Ruprecht Polenz – Liegen voor de waarheid

Door: David Berger.

Het behoort tot het paradoxale karakter van de huidige antifascistische mainstream, om te denken, dat men met onwaarheden en onoprechtheden het “Nooit Meer!” naar de overwinning dient te helpen. Een gastbijdrage van Stephan Eissler https://philosophia-perennis.com/?s=Stephan+Eissler

Reeds vaker in de geschiedenis waren de herauten van de ideologische mainstream er vast van overtuigd, een vermeende “waarheid” met kennelijke onwaarheden aan de overwinning te moeten helpen.

Dat liep echter nooit goed af. Vooral niet in de Duitse geschiedenis! Desondanks keert het “liegen voor de waarheid” nu weer terug. En wel uitgerekend door diegenen, die om het hardst “Nooit meer!” roepen. Hier een voorbeeld:

Ruprecht Polenz schrijft https://www.piqd.de/medien-gesellschaft/es-war-ein-putschversuch?ref=dailydigest&utm_campaign=viewpiq&utm_content=2021-01-11 over de gebeurtenissen rondom het Capitoool in alle ernst het volgende:

[…] Tot de iconografie van de aanslag op het Amerikaanse parlement behoort de in felle kleuren uitgedoste man met gehoornde helm. Men houde dat niet voor een carnavalsoutfit. De man is verkleed als Thor, het symbool voor white supremacy. […]

Ontbrekende feiten

Wie de foto’s van de man bekijkt, concludeert zonder moeite, dat de bewering van meneer Polenz op geen enkel feit berust (een echt goede opname van genoemde man valt hier https://www.srf.ch/news/international/sturm-auf-kapitol-mann-mit-fell-und-hoernern-verhaftet te bekijken). Niet alleen, omdat deze man geen hamer, maar een speer in de hand houdt, maar omdat ook alle andere uiterlijkheden eerder tot de conclusie leiden, dat de man zich voor zijn outfit liet inspireren door de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Dat zou metterdaad logisch zijn – zij het dan op een volledig andere manier, dan de draai, die Ruprecht Polenz er aan probeert te geven.

En wie twee minuten de tijd neemt voor een korte bestudering, vindt het kennelijke ook metterdaad op veel plaatsen op internet bevestigd. BILD https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/usa-das-ist-der-mann-der-beim-sturm-aufs-kapitol-fell-und-hoerner-trug-74781052.bild.html schrijft bijvoorbeeld het volgende:

[…] Jake Angeli (32) is een rechts-extremistische activist uit Arizona. Hij is een fervente fan van Trump en vertoont zich al jaren met deze kleren.

Angeli noemt zichzelf Sjamaan. Een jaar geleden schreef hij op Facebook: “Ik bevind mij sinds ruim een decennium op de sjamaanse weg en beschik over talloze verschillende vaardigheden en gaven […]

Dogma’s in plaats van verstand

Ruprecht Polenz toont dus met zijn uitspraak overduidelijk aan, hoezeer men in dit land bepaalde dogma’s heeft verinnerlijkt. Klaarblijkelijk zo zeer, dat bepaalde beweringen intussen niet slechts volledig ongegrond blijken te zijn, maar de feiten ook nog eens tegenstrijdig… Veel belangrijker schijnt het te zijn, dat het beweerde “goed” voelt, omdat het zo wonderwel past in het over-geordende (in dit geval: antiracistische en antifascistische) narratief.

Een dergelijk streven laat zich naar mijn mening zeer treffend beschrijven als “liegen voor de waarheid”.

Het behoort tot het paradoxale karakter van de huidige antifascistische mainstream, om te denken, dat men het “Nooit Meer!” met onwaarheden en onoprechtheden aan de overwinning dient te helpen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/12/ruprecht-polenz-luegen-fuer-die-wahrheit/

Joe Biden: Ik zal mij vanaf de eerste dag van mijn presidentschap bekommeren om de belangen van de Moslims

Door: David Berger.

“Ik zal de wensen van de Amerikaanse Moslims vanaf de eerste dag van mijn presidentschap deel laten uitmaken van mijn regeringspolitiek”- beloofde Biden tijdens zijn verkiezingscampagne. Men hoeft geen insider of pessimist te zijn, om ervan uit te gaan, dat Biden deze belofte zal inlossen. De zogeheten verkiezingszege van Biden is tevens een zoveelste etappe-zege voor de wereldwijde islamisering.

Nauwelijks in het vizier van de publiciteit heeft Joe Biden zich reeds afgelopen juli bij een online-top verzekerd van de ondersteuning van de Moslims.

Daarbij hoefde hij – ondanks zijn twijfelachtige deelname aan de acties van oorlogsvoerder Obama – beslist niet over zijn eigen schaduw te springen en zal hij de hoop, die islamiseerders over de hele wereld verbindt met zijn verkiezingszege, meer dan vervullen. Een facebookvideo van Imad Karim http://www.imad-karim.de/:
(kon helaas niet worden overgenomen).

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/11/joe-biden-islam/

Bisschop tegen invasie: “Immigratie is destructief voor Italië en Europa”

Door: David Berger.

Niet de hele katholieke kerk denkt volgens hetzelfde schema. Daarom is het belangrijk, het verstandige deel ervan, dat geen plaats vindt in de mainstream media, een stem te geven: Dat deel, dat anders slechts door weinigen wordt gehoord, vooral wat betreft de immigratieproblematiek. Bijvoorbeeld de uitlatingen van één van de weinige Italiaanse bisschoppen, die de massale immigratie zien als datgene, wat ze is: Een Kwaad.

Deze woorden stammen van de emeritus-Aartsbisschop van Ferrara, Luigi Negri, het “geweten van de katholieke kerk” :

“In de laatste decennia is de katholieke kerk ondanks het buitengewone pontificiaat van Johannes Paulus II en Benedictus XVI een weg ingeslagen, die ertoe uitnodigt, te capituleren voor de alomtegenwoordige kracht van het antichristendom: Ze buigt voor de heersende mentaliteit en stelt zich tevreden meet een soort terughoudendheid, die in tijden als deze reeds vele andere religieuzen en culturele minderheden werd opgelegd”.

Zachtgekookt katholicisme

“Paus Franciscus wordt door het heersende Denken helaas meer en meer geïnstrumentaliseerd en verliest zijn aanvankelijk kritische houding aan kracht. (…) Momenteel is de inconsequentie, die de kerk teistert, de ideële natuur. Er is sprake van een tendens, om zich te verbinden met het secularisme, een kleine plaats te reserveren voor zichzelf en het katholicisme welhaast tot een element van folklore te maken, waardoor deze atheïstische samenleving niet wordt verstoord”.

De emeritus-Aartsbisschop over de Islam:

“De Islam is meer dan een geloof, hij is een wet, een status, die wordt samengevat onder het begrip Sharia. (…) Voor de Moslim is alleen de sociale en politieke context, waarin hij leeft, geldig (…) Een ander zorgwekkend aspect is de tendens van de Islam om de waarden van de westerse beschaving te vervangen, vooral die van de scheiding tussen politiek en religie, die Paus Ratzinger steeds weer heeft benadrukt en die mijzelf voorkomt als één der beste aspecten van onze constitutie.”

Ik ben katholiek en derhalve voor veelzijdigheid

“Integratie dient verstandig te zijn. Men kan niet de deuren openen, alsof er sprake zou zijn van een party, zonder daarbij tevens de menselijke en cultureel-economische kosten van de immigratie in ogenschouw te nemen, want dat zou alleen maar stimulering van qualuquicisme (politieke landerigheid) betekenen.

Ik ben katholiek en derhalve ben voor het welkom heten van de veelzijdigheid, maar zonder inperkingen zal dat niet gaan, omdat het zonder dat zou leiden tot vertrapping en eliminatie van onze samenleving. Dit is niet de manier van doen, zoals het christelijke Europa in de loop der eeuwen nieuwe factoren heeft geïntegreerd, die hebben bijgedragen aan zijn rijkdom”.

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij “Ons Midden-Europa” https://unser-mitteleuropa.com/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/10/bischof-gegen-invasion-einwanderung-ist-destruktiv-fuer-italien-und-europa/

Bestorming van het Capitool: Een false flag operation?

Door: Redactie YouWatch.

Washington – De berichten, volgens welke het bij de bestorming van het Capitool door zogeheten Trump-aanhangers om een enscenering gegaan zou zijn, nemen toe. Intussen zijn er video’s opgedoken, die “politieagenten” laten zien, die bezig zijn , de versperringen voor het Capitool weg te ruimen, om vervolgens de “protesterende stormtroepen van Trump” formeel het gebouw binnen te leiden. (b. v. in deze video vanaf min. 2:29 waarin de “bestormers van het Capitool” zich volgens de opnamen van de bewakingscamera’s in de VS- Senaatszaal gedroegen zoals bij de toeristische bezichtiging van een verbazingwekkende bezienswaardigheid. Geen haast, geen bewustzijn van onrecht, geen vernietigingsdrang. Een tweede video houdt zich bezig met de focus op één van de betoogsters in het Capitool.

Marie Gentric, verslaggeefster voor “124 News”, bericht hier https://www.youtube.com/watch?v=JK6Ht5BFp6I vanaf min. 3.20 over een gesprek, dat ze had gevoerd met een agent van the Capitol Police. De man zou hebben verklaard,, dat the Capitol Police reeds tijdens de toespraak van Trump, laat op de ochtend van 6 januari het aanbod om de politiemacht in het Capitool te versterken met de National Guard, zou hebben verworpen. Hijzelf is zo om en nabij 9.30u. naar huis gestuurd, en ook niet meer opgeroepen, zelfs niet, toen de “bestorming van het Capitool” in volle gang was. Uit louter plichtsbesef is hij desondanks nog naar zijn arbeidsplek teruggekeerd. De agent, aldus Marie Gentric, heeft blijk gegeven van onbegrip jegens zijn superieuren.

De toestand in Washington doet denken aan de zogeheten kleurrevoluties, zoals bv. de Maidan-proptesten in Kiev in 2013/2014. (RB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/01/08/sturm-capitol-eine/

Big Führerin is watching you

Door: David Berger.

Het zij me vergeven dat ik, toen ik vanmorgen in een ICE stapte, en van alle kanten een portret van de kanselier mij in de ogen keek, ik niet slechts aan de DDR, maar tevens aan Zuid-Korea moest denken.

Over dat Merkel de grooyste kanselier aller tijden- en boven elke kritiek verheven is, heerst in de MSM en binnen de staatsomroep intussen onomstreden eensgezindheid. Het Systeem-Merkel heeft hier door de jaren heen zijn sporen nagelaten. Wie het waagt, dit te bekritiseren, wordt door middel van censuur in de sociale media, sociale uitsluiting en nu en dan zelfs door juridische vervolging naar zijn hokje verwezen, en hem wacht vroeg of laat de moderne brandstapel van de “damnatio memoriae”.

Van Peking naar Berlijn is het maar een kleine stap

Dat afbeeldingen voor de propaganda belangrijk zijn, zo af en toe zelfs belangrijker dan teksten, weten wij al sinds lang. Het portret van Mao Zedong aan de poort van de Hemelse Vrede, de toegang tot de Verboden Stad in Peking, is slechts één van de vele voorbeelden van moderne verafgoding.

Vergeeft U mij, dat ik niet slechts aan de DDR moest denken, maar ook aan Noord-Korea, toen ik vanmorgen in een ICE stapte en mij van alle kanten een prtret van de kanselier in de ogen prikte … Big Mama is watching you. Het door het Spoorwegenblad gevoerde interview paste er dan ook bij. Geen enkele kritische vraag, vraag- en antwoordspel, alsof het interview gedicteerd was door de propagandastaf van de kanselier.

Merkel zal worden overleefd door haar systeem

En alle naïevelingen en optimisten, die in alle ernst denken, dat het probleem ten einde is met het aftreden van het politieke- en wereldlijke toneel van Merkel, dient gezegd te zijn: Waar nu de standbeelden van Duitse racisten worden neergehaald, zullen spoedig Merkel-standbeelden onze steden ontsieren.

Want het Systeem-Merkel heeft zich allang ontwikkeld tot een zelfstandige, politiek-sektarische macht, die ook zonder de persoon van de oprichtster zal voortleven.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/07/big-fuehrerin-is-watching-you/

Renate Bahner: Hoe is het eigenlijk met de Corona-critica?

Door: David Berger.

Ze haalde als één van de eerste critici van de Corona-maatregelen in het voorjaar de krantenkoppen. Vervolgens kreeg ze het gedoe met het steeds meer totalitair agerende systeem van Merkel te verduren, maakte schijnbaar pas op de plaats, om in de zomer opnieuw op te treden op een dwarsdenkersmanifestatie: De advocate Beate Bahner. Wat doet ze hu eigenlijk? Hoe gaat het met haar?

“Publico”, het blog van Alexander Wendt, voormalig redacteur van Focus, blijft sinds zijn ontstaan naar verhouding stilletjes in de schaduw van de slagvaardige blogs van de alternatieve media. Zijn bijdragen zijn te weinig spectaculair.

In plaats daarvan blinken deze vaak uit door gedegen onderzoek m. b. t. onderwerpen, die men tevergeefs zoekt bij de grote mainstream media. Zoals bv. de meest recente bijdrage van het blog onder de titel “De verordende verrijzenis”. In de inleidende tekst (auteurs Oliver Driesen en Alexander Wendt) valt te lezen:

Luidruchtige critica van Corona-maatregelen

“De Heidelbergse advocate voor het Medisch Recht Beate Bahner werd reeds in het voorjaar van 2020 de luidruchtige critica van de Corona-maatregelen. Vervolgens raakte ze in een persoonlijke crisis – en kwam terecht in een toestand van totale ontreddering. Wat gebeurde er met de vrouw?”

Na een uitvoerige samenvatting van de Bahner-story dit voorjaar, die de media rond ging en die wij tevens onze lezers niet wilden onthouden https://philosophia-perennis.com/?s=Bahner, volgt een naar verhouding kort uittreksel, uit datgene, wat Bahner momenteel doet:

Er wordt bericht over het optreden van Bahner op 18 juli bij een Dwarsdenker-demonstratie in Mannheim. En een te beluisteren tekst, die zij Publico daarbij gegeven heeft: “Het was voor mij eenvoudigweg belangrijk om aan te tonen: Niet ik ben hier de gek. Ik was 25 jaar lang een competente advocate en ben het nog steeds.”

Alleen samen zijn wij sterk

Eén ding heeft Beate Bahner geleerd: Als individuele strijdster komt zij niet verder, zij dient het “ik” te vervangen door het “wij”. Daarom heeft ze zich aangesloten bij het netwerk “Advocaten voor Voorlichting”, dat zich ertegen verzet, “dat de staat de kern van de rechtsstaat aantast door de wetgevende- en uitvoerende reactie op Corona.”

Ze vertegenwoordigt over de hele Bondsrepubliek cliënten, die bij demonstraties of door quarantaine-maatregelen in conflict raken met de gevestigde orde”, stelt “open brieven aan de politiek” samen, en probeert “de bescherming van de grondrechten ook in de noodtoestand door te zetten.”

“Ik houd rekening met het allerergste.”

Evenwel dreigt er ook haar juridisch onheil: “Verschillende zaken vanwege de gebeurtenissen in het voorjaar zijn aanhangig gemaakt. Een groot deel van haar medische cliënten heeft de Kanselarij verloren. Maar in het medisch recht zal meer dan genoeg te doen zijn”, denkt ze, “in het bijzonder als binnenkort de vaccinatieplicht komt. En hoe gaat het verder met de rechtsstaat Bondsrepubliek? De avond van 18 november, toen de “Wet Bevolkingsbescherming” met de volmacht voor draconische inperkingen van de grondrechten voor gevallen van epidemie door parlement en senaat werd geranseld, terwijl protesteerders voor de Rijksdag werden verdreven met waterkanonnen en Pepperspray, overdenkt Bahner kort in het video-gesprek, waarop ze vervolgens zegt: Ik houd rekening met het allerergste.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/06/beate-bahner-was-wurde-eigentlich-aus-der-corona-kritikerin/

Duitse media: Volle laag tegen Trump

VALSE BERICHTGEVING OVER TELEFOONTJE MET BRAD RAFFENSPERGER

Door: Wolfgang Hübner.

Laat, zeer laat hebben zelfs de Duitse staatsmedia zich gerealiseerd, dat de door hen zo gehate Amerikaanse president Trump nog niet geheel aan het einde van zijn Latijn is. Want ook zij weten niet, wat er zich woensdag bij het congres in Washington zal afspelen.

En vooral: Met welk resultaat. De staatsmedia hebben hun consumenten immers ook lang genoeg zowel niet- als verkeerd geïnformeerd. Dan zijn de lezers van alternatieve media over de politieke en constitutioneel-rechtelijke mogelijkheden op deze niet alleen voor de VS beslissende dag al langere tijd veel beter op de hoogte.

Niets kon de hoge nervositeit bij ARD, ZDF, FAZ en alle andere strijdorganen beter documenteren als de momenteel op hoog niveau gespeelde ontzetting over een telefoontje van Donald Trump https://sciencefiles.org/2021/01/04/auch-2021-ard-tagesschau-ist-ein-schmierensender-der-lugen-uber-donald-trump-verbreitet/ met de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, Brad Raffensperger. Volgt men de gepubliceerde valse berichtgeving hier te lande, dan zou Trump deze “held”(FAZ) zogenaamd als ultimatum hebben gesteld, om hem nog genoeg stemmen te bezorgen voor de overwinning bij de presidentsverkiezingen in Georgia. Dat zou inderdaad meer dan schandalig geweest zijn. Maar Trump, die via Twitter onmiddellijk over het telefoontje had bericht, maakte metterdaad de minister zeer indringend opmerkzaam op indrukwekkende bewijzen voor kiezersbedrog en manipulatie in zijn staat ( Zie bovenstaande video, hier het volledige, één uur durende gesprek https://www.youtube.com/watch?v=AW_Bdf_jGaA).

Of Trump dat handig heeft aangepakt, staat te bezien, maar is minder van belang. Belangrijker is, dat hij de minister enigszins in verlegenheid heeft gebracht. Want het telefoontje werd vanzelfsprekend opgenomen. De Democraten nemen de gebeurtenis te baat, om zich danig ontzet te tonen. Daarentegen uiten zij geen woord over de nieuwe groots aangelegde censuurmaatregelen tegen Trump-ondersteuners in het nieuwe jaar 2021 door machtige internetconcerns. Ook in de Duitse staatsmedia zal men hierover niets vinden.

Daarentegen brengen deze thans grootscheeps de boodschap naar buiten, dat alle tien de vroegere Amerikaanse ministers van Defensie hun zorgen zouden hebben uitgesproken over een eventuele inmenging in de strijd om de verkiezingsuitslag ten gunste van Trump. Want de vredelievende overdracht van de macht na de verkiezingen is het kenmerk van de democratie. Precies dezelfde ministers van Defensie zijn het, die vanwege de Amerikaanse oorlogen en openlijke of heimelijke interventies in Lybië, Afghanistan, Irak, Syrië of de Oekraïne bijna allemaal veel bloed en dood op hun geweten hebben. Dat zijn “kenmerken”, die het presidentschap van Donald Trump zoals bekend veel minder belasten.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/01/deutsche-medien-volle-pulle-gegen-trump/

Nigeria: Islamistische extremisten stellen vijf christenen terecht

Door: David Berger.

Islamistische terroristen hebben vijf van de elf bij het kerstfeest onvoerde christenen in het Noordoosten van Nigeria terechtgesteld. Ze gaan prat op hun daad in een video, die door Islamitische Staat werd gepubliceerd via de AMAQ-nieuwsberichtendienst. Aldus o. a. een bericht van “Morning Star News https://morningstarnews.org/2020/12/iswap-terrorists-execute-five-christians-in-nigeria-video-shows/”.

De 49 seconden durende video , daterend van 29 december, toont vijf bewapende leden van de provincie Islamitische Staat West-Afrika (SWAP), die zich opstellen achter vijf mannen in oranjekleurige uitdossing, die met geboeide handen neerknielen. Op het bevel in de Hausa-taal, om hun namen te noemen, zegt elk van de knielende mannen in de rij zijn naam en voegt er aan toe: “Ik ben een christen.”

De christenen beschuldigd van Goddeloos handelen

Morning Star News, dat verslag doet van de moordpartij, noemt de namen van de terechtgestelde christenen: Uka Joseph, Sunday, Wilson, Joshua Maidugu en Garba Yusuf.

In de in Noord-Niigeria verbreide Hausa-taal zegt één van de strijders vervolgens: “Dit is een waarschuwing aan de christenen in alle delen van de wereld en aan die in Nigeria. Wij hebben niet vergeten, wat jullie onze broeders in de stad Zangon Kataf en in andere delen van Nigeria hebben aangedaan. Gebruik de hoofden van deze vijf broeders van jullie om verder te gaan met jullie Goddeloze vieringen.”

Hierop werden de vijf christenen neergeschoten.

Soortgelijke shockerende berichten komen vanuit de staat Niger, die in het zuiden aan Nigeria grenst. Vatican-News https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-01/niger-terrorismus-angriff-doerfer-tote-verletzte.html meldt hierover: “Minstens 70 burgers zijn zondag ten prooi gevallen aan terroristische aanvallen in Niger. Terroristen hadden in het Noordwesten van het land vlakbij de grens met Mali overvallen, zoals door een regeringsfunctionaris werd bevestigd. Pas afgelopen zondag hadden in Niger de verkiezingen voor een nieuwe president plaatsgevonden.

Bijna 40.000 mensen gedood door de Boko Haram-Moslims

Daarnaast werd nu bekend, dat de in het afgelopen weekeinde ontvoerde hulpbisschop uit het Aartsbisdom Owerri, Moses Chikwe, evenals zijn chauffeur weer op vrije voeten zijn. “Beide ontvoerden zouden op Nieuwjaarsdag zijn bevrijd in het kader van een actie door de politie”, aldus Domradio https://www.domradio.de/themen/weltkirche/2021-01-03/wieder-zu-hause-entfuehrter-weihbischof-nigeria-befreit.

De verbanden verbaal verdoezelend bericht de FAZ in een actuele bijdrage over de mate van Islam-terreur in Nigeria:

“De jihadisten terroriseren met hun aanvallen vooral het Noordoosten van Nigeria. Maar hun invloed beslaat intussen de gehele Sahelzône”.

en voorts: “In de regel zijn het gruwelijke nieuwsberichten, als het over de terroristische organisatie Boko Haram gaat. Steeds opnieuw begaan de jihadisten aanslagen en overvallen op dorpen, kerken of scholen in Nigeria en in het Tsjaadmeer-gebied, vermoorden burgers, veiligheidskrachten en politici. Volgens informaties van de Nigeria Security Tracker, een platform van de Amerikaanse Counsil on Foreign Relations, zijn in Nigeria sinds 2009 bijna 40.000 mensen ten prooi gevallen aan het conflict met Boko Haram.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/04/nigeria-muslimische-extremisten-richten-fuenf-christen-hin/

Schäuble: Het behoort tot de Corona-solidariteit, dat Duitsers sterven, om Afrikanen te redden

Door: Michael van Laack.

Meneer de President van de Bundestag stond schuldbewust de Neue Osnabrücker Zeitung” (NOZ) een interview toe. Hierin maakte hij duidelijk, ergens te kunnen begrijpen, dat veel Duitsers voor zichzelf en hun naasten immuniteit wensen tegen het Corona-virus, maar waarschuwde hij tegelijk voor vaccinatie-racisme: “Wij kunnen ons ongeduld niet als maat nemen voor alle dingen en het vaccin afpakken van mensen in armere delen van de wereld.”

Kunnen wij dat niet, meneer de President van de Bundestag? Maar lithium voor accu’s van smartphones, watervoorraden (Bronrechten) evenals bepaalde landbouwproducten nemen wij ze toch ok af. Of aldaar goedkoop onze kleren laten vervaardigen en de beste houtsoorten importeren voor onze meubels. Hoezo dus deze plotselinge scrupules?

Zijn ongevaccineerden slechter naar Europa te importeren?

De Caritas vreest, dat in 2021 maximaal 10% van de mensen in de 70 armste landen zouden kunnen worden gevaccineerd, wanneer de geïndustrialiseerde landen grote hoeveelheden aan vaccins zouden reserveren voor de eigen bevolking. Dat betekent, dat zij, die naar Duitsland (Pardon: politiek correct moet er van “naar Europa” worden gesproken) vluchten, bijna allemaal ongevaccineerd zouden zijn. Zouden wij hier daarom al geen grotere hoeveelheden nodig hebben?

En is het niet buitengewoon belangrijk, dat in de economisch sterke landen de productiviteit verzekerd blijft? Wat heeft het voor zin, als er in menige Afrikaanse of Aziatische staat de mensen kerngezond voor hun handjevol rijst zitten, terwijl b. v. de Duitser juist getergd door koortsaanvallen in elkaar zakt boven zijn filetsteak en óf helemaal niet meer, óf tenminste voor langere tijd niet meer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt?

Schäuble wil de Duitsers weer eens een slecht geweten bezorgen

“De crisis overwinnen wij alleen met solidariteit, in Europa en daarbuiten” vermaant Schäuble verder. Daar is het weer, het sponzige begrip solidariteit. Hoofdarts: “Als wij meer vaccinaties ter beschikking gehad hadden, waren uw oma’s vermoedelijk in april 2021 niet ziek geworden door Corona en iets later overleden. Maar troost u zich er dan maar mee: Uw oma is gestorven uit solidariteit met een jonge man in Somalië, door het wegschenken van haar vaccinatie. Overigens heeft die eergisteren een asielverzoek ingediend. Als u hem wilt leren kennen….” Toegegeven, deze fictieve uitlating van een Duitse medicus is zeer kras geformuleerd. Maar hij drukt datgene uit, wat Schäubles onzin uiteindelijk betekent.

Ons oriënteren op de zwaksten?

Ook de kritiek van de Beierse minister-president op de nieuwe messias van de Bondsrepubliek – Jens Spahn – werd door Schäuble afgewezen: “Het was juist. dat Minister van Volksgezondheid Jens Spahn voor de Europese weg heeft gekozen en wij in Europa samen voorop lopen”. Zichzelf altijd op de langzaamste en zwakste te oriënteren, gaat voortdurend verkeerd. Daartoe zou Schäuble alleen maar een blik moeten werpen op het Duitse schoolwezen en het hele inclusiviteits-/migrantenkinderen-stimuleringsgedoe.

De capaciteit van de sterken daalt binnen afzienbare termijn, die van de zwakken blijft op hetzelfde niveau. Wat Schäuble in de Osnabrücker Zeitung eist en verdedigt is: Wanneer bananenrepublieken niet ons niveau kunnen bereiken, dienen wij te bukken tot op ooghoogte. – Dat zal, zoals zoveel, de afgelopen jaren, verkeerd lopen. Maar soit, wij hebben immers onmetelijke financiële reserves. En mocht onze bevolking, naast de onwil wat betreft geboortes, nog op andere manieren worden gedecimeerd, dan weten wij immers: Er zijn vele export-bereidwillige staten met immune, krachtige en werkwillige jonge mannen.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/30/schaeuble-zur-corona-solidaritaet-gehoert-dass-deutsche-sterben-um-afrikaner-zu-retten/

Nu zelfs Coronaboete voor samenleven met partner

Door: Redactie JouWatch.

In Oostenrijk worden mensen thans bestraft omdat ze samenleven met hun op Corona positief geteste partner. Het kan nog slechts een kwestie van tijd zijn, totdat ook in het Corona-land van Merkel partners -net zoals ten tijde van de Pest – worden bestraft, omdat ze niet buigen voor het Corona-dictaat en weigeren, hun levenspartner de deur uit te zetten.

Het klinkt werkelijk ongelofelijk, maar het is in tijden van Corona-dictatuur de realiteit: Verschillende burgers van Karinthië ontvingen post van hun districtsbestuurders: Ze werden ervan beschuldigd, tegen het Corona-contactverbod te zijn ingegaan en moeten nu 300 Euro boete betalen of zes dagen hechtenis uit gaan zitten. Motivering: De getroffenen waren ingegaan tegen het contactverbod, omdat ze met hun op Corona positief geteste partners nog steeds in een gemeenschappelijk huishouden (!) zouden leven.


De verbijsterende willekeur wordt aangetoond aan de hand van het volgende geval van één der getroffenen: De autoriteiten schijnen algemeen lucht gekregen te hebben van de partners van de positief op Corona geteste personen via het Contact Tracing. Gerd Pedarnig is één van de getroffenen. Hij woont met zijn levensgezellin in een huurwoning van 60 vierkante meter. Midden November rees bij de orthopedie-technicus het vermoeden, dat hij was besmet met het Coronavirus. Hij moest in quarantaine: “Toen ik het positieve resultaat ontving, zei ik, dat ik met mijn levenspartner in de woning samenwoon. Daarop werd zij opgebeld en ondervraagd over wanneer zij voor het laatst met mij contact had gehad. Zij zei, doordat wij samenwonen, vanmorgen vroeg.” Daarop werd de boete toegestuurd.

Voor de betreffenden geldt, dat de boete kennelijk werd vastgesteld voor een tijdstip, waarop de partners nog niet eens positief op het Coronavirus waren getest.

Zoals de ÖRF bericht, heeft een advocaat in het district deze gevallen pro deo op zich genomen, omdat hij er van overtuigd is, dat deze Corona-waanzin ingaat tegen het geldende recht. Bovendien is rechtmatig alternatief gedrag een voorwaarde voor elke strafbaarheid. Men moet de mogelijkheid hebben om zich zo te gedragen, dat het niet strafbaar is. In genoemd geval gaat dat echter niet, want waar zou de levenspartner dan heen moeten? Hij kan haar immers niet buitensluiten, ze kan naar geen enkel hotel, want zoals bekend zijn die gesloten. Ze kan niet naar familieleden, dat is verboden volgens de Corona-maatregelen” De advocaat vertegenwoordigt momenteel al drie zaken en tekende beroep aan. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/12/28/jetzt-coronastrafe-zusammenleben/