“Carola Rackete bracht drie verkrachters en folteraars naar Europa”

Door: David Berger.

WAAR DE DUITSE MEDIA OVER ZWIJGEN

In Italië zijn drie migranten veroordeeld wegens foltering en verkrachting, die op 29. 7. 2019 het land binnen werden gebracht op de “Sea-Watch 3” door de activiste Carola Rackete https://philosophia-perennis.com/2019/11/05/sektenhafte-endzeitstimmung-ein-abend-mit-carola-rackete/ .
Mohamed condè uit Guinea (22) en de Egyptenaar Hameda Ahmed (26) en Mahmoud Ashuia (24) staan nu tot 20 jaar gevangenisstraf te wachten.

Il Giornale schrijft: “Het gaat om Mohamed Condè, bekend als Suarez, 22 jaar oud, uit Guinea,Hameda Ahmed, 26 jaar oud, Egyptenaar en Mahmoud Ashuia, Egyptenaar, 24 jaar oud. Ze werden op 16 september vorig jaar bij een Hotspot in Messina gearresteerd en beschuldigd van foltering, seksueel geweld, samenzwering bij misdrijven, mensenhandel en moord. De onmiddellijke arrestatie van de driecriminelen vond plaats op gezag van de districtsdirectie ter bestrijding van de Mafia, die in Agrigent is gevestigd.” (https://www.ilgiornale.it/news/politica/arrivarono-carola-rackete-condannati-perch-torturatori-1866638.html )

Bekend geworden is het schandaal thans door onderzoeksjournalisten, die in Italië hun beroep nog serieus lijken te nemen: De rechtbank en de opperste politieleiding hadden deze inlichtingen – waarschijnlijk heel doelbewust – aan de openbaarheid onthouden.

“Criminele als heldin op voetstuk gezet”

Tot op heden zwijgen de Duitse media over het schandaal, van de kant van Rackete geen stellingname. Uitgesproken heeft zich evenwel de AfD-voorman in de Buitenlandse Commissie, Petr Bystron:

“Carola Rackete werd vorig jaar terecht gearresteerd door de Italiaanse autoriteiten, toen ze zich, tegen het verbod in, de toegang tot de haven van Lampedusa verschafte. Iedereen, die destijds deze ordinaire criminele als heldin op een voetstuk heeft gezet, dient haar handelswijze nu zeer kritisch in twijfel te trekken.

Want de veroordeling bevestigt, dat door de illegale smokkel-activiteiten van Rackete & Co. ook reeds veroordeelde criminelen Europa worden binnengesmokkeld, die zware schade toebrengen aan onze samenleving. Een regering en een media-scene, die aanslepers van folteraars en verkrachters het hof maakt en bejubelt, heeft elk moreel kompas verloren en haar aanspraak op maatschappelijk leiderschap verspeeld.”

Zogenaamd vluchten ze voor Corona

Ondertussen draait de illegale migratie via Italië naar Europa wederom op volle toeren. Het opvangkamp in Lampedusa is volledig overbevolkt.

Bijna alle huidige “vluchtelingen”, die daar arriveren, zijn afkommstig uit Bangladesh en Marokko. “Ze zeggen tegen ons, datze op de vlucht zijn voor Corona”, aldus een op Lampedusa werkzame justitiële ambtenaar, “en dat ze naar Italië komen omdat ze hebben gehoord, dat ze hier nu regulier migreren en dat ze werk kunnen vinden”. Dat heeft tenslotte de communistische minister Teresa Bellanova toegezegd.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/06/03/carola-rackete-brachte-drei-vergewaltiger-und-folterer-nach-europa/

Als Links aan het uitbuiten slaat: Rel-icoon George Floyd krijgt graffiti-gedenkteken in Mannheim

Door: Axel Cryso.

Eén van de eigenaardige stijlbloempjes der linksen en goedmenschen is wel, ze zichzelf privileges toe-eigenen, die ze anderen zelfs bij benadering ni8et toestaan. “er bestaat geen recht op Nazi- propaganda”, wordt er overal luidkeels gescandeerd, als er ergens in Duitsland herinnerd wordt aan de ontelbare moorden, die worden begaan door islamitische migranten. Dan, is de linkse teneur, gaat het niet om medegevoel met de slachtoffers en hun dierbaren, maar uitsluitend om het kapen van een misdrijf als kapstok voor volks-nationalistisch gedachtengoed, voor antisemitische ophitsing en voor kleinzielige buitenlander-vijandigheid.

Daarnaast zijn de linksen ware meesters in het uitbuiten: Geen voltallige vergadering in Duitse parlementen, waarbij ze niet openden met te refereren aan Halle, Hanau en het spoor van bloed der bruine terreur, dat zogenaamd door ons land zou worden getrokken. Zo is er sprake van tot het publiek sprekende treurmarsen voor de precies één jaar geleden vermoorde CDU-politicus Walter Lübke, wiens sterfdag in de Martinskirche te Kassel voor het Eerste Jaar regelrecht werd gecelebreerd.

Ondertussen werd er in Mannheim voor een heel ander voorval een onverdiend gedenkteken opgericht, dat in Amerika momenteel voor volksopstanden als nooit tevoren zorgt, voor bloedvergieten en voor omvangrijke collaterale schade, voor geplunderde winkels, brandende auto’s en ingeslagen gevels van huizen. Sinds de Afro-Amerikaanse George Floyd in Minneapolis midden op straat de dood vond, nemen de linksen, zwarten, Latino’s en asocialen de gelegenheid te baat om heel Amerika in een uitzonderingstoestand te brengen.

Daarnaast vermeldde Epoch Times, dat Floyd leed aan een hartkwaal en kort voor zijn arrestatie geestverruimende middelen zou hebben geconsumeerd. In de goedmenschelijke heilstaat-fantasie van de in Mannheim wonende Chileense kunstenaar “Gonz” (eigenlijk Gonz Maldondo Morales) lijken deze aspecten evenwel geen rol te spelen. De sprayer wijdde aan de nieuwe Antifa- en systeemhater-icoon George Floyd een eigen gedenkteken:

Aldus siert het over-gedimensioneerde graffiti-portret van de vermoorde vanaf nu een muur nabij de tunnel in de Schlossgarten te Mannheim. “I can’t breath!”- ik krijg geen lucht! – staat erbij geschreven. “Het kan iedereen overkomen”, voegde Gonz er in gesprek met het gemeentelijk dagblad De Mannheimer Morgen onheilspellend aan toe.

Zoals altijd gaat het er om, een gebaar te maken tegen het racisme, dat volgens Gonz “in de VS alomtegenwoordig ” is, zo berichtte de sprayer, zogezegd vanuit eigen smartelijke ervaring. Uitgerekend in de criminele New Yorkse Bronx heeft hij vervolgens een nieuw vaderland gevonden, daarentegen verkondigt zijn George Floyd-portret een ondubbelzinnige boodschap: “Racisme vaagt het leven weg!”
Gaarne zouden er bloemen en theelichtjes neergelegd mogen worden, voor zaterdag worden in Mannheim demonstraties verwacht.

Over de gewelddadige uitspattingen in Amerika en over de slachtoffers van de nieuwe Third World Clashes daarentegen geen woord. Iemand sterft en ettelijke duizenden moeten daarvoor boeten. Ook de opstanden zijn een uitbuiting en een redeloze ontketening van linkse vernietigingszucht.

En misschien heeft ook Gonz hiervan niets geweten: Reeds drie jaar geleden werd de blanke Noord-Amerikaanse Justine Damond neergeschoten door de islamitische politieagent van Somalische afkomst Mohamed Noor, eveneens in Minneapolis. De laatste was reeds opgevallen door zijn eigenaardige gedrag bij een gewapende verkeerscontrole. Het neerschieten van Damond vond plaats zonder aanwijsbare reden. Treurmarsen, blanke opstanden, geweld tegen zwarte agenten -niets van dat alles!

En nogmaals terug naar Mannheim, naar Gonz en naar Floyd: Is dit kunst of kan het weg? De stedelijke autoriteiten en ook de AfD uit de regio Rijn-Neckar zouden wel weten, wat er gedaan dient te worden…!

Door: Axel Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/06/02/wenn-linke-instrumentalisieren-krawall-ikone-george-floyd-erhaelt-graffiti-denkmal-in-mannheim/#more-27996

Laschet: “Erediensten worden niet door de staat, maar door de kerken-zelf verboden

Door: David Berger*)

Hoe meer de onevenredigheid van de Corona-maatregelen wordt aangetoond, des te meer proberen politici zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Na een bericht in de krant “Tagespost” heeft minister-president van oordrijn-Westfalen Armin Laschet thans bestreden, dat de deelstaatregering in NRW met het oog op de Corona-crisis erediensten verboden zou hebben.

Het initiatief voor een deelnemingsverbod voor gelovigen zou uitgegaan zijn van de gelovigen-zelf: “De religieuze gemeenschappen-zelf hebben verklaard, dat zij ervan afzien, wij als staat hebben dit voor kennisgeving aangenomen.”

“Dat hebben wij nooit gedaan…”

Dit is een belangrijk detail, want het laat zich nauwelijks voorstellen, dat de staat kerken of Synagogen zou sluiten. Vandaar, dat de verboden van de kerken de staat goed te pas gekomen zijn. Maar uitgesproken heeft de staat een dergelijk verbod nooit: “Dat hebben wij nooit gedaan en de concepten, die vervolgens zijn ontwikkeld, in het bijzonder door de Aartsbisschop van Keulen, zijn immers in heel Duitsland standaard.”

Bovendien heeft het verbod de pandemie voor de gelovigen een gezicht gegeven. Hiervoor hebben de kerken een extreem hoge prijs betaald. Zelfs in tijden van grootste nood, bv. van oorlog en van andere epidemieën, is er voor de gelovigen juist pas sprake geweest van erediensten:

Dat wij dat dit jaar niet hadden, dat men op het St. Pietersplein een eenzame paus ziet, heeft de wereldwijde dimensie van deze pandemie al zichtbaar gemaakt”.

…aldus Laschet, die in toenemende mate vanwege zijn gematigde Corona-politiek doorgaat voor kandidaat met de meeste kans op het voorzitterschap van de CDU.

Nog veel erger dan gedacht

Deze uitspraken van Laschet, als ze al mochten kloppen, zetten de verantwoordelijken van de Katholieke Kerk in Duitsland in een nog meer duister licht dan tot nu toe.

Ging men er tot nu toe van uit, dat de systeemgetrouwe bisschoppen zich eenvoudigweg gevoegd hadden onder de druk van het systeem van Merkel, nu schijnen zij helemaal in vooruitsnellende gehoorzaamheid de toch al dunne twijg waarop zij met het oog op hun geloofwaardigheid zitten, te hebben doorgezaagd.

“Groter dan de inhoud van het complete heelal”

Dit gedrag openbaart een gigantisch verlies van geloof in hun eigen zaak, in de Majesteit van het bovennatuurlijke. Diegenen, die de schat aan genade van de kerk in trouw aan de Here te besturen zouden hebben, lijken te hebben vergeten, dat “de inhoud van de genade oneindig veel groter is, dan de inhoud van het complete heelal”(Thomas v. Aquino, Sth Ia-IIae q.113 a.9).

“Civitas sancti tui facta est deserta. Sion deserta factaest, Jerusalem desolata est.”(Jesaja 64, 9)

——————-

Uitgelichte reactie

Met toestemming van Dr. Dieter Fasen publiceer ik hier de volgende lezersbrief:

“Zeer geachte Heer Berger,

De uitspraak van de heer Laschet “De erediensten werden niet door de staat, maar door de kerk verboden” klopt jammer genoeg. Als ik mij goed herinner, heeft Paus Franciscus als eerste op 12. 03. 2020 een verbod op erediensten als mogelijkheid geopperd.

Op 13. 03. 2020, dus op de verjaardag van zijn verkiezing heeft hij dit voor Romme beschikt. Nadien hebben de Duitse bisschoppen deze beschikking voor de kerken van het diocees uitgesproken en tot nu toe slechts gedeeltelijk opgeheven. Aan geen van deze beschikkingen lag een hygiënische planning van een deskundige, die de noodzakelijke maatregelen zou hebben onderbouwd, ten grondslag. Vanuit mij actieve verleden als tandarts weet ik, dat de in hygiënische planningen voor ziekenhuizen beschreven noodzakelijke maatregelen heel andere zijn, dan die, welke door niet-specialisten voor noodzakelijk gehouden worden. Ik wil hier slechts twee punten ui vele aanvoeren. Welke bisschop of welke bisschoppelijke autoriteit weet, wat een Aerosol is en hoe dit zich onderscheidt van een druppeltje bij de druppel-infectie. Wie weet eigenlijk, hoe lang een virus in de Aerosol resp. in het druppeltje levens- of zelfs besmettelijk is en hoevele besmettelijke virussen moeten worden overgedragen voor het uitbreken van een ziekte. Aangezien deze medische vragen evenwel door de bisschoppelijke autoriteiten incompetent worden beoordeeld en de maatregelen evenzeer incompetent werden gedecreteerd, moetenerediensten, vooral Heilige Missen, in de toekomst verworden tot liturgische magere kost.

Zonder gezang is er tevens geen sprake meer van “Grote God, wij loven U”. Ik vrees evenwel, dat dit voor vele bisschoppen de ware doelstelling is.”

(Origineel: https://philosophia-perennis.com/2020/05/31/laschet-gottesdienste-wurden-nicht-vom-staat-sondern-von-den-kirchen-selbst-verboten/)

*)De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. fil.) en habilitatie (Dr. theol.) vele jaren professor in het Vaticaan. In 2010 uit de kast: Het tot bestseller geworden boek “De heilige schijn” over zijn werk als homoseksuele man in het Vaticaan verschijnt. In aansluiting twee jaar hoofdredacteur van een homo-magazine, ontslag vanwege te openlijke islamkritiek. Sinds 2016 blogger (Philosophia Perennis) en free-lance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie wetenschappelijke geschriften omvat ca. 1.000 titels.

Dr. David. Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, waarmee conservo regelmatig artikelen uitwisselt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/05/31/laschet-gottesdienste-wurden-nicht-vom-staat-sondern-von-den-kirchen-selbst-verboten/

Dietzenbach: 50 mannen stichten brand en vallen te hulp snellende ingezette krachten bruut aan

Door: David Berger.

Reddende krachten aanvallen behoort mede tot de meest walgelijke misdrijven, die zich momenteel in Duitsland steeds meer uitbreiden. Zo hebben deze morgen 50 mensen in Dietzenbach (district Offenbach) eerst brand gesticht en daarop de te hulp geroepen reddende krachten aangevallen.

Het politiebericht: In de vroege vrijdag, kort na middernacht, kwam het in Dietzenbach tot een mega-inzet van de politie. Omwonenden hadden tegen Middernacht een brand aan de Mespelbrunner Weg gemeld.

Massaal met stenen bekogeld

Toen de eerste medewerkers van de brandweer en de politie arriveerden, werden zij massaal met stenen bekogeld. De politie verzocht onmiddellijk om meer assistentie, waaronder ook een politiehelikopter. Zoals de eerste onderzoeken hebben uitgewezen, waren klaarblijkelijk afvaltonnen en een dragline in brand gestoken. Toen brandweer en politie op de plaats van de brand arriveerden, werden ze bekogeld met stenen.

Kennelijk ging het om een voorbereide actie, want er konden klaargelegde hopen stenen worden gesignaleerd. Door krachtig optreden kon de politie tegen 2 uur de rust herstellen, de helikopter kon vertrekken, de vuren waren gedoofd. Door de stenen regen werden meerdere patrouillewagens beschadigd. Over gewonde inzetkrachten zijn tot nu toe geen gegevens beschikbaar.

Materiële schade minstens 150.000 euro.

De politie heeft drie personen gearresteerd; twee verstoorden de inzetmaatregelen en kwamen een verwijzing naar een plaats niet na, een derde persoon kan volgens huidige bekentenissen hebben meegedaan een het bekogelen met stenen. De ontstane materiële schade is volgens de eerste voorzichtige schattingen van de politie vast te stellen op minstens 150.000 euro”- tot zover de melding van de politie.

De brandweer verzocht de aanvallers meerdere keren, het stenen gooien te staken, waarom zij aan het verzoek geen gehoor gaven, schijnt raadselachtig …

De Spessartvestiging, in welke de plaats delict zich bevindt, geldt binnen Dietzenbach als no-go-area (“sociale brandhaard”). Vijftien jaar geleden was de omgeving wekenlang in het nieuws, omdat er steeds weer auto’s in brand werden gestoken en de te hulp snellende inzetkrachten werden gehinderd in hun werk en vaak met stenen werden bekogeld. Afgelopen maandag waren inde kelderboxen van een flat van de vestiging honderden gestolen fietsen zowel als bouwwerktuigen (de brand werd op een bouwplaats gesticht!) door de politie in bewaring genomen https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/region/mehr-als-200-fahrrader-in-dietzenbach-sichergestellt_21722660.

Zeer hoog aantal migranten

Over de totale bevolking in Dietzenbach schrijft OP-Online: Mensen van bij elkaar 120 verschillende nationaliteiten staan in Dietzenbach vermeld. Het aantal buitenlanders ligt rondde 25,2 procent (8762 mensen). Ter vergelijking: in 2004 waren het er nog 27 procent, in 1997 zelfs 30,9 procent. De teruggang is vooral terug te voeren op inburgeringen en op dat negen van de tien hier geboren kinderen een Duitse pas ontvangen. Ziedaar de verklaring van het feit, dat het aantal buitenlanders onder de 16 jaar nog slechts op 15,8 procent ligt. Hoe hoog het aantal mensen met migratie-achtergrond is, komt uit de stadscijfers niet naar voren.

Evenwel tonen de gegevens zeer duidelijk, welke naties er in Dietzenbach worden vertegenwoordigd, afgezien van de Duitsers. De grootste nationale groepering vormen de Turken met 37,1 procent (3255 mensen), dan volgen de Marokkanen met 10,4 procent (913) voor de Italianen met 5,0 (435), de Afghanen met 3,7 (325) en de Grieken met3,6 procent (314).”

Branden alleen maar gesticht, om inzetkrachten in hinderlaag te lokken

“Wij gaan ervan uit, dat de branden alleen werden gesticht, om de inzetkrachten te lokken”, aldus een woordvoerder van de politie tegenover de Duitse persdienst.

FFH schrijft daarover https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/rhein-main/toController/Topic/toAction/show/toId/241205/toTopic/dietzenbach-50-randalierer-greifen-polizei-an.html: “Hinderlagen tegen inzetkrachten zijn volgens informaties van de politievakbond geen op zichzelf staand geval. “Dit houden we al langer in de gaten”, zei de deelstaat-voorzitter van de politievakbond in Hessen, Andreas Grün, tegen de Duitse persdienst. Dat meteen een groep van om en nabij de 50 aanvallers politieambtenaren overvallen, is echter niet alledaags.

Politie had zich voorlopig moeten terugtrekken

Grün gaat ervan uit, dat het in Dietzenbach de bedoeling was, de politie massief aan te vallen. “Dat was voorbereid.” Gelukkig, dat niemand gewond raakte. De agenten hadden zich na aankomst op de plaats van inzet eerst eens moeten terugtrekken om versterking en beschermende uitrusting te halen.”

En de “Welt” hierover: “Pas op donderdag had het recherche-Bondsbureau (BKA) bericht over een nieuwestijging van geweld tegen politieagenten in Duitsland. Zo werden als gevolg van het situatiebeeld m. b. t. geweld tegen politieagenten het afgelopen jaar 36.126 gevallen geregistreerd. Dat waren om en nabij de 30000 gevallen – oftewel 8,6 procent – meer dan in het jaar 2018.
Inzetkrachten worden bijvoorbeeld bekogeld met vuurwerk bekogeld of aangevallen met ijzeren staven. Ook het aantal agenten, dat slachtoffer werd van een aanslag ging omhoog. In 2019 waren het er 69.466. Vergeleken met 2018 (65.896 slachtoffers) werd er een toename van r,4 procent geregistreerd.”

Links-extremistische aanslag op de politie?

Op Internet zijn momenteel verschillende berichten in omloop over de groep daders: Gaat het om een aanslag vanuit links-extremistische kring? Om een daad, die door migranten werd gepleegd? Of komt het geweld deze keer van Rechts? De verantwoordelijken hebben daarover tot nu toe geen stelling genomen. Een ding is echter nu al duidelijk: De woede van de mensen over de wandaad is enorm. En dat is maar al te begrijpelijk.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/05/29/dietzenbach-50-personen-legen-feuer-und-greifen-zur-hilfe-eilende-einsatzkraefte-brutal-an/

CDU-Bochum verheugt zich over omstreden bouw moskee

HOEWEL BVD WAARSCHUWT VOOR VERBINDINGEN MET MOSLIMBROEDERS

Door: Michael Stürzenberger.

Afgelopen zondag heeft de CDU-Bochum via Facebook https://www.facebook.com/CDUBochum/posts/4176049405768797 de geplande bouw van de moskee van de door de BVD-NRW in de gaten gehouden Islamitische Cultuurvereniging gevierd. De 10.000 vierkante meter grote “Groene Moskee” heeft het “karakter van een intercultureel ontmoetingscentrum” en zou voor Bochum een “echte aanwinst” zijn. De Christendemocraten beschouwen het project als “innovatief”, “milieuvriendelijk” en “verbindend”. De vraag is alleen voor wie.

Reeds in Maart vorig jaar meldde RP Online https://rp-online.de/nrw/panorama/bochumer-moschee-wegen-kooperation-mit-muslimbruedern-in-verdacht_aid-37609989, dat de BVD Noordrijn-Westfalen vanwege coöperaties met de radicale Moslimbroederschap een oogje in het zeil houdt op het reilen en zeilen van de Islamitische Cultuurvereniging Bochum (IBK) en zijn huidige Khaled-Moskee. Ze staat te boek als aanspreekpunt voor Moslims met radicaal-islamitische activiteiten. Predikers en referenten uit de kringen der Moslimbroederschap zijn daar opgetreden. Ook de WAZ berichtte hierover https://www.waz.de/staedte/bochum/staatsschutz-beobachtet-bochumer-moschee-und-kulturverein-id216729159.html, zij het vanachter de betaalmuur.

In de Stadtspiegel viel in juli te lezen https://www.lokalkompass.de/bochum/c-politik/oberbuergermeister-ignoriert-bedenken-des-verfassungsschutzes_a1171350, dat ook Salafisten zoals de vorig jaar uitgewezen Sami W. in de Khaled-Moskee in en uit liepen. Daarnaast Moslimbroeders als Taha Amer, voorzitter van de Raad van Imams en Geleerden van Duitsland, die een belangrijke functie in het actie-netwerk van de Moslimbroederschap inneemt. Ook Achmed Khalifa, sinds vele jaren Imam van het Islamitisch Centrum München (IZM), die vanwege zijn banden met de Moslimbroederschap door de Beierse BVD in de gaten wordt gehouden, was te gast in Bochum.

Dit is buitengewoon hachelijk, want het in 1973 opgerichte IZM geldt als centrum van de Moslimbroeders in Europa en als schakelpunt der Internationale politieke Islam. De Moskee aldaar wordt ook bestempeld als de op drie na belangrijkste van de Islam, over welke er tot nu toe twee boeken https://www.fr.de/kultur/literatur/eine-moschee-muenchen-11432339.html in omloop zijn: “De vierde moskee” https://www.amazon.de/Die-vierte-Moschee-islamische-Fundamentalismus/dp/3608946225 van de journalist en Pulitzer-prijswinnaar Ian Johnson en “Een moskee in Duitsland” https://www.amazon.de/Eine-Moschee-Deutschland-Geheimdienste-politischen/dp/3406614116 van de historicus en BR-redacteur Stefan Meining.

Aangezien de Islamvereniging momenteel nog niet beschikt over voldoende financiële middelen, om het reusachtige project te realiseren, is de stad Bochum met ongeveer 650.0000 euro in de bres gesprongen om het bouwterrein af te sluiten en 100 parkeerplaatsen te bouwen. Aansluitend moet er vervolgens een prefab-hal verrijzen, die voorlopig als provisorische moskee plaats biedt voor 500 Moslims.

Het architectenbureau Schulz werd door de IKB reeds belast met de planning van het totale project. De ontwerpen, die afgelopen maandag werden gepubliceerd https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Gernot_Schulz_plant_Moschee_aus_Stampflehm_7260663.html, doen de gigantomanie van de koranbunker vermoeden. De 21 meter hoge en 625 vierkante meter grote, vijfhoekige gebedsruimte biedt plaats aan 1500 Moslims, alleen mannen uiteraard. Daarnaast komen er 350 vierkante meter gebedsruimten voor vrouwen. Nog eens 580 vierkante meter staan ter beschikking voor de Foyer, ontmoetings- en verblijfsruimten.

Gesitueerd wordt het reusachtige Islam-project in de buurt van de Bochumse binnenstad en van het voetbalstadion. De IKB heeft afgelopen woensdag de eerste afbeeldingen van het mammoet-project samen met een oproep tot donatie gepubliceerd https://www.ikv-online.net/. Met de uitspraak van de profeet Mohammed, dat Allah voor eenieder die voor hem een moskee bouwt, in het Paradijs een huis zou inrichten, probeert men de Ware Gelovigen te paaien om geld af te staan.

In de Bochumse Gemeenteraad steelt alleen de AfD zich tegen het omstreden project te weer. Een burgerprotest tegen de bouw van de moskee is weliswaar niet langer mog elijk, aangezien de grond niet meeraan de stad behoort. Maar tegen de bouw van de parkeerplaatsen loopt een burgerprotest, waarover de Burgerbewegung Pax Europa (BPE) bij haar manifestatie in Bochum op 31 augustus vorig jaar ook berichtte:

‘Tichys Einblick’ heeft intussen met de plaatselijke voorzitter van de CDU Bochum getelefoneerd, die hoe dan ook in het gesprek zelfs na herhaaldelijk navragen geen probleem wil erkennen met de felicitatie voor een door de BVD in de gaten gehouden Islamvereniging https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bochumer-cdu-gratuliert-islamistischem-verein-zu-moscheebau-und-fastenbrechen/. De Junge Freiheit bericht eveneens over dit schandaal.

Het verzet tegen dit project wordt gecontinueerd. Ook een nieuwe manifestatie van de BPE in Bochum is gepland, zodra de samenscholingsbeperkingen met betrekking tot de Coronacrisis dit mogelijk maken.

Voor hun steun aan dit moskee-project kan per e-mail worden bedankt bij de CDU Bochum https://cdu-bochum.de/6_98_Geschaeftsstelle.html , overigens ook vaderlandsverbond van parlementsafgevaardigde- en CDU-secretaris-generaal Paul Zimiak:

cdu@bochum.de

Verzoek: A. u. b. bij het aanschrijven ondanks alle begrijpelijke ergernis graag ter zake blijven en niet beledigen.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/05/cdu-bochum-freut-sich-ueber-umstrittenen-moscheebau/

Coronamaatregelen: “Hopelijk worden de verantwoordelijken spoedig voor een gedegen rechtbank gebracht”

Door: David Berger.

Dit is de toespraak, die Max Otte op 23 mei 2020 als belangrijkste spreker van de vrijheidsdemonstratie “Non-conformisme 615 Darmstadt” heeft gehouden.

De econoom, fondsmanager, democratie-activist en bestseller-auteur betitelde de toespraak als koers in “Complottheorie 1.0.1” en zei van tevoren, dat het nog een hele tijd zal gaan duren, “tot wij dit akkefietje” – bedoeld wordt de repressie van de regering, die door de Coronamaatregelen drastisch werd verscherpt – “hebben geklaard”.

Voor de deelnemers aan de demonstratie in Zuid-Hessen sprak Max Otte de hoop uit, dat de verantwoordelijke politici “zich op de één of andere manier voor een gedegen rechtbank moeten verantwoorden”.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/05/26/corona-massnahmen-hoffentlich-werden-die-verantwortlichen-bald-vor-ein-ordentliches-gericht-gestellt/

Saksen: Kind weggehaald bij vergrijp tegen Coronamaatregelen

Door: Redactie PP

Over de Ouderbrief van het Saksische Cultministerie http://schule-sachsen.de/20_05_16_Elternbrief_GS_FS.pdf, die ouders bij vergrijpen tegen Corona-maatregelen dreigt met in bewaringneming van hun kind door de instanties heeft de AfD-parlementsafgevaardigde Nicole Höchst zich thans uitgesproken:

Wie had een paar maanden geleden nog geloofd, dat enkel en alleen de verdenking van een griep-gerelateerde aandoening überhaupt zou kunnen leiden tot onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag door ambtelijke in bewaringneming en daarmee tot de ergste aanval van de staat op kinderzielen en ouders? Waarschijnlijk niemand!
Niettemin is dit horrorscenario reeds nu realiteit. In een Ouderbrief dreigt het Saksische Cultministerie de ouders met dit scenario, als er een verdenking van besmetting bestaat of een dagelijks verklarings- en geen bezwaar-document niet is ingevuld en geen van beide ouders onder schooltijd te bereiken zijn.

Op die manier kan niemand meer vroeg naar zijn werk gaan en er zeker van zijn, zijn kind ’s avonds nog thuis te hebben, als hij niet van uur tot uur bereikbaar kan zijn. Waarom brengt men een kind, waarbij men Corona vermoedt niet naar de dokter en informeert men de ouders zo snel mogelijk hierover, zodat die hun kind onverwijld aldaar kunnen afhalen? Dezelfde gang van zaken vindt toch ook plaats bij een kind dat een ongeluk krijgt in het KDV of op school. Waarom wordt bij een geval van Corona-verdenking een verscherpte regeling ingevoerd? En hoe is de ‘teruggave’ van het kind geregeld? Daarover zwijgt het document.

Ideologisch agerende dictaturen handelen navoelbaar willekeurig ter eigen machtsbehouding en bedreigen gezinnen, zoals destijds in de DDR gebeurde. Democraten daarentegen meten niet met twee maten, handelen navoelbaar staatsrechtelijk in het belang van hun burgers en ondersteunen gezinnen. Leidt nu een virus tot het oppergezag van de staat over de kinderbedden? Hoe men ook tegenover de Saksische beschermingsmaatregelen staat, hier gaat het om een onmenselijke en absoluut ethisch-moreel verwerpelijke dwangmaatregel of tenminste om het dreigen ermee.

Voor ons als AfD-fractie vertegenwoordigen gezinnen met hun kinderen een buitengewoon beschermingswaardig element als sociale kiemcellen van onze vrijzinnig-democratische samenleving. Niet voor niets werd in de Grondwet juist dit stevig verankerd. Wie een virus instrumentaliseert, om ouderrechten en kinderwelzijn buiten werking te stellen, verlaat de bodem van de Grondwet en miskent al onze gegroeide waarden van de samenleving.

De AfD-fractie zal de steeds meer diepgaande, stapsgewijze beknotting van onze grondrechten niet accepteren. Kinderen behoeven geen in bewaringneming door de staat volgens nieuwe wetten en verordeningen, maar hart en verstand.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/05/24/sachsen-kindesentzug-bei-verstoss-gegen-coronamassnahmen/