Voetenkus voor Zuid-Soedanese Warlords: Hoe toerekeningsvatbaar is Paus Franciscus nog?

Door: David Berger.

Wat Paus Franciscus heeft bewogen tot de knieval voor Zuid-Soedanese politici weet niemand precies. Hijzelf vermoedelijk ook niet, behalve dan, dat hij dat misschien ooit eens in de één of andere komische film (“Een paus om te knuffelen” of iets dergelijks) gezien heeft – of dat hij eenvoudigweg soortgelijke ( alleen dan wat meer masochistische) gevoelens heeft ontwikkeld als ooit Macron bij zijn bezoek in St. Martin.

BEDANKTE DE PAUS VOOR DE MASSA-IMMIGRATIE?

Zo is er rijkelijk ruimte om te speculeren. Het bekende twitter-account “Braves Bürgerlein” vermoedt bijvoorbeeld:

“De paus bedankt de Zuid-Soedanese warlords voor hun aanzetten tot de massale Exodus van Afrikanen. Het tijdperk van de Europeanen loopt met deze geste spectaculair teneinde; wij dragen onze gebieden met kuchende capitulatie aan de nieuwe kollonisten over.”

Weinig overtuigend is de half-officiële verklaring, die afkomstig was uit Vaticaanse kring: de paus zou de politici indringend tot vrede hebben willen aansporen. Noch in de Romeinse traditie, noch in Argentinië is er echter een dergelijk gebruik van onderwerping bekend in verband met de aansporing tot vrede.

Dat Andrea Tornielli, die reeds volledig tegengestelde handelingen van Benedictus heeft geprezen, nu deze geste wil redden, https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-04/tornielli-leitartikel-papst-franziskus-fusskuss-geste-suedsudan.html door haar te vergelijken met de voetwassing op Witte Donderdag, toont niet alleen diens Byzantijnse gedragingen met betrekking tot gehoorzaamheid aan de paus aan, maar tevens een praktisch niet-bestaand gevoel voor de rituelen van de liturgie.
In krasse tegenstelling staat deze uitbarsting van de paus tot de weigering van de handkus voor gelovige katholieken in Loreto https://philosophia-perennis.com/2019/03/26/skandal-papst-franziskus-verweigert-glaeubigen-den-kuss-des-papstringes/ – met de achterliggende boodschap, dat dat onhygiënisch is. Zijn de schoenen, van Soedanese oorlogvoerders hygiënischer dan de kussende mond van Italiaanse katholieken?

CURIE NEEMT VERTWIJFELD MOGELIJKHEDEN IN OVERWEGING

Binnen de Curie is het allang bekend, dat Franciscus niet behoort tot de grote denkers op de Stoel van Petrus, maar nu discussiëert men er steeds vaker over, in hoeverre Franciscus überhaupt nog als toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. En of, ingeval dergelijke uitbarstingen toenemen, het kerkrechtelijk mogelijk, misschien zelfs geboden is, dat men hem afzet.

Hoe men dit kerkrechtelijk kan inschatten en hoe dat er dan in de praktijk uitziet (dokters-attesten, initiatieven in het College van kardinalen, traditioneel-vaticaanse oplossing), is totaal onduidelijk – duidelijk is echter: Met elke dag, dat deze man in functie is, brengt hij de kerk steeds grotere schade toe.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/13/wie-zurechnungsfaehig-ist-papst-franziskus-noch/