Berlijn: Mars voor het Leven aanstaande zaterdag

Door: Peter Helmes.

Van jaar tot jaar groeit het aantal mensen, die luid en duidelijk demonstreren tégen doden in het moederlichaam en vóór het respect voor het Recht op leven van ongeboren kinderen. De grootste manifestatie op dit gebied in Duitsland vindt opnieuw plaats in Berlijn, aanstaande zaterdag. Een gastbijdrage van Peter Helmes.

Hoe dan ook, pas geleidelijk aan vonden onze inspanningen ook bij bisschoppen eindelijk meer erkenning. Eindelijk, eindelijk worden ze wakker, de christelijke hoogwaardigheidsbekleders. Laat, maar niet té laat! Werd de “Mars voor het Leven” door de gevestigde kerken lang eerder genegeerd – zo al niet zelfs geboycot – , nu nemen eindelijk ook geestelijken – onder wie tevens bisschoppen – er aan deel. Berlijn: Zaterdag a.s.: Mars voor het Leven.

Hiermee wordt zichtbaar – zelfs in een deel van de pers – dat de belangstelling voor “Mars voor het Leven” van jaar tot jaar toeneemt. Ook dit jaar zullen weer duizenden fantastische mensen vanuit alle regio’s van Duitsland en zelfs vanuit het buitenland aan komen reizen, om geheel persoonlijk voor het leven hun getuigenis af te leggen.

Getuigenis afleggen kan men op de meest verschillende manieren, in het maatschappelijk leven van alledag, in de kerk en in de politiek. Maar ook in de vorm van een grote manifestatie, zoals we haar dit jaar in Berlijn weer zullen meemaken.

Wie de straat opgaat tegen het homo-huwelijk, wie zich verzet tegen de “vroege seksualisering” van onze kinderen, wie dus (ook verborgen gehouden) pedofilie in kinderdagverblijven en scholen niet steunt, of ervoor instaat, dat er vóór het ongeboren leven -en dus tégen abortus- wordt (mág worden) gedemonstreerd, manoeuvreert zich automatisch buiten onze samenleving. Het is zeker niet eenvoudig en al helemaal niet vanzelfsprekend, dat dappere christenen voor hun overtuiging de straat op gaan en demonstreren, ja, ook protesteren!

Spiegel van onze maatschappij

Zoals wij mensen met onze ongeborenen, dodelijk zieken, ouderen en beperkten omgaan, weerspiegelt zich op bijna elk gebied van oze maatschappij. Daarbij denk ik ook aan de door enkele stellen bewust bedreven vernietiging van het traditionele gezin, waarin toch leven ontstaat, wat zich zonder twijfel naar beste kunnen ontwikkelt.

Als echter wij “slechtmensen”, dus een paar ontspoorde “religieuze fundamentalisten” (It. Katja Kipping/De Linkse Partij), voor een zogezegd “recht op leven” willen demonstreren, is dat het beste bewijs voor het gevaar voor onze natie.

Duizenden “niet verstandige” burgers – zeker ‘rechtsen’, dus Fascisten – willen toch maar metterdaad op 21 september in Berlijn gaan demonstreren voor het Recht op Leven – en daarmee tegen de dodingsparagraaf 218 Wetboek van Strafrecht! Dit drijft Links de barricades op; omdat ze vehement voor het doden van het ongeboren leven in de bres springen. Waanzin!

De oproep

Wij horen vaak, dat abortus een vrije keuze moet zijn voor de vrouw, en dat degenen, die zich tegen abortus keren, de vrijheid van vrouwen inperken.
Maar om welke keuze gaat het eigenlijk? Een werkelijk vrije keuze, dat is een keuze, wier consequenties men voor de rest van zijn leven overziet. Een verkeerde beroepskeuze maakt ongelukkig – maar zij kan worden gewijzigd. Keuzevrijheid heeft slechts hij, die leeft. De dood laat geen keuze meer toe: hij is definitief.

Een abortus is een definitieve beslissing. Vaak zijn paren zich niet bewust van deze definitiviteit: Ze nemen een beslissing, die ze niet meer kunnen terugdraaien. Veel vrouwen ( en mannen) lijden daar hun leven lang onder. Wij willen, dat vrouwen hierover uitgebreid worden geïnformeerd – over alle consequenties van abortus. Wij willen hulp voor vrouwen, die het JA zeggen voor het kind zwaar valt. Wij willen geen reclame voor een daad, waarvan zoveel vrouwen bitter spijt krijgen. Wij strijden voor het Recht op Leven – voor alle mensen! Wees erbij – kom mee naar Berlijn!

Lees er hier meer over: Bundesverband Lebensrecht https://www.bundesverband-lebensrecht.de/marsch-fuer-das-leben/
***

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/09/18/berlin-marsch-fuer-das-leben-am-kommenden-samstag/