De Groenen, een ietwat andere beschouwing

Door: Florian Stumfall *)

De Groenen (Viridis irrationalis Teutonicus Linné) representeren één der meest verbazingwekkende voortbrengsels der evolutie. Weliswaar behoren zij naar de opvatting van het merendeel der wetenschappers tot de primaten gerekend te worden, maar komen ze doorgaans niet overeen met de algemeen geldende ontwikkelingsprincipes. Bij hen namelijk geldt zwakheid als deugd en kracht als moreel verwerpelijk. Wat dat betreft zijn ze geschikt om de Darwinistische leer van de “survival of the fittest” serieus ter discussie te stellen.

Voorkomen

Het natuurlijke habitat van de Groenen is urban. Hun diepe worteling in het afval van de grote stad compenseren ze hoe dan ook met een hulpeloze hartstocht voor al het vegetatieve. Aan gezien ze echter bij voorkeur in coffee-shops, bio-winkels en Feng-Shui-instellingen plegen te nestelen, valt het de meesten van hen zwaar, te kiezen tussen een elzenboom en een eikenboom.

Voeding

De voeding van de Groenen bestaat, zoals hun naam al aangeeft, uit rauwkost en knol-gewassen en is aldus vegetarisch tot veganistisch, enkele uitzonderingen daargelaten. Daarnaast stellen ze de hoogste eisen binvoorbeeld niet aan de kwaliteit van de grondstoffen maar aan verkrijging van deze en grijpen daarbij terug op methodes van eeuwen geleden. Verschrompeld fruit en vlekkerige groenten gelden voor hen als wenselijk. Belangrijk is vooral, dat het oogsten geweldloos geschiedt. De heiligen onder hen wachten zich er zelfs voor, om bijvoorbeeld een appel te plukken en wachten er op, tot hij uit zichzelf op de grond valt.

Bij het onderhoud van de Groene is het gebruik van hennep van grote betekenis.

Het sociologische.

De Groenen komen voor in kleine, zelden wat grotere roedels en huldigen daarnaast de zwerm-intelligentie, die goed waar te nemen valt bij vakantiegangers op autosnelwegen in de zomer, als de files kilometers lang worden. Er teken zich een onvoorwaardelijk geloof af aan de leerstellingen van hun roedel-leiders, wat voor hen het excessieve gebruik van de grote hersenpan overbodig lijkt te maken.

Wetenschappelijk-filosofisch betreden de Groenen nieuwe wegen: Ze gaan uit van de wens en pogen, de werkelijkheid daarop af te stemmen. Hiertoe plegen ze in verschillende roedels bij elkaar te komen en lange disputen te houden> De hartstochtelijkheid va de toespraak is daarbij belangrijker dan haar duidelijkheid en begrijpelijkheid. Mannelijke exemplaren plegen zich bij dergelijke gelegenheden bezig te houden met haken of met het voeden van het kroost.

Vermeerdering

Bij de Groenen heerst een strenge gynarchie, die het mannetje in zijn sektarische doelmatigheid toelaat, bv. bij het huishoudelijke werk. Anderzijds wordt zijn positie gekenmerkt door onderwerping. Gewaardeerd in hem worden de deugden der zachtmoedigheid, terughoudendheid en toegeeflijkheid.

Promiscuïteit en anarchie zijn de idealen voor groene seksuele betrekkingen. De paringen geschieden onafhankelijk van geslacht; combinaties mannetje/vrouwtje kunnen evenwel doorgaans tot geboorten leiden. In het algemeen komt hierbij één jong ter wereld, zelden een tweeling. Ofschoon de voortplanting van de Groenen hoofdzakelijk geschiedt door propaganda.

Gebruik

De vraag, of de Groenen behoren tot de bruikbaren is hevig omstreden. Zijzelf beweren van wel, de meerderheid der bevolking vindt van niet. Onbetwist geschikt blijken zij na hun overlijden te zijn om mee te bemesten.

*) Dr. Florian Stumfall, publicist en auteur van vele boeken, was referent bij de landelijke leiding van de CSU en jarenlang redacteur van de Bayern-Kurier.

Door: Florian Stumfall.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/05/20/die-gruenen-eine-etwas-andere-betrachtung/#more-24352

Vrouwen en kinderen in angst: Mob valt Tommy Robinson en zin fans aan

Door: Redactie PP.

Bij een manifestatie van Tommy Robinson m. b. t. de EU-verkiezingen kwam het tot gewelddadig treffen tussen zijn aanhangers en tegendemostranten, zo luidt de officiële berichtgeving over de oproer in Britse media als MailOnline https://www.dailymail.co.uk/news/article-7044883/Violence-breaks-Tommy-Robinson-campaign-event-supporters-clash-crowds-Oldham.html. Een gastbijdrage van Marilla Slominski.

Er werd “racistisch uitschot” geschreeuwd en met straattegels gesmeten. Twee politie-auto’s werden beschadigd. Het online blog politicalite vertelt een heel ander verhaal: Nadien zouden leden van de groepering “Muslim Defence League” onder de islamische afslachtkreet “Allahu Akbar” hebben geprobeerd, willekeurig mensen aan te vallen.

DE “MUSLIM DEFENCE LEAGUE” WAS ER OOK BIJ

Talrijke leden van de “Muslim Defence League” (MDL) zouden hebben geprobeerd, toeschouwers en gezinnen aan te vallen, die bij elkaar waren gekomen, om naar Tommy Robinson, kandidaat voor het Europarlement, te luistren, aldus politicalite https://www.politicalite.com/latest/exclusive-islamic-terrorists-launch-attack-on-tommy-robinson-campaign-rally/. Tommy Robinson is met een politie-escorte en onder bescherming van extra beveiligingskrachten weggebracht, nadat hij zijn toespraak had gehouden.

Radicale Moslims zouden alle mogelijke soorten stenen zowel als metalen voorwerpen in de menigte gesmeten hebben.

“Ze hebben stenen gegooid, auto’s vernield en een oude dame in haar huis aangevallen. De vrouw dacht, dat ze doodging”,

…bericht een ooggetuige. De politie zou ter plekke hebben getracht, de mensen te beschermen en kinderen geëvacueerd hebben. Er zouden ook schoten gevallen zijn. Twee mensen zouden gewond zijn geraaktdoor messteken, een bericht, dat door de plitie niet werd bevestigd, aldus het blog politicalite, dat zich m. b. t. zijn bericht o.a. beroept op video-opnames.

MEER DAN 100 FANATIEKE MOSLIMS ROEPEN ALLAHU AKBAR

Zoals een verslaggeefster van Rebel Media bericht in haar video, ging het om pakweg 100 islamitische aanvallers, die tevens hebben gesmeten met eierenen flessen, die ze uit afvalbakken zouden hebben opgediept. In de video ziet men een opgezweepte mob, die probeert, door een politieversperring heen te dringen, richtingde aanhangers van Tommy Robinson. Volgens de politie zou het bij de aanvallers gaan om plaatselijk onbekende personen.

De bijdrage verscheen aanvankelijk hier https://www.journalistenwatch.com/

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/05/20/frauen-und-kinder-in-angst-mob-greift-tommy-robinson-und-seine-fans-an/

KERKEN: HOE DE CHRISTELIJKE MISSIE ZICH ONTWIKKELDE TOT POLITIEKE PROPAGANDA

Door: David Berger.

De christelijke kerk wordt verweten, dat ze nauwelijks nog missioneert. Welnu, dat kan werkelijk niet worden beweerd. Missioneren doet ze nog wel. Alleen streeft ze nu geheel andere missie-doeleinden na. Meint Holger Prade in zijn Woord op Zondag.

Het afscheuren van posters van democratische partijen in de verkiezingsstrijd, zoals de dominee in Minden deed, is typerend voor een destructieve denk-en handelwijze van de gezamenlijke christelijke kerken. Een tast- en zichtbare uitwas, zogezegd.

EEN PAUS, DIE DE VOETEN VAN MOSLIMS WAST

Waarbij dat ook weer niet helemaal klopt. Terwijl de Evangelische kerk nog intacte delen heeft, bijvoorbeeld in de SELK en bij de oud-Lutheranen (echter niet in de hoofdkerk), is de katholieke kerk, op een paar kleine groeperinkjes na, eensgezind van het pad afgeraakt. Dat is immers ook geen wonder, als de Opperherder, de paus, volksverhuizingen met de existentiële verwerpingen van de landen van aankomst begroet, op de knieën valt voor Afrikaanse regeringen en de voeten van Moslims wast. Reeds zijn inauguratie-toespraak in Rome begon met een zeer merkwaardige begroeting.

Dat heeft met de Zoon van God met Jezus als verkondiger van de Vrede niet veel meer te maken. Geen wonder, dat vele christenen hun kerk de rug toekeren. Missioneren betekent de boodschap van God in de wereld te dragen en niet haar tegenstanders. Missioneren betekent niet, zich te schikken naar de kortstondige politiek en vanaf de kansel voor haar te prediken. Het betekent niet, de tegenstanders te demoniseren, mar de mensen met elkaar te verenigen.

Geen wonder, dat de paus op veel plaatsen gezien wordt als antipaus, waar hij toch ageert als bespoediger van antichristelijke ontwikkelingen. Welzeker is voor hem en zijn ambtsdragers Afrika een katholieke hotspot, maar voor hoe lang nog, met het oog op de grootste christenvervolging ter wereld? Het Arabische gebied is reeds weerloos gevallen. Europa staat op het punt, te vallen.

OF GEBEDEN ALLEEN HIER NOG HELPEN, MAG WORDEN BETWIJFELD

Maar, zoals het zo mooi wordt gezegd: “Help jezelf, dan zal God je helpen.” In vertrouwen op God en met de ondersteuning van zijn medemensen zou iedere goede christen moeten doen, wat in zijn vermogen ligt, opdat deze ontwikkeling wordt gecorrigeerd.

De mond opendoen en misstanden aan de kaak stllen, misschien zelfs ook in de kerk, als de pastor begint met zijn beïnvloeding, dat zou al een begin zijn. Maar ook en het bijzonder de wereldlijke leiding heeft gehoefte aan een STOP, tot hier en niet verder.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/05/19/kirchen-wie-aus-der-christlichen-mission-politische-propaganda-wurde/

Oldenburg? – Helemaal niet vervelend, helemaal niet vrolijk

Door: Michael Kornowski *)

Wie zich regelmatig verveelt, raad ik een uitstapje naar Oldenburg aan, want daar is altijd wel iets aan de hand. Oldenburg is veelkleurig en er gebeuren daar spannende dingen.

Zo werd er in een supermarkt een man van de beveiligingsdienst op het toilet aangevallen door twee mannen met een bijl. Na de moordpoging roofden ze de supermarkt leeg en vluchtten.

Een taxichauffeur werd door zijn passagiers mishandeld, omdat hij, teneinde de taxi niet te overladen, niet zoveel personen wilde meenemen als gewenst werd.

En momenteel loopt er een zaak m. b. t. een “vermoedelijke” verkrachting van een 20-jarige onder invloed van alcohol door drie mannen. Alleen gelooft men niet erg in de verklaring van de jonge vrouw, dat ze een blackout had, terwijl de beklaagden de daad pertinent bestrijden. En dat in tijden van #metoo …
Zoals men ziet, is Oldenburg altijd een reisje waard. Nog een tip voor de uitvinder van het verbod op messen: breid het verbod s. v. p. uit met bijlen! We willen toch zeker niet, dat er weer zoiets gebeurt … ?

https://www.nordbuzz.de/ …/ oldenburg-rewe-beil-attacke-disco…

https://www.nordbuzz.de/ …/ oldenburg-taxi-horror-fahrer-nimm…

https://www.nordbuzz.de/ …/ oldenburg-20-jaehrige-wird-bewuss…

*) Bron: https://www.facebook.com/ohne.umschweife1/?__tn__=kC-R&eid=ARB-qxfsrBOgcL0lEU6jmJ7W-LPW5-xdbJncUHsY8br53kdRt5XkjPHl_2I9gXaK7IDZgHVPi5HamMga&hc_ref=ARTDmjOjxHtyS-WNGYiYmBhxwl789oF_JJaCRaVEKCbi4E9Q6Qb0HBOQXoiM7Vp1VGw&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDd8bVLQIaUihmRZhSs_96m4ygjT24efCaThY-1gQHQcvPv9Sro7COdhH-vCxdW_0DRyDH3kAoj9U01EsibweCtpiiEZp1n6enqM2fRxhl2PvNjK6deQirE4uSuw4-72p01NJTUj6b2PzYYCuEYeo_pGOgtuLQJV0U_9bU3E33fwhEGxBtCDh8wVWJrVg3uJYc-CesgeFT23JkY-Z4Fm8Uv_XKg0JHfCETJr9HZD_VO2_Li73l205YAgzUF0CNkztDoaJ2jtmijGtpX_ff35DsTMaT7c3a1leO_gR-S0-7XN6vnhg84YBM-bjRLE9JFj581BaoR-EuHtiEExmgJbo0

Door: Michael Kornowski.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/05/19/oldenburg-gar-nicht-langweilig-gar-nicht-lustig/

Dierenleed of boerenleed?

Door: Rob Meyer

Mijn aanvankelijke sympathie voor de PvdD en dergelijke dierenbeschermende clubs, is nu onder het nulpunt gedaald.
Met dank aan die agressieve dierenactivisten, die gijzelen, bedreigen, inbreken en vernielen, tot aan brandstichting aan toe.
Ik ben daar helemaal klaar mee en kots van die radicale, mensverkrachtende dierenpamperaars.
Donder op en ga iets nuttigs doen met je leven in plaats van stallen in brand steken en veeboeren het leven tot een hel maken.

Natuurlijk is er veel dat binnen de vleessector voor verbetering vatbaar is, maar niet op de manier van die – veelal linkse – terroristen.
Hun acties zijn op geen enkele wijze te verantwoorden, en dienen net zo hard afgestraft te worden als jihadisten en verkrachters.

Dan heb je daar de Vereniging Leefmilieu met jurist Valentijn Wösten aan het roer.
Interessante weetje: deze activist was ooit medewerker van Fortuynmoordenaar Volkert van der Graaf en diens Vereniging Milieu Offensief.
Dan weet je vooralsnog genoeg met wat voor gewetenloos ‘vee’ we van doen hebben.
Die deinzen nergens voor terug en gaan over lijken om hun idealisme door de strot van de burger te duwen.

Nu heeft een groep veeboeren zelf een club opgericht: Farmers Defence Force, waarmee ze de boel een beetje willen bundelen en in de gaten houden.
‘Omdat de politie veel te traag reageert’ wordt er geconstateerd.
‘Goed te begrijpen dat boeren zich verenigen, maar ze mogen geen wilde dingen gaan doen!’, volgens Caroline van der Plas van Farm & Food Communication.
Inderdaad: die wilde dingen mogen alleen gedaan worden door dierenactivisten.
De belaagde boeren dienen hun mond te houden.
En als hoofdprijs zitten die schreeuwers daags na hun verderfelijke acties bij Pauw of Jinek aan de tafel, vol trots verhalend over hun ‘heldenacties’.

Zeker: het voorkomen van dierenleed gaat vóór godsdienstvrijheid, daar ben ik volkomen mee eens. Dit met het oog op die gruwelijke halalslachthuizen, die hun dierenlijden gewoon kunnen voortzetten, dankzij een wetsartikel dat bepaalt dat het geoorloofd is omdat het een religieuze kwestie betreft.

Maar al met al vraag ik me toch echt af wie in godsnaam kan sympathiseren met deze meedogenloze idealisten die het boeren onmogelijk maakt om ongestoord hun werk te doen.
Bitter is ook dat steeds meer veeboeren er alles aan doen om hun stallen steeds diervriendelijker te maken.
‘Ja, dat is dankzij onze acties!’ hoor ik een linkse rat schreeuwen…
Ik dacht het niet.
Hoe dan ook, ik ben helemaal klaar met dat tuig en geef de boeren de welgemeende raad om burgerlijke ongehoorzaamheid te betrachten en die terroristen een koekje van eigen deeg te geven.
Neem maar een voorbeeld aan die blokkeerfriezen.
Het braafste jongetje van de klas zijn, is over.
Het als gehoorzame schaapjes achter de herder aanlopen is over.
Het met ducktape afplakken van onze monden is over.
Ik ben er helemaal klaar mee.

Rob Meyer 17 mei 2019

Vrije auteurs – onvrije mening

Door: Peter Helmes.

Gezamenlijk ten strijde voor onze vrijheid!

Met betrekking tot het artikel: https://philosophia-perennis.com/2019/05/17/der-kampf-gegen-meinungsfreiheit-und-fuer-eine-linke-gesinnungsdiktatur-wird-zum-weltweiten-problem/ was er sprake van een gedachtenwisseling tussen vlogger Key B. Hacker en mij, die ik niet onbecommentarieerd wil laten:

Key B. Hacker, 17.05.:

Ik ben er ontzet over, met zoveel hulpeloosheid als vele “alternatieve media” in hun hoedanigheid van bekritiseerders van het systeem zich weliswaar over de willekeur van de ‘systeemlingen’ beklagen, maar die uiteindelijk toch voor lief nemen.

Ettelijken onder hen bedelen om financiële ondersteuning, maar steken (zoals bv. in tegenstelling tot Philosophia Perennis) geen geld in eigen initiatieven. Wat hen betreft kunnen zij ook video’s inlassen, die ze op hun eigen server zouden hebben ge-upload.

Nee:

Ze beklagen zich en beelden zich in, dat YouTube hen bijvoorbeeld gratis een podium zou moeten bieden, waarop ze hun deels ook zeer grove eigen weergaven te koop aanbieden.

In de loop van de tijd had het allang kunnen lukken, de belangstellenden de weg te wijzen naar de alternatieve informatie op blogs als PP, wat bijvoorbeeld ook had kunnen gelden voor de beide “Oliver-exoten”.

Ook is het de “alternatieve media” niet glukt, een centraal medium te installeren, waarin ze allemaal regelmatig met hun top-bijdragen bij elkaar komen en aldus zo iets als een “krant”, als een “digest” tot stand hadden kunnen brengen. Iemand met talent voor een serieuze vormgeving van tekst, beeld en video in functionele vorm zou beslist gevonden kunnen worden.

Maar nee:

Eenieder wenst op de eerste plaats als alleen-strijdende ster te worden bewonderd. Hoewel hem dat verder vrij staat. Alleen moest men zich eens verregaand losmaken van YouTube, Facebook en Twitter en bijvoorbeeld met minutieus geduldwerk het publiek de weg wijzen naar het Duitstalige gebied. Het wel en wee van Philosophia Perennis hangt immers ook niet af van de Amerikaanse giganten en wordt niettemin markant gevonden en gefrequenteerd.

Door gebrekkige coöperatie en herkenbaar eigen geklungel vragen de alternatieve meia om een zelf- DIVIDE ET censuur-IMPERA. Zo’n beetje shake-hands zoals het nu gaat, brengt überhaupt geen verbetering. Iemand van een werkelijk grote provider had immers al gratis servers voor een alternatief blog aangeboden. Niemand van enigerei gewicht heeft van het aanbod gebruik gemaakt. Als het anders was geweest, had ik het geweten. (mlskbh)”

—————–

Hierop antwoordde “axl”:

Hoe duidelijk is bij dit sluip- en slijp-proces waar te nemen, hoe geruisloos, ondanks de bestaande basiswetten, de vrijheid van menigsuiting wordt gesaboteerd, doordat een zg. hoger gedachtegoed als norm wordt opgelegd. Quod licet jovi not licet bovi, denkt, wie zich er voor houdt. Zoiets als met de waarde van wetten, wanneer degenen die gemachtigd zijn om ze te handhaven, zich er zelf niet aan houden. Allemaal een kwestie van innerlijke ethiek. Zolang het hieraan ontbreekt, is elke vorm van gemeenschappelijkheid gedoemd te mislukken. Gezindheid is alleen voor snuffelaars.”

—————–

Key B. Hacker antwoordt axl:

“Zolang ‘alternatieve strijders’ zich inbeelden, zogezegd als partizanen te kunnen schitteren in de grote en zo heerlijk kostenloze media van de censuur-maffia, zullen ze zich er verder in moeten bekwamen, zichzelf te beklagen als ‘slachtoffers’.

Mijn medelijden kent daar zéér zijn grenzen.

Van een tactische en strategische manier van optreden hebben ze geen idee.

Hier rijst de verdenking, dat ze vooral hun ijdelheid uitleven en minder het geschonden volkswelzijn willen dienen.”

————————-

Hierop mijn antwoord:

@ Key Hacker:
“Bravo! Uw antwoord raakt de kern van de zaak, maar wij vrije auteurs zijn intussen een (kleine) stap verder.

1.) Allereerst: Het hoeft geen nadeel te zijn, dat elke blogger op de eerste plaats aan zichzelf (en wat mij betreft ook aan zijn ijdelheid) denkt. Maar uiteindelijk komen veel verschillende meningen – nog steeds! – aardig tot overeenstemming.

2.) U snijdt hier echter een teer punt aan: Deze ijdelheid verhindert de eigenlijke noodzakelijke coöperatie op het terrein van de vrije auteurs. En mij lijkt het af en toe – direct uitgedrukt – dat de ene of de andere zichzelf voor “de grootste” en daarmee voor de koning houdt. Op die manier kan men echter niet ten strijde trekken.

3.) Ik veroorloof mij deze kritiek, omdat ik zelf x- aantal pogingen tot samenwerking heb ondernomen – en dat sinds meer dan 40 jaar lang. Uiteindelijk (drie á vier jaar geleden) hebben mijn vriend Michael Mannheimer en ik herhaaldelijk pogingen gestart , om onszelf “een gezicht te geven” voor gelijkgezinden. Dat is steeds weer om dezelfde redenen uitgedoofd, omdat nu eenmaal iedereen “zijn eigen ding wil doen”.

4.) Evenwel, waarde Hacker, het probleem kan niet “in een vloek en een zucht” worden opgelost, dat moet beetje bij beetje gebeuren. Wanneer U dat ook zo ziet, volgt U dan a. u. b., wat zich “bij ons” voordoet (ik weet zeker, dat de ‘scene’ U bekend is):

Persoonlijkheden als Hanno Vollenweider en David Berger is het gelukt, aan de gemeenschappelijk ondernomen moeite een, zij het dan ook wankele, operatiebasis te geven. Zelf neem ik daar ook aan deel, maar ben te oud en te ziek om nog zeer mobiel te zijn. Ik ondersteun de nieuwe beweging echter van harte en (nog steeds) met wakkere geest.

5.) Het heeft geen zin, om nu “alles” te verlangen. Laten wij ons beperken tot de kleine stappen. Zelfs die worden door het establishment immers al opgevat als provocatie – in hun kwasterige taaltje: “niet politiek-correct en een gevaar voor de jeugd”.

Ook hier geldt: Vele kleintjes maken één grote. Dus laten wij ze vooreerst te lijf gaan met kleine stappen en attaques!

6.) Ongunstig is de zeer rechtstreekse ingreep van de meningen-maffia in de blogger-scene – wat ik aan den lijve moest ondervinden en waartegen ik machteloos ben. Daar ik deelneem aan een ranking en geen geld aanneem, kan ik over één en ander openlijk spreken: De Maas-Kahanese censuur-autoriteit heeft me berispt ‘op straffe van’ wegens “in gevaar brengen van de jeugd”- en ik moest juridisch door het stof. Tot dan toe had mijn blog om en nabij de 10.000 bezoekers perdag. In één klap -van de ene dag op de andere – viel mijn bezoekersaantal terug op 2.000! Tweeduizend(!!!) – zonder enige politieke verklaring. Ik schrijf nu voorzichtiger, waardoor er niet meer zoveel artikelen worden gecensureerd. Langzamerhand groeit het aantal bezoekers weer en ligt het thans bij pl.m. 5000 dagelijks. Ik heb dus alle reden om me te verzetten tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting.

7.) Om terug te komen op uw (over het algemeen) gerechtvaardigde kritiek: Kritiek leveren is goed – zoals U het doet -, blijft echter meestal zonder gevolg. U maakt (waarschijnlijk) deel uit van onze vrije media en/of ben prima op de hoogte. Waarom laat U uw vizier omlaag? Doe het omhoog, en strijd met ons mee! U zult zien, dat in de huidige formatie bij ons iedereen welkom is.

Het gaat om de verdediging resp. de weder-verkrijging van onze vrijheid – ons hoogste goed. Daarbij is iedereen, die eraan meedoet, welkom!

Met hartelijke groeten

Peter Helmes

“Man van het eerste uur” bij het Verband van Vrije Auteurs en uitgever van het blog
http://www.conservo.wordpress.com/ 17.05.2019

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/05/17/freie-autoren-unfreie-meinung/

Beatrix von Storch: “Als de vlag van de halve maan omhoog gaat, zal de vlag van de regenboog branden”

Door: David Berger.

Het door de Groenen aangevraagde actuele debat in het parlement betreffende “maatregelen tegen homo- en trans(gender)vijandigheid en voor acceptatie van seksuele en geslachtelijke veelzijdigheid” werd het definitieve Waterloo voor de ooit zo succesvolle homopolitiek van de Groenen.

Uitgerekend de AfD presenteerde zich als de partij, die het duurzaamst de belangen van homoseksuelen vertegenwoordigt. Die partij dus, die door LGBT-belangengroeperingen, die financieel volkomen afhankelijk zijn van Linksgroen, voortdurend wordt neergezet als homofoob.

Overduidelijk bleek uit de interventies van de afgevaardigden van de AfD:

SLECHTS WIE DE ISLAMISERING EEN HALT TOEROEPT, KAN HOMOSEKSUELEN BESCHERMEN

Beatrix von Storch hierover: “Het eigenlijke gevaar voor homoseksuelen in West-Europa wordt door de Latte-Macchioto-Linksen consequent verdrongen. 52% van de Britse Moslims wil homoseksualteit verbieden en homoseksuelen worden in de Duitse grote steden aangevallen door Moslims, bijvoorbeeld aan de Kottbusser Tor in Berlijn https://philosophia-perennis.com/2017/09/24/kreuzberg-radfahrer/.

Derhalve is het devies: Als de vlag van de halve maan omhoog gaat, zal de vlag van de regenboog branden.

Wie het ernst is met de vrijheid en de veiligheid van homoseksuelen, moet de islamisering van Duitsland en Europa een halt toeroepen. De AfD is de enige partij, die dat zal doen https://philosophia-perennis.com/2017/09/20/alice-weidel-interview .

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/05/17/storch-homosexuelle/