BVD waarschuwt voor een links-radicaal vechtsport-seminar in Jeugdcentrum Potsdam

Door: David Berger.

De BVD van de deelstaat Brandenburg waarschuwt voor een links-radicaal vechtsport-seminar in het Potsdammer Jeugdhonk “Freiland”, dat door de stad met 190.0000 euro per jaar wordt gesubsidieerd.

Het zogeheten “Anti-Fascist-Martial Arts Event” verduidelijkt “het gevaar, dat binnen de voorhanden zijnde retraite-ruimtes acties tegen de politieke tegenstanders en tegen de politie worden gepland en uitgeoefend”, schrijft de verantwoordelike autoriteit in zijn actuele beveiligingsbericht voor het jaar 2018. Hierdoor daalt “stukje bij beetje” de remmings–geneigdheid bij het aanwenden van geweld.”

“Alarmkreet van de BVD bevestigt kritiek van de AfD op Freiland”

Door deze waarschuwing ziet de voorzitter van de AfD-fractie in het deelstaat-parlement Brandenburg, Andreas Kalbitz, zijn reeds bij voorbaat op tafel gelegde vrees bevestigd:

“De alarmkreet van de BVD had niet duidelijker kunnen zijn en bevestigt, wat maar al te zonneklaar is en waar door de AfD al sinds lang op wordt aangedrongen: Het ‘Freiland’ is een met belastinggeld gesubsidieerde biotop voor links-extremisten en links-radicalen, dat onder de dekmantel van een zogenaamd ‘jeugd-vrijetijdscentrum’ tot stand komt.”

Anti-Fascist-Martial Arts Event

Zelfs onder een sociaal-democratische minister van Binnenlandse Zaken kan de BVD er niet omheen, dit feit toe te geven.

Alleen al het begrip ‘Anti-Fascist-Martial Arts Event’doet de brutale uitspraak van de links-radicale club, dat het slechts om zelfverdediging gaat, zeer ongeloofwaardig schijnen:

“Vanuit het gezichtspunt der logica zou een zelfverdedigingscursus moeten beschermen tegen alle soorten aanvallen – niet alleen die van ‘ Fascisten’- en niets te maken moeten hebben met individuele politieke ideologieën als het ‘antifascisme’.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/09/10/verfassungsschutz-warnt-vor-einem-linksradikalen-kampfsport-seminar-in-potsdamer-jugendzentrum/