Mülheim: 20 mannen gaan elkaar voor Döner-tent te lijf met houten latten

HET VLEES WAS TE ZWARTGEBRAND

Door: Eugen Prinz.

Een Corona-waardige” massale slag vond zaterdagavond zo tegen 20.30u. plaats voor een Döner-tent in de Eppinghofer Strasse in Mülheim/Ruhr.

Oorzaak van de onenigheid was een meningsverschil tussen enkele “mannen”, die het Döner-vlees te zwartgebrand vonden, en de eigenaar van de zaak, alsook zijn medewerkers.

“Corona-waardige” fysieke oplossing van het probleem

Nadat in de loop van de discussie zeer snel duidelijk werd, dat de aangelegenheid niet op zakelijk niveau was op te lossen, bleef er nog slechts de in deze kringen niet-ongangbare probleem-oplossingsmodus over. Hoe dan ook deed zich hier de moeilijkheid voor, dat de vanwege “Corona” geldende minimale afstand, de normaal in dergelijke gevallen gebruikelijke lijfelijke confrontatie verbood.

En hier ziet men dan weer eens de rijkdom aan invallen van enkelen van onze medeburgers met migratie-achtergrond, die ons vol van respect van de ene verbazing in de andere doet vallen. De “mannen” losten het probleem op, waarbij ze de instandhouding van het afstandsgebod wisten te handhaven door het inzetten van houten latten en ander slagveld-materiaal met gepaste reikwijdte.

Deze voorbeeldige handelwijze inspireerde zelfs de ter plaatse verschijnende politie, die er een voorbeeld aan nam en door het inzetten van gummiknuppels eveneens de minimum afstand bewaarde. Onovertroffen is echter de trouw aan de wet van enkele van de “mannen”, die bij het arriveren van de ordebewaarders plichtsbewust bijdroegen aan de maximale afstand, door ervandoor te gaan.

Aangifte ondanks het aanhouden van de minimale afstand

De politie kan eigenlijk een zeker gebrek aan humor worden toegedicht. Want ondanks de voorbeeldige handhaving van de afstandsregels worden nu de deelnemenden, die konden worden opgepakt, aangeklaagd wegens gevaarlijke lichamelijke verwonding. Drie personen in de leeftijd van 27, 29 en 54 jaar kwamen met lichtere fysieke verwondingen in het ziekenhuis terecht. Men kan alleen maar hopen,dat ze daar geen bed van een Corona-patient inpikken.

Mede de dupe werd ook de eettent, aangezien sta-tafeltjes, flyers, alsook verschillende kisten, die vanwege de actuele Corona-pandemie voor de voorgeschreven minimale afstand moesten zorgen, eveneens deelnamen aan de gedachtenwisseling in kwestie.

En hier dan nog het tweede deel van de bewegende beelden vanuit Corona-Duitsland anno 2020:

Door: Eugen Prinz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/04/muelheim-20-maenner-pruegeln-sich-vor-doener-imbiss-mit-holzlatten/

Corona voorbij? Ramadan-manifestatie met 50.000 deelnemers in Dortmund wordt niet geannuleerd!

Door: David Berger*)

Nu staat het vast: Het christelijke Paasfeest valt in Duitsland uit, maar de islamitische Ramadan moet, zoals gepland, plaatsvinden. Bijvoorbeeld met een mega-viering, waarbij drie weken lang iets van 50.000 moslims in Dortmund bij elkaar komen om feest te vieren. Dit is gisteren door de stad Dortmund bevestigd.

Enkele dagen geleden ging het nieuwsbericht nog door voor “fakenews”, dat bewust wordt verspreid door islamofoben en Corona-verloochenaars, maar sinds vandaag is definitief duidelijk:

De grootste Ramadan-manifestatie in Europa met 50.000 bezoekers(!) zal plaatsvinden in de Westfalen-Hallen in Dortmund. Ondanks zogezegd groot gevaar vanwege Corona en hoewel men de (uiteraard bereidwillig meespelende) kerken kort daarvoor heeft verplicht, het Paasfeest te laten uitvallen. En deze kerken zich, op zeer weinige, te verwaarlozen uitzonderingen na, hebben laten intimideren. 3 weken lang zullen 50.000 mensen op uiterst krap bemeten oppervlakte samen feest vieren.

De enige toezegging aan de zogenaamd voor onze veiligheid opgezette contact- en uitgaansverboden, die gedaan hoeft te worden: dat het geheel niet plaatsheeft in de open lucht, maar in de Hallen. En dat, hoewel enkele deskundigen beweren, dat hierdoor (vernauwing van de ruimte!)het gevaar, dat aldaar – als datgene, wat Spahn, Merkel en hun media ons dagelijks vertellen, mocht kloppen – een Corona-verdeelsleutel van ongekende mate plaatsvindt, sterk toeneemt.

De WDR schrijft: In de afgelopen jaren waren er steeds nieuwe conflicten, omdat het feest in de open lucht werd gehouden en omwonenden zich lastiggevallen voelden. Het festival moet deze keer worden ingekort van vier naar drie weken en duren van 1 t/m 24 mei. Het begint dagelijks om 18.00 uur.

Wat de christenen niet wilden, hebben de moslims voor elkaar gekregen!

Hierover kan men alleen maar zeggen: Groot respect voor onze islamitische medeburgers https://philosophia-perennis.com/2020/04/04/berlin-neukoelln-corona-party-mit-allahu-akbar-rufen-video/, die het voor elkaar hebben gekregen om zelfs de momenteel extreem autoritair tekeer gaande staat op de knieën te dwingen! En mijn verachting voor de gelijkgeschakelde christelijke herders, die volkomen onnodig voor precies deze staat op de knieën gegaan zijn: Jullie hebben je eigen ondergang meer dan verdiend!

En voor alle overigen, voor wie zowel Islam als Christendom er als religie totaal niets toe doen: Óf Corona is voor grote delen van de bevolking nooit een werkelijk gevaar geweest en is slechts gebruikt om de totalitaire gang van zaken van het systeem-Merkel verder uit te bouwen en de eigenlijke schuldigen aan de komende economische- resp. Eurocrash vrij te pleiten. Óf de moslims worden in Duitsland metterdaad tot Übermenschen gepromoveerd, voor wie de wetten en restricties van kuffars voor kuffars niet gelden. Misschien loop ik hier iets te zeer met oogkleppen op, maar een derde consequentie valt mij bij deze gang van zaken met de beste wil van de wereld niet in.

*)De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. Fil.) en habilitatie (Dr. theol.) vele jaren professor in het Vaticaan. In 2010 uit de kast: Zijn tot bestseller geworden boek “Der heilige Schein” over zijn werk in het Vaticaan als homoseksuele man verschijnt. Daarna twee jaar hoofdredacteur van een homomagazine. Ontslag vanwege te openlijke kritiek op de Islam. Sinds 2016 blogger (Philosophia Perennis) en freelance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie van wetenschappelijke geschriften omvat ca. 1000 titels.

Dr. David Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, waarmee conservo regelmatig artikelen uitwisselt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/04/05/corona-vorbei-ramadan-veranstaltung-mit-50-000-teilnehmern-in-dortmund-wird-nicht-abgesagt/

Na 20 april: contact-inperkingen alleen nog voor mensen vanaf 60 jaar?

Door: Redactie PP.

(David Berger) Na de eerste schok over hoe de regeringen in Europa, maar vooral ook de Duitse regering, de Corona-crisis schaamteloos uitbuiten ten koste van de basisrechten, gaan er steeds meer stemmen op tegen het massieve ingrijpen in onze vrijheidsrechten. Waaronder ook van degenen, die zich speciaal zorgen maken om de omgang met oudere mensen.

De Italianen zijn hiermee al iets verder. Op 1 april maakten ze in het programma ‘Siamo noi’ in TV2000 de psychisch-humanistische noden van oude mensen in tehuizen, zowel als de grote zorgen van hun naasten, tot onderwerp. Er werd, onder andere met artsen in de Geriatrie, openlijk over gesproken, dat deze mensen de nabijheid en aandacht, in het bijzonder de tedere aandacht, verschrikkelijk missen. Over dergelijke nood te berichten, is de Duitse media en politici tot nog toe natuurlijk vreemd. Onze gastauteur Dr. Juliana Bauer heeft het onderwerp aangesneden in een open brief aan de Duitse kanselarij, die wij bij deze documenteren:

Coronavirus: Geplande verlenging van de restricties voor burgers vanaf 60 jaar

(Nieuwsberichten SWR3 28. 03. 2020, 2 uur) Kopieën van de brief aan meerdere afgevaardigden, publicatie op Internet

Hooggeachte Dr. Braun,

Met ontzetting vernam ik het bericht, dat na de beoogde 20ste april – voor zover deze datum met betrekking tot het versoepelen van de inperkingen kan worden aangehouden – massief-verlengde contact-inperkingen zijn gepland voor “oudere mensen”, d. w. z. voor degenen vanaf 60 jaar. Hier rijst bij mij de vraag, wat dit “voor een veel langere tijd” betekent? Met betrekking tot dit nieuwsbericht veroorloof ik mij daarnaast de volgende stellingname:

Talloze oudere mensen zijn wat betreft vele aandoeningen niet meer in gevaar als jongere. Om twee voorbeelden te noemen: Een wezenlijk jonger familielid van mij leed deze winter reeds meerdere malen aan Influenza, terwijl ik, toch al over de 60, b. v. steeds slechts simpele verkoudheden opliep, of jarenlang eenvoudig überhaupt niet ziek werd (en daarenboven werd bevestigd, dat ik qua gezondheid in een goede conditie verkeerde). Mijn grootmoeder, die 94 jaar oud geworden is, was tot haar 93ste een stabiele, gezonde vrouw. Daarentegen behoort de 21-jarige dochter van bovengenoemd familielid, een piepjonge vrouw dus, vanwege haar astma op dit moment tot de risicogroep.

Talloze oudere mensen zijn fit, zijn biologisch aanmerkelijk jonger, dan hun papieren uitwijzen en zijn ondanks hun pensionering of ambtelijk, of beroepsmatig zeer geëngageerd. beroepsmatig meestal niet slechts uit vreugde in hun werk, maar tevens omdat het pensioen noch genoeg is om van te leven, noch om te sterven. Ik weet dit van vele bekenden, ik weet dit uit eigen ervaring.

(Op dit punt volgt tegenover de regeringspoliticus een korte uiteenzetting betreffende mijn financieel moeilijke situatie, die in deze publicatie verder niet van belang is).

Ik vraag U thans, over de genoemde planning na te denken en U te distantiëren van het voorgenomen principe en van de exclusiviteit. Een risicogroep onder de ouderen zijn mensen met kwalen resp. nevenkwalen. Daartoe behoort echter op geen stukken na elk ouder mens. Bovendien kunnen de lijders hun ziekte en daarmee hun bevattelijkheid aantonen. Het is niet juist, ook niet in uw grote bezorgdheid om de burgers en dier gezondheid, ALLE oudere mensen eenvoudig verder en “veel langer dan jongere” contactbeperkingen op te leggen, ja, op te dríngen.

Hiermee dwingt U vele senioren niet alleen in restricties, maar dringt U ze steeds verder in een isolement. U verdringt ze uit hun, dikwijls voor hen noodzakelijke, beroepsmatige activiteiten, uit hun vriendschappelijke contacten, uit de relaties met hun kinderen en kleinkinderen. U neemt ze tevens iedere zelfstandige verantwoordelijkheid af en neemt ze aldus uiteindelijk niet serieus. Uw zorg om hun welbevinden resp. hun gezondheid, met deze “hygiëne-dictatuur” bereikt uw (vermeende) beschermingsmaatregel eerder het tegendeel, zoals de katholieke hulpbisschop Schneider onlangs schreef. Ook de evangelische theoloog Heinig waarschuwt thans voor een “fascistoïde-hysterische hygiënestaat.”

Wat dit betreft valt daarenboven waar te nemen, dat volgens Artikel 3 van de Grondwet “alle mensen gelijk” zijn.

U zorgt hier voor een sterke ongelijke behandeling van jongeren en ouderen, van jong en oud. Hierdoor vervreemdt U niet alleen de generaties nog meer van elkaar, maar U bevordert op deze manier onmiskenbaar de reeds alom heersende onachtzaamheid en ongevoeligheid van een hele groep jonge mensen ten opzichte van de ouderen. Wanneer U de contact-inperking van oudere burgers in buitengewone mate verlengt, zal dit zijn weerslag hebben – Veel jonge mensen in alle landen zullen in de Duitse steden meedogenloos hun plek veroveren onder het motto: “Wij zeggen ja tegen Corona… Het ruimt de oudjes uit de weg… Dat is alleen maar rechtvaardig” (Browser Ballet, onderscheiden met de grimmigheids-prijs!!!). Dat de regering niet in staat is, deze diep mensenverachtende, fascistoïde agerende groep te verbieden, maakt uw zorg voor de ouderen, Dr. Braun, ongeloofwaardig. En – als U en de andere Europese regeringen met het oog op China en Iran reeds in januari hadden gehandeld, zou ons de misère van deze omvang bespaard gebleven zijn.

Verder zou U met een dergelijke specifieke maatregel een massief controlesysteem over de oudere mensen opheffen en een nog massievere ingreep in de menselijke basisrechten plegen. U bewerkstelligt daarmee metterdaad een hygiëne-dictatuur. Kunt U dat verantwoorden? En wat doet U, als het volgende jaar of het jaar daarop het volgende virus Duitsland en Europa “bevolkt”? Wat doet U dan? Richt U in dat geval een allesomvattende, niet-eindigende dictatuur op?

Er was op Duitse bodem van 1933-45 al eens sprake van een “noodtoestand”. Goed, dat was er één in de verschrikkelijkste zin van het woord, met de verschrikkelijkste intenties. Toch werd ze uitgelegd onder het begrip “bescherming”, een begrip, dat toentertijd vele Duitse burgers suggereerde, dat aldus gearresteerde personen voor hun “bescherming” in bewaring werden genomen. Toen waren dat de Joodse medeburgers en niet-geliefde denkers.

Nog een andere zaak, die U bij uw ouderen-planning niet mag vergeten, een feit, waarmee U evenzeer rekening te houden heeft: het feit, dat een groot aantal parlementsafgevaardigden 60 jaar en ouder is, gedeeltelijk zelfs ver overde 60. Ik telde uit alle partijen tezamen meer als 200 personen. De zich in buitengewone uitzonderingspositie wanende CDU/CSU laat zelfs 78 oude en oudere personen zien (+/- 2/3). Ook aan hen, inclusief de 65-jarige mevrouw de Bondskanselier, zou u dan zonder meer uw voorschriften betreffende contact-inperking gedurende weken of maanden moeten opleggen.
Want vergeet U niet: Alle mensen zijn gelijk – zo luidt de Grondwet. Maar dat zou natuurlijk voor het kanselierschap een “voordeel” hebben: Zij zou zonder parlementsbesluiten verder kunnen beslissen…!

Verder is er b. v. onder de Duitse diocees-bisschoppen sprake van minstens 10 van hen, die ouder dan 60 jaar zijn. Er zijn in de staatskerken bisschoppen boven de 60. En een groot aantal aan priesters/dominees in deze leeftijd. Wilt U die eveneens “begunstigen” met uw maatregelen? En ze voor weken of maanden van de mensen weghouden? Dat zou tegenover de gelovigen, die “vragen om troost en begeleiding, om uitspraak en gebed, om doorbreking van de innerlijke en uiterlijke eenzaamheid” (Aartsbisschop July) niet te verantwoorden!

En neemt U ook eens Aartsbisschop Bedford-Strom in beschouwing! Topfit vierde hij juist zijn 60ste verjaardag en voelt zich “vol van energie.” Hij behoort echter nu, volgens uw definitie, Dr. Braun, tot de risicogroep. Dus beperkt U bij verlenging van de restricties alstublieft ook zijn contacten. Want – alle mensen zijn gelijk (Grondwet)

Thans wens ik U een door hart en verstand gedragen beslissing en verblijf

met vriendelijke groeten…

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/04/03/ab-20-april-kontaktbeschraenkungen-nur-noch-fuer-menschen-ab-6

Wordt de Corona-noodtoestand aan het begin van de Ramadan weer opgeheven?

Door: Albrecht Künstle.

Het gekozen einde op 20 april lijkt niet toevallig te zijn. Want op 23/24 april breekt – voor de moslims – een andere “feestelijke tijd” aan – die van de vier weken durende Ramadan. Dat de moskeeën dan weer volop in bedrijf mogen zijn, kan geen toeval zijn.

De Corona-crisis was nog niet eens behoorlijk op gang gekomen, toen ze werd gevolgd door een Korano-crisis – een jammerklacht van de Islam-verenigingen. De wetgevers van de deelstaten èn van de Bond waren er als de kippen bij om de religieuze gemeenschappen niet alleen naar hun door de staat vastgestelde hokken te verwijzen, maar ook om in de kerken-zelf mee te gaan regeren. Kerkdiensten werden eenvoudigweg verboden, ook als de verordonneerde veiligheids-afstanden van 1,50 meter in de grote kerken, Doms, Domkerken en kathedralen in acht genomen konden worden.

De ‘speciaal’democraten, met inbegrip van de christendemocraten – en sowieso van de Groenen – rolden t. o. v. van de “mensen van de kerk” eenvoudig een versperringskei voor hun “vestingen”, die aldus bijna tot graven verwerden, alleen leger. Maar wie nu dacht, dat de autoriteiten erbarmen zouden hebben met de grondwettelijk beschermde Vrijheid van Religie en met Pasen de steen weer zouden wegrollen, om voor de kerken een wederopstandings-viering mogelijk te maken, vergist zich. De boeien dienen pas op 20 april te worden losgemaakt. De senioren kennen de 20ste april nog, het was de geboortedag van de Führer. Waarom uitgerekend deze historisch beladen datum? Wie moet daar thans mee worden gepaaid?

Dat christenen en Joden uitgerekend tot dan toe belangrijke gebeurtenissen waarderen, lijkt de heren in Berlijn niet te deren. Palmzondag, Witte Donderdag, Goede vrijdag, Pasen en ook nog de Witte Zondag op 19 april – allemaal geschrapt, verboden. De Joden treft het evenzeer met hun Pessach, van 9 tot 16 april. Waarom worden de restricties niet tijdens de feestdagen versoepeld?

Het gekozen einde op 20 april lijkt niet toevallig te zijn. Want op 23/24 april begint “- voor de moslims – een andere “feestelijke tijd” – die van de vier weken durende Ramadan. Dat de moskeeën dan weer volop in bedrijf mogen zijn, kan geen toeval zijn. Waarschijnlijk vreest de politiek voor zware ongeregeldheden, als ze de moslims niet laten begaan, zoals in hun landen van herkomst. Als zelfs in de eerste opvang-instellingen het Duitse leger wordt ingezet om de orde te bewaren, dan pas goed bij gevestigde krachten als de moskeegemeenschappen.Voor de Islam wordt in dit land intussen de rode loper uitgerold, vele politici zijn van hem afhankelijk.

En het zou niet verbazingwekkend zijn, als de oproep van de “Islamraad in Duitsland” om een Corona-reddingsscherm voor de verbanden met haar moskeeën gehoor vindt. Deze Islamraad heeft verlangd, dat de Corona-restricties worden beëindigd voor het begin van de Ramadan. Gebeurt dat niet, dan zouden de Islamverbanden ‘reddingsschermen’ nodig hebben. Stinkt geld echt niet? Alleen al dit overkoepelende verbond omvat 26 nationale- en deelstaatverbonden. Onder andere ook nog behoorlijk twijfelachtige, zoals Milli Görus, dat zich islamistische tendenzen moet laten voorhouden. De zogeheten BVD houdt deze islamisten in de gaten.

De vrees, dat ook dubieuze islam-verbonden Corona-gehoor vinden, is gerechtvaardigd. Reeds in de steden Duisburg en Hannover blèren de imams van de toren/minaret en rechtvaardigen dat met de Corona-uitzonderingstoestand. In Hannover wordt deze uitzonderingstoestand gebruikt door Milli Görus om nu eindelijk de roep van de Muezzin te laten klinken, waarom ze al bijna twee decennia verzoeken. De IGMG’s (Milli Görus) willen volgens hun homepage de “vrijdagsgebeden” in hun moskeeën ook alleen maar tot 02.04. laten horen, niet tot 20.04., wel te verstaan. Dan komt er deze vrijdag alweer een eind aan?

De Turkse DiTiB sloot zich vanzelfsprekend ook aan bij het postulaat ‘uitzonderingstoestand’. Of de Muezzin-oproepen ná Corona weer wegsterven, mag worden betwijfeld. Wat de moslims zich eenmaal hebben toegeëigend, geven ze niet meer uit handen, hetzij het eigendom van de ongelovigen, hun kerken, hun steden, ja, ontelbare landen.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/04/02/wird-die-corona-sperre-zum-beginn-des-ramadan-wieder-aufgehoben/

En nu? Hoe gaat het verder?

Door: Martin E. Renner *)

Ieder einde is ook het begin van iets nieuws!

Mijn philippica, vlammende toespraak voor vandaag.

Corona. Omgangsbeperkingen. Economische crash. Stagflatie. Vervolgens inflatie. Vervolgens armoede in alle plaatsen en voor iedereen.

Onafhankelijk van al deze verwachtingen en prognoses. Men krijgt niet de indruk, dat de Duitse regering altijd weet, wat ze doet en wat ze in gang zet. Iedere minkukel, die zich uitgeeft voor deskundige in het één of ander en daarmee op de voorgrond treedt, krijgt gehoor. Ik zie niet, dat de Duitse regering en haar bureaucratische zadeldekken op welke goed-overlegde manier dan ook, evaluaties aanpakken, die volgens rationele gezichtspunten het juiste en weloverwogen ‘doen’ voorwenden, en dit ‘doen’ vervolgens weer evalueren.

Ach, laten wij dit hier en nu voor wat het is. Ik zal hier echter te zijner tijd weer op terugkomen, wanneer wij in de politieke strijd alle gebeurtenissen in de causa Corona zullen wegwerken.

Ik wil hier en nu summier een klein vooruitzicht geven van de voor ons liggende periode.

Na Corona en na de waarschijnlijk ingetreden depressie in politiek, economisch en psycho-sociaal opzicht zal er iets, nee, veel veranderen.

De Duitsers, dus de burgers, de senioren, de waarden-scheppenden, de behoeftigen, de kinderen, de kleine ondernemers en zelfstandigen zullen nog armer zijn, dan ze tot nu toe al zijn. Heel veel armer. De staat zal nog net doen, Alsof de Duitser op zichzelf de enige croesus in het Universum was. Hoewel de Duitsers reeds sinds decennia het geringste spaar- en kapitaalvermogen en de laagste woningbezitsquote in de EU hebben.

Dat zal moeten veranderen. De belasting- en afdrachts-uitpersingen van de burger zullen duidelijk omlaag moeten. De burger moet de kans hebben, rugdekking op te bouwen, teneinde dergelijke Corona-gebeurtenissen tegemoet te kunnen treden.
Aan het tot op heden door de staat in onmeetbare omvang weggesmeten geld voor gendergaga-activiteiten, klimaatwaanzin-gerelateerde, linkse cultuurscheppers-drukte, burgermaatschappij-hokuspokus moet en zal een einde komen.

EU-tolbetalingen aan alles en iedereen. Kappen ermee!

VN-eisen betreffende alimentatie van “mensenrechts-gemotiveerde”projecten.
Negeren!

Migratieverzorging volgens eisen van de VN. Afwijzen!

Laten de arabische oliestaten zich maar bekommeren om de verzorging van deze voornamelijk islamitische armoede-migranten. En zij, die tot op heden geen enkele van hun broeders in het geloof hebben opgenomen. Zij nemen alleen mensen op, die zich laten onderwerpen en aldaar het nederigste werk volbrengen – zonder enige arbeidsbescherming en zonder enig burgerrecht.

Dat gaat niet, zullen velen daar tegenin brengen. Wij mogen niet zo meedogenloos zijn. Wij hebben toch verdrags-verplichtingen, die voortkomen uit het lidmaatschap van de VN. En het gaat toch om “mensenrechten”.

Oké.

Maar ook verdragen kunnen worden opgezegd. Of er kan voorbehoud worden bedongen, zoals de islamitische”staten het immers ook met hun “Caïro-verdrag” hebben gedaan en alle eisen van de VN-charta onder het “Sharia-voorbehoud” hebben gesteld.

Nu stellen wij eenvoudigweg in de toekomst alles onder het Duitse “belangen-voorbehoud”.

Dat wil zeggen: Wij smijten in de toekomst geen geld meer weg. Niet naar Afrika. Niet naar voor-Azië. Niet naar Azië. Niet naar Zuid-Amerika.

Geld zal er in de toekomst alleen nog zijn, als er aantoonbaar een Duits belang, een belang van de Duitse burger in het spel is. Niet, zoals tot nu toe, alleen maar het belang van onze politieke- en economische elites bij een steeds meer globalistische en meer universalistische wereld.

Ik stop er nu mee. De tekst zou nog 30 bladzijden langer kunnen worden. Maar om te beginnen is het nu wel even voldoende.

Iedereen de hartelijke groeten

Uw
Martin E. Renner, MdB

*)Martin E. Renner MdB is bedrijfseconoom en Freelance-auteur (regelmatige columns bij PI – zoals ook deze hier). In 2013 was hij één van de 15 oprichting-initiators zowel als lid van het oprichtingscomité van de partij Alternative für Deutschland (AfD). Behalve bij PI verschijnen zijn bijdragen ook op conservo.

Door: Martin E. Renner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/04/01/und-nun-wie-geht-es-weiter/

Hamburg: Afrikaanse en Koerdische Moslims steunen voorlichting BPE

DE KRITIEK OP POLITIEKE ISLAM VINDT STEEDS MEER INSTEMMING

Door: Michael Stürzenberger

De manifestatie van Burgerbeweging Pax Europa (BPE) op 15 Februari op de “Gansemarkt” in Hamburg toonde de groeiende steun voor de hoogstnoodzakelijke voorlichting over de politieke Islam aan. Ondanks heftige tegen-protesten van de zoals bekend sterke links-extremistische scene betoonden vele mensen in het publiek ook via de microfoon hun instemming. Buitengewoon verheugend was het feit, dat zich onder hen ook migranten en modern ingestelde Moslims bevonden. Een christen uit Afrika (video hierboven) bevestigde de door de BPE naar voren gebrachte feiten en waarschuwde voor de toenemende islamisering, die ons land binnen luttele decennia in een islamitische staat zou kunnen veranderen. Als wij nu niet de noodzakelijke maatregelen aangrijpen.

Sinds vijf jaar bekijkt de in Hamburg wonende Afrikaan de voorlichtingsvideo’s van de BPE. In zijn christelijke gemeente zou ook gesproken zijn over het lot van het christelijke Libanon, dat uit naastenliefde Palestijnse islamitische “vluchtelingen” opnam en kort daarop in een burgeroorlog terechtkwam, die het “Zwitserland van het Nabije Oosten” in de afgrond stortte. Thans moeten de christenen zich in beschermde gebieden verschansen en hebben ze de islamitische terreurbende Hezbollah in het land, wiens lange armen tot in de regering reiken. Het land is door de Godsdiensttwist diep gespleten, heeft intussen een daverende inflatie en staat op de rand van een economische ineenstorting. Dit alles dreigt ook voor Duitsland, als het met de waanzin van de islamitische massa-immigratie zo doorgaat.

Een islamitische Koerd nam ook het woord en bevestigde de eis voor een verbod op de politieke Islam:

Deze koerdische Moslim heeft toegegeven, dat de Islam moet worden geseculariseerd. Hij mag geen wetten beslissen en vastleggen, over hoe mensen met elkaar te leven hebben. Natuurlijk mag hij ook geen andere mensen afkraken, geweld en oorlog uitlokken, evenmin als aanspraak maken op de wereldlijke macht. Een religie heeft zuiver spiritueel te zijn en te beantwoorden aan de wens der mensheid op een verder leven na de dood.

De Islam heeft echter als enige religie op deze planeet het politieke element vast in zijn statuten verankerd. Deze levensgevaarlijke bestanddelen, die onder het begrip “politieke Islam” worden samengevat, moeten stante pede worden verboden. Waarmee ook de laatste Oostenrijkse regering reeds was begonnen, wat de koerdische Moslim eveneens bepleit:

Een christen, die afkomstig is uit een islamitische familie, bevestigde ook de door de BPE naar voren gebrachte kritiek op de politieke Islam:

Een christin uit Georgië sprak de BPE-manifestatie eveneens vanuit het hart:

Zelfs een jonge, linkse islamitische Koerd, die midden in het Antifa-blok stond, ondersteunde de eis tot een verbod op de politieke Islam:

Ondanks dat de jonge man typisch links-dogmatische denkpatronen tot de zijne heeft gemaakt, beoordeelt hij de politieke Islam met gezond mensenverstand:

De Burgerbeweging Pax Europa zal de eis voor het verbod op de politieke Islam consequent onder de bevolking blijven brengen, zodat van daaruit de druk op politiek en media wordt geïntensiveerd. Zodra het manifestatieverbod in verband met het indammen van Corona is opgeheven, wordt de Duitslandtournee van BPE voortgezet.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/03/hamburg-afrikaner-und-kurdischer-moslem-unterstuetzen-bpe-aufklaerung/

Radicaal-islamitisch Hamas bedreigt Israël met Corona-terreur

Door: Redactie JouWatch.

Mocht Qatar geen miljoenenbetaling voldoen aan de in de Gazastrook woonachtige islamitische terreur-organisatie Hamas, dan zullen de Corona-aantallen in Israël worden verdubbeld, aldus het dreigement.

Hamas heeft deze meldingen aan Egypte en Qatar gericht en er mee gedreigd, “half Israël de schuilkelders in te sturen en aldus het aantal Corona-patiënten te verhogen”, ingeval de Qataarse financiële hulp niet in de nabije toekomst aan de Gazastrook wordt overgedragen. Dit bericht de Think-Tank Mena-Watch https://www.mena-watch.com/hamas-droht-die-zahl-der-corona-faelle-in-israel-zu-verdoppeln/, die zich hierbij beroept op de libanese krant Al Akhbar, die beschikt over betrouwbare bronnen binnen Hamas. Israël heeft gereageerd op de bedreigingen door Hamas en meegedeeld, dat het hernieuwde aanvallen op de Gazastrook niet zal tolereren, aldus de kant.

De eisen van Hamas over de genoemde betalingen vonden plaats op een tijdstip, waarop Hamas – vanwege de uitzonderingstoestand m. b. t. het Coronavirus en vanwege de vrees, dat de Qataarse hulp aan de Gazastrook zou kunnen worden vertraagd – een verhoging van de hulpleveringen wil bereiken. De terroristische organisatie verlangt, dat de bemiddelende landen druk uitoefenen op Israël, zodat het medisch materiaal ter beschikking stelt, teneinde de uitbreiding van het virus, dat in de Gazastrook reeds is uitgebroken, te verhinderen.

Qatar heeft kort geleden aangekondigd, zijn plannen niet te willen veranderen. De maandelijkse financiële hulp in de Gazastrook wordt overgemaakt, zoals gewoonlijk. Er wordt echter naar een andere weg gezocht om het geld te overhandigen, aangezien het vliegverkeer in de regio is ingeperkt en er geen internationale vluchten zijn. Qatar probeert,de gelden zo over te dragen, dat de aanwezigheid van de Qataarse afgevaardigde in de Gazastrook niet vereist is. Afgelopen maand maakte de Qataarse regering bij elkaar 16 miljoen Dollar over, met inbegrip van een toegift van 100 Dollar elk aan 120.000 gezinnen in de Gazastrook, bericht Mena-Watch hier verder over. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/03/30/radikalislamische-hamas-israel/