Rainer Wendt, leider van de politievakbond tegen “wandelaars”

Door: David Berger.

Van de toenemende agressiviteit van de politie tegenover vreedzame “wandelaars” is geen sprake, in plaats daarvan worden zij, die zich inzetten voor onze democratie en mensenrechten, tot vijanden van de democratie verklaard. En ouders, die hun kinderen meenemen naar de demo’s, bedreigd met de kinderbescherming. Dit alles niet door een twitteraccount van de democratie-vijandige “Antifa”, maar uitgerekend door Rainer Wendt, de leider van de Duitse politievakbond.

Met een persmededeling verrast de Duitse politievakbond vandaag al degenen, die nog steeds denken, dat het bij het ontploffende politiegeweld tegen “wandelaars” en demonstranten voor democratie en grondrechten tegen de sanitaire dictatuur om betreurenswaardige individuele gevallen gaat.

Uitgerekend Rainer Wendt

Ervan uitgaande, dat het aantal politiek gemotiveerde strafbare daden zogenaamd in het afgelopen jaar met een toename van zes procent ten opzichte van 2020 een nieuw hoogtepunt heeft bereikt, eist uitgerekend de in conservatieve kringen anders graag als knappe kop en redelijk-denkend iemand bejubelde voorzitter van de Duitse Politievakbond, Rainer Wendt, om nog hardere sancties in te zetten bij de strijd tegen coronaregime-kritische mensen.

Zijn motivering: “De protesten tegen de Corona-politiek geven de beslissende doorslag voor deze toename.” De politieman lijkt er hier in het bijzonder over in verwarring, dat de protesten niet meer in zijn anders gebruikelijke laadje passen, de protesten zijn “volgens het Duitse Hoofdbureau van Politie niet altijd zonder meer aan het linkse- of het rechtse spectrum toe te schrijven”, merkt hij op.

Aardverschuiving-achtig verlies van het respect voor de politie

Daarnaast laat de gehoorzaamheid tegenover de staat duidelijk te wensen over: In het bijzonder zouden politieambtenaren en -ambtenaressen in het brandpunt staan van frustratie m. b. t. de staat: “Wij zien regelmatig, dat het vele demonstranten ontbreekt aan respect en acceptatie tegenover staatsambtenaren in functie. Provoceren, bespugen en zich verzetten bij de voor de politie dagelijks gangbare handelingen zijn intussen op ontstellende wijze dagelijkse kost geworden”, aldus de politievakbondsvoorzitter. Over het in toenemende mate agressief-brute gedrag van de politie, dat ook wij bij PP uitvoerig hebben gedocumenteerd, hult Wendt zich in stilzwijgen.

In plaats daarvan komt hij met eisen, die met het oog op een gebeurtenis in Schweinfurt https://philosophia-perennis.com/2021/12/27/corona-proteste-extreme-polizeigewalt-in-schweinfurt/ oorspronkelijk door links-extremen kringen op Twitter werden geventileerd: “Niet in de laatste plaats het meenemen van kinderen naar demonstraties, teneinde ze in te zetten als beschermend schild, verhindert het noodzakelijk optreden van de politie. Op dit punt worden zowel de bureaus voor jeugdzorg als de wetgevers gevraagd, alert te reageren. Een hogere straf zou volgens onze mening moeten dreigen, als bij verzet tegen uitvoerende ambtenaren, de dader een strafrechtelijk onmondig kind bij zich heeft.”- aldus de persmededeling.

Hoe dan ook doet wendt vervolgens toch nog poging tot een verzoenende wending, ook al lijkt hij juist de strijders voor democratie en mensenrechten impliciet tot vijanden hiervan te hebben verklaard: “Vijanden van onze democratie zullen ook na Corona geen rechtsgetrouwe staatsburgers worden. Daarom is er een maatschappelijk debat nodig over ons vrije staatswezen, de voordelen van onze ordening, het tekortschieten van de politiek in de crisis en de noodzakelijkheid om de regels van het samenleven in praktijk te brengen. De politiek moet aan de top van een dergelijk debat staan, ze mag niet uitsluiten en demoniseren, maar dient tevens met critici in dialoog te gaan; die heeft haar bevolking niet voor het uitzoeken!”

Het grootste geweld tegen de meest zwakken

Dat mag dan nog tamelijk vriendelijk klinken, maar het kan niet echt het feit verdoezelen, dat nu ook het gelijkschakelen van de “sanior pars” van de Duitse politie in volle gang is. Toepasselijk is hier het bericht van een van onze lezers van vanmorgen: “Onlangs heb ik de politie in Worms nog geprezen om hun terughoudendheid. Gisteren evenwel vond ook daar escalatie plaats. Ze wilden zelfs een rolstoelrijdster uit haar rolstoel sleuren.” Een individueel geval: nee, deze regel beschrijft alleen maar, wat momenteel zo of soortgelijk honderdmaal plaatsvindt.

Zeer geachte Heer Wendt, kort en goed: Hoeveel respect kan een regime, wiens gedrag tegenover de burgers wordt gekenmerkt door leugenachtigheid, dubbele maatstaven en respectloosheid, verwachten?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/01/18/rainer-wendt-chef-der-polizeigewerkschaft-gegen-spaziergaenger/

De wreedheid van de Taliban

Door: Redactie PI.

Onder de titel van deze tekst zou er veel te berichten zijn vanuit het prototype van een islamitisch land, vanuit Afghanistan. Het met pek en veren bewerken van vermeende dieven of het bestraffen van meisjes voor het bezoeken van een school en van vrouwen omdat ze werken, waardoor ze hun gezin het hoofd boven water willen laten houden. Hoeveel dat intussen met de Islam te maken heeft, mag betwijfeld worden. Misschien wel een beetje, hoe dan ook, want nooit hoort men vanuit westerse islamitische gemeenschappen een kreet van ontzetting (zoals er bijvoorbeeld geweest zijn na, bijvoorbeeld, de publicatie vaan de Mohammed-karikaturen).

Hier moet maar eens een op het eerste gezicht minder drastische zaak worden belicht, waarover n-tv bericht https://www.n-tv.de/politik/Taliban-verbrennen-oeffentlich-Musikinstrumente-article23061781.html, het verbranden van muziekinstrumenten voor de ogen van hun eigenaar.

In Afhanistan heeft op sociale media een videoclip, die de militant-islamitische Taliban toont bij het verbranden van muziekinstrumenten. In de clip valt te zien, hoe de islamisten twee in de buurt van de vlammen staande muzikanten beledigen. De kunstenaars worden door een om hen heen staande mensenmassa uitgelachen en gefilmd. De Taliban beschouwt musiceren als iets on-islamitisch.

De op sociale media verbreide opnamen tonen aan, dat de kledij van de door de Taliban beledigde muzikanten verscheurd is, hun haar is kort. Het afknippen van het haar is een typische straf, waarmee de Talban diegenen die van onbeduidende misdrijven worden verdacht, op hun plaats zetten.

Wie muzikant is, of een muzikant kent, weet, hoezeer zij aan hun instrumenten hangen en zich er om bekommeren. Reeds een klein krasje kan hun stemming lange tijd bederven. Dat weet de Taliban ook. Met het toedienen van pijn zijn ze vertrouwd, het is één van die genoegens, waarvan ze genieten, die ze zichzelf onbeperkt gunnen.

Het is de moeite waard, der door n-tv door-gelinkte video te bekijken. Men ziet aldaar het sadistische plezier van de islamitische heren, om iemand pijn te kunnen doen, de muzikant nochtans tot instemmende opmerkingen te kunnen dwingen bij het verbranden van zijn instrument. Men ziet het genot van de macht over andere mensen, het plezier in het kwellen, de wreedheid, die haar beoefenaars ontmenselijkt. Het is een wreedheid, die dwangmatig ontstaat uit deze interpretatie van de Islam, zoals de Taliban hem vertegenwoordigt.

Hoe staan Moslims in Duitsland nu tegenover dergelijke barbaarse, ongeciviliseerde handelingen in naam van de Islam? Wij weten het niet, want over de onrechtstaten van medemoslims laten zij zich in de regel niet uit (PI-NEWS-lezers of ook meelezende Moslims worden hierbij uitgenodigd, voorbeelden te geven, die van het tegendeel getuigen). In de regel komt er in het beste geval een uitspraak als “Dat heeft niets met de Islam te maken”. En metterdaad maken Moslims niet alleen in westerse landen muziek, maar overal ter wereld.

Maar hoe staat het dan met de intolerante wreedheid in naam van de Islam, die wij (niet alleen) van de Taliban kennen? Waar wordt daartegen door Moslims geprotesteerd? Het is al opgemerkt: Zodra men deze wreedheid, het ongeciviliseerde van de Islam bekritiseert zijn de Moslims klaarwakker en reageren hard. In het bijzonder, als de kritiek op de Islamitische wreedheid in karikaturen tot uitdrukking komt, zijn niet pas sinds Kurt Westergaard moord en doodslag de reactie. De reactie op de kritiek, niet op het terecht bekritiseerde onrecht, om dat nog maat eens duidelijk te maken. Wat, als de Moslims eens (!) kritiek, bedaard, alleen met woorden, of ook graag iets meer luidkeels, op demonstraties zouden uiten op het misbruik van de Islam door de Taliban? Wij horen niets. Weegt de solidariteit met de wrede broeders in het geloof zwaarder dan kritiek op hun barbaarsheid?

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/die-grausamkeit-der-taliban/

De pandemie van de Superrijken

Door: Wolfgang Hübner.

“De rijkste mensen ter wereld konden tijdens de pandemie hun vermogen op sublieme wijze vermeerderen.” Zo begint uitgerekend in de extreem op Corona gespitste FAZ een tekst https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/oxfam-reichste-verdoppeln-ihr-vermoegen-17734358.html over het jaarlijkse rijkdomsverslag van de buitenparlementaire organisatie Oxfam.

Het is niet buitengewoon nieuw, dat Jeff Bezos (Amazon) of Bill Gates (Microsoft) of Mark Zuckerberg (Facebook) hun zonder meer al gigantische vermogen sinds het begin van het virusgebeuren qua totaalbedrag hebben verdubbeld. Minder bekend is volgens de informatie van Oxfam het bijna met 80 procent gestegen vermogen van de tien rijkste Duitsers, aangevoerd door de erfgenamen van de Aldi.

Waar grote winnaars zijn, daar zijn volgens de wetten der natuur ook verliezers. Volgens Oxfam leven er op de wereld intussen 163 miljoen mensen méér onder de armoedegrens dan vóór de pandemie van de superrijken.

De publicist Benedikt Kaiser noemt in zijn lezenswaardige Studie “Corona und Profit” https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/institut-fuer-staatspolitik/wissenschaftliche-reihe/131583/corona-und-profit?number=241 na een nadere beschouwing van de crisis-winstmakers ook de verliezers in Duitsland: Hiertoe behoren vooral individuele zelfstandigen, de plaatsgebonden middenstand alsook gastronomie en hotelbedrijven.

En vanzelfsprekend zijn ook de vele miljoenen belasting betalers geen winnaars, want de biljoenen kostende alimentaties dan de farmaceutische industrie, alsmede de ondersteuningen voor industrie, op het gebied van verkeer, cultuur of de EU dienen door in de toekomst nog tot uitwerkende belastinguitkomsten te worden vereffend.

https://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2022/01/thevirus.jpg

Op het voor de hand liggende idee, om de Duitse superrijken zowel als Amazon en Co. met een relevante speciale Corona-belasting op te zadelen, is tot nu toe noch bij de “knipperlicht”-regering, noch bij de oppositie opgekomen. De vaccinatieplicht-discussie is hier elke keer weer belangrijker.

“Corona und Profit” is verschenen bij het Instituut voor Staatspolitiek, verkrijgbaar via de uitgeverij Antaios https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/institut-fuer-staatspolitik/wissenschaftliche-reihe/131583/corona-und-profit?number=241

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/die-pandemie-der-superreichen/

Het acute oorlogsgevaar in het Oosten neemt toe

Door: Wolfgang Hübner.

Nog altijd wordt de politieke dagelijkse gang van zaken in Duitsland en Europa beheerst door Corona. Maar het zal niet lang meer duren, tot een heel ander probleem de krantenkoppen zou kunnen beheersen. Want de Russische leiding heeft er na de eerste gesprekken met de USA en de NATO opnieuw geen twijfel over laten bestaan, zich niet in te willen laten met langdurige, uiteindelijk vruchteloze gesprekken. Veel eerder verwacht ze reeds in korte tijd concrete resultaten naar haar standpunt. Het kernpunt van haar eisen is feitelijk het bindende afzien van een mogelijk NATO-lidmaatschap van de Oekraïne. Hiertoe zijn echter noch de momentele leiding in Kiev, noch Washington en Brussel bereid.

Vanuit de Duitse belangensituatie zou een militaire neutralisatie van de Oekraïne algemeen acceptabel zijn, waarschijnlijk ook voor het grote merendeel van de Oekraïense bevolking. Want de financiële lasten van militaire uitrusting zowel als de permanente politieke spanningen zijn een zware belasting voor het taalkundig en cultureel verscheurde land. De USA onder president Biden willen eigenlijk hun grote invloed op de Oekraïne niet benadeeld zien. En de door haar geleide NATO wenst de optie van een lidmaatschap van de Oekraïne niet laten weg- onderhandelen. Voor Rusland, wie er ook regeert in het Kremlin, is daarentegen een militaire- en politiek nauwe verbinding van de voormalige Sovjetrepubliek met het Westen onaanvaardbaar.

Zolang Rusland militair duidelijk inferieur was aan de USA, moest Moskou de steeds nauwere omsingeling door NATO-staten in de Baltische landen, in Polen en in Turkije voor lief nemen. Maar nu beschikt de nieuw-geformeerde, zich technologisch op het hoogste niveau bevindende Russische krijgsmacht over voldoende potentieel, om desnoods de confrontatie te zoeken en te winnen. Dat is ook de enige reden, waarom de USA en de NATO – zeer tot ongenoegen, ja, tot ontzetting in Duits-Atlantische kring – zich bereid hebben verklaard tot onderhandelingen met Moskou. Poetin heeft duidelijk gemaakt, dat hij als president, ingeval van mislukking van de onderhandelingen, met zijn militie de consequenties zal bespreken.

Deze consequenties hoeven hoeven in geen geval een invasie van de Oekraïne te betekenen, waarover in de Duitse media met verdacht veel oorlogsplezier wordt georakeld. Politiek zou en bezetting van het land hoe dan ook dwaas zijn en voor Rusland een zware belasting. Er zijn voor Moskou militaire mogelijkheden, om vanuit het Russische territorium het door het Westen uitgeruste Oekraïense leger en de -infrastructuur zware slagen toe te brengen. Hierop kan door Washington en Brussel weliswaar worden gereageerd met nog meer sancties, maar niet militair, want zonder uitzicht op succes.

Voor Duitsland zou en oorlogszuchtige uiteenzetting niet alleen vanwege de aan zichzelf te wijten afhankelijkheid van het Russische gas extreem naïef zijn. Maar in de Duitse politiek en nog sterker in de media https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krise-und-der-westen-wladimir-putin-ist-kein-partner-a-d22836ae-387f-447b-b5bf-a99c51870782 wordt verder vrolijk op de trommel geslagen tegen het Rusland van Poetin. Hoe kortzichtig dat is, zou wel eens heel spoedig kunnen blijken. En vervolgens heeft Berlijn een groter probleem dan de beheersing van de slotfase van het virusgebeuren.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/die-akute-kriegsgefahr-im-osten-waechst/

Antifa valt studenten aan – Getuigen gezocht!

Door: David Berger.

In de afgelopen maanden werd de beweging “Studenten Staan Op” herhaaldelijk verbaal èn fysiek aangevallen door aanhangers van de Antifa, wat afgelopen maandag, 10.01.2022, zijn hoogtepuntpunt bereikte in meerdere aanvallen. De Links-extremisten vielen in Berlijn en Leipzig vreedzame studenten aan met vuistslagen. “Studenten staan op” veroordeelt deze gewelddadigheden ten zeerste en verklaart zich solidair met de gekwetsten.

De gebeurtenis in Berlijn vond als volgt plaats: Op 10.01.20222 (maandag) vond in het Berlijnse stadsdeel Friedrichshain een vreedzame wandeling plaats door ijveraars voor de Vrijheid, waaraan tevens werd deelgenomen door enkele actieve aanhangers van de beweging “Studenten Staan Op”. De wandeling naderde tegen 18.30 de Forckenbeckplatz, toen plotseling om en nabij de 20 in zwarte kledij vermomde personen uit het struikgewas tevoorschijn sprongen. Ze beledigden, bedreigden en vielen zonder waarschuwing vooraf de vreedzame wandelaars aan. Een actieve aanhanger van “Studenten Staan Op” filmde de overval met zijn mobieltje en werd hierop door minstens drie zeer agressieve mannen bruut aangevallen. Een van hen sloeg onverhoeds meerdere keren direct in op het hoofd van het slachtoffer.

Vermomde personen tegen strijders voor de vrijheid

Bijna tegelijkertijd vielen talrijke andere vermomde personen de overige ijveraars voor de vrijheid aan met schoppen. Hierbij werden vooral weerloze jonge- en oudere vrouwen op de korrel genomen. De eerst-aangevallen aanhanger van “Studenten Staan Op” probeerde de overval te documenteren, nadat hij zich voor de eerste aanvaller in veiligheid kon brengen. Hierbij werd hij echter door andere Antifa-aanhangers zó zwaar aangevallen, dat hij zich pijlsnel uit de voeten moest maken. De aanvallers schreeuwden hem het parool “Alerta, Alerta, Antifaschista” na.

In Leipzig toonden de links-extremisten zich niet minder aanstellerig: De met de scene bekende YouTuber “Weichreite”, die eveneens erkennend deel uitmaakt van “Studenten Staan Op” was afgelopen maandag in Leipzig op de Augustusplatz om verslag te doen van het blijkbaar vreedzame actieverbond “Leipzig Neemt Plaats” tegen 18 uur kon hij vooralsnog vanuit enige afstand zijn bezigheid nalopen, tot de situatie zich plotseling toespitste. Spreekkoren scandeerden luidkeels de slogans “Alerta, Alerta. Antifeschista” en “Haat, haat, haat zoals nooit eerder, all cops are Bastards, ACAB!”. (Rijmt in de Nederlandse vertaling nu eenmaal niet – vert.)

Bruut Antifa-geweld in Leipzig.

Volgens een woordvoerder van het actieverbond kwam het tot twee arrestaties van manifestatiedeelnemers door de politie. Bij een poging, om de vermeende perswoordvoerder van de Links-extremisten op te zoeken om hem om een interview te verzoeken, werd “Weichreite” door volledig in het zwart gehulde gestalten fysiek belaagd en werd zijn mobieltje hem uit de hand geslagen. In het gedrang volgden daarop meerdere slagen op zijn bovenlijf en hoofd door de vermomde aanvallers.

Een kleine groep politiebeambten was gelukkig snel ter plaatse en kon de op de grond gevallen en in aansluiting door een aanhangster van de Antifa buitgemaakte telefoon aan de gekwetste man teruggeven. Evenwel was diens weder-verkrijging van korte duur. Want onmiddellijk volgde de volgende aanval door de vermomde links-extremisten, die hun slachtoffer de telefoon ten tweeden male konden ontfutselen. Een van de vermoedelijke daders kon door de politie worden gegrepen, maar de telefoon werd gestolen. De politie onderzoekt de zaak.

Het gebeuren valt hier te bekijken tot aan de eerste aanval:

https://youtu.be/HI7e4ZSZ804

De actiegroep hierover: “Wij zijn op zoek naar ooggetuigen van beide gebeurtenissen en ondersteunen onze aanhangers van “Studenten Staan Op” bij het ophelderen van de aanvallen. In een democratie dienen de verschillende meningen te worden gehandhaafd en gerespecteerd. Wie vreedzame medemensen aanvalt en fysiek kwetst, ontbreekt het klaarblijkelijk aan argumenten, aan respect voor de mensheid en aan geestelijke volwassenheid. “Studenten Staan Op” zal zich niet laten intimideren door Antifa-rammers en wij zullen verder opstaan voor ons recht op onze mening en onze vrijheid!”

Getuigen dan de aanvallen kunnen zich melden onder presse@studentenstehenauf.eu.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/01/14/antifa-greift-studenten-an-zeugen-gesucht/

Höcke: “Wie kinderen hun plezier in het leven afneemt, is een sadist, Mijnheer Lauterbach!”

Door: BJÖRN HÖCKE*.

Aan mijn vier kinderen zijn de laatste twee jaar niet ongemerkt voorbijgegaan. Ze registreerden niet alleen de spanningen, waaraan hun ouders door de maatregelen onderhevig waren, maar werden ook geconfronteerd met eigen belastingen: Het sluiten van school en verenigingen hebben hen de op hun leeftijd zo noodzakelijke sociale contacten afgenomen, die het hen mogelijk maakten, in hun vriendenkring kracht op te doen voor het dagelijks leven.

Hun drang om te bewegen konden ze maandenlang niet of slechts beperkt uitleven. En onvervangbare momenten als feesten van de bovenbouw of school-bals konden niet of slechts binnen bedrukkende kadervoorwaarden worden beleefd. In andere plaatsen moeten de handhavers van de maatregelen nog niet eens pas op de plaats hebben gemaakt voor kinderverjaardagen: Wat voor ervaring moet dat zijn voor een kind, als de eigen buren het feest vanwege zijn geboortedag door de politie laten beëindigen?

Zoals een studie hieromtrent thans bevestigt https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/wie-belastet-die-corona-pandem-nder-und-jugendliche-psychisch.html, reageert een derde van de jonge generatie met psychische bijzonderheden op de maatregelen, waarbij bij jongere kinderen ook nog slaapstoornissen en toegenomen angstigheid moeten worden gerekend. Op de omweg via de ouders komt ook de paniek-retoriek van de zogenaamde “experts” als Karl Lauterbach bij hen aan. Afhankelijk van hun individuele gesteldheid en de stabiliteit van het gezin kunnen deze angsten niet worden opgevangen. Hun situatie in een milieu in voortdurende paniekmodus lijkt voor veel jonge mensen zonder uitweg te zijn.

Daarom ben ik als vader en leraar nauwelijks verrast over de resultaten van een studie van de Universiteitskliniek van Essen volgens welke het aantal kinderen en jongeren, dat aan hun leven een einde wilde maken, dramatisch is toegenomen. Beschamend vind ik voor deze achtergrond niet alleen het gedrag van vele gevestigde mediamakers, die zich onmiddellijk haastten, de resultaten in twijfel te trekken https://www.focus.de/gesundheit/psychische-belastungen-in-der-pandemie-schock-studie-zu-kinder-suizidversuchen-im-corona-lockdown-das-steckt-hinter-den-zahlen_id_37384615.html, hoewel die over heel Duitsland worden ondersteund door de ervaringen van telefonische hulpverleners, maar ook het gedrag van Karl Lauterbach, die de resultaten van de hand wees en zich volkomen zonder empathie toonde. Gefixeerd op zijn doel, de bevolking verder bereidwillig te maken door middel van angstretoriek, citeert hij weliswaar zelf graag uit twijfelachtige studies, ook die, welke ouders in de grootste bezorgdheid brengeen – bijvoorbeeld over diabetes als mogelijk ziektegevolg bij kinderen. Van de uitwerkingen van deze paniekzaaierij op ongeruste gezinnen wil hij desalniettemin niets weten.

Wij als AfD hebben er al sinds maanden op gewezen, hoe belangrijk het is, thans te denken aan de behoeften van de kinderen en de jongeren en ze te beschermen voor de psychische uitwerkingen van de maatregelen. Het is kenmerkend, dat juist Karl Lauterbach, die door het verkrijgen van zijn ministerspost tot de profiteurs van de paniekzaaierij behoort, deze behoeften volkomen negeert en op bijna sadistische manier een aanscherping van de toestand op de koop toe neemt. Want wie kinderen hun plezier in het leven afneemt en ze tot het uiterste drijft, is een sadist, mijnheer Lauterbach!

Voor getroffenen is er ieder uur hulp bij de gratis nummers van de Telefonische Hulpdienst: 0800 – 111 0111 resp. 0800 – 111 0 222 of onder http://www.telefonischehulpdienst.de.

*Oorspronkelijk verschenen op t.me/bjoernhoeckeafd

Door: Björn Höcke.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/hoecke-wer-kindern-die-lebensfreude-nimmt-ist-ein-sadist-herr-lauterbach/

2G-Plus in het Duitse parlement: Moordaanslag op de democratie!

Door: Wolfgang Hübner.

Het invoeren van de zonder meer willekeurige en treiterige 2G-Plus-regeling, ook voor het deelnemen van afgevaardigden aan zittingen van het Duitse Parlement staat gelijk aan een uitsluiting van die democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, die niet “gevaccineerd” zijn en dat, ook onder chantabele druk, niet van plan zijn. Deze maatregel dient niet de bescherming van de gezondheid, waar het allang niet meer om gaat, maar de feitelijke uitsluiting van die parlementsafgevaardigden van de zittingen die zich te weer stellen tegen de Corona-politiek van het Machtsblok.

Hiermee worden niet alleen de rechten van de getroffen personen met voeten getreden, maar ook die van hun kiezers, overigens ook van de hele Duitse democratie. Wat wordt beoogd met de uitsluiting van de vaccinatievrije parlementsafgevaardigden moet worden betiteld al een koude staatsgreep. In tegenstelling tot de door de 2G-Plus-regels reeds meer dan genoeg gekwelde vaccinatievrije burgers hebben parlementsafgevaardigden niet de geringste uitwijkmogelijkheden bij de uitoefening van hun mandaat. Wat dat betreft wordt hen verhinderd, hun opdracht van de kiezers na te komen. Wie dít bewerkstelligt, wil niet langer een democratie, maar de dictatuur van de meerderheid.

Vanzelfsprekend moeten de betreffende afgevaardigden en hun fracties met alle rechtmatige middelen opstaan tegen deze moordaanslag op de democratie in het parlement. Waarschijnlijk zal alleen de AfD-fractie dit doen. Voor haar is thans het uur van de tot nu toe zwaarste beproeving aangebroken: Want zij moet absoluut eensgezind en vastbesloten reageren: Óf allen zitten in het Plenum, óf niemand!

Want in geen geval mag de AfD-fractie zich uiteen laten drijven in enerzijds “gevaccineerden” en genezenen en anderzijds Vaccinatievrijen. En ze zou dit zo spectaculair als maar mogelijk is, gestalte moeten geven, teneinde de meeste openbare aandacht te krijgen. Als de AfD-fractie in deze situatie wankelt en onduidelijke signalen afgeeft, heeft ze voor de rest van de verkiezingsperiode verloren en zal hiervan niet meer herstellen. Daarom staat niet alleen het noodlot van de fractie, maar van de hele partij op het spel. Hun vijanden weten dat precies. Weet de AfD het ook?

(Aanwijzing van PI-NEWS: Bij een stemming van de AfD-fractie dinsdagavond stemde een kleine meerderheid er tegen, dat de fractie vanwege de 2G-Plus-regel gesloten plaatsneemt op de toeschouwerstribune. (Video hierboven: Live-verslag van de parlementszitting van vandaag vanaf 13 uur)

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/2g-plus-im-bundestag-demokratieattentat/

Staatsbestuurders onder invloed van Superrijken?

Door: Wolfgang Hübner.

Volgens een maandag gepubliceerd bericht van Reitschuster.de https://reitschuster.de/post/500-000-dollar-spende-der-gates-foundation-an-das-rki-im-november/ heeft de met een kleine 50 miljard financieel sterkste privéstichting ter wereld, de Bill & Melinda Gates Foundation, in december 500.000 dollar gedoneerd aan het Robert-Koch-Instituut. Als dat het geval is, dan gaat het het bij het accepteren van deze donatie door het RKI om een even schandalige als bodemloos verontrustende gebeurtenis. Want het is op geen enkele manier acceptabel, dat een bestuursorgaan van staatswege, en om zoiets gaat het bij het RKI, bedragen accepteert uit de privé-schatkist van één van de rijkste mensen ter wereld.

In de eigen versie van het RKI heet het: “Het Robert Koch-Instituut (RKI) is een Duits instituut in het zakengebied van het Duits Ministerie van Gezondheidszorg. Het RKI is de centrale instelling van de Duitse Regering op het gebied van ziektebewaking en -preventie en hiermee tevens de centrale Duitse instelling op het gebied van toepassings- en maatregelen-georiënteerd biomedisch onderzoek. De kerntaken van het RKI zijn de erkenning, het behoeden voor- en bestrijden van ziektes, in het bijzonder de infectieziektes.”

Verder staat er: “De basisfinanciering van het instituut komt voort uit de staatshuishouding. Als staatsinstituut in het zakengebied van het Duits Ministerie voor Gezondheidszorg wordt het RKI uitgerust met middelen uit het individuele plan van het Ministerie”. Maar wij lezen tevens: “Het accepteren van donaties wordt in individuele gevallen onderzocht, naam van de donateur, adres, soort, waarde en gebruiksdoeleinde van de donatie worden in het sponsorbericht van de Duitse regering gepubliceerd.”

Hier rijst opeens de grondwettelijke vraag, waarom een voor de volksgezondheid zo belangrijke instelling niet uitsluitend wordt gefinancierd uit de Staatshuishouding. En specifiek rijst de vraag, waarom het RKI uitgerekend middenin het vaccinatie-verplichtings-debat met een hoog bedrag wordt “ondersteund” door de grote Corona-profiteur Bill Gates.

Hier is toch geen sprake van overdreven wantrouwen, om een verband tussen de twijfelachtige Corona-politiek van het RKI en de winstbelangen van een multimiljardair niet uit te sluiten. In elk geval is het tijdstip van de donatie uiterst verhelderend, het accepteren van de donatie op dit moment kan alleen maar worden gezien als provocatie.

Door: Wolfgang Hübner
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/staatliche-behoerden-unter-einfluss-von-superreichen/

Het Volk voor de rechtsstaat: Massale demo’s tegen vaccinatieverplichting in talloze steden

Door: David Berger.

Niet alleen in de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen trokken in het weekeinde duizenden “wandelaars” door de binnenstad, ook in andere grote steden van Duitsland was dit van Noord tot Zuid het geval. In Berlijn werd de geplande demo tegen de vaccinatieplicht met een buitengewoon overtuigende argumentatie verboden.

Daarnaast proberen vele media, hun lezers om de tuin te leiden, als ze – zoals actueel zojuist de WAZ – beweren, dat de manifestaties tegen de Corona-politiek van de regering bedreven zouden worden door “vaccinatie-tegenstanders”.

Dat is hoe dan ook een valse bewering, aangezien deze demonstraties op geen enkele maniet tegen de vaccinatie op zich gericht zijn, maar enkel en alleen tegen de voorgenomen vaccinatie-VERPLICHTING. Wij hebben hier dus een soortgelijke, vermoedelijk bewust in het kader van de propaganda-framing ingezette begripsverwarring, als bij het begrip “Corona-verloochenaar”.

In Hamburg 16.000 mensen de straat op.

De “Westfalischen Nachrichten” uit Münster had dit aspect in December 2021 evenwel onjuist voorgesteld, waarop ik reageerde met een lezersbrief en even de puntjes op de i zette. In feite heeft de krant niet alleen deze aanvulling gepubliceerd, maar zich vervolgens in haar berichtgeving over de “maandagwandeling” correct uitgedrukt (“tegenstanders van de vaccinatieverplichting”) – dus hoe dan ook bijgeleerd.

Eén van de grootste protestdemonstraties was zaterdag in Hamburg met 16.000 deelnemers, die met de slogan “Handen af van onze kinderen” (betrekking hebbende op de vaccinatie) door de binnenstad trokken. Het motto in Düsseldorf luidde: “Wij zijn de rode lijn!”
Gedeeltelijk waren er tegendemonstraties van Linkse zijde en radicale Antifa-groeperingen. Ook in Münster smeten de chaoten aan de kant van de straat verbaal met dreigende uitroepen en scheldwoorden om zich heen, maar de “wandelaars” lieten zich hierdoor Godzijdank niet provoceren en trokken zwijgend verder. – tot zover Felizitas Küble bei CF https://christlichesforum.info/massendemos-in-x-staedten-gegen-impfpflicht/.

Demo tegen vaccinatieverplichting verboden, omdat aldaar critici van de vaccinatieverplichting zouden kunnen opduiken

Kleine aanvulling op de valreep: In Berlijn werd zaterdag ook een middelgrote Demo tegen 2G en dreigende vaccinatieverplichting verhinderd door de autoriteiten. Grappig genoeg met het argument, dat er een infiltratie door Dwarsdenkers zou dreigen. Mensen, die niet denken conform de staatsnormen, verliezen klaarblijkelijk steeds meer het ene grondrecht na het andere.

Ook al is de huidige (?) politiek in het verschil in het denken van philosophia perennis en dat van de katholieke wereldbeschouwing in de regel genadeloos, dan moet men zich toch in het zelfbelang van de staat afvragen: Een jaar in de wacht met dagelijkse avondcursussen en verplichte termijnen bij de GGD – met aansluitend een proeftijd van 12 tot 24 maanden, met begeleiding door een bewaarder van de Antifa – zou dat werken?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/01/10/das-volk-fuer-den-rechtsstaat-massendemos-in-zahllosen-staedten-gegen-impfpflicht/

Linkse Franse kandidaat voor het presidentschap: Rusland is partner, geen bedreiging

Door: Redactie ZUERST!

Parijs. Opmerkelijke posities in de Franse verkiezingsstrijd om het presidentschap: Thans heeft de kandidaat van de linkse vergaderbeweging “Le France insoumise”, Jean-Luc Mélenchon, zich in een interview duidelijk gedistantieerd van de Rusland-kritische koers van de regering Macron en zich veeleer uitgesproken voor een de-escalatie in de betrekkingen met Moskou.

Er is een dialoog nodig met Rusland, zei Mélenchon tegen de nieuwsberichtenzender France Inter. Moskou is een partner. Frankrijk zou noch in “het militaire avontuur van de Noord-Amerikanen” noch in een “nieuwe Koude Oorlog” meegezogen mogen worden. De presidentskandidaat herinnerde er daarnaast aan, dat de NATO tegen de belofte van het Westen in na het afschaffen van de USSR in het Oosten met 10 landen werd uitgebreid, en benadrukte, dat dit “door Rusland is ervaren als een bedreiging”. “Vooral, als men in Polen raketafweergeschut installeert”.

Mélencon letterlijk: Ik ben het er niet mee eens, dat men zijn woord, dat de Russische leiders gegeven is, toen hen verzekerd werd, dat het einde van het Warschaupact en het Sovjetblok er niet toe zou leiden, dat de NATO zich opdringt tot aan de Russische grenzen,, heeft gebroken.

In het Oekraïnevraagstuk sprak Mélenchon zich uit voor een open dialoog met Rusland over zijn eisen met betrekking tot veiligheid en grenzen In het Krim-vraagstuk wees hij op de mogelijkheid van een nieuw referendum, “als dit een voorwaarde is voor de vrede”. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/01/08/linker-franzoesischer-praesidentschaftskandidat-russland-ist-partner-nicht-bedrohung/