“Hier is Reichelt!”: Trans-opvoeding in KDV-brochure

Door: Redactie PI.

Stel u voor, ubrengt uw dochter of kleindochter, laten wij haar hier Lena noemen, ’s morgens naar het KDV. Wanneer u haar weer ophaalt wil Lena niet langer Lena heten, maar ‘Linus’. Ze wil niet langer een meisje, maar een jongen zijn.

Denkt u, dat dit bedoeld is als een slechte mop? Dan kent u de brochure “Geslachtelijke veelzijdigheid in de kinder- en jongerenhulpverlening – inter* en trans* kinderen 0-6 jaar” https://paritaet-bw.de/leistungen-services/fachinformationen/geschlechtliche-vielfalt-der-kinder-und-jugendhilfe nog niet. Zij is een richtlijn van de Gelijkwaardige Welzijnsvereniging voor KDV-pedagogen. Deze vereniging wordt in beslissende mate gefinancierd van uw geld. En hij propageert een mensbeeld en een opvoeding, die wel uit een horrorfilm lijkt te stammen.

Hetero, homo, lesbisch, inter- of dwars nog daargelaten: Wat heeft het onderwerp seksualiteit in een KDV te zoeken? Het antwoord is voor ieder normaal denkend mens volstrekt duidelijk: Het heeft daar überhaupt niets te zoeken!

De Gelijkwaardige Welzijnsvereniging ziet dit anders. In de Brochure valt te lezen: “Inter* of trans* kinderen dwingend voor de keuze te stellen tussen óf meisjes- óf jongenstoilet, kwetst ze in hun waarde. Kinderen of jongeren te verbieden, om de door hen gekozen naam of het als passend beschouwde voornaamvoord te benutten, kwetst hun zelfbeschikking en hun recht op vrijwaring van discriminatie.”

Wie kent het niet: De kleine Moritz zegt ’s morgens in het KDV bij het schoenen uittrekken, dat hij nu wil worden aangesproken met ‘them’ of ‘they’. Maar in ernst, lieve opvoeders! Waag het niet, een kind met zijn echte naam aan te spreken. Of een jongen naar het jongenstoilet te sturen. Daarmee kwetst u de menselijke waardigheid!

Nog meer waanzinnige stellingen uit de brochure in de video van “Hier is Reichelt!”

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissller.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/02/achtung-reichelt-trans-erziehung-in-kita-broschuere/

“Hier is Reichelt!”: Slachtoffers Islamterreur rekenen af met ‘Tagesschau’

Door: Redactie PI.

Terreur in de Heilige Stad! Islamitische aanvallen op biddende Joden in Jeruzalem – In Duitsland echter, wordt het geweld van de Palestijnen gerelativeerd. Buitenlandse Zaken schrijft over een “spiraal van geweld” en in een commentaar van ‘Tagesschau’ werd zelfs beweerd, dat de Terreur de Israëliërs “van pas komt”.

“Hier is Reichelt!”-verslaggever Max Mannhart was in Israël ter plaatse en heeft de nabestaanden opgezocht. De moeder werd in haar ziekbed naar de rouwbijeenkomst gerold, de zoon zegt over zijn vader: “Je hebt je auto midden in de Inferno tot staan gebracht, midden in de terreuraanslag, en je bent uitgestapt, alleen om andere, onschuldige mensen te helpen. Jij hebt je leven gegeven, opdat andere mensen niet worden getroffen.

En hoe denken de slachtoffers van de terreur over de summiere berichtgeving in de ‘Tagesschau’? Een vrouw verklaart, dat haar familie vanwege de Shoa niet meer in Duitsland woont. De gedachte, dat “terreur voor een paar Israëliërs gunstig is”, is fundamenteel onjuist: “Terreur is voor geen enkel land gunstig, niet voor de VS, niet voor Duitsland, niet voor Turkije – Nergens is terreur gunstig.”

Een lid van het Israëlisch Parlement, de Knesseth, is eveneens ter plaatse aanwezig, teneinde zijn deelneming te betuigen, en laat zich kritisch uit: “De Duitse regering betaalt geld aan anti-Israëlische groeperingen.”

Door: Redactie PI
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/02/achtung-reichelt-islamterror-opfer-rechnen-mit-tagesschau-ab/

Meloni bij Raad van Europa: Europa moet zijn buitengrenzen verdedigen

Door: Redactie ZUERST!

Rome. De nieuwe Italiaanse minister-presidente Giorgia Meloni strijdt onverminderd voooor een betere verdeling van de migrantenlast ver Europa. Bij een ontmoeting met Charles Michel, de president van de Raad van Europa, herhaalde zij haar eis, dat de EU zijn buitengrenzen moet verdedigen. Bovendien mag Italië niet met het “vluchtelingen”-probleem alleen worden gelaten.

Letterlijk zei Meloni: “Het is in niemands belang, voor tweespalt te zorgen bij een onderwerp als migratie. Dat zou er op uitlopen, dat de mensenhandelaren er hun voordeel mee doen.”Ze benadrukte tevens de dringende noodzaak van Europese oplossingen, dat de EU Italië niet in de steek mag laten en de buitengrenzen moet verdedigen.

Meloni probeert een spagaat tussen de bestrijding van stromen migranten en mogelijke EU-sancties. Zo moeten sinds kort vermeende “reddingsschepen” Noord-Italiaanse havens aandoen, wat voor de mensensmokkel-boten hun bezigheden op z’n minst bemoeilijkt. Meloni wil het conflict met Brussel niet riskeren, omdat dit een verlies aan EU-geld ten gevolge zou kunnen hebben.

Vanwege zijn geografische ligging leidt Italië buitengewoon onder de immigratie-aanwas. Zaterdag bezocht Meloni Tripolis, teneinde aldaar te discussiëren over maatregelen ter bestrijding van de mensensmokkel. Alleen al in het prille begin van het jaar 2023 zijn er in Italië alweer 4452 “vluchtelingen” binnengekomen. Het vorige jaar waren dat in hetzelfde tijdvlak 2250 asielzoekers. Het hele voorgaande jaar zijn meer dan 100.000 “vluchtelingen” in Italië gearriveerd. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/02/01/meloni-beim-europarat-europa-muss-seine-aussengrenzen-verteidigen/

Zweedse Imams verwikkeld in prostitutie en mensenhandel

Door: ALEX CRYSO

Vanaf de kansel prediken ze de scheiding van de geslachten en de minderwaardigheid van de vrouw, maar in de stille achterafkamertjes ziet het er al weer een beetje anders uit: Nog onlangs zijn in Zweden https://orf.at/stories/3303333/ zowel twee Imams als twaalf sji’itische functionarissen ontslagen. De reden: Reeds vorig jaar hadden de islamitische haatpredikers aan de betaalde seks hun zegen gegeven als zijnde een tijdelijk zogenaamd “amusementshuwelijk” https://www.welt.de/kultur/kino/article13521155/Wie-der-Islam-Prostitution-mit-Zeitehe-umgeht.html en hiervoor nog geld ontvangen ook.

De beschuldiging van mensenhandel is eveneens nog niet opgelost. Het overkoepelend orgaan van sji’itische gemeenschappen in Zweden (ISS) trok aan de bel, maar betitelde de gebeurtenissen niettemin als “individuele gevallen” aldus de orgaanwoordvoerder Haider Ibrahim. Daarnaast is de prostitutie sinds 19998 in Zweden niet langer legaal.

Naast de schorsing werden tussendoor ook alle middelen van staatswege voor de shi’itische gemeenschap in Zweden bev,roren. Daarnaast geldt het Mut’a-huwelijk oftewel het “amusements- en tijdelijk huwelijk” onder het twaalftal shi’iten als toelaatbaar. Hier kunnen mannen, die niet willen trouwen of ook niet beschikken over de passende middelen, een huwelijk aangaan met een contractueel vastgelegd einde, waarbij de vrouw een zekere “bezoldiging” ontvangt.

De man mag al getrouwd zijn, maar hoeft zijn volgens de regels aangetrouwde vrouw hoe dan ook niet van het tijdelike huwelijk op de hoogte te brengen. Dikwijls gaat deze verbintenis samen met absolute geheimhouding. Binnen de rest van de Islam is deze verbintenis niettemin niet toegestaan: In Saoedi-Arabië staat er zelfs de doodstraf op, omdat het tijdelijke huwelijk wordt gelijkgesteld met prostitutie.

De verhouding van Zweden tot de Islam staat niet slechts sinds de Koranverbranding onder een slecht gesternte. In de grote steden zorgen islamitische bendes voor voortdurende burgeroorlogachtige toestanden. Daarenboven wordt de geplande toetreding tot de NAVO geblokkeerd door Turkije.

Door: ALEX CRYSO.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/01/schwedische-imame-in-prostitution-und-menschenhandel-verwickelt/

Onverholen censuur bij NDR: “De herkomst van de dader is niet relevant”

Door: Redactie ZUERST!

Hamburg. Ook na het messensteker-bloedbad in de regionale trein tussen Kiel en Hamburg, afgelopen woensdag, zien de Duitse media-vormgevers censuur en non-informatie als hun belangrijkste opdracht.

De Norddeutsche Rundfunk (NDR), die bij iedereen bekend staat als buitengewoon links, maakt van zijn censuurpolitiek geen geheim. Op zijn mediaportaal hebben meerdere gebruikers de afkomst van de dader bekendgemaakt, nadat die in deze zaak al spoedig na de bloeddorstige daad was doorgesijpeld in de openbaarheid. Evenwel werden de desbetreffende bijdragen door de NDR onmiddellijk weer gewist.

Hierop vroeg een gebruiker naar de redenen van de uitwis-actie. De redactie reageerde prompt door te schrijven: “De herkomst van de dader is voor dit bericht niet relevant en leidt tot een discriminerende veralgemenisering, of tot foutieve interpretaties”. Op gebelgde commentaren van gebruikers, die het verzwijgen van de herkomst beschouwden als niet-objectief, reageerde de NDR nogmaals – en gaf hierbij onverholen toe, dat voor hen de “juiste” instelling belangrijker is, dan transparantie en zakelijke informatie: “Correctheid is voor ons heel belangrijk. Onze sites zijn vrij van racisme en vreemdelingen-vijandigheid. Dat is geen censuur, maar behoud van de democratie”. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/01/30/unverhohlene-zensur-beim-ndr-die-herkunft-des-taeters-ist-nicht-relevant/

Enquête in Oostenrijk: 61 procent wil grenshekken tegen migranten

Door: Reactie ZUERST!

Wenen. Ook in Oostenrijk wort de roep om een grensversteviging zoals in Hongarije luider. De Alpenrepubliek wordt al sinds maanden geteisterd door een nieuwe migrantenlawine, die de “vluchtelingen” – tsunami van 2015/16 allang in de schaduw stelt. Dat Brussel tot nu toe weigert, geld ter beschikking te stellen voor een grenshek tussen Bulgarije en Turkije stuit bij de Oostenrijkers algemeen op onbegrip.

Hier pleit een duidelijke meerderheid vóór gedegen grenshekken. Een enquête van het OGM voor het nieuwsblad “Blickwechsel” in opdracht van Servus TV heeft nu uitgewezen: 61 procent van een kleine 1000 ondervraagde Oostenrijkers pleit voor een versterkte bescherming van de buitengrens van de EU. Slechts 28 procent is daartegen.

Al naar gelang de partijvoorkeur worden de verschillen zichtbaar. Bij de drie grootste partijen is de meerderheid van de kiezers vóór: 92 procent van de FPÖ-stemmers, 72 procent van de ÖVP-stemmers en 53 procent van de SPÖ-stemmers spreken zich uit voor moeilijk te doorbreken hekken aan de buitengrenzen van de EU. Bij de stemmers op de Groenen is dat slechts 16 procent.

Het resultaat van de enquête is opmerkelijk, ook met het oog op se SPÖ-stemmers, want meerdere prominente Sociaaldemocraten hebben zich uitgesproken tégen een nieuw grenshek, aldus Donderdag nog de SPÖ-EU-afgevaardigde Theresa Muigg: “De ideeën van Kanselier Nehammer en Minister van Binnenlandse Zaken Karner over de bouw van een door de EU gefinancierd grenshek aan de Bulgaarse buitengrens zin hoogst twijfelachtig”, zo verklaarde zij. De OGM-enquête toont aan, dat zelfs binnen de SPÖ intussen sprake is van een minderheden-mening. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/01/29/umfrage-in-oesterreich-61-prozent-wollen-grenzzaeune-gegen-migranten/

25 januari 2023: Niet één dodelijke messensteker, maar twee

Door: MANFRED ROUHS

Op 25 januari 2023 vermoordde een Arabier twee Duitse treinpassagiers met messteken en verwondde meerdere andere mensen ernstig. Terzelfder tijd werd in het Spaanse Andalusië een katholieke geestelijke door een Marokkaan neergestoken.

De moordenaars hebben een soortgelijk daderprofiel gemeen: Beide delinquenten zijn Moslim en reeds eerder veroordeeld. Beiden werden in Europa geduld, maar hadden uitgezet kunnen – ja, móeten worden. De bewapening van beide dagers was soortgelijk. Ook de reactie van de openbaarheid op de bloedige daden is soortgelijk: De ontzetting van verantwoordelijke politici lijkt groot te zijn en ze bieden tegen elkaar op met toezeggingen volgens welke in de toekomst de veiligheidskrachten wandaden van dit soort zullen verhoeden.

Wie evenwel de Gettovorming in de Europese steden bevordert, stelt de kadervoorwaarden voor verdere bloederige misdaden. Meelevende betuigingen en bezwerende formules helpen niets. Wie de groei van Turkse-, Arabische- en Afrikaanse islamitische parallelle gemeenschappen stimuleert, brengt het leven van ontelbare niet- islamitische Europeanen in gevaar.

Ook de Duitse politieke klasse doet zich korte tijd ontzet voor, maar wijzigt vervolgens niet haar immigratiepolitiek. Hierdoor zijn verdere misdrijven voorgeprogrammeerd.

Opmerkelijk is het tempo geweest, waarin de Duitse massamedia van de moorden in Noord-Duitsland verslag hebben gedaan. De ongeveer gelijktijdige machete-moord in Spanje daarentegen werd in ons land door de massamedia niet opgemerkt.

De sociale netwerken, non-conforme publicisten en de AfD zetten pers, omroepen en televisie in Duitsland onder druk. Waren zij er niet, dan zouden talloze migrantenmoorden onder het vloerkleed worden geveegd. De verantwoordelijken kunnen noch de eigen fouten erkennen, noch zin ze bereid, het multiculturalisme te erkennen als mislukt. Zolang het hen aan elk inzichtelijk vermogen ontbreekt, gaan hun betuigingen van medeleven aan het adres van de familieleden van de slachtoffers vergezeld van een wrange bijsmaak.

Door: MANFRED ROUHS.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/01/25-januar-2023-nicht-ein-messermoerder-sondern-zwei/

Alweer twee dodelijke slachtoffers van een steekpartij: Dader wordt nu al aangemerkt als “geestelijk in de war”

Door: Redactie ZUERST!

Hamburg/Kiel. Alweer een “individueel” geval van messenstekerij – deze keer zo bloedig, dat ook de nationale berichtgeving niet kan zwijgen: In een trein van Kiel naar Hamburg maakte woensdagmiddag een Syriër amok en stak wild om zich heen met een mes. Er werden twee treinreizigers gedood en zeven andere personen raakten gewond. Eén
van de slachtoffers verkeert in levensgevaar.

Een “man” was voor aankomst op het station van Brokstedt, kort voor 15.00 uur, reizigers te lijf gegaan met een mes, zo deelde een woordvoerder van de Rijkspolitie mee. Hij werd kort daarop gearresteerd. Volgens de eerste berichten zou het om een Syriër gegaan zijn. Volgens informaties van “Bild” is echter intussen duidelijk, dat de dader een Palestijnse vluchteling uit Gaza zou zijn. De zware delinquent zou zich tot een week geleden nog in voorlopige bewaring gezeten hebben.

De man werd vervolgens naar het ziekenhuis in Neumünster gebracht. Volgens voorlopige inzichten was de vermoedelijke aanvaller tot nu toe niet geregistreerd als extremist. Eveneens is reeds een begin gemaakt met de gebruikelijke procedure. Vanuit “veiligheidskringen” werd prompt verluid, dat de vermoedelijke dader geestelijk in de war zou kunnen zijn. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/01/26/wieder-zwei-messer-tote-taeter-wird-bereits-als-geistig-verwirrt-eingestuft/

Dit is te veel voor de CDU: Maassen spreekt klare taal – en moet worden uitgesloten

Door: Redactie ZUERST!

Erfurt/Berlijn. Alweer gedoe rondom de vroegere BVD-chef Hans-Georg Maassen. Ondanks alle meningsverschillen met de CDU is deze nog steeds partijlid en en stelt zich momenteel kandidaat voor de conservatieve “Werteunion”. Evenwel krijgt Maassen juist nu weer eens heftige tegenwind te verduren. Na duidelijke taal richting de Groenen eisen CDU-functionarissen Uitsluiting uit de partij van Maassen.

Op Twitter heeft de strijdbare Conservatief onlangs verklaard, dat “eliminerend racisme tegen blanken” “een drijvende kracht is van het “politiek-mediale systeem”. In vergelijkbare zin heeft hij zich daarenboven uitgelaten in een interview met de publicist Alexander Wallasch voor diens blog. Hierin spreekt Maassen eveneens van racisme “die wordt bedreven tegen de autochtone Duitsers. “Deze denkwijze is het uitdrukken van een groen-rode rassenleer, op de manier waarop minderwaardig bevonden rassen worden beoordeeld, en men daarom Arabische en Afrikaanse mannen het land binnen moet halen,” aldus Maassen.

Voor de CDU is dit te veel. Secretaris-Generaal Mario Czaja twitterde boos: “Voor de uitlatingen van Maassen en het daarmee tot uiting gebrachte gedachtengoed is in onze partij geen plaats.” De plaatsvervangende CDUU-voorzitster Karin Prien dreigde zelfs, een verzoek om partij-uitsluiting in te dienen: “Mocht de heer Maassen bij onze volgende Raad-van-Bestuursvergadering op 13 februari nog CDU-lid zijn, dan zal ik dienovereenkomstig bij de Raad van Bestuur een verzoek indienen, om hem uit te sluiten uit onze partij”, aldus Prien.

Zelfs Maassens eigen kieskring, de CDU-Thüringen, heeft zich van hem gedistantieerd: “De uitlatingen van de Heer Maassen weerspiegelen noch de taal, noch de geesteshouding van de CDU Thüringen. De taal van antisemieten en complot-ideologen heeft in ons midden geen plaats”, zo deelde Christian Herrgott, Secretaris-Generaal van de CDU-kieskring-Thüringen mede.
Maassen-zelf constateert een vuilspuiterij-campagne tegen zijn persoon. Hij houdt vast aan zijn kandidaatsstelling voor voorzitter van de ‘Wertenunion’. De verkiezingen vinden komende zaterdag plaats. (se)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2023/01/25/das-ist-zu-viel-fuer-die-cdu-maassen-spricht-klartext-und-soll-ausgeschlossen-werden/

Burgeroorlog in Zweden

Door: MANFRED ROUHS.

Het afgelopen weekeinde werd Zweden opgeschrikt door burgeroorlogachtige twisten. Hierbij stonden echter geen Turkse- of Arabische ‘clans’ aan de ene- en het staatsgezag, laat staan de Zweedse individuele personen, aan de andere kant. Veel eerder gingen de wedijverende immigrantenclans elkaar te lijf.

En dat met schietwapens en explosieven. Talloze clan-strijders raakten gewond, twee kwamen om het leven. De plegers moeten enkele personen op de een of andere lijst doelbewust hebben aangevallen, achter wiens naam een geldprijs staat. De lijst gaat rond op Internet. Ze wordt in verband gebracht met een 36-jarige man, die er tussenuit geknepen is naar Turkije. Zijn bijnaam luidt: “De Koerdische Vos”. Aldus bericht de “Tagesspiegel” “https://www.tagesspiegel.de/internationales/gewaltwelle-unter-kriminellen-gangs-schweden-meldet-eines-der-schlimmsten-wochenenden-seit-langem-9225708.html

In deze woelige toestand stelde de uit Denemarken afkomstige Rasmus Paludan zich in Stockholm op voor de Turkse ambassade en verbrandde publiekelijk de Koran. Overigens staat zijn naam niet op de in het weekeinde afgewerkte dodenlijst, maar mogelijk wel op deze of gene andere.

Als reactie op de Koranverbranding staken demonstranten in Istanbul Zweedse vlaggen in brand. Zij riepen hierbij “Allahu Akbar” en trakteerden de Zweden op religieuze- en wereldlijke verwensingen, die uitdrukkelijk tevens betrekking hadden op de Zweedse regering, omdat deze de Koranverbranding niet had verhinderd.

Ooit ging Zweden door voor een vreedzame, misschien ietwat saaie welvaartsstaat. Die tijden zijn voorbij. De mislukte migrantenpolitiek van liberale en sociaaldemocratische regeringen heeft het land in een nachtmerrie doen belanden, waaruit op korte termijn geen ontwaken mogelijk is.

Door: MANFRED ROUHS.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2023/01/buergerkrieg-in-schweden/