Ook Seehofer relativeert de islamitische terroristische aanslag in Sri Lanka

Berlijn – Minister van Binnenlandse Zaken HorstSeehofer (CSU) heeft na de Paas-aanslagen van Sri Lanka weliswaar blijk gegeven van ontzetting, maar daarnaast natuurlijk, zoalszoveel andere politici, de terreur, die weer eens uitgaat vandeaanhangers van een zeerbepaalde religie, gerelativeerd. “De doelbewuste aanslagen op christenen in Sri Lanka maken ons sprakeloos. Wij zijn in gedachten bij de slachtoffers en hun naasten”, zei de CSU-politicus dinsdag.

“Opnieuw hebben terroristen doelbewust religieuze en toeristische voorzieningen aangegrepen teneinde een wig te drijven tussen religies en mensen.” Dat zal ze echter niet lukken, omdat men religieuze haat en intolerantie vastbesloten tegemoet treedt. “De bestrijding van extremisme en terrorisme van elke soort is en blijft een kern-streven van deze regering”, voegde Seehofer er aan toe.

Alles moet worden ondernomen om aanslagen in Duitsland te verhinderen. “Wanneer er sprake is van aanknopingspunten voor concrete gevaren, wordt tevens de bescherming van religieuze voorzieningen versterkt”, kondigde de minister van Binnenlandse Zaken aan. Bij de aanslagen van Sri Lanka waren in het Paasweekeinde volgens actuele getuigenissen van instanties minstens 321 mensen om het leven geekomen, een goede 500 andere personen raakten gewond.

Intussen heeft het terroristische commando “Islamitische Staat”(IS) de serie aanslagen voor zich opgeëist. Bij de daders ging het om “strijders van IS”, meldde se spreekbuis van IS “Amaq”. De regering van Sri Lanka gaat er hoe dan ook vanuit, dat het om islamitische terroristen gaat.
Wat Horst Seehofer, terwijl hij in het algemeen leutert over terroristen en religies, verzwijgt, is de erkenning, dat de wereldwijde terreur slechts uitgaat van EEN religie, omdat deze nu eenmaal ook religieus wordt voorgeschreven.

Hierbij een lijst, die de minister van Binnenlandse Zaken ook maar eens zou moeten bekijken:
“New York, september 2001,
Madrid, maart 2004,
Londen, juli 2005,
Brussel, mei 2014,
Parijs, januari 2015,
Kopenhagen, Februari 2015,
Parijs, november 2015,
Istanbul, januari 2016,
Brussel, maart 2016,
Nice, juli 2016,
Berlijn, december 2016,
Parijs, Maart 2017,
Londen, Maart 2017,
Stockholm, April 2017,
Manchester, mei 2017,
Londen, juni 2017,
Barcelona, augustus 2017,
New York, oktober 2017,
Carcassonne/Trébes, maart 2018,
Lüttich, mei 2018,
Straatsburg, december 2018,
Sri Lanka, april 2019.”

Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2019/04/24/auch-seehofer-terroranschlag/

Ooggetuigenverslag: Aanval op Paasvespers in München was terroristische aanslag met drie daders

Door: Redactie PP.

De aanval op de Paasmis van de Kroatische gemeenschap https://philosophia-perennis.com/2019/04/22/allahu-akbar-rufe-und-steinwuerfe-somalier-loest-massenpanik-in-muenchner-kirche-aus/ inde St. Pauluskerk in München was een terroristische aanslag met drie daders, volgens de Kroatische media.

Terwijl de Duitse media van een geestelijk verwarde man spraken, die in München bij de mis iets onverstaanbaars riep, en aldus proberen, iedere verdenking van het Islamisme weg te schrijven, komt het Kroatische Fenix-Magazine met een ooggetuigenverslag.

De ooggetuige, die in het blad aan het woord komt, spreekt zelfs over drie daders in plaats van over één en betitelt het voorval als “terroristische daad van een islamitische extremist, die tegen het christendom gericht was.”

Van het in het Kroatisch geschreven verslag geven wij hier de Duitse vertaling.
Aanwijzing: In het Kroatisch bestaat het woord “Islamistisch”, maar in het ooggetuigenverslag staat expliciet “Islamitisch”.

DADERS PROBEERDEN MET GEWELD DE SACRISTIE BINNEN TE DRINGEN

“Lieve vrienden … Ik kan niet onverschillig blijven, wanneer er wordt geprobeerd, de gebeurtenissen, die afgelopen nacht in München tijdens de Paasmis in de St. Pauluskerk hebben plaatsgehad, te bagatelliseren, te relativeren en te verdoezelen. Gezien het feit, dat in de kerk mijn naasten, met wie ik vandaag gesproken heb, aanwezig waren, mag ik niet toelaten, dat ik níet minstens op deze manier verslag doe van de waarheid over datgene, wat er is voorgevallen.

Tijdens de Paasmis,die door Kroaten samen met hun priesters werd gevierd, probeerden minstens drie zwarten met geweld door de zijdeuren van de kerk de Sacristie binnen te dringen, waarbij ze tegengehouden werden door de misdienaars, die er in slaagden, de deur af te sluiten en direct de politie te roepen. De mannen gingen daarop naar de hoofdingang en één van hen kwam de kerk binnen en gooide “Allahu akbar” roepend stenen naar de gelovigen.

ER BRAK VRESELIJKE PANIEK EN CHAOS UIT

Er brak paniek uit, omdat hij (de dader) het moment uitkoos, waarop de priester sprak en de gelovigen in stilte toehoorden. Vreselijke paniek en chaos braken uit, want velen dachten, dat hij een bom had gegooid, en enkelen dachten, vanwege de steen, die met een klap op de grond belandde, dat er geschoten werd. U kunt u voorstellen, wat voor chaos er er heerste in de overvolle kerk, een van de grotere kerken in München. De mensen raakten in paniek en probeerden te vluchten, waarbij ze elkaar onder de voet liepen, om maar te zwijgen van de kinderen, die in grote getale aanwezig waren. Enkelen onder de kerkgangers lukte het om de man tegen de grond te werken en hem zo lang vast te houden tot de politie arriveerde.

De twee anderen werden achteraf aangehouden. En vandaag lees en hoor ik in onze (Kroatische) media, wat de Duitse media schrijven: De één of andere psychisch gestoorde zou de kerk binnengekomen zijn, iets onverstaanbaars geroepen hebben en een steen hebben gegooid. Een paar lichte verwondingen. Niets ergs. En dat berichten ze ook vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar zo was het niet.

“NEE, HET WAS EEN TERRORISTISCHE DAAD VAN EEN ISLAMITISCHE EXTREMIST, DIE TEGEN HET CHRISTENDOM WAS GERICHT”

Dit was een geplande terroristische daad. Gepland, om paniek, angst en chaos op te roepen. Ik kan niet de angst en de shock beschrijven, die mijn moeder, mijn twaalfjarige nicht en alle andere kerkgangers, die baden tot hu God, moesten doorstaan. Aan Hem (God) hebben wij te danken, dat de gevolgen niet nog ernstiger zijn. Over Sri Lanka zal ik dan nog niet eens spreken. Dus, laat niet toe, dat het erbij blijft, dat het ging om een voorval met een geesteszieke. Nee, het was een terroristische daad van een islamitische extremist, die tegen het christendom was gericht. Voor het geval iemand het vergeten heeft, kan hij de definitie van terrorisme nalezen.

Ik stem er niettemin mee in, dat alle op deze manier geestelijk verstoorden monsters zijn, zoals dat monster uit Nieuw-Zeeland. Tenslotte wens ik u allen een gelukkig Paasfeest en verzoek u, dit hier met anderen te delen en het niet over te laten aan de media, die tot nu toe, zoals reeds eerder vaak, andere belangen behartigden, maar niet de waarheid.”

De bijdrage verscheen aanvankelijk hier https://www.journalistenwatch.com/

Door: Redactie PP
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/23/augenzeugenbericht-angriff-auf-ostervesper-in-muenchen-war-terroranschlag-mit-drei-taetern/

Zwarte gaten?

Door: Rob Meyer.

Miljarden kost het onderzoeken van de kosmos, o.a. nu vooral gericht op het fotografisch vastleggen van zwarte gaten.
Dat peperdure, wetenschappelijk masturberen op kosmische kennis, staat in schril contrast met het vrijwel geheel ontbreken aan zelfkennis, kennis van de medemens en hoe we alle oorlogen kunnen stoppen.
Daarnaast: lichtsnelheid = 300.000 km per seconde. Dat onlangs gefotografeerde zwarte gat blijkt op een afstand van ca 3 miljard (!) lichtjaren van mijn achtertuin te bestaan. Dat kun je niet op een middagje fietsen.

Ene Jan Muys uit Tilburg weet het heel fraai te verwoorden:

‘Nu heeft men van zo’n zwart gat zelfs een spectaculaire foto kunnen maken. Maar als iemand me vertelt dat iemand met zijn achterwerk op een kopieermachine heeft gezeten, geloof ik dat ook!’

Leuk geformuleerd en treffend aangevend dat we beter onze kop in eigen boezem kunnen steken en de zwarte gaten in ons mensbewustzijn ontdekken en die dichten, zodat we misschien tot een kosmische ontdekking zouden kunnen komen dat we het hier op Aarde met zijn allen moeten doen, en niet 3 miljard lichtjaren ver met onze nieuwsgierigheidskont in een zwart gat tuimelen.

Daarnaast een leuke bijkomstigheid: met die miljarden eurootjes die nu in een zwart gat verdwijnen, kunnen we wel veel mensen een beter leven geven.
Hier op Aarde.
Vandaag.

Rob Meyer 19 april 2019

Verdienmodellen vanachter de coulissen

Door: Rob Meyer.

Ik ben wapenfabrikant.
Dus heb ik vooral belang bij oorlogen.
Stoken tussen naties is dan één van de probate middelen die mijn mensen toepassen om mijn afzetgebied drastisch te vergroten.
Hoe ik dat dan kan verkopen aan de burger?
Simpel: ‘Mijn wapens zijn toch voor jullie eigen veiligheid en de vrede?’
Daarbij wordt ik heel goed geholpen door de Overheid. Die staat op mijn loonlijst.
Pacifisten zien dat anders.
Dat zijn dan ook de linkse doornen in mijn ‘rechteroog’.

Ik ben geneesmiddelenfabrikant.
Dus heb ik belang bij zieke mensen.
Derhalve draag ik er zorg voor dat ze nèt niet dood gaan, maar wel hun levenlang aan mijn medicijntepels moeten blijven hangen.
Dat vergroot mijn afzetgebied met exponentiële sprongen.
Hoe verkoop ik dat aan de burger?
Simpel: ‘Door alternatieve geneeswijzen te demoniseren, in kwaad daglicht te stellen en tot slot te verbieden. De politiek helpt mij daar bij. Daar betaal ik ze dan ook goed voor.

Ik ben levensmiddelenfabrikant.
Dus heb ik belang bij een zo groot mogelijke klantenkring.
Hoe ik dat bewerkstellig?
Ik koop gewoon alle kleine ondernemers op en zet daar mijn supermarkten voor in de plaats.
Tevens werkt stunten met kiloknallers, wurgcontracten met agrariërs en miljoenen steken in groots opgezette reclamecampagnes in mijn voordeel.
De overheid staat op mijn loonlijst.
Hoe ik dat de burger door de geïndoctrineerde strot duw? Mijn PR-team draagt er zorg voor dat alle andere, biologische, alternatieve en ‘gezondere’ producten naar de achtergrond worden gedrongen, negatief bestempeld en middels een ontmoedigingsbeleid uit de openbaarheid worden verwijderd.

Ik ben chemiemultinational.
Ik heb dus belang bij een zo groot mogelijke afzetgebied van mijn chemische producten.
Hoe ik dat voor elkaar krijg?
Dat is toch zo simpel: gewoon een pact sluiten met bovengenoemde verdienmodellen.
De wapenindustrie heeft chemicaliën nodig voor hun biologische wapens.
De geneesmiddelenindustrie heeft mijn chemische stoffen nodig om hun klanten aan de ene kant te genezen, maar tegelijkertijd weer ergens anders ziek te maken, zodat ze permanent aan het medicatie-infuus blijven hangen.
En de levensmiddelenbusiness, die op hun beurt weer een pact hebben gesloten met de geneesmiddelensector, hebben mijn chemicaliën nodig om de burger heel langzaam en vrijwel ongemerkt allerlei ziektes te laten krijgen, zodat ze de weg wel moeten vinden naar de farmaceuten.

En dan de politiek. Die krijgt genoeg geld van ons om de andere kant op te kijken.
De burger houden we monddood, blind, doof en onwetend, en wij hebben allemaal een dik belegde boterham.
Mooi systeem toch?
Dat heet gezonde samenwerking op ‘hoog’ niveau.

Oja, ik vergeet nog de nano-industrie. Die gaan we binnenkort ook toepassen middels toevoeging in verplichte vaccins.
De minister van volksgezondheid heeft al toegestemd.
We moeten er toch zorg voor dragen dat de burger controleerbaar en bestuurbaar blijft voor ons? Want zonder gehoorzame burgers gaat ons hele knap geconstrueerde verdienstelsel naar de haaien. En die staan inmiddels op de lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten, dankzij onze grote vrienden de Japanners en Chinezen.

Rob Meyer,23 april 2019

Wederopbouw van Notre Dame: Krijgt de kathedraal een islamitische minaret?

Door: David Berger.

De rook van de brand van Notre Dame hing nog in de Parijse lucht, toen reeds de eerste architecten voorstellen deden voor een “moedige” en “eigentijdse” wederopbouw van de kathedraal. Dat er onder meer ook een voorstel voor een islamitische minaret werd gedaan, valt nauwelijks te verbazen.

Als men de berichten in de media van de laatste dagen doorleest, valt er één ding op: Het zijn over het algemeen sussende, bijna euforische berichten, over hoe goed het nog allemaal gegaan is. En: Van het zoeken naar de oorzaak is bijna geen sprake meer. Men is in het reine gekomen met de versie, dat over de oorzaak vermoedelijk nooit iets met zekerheid gezegd zal kunnen worden, maar dat vermoedens over een islamitische terroristische aanslag desalniettemin tot het onuitsprekelijke behoren.

INTERNATIONALE CONCURRENTIE MOET MODERNE OPLOSSINGEN VINDEN

In dit beeld past goed de melding, dat de Franse regering reeds twee dagen nadat de lantaarntoren met het verlichte kruis onder de vlammen bezweek, een internationale architectuur-concurrentie in het leven riep, om zo eigentijds mogelijke ideeën voor een nieuwe spitstoren op te doen. Van een reconstructie, zoals oorspronkelijk beloofd, schijnt men dus in toenemende mate af te dwalen.

Talloze prominente architecten hebben al zo snel van zich laten horen, dat bijna de indruk wordt gewekt, dat hun vreugde over de déconstructie van het oude óvergroot is. Onder hen ook de architect Tom Wilkinson.

GEDENKTEKEN VOOR DE ISLAMITISCHE SLACHTOFFERS IN ALGERIJE

Ter gedachtenis aan de islamitische slachtoffers, die Frankrijk in Algerije op het geweten heeft, zou in plaats van een nieuwe toren met kruis een minaret op de kathedraal moeten worden geplaatst:

“I have written something putting forward a Modest Proposal for the spire of Notre Dame. I suspect it will be liked, and probsbly for the best”

https://t.co/6EsiVNuZpY

WILLEN DE DONATEURS DIT ECHT?

Als achtergrond-informatie moet men weten, dat zich in Algerije sinds vele jaren een bloedige christenvervolging voortsleept. Op de Wereldvervolgings-index https://www.opendoors.de/wvi van Open Doors neemt Algerije onder de landen in welke christenen wereldwijd vanwege hun geloof worden vervolgd, actueel de 36ste plaats in.

Meer dan 800 miljoen aan donaties zijn reeds binnengekomen voor de wederopbouw van de kathedraal. Of de donateurs metterdaad wensen, dat de kerk omgebouwd wordt tot een halve Moskee, valt op z’n zachtst gezegd te betwijfelen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/22/wiederaufbau-von-notre-dame-bekommt-die-kathedrale-ein-islamisches-minarett/

“Santa Subito”

Door: Horst G. Herrmann (gastbijdrage)

Alle wegen leiden naar Rome. En omdat de Heilige Tijdgeest eveneens van de partij is, mocht Greta Thunbergs passie in de Goede Week daar worden voltrokken:

Bij de “Fridays for Future”, die eeuwige Palmzondag met zijn Hosanna-geroep kon het op den duur n i e t blijven.
Op z’n laatst sinds het begin van de schoolvakantie slaat de stemming onder de pubers- en puberinnen om. Zoals reeds 2000 jaar geleden verlaten zij massaal hun meester, resp. thans de meesteres. Afvallig, want reislustig geworden, posten ze klimaat-vergeten vanuit Mallorca of vanaf de Fidji-eilanden, terwijl Greta op het punt staat, de laatste meters van haar klimaatpassie met zéér veel minder getrouwen te aanvaarden.

Niet Jeruzalem, Rome is haar doel. De eeuwige hoofstad der dubbele moraal, der lippendiensten, der waterverkwisting uit duizenden bronnen. 2500 van hen zijn zogenaamde nasoni, uit welke dag en nacht drinkwater loopt.

Bienvenuto, Greta; welkom in het Rome van de tweetakt-motoren, de Vespa en de miljoenvoudige ad-blue-vrije, zeg maar: ureumvrije verbranding van diesel. Überhaupt: “Diesel”.
De klassieke Pilatus-vraag naar de waarheid – en die vraag moet komen, opdat het woord uit de schrift vervuld worde – de vraag naar de diesel-waarheid zou in bel paese ook met het designer-modemerk “Diesel” beantwoord kunnen worden. Wij voorvoelen: wie – zoals Greta – zwart of wit, wie de ondubbelzinnigheid liefheeft, krijgt in Rome in nulkommaniks-tijd een doornenkroon opgezet.

Daaruit volgt, dat twee afspraken, twee stations van Greta in Rome vroegtijdig vaststonden: In de Senaat stuit ze op de Farizeeërs en schriftgeleerden, de sjacherende emissie-handelaren op kosten van de volgende generatie. En in het Vaticaan komt het tot een ontmoeting met Franciscus, de dogmatische luchtledige; auteur van Laudato si’, tegelijkertijd mijlen-verzamelende veelvlieger, senator lounge-gestaald. De Jezuïetenpaus heeft aan Greta niets verwerpelijks kunnen vinden, intgendeel: Hij heeft haar gelóófd, zijn handen in onschuld gewassen en nu kan hij ongehinderd vasthouden aan de verdere procedure van de Goede Week. Ecce Greta!

Greta zal het klimaatkruis op de schouders moeten nemen. Alleen. Ze zal zoals elke Messias lijden – tot aan het bittere einde:tot aan het einde van de schoolvakantie.Of nadien met haar wederopstanding rekening kan worden gehouden? Afwachten. Een etappe-doel van Greta’s passie, dat onder pubers en puberinnen reeds rondgaat, laat nog lucht naar boven ontsnappen: “Santa subito!”

Over de gastauteur: Horst G. Herrmann, essayist en schrijver.
Zijn “Im Moralapostolat. Die Geburt der westlichen Moral aus dem Geist der Reformation https://philosophia-perennis.com/2018/05/24/benedikt-xvi-lobt-deutsche-neuerscheinung-ein-mutiges-buch/ ” was in 2018 een van de meestbesproken filosofisch-theologische boeken. Voor meer zie hier: http://www.moralapostolat.de/resonanzen

Door: Horst G. Herrmann.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/21/santa-subito/

Zuster Hatune: Het afgelasten van mijn voordracht was verraad aan het christendom

Door: Michael Stürzenberger.

Het Noordrijn-Westfaalse stadje Coesfeld ten westen van Münster heeft zich met betrekking tot Islam-collaboratie en verraad aan het christendom de afgelopen maanden buitengewoon verdienstelijk gemaakt.

Eerst werd geheel onkritisch de rode loper uitgerold voor de DITIB m. b. t. hun Moskee-bouw, vervolgens werd er tegen de objectieve Islam-uitleg van de Burgerbeweging Pax Europa een grotedemo georganiseerd,waarop de katholieke pastoor Johannes Hammans de islamitische bedrieger Mouhanad Khorchide in zijn parochiezaal ten overstaan van meer dan 300 bezoekers de Islam tegen alle feiten in liet goedpraten, terwijl hij schandalig genoeg een voordracht van Zuster Hatune Dogan over de christenvervolging in het Midden-Oosten tegelijkertijd afgelastte. Onder hetvalse voorwendsel, dat her een “AfD-manifestatie” zou zijn, wat een uit de lucht gegrepen veronderstelling was. Al helemaal afgezien van het feit, dat ook dat een afgelasting op geen enkele manier zou hebben gerechtvaardigd.

ERE-KRUIS EN STEFANUS-PRIJS VOOR WERELDWIJDE INZET VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN

Zuster Hatune werd in 2010 onderscheiden met het Duitse Erekruis en in 2012 metde Stefanus-prijs voor haar wereldwijde inzet voor vervolgde christenen. Ze geeft sinds meer dan 30 jaar voorlichting over het gevaar van de Islam, dat ze als Aramese christin in Turkije en bij haar hulpacties in vele islamitische landen aan den lijve ondervond. Met haar Hatune-stichting helpt ze mensen, wier leven in die landen, wier religieuze indeologie daartoe aanleiding geeft, wordt bedreigd. Precies die ideologie, die pastoor Hammanshelpt te verbreden in zijn, nu nog gezellige warme nest inCoesfeld. Hiermee valt deze Judas in priesterkleed zijn geloofsbroeders van achteren aan. Het zijn precies deze ruggengraatloze meelopers en hielenlikkers van de linksgroene tijdgeest in de kerken hier te lande, die gelijke tred houden met de onverantwoordelijke maatgevers in de gevestigde politiek en de mainstream-media m. b. t. het bewerkstelligen van deeigen ondergang.

In een interview met de Burgerbeweging Pax Europa bevestigt Zuster Hatune, dat deze figuren in Ditsland de waarheid over de Islam niet willen horen. De afgelasting door Pastoor Hammans is een verraad aan het christendom, terwijl men tegelijkertijd een taqiyya-specialist als Khorchide de ruimte geeft voor zijn absurde Islam-goedpraterij.

Dit zou in overeenstemming zijn met de lijn, zoals zetegenwoordig in dit land wordt gevolgd: De Islam wordt in bescherming genomen, het noodlot van het wereldwijd vervolgde christendom daarentegen is niet van cruciaal belang. Hooggeplaatste politici, met wie ze ook in gesprek is, zouden tegenover haar steeds opnieuw loze beloftes doen, maar nauwelijks overgaan tot daden.

De organisator van de afgelaste voordracht, de Coesfeldse burger en ondernemer in de zorgsector Günther Geuking, heeft deze ongelofelijke gebeurtenissen op zijn FB-pagina becommentarieerd:

Opdat men in de Anna Katharina Parochie in Coesfeld, in welke ze enthousiast in de kerk een Islam-professor een voordracht lieten houden, maar met behulp van politie en rechtbank verhinderden, dat een christelijke non daar spreekt (Ze verzetten zelfs de mis en grendelden het Godshuis af) zodat ze dus in precies deze Anna Katharina parochie op z’n minst eens iets zouden kunnen lezen over hun patrones, de zalige non Anna Katharina:

“ONDER DE FOUTE PAUS WERDEN DUIZEND AFGODEN AANBEDEN, MAAR AAN DE HERE GEEN PLAATS TOEGEKEND.”

Günther Geuking kreeg hierop ook nog te maken met de gebruikelijke gezindheidsterreur, waarover de krant Kath.net berichtte:

Een Coesfeldse politie-ambtenaar belde op naar het kantoor van de organisator en verzocht hem, de reclame voor de manifestatie onmiddellijk stop te zetten, daar de pastoor de bijeenkomst tenslotte had afgelast. Maar de waanzin ging verder. De “Antifa” pleegde zelfs een aanslag op de vennootschapszetel van de organisator in Coesfeld. De BVD doet onderzoek. Er volgden belasterende artikelen met valse beschuldigingen in het Algemeen Dagblad Coesfeld, waarin de pastoor beweert dat er geen bijeenkomst zal zijn met de Zuster en de AfD (!). Günther Geuking verklaarde hierover tegenover Kath.net: “Zoiets noem ik nu Gezindheidsterreur. In deze kwaliteit was daarvan waarschijnlijk voor het laatst sprake in de Nazi-tijd.”
Zuster Hatune heeft zich in het BPE-interview ook uitgelaten over de oplossing, over het verbod van de politieke Islam om de gewelddadige en constitutie-vijandige bestanddelen van deze religie-ideologie onder controle te krijgen:

Bovendien stelde ze duidelijk, dat de christenen in Syrië onder Assad veilig zijn en hem in ieder geval willen behouden als regeringsleider:

De bijdrage verscheen het eerste hier: http://www.pi-news.net/

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/21/schwester-hatune-absage-meines-vortrags-war-verrat-am-christentum/