Ismail Tipi: Geen plaats op scholen en in crèches voor hoofddoeken en sluiers

Door: Peter Helmes

De Hessische CDU-afgevaardigde voor integratie Ismail Tip: “Volledige versluiering en hoofddoek hebben niets te maken met vrijheid van Godsdienst”- “het gaat om de duitse bescherming van onze waarden en onze democratie, … om de vrijheid en gelijkberechtiging van vrouwen”.

Ismail Tipi is parlementsafgevaardigde (sinds 9 februari 2010) en integratie-politiek woordvoerder voor de CDU-fractie in het Hessische deelstaat-parlement. Hij vertegenwoordigt in het parlement de kieskring 45 (Offenbach Land).

Toe te juichen valt zijn principiële houding m. b. t. de integratie-plitiek. Hij spreekt duidelijke taal, waartegen zijn politieke tegenstanders nauwelijks iets kunnen inbrengen: “Waar wachten wij nog op? Wanneer beginnen wij eindelijk met handelen? Al jaren verzoek ik om een verbod op de volledige versluiering. Het laatste jaar heb ik me ervoor ingezet, om de hoofddoek op basisscholen, zowel als op meisjesscholen te verbieden voor meisjes onder 14 jaar. Maar nog steeds is er niets gebeurd. Nu heeft volgens een enquête 57 procent van de Duitse burgers zich uitgesproken voor een hoofddoekverbod op basisscholen. Vandaar, dat ik nog eens eis: Wij zouden een hoofddoekverbod op basisscholen moeten onderzoeken en invoeren en ophouden met alleen erover te praten” (Ismail Tipi).

Dit aantal komt naar voren uit de enquête van het instituut YouGov. Van de CDU-kiezers zijn zelfs 61 procent en van de FDP 64 procent voor invoering van een dergelijk verbod. Het debat is opnieuw losgebarsten, nadat in Oostenrijk het parlement had besloten tot een hoofddoekverbod op basisscholen. Of zo’n verbod tot de mogelijkheden behoort, moet nog juridisch worden onderzocht.

“Ik ben blij, dat deze discussie nu eindelijk de goede kant opgaat. Wij moeten er eindelijk voor zorgen, dat hoofddoeken uit de crèches en van de basisscholen verdwijnen. Ze hebben niets te maken met religie ef met vrijheid van religie.Het gaat ook niet om de Islam als religie in het algemeen, laat dat ook duidelijk zijn. Het gaat veel meer om de zelfbeschikking en vrije ontwikkeling van de meisjes, zonder dat er druk op ze wordt uitgeoefend, hetzij door de ouders, hetzij door de sociale omgeving. De kinderen moeten zich vrij kunnen ontplooien.”( Bron: http://www.ismail-tipi.de/aktuelles/ismail-tipi-kopftuch-und-schleier-haben-in-kindergaerten-und-schulen-k/

Tipi vulde ( op zijn homepage)aan: “Ik vind het betreurenswaardig, dat wij hier en daar blijkbaar niet meer openlijk over onderwerpen als versluieringen en hoofddoekverboden van gedachten kunnen wisselen, zonder dat er een verontwaardigde kreet resp. rechtse hetze van komt. Sinds jaren spreek ik me al uit voor een verbod op de volledige versluiering en zet ik me in voor een hoofddoekverbod in crèches en op basisscholen Dat heeft niets te maken met een rechtse instelling of zelfs met een hetze. Veel eerder gaat het om de bescherming van onze waarden en van onze democratie, van de vrijheden en in verband met de vrijheid en gelijkberechtiging van vrouwen. De volledige versluiering en ook de hoofddoek hebben niets temaken met religie of met vrijheid van religie…”(Bron: http://www.ismail-tipi.de/aktuelles/ismail-tipi-themen-wie-vollverschleierung-und-kopftuch-verbote-fuer-ju/)

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/25/ismail-tipi-kopftuch-und-schleier-haben-in-kindergaerten-und-schulen-keinen-platz/#more-26717

Protestbrief aan v. d. Leyen vanwege EU- stimuleringsgeld voor Turkse (!) Islam-propaganda

Door: Peter Helmes.

De EU maakt zich tot de voetveeg van de Islam – en financiert een twijfelachtig “islamofobie-bericht” onder verantwoording van de Turkse regering

Met hun meest recente “islamofobie-bericht” heeft de EU geen lauwerkrans verdiend (wanneer eigenlijk wel?). Gerenommeerde wetenschappers voelen zich evenzeer gediscrimineerd als Islam-critici, schrijvers en zelfs liberale Moslims.

Weliswaar staat nergens geschreven – zo onnozel zijn ze in Brussel nou ook weer niet – dat met dit rapport weer eens de vrede-vriendschaps- en liefdesboodschap van de Islam moet worden bezworen, maar de ideologische tendens achter het maaksel treedt maar al te duidelijk naar voren: Wie de Islam niet accepteert en begroet(!), is des Duivels – en wordt als “islamofoob” in het reeds goed gevulde verdomhoekje van de politiek-correcten gezet.

Deze keer echter hebben de samenstellers heel duidelijk overdreven. Ettelijke in het rapport aan de kaak gestelde “islamofobe” kwaadmenschen hebben een Open brief aan de EU-Commissie samengesteld en geprotesteerd tegen de eenzijdige be- en veroordeling. Tevens hebben zij er kritiek op, dat het nieuwe rapport met bijna 127.000 Euro werd gefinancierd uit een EU-programmapot. Wat tussen de regels door betekent, dat noch de Islam, noch Turkije behoren tot Europa, laat staan tot de EU, en al helemaal geen EU-stimuleringsgeld zouden mogen incasseren. De weggestroomde 127.000 Euro mag men dus gerust beschouwen als doelstellingsvervreemding van EU-belastinggelden. Het is immers ons geld!

“Belastering”

De historicus Heiko Heinisch uit Wenen, een mede-ondertekenaar van de protestbrief aan von der Leyen, is hierin overduidelijk *):

“In het bericht staat, dat wij islamofoob zijn. Wij ervaren dit als belastering, omdat wij hiermee quasi als Islam-vijandig worden gebrandmerkt. En wij hebben het gevoel, dat dit zich vooral ontpopt als instrument om terechte islamkritiek aan banden te leggen en elke Islamkritiek voor te stellen alsof het om Islam-vijandigheid zou gaan. opdat critici worden geïntimideerd, zodat ze hun mond houden.”

Tot de briefschrijvers behoren onder andere ook de Zwitserse Islamdeskundige Saïda Keller-Messahli, die in het Oostenrijk-deel van het bericht wordt aangehaald, omdat ze voor het Oostenrijkse staats-integratiefonds een essay heeft geschreven over de “Islam op de Balkan”, die door haar critici wordt betiteld als “kwaadwillige propaganda”. Net als zij voelen ook Duitse vrouwelijke Islamdeskundigen en auteurs zich in diskrediet gebracht en hebben ze de Open Brief ondertekend: Bijvoorbeeld de gereformeerde Theologe Mouhanad Khorchide en de Universiteit Münster, de professor in de Etnologie Susanne Schröter, of de advocate en moskee-oprichtster Seyran Ates.

De psycholoog Ahmad Mansour benadrukt o.a.*):

“Wat mij buikpijn bezorgt: dat door dergelijke rapporten een zekere strijdcultuur wordt verhinderd. Aangezien het zegt: Het is racistisch, om zich met deze onderwerpen bezig te houden. En dan vraag ik me af, hoe een samenleving het onderwerp dán uiteen dient te zetten?”

“Smeer-campagne vanuit bepaalde kring”

Dat deed wederom de uitgevers van het bekritiseerde bericht in de gordijnen vliegen.Ze beschuldigen er hun critici er integendeel van, een debat te willen verhinderen. Op hun project-website schrijven ze over een “smeer-campagne vanuit bepaalde kring”. In plaats van zich bezig te houden met de inhoud van het islamofobie-bericht, zou het bericht generaliserend worden veroordeeld, teneinde af te leiden van “anti-islamitisch racisme”. In een repliek in het Oostenrijkse dagblad “Der Standard” maakt Farid Hafez, die onderzoekt en doceert aan de Universiteit van Salzburg, duidelijk*):

“Het probleem met het gebruik van het begrip van de politieke Islam door de ondertekenaars m/v is eerder hierin gelegen, dat ze dit gebruiken, om Moslims m/v te criminaliseren.”

En enkele regels verderop:

“Worden er eens anderen dan zij gefinancierd, en dan zien ze de vrijheid van meningsuiting in gevaar gebracht. Daar zit een begrip van Vrijheid van Meningsuiting achter, dat alleen hun mening beschermt.”

Nu is de beste man niet geheel en al onomstreden. Tegen de beschuldiging, dat het bericht niet beantwoordt aan wetenschappelijke criteria – er ontbreken belangrijke details, zoals b. v. een onderbouwing, waaruit de veronderstelde islamofobie dan wel bestaat – werpt Hafez in de Oostenrijkse “Standaard” tegen, dat het om een “policy paper”, een strategie-papier, gaat.

Heiko Heinisch*)bijt van zich af:

“Ook een ‘policy paper’, dus toch ook eigenlijk een studie, die moet worden doorgegeven aan politieke beslissingsorganen, teneinde hun beslissingen te beïnvloeden, zou genoeg moeten zijn voor wetenschappelijke criteria – vooral als hij werd gemaakt door wetenschappers. Het gaat er zelfs precies daarom, er naartoe te werken, dat er wetten tegen het zogenaamde ‘anti-islamitische racisme’, op dit discoursvlak macht te genereren, en de macht wettelijk te laten funderen.”

“Anti-islamitisch racisme”

De ondertekenaars van de Open Brief worden nog duidelijker: Zij trekken het begrip “islamofobie” duidelijk in twijfel. Er is geen sprake van een wetenschappelijke definitie. Een fobie is een ziekelijk overtrokken angst en kan niet in verband worden gebracht met religie-kritiek. Het “ontwijkende begrip”, dat de uitgevers hiertoe gebruiken, maakt de betekenis nog onduidelijker: Ze gebruiken het begrip “anti-islamitisch racisme” als synoniem voor islamofobie.

EU op de deugtoer

Nog eens ter herinnering: Het bericht is tot stand gekomen onder de supervisie van de Erdogan-gerelateerde SETA-Stichting. Met haat ondersteuning van het twijfelachtige “bericht” stimuleert de EU de indruk, dat de EU-Commissie zich de positie van islamisten eigen maakt en niet verhindert, dat journalisten en activisten worden belasterd.

EU niet verantwoordelijk

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, doet de EU er nog een schepje bovenop. Een woordvoerster van de EU-Commissie wees tegenover de Deutschlandfunk elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het bericht van de hand. Verantwoordelijk zou alleen de ontvanger van stimuleringsbedragen zijn, dus het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dat, wederom, ontlokt opnieuw commentaar aan Heiko Heinisch:

“Wanneer men het rapport – zelfs de omslag – bekijkt, staan daar nu de Turkse vlag en de EU-vlag bovenop. en dat verleent dit rapport natuurlijk legitimiteit. Als het mogelijk is, dat een dergelijk rapport met behulp van deze gelden wordt gefinancierd, valt dat vervolgens weer onder de verantwoording van de EU-Commissie.”

De uitgevers van het islamofobie-bericht tonen zich niet onder de indruk. Op hun website heet het, dat ze ook in de komende jaren hun berichten zouden willen publiceren.

Lang leve de EU-islamitische vriendschap!

*) Alle citaten zijn afkomstig uit: https://www.deutschlandfunk.de/von-eu-gefoerdert-schlagabtausch-wegen-islamophobie-bericht.886.de.html?dram:article_id=468332

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/24/protestbrief-an-v-d-leyen-wegen-eu-foerdergeld-fuer-tuerkische-islam-propaganda/

SPD heeft Thilo Sarrazin nu toch uit de partij gegooid

Door: David Berger.

Zoals de Oostenrijkse persdienst zojuist heeft bericht, heeft het landelijke scheidsgerecht van de SPD-Berlijn de uitsluiting van de voormalige Senator van Financiën Thilo Sarrazin uit de partij voor rechtmatig verklaard.

Reden zouden naast de in zijn boeken vertegenwoordigde onderwerpen (in het bijzonder in het boek van Sarrazin “vijandige overname”) ook meerdere optredens bij de FPÖ geweest zijn. De beslissing zou gisteravond al gevallen zijn.

Is Edathy of Buschkowski de volgende, die eruit vliegt?

De eerste stemmen verbazen zich vooral over de dubbele standaard bij de SPD. Bastian Behrens, sinds vele jaren perswoordvoerder van de “Junge Freiheit” schrijft: “Sarrazin vliegt eruit, Pedo-Edathy blijft – de#SPD keldert met razende snelheid naar de 5-procent-grens” – en behoorlijk sarcastisch merkt een ander op: Het heeft de kiezers alleen gestoord, dat #Sarrazin nog in de partij zit. Buschkowski moet de volgende zijn, dan levert de SPD wederom de volgende kanselier.”

En Max Otte ziet in de CDU reeds soortgelijk onheil op zich afkomen: “De SPD heeft Thilo Sarrazin er nu toch uitgegooid. Eens kijken, doe lang het duurt tot er bij de CDU opnieuw aanvallen op mijn persoon succes hebben.” Terwijl uit de gelederen der AfD reeds de eerste uitnodigingen aan Sarrazin komen, om toch over te stappen naar de “Alternative”.

Update: Sarrazin toont zich verrast

Tegenover meerdere media, o. a. Magazin 1984 https://19vierundachtzig.com/2020/01/23/sie-haben-es-getan-spd-schmeisst-thilo-sarrazin-raus/, toonde Sarrazin zich verrast door het nieuwsbericht: Hij wist tot nu toe van deze beslissing niets af. Ook bij zijn advocaat is over dit besluit niets bekend. Mocht hij echter metterdaad uit de partij worden buitengesloten, dan “zal ik in elk geval gerechtelijke middelen inzetten tegen het besluit van het Landelijke Scheidsgerecht van de SPD-Berlijn”.

Nog enkele dagen geleden kon PP berichten:

Gisteren, op vrijdag 10 januari 2020, vond het Hoger Beroep plaats tegen de bekende SPD-politicus en boekenschrijver Dr. Thilo Sarrazin vanwege zijn uitsluiting uit de SPD. Het besluit zal echter pas de komende dagen vallen.

Onderwerp van de rechtszaak was opnieuw het actuele boek vanDr. Thilo Sarrazin, “Vijandelijke overname – hoe de Islam de vooruitgang hindert en de samenleving bedreigt”.

Geen concrete bewijzen geleverd voor “racisme”

Dr. Sarrazin: “Wederom heb ik in het verloop van het mondelinge proces de Secretaris-Generaal van de SPD, Lars Klingbeil, verzocht om citaten uit mijn boek, die de beschuldiging van racisme bevestigen. Ondanks veelvuldige navraag naar concrete citaten uit het boek “Vijandelijke overname” kon hij in de loop van de hele rechtszaak niet één racistisch citaat uit het boek “Vijandelijke overname” benoemen, maar bleef hij telkens in inhoudsloze gemeenplaatsen steken. De beschuldiging is daarmee wat mij betreft van de baan.”

Na een proces can ca. twee uur sloot de voorzitter van de Landelijke scheidscommissie de zitting en deelde mee, dat een beslissing over het Beroep van Dr. Sarrazin, en daarmee de beslissing over uitsluiting uit de partij van de partijleiding van de SPD, zo spoedig mogelijk zou worden genomen en bekend gemaakt.

Zou het niet eerlijker zijn geweest, zelf uit de SPD te treden?

PP heeft Sarrazin naar zijn motieven gevraagd, om in de SPD te blijven.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/23/eilmeldung-spd-hat-thilo-sarrazin-nun-doch-aus-partei-rausgeschmissen/

Rechtbank München: Islamitische aanslagpleger kerk “psychisch ziek”

MOHAMED RIEP: “IK VERBRAND JULLIE, CHRISTENEN IN DEZE KERK, ALLEMAAL” EN “ALLAHU AKBAR”

Door: Michael Stürzenberger

Moslim Mohamed B. uit Somalië had op Paaszaterdag van het afgelopen jaar de St. Paulskirche in München overvallen en een massale paniek veroorzaakt (http://www.pi-news.net/2019/04/muenchen-geistig-verwirrter-stuermte-am-ostersamstag-st-pauls-kirche/). Hij gooide met stenen en schreeuwde het gebruikelijke “Allahu Akbar”, waarop vervolgens, zoals bekend, gewoonlijk een dodelijke terroristische aanslag volgt. Hierbij was een luide knal hoorbaar, omdat hij een zware steen de kerk binnen geslingerd had. Duizend christenen raakten in de kerk in paniek en vluchtten in doodsangst. Vrouwen en kinderen gingen tegen de vlakte en moesten vrezen, door de bang gemaakte menigte te worden vertrapt met de dood tot gevolg. De Moslim scandeerde ook nog: “Ik verbrand jullie, ciristenen in deze kerk, allemaal”, wat onheilspellend deed denken aan de handelswijzen van radicale Moslims in de Islamitische Staat.

Voor de Rechtbank München I werd nu het vonnis geveld. Een deskundige had de Moslim eerder gekwalificeerd als “ontoerekeningsvatbaar”. Hij zou “psychisch ziek” zijn. Waaraan hij lijdt, valt slechts te vermoeden. Een overdosis Koran binnengekregen? Teveel haat tegen christenen opgezogen uit zijn “Heilige Boek”? De 37-jarige Mohammedaan wordt nu ondergebracht in een psychiatrische kliniek. Hoe de behandeling er waarschijnlijk uit zal zien? Ont-radicalisering van islamitische haat tegen alle andersgelovigen? Een soort van ont-islamificering, zoals ook de Chinezen toepassen op fanatieke Oeigoeren-Moslims? Nauwelijks denkbaar. Veel eerder zou de gast van Merkel wel eens met veel begrip voor zijn “traumatische” belevenissen in verband met zijn “vlucht” met zorg omringd kunnen worden.

Zijn “psychische ziekte” heeft hem echter klaarblijkelijk niet verhinderd, uiterst goed gepland en doelbewust vanuit Somalië naar een land van ongelovigen te “vluchten”, waar de meeste buit te verwachten valt. Vanwege het buitensporig royale sociale systeem en de aan zelf-opoffering grenzende instelling van brede lagen van de bevolking, om alle mensen hartelijk welkom te heten, die aan de grens enigszins verstaanbaar het woord “asiel” er uit krijgen.

Voor de voor het merendeel Kroatische christenen werd de ontmoeting met de “bescherming-zoekenden” een nachtmerrie. Getuige Susanna B. beschreef de horror volgens het bericht https://www.rosenheim24.de/deutschland/muenchen-terror-stadt-panik-terrordrohung-theresienwiese-st-paul-kirche-messe-ostern-prozess-gericht-urteil-zr-13337586.html van “Rosenheim 24” voor de rechtbank aldus:

“De Dienst was al 20 minuten bezig”, vertelt ze. “Plotseling hoorde ik iemand schreeuwen. Er klonk een knal. Vervolgens probeerde iedereen alleen nog maar, naar buiten te rennen.” Van de ene seconde op de andere heerst er chaos in de kerk. Omdat de gangen nauw zijn,, vinden er veel botsingen plaats. Tenslotte liggen veel kerkbezoekers op de grond, anderen raken beklemd. “Ik had pijn, maar kon me niet bewegen”, zet Suzana R. uiteen. “Een paar mensen vielen bovenop me, anderen liepen over me heen. Het was verschrikkelijk. Ik dacht: Nu ga ik dood.”

Huilend vertelt Suzana R. over de Paasavond. Meerdere keren moet ze haar getuigenis voor de rechtbank onderbreken -nog steeds lijdt de pedagoge onder het voorval. “Ik ben sindsdien vreselijk bang om me in mensenmenigten te bewegen, en mijd het openbare streekvervoer.” Begrijpelijk, want in het gedrang in de kerk was Suzana R. minutenlang niet alleen bang, maar voelde ze zich ook volledig hulpeloos. Eerste hulp-verleners verzorgden de pedagoge later voor de St. Paulskirche terwijl de politie de dader, Mohamed B. arresteerde.

Dechristen-vijandige “psychisch zieke” Mohammedaan had van tevoren tegen een zijdeur van de kerk getrapt. Vier misdienaars moesten met vereende krachten de deur voor de islamitische aanvaller dichthouden, één van hen wist hem uiteindelijk af te sluiten. Maar Mohamed terroriseerde dóór. Hij greep drie bakstenen, ging ermee naar de zijvleugel van de hoofdingang en viel eenmaal binnen een bezoeker van de Dienst aan. Dit horrorscenario van aanvallende “psychisch zieke” Moslims moeten christenen in islamitische landen regelmatig meemaken.

Op 1 mei van het afgelopen jaar had de AfD voor de Paulskirche in München een manifestatie georganiseerd ter herinnering aan de islamitische aanslag op Paaszaterdag. Münchense “Anti”-Fascisten, die zo’n aanslag ogenschijnlijk niet stoort, en die klaarblijkelijk ook de hierbij verwonde Kroaten niet wilden herdenken, hielden om welke reden dan ook een tegen-demo. In de video van het PI-bericht is te zien http://www.pi-news.net/2019/05/muenchen-anti-faschisten-stuermen-afd-kundgebung-an-paulskirche/, hoe ze probeerden, de manifestatie te bestormen.

Op deze manier steunen links-extremistische Fascistn de onderwerping van ons land door Islamfascisten. Geestverwanten, zoals ook al in het pact der links-extremistische Nationaal-Socialisten met de politieke Islam. Het herhaalt zich, zij het onder enigszins andere voortekenen. Nu zijn de Socialisten rood in plaats van bruin.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/01/lg-muenchen-moslemischer-kirchen-attentaeter-psychisch-krank/

Veelkleurig Fascisme onder de regenboog: “Cologne-Pride” is niet trots op het hymne van Duitsland

Door: Michael van Laack

Een gastbijdrage van Michael van Laack

Wij herinneren ons: Enkele dagen geleden demonstreerden enkele loepzuivere democraten op een manifestatie over het CSD-motto, wáár hun tolerantie ophoudt. Precies daar, waar veelvuldigheid van mening en -vrijheid begint. Eén van hun slachtoffers was David Berger https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/, die voor radicaal Links hetzelfde is, als het wijwater voor de Duivel.

Evenwel: Ook de manifestanten van de kakelbonte parade toonden zich verbijsterd door het gedrag van Links https://philosophia-perennis.com/2020/01/18/video-wie-linke-auf-das-linken-appeasement-der-koelner-csd-veranstalter-reagieren/, dat desalniettemin de gewenste indruk heeft gemaakt.

ZO BESLOOT NU DE LEIDING: Het motto van de CSD kan helemaal niet! “Vereendheid, Recht, Vrijheid” is totaal rèèèèchts, doet denken aan het Nationale hymne, dat aan nationalisme en dienovereenkomstig vervolgens ook aan de Nazi’s en de mogelijke greep naar de macht door de AfD.
En aangezien de parade ook verder veelkleurig dient te blijven en niet dient te worden doorspekt met zwarte ANTIFA-spikkels, die ageren naar “Fascistenbloed” verandert men het motto politiek-correct!

Het nieuwe motto: “Voor mensenrechten”

Een motto, dat Links bevalt, daar het alles, waarvoor zij staan, omvat: Voor een grenzenloos Duitsland, waarin iedereen kan in- en uitlopen, wanneer het hem uitkomt. Een land, waarin geen asielzoeker illegaal is, waar men auto’s mag afbranden en flessen mag gooien naar de “rotsmerissen”, aangezien die aan de kant van de Fascisten staan.

Overigens hebben Fascisten geen mensenrechten, hen dient het menszijn te worden onthouden. Wie er Fascist (dus rechts) is? Wiens gedachtengoed intolerant en anti-democratisch is? Wel… Dat beslissen vanzelfsprekend zij, aan wie de “trotse” Keulenaren nu hebben toegegven.

Achter dit nieuwe motto kan iedereen zich thans scharen, zo meende de manifestatieleiding. Wie “iedereen” is, wordt uiteraard niet gedefinieerd. Want tot “iedereen” zou dan immers consequent ook rechts behoren. Natuurlijk, achter “Voor mensenrechten” zouden zeker ook zij zich kunnen scharen. Als ze niet zouden weten, hoe nauw de ANTIFActivisten het met dit begrip nemen.

Angst – niets anders dreef de manifestanten tot deze beslissing

De geëscaleerde uitspraak over het bij voorbaat “omstreden motto” heeft de manifestanten een voorgevoel gegeven van datgene, wat op de dag van de parade had kunnen worden verwacht, als men niet zou hebben toegegeven aan de Links-radicale Mob – ondersteund door Portal queer.de

Onder de veelkleurige deelnemers zouden zich ANTIFAktivisten hebben gemengd, er zouden tegendemo’s zijn geweest, de veiligheid had nauwelijks kunnen worden gegarandeerd. In het ergste geval zou het veelkleurige spektakel zich totaal bloedrood hebben gekleurd.

Dat kón natuurlijk niemand willen. Daarom – en ook om de mythe in stand te houden – dat het grote gevaar in Duitsland uitgaat van Rechts – besloot men, toe te geven. Tactisch verstandig voor het moment, op de middellange- en misschien zelfs de lang duur strategisch catastrofaal!

Vernietigend signaal

Ja, er waren duistere tijden, die lang duurden, waarin homoseksualiteit strafrechtelijk werd vervolgd. En daarvóór tijden, waarin ze opgesloten werden en erger. Zowel in de non-vogelmest-periode als in de Bondsrepubliek. Tegenwoordig overigens nog steeds in islamitische staten.

En ja, ze zijn er nog steeds: De homohaters: Moslims en radicale christenen, die zich de rechters- en bewakers van de moraal wanen.

En toch leven wij in een Bondsrepubliek, waarin ook homoseksuelen in dezelfde omvang als alle anderen gebruik kunnen maken van hun vrijheid van meningsuiting- en van demonstratie. Zelfs ook door middel van dit soort parades. “Huwelijk voor iedereen”, adoptierechten enz.

Acceptatie en tolerantie eist de Community terecht. En ze wordt haar ook geschonken.

Maar deze Community herbergt binnen haar gelederen meer intoleranten en radicalen, dan ik ze inde meest conservatieve priesterbroederschap ooit heb gezien. Een tomeloze haat tegen de kerk, tegen het conservatisme in het algemeen; een respectloze omgang met “hetero’s”, die men graag het gevoel geeft, dat ze moreel minderbegaafde, minder open en -tolerante mensen zijn…

En binnen hun gelederen bevinden zich meer Fascisten, als op een manifestatie den de “Vleugel” rondom Björn Höcke. Linksfascisten, vanzelfsprekend, maar die zijn immers ook geen cent beter.

Cologne-Pride staat niet voor Vereendheid, Recht, Vrijheid

Dat is de boodschap, die de massa’s bereikt. Niet alleen de “slechte” rechtsen zien dat zo. De kans om,zoals men zelf altijd had gewild, definitief in de (burger-)maatschappij te belanden, werd verspeeld.

De boodschap, die met de verandering van het motto werd uitgezonden, luidt: “Wij staan niet voor de fundamentele waarden van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor ons zijn Vereendheid, Recht en Vrijheid waarden en omstandigheden, die wij in verband brengen met het Nationaal-Socialisme. Wij staan aan de kant van hen, die dit land willen her-veranderen in een land, dat ontstaan is uit ruïnes en gewijd is aan een toekomst, waarin deInternationale het mensenrecht bevecht!”

IN OTHER WORDS: JULLIE HEBBEN HET VOOR VELEN, DIE TOT NU TOE AAN JULLIE KANT STONDEN, TOTAAL VERPEST!

Jullie vrienden staan links en uiterst links. Oké, strijd dan met hen verder voor jullie rechten, jullie moraal, jullie begrip van tolerantie! MAAR LAAT ONS MET RUST MET JULLIE GEKLETS! MET JULLIE GEJANK OVER DISCRIMINATIE!

Want jullie zijn niet langer gediscrimineerden, jullie zijn nu openlijk de bondgenoten van discrimineerders en diskrediet-brengers! FOEI!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/21/buntfaschismus-unterm-regenbogen-cologne-pride-ist-nicht-stolz-auf-deutschlands-hymne/

Veelkleurigheid als nieuw symbool van een opspelende haat-maatschappij

Door: Alex Cryso

Waarom “tolerantie” en “veelzijdigheid” de grootste leugens van de tegenwoordige tijd zijn

Kinderen, die hun oma als “milieu-zwijn” betitelen, zijn geen liefhebbende kinderen! Mensen, die zelfs nu nog moorden door migranten tolereren en goedpraten, zijn evenmin liefhebbende mensen! Die behoren allang op één hoop te worden gegooid met alom veroordeelde Holocastloochenaars.

Men hoeft geen blik in de glazen bol te werpen of koffiedik te kijken, om te erkennen. dat er ook in het nieuwe decennium niet veel ten goede zal veranderen. Tenministe niet onder de bestaande voortekenen.

Het feit ligt er: Noch nooit was onze samenleving meer gespleten en heterogeen dan tegenwoordig! De ideale voorwaarden, om de uit Merkel, EU, Islamisering en asiel samengebalde waanzin ook verder de navenante voedingsbodem te leveren. Een land, dat niet van zichzelf houdt, kan anderen geen liefde geven – noch zichzelf, noch zij, die een “beschermingsbehoevende” en “hulpzoekende” indruk maken. Een volk, dat zichzelf niet respecteert, wordt veracht.

De liefde is in dit land helaas volledig verloren gegaan, teneinde de zelfhaat de vrije loop te laten. Wanneer mensen “Duitsland verrekke” op het dak schrijven of leuzen als “Iedere dag sterft Duitsland een beetje meer, en zo is het goed!” beitelen, heeft dat niets met het nieuwe liberalisme te maken, maar met tomeloze zelfverachting.

Alle gepropageerde ‘tolerantie”, “veelzijdigheid en “veelkleurigheid”, die allang tot volledig abstracte linkse strijdkreten werden gedeformeerd, ten spijt: Tolerantie betekent blinde devotie tegenover islamitische moordenaars en terroristen, Veelzijdigheid de zo breed mogelijk gevarieerde immigratie uit zoveel mogelijk islamitische landen en veelkleurigheid elke nog zo absurde links-doordrenkte nonsens als nieuwe toonaangevende cultuur en aandrijvende ideologie te verdragen.

Gender-meanstraiming, original play, homo-groteskheid, afstompings-TV, mieuwspraak, wietrokerscult, a-sociaalgedrag, de legitimering van kinderseks en wat er zoal nog meer in de door cannabis benevelde hersenspinsels reilt en zeilt.

Daarentegen is het pas goed en vogue geworden, als Duitsers elkaar verachten, teneinde elkaar als tweederangs mensen te behandelen.

Niet slechts de in hoge mate ergerlijke faux-pas van de WDR, die het milieuzwijn liet verworden tot Nazi-zwijn, maakt het duidelijk: Wij koersen af op een samenleving, waarin spoedig iedereen tegen iedereen is. Jongeren tegen ouderen, armen tegen rijken, migranten en ex-Duitsers tegen alles, wat zich nu nog als Duits beschouwt. Hoofdzaak is, dat het de “hoogvereerde gasten” verder goed gaat.

Een samenleving leeft zichzelf uit elkaar en ontwricht zichzelf, totdat alle flarden haar om de oren vliegen.

Ook als de auteur op sommige plaatsen een beetje klinkt als een prediker, dan blijft op deze plaats toch niets anders over, dan aan de volgende dingen te appelleren:
2020, dat betekent voor de laatste normaal gebleven- en helder denkende mensen wederom nauwer samen optrekken, bij elkaar blijven en metterdaad een beetje oog uitoefenen op de zwakheden en eigenaardigheden van de andere(n) (Duitsers). Zichzelf weer eens iets gunnen, zich echter tegelijkertijd te bezinnen op de waarde, die een even voorspoedig als geregeld samenleven pas mogelijk maken. Uiteindelijk zijn het net die dingen, die het leven wederom zo werkelijk mooi laten worden.

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/20/buntheit-als-neues-symbol-einer-aufstrebenden-hassgesellschaft/

Duitsland? Wat moet ik er nog over zeggen? Kijk maar om U heen!

Door: Michael Dunkel*)

Duitsland – destijds uit de puinhopen herrezen en thans een verbitterde karikatuur.

Ach mijn land, wat is er toch van je geworden?

Waar is de euforie gebleven, die ons na de oorlog zozeer vleugels gaf? Waaraan is het enthousiasme ten onder gegaan, dat ooit de wereld omarmde, met Europa danste en de nieuwe vrijheid dronken van geluk liet genieten?

Waar zijn de dromen heengevlogen, die ons toonden, dat wij leven en de toekomst hebben?

Wanneer werd dit alles zo plotseling gestopt?

In de tijden van de oude Kohl lieten wij ons toch niet tegenhouden. Ondanks zijn “uitzitten” en de stagnatie van het intellechtuele denken, dat tenminste in zijn omgeving werd uitgebannen. Toen waren wij althans nog levenslustig, konden in de toekomst kijken en schatten onze levensavond in stralende kleuren in. Afgeremd en ingeperkt werd de luchtigheid van het Zijn evenwel voor het eerst, toen de Groenen op hun vlaggen schreven: Wij worden het geweten van de wereld.

Plotseling werden geliefde kinderboeken totaal afgekraakt en gecensureerd, de alom geliefde Sarotti-Moor uit onze kinderdijd neergezet als het verderfelijke symbool van racisme, de moorkop wedoemd als symbool voor de onderdrukking van Afrika.

Sprookjesboeken muteerden tot voor nachtmerries zorgende horror-verhalen, zoals tegelijkertijd op TV de grootste gruwelijkheden in kleur door het kinderprogramma liepen.

Wanneer raakte dus Duitsland verstomd en gedrukt?

Vervolgens kwamen plotseling de Moslims in zicht, die van het ene moment op het andere hun cultuur tot de onze wilden maken. Evenzeer gesteund door Groenen en tolerantie-gekkies, die het tot hun taak maakten, het Nieuwe Duitsland tot stand te brengen.

Een Duitsland, dat ad fundum moest worden bijgebracht, dat ‘jullie leven niets waard was. Wij geven jullie pas nieuwe kleuren en nieuwe visioenen.

Wanneer begonnen wij, ons eigen ik te smoren?

Dan volgde de heer Schröder, een man uit de diepste gelederen van onze samenleving, die er vervolgens mee praalde en koketteerde, dat hij iemand van “helemaal daar beneden” was en aldus, zoals de rattenvanger, daar zijn stemmen vandaan haalde.

Pas toen hij aan de macht kwam, gesterkt door de Groene ideologie, die ons al immers moreel had gekneveld, werd duidelijk, dat we consequent nog aan de economie zouden worden versjacherd.
Vaardig vermomd als hulpmmiddel bij de opbloei, vernietigde men onze goede banen, werden de pensioenen gekort, de part-time- jobs verkocht als lichtpunt voor de toekomst.

De Heer Schröder werd gevierd, de werkgevers juichten, omdat hij ze immers een pressiemiddel had gegeven om ambitieuze employées binnen de perken te houden.

Wanneer veranderden dus levenslustige Duitsers in zure, moralistische en meesmuilend-zeurende ja-knikkers?

Toen Merkel kwam en ons de ruit liet zien en zichzelf verkocht als kanselier van het pragmatisme, hadden velen al geen kracht meer. Hadden zij verloren in de strijd om het behoud van hun baan, het overleven en de angst om de kleine koopwoning te verliezen, of het huisje, dat ettelijke jaren geleden nog was aangeschaft, toen er in Duitsland nog vreugde voor de toekomst heerste.

Nu zijn wij zombies geworden, volgzaam aan de leer gevormd, gender-rechtvaardig geslepen, moreel-nauwkeurig gepolijst en robotachtig functionerend.

De paar, die zich verzetten, zij, die het niet pikken, zichzelf terug te vinden in de eenheidsbrij, worden bestreden, worden verklikt en buitengesloten.

Door geprogrammeerde, gehersenspoelde meelopers wordt een propaganda ontketend, die overdraagt, dat alleen, wie zijn identiteit opgeeft, een brave burger is in onze veelkleurige, nieuwe wereld.

Een wereld, waarin geen plaats meer is voor individualiteit. Een wereld, die aan iedereen moet toebehoren, zonder een vaderland, dat tevens identiteit betekent.

*****************

*) Michael Dunkel is Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatief scribent en schrijft voor conservo.

Door: Michael Dunkel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/20/deutschland-was-soll-ich-noch-sagen-schaut-euch-einfach-um/#more-26678