Berlijn wordt “ge-dekolonialiseerd”: Lüderitzstrasse en Nachtigallplatz krijgen andere namen

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn. In het door rood-rood-groen geregeerde Berlijn maakt de politiek-correcte afvoer van de Duitse geschiedenis buitengewoon snelle stappen voorwaarts. Reeds sinds langere tijd wordt gevolg gegeven aan plannen om talloze straten een pleinen, die naar belangrijke personen uit het Pruisische verleden zijn vernoemd, andere namen te geven. Thans treft het een zoveelste gevoelige kwestie – de Duitse koloniale geschiedenis. De hoofdstad dient “ge-dekolonialiseerd” te worden.

Officieel werden alleen de naamsveranderingen van de Lüderitzstrasse zowel als die van de Nachtigallplatz in de “Afrikaanse wijk” van de hoofdstad bekendgemaakt. Zij dienen de namen te krijgen van “antikoloniale vrijheidsstrijders”. Reeds in 2018 en 2019 was er al tot deze naamsveranderingen besloten, hoe dan ook was hiertegen gerechtelijk geding aangetekend. Het Constitutioneel Gerechtshof heeft thans de aanklachten afgewezen.

De Lüderitzstrasse inn het stadsdeel Wedding zal voortaan Cornelius-Fredericks-Strasse heten. Genoemd naar de inboorlingenleider, die aan het begin van de 20ste Eeuw een guerrilla-oorlog tegen de Duitsers voerde in de voormalige kolonie Duits-Zuidwest. Eerder was ze vernoemd naar Adolf Eduard Franz Lüderitz, een Duitse groothandelaar en eerste Duitse grondbezitter in het toenmalige Duits-Zuidwest-Afrika.
De Nachtigallplatz moet in de toekomst “Manga-Bell-Platz” gaan heten. De naam is afkomstig van een koningspaar in de vroegere Duitse kolonie Kameroen, Rudolf en Emily Duala Manga Bell. “Het koningspaar streed tegen de Duitse koloniale heerschappij. Rudolf Duala Manga Bell werd terechtgesteld als aanvoerder van de opstand”, heet het officieel van de kant van het stadsbestuur.

De naamsveranderingen maken deel uit van een groter initiatief ter “de-kolonisatie” van Berlijnse namen van straten en pleinen. Andere naamsveranderingen moeten volgen. Zakenmensen en omwonenden hebben zich steeds opnieuw verzet tegen de wijzigingen. Winkeliers, verenigingen en dokterspraktijken dienden in 2019 een gemeenschappelijk bezwaarschrift in.

De Berlijnse AfD heeft zich er voor uitgesproken, geen “ultra-moralistische maatstaven van onze tijd” te verbinden aan persoonlijkheden uit vroegere eeuwen. Ze stelde voor, de straten niet direct andere namen te geven, maar met behulp van informatieve bordjes opheldering te geven over de toenmalige politieke context van hun naamgevers. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/30/berlin-wird-dekolonialisiert-luederitzstrasse-und-nachtigalplatz-werden-umbenannt/

Asielbestorming van Europa: 54 procent meer asielzoekers vergeleken met het voorjaar

Door: Redactie ZUERST!

Luxemburg. De recente asiel-catastrofe kan niet langer worden weg-gediscussieerd .Duitsland en Oostenrijk liggen alleen nog maar in de clinch om de twijfelachtige eerste plaats: terwijl Duitsland in absolute cijfers in het lopende jaar 2022 de meeste asielzoekers in Europa heeft opgenomen (16.950 – 22 procent van het complete aantal in de EU!), ligt Oostenrijk met de aantallen voor in verhouding tot de bevolkingsgrootte.

Aan het desastreuze totaalbeeld,, dat de statistische instantie van de EU, Eurostat, thans heeft gepubliceerd, verandert dit niets: Over de hele EU zijn de eerste asielverzoeken in augustus om en nabij een flinke 17 procent gestegen teen opzichte van juli. Bij elkaar namen Duitsland Oostenrijk, Frankrijk Spanje en Italië bijna driekwart van alle asielaanvragen voor hun rekening. Buitengewoon drastisch is de vergelijking met de voorgaande maand niet, maar wel met de vergelijkingsdroom in het voorjaar van 2021: Hier bedraagt de toename met bij elkaar 77.595 eerste aanvragen, een ongelofelijke 54 procent ten opzichte van augustus 2021

Over het kleinste aantal asielaanvragen per inwoner kan Hongarije zich verheugen: aldaar komt – dankzij de verantwoordelijke politiek van de regering-Orbán – op een miljoen inwoners slechts één (in cijfers: 1) aanvraag.

In augustus vormden volgens Eurostat Syriërs de grootste groep onder de asielzoekers (11.860 eerste verzoeken), gevolgd door Afghanen (10.675) Indiërs (4.170), Turken (4.105) en Venezolanen (3.565). (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/29/asyl-ansturm-auf-europa-54-prozent-mehr-asylanten-im-vergleich-zum-vorjahr/

De “verkeerslicht”- regering is een waterhoofd: Steeds meer speciale gevolmachtigden en staatssecretarissen

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn. Zelden of nooit heeft een Duitse regering zoveel vernietigende politieke prestaties geleverd als de momentele “Verkeerslicht-regering onder Kanselier Scholz. Dit is ook in zoverre Verbazingwekkend, dat er sinds het aantreden van de regering, nu een klein jaar geleden, zoveel nieuwe banen werden gecreëerd.

De huidige coalitiepartners SPD, Groenen en een nieuw record gevestigd: ze benoemden alleen al 45 nieuwe landsgevolmachtigden, gevolmachtigden, speciaal-gevolmachtigden of andere coördinators van de Duitse regering. In 2010nam de toenmalige regering-Merkel nog genoegen met 35 van dergelijke postjes. En zelfs in vergelijking met de afgelopen verkiezingsperiode verhoogde de regering het aantal met zes. Naast Sven Lehmann als “Dwarse” gevolmachtigde werden onder andere een “zee-gevolmachtigde” en met de voormalige bazin van Greenpeace Jennifer Morgan voor het eerst een speciale klimaat-gevolmachtigde in Buitenlandse Dienst benoemd. De laatste, Amerikaanse van geboorte, moest zelf eerst nog worden ingeburgerd.

Maar de “verkeerslicht-coalitie” vestigde niet alleen tien nieuwe Duitse gevolmachtigden – daarnaast werden ook de reeds bestaande gevolmachtigden met meer personeel uitgerust. Zo kregen de Oosten-gevolmachtigde Carsten Schneider, zowel als de gevolmachtigde voor de mensenrechten Amtsberg meer personeel.
De overvloed aan personeel kost de belastingbetaler een hoop geld. Sommige gevolmachtigden betrekken een salaris van10.000 tot 11.000euro per maand. Daarnaast zijn veel van hen, zoals de gevolmachtigde voor de mensenrechten Amtsberg, zonder meer al parlementsafgevaardigde een krijgen derhalve al een copieuze portie van om en nabij de 10.000 euro per maand. Als gevolmachtigde of coördinator komt daar bij velen nog een onkostenvergoeding ter hoogte van 2.500 tot 3.500 euro bovenop. Om al helemaal niet te spreken van het personeel, dat voor die gevolmachtigden werkt – ook hier werkt niemand voor niets.

De regering Scholz had al meteen aan het begin van haat ambtstijd van wege haar aanzienlijke personeelsuitbreidingen de nodige kritiek te verduren. Het aantal parlementaire staatssecretarissen bereikte onder Scholz een nieuw recordniveau, omdat in de “verkeerslicht”-regering meteen drie verschillende coalitiepartners met lucratieve posten moeten worden bediend. De actuele stand staat op 37 staatssecretarissen, maar dan ooit tevoren. Ook hier buitengewoon driest: de ambtsbekleders zijn allen tweeverdieners, omdat ze tevens verder hun geld verdienen als parlementsafgevaardigde.

Bijgevolg is ook het budget van de parlementsafgevaardigden, dat dieet- bureaumedewerker- onkostenvergoeding en de bereidheid om te rijden omvat, bijna verdubbeld van 510 miljoen euro in het jaar 2000 naar om en nabij een miljard euro in 2021.

Opdraaien voor de buiten z’n oevers tredende banen- en uitgavenvermeerdering kan de belastingbetaler. Met zijn belastingbijdragen financiert hij niet alleen steeds meer hoog- en dubbel betaalde politieke functionarissen en verdienstelijke partij-gunstelingen. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/28/die-ampel-regierung-ist-ein-wasserkopf-immer-mehr-sonderbeauftragte-und-staatssekretaere/

Wie te goed Duits spreekt, moet sterven (Oude Syrische wijsheid)!

Door: Alex Cryso.

Ziet de moeite, wanneer men als migrant metterdaad moeite doet om te integreren en de Duitse taal wil leren, er zo uit? Juist hiervoor moest in juli een 22-jarige Syriër bijna met zijn leven betalen. De Moslim had een landgenoot, of diens meer bescheiden prestaties in de gemeenschappelijke cursus Duits betiteld als “lui”, waarop de beledigde man zijn mes trok en hem in de hals stak.

Beiden bezochten in Wenen een taalcursus voor migranten, wat verplicht is als integratiemaatregel. Bij de examen-opgave deze zomer vielen de cijfers echter verschillend uit, waardoor het in aansluiting hierop en midden op straat tot een hevige en bijna dodelijke woordenwisseling kwam.

Luiheid steekt beter!

Hierbij was “streber!” nog het meest onschuldige, wat de gedupeerde te horen kreeg: Kort na de verbale woordenwisseling trok Ys A. een knipmes, dat hij zogenaamd alleen maar bij zich draagt om appels mee te schillen, en stak zijn tegenstander Odai A. drie maal in de hals https://www.krone.at/2858207, in de linker oksel en in de borst. De 22-jarige man overleefde echter, zij het zwaar gewond. Een gerechtsarts verzekerde daarenboven, dat het slachtoffer zonder onmiddellijke spoedoperatie snel zou zijn overleden.

Als aanleiding voor zijn daad noemde Yas A. de reden, dat hij zich vernederd voelde en dat hij door Odai A. voortdurend werd getreiterd vanwege zijn slechtere cijfers. Terwijl de 22-jarige in de cursus doorging voor eerzuchtig en voor een van de besten in de les, strompelde de mes-steker wat betreft zijn prestaties duidelijk achteraan. Buiten op straat kwam het vervolgens tot een treffen, waarop Yas A. zijn mes trok, waarbij hij evenwel beweerde, dat hij Odai A. “alleen maar bang had willen maken.”

Het slachtoffer zou wederom hebben geprovoceerd, waarop Yas A. Over zijn zenuwen was geraakt en toegestoken had. De opmaat tot het proces begon ongeveer een week geleden, tot nu toe zonder resultaat. De beklaagde dreigt tien tot 20 jaar gevangenisstraf https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6216076/Mordversuchsprozess-in-Wien_Nach-Deutschkurs-stach-gehaenselter . Daarnaast moest een tolk in de Arabische taal tijdens het proces te hulp komen.

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.conservo.blog/2022/11/24/wer-gut-deutsch-spricht-muss-sterben-alte-syrische-weisheit/

Politievakbond eist landelijke preventieve hechtenis tegen klimaatplakker-terroristen

Door: Bettina Sauer.

De terreur van de klimaatplakkers gaat onverminderd door. Nu eist de politievakbond (GdP) een landelijke preventieve hechtenis voor de, door de MSM hoe dan ook als “activisten” vergoelijkte links-extremisten.

Nieuwe week, nieuwe plakkers – en de terreur gaat ongehinderd dóór. Maandag hebben de criminele klimaatplakkers hun hondsgevaarlijke poppenkast voortgezet en meerdere straten in Berlijn geblokkeerd. De politievakbond verklaarde Maandag op haar facebook-account:

“Wij gaan de zesde week in, waarin dagelijks een paar mensen denken, dat ze zich kunnen vastplakken aan het asfalt, en dit strafbare feit kunnen legitimeren met hun overtuiging en ‘noodzaak'”. GdP-woordvoerder Benjamin Jendro bekritiseert verder: “De klimaatverandering gaat ons allemaal aan, maatregelen daartegen zijn een maatschappelijke taak. Maar ook als men persoonlijk van mening is, dat men het gelijk aan zijn kant heeft, heiligt het doel niet de middelen. Dat het democratische kader voor de ‘Laatste Generatie’ een zekere procesbasis vormt, die naar believen kan worden uitgebreid, ziet men op straat in de hoofdstad, in musea en ministeries, zowel als in alle openbare statements. Wie na veroordeeld te zijn, geheel openlijk om bijdragen vraagt, teneinde boetes te kunnen betalen, drijft de spot met de rechtsstaat.”

Nu eist deGdP, om naar Beiers voorbeeld op te treden tegen de klimaat-terroristen: “De verhinderingsbewaring is een effectieff instrument van de wettelijke taak van gevaar-afweer”, aldus de landelijke voorzitter van de GdP, Jochen Kopelke tegenover het door de SPD gedomineerde Redactienetwerk Duitsland (RND) https://www.rnd.de/politik/strafen-fuer-klimaaktivisten-polizeigewerkschaft-fordert-bundesweite-vorbeugehaft-BHUVXDLEAFHQHOKRWRWVDS4BLY.html.
Volgens de Beierse politietaken-wet kunnen burgers op last van een rechter tot maximaal twee maanden worden vastgehouden, teneinde een zware overtreding van de openbare orde of een strafbare daad te verhinderen. Kopelke bekritiseerde verder een “gebrekkige stemming van de deelstaten met het oog op het afweren van gevaar”. Het is noodzakelijk om dezelfde standaards overeen te komen. De “protestgroep ‘Laatste Generatie” zorgt met blokkadeacties of door aanvallen op momenteel voor koppen in de pers.

Van haar eis om deze klimaatbende onder te brengen bij de criminele verenigingen, lijkt de GdP te hebben afgezien. Begin November wees het parlement met de stemmen van SPD, FDP Groenen en Linksen de eis vanuit de gelederen van CDU en AfD voor een hardere opstelling tegen de klimaat-gekkies af https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw45-de-strassenblockierer-920026 . Thomas Seitz (AfD) beschuldigde de “Laatste Generatie” van doelbewuste rechtsbreking. Om civiele ongehoorzaamheid gaat het niet. De “Groene RAF” zit “midden in haar ontstaan”.
Met het oog op het toenemende extremisme is een verbod op deze organisatie dringend nodig. De huidige motie helpt bij de bestrijding van de klimaat-extremisten zeer zeker niet. Ambachtelijk slechter kan al bijna niet. “Als er al sprake moet zijn van populisme, dan alsjeblieft goed,” aldus Seitz. Het gaat om weinig doordachte overwegingen, die geen redmiddel vormen. Eigenlijk zou er, om werkelijk af te schrikken, nagedacht moeten worden over een misdaadbestand.

Door: Bettina Sauer.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://journalistenwatch.com/2022/11/23/polizeigewerkschaft-fordert-bundesweite-vorbeugehaft-gegen-klima-kleber-terroristen/

“Attentie, hier Reichelt!”: De Groenen zijn meesters van schijnheiligheid

Door: Redactie PI.

De Groenen willen niet, dat wij nog langer met het vliegtuig reizen De Groenen verachten ons, omdat wij vliegen. Ze verketteren de klimaatkillers in het luchtruim.

Hoe is het dus mogelijk, dat uitgerekend de machtigste Groene, Robert Habeck, zichzelf voor de fotografen het liefst positioneert aan boord van een vliegtuig, als bedachtzame, met melancholie overladen warhoofd boven de wolken? En dan ook nog in het vliegtuig, in het regeringsvliegtuig,, dat de grootste CO2-uitstoot per hoofd heeft? Hoe valt dat te rijmen?

Dat valt niet te rijmen. Het staat buiten kijf, dat dat niet te rijmen valt, maar Robert Habeck wenst niet te worden gestoord bij zijn zelf-positionering. Hem laat het koud, hoe men denkt over deze bigotterie, zolang men het niet aandurft, het hardop uit te spreken.

Hij interesseert zich niet voor de vraagtekens, die wij er allemaal bij zetten. En hij zegt het volkomen onverbloemd. Wanneer het bij “Illner” over de gasomzet gaat, die miljoenen mensen al wekenlang bezighoudt, raakt hij geprikkeld: “Dat interesseert mij überhaupt niet.”

Men moet de scène hebben gezien, wil men het geloven. Bij een onderwerp, dat miljoenen mensen, bij wie het gaat om het bestaan, om concrete zorgen, heeft doen ómvallen, raakt Habeck alleen nog geïrriteerd door zijn eigen burgers.

(Tekst overgenomen uit de Infobox van het Youtube-kanaal van Julian Reichelt)

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/achtung-reichelt-gruene-sind-meister-der-scheinheiligkeit/

Berlijnse ‘Groene’ politicus beticht agenten van racisme

Door: MANFRED ROUHS

De ‘Groene Berlinse districtspoliticus Kadir Sahin heeft aangifte gedaan tegen twee politieagenten, door wie hij zich racistisch beledigd voelt. Het maffe voorval is een lering in verband met het inzetten van de racisme-knuppel in conflicten van elke soort binnen- en buiten de politiek – want de beide ambtenaren in functie hebben zich blijkbaar niet ergens aan schuldig gemaakt.

Het was nog in de zomer, toen de 35-jarige districts-afgevaardigde met zijn PKW door Berlin reed. Op de bijzitterstoel zat een kleine jongen. Twee agenten hadden Sahin in de gaten bij het hanteren van een smartphone. ze lieten hem stoppen en het werd een boete: 100 Euro geldboete plus een punt in Flensburg.

Bovendien echter, zouden de ambtenaren de in het Berlijnse openbare leven volkomen onbekende gemeentelijke Groene mandaats-drager Kadir Sahin hebben gevraagd, of hij al eens met de politie in aanraking was geweest. Die zou zich hierop verontrust getoond hebben en hebben gevraagd: “Weet u eigenlijk wel, wie ik ben??”Aldus bericht de “BZ” https://www.bz-berlin.de/berlin/neukoelln/unbekannter-gruenen-politiker-wehrt-sich-gegen-polizei-kontrolle

En hij liet het niet bij die verontrusting, maar diende tegen de beide agenten aanklacht in wegens een strafbaar feit, omdat hij zich door de vraag, of hij al eens met de politie in aanraking was geweest, racistisch beledigd gevoeld wil hebben. De logica achter deze aanklacht luidt: Mensen met een migratieachtergrond moeten zich dergelijke onverkwikkelijke vragen laten welgevallen, bio-Duitsers niet.

Daarnaast zou men juist van Kadir Sahin meer gelatenheid mogen verwachten, en wel om twee redenen:

Op de eerste plaats is de goede man leraar aan een Berlijns gymnasium. Dit beroep is alleen maar iets voor mannen met zenuwen van beton. Een sensibel iemand springt als leraar in Berlijn vroeg of laat in de Spree.

Ten tweede is hij secretaris-generaal van de Alevitische Gemeenschap in Berlijn en weet hij heel goed, dat de wereld niet zwart-wit is. De in Berlijn woonachtige Turken schat hij in als “een plurale massa met overeenkomstige conflicten”. En hij eist: “Wij mogen conflicten vanuit Turkije niet overbrengen naar Duitsland.”

Had hij ook nog Karl Schmitt gelezen, dan zou hij op de hoogte zijn geweest van de betekenis van het onderscheid tussen vriend en vijand en zou hij begrijpen, dat de Berlijnse politie globaal gezien juist niet echt zijn vijand is. En hij zou zijn idiote aanklacht tezamen met de onzinnige racisme-beschuldigingen terugtrekken.Door: MANFRED ROUHS.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/berliner-gruenen-politiker-bezichtigt-polizisten-des-rassismus/

Vluchtelingenopvang afgebrand: Jammer, het was geen “rechts-extremistische” aanslag

Door: Redactie “ZUERST!”

Gross Strömkendorf/Schwerin. Alweer een blamage, die media en politici bepaald niet geloofwaardiger maakt: De brand in een vluchtelingenopvang in Gross Strömkendorf in Mecklenburg-Voor-Pommeren was klaarblijkelijk geen “rechts-extremistische daad. “Wij gaan gezien het resultaat van de onderzoekingen ervan uit, dat de daad in Gross Strömkendorf deel uitmaakt van een serie branden”, aldus Officier van Justitie Claudia Lange tijdens een persconferentie.

De in verband met de daad gearresteerde 32arige verdachte is volgens de gegevens zowel binnen de beroeps- alsook binnen de vrijwillige brandweer actief. Van een “rechts-extremistische” achtergrond is echter geen sprake.

De brand in de nacht van 19 op 20 oktober, waarbij het opvangcentrum, een voormalig hotel, verregaand was uitgebrand, had de gemoederen doen oplopen, aangezien hij bij voorbaat in het gewoonlijke beeld van “rechts-extremistische” aanvallen paste. Minister-presidente Manuela Schwesig (SPD) zowel als De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) Bezochten onverwijld de plaats van de brand terwijl er bij de steeds toenemende steekmoorden van de laatste tijd doorgaans niet eens een droge spijtbetuiging van af kan).

De onderzoeksresultaten van de recherche en Justitie weerspreken de direct na de grote brand in het openbaar en in de media geuite vermoedens van een racistisch gemotiveerde strafbare daad. Die waren ontbrand door de bekladding met een hakenkruis, waarmee twee dagen voor de brand een bord van het Duitse Rode Kruis voor het gebouw werd beklad. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/18/fluechtlingsunterkunft-brannte-ab-peinlich-es-war-kein-rechtsextremistischer-anschlag/

Haldenwang: Geen aanleiding om de ” Laatste Generatie” in de gaten te houden

Door: Redactie PI.

Thomas Haldenwang, president van het zogeheten “Bondsbureau voor de Binnenlandse Veiligheid”, ziet momenteel geen aanleiding om de “Laatste Generatie” in de gaten te houden. Op dit ogenblik erkent hij niet, “dat deze groepering zich tegen de vrije democratische basisorde keert, dus wat dat betreft is het geen aandachts-object voor de BVD”, aldus Haldenwang volgens SWR.

Haldenwang liet zich kritisch uit over uitlatingen van het hoofd van de deelstaatgroep van de CSU, Alexander Dobrindt, die in verband met acties van de ‘Laatste Generatie’ had geëist, dat het ontstaan van een “klimaat-RAF” zou moeten worden verhinderd. “Wanneer ik deze opmerking van de heer Dobrindt hoor, kan ik alleen maar vanuit mijn gespecialiseerde perspectief zeggen, dat ik dat onzin vind”, aldus Haldenwang op het Hambacher kasteel in Neustadt aan de Weinstrasse.

“Extremistisch is het, als de staat, de samenleving, de vrije democratische basisorde ter discussie gesteld wordt, en juist dat doen deze mensen immers eigenlijk niet”, lichtte Haldenwang toe. Ze zouden de functionarissen stimuleren om te handelen en hebben daarmee aangetoond, aldus Haldenwang, “hoezeer ze dit systeem in de grond respecteren”.

Stephan Brandner: Geïnstrumentaliseerde BVD maakt zichzelf belachelijk

Stephan Brandner plaatsvervangende woordvoerder van de AfD, ziet dit geheel een anders: “Het is weinig verrassend, dat de BVD, die allang een hondstrouwe regeringsbeschermer is, geen aanleiding ziet om wat betreft de radicale en criminele “Laatste Generatie” actief te worden. – het duidelijk meer, dan twijfelachtige doel heiligt hier kennelijk de middelen van de klimaat-terroristen. Nadat steeds opnieuw snelwegen en straten worden geblokkeerd, eerzame burgers worden uitgedaagd en gesard, cultuurgoed wordt aangegrepen en vernietigd en zelfs de eerste dode moet worden betreurd, kan niemand in ernst beweren, dat het hier niet om bedreiging gaat.

Brandner voorts: “De klimaatplakkers tiranniseren Duitsland, doen pogingen om regering en parlement te chanteren, stellen klaarblijkelijk het ‘systeem’ ter discussie en vormen hoe dan ook een bedreiging. Dat de geïnstrumentaliseerde BVD hierin geen bijzonder gevaarlijke situatie ziet, toont alleen maar eens te meer aan, hoe belangen-gestuurd en hoe weinig onafhankelijk die ageert.”


Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/haldenwang-kein-anlass-fuer-beobachtung-der-letzten-generation/

Historisch: Berlijnse verkiezingen van 2021 compleet ongeldig

Door: Manfred Rouhs.

De hele Berlijnse verkiezingen van 2021 waren ongeldig. Dit heeft het verantwoordelijke Constitutionele Gerechtshof op 16 november 2022 besloten, en het vonnis is historisch. De hele santenkraam dient in februari 2023 te worden herhaald. Nooit eerder is in Duitsland de gebeurtenis van een deelstaatverkiezing totaal ongeldig verklaard.

De onbekwaamheid van het bestuur van de Duitse hoofdstad, om ook maar verkiezingen te organiseren, maakt de neerwaartse spiraal, waar Duitsland zich in bevindt, voor iedereen zichtbaar. Ongeldige verkiezingen zijn het koren op de molen van iedereen, die democratische tekortkomingen van het politieke bedrijf bekritiseren. Tot dan toe had men ze eerder toegeschreven aan ontwikkelingslanden – nu echter is ook Duitsland geheel officieel en gerechtelijk-notoir een land met democratische tekortkomingen.
Wie zo’n schade heeft opgelopen, hoeft voor de bespotting niet meer te zorgen.

Bij de eerste verkiezingspoging in september vorig jaar waren, zoals het Constitutioneel Gerechtshof vaststelt, 2256 verkiezingslokalen tijdens de openingstijden bij elkaar 83 uren gesloten vanwege ontbrekende stembiljetten, met het gevolg, dat een onbekend aantal kiesgerechtigden geen stem konden uitbrengen. Na de officiële sluitingstijd van de verkiezingslokalen bleven zij voor bij elkaar gerekend nog eens 350 uren open, wat in 1066 verkiezingslokalen ook nog het geval was, toen de eerste resultaten reeds openbaar waren gemaakt.

De daaruit voortkomende aanzienlijke inbreuk op de kieswet wensten de Berlijnse rechters niet te slikken en zij beëindigden de rechtszaak over de Berlijnse verkiezingen 2021 met een hamerslag.

Bijna geen toon kon echter hoog genoeg zijn, om in Duitsland de verhoudingen te doen omslaan. Aldus sleept het Berlijnse stadsbestuur, dat op 14 november 2022 meteen maar zonder bericht vooraf vele bureaus voor verkiezingsvoorbereidingen sloot en Jan modaal met zijn ambtelijke afspraken tegen de muur liet lopen, zich met lood in de schoenen naar de tweede poging, teneinde een democratisch gekozen parlement in functies en relatieve waarden tot stand te brengen.

Deze verkiezingsherhaling bewijst, niet enkel, maar tevens: Het Duitsland van onze tijd is een natie op haar retour.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/historisch-berlinwahl-von-2021-komplett-ungueltig/