deze Great Reset, deze doelbewuste4 afschaffing van onze vrijheidslievende democratie!

Niemand zou het moeten wagen, een ingripende verandering of zelfs afschaffing van onze grondwet te eisen. De Duitse regering mag haar eenzijdige afzien van soevereiniteitsrechten ten gunste van de EU-Commissie niet voortzetten.

Wie onze grondwet verminkt of beschadigt, is een vijand van de grondwet en dient hard te worden bestreden en bestraft voor dit verraad aan ons, aan het Duitse volk. Dit zegt ook onze grondwet.

Dat geldt des te meer in het thans voor de deur staande verkiezingsjaar 2021. Toon de vijanden van de constitutie de rode kaart. Geen centimeter naar links!

Hiertoe behoort vooral ook de compromisloze bestrijding van de “Groenen”, die ons – samen met de neo-Marxisten in de overige linkse partijen en in de media – ons deze catastrofe arrogant glimlachend hebben “geleverd”.

De “politiek van de klimaatverandering” is intussen eveneens ontmaskerd als groot bedrog jegens de mensheid en ad absurdum geleid. Bijna vijf weken arctische temperaturen in heel Duitsland met min 27 graden Celsius in het Ertsgebergte en tot min 37 graden Celsius in Noord-Spanje (koude-record) laten thans ondubbelzinnig zien, dat de these van alles “verhittende CO2 als een zeepbel uit elkaar gespat is.

De onzinnige besluiten op de Parijse klimaatconferentie – Onlangs zelfs bepleit door de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden – moeten zo snel mogelijk worden herzien en teruggedraaid, wereldwijd.

Bij de komende verkiezingen geldt: Nooit meer “groen”, nooit meer “rood” stemmen. Zoekt U zorgvuldig naar politiek verstandige alternatieven voor Duitsland!

Want: Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/02/19/pandemiebekaempfung-und-klimapolitik-krachend-gescheitert-nur-china-profitiert-von-der-pandemie-alle-anderen-sind-die-verlierer/#more-30818