En nu? Hoe gaat het verder?

Door: Martin E. Renner *)

Ieder einde is ook het begin van iets nieuws!

Mijn philippica, vlammende toespraak voor vandaag.

Corona. Omgangsbeperkingen. Economische crash. Stagflatie. Vervolgens inflatie. Vervolgens armoede in alle plaatsen en voor iedereen.

Onafhankelijk van al deze verwachtingen en prognoses. Men krijgt niet de indruk, dat de Duitse regering altijd weet, wat ze doet en wat ze in gang zet. Iedere minkukel, die zich uitgeeft voor deskundige in het één of ander en daarmee op de voorgrond treedt, krijgt gehoor. Ik zie niet, dat de Duitse regering en haar bureaucratische zadeldekken op welke goed-overlegde manier dan ook, evaluaties aanpakken, die volgens rationele gezichtspunten het juiste en weloverwogen ‘doen’ voorwenden, en dit ‘doen’ vervolgens weer evalueren.

Ach, laten wij dit hier en nu voor wat het is. Ik zal hier echter te zijner tijd weer op terugkomen, wanneer wij in de politieke strijd alle gebeurtenissen in de causa Corona zullen wegwerken.

Ik wil hier en nu summier een klein vooruitzicht geven van de voor ons liggende periode.

Na Corona en na de waarschijnlijk ingetreden depressie in politiek, economisch en psycho-sociaal opzicht zal er iets, nee, veel veranderen.

De Duitsers, dus de burgers, de senioren, de waarden-scheppenden, de behoeftigen, de kinderen, de kleine ondernemers en zelfstandigen zullen nog armer zijn, dan ze tot nu toe al zijn. Heel veel armer. De staat zal nog net doen, Alsof de Duitser op zichzelf de enige croesus in het Universum was. Hoewel de Duitsers reeds sinds decennia het geringste spaar- en kapitaalvermogen en de laagste woningbezitsquote in de EU hebben.

Dat zal moeten veranderen. De belasting- en afdrachts-uitpersingen van de burger zullen duidelijk omlaag moeten. De burger moet de kans hebben, rugdekking op te bouwen, teneinde dergelijke Corona-gebeurtenissen tegemoet te kunnen treden.
Aan het tot op heden door de staat in onmeetbare omvang weggesmeten geld voor gendergaga-activiteiten, klimaatwaanzin-gerelateerde, linkse cultuurscheppers-drukte, burgermaatschappij-hokuspokus moet en zal een einde komen.

EU-tolbetalingen aan alles en iedereen. Kappen ermee!

VN-eisen betreffende alimentatie van “mensenrechts-gemotiveerde”projecten.
Negeren!

Migratieverzorging volgens eisen van de VN. Afwijzen!

Laten de arabische oliestaten zich maar bekommeren om de verzorging van deze voornamelijk islamitische armoede-migranten. En zij, die tot op heden geen enkele van hun broeders in het geloof hebben opgenomen. Zij nemen alleen mensen op, die zich laten onderwerpen en aldaar het nederigste werk volbrengen – zonder enige arbeidsbescherming en zonder enig burgerrecht.

Dat gaat niet, zullen velen daar tegenin brengen. Wij mogen niet zo meedogenloos zijn. Wij hebben toch verdrags-verplichtingen, die voortkomen uit het lidmaatschap van de VN. En het gaat toch om “mensenrechten”.

Oké.

Maar ook verdragen kunnen worden opgezegd. Of er kan voorbehoud worden bedongen, zoals de islamitische”staten het immers ook met hun “Caïro-verdrag” hebben gedaan en alle eisen van de VN-charta onder het “Sharia-voorbehoud” hebben gesteld.

Nu stellen wij eenvoudigweg in de toekomst alles onder het Duitse “belangen-voorbehoud”.

Dat wil zeggen: Wij smijten in de toekomst geen geld meer weg. Niet naar Afrika. Niet naar voor-Azië. Niet naar Azië. Niet naar Zuid-Amerika.

Geld zal er in de toekomst alleen nog zijn, als er aantoonbaar een Duits belang, een belang van de Duitse burger in het spel is. Niet, zoals tot nu toe, alleen maar het belang van onze politieke- en economische elites bij een steeds meer globalistische en meer universalistische wereld.

Ik stop er nu mee. De tekst zou nog 30 bladzijden langer kunnen worden. Maar om te beginnen is het nu wel even voldoende.

Iedereen de hartelijke groeten

Uw
Martin E. Renner, MdB

*)Martin E. Renner MdB is bedrijfseconoom en Freelance-auteur (regelmatige columns bij PI – zoals ook deze hier). In 2013 was hij één van de 15 oprichting-initiators zowel als lid van het oprichtingscomité van de partij Alternative für Deutschland (AfD). Behalve bij PI verschijnen zijn bijdragen ook op conservo.

Door: Martin E. Renner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/04/01/und-nun-wie-geht-es-weiter/

Hamburg: Afrikaanse en Koerdische Moslims steunen voorlichting BPE

DE KRITIEK OP POLITIEKE ISLAM VINDT STEEDS MEER INSTEMMING

Door: Michael Stürzenberger

De manifestatie van Burgerbeweging Pax Europa (BPE) op 15 Februari op de “Gansemarkt” in Hamburg toonde de groeiende steun voor de hoogstnoodzakelijke voorlichting over de politieke Islam aan. Ondanks heftige tegen-protesten van de zoals bekend sterke links-extremistische scene betoonden vele mensen in het publiek ook via de microfoon hun instemming. Buitengewoon verheugend was het feit, dat zich onder hen ook migranten en modern ingestelde Moslims bevonden. Een christen uit Afrika (video hierboven) bevestigde de door de BPE naar voren gebrachte feiten en waarschuwde voor de toenemende islamisering, die ons land binnen luttele decennia in een islamitische staat zou kunnen veranderen. Als wij nu niet de noodzakelijke maatregelen aangrijpen.

Sinds vijf jaar bekijkt de in Hamburg wonende Afrikaan de voorlichtingsvideo’s van de BPE. In zijn christelijke gemeente zou ook gesproken zijn over het lot van het christelijke Libanon, dat uit naastenliefde Palestijnse islamitische “vluchtelingen” opnam en kort daarop in een burgeroorlog terechtkwam, die het “Zwitserland van het Nabije Oosten” in de afgrond stortte. Thans moeten de christenen zich in beschermde gebieden verschansen en hebben ze de islamitische terreurbende Hezbollah in het land, wiens lange armen tot in de regering reiken. Het land is door de Godsdiensttwist diep gespleten, heeft intussen een daverende inflatie en staat op de rand van een economische ineenstorting. Dit alles dreigt ook voor Duitsland, als het met de waanzin van de islamitische massa-immigratie zo doorgaat.

Een islamitische Koerd nam ook het woord en bevestigde de eis voor een verbod op de politieke Islam:

Deze koerdische Moslim heeft toegegeven, dat de Islam moet worden geseculariseerd. Hij mag geen wetten beslissen en vastleggen, over hoe mensen met elkaar te leven hebben. Natuurlijk mag hij ook geen andere mensen afkraken, geweld en oorlog uitlokken, evenmin als aanspraak maken op de wereldlijke macht. Een religie heeft zuiver spiritueel te zijn en te beantwoorden aan de wens der mensheid op een verder leven na de dood.

De Islam heeft echter als enige religie op deze planeet het politieke element vast in zijn statuten verankerd. Deze levensgevaarlijke bestanddelen, die onder het begrip “politieke Islam” worden samengevat, moeten stante pede worden verboden. Waarmee ook de laatste Oostenrijkse regering reeds was begonnen, wat de koerdische Moslim eveneens bepleit:

Een christen, die afkomstig is uit een islamitische familie, bevestigde ook de door de BPE naar voren gebrachte kritiek op de politieke Islam:

Een christin uit Georgië sprak de BPE-manifestatie eveneens vanuit het hart:

Zelfs een jonge, linkse islamitische Koerd, die midden in het Antifa-blok stond, ondersteunde de eis tot een verbod op de politieke Islam:

Ondanks dat de jonge man typisch links-dogmatische denkpatronen tot de zijne heeft gemaakt, beoordeelt hij de politieke Islam met gezond mensenverstand:

De Burgerbeweging Pax Europa zal de eis voor het verbod op de politieke Islam consequent onder de bevolking blijven brengen, zodat van daaruit de druk op politiek en media wordt geïntensiveerd. Zodra het manifestatieverbod in verband met het indammen van Corona is opgeheven, wordt de Duitslandtournee van BPE voortgezet.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/03/hamburg-afrikaner-und-kurdischer-moslem-unterstuetzen-bpe-aufklaerung/

Radicaal-islamitisch Hamas bedreigt Israël met Corona-terreur

Door: Redactie JouWatch.

Mocht Qatar geen miljoenenbetaling voldoen aan de in de Gazastrook woonachtige islamitische terreur-organisatie Hamas, dan zullen de Corona-aantallen in Israël worden verdubbeld, aldus het dreigement.

Hamas heeft deze meldingen aan Egypte en Qatar gericht en er mee gedreigd, “half Israël de schuilkelders in te sturen en aldus het aantal Corona-patiënten te verhogen”, ingeval de Qataarse financiële hulp niet in de nabije toekomst aan de Gazastrook wordt overgedragen. Dit bericht de Think-Tank Mena-Watch https://www.mena-watch.com/hamas-droht-die-zahl-der-corona-faelle-in-israel-zu-verdoppeln/, die zich hierbij beroept op de libanese krant Al Akhbar, die beschikt over betrouwbare bronnen binnen Hamas. Israël heeft gereageerd op de bedreigingen door Hamas en meegedeeld, dat het hernieuwde aanvallen op de Gazastrook niet zal tolereren, aldus de kant.

De eisen van Hamas over de genoemde betalingen vonden plaats op een tijdstip, waarop Hamas – vanwege de uitzonderingstoestand m. b. t. het Coronavirus en vanwege de vrees, dat de Qataarse hulp aan de Gazastrook zou kunnen worden vertraagd – een verhoging van de hulpleveringen wil bereiken. De terroristische organisatie verlangt, dat de bemiddelende landen druk uitoefenen op Israël, zodat het medisch materiaal ter beschikking stelt, teneinde de uitbreiding van het virus, dat in de Gazastrook reeds is uitgebroken, te verhinderen.

Qatar heeft kort geleden aangekondigd, zijn plannen niet te willen veranderen. De maandelijkse financiële hulp in de Gazastrook wordt overgemaakt, zoals gewoonlijk. Er wordt echter naar een andere weg gezocht om het geld te overhandigen, aangezien het vliegverkeer in de regio is ingeperkt en er geen internationale vluchten zijn. Qatar probeert,de gelden zo over te dragen, dat de aanwezigheid van de Qataarse afgevaardigde in de Gazastrook niet vereist is. Afgelopen maand maakte de Qataarse regering bij elkaar 16 miljoen Dollar over, met inbegrip van een toegift van 100 Dollar elk aan 120.000 gezinnen in de Gazastrook, bericht Mena-Watch hier verder over. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/03/30/radikalislamische-hamas-israel/

“Corona redt de wereld”: Hoe linkse intellectuelen de ziekte bejubelen

… en aansluiting vinden bij het mediële establishment.

Door: Wolfgang Kaufmann.

Oudere mensen sterven duidelijk vaker aan een Corona-infectie dan jongeren. Het risico, Covid-19 niet te overleven, neemt voor zover nu bekend toe tussen het 60ste- en het 80ste levensjaar van ongeveer drie- tot om en nabij 15 procent. Soms is er zelfs sprake van 25 procent.

Jongeren vieren zorgeloos hun “Corona-feestjes” en de ouderen gaan dood

Daarom denken velen op jeugdige leeftijd, dat de zieke hen niets kan maken, en negeren de door de autoriteiten opgelegde gedragsregels. Dat heeft uiterst gevaarlijke consequenties voor senioren. De jeugd viert zorgeloos haar “Corona-feestjes” en de ouderen bezwijken aan het lichtzinnig wijd verbreide virus. Solidariteit met de tegenwoordig buitengewoon kwetsbare oudere generatie wordt momenteel juist in de grote steden vaak tevergeefs gezocht.

Daarbij komen de mensen-verachtende commentaren in de sociale media, die zich eens te meer bewijzen als asociaal. Er wordt gebazeld over “natuurlijke selectie” en over een “ontlasting van de pensioenfondsen”. En Meike Lobo, de vrouw van “SPIEGEL”- columnist Sascha Lobo, verkondigde zelfs op 9 maart via de korte berichten-persdienst Twitter, dat het bij de Corona-pandemie toch gaat om één “van de meest natuurlijke en voor de populatie meest gezonde gebeurtenissen in de wereld”, namelijk: “het afsterven van het oudere individu”. Hoezo zou dit plotseling tot gruwelijkheid verklaard moeten worden?

“Ja tegen Corona!”

Nog cynischer vielen de uitlatingen van “kunstenaars” van de links-radicale Duitse hip-hop-formatie rondom de half-Kameroense Tarek Ebéné uit. Tijdens een “Alleen voor vrouwen”-concert vanwege de Wereld-vrouwendag in de Westfalenhalle te Dortmund, schreeuwden ze vanaf de bühne: “Mensen hebben schijt aan het één of andere stomme virus. De waarheid is: Daaraan sterven alleen oude, witte mannen!” Daarop krijsten vervolgens veel van de jeugdige toehoorsters instemmend.

De presidente van de GIGA (van het “German Institute of Global and Area Studies”/Leibniz-Instituut voor Globale en Regionale Studies) en professor voor Internationale betrekkingen aan de Universiteit Hamburg, Amrita Narlikar, trekt met het oog hierop parallellen met de “laat-Romeinse decadentie”.

Verder zei ze hierover in een interview met de “Frankfurter Allgemeine Zeitung”: “Ik vraag me af, of de Duitse samenleving anders op het virus had gereageerd, als niet de ouderen, maar jónge mensen of zelfs kinderen de voornaamste getroffenen waren geweest.”

Uiteindelijk kan het actueel te aanschouwen uitbreken van een nieuw en gedeeltelijk schrikwekkend bruut generatieconflict maar weinig verbazing wekken, als men de steeds hysterischer verlopende klimaat-debatten van het voorgaande jaar in beschouwing neemt. Plotseling was Oma geen geliefde oude dame meer, maar een “milieu”- of zelfs een “Nazi-zwijn.”

Daarnaast in de voorste gelederen de goedmenschelijke media

Dat hier geenszins alleen maar sprake was van een uitglijder, wordt aangetoond door een actuele bijdrage op het jongerenkanaal “Funk”, dat wordt beheerd door de ARD en het ZDF en door de zenders jaarlijks met 45 miljoen euro wordt gefinancierd. Hierin verkondigt de moderator Schlecky Silberstein alias Christian Maria Brandes in het kader van zijn internet-show “Bohemian Browser Ballett”: “Ja tegen Corona!” Daarna volgt dan de motivering: “Interessant hierbij is, hoe fair dit virus is. Het maait de oudjes weg, maar de jonkies overleven de infectie bijna moeiteloos. Dat is alleen maar rechtvaardig. Uiteindelijk heeft de generatie 65+ gedurende de laatste 50 jaar de planeet volledig in de soep gedraaid.”

Schrikwekkend hieraan is, naast het feit, dat het “Bohemian Browser Ballett” winnaar is van de Grimmigheidsprijsw in de categorie Kinderen en Jeugd van 2019, de duidelijke meerderheid aan instemmende reacties op de bijdrage. Tegenover een paar duizend negatieve beoordelingen stonden al spoedig dubbel zoveel pósitieve commentaren onder de video “Corona redt de wereld.” Daarbij kwamen dan nog commentaren als: “Zij spreken uit, wat velen alleen maar dènken!”

En dan zou er nog een allerdomst artikel van Michael Hanfeld, de verantwoordelijke “FAZ”-redacteur voor Feuilleton Online en Media, geweest zijn over de zogenaamd “satirisch” bedoelde film. Die eindigt feitelijk met de enthousiaste woorden: “Wij zeggen Ja! tegen het Bohemian Browser Ballett!”

Moreel kan een vertegenwoordiger van de gevestigde media momenteel waarschijnlijk nauwelijks dieper zinken.

De Bijdrage verscheen eerder bij de PREUSSISCHE ALLGEMEINE https://www.preussische-allgemeine.de/.

Door: Wolfgang Kaufmann.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/28/corona-rettet-die-welt-wie-linke-intellektuelle-die-krankheit-bejubeln/

VANWEGE CORONA – Muezzin roept voor het eerst op tot gebed in Duisburg-Marxloh

Door: Manfred Rouhs.

Het is werkelijk verbazingwekkend, wat Corona allemaal in de schoenen geschoven krijgt. In Duisburg-Marxloh roept thans sinds afgelopen vrijdag de Muezzin vanaf de minaret van de Merkez-Moskee op tot gebed. Het initiatief hiervoor ging uit van de kerkgemeente daarnaast, die tegelijkertijd hun klokken luidden.

Hülya Ceylan, de voorzitter van het Ditib-deelstaatverbond van Noordrijn-Westfalen, waarvan de Moskee deel uitmaakt, is uiterst verheugd: “Onze buurkerken hebben ook gevraagd, of wij elke avond aan dit teken van solidariteit willen deelnemen. Wij hebben tot uitdrukking gebracht, dat wij de islamitische gemeenschap door de oproep tot gebed spiritueel kunnen ondersteunen.”

Dat is noch cynisch bedoeld, noch satire. Precies zo https://www.waz.de/staedte/duisburg/coronavirus-erster-gebetsruf-von-duisburger-merkez-moschee-id228748681.html heeft de man dat in alle ernst gezegd.

Wat er nu precies verbetert aan deCorona-crisis, omdat er klokken luiden èn Muezzins oproepen, hebben de deelnemenden tot nu toe niet toegelicht. Een uitwerking op het aantal geïnfecteerden zowel als op het aantal doden is tot op heden helaas nog niet vast te stellen. Ceylan laat ons echter weten:

“Wij verkeren in een uitzonderingstoestand. Moslims kunnen niet de Moskee in, wij kunnen niet samen bidden. Wij willen hiermee de islamitische samenleving van moreel, kracht en troost voorzien. Vele Moslims hebben ons bedankt, dat ze in dergelijke moeilijke tijden dit spirituele gevoel hebben kunnen ervaren.”

De stemmige toon daartoe levert bovenstaande video.

Overlast voor Duitse omwonenden gaat er van de Roep van de Muezzin uitdrukkelijk níet uit, want rondom de mega-Moskee van DITIB in de Marxloher Warbruckstrasse wonen geen Duitsers meer.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/03/muezzin-ruft-erstmals-in-duisburg-marxloh-zum-gebet/

De wereld houdt de adem in: Greta heeft gehoest!

Door: Redactie JouWatch.

Ja, het is stil geworden rondom Klimaat-Greetje en haar Fridays-For-Future-beweging-van-hysterici. De totale vergetelheid, het verdwijnen in de mottenballenkist met het opschrift “dingen, waaraan de wereld geen behoefte heeft” ten spijt, meldt Greta zich nu weer eens en verkondigt met optimisme, dat ze is geïnfecteerd met Corona.

Nadat Corona klaarblijkelijk veel mensen weer met beide benen op de grond heeft gezet en idiote onderwerpen als gendermainstreaming of het redden van het klimaat door verwende, hooglijk geïndoctrineerde welvaartskids een pauze hebben ingelast, trekt het boegbeeld van de Fridays-for-Future-hysterici weer eens aan de bel.

Greta Thunberg, het Gouden Kalf van de klimaatredders-lobby, is er zeker van, minstens zo zeker als zij ervan is, CO2 met het blote oor te kunnen waarnemen, dat zij is geïnfecteerd met het Coronavirus. Op Instagram deelt het Asperger-klantje mee, zich sinds twee weken in huiselijke quarantaine op te houden.

“Ik had koude rillingen, keelpijn en heb gehoest”, schrijft ze, haar vader zou dezelfde symptomen hebben gehad, maar “déze gingen echter nog gepaard met koorts”. Greta legde daarenboven haar vermoedelijk hoogst ongeruste schare aanhangers dinsdag uit, dat in Zweden een test op Covid-19 niet mogelijk is,als men niet acuut medische hulp nodig heeft. Ze gaat evenwel op grond van de symptomen en de omstandigheden vast uit van een besmetting.

Voor allen, die nu op het punt staan, in diepe neerslachtigheid te vervallen in verband met de gezondheidstoestand van Greetje: Er is sprake van het signaal “veilig”: Hare Heiligheid is weer opgeknapt! Mocht ze inderdaad met het virus geïnfecteerd zijn geweest, dan heeft de 17-jarige vermoedelijk gefungeerd als virus-centrifuge. Want: Greta was in februari en begin maart op pad in verschillende Europese steden, teneinde haar ‘heilsboodschap’ te verkondigen. In Hamburg bv. dartelde ze een maand geleden nog rond, temidden van tienduizenden aanhangers. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/03/25/die-welt-atem/

Kretschmann verbiedt kerken datgene, wat ergens anders is toegestaan

Door: Albrecht Künstle

– Groepen begrafenisgangers met maximaal tien personen van de kerkhoven verbannen.

– De meeregerende CDU sluit eveneens af – maar het land blijft open voor asiel-migranten.

Ik schrijf dit klaagschrift op een zondagmorgen op een tijdstip, waarop ik normaal gesproken in de kerk ben voor de DIENST. Maar die is vanwege een decreet van de deelstaatregering Baden-Württemberg gesloten, ondanks de grondwettelijk beschermde vrijheid van religie, die tevens het gemeenschappelijke kerkbezoek omvat. Ondanks de formele scheiding van Kerk en Staat beslist deze deelstaatregering, wat kerken mogen. Dat gaat zelfs zover, dat deze regering de begrafenisstoeten – dinsdag wordt mijn schoonmoeder ter aarde besteld – verbieden, om zich vrijelijk met meer dan tien personen op het kerkhof te laten zien. Afgezien van de priester/dominee en zijn assistentie blijven er acht over, d. w. z. niet eens een normale familie met kleinkinderen mag de overledene de laatste eer bewijzen. Hoewel kerkhoven groot genoeg zijn om afstanden te kunnen bewaren.

Met bescherming tegen Corona-besmetting valt een dergelijk machtsvertoon niet te verklaren. Wat nog geldt voor het dagelijks leven – het afstandsgebod van 1,5 meter uit elkaar – wordt voor het kerkelijk terrein van bovenaf zonder tegenspraak gedecreteerd. Winkels blijven terecht open en er wordt opgepast, dat deze afstand tot elkaar niet alleen bij de kassa’s in acht wordt genomen, maar ook in de winkelruimtes. Op deze manier zou men ook in de kerken diensten kunnen houden. Ik nam het meetlint erbij, en onderzocht de omstandigheden in onze kerk. Bij een afstand van zelfs iets meer dan 1,50 meter vinden 100 Bezoekers een plaats in de banken en 20 op het balkon. En méér kerkbezoekers dan deze 120 telde men ook vóór Corona nauwelijks. Dus wat er achter deze rigoureusheid van de regering zit? Willekeur of een test?

Ik vraag me af, of het een proefballonnetje is van de gezagsdragers, van wat niet alleen gelovige christenen,maar ook burgers, die geloven in de democratische rechtsstaat, allemaal voor lief nemen. Want met afsluiting alléén valt dit machtsvertoon niet te verklaren. Beieren kondigde zelfs een uitgaansverbod af en zondert daarmee zelfs de nauwste verwantschap voor elkaar af. Ook politici, die anderen “volks” denken verwijten, “beschermen” hun volk tegen anderen en sluiten de grenzen. Dat geldt ook voor Europeanen. Maar in het uur van de waarheid dragen ze weer hetzelfde “nationalisme” uit, dat ze anderen verwijten.

Deze politieke spagaat laat echter te openlijk zien, waarom de afscherming voor anderen wordt gerelativeerd. Hier worden mensen uit het buitenland “heim ins Reich” gehaald, alleen omdat ze een Duits paspoort hebben. Zelfs uit landen, waar nog geen Corona heerst, en ze beter waren beschermd dan momenteel in Duitsland Maar daarvan heeft minister van Buitenlandse Zaken Maas-los (verbastering van “mateloos” – vert.) geen benul. Duits is Duits! En wie er eveneens nog steeds naar Duitsland mogen, zijn buitenlanders, die het woord ‘asiel’ uit kunnen spreken. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde desgevraagd:

“Aan de Duitse EU-buitengrenzen (vlucht- en zeehavens) heeft zich qua gebeuren tot nu toe geen verandering voorgedaan. Dat geldt ook voor de Schengen-binnengrenzen”.

Maar weer van de wereldlijke politieke chaos teruggeblikt op onze christelijke vanzelfsprekendheid, die helaas niet langer vanzelfsprekend is. Hiertoe citeer ik een vroeg-christelijke bron uit de Brieven der Apostelen(de Evangeliën zijn voldoende bekend), vertaald door Klaus Berger en Christiane Nord (Insel Verlag), en voorzie ze van aantekeningen

“Als mede-christenen van buitenaf in nood verkeren, dan help ze door middel van uw gaven, gastvrijheid is uw hoogste doel.”(uit de Brief aan de Romeinen van Paulus).
Opm.: De kerken zouden daaraan al meer dan hun handen vol hebben, het hoeft niet om het even welke “naaste” te betreffen.

“Eenieder moet zich onderwerpen aan het geweld van de staat.Want elke vorm van geweld is ingezet door God. (uit de Brief aan de Romeinen van Paulus).
Opm.:Of onze kerken zich daarom dienen de onderwerpen aan het decreet van Kretschmann en zich van hun macht moeten laten beroven?

“Eenieder, die U tegemoet treedt in Naam van de Heer, moet principieel worden opgenomen… Als hij op doorreis is, helpt hem naar vermogen. Hij dient hoogstens twee, of desnoods drie dagen bij U te blijven.
Opm.: Ook hier richt zich het appèl op de broeders en zusters in het geloof. Dat met de drie dagen lijken de Zuid-Europeanen ter harte te nemen, die Migranten doorsturen naar Duitsland.

“Als hij zich echter blijvend bij U wil vestigen, bijvoorbeeld als handwerker, dan moet hij leven van zijn handarbeid …opdat geen christen bij U werkeloos dient te leven. Wanneer hij geen arbeid wil aanvaarden, dan is hij geen christen, maar een klaploper. Weest op uw hoede voor dezulken”(uit de Handelingen der twaalf Apostelen).
Opm.: De nieuwe migranten dartelen rond in fitnessstudio’s; of zij nu ook helpers bij de oogst uit Oost-Europa zullen vervangen?

Er zouden dus redenen genoeg zijn, om het christelijk leven niet ook nog op zondag aan de wilgen te hangen. In het bijzonder niet op bevel van de overheid! De bisschoppen zouden zich niet ook nog door de hoge heren de kaas van het brood moeten laten eten.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/24/kretschmann-verwehrt-kirchen-was-woanders-erlaubt-ist/#comments