“De georganiseerde criminaliteit van Links”: Linksen begaan hun daden ijskoud en rechtsen eerder emotioneel

Door: Peter Helmes.

Thans wordt van de schijnheiligen van Links hun schijn van heiligheid bruut afgerukt.

Eindelijk ziet een specialist zich eens genoodzaakt – en heeft hij de moed – om duidelijk de achterbaksheid van linkse goedmenschen te ontmaskeren.

Een speciale commissie van het Saksische Openbare Ministerie – INES genaamd – onderzoekt in heel Saksen zwaarwegende gevallen en aanzienlijke zaken van zowel de georganiseerde-, milieu- en economische criminaliteit als de corruptiemisdaden. Ter strafvervolging worden onder één dak zowel officieren van Justitie, politieambtenaren, economische- en boekhoudkundige specialisten als desgewenst specialisten op ander terrein gebundeld.

De leidinggevende van de Geïntegreerde Onderzoekscommissie (D.: Integrierte Ermittlungseinheit; INES), Guido Hahn komt hierbij tot een resultaat, dat de publiciteit zou kunnen verrassen, maar dat voor hen, die vertrouwd zijn met de materie, geen verrassing is – als zij geen door de politieke correctheid verordende oogkleppen ( hoeven te ) dragen. Zijn conclusie: De strijd tegen het links-extremisme manifesteert zich veel moeizamer dan de strijd tegen rechts.

“De rechtsen gegaan hun misdaden in emotionele opwelling. Daarom maken ze ook permanent fouten.” (G. Hahn)

Zij (de “rechtsen”) chatten en telefoneerden zich zogezegd de gevangenis in. Zo heeft de groepering “Revolution Chemnitz” de ‘proefloop’ voor hun couppoging ondernomen op een schiereiland, tot hetwelk er niet meer dan één ingang was.

“De linksen daarentegen plegen hun daden ijskoud”, aldus Hahn. Professioneel voorbereid en professioneel doorgevoerd.” Dat maakt de onderzoekswerkzaamheden zo moeilijk.

“Hier wordt niet getelefoneerd. Ge-chat wordt er wel, maar alleen met chats, die binnen enkele uren automatisch verdwijnen.”

Afspraken m. b. t. misdaden zouden hoe dan ook persoonlijk worden gearrangeerd. “Dat is niets anders dan georganiseerde criminaliteit”, verklaarde de baas van INES.

Dergelijke daders en groeperingen kan men niet tegemoet treden met de routine van alledag. Lange adem, geduld en vlijt zijn daarom de belangrijkste middelen, om daartegen op te treden.

“En een organisatievorm, die garandeert, dat resultaten van individuele strafbare feiten naast elkaar kan toetsen en samenvoegen.”

De speciaal hiertoe ingerichte “SoKo Linx”, die de strijd tegen het links-extremisme leidt, wordt daarom geflankeerd door twee officieren van Justitie van Justitie Leipzig en het Openbaar Ministerie. De toewijzing der zaken geschiedt door de Procureur-Generaal van de Vrijstaat Saksen. Mededelingen aan vertegenwoordigers van de media worden uitsluitend verstrekt door Openbaar Ministerie Dresden (telefoon: 0351 446-).

De Ines PMK werd uitgebreid met het taakgebied van het internationale terrorisme/Islamisme. Hiermee meemt Saksen de uiterst welkome en allang te laat gekomen poging op zich, om met beide ogen te kijken – en niet alleen naar “rechts”, waar, naar de vaste overtuiging van de goedmenschen, het kwaad schuilt.

De Minister-President van Saksen Guido Kretschmer heeft intussen aangekondigd, zich samen met minister van Justitie Katja Meier (Groenen) bij de komende huishoudelijke onderhandelingen in te zetten voor een betere personele versterking van de autoriteiten. Meier zei over de arrestaties m. b. t. de nog niet opgehelderde bouwplaats-branden: “Politiek-gemotiveerd geweld valt met niets te rechtvaardigen en dient ten strengste te worden veroordeeld.”

Wie daar naar grijpt, begaat misdaden, berokkent de slachtoffers schade, alsmede al diegenen, die duurzaam en creatief de veelzijdige middelen hebben ingezet, die de democratie verschaft.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/18/organisierte-kriminalitaet-auf-links-linke-begehen-ihre-taten-eiskalt-und-rechte-eher-emotional/

Corona: compleet verlies van de evenredigheid der verhoudingen

Door: Hans Heckel.

Het valt op, dat de meest recente horrorberichten over de bliksemsnelle toename van positief uitgevallen Corona-testen uitgerekend afkomstig zijn uit landen, die een harde lockdown achter de rug hebben. Landen, die daarnaast al maandenlang vasthouden aan de mondkapjesplicht en allerlei andere harde restricties, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Israël of Spanje. Uit het zwaar verguisde Zweden zijn daarentegen geen berichten over een “tweede golf” te vernemen.

Geen werkelijk nut van mondkapjes

Deze bevinding ondersteunt de bedenkingen van talrijke deskundigen, die het nut van mondkapjes en restrictieve afstandsregels sinds maanden grootscheeps in twijfel trekken. Maar over deze twijfels wordt heengelopen als zijnde “individuele meningen” (wat ze
echt niet kunnen zijn met het oog op het aantal en de reputaties van de twijfelaars), ze worden van tafel geveegd of zelfs politiek aangegeven ( “Corona-verloochenaars”).

In plaats daarvan worden de burgers dagelijks opgezweept met “het aantal nieuwe besmettingen”. “Nieuwe besmetting” leest voor vele leken bijna als “ziekte”, wat al een grove vertekening laat zien. Ziek wordt, zoals allang bekend is ,slechts een fractie van de vermoedelijk nieuw-besmette personen. En zelfs over het begrip “besmet” bestaan twijfels. Zoals de PAZ vorige week berichtte, heeft de Amerikaanse epidemioloog Michael Mina van de in aanzien staande Harvard-universiteit bewezen, dat de PCR-testen tevens positief aanslaan, als de geteste zo’n geringe viruslast, of zelfs alleen maar erfgoed-fragmenten met zich meedraagt, dat hij noch ziek kan worden, noch anderen kan aansteken. Volgens Mina betreft dit 80 á 90 procent van de positieve testresultaten.

Aantal relevant besmette personen volkomen onbelangrijk

Hiermee schrompelt het aantal relevant besmette personen tot een minimum ineen. Van echte betekenis is uiteindelijk alleen de hoeveelheid zieken op de IC-afdelingen in de ziekenhuizen en de doden. Zelfs ongeacht het feit, dat volgens deskundigen verreweg de meeste dodelijke slachtoffers aan ernstige onderliggende kwalen leden en Corona daarom vaak slechts “de allerlaatste druppel” geweest is (aldus al maanden geleden de baas van de Forensische Geneeskunde in Hamburg, Klaus Püschel), sterven in Duitsland slechts zo’n 20 tot 50 mensen per week onder 8000 tot 9000 positief geteste personen.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden, dat er tot nu toe slechts een fractie van het volk werd getest, terwijl een besmetting met het Corona-virus bij metterdaad overleden personen hoe dan ook zou worden ontdekt. Dit meegenomen in de overwegingen daalt het aantal dodelijke slachtoffers in verhouding tot de vermoedelijk (ontdekte en onontdekte) besmette personen nog eens aanzienlijk.

Het gaat om de evenredigheid der verhoudingen

Dit alles mag niet dienen, om het lot te verdringen van degenen, die zwaar ziek worden of sterven door Covid-19. Evenmin mag het betekenen, dat de bescherming van bijzonder kwetsbare personen dient te worden verwaarloosd.

Het gaat om de evenredigheid der verhoudingen. Het met sprongen stijgende aantal zelfmoorden door de lockdown en de voortdurende vernietiging van economische existenties moeten worden afgewogen tegen de maatregelen. Dit gebeurt veel te weinig, hoewel het ook h i e r gaat om gezondheid en mensenlevens. Nut en schadelijkheid van een maatregel zorgvuldig afwegen is niettemin noodzakelijk.

De bijdrage verscheen aanvankelijk bij de PAZ https://paz.de/

Door: Hans Heckel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/09/17/corona-kompletter-verlust-der-verhaeltnismaessigkeit/

Goedkope ver-van-mijn-bed- liefde in plaats van concrete naastenliefde

Door: Wolfgang Hübner.

Ettelijke Duitse steden overtreffen elkaar momenteel met het aanbod, om sociale asielzoekers uit het succesvol in brand gestoken kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos op te nemen en te verzorgen.

Gemotiveerd wordt dat met humanitaire motieven. Zelfs linkse atheïsten ontdekken hun volledig verdorde christelijke wortels en spreken van “naastenliefde”.

Maar hoe staat het bij nader inzien eigenlijk met deze geclaimde naastenliefde? Laten wij de multimediaal gekoesterde schreeuwlelijken over humaniteit en naastenliefde eens eventjes een paar vragen stellen:

  • Bevinden er zich in jullie steden, waar dan ook, geen arme gepensioneerden, die flessen verzamelen om wat geld aan te spenderen?
  • Staan er in jullie steden, waar dan ook, geen rijen voor de “voedselbanken”, die levensmiddelen uitdelen aan behoeftige mensen?
  • Zijn er in jullie steden geen personen, die aanzienlijke ontberingen lijden in de virus-crisis, of wier materiële bestaan zelfs ineengeschrompeld is?
  • Zijn er in jullie steden geen huurders, die met hun maandelijkse huur overbelast worden of die een goedkopere woning zoeken, maar niet vinden?
  • Worden er in jullie steden geen bezuinigingsmaatregelen op gemeentelijke inrichtingen en projecten tot Nut van het Algemeen voorgenomen, of werden zulke inrichtingen zelfs al gesloten?
  • Zijn er in jullie steden welvarende burgers en burgeressen, die voor de komende vijf jaar bereid zijn, alle kosten voor nieuw-aangenomen sociale asielzoekers op zich te nemen?
  • Zijn in jullie steden de sinds 2015 en later legaal verklaarde sociale asielzoekers intussen voor het merendeel niet langer afhankelijk van uitkeringen van staatswege en vanuit de gemeenten?

Vanzelfsprekend zouden er nog meer lastige vragen kunnen worden gesteld. Maar wie deze acht vragen met betrekking tot een praktische verantwoordingsethiek oprecht zo kan beantwoorden, dat er naast de bestaande sociale belasting door de opname van nieuwe sociale asielzoekers geen nieuwe belastingen ontstaan, die mag verder praten over humaniteit en naastenliefde.

Wie echter zulke antwoorden niet kan geven, zou op z’n minst eerlijk genoeg moeten zijn om toe te geven, ver-van-mijn-bed-liefde te bedrijven op kosten van de algemeenheid, alleen bedoeld voor de egocentrische- of politieke profilering.

Deze bijdrage verscheen aanvankelijk hier: http://www.pi-news.net/2020/09/billige-fernstenliebe-statt-konkrete-naechstenliebe/

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/16/billige-fernstenliebe-naechstenliebe/

Bedford-Strohm: Opname van 400 minderjarigen uit Moria te weinig

Door: Joachim Kuhs.

https://www.journalistenwatch.com/linkout/296326

De voorzitter van de EKD heeft een goed idee, om de lege kerken te vullen en de kerkbelasting verstandig, dus christelijker dan u het geval is, te gebruiken:

Na de brand in Moria heeft de raadsvoorzitter van de Evangelische Kerk Duitsland, Heinrich Bedford-Strohm, de beslissing om 400 minderjarigen te verdelen over tien Europese staten bekritiseerd als zijnde te weinig. “Het is bij lange na niet genoeg”, zei Bedford-Strohm tegen de redactie van RTL/n-tv. De EU is naar verhouding rijk.

In Europa is het een “schande”, “dat 400 mensen vervolgens voor een groots humanitair gebaar moeten doorgaan”. Europa is tot veel meer in staat. De kerken van de Europese staten verwachtten dat er wegen worden gevonden om de humanitair-onverantwoorde situatie te beëindigen.

“De bereidheid tot opnemen is er immers, in Europa, ze mag alleen niet langer door de regeringen van de staten worden geblokkeerd”, aldus Bedford-Strohm. “Wij kunnen er nu eenmaal niet op blijven wijzen, dat wij een gezamenlijke Europese oplossing nodig hebben en ondertussen gaat het met die mensen steeds slechter.” Er kan geen sprake van zijn, dat enkele staten zich aan hun verantwoordelijkheid onttrekken.

“Als ze vervolgens ook schermen met christelijke formuleringen, is dat des te onverdraaglijker”, aldus de raadsvoorzitter. “wij kunnen niet op alle staten wachten. Dat hebben wij nu al jarenlang gedaan. Ook mijn geduld raakt nu langzamerhand op.”

Goed gesproken, kopstuk, laat dan maar de kinderkes tot je komen. Maar wee jou, als je kerk niet minstens 1,5 miljoen arme mensen opneemt en ze vetmest, dan kon je weleens in de hel belanden, huichelachtige Antichrist!

Door: Joachim Kusch (met materiaal van dts)
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/14/bedford-strohm-aufnahme/

Brand in Moria: Brandstichting wordt tot “humanitaire catastrofe” gemaakt.

Door: Alex Cryso.

Soms is het waarachtig toch de moeite waard om de tweets van onze goedmenschen te lezen – bijvoorbeeld die van de Groene EU-afgevaardigde Erik Marquardt: Deze twitterde onlangs, dat een “bende van 40 mensen was begonnen, het vuur in het kamp aan te steken. “Deze mensen zijn waarschijnlijk uit het kamp afkomstig”, stelde de Groene vast. Een groots opgezette brandstichting in het vluchtelingenkamp van Moria, een klein plaatsje met iets van krap 1.450 inwoners? Ale indicaties wijzen er op.

Op het eiland Lesbos, waar Moria zich bevindt, wonen slechts 86.000 Grieken. Die hebben sinds de oprichting van de opvangkampen geen rustige minuut meer. De door leed gekwelden zijn niettemin zoals altijd de talrijke vluchtelingen, die zich aldaar vrijwillig een onderkomen hebben gezocht.
Het opvangkamp van Moria kan op Google worden beoordeeld. Een gebruiker beschreef de omstandigheden en de megabrand echter zo: “Steken het kamp in brand, verhinderen door met stenen te gooien, dat de brandweer blust, breken met geweld uit, omdat het kamp vanwege Covid onder quarantaine werd gesteld, inclusief bedreiging van de eilandbewoners. Hartelijk welkom, dat zijn de mensen, die wij nodig hebben!” Een andere gebruiker sprak van “Helse groeperingen met meer dan 20.000 personen, waaronder 1000 onbegeleide kinderen.”

Het kamp was oorspronkelijk opgezet voor 3.000 vluchtelingen. Zelfs diverse staatsmedia willen de verdenking van brandstichting niet uitsluiten, daarnaast is er sprake van onlusten. 99 procent van het kamp is afgebrand, de mensen aldaar allemaal dakloos, wat neerkomt op een aantal van 12.000 tot 20.000 vluchtelingen. Velen vluchtten de nabijgelegen bossen en heuvels in, waar de eilandbewoners hen de weg versperden. De politie moest zelfs gebruik maken van traangas, teneinde de vluchtelingen even af te houden, de dorpen en steden te bereiken.

Sinds het uitbreken van Corona stond het kamp extra onder quarantaine: De aanleiding voor de brandstichting was waarschijnlijk een protest tegen de afgekondigde voorschriften. Defecte gasketels of het aanroeren hiervan met lappen stof waren eerder al de oorzaken voor brandjes.

Op Lesbos zelf heerst de noodtoestand. De eerste evacuaties van minderjarige “asielzoekers” zijn reeds begonnen. Horst Seehofer en Heiko Maas hebben ondersteuning voor de vluchtelingen van Moria gegarandeerd.
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) wil tot nu toe 2.000 migranten opnemen, Seehofer sprak zelfs van 5.000 verdere vluchtelingen.

Daarentegen wil Oostenrijk ook verder geen nieuwe asielzoekers meer over de grens laten komen. “Wij moeten voorzichtig zijn, hier geen signalen af te geven, die vervolgens een kettingreactie teweegbrengen, die wij niet langer de baas zijn”, aldus Minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg. En: “Mocht het kamp door herverdeling over Europese staten worden ontruimd, dan zou het spoedig alweer vol zitten!”

In Nederland koestert men dezelfde standpunten, maar ook in Duitsland is er sprake van stemmen, ingegeven door het klassieke verstand: “Deze uitbraak van geweld van enkelen mag niet worden beloond. Noch door een transport naar andere Europese landen, noch bij de duur of het resultaat ban het asielgebeuren”, zei de Hessische Europaminister Lucia Puttrich. “De beelden van het brandende vluchtelingenkamp, doen ons ook afvragen, wat enkele mensen ertoe brengt, hun veilige onderkomen in Europa in brand te steken”, aldus de CDU-politica. Ook de CDU-parlementsafgevaardigde Marian Wendt wil geen opname van de door de brand getroffen migranten in Duitsland. “Wie brand sticht en brandweerkrachten aanvalt, kan niet naar Duitsland worden gehaald.”

Het is altijd: Wie de eigengereidheid van de Griekse Militia ter bescherming van de grenzen niet kan overwinnen, moet met vileine trucjes zijn geluk op de rails helpen. De goedmenschen en volkshaters van Duitsland lieten zich daardoor niet kennen en gingen gedeeltelijk met duizenden de straat op: 3.000 in Berlijn, 1.800 in Leipzig, 1.200 in Hamburg. Daarbij werd niet alleen de vluchtelingenpolitiek van de EU twijfelachtig betiteld als “racistisch en mensen-verachtend”, maar werd er ook de onmiddellijke evacuatie vanuit Lesbos, evenals betaalbare woonruimte voor allen geëist. Om laatstgenoemde reden kwam het onlangs in Leipzig tot achtereenvolgens drie relnachten.

Links:

https://twitter.com/ErikMarquardt?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.n-tv.de/panorama/Was-wir-wissen-zum-Brand-in-Moria-und-was-nicht-article22024450.html

https://www.focus.de/politik/ausland/moria-neues-feuer-in-moria-ausgebrochen-griechischer-minister-schickt-warnung-an-migranten_id_12409411.html

https://www.tagesspiegel.de/politik/fluechtlingscamp-durch-brandstiftung-zerstoert-polizei-muss-traenengas-bei-evakuierung-von-moria-einsetzen/26174884.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/13/feuer-in-moria-brandstiftung-wird-zur-humanitaeren-katastrophe-gemacht/

Deze burgemeesters willen Moria-vluchtelingen opnemen

Door: Redactie JouWatch.

Freiburg – Chantage wèrkt in Duitsland. De burgemeesters van Hannover, Potsdam, Oldenburg, Düsseldorf, Göttingen, Giessen, Keulen, Bielefeld en Krefeld hebben in een brief aan Kanselier Angela Merkel (CDU) en Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) verklaard, bereid te zijn om vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos op te nemen, en beiden verzocht, hiervoor de weg te effenen.

“Met grote verbijstering hebben wij er kennis van moeten nemen, dat het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in de nacht van dinsdag op woensdag bijna volledig is afgebrand”, zo heet het in de brief, waarover de kranten van het “Redactienetwerk Duitsland” berichten. “De 13.000 mensen, die daar moesten wonen, hebben nu ook nog hun laatste dak boven hun hoofd verloren.”

Dat een paar van hen met vuur hadden gespeeld, wordt vanzelfsprekend onder tafel geveegd. Hier is iets heel anders belangrijk:

De brief gaat verder:

Daar komt nog bij, dat, zoals door velen wordt gevreesd, intussen ook met het Corona-virus besmette mensen zich onder hen bevinden. Als burgemeesters, die zich sinds twee jaar bereid verklaren tot opname zijn wij ontzet, dat het het de Europese Unie ondanks veelvuldig waarschuwen niet is gelukt om deze escalatie in Moria te verhinderen en dat de mensonwaardige situaties in de kampen aan de Europese buitengrenzen zijn blijven bestaan”. Derhalve bekrachtigen zij hun bereidheid, “om een humanitaire bijdrage te leveren aan een menswaardig onderbrengen van de bescherming-zoekenden in Europa”.

“Wij zijn bereid, mensen uit Moria op te nemen, teneinde de humanitaire catastrofe te verzachten.” Er dient eindelijk te worden gehandeld, schrijven de burgemeesters van de tien genoemde steden, die de Duitse regering vragen, “hier voorop te gaan en niet langer te wachten op een gezamelijke Europese oplossing”. Door heel Europa zijn gemeenschappen bereid om mee te helpen.

Dit zou mogelijk gemaakt moeten worden. “Laat u ons de mensen uit Moria de waardigheid teruggeven, die hen ergens anders werd afgenomen.” Seehofer had tot nu toe geweigerd om deze mogelijkheid toegankelijk te maken voor bereidwillige gemeenschappen
.

Ook huichelachtig, dat uitgerekend een doorgewinterde socialist als Ramelow opeens – voor anderen – zijn geloof wederom heeft ontdekt:

De Minister-president van Thüringen heeft in het kader van het debat om consequenties uit de brand in het vluchtelingenkamp Moria een pleidooi gehouden voor het aanwenden van christelijke naastenliefde. “De toestanden in Moria waren al vóór de brand een Europes schande, en de levensomstandigheden aldaar waren onverdragelijk”, zei hij tegen het “Redactienetwerk Duitsland” (vrijdagseditie). “De brand maakt het alleen zichtbaar, ook als ik de brandstichters bestempel als strafbare daders.”

Het wordt de hoogste tijd het opname-gebeuren te bespoedigen en de asielzoekenden over Europa te verdelen. “Thüringen is bereid, zijn aandeel onmiddellijk te realiseren. Als Minister Seehofer tegen onze humanitaire hulptoezegging nee blijft zeggen, moet hij als Bond de door ons aangeboden contingenten overnemen.”

De ‘Linksen”-politicus benadrukte, dat “gekibbel over principes met het oog op de schreeuwende noodsituatie inhumaan is; christelijke naastenliefde is hier gewenst”. Frank Remus, vertegenwoordiger van het vluchtelingenhulpwerk van de Verenigde Naties (UNHCR), zei de RND, dat na de branden “de hele misère zelfs degene, die zich tot nu voor de ellende had afgesloten, duidelijk werd”. Europa blijft verantwoordelijk en kan helpen, bijvoorbeeld door een snelle herverdeling en asielonderzoek, maar ook door verdere ondersteuning voor een uitbouwen van de capaciteiten t. b. v. een menswaardig onderbrengen op het vasteland.

“Beide moet in deze noodsituatie snel worden gerealiseerd. Uit solidariteit met de asielzoekenden en met Griekenland als opnemende staat, en om verdere catastrofen van dit soort te verhinderen”, aldus Remus.

Interessant, dit alles. Terwijl Duitsers, die zogenaamd zijn besmet met Corona, maar ook zij, die volkomen gezond zijn, het reizen wordt verhinderd, mogen besmette Moria-migranten door de wereld heen naar Duitsland komen.

Dat is eenvoudigweg cynisch – tegenover de eigen bevolking. Het zal ons benieuwen, hoe lang Herr Drehhofer standhoudt tegen de druk van uiterst Links. ‘Wedden, dat’ …

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/11/diese-oberbuergermeister-moria/

Heidelsheim bij Bruchsal: Hotspot en sociale focus gevreesd door nieuw asielzoekers-onderkomen


Door: Alex Cryso.

Vanwege vrede, vreugde, landelijke idylle: Ook de provincies van ons land worden met permanente volharding bewerkt, teneinde het sociale niveau te vernietigen en zelfs om dorpen te veranderen in onveilige woestenijen. Heidelsheim is een kleine deelgemeente van Bruchsal met een kleine 5.000 inwoners Maar ook hier lijkt de politieke overheid graag te beslissen over de hoofden van de bevolking heen.

In het niet-publieke deel van een zitting van de dorps- en ook van de gemeenteraad van Bruchsal werd het besluit genomen om de voormalige herberg “In de Strooien Hoed” een nieuwe bestemming te geven als onderkomen voor asielzoekers. De aanleiding hiervoor is, dat een bestaand vluchtelingentehuis inBruchsal vanwege een huuropzegging moet worden opgeheven en er nu wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden tot onderbrenging in de buurt van het intredegebied. Tot nu toe wordt er rekening gehouden met 27 asielzoekers die in de voormalige “Strooien Hoed” moeten worden ondergebracht, maar wat het aantal personen betreft is men bij dit soort beslissingen altijd zeer flexibel. Ook is er nog niet bekend, welke personen er in Heidelsheim intrekken en welke levensgewoonten deze individuen met zich mee zullen brengen, evenwel zijn er in Bruchsal over het algemeen veel Afrikanen, Syriërs en Afghanen te vinden.

Reeds nu zijn de Heidelsheimers allesbehalve enthousiast over de nieuwe inwoners. Niet weinigen onder hen vrezen, dat er in het centrum van het plaatsje, waar zich de voormalige herberg bevindt, een regelrechte hotspot en sociale focus zou kunnen ontstaan. Steeds opnieuw laten senioren van zich horen, die nu al bang zijn voor de ontwikkelingen.

Schuin tegenover het nieuwe asiel-onderkomen bevindt zich nu al een sociale focus – namelijk een gebouw met bewoners, die worden verdacht van allerlei dubieuze activiteiten zoals bijvoorbeeld drugshandel. Rare figuren lopen in het krakkemikkige gebouw vooral bij donker in en uit en ook de bewoners staan niet boven elke verdenking.

Uit het asielzoekerscentrum in Bruchsal is daarnaast bekend, dat de handel in verdovende middelen er floreert en dat er tevens sprake is van gedwongen prostitutie. De plaatselijke goedmenschen lijkt dat niet te storen, want tot nu toe wil de stad Bruchsal om en nabij een miljoen euro investeren in het nieuwe onderkomen: 600.000 euro voor de aankoop van het allesbehalve kleine pand en nog eens 400.0000 om het te saneren, waarbij nog rekening moet worden gehouden met verdere buitensporige kosten. Ook dat werd nog niet openlijk besproken, de naburige inwoners hierover niet nader geïnformeerd.

Het is grotesk, dat precies aan de overkant gloednieuw onroerend goed wordt gebouwd, waarvan de huurprijzen nu al aan het dalen zijn. De Stedelijke vereniging van de AfD- Bruchsal wil daarom de Heidelsheimers in dit proces een stem geven door een democratische burgerdeelname en buurtenquêtes. Die moeten dan de basis vormen voor de invoering van een burgerwens, waarbij slechts zeven procent nodig zijn om de mensen in Heidelsheim zelf over de toekomst van de “Strooien Hoed” te kunnen laten beslissen. Daarnaast had het kleine plaatsje reeds meer dan 100 vluchtelingen in een leegstaand gebouw aan het eind van het dorp opgenomen. Niet één van de zogeheten specialisten en verrijkingen gold als geïntegreerd.

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/10/heidelsheim-bei-bruchsal-hotspot-und-sozialer-brennpunkt-durch-neue-asylunterkunft-befuerchtet/#more-28950

Schandaal: George Soros financiert al sinds jaren de Orden der Jezuïeten van Paus Franciscus

Door: David Berger.

Zoals publiek gemaakt door de bekende Vaticaan-deskundige Marco Tosatti https://www.marcotosatti.com/2020/09/08/open-society-di-george-soros-finanzia-i-gesuiti/ hebben drie liefdadigheidsorganisaties van de Jezuïeten de laatste jaren meer dan 1,5 miljoen dollar ontvangen vanuit de financiën der Open Society Foundation van George Soros.
Binnen de Katholieke Kerk baant rondom de Orden der Jezuïeten en daarmee rondom hun meest bekende vertegenwoordiger, Paus Franciscus, een nieuw schandaal zijn weg: Volgens onderzoekingen van de bekende Vaticaan-deskundige Marco Tosatti hebben
liefdadigheidsorganisaties van de Jezuïeten in de laatste vier jaar 1. 702. 577 dollar aan Soros-geld gekregen.

Jezuieten in één schuitje met abortus-begunstigers

Dat is buitengewoon schandalig, aangezien de Open Society Foundation overal ter wereld het vrijgeven van Abortus eist, wat door de Katholieke kerk officieel strikt wordt afgewezen.

Tosatti noemt de volgende bedragen: De Spaanse migrantendienst der Jezuïeten (SJM – Spanje) ontving sinds zijn oprichting van de Soros-stichting 75.000 dollar in 2016 en 151.125 dollar in 2018.

De non-profit-organisatie der Jezuïeten, die het grootste bedrag aan fondsengeld uit de kas van de abortus-mogul heeft ontvangen, is de Jesuit Worldwide Learning Higher Education van de VS (2016 890.00 dollar; 2018 nog eens 410.000 dollar)

Deze organisatie is verbazingwekkend genoeg de enige, die de Open Society Foundation op haar website erkent als één van haar “partners” en daarmee uit de kast komt als door haar mede-gefinancierd.

In totaal kwamen de giften van George Soros aan Jezuïeten-stichtingen gedurende de laatste vier jaar op 1. 702. 577 dollar.

Jezuïeten zwijgen op beschuldigingen

De nieuwberichtenpersdienst Aciprensa ondervroeg de Jezuïeten-stichtingen over hun banden met Soros en of het hen bekend is, dat Soros een schandalig abortus-programma bedrijft, maar kreeg tot nu toe geen antwoord.

Buitengewoon netelig worden deze nieuwtjes door het feit, dat het gerucht https://philosophia-perennis.com/2017/07/15/zornausbruch-im-vatikan-us-katholiken-deckten-die-verwicklung-des-papstes-in-das-soros-netzwerk-auf/ , dat Soros bij het aftreden van Paus Benedictus en de benoeming van Bergoglio tot Paus een vinger in de pap gehad kan hebben, nog op geen enkele manier van de baan is.

Meer hierover (in het Italiaans): MARCO TOSATTI https://www.marcotosatti.com/2020/09/08/open-society-di-george-soros-finanzia-i-gesuiti/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/09/09/skandal-george-soros-finanziert-seit-jahren-den-jesuitenorden-von-papst-franziskus/

“Georganiseerde misdaad”: Extinction Rebellion is bang voor hachje

Door: Ramin Peymani.

Extiction Rebellion heeft vooral in Groot-Brittannië veel vijanden gemaakt. De Britse regering trekt daar nu haar consequenties it: Extinction Rebellion moet in de toekomst worden aangemerkt als criminele verenigng https://www.dailymail.co.uk/news/article-8702157/Extinction-Rebellion-protestors-classified-organised-crime-group.html en daarmee worden ondergebracht in de categorie georganiseerde misdaad. “Het is duidelijk, dat het niet gaat om een normale protestbeweging, dus moeten wij haar met andere ogen bekijken”, heet het hiertoe in regeringskringen. Een gastbijdrage van Ramin Peymani.

Al geruime tijd is de organisatie Extinction Rebellion (XR) zich vanuit Groot-Brittannië in een aantal andere landen bezig als zogenaamde milieubeschermings-beweging. De groepering heeft zich ten doel gesteld, door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/extinction-rebellion-plan-blockade-berlin/ regeringen te dwingen tot maatregelen tegen het zogenaamd dreigende uitsterven van de mensheid ten gevolge van de klimaatverandering.

Hierbij lijkt bijna elk middel geoorloofd. Waar XR ook optreedt, komt het tot grove huisvredebreuk-schendingen, wederrechtelijke blokkades en algemeen schadelijke inbezitneming van de openbare infrastructuur. Hoewel de eigen geweldloosheid meer dan opdringerig wordt gepropageerd, wat regelmatig een onmiskenbaar signaal is, dat er ernstige twijfels meespelen, wil XR-oprichter Roger Hallam zichzelf niet van geweld distantiëren. De voormalige bio-boer, voor wie de Holocaust “niet meer is dan een zoveelste scheet in de geschiedenis der mensheid”, openbaarde een klein jaar geleden de gevaarlijke instelling van tenminste een deel van de “rebellen”. Hun twijfelachtige protestacties zijn er op gericht, het dagelijks leven van de werkende bevolking zo indringend als maar kan te belemmeren. Zogenaamd zou pas deze openlijke verstoring de mensen in noodzakelijke mate wakker schudden.

Metterdaad heeft XR hierdoor echter vooral in GB veel vijanden gemaakt. De Britse regering trekt hieruit nu haas consequenties: Extinction Rebellion zal in de toekomst worden aangemerkt als criminele vereniging https://www.dailymail.co.uk/news/article-8702157/Extinction-Rebellion-protestors-classified-organised-crime-group.html en daarmee worden ondergebracht in de categorie van de georganiseerde misdaad. “Het is duidelijk, dat het hier niet gaat om een normale protestbeweging, dus moeten wij haar met andere ogen bekijken” heet het hiertoe vanuit regeringskringen.

Met een hernieuwde verstoring van de maatschappelijke vrede zouden de mannen achter Extinction Rebellion het onderste uit de kan willen halen

Aanleiding voor het kritischer omgaan met de extreem-linkse organisatie was de blokkade https://www.bbc.com/news/uk-england-54038591 van twee grote drukkerijen voor Britse dagbladen. Vrijdagavond laat hadden 200 XR-leden de werkruimte en opritten in het noordelijk van Londen gelegen Broxbourne en in Knowsley, een stad in de buurt van Liverpool, “dicht gemaakt”.

Niet meer dan een half dozijn politieagenten vonden ze hierbij in Broxbourne tegenover zich, klaarblijkelijk niet in staat en niet uitgerust met de noodzakelijke inzetbevelen, om de daders effectief tegemoet te treden. Leidende vertegenwoordigers van de twee grote partijen veroordeelden de aanvallen op de persvrijheid tenscherpste en vroegen openlijk naar mogelijke infiltranten in de opperste gelederen der politieleiding. De onderzoeken bergen politiek dynamiet in zich. Met de hernieuwde verstoring van de maatschappelijke vrede zouden de mannen achter Extinction Rebellion definitief het onderste uit de kan willen halen. Lang heeft men ze laten begaan, ook uit angst om het met milieu- en klimaatbevlogenen aan de stok te krijgen en daarmee de in GB betekenisloze groene partij te versterken.

Elders, niet in de laatste plaats in Duitsland, beschouwt de politiek de anarchistengroepering als welkome helpers m. b. t. het doorzetten van de eigen agenda. Met het aanmerken als criminele organisatie wordt in de toekomst voor haar de geldkraan dichtgedraaid, en, anders dan bij eerdere excessen, is er na de in het moederland der democratie als onvergeeflijk beschouwde aanval op de persvrijheid deze keer sprake van partij-overkoepelende eendracht. Hierdoor zouden spoedig eindelijk eens geldstromen en draadtrekkers naar de gevaarlijke organisatie kunnen worden ontmaskerd.

Bij Extinction Rebellion gaat het in geen geval om een altruïstische beweging – Er worden keiharde zakelijke belangen nagestreefd

Het is bekend, dat “activisten” worden geworven met wekelijkse donaties https://docs.google.com/document/d/1uECIlfoDe2VsCUzNccv2adcSzR8BmU3pnz0RTFpE418/edit#heading=h.10dm70vhturo en datachter XR de Britse firma Compassionate Revolution staat. De Hedgefonds- miljardair Christopher Hohn behoord tot de belangrijkste ondersteuners https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/chris-hohn-extinction-rebellion-1.4706281 . Dat alles maakt al duidelijk, dat het hier in geen geval om een altruïstische beweging gaat, maar dat er keiharde zakelijke belangen worden nagestreefd. Het wereldwijde financieringsnetwerk en de perfecte organisatie zouden maar weinig onderdoen voor de enorme concernstructuren van de “Million-Dollar-Baby” Thunberg.

De scherpe reactie van de Britse politiek op de blokkering van de drukkerijen hoeft niemand te verbazen. Daarnaast moet men weten, dat er op het eiland – anders dan in Duitsland – metterdaad sprake is van een veelzijdige pers. Vooral echter behoort het tot het staatsraison, om deze te verdedigen, terwijl loze woorden bij ons moeten verbloemen, dat er geen enkele politieke interesse bestaat in een het volledige meningsspectrum dekkende pers. De verantwoordelijken doen er veeleer alles aan, om eenzijdige insteek te bevorderen.

Niet alleen de legende van de bestorming van de Rijksdag door rechts-extremisten is geschikt als actueel voorbeeld; toen de “rebellen” van XR enkele weken geleden feitelijk binnendrongen in het parlementsgebouw https://www.welt.de/vermischtes/article210917805/Angela-Merkel-Umweltaktivisten-schmeissen-Kanzlerin-Flugblaetter-hinterher.html, hengelde men binnen het politieke circus tevergeefs naar ontzette stemmen. Als de Britse minister van Binnenlandse Zaken Patel thans spreekt van een “aanval op de democratie” zou ze de realiteit verreweg doeltreffender beschrijven, dan een Duitse president, die deze aanval al ziet, als hij stuit op onwelgevallige meningen. De georganiseerde misdaad zit vaak daar, waar de gemiddelde burger haar dikwijls niet vermoedt.

Door: Ramin Paymani
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/09/08/organisiertes-verbrechen-extinction-rebellion-geht-es-an-den-kragen/

“Losers & Suckers”: Buitengewoon smerige campagne tegen Donald Trump

Door: Max Erdinger.

De links-liberale haat tegen Donald Trump kent geen grenzen meer. Krantenkoppen over Trump bevatten inmiddels het woordje “zou”. Trump zou zogenaamd dat en dat hebben gezegd, gedaan of geëist. Nu “zou” Trump zich weer zogenaamd verachtelijk hebben uitgelaten over gevallen Amerikaanse soldaten in de Eerste Wereldoorlog. De aantijgingen zijn beneden alle peil.

De SPIEGEL https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-donald-trump-soll-sich-veraechtlich-ueber-getoetete-soldaten-geaeussert-haben-a-b4026378-16d8-4641-b78b-a0bce3a2370a: “Losers” en “sukkels” noemde Donald Trump in 2018 volgens de berichten Amerikaanse soldaten, die in de oorlog waren gevallen. Het bezoek aan een Frans kerkhof werd door hem afgezegd. De president ontkent de berichten stelselmatig.

“Volgens de berichten” zou de redacteur van de SPIEGEL een hele nacht lang hebben getobd over de vraag, hoe hij de teaser van zijn “boodschap” zo zou kunnen formuleren, dat hij het redt zonder aanvoegende wijs, opdat de teaser er uitziet als een door feiten onderbouwde bewering richting Trump. “Volgens de berichten” viel hem vervolgens in de vroege morgen hij het eerste gekraai van de haan de frase “volgens de berichten” in. Maar goed, volgens welke berichten” zou Trump dan hebben beweerd, dat het bij Amerikaanse gesneuvelden om losers en sukkels zou gaan?

Dat gaat terug op een artikel van Jeffrey Goldberg. De als uiterst links geldende hoofdredacteur van het tien maal per jaar verschijnende magazine “The Atlantic” had zijn nieuwtjes uit “anonieme bron”. Openbaar maken wilde hij die niet. Hij beriep zich op de wens van zij “informanten”, om niet te worden blootgesteld aan de publiciteit. De geschiedenis van het op korte termijn gecancelde bezoek van Trump aan een soldatenkerkhof bij Aisne-Marne was al in 2018 onderwerp. De helikoptervlucht was destijds afgezegd om veiligheidsredenen vanwege hevige stortregens. Nieuw is slechts de “onthulling” van Goldberg, dat Donald Trump in geen geval vanwege veiligheidsoverwegingen m. b. t. de regen niet had gevlogen, maar omdat hij er sowieso geen zin in had gehad, om dode “losers” en “sukkels” zijn referentie te bewijzen. Goldberg onderbouwde zijn aantijgingen tegen Trump met andere voorbeelden van een zogenaamde minachting van de president t. a. v. gewonden en gesneuvelden. Zo zou Trump zich met disrespect hebben uitgelaten over de in 2018 overleden Amerikaanse senator John McCain, die ten tijde van de Vietnamoorlog vijf jaar lang in een Noord-Vietnamees krijgsgevangenenkamp ten prooi was gevallen aan foltering. McCain was één van de heftigste tegenstanders van Trump binnen de Republikeinse Partij. Daarnaast zou Trump zich hebben uitgesproken tegen een deelname van ooglogsinvaliden aan een militaire parade. Dit laatste echter zou geen blijk van de kant van Trump geweest zijn van minachting jegens de oorlogsinvaliden, maar van dat Donald Trump nog beseft, met welke bedoeling militaire parades traditioneel plaatsvinden. De eigen kwetsbaarheid tentoon te spreiden is geen reden voor een militaire parade. Anders dan in Duitsland zou men er in de VS ook niet over peinzen om kazernes te vernoemen naar gesneuvelden. Wie de oorlog ingaat, wil hem ook ten koste van alles winnen.

Metterdaad toonde Donald Trump kort geleden nog veel tact en fijngevoeligheid tegenover een oorlogsinvalide, die beide armen verloren had. In plaats van hem bij de begroeting over het hoofd te zien, of zelfs zijn prothese-hand te schudden, bracht Trump het persoonlijke contact tot stand, door het gezicht van de man aan te raken. Het is Donald Trump, die niet langer meer bereid is, het leven van Amerikanen te riskeren op de internationale slachtvelden, reden, waarom hij tevens binnenkort de helft van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan wil terugtrekken, om vervolgens de algehele terugtrekking mogelijk te maken. Überhaupt is Donald Trump de eerste vredes-president van Amerika sinds meerdere generaties.

De loze beweringen van Golberg worden door het Witte Huis stelselmatig van de hand gewezen. Dan Scavio, in het Witte Huis verantwoordelijk voor de sociale media, verklaarde, dat hij destijds met de president in Frankrijk geweest is. De helikoptervlucht naar Aisne-Marne werd metterdaad afgezegd wegens een waarschuwing voor onweer. Dat is te bewijzen. Van de berichten vanuit Frankrijk klopt totaal niets. Het gaat bij het artikel van Goldberg om een vileine aanval op de president, 60 dagen voor de verkiezingen. Een absolute schande. Stephen Miller, de voornaamste adviseur van de president, verklaarde dat Goldbergs voorstelling van zaken een verafschuwenswaardige leugen is. Veel eerder is het zo geweest, dat Trump het afzeggen van de vlucht ten zeerste heeft betreurd, aldus Miller in de “Washington Examiner”.

De volgende dag heeft de president op het Amerikaanse soldatenkerkhof van Suresnes in de stromende regen een toespraak gehouden en daarbij zelfs een paraplu geweigerd. Niemand heeft een groter, liefdevoller en loyaler hart voor Amerikaanse veteranen en gesneuvelde helden dan de president.

Ook van de First Lady kwam een verklaring. Het verhaal in “Atlantic” is niet waar, schreef zij op Twitter. Melania Trump verder: Er zijn zeer gevaarlijke tijden aangebroken, als het eenmaal zo ver is, dat aan anonieme bronnen meer geloof wordtgehecht, dan aan alle andere. Niemand kent de motieven achter dergelijke verhaken. Hier gaat het niet langer om journalistiek, maar om activisme. En dat dient wederom niemand in de geweldige natie. Met afschuw verklaarden ook voormalige en huidige officials, dat het bij Goldbergs artikel in “Atlantic” om een poging gaat, “de president te bekladden”, onder wie Jordan Karem, Johny DeSrefano, Sarah Sanders, Hogan Gidley en zelfs John Bolton, tot vorig jaar veiligheidsadviseur van de president en met stellige zekerheid geen fan van Trump.

De nood is hoog

Dat de “leftie’-pers niet eens meer bronnen voor haar beweringen aanvoert, zoals Jeffrey Goldberg in “Atlantic”, en dat het uitgerekend de Duitse “SPIEGEL” is, die niettmin denkt, niet zonder dit verhaal te kunnen, is anderzijds een ontmaskerende indicatie, dat in de “strijd tegen Trump” de nood hoog geworden moet zijn. Of het de poging is geweest om Trump neer te zetten als iemand, die de verkiezingen van 2016 heeft gewonnen met hulp van de Russen, of de poging om hem door middel van impeachment kwijt te raken, het bleef allemaal tevergeefs en ontpopte zich op het laatst als een schot in eigen voet. Donald Trump klimt momenteel in de overigens twijfelachtige enquêtes enorm op, en bij de “Lefties”schijnt gaandeweg paniek uit te breken bij het vooruitzicht, dat Trump wel eens een tweede ambtstermin tegemoet zou kunnen gaan. Van dat dit gebeurt, hangt heel veel af voor de hele wereld. Is namelijk vanaf November de oude Trump voor de komende vier jaar ook de nieuwe Trump, dan gaat het allemaal pas op rolletjes. Opvallend is het, hoe terughoudend Trump momenteel is m. b. t. de Nawalny-kwestie, daar waar bv. de Bondskanselier zich reeds heeft vastgepind op een ondubbelzinnige beschuldiging. Trump zegt daar verder niets anders over, dan dat hij geen bewijzen heeft. Dat kan als verstandig worden beschouwd.

De Linkse MSM lijken intussen dusdanig last te krijgen van slappe knieën, dat ze naar de allerlaatste strohalm grijpen: Geruchten verspreiden en daarbij nog niet eens de bronnen noemen, waarop men zich beroept. Omdat het al in “Atlantic” heeft gestaan, kan de “SPIEGEL”niet achterblijven. In de betere tijden van de “SPIEGEL”, onder zijn oprichter Rudolf Augstein, zou niet Trump in het middelpunt van het verhaal hebben gestaan, maar “The Atlantic”, resp. Jefrey Goldberg. Maar goed, onder Rudolf Augstein zou de “SPIEGEL” het ook niet nodig hebben gehad, om zich door een Bill & Melinda Gates-stichting te laten “ondersteunen” met zo’n 2,5 Dollar. Wat kun je daarvan nog verwachten? Bill Gates is evenmin een vriend van het gedachtengoed van Trump als Jeffrey Goldberg.

Überhaupt moet deze nieuwe, hoogst onsmakelijke geschiedenis van de rioolpers opvatten als een veelzeggend detail uit de subtiel gevoerde wereldoorlog, die thans min of meer discreet onder de opervlakte plaatsvindt. De partijen in deze oorlog: Wereldregeringsbevorderaars tgn de voorvechters van de souvereine nationale staat met zijn burgerlijke basisrechten. Wie aan welke kant staat, is intussen duidelijk: Trump en Poetin staan aan de kant van de verdedigers der nationale staat, de Links-liberalen staan aan de andere kant. Als Trump in November de verkiezingen wint, kunnen de Links-liberalen hun dagen tot hun definitieve nederlaag tellen. Nu nog weet niemand, wat Ghislaine Maxwell uit zal kramen. En tenslotte speelt ook de globale pandemie-flauwekul nog een hartig woordje mee. Als die nog voor November definitief uit de weg wordt geruimd, kan Trump eigenlijk door niets en niemand meer iets in de weg worden gelegd. Daarnaast ziet het er dan ook slecht uit voor de Duitse regering. Aldaar lijkt zich de paniek eveneens te verbreiden.

De nieuwsberichtendienst van dts heeft gemeld, dat minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) President Donald heeft beschuldigd van gewetenloosheid tijdens de verkiezingscampagne. Het is verstorend, aldus wordt Maas geciteerd vanuit de “Bild am Sonntag”, dat een Amerikaanse president denkt, “zoiets nodig te hebben”. De minister van Buitenlandse Zaken doelt op Trumps oproep tot dubbele verkiezingen en op zijn kritiek op de schriftelijke stemmen. Maas beweerde, dat hij vertrouwt op het verstand en op het gezonde mensenverstand van de Amerikanen, teneinde de gewetenloze poging “om twijfel aan de geldigheid van de verkiezingen te zaaien, om later zo mogelijk een verkiezingsnederlaag niet te accepteren, te laten mislukken”. Waar Maas de zekerheid vandaan haalt, dat bij niemand m.b. t. zijn uitlatingen de regel – “Wat ik denk en wat ik doe, vertrouw ik ieder ander toe”- boven komt drijven, blijft waarschijnlijk zijn geheim. Mevrouw Merkel promoot zoals bekend eveneens de schriftelijke stemming voor de verkiezingen van 2021, natuurlijk alleen vanwege het hoge Corona-besmettingsgevaar in het verkiezingsbureau. En daarbij hoe dan ook de (on)bruikbare geestesgesteldheid van een zeer jonge, zeer idealistische, maar ook zeer onkundige Greta-Luisa-generatie in aanmerking genomen bij haar voorstel, de verkiezingsleeftijd nog van tevoren te verlagen naar 16 jaar, is dit waarschijnlijk alleen maar een boos gerucht.

De vroegere ARD-correspondent in Washington, Horst Kläuser, droomde er deze dagen niettemin nog openlijk over, dat iemand onder Trumps bureau een aktentas zou laten ontploffen. Alsof het bureau van Trump in een Poolse wolvenkuil zou staan.

Dat alles past heel goed bij het artikel van Jeffrey Goldberg in “Atlantic”. In feite is het kostelijk om te zien, hoe degenen, die Trump willen ontmaskeren, bij elke verdere poging uit de kast komen al datgene, wat ze zijn. Wat dat is, daarover zwijgt de boodschapper uit kiesheid. Niet, omdat hij zo buitengewoon kies zou zijn, maar omdat hij natuurlijk weet, dat de heren graag en snel beledigd zijn, en dat ze hun pijnen van belediging maar al te graag laten verzachten door klinkende munten. Uitsluitend de gedachten zijn voorlopig nog vrij.

Door: Max Erdinger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/06/losers-extrem-kampagne/