Boekbespreking: De Groenen -tegenstanders van de natie

Door: redactie PI-News.

Zonder twijfel: Geen partij in Duitsland heeft zo veel invloed als de Groenen. Ze regeren niet? Kan zijn. Maar alleen daarom gaat het in een “plurale” samenleving dan ook niet alleen. Het gaat ook altijd om stemmingen, om instellingen van de mensen, om metafoor-politiek”. En dát hebben de Groenen al 30 jaar begrepen als geen enkele andere partij. Met alle desastreuze gevolgen voor ons vaderland.

“De Groenen – Vijanden van de Duitsers in de regeringsbanken” https://antaios.de/detail/index/sArticle/87629 is thans de beslissende handreiking in beslissende tijden. Het Instituut voor Staatspolitiek heeft voor een luttel bedrag een studie op de markt gebracht, die iedereen, die het niet begrepen heeft op de Groenen, zou moeten lezen. Iedereen, hetzij Waarden-Unie, hetzij AfD of partijloze conservatieven, lijdt onder de Groenen. Of nu reeds, of in de toekomst, bijvoorbeeld onder Zwart-Groen.

De studie somt op 50 bladzijden alles op, wat het Groenen-kritische hart maar begeert ten behoeve van het noodzakelijke voorlichtingswerk van onze bevolking. Waar komen de Groenen vandaan? Waar liggen de extreem-linkse en gedeeltelijk pedofielen-vriendelijke roots? welke figuren van toen zijn thans verantwoordelijk? Welke media behoren tot hun partners? Door wie worden ze gefinancierd? Welke rol speelt de “ecologie” als deuropener voor hun links-radicale agenda? Wat steekt er achter “Fridays for Future” en de nieuwe klimaat-waanzin?

Wie dit essay leest, krijgt antwoorden op deze en veel andere vragen. Het niveau van de tekst ligt hoog, maar desondanks is de taal toegankelijk.
Overzichelijke uiteenzettingen en een minutieuze opbouw helpen de lezer ook naar de lectuur, als hij gauw iets moet vinden, of zich wil of moet informeren over een speciaal onderwerp.

Een ding is duidelijk: Wie Duitsland wil behouden als nationale staat, moet het succes van de Groenen zien te keren.Dat betekent tevens, dat de stemmingen onder het volk moeten worden herkend, geanalyseerd, en dat er moet worden getracht, ze te keren. Want de “Metafoorpolitiek gaat vooraf aan de “Realiteits-politiek”.

Groen overwint in de politiek, omdat Groen in de samenleving reeds gedeeltelijk overwonnen hééft! Dat moet men begrijpen. Dat benadrukt nu deze studie. De auteurs blijven niet stilstaan bij de verwoestende en gedetailleerde inventarisatie. Nee. Ze tonen ook, waar bij de Groenen de zwakke plekken liggen en waarop men ze zou kunnen en moeten pakken!

“De Groenen – Vijanden van de Duitsers in de regeringsbanken” https://antaios.de/detail/index/sArticle/87629 . Het is aan onsallen, om door voorlichtingswerk en vastberaden oppositie aan deze nachtmerrie voor Duitsland een einde te maken.

Bestel-informatie:

Institut für Staatspolitik: “Die Grünen – Deutscherfeinde auf der Rgierungsbank”
– hier bestellen: https://antaios.de/detail/index/sArticle/87629

Door: Redactie PI-News.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/10/die-gruenen-gegner-der-nation/

Arglistige poging om de moordaanslag in Halle tegen de AfD uit te buiten

Door: Klaus Hildebrandt.

Ongezouten waarheid over de moordaanslag van Halle en de Duitsland-dag van de Jonge Unie – Open brief aan AKK

Zeer geachte Mevrow Kramp-Karrenbauer, (lieve CDU),

Behalve retoriek en parolen over doorzetten bevatte uw vlammende toespraak voor de Jonge Unie op hun “Duitsland-dag” weer eens niets nieuws, laat staan de één of andere verwijzing, die op een afkeren van de huidige koers had kunnen duiden.

Heel erg vond ik uw arglistige poging om de moordaanslag van deze verwarde individuele dader en, zoals Horst Seehofer hem gisteren noemde – gamer – van Halle generaliserend in verband te brengen metde AfD, aangezien U de AfD betichtte van rechts-radicalisme, ook een reden,waarom ik u thans schrijf. Dergelijke aantijgingen en leugens dienen pertinent te worden tegengesproken.

Het tegnwoordig weer opflakkerende racisme en anti-semitisme in Duitsland is overduidelijk het gevolg van uw eigen absurde migratie-politiek – en niets anders. Heeft de AfD niet vanaf het begin af aan gewaarschuwd voor deze gevaarlike ontwikkeling! Maar u wilde niet luisteren. Voor het overige vertegenwoordigt de AfD toch alleen maar de standpunten, die u een goede tien jaar geleden nog succesvol tot een gevestigde christelijk-burgerlijke partij maakten. Uw CDU heeft totaal haar gezicht verloren. Herkent u haar, de kanselier https://www.youtube.com/watch?v=dd_Ss6Sze2M? Herkent u ook uzelf in haar toespraak voor het Duitse Parlement in 2002?

Zeker is het verkeerd, om individuele mensen vanwege hun ras of hun huidskleur te discrimineren, wat tot voor 4 jaar in Duitsland ook nauwelijks voorkwam. Even erg en nog erger is het echter, om een land door middel van gedwongen assimilering van haar identiteit te beroven, wat zelfs de VN reeds kort na hun oprichting erkenden en hun leden dan ook verboden, en waaraan ook de door de bondskanselier door legitimering-achteraf van uw eigenzinnige beslissing tot grensopening geïnitieerde migratiepact niets kan en ook niets zal veranderen .

Nadat de SPD reeds de gevolgen heeft ervaren van uw Duitsland-vijandige politiek, zullen trots en hoogmoed zich ook op uw CDU wreken. De nu voor de deur staande verkiezingen in het mooie Thüringen zouden beslissend kunnen zijn voor de toekomst van ns land en binnen uw partij stof doen opwaaien.

Uw populistische en verachtelijke omgang met de politieke tegnstander heeft met democratie niets meer te maken. De burger hebben uw goedkope racisme-gedoe dóór en uw globaliserings-experiment zal mislukken.

Alleen al uw omgang met Turkije doet twijfelen aan de competentie van uw politiek, allereerst aan die van de kanselier. Wie zich door een land als Turkije dusdanig laat uitschelden, misbruiken en chanteren, en vervolgens ook nog vasthoudt aan haar aanspraak op op het EU-lidmaatschap, voert iets heel anders in zijn schild. Het was eenvoudig geweest, om al destijds met het robuuste mandaat van de VN een – beschermde- zône in te richten in het noorden van Syrië, teneinde de voor oorlog vluchtende mensen uit de regio aldaar van het noodzakelijkste te voorzien. Nu neemt dictator Erdogan het heft in handen en handelt.

Uw gewetenloze manier van doen tegenover de Duitse bevolking en de AfD valt met niets meer te rechtvaardigen. Wij zullen zien, waar dat toe gaat leiden.

Met vriendelijke groeten, Klaus Hildebrandt.

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/15/arglistiger-versuch-das-attentat-in-halle-gegen-die-afd-auszuschlachten/

Islamcriticus Ahmad Mansour ontvangt mensenrechten-prijs

Door: David Berger.

De islamcriticus en publicist Ahmad Mansour werd het afgelopen weekend gedecoreerd met de mensenrechten-prijs van de Gerhard en Renate Baum-stichting. De prijs werd overhandigd door de Noordrijns-Westfaalse minister-president Armin Laschet (CDU) in zijn functie als laudator.

In de motivering van de stichting voor de keuze van Mansour als prijswinnaar wordt gezegd, dat Mansour een publicist is, “die zich als visionaire bruggenbouwer onvermoeibaar inzet voor de democratie in onze integratie-samenleving”. Zijn inzet voor de democratie en tegen extremisme wordt in verschillende projecten aangetoond. In het bijzonder kan hier de nadruk worden gelegd op de in 2017 met zijn vrouw Beatrice Mansour opgerichte maatschappij “Mind Prevention”, die een initiatief wil bevorderen ter stimulering van de democratie en extremisme-preventie.

Laudatio werd gehouden door de Noordrijns-Westfaalse minister-president Armin Laschet

De staatskanselarij NRW twitterde daarover: Afmad Mansour strijdt tegen haat en extremisme, binnenlands en geïmporteerd anti-semitisme. Hij bestrijdt slechte gedachten, zodat hieruit geen slechte woorden en slechte daden voortkomen.”

De 10.000 euro bedragende prijs werd beschikbaar gesteld in samenwerking met de Schauspiel Köln. De Laudatio werd gehouden door de Noordrijns-Westfaalse minister-president Armin Laschet (CDU).

Mede-oprichter van het “Initiatief Seculiere Islam”

De in 1976 in een Arabisch dorp in Israël geboren en sinds 2004 in Berlijn wonende Duitse staatsburger Mansour behoort tot de mensenrechten-activisten, die strijden voor innerlijke hervorming van de Islam. Als zodanig is hij mede-oprichter van het “Initiatief Seculiere Islam”.

Het interne Islamitische debat in Duitsland mag niet worden gedomineerd door de conservatieve Islam, maar gehouden naar de maatstaven van de grondwet: Moslims zouden geen bijzondere rechten mogen hebben, in plaats daarvan moet tegelijkertijd een seculiere staat worden nagestreefd, waarin gelijke rechten moeten gelden voor zowel Moslims als niet-Moslims.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/10/14/islamkritiker-ahmad-mansour-bekommt-menschenrechtspreis/

Geen Nobelprijs voor Greta – Goddank!

Door: Theresa Geissler.

Ziezo, het leek er even om te spannen, maar inmiddels zijn we enige dagen verder, alle stofwolken zijn opgetrokken, en de wereld kan de uitkomst onder ogen zien: Geen Nobelprijs voor Greta Thunberg.

U wilt van mij weten, of ik daar blij om ben? Jazeker! Blij en buitengewoon opgelucht!

Nee, daar ga ik niet over huichelen, want dat hebben er intussen al genoeg gedaan:

We hebben ze de afgelopen dagen zien langskomen in de media: meer- of minder bekende namen in de journalistiek en dergelijke. Op de vraag, of ze hoopten, dat het Zweedse klimaat-boegbeeld met de hoogste eer (en trouwens het geld) zou gaan strijken, werd opvallend vaak begonnen met een indirecte reactie in de zin van: “Nou … Kijk … ik ben beslist geen klimaat-ontkenner….”

Alsof men op de eerste plaats bang was, die indruk te wèkken en het liefst elke verdenking in dit opzicht maar even weg wilde nemen. Om hierop even schielijk als uitgebreid te benadrukken, hoezeer men het Thunbergje wel respecteerde en haar initiatief bewonderde. Pas wanneer dát misverstand bij voorbaat uit de weg geruimd was, durfde men het aan om, naar het veelal leek schoorvoetend,te bekennen: “… maar dat ze die prijs moet krijgen … nou néé, om eerlijk te zijn níet…”

Natuurlijk werd vervolgens ook dát toegelicht, zij het onveranderlijk zo vaag en summier, dat je je kunt afvragen, hóe duidelijk hun argumentatie op de kijkers/luisteraars overgekomen is. Terwijl ze toch hun redenen moesten hebben om uiteindelijk tégen het winnen van de Nobelprijs door deze persoon te zijn, in plaats van vóór. En ook als deze studiogasten oprecht waren in hun verzekering, géén klimaat-ontkenner te zijn, kunnen die redenen gewoon geldig en steekhoudend geweest zijn. Niets om je voor te schamen, gesteld, dat iemand alleen maar de moed had gehad om ze onverbloemd naar voren te brengen.

Dat had dan bijvoorbeeld de volgende uiteenzetting kunnen opleveren:

“Ik ben dus geen klimaatontkenner en ik waardeer de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van dit meisje. Maar als we eerlijk moeten zijn, weet niemand tot op heden precies, hoe het met het klimaat op Aarde en met de opwarming van het klimaat precies gesteld is: Ook de wetenschap spreekt hier niet als uit één mond, al is dat wel, wat Greta suggereert; verschillende onderzoeken spreken elkaar hier tegen en het feit, dat de éne categorie aan onderzoeksresultaten momenteel veel meer publiciteit krijgt, dan de andere, doet daar verder niets aan af.
En zelfs als er metterdaad sprake is van klimaatverandering, staat inmiddels wel vast, dat dit de hele Aardgeschiedenis door al het geval is geweest, zelfs lang voordat er ook maar sprake was van zoiets als de mensheid, laat staan van zoiets als, pak ‘m beet, CO2-uitstoot.

Niet alleen maakt dit de boodschap van Greta niet 100% onomstreden, het is ook nog eens geen positieve boodschap: De aanbeveling om hier op de eerste plaats naar “de wetenschap” te luisteren – die, zoals gezegd, hierover tot op heden niet eensgezind is – straalt, behalve passiviteit, ook nog eenzijdigheid uit, en verzandt hierdoor in een algehele sfeer van doemdenken, schuld en boete, zonder bruikbare uitkomst waar de héle mensheid bij gebaat is. Terwijl dat uiteindelijk wèl een vereiste is voor het toekennen van de Nobelprijs, ook voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ongeacht, hoe men verder tegen Greta’s boodschap aankijkt, bevat die dat concrete, dat aantoonbaar waardevolle nu juist níet, en het feit, dat juist bij de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede al eerder van dit principe werd afgeweken, is beslist geen reden om dit ingeslagen pad dan maar blind te blijven volgen: Integendeel geldt hier, als men ter goed over nadenkt, eens te meer het gezegde “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid”. Meer dan ooit is het zinvol om vanaf nu juist bij de toekenning van déze Nobelprijs de aandacht weer meer te leggen bij concréte geleverde verdiensten op dit vlak, met een aantóónbaar resultaat, wat dan weer kan doorwerken bij toekomstige prijsuitreikingen. En daarvoor zijn er waarachtig wel duidelijker kandidaten voorhanden dan Greta Thunberg, ook voor wie het klimaat na aan het hart ligt.”

Iets dergelijks had volgens mij nou best door wie dan ook naar voren gebracht kunnen worden, zonder dat er een automatisch een conflictsituatie door was gecreëerd. Maar niemand heb ik het horen doen. Dat is wel tekenend door de ongezonde, verkrampte situatie, die intussen al ontstaan IS: Zelfs het benoemen van de grenzen aan de kwaliteiten van dit meisje en haar boodschap, ofschoon wel degelijk aanwezig, lijkt al not done te zijn, wat verdacht zweemt naar wereldwijde censuur; het doodzwijgen van wat gewoon de realiteit is: Zelfs de vorige jeugdige winnares Malala, qua leeftijd toch min of meer vergelijkbaar met Thunberg, kon bogen op het aankaarten van een concreet bestaande misstand, met concreet gevaar voor eigen leven. Dat Greta haar dit op geen enkele manier kan nazeggen en aldus al te veel ‘lichtgewicht’ zou zijn geweest om haar opvolgster te worden, had toch zeker van meet af aan kunnen worden onderkend; dat zovelen dat desondanks niet durven, spreekt mijns inziens boekdelen over het momenteel ontstane wereld-leef ‘klimaat’…..

Maar goed: Gezien die omstandigheid mogen we toch niet ontevreden zijn over de uiteindelijke afloop: Premier Abiy van Ethiopië i s metterdaad iemand, die die vereiste, concrete bijdrage aan de Wereldvrede heeft geleverd, en daarmee – na geruime tijd – een alleszins geloofwaardige winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Dat hiermee het startschot is gegeven voor een hernieuwde, gezondere tendens in dit opzicht, die ook zal dóórzetten, mogen wij van harte hopen!

Hoe dan ook: De ultieme kroon op de algehele verdwazing, waaraan de wereld ten prooi gevallen leek te zijn, is vooralsnog niet geplaatst; met andere woorden: Er is nog hoop, Goddank!

Door: Theresa Geissler.

Bundeswehr: Soldaat weigerde vrouwen de hand te geven – ontslag rechtmatig

Door: Peter Helmes

Een soldaat van de Bundeswehr ziet een aanklacht tegen zijn ontslag mislukt. Hij had geweigerd, vrouwen de hand te geven. Volgens de Bundeswehr zou dit het aanzien van de batterij hebben geschaad.

De weigering om vrouwen om religieuze redenen de hand te geven, rechtvaardigt het ontslag van een KVV’er. Het Hooggerechtshof Rijnland-Palts in Koblenz wees de aanklacht van een voormalige soldaat https://www.t-online.de/themen/soldaten af in een donderdag gepubliceerde beslissing. Het ontslag is gebaseerd op een kwetsing van militaire dienstplichten en niet op een voor-veroordeling van Moslims, beslisten de rechters.

Doorgaan met hem zou het aanzien van de Bundeswehr geschaad hebben.

De klager was sinds 2015 KVV’er. In 2017 liet de militaire BVD weten, op de hoogte te zijn van een vermoedelijk extremistische instelling van de man. Hij had zich tot de Islam bekeerd en was veranderd, zowel qua uiterlijke verschijning als qua gedrag. De verdenking, dat de soldaat zich in een radicaliseringsproces bevond, had postgevat. Bij een ondervraging had de klager verklaard, dat het zijn zaak was, als hij vrouwen niet de hand gaf. In mei 2018 werd de soldaat ontslagen. Het beroep van de klager werd thans door het Hooggerechtshof afgewezen.

De arrondissementsrechtbank heeft de klacht terecht afgewezen, oordeelden de rechters. Door zijn religieus onderbouwde weigering, om vrouwen de hand te geven ging hij in tegen de plicht, op te komen voor de op vrijheid en democratie gebaseerde orde. daarnaast is hij ingegaan tegen de plicht, achtens- en vertrouwenswaardig gedrag te vertonen. Met de soldaat doorgaan zou de militaire orde en het aanzien van de Bundeswehr https://www.t-online.de/themen/bundeswehr ernstig in gevaar hebben gebracht.

Inzetbare geschiktheid van het leger in gevaar gebracht.

De voormalige soldaat heeft naar voren gebracht, zonder problemen met vrouwen te hebben samengewerkt en ze te respecteren. Ook andere mensen zou de klager naar eigen zeggen om hygiënische rdenen slechts bij uitzondering de hand hebben gegeven. De door hem naar voren gehaalde redenen voor zijn gedrag tegenover vrouwen zijn met het oog op zijn consequente bekering tot de Islam https://www.t-online.de/themen/islam slechts drogredenen, zo oordeelden de rechters. De instelling van de klager weerspreekt de gelijkstelling van man en vrouw in de Grondwet.

Onafhankelijk van dat er geen voorschrift bestaat voor een begroeting door een handdruk, rechtvaardigt het gedrag van de klager de aanname, dat hij vrouwelijke kameraden niet voldoende respecteert en de inzetbare geschiktheid van de Bundeswehr zo in gevaar brengt. Er zou aanzienlijke twijfel over bestaan, dat een soldaat, die vrouwen de handdruk ontzegt, bereid is, voor vrouwelijke soldaten in te staan. (Bron: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_86601674/bundeswehr-soldat-verweigert-frauen-den-handschlag-und-wird-entlassen.html

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/11/bundeswehr-soldat-verweigerte-frauen-den-handschlag-entlassung-rechtmaessig/

Erdogan bestrijdt tegelijk Koerden en christenen

Door: Albrecht Künstle.

– Hij marcheert Noord-Syrië binnen, waar de laatste christenen asiel vonden bij de Koerden

– Hoe lang zal de NATO de islamistische afslachter zijn gang laten gaan?

Het was slechts een kwestie van tijd, tot Turkije verdere delen van Noord-Syrië zou bezetten. De intocht in Afrin wasnog maar een proefballonnetje, en de wereldgemeenschap liet deze islamistische, imperialistische Erdogan zijn gang gaan. Nu gooit hij het voor zijn volgende stap op het afweren van Koerdische strijders, maar streeft naar de verovering van het leefgebied voor zijn syrische geloofsbroeders, die zich in Turkije hebben gevestigd. En rechtvaardigt natuurlijk zijn militaire voorzet ermee, dat daarginds “terroristen” huizen – Koerden.

Maar in Noord-Syrië huisden al Koerden, lang voordat Erdogan aan de macht kwam. Evenwel, niet alleen Koerden, maar werd dit deel van Noord-Syrië tevens het toevluchtsoord voor de meeste christenen, die sinds 2014 moesten vluchten voor voor de IS, die in delen van Syrië en van Noord-Irak nog steeds zijn gruwelen bedrijft en b.v. hun korenvelden in brand heeft gestoken.

Nu moeten dus de Koerden, de beschermers van deze christenen, bang worden voor hun hachje. Toegegeven, de Koerden zijn niet altijd zo geweest. Toen de “Jonge Turken” in 1915 miljoenen christenen afslachtten, bleven de Koerden niet aan de kant staan. Maar wie moet er tegenwoordig de christenen beschermen als de Koerden het niet doen? Wat hen te wachten staat, als Turkije zich naar het Zuiden uitbreidt, is duidelijk. Waarom zou het daar anders zijn dan in Turkije, waar de christenen gedecimeerd werden tot zo’n 100.000.

En dan nog iets: Wat, als Merkel ter herverdeling van de door haar benoemde ‘vluchtlingen” met het restant van haar Duitse leger Polen binnen zou marcheren, om de “vluchtelingen” zich daar te laten vestigen? Ons buurland Polen heeft nu zo ongeveer de helft van onze bevolkingsdichtheid met 240 inwoners per vierkante kilometer. Alleen heeft Turkije een kleinere bevolkingsdichtheid dan Syrië. Erdogan-land is, ondanks de vele “vluchtelingen”, niet overbevolkt. Waarschijnlijk worden hem zijn eigen geloofsbroeders nu ook tot last.

Wat Erdogan drijft, is zijn islamitische imperialisme, bezield door het visioen van een nieuwe Osmaanse grootmacht. Hoe lang zal de Nato zijn “mislukte” partner nogzijn gang laten gaan? En hoe lang kijkt Europa toe, hie in de wieg van het christendom de laatste ecristelijke sporen worden geëlimineerd? En hoe lang zwijgen onze kerken over wat er daar gebeurt? Terwijl ze bij ons de Moslims bij miljoenen welkom heten, laten ze hun orthodoxe broeders in het geloof in de bakermat van het christendom vallen als een baksteen. Ongeveer,zoals Trump de voormalige bondgenoten, de Koerden, in de strijd tegen IS thans laat vallen. Andere woorden heb ik hier niet voor.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/11/erdogan-bekaempft-kurden-und-christen-gleichermassen/

De regering heeft nergens meer greep op

VIDEO-COMMENTAAR VAN MARKUS GÄRTNER

Door: Markus Gärtner.

Na de aanslag in Halle is het land ontzet, vooral zijn linkse elite. Ditmaal heeft deze op één punt gelijk: Terreur van rechts kan niet. Alleen de terreur van links en van de islamisten, die keurt deze zelfbenoemde elite verder nauwelijks of geen blik waardig.

Maar dat gaat zo niet. Wij vinden het niet meer dan normaal, dat dit verandert, dat de politieke en de mediële kaste weer met twee ogen kijkt, dat ze hun propaganda en opvoedings-crimi’s laten voor wat ze zijn, dat er weer eens wat interesse in de mensen in dit land centraal komt te staan den dezen niet worden weggezet als afgedankte, verbruikte en boerenkinkelachtige, ‘bruine’ Nazi’s: De mensen willeen allen maar, dat aan de wetten geldigheid wordt toegekend, dat bedriegers, misdadigers en afgewezen asielzoekers, om het even wie ze zijn, hoe ze functioneren, en waar ze vandaan komen, rekenschap moeten afleggen. Maar van een dergelijke nieuwe bezinning is niets te merken.

Navenant gedeprimeerd, sarcastisch en woedend zijn de reacties op Internet. Die hebben allemaal gemeen, dat het vertrouwen in dit land, zijn politiek-mediële kaste en zijn instituties zwaar te lijden heeft.

En als deze ontwikkeling geen halt wordt toegeroepen, hebben extremisten van alle kanten vrij spel. Daar helpen ook alle plechtige verzekeringen, zowel als alle ontstelde- en ontzette tweets weinig aan. Er moet eerlijkheid komen. Alle antennes moeten worden benut. Er moet weer meer worden gepraat en minder worden gekibbeld. Weg met de oogkleppen, de vijandbeelden, de ideologische opbergladen.

En vooral: Politiek voor de mensen.

(De econoom Markus Gärtner, auteur van “Het einde der heerlikheid” https://www.kopp-verlag.de/Das-Ende-der-Herrlichkeit.htm?websale8=kopp-verlag&pi=973600&ci=000475 en “Leugenpers”https://antaios.de/antaios-liefert-jedes-buch/14619/luegenpresse was 27 jaar economisch journalist voor de ARD ebn publiceert nu regelmatig video-commentaren voor het tijdschrift “privatinvestor Politik Spezial” https://politik.der-privatinvestor.de/

Door: Markus Gärtner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/10/die-regierung-hat-nichts-mehr-im-griff/