Zwart en uitzonderlijk hypocriet.(Open aanklacht tegen Pieke de Zwart, voorzitter van de KNAU)

Door: George Berben.

‘Zwart en uitzonderlijk hypocriet …’

Met deze omschrijving bedoel ik niet de getinte medemens maar het gedrag
van een landelijk dagblad en een voorzitter van een sportbond en andere
betrokkenen die hun kop weer eens in het zand staken en het belang van de
Bond en het eigenbelang weer eens lieten prevaleren boven het welzijn van
onschuldige kinderen.

De Telegraaf trekt, zoals gewoonlijk bij zeer trieste zaken, bijzonder graag de aandacht van de lezers met grote vette zwarte letters.
Ellende van slachtoffers verkoopt nu eenmaal goed en dat is goed voor de
omzet van deze noodlijdende krant,met een gebrek aan morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid, in het bijzonder in de richting van slachtoffertjes van seksueel geweld en misbruik en van hen die trachten te strijden tegen dit misbruik.
Nooit een diepgravend journalistiek onderzoek waarom dit seksuele misbruik van kinderen door daders “verborgen” kon/kan blijven, waarom er door diverse “kennisdragers” geen aangifte werd/wordt gedaan en naar de rol van het OM m.b.t hen die geen aangifte deden van deze misdrijven.

Opnieuw worden we geconfronteerd met grootschalig seksueel misbruik door
Een trainer van jonge meisjes binnen een sportbond.
Hoewel er geruchten de ronde deden en verdenkingen waren, kon de “joviale”
trainer enige decennia ongehinderd zijn gang gaan met het misbruik en de
verkrachtingen, waaruit zelfs zwangerschappen zijn ontstaan.

Zwart is de achternaam van KNAU voorzitter Pieke die niet schroomde om
dezelfde woorden te gebruiken als de schijnheilige voormalige bisschop van
Roermond bij het constateren van deze misdrijven. “Het is aan de slachtoffers
om aangifte te doen!”
Nee meneer de Zwart, het is uw Wettelijke en morele plicht om misdrijven zoals seksueel misbruik t.ov. uw leden,jonge meisjes die u als voorzitter van een
landelijke sportbond dient te beschermen,te melden bij politie en Justitie.
Bisschop Wiertz en andere bisschoppen kwamen hiermee weg en werden niet vervolgd,maar voor andere bonden, organisaties,clubs etc. waar deze misdrijven
plaatsvonden of nog plaatsvinden knijpt het OM een oogje dicht zoals de
geschiedenis ons leert.

Zwart is immers ook de kleur van de toga’s van hen die deze seksuele
criminelen moeten vervolgen en/of berechten, maar het laten afweten in vaak
zeer schrijnende zaken.

Zij die op de hoogte zijn of waren van deze misdrijven, gericht tegen kinderen
die vertrouwen of vertrouwden op volwassenen, hebben zich mede-schuldig
gemaakt aan de veelal ontstane fysieke en psychische ellende van jonge mensen.
Door zich te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, de misdrijven niet
te melden bij justitie en de dader de mogelijkheden te bieden door te gaan
met zijn misselijkmakende gedragingen, zijn zij mededader.

Zij die deze kinderen in de steek hebben gelaten, zowel kerkleiders als mensen
binnen de Overheid, de politiek, maatschappelijke organisaties-, bonden of verenigingen moeten wel beschikken over een heel zwart geweten.

Hoe zij daarmee kunnen leven blijft mij al decennia lang een raadsel.

Door: George Berben, Auteur en “Ervaringsdeskundige” m.b.t seksueel misbruik”