Kretschmann’s absurde sprookje van vaderland en integratie

Door: Alex Cryso.

De Groenen, zij willen van ons land ook verder een gekkenhuis en een gevangenis maken! Erin komt men (als vluchteling) heel gemakkelijk, eruit (als Duitser) alleen nog maar onder bezwaarlijke omstandigheden! En erbinnen staat de mensen geen land, waarin het goed en gaarne vertoeven is, meer te wachten, maar een wilde mengeling van verdwazing, een wederzijds tegen elkaar uitgespeeld volk, niette integreren migranten, EU-communisme, islamisering, waardenverval en verarming.

Ook met het ooit economische- en ontwikkelingshoogstandje Baden Württemberg is het niet anders gesteld: Ondanks het algehele huidige verval geeft men daar ook verder de veroorzakers een steuntje in de rug, kome ervan, wat ervan komen mag! Men kan de Schwaben en de Baden zeer veel vertellen -maar niet, dat de import uit de Oriënt, het Midden-Oosten en uit Afrika een bedreiging en een sociale belasting zijn! “Zoals de kap’tein is, zo is zijn schip”, zou men allang ook over Baden-Württemberg en zijn groene landsvader- en minister-president Winfried Kretschmann, die nog kort geleden de voorvallen tijdens de Stuttgartse relschoppersnacht tot de gruwelijkste gebeurtenis aan toe verontschuldigde, kunnen zeggen: “Het allergrootste deel van de immigranten, die zijn geïntegreerd, velen zijn zelfs zeer goed geïntegreerd. Het zijn kleine minderheden, die herrie veroorzaken en lawaai schoppen.”

De Moslims, zij worden over de pijngrens en het gezonde mensenverstand heen ook nog in bescherming genomen. Net alsof de oorlog van de overheid tegen het eigen volk verder in gang gehouden moet worden! Maar ook hier relativeert Kretschmann op de meest pijnlijke manier:

“Wij moeten dat nu ook niet zo opblazen, alsof we permanent in zulke toestanden leven.” Aha! En verder:
“Maar wij moeten nu ook weer niet doen, alsof wij een volledig onopgelost probleem zouden hebben en elke dag overall rellen. Dat is niet het geval.”

Als normaal mens wordt men onweerstaanbaar bevangen door het gevoel: Wie een dergelijke landsvader heeft, die wenst in Baden-Württemberg geen kind meer te zijn! Vooral de bewering van Kretschmann, dat zijn deelstaatje “een van de veiligste gebieden ter wereld is”, doet eens te meer twijfelen aan het verstand van onze elite.

Alleen al het feit, dat het in de nachten daarna in Stuttgart tot verdere ongeregeldheden kwam, maakt de uitlatingen van Kretschmann meer dan twijfelachtig. Hij wil ons wijsmaken, dat de schuldigen uit de partyscene afkomstig zijn en dat de daders allemaal jonge, overmoedige en met testosteron volgepompte mannen zijn. Moslims, asocialen, linksen – dat alles zou te veel waarheid zijn, en wat niet te pas komt, dat werd bij de Groenen altijd al passend gemáákt.

Daarnaast is Baden-Württemberg een gebied, waarin het Kwaad nooit slaapt:

Kort geleden nog werd een 54-jarige man in Waghäusel bij Karlsruhe door twee Syrische asielzoekers op de spoorrails geduwd en door de trein gegrepen. Het zoveelste individuele geval, dat vakkundig op de tafel van de heer Kretschmann zal belanden en dienovereenkomstig behandeld zal worden? Nauwelijks, waarschijnlijk! Momenteel droomt de 72-jarige waarschijnlijk veel eerder over met vakantie gaan.

En plotseling, tijdens de Corona-crisis, maakt een groene Duitslandhater opeens de voortreffelijkheden van de eigen deelstaat verteerbaar voor anderen! Wat een farce toch! Normaal gesproken reist hij in de zomer naar Schotland of naar Griekenland, dit jaar zal het waarschijnlijk het Beierse Woud worden, aldus Kretschmann. Buitenlandse reizen raadt hij zijn medeburgers dan ook af: “In tijden als deze kan men eenvoudig in het land blijven en hoeft men niet rond de wereld te reizen.” Grenzen dicht en huisarrest voor mondige Duitse burgers – Het is immers voldoende, als Afrika- en Islam-import massaal over de prikkeldraad-wijdgeopende grenzen naar óns toe komen. Mèt Corona, Aids, Ebola, Malaria…

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/08/01/kretschmanns-absurdes-maerchen-von-heimat-und-integration/

Zomersprookje van een MOVL kostte ons 133.000 euro

Door: Albrecht Künstle

– De leeftijd van de gasten van Merkel, wat heeft dat te betekenen – alles is relatief

– Kantongerecht Freiburg hield zich bezig met een Irakese Marokkaan

Er was eens een jongeman, die het thuis niet meer beviel. Wat eigenlijk geen wonder is, want hij woonde zogenaamd in het onrustige Irak. Dus besloot hij, een ander land te zoeken. En welk een verder wonder, dat werd Duitsland. Want hij had zwart op wit, d. w. z. op smartphone, dat daar een bondskanselier zit, die blij is, als lieden zoals hij iets in haar Duitsland zien en zich zelfs door gemeenschappelijke selfies laten meeslepen. Kost immers niks. Zo gedacht, zo gedaan, in 2016 stond hij bij ons op de stoep en vroeg “Asuul” aan.

Ook de asielindustrie was blij, dat haar werk na het recordjaar 2015 niet ophield. En hoe jonger de gasten van Merkel zijn, des te meer werk brengen ze met zich mee, wat ook z’n weerslag heeft op de kosten. en de één of andere welkomstadviseur m/v in Freiburg moet hem gecomplimenteerd hebben met hoe jong hij er uitzag, en dat het waarschijnlijk voor iedereen goed zou zijn, als hij niet meerderjarig zou zijn. Hoe dan ook gaf hij op, 17 jaar oud te zijn, dus een echte MOVL, een minderjarige onbegeleide “vluchteling”. Een kolfje naar de hand van de begeleiders want de meer dan 4.000 EUR kosten per maand moeten het liefst “verantwoord” zijn.

De jongeman was ook “productief”, want al twee jaar later werd hij de trotse vader van een zoon. Aan de Helioskliniek legde hij ter erkenning van zijn vaderschap zijn paspoort voor. Evenwel was aan dit paspoort alles verkeerd. Er stond een andere naam, een andere geboortedatum en een ander land van herkomst in. Nou ja, vergissen is menselijk, en ook juridische medewerkers zijn maar mensen en kunnen zich vergissen.

Maar alle gekheid op een stokje, niet de uitgifte-autoriteiten van het paspoort hebben zich “vergist”, maar de jonge migrant. Hij kwam namelijk niet uit Irak, maar uit Marokko – dat land, waar vele Duitsers graag vakantie houden. En hij was in het tweede welkomstjaar 2016 niet 17 jaar jong, maar al 23. Maar niettemin was zijn nakomeling geen vervalsing.

Hoe hij naar Duitsland kwam? Hij vertrok met 16 jaar vanuit een voorstad van Casablanca met de noorderzon naar Libië. Want hij wist, dat de scheepspassage van daaruit naar Europa alleen voor de eerste zeemijlen iets kost, waarop een gratis boottaxi het overneemt. Vanuit Marokko rechtstreeks naar Duitsland zou weliswaar ook betaalbaar geweest zijn, maar gierigheid kent geen tijd. Zo belandde hij in Italië, dat hem doorverwees naar Zwitserland. En van daaruit ging het vervolgens met de trein naar Duitsland – waarvoor zijn er anders tenslotte treinen? En treinkaartjes zijn net zo onnodig als een paspoort.

Waarom dit allemaal bekend werd? Eigenlijk kan bijna niets op dit gebied de Duitse autoriteiten iets schelen, teneinde zich maar niet het predicaat vreemdelingenvijandigheid op de hals te halen. Maar de leeftijdszwendel van deze éne migrant kostte vanaf augustus 2016 tot februari 2019 toch 133.000 euro. Voor de ambtelijke voogd geen probleem, “Over de hoogte van de kosten hebben wij nooit gesproken” verklaarde hij voor de rechtbank. De vaststelling van de leeftijd is een zaak voor Jeugdzorg. En tenslotte is het district geen schade berokkend – alleen de deelstaat Baden-Württemberg. En Stuttgart ligt ver weg.

Nu ja, geld stinkt niet, en er is genoeg van, dacht de kanselier, “wij krijgen dat voor elkaar”. Tot die “wij” behoor ik ook, wat mij ertoe bracht, eens te gaan narekenen. De bijkomende kosten voor deze jongeling bedroegen voor 31 maanden verdekt gesjoemel 4.290 euro per maand – bovenop de gebruikelijke kosten voor migranten. Als gepensioneerde betaal ik om en nabij de 400 euro per maand inkomstenbelasting. Dus zijn er zowat elf belastingbetalers van mijn soort nodig voor deze ene oplichter – alweer een individueel geval? En als de andere tien belastingbetalers dit gekkenhuis Duitsland de rug toekeren, zou ik, tot mijn 98ste verjaardag, belasting moeten betalen om voor deze MOVL-kosten op te draaien. Desondanks blijft er geen euro over voor alle andere uitgaven t. b. v. de staat, waarvoor men graag belasting betaalt.

Misschien staan er na mij weer eens een paar “dommen” op? Misschien ook nog wel terwijl ik nog leef? Dan zouden ze eigenlijk helemaal niet zo dom zijn.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/31/sommermaerchen-eines-mufl-kostete-uns-133-000-euro/#more-28579

Indoctrineren en tweespalt zaaien: Rechtse mensen kunnen volgens vrouwelijke bisschop van de EKD geen christenen zijn

Door: Redactie JouWatch.


Baas van de EKD Heinrich Bedford-Strohm (foto: Imago/epd)

De spookrit, waarop de Evangelische Kirche Deutschland (EKD) zich onder haar voorzitter Heinrich Bedford-Strohm begeeft , leidt haar steeds verder op glad ijs. De aanhoudende poging om zich niet te profileren met geloofsinhoud, maar met behulp van dagelijkse politieke onderwerpen (en daarbij positie te kiezen in de nabijheid van het links-extremisme), moet de teruggang van de kerkleden tegengaan. Intussen verdringt de politieke ijver de christelijke overtuigingen.
Zo volvoerde de vrouwelijke bisschop van de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hoffmann, een merkwaardige nieuwe toenadering tot de ideologie der Duitse christenen (DC) in het Derde Rijk, zij het dan ook met tegenovergestelde voortekenen: “Rechts gedachtengoed en het christelijk geloof zijn onverenigbaar” zo verklaarde de bisschop volgens de Internet-site “evangelisch.de https://www.evangelisch.de/inhalte/173102/28-07-2020/bischoefin-rechtes-gedankengut-und-christlicher-glaube-unvereinbar?fbclid=IwAR0E8J00a_-NZ2y4TiqfIswMnTZfKTER1G-1U4OMxoM1JQw1HTtqVKM0yEY”, en kondigde de oprichting af van een “Ronde Tafel tegen Rechts”- het klinkt metterdaad zo clichématig, als het is -, om zo allen, die op kerkelijk gebied “werken tegen rechts-extremisme en rechts-populisme, met elkaar in contact te brengen”.

Bijval krijgt zij hierbij van de theoloog en “strijder voor burgerrechten” Frank Richter, die verklaart: “De rechts-extremisten misbruiken de Corona-protesten”- waaronder dan natuurlijk ook weer AfD-politici vallen. Hij is zich ervan bewust, dat er “ook in eigen kring mensen zijn met rechtse overtuigingen”, zei Hofmann verder, “waarmee gesproken moet worden en voor wie “inzichten mogelijk moeten worden gemaakt, die hen in staat stellen, hun eigen standpunten te heroverwegen en hun vooroordelen te laten vallen”. Dat klinkt als exorcisme.

Aangezien de interpretatie- en duidingssoevereiniteit over de elkaar diffuus overlappende, hun oorspronkelijke betekenis allang verloren hebbende strijdbegrippen “rechts”, “rechts-extremisme” en “rechts-populisme” intussen exclusief berust bij het regeringsambtelijke establishment van de nieuwe linkse staat, en zodoende definitief niet meer inhoudt dan een holle frase, valt hieronder praktisch iedereen, die nu juist niet graag gezien zijn. Bijvoorbeeld AfD-leden of -kiezers – die vervolgens blijkbaar in kerken dan niet meer welkom zijn.

Parallellen met de DC van de jaren ’30 kijken om de hoek

Deze gezindte-hygiëne verschilt nauwelijks van de dwaalweg van destijds, toen het “Duizendjarig Rijk” met dezelfde moralistische onverbiddelijkheid verklaarde, wie er tot de volksgemeenschap behoort – en wie er als volksschadelijk element buiten blijft. De staatsgetrouwe protestanten haastten zich toentertijd nog meer dan de katholieken, ook in hun kerken borg te staan voor deze uitsluitingen; aan deze historische schuld veranderen ook Niemöller, Bonhoeffer en de martelaren van de belijdende kerk niets. Blijkbaar heeft men in de EKD niets geleerd.

Integendeel: Terwijl de leidersploeg van Bedford-Strohm de inwerkingstelling van haar eerste eigen sleepboot ter deelname aan de migranten-shuttle-service in de Middellandse Zee vanaf augustus geestdriftig tegemoet ziet, overdenkt de Evangelische Kerk fundamenteel haar “Strategie in de politieke debatten”. Als iemand zich hier afvraagt, sinds wanneer kerken überhaupt een dergelijke “strategie” volgen, aangezien ze immers eigenlijk eerder zorg zouden moeten dragen voor de belangen van zielzorg en religie: Anno 2020 liggen kerk, evenement, happening, politiek – en al het denkbare in dezelfde lijn.

In de “Zeit”-bijlage “Christen en Wereld” voert de raadsvoorzitter m. b. t. het nieuwe “EKD-toekomstpapier” de onder zijn leiding bewerkte elf punten voor een “toegankelijke kerk” uit en verklaart: “De kerk dient moediger te worden en iets te wagen”. Bijvoorbeeld zelfverbuiging tot aan onherkenbaarheid aan toe: De EKD stelt de zondagse kerkdiensten ter discussie en eist het afschaffen van dubbele administratieve structuren. Het beste zou Bedford-Strohm zijn kerk maar meteen moeten omvormen tot een partij of tot een links-groene thinktank – dat zou althans nog eerlijker zijn. En gemakkelijker voor vele evangelische dominees, die toch al overwegend functioneren als activisten. (DM)

Door: Redactie YouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/30/indoktrinieren-rechte-ekd/

Corona-profiteurs: de niet zeer nieuwe volksverdervers


(Zwemt altijd mee met welke stroom dan ook: Minister-President Markus Söder (Foto: Imago)

Door: Wolfgang Hübner.

Ik heb geen hoge pet op van de vele verschillende complottheorieën en schuldverdenkingen inzake het Corona-virus. Dat zijn speculaties, die – tenminste tot nu toe – niet te bewijzen zijn, maar de Corona-profiteurs slechts van goedkope voorbeelden voorzien om zich te presenteren als wetenschappelijk-serieus.

Daarentegen heb ik allang niet meer ook maar de geringste twijfel, dat het virus politiek wordt ge-instrumentaliseerd en uitgebuit, om niet slechts, maar óók in Duitsland fundamentele veranderingen erdoor te drukken, die niet in het belang- en niet ten bate van de grote meerderheid van het volk zijn.

Als nu de meest gewetenloze van alle politieke profiteurs, ooit ook de meest succesvolle, dús de Beierse minister-president Söder na een voorval in Beieren pseudo-dramatisch de komst van de naderende “tweede golf” bezweert, gaat het niet in het minst om de gezondheid van de mensen in Beieren en Duitsland, maar enkel en alleen om de ambities van deze heer m. b. t. de kandidatuur voor het kanselierschap van de CDU. En als een dergelijk raar type als de “gezondheidsdeskundige” van de SPD, Lauterbach, al even luidruchtig deze catastrofe-melodie multimediaal kwinkeleert, dan wil deze belangrijk doen als angstaanjager, om gegarandeerd elke week van de partij te zijn in een TV-talkshow.

Als het Söder, Lauterbach en Co. werkelijk ernst zou zijn met het zogenaamd zo grote, zo dreigende gevaar van het virus, dan hadden ze allang de ultieme lockdown geëist- en, nog beter, in praktijk gebracht moeten hebben. Maar vanzelfsprekend wil Söder niet in ernst het Beierse zomertoerisme, de Beierse landbouw of zelfs Audi of BMW volledig lamleggen. Naar behoren geploeterd, verkocht en geïncasseerd zal er worden, zo nodig met zowel doodsangst als mondkap. En vanzelfsprekend wil ook meneer Lauterbach geen totale voor virussen behoedende stilstand, want wie zal dan zijn diëten, raad-van-toezichts-betrekkingen en tv-optredens financieren?

Wat deze heren en grote delen van het politiek-mediële complex bedrijven, is niet alleen onverantwoordelijk en egocentrisch: Het is ongeremde volksverderfenis. Want wel wetend, dat er geen sprake kan zijn en zal zijn van een tweede “lockdown” op zowel economische als maatschappelijke gronden vanwege het statistisch slechts zeer weinig gevaarlijke, laat staan dodelijke, zij het immers geenszins onschuldige Corona-gevaar, wordt de onzeker gemaakte, in de overheid gelovende en gemiddeld overjarige Duitsers systematisch angst aangejaagd.

Nog geheel afgezien van de zich uitbreidende economische schade met zo veel bestaansvernietigingen: De menselijke en maatschappelijke schade op zowel korte- als lange termijn door de moedwillig aangescherpte Corona-hysterie zullen hele generaties van nu en in de toekomst levenden zwaar belasten. Ja, dit virus is een kwaadaardige plaag. Maar is het gevaarlijker, dodelijker dan kanker, hart- en vaatziekten, ziekenhuisbacteriën of het verkeer op straat? Leven wij niet allemaal met deze euvelen, ook al overleven sommigen van ons ze niet? De Söders van deze wereld stellen zichzelf dergelijke vragen niet, daarvoor zouden ze eerst eens moeten gaan nadenken, wat, zoals bekend, hun carrière schade toebrengt.

Maar als er tegen deze volksverdervers niet zeer spoedig en zeer energiek wordt opgetreden, zal er schade ontstaan, die het lot van veel meer mensen in vertwijfeling en ook in de dood laten eindigen, dan het virus ooit zou hebben kunnen bewerkstelligen. En ik heb daarbij nog geen woord gezegd over hoe dag na dag steeds meer de deformatie van de vrijzinnig-democratische basisordening overgaat in een stil sterven, geen woord over de tekorten van scholieren en studenten, geen woord over de nood van de gezinnen met kinderen.

Zeker, wij zullen met het Corona-gevaar slechter leven, dan voorheen, evenwel kunnen en moeten wij leren er zo mee te leven als met alle andere gevaren en bedreigingen. Dat is echter totaal niet naar de zin en in het belang van de Söders en de Lauterbachs, tezamen met alle overige profiterende catastrofe-trommelaars. Het is echter naar de zin, in het belang van vele miljoenen mensen. Deze erkenning zal, daarvan ben ik overtuigd, uiteindelijk ook doorzetten. Maar op de weg naar deze erkenning moet blijkbaar een ontzettend hoge prijs worden betaald. Die betalen niet Söder of Lauterbach – die betalen wij!

Dit artikel verscheen aanvankelijk hier: http://www.pi-news.net/2020/07/corona-profiteure-die-nicht-ganz-neuen-volksverderber/

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/29/corona-profiteure-die/

Zoveelste groene waanzin in Berlijn: De “Pop-up-klimaatstraat”

Groene districtsburgemeester van Friedrichshain-Kreuzberg Monika Herrmann tijdens het “demonstreren” voor het klimaat (Foto: Imago/Mang)

Door: redactie JouWatch.

Als er niets anders functioneert – zwakzinnige ideologische projecten op kosten van de belastingbetaler krijgen R2G-politcommissarissen in Berlijn altijd op de barricades. In het bijzonder wanneer het gaat om ecologisch-klimaat-correcte pesterijen met volks-opvoedend karakter: Na “Pop-up-fietspaden” krijgt het shithole aan de Spree nu ook zijn eerste “Pop-up-klimaatstraat”.

Het was weer eens de groene districtsburgemeester van Friedrichshain, Monika Herrmann, bekend van radio en televisie om haar absurde statements m. b. t. het dealer-paradijs Görlitzer Park, die vrijdag in de Danneckerstrasse in Friedrichshain de eerste tijdelijke “Klimaatstraat” van het district opende, zoals “Radio Berlin-Brandenburg” bericht. Omdat het verkeer in Berlijn immers gesmeerd loopt en het praktisch nergens tot opstoppingen of belemmeringen komt, stoort het vast en zeker niet – dachten de verantwoordelijken wellicht – om en compleet straatdeel tussen Rotherstrasse en Rudolfstrasse af te zetten – en dat niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers.

Hiertoe werd het asfalt gedecoreerd met 20 potplanten – een regelrechte vorm van bomenfoltering weliswaar, daar de planten in de beperkte potten geen adequaat wortelwerk kunnen ontwikkelen en zonder bescherming zijn uitgeleverd aan het vandalisme van passanten en omwonenden, maar beslissend is het, hoe de humbug politiek wordt verkocht: In dit geval als “groen oase ter recreatie”.

Verkeer en economie als voornaamste vijand

Men wil zo de openbare ruimte “in ons dichtbevolkte district eerlijker verdelen”, kwinkeleerde Herrmann bij de opening. Dat “bewegend en stilstaand gemotoriseerd verkeer” te veel plaats “verbruikt”- kortom: dat voor het verkeer bedoelde straten worden benut door het verkeer – daarin zou verandering moeten komen.

De groene stedenbouwkundigen gaan steeds meer lijken op verblinde deelnemers aan een gymnasiale Naamloze Vennootschap, die elkaar proberen te overtreffen door naïeve projecten. Elke maand wordt er een nieuw idee uit de hoge hoed getoverd, over hoe een ander stuk infrastructuur kan worden “herwaardeerd” en hoe zodoende deelnemers aan het verkeer en economie het leven lastiger kan worden gemaakt. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/28/naechster-irrsinn-berlin/

Het doden van kuikens afschaffen – en hoe zit het met het doden van kinderen voor de geboorte?

Door: Klaus Hildebrandt.

“Aldi is tegen het versnipperen van mannelijke kuikens…”

Open brief aan minister Lambrecht

Zeer geachte Mevrouw de Duitse Minister van Justitie en van Consumentenbescherming Christine Lambrecht (SPD),

Bij het doorbladeren van ons lokale nieuwsberichten-blaadje stuitte ik op een advertentie van Aldi-zuid met het opschrift “Wij schaffen het doden van kuikens af”, en verder:

“Elk jaar worden in Duitsland in de leghennenteelt om en nabij de 45 miljoen mannelijke kuikens gedood, aangezien zij geen eieren leggen en ook niet geschikt zijn om vet te mesten. Daarom schakelen wij vanaf eind 2020 stapsgewijs ons gehele schaaleieren-assortiment volledig over naar bio-, vrije uitloop- en scharreleieren. Hoe dit ons lukt? Met innovatieve techniek en het kweken van de zogeheten Broeder-hanen.”

Ik weet niet, wat “Broederhanen” zijn, maar dat dit “Aldi-initiatief” iets te maken heeft met het biologische geslacht van de dieren, is duidelijk en dat Aldi het doden van mannelijke kuikens door versnippering niet verder wil ondersteunen eveneens. Een over het algemeen lofwaardig initiatief, als ik maar wist, wat “Broederhanen” zijn. Evenwel, waarom schrijf ik u überhaupt zo vroeg op de ochtend?

Terwijl de economie (ALDI) uit louter onbaatzuchtigheid en zich bewust van haar verantwoordelijkheid – jegens de dierlijke levensbescherming – deze probeert na te komen, staat de Duitse regering – waarmee in het bijzonder uw eigen partij, de SPD, wordt bedoeld – ondanks het bestaande verbod op abortus, nog steeds het doden van menselijk leven toe en stimuleert zelfs nog deze barbaarse praktijk om de kinderen – net zoals de kippetjes -, zelfs kort vóór de natuurlijke geboorte te versnipperen en dit ook nog door de ziektekostenverzekering te laten vergoeden. Heeft het zin, geachte Mevrouw de Minister van Justitie, om de dierenbescherming boven de mensenbescherming te stellen? U bent toch vrouw en juriste en zou toch eigenlijk moeten meevoelen, hoe waarden en evenredigheid zich in de politiek verhouden.

De gang van zaken laat eens te meer zien, hoe zelfgenoegzaam het genderisme metterdaad is, wanneer het gaat om welke vrouwenbelangen dan ook. Neemt u mij niet kwalijk, maar ik wijs deze onnatuurlijke, mensvijandige en vrouw-populistische ideologie af. Ze moest worden verboden en volgens mij streng bestraft, omdat ze discrimineert en mensen tegen elkaar uitspeelt. Sinds enkele jaren hebben CDU en SPD hun “christelijke” en “sociale” mantels volledig afgelegd. Wie staat er dan nog verbaasd over, als mensen in Keulen, Düsseldorf, Berlijn, Stuttgart en Frankfurt elkaar te lijf gaan en regelrechte veldslagen op straat houden, zoals wij ze tot nu toe niet kenden.

Niettemin zou het me plezier doen, als u over pakweg 2 maanden, op 19.09.2020 aan de Berlijnse “Mars voor het Leven” van dit jaar zou deelnemen, en de vele duizenden, voor het recht op leven demonstrerende- en gedeeltelijk van vèr gekomen deelnemers zou ui8tleggen, waarom u en uw SPD deze mensonwaardige abortuspraktijk nog steeds ondersteunen, als daartoe toch alternatieven voorhanden zijn, op de allereerste plaats een beter omgaan met de eigen seksualiteit. Dat zou ook niets kosten, hoe dan ook zou uw partij zich dan duidelijk uitspreken over het onderwerp seksualiteit en gender.

Hoogstwaarschijnlijk weet u, Mevrouw de Minister van Justitie, huwelijk en gezin te waarderen en te beschermen, zoals de Grondwet zelfs op een geëxponeerde plaats voorschrijft.

Ik wens u een goede week,
Met vriendelijke groeten,
Klaus Hildebrandt (Rijnland-Palts)

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/27/das-kuekentoeten-abschaffen-und-was-ist-mit-der-vorgeburtlichen-toetung-von-kindern/

De triomf van Erdogan: Islamitisch Vrijdagsgebed in de Hagia Sophia

HET OOIT GROOTSTE GODSHUIS DER CHRISTENEN OPNIEUW IN DE KLAUWEN VAN DE ISLAM

Door: Redactie PI-News.


(1000 Moslims bogen Vrijdag voor het eerst sinds 1934 opnieuw voor Allah in de ooit grootste kerk van het Christendom, de Hagia Sophia. Voor de Turkse president Erdogan een triomf over de “ongelovigen”.)

Vrijdag vierde de Turkse president Erdogan zijn triomf over de christenen – na 86 jaar vond in de Hagia Sophia weer een islamitisch Vrijdagsgebed plaats. Twee weken geleden had het Opperste Gerechtshof in Turkije de status van het gebouw als museum geannuleerd. Direct daarop verordende Erdogan het gebruik als moskee, wat op internationale kritiek stuitte. Buitengewoon scherp werd de beslissing bekritiseerd door Rusland en Griekenland.

In talrijke kerken in Griekenland weerklonk vrijdag klokgelui als teken van rouw. Maar de islamitische despoot van Turkije is nog nooit onder de indruk geraakt van critici en in dit geval klonken de stemmen der tegenstanders hem waarschijnlijk eerder als triomffanfares in zijn oren.

In de 6de Eeuw na Christus werd onder Byzantijnse heerschappij de Hagia Sophia als kerk gebouwd. Bijna een heel millennium lang gold zij als het grootste Godshuis van het christendom.

Inde vijftiende Eeuw, na de verovering van Constantinopel, het huidige Istanboel, door de Osmanen, werden vier minaretten aan het bouwwerk toegevoegd en werd het voortaan gebruikt als moskee.

Aan deze gruwel werd in 1934 een einde gemaakt door Mustafa Kemal Atatürk. Er werden geen islamitische gebedsdiensten meer in gehouden – de Hagia Sophia werd vanaf toen gebruikt als museum – tot vrijdag. Erdogan wil met deze meer dan symbolische daad niet alleen de gehate christenen vernederen, maar tevens het toekomstbeeld van Atatürk van een seculier Turkije, waarin de Islam geen politieke rol speelt, de grond in stampen.

Vanwege Covid-19 mochten er maar maximaal 1000 mensen het gebouw in. Duizenden Moslims verzamelden zich daarom voor het historische koepelvormige gebouw. Erdogan sprak van om en nabij de 350.000 aanwezigen en reciteerde zelf Koranverzen.

De unieke christelijke fresco’s en mozaïeken werden en worden ook in het vervolg tijdens de gebedsdiensten afgedekt. Misschien is men bang, dat in het bijzonder Koran-aanhangers bij de aanblik van de Moeder Gods met het Jezuskind tot stof uit elkaar zouden kunnen vallen.

De Aartsbisschop van Athene sprak met betrekking tot het islamitische gebed in de Hagia Sophia van een “dag van rouw voor het hele christendom” en betitelde de herbestemming tot moskee als een “onheilige daad van ontering”.

Wat zich thans in Istanboel afspeelt, is “geen teken van kracht, maar een bewijs van zwakte”, aldus de Aartsbisschop.

Europees Parlementslid Joachim Kuhs, voorzitter van de “Christenen in de AfD” zei erover:

“De chrstelijke bevolking van Turkije is van 2,5 miljoen voor de Eerste Wereldoorlog door moord en verdrijving ineengekrompen tot 120.000 heden, de joodse bevolking van 100.000 naar thans nog 22.000. Kerken, synagogen en kerkhoven werden ontheiligd, priesters en gelovigen werden aangevallen of zelfs vermoord. Christelijke kerken mogen noch grondstukken verkrijgen, noch een bankrekening openen of theologisch nakomelingschap opleiden.

Vergelijkt men deze eclatante benadeling met hoe DITIB in Duitsland met zijn regime-getrouwe Imams, zijn door de belasting gefinancierde religie-onderricht, Islam-verbonden en Moskeeën in de watten wordt gelegd, dan realiseert men zich pas, wat hier voor een scheve situatie is ontstaan. DITIB zouden exact dezelfde voorwaarden ten beurt moeten vallen, als christelijke gemeenschappen in Turkije. Helaas heeft de partij met de C in zijn naam die C vergeten en de kerken in Duitsland zijn meer bezig met het belasteren van de AfD en het in de watten leggen van de Islam, dan met het helpen van de wereldwijd 260 miljoen vervolgde christenen. Als Erdogan van de Hagia Sophia een overwinningsmoskee maakt, is dat een klap in het gezicht van alle christenen ter wereld, zoals de Metropolit van Moskou al gezegd heeft”.

Precies zo wilde Erdogan dat waarschijnlijk ook begrepen hebben en daarnaast kan men ervan uitgaan, dat “een klap in het gezicht van de christenen” voor hem nog lang niet voldoende is. Hij droomt van een Turks kalifaat, dat ver voorbij de grenzen van het huidige Turkije zal reiken. (lsg)

Door: Redactie PI-News
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/07/erdogans-triumph-islamisches-freitagsgebet-in-der-hagia-sophia/

Jordaanse afgevaardigde: “Allah schiep Arabieren als heersers over de wereld

Door: David Berger.

Memri.tv en mena-watch https://www.mena-watch.com/jordanischer-abgeordneter-allah-erschuf-araber-als-herren-der-welt hebben ruchtbaarheid gegeven aan de uitspraak van een Jordaanse politicus, die typerend ivoor een geestelijke opstelling, welke wijd verbreid is bij vele islamitische Arabieren: Zij zijn een soort “Heersersras”, dat niet geschapen is voor de arbeid, maar om de niet-Arabieren te overheersen.

Mohammad Nouh Qudah, Jordaans afgevaardigde, vroeger de Jordaanse minister van Sport en Jeugdzaken- en voor religieuze stichtingen, op 12 juli 2020 in een interview op de televisiezender Iqra TV (Koeweit):

“Toen Allah aan de Arabieren de Koran openbaarde, verleende hij hen tevens leiderscapaciteiten, die andere volkeren niet hebben. Hij zei, dat de Arabieren niet geschapen werden om metterdaad arbeid te verrichten, maar veel eerder, om leiders te zijn voor de niet-Arabieren.”

Arabieren zijn de heersers over de wereld

Qudah voegde eraan toe, dat de Arabieren de heersers over de wereld zijn, dat Allah ze schiep om de wereld te onderrichten, dat de Arabieren andere genen en aangeboren capaciteiten hebben, en dat de arbeid van de niet-Arabieren de geest van de Arabieren aanvult. Hij zei ook, dat hij dit niet zou zeggen uit racisme, maar het een feit zou zijn, “dat Arabische kinderen anders handelen dan niet-Arabische kinderen.” (bron: https://www.mena-watch.com/jordanischer-abgeordneter-allah-erschuf-araber-als-herren-der-welt)

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/23/jordanischer-abgeordneter-allah-erschuf-araber-als-herren-der-welt/

Merkel 2018: Niemand heeft de bedoeling, een schulden-unie tot stand te brengen

Door: David Berger.

Opnieuw werd met betrekking tot de omvorming van de EU in een schulden-unie duidelijk, dat Merkel ook over dit onderwerp haar kiezers sinds twee jaar op onbeschaamde wijze voorgelogen heeft.

In 2018 beloofde zij de kiezers nog: “Er zal geen sprake zijn van een schulden-unie”.

De EU-top heeft onder aanvoering van Angela Merkel een zoveelste tragische mijlpaal in de geschiedenis van de EU bereikt. De Europese Unie werd heimelijk in een schulden-unie veranderd.

Het “wederopbouwfonds” is “de finale zondeval”, aldus Alice Weidel zeer juist: “De EU neemt schulden op, hoewel ze geen recht heeft op een eigen staatsbeheer en financiële soevereiniteit, Duitsland staat daarvoor in, en het geld gaat aan de parlementen en aan hun huishoudelijk recht voorbij.”

De “moeder van alle leugens”

En met betrekking tot de Duitse kiezers moet tevens worden gezegd: Hoewel Merkel hen iets heel anders had beloofd. Eens te meer heeft Merkel ons voorgelogen met een gotspe, die in de geschiedenis van ons land haar gelijke niet kent.

Daarom maken wij thans een tweet tot Tweet van de Dag, Waarmee de CDU- Duitsland bijna twee jaar geleden, op 28 Juni 2018 haar kiezers erin luisde:

“Merkel stelt duidelijk: Iedereen dient zich te houden aan de overeengekomen regels; elke lidstaat is verantwoordelijk voor zijn eigen huisgouden. Er zal geen sprake zijn van een schulden-unie: Stabiliteit en groei komen uit elkaar voort. #EUCO #RegErkl”

Steeds meer mensen verliezen vertrouwen in de Duitse regering

Precies het tegendeel heeft zij thans op de EU-raadstop – ondanks wat ze ooit heeft beloofd en ondanks de hevige tegenstand van enkele EU-landen – doorgezet. Zo is het geen wonder, dat steeds meer Duitse burgers ervan uitgaan, dat ze door het systeem-Merkel heel doelbewust worden voorgelogen. Twee dagen geleden kopte de Deutschlandfunk https://philosophia-perennis.com/wp-admin/post-new.php: “miljoenen mensen denken, dat de media de feiten rond Corona onder druk van de regering verzwijgen”.

Nee, ze denken het niet, ze wéten het – terwijl de voorgelogen schaapjes van Merkel doorgaan met in haar te geloven. Tegen alle beter weten in!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/22/merkel-2018-niemand-hat-die-absicht-eine-schuldenunion-zu-errichten/

Corona: Falen van de kerk zwaarwegender dan bij misbruikschandalen

Door: David Berger.

Als er in Duitsland één institutie is, die ten aanzien van de Corona-crisis haar absolute niet-systeem-relevantie en het geloof in de eigen overbodigheid buiengewoon geloofwaardig heeft bewezen, dan is dat de katholieke kerkbelasting-gemeenschap. Een polemiek.

Dit zeg ik als conservatieve katholiek, die de gelijkschakeling van de kerk met het systeem-Merkel sinds vele jaren bekritiseert en daar enorm onder lijdt. Dit zeggen intussen echter ook links-liberalen zoals de SZ-journalist Prof. Dr. Heribert Prantl. In een interview met Domradio https://www.domradio.de/themen/corona/2020-07-17/ich-war-noch-nie-so-enttaeuscht-von-der-kirche-heribert-prantl-uebt-harsche-corona-kritik-der-kirche heeft de omstreden journalist de gedragingen van de katholieke kerk in de Corona-crisis stevig onderhanden genomen.

Heribert Prantl: Wat de kerk biedt, is nogal gruwelijk

Hij merkt op: “Nooit was ik zo teleurgesteld in de kerk, als in de Corona-tijden. Ik vond de reactie van de kerk, van de officiële kerk, de diocesen, de bisschoppen en ook van vele gemeenten kleinzielig, bekrompen, terughoudend, te weinig, fantasieloos …

Ik herinner me de eerste Corona-zondag. Ik ging in Berlijn in St. Ludwig, een gemeente, waar ik erg op gesteld ben, naar de kerk en alle deuren waren gesloten. Wat was er buiten aangeplakt? “Wegens Corona gesloten”. Geen uitleg, totaal niets. Niet de mogelijkheid, om de kerk binnen te gaan of ergens te gaan zitten. Geen orgelmuziek. Niets, wat een vervanging voor een eredienst of om het nadenken, het bidden te ondersteunen.

Eerlijk gezegd vind ik alles, wat de laatste maanden van kerkelijke zijde officieel heeft plaatsgevonden, nogal gruwelijk. En ik denk, dat met deze kleingeestige en fantasieloze reactie de distantie tot de kerk eerder is toegenomen.”

Pasen alsof Jezus nooit opgestaan zou zijn

Ik heb, om het heel eerlijk te zeggen, soortgelijke ervaringen en dat niet in het zonder meer heidense als christelijke Berlijn, maar in het zogenaamd zo “heilige Keulen”. Op Palmzondag moest ik meer dan acht kerken in de binnenstad aflopen tot ik er één vond, die voor de gelovigen aan de kerkdeuren de gewijde palmtakken in een korf aanbood. Bij de andere kerken niets. Pasen ging aan de katholieke kerkbelastinggemeente voorbij, alsof Jezus nooit was opgestaan https://philosophia-perennis.com/2020/04/08/warum-der-kardinal-von-koeln-in-der-osternacht-die-domportale-oeffnen-wird/.

Ja, tamelijk gruwelijk, niet-geïnteresseerd in het zielenheil van haar gelovigen en er uitsluitend bezorgd over, dat de kerkbelasting-ontvangsten door Corona achteruit zouden kunnen gaan – dat was, wat ik – ook van de conservatieve – mensen van de kerk meekreeg. Natuurlijk volkomen subjectief, maar zelfs desondanks kenmerkend. En deze desinteresse van de meeste kerkmensen houdt aan. Afgezien van een paar individuele uitzonderingen, zoals de Berlijnse prelaat Goesche https://philosophia-perennis.com/2020/04/04/berlin-katholische-gemeinde-will-gottesdiensterlaubnis-zu-ostern-per-gericht-erzwingen/, die één van de weinigen was, die de indruk maakten, dat ze nog min of meer geloven in de belangrijkheid van hun “firma”.

In iedere fitnessstudio in Duitsland kan ik zonder vooraf te bespreken, zonder mondkapje, zonder minimum afstand en samen met talloze mensen in een ruimte, nauwelijks groter dan een zijkapel van de Dom van Keulen, zwetend en kuchend bij elke grote inspanning luidop door de studio jodelen. Bij het omkleden of douchen komt men zo dicht bij zichzelf, zoals in de voorgaande periode een heel volk tot hypochonders moest worden gedresseerd- en dat inmiddels, zonder dat wie dan ook zich zorgen maakt of hoeft te maken: De uitspraak “Corona was toch maar fake” valt hier steeds opnieuw te horen. Hier, waar men er nog niet van moet uitgaan, dat men door politici met afgebroken bankmanager-opleidingen in één groot bestand wordt vastgespijkerd, waartoe ook de BKA en de BVD toegang hebben.

Fitnessstudio in plaats van zondagsplicht

Geheel anders als het om de “bovennatuurlijke gezondheid gaat”, die volgens de leer van de grote kerkvaders toch de natuurlijke in het oneindige overtreft in betekenis en waarde: In dezelfde stad, waarin men in restaurants, sporthallen en supermarkten weer nauw bij elkaar komt, moet ik me – wil ik mijn zondagsplicht nakomen – via een programma op internet aanmelden, moet ik private details prijsgeven, waarvan ik niet weet wie ze in handen krijgt. Het zingen is mij streng verboden, evenals het zitten naast mijn partner. Is de kerkruimte met iets van 25 personen “overvol”, kan het zijn, dat men mij op onhoffelijke, blokwachter-achtige manier – zonder te vragen of ik dat überhaupt wil – in een kamer ernaast leidt, waarin door een krakende luidspreker het geluid van de eredienst wordt overgedragen. En ik de rest van de tijd de andere gelovigen kan bekijken, die eveneens hiernaartoe werden verplaatst. Dat er ook hier sprake is van lofwaardige uitzonderingen – bijvoorbeeld in één van de kerken uit mijn kindertijd, in Würzburg – wéét ik natuurlijk.

Ik wil mezelf hiervoor niet op de borst kloppen, maar het ook niet verheimelijken: De laatste weken ben ik ertoe overgegaan, op zondagmorgen voor de fitnessstudio te kiezen. Ik zou liegen, als ik niet toegaf, dat ik de keuze met bloedend hart gemaakt heb. Bij mij geheel persoonlijk wordt de onaangename indruk bevestigd, dat het falen van de kerk in de Corona-crisis duizendmaal zwaarder weegt dan bij de misbruikschandalen. De kerk, het “Huis vol van Glorie”, waar ik in geloof en waartoe ik mij beken in het Credo en bij de hernieuwing van mijn doopbelofte https://www.youtube.com/watch?v=CZ3SE5Aged0, schijnt in Duitsland in de brede realiteit niet meer te bestaan. Ze heeft blijkbaar reeds langer de poort gesloten, net op een tijdstip, waarop ze dringender dan ooit nodig was geweest.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/21/corona-versagen-der-kirche-schwerwiegender-als-bei-missbrauchsskandalen/