Veelkleurig Fascisme onder de regenboog: “Cologne-Pride” is niet trots op het hymne van Duitsland

Door: Michael van Laack

Een gastbijdrage van Michael van Laack

Wij herinneren ons: Enkele dagen geleden demonstreerden enkele loepzuivere democraten op een manifestatie over het CSD-motto, wáár hun tolerantie ophoudt. Precies daar, waar veelvuldigheid van mening en -vrijheid begint. Eén van hun slachtoffers was David Berger https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/, die voor radicaal Links hetzelfde is, als het wijwater voor de Duivel.

Evenwel: Ook de manifestanten van de kakelbonte parade toonden zich verbijsterd door het gedrag van Links https://philosophia-perennis.com/2020/01/18/video-wie-linke-auf-das-linken-appeasement-der-koelner-csd-veranstalter-reagieren/, dat desalniettemin de gewenste indruk heeft gemaakt.

ZO BESLOOT NU DE LEIDING: Het motto van de CSD kan helemaal niet! “Vereendheid, Recht, Vrijheid” is totaal rèèèèchts, doet denken aan het Nationale hymne, dat aan nationalisme en dienovereenkomstig vervolgens ook aan de Nazi’s en de mogelijke greep naar de macht door de AfD.
En aangezien de parade ook verder veelkleurig dient te blijven en niet dient te worden doorspekt met zwarte ANTIFA-spikkels, die ageren naar “Fascistenbloed” verandert men het motto politiek-correct!

Het nieuwe motto: “Voor mensenrechten”

Een motto, dat Links bevalt, daar het alles, waarvoor zij staan, omvat: Voor een grenzenloos Duitsland, waarin iedereen kan in- en uitlopen, wanneer het hem uitkomt. Een land, waarin geen asielzoeker illegaal is, waar men auto’s mag afbranden en flessen mag gooien naar de “rotsmerissen”, aangezien die aan de kant van de Fascisten staan.

Overigens hebben Fascisten geen mensenrechten, hen dient het menszijn te worden onthouden. Wie er Fascist (dus rechts) is? Wiens gedachtengoed intolerant en anti-democratisch is? Wel… Dat beslissen vanzelfsprekend zij, aan wie de “trotse” Keulenaren nu hebben toegegven.

Achter dit nieuwe motto kan iedereen zich thans scharen, zo meende de manifestatieleiding. Wie “iedereen” is, wordt uiteraard niet gedefinieerd. Want tot “iedereen” zou dan immers consequent ook rechts behoren. Natuurlijk, achter “Voor mensenrechten” zouden zeker ook zij zich kunnen scharen. Als ze niet zouden weten, hoe nauw de ANTIFActivisten het met dit begrip nemen.

Angst – niets anders dreef de manifestanten tot deze beslissing

De geëscaleerde uitspraak over het bij voorbaat “omstreden motto” heeft de manifestanten een voorgevoel gegeven van datgene, wat op de dag van de parade had kunnen worden verwacht, als men niet zou hebben toegegeven aan de Links-radicale Mob – ondersteund door Portal queer.de

Onder de veelkleurige deelnemers zouden zich ANTIFAktivisten hebben gemengd, er zouden tegendemo’s zijn geweest, de veiligheid had nauwelijks kunnen worden gegarandeerd. In het ergste geval zou het veelkleurige spektakel zich totaal bloedrood hebben gekleurd.

Dat kón natuurlijk niemand willen. Daarom – en ook om de mythe in stand te houden – dat het grote gevaar in Duitsland uitgaat van Rechts – besloot men, toe te geven. Tactisch verstandig voor het moment, op de middellange- en misschien zelfs de lang duur strategisch catastrofaal!

Vernietigend signaal

Ja, er waren duistere tijden, die lang duurden, waarin homoseksualiteit strafrechtelijk werd vervolgd. En daarvóór tijden, waarin ze opgesloten werden en erger. Zowel in de non-vogelmest-periode als in de Bondsrepubliek. Tegenwoordig overigens nog steeds in islamitische staten.

En ja, ze zijn er nog steeds: De homohaters: Moslims en radicale christenen, die zich de rechters- en bewakers van de moraal wanen.

En toch leven wij in een Bondsrepubliek, waarin ook homoseksuelen in dezelfde omvang als alle anderen gebruik kunnen maken van hun vrijheid van meningsuiting- en van demonstratie. Zelfs ook door middel van dit soort parades. “Huwelijk voor iedereen”, adoptierechten enz.

Acceptatie en tolerantie eist de Community terecht. En ze wordt haar ook geschonken.

Maar deze Community herbergt binnen haar gelederen meer intoleranten en radicalen, dan ik ze inde meest conservatieve priesterbroederschap ooit heb gezien. Een tomeloze haat tegen de kerk, tegen het conservatisme in het algemeen; een respectloze omgang met “hetero’s”, die men graag het gevoel geeft, dat ze moreel minderbegaafde, minder open en -tolerante mensen zijn…

En binnen hun gelederen bevinden zich meer Fascisten, als op een manifestatie den de “Vleugel” rondom Björn Höcke. Linksfascisten, vanzelfsprekend, maar die zijn immers ook geen cent beter.

Cologne-Pride staat niet voor Vereendheid, Recht, Vrijheid

Dat is de boodschap, die de massa’s bereikt. Niet alleen de “slechte” rechtsen zien dat zo. De kans om,zoals men zelf altijd had gewild, definitief in de (burger-)maatschappij te belanden, werd verspeeld.

De boodschap, die met de verandering van het motto werd uitgezonden, luidt: “Wij staan niet voor de fundamentele waarden van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor ons zijn Vereendheid, Recht en Vrijheid waarden en omstandigheden, die wij in verband brengen met het Nationaal-Socialisme. Wij staan aan de kant van hen, die dit land willen her-veranderen in een land, dat ontstaan is uit ruïnes en gewijd is aan een toekomst, waarin deInternationale het mensenrecht bevecht!”

IN OTHER WORDS: JULLIE HEBBEN HET VOOR VELEN, DIE TOT NU TOE AAN JULLIE KANT STONDEN, TOTAAL VERPEST!

Jullie vrienden staan links en uiterst links. Oké, strijd dan met hen verder voor jullie rechten, jullie moraal, jullie begrip van tolerantie! MAAR LAAT ONS MET RUST MET JULLIE GEKLETS! MET JULLIE GEJANK OVER DISCRIMINATIE!

Want jullie zijn niet langer gediscrimineerden, jullie zijn nu openlijk de bondgenoten van discrimineerders en diskrediet-brengers! FOEI!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/21/buntfaschismus-unterm-regenbogen-cologne-pride-ist-nicht-stolz-auf-deutschlands-hymne/

Veelkleurigheid als nieuw symbool van een opspelende haat-maatschappij

Door: Alex Cryso

Waarom “tolerantie” en “veelzijdigheid” de grootste leugens van de tegenwoordige tijd zijn

Kinderen, die hun oma als “milieu-zwijn” betitelen, zijn geen liefhebbende kinderen! Mensen, die zelfs nu nog moorden door migranten tolereren en goedpraten, zijn evenmin liefhebbende mensen! Die behoren allang op één hoop te worden gegooid met alom veroordeelde Holocastloochenaars.

Men hoeft geen blik in de glazen bol te werpen of koffiedik te kijken, om te erkennen. dat er ook in het nieuwe decennium niet veel ten goede zal veranderen. Tenministe niet onder de bestaande voortekenen.

Het feit ligt er: Noch nooit was onze samenleving meer gespleten en heterogeen dan tegenwoordig! De ideale voorwaarden, om de uit Merkel, EU, Islamisering en asiel samengebalde waanzin ook verder de navenante voedingsbodem te leveren. Een land, dat niet van zichzelf houdt, kan anderen geen liefde geven – noch zichzelf, noch zij, die een “beschermingsbehoevende” en “hulpzoekende” indruk maken. Een volk, dat zichzelf niet respecteert, wordt veracht.

De liefde is in dit land helaas volledig verloren gegaan, teneinde de zelfhaat de vrije loop te laten. Wanneer mensen “Duitsland verrekke” op het dak schrijven of leuzen als “Iedere dag sterft Duitsland een beetje meer, en zo is het goed!” beitelen, heeft dat niets met het nieuwe liberalisme te maken, maar met tomeloze zelfverachting.

Alle gepropageerde ‘tolerantie”, “veelzijdigheid en “veelkleurigheid”, die allang tot volledig abstracte linkse strijdkreten werden gedeformeerd, ten spijt: Tolerantie betekent blinde devotie tegenover islamitische moordenaars en terroristen, Veelzijdigheid de zo breed mogelijk gevarieerde immigratie uit zoveel mogelijk islamitische landen en veelkleurigheid elke nog zo absurde links-doordrenkte nonsens als nieuwe toonaangevende cultuur en aandrijvende ideologie te verdragen.

Gender-meanstraiming, original play, homo-groteskheid, afstompings-TV, mieuwspraak, wietrokerscult, a-sociaalgedrag, de legitimering van kinderseks en wat er zoal nog meer in de door cannabis benevelde hersenspinsels reilt en zeilt.

Daarentegen is het pas goed en vogue geworden, als Duitsers elkaar verachten, teneinde elkaar als tweederangs mensen te behandelen.

Niet slechts de in hoge mate ergerlijke faux-pas van de WDR, die het milieuzwijn liet verworden tot Nazi-zwijn, maakt het duidelijk: Wij koersen af op een samenleving, waarin spoedig iedereen tegen iedereen is. Jongeren tegen ouderen, armen tegen rijken, migranten en ex-Duitsers tegen alles, wat zich nu nog als Duits beschouwt. Hoofdzaak is, dat het de “hoogvereerde gasten” verder goed gaat.

Een samenleving leeft zichzelf uit elkaar en ontwricht zichzelf, totdat alle flarden haar om de oren vliegen.

Ook als de auteur op sommige plaatsen een beetje klinkt als een prediker, dan blijft op deze plaats toch niets anders over, dan aan de volgende dingen te appelleren:
2020, dat betekent voor de laatste normaal gebleven- en helder denkende mensen wederom nauwer samen optrekken, bij elkaar blijven en metterdaad een beetje oog uitoefenen op de zwakheden en eigenaardigheden van de andere(n) (Duitsers). Zichzelf weer eens iets gunnen, zich echter tegelijkertijd te bezinnen op de waarde, die een even voorspoedig als geregeld samenleven pas mogelijk maken. Uiteindelijk zijn het net die dingen, die het leven wederom zo werkelijk mooi laten worden.

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/20/buntheit-als-neues-symbol-einer-aufstrebenden-hassgesellschaft/

Duitsland? Wat moet ik er nog over zeggen? Kijk maar om U heen!

Door: Michael Dunkel*)

Duitsland – destijds uit de puinhopen herrezen en thans een verbitterde karikatuur.

Ach mijn land, wat is er toch van je geworden?

Waar is de euforie gebleven, die ons na de oorlog zozeer vleugels gaf? Waaraan is het enthousiasme ten onder gegaan, dat ooit de wereld omarmde, met Europa danste en de nieuwe vrijheid dronken van geluk liet genieten?

Waar zijn de dromen heengevlogen, die ons toonden, dat wij leven en de toekomst hebben?

Wanneer werd dit alles zo plotseling gestopt?

In de tijden van de oude Kohl lieten wij ons toch niet tegenhouden. Ondanks zijn “uitzitten” en de stagnatie van het intellechtuele denken, dat tenminste in zijn omgeving werd uitgebannen. Toen waren wij althans nog levenslustig, konden in de toekomst kijken en schatten onze levensavond in stralende kleuren in. Afgeremd en ingeperkt werd de luchtigheid van het Zijn evenwel voor het eerst, toen de Groenen op hun vlaggen schreven: Wij worden het geweten van de wereld.

Plotseling werden geliefde kinderboeken totaal afgekraakt en gecensureerd, de alom geliefde Sarotti-Moor uit onze kinderdijd neergezet als het verderfelijke symbool van racisme, de moorkop wedoemd als symbool voor de onderdrukking van Afrika.

Sprookjesboeken muteerden tot voor nachtmerries zorgende horror-verhalen, zoals tegelijkertijd op TV de grootste gruwelijkheden in kleur door het kinderprogramma liepen.

Wanneer raakte dus Duitsland verstomd en gedrukt?

Vervolgens kwamen plotseling de Moslims in zicht, die van het ene moment op het andere hun cultuur tot de onze wilden maken. Evenzeer gesteund door Groenen en tolerantie-gekkies, die het tot hun taak maakten, het Nieuwe Duitsland tot stand te brengen.

Een Duitsland, dat ad fundum moest worden bijgebracht, dat ‘jullie leven niets waard was. Wij geven jullie pas nieuwe kleuren en nieuwe visioenen.

Wanneer begonnen wij, ons eigen ik te smoren?

Dan volgde de heer Schröder, een man uit de diepste gelederen van onze samenleving, die er vervolgens mee praalde en koketteerde, dat hij iemand van “helemaal daar beneden” was en aldus, zoals de rattenvanger, daar zijn stemmen vandaan haalde.

Pas toen hij aan de macht kwam, gesterkt door de Groene ideologie, die ons al immers moreel had gekneveld, werd duidelijk, dat we consequent nog aan de economie zouden worden versjacherd.
Vaardig vermomd als hulpmmiddel bij de opbloei, vernietigde men onze goede banen, werden de pensioenen gekort, de part-time- jobs verkocht als lichtpunt voor de toekomst.

De Heer Schröder werd gevierd, de werkgevers juichten, omdat hij ze immers een pressiemiddel had gegeven om ambitieuze employées binnen de perken te houden.

Wanneer veranderden dus levenslustige Duitsers in zure, moralistische en meesmuilend-zeurende ja-knikkers?

Toen Merkel kwam en ons de ruit liet zien en zichzelf verkocht als kanselier van het pragmatisme, hadden velen al geen kracht meer. Hadden zij verloren in de strijd om het behoud van hun baan, het overleven en de angst om de kleine koopwoning te verliezen, of het huisje, dat ettelijke jaren geleden nog was aangeschaft, toen er in Duitsland nog vreugde voor de toekomst heerste.

Nu zijn wij zombies geworden, volgzaam aan de leer gevormd, gender-rechtvaardig geslepen, moreel-nauwkeurig gepolijst en robotachtig functionerend.

De paar, die zich verzetten, zij, die het niet pikken, zichzelf terug te vinden in de eenheidsbrij, worden bestreden, worden verklikt en buitengesloten.

Door geprogrammeerde, gehersenspoelde meelopers wordt een propaganda ontketend, die overdraagt, dat alleen, wie zijn identiteit opgeeft, een brave burger is in onze veelkleurige, nieuwe wereld.

Een wereld, waarin geen plaats meer is voor individualiteit. Een wereld, die aan iedereen moet toebehoren, zonder een vaderland, dat tevens identiteit betekent.

*****************

*) Michael Dunkel is Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatief scribent en schrijft voor conservo.

Door: Michael Dunkel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/20/deutschland-was-soll-ich-noch-sagen-schaut-euch-einfach-um/#more-26678

Keulen:Links-extremistische drijfjachten worden volgens de generale staf georganiseerd

Door: Ravid Berger.

Links wordt steeds agressiever en heeft geen remmingen meer. Dat ligt voor een groot deel ook hieraan, dat de politici van de gevestigde partijen, de aan hen gelijkgeschakelde media, en delen van Justitie links geweld en criminaliteit bagatelliseren of geheel bewust verzwijgen. In dit milieu kon de ooit vredelievende Bondsrepubliek zich ontwikkelen tot een land waar stelselmatig de pure terreur tegen andersdenkenden https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/ heerst.

PP heeft zich voorgenomen, hier de zwijgspiraal verder te doorbreken en nog meer dan tot nu toe te berichten over de linkse terreur, zijn netwerken en voorafgaande organisaties, zowel als over zijn handlangers.

Mensen met migratie-achtergrond als beschermers tegen links-extremistisch geweld

In dit verband publiceren wij hier een actueel bericht van een ondersteuner van “Verzet groeit aan” uit Keulen. Hij was met meerdere mensen op 4 januari in Café Riese. Het beruchte “Autonome Centrum” in Keulen heeft de standplaatsposities van o. a. ook de bezoekers van het café doorgegeven, wat de daaropvolgende drijfjachten in de feitelijke mate pas mogelijk heeft gemaakt. Ook in dit bericht valt opnieuw op, dat vooral in Duitsland wonende mensen met nigratie-achtergrond de door links-extremistisch geweld in het nauw gebrachte mensen het doeltreffendst hebben geholpen:

Hier nu het ervaringsbericht:

“Ik wilde met mijn vrienden zaterdag om 14 u. naar de demo voor de WDR op de Appelhofplatz in Keulen komen. Maar toen ik vanuit het station op het plein kwam, stond een grote groep ondersteuners van de Antifascistische Beweging aan de bovengrondse uitgang van de Appelhofplatz. Door de hysterisch schreeuwende groep, die met antifascistische actievlaggen zwaaide, kon ik mijn vrienden niet vinden. Na een telefonade vond ik mijn vrienden elders, verder weg van het aangegeven trefpunt. Ze waren bang voor tegendemonstranten, dus trokken ze daarheen, waar ik ze vond. De politie hield de Antifa-demonstranten op de plaats delict in de gaten.

Nazi-waan: Vrouwen, die hysterisch schreeuwen

Teneinde te bekomen van de schok van de tegendemonstratie, gingen wij in Café Riese zitten. Enkele tegendemonstranten moeten ons vanaf een korte afstand gevolgd hebben, want kort nadat wij onze bestelling hadden opgegeven, begon een in het zwart geklede vrouw door het restaurant te krijsen. Ze schreeuwde door het restaurant, om de andere gasten ervan op de hoogte te brengen, dat er leden van de Burgerbeweging “Verzet groeit aan” aanwezig waren, die kort bij de WDR demonstreerden en thans tussen de andere gasten in het restaurant aan een bepaalde tafel zaten.

Een van de mannen, die met de roepende vrouw in het restaurant te maken had, wees met de vinger op mij en verzocht mij, met hem mee naar buiten te gaan. Hij viel mij op, omdat hij zonder mijn toestemming begonnen was, mij aan tafel te fotograferen. Hierop begon de groep indringers zeer luid “Nazi’s Raus” te roepen, alsof ze daarmee wilden zeggen, dat dit tevens in het belang van de andere gasten zou zijn. Niemand stemde met zijn oproep in.

Medewerkers van Café Riese doen alles om de gasten hoe dan ook te beschermen

Hierop begonnen de medewerkers van Café Riese, de ongenode Antifa-lui naar buiten te jagen. Een serveerster probeerde behalve mij ook andere klanten tot kalmte te brengen. Aanhezien ik mij door de openlijk gewelddadige bedoelingen van de man, die mij verzocht, met hem naar buiten te gaan, bedreigd voelde, anwoordde ik, dat ik geen Nazi, maar een buitenlander uit Afrika was.

Ze reageerden nog heftiger op mijn antwoord en noemden ons opnieuw Nazi’s Vervolgens zei ik tegen ze, dat ik Afrikaan ben en dat zij een groep Duitsers vormden, dus dat de rollen moesten worden omgedraaid. Zij moesten de Nazi’s zijn, vanwege hun vijandige geschreeuw tegen mij, nadat ik me toch bekend had gemaakt als buitenlander. Dus riep ik: “Deze Nazi’s moeten eruit!”

Mijn dank aan de zeer aardige mensen van Café Riese, die ook buitenlanders waren en met mij sympathiseerden. Ik ben heel dankbaar voor de helder denkende mensen, die in Keulen wonen.”

Redactie: Ook vanwege het extreem lekkere gebak, taarten e. d. kunnen wij Café Riese buitengewoon aanbevelen aan onze lezers:

Home

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/18/koeln-linksextreme-hetzjagden-werden-generalstabsmaessig-geplant/

David Berger door links-extremisten bruut verjaagd van manifestatie bij Keulse CSD

Door: Redactie PP.

Bij een manifestatie van de Keulse Homoparade-demonstranten kwam het gisteren tot een regelrechte klopjacht op de journalist en PP-maker David Berger. Hadden zijn partner, twee beveiligings-beambten en de GROENEN-politicus Niclas Ehrenberg hem niet moedig in bescherming genomen tegen de opgezweepte groep van overwegend links-extremistische agressors, die probeerde, op hem in te slaan en hem zijn handy af te pakken, dan had hij zijn hier volgende bericht over de gebeurtenissen de afgelopen nacht nog niet kunnen opschrijven.

Al sinds maanden is er sprake van wrijving: In Keulen hebben homoseksuelen, die anders doorgaan voor de brave schoothondjes van linkse tot links-extremistische kringen, – vermoedelijk volledig achteloos – een zware fout begaan: 30 jaar na de hereniging van Duitsland hebben homo-activisten, die de in de komende zomer geplande “Christopher Street Day” willen organiseren, als motto voor de manifestatie “Eensgezindheid en Recht en Vrijheid” gekozen.

Fantastisch, zou je denken. Want wie profiteert er nou meer van recht en vrijheid, dan subculturen, die door hun anders-zijn altijd aan het gevaar van onderdrukking en discriminering zijn blootgesteld? En ook de Duitse Eenheid heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de laatste resten van paragraaf 175 uiteindelijk onderuit zijn gehaald. Een motto dus, dat staat voor het respect voor rechtsstaat, democratie en open samenleving. En waarmee iedereen eigenlijk onbeperkt gelukkig zou moeten zijn.

Als de anders brave schoothondjes eens een keer niet “opzitten”

Maar in tijden, waarin minder verstand en recht heersen, maar de ideologische burgeroorlog en de Nazi-hysterie brede lagen van onze bevolking stevig in hun greep hebben, werd dit motto vooral in linkse kring een schandaal en daarmee indirect een gevreesd precedent, waarbij de brave hondjes voor het eerst ( dus niet al kort voor het vrouwtje “Zit” heeft gezegd) de eerste vlagen van een weigering om te gehorzamen lieten vermoeden. En aldus was de opwinding bij degenen, die homoseksuelen gewoonlijk voorschrijven, hoe ze moeten denken en wat ze moeten zeggen, groot.

Om nu de plooien glad te strijken waren de manifestanten gisteren bij een manifestatie in Keulen in de zalen van de Sociale Dienst https://caritas.erzbistum-koeln.de/koeln-skf van katholieke vrouwen (!) aan de Mauritiussteinweg uitgenodigd. Reeds een half uur voor het begin van de manifestatie was echter duidelijk, dat er niet zozeer katholieke vrouwen zouden komen, maar veeleer hele groeperingen uit de links-extremistische scene van Keulen https://philosophia-perennis.com/2020/01/14/antifa-blockade-der-kundgebung-von-gez-kritikern-in-koeln-wer-ist-der-verantwortliche-der-stadt/ , gedeeltelijk overduidelijk met hygiëne- en drugsproblemen. Dat ze ook met algemeen aanvaarde omgangsvormen en discussie-cultuur moeilijkheden hebben, werd vervolgens al kort na het begin van de manifestatie duidelijk.

De manifestatie ontglipt de manifestanten compleet

Aan de manifestanten, die alles hadden georganiseerd op de manier van een Duitse boekhouder (bij iedere sprekersbijdrage moest er een grote klok meetikken, die elke spreker precies 1:30 minuten de tijd gaf), ontglipte de manifestatie compleet. Vooral jonge mensen (de stemmen volgens de vrouwen?) lieten luide muziek spelen, klommen op stoelen en scheeuwden hysterisch allerlei liks-extremistische parolen. En toonden door hun lompe, alle regels van het debat doorbrekende gedrag de manifestanten en de paar aanwezige homoseksuele mannen hun totale minachting.

Deze opgefokte stemming wist Norbert Blech http://www.pi-news.net/2013/12/koelner-journalist-nimmt-paedophile-in-schutz/, een van de makers van het Online-portal “queer.de” https://www.facebook.com/lgbtgermany/ ten eigen bate te benutten, doordat hij mij – toen de eerste links-extremisten, die om mij heen waren komen staan (een jonge vrouw op uiterst inbreukmakende manier tussen mijn benen, zodat ik haar moest verzoeken, fysiek van mij op afstand te blijven) mij te lijf gingen, omdat ik foto’s maakte van de manifestatie – mij zeer luid “Jij bent alleen maar een rechtse klootzak” toeschreeuwde. Kort daarbovenop kwam opnieuw één van de capuchon-meisjes overeind en schreeuwde luid, dat de manifestanten onder één hoedje zouden spelen met de AfD. Er was hier zelfs een persoon aanwezig, die met de AfD en met de “IB” onder één hoedje speelde – als op afspraak stonden daarbij zo’n 10 personen op, die eerder al door hun agressiviteit waren opgevallen, stortten zich op mij, schreeuwden luid: “Eruit, jij klootzak!”, Nazi-zwijn eruit” en andere beledigingen.

Eerst opjagen, vervolgens omsingelen en onschadelijk maken

Als er op dat ogenblik niet twee zeer sterke mannen, vermoedelijk met migratie-achtergrond (beveiliging?), de GROENEN-politicus Niclas Ehrenberg, en mijn partner, die ik al bij het begin van de manifestatie telefonisch had gealarmeerd en die op dat tijdstip net arriveerde, tussen gekomen waren, had ik ik nu dit bericht vermoedelijk niet kunnen schrijven.

De twee beveiligingsmannen (?) zeiden tegen mij: “David, je moet hier zo snel mogelijk vandaan, wij brengen je in veiligheid”- maar de “Antifanten” toonden zich daarmee niet tevreden, poogden, op me in te slaan en me mijn handy af te nemen. Een rugzak met daarin een dure camera ging hierbij verloren in deze menigte, wat ik ps merkte, toen ik eenmaal in veiligheid was. Op de binnenplaats voor de congreszaal aangekomen nam het opjagen pas goed zijn loop. Eén van de agressors rende naar de toegangspoort en probeerde die af te sluiten, om mijn vlucht te verhinderen. Als dit was gelukt, dan hadden de beveiliging en mijn twee andere beschermers ook geen kans meer gezien om mij heelhuids uit de menigte te bevrijden. Weer waren het hier mijn partner en Niclas Ehrenberg, die met inzetting van al hun krachten het sluiten van de poort en het barricaderen van de vluchtweg verhinderden.

GROENEN-politicus gewond

Hierbij liep Ehrenberg een verwonding aan de schouder op, waarbij medisch moet worden onderzocht, of het om een schouder-ontwrichting gaat. In de Mauritiusstrasse ging vervolgens het opjagen verder, onder een enorm geschreeuw van de ongeveer vijf lui, die ons achtervolgden.

Ook hier een gelukkige omstandigheid, dat mijn partner over de kortste weg met de fiets was gekomen en dat ik mijn fiets op afstand van het conferentie-oord op slot had gezet. Terwijl ik de mijne losmaakte, kreeg ik nog een trap in mijn rug, zodat ik zowat voorover sloeg en me aan een been licht lichtelijk bezeerde. Verder kwam ik er echter zonder andere lichamelijke blessures vanaf.

De aangifte werd vervolgens opgenomen door twee politiemannen, die kort na het voorval neer de woning kwamen, waar wij naar binnen waren gevlucht. Nog dezelfde nacht verbreidde een links-radicaal twitter-account het vermoedelijke fake-bericht, dat de manifestanten niet de geweldplegers, maar mij hadden aangegeven:

Door: Redactie PP/David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/

Levert Nederland een nieuw “klimaat-kindsoldaatje”?

Door: Theresa Geissler.

Als beheerder van een realistisch-georiënteerde site kun je er tenslotte niet omheen: Hoezeer ook de eerste berichten over een “Nederlandse Greta Thunberg” aanvankelijk vooral een gevoel van weerzin oproepen (“Oh néé, dít wens ik even te negeren; alsjeblíeft…”) zit men er de volgende dag alweer het één en ander over te googlen om maar niet achter te blijven bij de ‘rest’. Lars Westra uit Nijmegen dus. 12 jaar oud (da’s trouwens wel héél jong). Ik bijt dapper door de zure appel heen en zoom in op zijn confrontatie met PVV-Statenlid Marjolein Faber. Wat vanuit de beschikbare video-fragmenten de eerste indrukken zijn?

Kijk, zij heeft gelijk, natuurlijk. Los van hoe je tegenover haarzelf staat -of waar dan ook in de politiek – ja, zelfs wanneer men zelf wèl ontvankelijk blijkt voor de hele klimaatwaanzin en zich daardoor zorgen maakt over de toekomst, kan men nóg beseffen, dat het géén natuurlijke zaak is, als jongeren er zich tot op een bepaalde leeftijd zó bij betrokken tonen.

De ginnegappers-mentaliteit van de talloze ‘meelopers’ tijdens de FFF-demo’s, vrolijk pauzerend met hamburgers en stickies, en ervan uitgaande, dat het omstreeks de vakantietijd wel weer even ‘mooi’ geweest is – want dan wachten de vliegreizen naar exotische bestemmingen – is wèl natuurlijk en in zekere zin geruststellend: Je zíet gewoon, dat het vroeg of laat weer weg-ebt. Groeistuipen, meer niet. Dat jongeren zich echter zo door de klimaatangst laten meeslepen, dat ze, schijnbaar uit zichzelf, verbeten een voortrekkersrol opeisen en daar hun hele leven op richten, is níet langer natuurlijk. Sterker: geen jongere doet dat volledig uit zichzelf; tenzij ze door anderen worden beïnvloed en gestimuleerd.

En mag dan in sommige gevallen, zoals bij Greta Thunberg, nog de mentale beperking de belangrijkste stimulator zijn – die haar nu eenmaal haar zeer begrensde belevingswereld laat concentreren op haar eigen “ik” , en waarbij zij zelfs datgene, wat ze op school ooit heeft opgevangen ziekelijk aanwendt – bij anderen, zoals nu bij de wel zéér jeugdige Lars Westra, moet de oorzaak wel bijna gelegen zijn in de niet minder bedenkelijke drang om datgene, wat hem vanuit de wereld der volwassenen ter ore komt, zèlf in praktijk te brengen en wel met de grootste haast; jaren vóór het zijn tijd is, zogezegd.

Komt men, zijn naam googlend, op de door hemzelf opgerichte site “Visie Van Kinderen” terecht, dan leest men om te beginnen dit:

“Persoonlijk

Mijn naam is Lars Westra. Ik ben geboren op 27-02-2007 in Nijmegen. Ik ben een jonge ondernemer (?) die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (??). Ik was altijd al met projecten bezig en met ideeën te bedenken. Het leek me leuk om een bedrijf te hebben zodat ik die projecten en ideeën goed in de praktijk te kunnen brengen” (Ha, een ontspoorde zin; men slaakt onwillekeurig een zucht van opluchting, dat dit ongelofelijk voorlijke kind tóch nog niet in álle opzichten perfect functioneert – TG). “Met Visie Van Kinderen heb ik daar een start mee gemaakt. Naast mijn bedrijf zit ik op de middelbare school, Karel de Grote college. Ik hou ook erg van sport. Ik voetbal bij Union en ik hou heel erg van wielrennen op mijn eigen racefiets. Zelf vind ik dat ik vrolijk en enthousiast ben. Anderen(sic) mensen noemen me: creatief in denken, eigenwijs en ondernemend.”

Wat meteen al opvalt: Naast het verschil in leeftijd – 4 á 5 jaar – verschilt deze jongen op meerdere cruciale punten met het Thunbergje: Hij is niet depressief, maar heeft integendeel spontane levenszin – hij is dan ook duidelijk allesbehalve autistisch. Ondanks dat ook hij kennelijk is gegrepen door de klimaatangst (waarschijnlijk op het idee gebracht door zijn omgeving, t. w. ouders en pedagogen) vormt dat op zichzelf voor hem geen beletsel om plannen te maken voor zijn toekomst … hij heeft alleen de neiging om die op stel en sprong gerealiseerd te willen zien: Hij koestert in alle ernst de wens, dat ‘kinderen’ te allen tijde serieus genomen worden en mee kunnen- en mogen praten op dezelfde voet als volwassenen, waarbij het inzicht, dat zijn hersenen en die van zijn leeftijdgenoten nog volop in ontwikkeling zijn en dat dit een proces is, dat nu eenmaal jaren in beslag neemt, hem volledig ontbreekt.

Dat is hem door zijn eigen omgeving mogelijk ook nooit met zoveel woorden aan het verstand gebracht, om dezelfde reden als b. v. het links-liberale streven om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen: Hoe jonger de kiezer, hoe gemakkelijker hij meegaat in de naieve denkbeelden van de Frankfurter Schule, zonder daar nader bij stil te staan… míts hij tussentijds bij voorkeur niet wijzer gemaakt wordt.
Met andere woorden: Links spant zijn nageslacht wel degelijk bewust voor zijn karretje, maar laat het voorkomen, alsof de opvoeding gericht is op louter mondigheid en zelfbeschikking…Ook als het, zoals hier, niet realistisch is om bepaalde doelstellingen (te) snel te willen realiseren.

Toch is deze Lars geen Greta: Hem slechts een paar minuten gadeslaan op video is voor elke buitenstaander voldoende om dat te constateren. In tegenstelling tot het in zekere zin beklagenswaardige Asperger-klantje heeft deze jongen ook zonder ‘actievoeren-voor-het-klimaat’ genoeg om zich op te richten – en het vermogen óm dat te doen. Dat hij zich op dit punt – en ook waarschijnlijk aangemoedigd door zijn eigen omgeving – nu door haar heeft laten inspireren, is zeker voor hèm geen reden om onvoorwaardelijk naar háár op te blijven zien, omdat in de toekomst wel eens zou kunnen blijken, dat hij oneindig veel meer pijlen op zijn boog heeft, die hij ook zal weten te benutten. Maar daar heb je het weer: Op dit moment is hij niet in staat om dat al te beseffen, aangezien daarvoor eerst zijn dènkvermogen zich – in een natuurlijk tempo – zal moeten ontwikkelen.

Alles aan hem straalt echter uit, dat de prognoses voor hem wat dat betreft op zichzelf goed zijn: Zijn heldere oogopslag stelt meteen gerust, zijn levenslust is -ook voor wie hem voor het eerst ziet – onmiskenbaar!

Het enige, wat hem mogelijk ontbreekt, is een gezonde dosis realisme in zijn té links-liberale opvoeding, door ouders, die nu eenmaal hun prioriteiten elders neerleggen… Maar het gegeven, dat talloze mensen zich, met het klimmen der jaren, uiteindelijk anders ontwikkelen, dan door hun opvoeders beoogd, maakt de zaak voor deze jongen nog niet hopeloos:

In ieder geval is het gevaar, dat zijn omgeving, zoals bij Greta, zal worden gedwongen om tot in het absurde in zijn klimaat-fanatisme mee te gaan, omdat hij anders ophoudt met praten, eten en ademhalen, bij deze Lars niet aanwezig:

De jongen l i j k t nú even een wat minder gelukkige ontwikkeling in Nederland, maar naar mijn bescheiden mening wordt hij geen Greta. Hij i s geen Greta.
En daar mogen we blij om zijn.

De tijd kan de rest doen. Op de natuurlijke manier.

Door: Theresa Geissler.

De nieuwe Helmes-brochure is uit: “Klimaathysterie en Greta-theater”

Door: Joachim Siegerist*)

Vergaat het U hetzelfde als mij? Ik kan het woord “klimaat” niet meer horen, en bij het onderwerp “Greta” gaan mijn nekharen overeind staan.

Waarom? het antwoord lag al op het puntje van mijn tong, vóór ik dit begon te schrijven: Het werd en wordt allemaal mateloos overdreven. Ja, de “symboolfiguur”, de “heilfiguur” der klimaatjongeren, wordt bijna vereerd als een heilige. Ontelbare staatsmannen, zelfs de paus, ontvangen haar, de pers jubelt.

Maar door de bank genomen: Het gaat om Greta Thunberg, een alles bij elkaar 17-jarig Zweeds schoolkind. Greta is er in het nu afgelopen jaar in geslaagd, de wereld voor paal te zetten – vanwege “prima klima(at – vert.)”. Nee, predikt zij, ons klimaat is verpest, vooral door dat verdomde kooldioxide (CO2). Dat de natuur, de levende wezens en de plantenwereld deze stof dringend nodig hebben om te léven, wordt verzwegen of onderschat – zoals zoveel, wat niet in de links-ideologische kraam van de klimaatprofeten te pas komt.

Zogenaamd “gerenommeerde wetenschappers” laten zich voor het karretje van een geheel nieuwe industrie, de “Ons-klimaat-gaat-kapot”-industrie, spannen. Hier wordt niet serieus geargumenteerd, maar hier wordt gepolemiseerd en geïndoctrineerd – en geïncasseerd.

Zodra ik de nieuwe brochure van Peter Helmes las, stokte mij meerdere keren de adem in de keel. Zo brutaal zijn wij zelden gemanipuleerd! Zo onbeschaamd werden wij nog nooit door de veroorzakers van de “klimaatwaanzin” bij de neus genomen!

En waartoe dient het allemaal? Ik zeg het meteen maar : In elk geval niet ten behoeve van het klimaat – alleen al, omdat het klimaat zich door ons niet laat sturen. Maar het dient ten behoeve van de linkse ideologen, die ons een nieuwe, door hen aangestuurde wereld beloven en die een Nieuwe Mens, een Nieuwe Samenleving willen creëren. Daarover leest U meer in de Helmes-brochure (zie onder).

En wat U nog meer kunt lezen, zal ook U – om het zeer voorzichtig uit te drukken – ergeren. Mij maakte het woedend: Het theater rondom Greta is een ongelofelijk verrijkingsprogramma van de mensen, die de marionet Greta op de Bühne hebben gebracht – allereerst de schaamteloos agerende ouders. Wat zij met hun minderjarige – en daarenboven zieke – dochter uithalen, verdient voornamelijk het etiket “kindermisbruik”, want het meisje wordt regelrecht uitgebuit.

Dat de vaderlijke onderneming en de “bevriende” firma’s (Rentzhog) hiermee een goudmijn hebben aangeboord, wordt in het openbaar echter verzwegen. De acties van Greta’s vader “Ernman Productie AB” verveelvoudigden hun waarde gedurende het laatste jaar evenzeer als de acties van de “oprichtersfirma” van de “klimaat-icoon Greta”, Northern Grace AB. (Overigens resideren beide ondernemingen op hetzelfde adres in een prestigieuze wijk in Stockholm.) Ja, geld stinkt niet.

Door de Zweedse PR-grootbelegger Ingmar Rentzhog en diens mediateam wordt van Greta perfect het juiste plaatje neergezet. Goed belichte foto’s en emotioneel doordachte video’s – PR-professioneel maar meteen in het Engels – laat het persbureau van Rentzhog viraal verbreiden van Facebook tot Instagram. De krant “Svenska Dagbladet” zegt Rentzhog na, dat hij de ontdekker van Greta is, teneinde voor een groen Facebook-concern (de actie-maatschappij “We don’t have time”) miljoenen in te zamelen: “Ja, zo was het. Ik heb Greta vervolgens ook met veel geholpen en daartoe ook mijn metwerk aan contacten gebruikt.”(Rentzhog)

En wat er vervolgens komt, zouden wij allemaal te danken hebben aan een 17-jarig meisje, dat “onbaatzuchtig strijdt voor een beter milieu”? Nee, nee, wij worden voor de gek gehouden – sinds het begin van de hele geschiedenis, toen de “kleine Greta eenzaam maar dapper” met een zelfgemaakt protestbord -“Schoolstaking voor het klimaat”- in de binnenstad van Stockholm op een trap zat en protesteerde tegen de milieuvervuiling. Geheel toevallig (?) was er een fotograaf ter plaatse en “geheel toevallig” werden sindsdien alle activiteiten van Greta begeleid door fotografen en cameramensen.

Binnen enkele weken moet er over Greta’s spijbelaars-beweging “Fridays for Future”een film verschijnen. “Geheel toevallig” hebben de filmmakers Greta sinds het begin van de beweging begeleid en gefilmd. En de hoofdrolspeelster van deze enscenering wist daar niets vanaf? Ze is volgens de schildering van de “Goedmenschen” door dik en dun de “kleine, onschuldige, dappere” Greta. Maar er was een hiaat in de enscenering, die het hele Theater ad absurdum voert: Bij haar terugreis van de klimaatconferentie in Madrid reisde ze overwegend Eerste klasse en werd daarnaast met voorrang bediend. “Eerste klasse”? En met het oog op de vele koffers, die Greta naast zich op de treinbodem had uitgestald, mag worden aangenomen, dat ook de (zeker niet kleine) entourage evenzeer eerste klasse meereisde. En wéér was “toevallig” de hoffotograaf ter plekke. Hier schoot men in eigen voet. Want in de Duitse openbaarheid groeit ondanks “Greta’s bescheidenheid” sindsdien de twijfel of het allemaal niet van A tot Z is geënsceneerd.

Peter Helmes biedt ons weer eens spannende lectuur over de toestanden in onze republiek – spannend geschreven, als een krimi, die ons de ogen opent over de “nieuwe politiek”van de “nieuwe mensen”. Daarenboven biedt de brochure alle nuchtere, maar alarmerende informatie over weer, klimaat en maatschappij-verandering. Een opsteker!

Met hartelijke groeten,

Uw Joachim Siegerist, uitgever en voorzitter van “Die Deutschen Konservatieven”

Bijvoegsel:

“Bijgelovig, decadent, dom, hysterisch, infantiel, smachtend naar verlossing”

Hoe kon het zo ver komen, dat de dommen Duitsland beheersen – en wat gaat dat betekenen voor het jaar 2020? Henryk M. Broder, DIE WELTWOCHE (Zürich), 28.08.2019:

“Ik houd van Greta. Niet vanwege haar vlechten, niet vanwege haar vollemaansgezicht, niet omdat zeziek is, en ook niet omdat ze het spijbelen tot moreel imperatief heeft verheven. Ik houd van Greta, omdat ze er – zij het ook ongewild – in is geslaagd, de westerse samenleving te ontmaskeren als datgene, wat zij is: bijgelovig, decadent, dom, hysterisch, infantiel en smachtend naar verlossing.”

“Wie er ook de klimaat-cultfiguur GRETA geconcipiëerd heeft, plant iets groters”, concludeert WELT-columnist Henryk M. Broder. En Philipp Krohn valt hem in een bijdrage in FAZ van 12.04.2019 (blz. 16) bij:

“Thunbergs boodschap ‘ons huis brandt’ dwingt tot het verbouwen van de samenleving. Het is nu niet de tijd, om ons diplomatiek uit te drukken.”

—————–

U ontvangt de 116 bladzijden tellende brochure als eenmalig exemplaar kostenloos bij:

Die Deutschen Konservatieven e. V., Beethovenstr. 60, 22083 Hamburg, tel.040 / 2994401, e-mail: info@konservative.de

Door: Joachim Siegerist.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/15/die-neue-helmes-broschuere-ist-da-klima-hysterie-und-greta-theater/