Verkiezingen Groot-Brittannië: Johnson haalt absolute meerderheid

Door: David Berger

Het ging heel anders dan de Duitse mainstreammedia hadden voorspeld: Minister-president Boris Johnson en zijn Tories hebben niet alleen de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië gewonnen, maar schitteren deze morgen als overwinnaars met de absolute meerderheid. De “Welt” beschrijft de verkiezingsuitslag als de “grootste overwinning sinds Thatcher”.

In een goeie 600 van de 650 kiesdistricten Zijn de stemmen thans geteld en 326 zetls gaan naar Johnson. Er werd niet alleen gestemd over de samenstelling van het parlement, maar indirect ook nog eens over de Brexit.

Johnson had beloofd, dat hij bij een verkiezingsoverwinning zijn belofte zal nakomen, om Groot-Brittannië voor 31 januari definitief te bevrijden uit de EU. Een ondubbelzinniger mandaat van de Britten voor dit plan is nu eigenlijk niet denkbaar.

Trump: “Gefeliciteerd Boris!”

De baas van de Britse Labour Party, Jeremy Corbyn, is de grote verliezer van de verkiezingen. Hij behaalde voor zin sociaal-democratische partij het slechtste resultaat sinds 1935. Een onmiddelijk aftreden wijst hij weliswaar op dit moment van de hand, maar hij wil zich terugtrekken uit de politiek.

Vreugde over de verkiezingsoverwinning heerst er bij Sebastian Kurz en Donald Trump. De Amerikaanse president twitterde: “Deze deal heeft het potentieel, veel groter en lucratiever tezin, dan welke deal, die met de EU afgesloten zou kunnen worden dan ook. Gefeliciteerd, Boris”.

Een duidelijker votum voor de Brexit is nauwelijks denkbaar. Boris Johnson is beloond voor zijn gedecideerde Brexit-koers. De toestemming voor de Brexit is nu nog hoger dan in juni 2016. Get Brexit done! (Jörg Meuthen)

Prof. Dr. Jörg Meuthen, landelik woordvoerder voor de AfD, toonde zich eveneens enthousiast: “Boris Johnson en de Tories hebben een overweldigende meerderheid behaald. Terwijl zij het beste conservatieve resultaat sinds Thatcher hebben bereikt, beleefde Jeremy Corbyns Labour Party haar slechtste resultaat sinds meer dan 80 jaar. Voor wat de mensen in ons land in de bijna drie en een half jaar na het Brexit-referendum door de meningvormende politieke deskundigen en media permanent werd ingeprent, dat de meerderheid van de Britten in de tussentijd spijt hadden gekregen van de Brexit, is dat toch bepaald een opmerkelijk resultaat. Het is nu duidelijk, wat voor sprookjes onze media ons de hele tijd hebben verteld over de houding van de Britten ten opzichte van de Brexit. Een duidelijker votum voor de Brexit is nauwelijks denkbaar. Boris Johnson is beloond voor zijn gedecideerde Brexit-koers. De toestemming voor de Brexit is nu nog hoger dan in juni 2016. Get Brexit done!”

Laat dit een les zijn voor de Eurocraten en voor al diegenen, die democratische verkiezingen alleen dan accepteren, als het resultaat ze uitkomt: Wie de wil van het volk met voeten treedt, zal het volk slechts stijven in zijn wil.”

En ook de economie lijkt de verkiezingsuittslag positief te beoordelen: De Euro en vooral het Britse Pond revalueerden duidelijk.

Overwinning Johnson ook pijnlijk voor Duitse mainstream-media

De overwinning van Johnson is ook een gevoelige nederlaag voor de Duitse mainstream-media: Omophoudelijk praten ze ons al maanden aan, dat de overwegende meerderheid van de Britten er intussen spijt van hebben, de EU te hebben willen verlaten en dat men de Brexit het liefst zou willen terugdraaien.

Sinds enkele dagen voorspelden ze – de staatsomroep op de eerste plaats – darnaast een nek-aan-nek-race van Corbyn en Johnson. De verkiezingen zouden uiterst krap eindigen. Een soortgelijk bankroet als ARD en ZDF reeds bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen hadden gepresteerd.

Niets daarvan bleek correct, maar elke keer weer de wens de vader van de gedachte. De vertwijfeling gaat intussen zo ver, dat Links in de VS de democratie geheel wil afschaffen en Duitse Groene politici ( https://twitter.com/ErikMarquardt/status/1205251685368631299) het kiessysteem van Groot-Brittannië, een van de oudste democratieën ter wereld, als “onzinnig” betitelen, omdat de Britse kiezers niet zo hebben gestemd, als zij dat in hun groen-bruine onderbuik gewild zouden hebben.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/13/grossbritannien-wahl-johnson-erringt-absolute-mehrheit/

Donald Trump: Greta Thunberg uitroepen tot”persoon van het jaar” belachelijk

Door: David Berger

Door het gerenommeerde Amerikaanse magazine “Time” werd Greta Thunberg gisteren uitgeroepen tot “persoon van het jaar”. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat alleen maar belachelijk.

“Ronduit belachelijk. Greta dient te werken aan haar woedebeheersings-probleem en daarna met een vriend een goede oude film gaan bekijken! Ontspannen, Greta, ontspannen!”, aldus Donald Trump vandaag op zijn twitter-site over de onderscheiding.

Curie-kardinaal Peter Turkson “verklaart Greta heilig”

Geheel ander ziet de Paus Franciscus- na staande Curie-kardinaal Peter Turkson het. Voor hem is de klimaat-activiste een “grote getuige der kerkleer over het milieu”. Omdat het de aandacht vestigt op de afhankelijkheid der mens van de natuur. Haar denkwijze zou beantwoorden aan het katholieke concept van een “integrale ecologie”. Aldus de kardinaal vandaagtegenover journalisten in het Vaticaan. ( https://www.domradio.de/themen/sch%C3%B6pfung/2019-12-12/kardinal-turkson-sieht-greta-thunberg-auf-der-linie-der-katholischen-lehre)

Daar klinkt vervolgens weer – net als bij de vergelijking van Franciscus met Salvini – de vraag op: Wie is er hier in werkelijkheid meer katholiek: De kardinaal of Trump?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/12/donald-trump-greta-thunbergs-ehrung-als-persoenlichkeit-des-jahres-laecherlich/

Een openbaring voor de Duitse klimaatpolitiek

Door: Widergänger.

Het Bureau voor milieuvraagstuken in Dessau heeft een bom laten barsten – het aldaar pas gepubliceerde onderzoek toont de volstrekte waanzin van de Duitse klimaatpolitiek aan. Niettemin zou men daar tegelijk dankbaar voor moeten zijn.

Op enkele bladzijden heeft de aan de Minister van Milieu ondergeschikte autoriteit enkele eisen gepubliceerd, die geen enkele politicus met gezond verstand ooit ook maar zou willen horen. Deze publicatie kan maar het beste worden beschouwd als een papier van de waanzin, want niets meer of minder dan een onmiddellijk uitstappen uit de kolen, een verbod op oliestook en verbrandingsmotoren eisen de auteurs, teneinde de actuele, zelf opgeroepen klimaatdoeleinden te realiseren. Nog eens ter herhaling: Om de doeleinden in de klimaatsector in 2030 te bereiken, zou men van vandaag op morgen elke verbranding van fossiele brandstoffen moeten verhinderen, omdat anders de doeleinden rekenkundig niet realiseerbaar zouden zijn (ironisch genoeg eist men immers in sommige kringen zelfs nog, deze doeleinden een volgende keer aanzienlijk te verhogen). Zelfs tabak of de gezellige barbecue-avonden in de zomer zouden hiermee dan worden verboden.

Ook de autofabrieken zouden al vanaf 2025 quasi moeten afzien van verbrandingsmotoren en zich concentreren op E-auto’s – een nu al zeer kwetsbaar geworden industrie zou volgens de auteurs dus nog meer moeten bloeden.
Autosnelwegen zouden door het hele land in een recordtijd moeten worden geëlectrificeerd (ja, men eist dat in een land, dat niet eens vluchthavens of metrostations kan bouwen), van alle subventies voor mobiliteit zou moeten worden afgezien. Vooral automobilisten zouden volgens de UBA meer moeten gaan betalen – maar alleen, wie geen E-auto rijdt (natuurlijk als aanvulling op de nu al bestaande belastingen zoals KFZ-belasting. Verwarmingsolie en motorbrandstof zouden dus al quasi onbetaalbaar worden, zodat er een sturend effect ontstaat.

Op 32 bladzijden heeft het Bondsbureau voor milieu de burger dus twee signalen gegven. Ten eerste – het is onmogelijk, de klimaat-doeleinden te bereiken (behalve als men een eco-dictatuur in het leven roept – wat de auteurs van het inderzoek zelf toegeven, want ze schrijven zelf, dat de vereiste maatregelen politiek niet om te zetten zoden zijn). Ten tweede: De Duitse industrie en de burgers worden voor totaal niets belast en afgezet. Volgens Prof. Dr. Hans von Storch doet het er zelfs niet toe, wat de duitse politiek doet, omdat het resultaat te gering is. Desondanks licht men de duitse autoconcerns beentje, tast de burger dieper in de geldbuidel en worden meer verboden overwogen, hoewel het eigenlijk nergens goed voor is (tenminste niet zo veel, dat het de belastingen ook maar bij benadering zou kunnen rechtvaardigen). Conclusie: De Duitse politiek doet op dit moment aan feel-good-politiek. Het dient voor het goede geweten en voor de moraal, maar het milieu dient het níet.

Link naar het onderzoek van het UBA:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimawand-in-deutschland-neuer-monitoringbericht

Door: Widergänger
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://younggerman.com/2019/12/06/eine-offenbarung-fuer-die-deutsche-klimapolitik/

De CDU wordt de nieuwe SPD, de AfD vervangt de CDU, de SPD gaat naar de Linksen en de Groenen

Door: Klaus Hildebrandt

Lieve CDU en CSU,

Op het ogenblik gaat er bijna geen dag voorbij, waarop Duitsland niet “jonger, moderner en vrouwelijker” wordt, zoals de kanselier twee jaar geleden aankondigde. De jonge 30-jarige linkse Kevin Kühnert laat het U allen zien en laat zijn poppetjes dansen. Wie weet, misschien maakt hij wel spoedig zijn opwachting als kanselier. Van steun van de Groenen kan hij daarbij verzekerd zijn. https://www.youtube.com/watch?v=ZHFt12VM3jE

Door haar ruk maar links is het de CDU gelukt, de SPD min of meer overbodig te maken, wat ertoe leidt, dat het “rechtse” spectrum thans braak ligt en het nog slechts een kwestie van tijd is, tot de AfD deze plaats inneemt. Ik begroet deze ontwikkeling ten zeerste, want de representatieve democratie heeft beide vleugels en een zo breed mogelijk midden nodig.

Met de migratiepolitiek van de kanselier is ons land plotselng in haar nadeel veranderd. Dit kan en zal ook niet beter worden,zolang het probleem niet openlijk tot onderwerp wordt gemaakt en als zodanig gehanteerd, en men zich in Berlijn nog steeds slechts concentreert op personeelskwesties. Waar in de Grondwet staat iets over globalisering, over multiculturalisme (multiculti) of over Gender, die bij nader inzien allemaal met elkaar verbonden zijn? Dat zijn allemaal -constitutie-vrije – vraagstukken, die de politiek zich in de loop der jaren stap voor stap eigen heeft gemaakt en die elke gerechte democratische grondslag ontberen, ook als ze onder doorslaggevende medewerking van Duitsland in de Verenigde Naties en de EU tot stand zijn gekomen.

Is het werkelijk zo moeilijk,om zich slechts met de essentiële dingen van het regeren tevreden te stellen? Zoals ik gisteren hoorde, steeg de Bondshuishouding sinds 2010, dus in minder dan 10 jaar, naar verluid met om en nabij de 100 mld. Euro. Wat is er met al dat geld gebeurd en waarom moesten desondanks in het afgelopen jaar alweer 20 procent meer gepensioneerden vergeleken met het voorgaande jaar hun eten bij een van de om en nabij 1000 voedselbanken vandaan halen? Voor miljoenen migranten, die zich overigens vaak alleen maar willen onttrekken aan de strafvervolgingen in hun vaderland, bent U kennelijk bereid, alles te doen, maar de eigen mensen, die dit land hebben opgebouwd en ervan hebben gehouden, laat U verrekken.

CDU noch SPD zijn wat mij betreft nog verkiesbaar, want ze buiten de burgers uit, in plaats van zorg te dragen vor hun welzin. Daarom gaat mijn steun naar de AfD, die de situatie doorziet en die het is gelukt, in slechts een paar jaar op te klimmen tot de belangrijkste oppositiepartij. Dat alles was te voorzien, ook als vele politici uit uw gelederen deze newcomer nog maar een paar jaar geleden het tegendeel voorspelden. Reeds uw belasterings- en uitsluitingspolitiek op DDR-manier is afstotelijk en maakt duidelijk, dat u niet veel goeds in uw schild voert

Met vriendelijke groeten en “ga zo door”! U “redt het” wel, waarbij ik moet toegeven, dit gezegde al enige tijd niet meer te hebben gehoord.

Klaus Hildebrandt

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/09/die-cdu-wird-die-neue-spd-die-afd-ersetzt-die-cdu-die-spd-geht-zu-den-linken-und-gruenen/

Augsburg: “Groep jonge mannen” ranselt echtgenoot dood voor de ogen van zijn vrouw

Door: David Berger.

Het bezoek aan de kerstmarkt van Augsburg resulteerde vrijdagavond voor twee echtparen een dramatisch einde. Twee echtparen werden – toen ze de markt verlieten – door een zevenkoppige groep “jonge mannen” bruut aangevallen. Hierbij werd één man voor de ogen van zijn vrouw zó afgeranseld, dat hij kort daarop overleed.

Op vrijdagavond tegen 22.40 u. kwam het op de Augsburgse Königsplatz tot een confrontatie met verstrekkende gevolgen, waarbij een 49-jarige man uit de omgeving van Augsburg werd gedood.
Twee bevriende echtparen liepen na het bezoek aan de Augsburgse kerstmarkt richting Königsplatz, waar ze vervolgens een zevenkoppige groep jonge mannen tegen het lijf liepen en met hen in een ruzie verzeild raakten.

Ernstige verwondingen in gezicht

Een man uit deze groep sloeg de 49-jarige tegen het hoofd, waarop deze neerstortte en tegen de grond sloeg. Ook de 50-jarige begeleider van de 49-jarige werd door minstens één man uit de groep daders geslagen en daarbij ernstig in het gezicht verwond. De twee echtgenotes werden volgens de eerste getuigenissen niet aangevallen en bleven ongedeerd.

Direct daarop vluchtte de groep daders richting Bahnhofstrasse. Politie-agenten verleenden de op de grond liggende slachtoffers onmiddellijk eerste hulp tot de EHBO-arts arriveerde. Ondanks per omgaande genomen re-animerende maatregelen stierf de 49-jarige tegen 22.30 u. voortijdig in de ambulance.

Op zoek naar daders zonder nadere gegevens over hen

Bij het dodelijke slachtoffer gaat het om een lid van de professionele brandweer Augsburg.

De plaats van het misdrijf op de Königsplatz werd afgezet, de onderzoekingen zijn in volle gang. De politie zoekt momenteel naar de daders. Preciezere gegevens over hen werden echter niet gepubliceerd. En dat terwijl er op de plaats delict bewakingscamera’s waren, die beelden van de daders opgenomen zouden moeten hebben, op welke basis men zeer nauwkeurige nasporings-oproepen zou kunnen doen.

De burgemeester van Augsburg heeft zich ontzet getoond over de daad: “Mijn hart is vervuld van droefenis. Augsburg is het toneel geworden van een daad van geweld met verstrekkende gevolgen. Midden onder ons, op de Königsplatz, heeft een 49-jarige man na een handtastelijke onenigheid de dood gevonden, zijn vriend raakte zwaargewond. De gewelddadigheid is verbijsterend en maakt machteloos. Ons aller medegevoel is voor de nabestaanden van de gestorvene, zijn vrienden en collega’s in de stad Augsburg, in het bijzonder zijn mannelijke en vrouwelike kameraden bij de professionele brandweer. Ik bedank allen, die thans een solidaire houding aannemen en zich aan de zijde scharen van geweldloosheid en van onze waarden.”

Waarom niet?

Daaronder heeft een burger van Augsburg gereageerd: “Klaarblijkelijk is er dus een “groep jonge mannen”, die gisteren iemand hebben gedood en nog steeds vrijj rondlopen – er zijn minstens drie getuigen (de vrouwen en de gewonde man) en zelfs video-opnames, maaarrrr er is geen signalement van de daders, nu vraag ik me dus af – waarom niet?

Worden de moordenaars als zo gevaarlijk beschouwd, dat men de bevolking zegt, hoe ze er uitgezien hebben, welke kleren ze droegen of iets dergelijks?

De verdenking dringt zich hier onweerstaanbaar op, dat men hier nog iets anders wenst achter te houden…

De rechtsstaat toont zich hier weer eens van haar beste kant.

En dan verbazen jullie je er nog over, dat rechts zich hier graag meester van maakt… Dat is een faillietverklaring – waanzin… .

Mijn deelneming aan de echtgenote, aan de familie, de vrienden en de kameraden – verschrikkelijk.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/08/augsburg-gruppe-junger-maenner-pruegelt-ehemann-vor-den-augen-seiner-frau-tot/

Vakbonden en terreurgroeperingen van de Antifa paaien de Islam in Stuttgart

Door: Michael Stecher.

Heilige koe zonder vlekken: Islamsatire blijft verder taboe

Antifa-knokploegen in plaats van gerechtigheid: Ontslagene verliest zaak voor Arbeids-rechtbank Stuttgart

(Het video-bericht hierover: https://youtu.be/uTSi6bz150w)

De Islam is ook verder de heilige koe van de linkse goedmenschen en de groene volksvertegenwoordigers. Elke zweem van kritiek, maar ook van de humoristische spot op zichzelf wordt met de uiterste bruutheid en met gebruik van wapens in de kiem gesmoord, zoals de aanslag op het franse satirische magazine “Charlie Hebdo” van 7 januari 2015 heeft bewezen, waarbij twaalf mensen door de hand van Moslims om het leven kwamen.

Met het vonnis van de Stuttgartse Arbeidsrechtbank van Donderdag 5 december 2019 werd de onaantastbaarheid van de zelfbenoemde “Religie van de Vrede” eens te meer gecementeerd.

Wat was er precies voorgevallen? Vorig jaar zomer stuurde een 46-jarige duitse medewerker van Daimler Benz AG een islamitische collega in een weken durende persoonlijke WhatsApp-dialoog diverse Smartphone-plaatjes, die volgens hem een mengeling van satire en islamkritiek vormden. De genoemde medewerker werd laaiend, wees alle racistische aantijgingen (racisme dekt de gelovige Moslims niet, daar de Umma uit vele verschillende volksgroepen bestaat) terug, omdat die volgens zijn verklaring door islamitische ontvangers werden opgeëist, ging bij de rechtbank in beroep tegen zijn ontslag – en verloor. De bedrijfs-interne onderzoeksgroep kwam als bewijs met 3 afbeeldigen, waarop te zien is dat de volledige dialoog niet openbaar werd gemaakt.

Terwijl de gebruskeerde Moslim ongegeneerd-hoog van de toren mocht blazen, werd door de staatsdienaren eens te meer het voorbeeld gesteld, hoe men om heeft te gaan met mensen, voor wie de moskeeën en de Koran geen culturele verrijking is. Voornoemde man in deze B-ploeg schitterde door afwezigheid, en de inlichtingen aan de leidinggevenden werden genegeerd:

Hoewel in een zogeheten MEE-groep de waarneming van de delen volgens Daimler- vertegenwoordigers niet werden beoordeeld op het aantal stuks, werd later toch geconstateerd, dat de A-groep naar verhouding meer delen voltooide en om deze reden kwam het tot het gesprek, waarin wederom werd besproken, waarom het aantal stuks geringer was – de Moslim-collega was immers zelden of nooit op de werkplek aanwezig. Deze verklaring vertoornde de Moslim, en zijn tirades eindigden met het ontslag van deze medewerker.

De Daimler Benz Werkgroep steunde het vonnis van Justitie en stond daarin niet alleen: Buiten voor het Gerechtsgebouw hadden ettelijke Antifa-knokkers zich verzameld, die volgens de media-berichten niet alleen maar handtastelijk werden: Naast twee verwonde politie-agenten werden belangstellenden door geduw verhinderd, het gebouw te betreden. Eieren en kastanjes vlogen door de lucht, anti-Nazi- spandoeken werden gehesen en er werd met rode vlaggen gezwaaid. De DGB, Daimler, De Südwestmetall en de SPD toonden zich op de gebruikelijke manier solidair met de Moslim. Jens Heidrich van het links-extremistische Lilo Herrmann-Ventrum in Stuttgart, zowel als Alfred Denzinger, de chef van het neo-communistisch ophitsings-platform “Beobachternew” werden in de loop van het proces eveneens waargenomen.

Zeer interessant is ook de uitspraak over de “veilige Escorte” van de vakbondsfuctionaris, die de invloed van de vakbonden op de terreurgroep Antifa duidelijk dekt en deze duidelijk erkent als haar knokploeg.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.urteil-in-stuttgart-rauswurf-von-daimler-arbeiter-wegen-rassismus-vorwurfs-rechtens.e67816b3-6465-4285-aec3-7f856f7a8946.html

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rassismus-prozess-gegen-daimler-arbeiter-rangeleien-zwischen-polizei-und-demonstranten-in-stuttgart.39be9b61-b766-4783-8f11-662cad00d2b8.html

Klik hier voor de film van Zentrum Automobiel: https://youtu.be/kylYs6l2ZOk

Door: Michael Stecher.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/07/gewerkschaften-und-terrorgruppen-der-antifa-hofieren-den-islam-in-stuttgart/#more-26378

“Fridays for Future” dient zich duidelijk te distantiëren van ‘Extinction Rebellion’ en Antifa!

Door: David Berger.

Doordat ze getalsmatig duidelijk ineenschrompelt, radicaliseert de “Fridays for Future”-beweging op een gevaarlijke manier. De demonstraties vorden inmiddels gevormd door radicale en constitutie-vijandige organisaties als de zogeheten Antifa en de eco-terroristische splintergroepering ‘Extinction Rebellion’. Ter geledenheid van de meest recente protesten van “Fridays fof Future” toont de AfD-afgevaardigde Johannes Huber zich zeer bezorgd.

“Het protest, dat aan het begin van de demonstraties nog zeer groot was en gedragen werd door een zeer grote massa, is duidelik kleiner geworden en daarnaast aanzienlijk geradicaliseerd.”

Huber, die zelf bij de Berlijnse protestoptocht ter plekke was, om haar eens gade te slaan, beschrijft deze ontwikkeling als volgt:

“De demonstraties worden intussen gevormd door radicalen en constitutie-vijandige organisaties als de zogeheten Antifa en de eco-terroristische splintergroepering ‘Extinction Rebellion’. Kinderen en jongeren zijn intussen gelukkig grotendeels teruggekeerd naar de scholen.”

Deelname bij FFF van het “Zwarte Blok”.

De verkleining, aldus Huber, ontslaat de plitiek en de autoriteiten echter niet van de plicht, nauwkeuriger te observeren. Juist de deelname van het Zwarte Blok beziet Huber kritisch:
Men heeft de toenmalige beweging zonder consideratie met arbeidsplaatsen en (gezond) verstand elke eis van de lippen afgelezen en geprobeerd, die te vervullen. Thans, nu ze zich ook wat betreft de deelnemende personen heeft geradicaliseerd, ligt het toch in de lijn der verantwoordelijkheid van iedereen, dit waar te nemen en er paal en perk aan te stellen.

FFF in de gaten laten houden door de BVD?

In de gaten laten houden door de BVD zou reeds na de herhaalde aanslagen door eco-terroristen, onder meer opde Berlijnse tram, op zin plaats geweest zijn.

“Als Friday for Future zich nu niet duidelijk van ‘Extinction Rebellion’ en links-radicale groeperingen distantieert, komt ook een oplettend oog op Fridays for Future in de buurt van het mogelijke”, aldus Huber.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/06/fridays-for-future-muss-sich-deutlich-von-extinction-rebellion-und-antifa-distanzieren/