200-ste PEGIDA: 10.000 deelnemers enthousiast over toespraak Björn Höcke

Door: Redactie JouWatch.

Tweehonderd keer heeft PEGIDA (vert.: -DRESDEN) nu al gedemonstreerd sinds zijn oprichting in 2014. Meer dan 4.000 patriotten en eregast Björn Höcke zijn naar de grote jublieum-demo gekomen.

“Dresden was overweldigend”, zei de speciaal uit Oostenrijk overgekomen activist Martin Sellner achteraf op zijn Youtube-kanaal. En dat was het inderdaad. Meer dan 4000 mensen hebben zich maandagavond verzameld voor de Dresdner Frauenkirche, met vlaggen gezwaaid, patriottische leuzen geroepen en ademloos de toespraak van Björn Höcke beluisterd. En natuurlijk werd ook de traditionele maandagwandeling gehouden, die de demonstranten voorbijvoerde aan de Dresdner Fürstenzug en aan de van woede vertrokken gezichten van de linkse tegendemonstranten.

Die waren duidelijk in de minderheid, slechts om en nabij de 1.000 mensen stonden op tegen het vermeend-fascistische Pegida-protest. Zoals reeds bij de #unteilbar-demo in Erfurt waar te nemen was, vond hierbij een verbroedering plaats van de “gecorrumpeerde” volkspartijen met extreem-linkse groeperingen. Zo demonstreerden CDU- en SPD-politici zij aan zij met de Duitsland-vijandige “Dresden tegen Rechts”- initiatieven van de Antifa. De graag over politiegeweld klagende linksen vielen steeds weer op door provocaties tegenover de ingezette politie. Toen enkelen van hen met onherkenbaar gemaakte gezichten voor de politie in het rond huppelden, en zo door de beambten werden verzocht, hun vermomming af te leggen, brulden ze “Koppen dicht!” en schenen de politiemensen met hun handy’s in het gezicht.

De patriottische demonstranten lieten zich er niet door van de wijs brengen. Na hun gang door het nachtelijke Dresden juichten ze op de Neumarkt Björn Höcke toe. de AfD-baas in Thüringen. Höcke was zichtbaar ontroerd door de euforische stemming, waar hij gedurende de laatste dagen immers bijna uitsluitend de haat van zijn politieke tegenstanders te verduren gekregen had. In zijn toespraak waarschuwde hij tegen de ontmenselijking van andersdenkenden en verwees daarbij naar de actuele cover van DER SPIEGEL, waarop hij niet meer als mens, maar als demon staat afgebeeld. Wat in deze hectische tijd vooral belangrijk is, is het privé- het gezinsgeluk, meent de viervoudige familievader Höcke: “Slechts waar U weet vast te houden aan het kleine geluk, waar U het kleine geluk ook beleeft, zult U ook deze grote strijd doorstaan, die wij samen strijden. En wij zúllen hem strijden, en wij zullen hem zegerijk beëindigen – daarvan ben ik overtuigd!”

Na zijn luid bejubelde toespraak verdween hij meteen in een gepantserd voertuig richting Thüringen.

Zelfs scherpe Höcke-bekritiseerders, zoals de schrijfster en voormalige Pegida-spreekster Renate Sandvoss toonden zich positief verrast over Höckes toespraak:

“Na het schandaal van Thüringen wachtten allen op het aangekondigde optreden van Björn Höcke. Het moet allereerst worden gezegd, dat ik na 2 persoonlijke ontmoetingen bepaald geen vriend van hem was. Daarom was ik bijzonder benieuwd, toen hij het podium betrad Hij sprak rustig, bedachtzaam, analytisch. Duidelijk en onopgesmukt schilderde hij de gebeurtenissen in Thüringen. Hij verspilde geen enkel woord aan de hetze, maar in de aangewakkerde admosfeer alleen woorden ter kalmering en pogingen tot uitleg. Zijn doordringendheid en eigen betrokkenheid sloeg over op de gefascineerd toehorende Dresdenaren. Ik betrapte mezelf op de gedachte, dat ik op dit podium dezelfde of soortgelijke woorden zou hebben gekozen. Höcke is na lange tijd de eerste politicus, die in eerlijke, indringende bewoordingen de feitelijke toestand van de Duitse regering aan de dag legde. Met de nadruk op ‘eerlijk’.”

Aan het eind weerklonk uit duizenden kelen het Duitse Volkslied, waarbij de mensen hun oplichtende handy’s omhoog hielden en het plein voor de Frauenkirche op deze manier veranderden in een zee van licht. (PK)

Ook Martin Sellner was in extase:

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/02/18/zum200-mal-strasse/