De Apenpokken komen op tijd!

Door: Wolfgang Hübner.

De vraag bij de Corona-gebeurtenissen van het laatste jaar was eigenlijk alleen: Wanneer komt de volgende epidemie in de wereld en hoe gaat ze heten? Kennelijk kan het antwoord nu gegeven worden: In mei 2022 zijn het de Apenpokken. De eerste gevallen, ook in Duitsland, werden reeds geregistreerd en er werd ‘multimediaal’ verslag van gedaan. De Oekraïne-Oorlog begint te vervelen dús wordt Karl Lauterbach weer gevraagd, want de volgende angst waart rond. Nochtans worden er over deze nieuwe bedreiging op de sociale media vele moppen getapt: Wordt er zogezegd slechts een nieuw varken door het globale dorp gedreven, teneinde de tijdspanne tot aan de volgende virusgolf in de Herfst/Winter wat gezelliger te maken?? En hoe bedreigend zijn überhaupt deze merkwaardige Apenpokken?

Hierop hoeven en kunnen hier geen antwoorden te worden gegeven. Evenwel is er sprake van opvallende zaken bij het huidige Apenpokken-gevaar, die zelfs voor de meest vastbesloten tegenstanders van duistere complottheorieën een serieus probleem vormen: Namelijk het vaststaande feit, dat in maart 2021 het zogeheten Nuclear Threat Initiative (NTI) in samenwerking met de veiligheidsconferentie in München een oefening doorvoerde ter afwering van biologische bedreigingen met hoog risico. Het bericht hierover https://www.nti.org/analysis/articles/strengthening-global-systems-to-prevent-and-respond-to-high-consequence-biological-threats/ concentreerde zich speciaal op een uitbraak van Apenpokken. En in het 36 bladzijden tellende artikel over de oefening wordt als datum van de uitbraak van de epidemie 15 mei 2022 genoemd – overeenkomstig de eerste reële berichtgevingen over de Apenpokken.

Gepubliceerd werd het bericht door een zich in Washington bevindende NTI die zich als onafhankelijke internationale non-profit organisatie ter reducering van atoom- en biologische bedreigingen presenteert. De dominantie van Amerikaanse persoonlijkheden in deze organisatie valt echter niet te loochenen. En zowel de jaarlijks plaatsvindende Münchense veiligheidsconferentie alsook het NTI verheugen zich volgens documenten van de Bill & Melinda Gates Foundation in dier grootscheepse ondersteuning ter hoogte van miljoenen.

In het NTI-bericht staat onder andere te lezen: “Het oefen-scenario vormde een dodelijke globale pandemie met een ongebruikelijke variant van het Apenpokken-virus, die optrad in het fictieve land Brinia en zich binnen 18 maanden wereldwijd uitbreidde. Uiteindelijk liet het oefenscenario zien, dat de aanvankelijke uitbraak veroorzaakt werd door een terreuraanslag waarbij een stimulator werd gebruikt die in een laboratorium werd geproduceerd met ontoereikende bio-veiligheids-voorzorgsmaatregelen en ontoereikend toezicht. Aan het einde van de oefening leidde de fictieve pandemie tot meer, dan drie miljard ziektegevallen en 270 miljoen dodelijke slachtoffers wereldwijd.

Dat zijn waarlijk apocalyptische perspectieven. Blijft nog ter aanvulling, dat enkele deelnemers aan de oefening al hadden deelgenomen aan eerdere plannings-spelen, bij voorbeeld voor de Corona-epidemie. En net zoals toen werd aanbevolen, om in de strijd tegen de Apenpokken vermommingsvoorschriften, het beëindigen van massale bijeenkomsten, zowel als gezondheids-voorzorgmaatregelen voor reizen uit te vaardigen, wat waarschijnlijk zou kunnen uitdraaien op verplichte vaccinatiepassen.

Dus treft het opperbest, dat nu net op 22 mei het Wereld Beveiligings Forum in Davos Dit jaar is begonnen (https://www.pi-news.net/2022/05/wef-2022-in-davos-gleich-und-gleich-gesellt-sich-gern/). Niet alleen de daar geweerde Poetin vormt een veiligheidsrisico voor het Westen, maar nu ook nog de Apenpokken. Een echte uitdaging dus voor “Great Reset”- propagandist en Baerbock-ondersteuner Klaus Schwab, de gastheer in Davos.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/05/die-affenpocken-kommen-puenktlich/