Bedankt, Linkse Partij: Anti-Duitse integratieweigeraar onderscheiden met Kruis van Verdienste

Door: Alex Cryso.

https://i0.wp.com/www.conservo.blog/wp-content/uploads/2021/11/Verdienstmedaille.jpg?resize=1024%2C300&ssl=1

Medaille van Verdienste: De eerste graad van het Kruis van Verdienste voor een ondankbare migrant uit het crisisland Libanon, die hier in veiligheid mag leven

Moslim moet je zijn dan komt het ook met de hoogste eerbewijzen wel in orde.
Terwijl elke dag talloze mensen zich inzetten voor de bescherming en de gezzondheid van anderen, zin thans de religie de afkomst en de politieke overtuiging voldoende om van een kwaaddoener een held te maken.
Aldus geschiedde op 8 november van dit jaar, waarbij de prijswinnaar van het Duitse Kruis van Verdienste een Libanees is, genaamd Mohammed Jouni. Deze draagt er als anti-uitzettings-activist zorg voor, dat elke massa criminele energie in het land blijft. Dat terroristen ook morgen nog ongehinderd door de straten kunnen lopen en dat het potentieel aan sociale explosieven in welke vorm dan ook nimmer zal uitdoven.

Van zijn anti-Duitse houding maakt Jouni totaal geen geheim: Zo is ons land “super-kapitalistisch”; de staat, die het 23 jaar met hem heeft uitgehouden, hem tolereert en hem heeft onderhouden een natie, die “structureel alsook institutioneel racisme voortbrengt” en die “mensen vasthoudt in kampen”. Hemzelf is het totaal niet om integratie te doen, wat er omgekeerd logischerwijs op neerkomt, dat de islamitische migratie intern tegen de Duitse staten het Duitse volk als wapen moet worden ingezet. En zo iemand ontvangt het Kruis van Verdienste…! Waar het goede tot het kwade en daders tot slachtoffers worden gemaakt, is zoiets helaas ook mogelijk. De moraal staat op z’n kop en gaat, na de intelligentie en de menselijkheid, als volgende overboord.

Vanzelfsprekend was de Linkse Partij in dit absurde spel de drijvende kracht, de “Senator voor Integratie”, Elke Breitenbach, mocht de onderscheiding persoonlik uitreiken. Zij noemde hem een “voorbeeld en een strijder van ongehoord grote moed en kracht”. Reeds op twaalfjarige leeftijd richtte de nu 36-jarige Jouni de vereniging “Jongeren zonder Grenzen” op, om de uitzetting van afgewezen zowel als tot vertrekken verplichte asielzoekers tegen te houden. Inclusief het recht om terug te keren. Net als dezelfde privileges voor vluchtelingen als voor autochtonen, de legalisering van personen zonder papieren en verbeterde kansen op de arbeidsmarkt voor zogenaamde “specialisten”.

Omdat de Linksen, soci’s en goedmensen zoals bekend niets te gek is, is Jouni zelf verbaasd over het Duitse Kruis van Verdienste: “Dit is immers bijna absurd, om mensen eer te bewijzen, die de samenleving de spiegel voorhouden.” In een als racistisch bestempelde samenleving hoeft iemand als hij zich niet te schikken. Punt uit. Duits uiterst-Links bewijst islamitisch-Duitsland-hatend-uiterst-Links eer en anders niets. Jouni geldt als MUFL (= minderjarige onbegeleide vluchteling – vert.) en als ‘ankerkind’, dat in1998 zonder ouderlijke begeleiding naar Duitsland kwam, evenwel om geheel planmatig andere verwanten te laten nareizen. Hier vlucht iemand voor geweld en terreur, teneinde hierheen te komen, de democratie af te schaffen en uiteindelijk dezelfde toestanden in te voeren waarvoor men oorspronkelijk is gevlucht.

Zo geldt de 36-jarige man als communist, die reeds als voogd fungeerde voor het programma “School zonder racisme – school met moed” en zich engageert in de voorste gelederen van de Duitse Vakvereniging voor Onbegeleide Minderjarige Vluchtelingen.

En ook deze hier is een echte Jouni:

“Het ging en gaat ons er niet om geïntegreerde, goed opgeleide bruikbare jongeren te worden, maar om alle mensen, die hier wonen, een verblijfsrecht te doen toekomen – onverschillig, of ze bruikbaar zijn voor deze kapitalistische samenleving dan wel of ze oud of ziek zijn, of geen Duits kunnen spreken, omdat ze jarenlang in kampen hebben gewoond. Daarom laten wij ook niet los. Ik beschouw deze onderscheiding als een onderscheiding voor ons allemaal. Daarom heb ik hem dan ook niet afgewezen.”

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.conservo.blog/2021/11/20/danke-linkspartei-anti-deutscher-integrations-verweigerer-mit-bundesverdienstkreuz-ausgezeichnet/