Klimaathysterici in paniek: Record-temperatuur op Groenland met 64,9 graden Celsius – MIN wel te verstaan

Door: Michael Klein voor ScienceFiles https://sciencefiles.org/2020/02/21/temperaturrekord-auf-gronland-649-grad-celsius-minus-versteht-sich/

Na jaren van zogeheten door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft Groenland sinds 2 januari 2020 een record-temperatuur: -64,9 graden Celsius werden er op Summit Station gemeten. Misschien waren het ook wel -66 graden Celsius, zoals Electroverse heeft gemeld. Hoeveel het er ook waren, het was steenkoud en een record, want zo koud was het nog nooit eerder, sinds in het Summit Station van Groenland de temperatuur wordt gemeten.

Het Summit Station ligt midden in Groenland, zo om en nabij de 3200 meter boven de zeespiegel en is in de verhalen van de klimaathysterici vaak onderwerp van horrorberichten, zoals de volgende:

– IJs van Groenland smelt: Gevolgen voor de hele wereld

– De dag, waarop Groenland wegsmolt

De record-temperaturen, die “zelfs bij het Summit Station” werden gemeten, de “record-dooi”, ze waren voor het laatst in augustus 2019 onderwerp van de aangewakkerde hysterie in de betreffende junk-media. Sindsdien is de rust weergekeerd, want in Groenland is het winter. Het ijspantser groeit aan, de Jakobshavn Isbrae Gletsjer groeit aan https://sciencefiles.org/2020/02/15/kampf-ums-eis-dpa-will-gronland-gletscher-unbedingt-schmelzen-fake-news-per-faktenchecker/, zoals dat in de winter nu eenmaal het geval is, maar dat niet alleen: In de winter valt er de laatste jaren meer sneeuw in Groenland dan er in de zomer wegsmelt en in de winter krijgt de Jakobshavn Isbrae Gletsjer er meer ijs bij, dan hij in de zomer verliest. En omdat dat nog niet genoeg is, om het mooie vertellinkje van de door de mensheid veroorzaakte klimaatverandering onderuit te halen, is het thans ook nog eens steenkoud.

Een temperatuur-record voor Groenland! Zo koud als op 2 januari 2020 was het, sinds in Groenland de temperatuur wordt gemeten, niet. De temperatuur, die de thermometer van Summit Station op 2 januari heeft aangegeven, is met -64,9 graden Celsius een min-record en de op één na laagste temperatuur, die in de noordelijke hemisfeer tot nu toe werd gemeten. Paul Homewood heeft de koude recorddag van januari gedocumenteerd op zijn homepage https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/02/18/new-record-low-temperature-for-greenland-set-last-month/ en drie dagen geleden de bevestiging van het Deens Meteorologisch Instituut ontvangen, dat 2 januari 2020 metterdaad de tot op heden koudste op Groenland gemeten dag was.

En de media zwijgen.

De mainstream media, die elk volgens hen klimaat-gerelateerd kuchje van een Australische vuurvlieg melden, die zichzelf overschreeuwen, wanneer een record-temperatuur in positieve zin van de skala aan welke plek op aarde dan ook op de thermometer verschijnt, ze zwijgen, verzwijgen de tot nu toe op één na koudste dag, die ooit in de noordelijke hemisfeer werd gemeten. in de gegevens van NOAAs Earth System ReasearchLaboratory is de dag als volgt in kaart gebracht:

Summit 2019 – 2020

En nu we het er toch over hebben: Ziet U hier een globale opwarming?

Summit 2008 – 2020

Wij ook niet.
Dit zijn overigens de temperaturen, die sinds 2008 gemiddeld dagelijks bij het Summit Station werden gemeten. Hetzelfde Summit Station, dat in de bovengenoemde junk-media wordt benoemd als centrum van de Groenland-dooi.

Klimaatverandering wordt niet voor niets door ons als “hysterie” betiteld: Ze een volkomen onevenredige reactie op het systematisch gelanceerde catastrofe-fake-news, dat geen enkel verband houdt met de realiteit, zoals ze in harde cijfers wordt neergezet.

Binnen een paar jaar zal men aan de extraordinary public delusions een nieuwe ‘EPD’ kunnen toevoegen: die van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Door: Michael Klein voor ‘ScienceFiles’.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/02/23/klimahysteriker-panik-temperaturrekord/

Andreas Winhart (AfD) ter plekke in VN-vluchtelingenkamp

Door: Redactie JouWatch.

De vele berichten over het terugdringen van vluchtelingen in het Bosnische Bihaç en de daaruit resulterende catastrofale voorwaarden ter plaatse hebben de parlements-afgevaardigde voor de AfD, Andreas Winhart, ertoe gebracht, zich persoonlijk een beeld te vormen. Hiertoe begaf Andreas Winhart zich naar hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Kroatische grenspolitie, teneinde uitgebreide informaties in te winnen over grensbeveiligings-maatregelen in het kader van Frontex. Voorts stond een plaatselijk bezoek aan het vluchtelingenkamp Bira in de omgeving van het Bosnische Bihaç op het programma.

Er is sprake van een groot aantal jonge mannen, die voor het merendeel afkomstig zijn uit Pakistan of uit Afghanistan en van daaruit vooral op pad willen naar Duitsland. Aangezien de illegale migranten van Kroatische zijde steeds weer uitsluitend worden teruggestuurd naar Bosnië, maar van daaruit bijna niet worden doorgestuurd naar hun landen van herkomst, zijn er al gevallen bekend van individuën, die reeds talloze keren hebben geprobeerd om de grens naar Kroatië te overschrijden en die steeds weer terugkomen.

Kroatië staat voor de immense taak, één van de belangrijkste buitengrenzen van de EU te beschermen. Ook met de ondersteuning en advisering door Beierse politie-ambtenaren en met het inzetten van ultramoderne grensbeveiligingstechniek gelukt het de Schengen-toetredingskandidaat Kroatië effectief en definitief, vluchtelingen af te houden van het binnentreden in de Europese Unie. Hierover stelt Andreas Winhart vast: “Ik ben er enthousiast over, zoals het kleine Kroatië er in slaagt, door middel van infra-rood-techniek, Drones en helikopters de groene grens te beveiligen. Hiervan kan men alleen maar leren. In het bijzonder moet worden opgemerkt, dat deze effectieve grensbeveiligingsmaatregelen voor de burgerbevolking geen consequenties van betekenis hebben en dat die er graag aan bijdraagt!”

In het bijzonder bedankte Andreas Winhart de Kroatische grenspolitie voor zowel het vertrouwelijke en informatieve gesprek, als voor de kijkjes in het nationale locatiecentrum van de grenspolitie. in het migrantenkamp Bira bij Bihaç, dat onder leiding staat van IOM en UNHCR, kon Andreas Winhart uitvoerig praten met de organisatoren van het kamp.

In een voormalige fabriekshal zijn aldaar, met hulp van de Europese Unie, Caritas, zowel als talrijke internationale NGO’s, hoofdzakelijk alleenreizende mannen ondergebracht. Verzorgd worden ze daar door het Internationale Rode Kruis, dat tevens in de straten van Bihaç door middel van grote Rode Kruis-LKW’s alom vertegenwoordigd is. Zoals de verantwoordelijken voor het dorp Andreas Winhart mededeelden, probeert men tevergeefs, de vluchtelingen te verhinderen, illegaal de grens over testeken. Buitengewoon precair is de omstandigheid, dat er in het Kroatisch-Bosnische grensgebied nog mijnenvelden voorhanden zijn uit de Joegoslavische Burgeroorlog, die door de vluchtelingen worden doorkruist, in de hoop, daar geen politie aan te treffen.

Wat betreft de situatie in het kamp Bira stelt AfD-afgevaardigde Andreas Winhart vast: “Wanneer men het kamp binnenkomt, ziet men bijna uitsluitend jonge mannen onder de 35 jaar, uitgeput door hun reis, zonder goed of geld. Bij persoonlijke gesprekken wordt steeds weer Duitsland genoemd als doel. Hoe lang deze stroom van duizenden migranten zal aanhouden, is de vraag. Wij zullen ons moeten instellen op een nieuwe vluchtelingengolf.”
Als slotconclusie uit zijn reis trekt de AfD-parlements-afgevaardigde drie punten: Ten eerste is er behoefte aan een uitrusting bij de Duitse en Beierse grensbewaking met moderne grensbewakingstechniek naar Kroatisch voorbeeld. Ten tweede dient de uitwisseling tussen de Beierse en Kroatische politiekrachten verder te worden geïntensiveerd.

Een derde verlangen van de parlements-afgevaardigde Andreas Winhart is de verplaatsing van de vluchtelingenkampen uit dichtbij de grens gelegen gebieden naar de regio Sarajewo en daarachter, zodat het voor migranten niet langer mogelijk is, om dagelijks te proberen, illegaal de grens over te steken. Hiervoor is een inmenging nodig op Duits en Europees niveau.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/02/22/andreas-winhart-afd/

Is het de schuld van de AfD?

Door: Manfred Rouhs.

HANAU

Na de moorden in Hanau, die niet alleen in heel Duitsland, maar over de hele wereld ontzetting hebben gewekt, wordt gezocht naar schuldigen. Één enkele gek kan het niet geweest zijn. Voor de nedersaksische minister van Binnenlandse Zaken, Boris Pistorius (SPD) lijkt de zaak heel eenvoudig. De “Neue Osnabrücker Zeitung” citeert hem met de zin: “Natuurlijk is er sprake van een directe samenhang tussen het sterker worden van de AfD en het toenemen van rechts geweld.” En de “Welt” citeert andere stemmen, die “Houd de dief” roepen:

“Minister van werkgelegenheid Hubertus Heil (SPD) kenmerkte de partij als geestelijke brandstichter, Secretaris-Generaal van de SPD Lars Klingbeil noemde ze de ‘politieke arm van de rechts-extremisten’. Norbert Röttgen, die zich kandidaat stelt als voorzitter van de CDU, zei tegen ‘BILD’-Zeitung: “Wij moeten het vergif bestrijden, dat door de AfD en anderen in onze samenleving wordt binnengehaald.”

Dit soort uitlatingen zijn niet geschikt om een objectief debat te voeren over de oorzaken van geweld en terreur, die in Duitsland om zich heen dreigen te grijpen. Of zoals de AfD-afgevaardigde Godfried Curio het uitdrukt: “Wat op deze dag van rouw niet is aangetoond, maar reeds geschiedt door regeringskringen en linkse partijen: de niet te verontschuldigen gewelddadigheid van een klaarblijkelijk zwaar psychisch gestoorde individuele dader te instrumentaliseren, teneinde te proberen, de door en door princpieel twijfelachtige regeringspolitiek immuun te maken voor legitieme kritiek, zodat er naar de gebruikelijke verdoezelings-framings wordt gegrepen, en men ter belastering van de politieke tegenstander de oppositie in z’n geheel wil meetrekken in de diffuse mede-verantwoordelijkheid voor krankzinnige daden van een klaarblijkelijke gek.”

De AfD is een partij in concurrentie met anderen, die geen ogenblik aanspraak heeft gemaakt op alleenvertegenwoordiging, maar uitsluitend het bestaande partijenstelsel wilde en wil uitbreiden. Van meet af aan is zij bereid geweest om met andere partijen samen te werken, teneinde democratie en rechtsstaat te verstevigen. Hiervoor lijkt bij vele representanten van CDU/CSU en SPD geen belangstelling te bestaan.

De AfD is een partij, die met democratische en rechtsstatelijke middelen op een democratische en rechtsstatelijke weg materieel democratische en rechtsstatelijke doeleinden nastreeft. In een tijd, waarin het vertrouwen van steeds meer delen van de bevolking in de politieke zaak en zijn instituten verdwijnt, is de AfD mogelijk de laatste kans, die de parlementaire democratie nog overblijft ter correctie van klaarblijkelijke verkeerde ontwikkelingen.

Wat voor ons allemaal dreigt, weten wij op zijn laatst sinds 1981, toen de toenmalige Bondskanselier Helmut Schmidt bij een aankondiging van de Duitse Vakcentrale zei: “Wij kunnen niet meer buitenlanders onderbrengen, dat betekent moord en doodslag.” Schmidt stelde echter ook duidelijk: “Er bestaat bij miljoenen burgers, ook werknemers, zo’n onbewuste neiging om de buitenlanders van alles de schuld te geven. Laten we daar in Godsnaam niet aan meedoen.”

Met beide uitlatingen kreeg Schmidt gelijk. Ja, er is sprake van het fenomeen der xenofobie bij de Duitsers, zoals bij alle volkeren. Dat is noch nieuw, noch onverwachts. En ja, thans worden wij bedreigd met moord en doodslag. Ook deze constatering is niet nieuw, maar intussen iets van 40 jaar oud.

In Hanau pleegde een psychisch gestoord en blijkbaar maatschappelijk geïsoleerd, gefrustreerd mens een grootscheepse zelfmoord. Voor hij zichzelf doodschoot nam hij, kenmerkend genoeg, nog zijn 72-jarige moeder mee de dood in. De misdaad van Hanau doet denken aan een misdrijf in Keulen-Volkhoven in 1964 https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Volkhoven. Destijds knutselde de 42-jarige vroeggepensioneerde Walter Seifert voor zichzelf een vlammenwerper, ging daarmee een school binnen en verbrandde acht kinderen en twee leraressen, voor hij zichzelf vergiftigde. De gedachte achter dergelijke daden komt hierop neer, zo groot mogelijke schrik te verbreiden, vóór de moordenaar zelf uit het leven stapt.

Een dergelijke daad is precies het tegendeel van politiek gedrag. Politiek zijn betekent, zich tot andere mensen wenden, zich inzetten voor het algemeen welzijn, zowel als, indien nodig, het opschorten van persoonlijke belangen en egoïsmen.

Een politieke, naar andere mensen toegewende houding is het gebod van de tijd onder kader-akkoorden, die in toenemende mate onmenselijk worden. Zou het niet verstandiger zijn, om uit deze wandaad van Hanau lering te trekken, in plaats van andersdenkenden te bestempelen als moordenaars en daarmee nog meer olie op het vuur te gooien?

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/02/schuld-ist-die-afd/

Turk met mes = volksophitsing?

Door: Manfred Rouhs.

AFD-SCHETSBOEK BIJ LINKSE GEZINDHEIDSWACHTERS IN HET VIZIER

In het Rijnlandse Krefeld heeft de politie-afdeling van de BVD schetsboeken in beslag genomen, die waren uitgestald bij een AfD-manifestatie. De ambtenaren bespeuren “volksophitsing”. Want in het schetsboek zijn personen onvoordelig afgebeeld, die in een zwembad vrouwen lastigvallen. Een andere afbeelding laat een bruiloftsstoet zien met Turkse vlaggen en personen, die met messen en pistolen zwaaien. “Bild” doet mee aan de “volksophitsing” en publiceert deze afbeeldingen https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/fraktion-gab-hetzheft-im-auftrag-rassisten-malbuch-der-afd-68876102.bild.html.

Dergelijke afbeeldingen passen niet in de mooie nieuwe wereld van het multiculturalisme, derhalve moeten ze kennelijk worden gecriminaliseerd.

Een journaliste van de “Zeit” bracht de bal aan het rollen: Julia Meyer onderhoudt contacten met personen, die zichzelf “teken” noemen en in het Krefeldse Zijdewevershuis deelnamen aan de AfD-manifestatie. Meyer twitterde haar ontzetting over de afbeeldingen https://twitter.com/tschinskij/status/1229480754326970368 de wereld in. Van tevoren verbreidde ze de tweet van een andere twitteraar, die schreef: “Was zojuist met mijn teken m/v bij de burgerdialoog van de AfD in Krefeld. Daar lagen schetsboeken voor kinderen uitgestald met afbeeldingen, die doen denken aan karikaturen uit de Völkischer Beobachter.”

Julia Meyer is literatuurwetenschapster en volgens haar zelfbeschrijving in haar profiel op Twitter “heel slecht in geografische vraagstukken”. Bij politieke- en dergelijke, die de vrijheid van meningsuiting betreffen, schijnt het er niet veel beter uit te zien …

De Rijnlandse AfD laat de opwinding kort voor het begin van de tijd van de “leut” kennelijk gelaten over zich heen komen. “Bild” citeert de fractievoorzitter van de AfD in het Düsseldorfse deelstaatparlement, Markus Wagner (56), overigens zelf vader van een zwart kind, met de opmerking https://afd-fraktion.nrw/2020/02/18/malbuch-von-roberto-obscuro-absurder-angriff-auf-die-satirefreiheit/ : “Daar hebben we weer voor een voltreffer gezorgd. Kunst dient niet alleen van links te komen. Als Antifa-extremisten de vrijheid van kunst aangrijpen, kan er slechts sprake zijn van één antwoord: Wij verhogen de oplage.”

(PI-NEWS-auteur Manfred Rouhs, geb. 1965, is voorzitter van de vereniging Signal für Deutschland e. V. https://afd-fraktion.nrw/2020/02/18/malbuch-von-roberto-obscuro-absurder-angriff-auf-die-satirefreiheit/, die de slachtoffers van politiek gemotiveerde stafbare feiten schadeloos stelt. Hij is in Berlijn actief als ondernemer en bemiddelt bij de vestiging van firma’s in Hong Kong https://www.hongkong1.de/de/.)

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/02/tuerke-mit-messer-volksverhetzung/

200-ste PEGIDA: 10.000 deelnemers enthousiast over toespraak Björn Höcke

Door: Redactie JouWatch.

Tweehonderd keer heeft PEGIDA (vert.: -DRESDEN) nu al gedemonstreerd sinds zijn oprichting in 2014. Meer dan 4.000 patriotten en eregast Björn Höcke zijn naar de grote jublieum-demo gekomen.

“Dresden was overweldigend”, zei de speciaal uit Oostenrijk overgekomen activist Martin Sellner achteraf op zijn Youtube-kanaal. En dat was het inderdaad. Meer dan 4000 mensen hebben zich maandagavond verzameld voor de Dresdner Frauenkirche, met vlaggen gezwaaid, patriottische leuzen geroepen en ademloos de toespraak van Björn Höcke beluisterd. En natuurlijk werd ook de traditionele maandagwandeling gehouden, die de demonstranten voorbijvoerde aan de Dresdner Fürstenzug en aan de van woede vertrokken gezichten van de linkse tegendemonstranten.

Die waren duidelijk in de minderheid, slechts om en nabij de 1.000 mensen stonden op tegen het vermeend-fascistische Pegida-protest. Zoals reeds bij de #unteilbar-demo in Erfurt waar te nemen was, vond hierbij een verbroedering plaats van de “gecorrumpeerde” volkspartijen met extreem-linkse groeperingen. Zo demonstreerden CDU- en SPD-politici zij aan zij met de Duitsland-vijandige “Dresden tegen Rechts”- initiatieven van de Antifa. De graag over politiegeweld klagende linksen vielen steeds weer op door provocaties tegenover de ingezette politie. Toen enkelen van hen met onherkenbaar gemaakte gezichten voor de politie in het rond huppelden, en zo door de beambten werden verzocht, hun vermomming af te leggen, brulden ze “Koppen dicht!” en schenen de politiemensen met hun handy’s in het gezicht.

De patriottische demonstranten lieten zich er niet door van de wijs brengen. Na hun gang door het nachtelijke Dresden juichten ze op de Neumarkt Björn Höcke toe. de AfD-baas in Thüringen. Höcke was zichtbaar ontroerd door de euforische stemming, waar hij gedurende de laatste dagen immers bijna uitsluitend de haat van zijn politieke tegenstanders te verduren gekregen had. In zijn toespraak waarschuwde hij tegen de ontmenselijking van andersdenkenden en verwees daarbij naar de actuele cover van DER SPIEGEL, waarop hij niet meer als mens, maar als demon staat afgebeeld. Wat in deze hectische tijd vooral belangrijk is, is het privé- het gezinsgeluk, meent de viervoudige familievader Höcke: “Slechts waar U weet vast te houden aan het kleine geluk, waar U het kleine geluk ook beleeft, zult U ook deze grote strijd doorstaan, die wij samen strijden. En wij zúllen hem strijden, en wij zullen hem zegerijk beëindigen – daarvan ben ik overtuigd!”

Na zijn luid bejubelde toespraak verdween hij meteen in een gepantserd voertuig richting Thüringen.

Zelfs scherpe Höcke-bekritiseerders, zoals de schrijfster en voormalige Pegida-spreekster Renate Sandvoss toonden zich positief verrast over Höckes toespraak:

“Na het schandaal van Thüringen wachtten allen op het aangekondigde optreden van Björn Höcke. Het moet allereerst worden gezegd, dat ik na 2 persoonlijke ontmoetingen bepaald geen vriend van hem was. Daarom was ik bijzonder benieuwd, toen hij het podium betrad Hij sprak rustig, bedachtzaam, analytisch. Duidelijk en onopgesmukt schilderde hij de gebeurtenissen in Thüringen. Hij verspilde geen enkel woord aan de hetze, maar in de aangewakkerde admosfeer alleen woorden ter kalmering en pogingen tot uitleg. Zijn doordringendheid en eigen betrokkenheid sloeg over op de gefascineerd toehorende Dresdenaren. Ik betrapte mezelf op de gedachte, dat ik op dit podium dezelfde of soortgelijke woorden zou hebben gekozen. Höcke is na lange tijd de eerste politicus, die in eerlijke, indringende bewoordingen de feitelijke toestand van de Duitse regering aan de dag legde. Met de nadruk op ‘eerlijk’.”

Aan het eind weerklonk uit duizenden kelen het Duitse Volkslied, waarbij de mensen hun oplichtende handy’s omhoog hielden en het plein voor de Frauenkirche op deze manier veranderden in een zee van licht. (PK)

Ook Martin Sellner was in extase:

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/02/18/zum200-mal-strasse/

AfD dwingt Duitse regering tot pro-Israël-politiek

Door: David Berger.

De AfD dwingt de Duitse regering tot een historische ommekeer met betrekking tot de Israël-politiek: Volgens Haáretz https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-germany-offers-to-join-deliberation-in-icc-case-on-israel-palestine-1.8532301 volgt Berlijn Tsjechië en betwist het Internationale Hoge Gerechtshof in Den Haag de bevoegdheid, Israël te veroordelen vanwege zogenaamde vergrijpen tegen het “Volkerenrecht”.

De Duitse regering heeft in een brief aan het Internationale Hoge Gerechtshof vrijdag de zienswijze geuit, dat “volgens de statuten van het Verdrag van Rome alleen “staten” gerechtigd zijn, om in Den Haag een aanklacht in te dienen, waartoe “Palestina niet behoort, aangezien het geen staat is”, aldus Ha’aretz.

Duitslandcorrespondent van toonaangevend israëlisch dagblad Eldad Beck prijst AfD.

De Duitslandcorrespondent van het toonaangevende israëlische dagblad Israël Hayom https://www.israelhayom.co.il/article/733827 Eldad Beck schreef, dat de ommekeer bij de Duitse regering de verdienste is van de AfD, die met haar pro-Israël-politiek de andere partijen heeft gedwongen om te handelen, o. a. bij het BDS-verbod https://www.deutschland-kurier.org/drei-anti-bds-antraege-freitag-im-bundestag-nur-die-afd-gegen-parteienfinanzierung-der-israel-boykotte/ en bij de motie tegen Hezbollah https://www.deutschland-kurier.org/afd-wirkt-altparteien-muessen-gegen-hisbollah-stimmen/, die in Juni voor het eerst tegen het verzet van alle partijen werd ingediend, maar in December werd verworpen, nadat FDP en Junge Union zich daar ook voor hadden uitgesproken.

“Was er tot nu toe slechts sprake van en algemene partij-conscensus bij rituele schuldbekentenissen – met tegelijkertijd concrete steun voor alle Palestijnen – dan dwong de nadrukkelijke pro-Israel=politiek van de AfD de Duitse regering en de overige partijen, hun Israël-politiek te wijzigen”, aldus Beck op Israël Hayom.

Nieuwe israëlische regering en nieuwe politieke krachten in Duitsland

“Na de israëlische verkiezingen is het te hopen, dat een nieuwe regering toegang zal vinden tot de nieuwe politieke krachten in Duitsland, die de nieuwe realiteit weergeven,” schreef Beck, “in plaats van te blijven steken in achterhaalde denkbeelden.”

Beck bekriiseerde vorige week https://haolam.de/artikel/Deutschland/40208/Israel-haYom-Israel-sollte-sich-nicht-in-die-deutsche-Politik-einmischen.html de israëlische boodschapper Jeremy Issacharoff vanwege zijn militante kritiek op de AfD: “Wanneer wij (Israëli’s) ons mengen in de Duitse aangelegenheden, waarom zouden zij dan niet tevens ingrijpen in onze aangelegenheden?”vroeg Beck, en waarschuwde ervoor, de AfD “te behandelen als rechts-extremistische of Neo-Nazi-partij…” “Het is een fout van Israël om zo zorgeloos met de Nazi-knuppel om te gaan, alleen maar omdat het ontbreekt aan begrip voor de Duitse realiteit. Elke partij moet worden beoordeeld op wat ze doet en zegt.”

Duitse regering komt eisen AfD na

De EU-afgevaardigde voor de AfD Joachim Kuhs https://www.deutschland-kurier.org/afd-in-israel-die-araber-muessen-lernen-mit-juden-zu-leben-anstatt-sich-abzuspalten/ had in Augustus met een delegatie van “Joden in de AfD” de “bezette gebieden” van Judea en Samaria bezocht en een einde aan de boycot-politiek https://www.deutschland-kurier.org/eu-abgeordneter-joachim-kuhs-afd-die-israelfeindliche-politik-der-eu-und-uno-muss-aufhoeren/ van de Duitse regering en de EU tegenover de Joden in de omstreden gebieden geëist. De plaatsvervangende fractievoorzitster Beatrix von Storch heeft met de moties tegen BDS https://www.deutschland-kurier.org/drei-anti-bds-antraege-freitag-im-bundestag-nur-die-afd-gegen-parteienfinanzierung-der-israel-boykotte/ en Hezbollah https://www.deutschland-kurier.org/die-finanzierung-des-bewaffneten-kampfes-gegen-israel-aus-deutschland-von-storch-hisbollah-ist-eine-terrororganisation/ de pro-Israël-politiek van de AfD bespoedigd, en door navraag bij de Duitse regering ontdekt, dat Berlijn de betalingen aan de door corruptie geteisterde dicht bij Hamas staande UNRWA in 2018 met 173,2 miljoen euro meer dan verdubbeld heeft.

“Ik ben blij, dat de Duitse regering gehoor heeft gegeven aan ons verzoek om de Joden in de bezette gebieden niet meer pauschaal te veroordelen als illegale vestigers”, zegt MdEP Joachim Kuhs tegen Philosophia Perennis. Nu zou het Bureau Buitenlandse Zaken onder Heiko Maas en Staatsminister Niels Annen ook haar boycot-plitiek jegens de Joden in het Bijbelse Judea en Samaria moeten beëindigen.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/02/16/afd-zwingt-bundesregierung-zu-pro-israel-politik/

Wetenschappelijk onderzoek: Hogescholen zijn het speelterrein van de terreur der linkse gezindheid geworden

Door: David Berger*)

Steeds meer hogeschoolleraren in Duitsland maken zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting aan de universiteiten. In het bijzonder als het gaat om de gender-ideologie, de Islam en het recht van spreken voor conservatieven, zien veel academicide vrijheid van wetenschap in Duitsland in groot gevaar. Vooral de AfD deelt hun bange vermoedens.

Gisteren berichtte de “Welt”: “Veel hogeschoolleraren ervaren het menings-klimaat aan de Duitse universiteiten als benauwend en intolerant. Dat kwam naar voren uit een enquête van het Istituut voor Demoscopie Allensbach dat WELT heeft bestudeerd.

In opdracht van de dichtbij de CDU staande Konrad-Adenauer-stichting en van het Duitse Verbond van Hogescholen heeft het instituut omstreeks de jaarwisseling 1106 interviews gehouden met professoren en wetenschappelijke medewerkers.

“Politiek-correcten” zorgen voor een intolerant klimaat aan de universiteiten

En verder: “Een grote rol speelt hierbij blijkbaar een als intolerant ervaren meningsklimaat aan de universiteiten, vooral bij politieke, religieuze- en Gender-vraagstukken. Zo zijn om en nabij 79 procent van de hogeschoolleraren van mening, dat het zou moeten worden toegestaan om een rechts-populist uit te nodigen voor een podium-discussie. 74 procent denken echter, hiermee binnen de universiteit op aanzienlijk verzet te stuiten – hetzij bij de studenten, hetzij bij de leiding van de universiteit. Anders dan bij de uitnodiging aan een links-populist …”

Soortgelijke problemen zien ze, waar het gaat om degender-ideologie, die wetenschappers steeds weer probeert, te hinderen bij hun academische werkzaamheden. Of om de Islam duidelijk te bekritiseren. Verbijsterende gegevens, die Duitsland met betrekking tot de vrijheid van wetenschap achter Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en Nederland doen belanden.

Linkse gezindheids-terreur als gevaar voor de kwaliteit van onderzoek en lering

De fractievoorzitter van de AfD in het Duitse Parlement, Alexander Gauland, becommentarieerde vandaag de mediaberichten over het wetenschappelijk onderzoek van de Konrad-Adenauer-Stichting en van het Duitse Verbond van Hogescholen en geeft blijk van begrip voor de zorgen van de professoren:

“De Hogescholen zijn het speelterrein geworden van de terreur der linkse gezindheid. Dat is niet alleen een ernstig gevaar voor de kwaliteit van onderzoek en lering, maar een bedreiging voor de geestelijke vrijheid en voor de vrijheid van menigsuiting in het hele land. Zonder vrijheid van onderzoek een lering is er geen sprake van een vrije samenleving.

De hogeschoolleraren-enquête bevestigt eens te meer, dat de vijanden van de vrijheid aan de linkerkant staan. Politieke correctheid vergiftigt het klimaat en ruïneert de wetenschap. Het is niet acceptabel, als aan de universiteiten conservatief- en vrijheidslievend gezinde wetenschappers door studenten en collega’s met geweld en intimidatie worden verhinderd in hun bezigheden. En het is een alarmsignaal, als leerstoelen en universiteitsleidingen toegeven aan de links-extremistische druk en dichtbij de AfD staande- of andere niet-linkse persoonlijkheden niet meer uitnodigen.

Universiteiten moeten zich verzetten tegen linkse intolerantie en de vrijheid van meningsuiting verdedigen

Waar, als het niet aan de hogescholen is, moet het vrije concours van meningen en ideeën plaatshebben? Het is de hoogste tijd, dat hogescholen, wetenschappers en academische leerkrachten zich verzetten tegen de linkse intolerantie en de vrijheid van meningsuiting verdedigen.

De AfD geldt als de partij, die procentueel de meeste hoogopgeleide academici aan het Bondsparlement levert. Terwijl bij linkse partijen hoofdzakelijk gesjeesde studenten carriëre maken.

*) De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. fil. en habiltatie (Dr. theol.) vele jaren professor in het Vaticaan. 2010 uit de kast: zijn bestseller wordende boek “Der Heilige Schein” over zijn werk in het Vaticaan als homoseksueel verschijnt. Hierop twee jaar hoofdredacteur bij een homo-magazine, ontslag vanwege te openlijke Islam-kritiek. Sinds 2016 blogger (Philosophia Perennis) en free lance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie van wtenschappelijke geschriften omvat ca. 1000 titels.
Dr. David Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, waarmee conservo regelmatig artikelen uitwisselt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/02/14/studie-hochschulen-sind-zum-spielfeld-des-linken-gesinnungsterrors-geworden/#more-26911