Nederlandse lockdown nog vóór Duitse – Holland gaat om middernacht op slot

Door: Redactie JouWatch.

De voor woensdag in Duitsland aangekondigde lockdown zorgt in Nederland voor heftige reacties. Aangezien kan worden gevreesd, dat vele Duitsers vervolgens eenvoudigweg de grens oversteken en in plaats daarvan in Nederland gaan shoppen, kondigt Minister-President Mark Rutte deze avond de totale lockdown af tot en met 19 januari 2021. Van beroeps- en bedrijfsverboden zoals deze keer is tot nu toe nooit eerder sprake geweest. Holland gaat tot op de bodem.

Voor 19.00 uur is aangekondigd, dat Minister-President Mark Rutte op TV de lockdown zal uitroepen. Vijf weken lang zal het grootste deel van de bedrijven, winkels en andere instellingen volledig sluiten. Deze keer zal het er strenger aan toegaan, met minder uitzonderingen. Holland wil met de lockdown, die vanaf middernacht in werking dient te treden, de voor woensdag geplande lockdown in Duitsland vóór zijn en de regering past hiermee haar politiek aan die van Duitsland aan.

Onmiddellijk na het bekend worden van de plannen begon het hamsteren. Schappen werden leeggekocht. De Nederlandse regering plant een verregaande sluiting door het hele land. Alles wat niet van levensbelang is, moet tot en met 19 januari 2021 worden gesloten.

Een avondklok, wat de regering misschien nog te radicaal vond, is tot nu toe niet gepland. Evenwel worden alle scholen en alle niet-essentiële winkels gesloten. Supermarkten, apotheken en banken blijven open.

Dierentuinen, bioscopen en aanverwante instellingen moeten voor vijf weken hun deuren sluiten, net als turnhallen en fitness-studio’s. Outdoor-sportbeoefening blijft nog toegestaan.

De uitoefening van contactberoepen zoals kappers wordt voor vijf weken wettelijk verboden. Medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen mogen binnen de tijd openen. Hotels mogen geopend blijven, evenwel moeten gasten in dat geval zelf hun eten meebrengen, want het serveren van eten is verboden.

Lockdown in Nederland na middernacht

Minister-President Rutte licht de Nederlanders Maandag om 19.00 uur in over de verregaande matregelen. Hij zal dan ook aanstippen, dat men dient af te zien van bezoeken aan vrienden en er aan herinneren dat van nu af aan strenge regels gelden. Toegestaan zijn maximaal 2 personen bij een bezoek, uitgezonderd met Kerstmis, wanneer er 3 zijn toegestaan.

Overzicht van de geplande lockdown in Holland:

 • Sluiting van alle scholen, KDV’s en crèches tot en met 19.02.2021
 • Sluiting van alle niet-essentiële winkels, met inbegrip van musea, bioscopen, theaters en dierentuinen en andere soortgelijke plekken met doorlopend verkeer
 • Hotels blijven waarschijnlijk geopend, zij het zonder eetmogelijkheid
 • Afhalen en aanleveren van eten door restaurants blijft verder toegestaan
 • Het uitoefenen van contactberoepen zoals kappers wordt voor vijf weken verboden
 • Medische beroepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen mogen geopend blijven
 • Fitness-studio’s en turnhallen worden zonder meer gesloten, enkel outdoor-sport blijft toegestaan
 • Kerken blijven geopend
 • Voor bezoeken geldt der maximum van twee personen. Met Kerstmis zijn drie personen toegestaan
 • Uitgaansverboden worden níet gepland
 • De mensen worden ertoe opgeroepen, zo veel mogelijk thuis te blijven.

Deze extreme vorm van lockdown, die niets anders voorstelt als beroepsverboden en gedwongen sluitingen, wordt in Nederland voor het eerst sinds het begin van de Corona-politiek-crisis doorgevoerd. (BH)

https://www.telegraaf.nl/nieuws/293613733/bijna-alles-dicht-harde-lockdown-tot-en-met-19-januari

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/12/14/niederlande-lockdown-deutschland/

Man slaat in de trein 10 jaar oude autist, omdat hij geen mondkapje draagt

Door: David Berger.

Het bericht https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/luzern-autist-10-wird-geohrfeigt-weil-er-keine-schutzmaske-trug-ld.2070976 schokt sinds enkele dagen de Zwitsers: Een man gaf in Luzern in de trein aan een 10 jaar oude autist een oorvijg, omdat het joch geen mondkapje droeg. Pas toen andere jongeren de jongen te hulp schoten, beëindigde de man zijn agressieve gedrag.

In zijn hardheid is het voorval zeker nog steeds een incident. Maar overal, in het bijzonder ook in Duitsland, neemt men een snel groeiende agressiviteit waar. Zij neemt toe, parallel aan de steeds strenger wordende Corona-maatregelen. En zij richt zich vooral tegen diegenen, die men verantwoordelijk houdt voor de inperkingen en de bijbehorende consequenties (tot aan werkeloosheid, financiële ravage aan toe): Namelijk diegenen, die zich – volgens de politici – te weinig aan de door hen aanbevolen maatregelen hebben gehouden.

De paniekzaaierij van de politici van het systeem-Merkel en de gelijkgeschakelde media gaat onverdroten door met inzake Corona anders denkenden en -handelenden te belasteren en te criminaliseren: Zij zijn de “vijanden van de solidariteit”, “superspreader” en “rechtsen”, die gewetenloos hun virussen rondstrooien en aldus de dood van hun- en van andere grootouders vals lachend op de koop toe nemen.

Een met haat en woede opgezadelde samenleving

Deze demonisering gaat gepaard met de drang om anderen in de gaten te houden en te belasteren – EN zichzelf daar ook nog ongelofelijk goed bij te voelen. Overigens allemaal aspecten, die reeds lang vóór Corona werden voorbereid door ideologen als Heiko Maas en zijn Internet-doorzoekingswet. De Corona-hysterie stuit dus op een reeds getrainde en hierdoor gemakkelijk te triggeren samenleving.

Met de nu waarschijnlijk sneller komende lockdown zal deze haat tegen de vermeende verantwoordelijken voor de komende psychische en materiële ellende extreem toenemen.

Terwijl de politici en de media ons iets vertellen over solidair gedrag, zetten ze er heel doelbewust op in, dat de haat en de woede van de bevolking niet de veroorzakers van de ellende treft, maar mensen zoals de 10-jarige autist, die voor zijn hele leven getraumatiseerd zal zijn.

Het feest van de Liefde wordt momenteel door de machtigen tot een feest van de haat gemaakt. Schaam jullie!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/11/mann-verschlaegt-10-jaehrigen-autisten-in-zug-weil-er-keine-maske-traegt/

“Grote Transformatie” – Alarm voor Duitsland: Het afschaffen van onze nationale staat komt eraan!

Door: Peter Helmes.

Een waarschuwing voor de geplande verandering van onze samenleving

Enige tijd geleden bekritiseerde de filosoof Peter Sloterdijk in het tijdschrift “Cicero” het “afstand doen van soevereiniteit” van Merkel, en waarschuwde ervoor, dat het tot een “overrompeling van Duitsland” zal komen, als deze politiek niet wordt gewijzigd.

Argumenten tegen de beweringen van Sloterdijk kunnen in de verste verte niet worden gevonden, er is immers ook geen sprake van tegenargumenten. Dus gaat men door met de laster. De pers is volgens Sloterdijk niet alleen omkoopbaar, ze liegt ook nog. “De leugen-ether is zo dicht, als ze sinds de dagen van de Koude Oorlog niet meer geweest is”.

De filosoof legt in het bijzonder de nadruk op de noodzakelijkheid van grenzen en nationale staat.

De nationale staat ziet hij als een bestendige instelling, aangezien het de enige min of meer functionerende politieke grootstructuur is. “De Europeanen zullen vroeg of laat een efficiënte gemeenschappelijke grenspolitiek ontwikkelen. Op den duur zet het territoriale imperatief door. Tenslotte is er geen sprake meer van morele plicht tot zelfvernietiging.”( Zie https://conservo.wordpress.com/2016/01/30/sloterdijk-ueberrollung-luegenaether-zaimoglu-saustall/)

Ter gelegenheid van de verjaardag van de grote filosoof Johann Gottlieb Fichte (19.5.) schreef ik o. a.: Fichte spreekt zich in zijn “Toespraken tot de Duitse Natie” uit voor een nationale opvoeding, die de menselijke verhouding tot vrijheid in de verstands- en waardenopvoeding dient te verankeren.
Hoofdgedachte van deze “opvoeding” is “een morele vorming tot vrijheid, tot zelfstandigheid, tot veredeling”. En deze vorming heeft – in tegenstelling tot de Islam – een buitengewoon doel: te leren, zijn medemensen, “hun vrijheid en grootheid” te respecteren.

Bij deze achterliggende gedachte bewijst Fichte zich als indringende waarschuwer voor de huidige Duitse situatie: De Islam is een oorlogsverklaring aan onze waarden, onze vrijheid en onze levenswijze.

Vrijheid evenwel is de Islam wezensvreemd. Zij behoort tot de basiswaarden van ons, door de Verlichting en het Christendom gevormde, wereldbeeld; zij is een integraal bestanddeel van onze cultuur. En precies daarom zou Fichte deze vrijheid ook thans verdedigen.

In Duitsland en West-Europa (ver)branden de grondslagen van onze cultuur. Meer dan duizend jaar waren onze volkeren christelijk – dan weer vreedzaam, dan weer oorlogszuchtig. Maar altijd ging het om de verdediging van het Christendom.

Nu komen de “modernisten”, die ons willen aanpraten, dat wij “open” dienen te zijn – moeten openstaan voor nieuwe culturen, openstaan voor nieuwe “religies” (bedoeld worden hier socialistische geluks-beloftes), openstaan voor het opheffen van onze tradities en waarden. Tolerantie prediken ze ons, eisen echter het exacte tegendeel: Tolerantie ten opzichte van hun waarden, maar verbeten afwijzing van onze traditionele overtuigingen. Hun mantra heet multiculti – één van de belangrijkste voorwaarden voor de door Links geplande “Grote Transformatie”. Zouden wij ons echter in plaats daarvan bezinnen op onze traditionele waarden en daar naar leven, dan zouden noch de Islam, noch een “transformatie van de samenleving” bij ons een kans maken.


Het volk, basis voor een cultuurnatie

Iets anders, geheel in de lijn van Fichte: De basis voor een cultuurnatie is een “volk” in de zin van een “afstammingsgemeenschap”. Een cultuurnatie omvat een volk als drager van een volkerendom, onafhankelijk van in welke staat, binnen welke grenzen en onder welke heerschappij het leeft. Een cultuurnatie is dus een vanuit zichzelf bepaalde samenleving. Vanzelfsprekend is ze niet afgesloten. Ze kan zichzelf openen voor elkeen, wanneer hij bereid is, de basisregels van de gegroeide samenleving te erkennen.

Een gegroeide samenleving definieert zichzelf door haar cultuur, haar tradities, haar waarden. Voor haar bestaan is zij daarop aangewezen. Zonder gemeenschappelijke cultuur geen natie, geen samenleving! Van generatie op generatie dienen haar waarden, haar praktijken, haar normen, haar taal, haar basisovertuigingen – hoe zij zich b. v. uitdrukken in haar religie – worden doorgegeven aan de volgende generaties. Dat is het basisprincipe voor een samenleving – een archaïsche- evenzeer als een verlichte samenleving. Dat behelst het begrip traditie, namelijk een duurzame culturele constructie van de eigen identiteit.

Met de (ongestuurde) opening van ons vaderland voor elkeen werd deze verplichting onder de voet gelopen, ad absurdum geleid. En precies hier begint het misverstand, dat door de linksen in onze samenleving zo met graagte tegen ons wordt ingezet. ((https://conservo.wordpress.com/2016/05/19/bekenntnis-zum-nationalstaat-zu-j-g-fichtes-heutigem-geburtstag/).

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/12/10/grosse-transformation-alarm-fuer-deutschland-die-abschaffung-des-nationalstaates-steht-bevor/

VS: Priester sterft na inenting tegen Corona

Door: David Berger.

In de Verenigde Staten is de katholieke priester P. John Fields plotseling overleden, nadat hij in het kader van een serie proeven een Covid-19-vaccin toegediend had gekregen.

P. John Fields was de directeur voor Communicatie en Godsdienstonderwijs voor het Aartsdiocees Philadelphia, dat deel uitmaakt van de grieks-katholieke kerk van de Oekraïne. Daarenboven bekleedde hij vele prominente functies http://ukrarcheparchy.us/archeparchy-news/obituary-the-very-rev-archpriest-john-m-fields binnen de katholieke kerk in de VS.

Bij het bekendmaken van zijn dood verklaarde het Aartsdiocees, dat P. Fields is “overleden in zijn huis op 27 november jl. De doodsoorzaak is nog niet opgehelderd”. Dit berichten momenteel de Amerikaanse media http://thedialog.org/featured/philadelphia-father-john-fields-was-first-volunteer-in-moderna-coronavirus-vaccine-trial-at-penn/.

P. Fields had zich vrijwillig aangemeld voor de serie proeven

P. Fields werd dit jaar 70 jaar oud. Kort geleden nog had Fields deelgenomen aan de proeven met het COVID-19-vaccin van Moderna, nadat hij eind augustus een E-mail had gekregen van de University of Pennsylvania, waarin hem werd gevraagd, of hij zou willen deelnemen “aan de derde en laatste fase” van de vaccin-studie.

Toen Pater John Fields op 28 augustus de mail ontving, moet hij onmiddellijk met “ja” hebben geantwoord,

“Ik heb niet geaarzeld. Voor mij was het een poging. Ik hoopte alleen maar, dat ik zou worden aangenomen”, zei hij 17 november in een E-mail aan de katholieke persdienst.

“het zou een geweldige gelegenheid zijn, om dit hinderlijke virus dat plotseling is opgedoken en over de hele wereld verwoestingen heeft aangericht, de dood heeft gebracht en elk aspect van ons leven overhoop heeft gehaald, te bestrijden”, zei Pater Fields.

Martelaar of waarschuwing voor vaccin?

Het aantal invloedrijke katholieke geestelijken in de VS, die waarschuwen tegen het al te snelle vrijgeven van de vaccins neemt nu toe. Anderen vereren Fields als martelaar, die zijn leven heeft gegeven om zoveel mogelijk andere levens te redden.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/09/usa-priester-stirbt-nach-corona-impfung/

Burgemeester van Dormagen: Scholieren moeten de politie waarschuwen, als ze mensen zien zonder mondkapjes

Door: David Berger.

In een persoonlijk kort statement heeft de burgemeester van Dormagen Erik Lierenfeld (SPD) scholieren ertoe opgeroepen om de politie te waarschuwen, zodra ze onderweg mensen zien, die zonder mondkapje op pad zijn en de scholieren er zelfs nog toe aansporen om zelf geen mondkapje te dragen. Dit zijn Corona-verloochenaars of andere gekken, waartegen men dient op te treden.

Gedwongen opname voor “Covidioten”

Hoe belangrijk voor het “Nieuwe Normaal” dergelijke medewerking van de bevolking, ook al van de kinderen, is, tonen verdergaande plannen aan, zoals ze reeds in Baden-Württemberg bestaan. Aldaar moeten Corona-quarantaine-verbrekers gedwongen worden opgenomen:

“Baden-Württemberg wil hardnekkige Corona-quarantaineweigeraars gedwongen opnemen. Dit verklaarde de deelstaat-minister van Sociale Zaken Manfred Lucha (Groenen) dinsdag (8 december) na een kabinetszitting. In het vervolg moeten mensen, die ondanks besmetting met Corona niet in quarantaine gaan en niet tot rede te brengen zijn door andere sancties, in de toekomst door de politie gedwongen kunnen worden opgenomen in centrale ziekenhuizen. De verblijfplaatsen moeten tegen het weekeinde vastgesteld zijn.” (Bron: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/baden-wuerttemberg-will-corona-quarantaenebrecher-zwangseinweisen-a3398510.html)

Boze tongen beweren nu, dat men daarom op zoveel mogelijk meldingen vanuit de bevolking aangewezen is, teneinde de leegstaande Intensive Cares te vullen met “Covidioten” in plaats van met de ontbrekende Coronapatiënten. Maar natúúrlijk is dat maar fakenews, afkomstig van de Rijksburgers en de Corona-verloochenaars.

Uitgescholden voor “Corona-Nazi”

Hoewel zijn strategie goed na te voelen is, oogst Lierenfeld op Internet, waar hij zijn video heeft gedeeld, vooral ontzetting. Een Dormagense burger schrijft hem bijvoorbeeld: “Heb vandaag een video van u gezien, waarin u de mensen oproept om anderen te verklikken. Ik ben noch Corona-verloochenaar, noch gek, maar moet absoluut niets van verklikkers hebben. En wie hiertoe oproept, moet zichzelf afvragen, of hij geen oppergek en Corona-Nazi is.” En een ander: “Wat mankeert u? U bent een burgemeester en zet kinderen tot verklikken aan? Ik hoop, dat u op staande voet uit uw functie vliegt. Walgelijk!”

En een vrouw, die is opgegroeid in de zg. DDR, ziet zichzelf herinnerd aan duistere tijden: “Ongelofelijk zoals de rode burgemeester Erik Lierenfeld kinderen en jongeren wenst te instrumentaliseren. Zoiets ken ik uit de tijden van de DDR. Toentertijd zette de sectorbeheerder ons ook aan tot verklikken. Voor zoiets mag men niet kiezen.”

Maar ook in het Nieuwe Normaal geldt nu eenmaal: Jong geleerd, oud gedaan, als men een goede socialist en een goede Duitser wil worden!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/08/dormagens-buergermeister-schueler-sollen-polizei-rufen-wenn-sie-menschen-ohne-masken-sehen/

“Allahu Akbar”-gejubel bij de begrafenis van de moordenaar van Samuel Paty

Door: Michael van Laack.

Bij de begrafenis van de moordenaar van Samuel Paty, de Franse leraar, die midden op straat werd vermoord https://philosophia-perennis.com/2020/11/05/sheikh-enthauptung-des-franzoesischen-lehrers-ist-eine-grosse-ehre-fuer-alle-muslime/ hebben zich afschrikwekkende scènes afgespeeld, die een voorproefje leveren, van wat ons op Duitse islamitische kerkhoven nog te wachten zou kunnen staan, wanneer de islamitische moordenaars van ónze gezinsleden worden begraven.

De begrafenis vondp laats in Tsjetsjenië, het vaderland van de 16-jarige Abdullakh Anzorow. Daarheen was zijn stoffelijk overschot afgelopen zaterdag vervoerd. Ten eerste, omdat Frankrijk al zonder meer geen begrafenis zou hebben toegestaan op de bodem van le Grand Nation, ten tweede, omdat in de aarde aldaar op de dader meer zegen van Allah rust.

Video-Player

Anzorov was op 18 0ktober door de politie neergeschoten, kort nadat hij de leraar had onthoofd. Het misdrijf van de leraar had bestaan in het gebruik van Mohammed-karikaturen tijdens de les. In Duitsland werd van Groen-Linkse zijde na de bloeddorstige daad onmiddellijk de discussie gestart of Mohammed-karikaturen moesten worden toegestaan, of niet. De onthoofding zelf speelde in deze kringen geen bijzonder grote rol. Daarmee in aansluiting bleef het medeleven binnen de perken.

Een leeuw van de Islam

In zijn vaderland zijn veel mensen enthousiast over de daad van de 18-jarige. Een straat in zijn geboortedorp werd terstond naar hem genoemd en de predikant bij de teraardebestelling noemde hem een “Leeuw van de Islam, waarvan spoedig grote roedels over de verlaten steppen van de kruisridders zouden trekken, teneinde door hun bloed de bodem wederom vruchtbaar en bloeiend te maken.” Een geweldig vooruitzicht, niet? Hopelijk is de Corona spoedig voorbij, zodat deze roedels eindelijk weer “Asiel” kunnen roepen!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/07/allahu-akhbar-jubel-bei-beerdigung-des-moerders-von-samuel-paty/

ZDF: Corona-racisme Duitsland onverdraaglijk – Black Lives First wordt vergeten!

Door: Michael van Laack.

Ogenschijnlijk groeit bij onze staatsgetrouwe media de vrees voor de dag, waarop er geen reden meer bestaat voor mondkapjesplicht en andere restricties. Daarom wordt er een nieuw vat opengetrokken: Wij slechte Europeanen en dan in het bijzonder Duitsers kopen dubbel en dwars vaccinatie-doseringen op, het duidelijk waardevolle BLM-ras blijft met lege handen achter. Omdat Afrikaanse landen nu eenmaal geen geld zouden hebben om er voldoende voor te zorgen.

De bezorgdheid, die in het huis van net media-imerium te Mainz heerst is ergens wel te begrijpen. Want zolang de Afrikanen niet over de hele linie zijn ingeënt, kunnen de Nazi’s alhier (de AfD dus) en andere vluchtelingen-vijanden argumenteren: Wie niet is gevaccineerd, laten wij niet binnen. Want met het oog op het binnenland vertegenwoordigt het “verzorgende denken” zoals bekend het standpunt: Wie niet is gevaccineerd, mag geen restaurant, voetbalstadion of theater in.

Kent het virus een verschil tussen arm en rijk?

“Het mijn-natie-eerst-virus heeft zich verspreid,” meent de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfstoff-gerechte-verteilung-weltweit-100.html. Dat ergert niet alleen de sociaaldemocraten, steeds heeft immers in de vluchtelingenpolitiek gegolden: “Afrika eerst”. Ook had het door de BLM-beweging inmiddels iedereen duidelijk moeten zijn, dat “het zwarte leven” niet slechts net zozeer telt als het overige leven, maar dat het uitdrukkelijk moet worden beschouwd als wáárdevol.

Van waardevol te spreken in verband met oude witte mannen, zou ongetwijfeld irriterend zijn voor velen van onze tijdgenoten.
Gabriel houdt Corona voor een brandblusser voor crisissen in landen met lage inkomens. Terwijl het degenen met lage inkomens in Duitsland überhaupt niet zou treffen. Dat is een angst, die in deze dagen eigenlijk door de “Nazi’s” zou worden aangescherpt.

Gates-stichting financieel te zwak – Duitsers moeten helpen

“De Gates-stichting steekt samen met andere partners momenteel honderden miljoenen euro’s in vaccin-producenten en globale organisaties, teneinde een wereldwijd rechtvaardiger verdeling van Corona-vaccins te garanderen,” juicht het ZDF. Eigenlijk zou de grootste Samaritaan, die de wereld ooit gekend heeft, dat niet alleen kunnen heffen. Er ontbraken 38 miljoen Amerikaanse dollars, om heel Afrika en andere geselecteerde, voor het merendeel islamitische financieel zwakke staten in hun geheel te kunnen laten vaccineren.

Duitsland zou weliswaar al via omwegen kunnen deelnemen aan de gezondheidsbescherming van zwarte Afrikanen in het algemeen met ca. 8,5 miljard Euro, door middel van diverse projecten, maar nu is er een veel groter gebaar nodig. Aangezien de meeste staten afhaken, moet Duitsland het grootste deel ten laste nemen. Al het andere zou racistisch zijn.

Corona kan migratieplannen vernietigen

Want wat hebben we aan het migratiepact, dat Merkel ons helemaal vrijwillig in de schoenen heeft geschoven, als ze allemaal doodgaan aan Corona, of elkaar bij sociale- en andere onlusten afmaken. Europa heeft meer veelkleurigheid nodig. Veelkleurigheid is thans nu eenmaal zwart. Wie dus Europa wil redden, moet tegelijkertijd – of het liefst allereerst – Afrika redden van Corona.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/04/zdf-deutschlands-corona-rassismus-unertraeglich-black-lives-first-ist-vergessen/

“Angela Merkel is ware schurk in Brexit-drama”

Door: David Berger.

Het nieuwe boek van de Britse bestseller-auteur en EU-pleitbezorger Tom Bower kan tot in detail aantonen, dat de eigenlijke schuldige aan de Brexit de Duitse Bondskanselier Merkel geweest is. Haar intransigente houding inzake de vluchtelingencrisis heeft de trek van de Britten in de EU definitief bedorven.

De Britse bestseller-auteur Tom Bower beschrijft in zijn nieuwe boek over de Britse premier Boris Johnson uitvoerig de omstandigheden, waaronder het tot een Brexit moest komen. In een interview met het nieuwsberichtenmagazine “Der Spiegel” https://www.spiegel.de/politik/ausland/boris-johnson-biograf-tom-bower-boris-johnson-wird-wieder-auferstehen-a-06fe2c2a-c86b-41a4-afdf-708526391f2f vat hij in het kort samen, wat hij in zijn boek uitvoerig kan aantonen: De Brexit is de schuld van Bondskanselier Angela Merkel (CDU) .

Merkels vluchtelingengekte heeft de Britten geschokt

Bower is zelf een overtuigde aanhanger van de EU en heeft tegen de Brexit gestemd; des te harder valt zijn oordeel uit, “dat de werkelijke schurk in dit hele brexit-drama Angela Merkel is.”

Dit oordeel ziet hij bevestigd door zijn analyse van de gebeurtenissen in verband met de opgeblazen deal tussen de Duitse kanselier en de voormalige britse premier David Cameron:

“Cameron had een concessie nodig, vooral bij het onderwerp immigratie, maar die kreeg hij niet. Als Merkel hem tegemoetgekomen was, zou er geen Brexit geweest zijn. Volgens mij is haar onwrikbaarheid verantwoordelijk voor het Britse uittreden uit de EU”- aldus Bower in het interview in der Spiegel.

Eenvoudige mensen, geen linkse politieke blaaskaken

Johnson is een heel ander type dan de machtsbeluste Merkel: “Hij is een individualist, zijn grote ondersteuners waren steeds de gewone mensen, niet de politici”. Dat heeft Johnson al laten zien in de jaren, toen hij eerste burgemeester van Londen was:

IIn die acht jaar heeft hij een recordaantal huizen laten bouwen. Hij is hartstochtelijk in de bres gesprongen voor een betere opvoeding, in het bijzonder voor kinderen uit de arbeidersklasse, opdat zij betere kansen voor de toekomst zouden hebben.”

Johnson zou nu voor grote taken staan, die hij het hoofd zal bieden en daardoor opnieuw stijgen in de achting der Britten: “Als hij een Brexit-deal krijgt met de EU en als de Corona-crisis in het voorjaar dankzij het nieuwe vaccin beëindigd zou zijn, zal hij eens te meer herrijzen!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/02/wahre-schurkin-im-brexit-drama-ist-angela-merkel/

Corona: Mogen binnenkort alleen gevaccineerden nog deelnemen aan het openbare leven?

Door: David Berger.

De ergste bange vermoedens van de vaccinatie-critici lijken waarheid te worden: Officieel zal er geen sprake zijn van vaccinatieplicht resp. gedwongen vaccinaties, maar deelnemen aan het openbare leven, van boodschappen doen in de supermarkt, via het reizen per trein of vliegtuig tot aan het zoeken van een baan is vervolgens alleen nog mogelijk, als er een vaccinatiebewijs kan worden overlegd.

Terwijl de nieuwsberichten over de snelle ontwikkeling van het vaccin tegen Corona wereldwijd door veel mensen met gemengde gevoelens worden opgenomen en bijvoorbeeld maar de helft van de Duitsers zich überhaupt wil laten inenten, heerst er in vele economische sectoren een doorbraakstemming.

Zoals bijvoorbeeld in de internationale luchtvaartbranche. In de VS denkt men momenteel erover na, of door middel van een zo wijd verspreid mogelijke vaccinatie tegen Corona het bedrijf na het Corona-dieptepunt, dat het hele jaar beheerste, weer op gang zou kunnen komen.

Digitaal reisdocument met gezondheidsgegevens

Zoals de Amerikaanse krant “The Hill” https://thehill.com/policy/transportation/527581-airlines-set-sights-on-digital-passports-for-covid-19-vaccine en ook de Duitse “Cicero” https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-luftfahrt-impfen-gesundheit-digital-reisepass-impfpflicht berichten, denkt men bij de luchtvaartmaatschappijen na over de mogelijkheid, dat men alleen nog maar in het vliegtuig mag stappen, als met een digitale reispas kan worden bevestigd, dat men is ingeënt tegen Corona. De IATA, als overkoepelend orgaan van vele vliegmaatschappijen, heeft het er zelfs over, dat de ontwikkeling van deze pas reeds in de eindfase zit en dat deze zeer spoedig in gebruik zou kunnen worden genomen.

“Op de pas wordt informatie van de passagier vastgelegd betreffende zijn test- en vaccinatiehistorie. De pas zou een snelle uitwisseling mogelijk maken tussen regeringen, vliegmaatschappijen, laboratoria en passagiers (…) Of van een dergelijke pas door de grote Airlines (verplichtend) gebruik wordt gemaakt, is nog onduidelijk. De Australische Maatschappij Qantas heeft echter bijvoorbeeld aangekondigd, op internationale vluchten alleen ingeënte passagiers mee te nemen. Waarschijnlijk zouden anderen zich bij deze lijn kunnen aansluiten.”(Bron: https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-luftfahrt-impfen-gesundheit-digital-reisepass-impfpflicht)

Puur cynisme: Geen gedwongen vaccinatie, maar …

Hier lijken de ergste bange vermoedens van de vaccinatie-critici waarheid te worden: Officieel zal er geen sprake zijn vanvaccinatieplicht resp. gedwongen inentingen, maar deelnemen aan het openbare leven, van boodschappen doen bij de supermarkt via het reizen per trein of vlieftuig tot aan het zoeken van een baan is dan alleen nog maar mogelijk, als er een inentingsberwijs kan worden voorgelegd. Vervolgens zouden de 50% tot vaccinatie bereid zijnde Duitsers, die zich tot nu toe niet door de geschoolde hotelspecialiste en Duitse minister van Opleiding Karliczek https://twitter.com/Helene12111/status/1333352829168349185 lieten overtuigen, het in een sneltreinvaart ontwikkelde Corona-vaccin toch te vertrouwen, er wel eens heel snel 96% kunnen worden.

Het valt te vrezen, dat achter de verzekeringen van Minister van Volksgezondheid Spahn & Co dat er geen sprake zou zijn van gedwongen inentingen, een soortgelijk cynisme schuilgaat, als achter de permanente verzekeringen, dat de vrijheid van meningsuiting ondanks censuurwetten en hetzes tegen andersdenkenden onbeperkt blijft gelden: Uiteindelijk kan men zeggen wat men wil, vervolgens moet men dan natuurlijk ook de consequenties van het gezegde op de koop toe nemen!

PS: Ik ben in geen geval een tegenstander van vaccinaties, en zowat tegen alles ingeënt, waarvoor er een vaccinatie bestaat. Maar ik ben als conservatief-liberaal en vrijheidslievende Frankenlander een besliste tegenstander van gedwongen vaccinaties, vooral, wanneer ze perfide door de achterdeur worden ingevoerd.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/01/corona-duerfen-bald-nur-noch-geimpfte-am-oeffentlichen-leben-teilnehmen/

Nigeria: Islamisten slachten meer dan 100 mensen af

Door: David Berger.

In het afgelopen weekeinde haalden islamitische terroristen van Boko Haram uit met hun meest brute directe aanval van dit jaar: Ze boeiden meer dan 110 arbeiders in de rijstvelden en sneden hen vervolgens de keel door.

“Het voorval is de meest brute directe aanval op onschuldige burgers van dit jaar. Ik eis, dat de aanstichters van deze afschuwelijke en zinloze daad voor het gerecht worden gesleept.” – aldus de humanitaire coördinator van de VN, Edward Kallon, over een bruut bloedbad in het Noordoosten van Nigeria, dit afgelopen weekeinde.

Geboeid en vervolgens de keel doorgesneden

Volgens informaties van de VN werden bij de aanval op het dorp Koshobe minstens 110 mensen gruwelijk vermoord. De mensen van het dorp waren net bezig met het oogsten van de rijst op de velden aan de rand van het dorp, toen de islamitische extremisten van Boko Haram op motorfietsen en bewapend ter plaatse opdoken.

Volgens ooggetuigen werden de slachtoffers aangevallen, vervolgens geboeid, waarop hen de keel werd doorgesneden. Het voorval verraadt ondubbelzinnig de hand van Boko Haram, die gelden als de West-Afrikaanse versie van “Islamitische Staat”.

Het bloedbad vond laats op de dag van de eerste regionale verkiezingen sinds 2009. Eerder waren de verkiezingen – vanwege de steeds terugkerende gewelddadige acties door islamistische milities – steeds opnieuw uitgesteld.

“Het waren toch alleen maar negers”

Tobias Huch op Twitter hierover: “Gisteren hebben #Islamisten 110 mensen in #Nigeria vermoord, omdat zij geen #Moslims waren. Vrouwen en kinderen hebben ze bruut het hoofd afgesneden. Alweer geen geslaakte kreet en geen Brandenburger Tor in de kleuren van de Nigeriaanse vlag, omdat veel mensen denken “Het waren toch alleen maar negers”.”
Al in 2019 viel op PP te lezen:

Tussen 2011 en 2015 terroriseerde en slachtte Bokko Haram – een Jihadistengroepering, die al vóór de oprichting van ISIS gruweldaden beging – duizenden christenen af http://www.sconews.co.uk/news/45031/north-east-nigeria-5000-killed-100000-displaced-and-350-churches-in-ruins/, in het bijzonder diegenen, die tussen de islamitische meerderheid in het Noorden wonen. In 2015 kregen de Nigeriaanse Moslims eindelijk, wat ze wilden: een islamitische president in de gestalte van Muhammadu Buhari. Het geweld nam echter alleen maar toe. Islamitische Fulani-herders – de etnische stam, waaruit Buhari voortkomt https://www.theguardian.com/world/2015/mar/31/muhammadu-buhari-military-dictator-nigeria-new-democratic-president – sloten zich aan bij Boko Haram en overtroffen het nog in het afslachten van christenen.

Genocide op christenen in Nigeria – De wereld kijkt weg!

Alleen al tussen juni 2017 en juni 2018 https://www.breitbart.com/national-security/2018/07/04/boko-haram-fulani-terrorists-kill-2000-nigeria-six-months/ slachtten islamitische Fulani om en nabij de 9.000 christenen af https://www.breitbart.com/national-security/2018/07/04/boko-haram-fulani-terrorists-kill-2000-nigeria-six-months/ en vernietigden minstens duizend kerken ( Het duurde driemaal zo lang https://onenewsnow.com/persecution/2018/12/29/obama-charged-with-facilitating-christian-persecution , totdat de Fulani een fractie ervan [1.484] aan christenen onder het presidentschap van Jonathan hadden gedood). Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar vonden er 52 dodelijke terreuraanslagen plaats op christelijke dorpen. “Bijna elke dag word ik wakker met tekstberichten van partners in Nigeria, zoals vanmorgen: “Herders steken 49-jarige boer in Ogan neer””, aldus mensenrechten-advocate Ann Buwalda in Juli.

Steeds wanneer de mainstream media lucht krijgen van het geweld tegen Nigeria, herhalen zij, wat de plaatsvervangende minister voor Afrikaanse aangelegenheden van Obama, Connie Carson, heeft beweerd https://www.cnsnews.com/news/article/religion-not-driving-extremist-violence-nigeria-says-obama-official-after-church, nadat er een kerk was gebombardeerd, wat op Paaszondag 2012 aan bijna 40 christelijke gelovigen het leven had gekost. “Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken,” zei Carson, “Om een belangrijk punt naar voren te halen, en wel, dat de religie [in Nigeria] geen extremistisch geweld oproept”.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/11/30/nigeria-islamisten-schlachten-mehr-als-100-menschen-ab/