Turks links-extremisme: Met geweld en terreur naar de rode Wereldrevolutie

Door: Alex Cryso.

Turkije heeft ons beslist veel gebracht, evenwel vooral dit niet: Welstand, cultuur en een gezonde verhouding tot de mensen aan de Bosporus. In plaats daarvan wordt de Duitse staat steeds meer onder de voet gelopen en doorwoekerd door bedenkelijke politieke stromingen ,waartoe ook de links-extremistische Turkse partijen, bonden en verenigingen behoren.

Reeds in 2018 nam de BVD Baden-Württemberg de volgende groeperingen nader onder de loep: Het Revolutionaire Volksbevrijdingspartij-Front (DHKP-C), de Communistische Partij van Turkije/ Marxisten-Leninisten (TKP/ML) en de Marxistisch-Leninistische Communistische Partij (MLKP). Allemaal zijn ze met elkaar verbonden door het idee van radicale omwenteling van de maatschappij tot nu toe, de oprichting van een communistische staat en zelfs de Wereldrevolutie.

De vrijheidslievende democratische basisordening wordt daarentegen rigoureus afgeschaft. Het ideologische fundament zijn het Marxisme, het Leninisme en het Maoïsme. Er is sprake van militaire coöperaties in Syrië en Irak, bovendien worden steeds meer Duitse links-exxtremisten bij de acties betrokken,, waardoor ook de interne veiligheid bij ons in gevaar komt. met donatie-acties en manifestaties wil men aan aanvullende bedragen komen. Op de door gewelddadige ongeregeldheden begeleide demonstratieve stoeten op 1 mei zijn zowel deze verenigingen als hun splinter- en dochtergroeperingen steeds weer met graagte zij aan zij met de Duitse vakbonden en de Antifa aan te treffen.

Hierbij een wezenlijk overzicht van de drie groeperingen:

Revolutionair Volksbevrijdingspartij-Front (DHKP-C)
Werd opgericht in 1978 om de Turkse Staat te verslaan en in plaats daarvan een klassenloze samenleving te vestigen naar de voorbeelden van Marx en Lenin. Gewapende oppositie tegen het systeem en zelf-uitverkoren “volksvijanden” zijn sindsdien standaard. In de VS werd de DHKP-C in 1997 geregistreerd als terroristische organisatie. Sinds 1998 is in Duitsland een organisatieverbod van kracht,, alhoewel het zichzelf etiketteert als geweldloos. In 2002 werd de DHKP-C ook door de EU terroristisch verklaard.

Een ander kenmerk is het conspiratieve werk van deze vereniging, wier functionarissen ageren onder dekmantels en daarbij dikwijls van standplaats verwisselen. Zowel het partijorgaan “Devrimci Sol”(“Revolutionair Links”) alsook het tijdschrift “Halk Okulu” (“Basisschool”) evenals diverse internetpagina’s worden in het verborgene geproduceerd. Over heel Duitsland telt de DHKP-C ongeveer 650 leden. Het tijdschrift “Vürüyüs”werd weliswaar al in 2015 verboden, maar hier te lande illegaal verder bedreven. Pas medio mei van dit jaar werden meerdere leden (Ozgül E., Serkan K. en Ihsan C.) gearresteerd in Heidelberg, Hamburg en Bochum.

Communistische Partij van Turkije/Marxisten-Leninisten (TKP/ML)

Werd in 1972 opgericht door de links-radicaal Ibrahim Kaypakkaya (onder andere lid van het bewapende Arbeiders- en Boerenbevrijdingsfront) en wil eveneens de bewapende omwenteling van Turkije in een communistische staat forceren. Hiertoe dienen o. a. Guerilla-eenheden, die aanslagen uitoefenen en terroristische netwerken onderhouden. De partij ageert eveneens in het verborgene en is onderverdeeld in twee vleugels (“Pärtizan” en “Maoïstische Communistische Partij”). Over de hele Bondsrepubliek heeft de TKP/ML om en nabij de 1.300 aanhangers.

Marxistisch-Leninistische Partij (MLKP)

De derde op rij, als het er om gaat, van Turkije een communistische Staat te maken. Zoals altijd met gewapend geweld, mocht het nodig zijn. Daarom geldt de MLKP in Turkije als een illegale alsook staatsvijandige vereniging. Zoals ook bij de twee andere partijen wordt het terrorisme gelegitimeerd als gewelddadig middel ter doorvoering van de eigen doelstellingen. Naast een meertalig internetportaal beschikt de partij bovendien over kranten als bv. de “Partinin Sesi”(“Stem van de Partij’) en het “Atilim”(“Voorstoot”). Om en nabij de 600 ondersteuners heeft de MLKP in Duitsland, waar men zich graag bezighoudt met onderwerpen als klassenstrijd, revolutie of het socialisme. Ook het zogenaamde racisme of de vermeende strijd tegen het imperialisme worden aangehaald, teneinde af te leiden van de eigenlijke doelstellingen. Naast de partij staan behalve de jeugdorganisatie “Young Struggle’ ook verenigingen als de “Federatie van Arbeidsimmigranten uit Turkije in Duitsland e. V.” (AGIF) zowel als de “Confederatie van onderdrukte migranten in Europa”(AvEG-Kon).

Links:

https://www.verfassungsschutz-bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Tuerkischer+Linksextremismus

https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-19-05-2022.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.conservo.blog/2022/05/24/tuerkischer-linksextremismus-mit-gewalt-und-terror-zur-roten-weltrevolution/